1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na Wskaźniki i stawki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych INDEKS cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN X Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na Wskaźniki i stawki spis treści: I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Pracownicy niepełnosprawni będą pracować krócej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego Od 1 sierpnia 2014 r. zmienią się obowiązki pracodawcy wobec Narodowych Sił Rezerwowych Ochrona roszczeń pracowniczych będzie bardziej skuteczna Drugi etap wdrażania programu Płatnik rozpoczęty Jakie składki należy opłacać za zleceniobiorcę, który traci status studenta Delegowanie pracowników będzie się odbywało na nowych zasadach O to pytają Kadrowi Czy przerywany czas pracy wpływa na standardową przerwę w pracy Czy zawsze trzeba opracowywać grafik czasu pracy Czy umowę o pracę na okres próbny można traktować jako umowę na czas określony II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Pracodawca użytkownik, który korzysta z pracy pracownika tymczasowego, nie musi mu udzielać urlopu wypoczynkowego ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POLECAMY! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zatrudnianie pracowników na umowy terminowe po zmianie przepisów Nowe zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności Zmiany w opodatkowaniu odszkodowań wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych Jakie będą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Pracodawca może żądać odszkodowania za przewlekłość postępowania, w którym uczestniczy Niania, podlegająca obowiązkowi ubezpieczeń z umowy uaktywniającej, z dodatkowej umowy zlecenia zapłaci tylko składkę zdrowotną Pracodawca nie ponosi kosztów tłumaczenia zwolnienia lekarskiego wystawionego na terenie Unii Zmiany prawa weszły w życie r Pojazdy, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla żołnierzy i funkcjonariuszy została zmniejszona do wysokości 80% Wzory rocznych zestawień zbiorczych przyczyn przebywania na zwolnieniach lekarskich: funkcjonariuszy Straży Granicznej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu strażaków policjantów Funkcjonariusze mają prawo do podwyższonej emerytury, jeśli pełnili służbę w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu Zmiany w zawodzie regulowanym pilota wycieczek Zmiana zasad wypłaty żołnierzom i funkcjonariuszom wstrzymanych emerytur Zmiany w przyznawaniu nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym Nowe zasady przeprowadzania ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Okresy powodujące przesunięcie terminu wydania opinii służbowej strażakom Opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych Wyższe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej Oczekują na wejście w życie od 1 i r Zmiany w służbie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych Drugi etap deregulacji zawodów Najnowsze orzecznictwo Kierowca, który nocuje w samochodzie, może żądać ryczałtu za nocleg

3 III. TEMAT NUMERU 1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczna instrukcja dla pracodawcy użytkownika Krok 1. Sprawdź, czy zatrudnienie tymczasowe jest możliwe w Twojej firmie Krok 2. Przeanalizuj potencjalne korzyści i obciążenia związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego Krok 3. Jeżeli w firmie są związki zawodowe, poinformuj je o planowanym zatrudnieniu pracowników tymczasowych Krok 4. Podpisz porozumienie z agencją pracy tymczasowej dotyczące warunków wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego Krok 5. Wynegocjuj umowę z agencją Krok 6. Poczekaj, aż agencja zatrudni dla Ciebie pracowników Krok 7. W okresie zatrudnienia realizuj niektóre obowiązki dokumentacyjne Krok 8. Jeśli chcesz zakończyć współpracę z pracownikiem poinformuj agencję Odpowiedzi na pytania Czytelników IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. Jak wypełnić wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego V. PRAWO PRACY 1. Planowanie pracy w równoważnym systemie czasu pracy praktyczna instrukcja Czy krótkie niedzielne spotkanie w podróży służbowej z kontrahentem pracownika na stanowisku kierowniczym wliczać do czasu pracy Czy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie od pracy, jeżeli ponownie przystępuje do obrony pracy magisterskiej VI. WYNAGRODZENIA 1. Rekompensata za pracę nadliczbową pracowników samorządowych Za przewlekłe postępowanie przed sądem przysługuje pracodawcy rekompensata finansowa Jak obliczyć wynagrodzenie za wypoczynek w przypadku nieobecności w pracy w okresie, z którego jest ustalana podstawa urlopowa Kiedy pracownik oddelegowany do pracy za granicę ma prawo do świadczeń za podróż służbową VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Zakładanie pracowniczego programu emerytalnego w firmie obowiązki pracodawcy Świadczenie pieniężne, które faktycznie stanowiło wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, podlega oskładkowaniu Czy niania dodatkowo zatrudniona na umowę zlecenia podlega obowiązkowi ubezpieczeń z obydwu umów Jak rozliczyć pracownicę na urlopie wychowawczym, która opłaca za siebie składki z innego tytułu VIII. ZASIŁKI 1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego obowiązki pracodawcy Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy, z którym zleceniodawca zawarł dwie umowy zlecenia Kiedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia wystawionego za granicą IX. EMERYTURY I RENTY 1. Prawo do renty rodzinnej po reformie OFE

4 Komplet Monitor PrAWA PrACY i UBEZPiECZEŃ plus inforfk plus infororganizer Połączenie dwutygodnika MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń oraz elektronicznej INFORFK Platformy Księgowych i Kadrowych to pełna, najbardziej kompleksowa oferta na rynku księgowych i kadrowych. w ramach kompletu dodatkowo otrzymasz bezpłatnie nowoczesne narzędzie infororganizer, dzięki któremu masz podgląd aktualności na pulpicie komputera i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów Platformy. Zainstaluj bezpłatnie: połączenie, które daje więcej możliwości w niezwykle wygodnej formule. plus komfort pracy gwarancja jakości nowoczesne rozwiązanie bezpieczeństwo

5 Księgowych i Kadrowych Korzyści z posiadania KOMPLETU Księgowych i Kadrowych Przepisy, nowości prawne i dodatki merytoryczne W MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń w wersji papierowej w przyjaznej formie przedstawiamy kompleksowe omówienia tematów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Codzienne aktualności prawne W INFORFK w Internecie codziennie mogą Państwo śledzić Aktualności prawno-gospodarcze. Dzięki nowoczesnej wyszukiwarce szybko znajdziecie wszystkie ważne informacje. Wideoszkolenia i formularze W INFORFK otrzymają Państwo dostęp do wyjątkowych multimediów, tj. wideoszkolenia dla księgowych i kadrowych, audiokomentarze oraz ponad 2000 formularzy gotowych do ściągnięcia, wypełnienia i wydrukowania. Informacje I zamówienia: komfort pracy gwarancja jakości nowoczesne rozwiązanie bezpieczeństwo

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> pracownik niepełnosprawny, czas pracy 1. Pracownicy niepełnosprawni będą pracować krócej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego Pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym będą pracować po 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która 10 czerwca 2014 r. została uchwalona przez Sejm i 12 czerwca br. przyjęta przez Senat. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązywała regulacja, zgodnie z którą czas pracy pracowników niepełnosprawnych, bez względu na stopień schorzenia, nie mógł przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wyjątek dotyczył osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, której lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wydał zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Wówczas czas pracy takich pracowników nie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zatem pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogli zostać skierowani na swoją prośbę przez pracodawcę na profilaktyczne badania lekarskie, w wyniku których lekarz mógł zalecić stosowanie wobec nich skróconej normy czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Koszty takich badań lekarskich ponosił pracodawca. Skrócone normy czasu pracy zalecone przez lekarza medycyny pracy należało stosować od dnia przedstawienia pracodawcy przez pracownika zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Wyrok TK Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. regulacja dotycząca norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 7/11) jako niezgodna z konstytucją. Zdaniem TK pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym powinni mieć krótsze normy czasu pracy bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego UWAGA! Uzależnienie stosowania skróconych norm czasu pozwalającego na krótszą pracę. Trybunał pracy dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym od otrzymania za- na zmianę tych przepisów. Dotychczasowe Konstytucyjny dał ustawodawcy 12 miesięcy świadczenia od lekarza medycyny pracy jest niezgodne z konstytucją. mniej przez rok, do 9 lipca 2014 r., chyba że regulacje miały obowiązywać jeszcze co naj- wcześniej zostałyby zmienione. MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 Nowelizacja ustawy W związku z wyrokiem TK ustawodawca przygotował nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie czasu pracy. Zmienione przepisy przewidują powrót do regulacji obowiązujących przed 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z nowymi przepisami czas pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie wynosił: 7 godzin na dobę, 35 godzin na tydzień. Aby zatem pracować w obniżonych normach czasu pracy, pracownicy niepełnosprawni nie będą już musieli uzyskiwać w tym celu zaświadczenia lekarza medycyny pracy. Nowelizacja uchyla jednocześnie przepis określający, że stosowanie obniżonych norm czasu pracy rozpoczyna się od dnia przedstawienia przez pracownika zaświadczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy. Zatem skrócone normy czasu pracy będą obowiązywać pracowników od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli od dnia, kiedy przedstawiła pracodawcy zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 20c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ). Skróconych norm czasu pracy nadal nie trzeba stosować: do pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Termin wejście w życie zmian Nowelizacja została przyjęta przez Senat 12 czerwca br. i przekazana prezydentowi do podpisu. Wejdzie w życie po upływie 14 od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Zatem jest szansa, że zacznie ona obowiązywać przed 10 lipca br. Jeżeli jednak nie wejdzie w życie przed tym terminem, to i tak dotychczasowe przepisy przestaną obowiązywać od 10 lipca br. na skutek wyroku TK. Uchylenie dotychczasowych przepisów od 10 lipca br. spowoduje powrót do regulacji sprzed 1 stycznia 2012 r., czyli skróconych norm czasu pracy wynoszących 7 godzin i 35 godzin tygodniowo dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. 778c d0-477e-bcd5-5b55a24b750a PODSTAWA PRAWNA: art. 1 ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta art. 15, art. 20c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 Marek Skałkowski prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> obowiązki pracodawcy, rekompensaty, Narodowe Siły Rezerwowe 2. Od 1 sierpnia 2014 r. zmienią się obowiązki pracodawcy wobec Narodowych Sił Rezerwowych Wydłużony zostanie z 30 dni do 90 dni okres, w jakim pracodawca może ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia za wyjazd pracownika na ćwiczenia wojskowe. Ponadto wojskowy komendant uzupełnień będzie miał obowiązek zawiadamiania pracodawcy o powołaniu pracownika członka Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) do służby wojskowej. Takie są najważniejsze zmiany dla pracodawców wprowadzone nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W wyniku nowelizacji od 1 sierpnia 2014 r. wprowadzono zmiany w zakresie świadczeń, które przysługują firmom zatrudniającym żołnierzy rezerwy członków NSR, którzy otrzymali przydział kryzysowy za okres odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej. Dłuższy termin na uzyskanie rekompensaty Dotychczas żołnierzowi rezerwy powołanemu do odbywania ćwiczeń wojskowych przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące mu utratę wynagrodzenia. Jeśli pracodawca wypłacał mu jednak wynagrodzenie za okres ćwiczeń, w kosztach będących podstawą do wypłacenia świadczenia pracodawcy uwzględniano to wynagrodzenie. Na podstawie nowelizacji regulacje te zostały uchylone. Zgodnie z nowymi zasadami pracodawca, który wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za czas UWAGA! Po zmianie przepisów wniosek o rekompensatę ćwiczeń, nie otrzyma za to rekompensaty świadczeń związanych z powołaniem pracownika w ramach świadczenia otrzymywanego od członka NSR do wojska będzie można składać do państwa. szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. sób ubiegania się o świadczenie pieniężne Nowe przepisy zmieniają również spo- rekompensujące zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy będącego członkiem NSR lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy. Niewątpliwym utrudnieniem dla pracodawcy starającego się o wypłatę tego świadczenia było to, że wniosek o jego wypłatę musiał przesłać szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiadał nadany przydział kryzysowy. Po zmianie przepisów ustalenie adresata wniosku będzie łatwiejsze, ponieważ pismo w sprawie wypłaty świadczenia, wraz MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, należy dostarczyć szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. Kolejnym ułatwieniem dla pracodawców jest wydłużenie terminów na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia. Dotychczas należało to zrobić nie później niż przed upływem 30 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby. Obecnie obydwa terminy na złożenie wniosku zostają wydłużone do 90 dni i będą liczone od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Ustalenie kwoty świadczenia w dalszym ciągu pozostawiono szefowi wojewódzkiego sztabu woskowego. Kwota świadczenia dla pracownika powołanego na ćwiczenia wojskowe Przed nowelizacją kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie mogła być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Nowelizacja podwyższyła jego wysokość do 1/21 tej kwoty precyzując, że chodzi o dwuipółkrotność wynagrodzenia w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej. Powiadomienie pracodawcy o ćwiczeniach W wyniku nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wojskowy komendant uzupełnień będzie musiał poinformować pracodawcę o powołaniu żołnierza do czynnej służby wojskowej. Ponadto będzie miał obowiązek zawiadamiać pracodawcę żołnierza rezerwy powołanego na wojskowe ćwiczenia rotacyjne o dniach, w których mają się odbywać te ćwiczenia, oraz o wszelkich zmianach w terminach odbywania tych ćwiczeń. Takiego obowiązku wojskowy komendant uzupełnień nie będzie miał w przypadku służby wojskowej pełnionej w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie będzie następowało w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Zmianie uległy także regulacje dotyczące żołnierzy kierowanych na szkolenia. Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt w ramach NSR oraz zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat, mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na kierunkach przydatnych w Siłach Zbrojnych. Po zmianie przepisów, jeżeli żołnierz jest jednocześnie pracownikiem, skierowanie go na dokształcanie powinno nastąpić po uzyskaniu opinii pracodawcy. aa4ac82e fb-a17a-30ae0f71c869 PODSTAWA PRAWNA: art. 1 pkt 11, pkt 43, art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r., poz. 773 Rafał Krawczyk sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zmiany prawa, niewypłacalność, postępowanie upadłościowe 3. Ochrona roszczeń pracowniczych będzie bardziej skuteczna Postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wydane przez sąd upadłościowy zagraniczny wobec polskiego przedsiębiorcy będzie skutkować jego niewypłacalnością. Spowoduje to jednoczesne uruchomienie mechanizmu zaspokojenia roszczeń pracowników ze środków FGŚP. Dotychczas takie postanowienie nie było warunkiem niewypłacalności pracodawcy. Wprowadzenie nowego przypadku skutkującego niewypłacalnością pracodawcy w postaci postanowienia o wszczęciu powtórnego postępowania upadłościowego ma na celu zapewnienie ochrony pracowników polskiego pracodawcy na wypadek niewypłacalności takiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny. Po zmianie przepisów datą niewypłacalności będzie również m.in. data wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do roszczeń pracowniczych powstałych w wyniku takiego postępowania po 1 stycznia 2013 r. W stosunku do roszczeń pracowniczych powstałych w wyniku niewypłacalności pracodawcy przed dniem rozpoczęcia obowiązywania nowelizacji, termin jednego miesiąca na złożenie przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą UWAGA! zarząd majątkiem pracodawcy zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń Niewypłacalność pracodawcy będzie zachodzić również w dniu wydania postanowienia sądu o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. i wskazania uprawnionych pracowników rozpoczyna swój bieg w dniu wejścia w życie omawianej zmiany przepisów (art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). Ponieważ wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego następuje zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności, to zgłoszone roszczenia pracownicze dotyczące okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny nie mogły być zaspokojone ze środków FGŚP. Roszczenia m.in. z tytułu wynagrodzenia za pracę, za przestój niezawiniony przez pracownika, za czas niezdolności do pracy z powodu choroby podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 Przed zmianą przepisów niewypłacalność pracodawcy zachodziła, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wydał postanowienie o: ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika, ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). 9bad0472-a bbbd-0afb9244d403 PODSTAWA PRAWNA: art. 2 3, art. 10, art. 12, art. 15 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym >> program Płatnik, obowiązki płatnika, ZUS 4. Drugi etap wdrażania programu Płatnik rozpoczęty Pierwsza grupa płatników składek już od 20 maja 2014 r. może pobierać z ZUS dane ze swojego konta płatnika składek oraz kont ubezpieczonych, a także opisy statusów przetworzenia dokumentów w ZUS. Na razie nowe funkcjonalności są uruchomione tylko dla 600 wybranych płatników. Na powszechne uruchomienie pełnej funkcjonalności płatnicy muszą jeszcze poczekać. Zgodnie z zapowiedziami ponad 600 płatników zostało wytypowanych przez ZUS do stopniowego wdrożenia pełnej funkcjonalności programu Płatnik. Zaczną oni korzystać z nowych funkcji, które jeszcze nie zostały powszechnie uruchomione. Celem uruchomienia nowych MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

12 12 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! funkcjonalności jest udostępnienie możliwości weryfikacji sporządzanych dokumentów na podstawie danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS. Dodatkowym celem jest wprowadzenie skutecznej wymiany informacji między płatnikami składek a ZUS, co w konsekwencji wyeliminuje błędy w dokumentach oraz przyspieszy obieg informacji. Nowe funkcjonalności uruchamiane dla pierwszej grupy płatników składek Płatnik składek, który został wytypowany do pierwszej grupy, nie instaluje nowego programu Płatnik, aby móc wykorzystać nowe funkcjonalności. To ZUS uruchamia funkcje przygotowane w obecnym programie Płatnik , które dotychczas były niedostępne. Udostępnione funkcje programu Płatnik Nowa funkcjonalność programu Pobranie danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS Aktualizacja na tej podstawie kartotek programu Płatnik Pobieranie i rejestracja informacji o stanie przetworzenia dokumentów wysłanych do ZUS Informowanie płatnika o konieczności utworzenia dokumentów wyrejestrowania członków rodzin Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA Opis Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych jest możliwy po podpisaniu oświadczenia o Pobieraniu danych z ZUS oraz podaniu danych z dokumentów przekazanych do ZUS, niezbędnych do uwierzytelnienia. Po pobraniu danych zostanie uzupełniona zawartość kartotek płatnika i ubezpieczonych, tak aby było możliwe przechowywanie danych pobranych z ZUS Płatnik otrzyma informację o tym, czy dokument został przetworzony, odrzucony, czy oczekuje na wyjaśnienie przez pracownika ZUS Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie ubezpieczonego) użytkownik tylko otrzymywał komunikat o możliwości automatycznego utworzenia dokumentów ZUS ZCNA dla niewyrejestrowanych członków rodzin. Obecnie program utworzy dokument ZUS ZCNA dla członków rodzin ubezpieczonych z taką samą datą utraty uprawnień, jak data wyrejestrowania poszczególnych ubezpieczonych z dokumentów ZUS ZWUA Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych) program umożliwia pobieranie numeru rachunku bankowego z listy rachunków dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy to numerów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej) program umożliwia pobieranie adresów prowadzenia działalności z listy adresów dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy to adresów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

13 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 13 Opiekun dla wybranego płatnika Dla każdego wytypowanego płatnika został wyznaczony opiekun ze strony ZUS. Ma on udzielać niezbędnej pomocy podczas pracy z nowymi funkcjami programu Płatnik Podczas spotkania z płatnikiem składek opiekun ma zaprezentować kluczowe informacje o wdrażanych funkcjonalnościach i omówić planowany harmonogram. Etapy wdrażania ZUS ustalił 3 poziomy weryfikacji, przez które przejdą kolejno płatnicy składek, aż do etapu, w którym wysyłane dokumenty będą na bieżąco weryfikowane on-line i przesyłane bez błędów: poziom C dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają tylko weryfikacji formalnej, co oznacza, że nie ma wymiany informacji z systemem ZUS. To etap, na którym wszyscy płatnicy składek znajdowali się od stycznia 2014 r., poziom B dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji na podstawie danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, jednak dla części reguł obniżony jest poziom krytyczności, co oznacza, że ZUS przyjmie dokumenty zawierające błędy zwykłe w niektórych obszarach. To właśnie na ten etap przeszli płatnicy z pierwszej grupy, której udostępniono dane z ZUS; poziom A dokumenty płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji na podstawie danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, a zatem ZUS nie przyjmie dokumentów z błędami. Taki jest docelowy poziom weryfikacji dla wszystkich płatników składek. Obecnie wszyscy płatnicy znajdują się na poziomie C. Przenoszenie płatników na poziom B będzie następować stopniowo, a przenoszenie na poziom A będzie uwarunkowane spełnieniem kryterium braku błędów krytycznych w dokumentach ubezpieczeniowych. Materiały dla płatników ZUS przygotował materiały mające pomóc płatnikom składek w realizacji zadań związanych z pobieraniem danych. Zostały one opublikowane na stronie internetowej zus.pl/platnik/plus. Są to: broszura informacyjna zmiany w wersji programu Płatnik dokument ten zawiera opis modyfikacji, które zostały wprowadzone w wersji programu Płatnik w stosunku do wersji , czynności do wykonania w programie Płatnik po włączeniu do IPP (Interaktywny Płatnik Plus) dokument zawiera wykaz czynności, jakie płatnik powinien wykonać w zakresie: konfiguracji programu, aktualizacji komponentów programu, analizy raportu zmian w kartotekach po pobraniu danych z ZUS, po uruchomieniu dla niego nowych usług, najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do IPP w dokumencie tym są zawarte najczęściej pojawiające się pytania płatników biorących udział we wdrożeniu IPP, MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

14 14 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! aktualizacja ZIUA dokument wskazuje przypadki użycia, z którymi płatnik może się spotkać podczas sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących zmiany danych identyfikacyjnych za osoby ubezpieczone, w zależności od stanu kartoteki ubezpieczonego w bazie programu Płatnik, matryca dla użytkownika jest to wykaz reguł weryfikacji obowiązujących w wersji programu Płatnik wraz ze wskazaniem sposobu poprawy błędów występujących podczas weryfikacji dokumentów, baza wiedzy zawiera pytania/problemy, jakie zostały zgłoszone podczas wdrożenia pilotażowego funkcjonalności programu Płatnik. Płatnicy powinni korzystać także z innych dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Są to: dokumentacja użytkownika program Płatnik, Podręcznik użytkownika i Podręcznik administratora opisuje funkcjonalność programu Płatnik oraz jest w nim przedstawiony sposób instalacji i usuwania programu, a także opis jego konfiguracji i innych zadań administratora, szkolenie elektroniczne z zakresu obsługi programu Płatnik w formie lekcji krok po kroku. Kiedy następne grupy płatników będą pobierać dane Nie jest jeszcze znany termin udostępnienia funkcjonalności pobierania danych następnym grupom płatników składek. Grupy te będzie sukcesywnie wyznaczać ZUS na podstawie stanu danych ubezpieczeniowych. PODSTAWA PRAWNA: art. 4 pkt 7 8, art. 33, art. 35, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz b30d-c51d-4f16-91e8-f49d92a6c5b6 Joanna Goliniewska specjalista i praktyk, od 20 lat zajmująca się stosowaniem prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych opracowań i publikacji w zakresie rozliczeń składkowych >> umowa zlecenia, student, obowiązki płatnika, ZUS 5. Jakie składki należy opłacać za zleceniobiorcę, który traci status studenta PROBLEM Nasza spółka od 16 lipca 2013 r. zawarła z 22-letnim studentem umowę zlecenia na okres 2 lat. Zleceniobiorca obronił pracę magisterską 1 czerwca 2014 r., ale nadal zachowuje legitymację studencką podstemplowaną do 30 września br. Czy fakt, że student do 30 września zachowuje legitymację studencką, powoduje, że będzie on obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

15 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 15 społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia dopiero od 1 października 2014 r.? RADA Nie. Od 1 czerwca 2014 r. zatrudniony przez Państwa student musi zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia, gdyż utratę statusu studenta spowodowała obrona pracy magisterskiej. UZASADNIENIE Dzień utraty statusu studenta (albo ucznia) lub ukończenie 26. roku życia jest datą, od której zleceniobiorca powinien być zgłoszony z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego (do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie) i do ubezpieczenia zdrowotnego. PRZYKŁAD Robert F., 24-letni student informatyki wykonujący umowę zlecenia na rzecz spółki cywilnej GROSZEK, 16 czerwca 2014 r. zdał egzamin dyplomowy i obronił pracę magisterską. Od tego dnia spółka musi zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego jako zleceniobiorcę. Robert F. złożył wniosek o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Może zostać objęty tym ubezpieczeniem również od 16 czerwca, pod warunkiem że druk ZUS ZUA zostanie przekazany do ZUS do 23 czerwca 2014 r. Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich (art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy o szkolnictwie wyższym) do daty ukończenia studiów, tj. do daty (art. 167 ust. 2 i art. 190 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym): złożenia egzaminu dyplomowego, złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii, zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki w przypadku kierunku farmacja, skreślenia z listy studentów. Obowiązek ubezpieczeń społecznych nie dotyczy osób, które są uczniami: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej). Zleceniobiorcy posiadający status studenta nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż nie spełniają warunków do objęcia ich obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy zdrowotnej). Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia (albo świadczenia usług) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorcy, w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej), chyba że wystąpi sytuacja wyłączająca obowiązek MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

16 16 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! ubezpieczeń społecznych (np. zbieg tytułów do ubezpieczeń). Zleceniobiorca może wówczas przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tego tytułu (ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązkowe). PRZYKŁAD Izabela G., 25-letnia studentka, wykonuje umowę o świadczenie usług. 6 czerwca 2014 r. zdała egzamin dyplomowy i obroniła pracę magisterską. Od tego dnia musi zostać zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego jako zleceniobiorca (ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne). Izabela G. 13 czerwca 2014 r. podpisała z innym podmiotem niż zleceniodawca umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 1900 zł. Od 13 czerwca zleceniodawca musi wyrejestrować ją z ubezpieczeń społecznych i od tej daty zgłosić na formularzu ZUS ZZA wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej). 042bf12c a508-9a949bd1633d PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 773 art. 2 ust. 1 pkt 18k, art. 159, art. 167 ust. 2, art. 170 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 768 Andrzej Okułowicz ekspert i praktyk, prawnik, od 14 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych >> delegowanie pracowników, zabezpieczenie społeczne, obowiązki pracodawcy 6. Delegowanie pracowników będzie się odbywało na nowych zasadach Parlament Europejski uchwalił 16 kwietnia 2014 r. dyrektywę w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dyrektywa ta została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej 13 maja 2014 r. Nowe przepisy doprecyzowują MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

17 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 17 i uszczegóławiają zawarte w dyrektywie 96/71/WE regulacje prawne dotyczące pracowników delegowanych. W dyrektywie 96/71/WE była zawarta tylko ogólna definicja pracownika delegowanego. Za pracownika delegowanego uważany był pracownik, który przez ograniczony czas wykonywał pracę na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym zwykle pracuje (art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE). Nowa dyrektywa wprowadza bardziej jednoznaczną definicję pracownika delegowanego przez wymienienie elementów, które należy sprawdzić, aby stwierdzić, czy doszło do rzeczywistego delegowania. Elementy te służą określeniu, czy przedsiębiorstwo w kraju, z którego wysyła pracowników, rzeczywiście prowadzi znaczącą działalność inną niż działalność zarządcza lub administracyjna o charakterze wyłącznie wewnętrznym oraz określeniu, czy delegowany pracownik rzeczywiście tymczasowo wykonuje swoją pracę w innym państwie członkowskim niż to, w którym zwyczajowo pracuje (art. 4 dyrektywy wdrożeniowej). Elementy określające rzeczywiste delegowanie Elementy dotyczące przedsiębiorstwa miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma statutową siedzibę i administrację, korzysta z pomieszczeń biurowych, płaci podatki i składki na ubezpieczenia społeczne oraz w stosownych przypadkach zgodnie z prawem krajowym jest uprawnione do wykonywania zawodu albo jest zarejestrowane w izbach handlowych lub organizacjach branżowych, miejsce, w którym prowadzony jest nabór pracowników delegowanych i z którego są oni delegowani; prawo właściwe dla umów zawieranych przez przedsiębiorstwo ze swoimi pracownikami z jednej strony, oraz prawo właściwe dla umów zawieranych z klientami przedsiębiorstwa z drugiej, miejsce, w którym przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność gospodarczą oraz w którym zatrudnia personel administracyjny, liczba wykonanych umów lub wielkość obrotu uzyskanego w państwie członkowskim prowadzenia działalności Elementy dotyczące pracownika delegowanego wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim przez ograniczony okres, data rozpoczęcia delegowania, delegowanie pracownika do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym ten pracownik zwyczajowo wykonuje swoją pracę, powrót pracownika po zakończeniu wykonywania pracy lub usług, do wykonania których został delegowany, do państwa członkowskiego, z którego został delegowany, lub w którym ma ponownie podjąć pracę, charakter działalności, zapewnienie pracownikowi przez delegującego pracodawcę transportu, zakwaterowania z wyżywieniem lub samego zakwaterowania albo zapewnienie zwrotu odnośnych kosztów, a jeżeli tak sposób, w jaki jest to zapewniane lub metoda stosowana przy zwrocie kosztów, wykonywanie pracy na danym stanowisku w poprzednich okresach przez tego samego lub innego pracownika (delegowanego) Ponadto dyrektywa doprecyzowuje normy dotyczące kontrolowania przedsiębiorstw pod kątem autentyczności delegowania oraz zgodne z przepisami warunków zatrudnienia delegowanych pracowników. Państwa członkowskie muszą powiadomić Komisję Europejską oraz MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

18 18 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! przedsiębiorców o wprowadzonych i stosowanych przez nie wymaganiach administracyjnych i środkach kontrolnych niezbędnych do zapewnienia skutecznego monitorowania zgodności z postanowieniami dyrektywy. Komisja Europejska będzie kontrolować zgodność tych środków z unijnym prawem oraz ich stosowanie przez poszczególne państwa (art. 9 dyrektywy wdrożeniowej). W celu lepszej ochrony interesów pracowników delegowanych wprowadzono zasadę tzw. solidarnej odpowiedzialności. Zarówno wykonawcy, jak i ich podwykonawcy będą odpowiedzialni za zaniechanie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników delegowanych (art. 12 dyrektywy wdrożeniowej). Sankcją dla pracodawców nieprzestrzegających obowiązujących przepisów dotyczących delegowania pracowników będą administracyjne kary pieniężne lub grzywny. Kary nałożone w jednym państwie członkowskim będą uznawane w pozostałych krajach UE (art. 13 dyrektywy wdrożeniowej). Każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do stworzenia oficjalnej strony internetowej, na której w przejrzystej formie mają się znaleźć informacje dotyczące: warunków pracy, warunków socjalnych, wymagań administracyjnych i środków kontroli oraz sposobów składania skarg obowiązujących w tym kraju. Informacje te mają być umieszczone w języku urzędowym kraju oraz w języku, jakim posługuje się największa grupa pracowników delegowanych wykonująca pracę w tym kraju. Dodatkowo w każdym kraju w biurze łącznikowym ma zostać wyznaczona osoba kontaktowa, która będzie odpowiedzialna za od- UWAGA! Na pracodawców nieprzestrzegających obowiązujących przepisów dotyczących delegowania pra- (art. 5 dyrektywy wdrożeniowej). powiadanie na wnioski i udzielanie informacji cowników mogą być nałożone kary pieniężne lub Omawiana dyrektywa wdrożeniowa wejdzie w życie po 20 dniach od opublikowania grzywny administracyjne. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy państwa członkowskie będą miały 2 lata. 15c6f67e f6-96d0-8f7088f6fa80 PODSTAWA PRAWNA: art. 2 i art. 3 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług Dz.U. L 18 z 21 stycznia 1997, str. 1 art. 4, art. 5, art. 9, art. 12 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym Dz.U. L Nr 159, poz. 11 Łukasz Gozdalski specjalista ds. ubezpieczeń społecznych, były pracownik ZUS MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

19 O to pytają Kadrowi Beata Skrobisz -Kaczmarek radca prawny Czy przerywany czas pracy wpływa na standardową przerwę w pracy Wprowadzamy przerywany czas pracy. Pracownicy będą mieli 3-godzinną przerwę w ciągu dnia. Czy w związku z tym tracą prawo do normalnej 15-minutowej przerwy? NIE. Jeśli dobowy wymiar czasu pracy w zakładzie wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownikom wciąż przysługuje przerwa trwająca co najmniej 15 minut. Przerywany czas pracy i związane z nim przerwy nie mają na nią żadnego wpływu. Ewa Preis specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Czy zawsze trzeba opracowywać gra ik czasu pracy W naszej irmie praca trwa od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie. Czy musimy przygotowywać gra ik czasu pracy dla każdego pracownika? NIE. Praca od poniedziałku do piątku przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej sugeruje, że w zakładzie obowiązuje tzw. podstawowy system czasu pracy. Taki system nie wymaga tworzenia rozkładów czasu pracy, bo rozkład ten (stałe dni i stałe godziny pracy) wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Czy umowę o pracę na okres próbny można traktować jako umowę na czas określony Zatrudniamy pracownika na okres próbny. Czy po zakończeniu tego okresu możemy zawrzeć z pracownikiem jeszcze dwie umowy na czas określony, a dopiero później umowę o pracę na czas nieokreślony? TAK. Umowy o pracę na okres próbny nie są umowami na czas określony. Dlatego nie wlicza się ich do limitu umów, po których następuje zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony. Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 13/14(253/254)

20 20 II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Pracodawca użytkownik, który korzysta z pracy pracownika tymczasowego, nie musi mu udzielać urlopu wypoczynkowego Urlop wypoczynkowy jest udzielany pracownikowi tymczasowemu przez zatrudniającą go agencję pracy tymczasowej, a nie przez pracodawcę użytkownika. Pracownik tymczasowy musi otrzymać urlop wypoczynkowy w naturze jedynie w sytuacji, gdy okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika wynosi 6 miesięcy lub więcej zob. Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczna instrukcja dla pracodawcy użytkownika, str. 30 Pracodawca może żądać odszkodowania za przewlekłość postępowania, w którym uczestniczy Pracodawca niezadowolony z długości trwania postępowania sądowego, w którym jest stroną, może złożyć skargę na przewlekłość. Z tego tytułu ma prawo żądać od Skarbu Państwa zarówno rekompensaty do zł, jak i odszkodowania za poniesione w związku z tym straty zob. Za przewlekłe postępowanie przed sądem przysługuje pracodawcy rekompensata finansowa, str. 67 Niania, podlegająca obowiązkowi ubezpieczeń z umowy uaktywniającej, z dodatkowej umowy zlecenia zapłaci tylko składkę zdrowotną Osoba wykonująca umowę uaktywniającą w celu powierzenia jej opieki nad dzieckiem podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu. Jeżeli pracodawca zawrze z taką osobą dodatkową umowę zlecenia, wówczas ma obowiązek zgłosić ją z drugiej umowy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego zob. Czy niania zatrudniona dodatkowo na umowę zlecenia podlega obowiązkowi ubezpieczeń z obydwu umów, str. 88 Pracodawca nie ponosi kosztów tłumaczenia zwolnienia lekarskiego wystawionego na terenie Unii Zwolnienie lekarskie wystawione przez zagraniczną służbę zdrowia jest dokumentem uprawniającym do zasiłku. W niektórych sytuacjach pracodawca musi dokonać tłumaczenia zwolnienia lekarskiego. Natomiast pracodawca nie ponosi kosztów tłumaczenia zwolnienia lekarskiego wystawionego na terenie: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, państwa, które jest stroną umowy międzynarodowej z zakresu zabezpieczenia społecznego zob. Kiedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia wystawionego za granicą, str. 102 MONITOR PPiU nr 13/14(253/254) 1 lipca 2014 r.

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH Joanna Nowicka Redaktor naczelna Ewa Ziętek-Maciejczyk Redaktor merytoryczna Ewa Martyna Redaktor techniczno-graficzny Małgorzata Klimkiewicz Korekta Nina Anusik

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych po zmianach

Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych po zmianach PRAWO PRACY I ZUS NR 2 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-340-5 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O WYNAGRODZENIA W 2015 R. UWAGA! ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 Wypłata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

D O R A D C A P O D A T K O W Y

D O R A D C A P O D A T K O W Y w r z e s i e ń 2 0 1 0 n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja? 9

Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja? 9 sierpień 2011 nr 08 (24) DORADCA PODATKOWY Środki na założenie działalności 3 Przychody z nieruchomości we Francji 4 Pracowniczy program emerytalny 5 Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja?

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo