FOLDER INFORMACYJNY. - GRUPA Leader

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLDER INFORMACYJNY. - GRUPA Leader"

Transkrypt

1 FOLDER INFORMACYJNY - GRUPA Leader

2 Usługi GRUPY Leader LAW Leader Doradztwo prawne FINANCE Leader Obsługa księgowa TAX Leader Doradztwo podatkowe AUDIT Leader Audyt HR Leader Outsourcing kadr, płac, HR Działamy w stałych zespołach projektowych, skrupulatnie dobranych do potrzeb Klienta, ale również jego oczekiwań i osobowości. Rozumiemy potrzebę przedsiębiorców, by w sprawach ważnych dla ich biznesu, często drażliwych, trudnych i stanowiących wyzwanie, móc polegać na stabilnym gronie oddanych, skłonnych do współpracy, kompetentnych specjalistów. Ewa Haraburda Dyrektor Działu Rachunkowości, Księgowa

3 Kim jesteśmy? GRUPA Leader to zespół ekspertów z dziedziny prawa, podatków, audytu finansowego rachunkowości i kadr. Pragniemy uczynić Państwa biznes łatwiejszym i bardziej efektywnym. Od 2004 r. GRUPA Leader świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które wymagają eksperckiego wsparcia w zakresie prowadzonej działalności. Obsługuje również duże firmy i korporacje bardzo aktywne na rynku, biorące udział w skomplikowanych procesach prawnych, finansowych, handlowych i gospodarczych, oczekujące kompleksowego doradztwa. GRUPA Leader specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w wymagających, innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach: finansowej, IT, budownictwie, 0 przemyśle ciężkim i automatyce przemysłowej. Jej klientami są m.in. przedsiębiorstwa o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, spółki z kapitałem zagranicznym i prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz podmioty, które znalazły się w sytuacji kryzysu: finansowego, prawnego lub organizacyjnego. Siedzibą firmy są Katowice, jednak współpracuje z Partnerami z całej Polski i zagranicy. Celem GRUPY Leader jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działalności Klientów oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw dzięki optymalizacji prawnej, podatkowej i księgowej.

4 Usługi GRUPY Leader TAX Leader Doradztwo podatkowe Doradztwo podatkowe Niższe podatki dzięki zmianom własnościowym, prawnym i organizacyjnym w przedsiębiorstwie. Planowanie działalności, które pozwala przewidywać i ograniczać zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującym prawem i stymulować rozwój firmy. Postępowania podatkowe Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej i postępowania administracyjnego w sprawach podatkowych i celnych. Sporządzanie skutecznych skarg, odwołań i wniosków do Ministerstwa Finansów o pisemną interpretację przepisów podatkowych. Ceny transferowe Przygotowanie dokumentacji cen transferowanych dla podmiotów powiązanych. Ograniczenie ryzyka podatkowego dzięki odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej. Consulting podatkowy Fachowe doradztwo w bieżącym zarządzaniu firmą w oparciu o realia biznesowe działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zapewniające bezpieczeństwo finansowe operacji i korzyści podatkowe. Opiniowanie umów i planowanych transakcji pod względem ich skutków podatkowo-prawnych. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych. LAW Leader Doradztwo prawne Negocjacje i mediacje Kompleksowe doradztwo prawne w trakcie negocjacji z partnerami biznesowymi przy zawieraniu, zmianach i rozwiązywaniu umów. Prowadzenie postępowań mediacyjnych. Pomoc prawna przy egzekucji należności. Postępowania karnoskarbowe Reprezentacja przez adwokata przy wsparciu doradców podatkowych przed organami podatkowymi (urzędem skarbowym, urzędem kontroli skarbowej) oraz sądami w sprawach karnoskarbowych. Reprezentacje przed sądami Pomoc prawna adwokata i doradców podatkowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw, organizacji i osób prywatnych. Skuteczne pisma do sądów: wnioski, odwołania, pozwy i odpowiedzi. Reprezentacja w sądzie: obrona i pomoc w dochodzeniu roszczeń. Fuzje i przejęcia Przygotowanie i koordynowanie procesów zmian kapitałowych w spółkach, łączenia i przejęć firm, przekształcania i dzielenia przedsiębiorstw w ujęciu prawnym, podatkowym i księgowym. Przygotowanie dokumentacji, udział procesie negocjacji, due dilligence i domknięcie transakcji. Upadłości i likwidacje Restrukturyzacja przedsiębiorstw w celu usprawnienia ich działania i poprawy wyników finansowych. Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego spółki.

5 FINANCE Leader Obsługa księgowa Obsługa księgowa Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych. Monitoring zobowiązań i należności firmy, pozwalający na zachowanie płynności finansowej. Doradztwo w zakresie realizacji procesów zarządczych w firmie. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz aktywne uczestnictwo podczas ich badania przez biegłego rewidenta. Nadzór księgowy Usługa co-sourcingu, czyli współprowadzenia ksiąg rachunkowych. Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby zarządcze, sporządzanie kalkulacji wyników finansowych dla celów bilansowych i podatkowych. Sporządzenie sprawozdania finansowego, poddanie ksiąg badaniu bilansu. Controling Stały monitoring wyników finansowych, rentowności działań przedsiębiorcy kompleksowy lub obejmujący wybrane obszary np. przepływy finansowe, należności przeterminowane. Kontrola kosztów i wydatków, rentowności podejmowanych działań, stanowiąca racjonalny punkt wyjścia do tworzenia i modyfikacji planów i strategii biznesowych. Usługi dla start up-ów Pomoc w zakładaniu i realnym planowaniu rozwoju firmy. Doradztwo w wyborze optymalnej formy organizacji księgowości, rozwiązań prawno-podatkowych. Wsparcie w zakresie przygotowania długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Usługi dla biur rachunkowych Doradztwo prawno-podatkowe dla biur rachunkowych, oraz wsparcie przy obsłudze dużych klientów w sytuacjach, gdy biuro nie dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną lub znajomością specyfiki danego procesu. AUDIT Leader Audyt Usługi poświadczające Badanie prawidłowości sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Dostarcza właścicielom kluczowych danych niezbędnych do oceny rzetelności prowadzenia księgowości firmy i skuteczności działań zarządu. Inwestorów informuje o rzeczywistej kondycji finansowej spółki. Finansowe audyty śledcze Eksperckie badanie księgowości przez biegłego rewidenta. Pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa i kradzieże. Wskazuje zaniedbania i rekomenduje działania naprawcze poprawiające bezpieczeństwo finansowe firmy. Pozwala zminimalizować ryzyko i straty w przedsiębiorstwie. Organizacja księgowości w firmie Optymalizacja procesów księgowych w przedsiębiorstwie w oparciu o badanie biegłego rewidenta oraz analizę biznesową i podatkową przedsiębiorstwa. Jej celem jest obniżenie kosztów prowadzenia rachunkowości, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki i zminimalizowanie ryzyka nadużyć. Restrukturyzacje przedsiębiorstw Pomoc biegłego rewidenta i doradztwo podatkowe w procesie naprawczym przedsiębiorstw. Pozwala podjąć racjonalne decyzje o formie i kierunku zmian, które doprowadzą do powrotu na rynek w pełni konkurencyjnego podmiotu, przynoszącego zyski w długim okresie.

6 Usługi GRUPY Leader HR Leader Outsourcing kadr, płac, HR Obsługa kadr Kompleksowa obsługa kadrowa w zakresie umów o pracę, kontraktów menedżerskich i umów cywilnoprawnych. Rzetelne prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia (w tym świadectwa pracy i zaświadczenia dla pracowników). Sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń i in. Obsługa kontroli z PIP. Współpraca z inspektorem BHP w zakresie szkoleń dla pracodawców i pracowników. Rozliczenia płac Rozliczenia wynagrodzeń pracowników, zasiłków, wynagrodzeń za okres urlopu. Sporządzanie list płac oraz obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, PFRON. Przygotowywanie i wysyłka deklaracji sporządzanych na potrzeby US, ZUS, PFRON. Kalkulacje zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8 i inne). Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-11 i PIT-40. Rozliczanie podróży służbowych, benefitów. Reprezentacja klienta przed organami US i ZUS oraz obsługa kontroli. Prawo pracy Sporządzanie aktów wewnętrznych: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy. Obsługa kontroli z inspekcji pracy. Skuteczna pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów z pracownikami, mediacje, reprezentacja w sądzie. Umowy związane z dokształcaniem pracowników. Rekrutacje Wsparcie rekrutacji pracowników na stanowiska związane z księgowością samodzielnych specjalistów, dyrektorów finansowych. Opracowanie zakresu obowiązków dla działu rachunkowości oraz standardów obsługi księgowej wewnątrz firmy. Przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych (merytorycznych). Eksperci GRUPY Leader Zbigniew Maciej Szymik Dyrektor Generalny Doradca Podatkowy Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych. /maciej-szymik Artur Oleś Zastępca Dyrektora Generalnego Doradca Podatkowy Człowiek od rozwiązywania problemów. Doradca podatkowy, prawnik, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z postępowaniem podatkowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem rynku walutowego. /artur-oles Ewa Haraburda Dyrektor Działu Rachunkowości Księgowa Licencjonowana księgowa, ekspert z dziedziny rachunkowości, kadr i płac w firmach o międzynarodowym zasięgu działania. Koordynowała prace działów księgowości i pełniła role dyrektora finansowego m.in. w spółkach prawa handlowego z kapitałem duńskim, amerykańskim i francuskim. /ewa-haraburda Radosław Paulewicz Dyrektor Działu Prawnego Adwokat Miał być sędzią, ale wybrał rolę adwokata. Ekspert z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek handlowych, syndyk. Ukończył aplikację sądową. Doświadczenie z zakresy prawa cywilnego zdobywał jako asystent w Sądzie Rejonowym i Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Przez 4 lata jako in house lawyer obsługiwał jedną z największych grup kapitałowych na Śląsku. /radoslaw-paulewicz Łukasz Zarzycki Dyrektor Działu Audytu Biegły Rewident Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, syndyk, wykładowca. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekspert aktywnie współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer. Bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje do skutecznego rozwiązywania problemów przedsiębiorców. /lukasz-zarzycki

7 GRUPA Leader ul. Warszawska 17/ Katowice Tel.: Kom.: POGOTOWIE FINANSOWE Chcesz dobrze przygotować się do kontroli skarbowej? Musisz szybko znaleźć i wyeliminować błędy w księgach rachunkowych, które popełnił księgowy lub biuro rachunkowe? Chcesz w krótkim czasie usprawnić obsługę księgową w twojej spółce? Pilnie potrzebujesz pomocy prawnej dla swojej firmy? Wybierz usługi GRUPY Leader

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach Szanowni Panstwo, warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość PRZEGLĄD PŁAC 2014. SALARY REPORT 2014 Finanse i Księgowość. Partner merytoryczny:

Finanse i Księgowość PRZEGLĄD PŁAC 2014. SALARY REPORT 2014 Finanse i Księgowość. Partner merytoryczny: PRZEGLĄD PŁAC 2014 Partner merytoryczny: Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl 1 P ERF R MANCE It s what CGMA stands for. Officially, it s Chartered Global Management Accountant. Established

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI OFERTA ZAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA: USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI PRZEZ SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE REDICUS DLA PAŃSTWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Płac 2013. Finanse & Księgowość. Polska

Przegląd Płac 2013. Finanse & Księgowość. Polska Przegląd Płac 2013 Finanse & Księgowość Polska Spis treści Wprowadzenie 5 Metodologia badania 8 Księgowość Podatki Asystent Działu Księgowego 10 Specjalista ds. Księgowo-Finansowych 11 Młodszy Księgowy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Altkom Akademia?

Dlaczego Altkom Akademia? Altkom Akademia S.A. jest wiodącym na polskim rynku dostawcą profesjonalnych usług szkoleniowych. Od ponad 20 lat współpracujemy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami sektora publicznego celem rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr X do Umowy STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

{ Doradzamy przedsiębiorcom }

{ Doradzamy przedsiębiorcom } { Doradzamy przedsiębiorcom } 04 06 08 10 Biznes to nasza domena Bezpieczeństwo prawne wpisane jest w mądrą strategię Kancelaria prawna Twój czas to pieniądz Księgi rachunkowe i podatkowe Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo