kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o."

Transkrypt

1 nr kpmg.pl

2 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa tel fax Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl

3 KPMG Forum 3 Spis treści Akcja społeczno-ekologiczna No printing Day... 5 Rynek audytu a propozycje Komisji Europejskiej Bogdan Dębicki... 6 Niepewne czasy dla branży budowlanej w Polsce Bartłomiej Lachowicz... 8 Akcyza na wyroby węglowe Zbigniew Sobecki, Monika Jasińska, Magdalena Wróbel...10 Zakład a stałe miejsce prowadzenia działalności Piotr Pacewicz, Izabela Jędra...14 Złudny urok splitów Tomasz Wiśniewski, Rafał Karasiński...17 Fuzja a zarządzanie zmianą Jerzy Kalinowski Wstęp do bezpieczeństwa informacji Paweł Skowroński, Bartosz Kozłowski Jak zwiększyć wiarygodność prognoz finansowych dzięki przeglądom rynkowym i operacyjnym typu due diligence André Schuurman, Jan Łuszkiewicz Dochodzenie roszczeń cywilnych z umów przez przedsiębiorców w Unii Europejskiej Monika Skaba-Szklarska... 29

4 4 KPMG Forum Eksperci wydania 2/2012 Bogdan Dębicki Bartłomiej Lachowicz Zbigniew Sobecki Monika Jasińska Magdalena Wróbel Piotr Pacewicz Izabela Jędra Tomasz Wiśniewski Rafał Karasiński Jerzy Kalinowski Paweł Skowroński Bartosz Kozłowski André Schuurman Jan Łuszkiewicz Monika Skaba-Szklarska Biura KPMG w Polsce Warszawa ul. Chłodna Warszawa T: F: E: Kraków al. Armii Krajowej Kraków T: F: E: Poznań ul. Roosevelta Poznań T: F: E: Wrocław ul. Bema Wrocław T: F: E: Gdańsk al. Zwycięstwa 13a Gdańsk T: F: E: Katowice ul. Francuska Katowice T: F: E: kpmg.pl 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotu prawa szwajcarskiego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. Wydrukowano na papierze ekologicznym

5 KPMG Forum 5 Zapraszamy do dołączenia do akcji No printing Day 5 października 2012 r. dzień bez drukowania! Szanowni Państwo, Zapraszamy do dołączenia do akcji No printing Day organizowanej przez KPMG w Polsce. Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby firm, instytucji i osób prywatnych na całym świecie do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień, 5 października 2012 roku. Gestem niewymagającym wielkiego wysiłku możemy przyczynić się do ochrony środowiska. Firmy i instytucje mogą dołączyć do akcji za pośrednictwem strony NoPrintingDay.pl, a osoby prywatne poprzez skorzystanie z aplikacji dostępnej pod adresem Facebook.com/NoPrintingDay. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zwiększyć wpływ inicjatywy No printing Day na środowisko, planujemy posadzić prawdziwe drzewa będzie ich tym więcej, im więcej osób, firm i instytucji weźmie udział w akcji. Patronem honorowym akcji jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Akcję wspierają także: TVP Katowice, TVP Kraków, Radio dla Ciebie, Radio Kraków, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Zachodni, Echo miasta, Ekologia i Rynek, BRIEF, Forbes, MALEMEN, Newsweek, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, Organic, PRESS, The Warsaw Voice, Bankier.pl, Forsal.pl, Kobieta.pl, NaszeMiasto.pl, OdpowiedzialnyBiznes.pl, PRoto.pl, Wnp.pl, WysokieObcasy.pl oraz Gdansk.pl, Miasto Poznań, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, PKPP Lewiatan, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza i AIESEC Polska. Więcej informacji na stronie NoPrintingDay.pl KPMG w Polsce

6 6 KPMG Forum Audit Rynek audytu a propozycje Komisji Europejskiej Stan rynku usług badania sprawozdań finansowych i usług konsultingowych jest pochodną stanu gospodarki. Okres kryzysu gospodarczego czy też recesji wpływa niekorzystnie przede wszystkim na poziom cen świadczonych usług. Większość usług badania sprawozdań finansowych w Polsce to badania statutowe (obowiązkowe) podmiotów gospodarczych. Ich ilość zasadniczo nie powinna ulegać znaczącej zmianie. Z konsultingiem jest trochę inaczej, w czasie kryzysu spadają nie tylko ceny świadczonych usług, ale zwykle i wolumen tych usług. Gospodarka polska szczęśliwie rozwijała się w ostatnich latach w dość szybkim tempie, szczególnie na tle pozostałych krajów europejskich, co przełożyło się też na wzrost obrotów firm doradczych. Według danych Komisji Nadzoru Audytowego przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej wyniosły w 2011 roku prawie 729 milionów PLN i były wyższe od osiągniętych w 2010 roku o 6,9%. Problemów jednak nie brakuje. Całkiem niedawno weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/UE z dnia 14 marca 2012 roku dotycząca mikroprzedsiębiorstw. Dyrektywa jest częścią realizowanej przez Komisję Europejską polityki ograniczania obciążeń administracyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyłącza ona z obowiązkowego badania najmniejsze podmioty gospodarcze. Z jednej strony inicjatywa jest jak najbardziej pożądana, z drugiej jednak strony ogranicza rynek usług audytorskich. Są też propozycje Komisji Europejskiej dalszego wyłączania z obowiązkowego badania małych i średnich jednostek gospodarczych. Zbyt daleko idące zmiany nie tylko mogą ograniczyć liczbę jednostek, których sprawozdanie finansowe jest badane, ale przede wszystkim mogą spowodować, że znaczna część sprawozdań finansowych nie będzie podlegała żadnej kontroli zewnętrznej. W rezultacie może to wpłynąć na pogorszenie jakości sprawozdawczości finansowej tych podmiotów, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla szerokiej grupy interesariuszy. Dane Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pokazują, że spada liczba firm audytorskich i zarejestrowanych biegłych rewidentów. I tak liczba firm audytorskich w 2011 roku wyniosła 1784 i była niższa o 21 niż w 2010 roku. Liczba zarejestrowanych biegłych rewidentów spadła natomiast z 8734 do Komisja Europejska pracuje też nad rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania rynku usług biegłych rewidentów w krajach Unii Europejskiej. Stanowią one kontynuację tzw. zielonej księgi Audit policy lessons from the crises. Nie wszystkie jednak. Trzeba podkreślić, że nie wszystkie propozycje Komisji Europejskiej służą poprawie jakości świadczonych usług przez biegłych rewidentów i zwiększeniu użyteczności sprawozdawczości finansowej. Można nawet nabrać przekonania, że jakość badania i poprawa użyteczności sprawozdawczości nie stanowią zasadniczego celu proponowanych zmian. Komisja Europejska chce przede wszystkim zmienić strukturę rynku usług audytorskich w Unii Europejskiej metodami administracyjnymi. Komisja rozważa wprowadzenie, wbrew negatywnym opiniom większości zainteresowanych, obowiązkowej rotacji podmiotów uprawnionych obok obecnie obowiązującej rotacji kluczowych biegłych rewidentów. Chce także w sposób radykalny ograniczyć możliwość świadczenia przez firmy audytorskie usług dodatkowych dla swoich klientów audytowych. Jest

7 Audit KPMG Forum 7 nawet pomysł, aby niektóre firmy audytorskie w ogóle nie miały prawa świadczyć żadnych innych usług. Te pomysły na pewno nie służą poprawie jakości badania sprawozdań finansowych, na co wskazują różnego rodzaju opracowania akademickie, a także sama praktyka. Zdolność do świadczenia szerokiej gamy usług dodatkowych zwiększa ogólny zakres kompetencji firmy audytorskiej, z których wiele jest kluczowych do przeprowadzenia wysokiej jakości badania, co z kolei przekłada się na możliwości pozyskania i utrzymania wysokiej klasy doradców z różnymi specjalizacjami. Przykładem są chociażby badania sprawozdań finansowych dużych banków, dla których niezbędnym staje się posiadanie najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym po to, by usługa mogła być świadczona na najwyższym, zgodnym z oczekiwaniami klienta, poziomie. Wygląda też na to, że polska Komisja Nadzoru Finansowego widzi funkcjonowanie rynku audytorskiego w podobny sposób jak Komisja Europejska. O ile jednak Komisja Europejska prowadzi w tej sprawie konsultacje, to Bogdan Dębicki, Biegły Rewident, Partner w Dziale Audytu, KPMG w Polsce Rozpoczął pracę w KPMG w 1991 r. Komisja Nadzoru Finansowego uznała to chyba za stratę czasu, wydając niespodziewanie rekomendacje dotyczące rotacji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w sektorze bankowym. Mimo że rekomendacje mają być stosowane na zasadzie stosuj lub wyjaśnij, dlaczego nie (ang. comply or explain) Komisja Nadzoru Finansowego wywiera presję na nadzorowane instytucje finansowe, a na opornych ma bat Szukając winnych kryzysu finansowego regulatorzy wskazywali biegłych rewidentów jako odpowiedzialnych, a przynajmniej jako współodpowiedzialnych. Tezy takie popierano stwierdzeniami, że banki, które otrzymywały czyste opinie (tj. bez zastrzeżeń) z badania sprawozdań finansowych po jakimś czasie wpadały w problemy finansowe. Regulatorzy, którzy głosili lub głoszą takie tezy nie pamiętają, że sami sprawowali bezpośredni nadzór nad tymi instytucjami posiadając znacznie więcej narzędzi i możliwości pozyskania informacji na ich temat niż biegli rewidenci, którzy wydają opinię z badania sprawozdania finansowego raz do roku. Warto też przypomnieć, że W okresie odpowiedzialny za departament badania sprawozdań finansowych, od 2001 r. odpowiedzialny za sektor ubezpieczeniowy w KPMG w Polsce. Od 2005 zajmuje się również sprawami regulacyjnymi w KPMG. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych oraz w przygotowaniu od strony finansowej prospektów emisyjnych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na giełdach zagranicznych. Brał udział w projektach specjalnych typu due diligence zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego, v-ce prezesem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR), przewodniczącym komisji opiniowania aktów prawnych KIBR oraz członkiem Europejskiego Forum Na Rzecz Jakości, skupiającym przedstawicieli czterech największych firm audytorskich. firmy audytorskie wykonują badanie sprawozdań finansowych na podstawie zasad zatwierdzonych przez organy nadzoru i weryfikują stosowanie zasad rachunkowości przyjętych do stosowania przez regulatorów. Niezależnie od stopnia winy tej czy innej strony, kryzys finansowy uzmysłowił niewątpliwie potrzebę zmian w otoczeniu biegłych rewidentów i sposobie ich pracy. Niekwestionowane zmiany to przede wszystkim potrzeba wzmocnienia ładu korporacyjnego (ang. corporate governance) w badanych jednostkach, w tym w szczególności komitetów audytu funkcjonujących w jednostkach zainteresowania publicznego, poprawa współpracy biegłego rewidenta z komitetem audytu i regulatorem, ale także konieczność rozszerzenia zakresu raportowania biegłych rewidentów czy też wprowadzenie międzynarodowych standardów rewizji finansowej jako obowiązujących standardów badania. Środowisko biegłych rewidentów zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej popiera takie pozytywne inicjatywy. Trudno przewidzieć jak będzie wyglądał zawód biegłego rewidenta za 2 lub 4 lata. Cały czas toczą się dyskusje w Komisji Europejskiej i Parlamencie, trwają również konsultacje społeczne. Warto jednak mieć na uwadze, że złe rozwiązania mogą spowodować odpływ wysoko kwalifikowanych pracowników z firm audytorskich, chociażby w przypadku wprowadzenia zbyt restrykcyjnych ograniczeń co do możliwości świadczenia innych usług przez firmy audytorskie. Spadnie również zainteresowanie pracą w takich firmach ze strony najlepszych absolwentów wyższych uczelni. W konsekwencji jakość badania sprawozdań finansowych pogorszy się ze szkodą dla interesariuszy, w tym przede wszystkim rynków kapitałowych.

8 8 KPMG Forum Audit Niepewne czasy dla branży budowlanej w Polsce Zgodnie z opublikowanym przez KPMG raportem Budownictwo w Polsce: pierwsza połowa 2012 roku optymizm zarządzających firmami budowlanymi w Polsce gwałtownie się pogorszył. Prognozy odnośnie dalszego wzrostu produkcji budowlanej zmieniły się znacząco w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to negatywne prognozy przedstawiało wówczas zaledwie 27% respondentów. Obecnie aż siedmiu na dziesięciu zarządzających firmami budowlanymi oczekuje spadku w tym sektorze. Zgodnie z prognozami uczestników rynku, spadek może osiągnąć nawet 6,8%. Oznacza to znaczącą zmianę w porównaniu do prognoz z marca ubiegłego roku w 2011 roku przedsiębiorstwa budowlane przewidywały na 2012 rok wzrost o 1,5%. Przedsiębiorcy nie oczekują powrotu na ścieżkę wzrostu również w 2013 roku. Jak wynika z raportu KPMG, w 2013 roku można spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej, choć poziom pesymizmu jest w tym wypadku nieco mniejszy (oczekiwany jest spadek o 4,3%). Przedsiębiorcy wskazują, że główną przyczyną spodziewanych spadków jest brak nowych kontraktów infrastrukturalnych, a co za tym idzie spadająca liczba nowych zamówień. Tylko 19% polskich przedsiębiorstw budowlanych ma obecnie więcej zawartych kontraktów niż rok temu, a udział respondentów z mniejszą liczbą zamówień wzrósł do 37% (30% w marcu 2011). Skończyły się kontrakty związane z EURO 2012 (m.in. budowy dróg, mostów, autostrad, stadionów, hoteli), a na ich miejsce jest niewiele nowych zleceń. Nowe środki finansowe z Unii Europejskiej dostępne będą dopiero od roku 2014, kiedy to zaczyna się nowy okres budżetowy Dlatego polskie przedsiębiorstwa budowlane zastanawiają się jak przetrwać najbliższe 3 sierpnia 2012 roku weszła w życie specustawa drogowa, której celem jest, choćby częściowa, pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnych czasów.

9 Audit KPMG Forum 9 dwa lata i jak wykorzystać dostępne moce produkcyjne. Ostatnie lata silnych wzrostów w przemyśle budowlanym spowodowały powiększenie zarówno bazy maszynowej, jak i zatrudnienia. Otwartym pozostaje pytanie, co stanie się z tymi zasobami. Już obecnie spada wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach budowlanych. W marcu 2012 roku wyniosło ono 66%, podczas gdy rok wcześniej 71%. Badanie wskazuje również na istnienie barier ograniczających rozwój firm. Do głównych ograniczeń należy zaliczyć: silną konkurencję, biurokrację oraz wysokie koszty materiałów. Znaczącym czynnikiem ograniczającym wzrost przedsiębiorstw stał się również niedostateczny popyt ze strony sektora publicznego. Obecnie przedsiębiorcy na bardzo konkurencyjnym rynku budowlanym przyjmują zlecenia po bardzo niskich cenach i dlatego obserwujemy malejącą rentowność sektora budowlanego. 58% ankietowanych firm przyznaje, że zdarzyło im się naruszyć swoją politykę zarządzania ryzykiem w celu zdobycia nowych kontraktów, a co trzecia jest gotowa przyjąć zlecenie przy zerowej lub wręcz ujemnej marży. Obok niskiej rentowności, dużym problemem jest również pogarszająca się płynność firm i zatory płatnicze, które były przyczyną ogłoszenia upadłości kilku dużych spółek budowlanych w ostatnich miesiącach. Szczególnie boleśnie odczuli to drobni poddostawcy dużych firm budowlanych. 3 sierpnia 2012 roku weszła w życie specustawa drogowa, której celem jest, choćby częściowa, pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnych czasów. Ustawa ma na celu przyspieszenie płatności za wykonane prace budowlane, ponieważ obecnie głównym wyzwaniem dla spółek budowlanych jest właśnie utrzymanie płynności. Do końca roku temat zatorów płatniczych powinien się częściowo sam rozwiązać, ponieważ większość wykonywanych obecnie kontraktów budowanych zostanie zakończona i w dużej mierze rozliczona. Natomiast w roku 2013 to zdobywanie nowych kontraktów budowlanych, w świetle wciąż słabej koniunktury gospodarczej, stanie się głównym wyzwaniem determinującym przetrwanie spółek. Analizując powyższe wyniki, pamiętać jednak należy o efekcie wysokiej bazy, ponieważ rok 2011 był rekordowym, jeżeli chodzi o poziom produkcji budowlanej. Rzeczywiście w latach 2012 i 2013 liczba przetargów w drogownictwie będzie znikoma, nie oznacza to jednak, że sektor budowlany w Polsce zamrze. Zlecenia będą w inny sektorach m.in. energetyka, hydrotechnika, kolejnictwo, spalarnie i sortownie śmieci. Kontrakty w tych obszarach powinny potencjalnie zapewnić marże większe niż umowy związane z projektami drogowymi. Przedsiębiorcy wskazują, że główną przyczyną spodziewanych spadków jest brak nowych kontraktów infrastrukturalnych, a co za tym idzie spadająca liczba nowych zamówień. Bartłomiej Lachowicz Biegły rewident, Starszy Menedżer w Dziale Audytu firm sektora produktów przemysłowych, KPMG w Polsce Rozpoczął pracę w KPMG w 2002 roku. Zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości(w tym IAS/IFRS oraz US GAAP) spółek z branży przemysłowej, budowlanej i nieruchomości. Posiada doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi szkolenia z zakresu księgowości spółek sektora budowlanego i nieruchomości, zarówno wewnętrzne jak i dla klientów zewnętrznych.

10 10 KPMG Forum Tax Akcyza na wyroby węglowe W Polsce do 1 stycznia 2012 r. trwał wynegocjowany w Traktacie Akcesyjnym 1 okres przejściowy, dzięki któremu obowiązywało zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania podatkiem akcyzowym m. in.: dla węgla i koksu, tj. wyrobów energetycznych określonych w poz załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym 2 (dalej: Ustawa). Zwolnienie to miało charakter bezwarunkowy, tzn. nie było uzależnione od stosowania jednolitego systemu zwolnień od akcyzy ani jakichkolwiek innych warunków. Zmiana przepisów, która obowiązuje od 2 stycznia 2012 r. spowodowała, iż zwolnienie to przestało obowiązywać, a wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu. Obowiązek opodatkowania węgla i koksu akcyzą wynika z regulacji dyrektywy energetycznej 3, do których Polska musiała się dostosować. Wprowadzone przepisy są przedmiotem szerokiej dyskusji na forum doradców podatkowych oraz podatników podatku akcyzowego, ponieważ jako novum budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Z perspektywy obrotu gospodarczego wprowadzenie podatku akcyzowego na wyroby węglowe spowodowało pewne trudności dla podmiotów, które po 1 stycznia 2012 r. musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości legislacyjnej. W ciągu pierwszych miesięcy obowiązywania nowych przepisów pojawiły się stanowiska zarówno podatników, jak i przedstawicieli doktryny na temat uciążliwości obowiązków dokumentacyjnych. Ministerstwo Finansów przygotowało nawet dostępne na stronie internetowej MF instrukcje dla podatników, w jaki sposób radzić sobie z nowymi obowiązkami, jednakże było to rozwiązanie niewystarczające. W konsekwencji, celem uproszczenia obowiązków sprawozdawczych stosowne regulacje zostały znowelizowane. Ponadto, wprowadzenie wskazanych przepisów skomplikowało detaliczny handel wyrobami węglowymi, czego przykładem mogą być niektóre kopalnie, które czasowo wstrzymywały wydawanie należnych górnikom i ich rodzinom deputatów węglowych. Sytuacja taka związana była z faktem, że przepisy Ustawy nie wprowadziły szczególnych regulacji w zakresie opodatkowania deputatów węglowych. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 4 wyjaśnił jednak, że w przypadku, gdy węgiel objęty deputatem zostanie wykorzystany do opału przez gospodarstwo domowe, będzie on podlegał zwolnieniu na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Jednocześnie warunkiem przedmiotowego zwolnienia jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, który podmiot nabywający te wyroby zobowiązany jest podpisać w celu potwierdzenia odbioru i przeznaczenia wyrobów. Jak wskazano powyżej wprowadzenie opodatkowania wyrobów węglowych było spowodowane obowiązkiem wynikającym z przepisów unijnych. Przepisy Dyrektywy nie są w tym zakresie bardzo szczegółowe. Przewidują natomiast, że podatek akcyzowy od wyrobów węglowych jest nakładany i pobierany zgodnie z procedurami określonymi przez każdy z krajów członkowskich UE. Polskie przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą węgla charakteryzują się tym, że co do zasady opodatkowana jest każda transakcja (sprzedaż, nabycie wewnątrzwspólnotowe, dostawa wewnątrzwspólnotowa, eksport, import), a także powstanie ubytków lub zużycie wyrobów węglowych, ale z możliwością zastosowania szeregu zwolnień z tego podatku. Zwolnienia te można podzielić na dwie kategorie: 1 Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach (Dz. U. z 30 kwietnia 2004 r. Nr 90) 2 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze. zm.) 3 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283/51 z 31 października 2003 r.) 4 Pismo Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. o sygn. SPS /12

11 Tax KPMG Forum Zwolnienia ze względu na konstrukcję podatku wszelka sprzedaż pomiędzy podmiotami profesjonalnie zajmującymi się sprzedażą węgla zarejestrowanymi jako pośredniczące podmioty węglowe są zwolnione z akcyzy, o ile zachowane są warunki ustawowe. 2. Zwolnienia ze względu na przeznaczenie wyrobów węglowych węgiel podlega zwolnieniu z opodatkowania, gdy zostanie przeznaczony na określony cel, np. do produkcji energii elektrycznej, zużyty przez gospodarstwa domowe, do celów metalurgicznych i do wielu innych. Zakres zwolnień przewidzianych w Ustawie powoduje, że w praktyce jedynie niewielka część węgla zużywanego w Polsce jest opodatkowywana akcyzą, znakomita zaś większość podlega zwolnieniom. Taka też była intencja polskiego ustawodawcy, który wprowadził w polskich przepisach praktycznie wszystkie zwolnienia (zarówno obligatoryjne, jak również fakultatywne) dopuszczalne przez prawo unijne. Niemiej wątpliwości budzi jakość tych przepisów. Już od samego początku ich obowiązywania pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych. Nieprecyzyjność sformułowań powoduje, że zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe mają poważne trudności ze stosowaniem tych przepisów. Ponieważ może to w przyszłości skutkować sporami między przedsiębiorcami a administracją podatkową, w szczególności dotyczącymi możliwości (lub braku możliwości) zastosowania zwolnienia z akcyzy węgla w określonej sytuacji, przedsiębiorcy starają się ograniczyć takie ryzyko, poprzez występowanie o interpretacje podatkowe. Już sama liczba wydanych od początku obowiązywania nowych przepisów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego dowodzi, że wprowadzone regulacje przyniosły wiele problemów praktycznych. Poniżej, w ujęciu tematycznym, przedstawione zostały wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie wydanych przez Ministra Finansów interpretacji przepisów prawa podatkowego w omawianym zakresie. Spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe Tak jak wskazano powyżej ustawodawca polski wprowadził szeroki katalog zwolnień od opodatkowania obrotu wyrobami węglowymi jako wyrobami akcyzowymi. Działanie takie w znacznej mierze należy uznać za potrzebne. Z jednej bowiem strony ze względu na rozdrobnienie rynku obrotu węglem oraz jego specyfikę spełnianie przez przedsiębiorców działających w tej branży wymogów określonych dla innych wyrobów energetycznych byłoby bardzo trudne. Z drugiej strony, z uwagi na specyfikę polskiej gospodarki, która w dużej mierze korzysta z paliwa węglowego, brak wprowadzenia odpowiednich zwolnień mógłby nie tylko zachwiać konkurencyjnością polskich przedsiębiorców, ale rodziłby ryzyko nieopłacalności prowadzonej przez nich działalności. W ramach jednego ze zwolnień wolne od opodatkowania są wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe. W toku stosowania nowych przepisów pojawiła się jednak wątpliwość co do możliwości zastosowania tego zwolnienia do węgla i koksu nabywanego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w odniesieniu do kwestii zastosowania omawianego zwolnienia do wyrobów węglowych nabywanych przez spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe dla potrzeb ogrzewania mieszkań znajdujących się w ich zasobach, organy podatkowe stoją na stanowisku, zgodnie z którym nabyte wyroby węglowe zużywane do celów opałowych na potrzeby lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni (wspólnot) mieszkaniowych, tj. gospodarstw domowych, korzystają ze zwolnienia. Zwolnieniem nie będzie jednak objęte zużycie wyrobów węglowych na potrzeby lokali użytkowych. W takiej sytuacji wyroby te nie są zużywane zgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisie art. 31a ust. 2 pkt 3 Ustawy. Zakłady energochłonne Przepisy znowelizowanej Ustawy przewidują również zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne do celów opałowych. Zgodnie z definicją ustawową zakłady energochłonne to podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań Ubytki wynikające ze zdarzenia losowego lub siły wyższej są zwolnione z opodatkowania, jednakże podatnik powinien wykazać okoliczności uprawniające do zastosowania tego zwolnienia.

12 12 KPMG Forum Tax gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zastosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych przez zakłady energochłonne było jednak dla podatników problematyczne, a to ze względu na fakt, że definicja zakładu energochłonnego posługuje się sformułowaniem wartości produkcji sprzedanej. Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Ministra Finansów wartość produkcji sprzedanej oznacza wartość sprzedanych wyrobów gotowych, jak i wartość świadczonych usług, czyli całość produkcji sprzedanej, z wyłączeniem wartości sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego oraz wartości sprzedaży, która nie stanowi części produkcji podatnika. Zapasy wyrobów węglowych Jednym z istotniejszych zagadnień związanych z praktycznym aspektem opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych jest zagadnienie zapasów tj. wyrobów węglowych, które nabyte zostały przed dniem 2 stycznia 2012 r. Organy podatkowe uznają, że wyroby węglowe, które zostały zakupione przed 2 stycznia 2012 r. i pozostają w magazynach, będą opodatkowane akcyzą w przypadku, gdy po tej dacie zostaną sprzedane lub zużyte na cele nieobjęte zwolnieniem. A zatem, w szczególności, jeżeli podatnik niepodlegający zwolnieniom od akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r., zużyje je po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Obowiązek podatkowy będzie powstawał natomiast systematycznie w miarę zużywania zapasów wyrobów węglowych. Pośredniczący podmiot węglowy Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi opodatkowania węgla i koksu wprowadzono do polskich przepisów instytucję tzw. pośredniczącego podmiotu węglowego. Obrót wyrobami węglowymi dokonywany pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi jest zwolniony z akcyzy. Status pośredniczącego podmiotu węglowego może uzyskać podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu m. in. węgla podlegającego zwolnieniu od akcyzy. Z perspektywy pośredniczącego podmiotu węglowego poniższe zagadnienia mogą mieć praktyczne znaczenie w prowadzonej działalności. Po pierwsze pośredniczące podmioty węglowe nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, ponieważ przepisy Ustawy nie nakładają takiego obowiązku. Ponadto, posiadanie statusu pośredniczącego podmiotu węglowego jest prawem a nie obowiązkiem podatnika. Także podmiot zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży węgla nie jest zobowiązany do uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu węglowego. Jednakże, w przypadku nieposiadania tego statusu podatnik musi liczyć się z faktem, że nie skorzysta ze zwolnienia ustawowego, chyba, że ustawodawca przewidział odrębne zwolnienie, którego zastosowanie jest możliwe wobec podatnika. Co więcej, jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych dokonana pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi następuje bez przemieszczenia wyrobów węglowych, to dla zachowania warunków zwolnienia nie jest wymagane dołączenie do sprzedawanych wyrobów dokumentu dostawy, a tym samym potwierdzenie na tym dokumencie odbioru wyrobów węglowych. Natomiast odnosząc się do konstrukcji wspomnianych regulacji szersze wątpliwości budzić może ustawowe ograniczenie, aby pośredniczącym podmiotem węglowym mógł być podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju. Oznacza to, że statusu pośredniczącego podmiotu węglowego nie mogą uzyskać podmioty z siedzibą za granicą. Zatem, z omawianego zwolnienia nie mogą korzystać polskie kopalnie i koksownie, które sprzedają swoje produkty za pośrednictwem zagranicznych spółek niemających w Polsce siedziby, a jedynie zarejestrowanych tu dla celów VAT. Sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju jest bowiem zwolniona wyłącznie wtedy, gdy jest dokonywana pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi lub na cele zwolnione. Ubytki wyrobów węglowych Wszelkie straty wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania albo magazynowania przez pośredniczący podmiot węglowy lub gdy doszło do ich całkowitego zniszczenia są ubytkami wyrobów węglowych. Powstanie ubytków wyrobów węglowych jest przedmiotem opodatkowania akcyzą i w razie ich powstania należy od nich zapłacić podatek akcyzowy, z wyjątkiem tej ich części, która mieści się w normach dopuszczalnych ubytków, jeżeli takie normy zostały ustalone. Ubytki wynikające ze zdarzenia losowego lub siły wyższej są zwolnione z opodatkowania, jednakże podatnik powinien wykazać okoliczności uprawniające do zastosowania tego zwolnienia. Zdarzenia losowe, ani też dopuszczalne normy ubytków, nie obejmują jednak strat wynikających z przestępstwa przeciwko mieniu.

13 Tax KPMG Forum 13 Oznacza to, że jeżeli u pośredniczącego podmiotu węglowego wystąpią ubytki wynikające z kradzieży, to takie straty będą opodatkowane. W myśl uchwalonych zmian do Ustawy przedmiotem opodatkowania jest również użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary. Jako podatnik został natomiast zdefiniowany podmiot dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary. Z przepisów wynika więc, że teoretycznie podatnikiem akcyzy w przypadku kradzieży węgla może być sprawca tej kradzieży lub nabywca wyrobów węglowych pochodzących z czynu zabronionego. Jednak w praktyce ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie takiego czynu może być niemożliwe, a w konsekwencji może okazać się, że podatek w takiej sytuacji płaci nie sprawca, ale właściciel skradzionego węgla. Przeprowadzona analiza prowadzi również do wniosku, że straty wyrobów węglowych powstające podczas ich przemieszczania i magazynowania przez podatnika, który nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym (tj. powstałe po potwierdzeniu odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy wystawianym przez pośredniczący podmiot węglowy) nie podlegają opodatkowaniu jako ubytki, ponieważ nie są ubytkami w rozumieniu Ustawy. Niemniej, stanowisko organów jest takie, że straty tego rodzaju będą podlegały opodatkowaniu jako zużycie wyrobów węglowych do celów innych niż zwolnione, niezależnie od okoliczności. Powoduje to konsekwencje dla niektórych dużych odbiorców węgla, np. elektrowni, gdyż jakiekolwiek straty węgla (które często nie są fizycznymi ubytkami, a jedynie różnicami inwentaryzacyjnymi, wynikającymi z naturalnej niedokładności pomiaru ilości węgla) podlegają akcyzie, a których to strat nie można zwolnić z opodatkowania. Rozpoczął pracę w KPMG w 2004 r. Zbigniew Sobecki Menedżer w Zespole ds. Cła i Akcyzy, KPMG w Polsce Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego z zakresu podatku akcyzowego i prawa celnego. Uczestniczył w wielu projektach dla klientów m.in. z branż petrochemicznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej oraz energetycznej. W ramach specjalizacji zawodowej oprócz bieżącego doradztwa w zakresie stosowania przepisów podatkowych, odpowiadał m.in. za realizację projektów związanych z badaniem wewnętrznych procedur mających wpływ na rozliczenia akcyzy, uczestniczył w audytach podatkowych, doradzał w kwestiach związanych ze statusem akcyzowym podmiotów oraz wymogami proceduralnymi odnośnie stosowania zwolnień w podatku akcyzowym, jak również opracowywał pisma procesowe i reprezentował klientów przed organami podatkowymi. Monika Jasińska Ekspert podatkowy, KPMG w Polsce Dołączyła do zespołu KPMG w maju 2011 r. Uczestniczyła w projektach związanych z funkcjonowaniem spółek z branży motoryzacyjnej w specjalnych strefach ekonomicznych brała udział w projektach dotyczących uzyskania zezwoleń strefowych oraz w przeglądach strefowych. Dotychczasowe zadania wykonywane przez Monikę obejmowały także uczestnictwo w przeglądach podatków CIT, VAT i PCC. Autorka publikacji w prasie podatkowej. Magda Wróbel Ekspert podatkowy, KPMG w Polsce Dołączyła do zespołu KPMG w czerwcu 2011 r. Uczestniczyła w projektach związanych z doradztwem podatkowym dla spółek z branży górniczej, w tym, w szczególności, w kompleksowych projektach dotyczących postępowań podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości. Współorganizator oraz jeden z prelegentów na warsztatach podatkowych zorganizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka publikacji w prasie podatkowej.

14 14 KPMG Forum Tax Zakład a stałe miejsce prowadzenia działalności Modelowa Konwencja OECD, a w ślad za nią zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, posługują się pojęciem zakład (permanent establishment). Dyrektywa VAT 2006/12/WE oraz Polska ustawa o VAT używają zaś pojęcia stałe miejsce prowadzenia działalności (fixed establishment). Oba te pojęcia zostały zdefiniowane i są używane na gruncie dwóch różnych podatków pierwsze na potrzeby podatku dochodowego (CIT), drugie funkcjonuje w podatku od towarów i usług (VAT). Czy jednak, w praktyce, posiadanie w Polsce przez podmiot zagraniczny zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza automatycznie istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT (i vice versa)? W celu określenia relacji pomiędzy tymi dwoma pojęciami, niezbędne jest przede wszystkim przeanalizowanie ich funkcji. Dopiero bowiem to może pozwolić na stwierdzenie, czy pojęcia te mają takie same znaczenie. Zakład (permanent establishment) O obowiązku zapłaty podatku dochodowego w danym państwie przez podmiot zagraniczny decydują przeważnie dwa kryteria: podmiotowe zgodnie z nim opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa (nieograniczony obowiązek podatkowy), przedmiotowe zgodnie z nim opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody powstałe na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby uzyskujących je podmiotów (ograniczony obowiązek podatkowy). Zastosowanie obu powyższych kryteriów jednocześnie przez poszczególne państwa może prowadzić do podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym. W celu uniknięcia tego negatywnego zjawiska, które mogłoby zahamować rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych, państwa zawierają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tych umowach, wzorowanych przeważnie na Modelowej Konwencji OECD, państwa ograniczając swoją suwerenność podatkową, określają zasady opodatkowania dochodów z poszczególnych tytułów w państwie siedziby uzyskującego przychód bądź państwie źródła (w państwie, w którym przychód powstaje). Przykładowo, dochód z majątku nieruchomego może być najczęściej opodatkowany bez

15 Tax KPMG Forum 15 ograniczeń w państwie źródła. Z kolei zyski przedsiębiorstw nieprzypisane do szczegółowego źródła przychodów, co do zasady, opodatkowane są w państwie siedziby. Zgodnie jednak z Modelową Konwencją OECD i wzorowanych na niej umowach międzypaństwowych, w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez zakład (permanent establishment), zyski osiągane przez ten zakład mogą, co do zasady być opodatkowane w państwie położenia zakładu niezależnie od rodzaju źródła. Oznacza to, że funkcją pojęcia zakładu w podatku dochodowym jest umożliwienie prawidłowego opodatkowania przez jedno z umawiających się państw dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego państwa, ze źródeł przychodów położonych na terytorium tego pierwszego z państw. Stałe miejsce prowadzenia działalności (fixed establishment) W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w Polsce w życie kompleksowa nowelizacja ustawy o VAT w odniesieniu do reguł określania miejsca świadczenia usług. Nowelizacja implementowała zmiany do Dyrektywy 2006/112/WE wprowadzane przez Dyrektywę 2008/8. Celem modyfikacji było ograniczenie nadużyć związanych z odliczeniem podatku naliczonego w przypadku świadczenia usług. Usługi, zwłaszcza te o charakterze niematerialnym, są trudne do śledzenia oraz zweryfikowania, dlatego, zmiana wprowadziła, w stosunku do usług jako podstawową zasadę samoopodatkowania ( odwrotnego opodatkowania ). Obecnie obowiązują dwie podstawowe reguły odnoszące się do miejsca opodatkowania usług, w sytuacji, gdy usługodawca i usługobiorca pochodzą z dwóch różnych państw członkowskich: usługi świadczone przez podatników na rzecz podatników (B2B business to business) są, co do zasady, opodatkowane w miejscu siedziby działalności gospodarczej (stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego zamieszkania) nabywcy usługi, usługi świadczone przez podatników na rzecz niepodatników (B2C business to customer) są, jako reguła, opodatkowane w miejscu siedziby działalności gospodarczej (stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego zamieszkania) świadczącego usługę. Obie powyższe zasady posługują się dla określenia miejsca świadczenia usług pojęciem stałego miejsca prowadzenia działalności (fixed establishment). Celem wprowadzenia tego pojęcia było urzeczywistnienie zasady opodatkowania VAT usług w kraju ich rzeczywistej konsumpcji (w przypadku transakcji B2B), zaś w przypadku transakcji B2C w kraju, z którego usługi te są faktycznie świadczone. Ze względu na tą funkcję, definiując stałe miejsce prowadzenia działalności wskazano, iż należy przez nie rozumieć dowolne miejsce inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika - które charakteryzuje się trzema elementami: 1) wystarczającą stałością, 2) odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego, oraz 3) odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza technicznego, by umożliwić mu: przy transakcjach B2B (dla usługobiorcy) odbiór i wykorzystanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przy transakcjach B2C (dla usługodawcy) świadczenie usług, które wykonuje. Z powyższego wynika, iż chodzi o taką strukturę zbudowaną przez podatnika w państwie innym niż siedziba działalności, która jest na tyle ustalona i ukształtowana, że można przypisać jej możliwość skonsumowania danych usług (B2B), a przy transakcjach B2C wykonania danych usług. Zakład a stałe miejsce prowadzenia działalności Pomimo pewnych podobieństw, biorąc pod uwagę powyższe zupełnie różne funkcje, jakie mają analizowane pojęcia na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT, nie powinno się im jednak przypisywać równoznacznego znaczenia. Wynika to także z porównania ich definicji. Wspólnymi cechami tych pojęć będzie niewątpliwie stałość i prowadzenie przez nie działalności przez podmiot zagraniczny. Jednakże biorąc pod uwagę liczne wyjątki spod definicji zakładu zawarte w Modelowej Konwencji OECD oraz względną relatywność definicji stałego miejsca prowadzenia działalności, w praktyce często mogą pojawić się sytuację, w których podmiot zagraniczny będzie miał stałe miejsce prowadzenia działalności (dla celów VAT), zaś nie będzie posiadał zakładu na potrzeby podatków dochodowych. Przykładowo, przedstawicielstwo podmiotu zagranicznego, prowadzące w Polsce działalność w zakresie reklamy i promocji tego podmiotu, nie będzie stanowiło zakładu. Jednakże, w odniesieniu do usług nabywanych bezpośrednio na potrzeby działalności tego przedstawicielstwa (np. usług księgowych, najmu samochodów osobowych, telekomunikacyjnych), może stanowić stałe miejsce prowadzenia działalności (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 30 maja 2012 r., nr IPPP3/ /12-2/MPe). Modelowa Konwencja OECD dla uznania, że istnieje zakład w danym państwie wymaga, aby plac budowy, prace

16 16 KPMG Forum Tax budowlane lub instalacyjne trwały dłużej niż 12 miesięcy. Takiego wymogu nie zawierają przepisy dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT. Powyższe potwierdzają również organy podatkowe w Polsce. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w uzasadnieniu interpretacji z dnia 11 lipca 2011 r., nr IPPB5/ /11-6/PS, stwierdził, iż pomimo, że podmiot zagraniczny spełnia warunki posiadania w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, to jednak czynności wykonywane na terenie Polski za pośrednictwem tego stałego miejsca prowadzenia działalności mają charakter przygotowawczy i pomocniczy i przez to nie spełniają warunku do uznania go za zakład podmiotu (zgodnie z Modelową konwencją OECD zakład nie obejmuje utrzymania stałej placówki wyłącznie dla prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym czy pomocniczym). Z odwrotną sytuacją (rozpoznaniem zakładu, bez stałego miejsca prowadzenia działalności) możemy mieć przykładowo, do czynienia w sytuacji działania w Polsce osoby w imieniu podmiotu zagranicznego, która zwyczajowo zawiera w jego imieniu umowy, jako zależny agent. W takim przypadku, w Polsce może powstać zakład podmiotu zagranicznego. Jednakże, nie zawsze będzie istnieć stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT. Jak wskazaliśmy powyżej, stałe miejsce prowadzenia działalności musi być zdolne do odbioru i wykorzystania usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności, a w transakcjach B2C do świadczenia tych usług. A zatem, w sytuacji, gdy zależny agent nie będzie odbiorcą świadczonych dla spółki usług, a przy transakcjach B2C nie będzie brał udziału w świadczeniu usług, to nie będzie dla spółki stanowić stałego miejsca prowadzenia działalności. Wnioski Powyższa analiza prowadzi do wniosku, iż pojęcia zakład i stałe miejsce prowadzenia działalności nie powinny być ze sobą utożsamiane. Zostały stworzone na potrzeby dwóch różnych reżimów podatkowych, mają inne funkcje i definicje. W konsekwencji, posiadanie zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla celów podatku dochodowego nie powoduje powstania stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT i odwrotnie. Każdy przypadek powinien być samodzielnie, wnikliwie analizowany. Biorąc jednak pod uwagę istniejące również podobieństwa, wydaje się, iż może to być pole niejednego sporu podatników z organami skarbowymi. Piotr Pacewicz Doradca podatkowy, Menedżer w Zespole ds. VAT, KPMG w Polsce Izabela Jędra Specjalista w Zespole ds. VAT, KPMG w Polsce Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych podmiotów z wielu branż, między innymi nieruchomościowej, budowlanej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, informatycznej i sportowej. Autor publikacji podatkowych. Dołączyła do Grupy VAT w lipcu 2011 r. W swojej pracy wykorzystuje 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz wiedzę zdobywaną na aplikacji adwokackiej. Jest odpowiedzialna głównie za świadczenie bieżącego doradztwa podatkowego zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych klientów. Bierze udział w wielu projektach związanych z reprezentowaniem podmiotów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

17 Corporate Finance KPMG Forum 17 W ostatnim czasie splity akcji stały się rzadkością na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas gdy jeszcze kilka lat temu panowała prawdziwa moda na tego typu operacje (lata 2007 oraz 2008 przyniosły łącznie 34 operacje splitu na GPW). W pierwszych siedmiu miesiącach 2012 roku jedynie dwie spółki podzieliły swoje akcje, notowany w ramach głównego parkietu producent płyt pilśniowych z Krosna Odrzańskiego Hardex oraz działająca na rynku NewConnect spółka PinotCaro, której głównym obszarem działalności jest wprowadzanie na polski rynek nowoczesnych rozwiązań gastronomiczno-kulinarno-kulturalnych. Czym tak naprawdę jest split akcji? Split polega na przydzieleniu dotychczasowym akcjonariuszom spółki dodatkowych akcji, przy jednoczesnym obniżeniu ich jednostkowej ceny w stosunku odpowiednim do zmiany ilości akcji. Tak naprawdę jest to jedynie operacja księgowa, która nie zmienia ani wartości przedsiębiorstwa, ani udziału inwestora w majątku spółki. Na przykład, split akcji w relacji 2 do 1 oznacza, że w obrocie znajdzie się dwa razy więcej akcji i że każda z nich będzie warta o połowę mniej. Jeśli spółka przed splitem posiada 40 milionów wyemitowanych akcji notowanych po 2 złote każda, to kapitalizacja takiej spółki (czyli jej wartość rynkowa) wyniesie 80 milionów złotych. Przyjmijmy teraz, że spółka ta dokonuje splitu w stosunku 2 do 1. W konsekwencji liczba jej akcji po splicie zwiększy się do 80 milionów, a cena jednej akcji spadnie do poziomu 1 złotego. Po splicie wartość rynkowa takiej spółki pozostanie bez zmian i wyniesie 80 milionów złotych. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w przypadku splitu, spółka dokonuje jedynie korekty wartości rynkowej akcji zwykłych, pozycje kapitału akcyjnego i zapasowego pozostają bez zmian. Złudny urok splitów Dlaczego spółki dokonują splitu akcji? Jedną z głównych przyczyn, dla których spółki dokonują splitu jest chęć zwiększenia zainteresowania inwestorów indywidualnych ich akcjami, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost obrotów oraz poprawę płynności. Wraz z obniżeniem ceny akcji, a więc zwiększeniem ich dostępności dla większej grupy inwestorów oraz proporcjonalnym wzrostem liczby walorów dostępnych na rynku, powszechnie oczekuje się wzrostu ich płynności. Często informacjom o ogłoszeniu splitu towarzyszą inne, pozytywne komunikaty spółki mające wpływ na kurs jej akcji, takie jak informacja o potencjalnym przejęciu czy publikacja dobrych wyników finansowych. Powodem dla przeprowadzania splitów może być również przygotowanie oraz ułatwienie przyszłego dokapitalizowania spółki. Funkcja splitu objawia się w tym przypadku dwojako: po pierwsze, obniżenie ceny subskrypcji na nowo emitowane papiery wartościowe umożliwia większą partycypację drobnych inwestorów oraz, po drugie, zwiększeniu ulega grono akcjonariuszy, którzy mogą być zachęcani do większego zaangażowania w finansowaniu kapitału. Psychologia splitu Z punktu widzenia indywidualnego inwestora operacja splitu ma głównie

18 18 KPMG Forum Corporate Finance wymiar psychologiczny. Spora część inwestorów, budując strategię inwestycyjną, sugeruje się przekonaniem, iż informacja o splicie jest sygnałem, że kurs akcji upatrzonej spółki znajduje się bądź niedługo będzie znajdować się w trendzie wzrostowym, w związku z czym zaczynają oni skupować dany walor. Innym, równie ważnym aspektem psychologicznym splitu, jest fakt, iż wielu inwestorów postrzega akcje o wysokim kursie jako drogie, co zniechęca ich do inwestowania w takie papiery. Sądzą oni bowiem, że jeżeli dany walor kosztuje już tak dużo, to może to oznaczać, że osiągnął już swój poziom maksymalny, w związku z czym, szansa na kolejne wzrosty jest niewielka. Wniosek z tego jest taki, iż inwestorzy indywidualni chętniej handlują walorami o niższym nominalnie kursie niż o wyższym. W tym miejscu, jako ciekawostkę, warto Rysunek 1. Liczba splitów przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach liczba przeprowadzonych splitów wspomnieć, iż amerykański inwestor giełdowy Warren Buffet w swojej strategii inwestycyjnej nigdy nie popierał operacji splitu. Zdaniem Buffetta inwestorzy powinni myśleć o swoich inwestycjach długoterminowo, a wysokie kursy akcji mają za zadanie zniechęcać ich do zajmowania krótkoterminowych, ryzykownych pozycji inwestycyjnych. Buffett uważa, iż wysokie ceny akcji są doskonałym narzędziem na wyeliminowanie wahań kursów, niewynikających z czynników fundamentalnych. Obecnie ceny niektórych jego akcji przekraczają już 120 tysięcy dolarów (Berkshire Hathway). Nieco podobną sytuację można zaobserwować na akcjach LPP, które od 2001 roku zdrożały o blisko 6 000% i obecnie są notowane na poziomie bliskim złotych. Splity na GPW Okres hossy w latach przyniósł gwałtowny wzrost popularności splitów na GPW, kiedy to wiele spółek dokonywało splitów, emitując miliony akcji po groszowych nominałach. Analizując Źródło: Bossa.pl splity tamtego okresu można dojść do wniosku, że taki kapitał spekulacyjny był znakomitym narzędziem do osiągnięcia szybkich zysków. Już samo ogłoszenie splitu powodowało gwałtowny wzrost kursu akcji, potwierdzeniem czego Okres hossy w latach przyniósł gwałtowny wzrost popularności splitów na GPW, kiedy to wiele spółek dokonywało splitów, emitując miliony akcji po groszowych nominałach. jest przykład spółki FON, gdzie po publikacji informacji o planowanym podziale akcji jej kurs giełdowy wzrósł o 250 procent. W 2011 roku na GPW dokonano 11 podziałów akcji. Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko 4 takie operacje przeprowadzone zostały przez spółki notowane na głównym parkiecie (Lentex, ING BSK, Mennica oraz Suwary), obrót akcji pozostałych odbywał się natomiast poza rynkiem regulowanym w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Analizując split akcji przeprowadzony w październiku przez ING BSK, można dojść do wniosku, iż jest to niemal książkowy przykład opisujący zasady działania splitu oraz przesłanki, jakimi kierują się zarządy spółek, podejmując decyzję o podziale akcji. Na zamknięciu sesji poprzedzającej split, kurs akcji tego kontrolowanego przez Holendrów banku wynosił 775,0 złotych. Po przeprowadzonym splicie w stosunku 1:10, cena akcji banku na zamknięciu pierwszej sesji zyskała 1 procent i ukształtowała się na poziomie 77,8 złotych. W wyniku podziału wartości nominalnej akcji, kapitał zakładowy ING BSK pozostał na niezmienionym poziomie, z tą jednak różnicą, iż zamiast akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, kapitał zakładowy ING BSK składał się od tej chwili ze

19 Corporate Finance KPMG Forum 19 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Decyzja o splicie motywowana była chęcią zwiększenia dostępności akcji banku dla większego grona inwestorów (zwłaszcza inwestorów indywidualnych) oraz zwiększenia płynności walorów banku na GPW jak podano w komunikacie zarządu. Wpływ splitu na kurs akcji KPMG przeprowadziło badanie splitów na GPW w latach pod kątem ich wpływu na kształtowanie się kursu akcji (z uwagi na znaczne wahania kursów akcji w badaniu pominięto 2011 rok). Spośród 16 spółek, które w badanym okresie przeprowadziły podział akcji, jedynie dwie (Chemoservis- Dwory i Izolacja) notowane były na rynku głównym. Rozpatrując pierwszy w 2009 roku split, przeprowadzony przez spółkę pośrednictwa w obrocie dziełami sztuk WBay, można dojść do wniosku, iż jest to idealny sposób na przyciągnięcie uwagi inwestorów, wzrost kursu akcji oraz poprawę płynności. W dniu wykonania splitu kurs akcji wzrósł o 25%, natomiast po miesiącu akcje Wbay podrożały już o 57% w stosunku do dnia wykonania. Split akcji przeprowadzony przez Wbay okazał się niewątpliwie trafnym posunięciem, jednak zdecydowanie największym sukcesem w latach okazał się podział akcji przeprowadzony w lipcu 2010 roku przez producenta przetworów mlecznych z Czarnocina firmę Milkpol. W miesiąc po przeprowadzeniu splitu, kurs akcji Milkpolu wzrósł o ponad 125%. Statystyki pokazują jednak, iż nie zawsze split jest niezawodnym sposobem na wzrost zainteresowania inwestorów, a tym samym wzrost kursu akcji. W badanym okresie spośród 16 spółek, które dokonały splitu, kurs akcji aż 9 z nich w miesiąc po splicie spadł w porównaniu do kursu z dnia wykonania podziału. Krótko cieszyli się inwestorzy skuszeni potencjalnymi zyskami związanymi ze splitem akcji spółki oferującej usługi z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych Chemoserwis-Dwory. Powodem dla przeprowadzania splitów może być również przygotowanie oraz ułatwienie przyszłego dokapitalizowania spółki. Rysunek 2. Kurs akcji Chemoservis-Dwory na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w miesiąc przed i po splicie akcji 10 8 PLN Źródło: GPWInfostrefa.pl

20 20 KPMG Forum Corporate Finance Mimo iż kurs jej akcji w momencie splitu wzrósł o 23%, to już w miesiąc poszybował w dół o ponad 40% w stosunku do dnia wykonania tej operacji. Badając kursy akcji po 3 miesiącach od momentu splitu, na 15 spółek (w analizie nie uwzględniono spółki Publicia ze względu na zbyt krótki okres po splicie) kurs aż 9 z nich był niższy niż w dniu tej operacji. Rozczarowujące efekty przyniosła analiza splitu w kwestii spodziewanego długookresowego wzrostu obrotów. Mimo iż rzeczywiście w dniu wykonania splitu wartość obrotów wyrażona w tysiącach złotych zdecydowanie rosła w większości przypadków, to już w miesiąc po splicie (średnia arytmetyczna z 20 sesji) obroty zaledwie połowy z badanych spółek były wyższe od średnich obrotów w ciągu miesiąca poprzedzającego moment splitu. Podsumowanie Split akcji jest tylko techniczną operacją księgową, która sama w sobie nie powinna mieć żadnego wpływu na długookresowy kurs akcji. Często zdarza się jednak, iż wskutek podgrzania atmosfery wokół spółki wywołanej splitem, któremu często towarzyszą pozytywne komunikaty spółki, kurs jej akcji gwałtownie rośnie. Niemniej jednak, na dłuższą metę, pozytywne efekty takiej operacji są kwestionowane i nie można wykluczyć postępującego po splicie spadku kursu akcji. Obecnie split jest operacją popularną głównie wśród spółek z rynku NewConnect, które zamierzają przejść na rynek regulowany, gdyż jednym z wymogów takiego przejścia jest osiągnięcie progu kapitalizacji wynoszącego 10 milionów euro, a operacja splitu poprzez krótkoterminowy wzrost kursu może to ułatwić. Tomasz Wiśniewski Partner i Szef Zespołu ds. Wycen i Modelowania, Grupa Corporate Finance, KPMG w Polsce Rozpoczął pracę w KPMG w 1994 roku. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie opracowania wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji, bądź zgodnie z wymogami standardów rachunkowości i regulacjami prawnymi (w tym na potrzeby planów połączenia i podziału oraz przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych). Zajmuje się analizami wartości znaków towarowych, a także wydawaniem opinii o warunkach finansowych transakcji (fairness opinions). Wraz z zespołem dokonuje analiz studiów opłacalności przedsięwzięć, a także zajmuje się tworzeniem i weryfikacją modeli finansowych. Kieruje Usługami Wycen KPMG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Wycen oraz Globalnego Komitetu ds. Wycen KPMG. W ostatnich latach wziął udział w sporządzeniu ponad stu niezależnych wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki i dla różnych celów. Jego doświadczenie w KPMG obejmuje także kierowanie lub uczestniczenie w niemal stu projektach takich, jak: przeglądy typu due diligence, doradztwo prywatyzacyjne oraz pomoc w przygotowaniu business planów, zarówno dla klientów polskich, jak i międzynarodowych. Rafał Karasiński Specjalista w Zespole ds. Wycen i Modelowania, Grupa Corporate Finance, KPMG w Polsce Rozpoczął pracę w KPMG w 2008 roku. Jest odpowiedzialny m.in. za przeprowadzanie wycen i analiz finansowych, identyfikowanie potencjalnych możliwości inwestycyjnych, doradztwo przy poszukiwaniu inwestora strategicznego oraz doradztwo przy prywatyzacjach. Dotychczasowe zadania wykonywane przez Rafała obejmowały m.in. analizy rynkowe, sporządzanie zestawień porównywalnych transakcji i porównywalnych spółek dla potrzeb dokonania wyceny oraz przygotowywanie prezentacji dla klientów KPMG.

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

Brexit co to oznacza dla funduszy europejskich?

Brexit co to oznacza dla funduszy europejskich? Brexit co to oznacza dla funduszy europejskich? KPMG.pl Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE

PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE kpmg.pl Prawne i

Bardziej szczegółowo

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg.

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić na seminarium prawno-podatkowe na temat: Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA

DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE: DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA kpmg.pl Termin:

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM:

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM: KPMG W POLSCE WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM: ULGI I DOTACJE AKTUALNOŚCI PODATKOWE ORAZ KONTROLE W DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

Akcyza w kontraktach węglowych

Akcyza w kontraktach węglowych Akcyza w kontraktach węglowych Stefan Majerowski 12 czerwca 2013 r. Agenda Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych 1. Najważniejsze planowane zmiany 2. Opodatkowanie akcyzą węgla w świetle obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LATA 2014-2020.

ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LATA 2014-2020. POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA SEMINARIUM PRAWNO-PODATKOWE NA TEMAT: ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE

Bardziej szczegółowo

2016 Global CEO Outlook

2016 Global CEO Outlook 2016 Global CEO Outlook Podsumowanie KPMG International kpmg.com/pl/ceooutlook Podsumowanie Siła i prędkość, z jaką innowacje technologiczne oddziałują na gospodarkę, tworzą punkt zwrotny dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name przez pracujących Polaków Spis treści 1. Kluczowe wnioski 3 2. Drukowanie w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE: Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna KPMG.pl Termin:

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy KPMG w Polsce Polski system podatkowy w ocenie uczestników Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2014 kpmg.pl Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy Polski system podatkowy według uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Luty 2017 KPMG.pl 1 Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone 16

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ustalania VAT dla usług elektronicznych

Nowe zasady ustalania VAT dla usług elektronicznych Nowe zasady ustalania VAT dla usług elektronicznych 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb VAT dla trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Styczeń 2013 KPMG w Polsce

Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Styczeń 2013 KPMG w Polsce Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2013 KPMG w Polsce Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

I Kongres Podatkowo-Rachunkowy KPMG kpmg.pl

I Kongres Podatkowo-Rachunkowy KPMG kpmg.pl zaproszenie I Kongres Podatkowo-Rachunkowy KPMG kpmg.pl I Kongres Podatkowo-Rachunkowy KPMG 20.01.2011 r. godz. 9.00-16.00 Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa Firma doradcza KPMG ma przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

AKCYZA OD WYROBÓW WĘGLOWYCH. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Komentarz praktyczny BOGUSŁAW ŚLEDŹ. Udostępniono przez Bezkartek.

AKCYZA OD WYROBÓW WĘGLOWYCH. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Komentarz praktyczny BOGUSŁAW ŚLEDŹ. Udostępniono przez Bezkartek. BOGUSŁAW ŚLEDŹ AKCYZA OD WYROBÓW WĘGLOWYCH Komentarz praktyczny 1 Copyright by Bogusław Śledź Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2012 2 Wydawnictwo Bezkartek.pl Self-Publishing

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Akcyza od węgla i koksu. od 2 stycznia 2012 r.

Akcyza od węgla i koksu. od 2 stycznia 2012 r. Akcyza od węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r. Wyroby węglowe (załącznik nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, poz. 19-21) CN 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla CN

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych

Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 19 czerwca 2017 KPMG.pl PZPM.org.pl Badanie Barometr nastrojów managerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ

OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ WARSZAWA, 21 MAJA 2015 kpmg.pl Agenda seminarium Godzina

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

II Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

II Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG II Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE 10.01.2012 r., godz. 9.00-16.00 Warszawa, ul. Grzybowska 63 Hotel Hilton II Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG II Kongres Podatków i Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu mija większość terminów na złożenie oświadczeń o sposobie rozliczeń z fiskusem. Dotyczy to m.in. wyboru formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny

Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny Andrzej Tajchert partner w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce Andrzej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton O Kongresie III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG Od 2011 roku firma doradcza KPMG jest inicjatorem

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE WĘGLA I KOKSU

OPODATKOWANIE WĘGLA I KOKSU OPODATKOWANIE WĘGLA I KOKSU OD DNIA 2 STYCZNIA 2012 R. Przygotowanie prezentacji: Mirosław Jankowski Podstawa prawna Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu, określanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o podatku akcyzowym oprócz wielu, często rewolucyjnych zmian, zmieniła zasady opodatkowania niektórych wyrobów energetycznych.

Nowa ustawa o podatku akcyzowym oprócz wielu, często rewolucyjnych zmian, zmieniła zasady opodatkowania niektórych wyrobów energetycznych. Nowa ustawa o podatku akcyzowym oprócz wielu, często rewolucyjnych zmian, zmieniła zasady opodatkowania niektórych wyrobów energetycznych. W dniu 1 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna a oferta prywatna

Oferta publiczna a oferta prywatna Bartosz Kiejrys Bartosz.Kiejrys@gmail.com Oferta publiczna a oferta prywatna Każda działalność gospodarcza, niezależnie od usług bądź dóbr, które dostarcza w toku swojej działalności spotyka się z kosztami.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2011 r. Szanowny Pan Jan Wyrowioski Senator RP Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej. Szanowny Panie Przewodniczący,

Warszawa, dnia 7 września 2011 r. Szanowny Pan Jan Wyrowioski Senator RP Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej. Szanowny Panie Przewodniczący, Warszawa, dnia 7 września 2011 r. Szanowny Pan Jan Wyrowioski Senator RP Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Szanowny Panie Przewodniczący, W imieniu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń. Warszawa, 22 listopada 2016 r.

Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń. Warszawa, 22 listopada 2016 r. Seminarium PIU i KPMG: Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń Warszawa, 22 listopada 2016 r. Marcin Dymek Partner Biegły Rewident, Członek ACCA,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.9.2016 L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Czerwiec 2016 Co nowego w JPK? Ustawodawca wprowadził istotne zmiany w stosunku do pierwotnych założeń funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Najistotniejsza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym USTAWA Projekt z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm. 1 ) w art. 64 po ust. 1a dodaje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo