Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXX/2044/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 4111 UCHWAŁA NR LXXX/2044/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXX/2044/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 13, art. 12 1, 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) ) na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy uchwala się, co następuje: 1. Załączniki nr 1-18 do uchwały nr XLV/1214/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz. poz i z 2013 r. poz. 2685) otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 do nr 18 do uchwały. 2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu do Wojewody Mazowieckiego oraz Komisarza Wyborczego w Warszawie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26 poz. 134, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/2044/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. Nr obwodu 1 Granice obwodu ul. Dzika: 4A, 6, 13, 15, 17, 19/23, al. Jana Pawła II: 78, 80, ul. Z. Słomińskiego: 5, 7, 14, 15, 17, 19, ul. Stawki: strona parzysta od nr 2 do nr 8 2 ul. Inflancka: 5, 11, 15, 19, ul. Pokorna: cała ul. M. Anielewicza: 10, 10A, 12, al. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 66 do nr 74, ul. Karmelicka: strona nieparzysta od nr 17A do nr 27, ul. J. Lewartowskiego: 17A, 18, 22, ul. Miła: 6, 8, 15, 17, 19, ul. Niska: strona parzysta od nr 8 do nr 12 i nr 11 ul. S. Dubois: 7, 8, 10, 12, ul. Karmelicka: 26, 30, ul. J. Lewartowskiego: strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Miła: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. Niska: 3, 3A, 5, ul. Stawki: 1, 3, 3A, 5/7, ul. L. Zamenhofa: 13 ul. gen. W. Andersa: 21, 21A, 21b, ul. M. Anielewicza: 2, 4, ul. S. Dubois: 3, 5, ul. J. Lewartowskiego: 9, ul. Nalewki: cała, ul. L. Zamenhofa: 10, 10A, 12 ul. gen. W. Andersa: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, ul. S. Dubois: 2, 4, ul. J. Lewartowskiego: 5 ul. gen. W. Andersa: strona parzysta od nr 6 do nr 26, ul. Bonifraterska: strona nieparzysta od nr 3/11 do nr 17, ul. Franciszkańska: 18, ul. Świętojerska: 24, ul. Wałowa: cała ul. Bonifraterska: strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Ciasna: cała ul. Franciszkańska: od nr 3 do nr 14a, ul. Konwiktorska: cała, ul. Koźla: 1, 3, ul. Międzyparkowa: cała, ul. Nowiniarska: cała, ul. Sapieżyńska: cała, ul. Z. Słomińskiego: 1, 2, 4, ul. Świętojerska: 4/10, 12, 16 ul. Boleść: cała, ul. Franciszkańska: 1, ul. Freta: cała, ul. Kościelna: cała, ul. Koźla: strona parzysta od nr 2/4 do nr 24/26, ul. Mostowa: cała, ul. Piesza: cała, ul. Przyrynek: cała, ul. Rajców: cała, ul. Rybaki: cała, ul. Rynek Nowego Miasta: cała, ul. Stara: cała, ul. Wenedów: cała, ul. Wójtowska: 1, ul. Zakroczymska: cała ul. M. Anielewicza: strona nieparzysta od nr 7 do nr 17, ul. Dzielna: 7, 7A, al. Jana Pawła II: 64, ul. Karmelicka: 11, 13, 15, 16, ul. Nowolipki: 10, 12, 12A, ul. Pawia: 4, ul. L. Zamenhofa: 7 ul. gen. W. Andersa: 13, 15, ul. M. Anielewicza: 3/5, ul. Dzielna: 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 8, 12, ul. Karmelicka: 12, ul. Nowolipki: strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. L. Siedziba obwodowej komisji wyborczej ul. Stawki 10 (Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1) ul. Stawki 10 (Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1) ul. Niska 5 (Gimnazjum Nr 37) ul. J. Lewartowskiego 2 32) ul. Dubois 3 (Przedszkole nr 11) ul. J. Lewartowskiego 2 32) ul. Ciasna ) ul. Świętojerska 12A (Centrum Pomocy Społecznej) ul. Przyrynek 9 (Zespół Szkół Architektoniczno- Budowlanych i Licealnych) ul. Karmelicka ) ul. Karmelicka )

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Zamenhofa: 1, 4, 5, 8 ul. Karmelicka: 3, 3A, 3C, 4A, 4B, ul. Nowolipie: 2B, 10, ul. Nowolipie 8 12, 12A, 14, 14A, ul. Nowolipki: strona nieparzysta od nr (V Liceum Ogólnokształcące) 9 do nr 17B ul. gen. W. Andersa: 1, ul. Karmelicka: 1, 1A, 1B, 2, 2A, ul. Nowolipie 8 2B, ul. Nowolipie: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17B, al. (V Liceum Ogólnokształcące) Solidarności : strona parzysta od nr 72 do nr 82 ul. Długa: cała, ul. Kapitulna: cała, ul. Kapucyńska: cała, ul. J. Kilińskiego: cała, ul. Miodowa: 12, 14, 16, 17/19, 18, ul. Długa 9 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 26, ul. Podwale: cała, ul. L. (Zasadnicza Szkoła Schillera: cała, al. Solidarności : strona parzysta od nr 58 Zawodowa nr 54) do nr 68, ul. Świętojerska: 5/7, 9 ul. Brzozowa: cała, ul. Bugaj: cała, ul. Celna: cała, ul. Dziekania: cała, ul. Jezuicka: cała, ul. Kanonia: cała, ul. Krzywe Koło: cała, ul. Nowomiejska: cała, ul. Piekarska: cała, ul. Piwna: cała, ul. Rycerska: cała, pl. Zamkowy: cały, ul. Rynek Starego Miasta: cały, ul. Szeroki Dunaj: cała, ul. Świętojańska: cała, ul. Wąski Dunaj: cała ul. Elektoralna: strona parzysta od nr 8/10 do nr 16/22, al. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 32 do nr 38, ul. Orla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11, al. Solidarności : strona nieparzysta od nr 95/99 do nr 115 pl. Bankowy: cały, ul. Elektoralna: 2, 4/6, 5/7, 9, 11, 13, 13A, 15, 17, 17A, 17C, 19, 19A, 19B, 21, 23, ul. Marszałkowska 115, pl. Mirowski: cały, ul. Orla: strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Ptasia: 2, 4, 6, al. Solidarności : strona nieparzysta od nr 81 do nr 93, ul. Zimna: cała ul. Grzybowska: strona parzysta od nr 2 do nr 16/22, al. Jana Pawła II: 26, 26A, pl. Żelaznej Bramy: cały ul. Graniczna: cała, ul. Marszałkowska: 111a, ul. Przechodnia: cała pl. Teatralny: cały, ul. Bielańska: cała, ul. A. Corazziego: cała, ul. Daniłowiczowska: cała, ul. A. Fredry: cała, ul. T. Gamerskiego: cała, ul. Moliera: 5, ul. Niecała: cała, ul. Senatorska: 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 40, al. Solidarności : 71, 75, 77, ul. Wierzbowa: cała ul. Kozia: cała, ul. Krakowskie Przedmieście: strona nieparzysta od nr 19 do nr 87/89, ul. Królewska: 2, ul. Miodowa: 1, 3, ul. Moliera: 2, 8, ul. Senatorska: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17/19, ul. Trębacka: cała ul. Bednarska: cała, ul. Białoskórnicza: cała, ul. Boczna: cała, ul. Dobra: 87, 89, 89A, ul. Garbarska: cała, ul. Karowa: strona parzysta od nr 14/16 do nr 20, ul. Krakowskie Przedmieście: strona parzysta od nr 42/44 do nr 68, ul. Krzywopoboczna: cała, ul. Mariensztat: cała, ul. Nowy Zjazd: cała, ul. Sowia: cała ul. Grzybowska: 3, 5, 9, pl. Grzybowski: 10, 12/16, al. Jana Pawła II: 18, 20, ul. Świętokrzyska: 36, ul. Twarda: 2, 4, 6, 8/12, 14 pl. Zamkowy 6 (Pałac Ślubów) ul. Elektoralna 12/14 (Zespół Szkół Specjalnych nr 85) ul. Elektoralna 5/7 (XVII Liceum Ogólnokształcące) al. Jana Pawła II 26A 220) al. Jana Pawła II 26A 220) ul. Niecała 14 75) ul. Moliera 2/4 (Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa) ul. Sowia 4 (Przedszkole nr 7) ul. Twarda 8/12 (Gimnazjum nr 42)

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz ul. Bagno: cała, pl. Grzybowski: 2, 6, 7, ul. Królewska: 43, 45, 47, ul. E. Plater: 36, ul. Próżna: cała, ul. Świętokrzyska: 30, 32, ul. Twarda: 1, ul. Zielna: cała ul. T. Czackiego: cała, pl. J. H. Dąbrowskiego: cały, ul. Jasna: 17, 24, 26, ul. Krakowskie Przedmieście: 3, 5, 7, ul. Kredytowa: cała, ul. Królewska: 17, 23, pl. S. Małachowskiego: cały, ul. Marszałkowska: 136, 138, 140, ul. Mazowiecka: cała, ul. Nowy Świat: 67, 69, ul. Szkolna: cała, ul. Świętokrzyska: strona parzysta od nr 14 do nr 18A, ul. R. Traugutta: cała ul. J. Bartoszewicza: cała, ul. Browarna: 5, ul. Cicha: cała, ul. Dynasy: cała, ul. Karowa: 31, ul. E. Konopczyńskiego: cała, ul. M. Kopernika: strona parzysta od nr 28 do nr 36/40, ul. Krakowskie Przedmieście: strona parzysta od nr 6 do nr 34, ul. Nowy Świat: 72, ul. Oboźna: 7, 8, 9, 11, ul. Sewerynów: cała, ul. Tamka: strona parzysta od nr 30 do nr 40, ul. Topiel: strona nieparzysta od nr 15 do nr 29 ul. Browarna: 4, 6, ul. Dobra: 26, 27, 29, 31, 53, 54, 72, ul. Drewniana: cała, ul. Elektryczna: cała, ul. Lipowa: cała, ul. Leszczyńska: cała, ul. Oboźna: 1, 3, 3/5, ul. Radna: cała, ul. Tamka: strona parzysta od nr 4 do nr 22/24, ul. Topiel: 6, ul. Wiślana: cała, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: 43, 45, ul. Zajęcza: cała ul. Pańska: 3, 5, 7, ul. E. Plater: 47, 55, ul. Sienna: 41, 43, 43A, 45, ul. Śliska: 3, 10 ul. G. P. Boduena: cała, ul. Chmielna: strona parzysta od nr 24 do nr 34, ul. Jasna: 6, 7, 8, 10, 14/16, ul. Marszałkowska: 124, ul. S. Moniuszki: cała, pl. Powstańców Warszawy: cały, ul. H. Sienkiewicza: cała, ul. Szpitalna: 5, ul. Świętokrzyska: 31/33, 35, ul. Zgoda: cała, ul. Złota: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 ul. Bracka: 23, ul. Chmielna: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, Al. Jerozolimskie: 42, ul. Krucza: 51, ul. Widok: cała ul. K. K. Baczyńskiego: cała, ul. Bracka: strona parzysta od nr 18 do nr 22, ul. Chmielna: 1/3, 2, 4, 5, 5/7, 6, 7, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, ul. W. Górskiego: cała, Al. Jerozolimskie: 28, 30, 32, ul. Nowy Świat: strona nieparzysta od nr 19 do nr 63, ul. Szpitalna: 4, 6, 8, 8A, ul. Warecka: cała ul. Foksal: 1, 3/5, 11, 13, 15, 17A, 17B, 19, 21, ul. Nowy Świat: 18/20, 22, 22/28, 24, 26, 28, 30, ul. Smolna: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ul. Foksal: strona parzysta od nr 2/4 do nr 16, ul. K. I. Gałczyńskiego: cała, ul. M. Kopernika: 3, 4, 5, 5/9, 6, 8/18, 11, 13, 15, 23, 25, 27/33, ul. Nowy Świat: strona parzysta od nr 34 do nr 66, ul. Okólnik: cała, ul. Ordynacka: cała, ul. Szczygla: cała, ul. Świętokrzyska: 1, ul. Tamka: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Twarda 8/12 (Gimnazjum nr 42) ul. Świętokrzyska 18A (Gimnazjum nr 38) ul. E. Konopczyńskiego 4 (Zespół Szkół nr 22) ul. Drewniana 8 (Zespół Szkół nr 69) pl. Defilad 1 (PKiN, wejście od ul. Marszałkowskiej) ul. W. Górskiego 5a (Przedszkole nr 16) ul. Nowy Świat 21a 211) ul. Nowy Świat 21a 211) ul. Smolna 30 (Gimnazjum nr 44) ul. Świętokrzyska 1 (XXXVII Liceum Ogólnokształcące) 34 ul. Czerwonego Krzyża: cała, ul. Dobra: strona nieparzysta ul. L. Kruczkowskiego 12B

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz od nr 3 do nr 19, ul. L. Kruczkowskiego: 12A, 12B, 14, 16, ul. Solec: 46, 52, 54, 56, 58/60, 62, 66, 101, 103, 109, 109A, 111, 113, 115, ul. Tamka: 17, 19/23 ul. Dobra: strona parzysta od nr 4 do nr 22/24, ul. S. Jaracza: cała, ul. J. Smulikowskiego: cała, ul. Tamka: strona nieparzysta od nr 1a do nr 13A, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: 31/33, 37A, 39 Al. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr 45 do nr 63, ul. Nowogrodzka: strona parzysta od nr 38 do nr 56, ul. E. Plater: 30, ul. J. Pankiewicza: cała, ul. Poznańska: 37, 38 ul. św. Barbary: cała, ul. T. Chałubińskiego: 4, ul. Hoża: 58/60, 62, 63/67, 64, 66/68, 69, 70, 72, 74, 86, 88, ul. Koszykowa: 70, ul. Nowogrodzka: 49, 51, ul. E. Plater: 7, 9/11, 13, 15, 20, 25, 27, 29, ul. Poznańska: 21, 23, ul. Wilcza: 70, 72, 73, 75, ul. Wspólna: strona nieparzysta od nr 57 do nr 73 ul. Hoża: strona nieparzysta od nr 43/49 do nr 61, ul. Koszykowa: 60/62, ul. Piękna: 43, 47, 52, 54, 56, 58, 64A, 66, 68A, ul. E. Plater: strona parzysta od nr 8 do nr 14, ul. Poznańska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Wilcza: 51, 54, 54a, 55/63, 56, 58, 60, 62, 65, 66/68, 69, 71 ul. Hoża: 35, 37, 39, 41, 50, 52, 54, ul. Marszałkowska: strona nieparzysta od nr 53 do nr 87, ul. Piękna: 31/37, 44, 46, 48, ul. Poznańska: strona parzysta od nr 6/8 do nr 24, ul. Wilcza: 35/41, 42, 43, 44, 46, ul. Wspólna: 50, 50a, 51, 52/54, 53, 54A, ul. Żurawia: 45 Al. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr 21 do nr 33, ul. Krucza: 41/43, 47A, ul. Marszałkowska: 84/92, ul. Nowogrodzka: 10, 12, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 22, 23, 25, ul. Żurawia: strona parzysta od 16/20 do 26A 34) ul. L. Kruczkowskiego 12B 34) ul. Hoża 88 (Zespół Szkól nr 125, wejście od ul. Wspólnej) ul. Hoża 88 (Zespół Szkól nr 125, wejście od ul. Wspólnej) ul. Wilcza 53 1) ul. Poznańska 6/8 (Zespół Szkół Gastronomicznych) ul. Wspólna 30 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) ul. Bracka: 3, 5, 6/8, 11/13, Al. Jerozolimskie: 11/19, ul. Krucza: 38/42, 46, ul. Nowogrodzka: 4, 6, 6A, 7, 7/9, 8, ul. ul. Wspólna 2/4 Nowy Świat: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11/13, pl. (Ministerstwo Infrastruktury i Trzech Krzyży: 3, 18, ul. Wspólna: 2, 4, 6, ul. Żurawia: Rozwoju) 1A, 2, 3/5/7, 4, 6/12 ul. Hoża: 19, 21/23, 25, 25A, 27, 27A, 29/31, 34, 36, 38, 40, 42, ul. Krucza: strona nieparzysta od nr 15 do nr 23/31, ul. Marszałkowska: 66, 68/70, 72, ul. ks. I. Skorupki: cała, ul. Wilcza: strona parzysta od nr 22 do nr 32, ul. Wspólna: strona nieparzysta od nr 25 do nr 41 ul. Krucza: strona nieparzysta od nr 3 do nr 13, ul. Marszałkowska: strona parzysta od nr 56 do nr 62, ul. Piękna: strona parzysta od nr 22 do nr 28A, ul. Wilcza: strona nieparzysta od nr 19 do nr 33 ul. Hoża: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. Krucza 16/22, ul. Mokotowska: 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 73, Al. Ujazdowskie: 47, ul. Wilcza: strona parzysta od nr 2/4 do nr 20 ul. Krucza: 6/14, ul. Mokotowska: 40, 42/44, 46, 46A, 48, 49, 50, 51/53, 52, 52A, 55, 57, 59, 61, ul. Piękna: 16, 16A, ul. ks. I. Skorupki 8 203) ul. ks. I. Skorupki 8 203) ul. Hoża 11/15 (Zespół Szkół nr 68) ul. Hoża 11/15 (Zespół Szkół nr 68)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz B, Al. Ujazdowskie: 33/35, 37, 39, ul. Wilcza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15 al. Armii Ludowej: 28, 30, ul. Filtrowa: 3A, 7, 9, ul. Koszykowa: strona nieparzysta od nr 59 do nr 75, ul. Lekarska: cała, al. Niepodległości: strona parzysta od nr 210 do nr 222, ul. S. Noakowskiego: cała, ul. Nowowiejska: 22, 24, ul. Polna: strona parzysta od nr 40 do nr 54 pl. Konstytucji: 3, 5, ul. Koszykowa: 49A, 51A, 53, ul. Lwowska: cała, ul. Nowowiejska: 5, 10, 10A, 12/18, ul. J. i J. Śniadeckich: cała, ul. L. Waryńskiego: 3, 9 al. Armii Ludowej: 12, ul. Jaworzyńska: cała, ul. Marszałkowska: strona nieparzysta od nr 27/35 do nr 45/49, ul. Mokotowska: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 15A, 17, ul. Nowowiejska: 1/3, 4, 6, ul. L. Waryńskiego: 26, 28, pl. Zbawiciela: 5 ul. F. Chopina: cała, pl. Konstytucji: 2, 4, 6, ul. Koszykowa: 8, 10, 14, 20, 24, 28, 30, 31, 33, 35, ul. Marszałkowska: 34/50, ul. Mokotowska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 45, ul. Piękna: 1B, 3, 7/9, 11, 11A, 11B, 19, al. Przyjaciół: cała, al. Róż: cała, ul. św. Teresy: cała, Al. Ujazdowskie: 13 ul. Koszykowa: 1, 3, ul. Mokotowska: strona parzysta od nr 12 do nr 26, ul. Natolińska: 2, 3, ul. Służewska: 2, al. Wyzwolenia: strona parzysta od nr 2 do nr 18 al. Armii Ludowej: 4, 6, ul. Marszałkowska: 28, 28A, pl. Na Rozdrożu: cały, ul. S. Sempołowskiej: cała, al. Wyzwolenia: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 15, pl. Zbawiciela: 2 ul. Górnośląska: 45, ul. Jazdów: cała, ul. J. Matejki: cała, ul. Myśliwiecka: 11, ul. Piękna: 1A, Al. Ujazdowskie: strona parzysta od nr 8 do nr 26, ul. Wiejska: strona nieparzysta od nr 7 do nr 19 ul. Frascati: cała, ul. Górnośląska: 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, ul. M. Konopnickiej: cała, ul. Książęca: cała, ul. P. Maszyńskiego: cała, ul. Myśliwiecka: strona parzysta od nr 8 do nr 18, ul. Nowy Świat: 2, 4, ul. F. Nulla: cała, al. Na Skarpie: cała, ul. Profesorska: cała, ul. Rozbrat: 9, pl. Trzech Krzyży: 4/6, ul. Wiejska: strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. J. Hoene-Wrońskiego: cała ul. Ludna: 4, al. 3 Maja: cała, ul. I. Potockiego: cała, ul. św. Franciszka Salezego: cała, ul. Solec: 24, 28, 30, 30A, 36, 38, 79, 79A, 83, 85, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: 17, 19, 21 ul. Czerniakowska: 180, ul. Okrąg: strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Wilanowska: cała ul. Czerniakowska: 231, ul. L. Kruczkowskiego: strona parzysta od nr 4 do nr 6C, ul. Ludna: 1B, 3, 3A, 5, 5A, 7, 9, 10, 11, 12, ul. Okrąg: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. M. Orłowicza: cała, ul. Solec: 20A, 61, 61B, 63A ul. Nowowiejska 15/19 (Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) ul. Poznańska 6/8 (Zespół Szkół Gastronomicznych) ul. Marszałkowska 27/35a (Przedszkole nr 21) ul. Koszykowa 26/28 (Czytelnia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy) ul. Natolińska 2 (Przedszkole nr 82) ul. S. Sempołowskiej 4 (Zespół Szkół nr 60) ul. Górnośląska 45 12) ul. Górnośląska 45 12) ul. Solec 71 (Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji SOLEC) ul. Okrąg 6 B (Przedszkole nr 5) ul. Ludna 8 (Przedszkole nr 44)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz ul. Czerniakowska: 209, ul. F. K. Dmochowskiego: cała, ul. Fabryczna: 21, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28/30, 32, ul. Górnośląska: 8, 10, 25, 27, 29, 29A, ul. F. S. Jezierskiego: cała, ul. Koźmińska: strona nieparzysta od nr 1b do nr 17, ul. Miechowska: cała, ul. Myśliwiecka: 6A, 6B, ul. Przemysłowa: cała, ul. Rozbrat: strona parzysta od nr 6 do nr 34/36, ul. Szara: cała, ul. C. Śniegockiej: 2, 10, 13, 13A, 15 ul. Czerniakowska: 174, 176, 178, 178A, 201, 201A, 203, 203A, 205, ul. Górnośląska: 2, 4, 4A, ul. A. Idźkowskiego: cała, ul. Koźmińska: strona parzysta od nr 12 do nr 20a, ul. C. Śniegockiej: 3, 5, 7, 8, 9, ul. Zagórna: cała ul. Fabryczna: 2, 4, 4A, 8, 9, 14, 16/22, 19, ul. Górnośląska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17/19 al. Armii Ludowej: 13, 15, 17, ul. T. Boya-Żeleńskiego: strona parzysta od nr 2 do nr 6, ul. Marszałkowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21/25, ul. Oleandrów: cała, ul. Polna: 3, 3A, 5, 7, 7/9, 10/14, 18/20, 22, 24, ul. L. Waryńskiego: strona parzysta od nr 6 do nr 12 al. Armii Ludowej: 7, 9, al. J. CH. Szucha: cała, ul. M. Bacciarellego: cała, ul. Bagatela: cała, ul. Flory: cała, ul. Klonowa: cała, ul. Litewska: cała, ul. Marszałkowska: strona parzysta od nr 2 do nr 24/26, ul. Spacerowa: strona parzysta od nr 10 do nr 20A ul. Agrykola: cała, ul. Belwederska: strona parzysta od nr 26/30 do nr 52, ul. Czerniakowska: strona nieparzysta od nr 139 do nr 149, ul. Kręta: cała, ul. Lądowa: cała, ul. 29 Listopada: strona nieparzysta od nr 3 do nr 5, ul. Myśliwiecka: 3/5/7, ul. Nowosielecka: strona parzysta od nr 12 do nr 22, ul. Parkowa: cała, ul. A. Suligowskiego: cała, ul. A. Sulkiewicza: cała, Al. Ujazdowskie: 4 ul. Czerniakowska: 124, 126A, 128, 136, 155, 157, 159, ul. Dragonów: cała, ul. 29 Listopada: strona parzysta od nr 10A do nr 18A, ul. Łazienkowska: cała, ul. Szwoleżerów: cała ul. Myśliwiecka 6 (Zespół Szkół nr 66) ul. Fabryczna 19 29) ul. Fabryczna 19 29) ul. Polna 7 (Gimnazjum nr 36) ul. Klonowa 16 (Zespół Szkół nr 67) ul. Szwoleżerów 5 (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście) ul. Łazienkowska 7 (Młodzieżowy Dom Kultury)

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/2044/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. Nowy nr obwodu Granice Obwodu Siedziba al. Niepodległości: 177, ul. Biały Kamień: cała, ul. J. Bruna: cała ul. Akacjowa: cała, ul. J. Fałata: cała, ul. J. K. Chodkiewicza: cała, ul. Kielecka: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Łowicka: 51-62, ul. Rakowiecka: 32A, numery parzyste, numery nieparzyste, ul. S. Żaryna: cała, ul. św. Andrzeja Boboli: cała, ul. Żwirki i Wigury: numery parzyste ul. Chocimska: cała, ul. Humańska: cała, ul. Kujawska: cała, ul. Olszewska: 8, 7/9/11, ul. Puławska: 1-43 numery nieparzyste, ul. Skolimowska: cała, ul. Słoneczna: cała, ul. Willowa: cała, ul. Wybieg: cała ul. A. Grottgera: cała, ul. B. Smetany: cała, ul. Belwederska: 13, 17, 19, ul. Dworkowa: cała, ul. Morskie Oko: cała, ul. Pogodna: cała, ul. Puławska: numery nieparzyste ul. Puławska: numery parzyste, ul. Ursynowska: cała, ul. Wiktorska: 3-24 obwodowej komisji wyborczej ul. J. Bruna 11 (Szkoła Podstawowa Nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi) ul. J. Bruna 11 (Szkoła Podstawowa Nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi) ul. Chocimska 5 (Instytut Hematologii i Transfuzjologii) ul. A. Grottgera 22 (Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi) ul. Kazimierzowska 16 (Szkoła Podstawowa Nr 157) al. Niepodległości: numery parzyste, ul. Kazimierzowska: 4-22 numery parzyste, ul. M. ul. Kazimierzowska 16 Bałuckiego: 3-12, ul. Olkuska: cała, ul. Racławicka: 1-35 (Szkoła Podstawowa Nr 157) numery nieparzyste, ul. Szczekocińska: cała, ul. Tenisowa: cała al. Niepodległości: numery parzyste, A. J. Madalińskiego: numery parzyste, ul. Kazimierzowska: numery nieparzyste, ul. Króżańska: 20, ul. Kwiatowa: 21-28, ul. L. Narbutta: 37-55/57 numery nieparzyste, ul. Ligocka: 2 ul. J. Dąbrowskiego: 73-75B numery nieparzyste, 84, 84A, numery parzyste, ul. Kielecka: 1-3 numery nieparzyste, ul. L. Różyckiego: 5, ul. Łowicka: 6-12 numery parzyste, ul. Wiktorska: numery parzyste, ul. Wołoska: 80, 80A ul. A. J. Madalińskiego: A numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Balladyny: cała, ul. L. Narbutta: 82/84, 83, ul. Łowicka: 14, 17, 22, numery nieparzyste, numery parzyste, ul. M. Karłowicza: cała, ul. Wołoska: 82-88B numery parzyste, 141A, ul. Wrotkowa: cała ul. Kazimierzowska 60 (Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22) ul. Łowicka 21 (Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy) ul. Łowicka 21 (Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy) 90 al. Niepodległości: numery parzyste, ul. A. J. ul. A. J. Madalińskiego 22

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Madalińskiego: numery nieparzyste, ul. Falęcka: cała ul. Kazimierzowska: numery nieparzyste, 43, 46-52, ul. Króżańska: 4-12 numery parzyste, ul. Kwiatowa: 1-16, ul. Lewicka: cała, ul. Olesińska: cała, ul. Różana: numery parzyste, ul. A. J. Madalińskiego: 3-23A, ul. L. Narbutta: 1-31 numery nieparzyste, ul. Melsztyńska: cała, ul. Puławska: numery parzyste, ul. Sandomierska: 2-8 numery parzyste ul. K. Komedy: cała, ul. Kazimierzowska: 62-76A numery parzyste, ul. L. Narbutta: numery parzyste, ul. Rakowiecka: 2B, 2C, numery nieparzyste, ul. Starościńska: cała, ul. T. Rejtana: 14, 14A, ul. Wiśniowa: ul. L. Narbutta: 2-8 numery parzyste, ul. Olszewska: 16/20, 17, 22, ul. Puławska: 2A-22 numery parzyste, ul. Rakowiecka: 1-9 numery nieparzyste, ul. Sandomierska: 13-23, ul. Św. Szczepana: cała, ul. T. Rejtana: 2-6 numery parzyste, 3-17 numery nieparzyste al. Niepodległości: numery nieparzyste, ul. Asfaltowa: cała, ul. Opoczyńska: cała, ul. Rakowiecka: 26/30, 39A-43A numery nieparzyste ul. A. J. Madalińskiego: 67-69A numery nieparzyste, numery parzyste, ul. J. Dąbrowskiego: 74-82G numery parzyste, 84B, ul. Kielecka: 2, numery parzyste, 17-29A numery nieparzyste, ul. L. Narbutta: 65-78A, ul. L. Różyckiego: 1, ul. Ligocka: 8, ul. Łowicka: 40-42B numery parzyste, ul. Łyżwiarska: cała ul. Belgijska: cała, ul. Boryszewska: strona parzysta: cała, ul. Puławska: numery nieparzyste, ul. Wygoda: cała 97 ul. Rakowiecka: 4, ul. Stefana Batorego: cała ul. Grażyny: cała, ul. J. Dąbrowskiego: 1-20A, numery parzyste, ul. M. Bałuckiego: 30-35, ul. Puławska: numery parzyste, ul. Różana: 2-28 numery parzyste, 3-33 numery nieparzyste, ul. Wiśniowa: ul. Dożynkowa: cała, ul. M. Bałuckiego: 18-27, ul. Odolańska: 3-23 numery nieparzyste, 6-20 numery parzyste, ul. Racławicka: 4-14 numery parzyste al. Niepodległości: numery parzyste, ul. Drużynowa: cała, ul. J. Dąbrowskiego: numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Kazimierzowska: 5-25 numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Odolańska: numery parzyste, 33, ul. Piłkarska: cała, ul. Racławicka: 22-30A numery parzyste, ul. Wiktorska: numery nieparzyste, ul. Wiśniowa: 6-9 (XLII Liceum Ogólnokształcące) ul. A. J. Madalińskiego 22 (XLII Liceum Ogólnokształcące) ul. L. Narbutta 14 (Szkoła Podstawowa Nr 85) ul. L. Narbutta 14 (Szkoła Podstawowa Nr 85) ul. L. Narbutta 65/71 (Gimnazjum Nr 2) ul. L. Narbutta 65/71 (Gimnazjum Nr 2) ul. Puławska 97 (Przedszkole Specjalne Nr 393) ul. Rakowiecka 4 (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy) ul. Różana 22/24 (Zespół Szkół Specjalnych nr 99) ul. Różana 22/24 (Zespół Szkół Specjalnych nr 99) ul. Wiktorska 30/32 (Zespół Szkół nr 61) 101 al. Niepodległości: numery nieparzyste, ul. A. ul. Wiktorska 73

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Kraushara: 1-3 numery nieparzyste, ul. J. Dąbrowskiego: 69-71B numery nieparzyste, ul. Racławicka: numery parzyste, ul. Wiktorska: numery nieparzyste, numery parzyste ul. Gimnastyczna: cała, ul. J. Dąbrowskiego: numery nieparzyste, 117, ul. Łowicka: 1-15 numery nieparzyste, 19, ul. Maratońska: 4, ul. Oszczepników: cała, ul. Pływacka: cała, ul. Racławicka: numery parzyste i numery parzyste, ul. Turystyczna: cała, ul. Wiktorska: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Wołoska: numery parzyste al. Niepodległości: numery parzyste, ul. Kazimierzowska: numery nieparzyste, ul. L. Narbutta: numery parzyste, ul. Rakowiecka: numery parzyste, 39 ul. Domaniewska: 9-19A numery nieparzyste, ul. Z. Modzelewskiego: 56-60A numery parzyste al. Niepodległości: 4, 9-21A numery nieparzyste, al. Wilanowska: C numery parzyste, ul. Puławska: numery nieparzyste al. Niepodległości: numery parzyste, ul. Bieżanowska: cała, ul. Broniwoja: cała, ul. Ksawerów: 3-11, ul. Puławska: A numery parzyste, ul. W. Orkana: cała, ul. Wielicka: cała al. Niepodległości: numery nieparzyste, ul. Domaniewska: 10-36B numery parzyste, ul. E. J. Abramowskiego: cała, ul. Filona: cała, ul. Ksawerów: 20-30, ul. Okęcka: cała, ul. Pęcherska: cała, ul. Racjonalizacji: cała, ul. Samochodowa: cała, ul. Sportowa: cała, ul. Suwak: cała ul. Balonowa: cała, ul. Bełska: cała, ul. Głogowa: cała, ul. J. P. Woronicza: 29, 31, ul. Karolinki: cała, ul. Karwińska: cała, ul. Miączyńska: 3-41 numery nieparzyste, 6-34 numery parzyste, ul. Miłobędzka: cała, ul. Olimpijska: cała, ul. Płatowcowa: cała, ul. Racławicka: numery nieparzyste, ul. Staszowska: cała, ul. Syryńska: cała, ul. Wołoska: numery nieparzyste al. Niepodległości: numery nieparzyste, ul. A. Malczewskiego: numery nieparzyste, ul. Z. Modzelewskiego: numery nieparzyste, numery parzyste ul. A. E. Odyńca: numery nieparzyste, ul. Baboszewska: cała, ul. Bachmacka: cała, ul. J. Bytnara Rudego : numery parzyste, ul. M. Gandhiego: 19-27, ul. R. Tagore: 1-3 numery nieparzyste, ul. Wołoska 58/62 al. Wilanowska: 372, ul. O. Langego: cała, ul. S. Bryły: 1-2, ul. Rodziny Hiszpańskich: cała, ul. Z. Modzelewskiego: 35, 37, 54, 54A (Szkoła Podstawowa Nr 69) ul. Wiktorska 99 (XXVIII Liceum Ogólnokształcące) ul. Wiśniowa 41 (Szkoła Główna Handlowa) al. Niepodległości 17 (Przedszkole Nr 330) al. Niepodległości 17 (Przedszkole Nr 330) al. Niepodległości 27 (Gimnazjum Nr 5) al. Niepodległości 27 (Gimnazjum Nr 5) ul. Bełska 1/3 (Zespół Szkół Nr 39) ul. Bukietowa 10 (Przedszkole Nr 199) ul. J. Bytnara Rudego 19 (Szkoła Podstawowa Nr 202) ul. Domaniewska 33 (Szkoła Podstawowa Nr 146) 112 ul. Domaniewska: numery nieparzyste, ul. S. Bryły: ul. Domaniewska 33

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz , (Szkoła Podstawowa Nr 146) al. Niepodległości: numery nieparzyste, ul. A. E. Odyńca: numery nieparzyste, ul. F. Joliot-Curie: 17- ul. M. Gandhiego 13 19A numery nieparzyste, numery parzyste, ul. J. (XLIII Liceum Bytnara Rudego : 2-4 numery parzyste, ul. M. Ogólnokształcące) Gandhiego: 3-14, ul. R. Tagore: 4-6 numery parzyste al. Niepodległości: numery parzyste, ul. A. E. Odyńca: numery nieparzyste, ul. A. Malczewskiego: numery parzyste, ul. A. Wejnerta: numery nieparzyste, numery parzyste, ul. I. Krasickiego: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. J. Czeczota: cała, ul. Pilicka: numery nieparzyste, 40-62A numery parzyste, ul. S. Goszczyńskiego: 7-31 numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Szarotki: 6-13 al. Promienistych: cała, ul. A. Malczewskiego: numery parzyste, ul. F. Joliot-Curie: 5-13 numery nieparzyste, numery parzyste, ul. J. Bytnara Rudego : 3-19 numery nieparzyste, ul. Pułku AK Baszta : 2-4A numery parzyste, ul. Z. Modzelewskiego: numery nieparzyste ul. Bukietowa: cała, ul. F. Joliot-Curie: 2-18 numery parzyste, ul. J. P. Woronicza: 15, numery parzyste, ul. O. Kolberga: cała al. Niepodległości: numery parzyste, ul. A. Malczewskiego: numery nieparzyste, ul. A. Naruszewicza: 13, 16-26, 27, ul. A. Wejnerta: 12-28A numery parzyste, 15-19A numery nieparzyste, ul. I. Krasickiego: 5-35 numery nieparzyste, ul. J. P. Woronicza: numery parzyste, ul. Pilicka: 3-27 numery nieparzyste, 2-36 numery parzyste, ul. Puławska: , ul. T. Lenartowicza: 9-27 numery nieparzyste, numery parzyste ul. F. Joliot-Curie: 3, ul. J. Bytnara Rudego : numery nieparzyste, ul. J. P. Woronicza: numery parzyste, ul. Marzanny: cała, ul. Pułku AK Baszta : 1-7 numery nieparzyste, ul. Wołoska: numery parzyste, 52A, 54 ul. A. Malawskiego: cała, ul. Etiudy Rewolucyjnej: 1-17 numery nieparzyste, numery parzyste, ul. G. Fitelberga: cała, ul. J. Maklakiewicza: 2-8, ul. J. P. Woronicza: 33, numery parzyste, ul. J. Sibeliusa: cała, ul. Rejsu: cała, ul. Rymarska: cała, ul. Sztormowa: cała, ul. Szuwary: cała, ul. Szyprów: cała, ul. Tawerny: cała, ul. Ukryta: cała, ul. Warowna: cała, ul. Wyględowska: cała, ul. Wyjazd: cała, ul. Wytworna: cała, ul. Zamglona: cała, ul. Żaglowa: cała ul. Brzegowa: cała, ul. Do Fortu: cała, ul. Dworska: cała, ul. Etiudy Rewolucyjnej: numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Fregaty: cała, ul. J. Maklakiewicza: 9-17, ul. Łagodna: cała, ul. Miączyńska: 36-42B numery ul. S. Goszczyńskiego 17A (Przedszkole Nr 145) ul. F. Joliot-Curie 13 (Zespół Szkół Nr 3) ul. F. Joliot-Curie 14 (XLIX Liceum Ogólnokształcące) ul. T. Lenartowicza 27 (Przedszkole Nr 189) ul. Pułku AK Baszta 3 (Szkoła Podstawowa Nr 119) ul. Spartańska 4 (Szkoła Podstawowa Nr 205) ul. Spartańska 4 (Szkoła Podstawowa Nr 205)

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz parzyste, 43-73A, ul. Mieszczańska: cała, ul. Morska: cała, ul. Pocieszeń: cała, ul. Przejazd: cała, ul. Rajska: cała, ul. Spartańska: cała ul. A. E. Odyńca: 1-15 numery nieparzyste, ul. A. Malczewskiego: 6-22 numery parzyste, 15, ul. A. Naruszewicza: 1-11 numery nieparzyste, 2-14A numery parzyste, ul. I. Krasickiego: numery parzyste, ul. J. P. Woronicza: 4-8 numery parzyste, ul. Puławska: A numery parzyste, ul. S. Goszczyńskiego: 2-12 numery parzyste, ul. Szarotki: 3-5, ul. T. Lenartowicza: 1-4, ul. Tyniecka: cała ul. Bartłomieja: cała, ul. Granitowa: cała, ul. W. Rzymowskiego: numery nieparzyste, ul. Z. Modzelewskiego: 6-16 numery parzyste al. Wyścigowa: cała, ul. Bokserska: strona parzysta: cała, ul. Gotarda: 6-10 numery parzyste ul. Tyniecka 25 (Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi) ul. Bokserska 30 (Szkoła Podstawowa Nr 191) ul. Bokserska 30 (Szkoła Podstawowa Nr 191) ul. M. Smoluchowskiego: cała, ul. S. Pieńkowskiego: 5, ul. ul. S. Bryły 8 Z. Modzelewskiego: numery parzyste (Przedszkole Nr 305) ul. Bogunki: cała,, ul. Obrzeżna: 4-14 numery parzyste, 1- ul. P. Gruszczyńskiego 12 7A numery nieparzyste, ul. P. Gruszczyńskiego: cała, ul. (Gimnazjum Nr 6) W. Rzymowskiego: 39 al. Wilanowska 349, ul. Irysowa: cała, ul. Niedźwiedzia: 46-50A numery parzyste, 49, ul. Puławska: numery parzyste, ul. Świeradowska: cała, ul. Wita Stwosza: cała al. Lotników: 4-46 numery parzyste, 13, ul. Bełdan: cała, ul. Narocz: cała, ul. Smyczkowa: cała, ul. Sulimy: cała, ul. Szturmowa: cała, ul. W. Rzymowskiego: ul. Orzycka: 1, 4, 4A, ul. Z. Modzelewskiego: 23, al. Lotników: numery nieparzyste, ul. Niegocińska: cała, ul. Orzycka: 24, ul. Śniardwy: 4, ul. Wiartel: cała ul. Dominikańska: strona nieparzysta: cała, ul. K. Kurpińskiego: cała, ul. Kmicica: cała, ul. Niedźwiedzia: 4-40 numery parzyste, 15-39B numery nieparzyste, ul. Podbipięty: cała, ul. Rolna: /193 numery nieparzyste al. Wilanowska: numery nieparzyste, numery parzyste, A numery nieparzyste, ul. Puławska: numery nieparzyste, numery nieparzyste, ul. Skrzetuskiego: cała, ul. Studencka: cała, ul. Wałbrzyska: 6A, 48, ul. Wernyhory: cała, ul. Wołodyjowskiego: cała, ul. Wróbla: cała ul. J. S. Bacha: 20-34A numery parzyste, 35, ul. Puławska: numery nieparzyste ul. Cybernetyki: cała, ul. Kolady: cała, ul. Marynarska: cała, ul. Obrzeżna: numery parzyste, ul. Orzycka: numery parzyste, 25, ul. Postępu: cała, ul. W. Rzymowskiego: 36, numery nieparzyste, ul. ul. Irysowa 19 (ZGN Mokotów) ul. Niegocińska 2 (Szkoła Podstawowa Nr 271) ul. Niegocińska 2 (Szkoła Podstawowa Nr 271) ul. Niegocińska 9 (Przedszkole Nr 244) ul. Podbipięty 2 (Gimnazjum Nr 11) ul. Podbipięty 2 (Gimnazjum Nr 11) ul. Puławska 255 (Służewski Dom Kultury) ul. W. Rzymowskiego 38 (Zespół Szkół nr 27)

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Wydmińska: cała, ul. Wynalazek 2A ul. Orzycka: 6-10 numery parzyste, 18, ul. Śniardwy: 1-3, 5-8, ul. Tuchlińska: cała ul. Blacharska: cała, ul. Modra: cała, ul. S. Pieńkowskiego: 2-4A numery parzyste, ul. Z. Modzelewskiego: 52 ul. Batuty: 3-7 numery nieparzyste, ul. J. S. Bacha: numery parzyste 137 ul. Batuty: 1, ul. Sonaty 2-6C numery parzyste 138 ul. W. A. Mozarta: cała ul. Batuty: 7A-9B numery nieparzyste, ul. Wałbrzyska 2, numery nieparzyste ul. J. Elsnera: cała, ul. J. S. Bacha: 7, ul. Lubaszki: cała, ul. Łukowa: cała al. Wilanowska: 180B, numery nieparzyste, ul. Dominikańska: strona parzysta: cała, ul. Nowoursynowska: 210/212, ul. Tarniny: 1, ul. Z. Noskowskiego: cała ul. Augustówka: cała w granicach Mokotowa, ul. Bernardyńska: 1-11, ul. Biechowska: cała, ul. Gołkowska: cała, ul. Kobylańska: cała ul. Bernardyńska: 12-78, ul. Korzenna: cała, ul. Kostrzyńska: cała, ul. R. Statkowskiego: cała, ul. S. Grzesiuka: cała, ul. Santocka: cała, ul. Skałacka: cała, ul. Sławkowska: cała, ul. Spiralna: cała, ul. Sypniewska: cała, ul. Tuzinowa: 6, ul. W. Wróblewskiego: cała, ul. Wolicka: cała, ul. Zawodzie: cała, ul. Zegarowa: cała ul. Belwederska: 2-10 numery parzyste, ul. Chełmska: numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Górska: 4-16 numery parzyste, 7-15B numery nieparzyste, ul. J. Węgrzyna: cała, ul. Jana III Sobieskiego: numery parzyste, ul. Jazgarzewska: cała, ul. Sobieszyńska: cała, ul. Stępińska: 3-17 numery nieparzyste, ul. Turecka: cała, ul. W. Hańczy: cała, ul. Z. Cybulskiego: cała ul. Bukowińska: 2-30 numery parzyste, ul. Bukszpanowa: cała, ul. Bzowa: cała, ul. Cisowa: cała, ul. Czerniowiecka: cała, ul. Ikara: cała, ul. Imielińska: cała, ul. Inspektowa: cała, ul. L. Idzikowskiego: 1-41 numery nieparzyste ul. Bocheńska: cała, ul. Bukowa: cała, ul. Bukowińska: 21-37A numery nieparzyste, 59, ul. Cieszyńska: cała, ul. Grabowa: cała, ul. Jaśminowa: cała, ul. Kalatówki: cała, ul. Leszczyny: cała, ul. Obserwatorów: cała, ul. Pejzażowa: cała, ul. Płyćwiańska: cała, ul. Pod Skocznią: cała, ul. Potoki: cała, ul. Puławska: numery nieparzyste, ul. Zawrat: cała ul. Chełmska: 1-12, ul. Czerniakowska: numery parzyste, 95/97, ul. Jedwabnicza: cała, ul. Polkowska: cała, ul. Teresińska: cała ul. W. Rzymowskiego 38 (Zespół Szkół nr 27) ul. M. Smoluchowskiego 2 (DOM Służewiec ) ul. Sonaty 6A (Przedszkole Nr 67) ul. Sonaty 6A (Przedszkole Nr 67) ul. Wałbrzyska 5 (Szkoła Podstawowa Nr 46) ul. Wałbrzyska 5 (Szkoła Podstawowa Nr 46) ul. Nowoursynowska 210/212 (Szkoła Podstawowa Nr 107) ul. Nowoursynowska 210/212 (Szkoła Podstawowa Nr 107) ul. Bernardyńska 14 (Przedszkole Nr 326) ul. Bernardyńska 14 (Przedszkole Nr 326) ul. Chełmska 23 (Gimnazjum Nr 3) ul. Cieszyńska 8 (Szkoła Podstawowa Nr 33) ul. Cieszyńska 8 (Szkoła Podstawowa Nr 33) ul. Czerniakowska 20A (Przedszkole Nr 391) 148 ul. Belwederska: 3-9 numery nieparzyste, ul. Boryszewska: ul. Dolna 6

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz strona nieparzysta: cała, ul. Dolna: 2A-30A numery parzyste, numery nieparzyste, 40, 43/45, ul. Huculska: cała, ul. Konduktorska 8-22 numery parzyste, ul. Ludowa: cała, ul. Padewska: cała, ul. Promenada: cała, ul. Puławska 73/75-99A numery nieparzyste, ul. W. Pytlasińskiego: cała, ul. Włoska: cała ul. A. Dyżewskiego: cała, ul. A. Ponikowskiego: cała, ul. A. Pszenickiego: cała, ul. Ananasowa: cała, ul. Antoniewska: cała, ul. Cytrynowa: cała, ul. Daktylowa: cała, ul. Figowa: cała, ul. G. Piramowicza: cała, ul. Gąsocińska: cała, ul. Gościniec: cała, ul. Gwintowa: cała, ul. Kątna: cała, ul. Koszykarska: cała, ul. Ku Wiśle: cała, ul. Łososiowa: cała, ul. Nadrzeczna: cała, ul. Niewielka: cała, ul. Pod Kopcem: cała, ul. Rodzynkowa: cała, ul. Siekierkowska: cała, ul. W. Żenczykowskiego: cała, ul. Z. Wasiutyńskiego: cała ul. Bartycka: cała, ul. Batalionu AK Karpaty : cała, ul. Bluszczańska: cała, ul. Grupy AK Północ : cała, ul. Polska: cała (XLIV Liceum Ogólnokształcące) ul. Gościniec 53 (Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1) ul. Gościniec 53 (Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1) pl. A. Rembowskiego: cały, ul. A. Waszkowskiego: cała, ul. C. Godebskiego: cała, ul. Cieplicka: cała, ul. Domowa: cała, ul. Goraszewska: cała, ul. Jeziorna: cała, ul. Jodłowa 2-30 numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Kąkolewska: cała, ul. Kąpielowa: cała, ul. Kuracyjna: cała, ul. Jeziorna 5/9 ul. Morszyńska: 1-40, ul. Muszyńska: cała, ul. Ojcowska: (Szkoła Podstawowa Nr 103) cała, ul. Okrężna: 1-49A numery nieparzyste, 2-36 numery parzyste, ul. Polanicka: cała, ul. Powsińska: numery parzyste, ul. Rabczańska: cała, ul. Rymanowska: cała, ul. Zaciszna: cała, ul. Zakręt: cała, ul. Zielona: cała, ul. Zwardońska: cała ul. Chełmska: 14-24A numery parzyste, ul. Czerniakowska: 85/87, ul. Czerska: 1-21, ul. Iwicka: 2-8A numery parzyste, numery nieparzyste, numery parzyste, ul. J. Gagarina: 7-17 numery nieparzyste, ul. Kaszubska: cała, ul. Krasnołęcka: 3 ul. B. Limanowskiego: 4-11, ul. Batalionu AK Oaza : cała, ul. Czerniakowska: 2-6 numery parzyste, ul. Czyżewska: cała, ul. Jodłowa numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Juraty: cała, ul. Koronowska: cała, ul. Św. Bonifacego: numery parzyste, numery nieparzyste ul. Powsińska: numery parzyste, ul. Sobolewska: cała, ul. Woziwody: cała ul. Belwederska: numery parzyste, ul. Górska: numery nieparzyste, numery parzyste, ul. J. Gagarina: numery nieparzyste, 26, 30-32A numery parzyste, ul. L. Nabielaka: cała, ul. Podchorążych: 69A-89 numery nieparzyste, ul. Stępińska: numery nieparzyste, ul. Stopowa: cała, ul. Sułkowicka: cała, ul. ul. Krasnołęcka 3 (Zespół Szkół Hotelarsko- Turystyczno- Gastronomicznych nr 1) ul. B. Limanowskiego 9 (Gimnazjum Nr 10) ul. B. Limanowskiego 9 (Gimnazjum Nr 10) ul. L. Nabielaka 18A (Przedszkole Nr 196)

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Tatrzańska: cała ul. Dolna 5-21B numery nieparzyste, ul. Konduktorska: 1-6 ul. Bandoski: cała, ul. F. Kostrzewskiego: cała, ul. J. F. Piwarskiego: 1-11 numery nieparzyste, ul. Jaworowska: cała, ul. Piaseczyńska: numery parzyste, numery nieparzyste, 80/90, 114/ ul. A. Gierymskiego: cała ul. Braci Pillatich: cała, ul. J. F. Piwarskiego numery parzyste, ul. Jana III Sobieskiego numery nieparzyste, ul. Piaseczyńska numery parzyste ul. Czerniakowska: numery nieparzyste, ul. Czerska: 26/28, ul. J. Gagarina: 2-8 numery parzyste, ul. Podchorążych: 15/19, numery parzyste, 31, ul. T. Hołówki: cała ul. Badowska: cała, ul. Banioska: cała, ul. Iwicka: numery nieparzyste, ul. J. Gagarina: numery parzyste, ul. Sielecka: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Stępińska: numery parzyste ul. Iwicka: numery parzyste, 47-47B, ul. J. Gagarina: numery parzyste, ul. Podchorążych: 23A- 29 numery nieparzyste, numery nieparzyste ul. Piaseczyńska 114/116 (Zespół Szkół Sportowych Nr 58) ul. Piaseczyńska 114/116 (Zespół Szkół Sportowych Nr 58) ul. J. F. Piwarskiego 5 (Przedszkole Nr 275) ul. J. F. Piwarskiego 5 (Przedszkole Nr 275) ul. Podchorążych 49/61 (Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Łazienkach Królewskich) ul. Podchorążych 49/61 (Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Łazienkach Królewskich) ul. Podchorążych 49/61 (Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Łazienkach Królewskich) ul. Bobrowiecka: cała, ul. Chełmska: 21, 21A, numery parzyste, ul. Iwicka: 1/3, ul. Sielecka: 1-10, 22, 26, ul. Zakrzewska 24 28, 37, 39, ul. Stępińska: 4-8 numery parzyste, (Szkoła Podstawowa Nr 260) numery parzyste, ul. Zakrzewska: cała ul. Czerniakowska: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Lubkowska: cała, ul. Łużycka: cała, ul. Zwierzyniecka: 1-3 numery nieparzyste ul. Czerniakowska: numery parzyste, ul. Melomanów: 2, 2A ul. Melomanów: 4-10 numery parzyste, ul. Podchorążych: 2-8 numery parzyste, ul. Zwierzyniecka: 7-17 numery nieparzyste, 10 ul. Zwierzyniecka 8B (MSM Energetyka) ul. Zwierzyniecka 10 (Szkoła Podstawowa Nr 190) ul. Zwierzyniecka 10 (Szkoła Podstawowa Nr 190) al. W. Giżyckiego: cała, ul. Bielawska: cała, ul. D. Merliniego: cała, ul. Okolska: cała, ul. Piaseczyńska: 15- ul. J. P. Woronicza 8 17A numery nieparzyste, ul. Puławska: A numery (X Liceum Ogólnokształcące) nieparzyste, ul. W. Żywnego: cała al. Wilanowska: numery nieparzyste, ul. A. Patkowskiego: cała, ul. Arbuzowa: 8-46A numery parzyste, ul. H. Steinhausa: cała, ul. K. Kuratowskiego: cała, ul. Pomidorowa: cała, ul. Przy Grobli: 8-68 numery parzyste, ul. Sałatkowa: cała ul. Arbuzowa 16 (SM ARBUZOWA Klub Osiedlowy)

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz ul. Egejska: 11-17B numery nieparzyste, ul. Iberyjska: cała, ul. Maltańska: 4-6 numery parzyste, ul. Sardyńska: cała, ul. Sycylijska: cała al. Wilanowska numery nieparzyste, ul. Adriatycka: cała, ul. Barcelońska: cała, ul. Capri: 3-5 numery nieparzyste, ul. Cypryjska: cała, al. Wilanowska numery parzyste, ul. Kartaginy: cała, ul. Katalońska: cała, ul. Mesyńska: cała, ul. Rabarbarowa: cała, ul. Sueska: cała, ul. Śródziemnomorska: numery nieparzyste, ul. Tyrreńska: cała ul. Karczocha: cała, ul. Korsykańska: cała, ul. Macedońska: cała, ul. Maltańska: 1-5 numery nieparzyste, ul. Św. Bonifacego: 3-7 numery nieparzyste, 6-8 numery parzyste al. Wilanowska: numery parzyste, ul. Marsylska: cała, ul. Nicejska: cała, ul. Śródziemnomorska: 37-49, 55-55B numery nieparzyste al. gen. W. Sikorskiego: cała, ul. Burgaska: cała, ul. Mangalia: cała, ul. Neseberska: cała, ul. Pory: cała, ul. Sozopolska: cała ul. Czarnomorska: 3, 17, ul. Sewastopolska: cała, ul. Św. Bonifacego: 9, ul. Warneńska: cała ul. A. Zelwerowicza: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Jałtańska: cała, ul. Jedlińska: cała, ul. Krymska: cała, ul. Orężna: numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Św. Bonifacego: 66, 68, 70, 74, ul. Zawojska: cała, ul. Złotych Piasków: cała ul. Akermańska: cała, ul. Batumi: cała, ul. Kaspijska: cała, ul. Kaukaska: cała, ul. Soczi: cała ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa Nr 307) ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa Nr 307) ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa Nr 307) ul. Św. Bonifacego 10 (Zespół Szkół Integracyjnych Nr 62) ul. Św. Bonifacego 10 (Zespół Szkół Integracyjnych Nr 62) ul. Czarnomorska 3 (Szkoła Podstawowa Nr 212) ul. Czarnomorska 3 (Szkoła Podstawowa Nr 212) ul. Jałtańska 8 (Przedszkole Nr 284) ul. Kaspijska 5 (Przedszkole Nr 325) ul. A. Locciego: cała, ul. A. Zelwerowicza 2-42 numery parzyste, 3-59B numery nieparzyste, ul. Buska: cała, ul. Ciechocińska: cała, ul. Cyganeczki: cała, ul. Cześnika: cała, ul. Goplańska: 2-28 numery parzyste, ul. Inowrocławska: cała, ul. Iwonicka: cała, ul. J. Fučíka: cała, ul. Jana III Sobieskiego: 22, ul. Klarysewska: 8-54, ul. ul. Okrężna 80 Kołobrzeska: cała, ul. Morszyńska: 41-81, ul. (Szkoła Podstawowa Nr 115) Nałęczowska: cała oprócz nr 47, ul. Okrężna: numery parzyste, numery nieparzyste, ul. Podgórska: cała, ul. Powsińska: 8-24A, 25, ul. Truskawiecka: cała, ul. Wysowska: cała, ul. Zdrojowa: 2-38 numery parzyste, 5-79 numery nieparzyste, ul. Żegiestowska: cała ul. Capri: 2-4 numery parzyste, ul. Egejska: 1-8, ul. Jana ul. Portofino 4 III Sobieskiego: 1, 15, ul. Portofino: cała (Przedszkole Nr 300) ul. Jaszowiecka: cała, ul. Korczyńska: 1-11 numery nieparzyste, 2-6A numery parzyste, ul. Powsińska: numery nieparzyste ul. F. Bartoszka: cała, ul. H. Kozłowskiej: cała, ul. Korczyńska: 8-10 numery parzyste, numery ul. Powsińska 61/63 (Instytut Żywności i Żywienia) ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz nieparzyste, ul. L. Idzikowskiego: 2-30 numery parzyste, ul. L. van Beethovena: cała ul. B. Limanowskiego 23, 28-30B numery parzyste, ul. J. Piekałkiewicza: cała, ul. Powsińska: 97, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie: cała, ul. Urle: cała ul. Jana III Sobieskiego: 60-72A numery parzyste, ul. Św. Bonifacego: numery nieparzyste, 77 ul. Chochołowska: cała, ul. Klarysewska: 55-60, ul. Konstancińska 1, 2, ul. Orężna: 1-31, numery parzyste, 55, ul. Solankowa: cała, ul. Św. Bonifacego: 75, numery parzyste, 81, numery nieparzyste, numery parzyste, ul. Zalew: cała, ul. Zaniemyska: cała, ul. Zdrojowa: numery parzyste, numery nieparzyste ul. Spalska: cała, ul. Św. Bonifacego: 79, 83/85, ul. Konstancińska: 3-13 numery nieparzyste (Przedszkole Nr 299) ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 (Przedszkole Nr 299) ul. Jana III Sobieskiego 68 (Zespół Szkół Nr 59) ul. Jana III Sobieskiego 68 (Zespół Szkół Nr 59) ul. Jana III Sobieskiego 72B (Przedszkole Nr 311) 186 (nowy obwód) ul. Gotarda: 1-7 numery nieparzyste, ul. Jadźwingów: cała ul. P. Gruszczyńskiego 12 (Gimnazjum Nr 6)

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/2044/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. Nr obwodu Granice obwodu Siedziby obwodowych komisji wyborczych ul. Barska: 29, 32, 36, 37,38, ul. Białobrzeska: 55, AI. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr 155 do nr 159, ul. T. Joteyki: strona parzysta od nr 18 do nr 24, ul. Sękocińska: strona nieparzysta od nr 11 do nr 17, ul. Szczęśliwicka: 1/5, 2, 4, 7/9, 8 ul. Barska: 7/9, 11/13, ul. Białobrzeska: 62/64, ul. T. Joteyki: 13, strona parzysta od nr 4 do nr 16, ul. Kopińska: 2/4, 4A, 4B, ul. Sękocińska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 7b, ul. Węgierska: cała ul. Barska: 2, 3, 4, 5, ul. Grójecka: strona parzysta od nr 36 do nr 46/50, ul. Kaliska: 8/10 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, ul. Sękocińska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, ul. Słupecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11 ul. Barska 32 (Gimnazjum nr 14) ul. Barska 32 (Gimnazjum nr 14) ul. Grójecka 17A (Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy) ul. Andrzejowska: cała, ul. Białobrzeska: 68, ul. Grójecka: 28/30, 32, 34, AI. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr ul. Spiska do nr 151, ul. Kaliska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 97) 23 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 24, ul. Poniecka: cała, ul. Słupecka: strona parzysta od nr 2A do nr 10 ul. Grójecka: strona parzysta od nr 14a do nr 26, AI. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr 131 do nr 135, ul. J. U. Niemcewicza: 19A, 24, 25, 26, ul. Spiska: cała ul. Daleka: cała, ul. Grójecka: 19/25, ul. Raszyńska: 12, 14, ul. Tarczyńska: cała ul. A. Asnyka: cała, ul. Filtrowa: strona parzysta od nr 62 do nr 70, ul. Grójecka: strona nieparzysta od nr 27 do nr 35, ul. J. U. Niemcewicza: 5A, 7/9, ul. Raszyńska: 32/44 ul. Akademicka: cała, ul. Filtrowa: strona nieparzysta od nr 75 do nr 83, ul. Z. Glogera: cała, ul. Grójecka: strona nieparzysta od nr 39 do nr 45, ul. J. Korzeniowskiego: cała, ul. J. Mianowskiego: cała, ul. M. Mochnackiego: cała, ul. A. Pługa: cała, ul. Raszyńska: strona parzysta od nr 48 do nr 58, ul. Uniwersytecka: cała, ul. Wawelska: 78 ul. S. Banacha: 2, 2B, ul. Grójecka: strona nieparzysta od nr 47/51 do nr 65A, ul. L. Pasteura: cała, ul. Wawelska: strona nieparzysta od nr 11a do nr 19, ul. Winnicka: cała ul. S. Banacha: strona parzysta od nr 12 do nr 22, ul. Grójecka: strona nieparzysta od nr 67 do nr 81/87, ul. Wolnej Wszechnicy: cała ul. T. Chałubińskiego: 3A, 9, AI. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr 81 do nr 121/123, ul. W. H. Lindleya: ul. Spiska 1 97) ul. Tarczyńska 19/21 (Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa) ul. Grójecka 29 (Lokal użytkowy) ul. Wawelska wejście od ul. M. Reja 1) ul. L. Pasteura 1 (Instytut Chemii UW) ul. Grójecka 75 Ośrodek Kultury Ochota pl. S. Starynkiewicza 7/9 (Biuro Gospodarki

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz cała, ul. Nowogrodzka: 75 i strona parzysta od nr 62B do nr 78, ul. Raszyńska: 3, 3A ul. Filtrowa: od nr 10 do nr 55, ul. Koszykowa: 79A, 82B, al. Niepodległości: strona nieparzysta od nr 225 do nr 245, ul. Nowowiejska: 28, 37A, 39 ul. Aplikancka: cała, ul. Czubatki: cała, ul. J. Dantyszka: cała, ul. Filtrowa: strona nieparzysta od nr 59 do nr 73, ul. Ł. Górnickiego: cała, ul. Jesionowa: cała, ul. M. Kromera: cała, ul. A. Krzyckiego: cała, ul. L. Krzywickiego: cała, ul. M. Langiewicza: cała, ul. bł. Ładysława z Gielniowa: cała, ul. Łęczycka: cała, ul. Orzechowska: cała, al. Niepodleglości: strona nieparzysta od nr 213 do nr 223, ul. Prezydencka: cała, ul. Prokuratorska: cała, ul. Raszyńska: strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. M. Reja: cała, ul. Rudawska: cała, ul. Sędziowska: cała, ul. A. Solariego: cała, ul. K. Warszewickiego: cała, ul. Wawelska: 5 i strona parzysta od nr 16 do nr 48, ul. Sz. Zimorowica: cała ul. Mikołaja Drygały: cała, ul. Figiel: 1, ul. Maszynowa: cała, ul. Przy Parku: cała, ul. Włodarzewska: strona parzysta od nr 58 do nr 68 i strona nieparzysta nr 45C, od nr 47 do nr 51G, od nr 53 do nr 57I ul. Drawska: strona parzysta od nr 10 do nr 16g, ul. Figiel: 6, Al. Jerozolimskie: 168, ul. Włodarzewska: strona nieparzysta od nr 59 do nr 95A i strona parzysta od nr 70 do nr 84, ul. Zadumana: cała ul. Cesarskiej Korony: cała, Chińskiej Róży: cała, ul. Drawska: strona nieparzysta od nr 5 do końca, ul. Filipinki: cała, ul. M. T. Hubera: cała, ul. Kukiełki: cała, ul. Kurhan: cała, ul. Kwitnącego Sadu: cała, ul. H. Mierzejewskiego: cała, ul. Mszczonowska: od nr 1 do nr 9, ul. Na Bateryjce: cała, ul. Nowoberestecka: cała, ul. Opaczewska: 42 i od nr 44 do końca, ul. Pandy: cała, ul. Stadionowa: cała, ul. Włochowska: cała, ul. Złotego Smoka: cała ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: od nr 21 do końca, al. Bohaterów Września: cała, ul. Dobosza: cała, ul. Opaczewska: strona parzysta od nr 30 do nr 40A, ul. Szczęśliwicka: strona nieparzysta od nr 45/47 do nr 51 i strona parzysta od nr 56 do nr 80 ul. Białobrzeska: strona nieparzysta od nr 29 do nr 37, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: strona parzysta od nr 12 do nr 18, ul. Częstochowska: strona parzysta od nr 24 do nr 44, ul. Lelechowska: 5, 9, ul. Rokosowska: 11, 11A, ul. Szczęśliwicka: strona nieparzysta od nr 23 do nr 25 i od nr 29 do nr 35, strona parzysta od nr 34 do nr 50/54 ul. Białobrzeska: 39, ul. Kopińska: od nr 12/16 do nr 42, ul. Lelechowska: strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Szczęśliwicka: strona nieparzysta od nr 19 do nr 21A ul. Baśniowa: cała, ul. Chotomowska: cała, ul. Częstochowska: strona nieparzysta od nr 1A do nr 7/9 i strona parzysta od nr 4/6 do nr 20, ul. Grójecka: strona Nieruchomościami) ul. Nowowiejska 37A (Zespół Szkół nr 82) ul. Wawelska 46 (VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego) ul. Włodarzewska 45C (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy) ul. Włodarzewska 45C (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy) ul. Szczęśliwicka 50/54 (XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego) ul. Szczęśliwicka 50/54 (XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego) ul. Szczęśliwicka 46 (Zespół Szkół nr 4) ul. Szczęśliwicka 36 (ZOZ) ul. Białobrzeska 27 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz parzysta od nr 56/58 do nr 70B, ul. Nieborowska: cała, ul. Radomska: cała ul. Białobrzeska: strona nieparzysta od nr 15 do nr 27 i strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: 10, ul. Częstochowska: strona nieparzysta od nr 11/15 do nr 27, ul. Dorotowska: 2, ul. Rokosowska: 2, 4, 7, ul. Szczęśliwicka: 27, 27A ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: 4, 6, ul. Dorotowska: 7, 9, ul. Grójecka: strona parzysta od nr 72 do nr 78, ul. Przemyska: cała, ul. Rokosowska: 1, ul. Siewierska: cała ul. Białobrzeska: 13, 13A, 14, 16, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: 1, 1B, ul. Dunajecka: cała, ul. Grójecka: 80/102, ul. Mątwicka: cała, ul. Opaczewska: strona parzysta od nr 4 do nr 28, ul. E. Orzeszkowej: cała, ul. Piotrkowska: cała ul. Białobrzeska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. K. Dickensa: 34, ul. Opaczewska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 43, ul. Szczęśliwicka: 59, ul. Trzech Budrysów: 32 i strona nieparzysta od nr 23 do nr 35 ul. Białobrzeska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. S. Bobrowskiego: cała, ul. K. Dickensa: strona parzysta od nr 18 do nr 26, ul. Opaczewska: strona nieparzysta od nr 7 do nr 15, ul. S. Skarżyńskiego: strona parzysta od nr 4 do nr 10 ul. K. Dickensa: 16, ul. Grójecka: strona parzysta od nr 104 do nr 122, ul. Opaczewska: 3, ul. S. Skarżyńskiego: strona nieparzysta od nr 7 do nr 11 ul. K. Dickensa: strona nieparzysta od nr 15 do nr 31B, ul. Urbanistów: 1, 1A ul. W. Korotyńskiego: strona parzysta od nr 40 do nr 48, ul. Urbanistów: 3 i strona parzysta od nr 4 do nr 10 ul. Gorlicka: strona parzysta od nr 2 do nr 6 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 5/7, ul. Jankowska: cała, ul. Mołdawska: 4, 6 i strona nieparzysta od 45 do końca, ul. Żwirki i Wigury: strona nieparzysta od nr 25 do nr 33 ul. Gorlicka: 10 i strona nieparzysta od nr 9 do nr 15B, ul. W. Okińskiego: cała, ul. Sąchocka: cała ul. Grójecka: 125, ul. Sz. Grzeszczyka: cała, ul. Racławicka: strona parzysta od nr 150 do nr 156, ul. W. Sierpińskiego: cała ul. Altowa: cała, ul. Bielska: cała, ul. Grójecka: od nr 186 do nr 214, ul. Harfowa: cała, ul. W. Korotyńskiego: strona nieparzysta od nr 17 do nr 21, ul. Lirowa: cała, ul. Lutniowa: cała, ul. Nowosolipsowska: cała,ul. Usypiskowa: cała, ul. Włodarzewska: strona parzysta od nr 4 do nr 54 i strona nieparzysta od nr 13/15 do nr 45B, 45D, 51H i 51J ul. Grójecka: strona nieparzysta od nr 113 do nr 119A, ul. W. Korotyńskiego: strona parzysta od nr 28 do nr 34, ul. W. Skorochód-Majewskiego: 17 i strona parzysta od nr 24 do nr Integracyjnymi nr 61) ul. Białobrzeska 27 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61) ul. Przemyska 18 (Zakład Nieruchomości Wspólnych nr 2) ul. Rokosowska 10 (Młodzieżowy Dom Kultury) ul. Trzech Budrysów ) ul. S. Skarżyńskiego 8 (Gimnazjum nr 16) ul. S. Skarżyńskiego 8 (Gimnazjum nr 16) ul. K. Dickensa 25 (Dom Kombatanta) ul. Urbanistów 3 (Zespół Szkół nr 26) ul. Gorlicka 3 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280) ul. Gorlicka 3 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280) ul. Sz. Grzeszczyka 2 (Przedszkole nr 315) ul. Urbanistów 3 (Zespół Szkół nr 26) ul. W. Skorochód- Majewskiego )

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Rzeczypospolitej Polskiej. 261 262 263 264 265 ul. E. Dahlbergha: cała, ul. Dalibora: cała, ul. Dobrogniewa: cała, ul. Kozielska: 4, ul. Obozowa: 64, 66, 68, 70,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych, siedzib obwodowych zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, podaje się do publicznej

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. 21, poz. 112, z późn.zm.) oraz uchwały XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 261 262 263 264 265 266 267 268 ul. E. Dahlbergha: cała, ul. Dalibora: cała, ul. Dobrogniewa: cała, ul. Kozielska: 4, ul. Obozowa: 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77,

Bardziej szczegółowo

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA Armatnia C Bema C Berestecka 20, 21 Bodzanty C Boguszewska C Falkowska C Gizów C Gniewkowska C Goleszewska C Grabowska C Grodziska P 10-do końca; N 1-7 Gumińska C Jana Kazimierza C Karlińskiego C Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych gminnego

Bardziej szczegółowo

Lista budynków, których części powierzchni mogą zostać przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione

Lista budynków, których części powierzchni mogą zostać przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione Lista budynków, których części powierzchni mogą zostać przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w zarządzeniu Nr 961/2007 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 103. Gimnazjum nr 45 Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna 71 osią ul. Nowolipki na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Bellottiego, osią ul. Bellottiego do ul. Wolność osią ul. Wolność

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 103. Gimnazjum nr 45 Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna 71 osią ul. Nowolipki na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Bellottiego, osią ul. Bellottiego do ul. Wolność osią ul. Wolność

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 7 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 uchwały VIII/166/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach Granice 81 al. Niepodległości:

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 Granice 81 al. Niepodległości: 177, ul. Biały Kamień: cała, ul. J. Bruna: cała 82 83 84 ul. Akacjowa: cała, ul. J. Fałata: cała, ul. J. K. Chodkiewicza: cała, ul.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m.st. Warszawy 160. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m.st. Warszawy 160. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. 160. Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 161. Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8 osią ulic Chłodnej i Elektoralnej na odcinku od ul. Towarowej do

Bardziej szczegółowo

Lista aktualnych lokalizacji parkomatów (stan na dzień 01 lipca 2009r. - nie zawiera urządzeń zdjętych tymczasowo)

Lista aktualnych lokalizacji parkomatów (stan na dzień 01 lipca 2009r. - nie zawiera urządzeń zdjętych tymczasowo) L.P Nr.parkomatu Lokalizacja 0001 A010102 Pl. Powstańców W-wy 0002 A010103 Pl. Powstańców W-wy 0003 A010104 ul Świętokrzyska 31 0004 A010105 Pl Powstańców 7 0005 A010106 ul Moniuszki 4 0006 A010109 ul

Bardziej szczegółowo

Lista aktualnych lokalizacji parkomatów - zawiera równieŝ czasowo zdjęte lokalizacje (stan na dzień 04 marca 2013r.)

Lista aktualnych lokalizacji parkomatów - zawiera równieŝ czasowo zdjęte lokalizacje (stan na dzień 04 marca 2013r.) L.P Nr.parkomatu Lokalizacja Status 1 A010102 Pl. Powstańców W-wy zdjęty 2 A010103 Pl. Powstańców W-wy 3 A010104 ul Świętokrzyska 31 4 A010105 Pl Powstańców 7 zdjęty 5 A010106 ul Moniuszki 4 6 A010109

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 e stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych refere że ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych referendum w referendum gminny a:

Bardziej szczegółowo

Ulice znajdujące się we właściwości terytorialnej Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów

Ulice znajdujące się we właściwości terytorialnej Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Ulice znajdujące się we właściwości terytorialnej Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Antoniego Pallutha "Al. Niepodległości (1-177 ; 2-162)" "Al. Wilanowska (31-dk ; 16-dk)" "Belwederska (1-19; 2-24)"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 2 z 9 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 2 z 9 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 9 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Trasy przewozu dzieci

Trasy przewozu dzieci Trasy przewozu dzieci Załącznik nr 8 do SIWZ Lp. 1 Miejsce zamieszkania dziecka ul. Okopowa 5, 01-063 W-wa Nazwa i adres szkoły/placówki Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5 Uwagi o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Przypomina się o zawieszeniu kursowania linii 100 w dn. 27.09.br.

UWAGA! Przypomina się o zawieszeniu kursowania linii 100 w dn. 27.09.br. 1. W związku z organizacją miasteczka XXI Maratonu Warszawskiego od dnia 25.09.br (piątek) od ok. godz. 19:00 do dnia 28.09.br. (niedziela) do ok. godz. 4:00 zamknięte będą dla ruchu kołowego ulice Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Frezowanie ul. Mehoffera W związku z wymianą nawierzchni bitumicznej ulicy Mehoffera na odc. Modlińska Zawiślańska, od 5 października br. od godz. 22.00 (po komisji)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/932/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/932/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXIX/932/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. Różana 22/24 oraz zmiany obwodów niektórych gimnazjów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/149/2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 31 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/149/2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 31 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/149/2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r.

Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r. Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r. W związku z obchodami Święta Niepodległości planowane są następujące uroczystości i imprezy: 1. w godzinach 11.00

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Lp. Nazwa placówki Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora 1 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa Tomasz Ziewiec 2 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w I klasie

Sześciolatki w I klasie Sześciolatki w I klasie Chcesz wiedzieć: Na czym polega gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole? Jakie są główne założenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, likwidacji Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Ulice znajdujące się we właściwości terytorialnej Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Ulice znajdujące się we właściwości terytorialnej Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Ulice znajdujące się we właściwości terytorialnej Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście 3 Maja(parzyste) Al. Armii Krajowej Al. Jerozolimskie 2-54 Al. Wojska Polskiego Andersa Władysława Anielewicza

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Grzybowska 35 2. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 26 ul.

1. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Grzybowska 35 2. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. 1. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 adres: ul. Grzybowska 35 2. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 26 adres: ul. Miedziana 8 3. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 63 adres:

Bardziej szczegółowo

Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum

Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum Dowiedz się więcej! Infolinia ZTM 24h: (22) 194 84 Punkt Informacyjny przy skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej: od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-19.00 www.metro2.ztm.waw.pl oficjalna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat.

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat. Dworzec Gdański Dworzec Wileński Ratusz Arsenał Stadion Powiśle Rondo Rondo ONZ Daszyńskiego Świętokrzyska Nowy Świat Centrum Budowa II linii metra Jak poruszać się po CENTRUM Projekt II linia metra w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 tel. (0-22) 504-85-88, fax. 504-85-92 e-mail: zampub@wola.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum

Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum Dworzec Gdański Dworzec Wileński Ratusz Arsenał Stadion Powiśle Rondo Daszyńskiego Rondo ONZ Świętokrzyska Nowy Świat Centrum Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum www.ztm.waw.pl (22) 194 84

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Licea Ogólnokształcące

Warszawskie Licea Ogólnokształcące Warszawskie Licea Ogólnokształcące Uwaga Nasze liceum oznaczone jest symbolem oraz wyróżnione czerwoną, cieniowaną czcionką Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 4-7 listopada 2014 r. 1 Egzamin Maturalny

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości oświatowych: - w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego,

Wykaz nieruchomości oświatowych: - w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego, Wykaz nieruchomości oświatowych: - w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego, Lp. Nazwa placówki Ulica Nr Adres roszczenia Księga wieczysta /hipoteka Obręb Numer

Bardziej szczegółowo

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości objętych zakresem ubezpieczenia, stanowiących własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Wykaz nieruchomości objętych zakresem ubezpieczenia, stanowiących własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Wykaz nieruchomości objętych zakresem ubezpieczenia, stanowiących własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej L.p Oddział Miejscowość Adres Rodzaj budynku Nr budynku Pow. użytk. (m 2 Część wspóln/część wspólna

Bardziej szczegółowo

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres Warszawa (Bemowo) 01-380 Ulica Powstańców Śląskich 70 Warszawa (Bemowo)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Ulica Nr Kontakt Zarządca Adres Kontakty m.st. Warszawy. 1 2 3 4 5 6 7 Odolańska 19 lok. 9 02-562 Warszawa

Pełnomocnik Ulica Nr Kontakt Zarządca Adres Kontakty m.st. Warszawy. 1 2 3 4 5 6 7 Odolańska 19 lok. 9 02-562 Warszawa Lp. Pełnomocnik Ulica Nr Kontakt Zarządca Adres Kontakty m.st. Warszawy 1 2 3 4 5 6 7 1 M.Bałuckiego 19 B. Michalska 507 87 45 IRGA Odolańska 19 lok. 9 02-562 668382923 2 M.Bałuckiego 20 B. Michalska 507

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4239 UCHWAŁA NR XXXVII-39/2014 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4239 UCHWAŁA NR XXXVII-39/2014 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4239 UCHWAŁA NR XXXVII-39/2014 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kontakt Zarządca Adres Kontakty. M.Bałuckiego 27 B. Michalska 507 87 45 G. Korzonkowska 02-579 Warszawa

Kontakt Zarządca Adres Kontakty. M.Bałuckiego 27 B. Michalska 507 87 45 G. Korzonkowska 02-579 Warszawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 M.Bałuckiego 19 B. Michalska 507 87 45 IRGA Odolańska 19 lok. 9 02-562 6683823 M.Bałuckiego 20 B. Michalska

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Lp. Ulica Nr Kontakt Zarządca Adres Kontakty m.st. Warszawy. Kolumna1 1 2 3 4 5 6 7

Pełnomocnik Lp. Ulica Nr Kontakt Zarządca Adres Kontakty m.st. Warszawy. Kolumna1 1 2 3 4 5 6 7 Kolumna1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 M.Bałuckiego 19 B. Michalska 507 87 45 IRGA Odolańska 19 lok. 9 02-562 6683823

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody Na podstawie art. 12 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r.

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. Licea ogólnokszta lnokształcące ce w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1 Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. ) Licea ogólnokształcące statystyki

Bardziej szczegółowo

Rejon A Północna strona ul. Marynarskiej, północna strona Al. Wilanowskiej (od ul. Wołoskiej do Al. Sikorskiego), wschodnia strona ul. Dolina Służewiecka, wzdłuż południowo-zachodniej granicy administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 3493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XLIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Harmonogram wywozu zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Nazwa ulic Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 154/2015 za okres od 03.06.2015 r. godz. 8.00 do 04.06.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 154/2015 za okres od 03.06.2015 r. godz. 8.00 do 04.06.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 154/2015 za okres od 03.06.2015 r. godz. 8.00 do 04.06.2015 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej 1. Życzyn (pow. garwoliński)- wypadek kolejowy 2. Łacha (pow. legionowski)

Bardziej szczegółowo

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko.

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko. Akacjowa STYCZEŃ 21 21 ŚR/CZ 2CZ LUTY 18 18 ŚR/CZ 2CZ MARZEC 18 18 ŚR/CZ 2CZ KWIECIEŃ 15 15 ŚR/CZ 2CZ MAJ 20 20 ŚR 2CZ CZERWIEC 17 17 ŚR 2CZ LIPIEC 15 15 ŚR 2CZ SIERPIEŃ 19 19 ŚR 2CZ WRZESIEŃ 16 16 ŚR

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów - zabudowa jednorodzinna Miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów - zabudowa jednorodzinna Miasto Grójec Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna (od nr 4 do 19), Worowska, Francuska, Angielska, Szwajcarska, Mokra

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 25 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta

Bardziej szczegółowo

Kancelaria czynna jest w godzinach: 8:00 11:00 oraz 15:00 16:00 (poniedziałek piątek) 8:00 10:00 (sobota)

Kancelaria czynna jest w godzinach: 8:00 11:00 oraz 15:00 16:00 (poniedziałek piątek) 8:00 10:00 (sobota) W dniach 20 styczeń (wtorek) 12 luty (czwartek) 2015 roku duchowieństwo soboru św. Mikołaja w Białymstoku w godzinach między 14:00 a 20:00 odwiedzi domy naszych parafian z wodą jordańską. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2016 ROK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2016 ROK HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2016 ROK Odpady zmieszane (pojemniki) 4,9*,11,15,18, 1,5,8,12,15,19, 4,7,11,14,18 1,4,8,11,15,18, 2,6,9,13,16,20, 3,6,10,13,17, 1,4,8,11,15,18

Bardziej szczegółowo

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/197/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/197/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/197/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół Na podstawie art. 12 ust.

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PARAFIA DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU ŚRÓDMIEŚCIE TELEFON, E-MAIL Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 poniedziałek, 18-21 22/831 02 89, (pon.-pt. 10-12,

Bardziej szczegółowo

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY? ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY? 2014 wydatki dochody edukacja 117 217 047 PLN budynki i lokale 47 763 951 PLN administracja 19 813 455 PLN dochody własne dzielnicy 103 935 105

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe Załącznik nr 2 Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe 1. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Bartnicza 2, 03-358 2. CXIX Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja pojemników Makulatura Plastik Szkło SEKTOR

Lp. Lokalizacja pojemników Makulatura Plastik Szkło SEKTOR Wykaz "Gniazd" selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie Miasta Elbląg obsługiwanych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu Pojemniki wchodzące w skład tzw. "gniazda"

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI - REJON 1 3-GO MAJA, ANDERSA, BARTOSZOWA, BOH. WESTERPLATTE, CICHA, DZIAŁKOWA, ROMANOWSKIEGO, BOSCO, KSIĘŻYCOWA, LAZUROWA, MIODOWA, MONTE CASSINO, ORZESZKOWEJ, POWST. ŚLĄSKICH,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r. UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 O 1 30 2 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 S 1 30 3 Bemowo

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola:

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej Adres, telefon: ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, www.warszawa.caritas.pl

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW wrzesień 2015 listopad 2015 SEKTOR II

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW wrzesień 2015 listopad 2015 SEKTOR II HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW wrzesień listopad SEKTOR II Obejmuje obszar: Osiedle Bursztynowe, Osiedle Łęczysk, Osiedle Pomian, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Leśne, Osiedle Łazek Odpady odbiera: MPK PURE

Bardziej szczegółowo

Spis uczestników pikniku

Spis uczestników pikniku Spis uczestników pikniku BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77 CENTRUM EDUKACYJNE EMPIRIA Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie 1. A Modo Mio ul. Grójecka 110, WARSZAWA 2. Absynt ul. Wspólna 35, WARSZAWA 3. Al Pomodoro ul. Dzieci Warszawy 27A,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 2886 UCHWAŁA NR XLIX/494/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/326/2013 Rady

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1 Załącznik nr 2 Wykaz placówek, w których będą realizowane usługi w podziale na poszczególne części tematyczne Cześć zamówienia 1 Oferta 1. Ja pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1. Ogólnokształcąca

Bardziej szczegółowo

KLUBY SENIORA. BEMOWO Klub Złotego Wieku SM Jelonki ul. Sucharskiego 3, 22 665 87 66

KLUBY SENIORA. BEMOWO Klub Złotego Wieku SM Jelonki ul. Sucharskiego 3, 22 665 87 66 BEMOWO Klub Złotego Wieku SM Jelonki ul. Sucharskiego 3, 22 665 87 66 Koło Seniora nr 2 PZERiI ul. Sucharskiego 5, tel. 22 665 87 66 Koło Seniora nr 15 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu konsultacji

I. Szczegółowy opis przedmiotu konsultacji Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie Miasta Stołecznego Warszawa od dnia 3 marca 2015r. do dnia

Bardziej szczegółowo

dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz

dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz Wykonanie budżetu dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w mln złz 600 500 552,48 538,85 400 300 274,13 276,18 200 100 0 Dochody Wydatki Planowane Wykonane Wykonanie dochodów dzielnicy Mokotów w w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ranking placów zabaw 2011. Strona 1

Ranking placów zabaw 2011. Strona 1 lp. Num er obiek tu dzielnica adres TYP rośliny OCENA OGÓLN A ELEME NTÓW element nawier y z- wyposażenia chnie wartości funkcjonalność pedagogiczne 1 432 Ursynów Park Olkówki, przy ul. Puszczyka/Wiolinowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła. Miejscowość. Numer rejonu

Szkoła. Miejscowość. Numer rejonu 1 2 Szkoła Miejscowość adres Liczba uczniów Szkoła Podstawowa nr 203, Warszawa, Ks.I. Skorupki 8 Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego Warszawa Ciasna 7/13 1 Szkoła Podstawowa im. Giuseppe Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później NIERUCHOMOŚCI OBSŁUGIWANE PRZEZ VAN GANSEWINKEL Legenda: niesegregowane odpady komunalne wywóz co 2 tygodnie - tygodnie parzyste w skali roku papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Nr i tytuł części zamówienia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąd sukces edukacyjny? Szkoły,

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA JEDNORODZINNA Zakład Wywozu Nieczystości S.C. ŁAD-SAN Krystyna Szwed & Tadeusz Szwed l. Ustronie Miejskie, 78-200 Białogard HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BIAŁOGARD Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

1 CKU 5 725,80 edukacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu Kościuszki 7

1 CKU 5 725,80 edukacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu Kościuszki 7 Lista nr 1 - miejskich budynków użyteczności publicznej funkcjonujących w roku bazowym 2013 1 CKU 5 725,80 edukacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Kościuszki 7 2 MSW_muz 4845,45 kultura

Bardziej szczegółowo