48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno 16-19.10.2014"

Transkrypt

1 48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno Pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Marka Bojarskiego Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego KOMUNIKAT 1

2 ORGANIZATORZY SYMPOZJUM Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Geologii PAN w Warszawie Česká Speleologiczná Společnost Sekcja Speleologiczna Niedźwiedzie Řehak - Speleo Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Sekcja Grotołazów Wrocław KOMITET ORGANIZACYJNY Krzysztof Stefaniak Urszula Ratajczak Michał Gąsiorowski Anna Jędruch Szymon Kostka Anna Haczek Marek Markowski Josef Řehak Stanislav Řehak Dariusz Data Elżbieta Dumnicka Michał Gradziński Helena Hercman Wojciech Wróblewski STRONA SYMPOZJUM:

3 W roku 2007 odbyła się na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i w Kotlinie Kłodzkiej Międzynarodowa Konferencja (Karst & Cryokarst), podsumowywująca dotychczasowy stan badań na obszarze Wyżyny Częstochowskiej i Wschodnich Sudetów. Także w tym samym roku w dniach odbyło się w Kletnie 41. Sympozjum Speleologiczne. Od tego czasu w Jaskini Niedźwiedziej speleolodzy Sekcji Grotołazów Wrocław z Sekcji Speleologicznej Niedźwiedzie dokonali odkryć, które diametralnie zmieniły postrzeganie jaskini. Także w ramach badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego zostały dokonane odkrycia, które zmieniły istniejący stan wiedzy o Jaskini Niedźwiedziej, jej ewolucji i faunie. Dlatego podjęta została inicjatywa zorganizowania w tym roku w Kletnie kolejnego 48. Sympozjum Speleologicznego. Obrady Sympozjum i zakwaterowanie uczestników przewidziane są w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelowym Puchaczówka ; Sienna 5c; Stronie Śląskie (http://www.puchaczowka.pl/)

4 PROGRAM SYMPOZJUM (czwartek) Rejestracja uczestników w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelowym Puchaczówka ; Sienna 5c; Stronie Śląskie Sesja terenowa A Ok Obiadokolacja (piątek) 7.30 Śniadanie Rejestracja uczestników w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelowym Puchaczówka ; Sienna 5c; Stronie Śląskie 9.00 Oficjalne otwarcie Sympozjum 9.15 Sesja referatowa Rejestracja uczestników w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelowym Puchaczówka ; Sienna 5c; Stronie Śląskie Obiad Sesja referatowa Sesja posterowa Uroczysta kolacja 7.30 Śniadanie Sesja terenowa B (sobota) W czasie sesji terenowej obiad zaplanowany będzie w godzinach w w terenie Kolacja grillowa (niedziela) 7.30 Śniadanie Sesja terenowa C Obiad Zakończenie sympozjum

5 1. Sesje referatowe i sesja posterowa: Tematyka prezentacji winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz szeroko pojętych zjawisk krasowych (geologicznych, hydrologicznych, biologicznych, paleontologicznych, archeologicznych itp.), a także zagadnienia eksploracji jaskiń. Szczegóły zostaną podane w drugim komunikacie po otrzymaniu zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszonych referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu sympozjum lub decyzji o przedstawieniu części referatów w formie posterów. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie anonsowane na stronie internetowej i uwzględnione w drugim komunikacie. 2. Sesje terenowe Sesja terenowa A (czwartek w godzinach od do ok ) Sesja A1 - Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (trasa turystyczna). Zjawiska krasowe Jaskini Niedźwiedziej i doliny Kleśnicy; hydrologia, osady, stratygrafia, datowanie, paleogeografia i ewolucja środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie. Sesja terenowa A2 Stare nowe dolne partie Jaskini Niedźwiedziej (wyłącznie dla osób zarejestrowanych na Sympozjum Speleologicznym; trasa wymagająca umiejętności speleologicznych, kombinezonu, kasku i czołówki). Ze względu na obszar chroniony będzie zorganizowany płatny dojazd z Pensjonatu Puchaczówka do Jaskini Niedźwiedziej i z powrotem. Obwiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren rezerwatu Jaskinia Niedźwiedzia. Sesja terenowa B (sobota w godzinach od 9.00 do ok ) Sesja B1 zjawiska krasowe Doliny Morawy i Jaskinia na Špičáku. Dojazd autokarami. Wymagany ubiór terenowy, dla osób wchodzących do jaskini Tvarožne díry kombinezon, czołówka, kask, kalosze. Sesja terenowa C (niedziela w godzinach od 9.00 do ok ) Sesja terenowa C1 Sala Mastodonta (o uczestnictwie decyduje członkostwo w Sekcji Speleologicznej PTP, wyłącznie dla osób zarejestrowanych na Sympozjum Speleologicznym; trasa wymagająca bardzo dobrych umiejętności. Dojście do Sali Mastodonta wymaga pokonania kilku miejsc bardzo trudnych wspinaczkowo wejść oraz trzech zacisków, z tego jeden klasy Z3. Organizatorzy zastrzegają sobie weryfikację osób przed wejściem i w trakcie trasy, konieczny kombinezon PCV, uprząż ze sprzętem, kask i czołówka, liczba miejsc ograniczona) Ze względu na obszar chroniony będzie zorganizowany płatny dojazd z Pensjonatu Puchaczówka do Jaskini Niedźwiedziej. Obwiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren rezerwatu Jaskinia Niedźwiedzia. Sesja terenowa C2 Jaskinia Kontaktowa, Jaskinia w Rogóżce, Jaskinia Radochowska (konieczne są kombinezony, kaski i oświetlenie dojazd samochodami uczestników) Sesja terenowa C3 Kopalnia uranu w Kletnie (kras kopalny), Muzeum Ziemi w Kletnie

6 PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA Hotel dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 1 os. oraz wieloosobowych. Istnieje możliwość uczestnictwa w Sympozjum bez korzystania z oferowanych noclegów i wyżywienia w takim przypadku wymagane jest uiszczenie opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna Oplata konferencyjna zniżkowa Opłata konferencyjna jednodniowa- sesja referatowa Dojazd do rezerwatu Jaskinia Niedźwiedzia (1 kurs) Nocleg Pokój 1- osobowy Pokój wieloosobowy Wyżywienie Śniadanie Obiad Obiadokolacja Uroczysta kolacja Kolacja grillowa 90 PLN 80 PLN 40 PLN 5 PLN 68 PLN 45 PLN 20 PLN 35 PLN 35 PLN 80 PLN 35 PLN Oplata konferencyjna obejmuje udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych (wraz z przejazdami). Opłata zniżkowa przysługuje Członkom Sekcji Speleologicznej. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o ubezpieczenie się indywidualnie. Z uwagi na konieczność wcześniejszej rezerwacji noclegów i posiłków koszty wyżej wymienionych usług będą rozliczane według deklaracji w karcie zgłoszeniowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kosztów uczestnictwa. Ostateczne koszty zostaną podane w 2 komunikacie. Możliwy będzie udział w sesjach referatowych i posterowej w dniu na zasadzie opłaty jednodniowej opłata w kwocie 40 PLN od osoby, pokrywająca koszty przerw kawowych i wynajmu sali (opłata nie uwzględnia materiałów sympozjalnych). WPŁATY Opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania i wyżywienia tradycyjnie będzie można wpłacać na miejscu po przyjeździe. TERMINARZ r. nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa r. ostateczny termin przysyłania streszczeń referatów r. wysłanie Komunikatu nr 2 wyłącznie do zgłoszonych wcześniej uczestników

7 INFORMACJE DLA AUTORÓW Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz abstrakty referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych abstraktów w terminie do dnia 01 września 2014 r. do mgr Urszuli Ratajczak, Zakład Paleozoologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, Wrocław, najlepiej drogą elektroniczną na adres Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim. W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski i Nowak (1984) oraz Kowalski et al. (2008) przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami: Artykuły w czasopismach Kowal, J. & Nowak, A., Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5. Książki i wydawnictwa nieperiodyczne Janik, W. (ed.), Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 pp. Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych Kowal, J., Nowak, A. & Janik, W., Fauna jaskini. In: Janik, J., (ed.) Jaskinia Górna eksploracja i badania. PWN, Wrocław, pp W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum w zakładce Dla autorów. Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc KORESPONDENCJA Adres mgr Urszula Ratajczak Zakład Paleozoologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, Wrocław; STRONA SYMPOZJUM: INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW I KOMUNIKATÓW Autorzy referatów i komunikatów proszeni są o przygotowanie prezentacji w formacie Microsoft Power Point lub PDF oraz wcześniejsze skopiowanie ich do komputera w sali konferencyjnej. Maksymalny czas wystąpienia wynosi 20 minut (referat 15 minut + dyskusja 5 minut) i 15 minut (komunikat 10 minut + dyskusja 5 minut). Autorzy posterów proszeni są o dostarczenie ich do organizatorów przy rejestracji. Postery wisieć powinny przez cały czas trwania konferencji. Autorzy posterów proszeni są o przygotowanie dla zainteresowanych kopii posterów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego

Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Kletno, 16 19.10.2014 r. Organizatorzy: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników

Bardziej szczegółowo

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa komunikat2 UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! Żywiec 16-19.05.2013 V Polska Konferencja Sedymentologiczna Głębokomorska sedymentacja fliszowa Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Bezpieczeństwo informacji w biznesie

JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Bezpieczeństwo informacji w biznesie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji: JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Konferencja odbędzie się: w Łomży, 27.05-01.06 2014r. JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Łomża, 27.05-01.06.2014 Kontynuując rozpoczęty przed sześcioma

Bardziej szczegółowo

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE 57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy do udziału w 57 Naukowo-Technicznej Konferencji

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM III KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAWA J. WYSOCKIEGO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Instytut Wschodnich Inicjatyw zaprasza na międzynarodową konferencję w ramach projektu: Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Kraków, 29-31 sierpnia 2013 r. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE

KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU SEKCJA PTS SOCJOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r.

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. I KOMUNIKAT INFORMACYJNY XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. Organizator: POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Partnerzy Patron Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy

Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Lp. Data Tytuł Organizator/współorganizator 1960 1. 24 VI 1960 2. 15 IX 1961 VII Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (wycieczka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Feel the GraveL SPIS TREŚCI. Regulamin Uzupełniający. Regulamin Uzupełniający

Feel the GraveL SPIS TREŚCI. Regulamin Uzupełniający. Regulamin Uzupełniający Druskienniki EE the GR A V E L photo: M-Sport/McKlein SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Organizacja...2 3. Program Rajdu oraz ważne terminy...5 4. Zgłoszenia...7 5. Ubezpieczenie...10 6. Reklama i numery identyfikacyjne...11

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA w KIELCACH VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ Kielce, 10-11 października 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r.

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r. Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 24-26 kwietnia 2015 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r.

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZARZĄD G ŁÓWNY POLISH SOCIETY OF REAL ESTATE VALUERS THE BOARD OF ADMISTRATION 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422, tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014 ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU POD HONOROWYM PATRONATEM GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PREZESA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w

Bardziej szczegółowo

Organizatorem imprezy ponownie Wydział Wychowania Fizycznego i Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizatorem imprezy ponownie Wydział Wychowania Fizycznego i Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Organizatorem imprezy ponownie Wydział Wychowania Fizycznego i Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Zapraszamy wszystkich chętnych pracowników i studentów. Mamy jeszcze darmowe wejściówki. Zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo