Plan Rozwoju Eksportu. dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o Gdańsk, ul. Fultona 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Eksportu. dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. 80-172 Gdańsk, ul. Fultona 21"

Transkrypt

1 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o Gdańsk, ul. Fultona 21 Opracowany przez firmę doradczą Prepost Consulting Alicja Zajączkowska Gdańsk, ul. Grottgera 23b/6 Plan rozwoju eksportu został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 paszport do eksportu, oraz na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami. Data sporządzenia PRE Gdańsk 25 wrzesień /38

2 Spis treści 1. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa Opis celów i strategii eksportowej Analiza konkurencji przedsiębiorstwa pod kątem usług przedsiębiorcy Wybór i opis wybranych rynków docelowych działalności eksportowe Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej Analiza SWOT dla eksportu biżuterii srebrnej, na rynki Chin, Tajlandii Indii, Wietamu Rekomendacja /38

3 1. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa Firma Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o. o. rozpoczęła działalność w 2009 roku, dotychczas firma nie miała sprzedaży eksportowej. Biorąc pod uwagę możliwości prowadzenia doradczych usług eksportowych, zdecydowano się na przygotowania do rozpoczęcie takich usług. W kwietniu 2010 roku, był zorganizowany wyjazd do Londynu do firmy London Collage. W wyniku tych usług doradczych powstała firma London Collage Poland sp. z o.o., jest to firma specjalizująca się w specjalistycznych szkoleniach informatycznych i organizacji przyznawania specjalistycznych certyfikatów. W czerwcu 2010 roku został zorganizowany wyjazd do Egiptu i Izraela w celu prowadzenia badań marketingowych i zbierania danych oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych. We wrześniu 2010 roku, przyjęto zlecenie na opracowanie planu rozwoju eksportu od przedsiębiorstwa Jantar sp. z o.o. w Kołobrzegu, PRE zakłada eksport wody mineralnej do Dubaju i Singapuru.PRE został zatwierdzony przez ZARR w Szczecinie. W 2011 i 2012 roku prowadzono nadzór nad realizacją wdrożenia promocji eksportu firmy Jantar. W lutym 2011 roku był wyjazd do Kenii na zlecenie firmy PTC Security System, w maju 2011 roku był wyjazd do Dubaju, na zlecenie firmy Jantar. W wyniku tych wyjazdów nawiązano kontakty z firmami zagranicznymi i ustalono że eksportowe usługi doradcze będą jednym z głównych kierunków rozwoju firmy BDI. Usługi doradcze, będą realizowane w Wietnamie, TTajlandii, Chinach i Indiach W związku z doświadczeniami w zakresie eksportu usług doradczych przyjęto strategie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez eksport. Zakłada się że, są duże perspektywy rozwoju wnioskodawcy przez eksport Obsługa polskich przedsiębiorstw realizujących promocje eksportu może przynieść znaczne dochody dla firmy, są też możliwości realizacji misji gospodarczych, wyjazdy w 2010 r., do Anglii i Egiptu a w 2011 r., do Kenii i Dubaju potwierdziły ten kierunek rozwoju, zyskownym kierunkiem rozwoju, jest obsługa zagranicznych firm zainteresowanych współpracą i inwestycjami w Polsce dotyczy do Chin i Indii. Firma BDI prowadzi innowacyjne usługi doradztwa gospodarczego, polegające na sprawdzaniu wiarygodności finansowej potencjalnych partnerów handlowych polskich firm, system polega na dostępie do wielu baz danych kontrahentów i uzyskanie o nich wiarygodnych informacji, Są to informacje z rejestru działalności, rejestru dłużników, pozycji firmy na giełdzie lub w rankingach gospodarczych, stanu finansowego firmy jest to publikowane w rocznych raportach oraz informacji o właścicielu. Raport o potencjalnym partnerze handlowych jest wykorzystywany przez polską firmę która planuje np. import z Chin i ma wpłacić zaliczkę na dostawę towaru lub dla eksportera, który ma wysłać towar gdzie płatność jest opóźniona. Firma BDI sp. z o.o. posiada zasoby umożliwiające obsługę działalności przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju eksportu. W 2009 roku, firma BDI uzyskała dotacje w kwocie zł z PO KL 6,2 w ramach projektu Dojrzały Przedsiębiorca organizowany przez PUP w Gdańsku. Opracowany biznes plan uzyskał 97 pkt. na 100 i zajął pierwsze miejsce w tym konkursie. Firma ma własny lokal biurowy, o powierzchni 40 m2 wyposażony w 4 komputery, drukarki, ksero, sieć komputerową i sprzęt biurowy, lokal przystosowany jest do zatrudnienia 5 osób. Firma dysponuje 3 samochodami osobowymi. Pracownicy firmy znają języki obce, angielski, rosyjski i niemiecki i mają duże doświadczanie w prowadzeniu eksportu i importu oraz w wyjazdach na targi, i rozmowach handlowych w krajach arabskich i azjatyckich. Firma ma wykorzystać ponad 20 letnie doświadczenie Prezesa Jacka Zegarskiego, który pracował 3/38

4 kilka lat w Singapurze prowadził tam działalność eksportową i importową i ma kontakty handlowe w Chinach, Hong Kongu, Singapurze, Indiach oraz w Dubaju. Pracownicy firmy mają duże doświadczenie w organizacji dostaw towarów, przy transporcie carga lotniczego, a przede wszystkim kontenerów przy transporcie morskim z Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Singapuru do Polski. Taką działalność w latach prowadziła Grażyna Zegarska która w BDI jest dyrektorem ekonomicznym. W wielu przypadkach należalo nadzorować jakość towaru i załadunek kontenera np. w Singapurze przed jego wysyłką. Działalność taka była prowadzona w firmie Yes Service Technical Trade sp. z o.o. działającej od 1985 do 1999 roku w branży komputerowej i elektronicznej. W Chinach są duże możliwości sprzedaży polskich produktów i usług, oraz są możliwości obsługi miejscowych funduszy zainteresowanych inwestycjami w Polsce. W grudniu 2011 roku, firma BDI obsługiwała firmę Jantar która brała udział w targach MENOPA w Dubaju w charakterze wystawcy. W 2011 i 2012 firma BDI obsługiwała firmę AG Jarosław Kunicki z branży jubilerskiej. W 2011 roku, firma BDI opracowała plan eksportu dla firmy AG Jarosław Kunicki który został zatwierdzony przez ARP SA w Gdańsku. Potem firma AG Jarosław Kunicki uzyskała dotacje na wdrażanie planu rozwoju eksportu, realizacje tej usługi zlecono firmie BDI. W ramach tej usługi organizowano targi na Ukrainie i Litwie organizowano wyjazdy do Chin i Tajlandii oraz wykonano opracowania marketingowe rynków eksportowych i badano wiarygodność potencjalnych partnerów handlowych. Wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią w postaci autorskiego programu informatycznego umożliwiającego wyszukanie danych o firmach zagranicznych w postaci wywiadu gospodarczego i sporządzenie raportu dla klienta planującego eksport. Jest duże zainteresowanie raportami gospodarczymi szczególnie firmami chińskimi od którymi polskie firmy planują kontrakty eksportowe czy importowe. Raport o kliencie zagranicznym, zawiera: informacje o właścicielu i dyrekcji firmy, majątek i sytuacja finansowa, zadłużenia, sprawy sądowe, analiza rynku w danej branży [porównanie cen produktu ] działania, plany i produkty konkurencji, analizy due diligence. Działalność prowadzona jest zgodnie z zasadami etyki Society of Competive Inteligence Professional [ SCIP ] Usługi doradcze firmy realizowane są na podstawie wewnętrznych zasad zarządzania jakością zgodnymi z norami ISO Natomiast przy planowych doradczych usługach eksportowych nie są wymagane certyfikaty ani inne specjalne normy. W związku z tym wnioskodawca nie ma potrzeby posiadać ani ubiegać się o spełnienie norm czy posiadanie certyfikatów dla prowadzenia eksportowych usług doradczych. W przypadku konieczności posiadania dodatkowych certyfikatów czy pozwoleń niezbędnych do wprowadzenia usług na nowe rynki, firma będzie podejmować działania w celu ich pozyskania. Firma BDI sp. z o. świadczy usługi doradcze w zakresie opracowania wniosków o dotacje z funduszy unijnych,( głownie z gospodarki innowacyjnej ), uzyskanie opinii o innowacyjności, opracowanie biznes planu w celu uzyskania kredytu bankowego. Prowadzimy również opracowanie planów rozwoju eksportu ( wg zasad PO IG działanie 6.1 ) usługi doradztwa gospodarczego, opracowanie planu rozwoju firmy, badanie rynku, pośrednictwo w zakresie eksportu i importu, organizacje wyjazdów i misji gospodarczych oraz pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości w kraju i zagranicą. Organizujemy misje handlowe do krajów arabskich i azjatyckich na zlecania klientów zainteresowanych promocją eksportu. W 2010 był wyjazd do Egiptu, a w 2011 roku, wyjazdy do Kenii i Dubaju. W 2012 roku planowany jest wyjazd do Chin. Wnioskodawca świadczy usługi wywiadu gospodarczego w krajach eksportu, do tej 4/38

5 usługi wykorzystywana jest nowa innowacyjna technologia, organizujemy też udział w targach dla polskich firm za granicą. Celem wywiadu gospodarczego jest uzyskanie informacji gospodarczych w celu optymalizacji ryzyka i wsparcia procesów decyzyjnych. Informacja ta jest szczególnie ważna przy wpłatach pieniędzy na import towarów np. z Chin czy Wietnamu do Polski, oraz przy eksporcie polskich towarów z opóźnioną płatnością. Firma BDI zajmuje się też handlem eksportowym w zakresie sprzedaży biżuterii srebra z bursztynem co jest specjalizacją regionu gdańskiego. Firma BDI świadczy innowacyjne eksportowe usługi doradcze - jest to innowacyjność procesowa, organizacyjna i marketingowa. W 2012 roku w Polsce, są prowadzone intensywne działania promocyjne dla promocji eksportu do Chin i krajów arabskich oraz importu towaru i kapitału z Chin do Polski, świadczą o tym wizyty polskich polityków w Dubaju, Arabii Saudyjskiej i Chinach. Z kolei Ministerstwo Gospodarki ogłosiło akcje CHINA GO mające za zadanie pomoc polskim firmą w inwestowaniu w Chinach i eksport do Chin. W kwietniu 2012 roku, Polskę odwiedził Premier Chin który zapowiedział uruchomienie chińskich inwestycji w Polsce za 10 mld USD, oraz otwarcie funduszu w kwocie 500 mln USD na pomoc w inwestowaniu w nowe technologie w Polsce. Ww działania są sygnałami, że na eksportowe usługi doradcze świadczone przez BDI, zarówno dla polskich firm jak i zagranicznych, będą miały powodzenie rynkowe. 5/38

6 2. Opis celów i strategii eksportowej Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i rozwój oferty eksportowych usług doradczych, świadczonych dla polskich przedsiębiorstw głównie z sektora MSP oraz kontrahentów zagranicznych. W ramach tych usług planuje się m.in.: a) usługi wywiadu gospodarczego obejmujące wybrane kraje eksportowe. Obecnie takie usługi prowadzone dla polskich firm dla byłych krajów rosyjskich przede wszystkim Rosja, Ukraina i Białoruś oraz kraje bałtyckie Litwa, Łotwa oraz krajów arabskich w tym ZAE, a przede wszystkim Dubaj, oraz Chiny. Firma BDI planuje rozwój tych usług o kraje azjatyckie Chiny, Indie, Tajlandia, Wietnam będą to usługi eksportowe dla zagranicznych firm. Posiadanie stałych parterów w krajach eksportu podniesie prestiż consultingowej firmy BDI, oraz zapewni przewagę nad konkurencją. Firma BDI dysponuje innowacyjną technologią polegającą na posiadaniu rozbudowanej bazy danych krajów eksportu, do której wprowadzane są dane o systemach sądowych, administracyjnych, licencjach i zasadach określania wiarygodności finansowej potencjalnych parterów handlowych z którymi polski przedsiębiorca planuje kontrakty eksportowe i importowe. Na podstawie danych w bazie sporządza się raporty o poszczególnych firmach. Opracowana analiza o badanych firmach stanowi podstawę do benchmarkingu oraz budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Firma działa zgodnie z zasadami etyki Society of Competitive Inteligence Professional [ SCIP ] Celem wdrożenia planu eksportu będą wyjazdy służbowe do potencjalnych krajów eksportu, wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych tj. firmy consultingowe specjalizujące się w wywiadowni gospodarczej oraz zebranie informacji o rynku eksportu i potencjalnych możliwościach eksportowych i importowych które mogą interesować polskich przedsiębiorców. Działalność ta prowadzona jest na podstawie PKD Z Należy zaznaczyć, że krajach zachodnich Anglia, USA ceny za raport gospodarczy to min USD za jedną firmę, w Polsce najtańszy raport kosztuje ok PLN b) organizacje misji handlowych oraz kompleksowej obsługi targów zagranicznych. W tym zakresie firma BDI ma już pewne doświadczenie, w latach , były organizowane wyjazdy do Anglii na Ukrainę, Litwę, i do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były też organizowane targi w Dubaju na Litwie i Ukrainie. Strategia rozwoju firmy zakłada utrzymanie i rozwój tego kierunku. Prowadzona jest współpraca i prace rozwojowe, prace rozwojowe prowadzone są we własnym zakresie, po za tym badania są zlecane innymi firmą w tym Kancelarii Doradczej Egida specjalizującej się w rynkach Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajach rosyjskich oraz firmie Expo Partner - specjalizującej się w organizacji targów na świecie. Na badania rozwojowe firma przeznacza ok. 30 % rocznego przychodu. c) organizacja badań marketingowych. Badania wybranych rynków docelowych w szczególności analizy podstaw prawnych, procedur i zwyczajów handlowych warunkujących dostęp produktu lub usług do wybranych rynków, organizacja i sprzedaż baz danych oraz określenia i sprawdzania wiarygodności potencjalnych parterów handlowych. d) organizacja eksportu lub importu dla poszczególnych branż. Wyszukiwanie na zlecenie przedsiębiorcy odbiorcy towaru lub wiarygodnego dostawcy 6/38

7 towaru. Usługa ta jest szczególnie zalecana w kontraktach importowych w Chinach i Wietnamie [gdzie obecnie lokowana jest produkcja tekstyliów, obuwia czy sztucznej biżuterii czy ozdób i elektroniki użytkowej] Planuje się też usługi kontroli ilości i jakości w toku produkcji, kontrolę przed wysyłkową oraz kontrolę załadunku kontenera. e) organizacja eksportu. Dotyczy polskiej artystycznej biżuterii ze srebra i bursztynu, po nawiązaniu kontaktów handlowych w krajach eksportu, firma BDI sp. z o.o. planuje podpisanie na własny rachunek kontraktów handlowych oraz zlecić produkcje biżuterii współpracujących z nią producentów bursztynu. Działalność ta prowadzona jest na podstawie PKD Z Zakłada się kilka rodzajów wejścia na rynki zagraniczne. Są to m.in. : produkcja na zamówienie [ contract manufacturing ]. wspólne przedsięwzięcie [ joint venture ] lub eksport bezpośredni z kraju do odbiorcy lub realizowany przez agenta zagranicznego. Firma ma innowacyjny przedmiot eksportu, jest to biżuteria srebrna z bursztynem, która produkowana jest w krótkich seriach wg najnowszych trendów mody w biżuterii. Firma posiada też innowacyjną technologią technologia ta polega na oszczędnym odlewaniu srebra, produkcji półfabrykatów oraz produkcji biżuterii w krótkich seriach, biżuteria wyposażana w kamienie szlachetne i półszlachetne, a potem jest polerowana na specjalistycznej maszynie. Firma BDI prowadzi i finansuje różne badania rozwojowe które są przedmiotem eksportu. Na badania rozwojowe wydaje rocznie ok. 30 % przychodu, badania polegają m.in. na zleceniu firmie SBM Projektowanie & Marketing monitorowaniu targów jubilerskich oraz międzynarodowej prasy fachowej i kobiecej i sporządzeniu raportów dotyczących nowej mody, trendów, rodzaju biżuterii i kolorystyki. Dzięki tym badaniom, firma co rok wypuszcza własne serie biżuterii które dostosowane są do światowej mody. Dzięki tym badaniom firma ma przewagę konkurencyjną i rentowną sprzedaż. Firma zleca też projektowanie nowych serii biżuterii plastykowi i zastrzega swoje prawa autorskie do nowych produktów. 7/38

8 3. Analiza konkurencji przedsiębiorstwa pod kątem usług przedsiębiorcy a/ W zakresie eksportowych usług doradczych nie ma dużej konkurencji na polskim rynku. Są duże firmy i organizacje np.: Krajowa Izba Gospodarcza która przyjmuje zlecenia na branżowe badania rynków oraz prowadzi organizacje misji gospodarczych są to usługi bardzo drogie. W zakresie sprawdzenie wiarygodności partnerów handlowych tj wywiadów gospodarczych, są duże firmy które tym się zajmują np.: Polska Agencja Prasowa, czy agencja prasowa Reuters ale te firmy badają całe branże i duże spółki giełdowe. Natomiast na rynku nie ma tanich ofert dedykowanych dla sektora MSP i jest to nisza w której ma zamiar działań firma consultingowa BDI. Oferty usług wywiadu gospodarczego ma firma IBBC Group z Warszawy, oferta ta obejmuje analizę potencjalnych dostawców i konkurentów ich produkty, zasoby finansowe i mechanizmy działania. Natomiast ww firma ogranicza swoje usługi do przesłania raportu o wybranej firmie lub grupie firm z jednej branży. W przypadku wywiadu gospodarczego dla jednej firmy z Chin cena za raport wynosi minimum zł za firmę. Pewną konkurencją jest firma VERICO która posiada stałe przedstawicielstwa w Chinach i oferuje kontrolę towaru przed wysyłką podobne usługi świadczą też SGS i Polcargo jest to jednak inna specjalizacja i dotyczy sprawdzania towaru zamówionego w ramach dużych kontaktów usługi te są bardzo drogie. Samo sprawdzenie autentyczności firmy w Chinach kosztuje ok. 600 USD, kontrola przedwysyłkowa kosztuje ok. 290 USD, kontrola załadunku kontenera kosztuje ok. 280 USD. Jest natomiast duże zapotrzebowanie na eksportowe usługi doradcze. Polska mała firma która ma zamiar kupować towary w Chinach, Tajlandii czy Wietnamie ma bardzo duże problemy, aby wybrać solidną, wiarygodną firmę. Poza tym są rożne bariery, językowe, kulturowe, prawne, celne i dlatego potencjalna polska firma w celu uniknięcia nieporozumień i strat finansowych chętnie skorzysta z porad profesjonalnej firmy doradczej. Natomiast w zasadzie żadna polska firma nie ma swoich przedstawicieli handlowych szczególnie w krajach azjatyckich. Firma BDI na zlecenie polskiej firmy może też przeprowadzić badanie rynku zakupu poszczególnych towarów np. w Chinach czy Wietnamie co jest bardzo przydatne przy negocjacjach handlowych. Klient, który planuje większe zakupy ma większe możliwości negocjacji kiedy dysponuje analizą cen producentów. Nie ma dokładnych danych o wartości towarów dostarczanych z Chin, Tajlandii, Wietnamu czy Turcji na polski rynek, jednak obserwując rynek w większości elektroniki, tekstylni, butów, ozdób, sztucznej biżuterii czy wyposażenia mieszkań są to towary z importu głównie Chin, a ostatnio z Wietnamu [gdzie przenoszona jest produkcja z Chin] W zakresie usług doradczych w przypadku zlecenia opracowania raportu profesjonalnej wywiadowni gospodarczej cena za prosty raport wynosi od zł do zł, podobne zlecenia w USA czy Anglii kosztują od usd do usd, za złożony raport wraz z analizą branży i opisu rynku. b/ Polski rynek biżuterii szacowany jest na 2 mld zł na rok 2011, w tym rynku 3 firmy mają udział w rynku 40 %, są to Apart, YES i Kruk, pozostałe firmy producenci, dystrybutorzy, hurtownie i firmy detaliczne mają dużo mniejszy udział w rynku, szacuje się, że rynek polski ma ok. 0.7 % rynku światowego. Firma BDI ma małą sprzedaż na polskim rynku i należy ją zaliczyć do małych lokalnych przedsiębiorstw, z udziałem w rynku polskim na poziomie 0,05 % Do rynku biżuterii zalicza się biżuterie złotą, srebrną, bursztyn i biżuterię z bursztynu i srebra, zegarki oraz inne kamienie szlachetne i inne pochodne ozdoby. Część sklepów czy hurtowni 8/38

9 zajmuje się wszystkimi rodzajami biżuterii a cześć ma specjalizacje. Firma BDI specjalizuje się tylko w biżuterii srebrnej, biżuterii z bursztynu połączonej ze srebrem oraz jubilerskich wyrobach artystycznych. Rynek biżuterii można podzielić na producentów, hurtowanie oraz handel detaliczny. W okresie ostatnich 10 lat następują zmiany w sieci detalicznej w wielu miastach biżuteria trafia do nowych galerii centrów handlowych, natomiast sklepy, salony, magazyny jubilerskie oraz małe stoiska promocyjne są praktycznie w każdym większym zespole handlowym. Przez wiele lat branża jubilerska była interesem rodzinnym prowadzonym przez wiele pokoleń. W przeciwieństwie do okresu przed transformacją gospodarczą, [ rok 1989 ] do środowiska handlowego w branży jubilerskiej trafia wielu nowych ludzi, którzy traktują jako biznes na dziś, a nie jako pokoleniowy interes rodzinny. Dzisiaj prowadzą sprzedaż biżuterii, a jutro mogą sprzedawać napoje czy artykuły spożywcze. Ponadto można zauważyć rozdział pomiędzy strefą produkcji i handlu. Wiele małych firm jubilerskich związanych z konkretnym adresem i czy sklepem odstępuje od prowadzenia produkcji na własne potrzeby, zajmując się wyłącznie handlem detalicznym, skupując biżuterię od licznych firm pośredniczących. Widoczna poprawa asortymentu wystawianych wyrobów i wzornictwa nie w pełni odpowiada obecnemu poziomowi swobody gospodarczej. Często obserwuje się konserwatyzm we wzornictwie i niechęć do lansowania nowych serii biżuterii. Często jest to spowodowane zablokowaniem kapitału w starych zapasach towaru i niechęć do stosowania promocji czy wyprzedaży. Z drugiej strony starsze pokolenia polskiej polonii czy turystów niemieckich poszukuje znanych sobie starszych modeli, przyzwyczajonych do klasycznych wzorów bursztynowych. Wyraźna jest sezonowość sprzedaży biżuterii w Polsce, dla handlu okres oceniany jest jako dobry zaczyna się w maju i trwa do połowy października z tendencją do skracania a nie wydłużania się. Coraz mniej sprzedaje się biżuterii w okresie świątecznym. Pogarszają się warunki przeprowadzenia transakcji. Firmy jubilerskie uskarżają się coraz częściej na brak płatności gotówkowej przy sprzedaży. Właściciele firm i sklepów jubilerskich wydłużają terminy płatności, często nie dotrzymują uzgodnionych terminów bądź proponują formę zapłaty po sprzedaży [ komis ] Zdarzają się też sytuacje, kiedy sklepy nie tylko nie dokonują zapłaty, ale też nie są w stanie rozliczyć się ze sprzedanego towaru. Dla wielu małych firm 2 3 mc kredytowanie dostaw nie jest możliwe i firmy te nie są w stanie po prostu nie przetrzymać dekoniunktury na rynku. Dodatkowo pogarsza sytuację konkurencja cenowa między firmami i tani import srebrnej i złotej biżuterii z Włoch. Jest też niska opłacalność produkcji krajowej na skutek stałego wzrostu kosztów produkcji, firmy eksportujące niepodwyższające cen otrzymują coraz niższy ekwiwalent złotówkowy na zmienny i zaniżony kurs dolara. W dłuższej perspektywie produkcja biżuterii srebrnej i srebrnej z bursztynem może maleć a niektóre małe zakłady będą musiały zamknąć swoją działalność. 9/38

10 W niektórych firmach utrzymać się może produkcja taniej najczęściej odlewanej, biżuterii komercyjnej i to pod warunkiem dokonania znaczącej modernizacji parku maszynowego. Produkcja wyrobów artystycznych, sygnowanych przez określonego autora, utrzymać się może w niewielkich firmach o profilu designerskim. Są szanse na mocną rynkową pozycje niewielu firm oferujących biżuterię w tym srebrno- bursztynową. Polski rynek jubilerski musi liczyć się też z efektem globalizacji oraz brakiem granic w Europie. Powoduje to zwiększoną konkurencje wielu firm zagranicznych, które wchodzą na polski rynek. Skalę obrazują też dane z urzędów probierczych np. w roku 2006 ok. 26 % wyrobów złotych i 43 % wyrobów srebrnych to wyroby importowane. Za rok 2006 Polska zajęła 12 miejsce pod względem wartości sprzedaży biżuterii w Europie. Średnie wydatki na biżuterię w Europie wynoszą 56 euro na osobę. Na razie polski rynek jest bardzo mały w stosunku do rynku europejskiego, ale należy oczekiwać że duże firmy, takie jak Cartier, Bulgari, Tiffany Arpels czy Boucheron będą zainteresowane zakładaniem swoich salonów w Polsce. W związku z tym należy się spodziewać że zwiększy się konkurencja przez co może spaść sprzedaż. Coraz rzadziej można spotkać się z sytuacją, w której właściciele salonów jubilerskich podpisują długotrwałe i kompleksowe umowy z właścicielami hurtowni czy producentami. Salony jubilerskie wykupują spontanicznie pojedyncze serie i wyroby z bardzo bogatego asortymentu poszczególnych firm oferujących biżuterię srebrną. Na polskim rynku jubilerskim coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że hurtownicy biżuterii srebrnej oferują swoją biżuterię w pojedynczych egzemplarzach. Do niedawna warunkiem, jaki musieli spełnić wszyscy klienci hurtowni, było dokonanie zakupów, których cena przekraczałaby wyznaczoną przez hurtownie cenę. Obecnie hurtownie, walcząc o klienta, zgadza się na sprzedaż pojedynczych egzemplarzy. W czasach kiedy na rynku pojawiło się wiele nowych podmiotów gospodarczych, a branża jubilerska zaczęła odnotowywać spadek sprzedaży wtedy hurtowanie zaczęły przestawiać się na sprzedaż detaliczną. W ramach nowej strategii sprzedażowej hurtownie srebrnej biżuterii zaczęli walczyć nie tylko ze sobą, ale także z salonami jubilerskimi przy zdobywaniu klienta indywidualnego. Sytuacja taka powoduje znaczny spadek zyskowności na rynku jubilerskim. Konkurencyjne firmy prowadzą intensywną promocję biżuterii bursztynowo srebrnej w zasadzie na całym świecie. Międzynarodowe Targi Gdańskie zorganizowały wyjazd i prezentacje wyrobów z bursztynu w Emiratach Arabskich w Dubaju, promocja była prowadzona na targach w Dubaju International Jewellery Week, na które przyjeżdżają klienci z krajów arabskich, w tym Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu czy Iranu. Promocja bursztynu odbywa się też w Hong Kongu na największych jubilerskich targach świata Jewellery Convention Expo Center, na tych targach były stoiska Amber Galery, Amber Kewa czy Berwist Amber Silver. Wnioskodawca zamierza 10/38

11 prowadzić eksport pośredni pod własną nazwą lub nazwą dystrybutora. Nie wyklucza się też podpisania większych umów z dużymi sklepami lub sieciami handlowymi. Strategia promocji eksportu wnioskodawcy, zakłada perspektywicznie eksport swoich produktów w trzech głównych grupach. Pierwsza grupa to tania masowa biżuteria srebrna dedykowana dla młodzieży o małych dochodach, produkty te mają być sprzedawane w Ukrainie i Litwie. Druga grupa to srebra i biżuteria z bursztynu, produktowa wg nowych innowacyjnych wzorów i trendów, są to bransoletki Pandory, łańcuszki z zawieszkami, elementy szkła weneckiego, produkty z kryształkami Swarowskiego i inne produkty są to droższe produkty adresowane do zamożniejszej klasy średniej dysponującej większym budżetem produkty te są dedykowane na rynki Europy Wschodniej i krajów azjatyckich. Trzecia grupa do produkty artystyczne produkowane ze srebra i bursztynu, które będą prezentowane w nowych opakowaniach i będą dedykowane do zamożniejszych odbiorców. Promocja sprzedaży eksportowej będzie wsparta reklamą na stronie internetowej, planuje się modernizacje strony, dodanie zakładki w języku angielskim, oraz zakup i wdrożenie skanera 3D prezentacji wyrobów. Prezentacja 3D umożliwia odbiorcy obejrzenie produktu z każdej strony, powiększenia i dokładne zapoznanie się z produktami biżuterii. W związku z tym należy uznać, że sytuacja w branży jubilerskiej jest trudna i trudno określić kiedy się zmieni. W związku z tym uruchomienie sprzedaży eksportowej, która może przynieść przychód z eksportu jest bardzo ważny. 11/38

12 12/38

13 4. Wybór i opis wybranych rynków docelowych działalności eksportowe Ninieszy PRE zakłada na prowadzenie promocji eksportu dla firmy Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. kraje azjatyckie : Chiny, Tajlandia, Indie i Wietnamu. Wybór tych krajów jest w pełni uzasadniony, kraje azjatyckie mniej odczuly światowy kryzys finasowy i gospodarczy zapoczątkwany w USA i Wielkiej Brytanii, kraje azjatyckie nie mają problemów finansowycyh jakie są obecnie w Europie a w szczególnie w strefie waluty euro. Kraje azjatyckie szczególnie Chiny Indie mają bardzo duże PKB oraz duże nadwyższki rezerw finansowych, w krajch azjatyckich jest bardzo duża produkacja i są duże możliwosci zwiększenia produkcji. Wymienione czynniki powodują,, że wybrane kraje poszukują nowych rynków zbytu swoich towarów oraz poszukują różnych możliwosci inwestycyjnych. Wybór krajów azjatyckich na kraje eksportu podyktowane jest też 25 doświadczeniami właścicieli firmy BDI - którzy od 1986 roku prowadzili rożne interesy w Singapurze, Tajlandii i Indiach i do dzisaj mają w tych krajach kontakty osobiste i biznesowe. a) Tajlandia Tajlandia znajduje się w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej, w środkowej części półwyspu Indochińskiego. Od zachodu graniczy z morzem Andamańskim, a od południa z Morzem Południowochińskim tworząc Zatokę Tajlandzką. Długość morskich granic wynosi 12 tys. km. Od zachodu i północnego zachodu sąsiaduje z Myanmarem (długość granicy 1800km), od zachodu z Laosem (1755km) od północnego wschodu z Kambodżą (800km) a od południa z Malezją. Powierzchnia kraju wynosi km2. Stolicą Tajlandii jest Bangkok. Administracyjnie kraj dzieli się na 6 regionów (Centralny, Zachodni, Wschodni, Północny, Północno-Wschodni i Południowy) i 76 prowincji (czangwadów). Ponadto istnieją dwa dystrykty specjalne: Bangkok i Pattaya, jednakże ta druga jest również zaliczana do prowincji Chonburi, natomiast Bangkok jest uważany przez niektórych Tajów za oddzielną prowincję. Każda prowincja dzieli się na mniejsze dzielnice, tzw. amphoe, w 2000 było ich 795 oraz 85 pod dzielnic. Bangkok podzielony jest na 50 dzielnic, tzw. khet. Nazwa każdej z prowincji jest jednocześnie nazwą jej stolicy. Tajlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Azji Południowo Wschodniej. W latach 80-tych produkt krajowy brutto wzrastał średnio o 8% rocznie. Od roku 2004 dynamika wzrostu gospodarczego spadła do 6,2% i zdaniem ekspertów utrzyma się na tym wysokim poziomie. Wysoka dynamika gospodarki jest związana: z napływem kapitału zagranicznego najwięcej z Japonii, Singapuru, Hongkongu oraz USA rozbudową przemysłu przetwórczego głównie elektronicznego, włókienniczego i chemicznego, który wykorzystuje tanią, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz liberalną polityką gospodarczą ciągle malejącym udziałem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w PKB Motorem wzrostu gospodarczego Tajlandii w 2010r. Był, podobnie jak we wcześniejszych latach, handel zagraniczny, od czego przyczyniła się poprawa sytuacji gospodarczej na głównych rynkach eksportowych tego kraju. W sumie pozwoliło to na wzrost PKB o 7.8%. 13/38

14 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (2010 rok) PKB (mld USD) PKB na 1 mieszkańca 4705 PKB (wzrost %) Deficyt budżetowy (% PKB) Inflacja (%) Bezrobocie (%) Eksport (mld USD) Import (mld USD) Wkład poszczególnych sektorów gospodarki Tajlandii w tworzenie PKB odpowiadał wiernie strukturze utrzymującej się na przestrzeni ostatnich lat i nie odbiegał wiele od przedstawionej poniżej struktury PKB w 2007r. 5.74% wytworzonych zostało przez przemysł spożywczy i produkcji napojów, 3.39% - przez przemysł samochodowy, 3.05% stanowiła produkcja elektryczności, wody i gazu, 3% PKB powstało w sektorze budownictwa (prywatnego i publicznego łącznie), 2.71% wyniosła produkcja sprzętu biurowego (m.in. komputery), 2.7% wytworzył przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu, 2.66% przemysł meblowy, 2.56% - przetwórstwo ropy naftowej, 2.56% - przemysł chemiczny, 2.44$ - przemysł odzieżowy, 2.33% wydobycie kamienia, piasku i gliny, 1.83% - produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (w tym RTV) 0.23% kopalnictwo rud metali nieżelaznych, 0.06% kopalnictwo węgla brunatnego. Jednym z głównych sektorów gospodarczych Tajlandii jest turystyka generująca ok. 6.5% PKB tego kraju poprzez wpływy z usług. W 2010 Tajlandię odwiedziło 15.8 mln turystów zagranicznych. Rolnictwo jest bardzo ważnym sektorem gospodarki tajskiej, zatrudniającym ok 49% ludności aktywnej zawodowo. Zgodnie z obowiązującymi w Tajlandii przepisami, możliwe jest prowadzenie przez właściciela z zewnątrz lub obcy kapitał działalności firmy na zasadzie wyłącznej własności firmy o charakterze partnerskim (joint ventue) oraz spółki z o.o. Jak podaje Tajska Izba Inwestorów najpopularniejszą formą prowadzenia działalności przez obcokrajowców jest spółka z o.o. Chcąc utworzyć taką spółkę, należy spełnić następujące warunki: - przedstawić opinię siedmiu promotorów, - przygotować specjalne memorandum o wejściu na rynek, - zwołać zebranie statutowe, - zarejestrować spółkę. - uzyskać zgodę od urzędu podatkowego Działalność takiej spółki powinna być zgodna z przepisami wewnętrznymi, a przede wszystkim z kodeksem cywilnym i handlowym oraz wymogami finansowymi. Rozliczenia finansowego spółki dokonuje się raz do roku w celu przedstawienia odpowiednim władzom urzędowi skarbowemu. Nad rozpoczętą inwestycją nadzór sprawuje Ministerstwo Przemysłu, w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach. Również Ministerstwo Przemysłu dokonuje odpowiednich przeglądów i weryfikacji jeżeli chodzi o spełnianie przez zakładane przedsiębiorstwo odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa oraz wymogów w sferze ochrony środowiska. 14/38

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa STRATEGIA wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa Gdańsk, kwiecień 2014 Opracowanie wykonała pracowania marketingowa SBM Sławomir Błażewicz 80-434 Gdańsk, ul. Danusi

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Promocja pod jednym, wspólnym hasłem i godłem Marki Polskiej Gospodarki: Priorytety

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r.

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r. BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, 17.05.2017r. 1 ZAKRES PREZENTACJI Geopolityczne znaczenie Polski i Bułgarii;

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku Raport miesięczny za grudzień 2013 roku 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

PROFIL TARGI ASIA TRADE EXPO ARENA OSTRÓDA

PROFIL TARGI ASIA TRADE EXPO ARENA OSTRÓDA PROFIL TARGI ASIA TRADE EXPO ARENA OSTRÓDA 1 ASIA TRADE część biznesowa Wystawa / Targi Strefy Narodowe (Iran, Polska); Strefa Azji Zachodniej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie,

Bardziej szczegółowo

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata.

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata. To już trzecia i ostatnia część Raportu Barometr Płatności Na Świecie 2013 przygotowanego przez światowych przedstawicieli D&B i Bisnode w celu przedstawienia międzynarodowego obrazu praktyk płatniczych.

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy Acuarius Consulting Sp. z o.o Zakres usług firmy O firmie Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach na rzecz handlu zagranicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo