Plan Rozwoju Eksportu. dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o Gdańsk, ul. Fultona 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Eksportu. dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. 80-172 Gdańsk, ul. Fultona 21"

Transkrypt

1 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o Gdańsk, ul. Fultona 21 Opracowany przez firmę doradczą Prepost Consulting Alicja Zajączkowska Gdańsk, ul. Grottgera 23b/6 Plan rozwoju eksportu został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 paszport do eksportu, oraz na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami. Data sporządzenia PRE Gdańsk 25 wrzesień /38

2 Spis treści 1. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa Opis celów i strategii eksportowej Analiza konkurencji przedsiębiorstwa pod kątem usług przedsiębiorcy Wybór i opis wybranych rynków docelowych działalności eksportowe Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej Analiza SWOT dla eksportu biżuterii srebrnej, na rynki Chin, Tajlandii Indii, Wietamu Rekomendacja /38

3 1. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa Firma Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o. o. rozpoczęła działalność w 2009 roku, dotychczas firma nie miała sprzedaży eksportowej. Biorąc pod uwagę możliwości prowadzenia doradczych usług eksportowych, zdecydowano się na przygotowania do rozpoczęcie takich usług. W kwietniu 2010 roku, był zorganizowany wyjazd do Londynu do firmy London Collage. W wyniku tych usług doradczych powstała firma London Collage Poland sp. z o.o., jest to firma specjalizująca się w specjalistycznych szkoleniach informatycznych i organizacji przyznawania specjalistycznych certyfikatów. W czerwcu 2010 roku został zorganizowany wyjazd do Egiptu i Izraela w celu prowadzenia badań marketingowych i zbierania danych oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych. We wrześniu 2010 roku, przyjęto zlecenie na opracowanie planu rozwoju eksportu od przedsiębiorstwa Jantar sp. z o.o. w Kołobrzegu, PRE zakłada eksport wody mineralnej do Dubaju i Singapuru.PRE został zatwierdzony przez ZARR w Szczecinie. W 2011 i 2012 roku prowadzono nadzór nad realizacją wdrożenia promocji eksportu firmy Jantar. W lutym 2011 roku był wyjazd do Kenii na zlecenie firmy PTC Security System, w maju 2011 roku był wyjazd do Dubaju, na zlecenie firmy Jantar. W wyniku tych wyjazdów nawiązano kontakty z firmami zagranicznymi i ustalono że eksportowe usługi doradcze będą jednym z głównych kierunków rozwoju firmy BDI. Usługi doradcze, będą realizowane w Wietnamie, TTajlandii, Chinach i Indiach W związku z doświadczeniami w zakresie eksportu usług doradczych przyjęto strategie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez eksport. Zakłada się że, są duże perspektywy rozwoju wnioskodawcy przez eksport Obsługa polskich przedsiębiorstw realizujących promocje eksportu może przynieść znaczne dochody dla firmy, są też możliwości realizacji misji gospodarczych, wyjazdy w 2010 r., do Anglii i Egiptu a w 2011 r., do Kenii i Dubaju potwierdziły ten kierunek rozwoju, zyskownym kierunkiem rozwoju, jest obsługa zagranicznych firm zainteresowanych współpracą i inwestycjami w Polsce dotyczy do Chin i Indii. Firma BDI prowadzi innowacyjne usługi doradztwa gospodarczego, polegające na sprawdzaniu wiarygodności finansowej potencjalnych partnerów handlowych polskich firm, system polega na dostępie do wielu baz danych kontrahentów i uzyskanie o nich wiarygodnych informacji, Są to informacje z rejestru działalności, rejestru dłużników, pozycji firmy na giełdzie lub w rankingach gospodarczych, stanu finansowego firmy jest to publikowane w rocznych raportach oraz informacji o właścicielu. Raport o potencjalnym partnerze handlowych jest wykorzystywany przez polską firmę która planuje np. import z Chin i ma wpłacić zaliczkę na dostawę towaru lub dla eksportera, który ma wysłać towar gdzie płatność jest opóźniona. Firma BDI sp. z o.o. posiada zasoby umożliwiające obsługę działalności przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju eksportu. W 2009 roku, firma BDI uzyskała dotacje w kwocie zł z PO KL 6,2 w ramach projektu Dojrzały Przedsiębiorca organizowany przez PUP w Gdańsku. Opracowany biznes plan uzyskał 97 pkt. na 100 i zajął pierwsze miejsce w tym konkursie. Firma ma własny lokal biurowy, o powierzchni 40 m2 wyposażony w 4 komputery, drukarki, ksero, sieć komputerową i sprzęt biurowy, lokal przystosowany jest do zatrudnienia 5 osób. Firma dysponuje 3 samochodami osobowymi. Pracownicy firmy znają języki obce, angielski, rosyjski i niemiecki i mają duże doświadczanie w prowadzeniu eksportu i importu oraz w wyjazdach na targi, i rozmowach handlowych w krajach arabskich i azjatyckich. Firma ma wykorzystać ponad 20 letnie doświadczenie Prezesa Jacka Zegarskiego, który pracował 3/38

4 kilka lat w Singapurze prowadził tam działalność eksportową i importową i ma kontakty handlowe w Chinach, Hong Kongu, Singapurze, Indiach oraz w Dubaju. Pracownicy firmy mają duże doświadczenie w organizacji dostaw towarów, przy transporcie carga lotniczego, a przede wszystkim kontenerów przy transporcie morskim z Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Singapuru do Polski. Taką działalność w latach prowadziła Grażyna Zegarska która w BDI jest dyrektorem ekonomicznym. W wielu przypadkach należalo nadzorować jakość towaru i załadunek kontenera np. w Singapurze przed jego wysyłką. Działalność taka była prowadzona w firmie Yes Service Technical Trade sp. z o.o. działającej od 1985 do 1999 roku w branży komputerowej i elektronicznej. W Chinach są duże możliwości sprzedaży polskich produktów i usług, oraz są możliwości obsługi miejscowych funduszy zainteresowanych inwestycjami w Polsce. W grudniu 2011 roku, firma BDI obsługiwała firmę Jantar która brała udział w targach MENOPA w Dubaju w charakterze wystawcy. W 2011 i 2012 firma BDI obsługiwała firmę AG Jarosław Kunicki z branży jubilerskiej. W 2011 roku, firma BDI opracowała plan eksportu dla firmy AG Jarosław Kunicki który został zatwierdzony przez ARP SA w Gdańsku. Potem firma AG Jarosław Kunicki uzyskała dotacje na wdrażanie planu rozwoju eksportu, realizacje tej usługi zlecono firmie BDI. W ramach tej usługi organizowano targi na Ukrainie i Litwie organizowano wyjazdy do Chin i Tajlandii oraz wykonano opracowania marketingowe rynków eksportowych i badano wiarygodność potencjalnych partnerów handlowych. Wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią w postaci autorskiego programu informatycznego umożliwiającego wyszukanie danych o firmach zagranicznych w postaci wywiadu gospodarczego i sporządzenie raportu dla klienta planującego eksport. Jest duże zainteresowanie raportami gospodarczymi szczególnie firmami chińskimi od którymi polskie firmy planują kontrakty eksportowe czy importowe. Raport o kliencie zagranicznym, zawiera: informacje o właścicielu i dyrekcji firmy, majątek i sytuacja finansowa, zadłużenia, sprawy sądowe, analiza rynku w danej branży [porównanie cen produktu ] działania, plany i produkty konkurencji, analizy due diligence. Działalność prowadzona jest zgodnie z zasadami etyki Society of Competive Inteligence Professional [ SCIP ] Usługi doradcze firmy realizowane są na podstawie wewnętrznych zasad zarządzania jakością zgodnymi z norami ISO Natomiast przy planowych doradczych usługach eksportowych nie są wymagane certyfikaty ani inne specjalne normy. W związku z tym wnioskodawca nie ma potrzeby posiadać ani ubiegać się o spełnienie norm czy posiadanie certyfikatów dla prowadzenia eksportowych usług doradczych. W przypadku konieczności posiadania dodatkowych certyfikatów czy pozwoleń niezbędnych do wprowadzenia usług na nowe rynki, firma będzie podejmować działania w celu ich pozyskania. Firma BDI sp. z o. świadczy usługi doradcze w zakresie opracowania wniosków o dotacje z funduszy unijnych,( głownie z gospodarki innowacyjnej ), uzyskanie opinii o innowacyjności, opracowanie biznes planu w celu uzyskania kredytu bankowego. Prowadzimy również opracowanie planów rozwoju eksportu ( wg zasad PO IG działanie 6.1 ) usługi doradztwa gospodarczego, opracowanie planu rozwoju firmy, badanie rynku, pośrednictwo w zakresie eksportu i importu, organizacje wyjazdów i misji gospodarczych oraz pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości w kraju i zagranicą. Organizujemy misje handlowe do krajów arabskich i azjatyckich na zlecania klientów zainteresowanych promocją eksportu. W 2010 był wyjazd do Egiptu, a w 2011 roku, wyjazdy do Kenii i Dubaju. W 2012 roku planowany jest wyjazd do Chin. Wnioskodawca świadczy usługi wywiadu gospodarczego w krajach eksportu, do tej 4/38

5 usługi wykorzystywana jest nowa innowacyjna technologia, organizujemy też udział w targach dla polskich firm za granicą. Celem wywiadu gospodarczego jest uzyskanie informacji gospodarczych w celu optymalizacji ryzyka i wsparcia procesów decyzyjnych. Informacja ta jest szczególnie ważna przy wpłatach pieniędzy na import towarów np. z Chin czy Wietnamu do Polski, oraz przy eksporcie polskich towarów z opóźnioną płatnością. Firma BDI zajmuje się też handlem eksportowym w zakresie sprzedaży biżuterii srebra z bursztynem co jest specjalizacją regionu gdańskiego. Firma BDI świadczy innowacyjne eksportowe usługi doradcze - jest to innowacyjność procesowa, organizacyjna i marketingowa. W 2012 roku w Polsce, są prowadzone intensywne działania promocyjne dla promocji eksportu do Chin i krajów arabskich oraz importu towaru i kapitału z Chin do Polski, świadczą o tym wizyty polskich polityków w Dubaju, Arabii Saudyjskiej i Chinach. Z kolei Ministerstwo Gospodarki ogłosiło akcje CHINA GO mające za zadanie pomoc polskim firmą w inwestowaniu w Chinach i eksport do Chin. W kwietniu 2012 roku, Polskę odwiedził Premier Chin który zapowiedział uruchomienie chińskich inwestycji w Polsce za 10 mld USD, oraz otwarcie funduszu w kwocie 500 mln USD na pomoc w inwestowaniu w nowe technologie w Polsce. Ww działania są sygnałami, że na eksportowe usługi doradcze świadczone przez BDI, zarówno dla polskich firm jak i zagranicznych, będą miały powodzenie rynkowe. 5/38

6 2. Opis celów i strategii eksportowej Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i rozwój oferty eksportowych usług doradczych, świadczonych dla polskich przedsiębiorstw głównie z sektora MSP oraz kontrahentów zagranicznych. W ramach tych usług planuje się m.in.: a) usługi wywiadu gospodarczego obejmujące wybrane kraje eksportowe. Obecnie takie usługi prowadzone dla polskich firm dla byłych krajów rosyjskich przede wszystkim Rosja, Ukraina i Białoruś oraz kraje bałtyckie Litwa, Łotwa oraz krajów arabskich w tym ZAE, a przede wszystkim Dubaj, oraz Chiny. Firma BDI planuje rozwój tych usług o kraje azjatyckie Chiny, Indie, Tajlandia, Wietnam będą to usługi eksportowe dla zagranicznych firm. Posiadanie stałych parterów w krajach eksportu podniesie prestiż consultingowej firmy BDI, oraz zapewni przewagę nad konkurencją. Firma BDI dysponuje innowacyjną technologią polegającą na posiadaniu rozbudowanej bazy danych krajów eksportu, do której wprowadzane są dane o systemach sądowych, administracyjnych, licencjach i zasadach określania wiarygodności finansowej potencjalnych parterów handlowych z którymi polski przedsiębiorca planuje kontrakty eksportowe i importowe. Na podstawie danych w bazie sporządza się raporty o poszczególnych firmach. Opracowana analiza o badanych firmach stanowi podstawę do benchmarkingu oraz budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Firma działa zgodnie z zasadami etyki Society of Competitive Inteligence Professional [ SCIP ] Celem wdrożenia planu eksportu będą wyjazdy służbowe do potencjalnych krajów eksportu, wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych tj. firmy consultingowe specjalizujące się w wywiadowni gospodarczej oraz zebranie informacji o rynku eksportu i potencjalnych możliwościach eksportowych i importowych które mogą interesować polskich przedsiębiorców. Działalność ta prowadzona jest na podstawie PKD Z Należy zaznaczyć, że krajach zachodnich Anglia, USA ceny za raport gospodarczy to min USD za jedną firmę, w Polsce najtańszy raport kosztuje ok PLN b) organizacje misji handlowych oraz kompleksowej obsługi targów zagranicznych. W tym zakresie firma BDI ma już pewne doświadczenie, w latach , były organizowane wyjazdy do Anglii na Ukrainę, Litwę, i do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były też organizowane targi w Dubaju na Litwie i Ukrainie. Strategia rozwoju firmy zakłada utrzymanie i rozwój tego kierunku. Prowadzona jest współpraca i prace rozwojowe, prace rozwojowe prowadzone są we własnym zakresie, po za tym badania są zlecane innymi firmą w tym Kancelarii Doradczej Egida specjalizującej się w rynkach Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajach rosyjskich oraz firmie Expo Partner - specjalizującej się w organizacji targów na świecie. Na badania rozwojowe firma przeznacza ok. 30 % rocznego przychodu. c) organizacja badań marketingowych. Badania wybranych rynków docelowych w szczególności analizy podstaw prawnych, procedur i zwyczajów handlowych warunkujących dostęp produktu lub usług do wybranych rynków, organizacja i sprzedaż baz danych oraz określenia i sprawdzania wiarygodności potencjalnych parterów handlowych. d) organizacja eksportu lub importu dla poszczególnych branż. Wyszukiwanie na zlecenie przedsiębiorcy odbiorcy towaru lub wiarygodnego dostawcy 6/38

7 towaru. Usługa ta jest szczególnie zalecana w kontraktach importowych w Chinach i Wietnamie [gdzie obecnie lokowana jest produkcja tekstyliów, obuwia czy sztucznej biżuterii czy ozdób i elektroniki użytkowej] Planuje się też usługi kontroli ilości i jakości w toku produkcji, kontrolę przed wysyłkową oraz kontrolę załadunku kontenera. e) organizacja eksportu. Dotyczy polskiej artystycznej biżuterii ze srebra i bursztynu, po nawiązaniu kontaktów handlowych w krajach eksportu, firma BDI sp. z o.o. planuje podpisanie na własny rachunek kontraktów handlowych oraz zlecić produkcje biżuterii współpracujących z nią producentów bursztynu. Działalność ta prowadzona jest na podstawie PKD Z Zakłada się kilka rodzajów wejścia na rynki zagraniczne. Są to m.in. : produkcja na zamówienie [ contract manufacturing ]. wspólne przedsięwzięcie [ joint venture ] lub eksport bezpośredni z kraju do odbiorcy lub realizowany przez agenta zagranicznego. Firma ma innowacyjny przedmiot eksportu, jest to biżuteria srebrna z bursztynem, która produkowana jest w krótkich seriach wg najnowszych trendów mody w biżuterii. Firma posiada też innowacyjną technologią technologia ta polega na oszczędnym odlewaniu srebra, produkcji półfabrykatów oraz produkcji biżuterii w krótkich seriach, biżuteria wyposażana w kamienie szlachetne i półszlachetne, a potem jest polerowana na specjalistycznej maszynie. Firma BDI prowadzi i finansuje różne badania rozwojowe które są przedmiotem eksportu. Na badania rozwojowe wydaje rocznie ok. 30 % przychodu, badania polegają m.in. na zleceniu firmie SBM Projektowanie & Marketing monitorowaniu targów jubilerskich oraz międzynarodowej prasy fachowej i kobiecej i sporządzeniu raportów dotyczących nowej mody, trendów, rodzaju biżuterii i kolorystyki. Dzięki tym badaniom, firma co rok wypuszcza własne serie biżuterii które dostosowane są do światowej mody. Dzięki tym badaniom firma ma przewagę konkurencyjną i rentowną sprzedaż. Firma zleca też projektowanie nowych serii biżuterii plastykowi i zastrzega swoje prawa autorskie do nowych produktów. 7/38

8 3. Analiza konkurencji przedsiębiorstwa pod kątem usług przedsiębiorcy a/ W zakresie eksportowych usług doradczych nie ma dużej konkurencji na polskim rynku. Są duże firmy i organizacje np.: Krajowa Izba Gospodarcza która przyjmuje zlecenia na branżowe badania rynków oraz prowadzi organizacje misji gospodarczych są to usługi bardzo drogie. W zakresie sprawdzenie wiarygodności partnerów handlowych tj wywiadów gospodarczych, są duże firmy które tym się zajmują np.: Polska Agencja Prasowa, czy agencja prasowa Reuters ale te firmy badają całe branże i duże spółki giełdowe. Natomiast na rynku nie ma tanich ofert dedykowanych dla sektora MSP i jest to nisza w której ma zamiar działań firma consultingowa BDI. Oferty usług wywiadu gospodarczego ma firma IBBC Group z Warszawy, oferta ta obejmuje analizę potencjalnych dostawców i konkurentów ich produkty, zasoby finansowe i mechanizmy działania. Natomiast ww firma ogranicza swoje usługi do przesłania raportu o wybranej firmie lub grupie firm z jednej branży. W przypadku wywiadu gospodarczego dla jednej firmy z Chin cena za raport wynosi minimum zł za firmę. Pewną konkurencją jest firma VERICO która posiada stałe przedstawicielstwa w Chinach i oferuje kontrolę towaru przed wysyłką podobne usługi świadczą też SGS i Polcargo jest to jednak inna specjalizacja i dotyczy sprawdzania towaru zamówionego w ramach dużych kontaktów usługi te są bardzo drogie. Samo sprawdzenie autentyczności firmy w Chinach kosztuje ok. 600 USD, kontrola przedwysyłkowa kosztuje ok. 290 USD, kontrola załadunku kontenera kosztuje ok. 280 USD. Jest natomiast duże zapotrzebowanie na eksportowe usługi doradcze. Polska mała firma która ma zamiar kupować towary w Chinach, Tajlandii czy Wietnamie ma bardzo duże problemy, aby wybrać solidną, wiarygodną firmę. Poza tym są rożne bariery, językowe, kulturowe, prawne, celne i dlatego potencjalna polska firma w celu uniknięcia nieporozumień i strat finansowych chętnie skorzysta z porad profesjonalnej firmy doradczej. Natomiast w zasadzie żadna polska firma nie ma swoich przedstawicieli handlowych szczególnie w krajach azjatyckich. Firma BDI na zlecenie polskiej firmy może też przeprowadzić badanie rynku zakupu poszczególnych towarów np. w Chinach czy Wietnamie co jest bardzo przydatne przy negocjacjach handlowych. Klient, który planuje większe zakupy ma większe możliwości negocjacji kiedy dysponuje analizą cen producentów. Nie ma dokładnych danych o wartości towarów dostarczanych z Chin, Tajlandii, Wietnamu czy Turcji na polski rynek, jednak obserwując rynek w większości elektroniki, tekstylni, butów, ozdób, sztucznej biżuterii czy wyposażenia mieszkań są to towary z importu głównie Chin, a ostatnio z Wietnamu [gdzie przenoszona jest produkcja z Chin] W zakresie usług doradczych w przypadku zlecenia opracowania raportu profesjonalnej wywiadowni gospodarczej cena za prosty raport wynosi od zł do zł, podobne zlecenia w USA czy Anglii kosztują od usd do usd, za złożony raport wraz z analizą branży i opisu rynku. b/ Polski rynek biżuterii szacowany jest na 2 mld zł na rok 2011, w tym rynku 3 firmy mają udział w rynku 40 %, są to Apart, YES i Kruk, pozostałe firmy producenci, dystrybutorzy, hurtownie i firmy detaliczne mają dużo mniejszy udział w rynku, szacuje się, że rynek polski ma ok. 0.7 % rynku światowego. Firma BDI ma małą sprzedaż na polskim rynku i należy ją zaliczyć do małych lokalnych przedsiębiorstw, z udziałem w rynku polskim na poziomie 0,05 % Do rynku biżuterii zalicza się biżuterie złotą, srebrną, bursztyn i biżuterię z bursztynu i srebra, zegarki oraz inne kamienie szlachetne i inne pochodne ozdoby. Część sklepów czy hurtowni 8/38

9 zajmuje się wszystkimi rodzajami biżuterii a cześć ma specjalizacje. Firma BDI specjalizuje się tylko w biżuterii srebrnej, biżuterii z bursztynu połączonej ze srebrem oraz jubilerskich wyrobach artystycznych. Rynek biżuterii można podzielić na producentów, hurtowanie oraz handel detaliczny. W okresie ostatnich 10 lat następują zmiany w sieci detalicznej w wielu miastach biżuteria trafia do nowych galerii centrów handlowych, natomiast sklepy, salony, magazyny jubilerskie oraz małe stoiska promocyjne są praktycznie w każdym większym zespole handlowym. Przez wiele lat branża jubilerska była interesem rodzinnym prowadzonym przez wiele pokoleń. W przeciwieństwie do okresu przed transformacją gospodarczą, [ rok 1989 ] do środowiska handlowego w branży jubilerskiej trafia wielu nowych ludzi, którzy traktują jako biznes na dziś, a nie jako pokoleniowy interes rodzinny. Dzisiaj prowadzą sprzedaż biżuterii, a jutro mogą sprzedawać napoje czy artykuły spożywcze. Ponadto można zauważyć rozdział pomiędzy strefą produkcji i handlu. Wiele małych firm jubilerskich związanych z konkretnym adresem i czy sklepem odstępuje od prowadzenia produkcji na własne potrzeby, zajmując się wyłącznie handlem detalicznym, skupując biżuterię od licznych firm pośredniczących. Widoczna poprawa asortymentu wystawianych wyrobów i wzornictwa nie w pełni odpowiada obecnemu poziomowi swobody gospodarczej. Często obserwuje się konserwatyzm we wzornictwie i niechęć do lansowania nowych serii biżuterii. Często jest to spowodowane zablokowaniem kapitału w starych zapasach towaru i niechęć do stosowania promocji czy wyprzedaży. Z drugiej strony starsze pokolenia polskiej polonii czy turystów niemieckich poszukuje znanych sobie starszych modeli, przyzwyczajonych do klasycznych wzorów bursztynowych. Wyraźna jest sezonowość sprzedaży biżuterii w Polsce, dla handlu okres oceniany jest jako dobry zaczyna się w maju i trwa do połowy października z tendencją do skracania a nie wydłużania się. Coraz mniej sprzedaje się biżuterii w okresie świątecznym. Pogarszają się warunki przeprowadzenia transakcji. Firmy jubilerskie uskarżają się coraz częściej na brak płatności gotówkowej przy sprzedaży. Właściciele firm i sklepów jubilerskich wydłużają terminy płatności, często nie dotrzymują uzgodnionych terminów bądź proponują formę zapłaty po sprzedaży [ komis ] Zdarzają się też sytuacje, kiedy sklepy nie tylko nie dokonują zapłaty, ale też nie są w stanie rozliczyć się ze sprzedanego towaru. Dla wielu małych firm 2 3 mc kredytowanie dostaw nie jest możliwe i firmy te nie są w stanie po prostu nie przetrzymać dekoniunktury na rynku. Dodatkowo pogarsza sytuację konkurencja cenowa między firmami i tani import srebrnej i złotej biżuterii z Włoch. Jest też niska opłacalność produkcji krajowej na skutek stałego wzrostu kosztów produkcji, firmy eksportujące niepodwyższające cen otrzymują coraz niższy ekwiwalent złotówkowy na zmienny i zaniżony kurs dolara. W dłuższej perspektywie produkcja biżuterii srebrnej i srebrnej z bursztynem może maleć a niektóre małe zakłady będą musiały zamknąć swoją działalność. 9/38

10 W niektórych firmach utrzymać się może produkcja taniej najczęściej odlewanej, biżuterii komercyjnej i to pod warunkiem dokonania znaczącej modernizacji parku maszynowego. Produkcja wyrobów artystycznych, sygnowanych przez określonego autora, utrzymać się może w niewielkich firmach o profilu designerskim. Są szanse na mocną rynkową pozycje niewielu firm oferujących biżuterię w tym srebrno- bursztynową. Polski rynek jubilerski musi liczyć się też z efektem globalizacji oraz brakiem granic w Europie. Powoduje to zwiększoną konkurencje wielu firm zagranicznych, które wchodzą na polski rynek. Skalę obrazują też dane z urzędów probierczych np. w roku 2006 ok. 26 % wyrobów złotych i 43 % wyrobów srebrnych to wyroby importowane. Za rok 2006 Polska zajęła 12 miejsce pod względem wartości sprzedaży biżuterii w Europie. Średnie wydatki na biżuterię w Europie wynoszą 56 euro na osobę. Na razie polski rynek jest bardzo mały w stosunku do rynku europejskiego, ale należy oczekiwać że duże firmy, takie jak Cartier, Bulgari, Tiffany Arpels czy Boucheron będą zainteresowane zakładaniem swoich salonów w Polsce. W związku z tym należy się spodziewać że zwiększy się konkurencja przez co może spaść sprzedaż. Coraz rzadziej można spotkać się z sytuacją, w której właściciele salonów jubilerskich podpisują długotrwałe i kompleksowe umowy z właścicielami hurtowni czy producentami. Salony jubilerskie wykupują spontanicznie pojedyncze serie i wyroby z bardzo bogatego asortymentu poszczególnych firm oferujących biżuterię srebrną. Na polskim rynku jubilerskim coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że hurtownicy biżuterii srebrnej oferują swoją biżuterię w pojedynczych egzemplarzach. Do niedawna warunkiem, jaki musieli spełnić wszyscy klienci hurtowni, było dokonanie zakupów, których cena przekraczałaby wyznaczoną przez hurtownie cenę. Obecnie hurtownie, walcząc o klienta, zgadza się na sprzedaż pojedynczych egzemplarzy. W czasach kiedy na rynku pojawiło się wiele nowych podmiotów gospodarczych, a branża jubilerska zaczęła odnotowywać spadek sprzedaży wtedy hurtowanie zaczęły przestawiać się na sprzedaż detaliczną. W ramach nowej strategii sprzedażowej hurtownie srebrnej biżuterii zaczęli walczyć nie tylko ze sobą, ale także z salonami jubilerskimi przy zdobywaniu klienta indywidualnego. Sytuacja taka powoduje znaczny spadek zyskowności na rynku jubilerskim. Konkurencyjne firmy prowadzą intensywną promocję biżuterii bursztynowo srebrnej w zasadzie na całym świecie. Międzynarodowe Targi Gdańskie zorganizowały wyjazd i prezentacje wyrobów z bursztynu w Emiratach Arabskich w Dubaju, promocja była prowadzona na targach w Dubaju International Jewellery Week, na które przyjeżdżają klienci z krajów arabskich, w tym Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu czy Iranu. Promocja bursztynu odbywa się też w Hong Kongu na największych jubilerskich targach świata Jewellery Convention Expo Center, na tych targach były stoiska Amber Galery, Amber Kewa czy Berwist Amber Silver. Wnioskodawca zamierza 10/38

11 prowadzić eksport pośredni pod własną nazwą lub nazwą dystrybutora. Nie wyklucza się też podpisania większych umów z dużymi sklepami lub sieciami handlowymi. Strategia promocji eksportu wnioskodawcy, zakłada perspektywicznie eksport swoich produktów w trzech głównych grupach. Pierwsza grupa to tania masowa biżuteria srebrna dedykowana dla młodzieży o małych dochodach, produkty te mają być sprzedawane w Ukrainie i Litwie. Druga grupa to srebra i biżuteria z bursztynu, produktowa wg nowych innowacyjnych wzorów i trendów, są to bransoletki Pandory, łańcuszki z zawieszkami, elementy szkła weneckiego, produkty z kryształkami Swarowskiego i inne produkty są to droższe produkty adresowane do zamożniejszej klasy średniej dysponującej większym budżetem produkty te są dedykowane na rynki Europy Wschodniej i krajów azjatyckich. Trzecia grupa do produkty artystyczne produkowane ze srebra i bursztynu, które będą prezentowane w nowych opakowaniach i będą dedykowane do zamożniejszych odbiorców. Promocja sprzedaży eksportowej będzie wsparta reklamą na stronie internetowej, planuje się modernizacje strony, dodanie zakładki w języku angielskim, oraz zakup i wdrożenie skanera 3D prezentacji wyrobów. Prezentacja 3D umożliwia odbiorcy obejrzenie produktu z każdej strony, powiększenia i dokładne zapoznanie się z produktami biżuterii. W związku z tym należy uznać, że sytuacja w branży jubilerskiej jest trudna i trudno określić kiedy się zmieni. W związku z tym uruchomienie sprzedaży eksportowej, która może przynieść przychód z eksportu jest bardzo ważny. 11/38

12 12/38

13 4. Wybór i opis wybranych rynków docelowych działalności eksportowe Ninieszy PRE zakłada na prowadzenie promocji eksportu dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. kraje azjatyckie : Chiny, Tajlandia, Indie i Wietnamu. Wybór tych krajów jest w pełni uzasadniony, kraje azjatyckie mniej odczuly światowy kryzys finasowy i gospodarczy zapoczątkwany w USA i Wielkiej Brytanii, kraje azjatyckie nie mają problemów finansowycyh jakie są obecnie w Europie a w szczególnie w strefie waluty euro. Kraje azjatyckie szczególnie Chiny Indie mają bardzo duże PKB oraz duże nadwyższki rezerw finansowych, w krajch azjatyckich jest bardzo duża produkacja i są duże możliwosci zwiększenia produkcji. Wymienione czynniki powodują,, że wybrane kraje poszukują nowych rynków zbytu swoich towarów oraz poszukują różnych możliwosci inwestycyjnych. Wybór krajów azjatyckich na kraje eksportu podyktowane jest też 25 doświadczeniami właścicieli firmy BDI - którzy od 1986 roku prowadzili rożne interesy w Singapurze, Tajlandii i Indiach i do dzisaj mają w tych krajach kontakty osobiste i biznesowe. a) Tajlandia Tajlandia znajduje się w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej, w środkowej części półwyspu Indochińskiego. Od zachodu graniczy z morzem Andamańskim, a od południa z Morzem Południowochińskim tworząc Zatokę Tajlandzką. Długość morskich granic wynosi 12 tys. km. Od zachodu i północnego zachodu sąsiaduje z Myanmarem (długość granicy 1800km), od zachodu z Laosem (1755km) od północnego wschodu z Kambodżą (800km) a od południa z Malezją. Powierzchnia kraju wynosi km2. Stolicą Tajlandii jest Bangkok. Administracyjnie kraj dzieli się na 6 regionów (Centralny, Zachodni, Wschodni, Północny, Północno-Wschodni i Południowy) i 76 prowincji (czangwadów). Ponadto istnieją dwa dystrykty specjalne: Bangkok i Pattaya, jednakże ta druga jest również zaliczana do prowincji Chonburi, natomiast Bangkok jest uważany przez niektórych Tajów za oddzielną prowincję. Każda prowincja dzieli się na mniejsze dzielnice, tzw. amphoe, w 2000 było ich 795 oraz 85 pod dzielnic. Bangkok podzielony jest na 50 dzielnic, tzw. khet. Nazwa każdej z prowincji jest jednocześnie nazwą jej stolicy. Tajlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Azji Południowo Wschodniej. W latach 80-tych produkt krajowy brutto wzrastał średnio o 8% rocznie. Od roku 2004 dynamika wzrostu gospodarczego spadła do 6,2% i zdaniem ekspertów utrzyma się na tym wysokim poziomie. Wysoka dynamika gospodarki jest związana: z napływem kapitału zagranicznego najwięcej z Japonii, Singapuru, Hongkongu oraz USA rozbudową przemysłu przetwórczego głównie elektronicznego, włókienniczego i chemicznego, który wykorzystuje tanią, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz liberalną polityką gospodarczą ciągle malejącym udziałem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w PKB Motorem wzrostu gospodarczego Tajlandii w 2010r. Był, podobnie jak we wcześniejszych latach, handel zagraniczny, od czego przyczyniła się poprawa sytuacji gospodarczej na głównych rynkach eksportowych tego kraju. W sumie pozwoliło to na wzrost PKB o 7.8%. 13/38

14 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (2010 rok) PKB (mld USD) PKB na 1 mieszkańca 4705 PKB (wzrost %) Deficyt budżetowy (% PKB) Inflacja (%) Bezrobocie (%) Eksport (mld USD) Import (mld USD) Wkład poszczególnych sektorów gospodarki Tajlandii w tworzenie PKB odpowiadał wiernie strukturze utrzymującej się na przestrzeni ostatnich lat i nie odbiegał wiele od przedstawionej poniżej struktury PKB w 2007r. 5.74% wytworzonych zostało przez przemysł spożywczy i produkcji napojów, 3.39% - przez przemysł samochodowy, 3.05% stanowiła produkcja elektryczności, wody i gazu, 3% PKB powstało w sektorze budownictwa (prywatnego i publicznego łącznie), 2.71% wyniosła produkcja sprzętu biurowego (m.in. komputery), 2.7% wytworzył przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu, 2.66% przemysł meblowy, 2.56% - przetwórstwo ropy naftowej, 2.56% - przemysł chemiczny, 2.44$ - przemysł odzieżowy, 2.33% wydobycie kamienia, piasku i gliny, 1.83% - produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (w tym RTV) 0.23% kopalnictwo rud metali nieżelaznych, 0.06% kopalnictwo węgla brunatnego. Jednym z głównych sektorów gospodarczych Tajlandii jest turystyka generująca ok. 6.5% PKB tego kraju poprzez wpływy z usług. W 2010 Tajlandię odwiedziło 15.8 mln turystów zagranicznych. Rolnictwo jest bardzo ważnym sektorem gospodarki tajskiej, zatrudniającym ok 49% ludności aktywnej zawodowo. Zgodnie z obowiązującymi w Tajlandii przepisami, możliwe jest prowadzenie przez właściciela z zewnątrz lub obcy kapitał działalności firmy na zasadzie wyłącznej własności firmy o charakterze partnerskim (joint ventue) oraz spółki z o.o. Jak podaje Tajska Izba Inwestorów najpopularniejszą formą prowadzenia działalności przez obcokrajowców jest spółka z o.o. Chcąc utworzyć taką spółkę, należy spełnić następujące warunki: - przedstawić opinię siedmiu promotorów, - przygotować specjalne memorandum o wejściu na rynek, - zwołać zebranie statutowe, - zarejestrować spółkę. - uzyskać zgodę od urzędu podatkowego Działalność takiej spółki powinna być zgodna z przepisami wewnętrznymi, a przede wszystkim z kodeksem cywilnym i handlowym oraz wymogami finansowymi. Rozliczenia finansowego spółki dokonuje się raz do roku w celu przedstawienia odpowiednim władzom urzędowi skarbowemu. Nad rozpoczętą inwestycją nadzór sprawuje Ministerstwo Przemysłu, w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach. Również Ministerstwo Przemysłu dokonuje odpowiednich przeglądów i weryfikacji jeżeli chodzi o spełnianie przez zakładane przedsiębiorstwo odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa oraz wymogów w sferze ochrony środowiska. 14/38

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla przedsiębiorstwa Holon Globe Sp. z.o.o. opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z.o.o. w Gdańsku www.bdi.info.pl 1 Plan Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze 6 (88) październik 2006 Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze Wsparcie dla unijnego eksportu w Azji Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.: faks: e-mail:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka tajlandii 9 2.1 Ogólna charakterystyka gospodarki 9 2.2 Prognoza koniunktury na 2006 i 2007 10

2. Gospodarka tajlandii 9 2.1 Ogólna charakterystyka gospodarki 9 2.2 Prognoza koniunktury na 2006 i 2007 10 PRZEDMOWA Tajlandia jest jednym z czterech najważniejszych partnerów gospodarczych Polski wśród krajów ASEAN. Wielkość obrotów dwustronnych po 7 miesiącach roku 2006 wyniosła około 260 mln USD, a polski

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, którego obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. Jest to najatrakcyjniejszy i największy rynek Ameryki Południowej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych Projekt Projekt jest jest współfinansowany przez Unię przez Europejską Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego Regionalnego Siła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

WIELKI MARSZ PAŃSTWA ŚRODKA

WIELKI MARSZ PAŃSTWA ŚRODKA Julian SKRZYP PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY 2012, T. 5 WIELKI MARSZ PAŃSTWA ŚRODKA KU POZYCJI GLOBALNEGO OŚRODKA SIŁY Wprowadzenie W okresie świata bilateralnego dwa ówczesne mocarstwa Stany Zjednoczone i Związek

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj 2014 1 2014 Deloitte Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią

EKSPERTYZA. Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią EKSPERTYZA Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią Warszawa, listopad 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo