Miłosz Krasowski. Rotterdam, Holandia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miłosz Krasowski. www.krasowskiwang.com. krasowskiwang@gmail.com. Rotterdam, Holandia"

Transkrypt

1 Rzeczywista liczba Polaków w Holandii: Czy dane, o których najczęściej słyszymy są wiarygodne? Jakie możliwości rozwoju biznesu oferuje grupa polskich imigrantów? Miłosz Krasowski Rotterdam, Holandia Sierpień 2015

2 Wstęp Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, z kraju wyemigrowało ponad 2 miliony Polaków (Główny Urząd Statystyczny- GUS, 2015), co jest przyczyną licznych dyskusji na temat negatywnych skutków jakie niesie ze sobą emigracja (Arak, 2014). Niemniej jednak wielu ekspertów przyznaje, że te dane są niedoszacowane, ze względu na to, iż wielu Polaków wyjeżdża i nie melduje się w kraju docelowym, przez co nie są oni uwzględnieni w oficjalnych statystykach kraju docelowego. Podobna sytuacja występuje w Holandii, gdzie według oficjalnych danych, na początku 2014 roku było ponad 120,000 Polaków (Het Centraal Bureau voor de Statistiek- CBS, 2015). Jednak, czy ta liczba oddaje faktyczną liczbę Polaków, biorąc pod uwagę, że wielu z nich przyjeżdża pracować sezonowo, albo nie rejestruje się w lokalnych urzędach pracy? W opracowaniu autor chce wykazać, że liczba ta jest znacznie wyższa, ze względu na brak w Holandii obowiązku meldunkowego na pobyt krótszy niż 4 miesiące, nieegzekwowania tam przepisów dotyczących meldunku, a także specyfiki holenderskiego rynku pracy, na którym wielu Polaków jest pracuje sezonowo. W opracowaniu analizie poddane zostaną oficjalne, jak i nieoficjalne dane, mogące pomóc w oszacowaniu rzeczywistej liczby Polaków, a także zrozumieniu specyfiki Polonii holenderskiej. W opracowaniu tym, autor spróbuje oszacować, jaką część Polonii holenderskiej stanowią emigranci sezonowi, ilu z nich pracuje bez meldunku, a ilu oficjalnie dopełniło obowiązek meldunkowy w urzędach miejskich (Gemeente). W pierwszej kolejności przeanalizowane zostaną dane oficjalne i problemy wynikające z ich interpretacji, następnie zostanie podjęta próba oszacowania rzeczywistej liczby Polaków na podstawie danych podatkowych i danych o bezrobociu. Ponadto, analizie poddane zostaną możliwości rozwoju biznesu w kontekście zweryfikowanych danych o Polonii holenderskiej. Opracowanie będzie zakończone podsumowaniem wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwościami, które wiążą się z Polonią holenderską. Liczba Polaków w Holandii zarejestrowanych w urzędach Dane na temat liczby Polaków w Holandii są regularnie publikowane przez holenderskie Biuro Statystyczne (CBS) i szacowane na podstawie liczby zameldowań we wszystkich urzędach w Holandii (Gemeente) 31 grudnia każdego roku (CBS, 2015). 2

3 Oficjalna liczba Polaków zameldowanych w Holandii Wykres 1 Oficjalna liczba Polaków zameldowanych w Holandii Powyższy wykres przedstawia liczbę zameldowanych Polaków w okresie styczeń maj Wynika z niego, że ich liczba nieustannie rośnie od 2000 roku i w maju 2015 roku przekroczyła 143 tysiące. Do czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004 rok), roczny przyrost liczby Polaków wynosił 4-5% rocznie, jednak od tego roku dynamika wzrostu przyspieszyła i wynosiła średnio 13.2% rocznie, z największym przyrostem w 2009 roku (17%), tj. od kiedy rozpoczął się globalny kryzys gospodarczy. Dane od stycznia 2014 roku do maja 2015 roku oszacowano na podstawie salda migracji Polaków w Holandii (tj. różnicy między liczbą Polaków przybyłych do Holandii i ubyłych z niej), ze względu na to, iż pełne dane za 2014 i część 2015 roku rok będą dostępne dopiero na początku 2016 roku (CBS, 2015). Na przykład, jeżeli liczba Polaków na początku stycznia 2013 roku wynosiła 110,000 a saldo migracji Polaków w styczniu wyniosło 10,000, to według metody liczenia autora liczba Polaków na koniec stycznia 2013 wyniosła 120,000. Nie sądzi się, iż liczba Polaków oszacowana na podstawie salda migracji może istotnie różnić się od rzeczywistej liczby Polaków pomimo tego, że saldo migracji nie uwzględnia trzech istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na ilość Polaków w Holandii: Liczba zgonów, Liczba nowo urodzonych, Liczba Polaków, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego na rzecz holenderskiego. W pierwszym przypadku nie oczekuje się, aby liczba zmarłych Polaków znacząco zniekształcała dane o liczbie rodaków w Holandii, ponieważ, są to ludzie w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia), którzy w styczniu 2014 roku stanowili zaledwie 2.88% całej polonii holenderskiej (CBS, 2015). W drugim przypadku, można oczekiwać, że liczba Polaków, którzy rodzą się w Holandii nie jest uwzględniana w holenderskich statystykach. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zgodnie z prawem 3

4 holenderskim, kiedy rodzi się dziecko ze związku mieszanego (a więc np. obywatela Polski z obywatele Holandii), otrzymuje ono podwójne obywatelstwo (holenderski i polskie), a po osiągnięciu 16 roku życia musi wybrać jedno z nich (Gregowicz-Metz, 2014). W przypadku związków niemieszanych, dziecko Polaków urodzone w Holandii otrzymuje automatycznie polskie obywatelstwo, a nie holenderskie. Ponadto, nowonarodzone dziecko posiadające polskie obywatelstwo jest traktowane jako imigrant, czyli osoba zarejestrowana w urzędzie meldunkowym zamierzająca przebywać w Holandii przez co najmniej 4 miesiące (Gregowicz-Metz, 2014). Zatem, Polacy urodzeni w Holandii są jednak uwzględnieni w saldzie migracji. Jedynie Polacy urodzeni w polskich małżeństwach, które zdecydowały się przyjąć holenderskie obywatelstwo (i jednocześnie obowiązkowo zrzec polskiego) mogliby sprawić, że dane o Polakach byłyby niedoszacowane. Jednakże, liczba Polaków, którzy decydują się przyjąć holenderskie obywatelstwo była bardzo mała i w latach oscylowała między 200 a 300 osób rocznie (CBS, 2015), co sprawia, iż dane oszacowane na podstawie salda migracji nie są znacząco zniekształcone. Problematyka danych oficjalnych Dane w poprzednim rozdziale są danymi wykorzystywanymi w oficjalnych statystykach demograficznych Holandii. Jednak nie oddają one rzeczywistej liczby Polaków przebywających w Holandii ze względu na dwa fakty: Nie każdy Polak melduje się w Holandii, jeżeli przebywa dłużej niż pozwalają na to przepisy (tj. 4 miesiące), Dane za cały rok są tworzone na podstawie stanu rejestru z 31 grudnia każdego roku i nie oddają zmian ludności, jakie zachodzą w trakcie roku, tj. nie uwzględniają rotacji pracowników sezonowych. Nawiązując do pierwszego faktu, należy jeszcze dodać, że osoby przyjeżdżające do Holandii na okres krótszy niż 4 miesiące, nie mają obowiązku zameldowania się w lokalnym urzędzie gminy (Rijksoverheid, 2015). Co więcej, egzekucja tych przepisów jest wręcz niemożliwa, ze względu na możliwy swobodny przepływ obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym możliwe jest życie w Holandii bez meldunku i praktycznie niemożliwe jest wykazanie czy ktoś mieszka w Holandii dłużej niż 4 miesiące. Dlatego też, osoby które przyjeżdżają do Holandii wykonywać pracę sezonową trwającą krócej niż 4 miesiące, bądź nie są świadome obowiązku meldunkowego, nie widnieją w oficjalnych danych demograficznych, co sprawia że są one zaniżone. Nawiązując do drugiego faktu (dane o liczbie Polaków w Holandii tworzone na podstawie stanu rejestru z 31 grudnia każdego roku) należy podkreślić, że nie uwzględniają one Polaków, którzy przyjeżdżają do 4

5 Marzec 2007 Wrzesień 2007 Marzec 2008 Septemer 2008 Marzec 2009 Wrzesień 2009 Styczeń 2010 Marzec 2010 Maj 2010 Lipiec 2010 Wrzesień 2010 Listopad 2010 Styczeń 2011 Marzec 2011 Maj 2011 Lipiec 2011 Wrzesień 2011 Listopad 2011 Styczeń 2012 Marzec 2012 Maj 2012 Lipiec 2012 Wrzesień 2012 Listopad 2012 Styczeń 2013 Marzec 2013 Maj 2013 Lipiec 2013 Wrzesień 2013 Listopad 2013 Styczeń 2014 Marzec 2014 Maj 2014 Holandii sezonowo między styczniem a końcem grudnia. A przecież, zwiększone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest obserwowane głównie w letnich miesiącach, na przykład kiedy to przeprowadzane są prace w segmencie remontowo-budowlanym i rolniczym. A więc, do oszacowania rzeczywistej liczby Polaków w Holandii, potrzebne są dane, które uwzględniają nie tylko sezonowe zmiany w ludności, ale także biorą pod uwagę grupę ludzi, która nie jest zameldowana w urzędach gminy. Takimi danymi może być liczba Polaków płacąca podatki w poszczególnych miesiącach. Liczba Polaków pracujących i płacących podatki i ubezpieczenia socjalne Każdy, kto pracuje w Holandii, co miesiąc odprowadza część swojej pensji na podatki i składki ubezpieczeniowe. Przy ich rozliczaniu, pracodawca jest zobowiązany wskazać kraj pochodzenia pracownika. Jest to istotne również z tego względu, że inne przepisy w tym zakresie stosuje się dla osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej, a inne dla osób spoza niej (Tempelman i Lammers, 2014). Przy współpracy CBS z holenderskim urzędem do spraw ubezpieczeń społecznych (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen- UVW) udało się policzyć liczbę Polaków, opłacających podatki i polisy ubezpieczeniowe w latach (do 2010 roku dane kwartalne, a od miesięczne). Szczegóły przedstawia poniższy wykres Liczba Polaków w Holandii, którzy płacą podatki i ubezpieczenia socjalne MIESIĄC/ROK Liczba Polaków którzy płacą podatki i ubezpieczenia socjalne Liczba zameldowanych Polaków w Holandii Wykres 2 Liczba Polaków w Holandii, którzy płacą podatki i ubezpieczenia socjalne 5

6 Jak widać, liczba Polaków jest relatywnie większa w miesiącach letnich niż zimowych. Widoczny jest także trend wzrostowy, który ukazuje zwiększającą się liczbę Polaków pracujących na stałe. Zaskakujący jest fakt, że liczba Polaków pracujących w Holandii jest największa w lipcu i sierpniu (mniej więcej 1.90 krotność liczby Polaków pracujących i jednocześnie zameldowanych w Holandii). 1 Z kolei ta sama proporcja w styczniu każdego roku wynosi około Różnica między tymi proporcjami w miesiącach zimowych i letnich może być skutkiem właśnie przyjazdu pracowników sezonowych. Natomiast, fakt że liczba Polaków płacących podatki i ubezpieczenia zdrowotne jest wciąż średnio 1.47-krotnie większa w styczniu niż liczba Polaków pracujących i zarejestrowanych w urzędach, może być wyjaśniona nie tylko tym, iż część Polaków wciąż pracuje sezonowo (np. w powszechnych w Holandii szklarniach), ale może też nie dopełniła obowiązku meldunkowego w Holandii. Co więcej, z wykresu wynika, że w ostatnich trzech latach liczba Polaków pracujących powoli stabilizuje się, pomimo braku takiej stabilizacji wśród zameldowanych Polaków. Może to być spowodowane kilkoma faktami. Po pierwsze część z nich może być bardziej świadoma obowiązku meldunkowego. Po drugie, część pracowników sezonowych mogła zdecydować się osiedlić na stałe i zameldować w urzędach miejskich. Dane dotyczące liczby pracujących Polaków w połączeniu z oficjalnymi danymi dotyczącymi zameldowanych Polaków mogą dostarczyć wiarygodnych informacji na temat rzeczywistej liczby Polaków przebywających w Holandii (w poszczególnych miesiącach), co zostanie wykorzystane w szacunkach w następnym rozdziale. Szacunki dotyczące rzeczywistej liczby Polaków przebywających w Holandii Średnia wieku Polaków przebywających w Holandii wynosi 32.2 lat (CBS, 2015). Sugeruje to, że większość polskich imigrantów to imigranci zarobkowi przybywający do Holandii w celu znalezienia lepiej płatnej pracy niż w Polsce. Dlatego też dane o liczbie pracujących Polaków (tj. płacących podatki i świadczenia podatkowe) wraz z danymi o ilości zameldowanych Polaków, w tym Polaków zameldowanych, ale niepracujących (np. dlatego, że studiują czy mają pracującego partnera) są wystarczające aby uzyskać dokładne szacunki na temat rzeczywistej liczby Polaków w Holandii. Jednak szacunki te wciąż mogą być zaniżone, gdyż nie uwzględniają Polaków, którzy pracują nielegalnie i nie są zameldowani, a także tych, którzy w ogóle nie pracują i pozostają niezameldowani. O ile grupa ludzi 1 Jako że dane o Polakach zameldowanych i pracujących w Holandii są dostępne tylko za 31 grudnia każdego roku, założyłem, iż wzrost liczby takich osób jest równomierny. Na przykład, jeżeli w ciągu roku liczba takich Polaków urosła o 12,000, to założyłem, że każdego miesiąca liczba ta zwiększała się o 1,000 osób (tj. 1/12*12,000=1,000). 6

7 bezrobotnych nie powinna być zbyt duża, gdyż nie istnieją powody, aby migrować w celu bycia bezrobotnym. A nawet w przypadku gdyby Polacy mieli okazję skorzystać z hojnego systemu socjalnego Holandii, to wymaga to meldunku, co sprawia, iż są oni w takim wypadku uwzględnieni w oficjalnych statystykach. Brakuje natomiast danych na temat ile Polaków może pracować nielegalnie i bez meldunku. Ten fakt nie powinien jednak znacząco zaniżyć danych ze względu na to, iż praca w Holandii jest w pełni legalna, co nie skłania Polaków do nielegalnej pracy. Dlatego też szacowanie rzeczywistej liczby Polaków na podstawie ilości pracujących i zameldowanych Polaków pozostaje najbardziej wiarygodną z możliwych metod, która bazuje na kilku założeniach: Założenie 1: wzrost miesięczny liczby zameldowanych Polaków jest równomierny, tj. 1/12 wzrostu z całego roku. Założenie to jest niezbędne, ponieważ dane oficjalne publikowane są za 31 grudnia każdego roku, natomiast dane dotyczące liczby pracujących Polaków są dostępne za każdy miesiąc od 2010 roku. Założenie 2: Liczba niepracujących zameldowanych Polaków w stosunku do wszystkich zameldowanych Polaków utrzymała się w latach na średnim poziomie z lat Dane te są potrzebne do oszacowania liczby Polaków, którzy nie pracują (np. ze względu na studia) i którzy nie są uwzględnieni w statystykach dotyczących liczby pracujących Polaków. CBS opublikował dane na temat ilości Polaków nieposiadających pracy kwartalnie do marca 2012 roku. Ze względu na to, iż procent Polaków nie zatrudnionych utrzymywał się na tym samym poziomie (najwyższy poziom osiągnął w marcu 2011 roku %, a najniższy w grudniu %), to można założyć, że odsetek ten utrzymał się na podobnym poziomie w przyszłości. Założenie 3: Założono, że stosunek wszystkich pracujących Polaków do tych, którzy jednocześnie pracują i są zameldowani w miesiącach lipiec maj 2015 jest taki sam jak w roku poprzednim. Przykładowo, proporcja w lipcu 2014 była taka sama jak w lipcu 2013, w sierpniu 2014 była taka sama jak w sierpniu 2013, itd. Nie została zastosowana średnia proporcji za wszystkie poprzednie miesiące, ze względu na słabnącą roczną oscylację liczby niezameldowanych pracujących Polaków w Holandii. Do roku 2012 stosunek ten w miesiącach letnich wynosił prawie 2, jednak w ostatnich latach obniżył się on do , co można wyjaśnić tym, iż coraz mniej pracowników z Polski jest bez meldunku (patrz poprzedni rozdział). Dzięki powyższym założeniom, możliwe było oszacowanie całkowitej liczby Polaków przebywających w Holandii kwartalnie w latach i miesięcznie od 2010 roku. Co więcej, bazując na danych za lata możliwy był szacunek liczby Polaków za rok 2015, za który nie są dostępne żadne dane, z wyjątkiem oficjalnych danych dotyczących liczby zameldowanych Polaków. Do oszacowania liczby Polaków przebywających w Holandii wykorzystane zostały trzy rodzaje danych: 7

8 - dane o liczbie Polaków w Holandii, którzy pracują i płacą podatki wraz ze świadczeniami socjalnymi, - oficjalne dane o liczbie Polaków, którzy są zameldowani w urzędach miejskich w Holandii, - dane, które pokazują, jaka część zameldowanych Polaków nie pracuje i nie płaci podatków (np. ze względu na studia). Poniższa tabela pokazuje jak liczba Polaków została oszacowana (żółtym kolorem oznaczono dane szacunkowe). A B C D E F G H Lipiec 2013 Czerwi ec 2014 Lipiec 2014 Liczba wszystkich pracującyc h Polaków 144, , ,897 Liczba zameldo wanych Polaków 118, , ,90 4 Liczba niepracu jących Polaków (E*C) % zameldow anych Polaków, którzy nie pracują (D/C) Liczba zameldowa nych i pracującyc h Polaków (C-D) Stosunek liczby wszystkich pracujących Polaków do zameldowanych i pracujących (B/F) Szacunkowa liczba Polaków przebywającyc h w Holandii (B+D) 37, , ,356 (...) 41, , ,336 41, , ,635 Tabela 1 Przykład pokazujący metodologię szacunku liczby Polaków w Holandii 2 W pierwszej kolumnie (A) znajdują się dane z urzędu ds. Ubezpieczeń Społecznych (UVW). Dane są dostępne za lata czerwiec Dane od lipca 2014 do maja 2015 musiały zostać oszacowane na podstawie liczby zameldowanych Polaków, dla których informacje dostępne są do maja 2015 roku (oznaczone kolorem żółtym, ponieważ dane są publikowane raz na rok i zastosowane jest założenie 1 o równomiernym wzroście miesięcznym). Aby oszacować dane na temat liczby pracowników od lipca 2014, najpierw policzono bezrobotnych na podstawie średniego odsetka bezrobotnych wśród zameldowanych Polaków z lat (patrz kolumny D i E), a następnie otrzymaną liczbę pomnożono przez mnożnik w kolumnie G, który jest identyczny dla analogicznego miesiąca sprzed roku (np. dla lipca 2014 została wybrana wartość z lipca 2013). Nie została użyta wartość średnia mnożnika ze względu na słabnącą tendencję wzrostową liczby pracujących Polaków. Dzięki takiej metodzie możliwe było otrzymanie liczby pracujących i niepracujących Polaków, co razem dało szacunkową liczbę Polaków przebywających w Holandii. 2 Komórki w żółtym kolorze oznaczają, że dane są szacunkowe. 8

9 Grudzień 2006 Wrzesień 2007 Czerwiec 2008 Marzec 2009 Grudzień 2009 Marzec 2010 Czerwiec 2010 Wrzesień 2010 Grudzień 2010 Marzec 2011 Czerwiec 2011 Wrzesień 2011 Grudzień 2011 Marzec 2012 Czerwiec 2012 Wrzesień 2012 Grudzień 2012 Marzec 2013 Czerwiec 2013 Wrzesień 2013 Grudzień 2013 Marzec 2014 Czerwiec 2014 Wrzesień 2014 Grudzień 2014 Marzec 2015 Do lipca 2014, szacunek ten był łatwiejszy ze względu na dostęp do danych o liczbie pracujących Polaków od UWV. Należało rozdzielić liczbę pracujących i niepracujących Polaków, którzy są zameldowani zakładając, że procent niepracujących Polaków utrzymał się na średnim poziomie z lat (kolumna E), aby ostatecznie otrzymać szacunkową liczbę Polaków przebywających w Holandii. Mnożnik w kolumnie G został policzony, aby wykorzystać go do oszacowania liczby pracujących Polaków od lipca 2014 roku. Poniższy wykres przedstawia szacunkową liczbę Polaków przebywających w Holandii od marca 2007 do maja 2015 roku. Dane do grudnia 2009 roku są kwartalne, natomiast od stycznia 2010 roku dane te są miesięczne Szacunkowa liczba Polaków przebywających w Holandii Wykres 3 Szacunkowa liczba Polaków przebywających w Holandii Liczba Polaków w 2014 roku wyniosła średnio 184,609 osób, przy czym w miesiącach letnich (tj. lipiec - wrzesień) wyniosła ponad 207,000. Jeżeli obecna tendencja wzrostowa się utrzyma na poziomie z roku 2014, to w miesiącach letnich 2015 roku, liczba Polaków może wzrosnąć do 220,000, dając średnią wartość za cały rok 2015 na poziomie 200,741. Polacy są narodem, którego cechuje duża mobilność, co potwierdzają wysokie wahania liczby Polaków w ciągu roku i np. w miesiącach letnich liczba ta jest większa o około 30,000-40,000 niż w miesiącach zimowych. Konkluzje i rekomendacje W Holandii mieszka coraz więcej Polaków, pomimo osłabienia się tendencji wzrostowej w ostatnich dwóch latach. W roku 2014 wyniosła średnio 184,609 osób, jednak we wrześniu 2014 liczba ta przekroczyła 207,000, a w 2015 roku może wzrosnąć do 220,000. Liczby te są znacznie wyższe, niż te, 9

10 które widzimy w oficjalnych statystykach holenderskim i wskazują, że pod koniec 2014 roku liczba Polaków wyniosła ponad 120,000. Dane oficjalne są znacząco zaniżone i niewiarygodne, co może wpływać na podejmowanie nietrafnych decyzji biznesowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż dane oficjalne bazują na liczbie zameldowanych Polaków na koniec każdego roku. Obowiązek meldunku dotyczy osób, które przebywają w Holandii dłużej niż 4 miesięcy, który w dodatku jest nienależycie egzekwowany, ze względu na obowiązujący swobodny przepływ siły roboczej na terenie krajów Unii Europejskiej. Jako, że część Polaków przebywających w Holandii, mieszka tam czasowo (prace sezonowe), nie meldują się oni, będąc jednocześnie są oni zatrudnieni w Holandii, ale nie są tam zameldowani. Dlatego w zaprezentowanej metodologii wykorzystano dane dostarczane przez urząd do spraw ubezpieczeń pracowników (UVW), który posiada dane na temat liczby pracowników z Polski zatrudnionych w Holandii. Dane te w połączeniu z danymi oficjalnymi i informacjami na temat liczby niepracujących Polaków, pozwoliły oszacować liczbę Polaków przebywających w tym kraju. Dane te pozostają obecnie najdokładniejszymi dostępnymi danymi na temat rzeczywistej liczby Polaków, pomimo iż nie zawierają osób, które pracują w Holandii nielegalnie, bądź nie pracują w ogóle i nie są zameldowane. Grupa około 200,000 Polaków w Holandii stanowi istotną grupę obcokrajowców, co stanowi doskonałą okazję biznesową nie tylko dla firm holenderskich, mogących wykorzystać mniejszość polską jako cel marketingowy, ale także dla polskich firm, które chcą wejść na rynek holenderski. Co więcej, firmy holenderskie planujące wejść na polski rynek, mogą wykorzystać mniejszość polską w Holandii w celu efektywnego zdobywania rynku polskiego. Ponadto, Polacy w Holandii są mobilni, a znaczną część Polonii stanowią ludzie przebywający w Holandii tymczasowo (np. pracownicy sezonowi). Podsumowując, Polacy w Holandii oferują możliwość rozwoju biznesu dla firm działających w poniższych branżach: Transport osobowy (linie lotnicze, autobusowe i pociągowe), Transport dóbr (kurierzy, transport ciężarowy), Branża spożywcza (firmy, które chcą sprzedawać żywność pochodzącą z Polski), Świadczenie usług związanych z polską kulturą (np. polską kuchnia, sklepy polskie), Szeroko rozumiany handel (dotyczy polskich przedsiębiorstw, które zamierzają sprzedawać swoje produkty w Holandii i wykorzystać rozpoznawalność swoich marek wśród Polaków), Usługi związane z życiem w Holandii (doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, pomoc w urzędach, dostęp do polskich lekarzy itd.). Jednym z elementów strategii marketingowej stanowi lokalizacja. Jako że Polonia w Holandii jest znacząca, kraj ten jest atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju biznesu opartego na mniejszościach 10

11 narodowych. Należy jednak pamiętać, że sama Holandia per se może być niedostatecznie sprecyzowaną lokalizacją. Należy wybrać także odpowiedni jej region, w którym mieszka relatywnie więcej Polaków, a w niektórych wypadkach wymagane może być nawet zbadanie charakterystyki mniejszości polskiej w Holandii, aby podjąć jak najbardziej trafną decyzję biznesową. Postscriptum Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do danych, które zagwarantują optymalną lokalizację dla biznesu, bądź dostarczą informacji dotyczące charakterystyki Polaków w Holandii i miejsc w Polsce, z których pochodzą, proszę, skontaktuj się z nami na Bibliografia Arak, P. (2014, April 4). Zaskakujące dane o emigracji Polaków: Prawda czy fałsz? Retrieved July 11, 2015, from CBS StatLine. (2015). Retrieved July 29, 2015, from Gregorowicz-Metz, A. (2014, November 17). Droga, którą musisz odbyć po urodzeniu dziecka. Retrieved July 13, 2015, from Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny. (2015). Retrieved July 15, 2015, from Rijksoverheid- Huisvesting EU-arbeidsmigranten. (2015). Retrieved July 29, 2015, from Tempelman, C., & Lammers, M. (2014). WOR 698, Buitenlandse seizoensarbeiders. Beschikbare registraties voor de risicoverevening. Amsterdam: SEO Economisch onderzoek. 11

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

Zakres badań demograficznych

Zakres badań demograficznych Zakres badań demograficznych wskaźnik rodności wskaźnik dzietności RUCH NATURALNY STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI wskaźniki umieralności wskaźniki zgonów przeciętny dalszy czas trwania życia wskaźnik małżeństw

Bardziej szczegółowo

Ruch wędrówkowy ludności

Ruch wędrówkowy ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ nierejestrowanych migracji na liczbę ludności konsekwencje dla badań rynku i opinii

Wpływ nierejestrowanych migracji na liczbę ludności konsekwencje dla badań rynku i opinii Wpływ nierejestrowanych migracji na liczbę ludności konsekwencje dla badań rynku i opinii Jakub Bijak Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (CEFMR), Warszawa Wyniki wspólnych prac

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Średnia krajowa według GUS to 3165,14 zł. Badanie Money.pl, w którym uwzględnialiśmy medianę, a nie średnią arytmetyczną, pokazuje że przeciętna pensj

Średnia krajowa według GUS to 3165,14 zł. Badanie Money.pl, w którym uwzględnialiśmy medianę, a nie średnią arytmetyczną, pokazuje że przeciętna pensj Średnia pensja to mit? Badanie płac Money.pl Autor: Bartłomiej Dwornik, Money.pl Wrocław, wrzesień 2008 Średnia krajowa według GUS to 3165,14 zł. Badanie Money.pl, w którym uwzględnialiśmy medianę, a nie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08 Najnowsze migracje z i do Polski Agata Górny Demografia, 26.11.08 Polska jako kraj emigracji Najważniejsze okresy/momenty w historii emigracyjnej Polski Okres międzywojenny: migracje za chlebem Okres powojenny:

Bardziej szczegółowo

RYNEK DOMEN W POLSCE. Dział Domen NASK. Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2008

RYNEK DOMEN W POLSCE. Dział Domen NASK. Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2008 RYNEK DOMEN W POLSCE Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2008. Q3 2008 Opracowany przez: mgr inż. Małgorzata Stachura dr inż. Andrzej Bartosiewicz Dział Domen NASK ANALIZA ZMIAN W REJESTRACJI DOMEN

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Prace Studenckich Kół Naukowych Nr 14/2011 Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Agata Dzida, Katarzyna Jagi, Joanna Gmitrowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY S YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce 2012 r. (dane średnioroczne) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech Coraz więcej osób pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi, a warunki pracy są coraz lepsze. Najwięcej wolnych stanowisk można znaleźć przy produkcji maszyn i samochodów. Da się na tym zarobić! Leihfirma

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Poznań, 20 lutego 2015 Wartość sprzedaży biletów* w latach 2012-2014 W 2014 roku wartość sprzedaży wszystkich biletów była większa o 5,23% od wyniku osiągniętego

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975.

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. E.Frątczak A.Ptak-Chmielewska M.Pęczkowski I.Sikorska Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL? ZBIÓR PESEL W jaki sposób powstaje zbiór PESEL? Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie :44:48

Podwójne opodatkowanie :44:48 Podwójne opodatkowanie 2015-06-09 13:44:48 2 Rozliczenia z austriackim i polskim fiskusem często stwarzają problemy Polakom, którzy uzyskują okresowe dochody z pracy w Austrii. Z dochodów uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

Ukraiński rynek pracy

Ukraiński rynek pracy WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, marzec 215 r. Ukraiński rynek pracy Charakterystyka rynku W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami jakie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Poznań, 17 lutego 2015 Wartość sprzedaży* 2012-2014 W 2014 roku wartość sprzedaży wszystkich biletów była większa o 5,23% od wyniku osiągniętego w roku 2013. Jest

Bardziej szczegółowo

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 2050 Magdalena Skalik Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Opole, 29.01.2016 r. LUDNOŚĆ DEFINICJE Dane o liczbie ludności są opracowywane w dwóch ujęciach:

Bardziej szczegółowo

Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Marek Kupiszewski i Jakub Bijak

Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Marek Kupiszewski i Jakub Bijak Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej Marek Kupiszewski i Jakub Bijak Uwagi ogólne Nie można ocenić prognozy ludności Warszawy bez oceny prognozy ludności Polski, gdyż

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

NEWSletter statystyczny

NEWSletter statystyczny NEWSletter statystyczny NEWSletter statystyczny z WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA URZĄD URZĄD MIASTA POZNANIA POZNAŃ NA TLE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Numer Numer 1 1 styczeń styczeń 21 21

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007 Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI Nazwa szkoły... Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu:...... Pytania od 1 do 17 to test wyboru, w którym poprawna

Bardziej szczegółowo

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rośnie europejska konkurencja dla Polaków w Niemczech

Rośnie europejska konkurencja dla Polaków w Niemczech Nadal wielu Polaków wyjeżdża do pracy w Niemczech. Jednak Polska po wielu latach przodownictwa straciła pierwszą pozycję w rankingu krajów, które dostarczają największą liczbę emigrantów na rynek niemiecki.

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania Biznes w Norwegii Migracja Polaków do Norwegii w celach zarobkowych to coraz częstszy temat w mediach. Praca etatowa jest dla większości z nich najważniejsza, ale nie można zapominać o powiększającej się

Bardziej szczegółowo

Ile będziemy zarabiać w 2016 roku?

Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? 29.12.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? Najnowsze

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska. uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w 1 kwartale 2015 r.

Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska. uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w 1 kwartale 2015 r. Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w 1 kwartale 2015 r. MAJ 2015 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTÓW BEZPOŚREDNICH...

Bardziej szczegółowo

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W LATACH 2000- WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM W WYBRANYCH JEDNOSTKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec stycznia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zagregowane SOP

Planowanie zagregowane SOP Planowanie zagregowane SOP Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 1/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAZW DOMENY.PL

RYNEK NAZW DOMENY.PL RYNEK NAZW DOMENY.PL SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA trzeci KWARTAŁ 2015 ROKU Q3 2015 Tekst i redakcja: Anna Gniadek, Katarzyna Sobczyk Opracowanie danych z systemu rejestracji nazw domeny.pl: Izabela Domagała,

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo