Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Q2/2015. Edycja Edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Q2/2015. Edycja Edition"

Transkrypt

1 Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q2/2015 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl

2 Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) Pojazdy silnikowe Motor vehicles Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment Źródła pomocy publicznej w 2015 r State aid opportunities in Rynek motoryzacyjny Automotive retail Samochody osobowe Passenger cars 31 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 50 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 52 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 54 Autobusy Buses & coaches 56 Jednoślady Powered two-wheelers 57 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 60 Kredyty Loans 61 Ubezpieczenia Insurance 62 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 65 Inwestycje Investments

3 O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 1600 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: E: Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive T: E: Jakub Faryś President T: E: Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: E: 2

4 Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) PKB GDP Wzrost powinien przyspieszyć w II poł roku Growth should accelerate in H ,0 3,0 1,0 0,0 Nastroje firm Business sentiment Firmy nieco lepiej oceniają obecna sytuację rynkową Business see improvement in current market conditions Nastroje konsumentów Consumer sentiment Nieznaczne załamanie poziomu optymizmu Slight drop in optimism level ,7 2,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 2,7 1,4 0,7 0,8 0,4 3,7 3,8 Q2 Q3 Q4 p Rynek motoryzacyjny Automotive retail Samochody osobowe Passenger cars 91,7 (-6,1%) 77,6 75,7 76,9 71,2 71,8 66,3 65,5 57,7 Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers Segmenty Segments 51,3 (-8,2%) 40,3 (-3,2%) 97,6 91,7 82,7 78,3 69,1 4,5 4,2 17,8 18,9 29,5 28,9 11,0 8,5 Q1/14* Q1/15 1,1 1,2 0,2 0,3 0,1 0,2 Marki popularne Mass-market brands Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Marki premium+ Premium+ brands 82,7 (-6,4%) 9,0 (-2,8%) SKODA 12,3 (-14%) TOYOTA 9,9 (+8%) VW 8,8 (-19%) OPEL 8,0 (+22%) FORD 6,4 (-3%) KIA 5,1 (+8%) NISSAN 4,1 (+31%) RENAULT 4,0 (-11%) HYUNDAI 3,6 (-21%) DACIA 3,6 (-11%) 19,8 19,0 2,3 1,5 6,7 6,2 (Q1/15) MERCEDES 8 (+81%) BMW 1,99 (-15%) AUDI 1,82 (-14%) VOLVO 1,52 (-30%) LEXUS 0,51 (+56%) LAND ROVER 0,23 (+34%) MINI 0,23 (-10%) ALFA ROMEO 0,18 (+12%) PORSCHE 0,15 (-27%) INFINITI 0,11 (-41%) 0,8 0,6 3,1 1,5 0,8 0,8 Rejestracje nowych pojazdów (tys.) Registrations of new vehicles (thousands) Zmiany regulacyjne Regulatory changes Kolejna obniżka stóp procentowych Another consecutive decrease in reference rates A B C D E F Sport & cabrio Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych All changes calculated y/y. p forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) 3

5 Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny / Usługi finansowe Automotive retail / Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1/15) Usługi finansowe Financial services Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t (+13,7%) Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t (+11,3%) Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t (-5,8%) Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 387 (+30,3%) Motocykle Motorcycles (+143,1%) Motorowery Mopeds (-30,1%) Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 23,2 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies 33,5 17,8 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,98 14,58 Q1/14 Q1/15 7,9 5,8 6,2 4,9 4,8 13,50 12,44 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance 0,4 0,3 11, Q1-4/13 Q1-4/14 Liczba aktywów (tys.) Number of assets (th.) Wartość portfolio (mld zł) Portfolio value (PLN bn) 8,46 8,07 5,32 5,26 5,52 5,90 3,50 3,43 (mld zł) (PLN bn) OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF 4

6 75,2 76,6 66,8 69,0 62,9 71,5 69,4 103,2 67,0 68,4 66,4 78,7 74,1 0,81 0,75 7,4 7,8 7,8 7,2 7,1 7,2 7,2 1,07 0,95 0,97 0,79 1,05 8,7 9,1 8,7 8,5 9,2 8,9 1,25 1,12 1,08 1,34 1,39 1,73 23,6 24,0 28,4 26,7 26,4 26,7 28,9 27,2 28,3 26,5 29,7 28,6 32, ,4 358,4 314,2 336,3 333,2 352,7 320,3 370,7 369,0 392,5 364,8 408,8 419,1 26,7 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 26,9 25,5 35,9 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) 113,7 112,4 141,6 123,1 131,7 115,5 104,8 124,6 106,6 104,7 136, ,6 Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) PKB GDP Wzrost gospodarczy w UE28 będzie coraz silniejszy EU28 economy growth expected to get stronger 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 0,1 Q2 Q3 Q4 p -0,3-0,5-0,7-0,7-0,1 Rynek pojazdów Vehicle market Odbicie we wszystkich segmentach rynku Recovery in all vehicle segments (+8,6%) 0,2 1,9 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 419,1 (+13,6%) 74,1 (+10,7%) 8,9 (+24,5%) Rejestracje nowych pojazdów (tys.) Registrations of new vehicles (thou.) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Samochody osobowe Passenger cars 151,6 (+21,7%) SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 35,9 (+21,5%) Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 1,08 (+37,3%) Produkcja pojazdów (tys.) Production of vehicles (thousands) 3,5 3,0 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0 Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production Części i akcesoria Parts and accessories Silniki Engines Opony Tyres Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Wartość produkcji Production value 32,1 (+13,5%) (Q1/15) Eksport (mld euro) Exports (EUR bn) Produkcja sprzedana (mld zł) Production sold (PLN bn) Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza All changes calculated y/y. p forecast Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat, CEP (MSW) 5

7 Jakub Faryś President PZPM T: E: Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: E: Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: E: Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: E: Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: E: Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: E: 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG. (Podsumowanie Summary)

Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG. (Podsumowanie Summary) Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q4/2014 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl Wstęp Introduction O raporcie About

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA Raport 2012

BRANŻA MOTORYZACYJNA Raport 2012 BRANŻA MOTORYZACYJNA Raport 2012 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Trzaska

Bardziej szczegółowo

RapoRt branży motoryzacyjnej

RapoRt branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie), Paweł Barański, Bartosz

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE. Kulczyk Tradex. Autotrading Polska http://autotrading.pl/ BMW Polska http://www1.bmw.pl/ http://www.mini.com.pl/

CZŁONKOWIE. Kulczyk Tradex. Autotrading Polska http://autotrading.pl/ BMW Polska http://www1.bmw.pl/ http://www.mini.com.pl/ Okladki_ok.indd 1 28-6-9 8:29:52 CZŁONKOWIE Autotrading Polska http://autotrading.pl/ BMW Polska http://www1.bmw.pl/ http://www.mini.com.pl/ Chrysler Polska http://www.chrysler.pl/ http://www.jeep.pl/

Bardziej szczegółowo

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Zbigniew Liptak,

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA PIĄTA, 2015 FIFTH EDITION, 2015 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars

passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars POLSKA poland Tractors Samochody ciężarowe Buses Ciągniki samochodowe Motorcycles Autobusy Rośnie liczba rejestracji W roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane GUS) park pojazdów samochodowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2015 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce.

Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce. Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce. Prelegent: Zbigniew Kołodziejek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo