Przegląd tygodniowy poniedziałek, 25 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd tygodniowy poniedziałek, 25 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Sytuacja rynkowa Na krajowym rynku akcji utrzymują się symptomy zadyszki i co gorsza inwestorzy powoli mogą zacząć się rozglądać za pretekstami do realizacji zysków. Przez dwa ostatnie miesiące wzrosty były napędzane dobrymi danymi z krajowej gospodarki i oczekiwaniami na obiecujący sezon wyników kwartalnych. Wejście w 2Q jest natomiast nieco brutalne. Opublikowane w ubiegłą środę dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za kwiecień były wyraźnie poniżej prognoz. Nie zanegowały, co prawda pozytywnego trendu, ale w połączeniu z kilkoma lekkimi rozczarowaniami po stronie niemieckiej (PMI, ZEW, PKB), dały sygnał ostrzegawczy. Sezon wyników z kolei zakończył się raczej w dobrych nastrojach, przy czym te w dużej mierze są już skonsumowane. Dalszy wzrost wycen na GPW będzie uzależniony m.in. od utrzymania dobrej koniunktury w krajowej gospodarce, a również pośrednio w strefie euro. Dodatkowym tematem, który stawia znak zapytana przy utrzymaniu tegorocznego tempa zwyżek WIG, jest przedłużający się konflikt na linii Grecja wierzyciele. Wydaje się, iż czas przeciągania liny powoli się kończy, a czerwcowe płatności rat kredytowych przez Ateny powinny wymusić rozwiązanie. W takim otoczeniu strona popytowa nie mogła odzyskać inicjatywy i WIG w ubiegłym tygodniu stracił 0,1%, przy lepszej postawie blue chipów (WIG20 +0,1%) i wyraźnie gorszej misiów (mwig40-0,6%, swig80-1,2%). Oliwy do ognia dolały weekendowe wybory, które dla inwestorów zagranicznych mogą być czynnikiem ryzyka ewentualność zmiany władzy zwiększa niepewność. Ten czynnik uznajemy jednak za krótkotrwały. Nie zakładamy również negatywnego scenariusza w przypadku Grecji, który nie opłaca się raczej żadnej ze stron. Prawdopodobieństwo utrzymania solidnego ożywienia w Polsce nadal są duże. Tym samym uważamy obecne spadki na GPW za korektę. Sytuacja techniczna Jeśli poniedziałkowe zamknięcie WIG20 wypadnie poniżej pkt będzie to oznaczać zakończenie fali wzrostowej trwającej od połowy marca. Jej kształt można opisać dość stromym kanałem zwyżkującym, który wykres opuścił kilka sesji temu. Tym samym stworzona została przestrzeń dla spadku w okolice dużo wolniejszej linii trendu, która obecnie przebiega w okolicy pkt. Za takim rozwiązaniem przemawia spadający RSI. Nie oznacza to jednak, iż zasięg spadków został już jednoznacznie zdefiniowany. Byki jak najbardziej mają szansę na kontrę, a przynajmniej spowolnienie poczynań podaży. Tak przynajmniej sugeruje ADX, który zszedł poniżej 20 pkt, sugerując brak dominującego momentum. Jeśli jednak strona popytowa szybko nie zareaguje, przy już zaznaczonej przewadze DI, wykreślenie punktu przegięcia na ADX może rozkręcić spadki. Wykres mwig40 zbliżył się w okolice górnego bandu kilkuletniego kanału wzrostowego, przebiegającej obecnie gdzieś w okolicy pkt. Przy okazji psychologicznym oporem okazało się okrągłe pkt. W takim otoczeniu zaczyna materializować się korekta, a poniedziałkowa luka spadkowa, przełamująca tegoroczną linię trendu wzrostowego, stwarza okazję do mocniejszego ruchu na południe. Najbliższe istotne wsparcie to pkt, a bardzo mocny powinien być poziom pkt. Przyspieszony marsz na północ swig80 został przerwany. Ważnym wsparciem przy trwających spadkach jest poziom pkt i jeśli nie spełni roli wsparcia niewykluczony będzie ruch w stronę długoterminowej linii trendu (obecnie ok ).

2 Rynek walutowy EUR-USD na południe. Wygląda na to, że słabsze wejście gospodarki amerykańskiej w 2Q zostało już zdyskontowane. Rynek wszedł w fazę wyczekiwania na majowe dane Wskaźniki wyprzedzające sugerują brak istotnego zwrotu, ale jednocześnie rynek pracy powinien utrzymać przyzwoity poziom, podobnie jak rynek nieruchomości. A to oznacza dojrzałą fazę wzrostu gospodarczego, która może jeszcze potrwać. Kwestią kluczową pozostaje odkręcenie kurka z pieniędzmi przez konsumentów. Tymczasem w strefie euro, podkręcone przez uruchomienie QE, nastroje nieco siadły. Dane z ubiegłego tygodnia z Niemiec rozczarowały (PMI, ZEW, Ifo) przypominając, iż gospodarka Starego Kontynentu prawdopodobnie nie jest zdolna do super zrywu. Dodatkowo przeciąga się kryzys grecki. EBC stoi jednak na straży i poinformował o możliwości zwiększenia skali QE w okresie maj czerwiec z ewentualnym dalszym wyrównawczym ograniczeniem w okresie wakacyjnym. Oficjalnie to płynność wakacyjna była pretekstem do takiego ruchu. Efektem był ruch EUR-USD poniżej 1,11, co przybliża kurs w rejon naszej prognozy na koniec lipca, tj. 1,10. Złoty wyraźnie słabszy zarówno względem euro jak i dolara. Negatywnie podziałały słabe dane kwietniowe (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa). Poza tym w okresie ostatniego miesiąca można mówić o awersji do walut regionu do cofnięcia doszło również na węgierskim forincie. To zapewne efekt braku rozstrzygnięć w kwestii greckiej. Przyczyny polityczne uznajemy za kiepski pretekst do gry przeciwko złotemu. Przy założeniu redukcji czynników ryzyka związanych z Grecją uznajemy, iż w perspektywie kilkutygodniowej złoty powinien wrócić pod 4,10.

3 Rynki zagraniczne SP500 wrócił do gry o nowe rekordy i w środę ustanowiony został historyczny szczyt intraday, a w czwartek w cenach zamknięcia. Skala zwyżek jednak nie powalała na kolana i ostatecznie SP500 kończył tydzień zwyżką o 0,2% t/t. Rynek pozostaje w fazie niezdecydowania ze wskazaniem na byki. Z jednej strony wyniki za 1Q lekko przebiły oczekiwania. Z drugiej gospodarka USA w 2Q najwyraźniej weszła na obniżonych obrotach. Czynnikiem decydującym dla naszej pozytywnej postawy względem akcji amerykańskich jest stojący na straży Fed, który przy braku poprawy koniunktury nie będzie chciał jej zepsuć przez zbyt mocne zaostrzanie polityki pieniężnej. Właśnie takie przesłanie trafia do inwestorów. Układ jest zatem dość stabilny, a jego zachwianie nastąpi dopiero przy ewidentnym dowodzie na pogorszenie sytuacji gospodarczej w USA. Chociaż nawet wtedy, niewykluczone jest kolejne QE, a ten scenariusz przerabiany był przez rynki już trzykrotnie na przestrzeni trwającej hossy DAX odreagował mocniej ostatnie spadki i zwyżkował o 3,2% t/t. Wskaźniki wyprzedzające (ZEW, Ifo, PMI) z gospodarki niemieckiej były gorsze od prognoz, mało zadowalający był finalny odczyt PKB za 1Q. Zakładamy, iż korekta spowodowana m.in. obawami o szybsze ograniczenie QE, nie powinna się już pogłębić. W perspektywie kilkutygodniowej zakładamy powrót do wzrostów. Od strony analizy technicznej na wykresie DAX pojawiły się pozytywne sygnały zwiastujące możliwość przetestowania dotychczasowych historycznych maksimów pkt.

4

5 Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio Poniedziałek Niemcy Święto Wlk. Brytania Święto USA Święto Wtorek 10:00 Polska Stopa bezrobocia kwiecień 11,2% 11,7% 14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. kwiecień 0,3% m/m 0,4% m/m 14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. kwiecień -1,0% m/m 4,4% m/m 15:00 USA Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii marzec 4,7% r/r 4,8% r/r 15:45 USA Indeks PMI dla usług, wst. maj 57,5 57,4 16:00 USA Sprzedaż nowych domów kwiecień 515 tys. 481 tys. 16:00 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board maj 96,1 95,2 Środa 09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC maj 157,3 Czwartek 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 275 tys. 274 tys. Piątek 01:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. kwiecień -1,7% r/r 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. kwiecień 3,5% r/r 10:00 Polska PKB n.s.a., fin. 1Q 3,5% r/r 3,3% r/r 10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 kwiecień 4,9% r/r 4,6% r/r 14:30 USA PKB (annualizowany), rew. 1Q -0,7% 2,2% 15:45 USA Indeks Chicago PMI maj 53,0 52,3 16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. maj 88,6 95,9 s.a. (seasonally adjusted) dane wyrównane sezonowo n.s.a. (non-seasonally adjusted) dane nie wyrównane sezonowo w.d.a. (working-day adjusted) dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie wst. - odczyt wstępny rew. - odczyt zrewidowany fin. - odczyt finalny

6 Biuro Maklerskie Banku BPH ul. prof. Michała Życzkowskiego Kraków Zespół Analiz: Agata Filipowicz-Rybicka kierownik Zespołu Analiz makler papierów wartościowych Tomasz Kolarz starszy analityk rynku finansowego Tomasz Chwiałkowski starszy analityk rynku finansowego Departament Sprzedaży: Paweł Paprota makler papierów wartościowych Jacek Marcjanowicz makler papierów wartościowych Paweł Sęk specjalista ds. obsługi klienta Jakub Szczepaniec analityk rynku finansowego Biuro Maklerskie Banku BPH jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BPH SA Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH jest Komisja Nadzoru Finansowego. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez BM Banku BPH za wiarygodne. BM Banku BPH nie gwarantuje jednak ich kompletności i dokładności. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (tzw. dźwignia finansowa). Powoduje to zwielokrotnienie ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rynek terminowy charakteryzuje się w horyzoncie krótkoterminowym większą zmiennością niż rynek kasowy, co dodatkowo zwiększa ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym inwestycja w instrumenty pochodne takie jak kontrakty terminowe na indeks WIG 20 wiąże się z możliwością utraty nie tylko wszystkich środków zaangażowanych w transakcję (utrata 100% kapitału), ale też z ewentualnym powstaniem dodatkowych zobowiązań i kosztów, co w sumie może wiązać się ze stratą przekraczającą wartość zainwestowanych środków w transakcję na rynku terminowym. Negatywny efekt zmian kursów kontraktów terminowych na indeks WIG 20, może spowodować straty przekraczające wartość zainwestowanych środków już w trakcie jednej sesji giełdowej.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 11 maja 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 11 maja 2015 r. poniedziałek, 11 maja 215 r. Sytuacja rynkowa Poświąteczny tydzień inwestorzy na GPW rozpoczęli w dobrych nastrojach. Pierwsze publikacje makro zawierały finalne odczyty PMI dla przemysłu, lekko poprawione

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 23 marca 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 23 marca 2015 r. Sytuacja rynkowa Wydarzeniem tygodnia było posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej. Wbrew oczekiwaniom rynkowym komunikat po marcowym posiedzeniu okazał się wyjątkowo gołębi. Nasze

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 15 czerwca 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 15 czerwca 2015 r. poniedziałek, 15 czerwca 15 r. Sytuacja rynkowa Kolejne to odsłony greckiej tragedii (dla których wisienką na torcie było w zeszłym tygodniu zerwanie negocjacji z MFW) wyraźnie odbiły się na nastrojach

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r. poniedziałek, kwietnia 15 r. Sytuacja rynkowa Na Książęcej kolejny udany tydzień. Choć podażowe uderzenie z ostatniej sesji nieco ograniczyło skalę wzrostów, to i tak kupującym na warszawskim parkiecie

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 10 sierpnia 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 10 sierpnia 2015 r. poniedziałek, 10 sierpnia 15 r. Sytuacja rynkowa Na Książęcej spadkowy tydzień. Na słabych nastrojach zaważyły przede wszystkim spadki wycen największych spółek w końcówce tygodnia. I tak w notowania sektora

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 23 lutego 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 23 lutego 2015 r. poniedziałek, 23 lutego 15 r. Sytuacja rynkowa Na Książęcej kolejny tydzień bez fajerwerków. W atmosferze wyczekiwania na porozumienie ws. Grecji oraz kruszejącego zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie

Bardziej szczegółowo

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 2015-08-27 Open 49931.5, Hi 50264.9, Lo 49905.3, Close 50144.4 (1.7%) PREZENTOWANE SPÓŁKI PKN ORLEN

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 2015-08-27 Open 49931.5, Hi 50264.9, Lo 49905.3, Close 50144.4 (1.7%) PREZENTOWANE SPÓŁKI PKN ORLEN czwartek, 27 sierpnia 1 r. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 1-8-27 Open 49931., Hi 264.9, Lo 499.3, Close 144.4 (1.7%) 7, 6, PREZENTOWANE SPÓŁKI, 4, 3, PKN ORLEN 2, 1,, KRUK 49, WIG - Volume = 81,41,944.

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym należał do stosunkowo ciekawych. Wydarzeniem tygodnia miało być środowe wystąpienie szefa FED Alana Greenspana na forum

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

EBC i niemieckie wybory

EBC i niemieckie wybory 10.08.2012 EBC i niemieckie wybory Nadzieja umiera ostatnia. Tak pokrótce można opisać zachowanie rynków finansowych w ostatnich tygodniach. Nadzieja na to, że Europejski Bank Centralny utrzyma hiszpański

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie DB PBC Raport tygodniowy 07-14.01.2013 Tydzień na giełdach Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksu WIG20 o ok. 1,7 proc. a piątkowa sesja przyniosła stratę 0,6 proc. Pomimo kolejnego

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Obrona kolejnego Wsparcia Wczoraj WIG 20 w początkowej fazie sesji zanotował osłabienie, które sprowadziło rynek do poziomu 2480,5. Potem inwestorzy postanowili kupować akcje, co

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010 KOMENTARZ RYNKOWY Maj 2010 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PIOTR NOWAK jednak dezagregacja PKB pozostawia wiele do życzenia i możemy jedynie mieć nadzieję że spadek tak ważnej składowej jak inwestycje, był

Bardziej szczegółowo