Związki A B jako materiały do wytwarzania elementów przepuszczalnych dla podczerwieni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związki A B jako materiały do wytwarzania elementów przepuszczalnych dla podczerwieni"

Transkrypt

1 told PIQA Instytut T e c h n o l o g Mterłó Elektroncnych rs Ząk A B jko mterły ytrn elementó prepusclnych podceren. I N F O R M A C J E PROADZAJy^CE Promeno erjące stosone promenon kontrol procesó trochemcnym), celó nych bdń bdń rture ją podcerone ok. K, lser mterły SO^: ( mt n. rys. metl IV, premysłch termoj tł, t. długość "ok fl prepusclne chemcnym scególną rolę predle 8 ^m, pe termoyj emskch tmosferycnego". 0,6 medycy steltrnych obektó promenon detekcj, stoso cysceń, 2 moż Zkresy prepusclnośc 3 be As+S/Se) podelć lklcnych, półpreodnkoe predstją rem ąn ąk kolentne) or krystlcnych prepusclnośc udcnjąc optycne mterłó em ąk fl p s m jonoe optycnych Rysunk c socek) o tempe odgry3,5 odpodjąc ;m, preemsj jogólj skl skl tlenkoych SO^. chlkogenkoych grupy genercj seroke t e m p e r t u r y rem krystlcne. be cnych jego CO^«mterły Do prepusclnośc meśc Stosone ( blżonej prepusclne (np. geofyce mnerłó. (ok, jdują chemcnej termogrfcnych, 300 tym optycne technologcnych le odpodjącego dle elementy podceronego, sobó mterły urąden tlenk, grup leżą: grnc chlork metl schelkl półpreodnkoe II VI o r III V, lną ymenonych psm msm podje perstk odpoedno Ge+As/Sb/+Se) górną turą [^l] długoś krystlcnych, ąń cąsteckoym grncę mterłó (ąn. 35

2 /4 bsorpcj cyscench &rup hydroksylo Tlenk _). 4 Setenk Srck Tlenk okresj 2 prxpusclnoéc sklu B 0 Dtugość. Z k r e s y 4 fl 6 20 Z2 [ym] prepusclnośc skl I PofpreocLnk perstkoe 0e L grup GSb 0.6 'grup n/v.0 Ząk pótpreod. O grup ly B I r V. 2,0! ^Tlenk BfO, CL Ząk jonoe cąsteckoy Cężr Krótkofloe grnce y b r o n o n e j 4 rnce [l] trnsmsj P, ogól (gde T yrżone psmo = exp [p prepusclnośc, I/Iq). R y s. pre serokośc prer krystlcnych rtość gde I = 36 T prepusclnośc mterłó preentuje mo p r e p u s c l n o ś c, psm /tomoy) (cj)l 4b [2] yrżone predst spółcynnk ps bsorpcj

3 A Z\vąk jonoe S u /KBr / grup //// Półpreodnk / pet s tko e /tdje <n s / / U5e/ /oe 20 I / f Zn Ząk pótpreod / grup mv AdS %F y O. UF "^.CoCO, SÍ02 JÓ 00 ^ Cężr cąsteckoy (tomoy) 3. Długofloe grnce psm prepusclnośc mterłó krystlcnych! Użytecno dt. fl kres A rnultqqf.. ^ Absorpcj \ Ab^rpcj j meskch Absorpcj obsre promenon restkoego Absorpcj ą e budem ele<tronć psm podstoego psm, brononego Dugość 4. Uogólnone pre cytonych n p d j ą c e g o, stę grubośc be floej predste rtośc trnsmsj yrżench tęże L, p (OJ) sobodnych nośnkch flx psm yrżone T oc tego prepusclnośc tęże promenon spółcynnk bsorpcj ąk promeno po p r e j ś c u pre promenon o rlc ± X = U. 37

4 Psm Lcb flotv meskoe feroych [cm'''] Sobodne nośnk 4b, Uogólnone pre Od s t r o n y sorpcją go predste rtośc p s m głto eksponencjl Zgod mjs noośc psmo pre preodnct. ponżej rtośc mleje spółcynnk fl k r ó t k c h promenon psm E^ prepusclnośc Gdy dnym rys. mjs temu r s t j ą c e promenon rtośc b podstoe energetycnej), obnży rtość^ ok. rstjącą ąń, serokość długość ogrncone psm ^ < 0 2 [pj. 2, r udł j o n o o ś c kntó prery crese d l m l e j ą c e g o ło ) budne energ (serokość yrżone bsorpcj elektrony (pocątkoo prepusclnośc r prery m cąsteckoą mlejącym energetycnej fl krótkofloej grncy stopm E^. jo Odpod psm prepus clnośc. Od s t r o n y sorpcją długofloej fonoą, ąną Dl prostego psmo e prepusclnośc budem krystłu jonoego drgń sec ogrncone b krystlcnej. [l ] f Poscególne bsorpcj m ^ mg symbole fonoej, msy Prytocone clnośc, dnego ) 2K( K ocją: stłą f ynkją mterłu, cynnk, seć ąnych cęstotlość ąn kres psm chrkterystycnych jego turą, 38 słę psm chemcnego, krystlcną. ycjące urunkoń ęc mksymlną chrkteryującą tomó t o r ą c y c h yżej 2 skłdem prepusłsnośc podstoym struk

5 recystych mterłch łącją urunkon nych" elektrono pcj róż tono n nośnkch poone chere, trącen defekty pokryć dy, grnce o le noych or "chrkterystyc "okolcnoścoe". pre cyscenm, struktury defekty Są to: bsorpcj cyscen, jsk enętrnej, poerchn jk roprs np,: mterłu, bsor pory,, pę eentul ntyrefleksyjnych. mterłch pre defekty obce urunkoń strcnych ą pre tych polkrystlcnych rn. mterły technolog roprs Roprs sttec otrymyn stno "cyste". mterłó może być jedk skuje łś poone ęksej presko to skutecność forme polkrystl cnej. Urunkon ąże "okolcnoścoe" cechm O techncnej pcj, ) decyduje 0 rtośc spółcynnk krese spółcynnk cepło krese grnc trść; prcujących or ąką rtośc leżą ęksej 3 rędu 0 po lseroą), predle od tempertury, dyspersj, 23), stłośc elementu; termcnych mechncnych sprężystośc, łsnośc odporność chemcnych ode, dł technolog tmosfer mterłó (monokrystlcj), ne t e c h n o l o g e celu klsycne nośc rtośc plstycnośc, krese tępnych (o roserlnośc, ropusclność mją bsor ceplne, nych" spry łsnośc: "serokopsmoych" leżnośc łsnośc spółcynnk klucoej łśce; 4) obok bsorpcj (korystne łsnośc preodncto 3) jego poerchn żnych ukłdó łmn uględm obrębe mterłó optycnych spółcynnk łsnośc technolog. mterłó, ukłdó j 0 tej nnych łsnośc roptryny yżej 2 nżej 2) sereg krese nż stosonych prydtnośc bsorpcyjnych chemc podceren, lły obróbk preycęże różnej technologe mterłó. tury monokrystlcj, ytrnych ytrymłośc ktynych. obok stoso otrymyn romró np, blokó mechncnej lub technolog noe, Te ogrnceń mterłó, konencjol noe łsc: ) b) technologe kłdnych pre ękse ulepse "omnęce" defektó "klsyc s łs struktury 39

6 ąnych kostó monokrystlcją których ąkó, c) mjse produkcj, I tl< np. p r y p d k u loge "odlen" nych (rys. 5), cysceń seregu fluorytu (cstng) 2J, CF^ grnoy stosone elkoymroych Polkrystlcność, germnu rn, jeśl może blokó t o r y s y boem techno polkrystlc jej ydel stnoć preskody stosoń. Iolcj o o 777? Elemenh o o o o Słopnu ^rbk Tssjong ' / / / / ^orm Rys, 5. S c h e m t procesu grf oug "odlen" (cstng) blokó polkrystlcnego CP, prypdku technolog dć cne, hlogenkó "mżdżen trdycyj ękse Zróno elementó ysokm "Irtrn", optycnych edług seregu fy k), lec skl nch goej Podstoe 40 dne 2, ytr tbel ' proskó pre cętych ąk A krye Kodk). ronęt trnsmsj cęc tkże pnel, pod resce technologę ( VI B jko mterłó stosonej stęp, [e, 7], frmę rst ytorn temperturch objętoścoej ostł ąkó (ser stosono polkrystlcnych chrkteryujące prepro polkrystl technolog ysokch CdTe) t umożljącej (MgP^. forme kdrtoych, 8 rn, stoso polkrystlcnych technolog poljąc mechncnej. prso, [2], stoso monokrystjcne oprconych (np, mterłu metró poerchnoe ne podno 6b [ 5 ]. pre forme umożljącej cłych lł lł ytoronych hlogenkó technolog prypdku gorąco" drobnokrystlcnych prypdkó prost elementy strukture CdTe) cśm lklcnych ytrymłośc seregu, tu (forgng) ytorone o uporądkonej elokrotne metl o płyt grubośc, ogromnej poerch mjse mterły pokno ros formty optycrys, 6

7 Polkrystlcny, fy goej rost cekłej Irtrn 6 p r s o g o r ą c o Polkrystlcny ZnTe (ZćlT^ CdTe fy Irtrn 4 p r s o g o r ą c o Polkrystlcny, fy goej Irtrn 2 p r s o g o r ą c o Określe procesu te c h n o l o g c n e go ZnS ZnS Mterł 28 0,93 0,526 0,522 0,52 2 0,44,5 0,44,5 [pn^ 0,002 0,29 0,0 0,003 0,3 0, 0, rl_cm ytrn 2,56 2,672 2,70 2,407 2,407 2,986 2, spółcyndn/dt nk ł m n n pry pry pm stosonych spółcynnk p o c h ł nn pry 0 ^m podceren mterłó Użytecny kres podceren łsnośc prepusclnych T b e l I. P o d s t o e K cm/cm K ' dt 5,9 5,36 8,36 8,53 7,48 0,053 0,06 0,6 [cl/g. deg_ Cepło łśce 250C optycnych, dl 6,97,4 xlo~ elementó Trść g Knoop

8 ,MgO 00 LF Q^ u.^60 6 h ^" / M r qs qe ^MgF2 ^ZnS Vc/7e.2,4,6.8 Długość fl ^^ 6, Krye 2p trnsmsj podstoych mterłó Luml nych od optyc strony fl krótkch 2 M te tg 0 3 Dtugość 6b. Krye od trnsmsj strony 2. T E C H N O L O G I E SOAŃ ąnych 2.. or prężnośc, 42 2, optycnych Z OKIEN PUNKTU IDZENIA ZASTO PODCZERIENI ytrm oken podceren predstono kerunkó łą schemce. Dotycy mterłó II VI mterłó A B uględm technolog mpułch tosoń podstoych MATERIAŁÓ Krystlcj ZnTe /f/v] długch DO Y T A R Z A N I A Klsyfkcję conym fl fl o sposobem krcoych krystlcj grnc pr, krcu CdSe), poostją pojemnk. hermetycnych 3, Brdgm 4 ). ąkó (kerunek l) ąkó których Co mpułch Objętośco "nskotemperturoych" tempertur kolj topn, możloścm tym d e (ZnTe rostu (CdTe tkże techncnym krystlcj krcoych form nskotemperturoych ch 9,0 s, pro CdTe prktyko tego

9 SCHEMAT KLASYFIKACJI MATERIAŁÓ TECHNOLOQI TYPU Krystlcj sposobem Brdgm ąkó nskotemperturoycłl mpułch krcoych (CdTe, ZnTe, CdSe) Technologe "klsyc n e " otrymyn krystłó objętoścoych l Krystlcj fy goej ąkó ysokotemperturoych /(CdS, Z n S e ) ) T e c h n o l o g e ytrn mterłó Krystlcj ąkó ysokotemperturoych fy c e k ł e j pod c ś m g u o b o j ę t n e g o <X) s p o s o b e m B r d g m n j0) sposobem grdentoego schłdn (, ZnS, CdS) Technologe specyfcne ytrn mterłó s tosoń technce podceren Technologe elektrokrystlcj (, ZnTe? CdTe? T e c h n o l o g e typu 'Irtrn" (ZnS,, CdTe) Technologe rostu polkrystlcnych rst (pnel) pry użycu s u b s t r t ó forme pr g ó (, CdTe) 43

10 ględu, le że mterły t e s ą dużej ZnTe) mere ytrn detektoró elektrooptycnych CdTe te prktykone Krystlcj (kerunek Kerunek le krystlcj sokotemperturoych "Ic" by ęksej nż stnoą edług potrebm ąkó gu, sobodnych CdS topn poblżu cy rgonu, yjąsy dnych stosoń 44 oods u y s k n mterłu Prktykone o sposoby dóch sposo sługuje eentulne skojre objętośc polkrystlcnych m (skojre 9, publkcję ok ąkó topn Próżnośc kedy stją ysokotempeyklucją pr tempe CdS (temp. krystlcj plstycne) " Cf " (sposób procesy Brdgm), prone prod mechnmy mterłu hermetycnych 20, stosunku (które cekłej Ic) tempertury stoso T f y her umesco (sost relcj kerunku " l " ). edług edług tego 2, 22, kerunku blokdy cy "ß" też pod ysokm dyfuyjnej, tygl pre grftoych. preentone pub 23]., cechą chrkteryujących, Cutter y kerunku krcoych. schłdn) który krystlcj 8, [l5 mpu ąkó cytonych. (kerunek toteż by to r n c e pronu [l7, g o e j, lub m o d y f k c j e rst których krcoych "Ic" brk "2b". "Ic". odsenu pojemnkó grftoych grdentoego Ukcjch goej będ ysokotemperturoych ysoke, (sposób Sposoby stosunku "2" fy fy goej forme ZnS, kerunku cdłjącej bd obojętnego 500 C mpułch osłoch cśm objętoścoe; fy Pölch specjl potóre stosony rturoych topn publkcj yżej rostu stoso nych (Peper k r y s t l c j ten metycnych stosoń "2b"). cśm Kerunek kerunk gdy prtur kedy śdclne Krystlcj rture bądź, ogół łścych kerunkem pod CdS, bądź N ugę 2.3. jk u m o ż l to k e r u n e k mterły stosonu stęp, bó p o d s t o y c h, Do n płytk. objętoścoego lub m k n ę t e j perfekcj roąń róż (CdTe), ysokotemperturoych mterłu prktykony scegółoe knętej potrebne cęte "yspecjlone" ąkó podceren, Ib) smohermetyującej [[ló] ) być oken modultoró e l e k t r o o p t y c n y c h. ( C d T e detektoroych tej forme mogą 2.2. tylko promenon jonującego mterły stosone chrkterystycną otrymyny podceren. Mterł mterł poostłych punktu otrymyny den ogół

11 postc lekó pośęc pęchere, mją defektom trącen ątple Publkcj 5 br noścch se łący ysokm pr łsnych.. trąceń) prypsuje stępnego procesch jko możle prode reguły, jednym edług cyklu 0^5 pęchery stosony ykle rócć np. typu M S R krystlcją cym Tylko synteonego, Nleży gu pry płscyny stęp MP pręż ^ 0. postc który cśnoych, c ś n e ń cystego, monokrystły, publkcjch. br o ysokch płscy (tkże prone spektrl perstkó stoson nnych prturch rgonu średncch synteę procesu one optycnych. otrymy blźncen hndloy stosonych defektó elmcj produkt s t o s o ń fy prostopdł ystępują łsc: lekó o młych (loo MP.) Otrymyne predstonych "ykłych" Reserch), Obe syntey ogrnce którym s ą ug blźnkon. s y s t k e postc os tygl ypdkch Zcne 27 mm). ele cyklu technologcnym krystlcję, fe 26, prydtność (choć cśm kerunku 25, 20 ukerunkom jednym łsc których że optycnych (ponżej jsk yróżn perstkó ymgnym 24, obcych ujemny pły n Proces cystych średncch struktury f fso] stosoń mm). pod o młych (frmy Metls obojętnego, syntey ugę, perst kó. edług onego cych roptrynej syntee gcnym pre br cystych krystlcją T% BO bo K publkcj sublmcję (rys, perstkó / ) (g stęp reulttó jednym synte rónują cyklu technolo \ \ \f 5 7. pły r o d j u ocysc prod 7), O Rys, tkże yjścoego MKM trnsmsję krystłó [20] ) cystośc mony H 2 S e, lumnoforó, 3) 2) synteony j, d o d t k o o subl perstkó 4b

12 Krystlcj 30, 3, rtur [28, 29, K. Neleż tlonego łch ZnS 32, r łścych poj cekłej blźnconych (sflerytoej) ułożen heksgolną. [2., 25, pry cekłej (Irtrn średncch 2), tlcnych edj (N2, A r ), bądź od ymenonych tmosfere lgoc, cynku predyć leży rem Poddny strukturę selenu obróbce termcnej e elementó rostem nego elkośc że sublmcj, ten ZnS m n : typu ZnS Ę]. drobnokrys upredno odpo obojętnych celu uol Alogcne Obróbk elkośc f lbortorch B 39, gó CdTe, rn procesy prypdku cśnu nnych postępotermc glomertó proskoy 20 metodą prepusclność prson pro rn. ykuje prson p r o c e s y prso MP, gorąco plstycnej odby, publkcj mnującą deformcj temperture próżn umożl gorąco proskonego obróbk termcnej. edług procese ok. mterłó, p o l e r s k e j otrymy p r e r o c y s t y c h płytek 46 38, elementy technologe U VI gorąco poddnych ), rn yjścoego ynku stępnej ją których [37, drobnokrystlcny otrymynych ten s k u j e, pry 6) młe regulrną, preceńste non stop stosunkoo podstechometrycnego ( prypdku prypdku sl rostu heksgolnośc. oprcono Zbeg tlenem r o s t u e l k o ś c struk krystlonych tmosfere oru. ąkó stopn prsonu ąkó, próżn, seścokrotnej, jednorodną mterłó typu A (rtrn mes potrebo Compny CdTe poleg termcnej ąnego d 4) os prtury, p r y c y n, Kodk krys kryst struktur płyją mterłó podstoych technolog proskó kosty obojętnego, leżą trech (rtrn tych obróbce mterłu ZnS 2) strukture gu frmy E s t m n tycące Zsd duże tempe (urcytoej) Al kerunku obnżen (kerunek łożoność cśm merykńskej "Irtrn", kerunku reelcyjnej pod o ęksych Cu typu "Irtrn" Prcochłonność, średnce ysokch struktur ż o t r y m u j e 2'^, s c e g ó l n o ś c n h e k s g o n l n o ś c, 2.4. T e c h n o l o g e heksgolnej [34^, publkcjch prypdku poór ystępon no ystępon blźnco N udł p o s c e g ó l n y c h 26, br Z n S e, struktur str om problem [2^. T k perot stoson od defektó cego mesk y 2]]. ymg błędm skutek turę 33, fy mesnny regulrnej edług kerunku» " I c " po obróbce o trnsmsj promerst uysk40 fkt rolę odgry dyfuj. 273 K, slfersko rędu klk

13 desąt grn gorąco lub procent. Schemt ndukcyjnego st stopu stosone nętrnych fole obejmy tłocące. tytnem grfto tłok, lub lub które próżnoego rys, ymgn elementy molbdenu predst specjlne ykonyne komory 8 prson Technolog stosunku Elementy te cyrkonem. olfrmo mterły (ykłd bepośredno stykją ersją prso mterłó, ykonuje Jko molbdenu pomocnce ścnek Mesek których e ), próżnoy Zpoe Jrsn/ę 8. Schemt komory technolog 2.5. Technolog forme Dl np. typu rostu pr gó sd publkcjch polkrystlcnych (kerunefc procesó [2, 8, prson gorąco próżn edług pry użycu substrtó IRTRAN. 2b) edług Proces rst kerunku rstn 2b predsto rsty ostł polkrystlcnej 47

14 (romry ych rn odby rys, rędu [ s j ogromnej 9, e d ł u g Zn Mterł >jm) ykuje o poerchn prture, pru metró predstonej kdrtoschemtyc2 rekcj (g) br młą bsorpcję pry d 0,5 ym (_p = 4 x 0 ^cm"^). D cysrk Łfompj prdżnouej ( Zn fhsse **H2 Argon SłDtm cynk Sdefcdr Argon 9. Schemt pnel stoso\'t'nu publkcj nych bdń Jeśl skl płytek e. (pr) prypdku sl 2, 48 mędy fy goej polkrystlcnych ( pry łsnośc "Ib" ąek "sublmcj" perstkó. (np. forme 43]. 8. objętośco polkrystlcnych źródłem substrtó dysocjcję, mrją o dużych łożen substrtm edług umescony pre lub p o l k r y s t ł ó ny optycnych "Sprodń" forme teoretyc nso mterłó forme rostem krystlcj rst stdum określen róż synteony polkrystlcnego, H^Se be poddny runk polkrystlcnych to p r y p d k u pryjmj "2b" rst rostem Ib) 2b) stęp mpuły nośnkoym goy gd odsył forme m o n o k r y s t ł ó tnym g e Zn rost (kerunek runk k r y s t l c j rostu rostu lbortoryjnej, (kerunek objętośc mterłu CdTe o relcje goej pnel goych knętej rst. Artykuł chod fy [43. p r e d s t j ą c e j otrymnych ej prtury CdTe) [4lJ otrymn rch. merją prodne m oboję lub pry "elkogbrytoej")

15 2,6. Elektrokrystlcj jej oken (kerunek podceren Pre elektrokrystlcję stępnych bdń chodące dm umesconym bądź substrty só substncję lne rst [^44], Zn^^ GP pry prypdku odby pry cym której stosone ropocęłby clnk). Np. rekcj G"^^ 3e b) funkcje łożu nych s) + + ktody. (S, Dl InSb ro In), ynku bądź proce np. G eptksjl jonó PO^" SeO^"^ chlorkoych. prepły polu prekrocyć sol rekcj to prądu pre elektrycnym, rtośc, chlorkoych chodących pry (ropus pry jednej być: redukcj + 3(PO^)"^ G rostu Ge) jedy (np>, G A s G, kłdnu (np. A s pre podłożu (S) (rys. publkcj prebegjących InSb In) 0) elektronoego, G) b) elektrony, pol prądu pełną podje elektrotr n s portu c) nody stopch pre mechnmó kerunku dłm cekłych prepły stępujących porusjące pod b e p o ś r e d n m GP rostu podpre rekcj. procesó preodnct rsty logcnego prypdku m p ę d u mogą dłm forme > G P prod ktode ujemnych ponno ^ P > jonó substrtó stoponych rekcje 5e P odpoednch pry źródłem rst stoponych reulttem 44] elektro syntey cym begu ktode + pod erć G, toku krystlcj krystlcj solch jonó elektrol GP 4P02"^ G chodące Rekcj pęce będące solch elektrodch. pry stoponych mgrcj Krystlcj elektrod. b)) dęk stope GAs substrtm dom krystlonej eptksjlnych rotoró (np. substncj substncje krystlcj ytrn procesy mędy stop n chodących ["^l r o p u s c o n e stop ) preodącym krystloną prypdku jdujące elektrycnego Cekły t o r e n tym d r u g m nych pęc. tu r o u m e ć teoretycnych prądu cekłym źródł elektrochemcnych leży prepłye stoso 3) śdclnych pry enętrnego toru hpotetycne stop metlcodby preoden unosen reultce elektromgrcj 45]: jonó prekyn ruchu jonó elektrycnego. 49

16 ocnoś możlośc o młej rostu rst koncentrcj 3. O g r n c j ą c slnych, nośnkó sol fykochemcne procesó rotoró metlcnych TECHNOLOGICZNE Zgod udłem ukłdó tkch jk PODCZERIENI ITNE mlmetró, łsc e l e k t r o k r y s t l c j r o s t u r s t e p t k II VI ąkó A B p r e f e r e n c j e b ę d ą mły p r o c e s y stoponych Elektrokrystlcj 3. ^ R A C E rędu opornośc). stoso prypdku TA r o t o r c h grubośc (dużej NAD Zn, elektrochemcnych, spryjją Se, KRYSTALIZACJĄ łsnośc ZnSZn. OKIEN ITME gdn, prce ostły s k e r o n e prede systkm problemy rostu postc tendencjm chrkterystycnym polkrystlcnych rost płytek polkrystlcny fy goej. edług kerunku 2b prebeg god rek cją Btv'r to problem n l e e n y d j n e g o ź r ó d ł g o e g o H ^ S e, prcujące go s p o s ó b cągły c s e d o ś ć długotrłego p r o c e s u. Z e ględu stępność krju H g S e jko mterłu oferonego lch), pr postnoono jko cynku rem) poyżsego rón n otrymne strefe prodć sposób sony ykorystć pry hndlu substrtó substncje prebegu strefe rekcj ( g but regujących ypsne ( p'o p r e j odrotnym umożljący rost strumenu cśm tmosferycnym, prebegły "mpuł" forme 3 0 mm prestreną, (pry yjścoego ocyscony ( ęc stro kerunku ( pr proskoego drugej ś podłoże cyj był umesco strony >,, torył strony kłdką płytk Z n S e. krcoej rure pod "Deoxo". enętrnej cylndrycną stęp H^ jednej sto p ".e stosono Ukłd ten '^kr^ pro), średncy r s t j ą c e j enętrnej od tlenu p r c e mknętą goe cym T^^ le płytek krystlcj rury k r c o e j rekcyjną substrty "stechometrycj" ukłde qushermetycnym. odcnk stnoł Tj^^ poddno łkó. p r o c e s e Procesy rej p r e k r ó j H^ syntey T^^ polkrystlcnych źródł H ^ S e forme o temperture o temperture kerunku prsono yprską źródł krystlcj rekcj chrktere ygre nonej goych leo). Tk leży źródło około cylndrycną grftoą, "Ampuł" osłonoej którek ypeł orem. 5

17 Pry określonej tempertury stłej podłoż temperture or średncy "źródł" podłoż bdno pły reultty płytek położen rostu polkrys tlcnego. Stopeń brą cą cytelność trnsmsję cj prerocystośc druku. płytek dljący; ąnych N rys, serokm kry uysknych predstor^o ej<rese trnsmsj cyscenm umożl kryą podceren. ykuje (porój chrkteryują Poom loklnych rys, br trnsmsj psm 7), bsorp ' 00 6 Am Y JO 3 40 JO X Lcb. Kry stnu Płytk trnsmsj prc o tkch płytek śdclnych łsnoścch mogą 0'00 cm flo otrymynych być edług ktulnego ITME stosone ok detektoró podceren. Dlse płytek. pry obnżonym (Tekst 52 prce nny Reultto uględnć temu spryjć cśnu strcono ękse może H^ stopn prode r.) polkrystlcnośc procesó krystlcj

18 LITERATURA Frer 975, I. M l e s M. n,: Int. C o n f, o n L o L g h t P. : Opt. E n g n e e r n g, 3. D e u t s c h ł. M r s h T.F.: J. Phys. K.I., S v g 5, Chem. No 5, J.A.: I,R. P h y s c s, l. D. L l o y d J. M. : T h e r m l I m g n g Systems, 7. I n f o r m t o n s h t Prop. 3. P r o c. Annul 4th (5th) 9. P o t r o s k. T r b o u l e t R., Mrfng Y.: 8, n.: J p. Groth, J. AppL Phys. J. Electrochem.' S o c., H.: J, Cryst. M.: M.: n.: N e o r g. M., (l976) 260 7, 978, , 979, , 9 6 6, , 4C47C 973, 283 promyslennost. No 2, Buletynu 29. S y s o e v L. n.: P t J, 3. An'ev G.V. Groth 33. S h t e r n b e r g A,A.: Sov. 34. Admno A., A v e n M.J.: M.; Prce 9, 0, Soc., vol , Phys., 969, 3033 AT, 979, InsU F , 976, 979, No 4, 06, , No 9, 0, 968, , , Sold 293 Stte, Crystllog, J. AppU of C r y s t l s, Vol 4, Phys, 977, I Groth, 2, N o Groth, n,: S o v. K u n e t o v V.A.: No 4, Krstłłogrfj, 4, BRD, M.: J. C r y s t. 969, Cryst. J. E l e c t r o c h e m 30. Koelsk Groth, Groth, Mt., Żmj J.: A.G.: Koelsk 97.5 II VI Z ą k ó A B..., S u p l e m e n t J. C r y s t. n.: J. C r y s t. 28. Fscher , P u r u k o s h 2 7. Demnuk No 7, Groth, M.: M o n o k r y s t l c j INC., Id, Mr, , 7, 973, 97, n.: O p t k o m e c h n c e s k j I., P u r u k o s h 26. Kułkó 973, Cryst C e r n k ó A.N.: Neorg. Mt., 5, Kkum, 20, Phys. J.: J. CRYSTALS Soc., J. A p p L K.K, 23. Holton.C No Bull., 8, tłum. r o s S.I.: (303), Kkum 975, Soc., 975, 664 PoUch Komy 2. Demnuk 978, P h y s., ±9_, N o 8. F s c h e r A.G.: 32. Mrch L s e r n Mterls, J. AppU 7. Tsujmoto Y. 20. Dubenskj IR P.A.: 6. Cutter J.R., o o d s 974, Press Kröger 5. P p e r.., Plenum J. E l e c t r o c h e m. 3. G e n U l e A. L. n.: M t. R e s, 22. Systems, , 972, on Groth, 2. K y l e N.R.: J. E l e c t r o c h e m. K m u r H., 973, 4, No, Conference R.: J. Cryst. Nr Imgng IIVI c r y s t l s, C L E V E L A N D 0. T r b o u l e t 9. No I. n.: B u l e t y n A T, P.A., 976, SoUds, 4, 5. P r s o n s. F. : AppU O p t c s, 4. SeUm nd Therml 228 Phys,, 966, 962, , 36 P. Nr 6,

19 36. SusU L,G., Pero D.L. : Phys. Stt. Sol., 974, U.S. Pt. 3,3.238, 964 ( ZnS) 38. BRD Ptschr , 97 ( ) 39. US. Pt , 969 ( ) 40. Soko JK. n.: Neorg. Mt. (ros.), 4, No 5, 978, Tuller H.L. n.: J. Cryst. Groth, 2, 977, Ymmoto A., Ymguch M.: Jp. J. AppU Phys., 4, 975, Les K. et. U: J. Cryst. Groth., 982, Cuomo J.J., Gmbno R.J.; J. Electrochem. Soc., 5. No 7, 968, Bryśkec T.: Semconductor Optoelectroncs, Proc. of the Intern. School Ceto 978, Ed, M,A. Hermn, 980, str Dle J.J.: J. Electrochem. Soc., 24. No 7, 977, Georkn.A. n.: Żur. Tech, F., No 6, Demn.N. n.: Żur. Tech. P., 8, No 7, Bużdn JSLJ\, n. : Kuco P.A.: Proc. rost polpro. krstłło plenok, 98,

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana GRAFY podstwowe definicje GRAFY i SIECI Grf: G = ( V, E ) - pr uporządkown V = {,,..., n } E { {i, j} : i j i i, j V } - zbiór wierzchołków grfu - zbiór krwędzi grfu Terminologi: grf = grf symetryczny,

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI

TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI PROCES POWSTAWANIA ZGORZELIN W/G TAMANN A (90) Utlenz tl Utlenz Zgorzeln tl + SCHEMAT KLASYCZNEGO DOŚWIADCZENIA PFEILA (99) Powetrze Powetrze SO Zgorzeln SO Fe Fe TEORIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Proste struktury krystaliczne

Proste struktury krystaliczne Budowa ciał stałych Proste struktury krystaliczne sc (simple cubic) bcc (body centered cubic) fcc (face centered cubic) np. Piryt FeSe 2 np. Żelazo, Wolfram np. Miedź, Aluminium Struktury krystaliczne

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ź Ą ń ń Ą ń Ą ń Ć ń Ń Ą ń ń ńń ń ń ń ń Ś ń Ó ń ń ń Ć ń ń Ś ń ń Ś ń ń ń ń Ą ń Ą ń Ć ń ń Ó ń Ń Ł Ą Ą ń ń ń Ż ń Ą ń Ą Ą ń ńń Ł Ś ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ś Ż ń Ś ń ń ń Ż ń Ń Ś Ś Ś ń ń ń Ó Ą ń ń ń ń Ś Ó Ó Ó ń

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań?

Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Inne koncepcje wiązań chemicznych 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Informcje dotyczące systemów i urządzeń ktulnie eksplotownych przez Prtnerów Projektu W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻE EDM, Niniszy złącznik skłd się z 7 ponumerownych

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Pierwiastki 1 1 H 3 Li 11

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.

Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os. Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Copyright 2000 by Harcourt,

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii

Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii 1. Krystalografia a krystalochemia. 2. Prawa krystalochemii 3. Sieć krystaliczna i pozycje atomów 4. Bliskie i dalekie uporządkowanie. 5. Kryształ a cząsteczka.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.1.2.a Test C.1 Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2012 r. w podziale na 161 JCWPd

Załącznik 3.1.2.a Test C.1 Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2012 r. w podziale na 161 JCWPd Załącznik 3.1.2.a Test C.1 Ogólna ocena JCWPd wg w podziale na 161 JCWPd Monitoring oraz ocena jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012 2014 Nr JCWPd wziętych do JCWPd wg, w których

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań próbki osadu pobranej na plaży w miejscowości Czołpina.

Sprawozdanie z badań próbki osadu pobranej na plaży w miejscowości Czołpina. Lbororum Az Specjlych Trów, 31.05.2012 Sprwozde z bdń próbk osdu pobrej plży w mejscowośc Czołp. D 28 mj 2012 dosrczoo próbkę w posc czrego elsyczego osdu zurzoego w wodze opsego jko próbk osdu pobr plży

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ĄŁ Ś Ś Ą Ą Ą Ź ć Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ś Ą Ł ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ą ź ź ź Ą Ń Ń Ą Ą Ł Ś Ą Ś Ą ć Ś Ą Ś Ł ć Ą Ł Ś Ł Ś Ó ź Ż ŁĄ Ś Ł Ż Ś Ó ź Ó Ą Ł Ą Ś ćą Ś Ą Ś Ó Ą ź Ś ź Ą Ą Ś ć Ń Ł Ł ź Ś Ł Ą Ą Ą d) e ; d cl d d (9

Bardziej szczegółowo

Źródła światła w AAS. Seminarium Analityczne MS Spektrum Zakopane Jacek Sowiński MS Spektrum

Źródła światła w AAS. Seminarium Analityczne MS Spektrum Zakopane Jacek Sowiński MS Spektrum Źródła światła w AAS Seminarium Analityczne MS Spektrum Zakopane 2013 Jacek Sowiński MS Spektrum js@msspektrum.pl www.msspektrum.pl Lampy HCL Standardowa Super-Lampa 3V 10V specyf. Lampy HCL 1,5 cala

Bardziej szczegółowo

Podstawy wytrzymałości materiałów

Podstawy wytrzymałości materiałów Podsty ytrymłośi mteriłó IiR - ib - Wykłd Nr 3 Śi te Śi te, ruek bepeńst śi, obli ytrymłośioe połąeń śruboy/itoy/sorioy, obli ytrymłośioe ytrymłośi spoi pioy Wydił Iżyrii ej i Robotyki Ktedr Wytrymłośi,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m K.l @ m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo