Miłosz Krasowski. Rotterdam, Holandia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miłosz Krasowski. www.krasowskiwang.com. krasowskiwang@gmail.com. Rotterdam, Holandia"

Transkrypt

1 Rzeczywista liczba Polaków w Holandii: Czy dane, o których najczęściej słyszymy są wiarygodne? Jakie możliwości rozwoju biznesu oferuje grupa polskich imigrantów? Miłosz Krasowski Rotterdam, Holandia Sierpień 2015

2 Wstęp Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, z kraju wyemigrowało ponad 2 miliony Polaków (Główny Urząd Statystyczny- GUS, 2015), co jest przyczyną licznych dyskusji na temat negatywnych skutków jakie niesie ze sobą emigracja (Arak, 2014). Niemniej jednak wielu ekspertów przyznaje, że te dane są niedoszacowane, ze względu na to, iż wielu Polaków wyjeżdża i nie melduje się w kraju docelowym, przez co nie są oni uwzględnieni w oficjalnych statystykach kraju docelowego. Podobna sytuacja występuje w Holandii, gdzie według oficjalnych danych, na początku 2014 roku było ponad 120,000 Polaków (Het Centraal Bureau voor de Statistiek- CBS, 2015). Jednak, czy ta liczba oddaje faktyczną liczbę Polaków, biorąc pod uwagę, że wielu z nich przyjeżdża pracować sezonowo, albo nie rejestruje się w lokalnych urzędach pracy? W opracowaniu autor chce wykazać, że liczba ta jest znacznie wyższa, ze względu na brak w Holandii obowiązku meldunkowego na pobyt krótszy niż 4 miesiące, nieegzekwowania tam przepisów dotyczących meldunku, a także specyfiki holenderskiego rynku pracy, na którym wielu Polaków jest pracuje sezonowo. W opracowaniu analizie poddane zostaną oficjalne, jak i nieoficjalne dane, mogące pomóc w oszacowaniu rzeczywistej liczby Polaków, a także zrozumieniu specyfiki Polonii holenderskiej. W opracowaniu tym, autor spróbuje oszacować, jaką część Polonii holenderskiej stanowią emigranci sezonowi, ilu z nich pracuje bez meldunku, a ilu oficjalnie dopełniło obowiązek meldunkowy w urzędach miejskich (Gemeente). W pierwszej kolejności przeanalizowane zostaną dane oficjalne i problemy wynikające z ich interpretacji, następnie zostanie podjęta próba oszacowania rzeczywistej liczby Polaków na podstawie danych podatkowych i danych o bezrobociu. Ponadto, analizie poddane zostaną możliwości rozwoju biznesu w kontekście zweryfikowanych danych o Polonii holenderskiej. Opracowanie będzie zakończone podsumowaniem wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwościami, które wiążą się z Polonią holenderską. Liczba Polaków w Holandii zarejestrowanych w urzędach Dane na temat liczby Polaków w Holandii są regularnie publikowane przez holenderskie Biuro Statystyczne (CBS) i szacowane na podstawie liczby zameldowań we wszystkich urzędach w Holandii (Gemeente) 31 grudnia każdego roku (CBS, 2015). 2

3 Oficjalna liczba Polaków zameldowanych w Holandii Wykres 1 Oficjalna liczba Polaków zameldowanych w Holandii Powyższy wykres przedstawia liczbę zameldowanych Polaków w okresie styczeń maj Wynika z niego, że ich liczba nieustannie rośnie od 2000 roku i w maju 2015 roku przekroczyła 143 tysiące. Do czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004 rok), roczny przyrost liczby Polaków wynosił 4-5% rocznie, jednak od tego roku dynamika wzrostu przyspieszyła i wynosiła średnio 13.2% rocznie, z największym przyrostem w 2009 roku (17%), tj. od kiedy rozpoczął się globalny kryzys gospodarczy. Dane od stycznia 2014 roku do maja 2015 roku oszacowano na podstawie salda migracji Polaków w Holandii (tj. różnicy między liczbą Polaków przybyłych do Holandii i ubyłych z niej), ze względu na to, iż pełne dane za 2014 i część 2015 roku rok będą dostępne dopiero na początku 2016 roku (CBS, 2015). Na przykład, jeżeli liczba Polaków na początku stycznia 2013 roku wynosiła 110,000 a saldo migracji Polaków w styczniu wyniosło 10,000, to według metody liczenia autora liczba Polaków na koniec stycznia 2013 wyniosła 120,000. Nie sądzi się, iż liczba Polaków oszacowana na podstawie salda migracji może istotnie różnić się od rzeczywistej liczby Polaków pomimo tego, że saldo migracji nie uwzględnia trzech istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na ilość Polaków w Holandii: Liczba zgonów, Liczba nowo urodzonych, Liczba Polaków, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego na rzecz holenderskiego. W pierwszym przypadku nie oczekuje się, aby liczba zmarłych Polaków znacząco zniekształcała dane o liczbie rodaków w Holandii, ponieważ, są to ludzie w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia), którzy w styczniu 2014 roku stanowili zaledwie 2.88% całej polonii holenderskiej (CBS, 2015). W drugim przypadku, można oczekiwać, że liczba Polaków, którzy rodzą się w Holandii nie jest uwzględniana w holenderskich statystykach. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zgodnie z prawem 3

4 holenderskim, kiedy rodzi się dziecko ze związku mieszanego (a więc np. obywatela Polski z obywatele Holandii), otrzymuje ono podwójne obywatelstwo (holenderski i polskie), a po osiągnięciu 16 roku życia musi wybrać jedno z nich (Gregowicz-Metz, 2014). W przypadku związków niemieszanych, dziecko Polaków urodzone w Holandii otrzymuje automatycznie polskie obywatelstwo, a nie holenderskie. Ponadto, nowonarodzone dziecko posiadające polskie obywatelstwo jest traktowane jako imigrant, czyli osoba zarejestrowana w urzędzie meldunkowym zamierzająca przebywać w Holandii przez co najmniej 4 miesiące (Gregowicz-Metz, 2014). Zatem, Polacy urodzeni w Holandii są jednak uwzględnieni w saldzie migracji. Jedynie Polacy urodzeni w polskich małżeństwach, które zdecydowały się przyjąć holenderskie obywatelstwo (i jednocześnie obowiązkowo zrzec polskiego) mogliby sprawić, że dane o Polakach byłyby niedoszacowane. Jednakże, liczba Polaków, którzy decydują się przyjąć holenderskie obywatelstwo była bardzo mała i w latach oscylowała między 200 a 300 osób rocznie (CBS, 2015), co sprawia, iż dane oszacowane na podstawie salda migracji nie są znacząco zniekształcone. Problematyka danych oficjalnych Dane w poprzednim rozdziale są danymi wykorzystywanymi w oficjalnych statystykach demograficznych Holandii. Jednak nie oddają one rzeczywistej liczby Polaków przebywających w Holandii ze względu na dwa fakty: Nie każdy Polak melduje się w Holandii, jeżeli przebywa dłużej niż pozwalają na to przepisy (tj. 4 miesiące), Dane za cały rok są tworzone na podstawie stanu rejestru z 31 grudnia każdego roku i nie oddają zmian ludności, jakie zachodzą w trakcie roku, tj. nie uwzględniają rotacji pracowników sezonowych. Nawiązując do pierwszego faktu, należy jeszcze dodać, że osoby przyjeżdżające do Holandii na okres krótszy niż 4 miesiące, nie mają obowiązku zameldowania się w lokalnym urzędzie gminy (Rijksoverheid, 2015). Co więcej, egzekucja tych przepisów jest wręcz niemożliwa, ze względu na możliwy swobodny przepływ obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym możliwe jest życie w Holandii bez meldunku i praktycznie niemożliwe jest wykazanie czy ktoś mieszka w Holandii dłużej niż 4 miesiące. Dlatego też, osoby które przyjeżdżają do Holandii wykonywać pracę sezonową trwającą krócej niż 4 miesiące, bądź nie są świadome obowiązku meldunkowego, nie widnieją w oficjalnych danych demograficznych, co sprawia że są one zaniżone. Nawiązując do drugiego faktu (dane o liczbie Polaków w Holandii tworzone na podstawie stanu rejestru z 31 grudnia każdego roku) należy podkreślić, że nie uwzględniają one Polaków, którzy przyjeżdżają do 4

5 Marzec 2007 Wrzesień 2007 Marzec 2008 Septemer 2008 Marzec 2009 Wrzesień 2009 Styczeń 2010 Marzec 2010 Maj 2010 Lipiec 2010 Wrzesień 2010 Listopad 2010 Styczeń 2011 Marzec 2011 Maj 2011 Lipiec 2011 Wrzesień 2011 Listopad 2011 Styczeń 2012 Marzec 2012 Maj 2012 Lipiec 2012 Wrzesień 2012 Listopad 2012 Styczeń 2013 Marzec 2013 Maj 2013 Lipiec 2013 Wrzesień 2013 Listopad 2013 Styczeń 2014 Marzec 2014 Maj 2014 Holandii sezonowo między styczniem a końcem grudnia. A przecież, zwiększone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest obserwowane głównie w letnich miesiącach, na przykład kiedy to przeprowadzane są prace w segmencie remontowo-budowlanym i rolniczym. A więc, do oszacowania rzeczywistej liczby Polaków w Holandii, potrzebne są dane, które uwzględniają nie tylko sezonowe zmiany w ludności, ale także biorą pod uwagę grupę ludzi, która nie jest zameldowana w urzędach gminy. Takimi danymi może być liczba Polaków płacąca podatki w poszczególnych miesiącach. Liczba Polaków pracujących i płacących podatki i ubezpieczenia socjalne Każdy, kto pracuje w Holandii, co miesiąc odprowadza część swojej pensji na podatki i składki ubezpieczeniowe. Przy ich rozliczaniu, pracodawca jest zobowiązany wskazać kraj pochodzenia pracownika. Jest to istotne również z tego względu, że inne przepisy w tym zakresie stosuje się dla osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej, a inne dla osób spoza niej (Tempelman i Lammers, 2014). Przy współpracy CBS z holenderskim urzędem do spraw ubezpieczeń społecznych (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen- UVW) udało się policzyć liczbę Polaków, opłacających podatki i polisy ubezpieczeniowe w latach (do 2010 roku dane kwartalne, a od miesięczne). Szczegóły przedstawia poniższy wykres Liczba Polaków w Holandii, którzy płacą podatki i ubezpieczenia socjalne MIESIĄC/ROK Liczba Polaków którzy płacą podatki i ubezpieczenia socjalne Liczba zameldowanych Polaków w Holandii Wykres 2 Liczba Polaków w Holandii, którzy płacą podatki i ubezpieczenia socjalne 5

6 Jak widać, liczba Polaków jest relatywnie większa w miesiącach letnich niż zimowych. Widoczny jest także trend wzrostowy, który ukazuje zwiększającą się liczbę Polaków pracujących na stałe. Zaskakujący jest fakt, że liczba Polaków pracujących w Holandii jest największa w lipcu i sierpniu (mniej więcej 1.90 krotność liczby Polaków pracujących i jednocześnie zameldowanych w Holandii). 1 Z kolei ta sama proporcja w styczniu każdego roku wynosi około Różnica między tymi proporcjami w miesiącach zimowych i letnich może być skutkiem właśnie przyjazdu pracowników sezonowych. Natomiast, fakt że liczba Polaków płacących podatki i ubezpieczenia zdrowotne jest wciąż średnio 1.47-krotnie większa w styczniu niż liczba Polaków pracujących i zarejestrowanych w urzędach, może być wyjaśniona nie tylko tym, iż część Polaków wciąż pracuje sezonowo (np. w powszechnych w Holandii szklarniach), ale może też nie dopełniła obowiązku meldunkowego w Holandii. Co więcej, z wykresu wynika, że w ostatnich trzech latach liczba Polaków pracujących powoli stabilizuje się, pomimo braku takiej stabilizacji wśród zameldowanych Polaków. Może to być spowodowane kilkoma faktami. Po pierwsze część z nich może być bardziej świadoma obowiązku meldunkowego. Po drugie, część pracowników sezonowych mogła zdecydować się osiedlić na stałe i zameldować w urzędach miejskich. Dane dotyczące liczby pracujących Polaków w połączeniu z oficjalnymi danymi dotyczącymi zameldowanych Polaków mogą dostarczyć wiarygodnych informacji na temat rzeczywistej liczby Polaków przebywających w Holandii (w poszczególnych miesiącach), co zostanie wykorzystane w szacunkach w następnym rozdziale. Szacunki dotyczące rzeczywistej liczby Polaków przebywających w Holandii Średnia wieku Polaków przebywających w Holandii wynosi 32.2 lat (CBS, 2015). Sugeruje to, że większość polskich imigrantów to imigranci zarobkowi przybywający do Holandii w celu znalezienia lepiej płatnej pracy niż w Polsce. Dlatego też dane o liczbie pracujących Polaków (tj. płacących podatki i świadczenia podatkowe) wraz z danymi o ilości zameldowanych Polaków, w tym Polaków zameldowanych, ale niepracujących (np. dlatego, że studiują czy mają pracującego partnera) są wystarczające aby uzyskać dokładne szacunki na temat rzeczywistej liczby Polaków w Holandii. Jednak szacunki te wciąż mogą być zaniżone, gdyż nie uwzględniają Polaków, którzy pracują nielegalnie i nie są zameldowani, a także tych, którzy w ogóle nie pracują i pozostają niezameldowani. O ile grupa ludzi 1 Jako że dane o Polakach zameldowanych i pracujących w Holandii są dostępne tylko za 31 grudnia każdego roku, założyłem, iż wzrost liczby takich osób jest równomierny. Na przykład, jeżeli w ciągu roku liczba takich Polaków urosła o 12,000, to założyłem, że każdego miesiąca liczba ta zwiększała się o 1,000 osób (tj. 1/12*12,000=1,000). 6

7 bezrobotnych nie powinna być zbyt duża, gdyż nie istnieją powody, aby migrować w celu bycia bezrobotnym. A nawet w przypadku gdyby Polacy mieli okazję skorzystać z hojnego systemu socjalnego Holandii, to wymaga to meldunku, co sprawia, iż są oni w takim wypadku uwzględnieni w oficjalnych statystykach. Brakuje natomiast danych na temat ile Polaków może pracować nielegalnie i bez meldunku. Ten fakt nie powinien jednak znacząco zaniżyć danych ze względu na to, iż praca w Holandii jest w pełni legalna, co nie skłania Polaków do nielegalnej pracy. Dlatego też szacowanie rzeczywistej liczby Polaków na podstawie ilości pracujących i zameldowanych Polaków pozostaje najbardziej wiarygodną z możliwych metod, która bazuje na kilku założeniach: Założenie 1: wzrost miesięczny liczby zameldowanych Polaków jest równomierny, tj. 1/12 wzrostu z całego roku. Założenie to jest niezbędne, ponieważ dane oficjalne publikowane są za 31 grudnia każdego roku, natomiast dane dotyczące liczby pracujących Polaków są dostępne za każdy miesiąc od 2010 roku. Założenie 2: Liczba niepracujących zameldowanych Polaków w stosunku do wszystkich zameldowanych Polaków utrzymała się w latach na średnim poziomie z lat Dane te są potrzebne do oszacowania liczby Polaków, którzy nie pracują (np. ze względu na studia) i którzy nie są uwzględnieni w statystykach dotyczących liczby pracujących Polaków. CBS opublikował dane na temat ilości Polaków nieposiadających pracy kwartalnie do marca 2012 roku. Ze względu na to, iż procent Polaków nie zatrudnionych utrzymywał się na tym samym poziomie (najwyższy poziom osiągnął w marcu 2011 roku %, a najniższy w grudniu %), to można założyć, że odsetek ten utrzymał się na podobnym poziomie w przyszłości. Założenie 3: Założono, że stosunek wszystkich pracujących Polaków do tych, którzy jednocześnie pracują i są zameldowani w miesiącach lipiec maj 2015 jest taki sam jak w roku poprzednim. Przykładowo, proporcja w lipcu 2014 była taka sama jak w lipcu 2013, w sierpniu 2014 była taka sama jak w sierpniu 2013, itd. Nie została zastosowana średnia proporcji za wszystkie poprzednie miesiące, ze względu na słabnącą roczną oscylację liczby niezameldowanych pracujących Polaków w Holandii. Do roku 2012 stosunek ten w miesiącach letnich wynosił prawie 2, jednak w ostatnich latach obniżył się on do , co można wyjaśnić tym, iż coraz mniej pracowników z Polski jest bez meldunku (patrz poprzedni rozdział). Dzięki powyższym założeniom, możliwe było oszacowanie całkowitej liczby Polaków przebywających w Holandii kwartalnie w latach i miesięcznie od 2010 roku. Co więcej, bazując na danych za lata możliwy był szacunek liczby Polaków za rok 2015, za który nie są dostępne żadne dane, z wyjątkiem oficjalnych danych dotyczących liczby zameldowanych Polaków. Do oszacowania liczby Polaków przebywających w Holandii wykorzystane zostały trzy rodzaje danych: 7

8 - dane o liczbie Polaków w Holandii, którzy pracują i płacą podatki wraz ze świadczeniami socjalnymi, - oficjalne dane o liczbie Polaków, którzy są zameldowani w urzędach miejskich w Holandii, - dane, które pokazują, jaka część zameldowanych Polaków nie pracuje i nie płaci podatków (np. ze względu na studia). Poniższa tabela pokazuje jak liczba Polaków została oszacowana (żółtym kolorem oznaczono dane szacunkowe). A B C D E F G H Lipiec 2013 Czerwi ec 2014 Lipiec 2014 Liczba wszystkich pracującyc h Polaków 144, , ,897 Liczba zameldo wanych Polaków 118, , ,90 4 Liczba niepracu jących Polaków (E*C) % zameldow anych Polaków, którzy nie pracują (D/C) Liczba zameldowa nych i pracującyc h Polaków (C-D) Stosunek liczby wszystkich pracujących Polaków do zameldowanych i pracujących (B/F) Szacunkowa liczba Polaków przebywającyc h w Holandii (B+D) 37, , ,356 (...) 41, , ,336 41, , ,635 Tabela 1 Przykład pokazujący metodologię szacunku liczby Polaków w Holandii 2 W pierwszej kolumnie (A) znajdują się dane z urzędu ds. Ubezpieczeń Społecznych (UVW). Dane są dostępne za lata czerwiec Dane od lipca 2014 do maja 2015 musiały zostać oszacowane na podstawie liczby zameldowanych Polaków, dla których informacje dostępne są do maja 2015 roku (oznaczone kolorem żółtym, ponieważ dane są publikowane raz na rok i zastosowane jest założenie 1 o równomiernym wzroście miesięcznym). Aby oszacować dane na temat liczby pracowników od lipca 2014, najpierw policzono bezrobotnych na podstawie średniego odsetka bezrobotnych wśród zameldowanych Polaków z lat (patrz kolumny D i E), a następnie otrzymaną liczbę pomnożono przez mnożnik w kolumnie G, który jest identyczny dla analogicznego miesiąca sprzed roku (np. dla lipca 2014 została wybrana wartość z lipca 2013). Nie została użyta wartość średnia mnożnika ze względu na słabnącą tendencję wzrostową liczby pracujących Polaków. Dzięki takiej metodzie możliwe było otrzymanie liczby pracujących i niepracujących Polaków, co razem dało szacunkową liczbę Polaków przebywających w Holandii. 2 Komórki w żółtym kolorze oznaczają, że dane są szacunkowe. 8

9 Grudzień 2006 Wrzesień 2007 Czerwiec 2008 Marzec 2009 Grudzień 2009 Marzec 2010 Czerwiec 2010 Wrzesień 2010 Grudzień 2010 Marzec 2011 Czerwiec 2011 Wrzesień 2011 Grudzień 2011 Marzec 2012 Czerwiec 2012 Wrzesień 2012 Grudzień 2012 Marzec 2013 Czerwiec 2013 Wrzesień 2013 Grudzień 2013 Marzec 2014 Czerwiec 2014 Wrzesień 2014 Grudzień 2014 Marzec 2015 Do lipca 2014, szacunek ten był łatwiejszy ze względu na dostęp do danych o liczbie pracujących Polaków od UWV. Należało rozdzielić liczbę pracujących i niepracujących Polaków, którzy są zameldowani zakładając, że procent niepracujących Polaków utrzymał się na średnim poziomie z lat (kolumna E), aby ostatecznie otrzymać szacunkową liczbę Polaków przebywających w Holandii. Mnożnik w kolumnie G został policzony, aby wykorzystać go do oszacowania liczby pracujących Polaków od lipca 2014 roku. Poniższy wykres przedstawia szacunkową liczbę Polaków przebywających w Holandii od marca 2007 do maja 2015 roku. Dane do grudnia 2009 roku są kwartalne, natomiast od stycznia 2010 roku dane te są miesięczne Szacunkowa liczba Polaków przebywających w Holandii Wykres 3 Szacunkowa liczba Polaków przebywających w Holandii Liczba Polaków w 2014 roku wyniosła średnio 184,609 osób, przy czym w miesiącach letnich (tj. lipiec - wrzesień) wyniosła ponad 207,000. Jeżeli obecna tendencja wzrostowa się utrzyma na poziomie z roku 2014, to w miesiącach letnich 2015 roku, liczba Polaków może wzrosnąć do 220,000, dając średnią wartość za cały rok 2015 na poziomie 200,741. Polacy są narodem, którego cechuje duża mobilność, co potwierdzają wysokie wahania liczby Polaków w ciągu roku i np. w miesiącach letnich liczba ta jest większa o około 30,000-40,000 niż w miesiącach zimowych. Konkluzje i rekomendacje W Holandii mieszka coraz więcej Polaków, pomimo osłabienia się tendencji wzrostowej w ostatnich dwóch latach. W roku 2014 wyniosła średnio 184,609 osób, jednak we wrześniu 2014 liczba ta przekroczyła 207,000, a w 2015 roku może wzrosnąć do 220,000. Liczby te są znacznie wyższe, niż te, 9

10 które widzimy w oficjalnych statystykach holenderskim i wskazują, że pod koniec 2014 roku liczba Polaków wyniosła ponad 120,000. Dane oficjalne są znacząco zaniżone i niewiarygodne, co może wpływać na podejmowanie nietrafnych decyzji biznesowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż dane oficjalne bazują na liczbie zameldowanych Polaków na koniec każdego roku. Obowiązek meldunku dotyczy osób, które przebywają w Holandii dłużej niż 4 miesięcy, który w dodatku jest nienależycie egzekwowany, ze względu na obowiązujący swobodny przepływ siły roboczej na terenie krajów Unii Europejskiej. Jako, że część Polaków przebywających w Holandii, mieszka tam czasowo (prace sezonowe), nie meldują się oni, będąc jednocześnie są oni zatrudnieni w Holandii, ale nie są tam zameldowani. Dlatego w zaprezentowanej metodologii wykorzystano dane dostarczane przez urząd do spraw ubezpieczeń pracowników (UVW), który posiada dane na temat liczby pracowników z Polski zatrudnionych w Holandii. Dane te w połączeniu z danymi oficjalnymi i informacjami na temat liczby niepracujących Polaków, pozwoliły oszacować liczbę Polaków przebywających w tym kraju. Dane te pozostają obecnie najdokładniejszymi dostępnymi danymi na temat rzeczywistej liczby Polaków, pomimo iż nie zawierają osób, które pracują w Holandii nielegalnie, bądź nie pracują w ogóle i nie są zameldowane. Grupa około 200,000 Polaków w Holandii stanowi istotną grupę obcokrajowców, co stanowi doskonałą okazję biznesową nie tylko dla firm holenderskich, mogących wykorzystać mniejszość polską jako cel marketingowy, ale także dla polskich firm, które chcą wejść na rynek holenderski. Co więcej, firmy holenderskie planujące wejść na polski rynek, mogą wykorzystać mniejszość polską w Holandii w celu efektywnego zdobywania rynku polskiego. Ponadto, Polacy w Holandii są mobilni, a znaczną część Polonii stanowią ludzie przebywający w Holandii tymczasowo (np. pracownicy sezonowi). Podsumowując, Polacy w Holandii oferują możliwość rozwoju biznesu dla firm działających w poniższych branżach: Transport osobowy (linie lotnicze, autobusowe i pociągowe), Transport dóbr (kurierzy, transport ciężarowy), Branża spożywcza (firmy, które chcą sprzedawać żywność pochodzącą z Polski), Świadczenie usług związanych z polską kulturą (np. polską kuchnia, sklepy polskie), Szeroko rozumiany handel (dotyczy polskich przedsiębiorstw, które zamierzają sprzedawać swoje produkty w Holandii i wykorzystać rozpoznawalność swoich marek wśród Polaków), Usługi związane z życiem w Holandii (doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, pomoc w urzędach, dostęp do polskich lekarzy itd.). Jednym z elementów strategii marketingowej stanowi lokalizacja. Jako że Polonia w Holandii jest znacząca, kraj ten jest atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju biznesu opartego na mniejszościach 10

11 narodowych. Należy jednak pamiętać, że sama Holandia per se może być niedostatecznie sprecyzowaną lokalizacją. Należy wybrać także odpowiedni jej region, w którym mieszka relatywnie więcej Polaków, a w niektórych wypadkach wymagane może być nawet zbadanie charakterystyki mniejszości polskiej w Holandii, aby podjąć jak najbardziej trafną decyzję biznesową. Postscriptum Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do danych, które zagwarantują optymalną lokalizację dla biznesu, bądź dostarczą informacji dotyczące charakterystyki Polaków w Holandii i miejsc w Polsce, z których pochodzą, proszę, skontaktuj się z nami na Bibliografia Arak, P. (2014, April 4). Zaskakujące dane o emigracji Polaków: Prawda czy fałsz? Retrieved July 11, 2015, from CBS StatLine. (2015). Retrieved July 29, 2015, from Gregorowicz-Metz, A. (2014, November 17). Droga, którą musisz odbyć po urodzeniu dziecka. Retrieved July 13, 2015, from Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny. (2015). Retrieved July 15, 2015, from Rijksoverheid- Huisvesting EU-arbeidsmigranten. (2015). Retrieved July 29, 2015, from Tempelman, C., & Lammers, M. (2014). WOR 698, Buitenlandse seizoensarbeiders. Beschikbare registraties voor de risicoverevening. Amsterdam: SEO Economisch onderzoek. 11

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo Wstęp W ostatnich kilku latach obserwowano masowy napływ pracowników z Polski do Norwegii. Mimo, że norweski

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 60/118 ZUZANNA BRUNARSKA MAŁGORZATA GROTTE MAGDALENA LESIŃSKA Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 1 Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2011 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie rynku na potrzeby projektu Od diagnozy do prognozy potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 1. Wpływ kryzysu na nastroje i kondycję przedsiębiorców 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk* Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak Zeszyty Demograficzne JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 1 Janina Jóźwiak Piotr Błędowski Rynek pracy wobec zmian demograficznych Bożena Karwat-Woźniak Marek Góra Paweł Chmieliński

Bardziej szczegółowo

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport 2013 Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport z badania sektora MSP w województwie

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych Warszawa 2009 1 Autorzy Łukasz Marć Karol Pogorzelski Julian Zawistowski Redakcja Piotr Stronkowski

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU. RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY ZA ROK 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU. RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY ZA ROK 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU. ZA ROK 2012 Gdańsk, listopad 2012 Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ul. Racławicka 56 30-017 Kraków Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo