INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT"

Transkrypt

1 Biuro Administracyjno - Finansowe BAF-VI /1-PN/2015 Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. 1. Zamawiający: INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT Minister Spraw Wewnętrznych Adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa, mazowieckie, ul. Stefana Batorego 5, tel , faks Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Kolejny wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny: numer oferty 5 nazwa (firma) Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind adres ul. Mazurska 6/11, Ryn cena oferty brutto: ,00 zł Uzasadnienie wyboru: W przedmiotowym postępowaniu: 1. Wykonawca Ardatel Sp. z o.o., ul. Marii Zientary-Malewskiej 65, Olsztyn, którego oferta w dniu r. została uznana za najkorzystniejszą, pismem z dnia 3 marca 2015 r. poinformował Zamawiającego, iż nie będzie w stanie wykonać zamówienia zgodnie z założeniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podpisze umowy na realizację zamówienia; 2. Zamawiający w dniu r. dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, na podstawie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp i uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 20 złożoną przez KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, Warszawa; 3. Wykonawca KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, Warszawa, którego oferta w dniu r. została uznana za najkorzystniejszą, pismem z dnia 10 marca 2015 r. poinformował Zamawiającego, iż z przyczyn od niego niezależnych zmuszony jest odstąpić od podpisania umowy; msw.gov.pl 1/7

2 4. Zamawiający w dniu r. dokonał kolejnego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, na podstawie z art. 94 ust. 3 ustawy i uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 27 złożoną przez ECCA Krzysztof Koczur, ul. Zeylanda 3/9, Poznań; 5. Wykonawca ECCA Krzysztof Koczur, ul. Zeylanda 3/9, Poznań, którego oferta w dniu r. została uznana za najkorzystniejszą, pismem z dnia 11 marca 2015 r. poinformował Zamawiającego, iż zmuszony jest odstąpić od podpisania umowy; 6. Zamawiający w dniu r. dokonał kolejnego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, na podstawie z art. 94 ust. 3 ustawy i uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez Platon Zarządzanie i Finanse dr Adam Ugrewicz, ul. Chabrowa 39/7 Wysoka, Wrocław; 7. Wykonawca Platon Zarządzanie i Finanse dr Adam Ugrewicz, ul. Chabrowa 39/7 Wysoka, Wrocław, którego oferta w dniu r. została uznana za najkorzystniejszą, pismem z dnia 12 marca 2015 r. poinformował Zamawiającego, iż z w chwili obecnej nie jest już w stanie zorganizować zamówienia. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Najkorzystniejszą ofertą spośród pozostałych ofert jest oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę: Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind, ul. Mazurska 6/11, Ryn. Oferta ww. Wykonawcy, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ oraz w wyniku dokonanej oceny otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów tj. 63,29 pkt. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w rzeczowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena całkowita brutto Standard oferowanych hoteli Liczba pkt w kryterium cena 80% Liczba pkt w kryterium standard Razem pkt hotelu 20% 1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/ Kraków tel fax ,00 Cena poprawna: ,95 msw.gov.pl 2/7

3 PM Wojciech Myka ul. Wąwozowa 8 lok Warszawa tel Business Center 1 Anna Kępka ul. Staromiejska 2/ Katowice tel./faks Ardatel sp. z o.o. ul. Marii Zientary-Malewskiej Olsztyn tel./faks , , ,00 57,46-57,46 58,26-58,26 80,00-80,00 5. Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind ul. Mazurska 6/ Ryn tel ,faks ,00 * * * * * 43,29 20,00 63,29 6. UpHotel s.c. ul. Długa 13/ Jelenia Góra tel , faks ,00 Platon Zarządzanie i Finanse 7. dr Adam Ugrewicz Ul. Chabrowa 39/7 Wysoka Wrocław Adres do korespondencji: ul. Upalna Wrocław tel ,faks ,00 * * * * * 43,76 20,00 63,76 8. Centrum Konferencji Biznesowych Premium Magdalena Krześniak i Joanna Budka s.c. ul. Marszałkowska 84/92 lok Warszawa tel faks ,00 * * * * 32,60 17,50 50,10 msw.gov.pl 3/7

4 9. Biuro Podróży Mazurkas Travel Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego Warszawa tel faks ,90 * * * 36,37 10,00 46, Holiday Travel Sp. z o.o. ul. Nowowiejska Warszawa tel faks ,00 * * * * * 11. Info Baza Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury Września tel faks ,03 * * * * * 42,71 20,00 62, House of Events Michał Frelek ul. IV Poprzeczna Warszawa tel.: ,56 Cena po poprawie omyłki rachunkowej: ,56 * * * * * 38,94 20,00 58, Biuro Rezerwacji AGATOUR Agnieszka Bartczak ul. Szymanowskiego 7/ Jelenia Góra tel./faks ,68 Cena poprawna: , First Class S.A. Al. Jana Pawła II Warszawa tel , faks ,02 2 szkolenie brak oferty 15. e-xon s.c. ul. Starołęcka 2/ Poznań tel./faks ,00 * * * * * 39,05 20,00 59,05 msw.gov.pl 4/7

5 16. AGMA-SPORT AGNIESZKA MATUSZYK Antoniówka Jedlnia Letnisko Tel./faks , ,20 41,00 5,00 46, GELDERAJ TADEUSZ GROTOWSKI ul. Strusia 62c Warszawa tel faks , GM Synergy sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Tuszyńska Rzgów tel faks EVENT EXPERIENCE Sp. z o.o. ul. Pokorna 2/ Warszawa tel eventexperience.pl , ,70 * * * * * 62,40-62,40 : 1) oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy 2) art. 90 ust. 3 ustawy KDK Sp. z o.o. ul. Mokotowska Warszawa tel faks Czerniewski Piotr Czerniewski ul. Jutrzenki Warszawa tel Konsorcjum firm: Bluehill Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Nabielaka 6/ Warszawa tel faks Quality Watch Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) ul. Nabielaka 6/5, Warszawa , ,00 Cena poprawna: , ,30 Cena po poprawie omyłki rachunkowej: ,60 * * * * * 49,37 20,00 69,37 msw.gov.pl 5/7

6 Magdalena Samulak Banaszczyk VMORIS AGENCY Strefa Efektywnego Marketingu ul. Ks. Warszawskiego 30A Ożarów Mazowiecki tel faks Grupa NeoArt Małgorzata Vincenz ul. Niedźwiedzia 4C Warszawa tel faks AIR CLUB Stanisław Modliński ul. Senatorska Warszawa tel faks ,00 Cena po poprawie omyłki rachunkowej: , , ,50 * * * * * * * * * * * * * 46,12 10,00 56,12 34,24 20,00 54,24 39,89 20,00 59, Ibento Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 26/ Warszawa tel faks ,46 ECCA Krzysztof Koczur 27. ul. Zeylanda 3/ Poznań Adres do korespondencji: ul. Karpia Poznań Tel Faks ,00 * * * * * 47,68 20,00 67, Europejskie Centrum Edukacyjne Centrus Natalia Gołka Ul. Jana Pawła II 25 lok Warszawa Adres do korespondencji: ul. Bursztynowa Warszawa tel ,00 43,82-43,82 msw.gov.pl 6/7

7 CONGRESS-OR Biuro Kongresów 29. i Turystyki Krystyna Ornatkiewicz ul. Żurawia 47 lok Warszawa tel faks , ,10 49,56 5,00 54, KŁODA GRUP Marcin Kłoda ul. Modlińska 6 lok. 126 c warszawa Tel Oferta złożona po terminie Z poważaniem Maria Kwasiborska, Zastępca Dyrektora msw.gov.pl 7/7

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych Legionowo, 05 grudnia 2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE I DO ZAKŁADU KYNOLOGII POLICYJNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 8 marca 0 r. Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście /8 00-9 Warszawa Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki ul. Hoża 9, 00-8 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.) Gdynia, a. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 100,00 Prawo RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES Maciej Berek q Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RCL.BA.2710.2/201 5 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: narada szkoleniowa dla Prezesów, Sędziów Wizytatorów, Dyrektora i Zastępcy, Kierowników i Zastępców Oddziałów i Wydziałów, pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN w Warszawie zwany dalej zamawiającym, zaprasza do złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo