str. 1 Świat kontraktów terminowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 Świat kontraktów terminowych"

Transkrypt

1 Świat kontraktów terminowych Kontrakty terminowe futures cieszą się olbrzymią popularnością na całym świecie. Inwestorzy cenią kontrakty za dużą płynność, łatwość uzyskania ekspozycji na dany instrument bazowy np. waluty, indeksy giełdowe, metale, produkty rolne czy stopy procentowe; możliwość gry zarówno na wzrosty jak i spadki oraz szereg możliwych do wykorzystania strategii inwestycyjnych. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie świat inwestycji bez kontraktów terminowych. Dostęp do wielu instrumentów bazowych jak powiedzmy metale, produkty rolne lub nawet indeksy giełdowe byłby niemożliwy lub mocno utrudniony dla szerokiej grupy inwestorów. Możemy sobie wyobrazić jak karkołomna byłaby próba fizycznej replikacji naszego indeksu WIG20. Należałoby fizycznie kupić i dobrać akcje poszczególnych spółek w odpowiednich proporcjach co z jednej strony nie jest łatwe a z drugiej pociąga za sobą spore koszty (szczególnie gdybyśmy chcieli posiadać w pełni zreplikowany portfel). Podczas replikacji fizycznej możemy też natrafić na problem płynności akcji niektórych spółek wchodzących w skład koszyka. Okazać się zatem może, że rezultaty osiągane przez nasz portfel będą się bardziej lub mniej odchylać od wyników osiąganych przez indeks WIG20. Sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana gdybyśmy chcieli zająć na indeksie pozycję krótką, co wiązałoby się z koniecznością krótkiej sprzedaży koszyka spółek odpowiadających indeksowi WIG20. Zauważmy, że replikacja indeksu WIG20, który składa się z 20 spółek, jest i tak stosunkowo prosta. Na świecie zdarzają się indeksy składające się nawet z kilkuset spółek. Kontrakty terminowe dają nam dużą wygodę. Za pomocą jednego kliknięcia myszką możemy uzyskać ekspozycję na indeks WIG20: długą lub krótką w zależności od naszych potrzeb. Koszt zajęcia pozycji jest znikomy w stosunku do wartości nominalnej pozycji, którą otwieramy. Poza łatwością zajmowania pozycji oraz dostępem do szerokiej palety instrumentów bazowych, dla wielu inwestorów dużą, dla niektórych nawet największą, zaletą kontraktów jest wbudowany w nie lewar. Inwestor wpłaca tylko stosunkowo niewielki depozyt wahający się zazwyczaj w granicach od kilku do kilkunastu procent wartości instrumentu bazowego. Zyski oraz straty naliczane są już jednak od całej wartości kontraktu. Co oferuje GPW? GPW oferuje szeroką gamę kontraktów terminowych. Inwestor ma do dyspozycji wspomniane już kontrakty na indeks WIG20, kontrakty na indeks mwig40, 22 kontrakty akcyjne oraz kontrakty walutowe. W następnym roku w obrocie powinny pojawić się także kontrakty terminowe na stopę procentową WIBOR oraz obligacje skarbowe. Najbardziej popularnym i najbardziej płynnym instrumentem pochodnym na GPW jest kontrakt na indeks WIG20. Pod względem wolumenu obrotu znajduje się on regularnie w europejskiej czołówce kontraktów indeksowych wyprzedzając kontrakty oparte o takie indeksy jak szwajcarski SMI, holenderski AEX czy hiszpański IBEX35. Dynamicznie rozwija się także rynek kontraktów na akcje. GPW stara się wsłuchiwać w głosy inwestorów i systematycznie poszerza paletę akcji spółek będących instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych. Na moment obecny w obrocie znajdują się kontrakty na akcje 22 spółek, głównie z indeksu WIG20. W obrocie znajduje się też kilka kontraktów na akcje spółek z indeksu mwig40. str. 1

2 Bardzo ciekawym produktem mogą się okazać kontrakty na stopę procentową. GPW w kooperacji z bankami zamierza w następnym roku wprowadzić kontrakty na WIBOR oraz obligacje skarbowe. Instrumenty pochodne na stopę procentową są na świecie niezwykle popularne. Przykładowo połowa wolumenu obrotu na jednej z największych giełd instrumentów pochodnych: LIFFE była w 2011 roku generowana przez produkty oparte o stopę procentową. Na Niemiecko-Szwajcarskiej giełdzie Eurex stanowiło to odpowiednio 31%. Kontrakty na stopę procentową odniosły też sukces w krajach emrging markets jak Brazylia czy Meksyk. Kontrakty terminowe: bessa = hossa W przypadku kontraktów terminowych to czy rynek znajduje się w fazie hossy czy fazie bessy nie ma zasadniczego znaczenia. Część inwestorów bardzo lubi okresy bessy na rynku, szczególnie jej gwałtowną fazę. Z reguły jest tak, że rynek w fazie hossy cechuje się mniejszą zmiennością, innymi słowy rośnie powoli, spokojnie, wahania załóżmy indeksu nie są zbyt wielkie. W momencie załamania zmienność bardzo wzrasta, spadki często są bardzo gwałtowne o czym mieliśmy okazję się przekonać nieraz w ciągu ostatnich kilku lat. Tutaj inwestorzy szukają swojej szansy: liczą na złapanie większego ruchu lub skalpowanie 1 rynku na szybkich wahaniach kursu wokół jakiejś wartości. Większa zmienność wymaga jednak błyskawicznego dostosowywanie strategii do szybko zmieniających się warunków rynkowych. W takich warunkach łatwo natknąć się na mocne odbicie. Strategie kierunkowe, zakładające ruch kursu w danym kierunku, są bardzo popularne wśród inwestorów. Możliwość zajęcia krótkiej jak i długiej pozycji oraz lewar są często wymieniane jako największe zalety tych instrumentów. Nie wszyscy inwestorzy zdają sobie sprawę, że kontrakty terminowe oferują znacznie więcej. Profesjonalni traderzy często wykorzystują np. strategie spreadowe. Mogą to być spready kalendarzowe polegające na zajęciu pozycji w najbliższym terminie wygasania i jednoczesnym zajęciu pozycji odwrotnej w kolejnym terminie wygasania. Posługując się przykładem kontraktu na indeks WIG20 spread kalendarzowy można utworzyć poprzez zajęcie pozycji długiej w kontrakcie wygasającym w marcu 2013 roku i jednoczesnym zajęciu pozycji krótkiej w kontrakcie wygasającym w czerwcu tego samego roku. Oczywiście można też zająć pozycję odwrotną: pozycja krótka na marcu i długa na czerwcu. Otwierając spread kalendarzowy inwestor liczy na zwężenie lub rozszerzenie spreadu między seriami kontraktu wygasającymi w różnych terminach. Nie ma tutaj większego znaczenia kierunek ruchu indeksu. Dlaczego inwestorzy budują taką wydawałoby się skomplikowaną strategię? Przede wszystkim ograniczają zmienność oraz depozyt potrzebny do otwarcia pozycji. Mniejsza zmienność oraz depozyt pozwalają na otwarcie większej liczby pozycji. Niektórzy inwestorzy uważają, że zachowanie spreadów kalendarzowych jest bardziej przewidywalne niż zachowanie kursów samego indeksu. Jest to też dobry sposób na wejście w rynek kiedy mamy pewne oczekiwanie wobec rynku ale nie jesteśmy pewni czy jest to dobry moment na otwarcie pozycji kierunkowej. Spread jest traktowany jako zabezpieczenie. Kiedy upewnimy się, że nasze oczekiwania są prawidłowe zamykamy pozycję na dalszym terminie i stosujemy już czystą strategię kierunkową. Drugim rodzajem spreadu często wykorzystywanym przez profesjonalistów jest spread międzyrynkowy. W tym wariancie inwestorzy zajmują przeciwstawne pozycje w różnych, 1 Skalpowanie: strategia polegająca na częstym wychwytywaniu niewielkich zmian w cenach str. 2

3 skorelowanych ze sobą instrumentach bazowych. Może to być np. ropa brent i WTI, akcje różnych spółek z tej samej branży, różne indeksy giełdowe czy metale. Inwestor liczy tutaj na relatywnie lepsze zachowanie jednego z tych instrumentów bazowych względem drugiego. Przykładem ciekawej strategii spreadowej, która zostanie szczegółowo przedstawiona poniżej, jest budowa spreadu składającego się z kontraktów na akcje dwóch różnych spółek wywodzących się z tego samego sektora. Wyobraźmy sobie inwestora, który analizując sektor budowlany doszedł do wniosku, że portfel zamówień spółki X pozwoli na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad spółką Y. W konsekwencji akcje spółki X będą zachowywały się lepiej niż akcje spółki Y. Inwestor mógłby kupić wyłącznie kontrakt terminowy lub akcje spółki X obawia się jednak, że sytuacja rynkowa nie jest sprzyjająca. Obawia się, że indeksy giełdowe mogą spadać co również odbije się na cenach akcji spółki X. Inwestor chcę znaleźć taką strategię, która pozwoli mu na zarobek jeżeli akcje spółki X będą zachowywały się lepiej niż akcje spółki Y tzn. wzrosną bardziej aniżeli akcje spółki Y lub spadną mniej. Idealna wydaje się być tutaj strategia spreadowa. Budowa strategii polegałaby na jednoczesnym kupnie kontraktu na akcje spółki X oraz sprzedaży kontraktu na akcje spółki Y. Przyjmijmy, że cena poszczególnych kontraktów akcyjnych oraz ich mnożniki (liczba akcji przypadających na kontrakt) przedstawia się następująco: Kontrakt X jest zatem nominalnie wart PLN (100 akcji x 30,15 PLN), natomiast nominalna wartość kontraktu Y to PLN (100 akcji x 150,75 PLN). Aby poprawnie skonstruować strategię inwestor musi zrównoważyć wartości nominalne tych dwóch kontraktów. W przeciwnym wypadku stopa zwrotu strategii zdecydowanie przechylać się będzie w stronę kontraktu o większej wartości nominalnej. Inwestor musi zatem wyliczyć proporcje kupna/sprzedaży kontraktów: str. 3

4 Skonstruowana poprawnie strategia wymaga kupna 5 kontraktów terminowych na akcje spółki X oraz sprzedaż 1 kontraktu terminowego na akcje spółki Y. Teraz równe procentowe zmiany ceny akcji spółki X oraz Y będą się wzajemnie równoważyć. Dane użyte w naszym przykładzie pozwalają na idealne zrównanie wartości nominalnych dwóch nóg strategii. Należy pamiętać, że w praktyce nominalne wartości rzadko się idealnie wyrównują i zazwyczaj jedna z nóg ma małą przewagę nad drugą. Kiedy mamy już odpowiednio dobraną liczbę kontraktów równe procentowe ruchy ceny będą się wzajemnie równoważyć. Jeżeli przykładowo ceny obydwu kontraktów wzrosną o 5% to inwestor odnotuje 753,75 PLN zysku na pozycji długiej w kontrakcie X ale jednocześnie poniesie stratę 753,75 PLN na pozycji krótkiej w kontrakcie Y. Inwestor zarobi na strategii jeżeli cena kontraktu X wzrośnie a cena kontraktu Y spadnie, jeżeli cena kontraktu X wzrośnie a cena kontraktu Y również wzrośnie ale mniej oraz jeżeli cena kontraktu X spadnie a cena kontraktu Y również spadnie ale w większym stopniu. Spójrzmy teraz na kilka przykładowych scenariuszy. Najbardziej korzystny z punktu widzenia inwestora jest scenariusz, w którym cena kontraktu na akcje spółki X rośnie a cena kontraktu na akcje spółki Y spada. W takim scenariuszu inwestor zarabia zarówno na pozycji długiej w kontrakcie X jak i pozycji krótkiej w kontrakcie Y: str. 4

5 Jeżeli przykładowo cena kontraktów X wzrośnie o 5% a cena kontraktów Y spadnie o 5% inwestor zarobi na dwóch nogach strategii. Odniesie zysk zarówno na pozycji długiej w kontrakcie X jak i pozycji krótkiej w pozycji Y. Jego całkowity zysk wyniesie w tym scenariuszu 1 507,5 PLN. Jeżeli cena kontraktu X wzrośnie a cena kontraktu Y również wzrośnie ale w mniejszym stopniu inwestor również zanotuje zysk: W tym scenariuszu inwestor odniósł zysk na pozycji długiej w kontrakcie X jednocześnie jednak poniósł stratę na pozycji krótkiej w kontrakcie Y. Na jego szczęście zysk na pozycji długiej jest większy niż strata na pozycji krótkiej. Inwestor odnotowuje zysk całkowity na poziomie 452,25 PLN. Przeanalizujmy teraz scenariusz, w którym nastąpią spadki na rynku. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zarówno cena kontraktu X jak i cena kontraktu Y spadają. Cena kontraktu Y spada jednak więcej niż cena kontraktu X: W tym przypadku inwestor poniósł stratę na pozycji długiej w kontrakcie X ale zarobił na pozycji krótkiej w kontrakcie Y. Zysk wygenerowany przez pozycję krótką był większy od straty poniesionej na kontrakcie X dzięki czemu inwestor odnotował całkowity zysk na strategii w wysokości 452,5 PLN. str. 5

6 W analizowanych przez nas przykładach ceny akcji/kontraktów terminowych spółki X zachowywały się lepiej niż ceny akcji/kontraktów terminowych spółki Y dzięki czemu inwestor był w stanie wygenerować zysk na swojej strategii. Nieważny był kierunek zmiany ceny. Ważne było aby cena kontraktu X rosła bardziej lub mniej spadała niż cena kontraktu Y. Dzięki zastosowaniu tej stosunkowo prostej strategii inwestor był w stanie wyłączyć ryzyko rynkowe i zarabiać na relatywnych zmianach cen. Jeżeli jednak inwestor by się pomylił i to akcje/kontrakty spółki Y zachowywałyby się lepiej niż akcje/kontrakty spółki X inwestor poniósłby stratę. W naszych przykładach pominięte zostały koszty transakcyjne oraz spready rynkowe. Wysokie koszty transakcyjne lub szeroki spread mogą ograniczać możliwości wykorzystania przedstawionej strategii. Przedstawiona strategia jest jedną z wielu jakie można wykorzystać na rynku kontraktów terminowych. Chociaż zazwyczaj kontrakty kojarzą się ze strategiami kierunkowymi profesjonaliści już od dawna korzystają z trochę bardziej wyszukanych strategii. Konstrukcja i zastosowanie tych strategii nie zawsze musi być trudne czy kosztowne. Część z nich może być z powodzeniem implementowane przez inwestorów indywidualnych. Jakkolwiek żadna strategia nie jest przysłowiowym złotym Graalem i nie gwarantuje zysku warto czasami spojrzeć na alternatywne techniki inwestowania. str. 6

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW III - Kontrakty terminowe i opcje w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW III - Kontrakty terminowe i opcje w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010 Autor:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych dr Ewa Widz Strategie spreadu intercontract na rynku indeksowych kontraktów futures na GPW w Warszawie 1. Wstęp Strategie typu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. GRUPA KAPITAŁOWA Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. ( Bank ) prowadzącą działalność maklerską. Siedziba: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE AGRESYWNE CZĘŚĆ 2 Strategie agresywne należą do grupy strategii charakteryzujących się występowaniem dotkliwych poziomów obsunięcia kapitału oraz

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU KAMIL SAKŁASKI Referat: ArbitraŜ na GPW - mechanizm, kto go dokonuje,skala transakcji, wpływ na indeks WIG20 Wrocław 2009 1 Spis treści Wstęp.. 3 1. Podstawy arbitrażu

Bardziej szczegółowo