PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką."

Transkrypt

1 A K T U A L I Z A C J A PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. Zadanie I odcinek od ul.trzebnickiej do wiaduktu kolejowego. O r g a n i z a c j a r u c h u d o c e l o w e g o Zleceniodawca: PRW Sp. z o.o Wrocław ul.św.mikołaja 12 Branża : drogowa Zawartość opracowania: - opis techniczny - dokumenty i uzgodnienia - rysunki L.p. Stanowisko Imię i nazwisko Branża Numer uprawnień Podpis 1. Projektant mgr inż. Alicja Borczyk Drogowa 341/88/UW Wrocław, sierpień 2012 rok.

2 PW budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.zadaniei organizacja ruchu docelowego 1 PROJEKTU Opis techniczny WYKONAWCZEGO Z a m i e n n e g o dla budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. Zadanie I odcinek od ul.trzebnickiej do wiaduktu kolejowego - o r g a n i z a c j a r u c h u d o c e l o w e g o 1. Podstawa opracowania Umowa z dnia r. zawarta między spółką PRW Sp. z o.o Wrocław ul.św.mikołaja 12 a Pracownią Projektową ABE Alicja Borczyk, Wrocław ul.niedżwiedzia 29/8 2. Materiały wyjściowe i pomocnicze do projektowania Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja uzupełniającą majątku drogowego i uzbrojenia podziemnego do celów projektowych. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych.część I i II. GDDP Warszawa 2001 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa z dnia r. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U. Nr 140 z 20 listopada 1998 poz. 906 / Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 415 / Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta Wrocławia. Biuro Rozwoju Wrocławia 2005 r. Koncepcja podstawowej sieci tras rowerowych we Wrocławiu 3.Zakres i cel opracowania. Opracowanie obejmuje ul.zakładową od ul.trzebnickiej, odcinek ul.a.słonimskiego oraz ul.rychtalską do wiaduktu kolejowego. Celem opracowania jest dostosowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego ul.zakładowej i ul.rychtalskiej do włączenia nowego odcinka ulicy, łączącego ul.zakładową z ul.rychtalską.

3 PW budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.zadaniei organizacja ruchu docelowego 2 4.Organizacja ruchu docelowego Projekt organizacji ruchu docelowego obejmuje zmiany w oznakowaniu na ul.zakładowej, oznakowanie projektowanego łącznika Zakładowa-Rychtalska oraz odcinek ul.rychtalskiej do wiaduktu kolejowego. Projektowany odcinek ulicy oznakowano jako drogę główną.zmiany na ul.zakłdowej będą polegały na likwidacji pasa dla lewoskrętów. Wjazd na parking przy C.H. Leclerc będzie się odbywał przez sąsiednie skrzyżowanie. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome winno być zgodne z następującymi wymaganiami: -lico znaków i tablic informacyjnych z folii odblaskowej II typu pokrytej farbą sitodrukową -tarcza znaku profilowana z blachy ocynkowanej, stalowej, grubości 1,5-2 mm -zamocowanie uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany do tarczy znaku -obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy słupka -słupek prosty lub profilowany z wysięgnikiem, ocynkowany,fi / u dołu z przyspawanymi tzw. wąsami kotwiącymi, u góry zaślepiony/ -słupki przystankowe typu SL/PR-B01, kolor RAL 7016, zabezpieczone trwale antygrafity i anty-plakatowo systemem HLG. -Oznakowanie pionowe należy przyjąć z grupy małych, za wyjątkiem znaków określonych rozporządzeniem. - znaki pionowe typu C-13 do oznakowania ścieżki rowerowej przyjąć z grupy mini oznakowanie poziome oznakowanie grubowarstwowe z masy plastycznej układanej na zimno o grubości 2,0-2,5 mm z dodatkiem mikrokulki szklanej. Na przejściach dla pieszych krawężnik wys. 0 cm. Na wjazdach do posesji na szerokości chodnika i ścieżki rowerowej krawężnik wys. 0 cm wtopiony. Wygrodzenia. W miejscach wyznaczonych przed przejazdem przez jezdnie, należy ustawić barierki rowerowe z rur stalowych fi 50mm wys. 1,20 m długości 1,5 m w odległości 0,25 m od krawędzi ścieżki. Bariery malowane proszkowo na kolor RAL Wzdłuż nasypów oraz na murach oporowych będą ustawione ogrodzenia typu przystankowego wys. 1,2 m. Na odcinku między rondem a ul.rychtalską z uwagi na lokaliza cję naziemnego zbiornika na gaz na sąsiedniej posesji oraz mur oporowy, należy ustawić barierę energochłonną SP-05 w pasie zieleni.również wzdłuż muru oporowego przy parkingu E.Leclerc należy zamontować bariery SP-05. Przystanki autobusowe. Na przystankach autobusowych należy ustawić wiaty typu WT/KP-A, 4-segmentowe o konstrukcji ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, wypełnione szkłem hartowanym o dachu płaskim.wiaty należy wyposażyć w ławkę wolnostojącą, montowaną do podłoża typu LS/KA-F01 oraz ustawić kosze na odpadki typ KP/KA-E09. Słupki przystankowe typu SL/PR-B01, zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich. Należy przyjąć kolorystykę - RAL-9007.Obiekty małej architektury należy zabezpieczyć trwale anty-grafity i anty-plakatowo systemem HLG. Do wiat przystankowych doprowadzone będzie zasilanie linią energetyczną kablową z obwodów oświetlenia drogowego w/g odrębnego opracowania.

4 PW budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.zadaniei organizacja ruchu docelowego 3 Uzasadnienie zastosowanych rozwiązań na przystanku autobusowym przy ul.słonimskiego. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych projektowana zabudowa mieszkaniowa osiedla oraz droga zostały podniesione o około 1,5 m ponad istniejący teren. Wiąże się to z koniecznością wykonania skarp nasypów w zakresie pasa drogowego na działce będącej w zarządzie ZDiUM.W rejonie przystanku autobusowego, jadąc od ronda ze względu na ograniczenia terenowe, zaprojektowano minimalne dopuszczalne szerokości peronu przystankowego -1,5 m i ścieżki rowerowej - 2,0m. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości pochylenia skarp nasypu, nie ma możliwości poszerzenia peronu przystankowego. Innym rozwiązaniem na poszerzenie peronu przystankowego byłaby likwidacja skarpy i wykonanie muru oporowego. Jednak ze względu na kolizję z istniejącym kolektorem Ko 2500, przebiegającym wzdłuż zatoki autobusowej pod skarpą nasypu, to rozwiązanie również nie jest możliwe. Wiatę przystankową umieszczono w rejonie skosu wyjazdowego zatoki autobusowej. 5.Uwagi końcowe Wszystkie prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały użyte do wykonania oznakowania powinny posiadać stosowne atesty.należy przestrzegać ustaleń zawartych z uzgodnieniach. Opracowała : mgr inż. Alicja Borczyk

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

2.2.5 Obiekty dodatkowe

2.2.5 Obiekty dodatkowe STYK JEZDNI BRUKOWANEJ KAMIENNEJ I BITUMICZNEJ (ul.uczniowska) Jezdnia obramowana będzie krawęŝnikiem kamiennym z rozbiórki na ławie betonowej z oporem z betonu B15 KrawęŜnik wtopić w poziom obu nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MUR OPOROWY L=20,90m WIDOK OD STRONY SKARPY A-A BETON C20/25. STAL A-IIIN Długość BETON PODKŁADOWY C12/15

MUR OPOROWY L=20,90m WIDOK OD STRONY SKARPY A-A BETON C20/25. STAL A-IIIN Długość BETON PODKŁADOWY C12/15 A-A WIDOK OD STRONY SKARPY MUR OPOROWY L=0,90m Poz. BETON C0/5 ZESTAWIENIE STALI STAL A-IIIN Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN BETON PODKŁADOWY C/5 8 458,000 0,9

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 329 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Wersja: 02 Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Data wydania:. Informacje formalne: Opracowanie: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Elbląg Sp. z o.o./biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo