IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Inwestycje Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Inwestycje 2010 3.0. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 IDK Inwestycje Dla Każdego Program Inwestycje Instrukcja obsługi Szczecin 2010

2 1.WSTĘP Historia wersji Co nowego w wersji WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE INSTALACJA I URUCHAMIANIE PROGRAMU Instalacja programu Inwestycje Uruchamianie programu Inwestycje Ograniczenia wersji shareware Uaktualnienie baz programu Rozwiązywanie problemów Deinstalacja programu PODSTAWY TEORETYCZNE Kontrakty współczynnik bezpieczeństwa, LOP i baza OGÓLNA BUDOWA PROGRAMU Wybór bazy danych Formaty plików Dane do programu Wprowadzanie nowego waloru PROGRAM INWESTYCJE Okno główne programu Lista walorów Nowy walor Edycja danych waloru

3 6.3 Konwerter Aktualizator Budowa portfela Rozliczanie transakcji Dodatkowe narzędzia WARUNKI LICENCJI POMOC TECHNICZNA WARUNKI GWARANCJI

4 1. Wstęp Program Inwestycje 2010 został stworzony z myślą o inwestorach giełdowych. Umożliwia on rozliczanie transakcji giełdowych oraz śledzenie zmian wartości portfeli o dowolnym składzie, dzięki którym inwestor może dostosowywać swoją strategię inwestycyjną do bieżącej sytuacji na rynku. W oparciu o wieloletnie doświadczenie powstał program o specyficznym charakterze. Istotnymi jego cechami są: różnorodne narzędzia pomocnicze, przejrzyste menu oraz prostota i jednoznaczna obsługa, które zapewniają efektywność i komfort pracy. Jeśli chodzi o współpracę programu z jego otoczeniem to program integruje się z: internetem, bazą danych. Przed programem postawiono następujące cele ogólne: rozliczanie inwestycji, rozliczanie historii transakcji, prezentacja historii portfeli, prezentacja składu portfeli, wydruki składu portfeli, obsługa portfeli zwykłych oraz z hasłem, obsługa kontraktów terminowych. Dane walorów można pobierać ze strony internetowej lub wprowadzać je samemu za pomocą odpowiedniego formularza. Program jest częścią większego programu Giełda Historia wersji Program ma następującą historię: 2006 rok wersja 1.0 program powstał poprzez wydzielenie z programu Giełda 2006 modułu do rozliczeń oraz uzupełnienie go takimi narzędziami jak Konwerter, Lista walorów i Aktualizator rok wersja 1.1 jest to wersja shareware, którą można używać przez 30 dni po zainstalowaniu rok wersja 2.0 szereg ulepszeń związanych z prezentacją zawartości portfeli, split danych w portfelach, bardziej rozbudowana Lista walorów. 4

5 2008 rok wersja 2.1 jest to wersja shareware, którą można używać przez 30 dni po zainstalowaniu. 1.2 Co nowego w wersji 3.0 W wersji 3.0 dokonano następujących zmian: a) Zmiany dotyczące całego programu: Przystosowanie programu do systemów operacyjnych Vista i Windows 7. Nowy plik z danymi depozytów fullkm_zar.xls. Zysk procentowy i wartościowy uwzględniają prowizję, Dodatkowa pozycja w tabeli pokazującej zawartość portfela prowizja, Prowizja liniowa lub z tabeli jest domyślnie obliczana przy kupnie lub sprzedaży, Nowe tabeli do rozliczeń w dialogu Finanse. b) Konwerter: Zmiana wyboru źródła Internet lub Dysk lokalny. c) Lista walorów: Uwzględniono sektory z New Connect. Wprowadzono segment NC Lead. Wprowadzono strefę niższej płynności. Uwzględniono listę alertów. 5

6 2. Wymagania sprzętowe i systemowe Program posiada następujące zalecane wymagania sprzętowe i systemowe: procesor o częstotliwości taktowania 1GHz lub lepszy, 256 MB pamięci RAM lub więcej, 50 MB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7, rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub większa, stałe łącze z internetem. 6

7 3. Instalacja i uruchamianie programu 3.1 Instalacja programu Inwestycje 2010 Instalację programu Inwestycje 2010 rozpoczynamy uruchamiając plik Inwestycje2010_3_0.exe lub Inwestycje2010_3_1_Shareware.exe. Na pierwszym dialogu klikamy na przycisk Dalej. Na drugim dialogu w wersji pełnej musimy wpisać hasło znajdujące się na kopercie z płytą CD (nie dotyczy wersji shareware) i kliknąć na przycisk Dalej. Następny dialog to warunki licencji na użytkowanie programu lub informacja o wersji shareware. Należy wyrazić swoją zgodę i kliknąć na przycisk Dalej. Na następnym dialogu wybieramy katalog docelowy (możemy go zmienić) i klikamy Dalej. Rozpoczyna się instalacja, która może trochę potrwać. Po zainstalowaniu programu, klikamy na przycisk Zakończ. 3.2 Uruchamianie programu Inwestycje 2010 Program uruchamia się poprzez ikonkę Inwestycje 2010 znajdującą się na pulpicie. W trakcie uruchamiania, program sprawdza, jaka jest ustawiona rozdzielczość ekranu. Jeśli rozdzielczość jest większa niż 1024 x 768, to program uruchamia się jako dialog. 3.3 Ograniczenia wersji shareware Wersja shareware jest wersją pełną (bez żadnych ograniczeń w użytkowaniu), którą można używać przez 30 dni po zainstalowaniu. 3.4 Uaktualnienie baz programu Program używa 7 baz, które zajmują około 22 MB miejsca na dysku twardym i znajdują się w formie plików w katalogu Bazy. Znajdują się tam następujące bazy: gielda6 i notowania_biez6 oraz w katalogu Prywatne: historia5, portfele6, rozne5 i transakcje5. Oprócz tego program posługuje się bazą tekstową zawartą w katalogu PlikiATp. Bazy można uaktualniać na dwa sposoby. Za pomocą Aktualizatora (rys. 4), który automatycznie pobierze wybrane przez nas bazy ze strony internetowej lub i rozpakuje je do baz użytkownika. Należy pamiętać, że bazy są aktualizowane na stronie internetowej w każdą sobotę wieczorem, oraz że jest to zamiana baz użytkownika na bazy firmy IDK, co skutkuje brakiem historii portfeli. 7

8 Druga możliwość to użycie Konwertera. Jest to metoda lepsza, ale trwająca dłużej. Jeżeli będziemy chcieli uzupełnić brakujące notowania z kilku sesji bieżącego miesiąca wystarczy uruchomić Konwerter, który automatycznie ustawi datę pierwszej sesji do pobierania i pobierze wszystkie brakujące sesje po kliknięciu na przycisk Start. To czy potrzebne nam pliki są dostępne, możemy sprawdzić na stronie bossa.pl/pub/metastock/mstock/sesjaall/. Notowania z poprzednich miesięcy i lat nie są dostępne do bezpośredniego pobrania przez Konwerter. Aby zabezpieczyć się przed uszkodzeniami bazy danych wskazane jest robić kopie baz danych znajdujących się w katalogu Bazy (jest w katalogu głównym programu). 3.5 Rozwiązywanie problemów Najczęstszą przyczyną problemów jest niespójna baza (brak niektórych tabel). W takiej sytuacji należy za pomocą Aktualizatora pobrać wszystkie bazy. Brakujące sesje z bieżącego miesiąca możemy uzupełnić Konwerterem. Natomiast sesje starsze Konwerter nie pobierze bo już ich nie ma na serwerze. Należy wtedy pobrać notowania za pomocą Aktualizatora. Pozostałe sprawy proszę opisać i wysłać na adres lub 3.6 Deinstalacja programu Deinstalację uruchamiamy, poprzez ikonkę Deinstalator programu z menu Start, katalog Inwestycje Na pierwszym dialogu klikamy na przycisk Dalej. Rozpoczyna się deinstalacja, która może trochę potrwać. Po usunięciu programu i baz, klikamy na przycisk Zakończ. 8

9 4. Podstawy teoretyczne 4.1 Kontrakty współczynnik bezpieczeństwa, LOP i baza Zawieranie transakcji na kontraktach wymaga znajomości dodatkowych informacji. LOP liczba otwartych pozycji mówi o zainteresowaniu inwestorów danym kontraktem. Baza to różnica pomiędzy kursem kontraktu a kursem instrumentu bazowego. Baza informuje, czego spodziewają się inwestorzy w najbliższym czasie. Współczynnik bezpieczeństwa wiąże się z rozliczaniem kontraktów w portfelach. Właściwe zarządzanie gotówką w przypadku transakcji terminowych jest niezwykle ważne ze względu na działające tu dźwignie finansowe i rozliczanie zajętych pozycji po każdej sesji. Współczynnik bezpieczeństwa wyraża się wzorem (4.1): k= G D 100 (4.1) gdzie: k współczynnik bezpieczeństwa, G gotówka w portfelu, D depozyt właściwy całego portfela. Należy dążyć, aby współczynnik ten nie spadał poniżej 200 %. Podstawy teoretyczne inwestowania i rozliczania kontraktów można znaleść w książce Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać wydanie II (rozdział 9. Kontrakty terminowe i opcje i rozdział 18. Bezpieczeństwo inwestycji). 9

10 5. Ogólna budowa programu 5.1 Wybór bazy danych Program nie ma dużych wymagań, jeśli chodzi o bazę danych. Wskazane jest, aby była to baza szybka i łatwa w obsłudze. Wskazane jest też, aby do danych nie było dostępu z zewnątrz. Porównując dostępne bazy danych, zdecydowałem się na bazę danych ABS. Jest to szybka, posługująca się językiem SQL baza. Jest to baza lokalna, znacznie szybsza od innych. Dane jednej bazy znajdują się w jednym pliku, do którego dostęp jest chroniony hasłem. Umożliwiło to wprowadzenie portfeli chronionych za pomocą hasła. Baza obsługuje nazwy w języku polskim. Program korzysta z następujących baz: gielda6 baza różnych tabel, najważniejsza tabela to tabela walorów, notowania_biez6 baza notowań bieżących. Program korzysta również z baz Prywatnych: historia5 baza wartości portfeli i zmian kapitału, portfele6 baza zawartości portfeli, rozne5 baza tabel różnych, transakcje5 baza transakcji. Bazy Prywatne zawierają dane indywidualne danego inwestora. Są to bazy, których nie można pobrać z internetu. Pozostałe bazy można pobrać raz w tygodniu z internetu. Inwestor nie musi zajmować się ich uzupełnianiem. 5.2 Formaty plików Pliki typu prn mają ściśle znormalizowaną budowę. Plik typu prn składa się z linii, a każda linia zawiera dane oddzielone przecinkiem: a, b, c, d, e, f, g, h gdzie: a nazwa waloru, b data sesji w formacie rrrrmmdd, c kurs otwarcia w zł, d kurs maksymalny w zł, 10

11 e kurs minimalny w zł, f kurs zamknięcia w zł, g wolumen obrotu w szt h LOP liczba otwartych pozycji. 5.5 Dane do programu Program obsługuje następujące dane: lista portfeli i ich hasła, tabela prowizji, tabela depozytów, historie portfeli (wartość i kapitał), historia transakcji, finanse osobiste dodatkowe dane prywatne. a) Konwerter: tabela brak sesji w danym roku, notowania tabele poszczególnych walorów, notowania wyniki sesji, historia portfeli (wartość i kapitał), podział akcji (baza notowania). b) Lista walorów: lista walorów i ich podstawowe dane, dane uzupełniające, dane pierwszego notowania, emisja i akcje poza obrotem giełdowym. Wszystkie dane można wprowadzać poprzez odpowiednie formularze, Konwerter lub za pomocą Aktualizatora ze strony lub 11

12 5.6 Wprowadzanie nowego waloru Jeśli na rynku pojawi się nowy walor to należy wprowadzić go do programu poprzez wpisanie go na Listę walorów, dane podstawowe oraz uzupełniające (zobacz rozdział Nowy walor strona 15), 12

13 6. Program Inwestycje Okno główne programu Okno główne programu umożliwia obsługę wybranego portfela. Domyślnie ładuje się pierwszy portfel na liście portfeli. Menu główne i podręczne umożliwiają bezpośrednie dotarcie do wszystkich dialogów programu. Okno główne programu pokazane jest na rysunku 1. Rysunek 1. Okno główne programu. Z poziomu okna głównego można uruchomić główne funkcje programu: Wpłata i wypłata gotówki, Kupno i sprzedaż walorów, Przeniesienie walorów z jednego portfela do drugiego, Zakładanie i usuwanie portfela, Zmiana hasła i zmiana nazwy portfela, 13

14 Finanse osobiste, Kalkulator, Tabela depozytów i tabela prowizji, Kontrakty terminowe, Historia portfela i historia transakcji, Split danych prywatnych, Konwerter, Aktualizator, Lista walorów. Okno główne zawiera również Statystykę portfela, możliwość wydruku pełnej informacji o portfelu, zmiany wartości stopy podatkowej i obsługę wykresu Historia portfela (Siatka włączanie i wyłączanie, 1M, 2M, 6M, 1R, Max zmiana ilości pokazywanych danych). Na wykresach można zmienić kolor tła oraz wydrukować ich zawartość. 6.2 Lista walorów Kręgosłupem programu jest Lista walorów (rys. 2). Jest to lista zawierająca wszystkie walory, którymi zajmuje się program. Jeśli na rynek wejdzie nowa spółka, a nie wprowadzimy jej na Listę walorów, to program nie będzie jej widział. Lista walorów zawiera nazwy skrócone walorów oraz ich kod. Nazwa skrócona, jest to nazwa o maksymalnej długości czternastu znaków, taka sama jak nazwa używana w pliku z wynikami sesji. Nazwy te muszą być identyczne, aby prawidłowo działał Konwerter. Oprócz nazwy skróconej program posługuje się czteroznakowym kodem waloru. Oba rodzaje nazw nie uwzględniają standardu polskich znaków. Listę walorów można filtrować za pomocą filtrów: Ogólny i Sektor. Lista jest obsługiwana poprzez przyciski do: dodawania nowego waloru, usuwania waloru i edycji waloru istniejącego. Drugą częścią Listy walorów jest podgląd podstawowych danych waloru oraz danych uzupełniających. Lista walorów posiada dwa dodatkowe przyciski: WWW uruchomienie strony internetowej danej spółki. uruchomienie programu pocztowego z adresem danej spółki. Niebezpieczną opcją na liście walorów jest usuwanie. Po wybraniu na liście danej spółki klikamy na przycisk Usuń i zatwierdzamy decyzję skasowania wszystkich danych danej spółki (również pozycje w portfelu i rozpoczęte transakcje). Dane te nie idą do kosza, lecz są bezpowrotnie tracone. 14

15 Rysunek 2. Lista walorów Nowy walor Wprowadzając nowy walor trzeba podać nazwę skróconą waloru, skrót waloru, mnożnik (tylko dla kontraktów), walutę (używaną w raportach finansowych) a następnie wybrać rynek, system notowań, sektor, segment, typ waloru oraz udział w indeksie. Oprócz tego należy zaznaczyć, czy walor jest holdingiem, znajduje się na liście alertów, w strefie niskiej płynności lub jest spółką zagraniczną. Nazwa skrócona waloru musi być zgodna z nazwą, którą posługuje się plik z notowaniami wyników z poszczególnych sesji. Nazwę można pobrać ze strony Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Na tej samej stronie można pobrać również odpowiedni skrót waloru, który jest kodem nadawanym przez instytucje giełdowe. Mnożnik to ilość akcji papieru bazowego, na którą zawierany jest jeden kontrakt. Na przykład kontrakt na WIG20 ma mnożnik 10, a na akcje spółki KGHM ma mnożnik 100. Sektor to inaczej nazwa branży a segment to podział na spółki bardzo małe, małe, średnie i duże oraz segment liderów rynku New Connect. 15

16 Dodatkowo możemy wprowadzić dane uzupełniające waloru. Są to: nazwa pełna waloru, opis działalności, ulica, miasto, nazwisko prezesa, adres strony WWW, adres poczty elektronicznej i telefon oraz faks. Wprowadzamy też dane o emisji oraz ilość akcji znajdujących się poza obrotem giełdowym (akcje w formie papierowej) i kurs oraz datę pierwszego notowania. Wprowadzenie nowego waloru powinno następować przed pobraniem pliku z notowaniami sesji zawierającymi pierwsze notowanie waloru. Jeżeli jednak zostanie zmieniona kolejność tych czynności, wystarczy pobrać ponownie plik a wtedy konwerter uzupełni brakujące dane z pierwszego dnia sesji. W czasie zapisywania waloru tworzone są wszystkie potrzebne tabele dla danego waloru Edycja danych waloru Lista walorów wyposażona jest w możliwość edycji wprowadzonych wcześniej danych. Edycję danych waloru dokonuje się, jeśli spółka zmieni nazwę, rynek lub system notowań, albo stanie się holdingiem. Również dane uzupełniające edytuje się po zmianie danych adresowych, wypuszczeniu emisji czy dokonania splitu lub umorzeniu akcji. 6.3 Konwerter Konwerter (rys. 3) zajmuje się wprowadzaniem notowań, uaktualnianiem stanu portfeli, obliczaniem historii portfeli i sprawdzaniem depozytu w portfelach z kontraktami. Notowania z danej sesji są rozpisywane na poszczególne walory. Konwerter ustawia się w sposób automatyczny na datę następnego dnia po dniu, z którego notowania posiada w bazie. Konwerter wprowadza wszystkie brakujące notowania sesji z danego miesiąca. W sposób automatyczny pomija soboty i niedziele oraz święta zapisane w tabeli Dni bez sesji. Dostęp do tabeli uzyskujemy po kliknięciu na przycisk Brak sesji. Konwersji notowań sesji można dokonać z danych zawartych w katalogu na dysku lub pobierając je z internetu. Pobierając dane z internetu, pobieramy je jednocześnie do katalogu na dysku przechowującym wyniki sesji: katalog PlikiATp (notowania sesji). Możemy wybrać, jakie konwersje lub obliczenia mają być wykonane. Wyłączenie którejś z konwersji lub obliczeń należy dokonać w sposób rozważny, biorąc pod uwagę wszystkie skutki, jakie to wyłączenie spowoduje. Konwersja ABS to konwersja notowań sesji do bazy programu. Wyniki sesji są rozpisywane do tabel poszczególnych walorów. Obliczenia Portfele obliczają historię portfeli i sprawdzają depozyt w portfelach z kontraktami. Wskazane jest, aby pozostawić zaznaczone wszystkie konwersje i obliczenia, ponieważ są one potrzebne do pełnego działania programu. 16

17 Rysunek 3. Konwerter. Notowania z danego dnia należy wprowadzać po godzinie Wcześniej plik z notowaniami sesji może być niekompletny. Dodatkowo po konwersji wyświetlana jest statystyka, która mówi ile linii lub plików z notowaniami sesji zostało wprowadzonych. Podział akcji (split) to zamiana obecnej ilości akcji na nową, poprzez pomnożenie obecnej ilości akcji przez współczynnik podziału. Może on przybrać dowolną wartość liczbową, z jednym ograniczeniem. Po podziale wartość nominalna jednej akcji nie może być mniejsza niż wartość dopuszczalna prawem (obecnie 0.01 zł). Nowa ilość akcji jest większa lub mniejsza od starej ilości w zależności od współczynnika podziału. Najczęściej wybiera się go w zakresie od 1 do 5. Podział akcji stosuje się wtedy, kiedy kurs waloru przybiera zbyt duże wartości liczbowe. Aby notowania archiwalne waloru były porównywalne z notowaniami bieżącymi po podziale, należy je przeliczyć w oparciu o współczynnik podziału. Przeliczeniu podlega kurs i wolumen obrotu waloru. 17

18 Aby wykonując podział musimy wybrać walor na liście oraz podać datę pierwszej sesji, na której walor będzie notowany po podziale. Konwerter dokonuje podziału walorów znajdujących się w portfelach oraz w historii transakcji, jeśli nie zostały zakończone. 6.4 Aktualizator Rysunek 4. Aktualizator. Jest to narzędzie (rys. 4) do aktualizacji wszystkich baz oprócz baz prywatnych. Bazy prywatne to bazy, które przechowują dane prywatne użytkownika programu (rozne5, transakcje5, historia5 i portfele6). Dane można pobrać z dwóch serwerów możliwość wyboru serwera głównego lub rezerwowego. Przed aktualizacją następuje porównanie listy walorów inwestora z firmową listą walorów. Jeśli listy się różnią to można pobrać tylko wszystkie bazy. Jeśli listy są takie same można pobrać dowolną bazę. Jeśli na rynek w ciągu ostatniego tygodnia weszła nowa spółka należy aktualizować wszystkie bazy. Dane do aktualizacji pobierane są automatycznie ze strony internetowej i rozpakowywane do baz użytkownika. Należy pamiętać, że bazy są aktualizowane na stronie internetowej w każdą sobotę wieczorem. W razie problemów z Aktualizatorem bazy można pobrać ręcznie z tabeli na stronie internetowej lub i rozpakować je do katalogu Bazy. Pracę Aktualizatora mogą utrudnić inne czuwające programy, na przykład do pobierania danych z internetu. 18

19 6.5 Budowa portfela Portfel jest to zbiór danych o posiadanych walorach i ilości wolnej gotówki. Jest on dodatkowo wyposażony w statystykę i wykresy pokazujące jego skład i jego historię (rys. 1). Portfel służy do rozliczania transakcji kupna lub sprzedaży akcji lub kontraktów. Oprócz typowego zastosowania portfele można wykorzystać do obserwacji dowolnych grup akcji. Mogą to być akcje z jednej branży, jak również akcje, które mają jakąś wspólną cechę (np.: duże, średnie, małe, o niskim nominale lub krótkim stażu na rynku). Portfel wybiera się z listy portfeli. Są dwa rodzaje portfeli: portfele zwykłe i portfele chronione hasłem. Tabela pokazuje zawartość danego portfela i zawiera następujące pozycje: nr numer pozycji w portfelu, walor nazwa waloru, ilość ilość sztuk walorów w portfelu, zakup cena zakupu jednej sztuki w zł, data data zakupu, prowizja zapłacona prowizja przy kupnie, kurs kurs zamknięcia z ostatniej sesji w zł, wartość bieżąca wartość pozycji w portfelu w zł, zysk bieżący zysk lub strata w zł, zysk - zysk lub strata wyrażona w procentach, podatek wartość podatku do zapłaty w zł. Tabela zawiera podsumowanie, które pokazuje łączną ilość i wartość walorów, łączny zysk procentowy i wartościowy, łączną prowizję oraz podatek liczony od łącznego zysku. Każdy portfel zawiera dodatkową zakładkę z tabelą zawierającą Statystykę walorów. Jest ona przydatna jeśli na przykład kilka razy kupowaliśmy ten sam walor i chcemy znać wartości średnie tych kilku zakupów. Pokazuje ona łączną ilość danego waloru, jego średnią cenę zakupu, procentową wartość prowizji, łączną wartość, zysk wartościowy i procentowy oraz podatek. Obliczenia te są zrobione dla każdego waloru oddzielnie. Jeśli popełnimy błąd przy wprowadzaniu transakcji do portfela to możemy poprawić dane w tabeli przy pomocy dodatkowego dialogu uruchamianego przyciskiem Edycja (rys. 5). 19

20 Aby dane zostały zapisane po zamknięciu dialogu należy zmienić aktywny rekord. Rysunek 5. Edycja rekordu. Rysunek 6. Podgląd wydruku zawartości portfela Duże. Aby zachować prawidłowe zapisy w bazie po edycji danych w portfelu należy skorygować odpowiednie zapisy w tabeli transakcji i historii portfela. Możliwość edycji tabeli możemy wykorzystać do prognozowania przyszłych zysków lub strat wpisująć dowolne wartości kursu i zmieniając aktywny rekord. Obliczenia podatku uwzględniają domyślnie ustawiony podatek 19%. Wielkość podatku możemy zmieniać w zakresie od 0% do 50%. Zawartość portfela oraz jego historię możemy wydrukować (rys. 6). Klikając na przycisk Drukuj położony u góry z lewej strony okna głównego uruchamiamy podgląd wydruku, który zawiera pełną informację tabelaryczną o portfelu. 20

21 Rysunek 7. Podgląd wydruku składu portfela Duże. Rysunek 8. Podgląd wydruku historii portfela Duże. 21

22 Dodatkowo możemy wydrukować wykresy składu (rys. 7) i historii (rys. 8) portfela. Portfel posiada dodatkowo informację o dacie ostatniej uwzględnionej sesji przy obliczaniu historii portfela. Całkowity stan rachunku pokazują pola zgrupowane jako Statystyka : wartość portfela całkowita wartość portfela w zł, kapitał inwestycyjny ilość zainwestowanej gotówki, gotówka ilość gotówki w zł, depozyt właściwy zabezpieczenie posiadanych kontraktów, aktualny zysk różnica między kapitałem inwestycyjnym i wartością portfela w zł, indeks portfela zysk wyrażony w %. Historia portfela pokazuje zmianę jego wartości w czasie, zainwestowany kapitał, zysk lub stratę z portfela w zł oraz indeks portfela czyli zysk lub stratę wyrażoną w procentach w stosunku do zainwestowanego kapitału. Poszczególne serie możemy włączać lub wyłączać. Historia portfela jest obliczana podczas wprowadzania notowań za pomocą Konwertera. Przyciskami możemy przełączać zakres pokazywanej historii: 1 miesiąc, 2 miesiące, pół roku, 1 rok, i Max (wszystkie sesje). Możemy też zmieniać kolory teł wykresów skład i historia portfela. Przyciskiem Siatka możemy ją włączać lub wyłączać. Rysunek 9. Dialog wpłaty gotówki. Wykres historii możemy powiększać zaznaczając myszką prostokąt do powiększenia. Aby narysować prostokąt wciskamy lewy klawisz myszki i rysujemy od lewego, górnego wierzchołka prostokąta do prawego, dolnego wierzchołka. Powrót otrzymamy po wykonaniu myszką ruchu odwrotnego. Wybierając pozycję Wpłata lub Wypłata na pasku narzędzi pojawia się dialog (rys. 9), do któremu wpisujemy kwotę gotówki odpowiednio powiększając lub pomniejszając stan naszego konta. Dodatkowo mamy możliwość wyboru czy ma to zmienić wartość kapitału inwestycyjnego. Domyślnie wpływa to na jego zmianę. 22

23 Jest to przydatne przy uwzględnianiu otrzymanych dywidend lub zapłaconych odsetek od kredytu i podatków. Założenie nowego portfelu odbywa się poprzez wybranie z paska narzędzi pozycji Nowy portfel. W dialogu Dodaj portfel (rys. 10) wpisujemy nazwę nowego portfela i hasło, jeśli chcemy, aby portfel był chroniony hasłem. Nie wpisanie hasła oznacza, że portfel nie będzie chroniony hasłem. Jako nazwę portfela nie można użyć zastrzeżonej nazwy (naz_got_dep, tab_prow, wzorzec_p, rok_p, miesiace_p, kredyty_p, konta_p, statystyka_p i terminy_p). Rysunek 10. Dialog dodaj portfel. Nazwa portfela nie może być dłuższa niż 16 znaków, natomiast hasło musi się mieścić pomiędzy 8 a 16 dowolnych znaków. Nazwy portfeli mogą zawierać polskie znaki. Wybierając pozycję na pasku Usuń portfel i akceptując komunikat usuwamy niepotrzebny portfel. Możemy usunąć tylko portfel otwarty. Za pomocą dialogu Zmiana hasła możemy zmienić hasło, wprowadzić hasło lub je usunąć. Aby usunąć hasło lub je zmienić musimy znać stare hasło. Dialog Zmiana hasła uruchamiamy wybierając z paska narzędzi pozycję Zmiana hasła. Jest jeszcze dialog do zmiany nazwy portfela, gdzie wpisujemy nową nazwę portfela. Operacje związane z portfelem możemy przeprowadzić tylko jak portfel jest otwarty. 6.6 Rozliczanie transakcji Przy pomocy portfela można rozliczać wpłatę i wypłatę gotówki oraz transakcje kupna i sprzedaży akcji spółek. Transakcje kupna dokonuje się za pomocą odpowiedniego dialogu (rys. 11) wybierając pozycję Kupno z paska narzędziowego. W dialogu Kupno walorów najpierw wybieramy z listy zakupiony walor oraz wpisujemy: ilość sztuk ilość sztuk zakupionego waloru, kurs po jakim kursie walor został zakupiony, data datę zakupu waloru (domyślnie jest to data bieżąca), 23

24 prowizja wybieramy obliczoną prowizję liniową, z tabeli lub inną obliczaną za pomocą podręcznego kalkulatora. Rysunek 11. Rozliczanie transakcji kupna. Transakcję wprowadzamy klikając na przycisk Dodaj. Możemy wprowadzić kilka transakcji po kolei bez zamykania dialogu. Ilość kontraktów wprowadzamy ze znakiem plus, jeśli otwieramy pozycję na wzrost waloru i ze znakiem minus, jeśli otwieramy pozycję na spadek waloru. Dialog Sprzedaż walorów (rys. 12) jest używany do rozliczania transakcji sprzedaży. Uruchamia się go klikając na pozycję Sprzedaż na pasku narzędzi. Podczas rozliczania transakcji sprzedaży lista zawiera tylko spółki znajdujące się w danym portfelu. Jeśli walor był kupowany kilka razy, to również na liście jest kilka razy. Z listy wybieramy interesujący nas walor. Pozostaje już tylko wpisać: ilość sztuk ilość sztuk sprzedanego waloru (domyślnie wprowadzana jest pełna ilość wcześniej zakupiona), kurs po jakim kursie walor został sprzedany, data datę sprzedaży waloru (domyślnie jest to data bieżąca), prowizja wybieramy obliczoną prowizję liniową, z tabeli lub inną obliczaną za pomocą podręcznego kalkulatora. 24

25 Rysunek 12. Rozliczanie transakcji sprzedaży. Rozliczenie ze sprzedaży zatwierdzamy przyciskiem Usuń. Możemy wprowadzić kilka transakcji po kolei bez zamykania dialogu. Portfele zabezpieczone są przed sprzedażą większej ilości akcji niż było w portfelu, oraz przed kupnem akcji za gotówkę większą niż się posiada. Zakupione walory można przenieść do innego portfela (rys. 13). Rysunek 13. Przeniesienie walorów. Jest to dialog podobny do dialogu sprzedaży waloru. Różni się tylko wyborem portfela, do którego chcemy przenieś wybraną z listy pozycję, hasłem tego portfela, (jeśli posiada) i opłatą za przeniesienie. 25

26 6.7 Dodatkowe narzędzia Program wyposażony jest w dodatkowe narzędzia: finanse osobiste, kalkulator, tabelę depozytów, tabelę prowizji, dialog Kontrakty terminowe, historię portfela, historię transakcji i split danych prywatnych. Finanse osobiste (rys. 14) służą do przechowywania i rozliczania historii transakcji (miesięcznych, rocznych), rozliczeń okresowych, rozliczania pobranych kredytów oraz danych i stanu kont. Rysunek 14. Miesięczna historia transakcji. Portfele są całkowicie wyposażone do rozliczania kontraktów terminowych. Dlatego program posiada tabelę depozytów (rys. 15) dla kontraktów terminowych oraz dodatkowy dialog Kontrakty terminowe, który pokazuje szczegóły danego portfela w związku z kontraktami oraz oblicza możliwości zakupu kontraktów. Bieżące dane do tabeli depozytów można pobrać ze strony (plik fullkm_zar.xls). Dialog Kontrakty terminowe (rys. 16) zawiera depozyt wstępny (blokowany w chwili zakupu kontraktu), depozyt właściwy (blokowany w czasie posiadania kontraktu), ewentualną natychmiastową dopłatę do pełnego depozytu wstępnego, współczynnik bezpieczeństwa oraz obliczenia zakupu kontraktów. Należy pamiętać, że przy braku pokrycia depozytu właściwego należy dopłacić do wysokości depozytu wstępnego. Po otwarciu pozycji (zakupie kontraktu) depozyt całego portfela zwiększany jest do wysokości depozytu wstępnego. Współczynnik bezpieczeństwa to wyrażona w procentach proporcja posiadanej gotówki do depozytu właściwego. Aby zobaczyć ile możemy zakupić kontraktów za posiadaną gotówkę wybieramy interesujący nas kontrakt z listy kontraktów. Dodatkowo widzimy ile będzie wynosił depozyt wstępny tego zakupu. 26

27 Rysunek 15. Tabela depozytów. Rysunek 16. Kontrakty terminowe w portfelu aaaaaaaa. 27

28 Tabela prowizji (rys. 17) zawiera dane potrzebne do obliczenia kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży akcji. Rysunek 17. Tabela prowizji. Do tabeli prowizji można wpisać tabelę obowiązującą w dowolnym biurze maklerskim. Wprowadzone dane zatwierdzamy klikając na przycisk Zapisz. Jeśli inwestor posługuje się prowizją liniową to wpisuje również dane prowizji liniowej. Wprowadzone dane prowizji będą uwzględniane podczas kupna i sprzedaży walorów. Dialog Historia portfela (rys. 18) służy do ręcznej edycji danych pokazywanych na wykresie. Ręczna edycja danych jest potrzebna na przykład w sytuacji, kiedy spółka dokona splitu lub zmieni nazwę, a my zmiany te naniesiemy po kilku sesjach. Ponieważ konwerter oblicza wartość portfela po każdej sesji, przez te kilka sesji wartość portfela będzie mocno zaniżona. Historia portfela posiada możliwość obcinania historii (np., jeśli chcemy obserwować stan portfela od początku roku lub kwartału). Należy wtedy wybrać datę pierwszej sesji i kliknąć na przycisk Usuń. Historia transakcji (rys. 19) służy do automatycznego rozliczania i przechowywania danych o poszczególnych transakcjach. Z historii możemy usuwać transakcje dokonane wcześniej od założonej daty. Pozwala to na przykład rozliczać transakcje w ciągu bieżącego miesiąca. Historia transakcji zawiera podsumowanie obejmujące transakcje zakończone. Zysk procentowy jest liczony jako średnia wartość jednej transakcji. Natomiast zysk wartościowy i ilość walorów to suma obejmująca zakończone transakcje. Prowizja sprzedaży doliczana jest do ostatniej części transakcji. Podatek liczony jest z uwzględnieniem transakcji zakończonych stratą. 28

29 Rysunek 18. Tabela z danymi historii portfela. Dane w historii transakcji możemy ręcznie poprawić (żółte pola). Aby dane zostały zapisane wystarczy zmienić aktywny rekord. Aby zachować prawidłowe zapisy w bazie po edycji danych w tabeli należy skorygować odpowiednie zapisy w tabeli składu portfela i historii portfela. Split danych prywatnych (rys. 20) obejmuje walory zawarte w portfelach. Jest on obsługiwany przez inwestora natomiast pozostałe dane w programie w zakresie splitu mogą być obsłużone poprzez Aktualizator, który pobierze dane po splicie (Aktualizator nie obsługuje danych prywatnych). Przed dokonaniem splitu należy wpisać nazwę waloru, datę splitu i wielkość splitu (podział). Jeśli spółka zmieni nazwę, to zmianę wprowadzamy za pomocą Listy walorów. Wtedy zmiana nazwy waloru zostanie automatycznie zmieniona w każdym portfelu oraz w historii transakcji. 29

30 Rysunek 19. Historia transakcji portfela aaaaaaaa. Rysunek 20. Split danych prywatnych spółki BIOTON. 30

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi IDK Inwestycje Dla Każdego Program Giełda 2013 11.2 12.7 Instrukcja obsługi Szczecin 2013 1. WSTĘP... 5 1.1 Historia wersji... 5 1.2 Co nowego w wersjach 11.2 12.7...8 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011

Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR 6 Wersja demonstracyjna Navigatora 6 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 7 Wymagania systemowe 7 Instalacja 7 Uruchamianie aplikacji Navigator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR PREMIUM 7 Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 8 Wymagania systemowe 8 Instalacja 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (77) 474 42 64 kom. 501 350 930 e-mail: info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU EUROFIRMA OKO SZEFA PRO

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU EUROFIRMA OKO SZEFA PRO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU EUROFIRMA OKO SZEFA PRO 1 Funkcje programu: 1. Spis funkcji 2. Menu programu 3. Edycja listy połączeń 4. Ustawianie opcji programu 5. Podgląd w osobnym oknie 6. Miniatury

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15

Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15 Printed on 6 August, 2004 Przewodnik Użytkownika 3 Spis Treści WSTĘP 7 Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15 START 19

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER

Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa... 5 1.2 Wymagania... 6 1.3 Instalacja i uruchomienie... 6 1.4 Otwieranie rachunku... 8 1.5 Autoryzacja...

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo