Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 4 październik-grudzień 2009 poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 004(05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne ] Czasopisma popularno-naukowe ] Czasopisma sensacyjne ] Czasopisma dziecięce i młodzieżowe ] Czasopisma mniejszości narodowych ] Czasopisma dla mężczyzn ] Czasopisma kobiece ] Czasopisma studenckie 06(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA 133(05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja 159.9(05) Psychologia 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 3(05) NAUKI SPOŁECZNE ](05) Statystyka. Demografia 316(05) Socjologia 32(05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa 329(05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo 33(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka 331(05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe 332(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa 334(05) Spółdzielczość 336(05) Finanse. Podatki. Bankowość (05) Turystyka 34(05) Prawo. Kryminalistyka 351/354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe 355/359(05) Nauka i sztuka wojenna. Wojsko 364/368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia 37(05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 378(05) Szkolnictwo wyższe (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo 39(05) Etnografia. Folklor 5(05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia 51(05) Matematyka 52(05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(05) Fizyka 54(05) Chemia. Mineralogia 55/56(05) Geologia. Meteorologia. Hydrologia. Paleontologia 57/59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60(05) Biotechnologia 61(05) Medycyna. Stomatologia 613(05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie 614(05) Służba zdrowia. Ratownictwo 615(05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna (05) Pielęgniarstwo. Opieka nad chorym 62(05) Technika ](05) Energetyka. Górnictwo 621(05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna 623(05) Technika wojskowa. Broń 624/625(05) Inżynieria lądowa. Koleje. Budowa dróg 626/627(05) Inżynieria wodna. Hydrotechnika 628(05) Inżynieria sanitarna 629(05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna 63(05) Rolnictwo 630(05) Leśnictwo 631/635(05) Uprawa i hodowla roślin. Ogrodnictwo 636/639(05) Zootechnika. Weterynaria. Rybołówstwo. Zwierzęta domowe 64(05) Gospodarstwo domowe. Kucharstwo. Gastronomia. Hotelarstwo. Moda. Robótki ręczne 643/645(05) Mieszkanie. Urządzanie wnętrz 646.7(05) Kosmetyka ](05) Telekomunikacja. Radiofonia. Telewizja. Transport. Poczta ](05) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Środki masowego przekazu. Reklama 657(05) Rachunkowość. Księgowość 658(05) Organizacja przedsiębiorstw 658.6/.8(05) Organizacja i technika handlu 66/68(05) Przemysł. Rzemiosło. Artykuły przemysłowe 69(05) Budownictwo 7(05) SZTUKA. KONSERWATORSTWO 71/72(05) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urządzanie ogrodów 73/77(05) Sztuki plastyczne. Fotografia. Sztuka użytkowa 78(05) Muzyka 791/792(05) Film. Teatr 793/794(05) Gry komputerowe. Gry towarzyskie 796/799(05) Sport. Rekreacja. Wędkarstwo. Myślistwo 8(05) FILOLOGIA. JĘZYKOZNAWSTWO 82(05) Literatura 9(05) ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. HISTORIA 902/904(05) Archeologia 91(05) Geografia 929(05) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(05) Historia. Regionalizm. Nauki pomocnicze historii. Archiwistyka

2 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) Bibliografia Powiatu Olkuskiego : wybór / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ; oprac. Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka. - T. 3 (2007). - Olkusz : PiMBP, cm. Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (2005). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. F. Nullo 29b, Olkusz; ISSN b /2009 Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii Głównego Urzędu Miar , nr 1 (stycz.) = nr 5. - Warszawa : GUM, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (sierp.). - Cd.: Metrologia, ISSN zob. poz. 920/2009. ISSN b x 918/2009 Heureka : problemy społecznego ruchu naukowego / Polska Akademia Nauk. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN ; [Andrzej Grzywacz red. nacz.] / Warszawa : RTN PAN, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 7, nr 1/2 (2001). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: PKiN pl. Defilad 1, Warszawa ISSN X = Heureka (Warszawa) b /2009 Metrologia : biuletyn informacyjny Głównego Urzędu Miar , nr 2 (maj)- = nr 6. - Warszawa : GUM, cm. Kwart. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii Głównego Urzędu Miar = ISSN zob. poz. 918/ Adres red.: ul. Elektoralna 2, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Metrologia (Warszawa) b /2009 Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems / Polish Academy of Sciences. Committee on Metrology and Research Equipment ; [ed. in chief Romuald Zielonko]. - Vol. 15, nr 4 (2008). - Warsaw : PAS CMRE, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1988, 1. - Tekst ang. - Cd.: Metrology and Measurement Systems = ISSN zob. poz. 922/2009. ISSN : zł 25 b /2009 Metrology and Measurement Systems : M&MS / Polish Academy of Sciences. Comittee on Metrology and Scientific Instrumentation ; [ed. in chief Romuald Zielonko]. - Vol. 16, nr 1 (2009). - Warsaw : PAS CMSI, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Metrologia i Systemy Pomiarowe = ISSN zob. poz. 921/2009. ISSN (popr.) : zł 25 b /2009 Przegląd Prasy Prawniczej zob. poz. 1111/2009 2

3 Poz /9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne Arte : nowe książki, płyty, filmy : miesięcznik nowości kulturalnych / [red. nacz. Marcin Baran] , nr 7/8 (lip./sierp.) = nr 11/12. - Kraków : WZS, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (wrzes.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Wadowicka 8A, Kraków; tel. (0-12) , ISSN = Arte (Kraków) : zł 7,99 b x 923/2009 Awangarda Lubelska : miesięcznik społeczny : nauka, kultura, biznes, turystyka / [Stowarzyszenie Miłośników Folkloru ; red. nacz. Krzysztof Stankiewicz] , nr 1 (wrzes.). - Niedrzwica Kościelna : SMF, cm. Mies. - Adres red.: ul. Krakowska 111, Niedrzwica Kościelna; tel. (0-81) , ISSN b /2009 Cracoviana : krakowski magazyn ilustrowany / [red. nacz. Marek Strzała]. - R. 10, nr 44 (jesień 2001). - Kraków : Marek Strzała, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1992, nr 1 (stycz.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Mikołajska 2, Kraków; tel. (0-12) , ISSN X = Cracowiana (Kraków) : zł 3 b /2009 Cream Magazyn dla Niej zob. poz. 1023/2009 Dziennik : Polska, Europa, świat : gazeta codzienna / [red. nacz. Michał Kobosko] , nr 214 (12/13.09.) = nr Warszawa : Infor Biznes, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 01 (18.04.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Dziennik Gazeta Prawna = ISSN zob. poz. 927/ Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Dziennik (Warszawa. 2006) : zł 2,90 b /2009 Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka / [red. nacz. Michał Kobosko]. - R. 15, nr 179 (14 września 2009)- = nr Warszawa : Infor Biznes, cm. Dz. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Dziennik, ISSN zob. poz. 926/2009; Gazeta Prawna = ISSN zob. poz. 1104/ Adres red.: ul. Okopowa 58/72, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 2,60 b /2009 EU Magazine : Polska w Europie, Europa w świecie / [red. nacz. Małgorzata Bogusz]. - R. 1, nr 7 (list. 2007). - Warszawa : MPB Media, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (maj 2007). - Tekst ang., pol. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Fabryczna 16/22, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 12 b /2009 Fast Forward Magazine : FF , nr 01 (zima). - Warszawa : Kwiatkowski PR, cm. Kwart. - Tyt. grzbietowy: FF Magazine. - Adres red.: ul. Puławska 476, Warszawa; ISSN : zł 9,90 b /2009 Francuski Łącznik : przegląd polsko-francuski / Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej ; [Tomasz Kowalczuk red. nacz.]. - Nr 9 (2006). - Warszawa : TPPF, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (list./grudz. 2004). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bracka 5, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN X : zł 6,50 b /2009 Kultura Miasta / [Adam Pogorzelski red. nacz.] , nr 1- = nr 4. - Suwałki : Fundacja Miasto, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN X (błędny). - Poprzednio: Kultura Miasta, Miasto w Kulturze = ISSN X zob. poz. 932/ Adres red.: ul. Paca 10 lok. 26, Suwałki; ISSN X (popr.) : zł 12 b /2009 3

4 Poz Kultura Miasta, Miasto w Kulturze / [Adam Pogorzelski red. nacz.] , nr 4 = nr 3. - Suwałki : Fundacja Miasto, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, 1 = 1. - Cd.: Kultura Miasta = ISSN X zob. poz. 931/ Adres red.: ul. Paca 10 lok. 26, Suwałki; ISSN X : zł 12 b /2009 Prestiż Polska / [red. nacz. Justyna Lizińczyk] , nr 1 (wrzes.)- = nr Tychy : JLI Concept, cm. Mies. - Adres red.: ul. Budowlanych 37, Tychy; tel. (0-32) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Style : inspiracje, pasje, styl życia : magazyn śląski , nr Bytom : Media-Style, cm. Mies. - Adres red.: ul. Dworcowa 25-27, Bytom; ISSN : bezpłatnie b /2009 Vis à Vis : city life magazine : warszawski magazyn bezpłatny / [red. nacz. Agata Mizera] , nr 01 (wrzes.)- = nr Warszawa : SNS Media, cm. Mies. - Adres red.: ul. Marszałkowska 87/81, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Vis à Vis (Warszawa) b /2009 Żolibor : bezpłatne pismo lokalne , nr 1. - [Warszawa : s.n.], cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ISSN b / (05) Informatyka i technika komputerowa Computer Reseller News Polska : CRN : dwutygodnik firm komputerowych / [red. nacz. Adrian Markowski]. - R. 12, nr 19 (16 września 2009) = nr Warszawa : Burda Communications, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (12 marca 1998). - Cd.: CRN, ISSN zob. poz. 938/ Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Computer Reseller News Polska (Dwutygodnik) b /2009 CRN / [red. nacz. Michał Adamczyk]. - R. 12, nr 20 (30 września 2009)- = nr Warszawa : Burda Communications, cm. Dwutyg. - Tyt. w kolofonie: CRN Computer Reseller News Polska. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Computer Reseller News Polska, ISSN zob. poz. 937/ Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN (popr.) = CRN (Warszawa) b /2009 Edukacja, Technika, Informatyka zob. poz. 1124/2009 Enter. Najlepsze Programy / [red. nacz. Michał Adamczyk] , nr 10 (paźdz.)- = nr 1. - Warszawa : Burda Communications, cm + DVD. Mies. - Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 3,99 b x 939/2009 Hakin 9. Starter Kit : practical IT security solutions for newbies / [ed. in chief Ewa Dudzic]. - Vol. 1, nr 3 (2007) = iss [Warszawa : Software-Wydawnictwo ], cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr 1 (2007) = iss Przestało ukazywać się. ISSN = Hakin 9. Starter Kit (English ed.) b /2009 4

5 Poz Magazyn Internet z CD : poradnikowy i edukacyjny magazyn wszystkich użytkowników internetu , nr 9 (wrzes.) = nr Warszawa : AVT-Korporacja, cm + CD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 9 (wrzes.) = nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Leszczynowa 11, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 15,90 b /2009 MSCoder : independent magazine for developers using Microsoft platforms / [red. jefe Katarzyna Chauca]. - Nr 4. - Varsovia : Software-Wydawnictwo, [2007] cm + 2 CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = MSCoder (Ed. española) b x 942/2009 Prawo Teleinformatyczne zob. poz. 1110/2009 Technika, Informatyka, Edukacja zob. poz. 1134/ (05) Zarządzanie. Biurowość Zarządzanie / [kom. red. Andrzej Matysiak przewodn.]. - 6 (2008). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (2003). - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Komandorska 118/120, Wrocław ISSN = Zarządzanie (Wrocław) b / ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne 4bialystok.pl : bezpłatny dwutygodnik / [red. nacz. Michał Burzyński] , nr 6 (14 grudnia). - Białystok : Burzyński i Kuczyński, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (28 września). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. św. Rocha 14a, Białystok; tel. (0-85) , ISSN b /2009 Akcent Sandomierski / [red. nacz. Katarzyna Batko] , nr 5 (22 maja) = nr Sandomierz : Koncept, cm. Co trzy tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (23 marz.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. 11-go Listopada 22, Sandomierz; tel. (0-15) , ISSN : zł 2,50 b /2009 Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Boguchwała / [red. Ewa Śliwa] , nr 1 (sierp.). - Boguchwała : Gminna Biblioteka Publiczna, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (lip.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Boguchwale = ISSN zob. poz. 947/ Adres red.: ul. Tkaczowa 146, Boguchwała; tel. (0-17) ISSN : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Boguchwale / [red. Ewa Śliwa] , nr 1 (marz.). - Boguchwała : Gminna Biblioteka Publiczna, cm. Niereg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Boguchwała = ISSN zob. poz. 946/ Adres red.: ul. Tkaczowa 146, Boguchwała; tel. (0-17) ISSN (popr.) : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Powiatu Grudziądzkiego : Grudziądz, Gruta, Łasin [...] / [Starostwo Powiatowe w Grudziądzu] , nr 1 (10 stycznia). - Grudziądz : SP, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (1 marz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Małomłyńska 1, Grudziądz; tel. (0-56) ISSN X b /2009 5

6 Poz Brudzeń Zaprasza : pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Gminy Brudzeń im. Pawła Włodkowica / [red. nacz. Andrzej Dwojnych]. - R. 5, nr 2/3 (marz./kwiec. 2005) = nr 25/26. - Brudzeń : TPG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (stycz./marz. 2001) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Cd.: Mazowiecka Szwajcaria zob. poz. 983/2009. ISSN b /2009 Brwinowskie ABC : bezpłatna gazeta lokalna / [Urząd Gminy Brwinów] , nr 7 (grudz.) = nr Brwinów : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1993, nr 1 (11 grudnia) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Grodziska 12, Brwinów; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Co u Nas? : dwutygodnik niezależny / [red. nacz. Zofia Rózga] , 1 (1 czerwca). - Łódź : [s.n.], cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Ksawerów 8, Łódź; z ISSN : bezpłatnie b x 951/2009 Dobro Ojczyzny : miesięcznik Stowarzyszenia Ruch Społeczny Dobro Ojczyzny. - R. 1, nr 1 (wrzes. 2009). - Racibórz : SRSDO, cm. Mies. - Adres red.: ul. Józefa Eichendorfa 12, Racibórz; tel. (0-32) ISSN b x 952/2009 Echo Przysuchy : Przysucha, Borkowice, Gielniów [...] : bezpłatny dodatek do Echa Dnia , nr 1 (27 lutego)- = nr 1. - [Kielce : Echo Media ], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. bezpłatnie b /2009 Echo Szydłowca : Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko : bezpłatny dodatek do Echa Dnia , nr 1 (27 lutego)- = nr 1. - [Kielce : Echo Media ], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. bezpłatnie b /2009 Echo znad Pilicy : Białobrzegi, Grójec , nr 1 (27 lutego)- = nr 1. - [Kielce : Echo Media ], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. bezpłatnie b /2009 Express Płocki / [Rafał Wereszczaka red. nacz.]. - R. 1, nr 1 (1 września 2009). - [Sochaczew] : Milenium Media, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - R. 1, nr 0 ukazał się w sierpniu Adres red.: ul. Kościuszki 3/2, Płock; tel. (0-24) , ISSN : zł 1,50 b /2009 Express Powiatu Kartuskiego : Chmielno, Kartuzy, Przodkowo [...] / [red. nacz. Piotr Ruszewski] , nr 1 (3 września)- = nr 1. - Wejherowo : Nordapress, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Sobieskiego 225, Wejherowo; ISSN : bezpłatnie b /2009 Extra Grudziądz / [red. nacz. Paweł Knapik]. - R. 1, nr 1 (9 kwietnia 2009). - [Świecie] : Cibus Polska, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Pańska 1, Grudziądz; ul. Gałczyńskiego 3c/48, Świecie; extra- ISSN : bezpłatnie b /2009 6

7 Poz Extra Płock : Bielsk, Brudzeń Duży, Gozdowo [...] / [red. nacz. Michał Chorzewski]. - R. 1, nr 1 (27 sierpnia 2009). - [Warszawa : Extra-Media ], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Walecznych 11/7, Płock; ISSN : bezpłatnie b x 959/2009 Fajsławickie Wieści : bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Fajsławice / [red. nacz. Monika Madeja]. - R. 1, nr 1 (2009)- = nr 1. - Fajsławice : UG, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Fajsławice 107, Fajsławice; tel. (0-81) ISSN X b /2009 Fakty Rudzkie / [red. nacz. Barbara Wystyrk-Benigier] , nr 22/23 (4.06.) = nr 35/36. - [Ruda Śląska] : Benigier Media, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (2.10.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Floriana 7, Ruda Śląska; ISSN : zł 1 b /2009 Fakty Wrześni : tygodnik powiatu wrzesińskiego / [red. nacz. Andrzej Górczyński] , nr 10 (9 marca) = nr [Września] : MID, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 24 marca Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Kaliska, Września; tel. (0-61) , ISSN b /2009 Fakty z Gubina / [red. nacz. Paweł Szumlański]. - Nr 27 (10 listopada 2006). - [Gubin] : Fargoland, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (19 września 2005). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Obrońców Pokoju 21, Gubin; ISSN : zł 1 b /2009 Fakty z Krosna Odrzańskiego / [red. nacz. Piotr Kaciunka] , nr 16 (24 list.). - [Krosno Odrz.] : Fargoland, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (3 kwietnia). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Poznańska 30/5, Krosno Odrz.; tel. (0-68) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Forum Społeczno-Gospodarcze Ziemi Lublinieckiej : gazeta lokalna / [red. nacz. Krzysztof Kudlek]. - Nr 8 (paźdz. 2006). - Tarnowskie Góry : Monos, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (3 maja 2005). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Szpaków 5, Tarnowskie Góry; tel. (0-32) ISSN : bezpłatnie b /2009 Gazeta Bialska / [red. nacz. Marek Wasiluk] , nr 49 (17/23 grudnia) = nr Biała Podlaska : Media Spectrum, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (5/11 sierpnia) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Terebelska 60 B, Biała Podlaska; tel. (0-83) , ISSN : zł 0,90 b /2009 Gazeta Debica.org.pl : dwutygodnik powiatu dębickiego / [Maciej Bieniasz red. nacz.] , nr 1 (16 kwietnia)- = nr 1. - Dębica : Grupa Procrea, cm. Dwutyg. - Tyt. w kolofonie i żywej paginie: Debica.org.pl. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Słowackiego 2, Dębica; tel. (0-14) , ISSN : zł 1 b /2009 7

8 Poz Gazeta Dobrzyńska / [red. nacz. Stanisław Białowąs]. - 2, nr 3 (czerw. 2007). - Szpetal Górny : Kujawy, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (wrzes. 2006). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Lipowa 48, Szpetal Górny; tel. (0-54) ISSN b /2009 Gazeta Koźmińska : dwutygodnik ziemi koźmińskiej / [red. nacz. Tomasz Neisch] , nr 20 (30 paźdz.) = nr [Koźmin] : Eureka, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (15 czerw.) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Klasztorna 29, Koźmin; ISSN : zł 1,50 b x 969/2009 Gazetka Gminy Oleśnica / Urząd Gminy w Oleśnicy. - Grudz Oleśnica : UG, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. bezpłatnie b /2009 Głos Pyrzycki / [red. nacz. Kiełpiński Jarosław] , nr 01- = nr Pyrzyce : MeDia Center, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Ukazuje się również online ISSN Adres red.: ul. Ks. Bogusława 3, Pyrzyce; ISSN = Głos Pyrzycki (Druk) : zł 2 b /2009 Goniec Ilustrowany : krakowski miesięcznik bezpłatny , nr 7 (list./grudz.). - Kraków : Wydawnictwo Kolorowe, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (maj). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Berka Joselewicza 21b/5, Kraków ISSN b /2009 Goworek : pismo Sandomierskiego Stowarzyszenia Regionalnego / [Sandomierskie Stowarzyszenie Regionalne Goworek ; red. nacz. Janusz Sobolewski]. - Nr 16 (list./grudz. 2006). - Sandomierz : SSR G, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (stycz./czerw. 2004). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Mickiewicza 12, Sandomierz; tel. (0-15) , goworek ISSN : bezpłatnie b /2009 Grajdoł : informator samorządowy. - Stycz [Czaplinek : Urząd Miasta i Gminy], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Wznowienie. Ukazywało się w latach ISSN X : bezpłatnie b /2009 Informator Słupecki : bezpłatny biuletyn miejski / [Urząd Miasta w Słupcy ; red. nacz. Piotr Górny]. - R. 1, wyd. 01 (lip. 2009). - Słupca : UM, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Traugutta 5, Słupca; tel. (0-63) , ISSN b /2009 Jastarnickie Nowiny : Jastarnia, Jurata, Kuźnica / [Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni]. - [2009], nr 1 (sierp.)- = nr 1. - Jastarnia : SPJ, [2009] cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wydmowa 34, Jastarnia; ISSN : zł 3 b /2009 Kocham Kampinos : Mościska, Laski, Izabelin [...] : pismo bez cenzury, wydawane ze składek mieszkańców. - Nr 2 (2009). - [Izabelin] : Tadeusz Grzesik, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Nr 1 ukazał się bez daty i numeracji. ISSN b /2009 8

9 Poz Kurier Bytomski / [red. nacz. Beata Pastor] , nr 10 (21 maj) = nr Bytom : Ancora II, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 (4 kwietnia) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Narutowicza 1c/4, Bytom; tel. (0-32) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Kurier Chełmski Extra : bezpłatny tygodnik lokalny / [red. nacz. Sebastian Grzywacz]. - R. 1, nr 1 (3 września 2009). - [Chełm] : ELC Sebastian Grzywacz, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Lwowska 13 A, Chełm; ISSN b /2009 Kurier Noworudzko-Radkowski : bezpłatny informator samorządowy : samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia : miasto Nowa Ruda, gmina Nowa Ruda, miasto i gmina Radków / [red. nacz. Jan Zieliński] , nr 1 (17 lipca)- = nr 1. - Nowa Ruda : ARR Agroreg, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda; tel. (0-74) , ISSN b /2009 Kurier Zawierciański : tygodnik powiatowy : ukazuje się w Zawierciu, Łazach, Porębie [...] / [red. nacz. Jarosław Mazanek]. - R. 1, nr 1 (26.06./ ). - [Myszków] : MyszPress, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. 3 Maja 25, Zawiercie; tel. (0-32) , ISSN : zł 2 b /2009 Lipieckie Nowiny : informator gminy Lipce Reymontowskie / [Urząd Gminy Lipce Reymontowskie]. - Nr 44 (paźdz./list./grudz. 2006). - Lipce Reymontowskie : UG, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (luty 1999). - Tyt. wg nagł. - Kontynuacja: Gazeta Lipiecka = ISSN zob. poz. 72/2008. ISSN : bezpłatnie b /2009 Mazowiecka Szwajcaria : pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Gminy Brudzeń im. Pawła Włodkowica / [red. Andrzej Dwojnych]. - R. 7, nr 1 (lip./sierp. 2008)- = nr 1. - [Brudzeń] : TPGB, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Brudzeń Zaprasza = ISSN zob. poz. 949/2009. b /2009 Mosiński Express Lokalny : ukazuje się na terenie miasta i gminy Mosina / [red. nacz. Szymon Gogolewski] , nr 6 (sierp.). - [Mosina] : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Goniec, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 2 (kwiec.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Brzozowa 6, Mosina ISSN : zł 2 b /2009 Nasz Malbork : bezpłatny miesięcznik / [red. nacz. Rafał Gruchalski] , nr 1 (24 lipca). - Olsztyn : Edytor, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Rybacka 29a, Elbląg; tel. (0-55) ISSN b /2009 Nasz Powiat : magazyn samorządowy ziemi szczecineckiej : Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek / [Starostwo Powiatowe w Szczecinku ; Katarzyna Oleś red. nacz.]. - Nr 32 (paźdz. 2007). - Szczecinek : SP, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (paźdz. 2003). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. 28 Lutego 16, Szczecinek; tel. (0-94) , ISSN = Nasz Powiat (Szczecinek) : bezpłatnie b x 986/2009 9

10 Poz Nasza Gazeta : wydanie Zielona Góra / [Anna Spanbrucker red. nacz.] , nr 13 (28 marca) = nr 53 [i.e. 54]. - Zielona Góra : Lexa, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (9 marca) = nr 2. - Tyt. wg nagł. - W nagł. błędna numeracja nr 12 = nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Podgórna 43c, Zielona Góra; tel. (0-68) , ISSN = Nasza Gazeta (Zielona Góra) : bezpłatnie b /2009 Nasze Miasto : miejski biuletyn informacyjny / [Urząd Miejski Kościana]. - R. 3, nr 22 ( ) = nr Kościan : UM, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 ( ) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Nasze Miasto (Kościan) : bezpłatnie b /2009 Nasze Sprawy : tygodnik Jelcza-Laskowic : gazeta taka jak ty : edukacja, społeczeństwo, polityka, gospodarka, kultura, sport / [red. nacz. Wiola Łabuńska] , nr 6 (4 maja). - Jelcz-Laskowice : Laura, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (28 marca). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bożka 11/16a, Jelcz-Laskowice; tel. (0-71) , ISSN = Nasze Sprawy (Jelcz-Laskowice) : zł 1,50 b /2009 Nowa Gazeta : miesięcznik Niemodlina i Tułowic , nr 1 (paźdz.). - [Niemodlin] : OFF Media Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Wyd. promocyjne ukazało się we wrześniu Adres red.: ISSN = Nowa Gazeta (Niemodlin) : bezpłatnie b x 990/2009 Nowiny Legnickie : Legnica, Jawor, Złotoryja [...] / red. nacz. Jacek Blicharski. - Nr 10 (maj 2007). - Warszawa : Ars Politica, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Marz Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezplatnie b /2009 Nowiny Smętowskie : biuletyn informacyjny Rady Gminy w Smętowie Granicznym , 2. - [Smętowo Graniczne : RG], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2002, 1 (stycz.). - Tyt. wg nagł. - Kontynuacja: Moja Gmina Smętowo = ISSN zob. poz. 1006/2007. ISSN b x 992/2009 Nowy Kurier Powiatowy : Bogatynia, Lubań, Zgorzelec : tygodnik lokalny : [niezależne pismo społeczno-kulturalne]. - R. 4, nr 30 (6 grudnia 2006) = nr [Zgorzelec] : Wiktoria, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 6 (13 maja 2003) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Warszawska 1, Zgorzelec; tel. (0-75) , ISSN : zł 1 b /2009 Obserwator : tygodnik spraw lokalnych : Brudzew, Dobra, Kawęczyn [...] , nr 25 (26 czerwca) = nr Turek : Unipress, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (28 marca) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Browarna 7, Turek; tel. (0-63) , ISSN = Obserwator (Turek) : zł 1,50 b x 994/2009 Obserwator Zachodniopomorski / [red. nacz. Izabela Puławska] , nr 12 (grudz.) = nr [Szczecin] : PPH Zapol, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1999, nr 1 (18 czerwca). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piastów 42, Szczecin; tel. (0-91) , ISSN : zł 3,50 b /

11 Poz Po Prostu Informacje : tygodnik bełchatowski / [red. nacz. Wojciech Bojdo] , nr 11 (19 października) = nr Radomsko : efauto.pl, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (10 sierpnia) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Reymonta 64, Radomsko; tel. (0-44) ISSN = Po Prostu Informacje. Tygodnik Bełchatowski : bezpłatnie b /2009 Powiat Kraśnicki : biuletyn informacyjny / [red. nacz. Jerzy Podgórski] , nr 1 (czerw.)- = nr 1. - Kraśnik : Powiat Kraśnicki, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: al. Niepodległości 20, Kraśnik; ISSN : bezpłatnie b /2009 Powiatowe Wieści : informator powiatu skierniewickiego / [Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ; red. nacz. Marcin Szymański] , nr 1 (lip.)- = nr 1. - Skierniewice : SP, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Konstytucji 3-ego Maja 6, Skierniewice; ISSN X = Powiatowe Wieści (Skierniewice) : bezpłatnie b /2009 Powiśle Extra : Busko-Zdrój, Staszów. - R. 1, nr 1 (17 września 2009). - [Warszawa : Extra-Media ], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN b /2009 Rakoniewicki Magazyn Informacyjny : bezpłatne pismo samorządowe / [Urząd Miejski Gminy Rakoniewice ; red. Gerard Tomiak] , nr 10 (paźdz.) = nr Rakoniewice : UM, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1996, nr 1 (19 grudnia). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: os. Drzymały 25, Rakoniewice ISSN : bezpłatnie b /2009 Region : informator samorządowy Pomorza i Kujaw / [Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ; Ryszard Jaworski red. nacz.] , nr 24 (4/18 grudnia). - Toruń : UM, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (9 stycznia). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: pl. Teatralny 2, Toruń; tel. (0-56) , ISSN = Region (Toruń) b /2009 Sąsiadka Czytasz 24 : bezpłatny niezależny miesięcznik gminny Tarnowa Podgórnego : Kokoszczyn, Góra, Tarnowo Podgórne [...] / [red. nacz. Magdalena Janicka]. - R. 1, nr 1 (sierp. 2009)- = nr Poznań : Agencja Wydawnicza M. Ilek-Nowak, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Teokryta 18, Poznań; tel. (0-61) , ISSN b /2009 Sieniawa : gminny informator samorządowy : egzemplarz bezpłatny wydany przez UMiG Sieniawa : Sieniawa, Czerce, Czerwona Wola [...]. - Nr 1 (marz. 2007). - Sieniawa : UMiG, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN b /2009 Świdnicka / [red. nacz. Agnieszka Niczewska] , nr 50 (14 grudnia) = nr Wrocław : Polskapresse. Oddział Prasa Wrocławska, cm. Tyg. - Tyt. w żywej paginie: Gazeta Świdnicka. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 14 (6 kwietnia) = nr Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Ukazuje się jako dodatek do gazety: Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska = ISSN Na czasopiśmie dodatkowa numeracja przejęta z gazety: Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Trybunalska 9, Świdnica; tel. (0-74) , ISSN (popr.) : zł 1,30 b /

12 Poz Teresiński Informator Samorządowy : miesięcznik Samorządu Gminy Teresin / [Urząd Gminy Teresin] , nr 10 (paźdz.) = nr Teresin : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 (15.01.) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Zielona 20, Teresin; tel. (0-46) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Twoje Miasto : tyski miesięcznik samorządowy / [red. nacz. Marcin Lauer] , nr 10 (grudz.) = nr Tychy : Miasto Tychy, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 (kwiec.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: al. Niepodległości 49, Tychy; tel. (0-32) , ISSN = Twoje Miasto (Tychy) b /2009 Wiadomości Gminne : pismo samorządowe : gmina Czerniejewo / [Paweł Borowski red. nacz.]. - Nr 76 (wrzes. 2006). - [Czerniejewo] : Samorząd Mieszkańców, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (marz. 2000). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. ks. S. Wyszyńskiego, Czerniejewo; ISSN = Wiadomości Gminne (Czerniejewo) : zł 1 b /2009 Wspak : wydawnictwo społeczne powiatu Aleksandrów Kujawski / [red. nacz. Jolanta Mamrot-Ciechońska] , nr 5 (grudz.). - Fabianki : Pro Art, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (lip.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Strażacka 5, Aleksandrów Kujawski ISSN X : zł 2,50 b /2009 Zamojskie.info / [red. nacz. Paweł Piotrowicz]. - R. 1, nr 3 (grudz. 2005) = nr 3. - [Zamość] : Konsorcjum PSK, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 28 sierpnia Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piłsudskiego 29, Zamość; tel. (0-84) ISSN = Zamojskie.info (Druk) : bezpłatnie b x 1009/2009 Znad Mozgawy : kwartalnik regionalny / [red. nacz. Krzysztof Marek Szwaczka] , nr 1 = nr Kraków : Dar-Point, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2002, nr 1 (grudz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: Brzeście 30, Włodzisław; ISSN : zł 1,90 b /2009 Życie Łomianek : ukazuje się w Łomiankach, Dąbrowie, Burakowie [...] / [Iwona Pęcherzewska red. nacz.] , nr 32 (15 listopada). - [Łomianki] : PR-Press, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (5 kwietnia). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Warszawska 196, Łomianki; tel. (0-22) , ISSN : zł 2,20 b /2009 Życie Sopotu / [red. nacz. Mirosław Falencikowski]. - Lip Gdańsk : Sonic, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 (grudz.) = nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Cumowników 46, Gdańsk; ISSN b /2009 Życie Tarczyńskie : od podszewki / [Marek Gieleciński red. nacz.]. - R. 5, nr 1/2 (stycz./luty 2006) = nr 46/47. - Tarczyn : Praworządni Mieszkańcy Gminy, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (kwiec. 2002) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Tarczyńska 3a, Warszawa ISSN X : bezpłatnie b /

13 Poz ] Czasopisma popularno-naukowe 21. Wiek Extra : magazyn o nauce, technice, ludziach i odkryciach / [red. nacz. Tomasz Charążka]. - R. 1, nr 1 (wiosna/lato 2009). - Warszawa : Amconex, cm. Półrocz. - Adres red.: ul. Świeradowska 49, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 7,99 b / ] Czasopisma dziecięce i młodzieżowe Geniusz : pismo edukacyjne dla dzieci / [red. nacz. Halina Ostaszewska] , nr 1 (wrzes.). - Warszawa : Geniusz, cm. Mies. - Adres red.: ul. Pruszkowska 17, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Geniusz (Warszawa) : zł 9,99 b /2009 Jaś : tygodnik dla najmłodszych / [Agnieszka Socha red. nacz.] , 27/28 (26 lipca) = 562/ Kraków : AZ, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1997, 1 (19 października). - Cd.: Ola i Jaś = ISSN zob. poz. 1019/ Adres red.: ul. Pędzichów 14/16, Kraków; tel. (0-12) , ISSN = Jaś (Kraków) : zł 6 b /2009 Lupa : młodzieżowy miesięcznik kulturalny / [red. nacz. Anna Bury]. - Nr 6 (marz. 2007). - [Sanok : s.n.], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (paźdz. 2006). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Franciszkańska 7, Sanok; ISSN = Lópa b /2009 Matura z Polskiego / [Piotr Łopuszański red. nacz.] , nr 2 = nr [Warszawa] : Perspektywy Press, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2000, nr 1 = nr 3. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 9,90 b /2009 Ola i Jaś : tygodnik dla najmłodszych / [Agnieszka Socha red. nacz.] , 1 (6 września)- = 1. - Kraków : AZ, cm. Tyg. - Poprzednio: Jaś, ISSN zob. poz. 1016/ Adres red.: ul. Pędzichów 16/16a, Kraków; tel. (0-12) ISSN : zł 3 b /2009 Star Wars Komiks. Wydanie Specjalne , nr 1. - Warszawa : Egmont Polska, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Dzielna 60, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 9,99 b x 1020/2009 Ślizg , nr 01 (stycz.) = nr Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, cm. Mies. - Numeracja pierwszego numeru: 1995, nr 1 (wrzes.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Szara 10A, Warszawa; tel. (0-22) w. 131, ISSN = Ślizg (Warszawa) : zł 6,90 b / ] Czasopisma kobiece ABC Pani Domu , nr 1. - Warszawa : Marquard Media Polska, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wilcza 50/52, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 9,90 b /

14 Poz Cream Magazyn dla Niej / [red. nacz. Aleksandra Jakubiak] , nr 1 (marz./maj). - Warszawa : Publishing Room, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Włoska 8, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 6,60 b /2009 Eva : magazyn dla nowoczesnych kobiet / [red. nacz. Arletta Liro] , nr 1- = nr 1. - Warszawa : Concept Publishing Polska, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Czapli 27, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Eva (Warszawa. 2008) b /2009 Party : życie gwiazd / [red. nacz. Aneta Wikariak] , nr 1 (8 października). - Warszawa : Edipresse Polska, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wiejska 16, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Party (Warszawa) : zł 1,99 b /2009 Tina Poleca / [red. nacz. Elżbieta Augustyniak] , nr 1 (czerw.). - Warszawa : Bauer, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Motorowa 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 5,90 b /2009 Zawsze Miłość / [red. nacz. Urszula Zubczyńska] , nr 1 (lip.)- = nr 1. - Warszawa : Edipresse Polska, cm. Mies. - Adres red.: ul. Wiejska 19, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 2,50 b / ] Czasopisma studenckie Ssakreble! : magazyn Studenckiego Stowarzyszenia Aktywności Kulturalnej / [red. nacz. Katarzyna Sakwińska] , nr 1 (I). - [Poznań] : SSAK, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. b x 1028/2009 Studenckie Inspiracje Młodych : SIM / Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina Inspiracje Młodych ; [red. nacz. Paweł Cichecki] , nr 1 (10 V). - Szczecin : SSWUSIM, cm. Mies. - Adres red.: ul. Malczewskiego 10-12/9, Szczecin; ISSN = Studenckie Inspiracje Młodych (Druk) : bezpłatnie b /2009 Arché zob. poz. 1033/2009 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA Cykuta : kwartalnik filozoficzny / [Instytut Filozofii. Uniwersytet Wrocławski ; red. nacz. Kamil Obłodecki] , nr 1 (czerw.). - Wrocław : IF UW, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN b /2009 Etyka w Mediach zob. poz. 1198/2009 Rocznik Historii Filozofii Polskiej / [Piotr Ziemski red. nacz.]. - T. 1 (2008). - Warszawa : Fundacja Historii Filozofii Polskiej, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa; ISSN b /

15 Poz (05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja Tarocista : sekrety wróżenia z kart / [red. nacz. Anna Maria Woźniak] , nr 1- = nr 1. - Warszawa : Astroportal, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Pruszkowska 29/259, Warszawa; ISSN : zł 19,99 b /2009 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO Arché : studia teologiczno-filozoficzne / Koło Naukowe Teologów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. - T. 1 (2008). - Kraków : KNT PAT, cm. Półrocz. ISSN = Arché (Kraków) b /2009 Biuletyn Postulacji / Kuria Metropolitalna Warszawska , nr 1 (25 marca). - Warszawa : KMW, cm. Niereg. - Tyt. w kolofonie: Biuletyn Postulacji Procesu Beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki. - Adres red.: ul. Miodowa 17/19, Warszawa ISSN b /2009 Boom : magazyn chrześcijański , nr 1 (lato). - Wrocław : [s.n.], cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Sępia 2/6, Wrocław; tel. (0-71) , ISSN = Boom (Wrocław) b /2009 Bóg i Ojczyzna : biuletyn poświęcony Słudze Bożemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce. - R. 23, nr 3/4 (1 lipca/31 grudnia 2008) = nr 133/ Warszawa : Kościół św. Stanisława Kostki cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: [1984]. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Hozjusza 2, Warszawa; tel. (0-22) ISSN b /2009 Ecclesiastica : pismo urzędowe Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej / [Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ; kom. red. Paweł Socha przewodn.]. - R. 15, nr 4/6 (kwiec./czerw. 2005) = R Zielona Góra : KDZG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1/3 (kwiec./czerw. 1992) = R. 44, nr 4/6. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: pl. Powstańców Wlkp. 1, Zielona Góra; tel. (0-68) ISSN = Ecclesiastica (Gorzów Wielkopolski) b /2009 Europe Infos zob. poz. 1043/2009 Kościół w Europie zob. poz. 1044/2009 Kościół w Polsce : dzieje i kultura / Katolicki Uniwersytet Lubelski. - 1 (2002). - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Konstantynów 1, Lublin ISSN b /2009 List z Eremu , nr 1 (sierp.)- = nr 1. - Warszawa : Fundacja Biskupa Hugona, cm. Mies. - Adres red.: ul. Grzybowska 6/10, Warszawa; ISSN : zł 8 b x 1039/2009 Stella Maris / Duszpasterstwo Ludzi Morza Szczecin-Świnoujście ; [Eugeniusz Krzyżanowski red. nacz.]. - R. 6, nr 4 (lip./sierp. 2005) = nr [Szczecin : DLM], cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2000, nr 1 (marz./kwiec.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Świętego Ducha 9, Szczecin; tel. (0-91) ISSN = Stella Maris (Szczecin) b /

16 Poz (05) NAUKI SPOŁECZNE Acta Pomerania : [zeszyty naukowe Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania w Chojnicach / Jacek Knopek red. nacz.]. - Nr 1 (2008). - Chojnice : PWSH Pomerania, cm. Rocz. - Tekst pol., ang., ros. Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Młodzieżowa 44, Chojnice ISSN b /2009 Aktywność Obywatelska / [Instytut Spraw Obywatelskich] , nr 3 = nr 7. - Łódź : ISO, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2000, nr 1 (wiosna/lato) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Więckowskiego 33/127, Łódź; ISSN X b x 1042/2009 Europe Infos : miesięcznik Comece i OCIPE / Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich, Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej ; [red. Bogusław Trzeciak]. - Nr 95 (lip./sierp. 2007). - Warszawa : Rhetos, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 9 (paźdz. 1999). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. L. Narbutta 21, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Europe Infos (Wyd. polskie) : zł 4 b x 1043/2009 Kościół w Europie : biuletyn Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE / [red. Bogusław Trzeciak]. - Nr 30 (lip. 2007). - Warszawa : KBIiIE, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (stycz. 2005). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Narbutta 21, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach / [red. nacz. Izabela Bujnowska] , nr 1 (czerw.). - Suwałki : PWSZ, cm. Kwart. - Tyt. okł.: Kwartalnik PWSZ Suwałki. - Adres red.: ul. Noniewicza 10, Suwałki; tel. (0-87) ISSN X b /2009 Młodzi w Nauce : studenckie zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Białystok : WSAP, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Dojlidy Fabryczne 26, Białystok; tel. (0-85) b /2009 Nauki Humanistyczne / red. nauk. Mieczysław Sobczak (2008). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (1995). - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Tekst niem., pol. Streszcz., spis treści ang., pol. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2009 Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz) Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu Sandomierz : WSHP, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Krakowska 26, Sandomierz b / (05) Socjologia Homo Ludens : czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier / [Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej. Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM / red. nacz. Augustyn Surdyk]. - Nr 1 (2009). - Poznań : PTBG, cm. Rocz. - Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Kossaka 9/7, Poznań; ISSN b /

17 Poz Serwis Informacyjny (Centrum Badania Opinii Społecznej) Serwis Informacyjny / [CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej]. - Grudz Warszawa : CBOS, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1990, nr 1. - Spis treści ang., pol. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Żurawia 4a, Warszawa; tel. (0-22) ISSN b / (05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa Actum : historia, społeczeństwo, polityka, ekonomia / [Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej ; Rafał Sierchuła red. nacz.]. - Nr 1 (maj 2009). - Poznań : SWIOR, cm. Rocz. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: os. Winiary 2, Poznań; ISSN : zł 17 b /2009 Chorzowskie Studia Polityczne / [kol. red. Sylwester Wróbel przewodn.]. - Nr 1 (2008). - Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, cm. Niereg. - Streszcz. ang., pol. ISSN X b /2009 EU Magazine zob. poz. 928/2009 Euro-Facta / Jagiellonian University. Institute for European Studies ; ed. Marcin Rebes. - Vol. 1 (2008). - Kraków : Księgarnia Akademicka, cm. Niereg. - Tekst ang., niem., pol. Streszcz. ang., pol. ISSN b /2009 Głos : tygodnik katolicko-narodowy / [red. nacz. Małgorzata Romanowicz] , nr 1/3 (Wielkanoc) = nr 1172/ Warszawa : Dziedzictwo Polskie, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1977, nr 1 (paźdz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Hoża 62 m. 2, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Głos (Warszawa) : zł 6 b /2009 Kosynier : miesięcznik społeczno-polityczny / red. nacz. Robert Marszałek , nr 1 (czerw.). - [Warszawa : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Nr 0 ukazał się w maju Adres red.: ISSN = Kosynier (Warszawa) b /2009 Nowe Kryteria / [Fundacja Paideia ; Tomasz Stefanek red. nacz.]. - Z. 1 (2008). - Warszawa : FP, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Bolkowska 8/61, Warszawa; ISSN : zł 10 b /2009 Polska w Europie / Fundacja Polska w Europie, Akademia Dyplomatyczna MSZ ; [Jacek Czaputowicz red. nacz.] , z. 2 = z Warszawa : FPwE : AD MSZ, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Z. 2 (maj 1990). - Streszcz. ang. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Wawelska 56, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Polska w Europie (Warszawa) b /2009 Spotkania Europejskie : [pismo Katedry Studiów Europejskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy Wrocław]. - Nr 1 (2008). - Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica, cm. Rocz. - Tekst, streszcz., spis treści ang., pol. - Adres red.: ul. Grunwaldzka 98, Wrocław; tel. (0-71) ISSN b /

18 Poz Wspólnota : gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej / [red. nacz. Barbara Krygier] , nr 7/8 (lip./sierp.) = nr 72/73. - Warszawa : PWN, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1999, nr 1 (sierp.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Hoża 25 m. 13, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Wspólnota (Warszawa. 1999) : bezpłatnie b / (05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo Kiliński : arkusz wspomnień i działań : [arkusz wspomnień i działań Środowiska ŚZŻAK Batalionu AK Kiliński ]. - Nr 18 (kwiec. 2005). - [Warszawa] : ŚZŻAK BAKK, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (kwiec. 1999). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Kiliński (Warszawa) b x 1060/ (05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka Barometr Nastrojów Gospodarczych w Województwie Podlaskim : analiza potrzeb eksportowych podlaskich firm / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Centrum Badań i Analiz. - Diagnoza 3 kwartał/prognoza 4 kwartał Białystok : WSE CBiA, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2 kwartał Cd.: Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych = ISSN zob. poz. 1070/ Adres red.: ul. Choroszczańska 31, Białystok; tel. (0-85) , ISSN b /2009 Dziennik Gazeta Prawna zob. poz. 927/2009 Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / [red. nauk. Bogusława Drelich-Skulska] (2008). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (1996). - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Streszcz. ang. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Komandorska 118/120, Wrocław ISSN b x 1062/2009 Europejska Firma : magazyn przedsiębiorców : [ogólnopolski magazyn Instytutu Lokalnego Biznesu / red. nacz. Jerzy Krajewski] , nr 1 (wiosna)- = nr 1. - Marki : Ulan, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Świerkowa 2a, Marki; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Express Biznesu / [red. nacz. Piotr Ruszewski] , nr 1 (maj). - Wejherowo : Nordapress, cm. Mies. - Adres red.: ul. Sobieskiego 225, Wejherowo; tel. (0-58) ISSN : bezpłatnie b /2009 Forum Biznesu : niezależny magazyn gospodarczy / [red. nacz. Ewa Wojnowska]. - R. 1, nr 2 (kwiec. 2006). - [Katowice] : ART Media, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (marz. 2006). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Sowińskiego 3/82, Katowice; tel. (0-32) ISSN : zł 5,50 b /2009 Forum Targów : targi z każdej strony / [red. nacz. Grzegorz Kurzyp] , 5 (wrzes.). - Poznań : Forum, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, 1 (kwiec.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Polska 13, Poznań; tel. (0-61) ISSN X : zł 22 b /

19 Poz Gazeta Prawna zob. poz. 1104/2009 Gospodarka a Środowisko / [kom. red. Andrzej Matysiak przewodn.] (2008). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (2003). - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Streszcz. ang. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Komandorska 118/120, Wrocław; tel. (0-71) ISSN b /2009 Marketing / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - 4 (2008). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Marketing. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (2004). - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Streszcz. ang. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Komandorska 118/120, Wrocław ISSN = Marketing (Wrocław) b /2009 Opolskie.pl : forum innowacji gospodarczych województwa opolskiego : wszyscy tworzymy innowacje / Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych , nr 01 (grudz.). - [Opole] : FPIG, cm. Mies. - Adres red.: ISSN b /2009 Pieniądze & Inwestycje zob. poz. 1093/2009 Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych / [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Centrum Badań i Analiz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu]. - Diagnoza 1 kwartał/prognoza 2 kwartał Białystok : Wydawnictwo WSE, cm. Kwart. - Poprzednio: Barometr Nastrojów Gospodarczych w Województwie Podlaskim = ISSN zob. poz. 1061/ Adres red.: ul. Choroszczańska 31, Białystok; ISSN b /2009 Przedsiębiorstwo i Region / [Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania ; Roman Fedan red. nacz.] , nr 1. - Rzeszów : UR WE KEiZ, cm. Półrocz. - Streszcz. ang. - Adres red.: ul. M. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów; ISSN X b /2009 Przegląd Gospodarczy : polsko-ukraińska gazeta gospodarcza = Gospodars kij Oglâd : pol s ko-ukraïns ka gospodars ka gazeta / [Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia ] , nr 3 (maj/czerw.) = nr 4. - Rzeszów : Pro Carpathia, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (list./grudz.) = nr 1. - Streszcz. ukr. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Gałęzowskiego 6/319, Rzeszów; tel. (0-17) , ISSN = Przegląd Gospodarczy (Rzeszów) : bezpłatnie b /2009 Regionalne Wiadomości Gospodarcze = Regional Economic News : Dzierżoniów, Świdnica, Wałbrzych / [red. nacz. Beata Moskal-Słaniewska] , 2 (lip.) = 2. - Świdnica : B&B Media, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, 1 (maj) = 1. - Streszcz. ang. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Westerplatte 51, Świdnica; tel. (0-74) ISSN X : zł 5 b /2009 Studia Ekonomiczno-Społeczne / Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu ; [red. nacz. Maria Pierzchalska]. - T. 8 (2005). - Radom : WSB, cm. Półrocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (2002). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Kolejowa 22, Radom; tel. (0-48) , ISSN b x 1074/

20 Poz Think Tank : biznes, idee, państwo, rozwój / [red. nacz. Maciej Kuźmicz] , nr 1. - Warszawa : Business Education Institute, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: pl. Konstytucji 3/66, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Think Thank (Warszawa) : zł 99 b /2009 Zarządzanie Zmianą Gospodarczą : zmiana na czas, czas na zmianę / [red. nacz. Danuta Płotka] , nr 1 (wrzes.)- = nr 1. - [Szczecin : Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego], cm. Kwart. ISSN : bezpłatnie b /2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego : biznes elektroniczny, gospodarka globalna, transport i handel morski. - Nr 3 (2006). - Gdańsk ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, cm. Niereg. - Poprzednio jako seria wydawnicza: Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN ISSN b / (05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe Aktualności BHP : aktualności, przykłady, pytania i odpowiedzi, listy kontrolne, wzory, dokumenty / [red. nacz. Przemysław Ł. Siemiątkowski]. - Nr 1 (maj 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN X b /2009 Dobre Praktyki HR : rekrutacja, szkolenia, motywacja, prawo / [red. nacz. Monika Załuska]. - Nr 1 (czerw. 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa; tel. (0-22) ISSN b /2009 Praktyczne Odpowiedzi BHP : ty pytasz, my odpowiadamy / [red. nacz. Przemysław Ł. Siemiątkowski]. - Nr 1 (maj 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa; ISSN b /2009 Prawo Pracy w Praktyce zob. poz. 1109/2009 Sposób na Płace : [przykłady, obliczenia, urzędowe interpretacje] , nr 1 (maj)- = nr 1. - Warszawa : Infor Ekspert, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Okopowa 58/72, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 30 b x 1081/ (05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata / [Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament Polityki Regionalnej] , nr 1. - Łódź : UM DPR, cm. Kwart. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny ZPORR Województwa Łódzkiego = ISSN zob. poz. 1083/ Adres red.: al. Piłsudskiego 8, Łódź; tel. (0-42) , ISSN b /

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 2 kwiecień-czerwiec 2012 poz. 306-667 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 1-4 styczeń-grudzień 2012 poz. 1-1157 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2012 nr 1 styczeń-czerwiec 2012 poz. 1-424 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 Poz. 10760-11316 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo