DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 116, poz. 780); 2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 255, poz. 1717); 3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 42, poz. 218); 4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 42, poz. 219); 5) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 109, poz. 634); 6) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 1417); 7) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13 (Dz. U. poz. 754); 8) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 792).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 116, poz. 780), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. ; 2) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 255, poz. 1717), które stanowią: 2. Znosi się, w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. ; 3) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 42, poz. 218), które stanowią: 2. Tworzy się Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmuje dzielnica pomocnicza IV, oraz gmin: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r. ; 4) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 42, poz. 219), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r. ; 5) 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 109, poz. 634), które stanowią: 1. Znosi się, w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297, z późn. zm. a) ). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ; 6) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 1417), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ; 7) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 792), które stanowią: 2. Siedzibę Prokuratury Rejonowej w Sopocie ustala się w Gdańsku. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.. Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk a) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 780 i Nr 255, poz. 1717, z 2011 r. Nr 42, poz. 218 i 219.

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. (poz. 1792) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 17 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Przedmiotem rozporządzenia jest utworzenie prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości, a także utworzenie poza siedzibą prokuratury ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych lub rejonowych. 2. Tworzy się następujące prokuratury apelacyjne oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości: 1) 2) Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach; 2) Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku; 3) Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach; 4) Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie; 5) Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu; 6) 3) Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu; 7) Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze; 8) Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu; 9) Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie; 10) 4) Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie; 11) Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu. 1) 2) 3) 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz i 1623 oraz z 2014 r. poz Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13 (Dz. U. poz. 754). Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2. Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie obejmuje obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Tworzy się następujące prokuratury okręgowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości: 1) 5) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku: a) Prokuraturę Okręgową w Białymstoku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Białystok- -Południe w Białymstoku, Białystok-Północ w Białymstoku i w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Sokółce, b) Prokuraturę Okręgową w Łomży obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, c) Prokuraturę Okręgową w Olsztynie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Olsztyn-Południe w Olsztynie, Olsztyn-Północ w Olsztynie, Piszu i Szczytnie, d) Prokuraturę Okręgową w Suwałkach obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Augustowie, Sejnach i Suwałkach; 2) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku: a) Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Bydgoszcz- -Północ w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy i w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle n. Notecią, Szubinie, Świeciu i Tucholi, b) 6) Prokuraturę Okręgową w Elblągu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie, c) Prokuraturę Okręgową w Gdańsku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Gdańsk-Oliwa w Gdańsku, Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku i w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie, d) Prokuraturę Okręgową w Słupsku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku, e) Prokuraturę Okręgową w Toruniu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruń Centrum-Zachód w Toruniu, Toruń-Wschód w Toruniu i Wąbrzeźnie, f) Prokuraturę Okręgową we Włocławku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku; 3) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach: a) Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Bielsko- -Biała-Południe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, w Cieszynie i Żywcu, b) Prokuraturę Okręgową w Częstochowie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Południe w Częstochowie, Częstochowa-Północ w Częstochowie i w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu, c) Prokuraturę Okręgową w Gliwicach obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Gliwice-Wschód w Gliwicach, Gliwice-Zachód w Gliwicach i w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach, d) Prokuraturę Okręgową w Katowicach obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowice-Południe w Katowicach, Katowice-Północ w Katowicach, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i w Tychach; 5) 6) Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku nie przewiduje się utworzenia Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2. Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu utworzonej w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku obejmuje obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Działdowie, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz ) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie: a) Prokuraturę Okręgową w Kielcach obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielce-Wschód w Kielcach, Kielce-Zachód w Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie, b) 7) Prokuraturę Okręgową w Krakowie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Chrzanowie, Kraków-Krowodrza w Krakowie, Kraków-Nowa Huta w Krakowie, Kraków-Podgórze w Krakowie, Kraków- -Prądnik Biały w Krakowie, Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce, c) Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Muszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem, d) Prokuraturę Okręgową w Tarnowie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie; 5) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie: a) Prokuraturę Okręgową w Lublinie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Południe w Lublinie, Lublin-Północ w Lublinie, Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku i Włodawie, b) Prokuraturę Okręgową w Radomiu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radom-Wschód w Radomiu, Radom-Zachód w Radomiu i Zwoleniu, c) Prokuraturę Okręgową w Siedlcach obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie, d) Prokuraturę Okręgową w Zamościu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu; 6) 8) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi: a) Prokuraturę Okręgową w Łodzi obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Łódź-Bałuty w Łodzi, Łódź-Górna w Łodzi, Łódź-Polesie w Łodzi, Łódź-Śródmieście w Łodzi, Łódź-Widzew w Łodzi, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu, b) Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie, c) Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim, d) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Łasku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli; 7) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu: a) Prokuraturę Okręgową w Koninie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku, b) Prokuraturę Okręgową w Poznaniu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Poznań- -Wilda w Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie, c) Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach; 7) 8) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 42, poz. 218), które weszło w życie z dniem 1 marca 2011 r. Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nie przewiduje się utworzenia Prokuratury Okręgowej w Płocku oraz w zakresie, w jakim obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Działdowie, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2.

6 Dziennik Ustaw 6 Poz ) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie: a) Prokuraturę Okręgową w Krośnie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku, b) Prokuraturę Okręgową w Przemyślu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku, c) Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie dla miasta Rzeszów, z wyłączeniem osiedli Baranówka i Nowe Miasto, Rzeszowie i Strzyżowie, d) Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu; 9) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie: a) Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie, b) Prokuraturę Okręgową w Koszalinie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu, c) Prokuraturę Okręgową w Szczecinie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, Szczecin-Śródmieście w Szczecinie, Szczecin-Zachód w Szczecinie i Świnoujściu; 10) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie: a) 9) Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie, b) 10) Prokuraturę Okręgową w Płocku obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie, c) Prokuraturę Okręgową w Warszawie obejmującą obszar właściwości prokuratur rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Warszawa-Mokotów w Warszawie, Warszawa-Ochota w Warszawie, Warszawa-Śródmieście w Warszawie, Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie, Warszawa-Wola w Warszawie i Warszawa-Żoliborz w Warszawie, d) Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Warszawa-Praga Południe w Warszawie, Warszawa- -Praga Północ w Warszawie i Wołominie; 11) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu: a) Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu, b) Prokuraturę Okręgową w Legnicy obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi, c) Prokuraturę Okręgową w Opolu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich, d) Prokuraturę Okręgową w Świdnicy obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich, e) Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wrocław-Krzyki Wschód we Wrocławiu, Wrocław-Krzyki Zachód we Wrocławiu, Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu, Wrocław-Stare Miasto we Wrocławiu i Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu. 9) 10) Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie tworzy się Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2. Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie tworzy się Prokuraturę Okręgową w Płocku, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Tworzy się następujące ośrodki zamiejscowe prokuratur okręgowych oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości: 1) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie: a) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, obejmujący obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Parczewie i Radzyniu Podlaskim, b) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie, obejmujący obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w Chełmie i Włodawie; 2) (uchylony). 11) 5. Tworzy się następujące prokuratury rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości: 1) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku: a) Prokuraturę Rejonową Białystok-Południe w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z Al. Jana Pawła II, środkiem Al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy posesji nr 54, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Biała, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Biała do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno- -wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta, b) Prokuraturę Rejonową Białystok-Północ w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z Al. Jana Pawła II, środkiem Al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy posesji nr 54, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Biała, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Biała do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno- -wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta, c) Prokuraturę Rejonową w Białymstoku dla gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów, d) Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki, e) Prokuraturę Rejonową w Hajnówce dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka, f) Prokuraturę Rejonową w Siemiatyczach dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze, g) Prokuraturę Rejonową w Sokółce dla gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo; 2) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej: a) Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej dla części miasta Bielsko-Biała w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta u wlotu ul. Cieszyńskiej, dalej środkiem ul. Cieszyńskiej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Świętej Trójcy, ul. Świętej Trójcy wzdłuż muru budynku Sądu Okręgowego, środkiem ul. Waryńskiego i Orkana, środkiem ul. Wzgórze do skrzyżowania ul. 3 Maja, Stanisła- 11) Przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 255, poz. 1717), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

8 Dziennik Ustaw 8 Poz wa Stojałowskiego i Zamkowej, środkiem ul. Zamkowej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, środkiem ul. Bohaterów Warszawy w kierunku wschodnim do środka mostu na rzece Biała, zwanego Krzywym Mostkiem, od tego mostu środkiem koryta rzeki Biała w kierunku północnym do środka mostu Włókniarzy, od tego mostu środkiem ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lwowską, środkiem ul. Lwowskiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Krakowską, środkiem ul. Krakowskiej do jej wylotu na wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta Bielsko-Biała i miasta Szczyrk oraz gmin Buczkowice i Wilkowice, b) Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej dla części miasta Bielsko-Biała w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta u wlotu ul. Cieszyńskiej, dalej środkiem ul. Cieszyńskiej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Świętej Trójcy, ul. Świętej Trójcy wzdłuż muru budynku Sądu Okręgowego, środkiem ul. Waryńskiego i Orkana, środkiem ul. Wzgórze do skrzyżowania ul. 3 Maja, Stanisława Stojałowskiego i Zamkowej, środkiem ul. Zamkowej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, środkiem ul. Bohaterów Warszawy w kierunku wschodnim do środka mostu na rzece Biała, zwanego Krzywym Mostkiem, od tego mostu środkiem koryta rzeki Biała w kierunku północnym do środka mostu Włókniarzy, od tego mostu środkiem ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lwowską, środkiem ul. Lwowskiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Krakowską, środkiem ul. Krakowskiej do jej wylotu na wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta Bielsko-Biała oraz gmin: Jaworze, Jasienica, Kozy i Wilamowice, c) Prokuraturę Rejonową w Cieszynie dla miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice, d) Prokuraturę Rejonową w Żywcu dla miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka; 3) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy: a) Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy dla części miasta Bydgoszcz położonej po lewej stronie rzeki Brdy oraz gmin: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko, b) Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy dla części miasta Bydgoszcz położonej po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski, c) Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu dla miasta Inowrocław oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie, d) Prokuraturę Rejonową w Mogilnie dla gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno, e) Prokuraturę Rejonową w Nakle n. Notecią dla gmin: Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki i Sicienko, f) Prokuraturę Rejonową w Szubinie dla gmin: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Łabiszyn, Rogowo, Szubin i Żnin, g) Prokuraturę Rejonową w Świeciu dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie, h) Prokuraturę Rejonową w Tucholi dla gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola i Więcbork; 4) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Częstochowie: a) Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do ujścia do rzeki Warta, dalej w kierunku północnym środkiem Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Mirowską, środkiem ul. Mirowskiej i ul. Mstowskiej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta, b) Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Północ w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do ujścia do rzeki Warta, dalej w kierunku północnym środkiem Al. Wojska Polskiego aż do skrzyżowania z ul. Mirowską, środkiem ul. Mirowskiej i ul. Mstowskiej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,

9 Dziennik Ustaw 9 Poz c) Prokuraturę Rejonową w Częstochowie dla gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka, d) Prokuraturę Rejonową w Lublińcu dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki, e) Prokuraturę Rejonową w Myszkowie dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki, f) Prokuraturę Rejonową w Zawierciu dla miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec; 5) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu: a) Prokuraturę Rejonową w Braniewie dla miasta Braniewo oraz gmin: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta, b) 12) Prokuraturę Rejonową w Działdowie dla miasta Działdowo oraz gmin: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno, c) Prokuraturę Rejonową w Elblągu dla miasta Elbląg oraz gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko, d) Prokuraturę Rejonową w Iławie dla miast Iława i Lubawa oraz gmin: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo, e) Prokuraturę Rejonową w Nowym Mieście Lubawskim dla miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz gmin: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie, f) Prokuraturę Rejonową w Ostródzie dla miasta Ostróda oraz gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg i Ostróda; 6) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Gdańsku: a) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Oliwa w Gdańsku dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, wschodnim brzegiem Kanału Portowego, Martwej Wisły i Kanału Kaszubskiego do Motławy za Polskim Hakiem, następnie wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do mostu kratowego przy ul. Jana z Kolna wraz z mostem, dalej między torami kolejki SKM a torami kolei dalekobieżnej do wysokości Parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym z przystankami: Gdańsk-Stocznia, Gdańsk-Nowe Szkoty, Gdańsk-Kolonia i Gdańsk-Zaspa Towarowa z całą infrastrukturą do wysokości ul. Uczniowskiej, następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z Al. Gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, Al. Gen. Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul. Krzemienieckiej, przecinając Al. Legionów, i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych Węglisko, następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej, b) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, Kanałem Portowym przez Martwą Wisłę i Kanał Kaszubski do wejścia Motławy przy Polskim Haku, wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do wysokości posesji przy ul. Jana z Kolna 30 naprzeciwko mostu kratowego, od mostu kratowego w kierunku południowym wzdłuż torów kolei dalekobieżnej (włącznie z Dworcem PKP Gdańsk-Główny oraz jego infrastrukturą i końcem tunelu przy schodach ruchomych prowadzących na Dworzec PKS), następnie torami kolejowymi do Al. Armii Krajowej, północną stroną Al. Armii Krajowej, za budynkami ul. Popradzkiej i ul. Nidzickiej, od ul. Bystrzyckiej południową stroną ogródków działkowych, przecinając skrzyżowanie ul. Pobiedzisko i ul. Kłopot, północną stroną ul. Pana Tadeusza, północną stroną ul. Maryli w kierunku zachodnim, dalej ul. Łostowicką i ul. Struga w stronę cmentarza Łostowickiego, wzdłuż ogrodzenia cmentarza Łostowickiego (od strony ul. Kar- 12) Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu tworzy się Prokuraturę Rejonową w Działdowie, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz tuskiej), po czym w linii prostej, przecinając ul. Ujeścisko, ul. Cedrową, ul. Jabłoniową, ul. Jeziorową i ul. Leszczynową przy Wzgórzu 142 do granicy administracyjnej miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie zachodnią, południową i wschodnią granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej, c) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających od północnego szczytu ogródków działkowych Węglisko, następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, po czym w linii prostej przy Wzgórzu 142, przecinając ul. Leszczynową, ul. Jeziorową, ul. Cedrową i ul. Ujeścisko, wzdłuż ogrodzenia cmentarza Łostowickiego (od strony ul. Kartuskiej), ul. Struga, ul. Łostowicką i ul. Maryli (bez zabudowań), północną stroną ul. Pana Tadeusza, przecinając skrzyżowanie ul. Kłopot i ul. Pobiedzisko, południową stroną ogródków działkowych do ul. Bystrzyckiej, przed budynkami ul. Nidzickiej i Popradzkiej, dalej północną stroną Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. 3 Maja, wzdłuż nasypu kolejowego od ul. 3 Maja łącznie z Dworcem PKS Gdańsk-Główny i schodami ruchomymi do mostu kratowego, od mostu kratowego między torami kolei dalekobieżnej a torami kolejki SKM do wysokości Parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym do ul. Uczniowskiej, następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z Al. Gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, Al. Gen. Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul. Krzemienieckiej, przecinając Al. Legionów, i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych Węglisko, d) Prokuraturę Rejonową w Gdyni dla miasta Gdynia, e) Prokuraturę Rejonową w Kartuzach dla gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo, f) Prokuraturę Rejonową w Kościerzynie dla miasta Kościerzyna oraz gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa, g) Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie dla miasta Kwidzyn oraz gmin: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum, h) Prokuraturę Rejonową w Malborku dla miast Krynica Morska i Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna i Sztutowo, i) Prokuraturę Rejonową w Pruszczu Gdańskim dla miasta Pruszcz Gdański oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie, j) Prokuraturę Rejonową w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck, k) 13) Prokuraturę Rejonową w Sopocie z siedzibą w Gdańsku dla miasta Sopot, l) Prokuraturę Rejonową w Starogardzie Gdańskim dla miast: Czarna Woda, Skórcz i Starogard Gdański oraz gmin: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo, m) Prokuraturę Rejonową w Tczewie dla miasta Tczew oraz gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew, n) Prokuraturę Rejonową w Wejherowie dla miast: Wejherowo, Reda i Rumia oraz gmin: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo; 7) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Gliwicach: a) Prokuraturę Rejonową Gliwice-Wschód w Gliwicach dla części miasta Gliwice w granicach przebiegających od granicy z gminą Zbrosławice przez Las Łabędzki w kierunku południowo-zachodnim, przez ul. Toszecką, wzdłuż Kąpieliska Leśnego od strony północnej, przez skrzyżowanie ul. Zygmuntowskiej i ul. Oriona do szlaku kolejowego Gliwice Kędzierzyn-Koźle, następnie torami kolejowymi w kierunku południowo-wschodnim do 13) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 792), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

11 Dziennik Ustaw 11 Poz ul. Jana Śliwki, ul. Jana Śliwki w kierunku południowo-zachodnim do ul. Orlickiego, ul. Orlickiego przez pl. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Zwycięstwa, ul. Zwycięstwa w kierunku południowo-zachodnim do ul. Dolnych Wałów, ul. Dolnych Wałów w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II i ul. Rybnicką do posesji nr 156, w kierunku zachodnim do granic z gminą Pilchowice, a następnie południowo- -wschodnią, wschodnią i północno-wschodnią granicą administracyjną miasta, b) Prokuraturę Rejonową Gliwice-Zachód w Gliwicach dla części miasta Gliwice w granicach przebiegających od granicy z gminą Zbrosławice przez Las Łabędzki w kierunku południowo-zachodnim, przez ul. Toszecką wzdłuż Kąpieliska Leśnego od strony północnej, przez skrzyżowanie ul. Zygmuntowskiej i ul. Oriona do szlaku kolejowego Gliwice Kędzierzyn-Koźle, następnie torami kolejowymi w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Śliwki, ul. Jana Śliwki w kierunku południowo-zachodnim do ul. Orlickiego, ul. Orlickiego przez pl. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Zwycięstwa, ul. Zwycięstwa w kierunku południowo-zachodnim do ul. Dolnych Wałów, ul. Dolnych Wałów w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II i ul. Rybnicką do posesji nr 156, w kierunku zachodnim do granic z gminą Pilchowice, a następnie południowo- -zachodnią, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta, dla miast Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, c) Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu-Zdroju dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice, d) Prokuraturę Rejonową w Raciborzu dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik, e) Prokuraturę Rejonową w Rudzie Śląskiej dla miasta Ruda Śląska, f) Prokuraturę Rejonową w Rybniku dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany, g) Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach dla miast: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice, h) Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana, i) Prokuraturę Rejonową w Zabrzu dla miasta Zabrze, j) Prokuraturę Rejonową w Żorach dla miasta Żory; 8) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim: a) Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim dla miasta Gorzów Wielkopolski oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica, b) Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu dla gmin: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel, c) Prokuraturę Rejonową w Słubicach dla miasta Kostrzyn n. Odrą oraz gmin: Górzyca, Rzepin i Słubice, d) Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Krajeńskich dla gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn, e) Prokuraturę Rejonową w Sulęcinie dla gmin: Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Słońsk, Sulęcin i Torzym; 9) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze: a) Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu dla miasta Bolesławiec oraz gmin: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka, b) Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze dla miast: Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica, c) Prokuraturę Rejonową w Kamiennej Górze dla miasta Kamienna Góra oraz gmin: Bolków, Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów, d) Prokuraturę Rejonową w Lubaniu dla miasta Lubań oraz gmin: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka i Siekierczyn, e) Prokuraturę Rejonową w Lwówku Śląskim dla miasta Świeradów-Zdrój oraz gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk i Wleń, f) Prokuraturę Rejonową w Zgorzelcu dla miast Zawidów i Zgorzelec oraz gmin: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec i Zgorzelec;

12 Dziennik Ustaw 12 Poz ) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Katowicach: a) Prokuraturę Rejonową w Będzinie dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary, b) Prokuraturę Rejonową w Bytomiu dla miasta Bytom, c) Prokuraturę Rejonową w Chorzowie dla miast Chorzów i Świętochłowice, d) Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków, e) Prokuraturę Rejonową w Jaworznie dla miasta Jaworzno, f) Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z granicą administracyjną miasta Mikołów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Mikołów, Tychy, Lędziny i Mysłowice do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta Mysłowice z traktem leśnym, wzdłuż traktu leśnego w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Rudolfa Zubera i ul. Bielską włącznie, następnie wzdłuż traktu leśnego w kierunku północnym do ul. 73 Pułku Piechoty nr 5 włącznie, ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku wschodnim do wysokości ul. Pszczyńskiej włącznie, wzdłuż ul. Pszczyńskiej i Murckowskiej do skrzyżowania z ul. Bagienną i al. Walentego Roździeńskiego, wzdłuż al. Walentego Roździeńskiego do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, wzdłuż al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice, następnie wzdłuż ul. Św. Jana włącznie do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki włącznie do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta Mikołów, g) Prokuraturę Rejonową Katowice-Północ w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Złotej z granicą administracyjną miasta Chorzów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Chorzów i Siemianowice Śląskie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice włącznie, następnie wzdłuż ul. Św. Jana do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z al. Górnośląską, wzdłuż al. Górnośląskiej włącznie do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk włącznie, następnie w linii prostej do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, dalej środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie wzdłuż ul. Grudmanna włącznie do skrzyżowania z ul. Chorzowską, ul. Chorzowską włącznie do skrzyżowania z ul. Złotą, h) Prokuraturę Rejonową Katowice-Wschód w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania al. Wojciecha Korfantego z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Siemianowice Śląskie, Czeladź, Sosnowiec i Mysłowice do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta Mysłowice z traktem leśnym, wzdłuż traktu leśnego w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Bielską i ul. Rudolfa Zubera, następnie wzdłuż traktu leśnego w kierunku północnym do posesji nr 5 przy ul. 73 Pułku Piechoty, wzdłuż ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku wschodnim do wysokości ul. Pszczyńskiej, następnie wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Murckowskiej do skrzyżowania z ul. Bagienną i al. Walentego Roździeńskiego włącznie, wzdłuż al. Walentego Roździeńskiego włącznie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do granic administracyjnych z miastem Siemianowice Śląskie, i) Prokuraturę Rejonową Katowice-Zachód w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z granicą administracyjną miasta Mikołów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Ruda Śląska i Chorzów do skrzyżowania z ul. Złotą, dalej wzdłuż ul. Chorzowskiej do skrzyżowania z ul. Grudmanna, wzdłuż ul. Grudmanna do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8 włącznie, następnie w linii prostej do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowym do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej włącznie, wzdłuż al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta Mikołów, j) Prokuraturę Rejonową w Mikołowie dla miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gmin Ornontowice i Wyry, k) Prokuraturę Rejonową w Mysłowicach dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski, l) Prokuraturę Rejonową w Pszczynie dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec, m) Prokuraturę Rejonową w Siemianowicach Śląskich dla miasta Siemianowice Śląskie,

13 Dziennik Ustaw 13 Poz n) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od skrzyżowania drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych z miastami Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sławków, Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, wzdłuż ul. Dąbrowskiej do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wzdłuż ul. 11 Listopada w kierunku północnym do zbiegu z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa włącznie w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza włącznie, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej włącznie, wzdłuż ul. Parkowej włącznie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK Saturn, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK Saturn do skrzyżowania z drogą nr DK 86, dalej wzdłuż drogi nr DK 86 w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta, o) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od zbiegu drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż zachodnich i północnych granic administracyjnych z miastami Katowice, Czeladź, Będzin i Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, dalej Obwodnicą Wschodnią S1 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, następnie ul. Dąbrowską włącznie do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada włącznie w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej, wzdłuż ul. Parkowej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK Saturn, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK Saturn włącznie do skrzyżowania z drogą DK 86, wzdłuż drogi DK 86 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta, p) Prokuraturę Rejonową w Tychach dla miast: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin Bojszowy i Kobiór; 11) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Kielcach: a) Prokuraturę Rejonową w Busku-Zdroju dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica, b) Prokuraturę Rejonową w Jędrzejowie dla gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków i Wodzisław, c) Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z ul. Manifestu Lipcowego, środkiem ul. Manifestu Lipcowego (z wyłączeniem budynków nr 4 przy ul. Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z Al. IX Wieków Kielc, środkiem Al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (z wyłączeniem budynku nr 20 B ) do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do Al. IX Wieków Kielc, środkiem Al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga- -Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków Warszawa, a następnie południową i wschodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin: Bieliny, Daleszyce, Górno, Masłów, Raków i Zagnańsk, d) Prokuraturę Rejonową Kielce-Zachód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z ul. Manifestu Lipcowego, środkiem ul. Manifestu Lipcowego (wraz z budynkami nr 4 przy ul. Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z Al. IX Wieków Kielc, środkiem Al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (wraz z budynkiem nr 20 B ) do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do Al. IX Wieków Kielc, środkiem Al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków Warszawa, a następnie zachodnią i północną granicą administracyjną miasta oraz gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny i Strawczyn,

14 Dziennik Ustaw 14 Poz e) Prokuraturę Rejonową w Końskich dla gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków, f) Prokuraturę Rejonową w Opatowie dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice, g) Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia i Waśniów, h) Prokuraturę Rejonową w Pińczowie dla gmin: Bejsce, Czarnocin, Działoszyce, Kazimierza Wielka, Kije, Michałów, Opatowiec, Pińczów, Skalbmierz i Złota, i) Prokuraturę Rejonową w Sandomierzu dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost, j) Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej dla miasta Skarżysko-Kamienna oraz gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów, k) Prokuraturę Rejonową w Starachowicach dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock, l) Prokuraturę Rejonową w Staszowie dla gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów i Szydłów, m) Prokuraturę Rejonową we Włoszczowie dla gmin: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia (Konecka) i Włoszczowa; 12) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Koninie: a) Prokuraturę Rejonową w Kole dla miasta Koło oraz gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sompolno i Wierzbinek, b) Prokuraturę Rejonową w Koninie dla miasta Konin oraz gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn, c) Prokuraturę Rejonową w Słupcy dla miasta Słupca oraz gmin: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów, d) Prokuraturę Rejonową w Turku dla miasta Turek oraz gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów; 13) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie: a) Prokuraturę Rejonową w Białogardzie dla miast Białogard i Świdwin oraz gmin: Białogard, Brzeżno, Karlino, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin i Tychowo, b) Prokuraturę Rejonową w Drawsku Pomorskim dla gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo i Złocieniec, c) Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu dla miasta Kołobrzeg oraz gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie, d) Prokuraturę Rejonową w Koszalinie dla miast Darłowo i Koszalin oraz gmin: Będzino, Biesiekierz, Darłowo, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno, e) Prokuraturę Rejonową w Sławnie dla miasta Sławno oraz gmin Postomino i Sławno, f) Prokuraturę Rejonową w Szczecinku dla miasta Szczecinek oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek, g) Prokuraturę Rejonową w Wałczu dla miasta Wałcz oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz; 14) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Krakowie: a) Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie dla gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, b) 14) Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmują dzielnice pomocnicze: V, VI i VII, oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice, 14) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15 Dziennik Ustaw 15 Poz c) Prokuraturę Rejonową Kraków-Nowa Huta w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, tj. dla dzielnic pomocniczych: XIV, XV, XVI, XVII i XVIII, oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice, d) Prokuraturę Rejonową Kraków-Podgórze w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, tj. dla dzielnic pomocniczych: VIII, IX, X, XI, XII i XIII, da) 15) Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmuje dzielnica pomocnicza IV, oraz gmin: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki, e) Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa, f) Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I, g) Prokuraturę Rejonową w Miechowie dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów, h) Prokuraturę Rejonową w Myślenicach dla gmin: Dobczyce, Gdów, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa, i) Prokuraturę Rejonową w Olkuszu dla miasta Bukowno oraz gmin: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom, j) Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu dla miasta Oświęcim oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator, k) Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej dla miast Jordanów i Sucha Beskidzka oraz gmin: Budzów, Bystra- -Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce, l) Prokuraturę Rejonową w Wadowicach dla gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz, m) Prokuraturę Rejonową w Wieliczce dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka; 15) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Krośnie: a) Prokuraturę Rejonową w Brzozowie dla gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, b) Prokuraturę Rejonową w Jaśle dla miasta Jasło oraz gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec, c) Prokuraturę Rejonową w Krośnie dla miasta Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka, d) Prokuraturę Rejonową w Lesku dla gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne, e) Prokuraturę Rejonową w Sanoku dla miasta Sanok oraz gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn; 16) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Legnicy: a) Prokuraturę Rejonową w Głogowie dla miasta Głogów oraz gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice, b) Prokuraturę Rejonową w Jaworze dla miasta Jawor oraz gmin: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Udanin i Wądroże Wielkie, c) Prokuraturę Rejonową w Legnicy dla miasta Legnica oraz gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice i Ruja, 15) Dodana przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16 Dziennik Ustaw 16 Poz d) Prokuraturę Rejonową w Lubinie dla miasta Lubin oraz gmin: Chocianów, Lubin, Polkowice, Rudna i Ścinawa, e) Prokuraturę Rejonową w Złotoryi dla miast: Chojnów, Wojcieszów i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja; 17) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Lublinie: a) Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Terespol, Tuczna i Zalesie, b) Prokuraturę Rejonową w Chełmie dla miasta Chełm oraz gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź, c) Prokuraturę Rejonową w Kraśniku dla miasta Kraśnik oraz gmin: Annopol, Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek, d) Prokuraturę Rejonową w Lubartowie dla miasta Lubartów oraz gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów, e) 16) Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia ul. Wojciechowskiej z zachodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Wojciechowskiej do skrzyżowania z Al. Kraśnicką, środkiem Al. Kraśnickiej w kierunku północnym i środkiem Al. Władysława Sikorskiego do Al. Solidarności, środkiem Al. Solidarności w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lubomelską, środkiem ul. Lubomelskiej i ul. Leszczyńskiego, w kierunku południowym wschodnią granicą Ogrodu Saskiego, środkiem ul. Lipowej do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego, środkiem Al. Józefa Piłsudskiego w kierunku wschodnim i środkiem Al. Zygmuntowskich do skrzyżowania z ul. Fabryczną, ul. Fabryczną i ul. Droga Męczenników Majdanka włącznie do wiaduktu przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wzdłuż linii kolejowej Warszawa Lublin Chełm włącznie w kierunku południowym i zachodnim do wiaduktu na rzece Bystrzycy, środkiem rzeki Bystrzycy w kierunku południowym do ul. Żeglarskiej, środkiem ul. Żeglarskiej do wschodniej granicy Ogródków Działkowych Dąbrowa, następnie granicą Ogródków Działkowych Dąbrowa i Lasu Dąbrowa w kierunku południowym do przecięcia ul. Podleśnej z południową granicą administracyjną miasta, wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i zachodnim do przecięcia z ul. Osmolicką i dalej wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej miasta do linii kolejowej Lublin Warszawa, wzdłuż linii kolejowej Lublin Warszawa w kierunku zachodnim do wiaduktu na Al. Kraśnickiej, wzdłuż Al. Kraśnickiej do ul. Raszyńskiej, ul. Raszyńską i zachodnią granicą administracyjną miasta do przecięcia z ul. Wojciechowską, f) 17) Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia ul. Wojciechowskiej z zachodnią granicą administracyjną miasta, wzdłuż tej granicy w kierunku północnym do ul. Nałęczowskiej, wzdłuż ul. Nałęczowskiej do przecięcia z granicą administracyjną miasta, dalej tą granicą w kierunku północnym i wschodnim, przecinając ulice: Sławinkowską, Poligonową, Koncertową, Choiny i Al. Spółdzielczości Pracy do linii kolejowej Lublin Lubartów, a następnie w kierunku południowym do rzeki Bystrzycy, wzdłuż rzeki Bystrzycy włącznie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i Al. Tysiąclecia do Al. Unii Lubelskiej, wzdłuż Al. Unii Lubelskiej włącznie do skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi, środkiem Al. Zygmuntowskich do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego, środkiem Al. Józefa Piłsudskiego i środkiem ul. Lipowej do Ogrodu Saskiego, wschodnią granicą Ogrodu Saskiego do ul. Leszczyńskiego, środkiem ul. Leszczyńskiego i środkiem ul. Lubomelskiej do skrzyżowania z Al. Solidarności, środkiem Al. Solidarności w kierunku zachodnim do skrzyżowania z Al. Władysława Sikorskiego, środkiem Al. Władysława Sikorskiego i środkiem Al. Kraśnickiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Wojciechowską i środkiem ul. Wojciechowskiej do jej przecięcia z zachodnią granicą administracyjną miasta, g) 18) Prokuraturę Rejonową w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia wschodniej granicy administracyjnej miasta z rzeką Bystrzycą wzdłuż rzeki Bystrzycy w kierunku południowym i zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i Al. Tysiąclecia, do skrzyżowania z Al. Unii Lubelskiej, wzdłuż Al. Unii Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną, wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu przy ul. Droga Męczenników Majdanka wzdłuż linii kolejowej Warszawa Lublin Chełm 16) 17) 18) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 42, poz. 219), które weszło w życie z dniem 1 marca 2011 r. W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16. W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 1417), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

17 Dziennik Ustaw 17 Poz w kierunku południowym i zachodnim do wiaduktu na rzece Bystrzycy, środkiem rzeki Bystrzycy w kierunku południowym do ul. Żeglarskiej, środkiem ul. Żeglarskiej wzdłuż wschodniej granicy Ogródków Działkowych Dąbrowa i granicy Lasu Dąbrowa do ul. Podleśnej, wzdłuż ul. Podleśnej włącznie, a następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miasta, przecinając ulice: Abramowicką i Głuską, do przecięcia ze wschodnią granicą administracyjną miasta, a następnie wzdłuż tej granicy, przecinając ulice: Wygodną, Zorza, Droga Męczenników Majdanka, Wincentego Witosa, Mełgiewską, Zadębie i Turystyczną do przecięcia rzeki Bystrzycy ze wschodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin: Jastków, Konopnica, Łęczna, Milejów, Niemce, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Głusk i Wólka z wyłączeniem części obejmującej Port Lotniczy Lublin wraz z jego infrastrukturą, h) Prokuraturę Rejonową w Łukowie dla miast Łuków i Stoczek Łukowski oraz gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska, i) Prokuraturę Rejonową w Opolu Lubelskim dla gmin: Bełżyce, Chodel, Józefów n. Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków i Wojciechów, j) Prokuraturę Rejonową w Parczewie dla gmin: Dębowa Kłoda, Hanna, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sławatycze, Sosnówka i Wisznice, k) Prokuraturę Rejonową w Puławach dla miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn, l) Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim dla miast Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski oraz gmin: Borki, Czemierniki, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń, m) Prokuraturę Rejonową w Rykach dla miasta Dęblin oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż, n) 19) Prokuraturę Rejonową w Świdniku dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Strzyżewice, Trawniki, Wysokie, Zakrzew i części gminy Wólka obejmującej obszar Portu Lotniczego Lublin wraz z jego infrastrukturą, o) Prokuraturę Rejonową we Włodawie dla miasta Włodawa oraz gmin: Cyców, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki; 18) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Łomży: a) Prokuraturę Rejonową w Grajewie dla miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz, b) Prokuraturę Rejonową w Kolnie dla miasta Kolno oraz gmin: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl, c) Prokuraturę Rejonową w Łomży dla miasta Łomża oraz gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna, d) Prokuraturę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie, e) Prokuraturę Rejonową w Zambrowie dla miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady; 19) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi: a) Prokuraturę Rejonową w Brzezinach dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia, b) Prokuraturę Rejonową w Kutnie dla miasta Kutno oraz gmin: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin, c) Prokuraturę Rejonową w Łęczycy dla miasta Łęczyca oraz gmin: Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Łęczyca, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia, d) Prokuraturę Rejonową w Łowiczu dla miasta Łowicz oraz gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny, 19) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

18 Dziennik Ustaw 18 Poz e) Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty, f) Prokuraturę Rejonową Łódź-Górna w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, g) Prokuraturę Rejonową Łódź-Polesie w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie, h) Prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, i) Prokuraturę Rejonową Łódź-Widzew w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, j) Prokuraturę Rejonową w Pabianicach dla miast Konstantynów Łódzki i Pabianice oraz gmin: Dłutów, Ksawerów, Pabianice i Rzgów, k) Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej dla miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin: Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice, l) Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach dla miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice, m) Prokuraturę Rejonową w Zgierzu dla miast: Głowno, Ozorków i Zgierz oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Stryków i Zgierz; 20) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu: a) Prokuraturę Rejonową w Gorlicach dla miast Gorlice i Grybów oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie, b) Prokuraturę Rejonową w Limanowej dla miast Limanowa i Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Stopnice i Tymbark, c) Prokuraturę Rejonową w Muszynie dla gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro, d) Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu dla miasta Nowy Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz, e) Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu dla miast Nowy Targ i Szczawnica oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice i Szaflary, f) Prokuraturę Rejonową w Zakopanem dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin; 21) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Olsztynie: a) Prokuraturę Rejonową w Bartoszycach dla miast Bartoszyce i Górowo Iławeckie oraz gmin: Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol, b) Prokuraturę Rejonową w Biskupcu dla gmin: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno, c) Prokuraturę Rejonową w Ełku dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy, d) Prokuraturę Rejonową w Giżycku dla miasta Giżycko oraz gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Węgorzewo i Wydminy, e) Prokuraturę Rejonową w Kętrzynie dla miasta Kętrzyn oraz gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Srokowo, f) Prokuraturę Rejonową w Lidzbarku Warmińskim dla miasta Lidzbark Warmiński oraz gmin: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta, g) Prokuraturę Rejonową w Mrągowie dla miasta Mrągowo oraz gmin: Mikołajki, Mrągowo, Piecki i Sorkwity, h) Prokuraturę Rejonową w Nidzicy dla gmin: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica, i) Prokuraturę Rejonową w Olecku dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki,

19 Dziennik Ustaw 19 Poz j) Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Jaroty, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kościuszki, Mazurskie, Nagórki, Pieczewo, Pojezierze i Śródmieście oraz gmin: Olsztynek, Purda i Stawiguda, k) Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Dajtki, Grunwaldzkie, Gutkowo, Kortowo, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Podgrodzie, Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze i Zielona Górka oraz gmin: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo i Świątki, l) Prokuraturę Rejonową w Piszu dla gmin: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida, m) Prokuraturę Rejonową w Szczytnie dla miasta Szczytno oraz gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark; 22) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Opolu: a) Prokuraturę Rejonową w Brzegu dla miasta Brzeg oraz gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Popielów i Skarbimierz, b) Prokuraturę Rejonową w Głubczycach dla gmin: Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz, c) Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-Koźlu dla miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Zdzieszowice, d) Prokuraturę Rejonową w Kluczborku dla gmin: Byczyna, Domaszowice, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Murów, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków i Wołczyn, e) Prokuraturę Rejonową w Nysie dla gmin: Grodków, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce, f) Prokuraturę Rejonową w Oleśnie dla gmin: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki i Zębowice, g) Prokuraturę Rejonową w Opolu dla miasta Opole oraz gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa, h) Prokuraturę Rejonową w Prudniku dla gmin: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Lubrza i Prudnik, i) Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Opolskich dla gmin: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce i Zawadzkie; 23) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce: a) Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce dla miasta Ostrołęka oraz gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn, b) Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne, c) Prokuraturę Rejonową w Przasnyszu dla miast Maków Mazowiecki i Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Czernice Borowe, Czerwonka, Jednorożec, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Młynarze, Płoniawy- -Bramura, Przasnysz, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków, d) Prokuraturę Rejonową w Pułtusku dla gmin: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory, e) Prokuraturę Rejonową w Wyszkowie dla gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie; 24) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim: a) Prokuraturę Rejonową w Jarocinie dla gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków, b) Prokuraturę Rejonową w Kaliszu dla miasta Kalisz oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków, c) Prokuraturę Rejonową w Kępnie dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, d) Prokuraturę Rejonową w Krotoszynie dla miasta Sulmierzyce oraz gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny,

20 Dziennik Ustaw 20 Poz e) Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopolskim dla miasta Ostrów Wielkopolski oraz gmin: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie, f) Prokuraturę Rejonową w Ostrzeszowie dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat i Ostrzeszów, g) Prokuraturę Rejonową w Pleszewie dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew; 25) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: a) Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie dla miasta Bełchatów oraz gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów, b) Prokuraturę Rejonową w Opocznie dla gmin: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów, c) Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim dla miasta Piotrków Trybunalski oraz gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn, Wola Krzysztoporska i Wolbórz, d) Prokuraturę Rejonową w Radomsku dla miasta Radomsko oraz gmin: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny i Żytno, e) Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim dla miasta Tomaszów Mazowiecki oraz gmin: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek; 26) 20) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku: a) Prokuraturę Rejonową w Ciechanowie dla miasta Ciechanów oraz gmin: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin- -Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk, b) Prokuraturę Rejonową w Gostyninie dla miasta Gostynin oraz gmin: Gąbin, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny, c) Prokuraturę Rejonową w Mławie dla miasta Mława oraz gmin: Bieżuń, Dzierzgowo, Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i Żuromin, d) Prokuraturę Rejonową w Płocku dla miasta Płock oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Iłów, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród, e) Prokuraturę Rejonową w Płońsku dla miast Płońsk i Raciąż oraz gmin: Baboszewo, Czerwińsk n. Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin i Załuski, f) Prokuraturę Rejonową w Sierpcu dla miasta Sierpc oraz gmin: Drobin, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz, g) Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie dla miasta Sochaczew oraz gmin: Brochów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin, h) Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie dla miasta Żyrardów oraz gmin: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola; 27) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: a) Prokuraturę Rejonową w Chodzieży dla miasta Chodzież oraz gmin: Białośliwie, Chodzież, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk i Wysoka, b) Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie dla miasta Gniezno oraz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Pobiedziska i Trzemeszno, c) Prokuraturę Rejonową w Gostyniu dla gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec, d) Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Wielkopolskim dla gmin: Buk, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Stęszew i Wielichowo, 20) Utraci moc z dniem 6 czerwca 2015 r. w zakresie, w jakim w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku nie przewiduje się utworzenia Prokuratury Rejonowej w Działdowie, na podstawie wyroku, o którym mowa w odnośniku 2.

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1441 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1441 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1441 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyciągi z Taryf OSD. obowiązujących od 1 stycznia 2015

Wyciągi z Taryf OSD. obowiązujących od 1 stycznia 2015 Wyciągi z Taryf OSD obowiązujących od 1 stycznia 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyciąg z Taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. Elementy cenników,

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU KRAJ Lekkie sam. Sam. WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE; NUMER WOJEWÓDZTWA: 20 20001 640 0,0 6,1 6,1 SIEMIATYCZE-OLCHOWICZE

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00 Jednostka ZUS Oddział w Białymstoku Augustowie Bielsku Podlaskim Suwałkach Zambrowie Miejsce szkolenia ul. Młynowa 29, budynek B, piętro III, pok. 302 Rozpoczęcie szkolenia Zgłoszenia nr tel. (085) 74

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

kieru nek telefon strona www:// adres e-mail 364-69-15 dolnośląskie 0-74 867-22-01, 862-10-00 www.bsklodzko.com.pl bs@ng.pl

kieru nek telefon strona www:// adres e-mail 364-69-15 dolnośląskie 0-74 867-22-01, 862-10-00 www.bsklodzko.com.pl bs@ng.pl 1 Wykaz tele-adresowy Banków Spółdzielczych Zrzeszonych w Banku BPS S.A. wg stanu na dzień 30.07.2010 roku L.p. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres Województwo kieru nek telefon strona www:// adres

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

BANKOMATY BANKOMATY SGB

BANKOMATY BANKOMATY SGB BANKOMATY W dniu 19.12.2003 r. pomiędzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu reprezentującym Spółdzielczą Grupę Bankową a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oraz Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY OFERTA MAJ 00 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 0 Oferta promocyjna ważna od 3.0.05.00 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji mebli

Bardziej szczegółowo

miejsce funkcjonowania bankomatu miejscowość ulica, numer 1. BS Chrzanów Chrzanów ul. Aleje Henryka 22 Małopolskie

miejsce funkcjonowania bankomatu miejscowość ulica, numer 1. BS Chrzanów Chrzanów ul. Aleje Henryka 22 Małopolskie Bankomaty. Bankomaty obsługują karty MasterCard, Maestro, Cirrus, PolCard, VISA Na mocy porozumienia bankomatowego, zawartego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 469,- 299,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600. w promocji tkaniny: Micro 25/Kanva 181-1

BIURKO JBIU 2S 469,- 299,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600. w promocji tkaniny: Micro 25/Kanva 181-1 OFERTA MAJ 2010 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 45 Oferta promocyjna ważna od 23.04 22.05.2010 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji

Bardziej szczegółowo

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost.

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Wybrane oddziały Operatora, w których wyłącznie Klient Umowny może odebrać Przesyłkę Paczkomatową w godzinach funkcjonowania danego Wirtualnego Paczkomatu. Symbol

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA KOD MIEJSCOWOŚĆ Szkoła Podstawowa im. Dra Mateusza Chełmońskiego 05-825 Adamowizna Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

SZKOŁA KOD MIEJSCOWOŚĆ Szkoła Podstawowa im. Dra Mateusza Chełmońskiego 05-825 Adamowizna Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie SZKOŁA KOD MIEJSCOWOŚĆ Dra Mateusza Chełmońskiego 05-825 Adamowizna im. H. Sienkiewicza w Adamowie 21-412 Adamów Szkoła Podstawowa 32-566 ALWERNIA Zespół Szkół nr 1 32-566 Alwernia im. św. Stanisława Kostki

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Banku Numer Siedziba Adres Kod Województwo

L.P. Nazwa Banku Numer Siedziba Adres Kod Województwo 1 Bank Spółdzielczy w Adamowie 92020003 Adamów ul. Kleeberga 5 21-412 lubelskie 02.06.2008 2 Bank Spółdzielczy w Augustowie 93510000 Augustów ul. 3 Maja 13 16-300 podlaskie 20.06.2008 3 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET MIASTO ADRES LOKALIZACJA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI SŁOWACKIEGO BIEDRONKA AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET Baborów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo