0(A, ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Szczecin, dn r. /201/D1/2015 SSSZ/KZ/.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0(A, ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Szczecin, dn. 22.06.2015 r. /201/D1/2015 SSSZ/KZ/."

Transkrypt

1 Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łoskiego ul. Soko łoskiego Szczecin-Zdunoo tel , fax Szczecin, dn r. SSSZ/KZ/. /20/D/205 ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępoania o udzielenie zamóienia publicznego na dosta ę produktó leczniczych i yrobó medycznych grupach rodzajoych: I. Produkty lecznicze, Il. Zyienie, Kontrasty, IV. środki dezynfekcyjne ( spray: 7/D/apteka/205) Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Soko łoskiego uprzejmie informuje, iż za najkorzystniejsze poszczególnych grupach rodzajoych uznano Wykonacó: A. I GRUPA RODZAJOWA PRODUKTY LECZNICZE PAKIET NR Sanofi-Aventis Spó łka z o.o., ul. Bonifraterska 7, Warszaa PAKIET NR Katoice PAKIET NR 4 GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunaldzka 89, Pozna ń otrzyma ła 96,67 pkt. PAKIET NR Wroc ła, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (daniej: Polska Grupa ul. Zbąszyńska, 9-42 Łódź Uzasadnienie yboru: oferta spe łnia szystkie ymogi zaarte oraz ustaie z dnia r. Prao zamóie ń publicznych (t.j.: Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o.) Specyfikacji Istotnych Warunkó Zamóienia Dz. U. z 20 r. poz. 907 z pó źn. zm.). Oferta PAKIET NR Katoice 0(A,

2 PAKIET NR Katoice PAKIET NR Wroc ła, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o.) ul. Zb ąszyńska, 9-42 Łódź PAKIET NR 9 FARMACOL S.A., ul. Rzepakoa 2, Katoice PAKIET NR Katoice PAKIET NR FARMACOL S.A., ul. Rzepakoa 2, Katoice 54-6 Wroc ła, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o.) ul. Zb ąszyńska, 9-42 Łódź PAKIET NR BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej a, 2-20 Bia ła Piska Uzasadnienie yboru: oferta spelnia szystkie ymogi zaarte Specyfikacji Istotnych Warunkó Zamóienia PAKIET NR 4 TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 4, P łochocin WYKONAWCY WYKLUCZENI Na podstaie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustay z dnia r. Prao zamóie ń publicznych, z dalszego postępoania ykluczono Wykonacę : Lider Konsorcjum: Aspen Pharma Ireland Limited, One George's Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia Członek Konsorcjum: Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, Wroc ła Wykonaca nie ykaza ł spe łnienia arunku udzia łu postępoaniu, tj. nie spe łni ł ymogu okre ślonego SIWZ, rozdz. V ust. pkt..2. OFERTY ODRZUCONE Na podstaie art. 24 ust 4 ofert ę Wykonacy: Aspen Pharma Ireland Limited, One George's Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia i Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, Wroc ła uznano za odrzuconą. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA cł ażt Strona 2 z 7

3 Postępoanie uniea żniono na podstaie art. 9 ust. pkt., poniea ż nie z łożono żadnej niepodlegaj ącej odrzuceniu. Wykonacy, którzy z łożyli oraz liczba punktó uzyskanych poszczególnych kryteriach oceny ofert o Wykonaca Sanofi-Aventis Spó łka z o.., o ul. Bonifraterska 7, Warszaa Lider Konsorcjum: Aspen Pharma Ireland Limited, One George's Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia Członek Konsorcjum: Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, Wroc ła Toru ń 54-6 Wrocła S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska, 9-42 Łódź 4 FARMACOL S.A.,ul. Rzepakoa Katoice Katoice Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 7 ul. Hrubieszoska 2, Warszaa GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunaldzka 89, Pozna ń 0 Toru ń PGF URTICA Sp z o.o., Katoice PGF URTICA Sp. z o.o., Katoice Katoice ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, Wroc ła 54-6 Wroc ła S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.) ul. Zb ąszy ń ska, 9-42 Łód ź Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domanieska 9 B, Warszaa FARMACOL S.A.,ul. Rzepakoa Katoice 0 Toru ń PGF URTICA Sp. ZOO., FARMACOL S.A.,ul. Rzepakoa Katoice dostay" dostay) 85,7 0,00 95,7 85,5 0,00 95,5 86, 0,00 96, 44,68 0,00 54,68 90,00 6,67 96,67 82,90 0,00 92,90 85,90 0,00 95,90 85,56 0,00 95,56 8,22 0,00 9,22 88,20 0,00 98,20 8,86 0,00 9,86 8,42 0,00 9,42 80,78 0,00 90,78 Strona z 7

4 Katoice 0 Toru ń PGF URTICA Sp. z o.o., FARMACOL S.A.,ul. Rzepakoa Katoice PGF URTICA Sp. z o.o., Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej a, 2-20 Bia ła Piska Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 7 ul. Hrubieszoska 2, Warszaa TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 4, P łochocin 54-6 Wroc ła S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.) ul. Zbaszy ńska, 9-42 Lód ź Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomy ś l 89,58 0,00 99,58 86,2 0,00 96,2 80,6 0,00 90,6 77,57 0,00 87,57 66,2 0,00 76,2 B. II GRUPA RODZAJOWA - ŻYWIENIE PAKIET NR Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomyś l Hrubieszoska 2, Warszaa PAKIET NR Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkoskiego 8, Warszaa PAKIET NR 4 Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomy ś l PAKIET NR 5 Hrubieszoska 2, Warszaa PAKIET NR 6 Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomy ś l PAKIET NR 7 Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomy ś l cli Strona 4 z 7

5 PAKIET NR 8 Hrubieszoska 2, Warszaa PAKIET NR 9 Salus International Sp. z o.o., ul. Pulaskiego 9, Katoice PAKIET NR 0 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkoskiego 8, Warszaa PAKIET NR Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomy ś l OFERTY ODRZUCONE PAKIET NR 5 Na podstaie art. 87. ust. 2 ofert ę Wykonacy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi ąclecia 4, Noy Tomy ś l odrzucono, poniea ż jej treść nie odpoiada tre ści Specyfikacji Istotnych Warunkó Zamóienia. Wykonaca poz. 5, kolumnie 6, 7 i 9 pisa ł cenę 0,00 PLN", kolumnie produkt ycofany z produkcji". Tym samym oferta jest nieporónyalna. Wykonacy, którzy z łożyli oraz liczba punktó uzyskanych poszczególnych kryteriach oceny ofert vid Wykonaca 7 Hrubieszoska 2, Warszaa Noy Tomy ś l 7 Hrubieszoska 2, Warszaa 2 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkoskiego 8, Warszaa Noy Tomy ś l 7 Hrubieszoska 2, Warszaa Noy Tomyśl Noy Tomy ś l Noy Tomy ś l 7 Hrubieszoska 2, Warszaa PGF URTICA Sp z o.o., Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej a, 2-20 Bia ła Piska FARMACOL S.A.,ul. Rzepakoa Katoice Katoice 2 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkoskiego 8, Warszaa liczba pkt. dostay" dostay) 82, 0,00 92, 89,75 0,00 99,75 87,6 0,00 97,6 85,74 0,00 95,74 Strona 5 z 7

6 7 Hrubieszoska 2, Warszaa 7 Hrubieszoska 2, Warszaa Noy Tomy ś l 76,60 0,00 86,60 8,25 0,00 9,25 C. III GRUPA RODZAJOWA - KONTRASTY PAKIET NR 54-6 Wroc ła Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.) ul. Zb ąszyń ska, 9-42 Łód ź ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, Wroc ła oraz ustaie z dnia r. Prao zamóien publicznych (t.j.:dz. U. z 20 r. poz. 907 z pó źn. zm.). Oferta PAKIET NR FARMACOL S.A., ul. Rzepakoa Katoice Wykonacy, którzy z łożyli oraz liczba punktó uzyskanych poszczególnych kryteriach oceny ofert Wykonaca 54-6 Wroc ła Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (daniej: Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.) ul. Zbaszy ńska, 9-42 Łódź ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, Wroc ła FARMACOL S.A., ul. Rzepakoa Katoice liczba pkt. dostay" 90,00 0,00 dostay) 00,00 D. IV GRUPA RODZAJOWA - Ś RODKI DEZYNFEKCYJNE PAKIET NR Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii konopnickiej a, 2-20 Bia ła Piska MEDILAB Firma ytórczo-us ługoa Sp. z o.o., ul. Nied źiedzia 60, 5-5 Bia łystok oraz ustaie z dnia r. Prao zamóien publicznych (t.j.:dz. U. z 20 r. poz. 907 z pó źn. zm.). Oferta PAKIET NR EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., ul. 7 Stycznia 45 D, Warszaa oraz ustaie z dnia r. Prao zamóien publicznych (t.j.:dz. U. z 20 r. poz. 907 z pó źn. zm.). Oferta Strona 6 z 7

7 Wykonacy, którzy z łożyli oraz liczba punktó uzyskanych poszczeqólnych kryteriach oceny ofert 2 Wykonaca liczba pkt. dostay" MEDILAB Firma ytórczo-us ługoa Sp. z o.o., ul. Nied źiedzia 60, 5-5 Bia łystok 80,54 6,67 Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii konopnickiej a, 2-20 Bia ła Piska MEDILAB Firma ytórczo-us ługoa Sp. z o.o., ul. Nied źiedzia 60, 5-5 Bia łystok 4 EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., ul. 7 Stycznia 45 D, Warszaa Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii konopnickiej a, 2-20 Bia ła Piska Katoice Noy Tomy ś l dostay) 87,2 8,8 0,00 9,8 60,84 0,00 70,84 70,54 0,00 80,54 Dzi ękujemy za udzia ł / postępoaniu. Z poa żaniem ' bkow N DZIA ŁU 6NMe(i Ptiblicznych t.u.sueski 5.LjOlOgii Hnto;,.:."/ n!kj t r apil nt ta Nszkieicz ST. REFE A ryi ENT a,\nn FiTEKI my Janin 7/sdofik Strona 7 z 7

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.) Gdynia, a. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2014/S 167-297703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2014/S 167-297703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297703-2014:text:pl:html Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2014/S 167-297703 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: ZP 3311/33-3/2015 Chełm dnia: 2015-07-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 i art. 93 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 28-01-2015r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową w zakresie Profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA ul. BartyckallOA tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 fax: 22 651 06 76 e-mail: warszawa@wios.wars2awa.pl http://www.wios.wars2awa.pl Warszawa,^,listopad

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 20-950 Lublin, Al. Racławickie tel. +8 8 5--59, fax +8 8 5--6, e-mail:dzp@kul.pl Lublin, dn. 2.0.20 r. Nr sprawy: AZP-20/PN-P/002/20 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głęboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyroby garmażeryjne. Owoce, warzywa i podobne produkty, Owoce tropikalne

Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głęboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyroby garmażeryjne. Owoce, warzywa i podobne produkty, Owoce tropikalne Wadowice Górne, dn. 27.12.2012 r. Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych Górne 133E tel. 146661020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto. Reda, dn. 31.10.2013r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Brzeźnio, dn. 30.03.2012r. Nz. GOOiW.271.1.2012 Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu ZGM/DZ/85/2012/ADM

Bardziej szczegółowo

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych Legionowo, 05 grudnia 2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE I DO ZAKŁADU KYNOLOGII POLICYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo