WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, Poznań DECYZJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, Poznań Poznań, dnia lutego 2014 r. Nr akt : D/LE.ŻG ZPO KAMPALA Sp. z o.o. ul. Dworcowa Wolsztyn DECYZJA Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U r., nr 187, poz z p. zm.) oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U r., poz. 267), wymierza Przedsiębiorcy KAMPALA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 7, Wolsztyn, NIP: ; karę pieniężną w wysokości 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych), wynikającą z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U r., nr 187, poz ze zm.), 1

2 z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego w dniu kontroli, tj. w dniu 8 listopada 2013 r. w markecie INTERMARCHE w Wolsztynie, ul. Dworcowa 7, Wolsztyn, przedsiębiorca: KAMPALA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 7, Wolsztyn, artykułów rolnospożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej to jest: partia 3,00 kg kiełbasy niedźwiedzia Z naszej wędzarni, wędzarni w sklepie, w cenie 17,99 zł/kg, producent: CIŻMA Sp. z o.o., ul. Osiedle Północ 13, Nowy Tomyśl, wartości: 53,97 zł; partia 2,00 kg kiełbasy muszkietera Z naszej wędzarni, wędzarni w sklepie, w cenie 16,99 zł/kg, producent: j. w., wartości: 33,98 zł; partia 4,00 kg kiełbasy polskiej surowej Z naszej wędzarni, wędzarni w sklepie, w cenie 21,99 zł/kg, producent: j. w., wartości 87,96 zł; z uwagi na: brak nazwy producenta oraz wykazu składników, co stanowi naruszenie 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 z p. zm.). Oznakowanie zastosowane w zakwestionowanych artykułach było niezgodne z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu- brak było elementów wskazujących nazwę producenta i wykaz składników. Zastosowane oznakowanie wprowadzało konsumentów w błąd co do składu nabywanego środka spożywczego, a tym samym w istotny sposób naruszało interesy konsumentów i uniemożliwiało dokonanie właściwego, zgodnego z oczekiwaniami wyboru. partia 7 szt. parówek wieprzowych Classic Interki Wiejskie Pyszności kiełbasy homogenizowanej, wędzonej, parzonej, w opakowaniach jednostkowych a 250 g, w cenie 3,45 zł/op., producent: PEKPOL Ostrołęka S.A., ul. Przemysłowa 1, Ostrołęka, wartości 24,15 zł; 2

3 z uwagi na: zastosowanie nazwy Wiejskie Pyszności, co sugeruje domowy sposób produkcji lub przetwarzania, podczas gdy produkt został wytworzony przy użyciu m.in.: białka sojowego, hydrolizowanego białka roślinnego, stabilizatorów (mleczan potasu), substancji zagęszczających (guma ksantanowa), przeciwutleniaczy (kwas izoaskorbinowy), wzmacniaczy smaku (glutaminian sodu), a także substancji konserwujących (azotyn sodu), co stanowi naruszenie art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z r. z p. zm.). Użyta nazwa wprowadzała konsumentów w błąd co do składu i właściwości środka spożywczego sugerując, iż artykuł został wytworzony w sposób prosty, domowy i w związku z tym nie zawiera substancji konserwujących oraz poprawiających wygląd i smak artykułu. Kontrolowany wprowadził zatem do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej, co skutkuje zastosowaniem art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U r., nr 187 poz z p. zm.). Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.. Uzasadnienie Podczas kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegaturę w Lesznie, w dniach od 29 października do 8 listopada 2013 roku w markecie INTERMARCHE w Wolsztynie, ul. Dworcowa 7, Wolsztyn, przedsiębiorca: KAMPALA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 7, Wolsztyn, 3

4 stwierdzono, iż w ofercie handlowej znajdowały się 4 partie nieprawidłowo oznakowanych przetworów mięsnych, wartości 200,06 zł, tj.: partia 3,00 kg kiełbasy niedźwiedzia Z naszej wędzarni, wędzarni w sklepie, w cenie 17,99 zł/kg, producent: CIŻMA Sp. z o.o., ul. Osiedle Północ 13, Nowy Tomyśl, wartości: 53,97 zł; partia 2,00 kg kiełbasy muszkietera Z naszej wędzarni, wędzarni w sklepie, w cenie 16,99 zł/kg, producent: j. w., wartości: 33,98 zł; partia 4,00 kg kiełbasy polskiej surowej Z naszej wędzarni, wędzarni w sklepie, w cenie 21,99 zł/kg, producent: j. w., wartości 87,96 zł; z uwagi na: brak nazwy producenta oraz wykazu składników, co stanowi naruszenie 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 z p. zm.). Oznakowanie zastosowane w zakwestionowanych artykułach było niezgodne z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu- brak było elementów wskazujących nazwę producenta i wykaz składników. Zastosowane oznakowanie wprowadzało konsumentów w błąd co do składu nabywanego środka spożywczego, a tym samym w istotny sposób naruszało interesy konsumentów i uniemożliwiało dokonanie właściwego, zgodnego z oczekiwaniami wyboru. partia 7 szt. parówek wieprzowych Classic Interki Wiejskie Pyszności kiełbasy homogenizowanej, wędzonej, parzonej, w opakowaniach jednostkowych a 250 g, w cenie 3,45 zł/op., producent: PEKPOL Ostrołęka S.A., ul. Przemysłowa 1, Ostrołęka, wartości 24,15 zł; z uwagi na: zastosowanie nazwy Wiejskie Pyszności, co sugeruje domowy, prosty sposób produkcji lub przetwarzania, podczas gdy produkt został wytworzony przy użyciu m.in.: białka sojowego, hydrolizowanego białka roślinnego, stabilizatorów (mleczan potasu), substancji zagęszczających (guma ksantanowa), przeciwutleniaczy (kwas izoaskorbinowy), 4

5 wzmacniaczy smaku (glutaminian sodu), a także substancji konserwujących (azotyn sodu), co stanowi naruszenie art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z r. z p. zm.). Użyta nazwa wprowadzała konsumentów w błąd co do składu i właściwości środka spożywczego sugerując, iż artykuł został wytworzony w sposób prosty, domowy i w związku z tym nie zawiera substancji konserwujących oraz poprawiających wygląd i smak artykułu. Wobec powyższego należy uznać, że kontrolowany wprowadził do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej, co skutkuje zastosowaniem art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U r., nr 187 poz z p. zm.). Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.. Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii, produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Art. 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z r. ze zm.) precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona 5

6 interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd. Zgodnie z art. 17 wyżej cytowanego rozporządzenia odpowiedzialność za naruszenie prawa żywnościowego ponoszą wszyscy przedsiębiorcy, na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, oraz zapewniają zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności a także zapewniają kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. W kontekście powyższego Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z r. ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. Dotyczy to zatem i ostatniego szczebla - tj. sprzedaży konsumentom. W związku z powyższym w dniu 17 grudnia 2013 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów niewłaściwej jakości. W piśmie informującym o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kary pieniężnej, kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do zapoznania się z aktami i prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia. 6

7 Zgodnie z art. 40a ust. 5 ustawy o jakości ustalając wysokość kary pieniężnej Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia strony, zakres naruszenia a także dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno- spożywczych i wysokość obrotów. Oceniając stopień szkodliwości społecznej z punktu widzenia rodzaju naruszonych reguł ostrożności, należy stwierdzić, że jest to wysoki stopień szkodliwości czynu. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w przeprowadzonym postępowaniu uwzględnił wszelkie okoliczności wpływające na stopień szkodliwości czynu, odnoszące się zarówno do podmiotowej, jak i przedmiotowej strony czynu. Kontrolowany przedsiębiorca jest profesjonalnym podmiotem zajmującym się sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych. Od przedsiębiorcy należy zatem wymagać stosownej wiedzy i doświadczenia w zakresie obrotu artykułami spożywczymi, a także stosowania odpowiednich procedur uniemożliwiających przedostawanie się do bezpośredniej sprzedaży dla konsumentów artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości. Kontrolowany przedsiębiorca dopuścił do sprzedaży artykuły niewłaściwej jakości tj. artykuły niewłaściwie oznakowane, czym pozbawił konsumentów gwarantowanej przepisami prawa informacji o danym artykule spożywczym. W przypadku zakwestionowanych artykułów stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku wymaganych przepisami prawa tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych, elementów oznakowania w postaci nazwy producenta oraz wykazu składników. Oznakowanie w powyższy sposób artykułu spożywczego wprowadza konsumentów w błąd co do składu danego artykułu, a tym samym uniemożliwia podjęcie w własciwej decyzji i dokonanie wyboru artykułu zgodnego z oczekiwaniami. Ponadto w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono także nieprawidłowość nazwy parówek wieprzowych Interki, wskazując na niezgodność użytej nazwy Wiejskie Pyszności ze środkami stosowanymi na etapie produkcyjnym tego artykułu. Stwierdzić należy, iż użyty przymiotnik wiejskie ma konotacje językowe sugerujące potencjalnym konsumentom prosty sposób produkcji lub przetwarzania danego środka spożywczego. Stosowanie przez 7

8 producenta m.in.: substancji zagęszczających, przeciwutleniaczy, czy substancji wzmacniających smak, jest jawną sprzecznością ze stosowaną przez niego nazwą artykułu. Stopień zawinienia kontrolowanego należałoby określić jako niedbalstwo. Oznacza to, iż kontrolowany przedsiębiorca nie przewidywał możliwość popełnienia czynu zabronionego, choć mógł, a nawet powinien ją przewidzieć. Strona postępowania, jako profesjonalny podmiot działający na rynku artykułów rolnospożywczych ma obowiązek stosowania takich procedur, by nie dopuszczać do przedostawania się do bezpośredniej sprzedaży dla konsumentów produktów niewłaściwej jakości. Od przedsiębiorcy należy oczekiwać, iż z należytą starannością będzie dbał o wprowadzanie do obrotu z konsumentami artykułów prawidłowo oznakowanych. Kontrolowany przedsiębiorca powinien zapewnić konsumentom możliwość zaopatrywania się wyłącznie w produkty odpowiednio oznakowane. W przypadku zakresu naruszenia należy podnieść, iż naruszone zostały przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, a także rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z r. z p. zm.), które to nieprawidłowości należało zakwalifikować, jako naruszenie wymagań w zakresie oznakowania, istotne z punktu widzenia interesów konsumentów i regulacji rynków rolnych. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność kontrolowanego przedsiębiorcy, należy zaznaczyć, iż jest to podmiot dotychczas niekarany. 8

9 Przedsiębiorca zalicza się do grupy małych przedsiębiorców wg. przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 155, poz. 1095) - oświadczenie z dnia 29 października 2013 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierzył zatem karę wynikającą z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych. Ponadto, przy wydawaniu decyzji, obok uwzględnienia powyższych przesłanek Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił treść art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z r. ze zm.), iż kara powinna być skuteczna oraz odstraszająca a także wziął pod uwagę zasadę proporcjonalności, która zakłada, że zastosowany środek musi być właściwy do osiągnięcia zakładanego celu. W tym przypadku należało zastosować środek w postaci wymierzenia odpowiedniej kary pieniężnej w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). sentencji. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł zatem jak w Zgodnie z art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, karę pieniężną o której mowa w sentencji decyzji, stanowiącą dochód budżetu państwa, przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić na konto bankowe Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, nr konta NBP O/O Poznań nr , w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji, która wtedy staje się jednocześnie decyzją ostateczną. 9

10 Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U r., nr 8, poz. 60 z p. zm.). Pouczenie: 1. Od niniejszej decyzji na podstawie art i 2 oraz art i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U r., poz. 267), przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 składane na piśmie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej AL. Marcinkowskiego 3, Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Do należności pieniężnych nie uiszczonych w terminie stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa ( Dz. U r., nr 8, poz. 60 z p. zm.). 10

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-83(3)/12/JK Warszawa, 12 listopada 2012 r. DECYZJA DIH-1/80/2012 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-66(15)/14/AnŁ Warszawa, 13 listopada 2014 r. DECYZJA DIH-1/80/2014 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD Warszawa, czerwiec 2014 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 I. CEL KONTROLI Każdego roku

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl Wstęp Jarosław DIAKUN, Waldemar WIELICZKO Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Prawidłowość znakowania i jakość handlowa pieczywa w dystrybucji handlowej Streszczenie W artykule, na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU)

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) Warszawa, grudzień 2009 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-3 (4)/12/MB Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. DECYZJA DIH- 4 /4/2012 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wiśniewski. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Jerzy Wiśniewski. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Jerzy Wiśniewski ul. Lubelska 46, 32-233 Rzeszów e-mail: jwisniewski@ijhars.gov.pl tel./fax 17 853-34-38 Boguchwała, 22.03.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego a w szczególności właściwym organom

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-1/08/AZ Warszawa, dn. 31 stycznia 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 2/2008 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym

Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym 1. Wstęp Prawo żywnościowe obejmuje swoim zakresem krajowe oraz unijne przepisy regulujące

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji Karniowice 2013 Opracowanie: Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DIH - 4/6/2015

DECYZJA DIH - 4/6/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-5( 4 )/15/AB Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. DECYZJA DIH - 4/6/2015 Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 3 (23)/2011 ISSN 1896-9569 Artykuły zafałszowane str. 17 Jakość handlowa przetworów mlecznych str. 6 świeżych owoców i warzyw

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Metodologia wprowadzania nowego produktu na rynek Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz*, dr inż. Grzegorz Tokarczyk Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo