Otwarcie konferencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarcie konferencji"

Transkrypt

1

2 Otwarcie konferencji doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska p.o. Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych prof. dr hab. Stanisława Borkowska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

3 Sesja I wprowadzająca Koncepcja High Performance Work Systems (wysoko efektywnych systemów pracy) dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

4 Koncepcja High Performance Work System. Źródła i rozwój Konferencja IPiSS Warszawa, 31 maja 2007

5 Pytania wokół HPWS Czy HPWS to koncepcja uniwersalna i działa we wszystkich krajach i we wszystkich branżach? Czy współcześni Polscy menedżerowie HR jej potrzebują?

6 Definicja HPWS wg Snell i Belcourt (2004) Wysokoefektywne systemy pracy mogą być definiowane jako specyficzna kombinacja praktyk HR, organizacji pracy i procesów, które pozwalają na maksymalizację wiedzy pracowników oraz ich umiejętności, zaangażowania i elastyczności. W koncepcji tej ważne jest systemowe podejście do zestawu stosowanych praktyk HR, a nie koncentracja na poszczególnych praktykach.

7 Wysokoefektywne Systemy Pracy Podejście europejskie różne podejścia Każda praca z założenia powinna być zorganizowana efektywnie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi należy traktować jak pewien spójny system koncepcji i należy go wdrażać całościowo. Nie ma sensownych dróg na skróty. Silna pozycja HR powinna wynikać z tego, że Zasoby Ludzkie są ważne (Human aspect). Wartościowa wiedza profesjonalna na ogół jest trudna w odbiorze i dostępna nielicznym.

8 Wysokoefektywne Systemy Pracy różne podejścia Podejście amerykańskie Zgodnie z zasadą Pareto 20% działań przynosi 80% efektów, dlatego warto się zawsze zastanowić co się kryje za tymi 20%. Ten kto pierwszy to odkryje może uzyskać przewagę konkurencyjną Efekty dobrego ZZL powinny być widoczne relatywnie szybko tak, jak w przypadkach wdrażania nowych technologii. Okres jednego roku powinien być wystarczający, aby osiągnąć znaczący postęp Silna pozycja dyrektora HR powinna wynikać z tego, że wie jak wykorzystać Zarządzanie Zasobami Ludzkimi do osiągania wymiernych korzyści biznesowych i pokazuje efekty w praktyce Wiedza o dużej wartości może być przedstawiona w sposób bardzo przystępny

9 5-STAR model Leadership direction and support Strengthening frontline supervisors Rewards for performance Inclusion through engagement and diversity Quality of life

10 Systemowe podejście do ZZL Kontekst organizacyjny Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zachowania Pracowników Wyniki organizacji Przywództwo Strategia Struktura Kultura Praktyki ZZL Rekrutacja i dobór Rozwój Ocena Motywowanie Uczenie się Rozwiązywanie problemów Innowacyjność Zaangażowanie Wydajność pracy Jakość pracy Wartość firmy Wynik ekonomiczny Udziały rynkowe Adaptacyjność innowacyjność

11 Systemowe podejście do HPWS - HR practices - Koncepcja działań - Przywództwo - Umiejętności - Motywacja - Możliwości działania - Zaangażowanie - Potencjał - Wysiłek Wsparcie zarządcze Poprawa wyników Ludzi i firmy Adaptacja koncepcji J. Purcell i P. Boxall, 2003

12 Lista Pfeffera nr 2 - pewność zatrudnienia, - selektywne zatrudnianie, - praca zespołowa i decentralizacja podejmowania decyzji, - premie za wyniki, - intensywne szkolenie, - redukcja różnic statusu między pracownikami, - dzielenie się informacją

13 Lista Lawlera nr 1 (2001) dzielenie się informacją rozwój wiedzy zawodowej wiązanie efektów pracy z gratyfikacją finansową egalitaryzm rozumiany jako działanie zmniejszające różnice statusowe i związane z władzą w środowisku zawodowym, co zwykle poprawia relacje między menedżerami i pracownikami

14 Lista kluczowych praktyk HR wg Lawlera (2004) 1. Przyciąganie i retencja pracowników 2. Dobór osób dostosowany do wartości i kompetencji firmy 3. Szkolenie i rozwój 4. Organizacja pracy zapewniająca informację zwrotną o wynikach, odpowiedzialność i autonomię 5. Zapewnienie powszechnej znajomości oraz zrozumienia misji i strategii firmy przez pracowników 6. Systemy motywacyjne wzmacniające strukturę organizacji, jej kluczowe wartości oraz realizację strategii 7. Rozwój liderów zdolnych do budowania zaangażowania, zaufania oraz motywującego środowiska pracy.

15 Fortune Survey of Most Admired Companies Attributes: 1. Innovativeness 2. Quality of management 3. Long-term investment value 4. Social responsibility to the community and the environment 5. Ability to attract and retain talented people 6. Quality of products or services 7. Financial soundness 8. Wise use of corporate assets Global Only: 9. Effectiveness in doing business globally

16 Co wyróżnia najlepsze firmy (Admired Companies badania Hay Group) Zdolność do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników Kultura Przywództwo Performance management Strategy implementation Managing through economic uncertainty Execution

17 Innovation and High Performance are Driven by Changes along Three Macro Dimensions (Capgemini 90s) Leadership Evolution Managing Value Chain/Net work Leading HP Organization Focus Evolution Customer Business Unit/Funct ion Manager/Supervisor Dependent, Single Skill & Task Focused Workforce Evolution Empowered, Multi-Skilled & Results Focused Advancing work systems/ building competency

18 Business Improvement Results from Evolving toward High Performance and Innovation (Capgemini 90s) Leadership Evolution Managing Direction, renewal, growth, resourcing Leading High Performing organization competing on capabilities satisfying all key stakeholders Organization Focus Evolution Voice of paying customer as basis for core work Clear strategic intent Metrics for improvement More focused improvement; cost reductions Increased productivity; Customer need fulfillment; Greater flexibility Directives, plan, control, audit Traditional organization Workforce Evolution Single skill Seniority progression Narrow focus Advancing work systems/building competency Multi-skill Skill progression Whole job focus Structural teams on core work (Plan/control/audit) Multi-function Results oriented Enlargement of core work Integration/delivery of key corp. initiatives HR/support fully integrated

19 Sesja II dyskusja panelowa HPWS moda czy trwałe podejście do HRM? Prowadząca: Uczestnicy: prof. dr hab. Stanisława Borkowska, IPISS, UŁ prof. dr hab. Janusz Strużyna, AE w Katowicach Jarosław Chybicki, Profirma Sp. z.o.o. Grzegorz Turniak, BNI Polska Sp. z o.o., PSZK Paweł Bochniarz, Idea! Management Consulting Sp. z o.o.

20 Na pierwsze dwa pytania łącznie: Czy dotychczasowa dość powszechna orientacja HRM na stosowanie tzw. uniwersalnych praktyk (best practices) jest efektywnym podejściem do osiągania trwałych przewag konkurencyjnych? Czy HPWS ma szanse stać się efektywną drogą osiągania takich przewag przez organizacje biznesowe w Polsce?.

21 W literaturze przyjęto, że zasoby strategiczne powinny być Rzadkie Trudne do nabycia Nieimitowalne Być w posiadaniu Przynosić przewagę konkurencyjną Skoncentruję się na jednym czynniku nieimitowalności

22 Nieimitowalność zasobów ludzkich, jako źródło przewagi konkurencyjnej, wydaje się być przez autorów lokowana w po pierwsze, przyczynowej dwuznaczności po drugie, ścieżce zależności

23 po pierwsze, przyczynowej dwuznaczności Firmowe praktyki (najlepsze z punktu widzenia przeżycia) genotyp ZZL Zwolnienia i ich dwuznaczna ocena

24 Stąd konkluzja, a zarazem odpowiedź na Pani Profesor pytanie 1 i 2: stosowanie uniwersalnych, najlepszych praktyk przynosi przewagę konkurencyjną w niszy, która zajmujemy i jest uzasadnione do momentu zmiany w otoczeniu lub w genotypie praktyk zzl (do momentu, w którym jakaś zmiana w praktykach zzl niesie ze sobą jakościową, niewytłumaczalną, dwuznaczną różnicę, a my nie wiemy, co z nią zrobić, nawet jak ją ocenić). Z tej perspektywy problemem w zakresie nieimitowalności nie jest powszechność wiedzy o najlepszych praktykach i ich stosowanie, ale zdolność zarządzających do radzenia sobie z przyczynową dwuznacznością. Co zobrazowaliśmy na przykładzie ewolucji zwolnień. Innym wyłaniającym się stąd problemem jest pojemność niszy, ale to osobny wątek

25 po drugie, ścieżka zależności Tu problem jest jeszcze bardziej złożony: W naświetleniu sprawy użyteczności najlepszych praktyk do przeżycia skrzyżować bowiem trzeba, co najmniej trzy perspektywy: HPWS - praktyk ZZL model Model oceny

26

27 Rysunek : Architektura ZZL po badaniach Westa i kolegów Kontekst Zarządzanie ludźmi Psychologicz- ne konsekwencje dla personelu Zachowania personelu Wyniki zasoby ZZL praktyki i strategie Zdrowie i stres Absencja i ruch personelu Organizacyj na kultura i relacje wewnętrzgr upowe Projektowanie pracy, obciążenia i zespołowości Satysfakcja i zaangażowanie Zadania i kontekstualne osiągnięcia Wyniki dla pacjenta Otoczenie fizyczne Obsadzenie, wciąganie kontrola poprzez pracę Wiedza, umiejętności motywacja Błędy i chybione ruchy Przywództwo i podtrzymywanie Trening i rozwój Źródło: Review of The Validity and Reliability.

28 Rysunek : Powiązania wiedzy o strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi Konfiguracyjne konstrukty ZZL Propozycje powiązań teoretycznych Konstrukty osiągnięć organizacyjnych Konstrukt walidacji Konstrukt walidacji Praktyki, działania i polityki ZZL Empiryczne hipotezy powiązań Wskaźniki wymiarów osiągnięć Źródło: [Rogers, Wright, 1998 s. 314].

29 Przy takiej różnorodności możliwości zasadny wydaje się wniosek, że wyłania się wiele ścieżek osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej. Problemem jest zdolność do tworzenia takich ścieżek

30 Trójkąt zdobywania przewagi konkurencyjnej wspartej na uniwersalnych praktykach HPWS Zdolność do tworzenia w pokorze Zdolność do tworzenia architektury pokory względem nieprzewidywalności i siły otoczenia Zdolność do przeżycia z silnym poczuciem pychy Zdolność do tworzenia własnych nisz legitymizacji dyktowanych przez siebie warunków przeżycia w niszy Zdolność radzenia sobie z konsekwencjami własnych działań Zdolność do zrozumienia Zdolność do radzenia sobie z przyczynową dwuznaczności Zdolność do wyznaczania genotypu przeżycia Zdolność do życia Zdolność do kopiowania uniwersalnych praktyk w danej niszy biznesowej

31 Sesja III prezentacje praktyków Doświadczenia z High Performance Work System i możliwości rozwoju tego podejścia w Polsce Anna Kozińska BRE Bank S.A. Piotr Sierociński HRK Partners S.A.

32 Wysoko efektywne systemy pracy w BRE Banku - Anna KOZIŃSKA, Dorota WIECZOREK, BRE Bank - Piotr SIEROCIŃSKI, HRK PARTNERS S.A. 31 maja 2007 Konferencja IPiSS 32

33 Przekładanie misji na pożądane rezultaty MISJA Dlaczego istniejemy ZASADNICZE WARTOŚCI W co wierzymy WIZJA Jaką chcemy być firmą STRATEGIA Nasz plan gry HPWS w BRE Banku = nowoczesny HRM wspierający strategię biznesową x zarządzanie jakością 33

34 Model GUEST a w zakresie HPWS Strategia HR: wyróżnianie się i innowacyjność orientacja na jakość redukcja kosztów Praktyki HR: dobór / selekcja rozwój zawodowy płace, świadczenia wymogi stanowiskowe zaangażowanie ocena pracy Efekty HR: zaangażowanie pracowników jakość elastyczność Efekty zachowań: wysiłek / motywacja współpraca zaangażowanie przynależność organizacyjna Wyniki: WYSOKA: jakość, produktywność i innowacyjność NISKIE: absencja, fluktuacja, konflikty, reklamacje klientów EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA (ROI, zysk, ) 34

35 Inicjatywy HR w zakresie HPWS 1 - wsparcie przywództwa 2 - budowanie kultury zaangażowania i pracy zespołowej 3 - innowacyjny HRM 4 - efektywny HR 5 - rozwój i zarządzanie wiedzą 35

36 1 - wsparcie przywództwa Wszystkie inicjatywy HR wspierają cele strategiczne BRE Zarząd zaangażowany w wypracowanie wszystkich inicjatyw Systemy zarządzania wynikami zorientowane na identyfikację liderów Inwestycje w najlepszych pracowników Najpierw wartości potem wyniki > Kanon wartości BRE 36

37

38 2 - budowanie kultury zaangażowania i pracy zespołowej DROGA Motywacja finansowa (Bonus) (SAMO)OCENA 38

39 2 - budowanie kultury zaangażowania i pracy zespołowej Premia zadaniowa Premia = Realizacja zadań x -indywidualnych - zespołowych -Banku* DROGA (Samo)Ocena wg Kanonu wartości** * zgodnie z wagami dla IKZ, Wyniku Zespołu i Wyniku Banku, ** zgodnie z wagami wg Kanonu Wartości BRE Banku 39

40 3 - innowacyjny HRM Budowa modelu partnera biznesowego Innowacyjne metody szkolenia i komunikacji w zakresie projektowanych narzędzi HR Wewnętrzny PR/MARKETING w zakresie narzędzi HR: DROGA BREaktywacja dobre pomysły roku Współpraca z najlepszymi doradcami w zakresie HRM Program: pracownicy BRE Banku wyróżniamy się przez naszych Ludzi! 40

41 3 - innowacyjny HRM / przykłady LIDER ROKU NAGRODA SPRECJALNA - MENEDŻER BREaktywacji INNOWACJE - dobre POMYSŁY PROJEKT WDROŻONY PRODUKT ROKU: W BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ: SEGMENT K1, SEGMENT K2, SEGMENT K3 W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ: MultiBank mbank, Private Banking TRANSAKCJE ROKU W BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W PRIVATE BANKING W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WDRAŻANIE KORPORACYJNEGO KANONU WARTOŚCI BRE BANKU 41

42 4 - efektywny HR / zasoby ludzkie pomiar realizacji kanonu wartości pomiar realizacji stopnia rozwoju kompetencji (Korporacyjny Program Treningowy) pomiar realizacji celów / wyników indywidualnych, zespołowych, Banku, benachmarking płacowy efektywne systemy motywacyjne pomiar produktywności i wartości dodanej z HR dla linii biznesowych 42

43 4 - efektywny HR / pakiety płacowe Płaca zmienna (najczęściej pochodna płacy zasadniczej lub o charakterze prowizyjnym) Indywidualna płaca zasadnicza + świadczenia Polityka Total Reward Premia przy 100% realizacji celów : indywidualnych, zespołowych, Banku Część płacy zasadniczej wynikająca z oceny kompetencji i wartości rynkowej pracownika (mechanizm podwyżkowy!) Min. płaca zasadnicza wynikająca z zaszeregowania stanowiska i przyjętej polityki płac 43

44 4 - efektywny HR / premie ze względu na charakter zadań pracownika i jego wpływ na osiąganie wyniku przez Bank wyróżniono grupy zawodowe: sprzedaż bezpośrednie wsparcie sprzedaży wsparcie projektowe wsparcie operacyjne menedżerowie liniowi dyrektorzy jednostek, dyrektorzy Banku wielokrotność miesiecznego wynagrodzenia zasadniczeg % 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% ważony stopień realizacji zadań 44

45 5 - rozwój i zarządzanie wiedzą: strategia rozwojowa DYREKTORZY: Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zmianą i zasobami w zakresie realizacji STRATEGII KIEROWNICY LINIOWI: Efektywne zarządzania zadaniami, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą, Przywództwo sytuacyjne, Zarządzanie zespołem POZOSTALI PRACOWNICY: Osiąganie wyników i wpływ na realizację strategii Adaptacja zawodowa, Rozwój kompetencji stanowiskowych, Efektywność osobista 45

46 5 - rozwój i zarządzanie wiedzą: ocena vs plany rozwojowe WYSOKIE Program rozwoju umiejętności zawodowych na obecnym stanowisku HIGH POTENTIAL: Intensywny rozwój pod kątem ścieżki kariery WARTOŚCI Nieodpowiednia firma i rodzaj zadań dla danej osoby Programy dostosowane do indywidualnych potrzeb Program rozwoju zachowań i postaw spójnych z wartościami DROGA NISKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE WYSOKIE 46

47 Podsumowanie HPWS w BRE Bank stanowi integrację: strategii personalnej praktyk (narzędzi) HR kompetencji rozwojowych wartości wyników Orientacja na: klienta jakość innowacyjność efektywność 47

48 Sesja IV prezentacje do wyboru COACHING GRUPOWY JAKO SKUTECZNA METODA ROZWOJU ZAWODOWEGO Jolanta Sielecka, ZMIANA, Viceprezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą

49 Agenda prezentacji HPWS a struktury grupowe. Wprowadzenie do coachingu. Co to jest coaching grupowy? Jakie są kluczowe umiejętności w coachingu grupowym? Jak organizacje mogą uczynić coaching grupowy integralnym procesem rozwoju pracowników? Wyróżniki zespołu jako struktury grupowej. Kiedy coaching zespołu jest najlepszą opcją? Strona 49 Warszawa,

50 HWPS i struktura grupowa w organizacji Podstawowe założenia HWPS czyli systemów wysoko efektywnej pracy. Wnioski z badań HWPS odnośnie wpływu pracy grupowej na wynik firmy: Grupowe formy pracy dają zdecydowanie lepsze wyniki niż systemy pracy indywidualne. Duże zróżnicowanie w zastosowaniu pracy grupowej w zależności od specyfiki zadań w organizacji. Strona 50 Warszawa,

51 Co to jest coaching? coach specjalny rodzaj pojazdu convey a valued person from where he or she is to where he or she wants to be. Trener, pracujący na stałe z zawodnikiem lub zespołem. Coach osoba wspierająca innych w osiąganiu wyznaczonych celów, korzystaniu z pełnego potencjału jaki dana osoba posiada, pokonywaniu barier i wewnętrznych przekonań. Coaching - relacja biznesowa Strona 51 Warszawa,

52 Dlaczego coaching jest ważny w rozwoju pracowników? Dbanie o spójność między celami organizacji, oczekiwaniami przełożonych a zaangażowaniem pracownika. Wzmacnianie zaangażowania pracownika w usprawnianie działalności organizacji. Tworzenie trwałej więzi między pracownikiem i jego miejscem pracy. Wsparcie oraz wskazówki w realizacji znaczących zmian w zachowaniach, umiejętnościach i postawach pracowników Strona 52 Warszawa,

53 Dwa podejścia do procesu coachingu Losing Mindset Winning mindset Negatywne doświadczenie, kara. Możliwość, że zabiorą mi odpowiedzialność za zarządzanie. To jest gra, w którą trzeba grać. Pozbawione zaufania. Odpychające doświadczenie. Pasywne relacje i działania. Należy grać bezpiecznie, defensywnie. Pozytywne doświadczenie i wspaniałe możliwości. Okazja do rozwoju zawodowego. Szczerość to najlepsza strategia. Mam otwarty umysł. Potrzeba wiarygodnego i zdrowego sceptycyzmu. Akceptacja. Proaktywność w czystym wydaniu - Ty jesteś architektem. Wrażliwość i samoświadomość to podstawa do wzrostu i rozwoju. Strona 53 Warszawa,

54 Siedem kroków w procesie coachingu 1. Identyfikacja potrzeby zmiany. 2. Obserwacja i zbieranie argumentów. 3. Motywacja do określenia i wzięcia odpowiedzialności za indywidualne cele rozwojowe. 4. Pomoc w zaplanowaniu jak osiągnąć cele. 5. Stworzenie możliwości do korzystania z potrzebnych umiejętności. 6. Obserwacja działań i udzielanie obiektywnych informacji zwrotnych. 7. Pomoc w przezwyciężeniu spadków formy. Strona 54 Warszawa,

55 Coaching grupowy Osoby w grupie posiadają wspólny obszar do pracy oraz są zaangażowane w osiągnięcie celu. Każdy uczestnik grupy pracuje w procesie coachingu indywidualnie. Uczestnicy przeprowadzają zmiany oraz przekraczają bariery, które indywidualnie byłyby nie do ruszenia. Jedna z bardziej efektywnych form rozwoju ludzi w organizacji Strona 55 Warszawa,

56 Co jest ważne w coachingu grupowym? Wymiana doświadczeń osób wspólnie coachowanych. Wykorzystanie wzajemnych oddziaływań w grupie oraz jej dynamiki Każdy uczestnik ma możliwość doznania swojej unikalności Długotrwałość procesu jako decyzja grupy Prowadzenie sesji w sposób interaktywny Atmosfera otwarcia i zaufania Tworzenie i utrzymanie więzi między uczestnikami grupy Szczególna uwaga na stosowanie just-in-time narzędzi coachingu Kierunek pracy grupy wyznaczony jest przez potrzeby członków grupy oraz firmę-sponsora procesu. Strona 56 Warszawa,

57 Coaching grupowy Szkolenie Proces trwający min. 3 miesiące, optymalnie 9 miesięcy Nawiązanie długofalowych relacji w grupie i z osobą prowadzącą (coachem) Możliwość zastosowania nowych narzędzi i ich korekta (feedback od grupy) Jednorazowe wydarzenie trwające kilka dni Relacja w grupie jest nietrwała, kontakt z osobą prowadzącą rzadko podtrzymywany Możliwość wykorzystania nowych narzędzi w czasie szkolenia. Liczebność grupy 4 8 osób Liczebność grupy optymalnie osób, możliwe grupy liczniejsze (do 20 osób) Strona 57 Warszawa,

58 Zasady w coachingu grupowym Stworzyć środowisko zaufania - każdy czuje się bezpiecznie i nie jest oceniany. Stosować tzw.laser-speak czyli krótką rozmowę z szybkim dojściem do puenty. Koncentrować się w procesie na odczuciach, a nie na szczegółach. Przed sesją uaktywnić zaangażowanie członków grupy W.A.I.T. główna zasada coacha Strona 58 Warszawa,

59 Kiedy coaching grupowy daje najlepsze wyniki? Rozwój coachów wewnętrznych w organizacji. Kierownicy liniowi skarżą się, że pracownicy są niezaangażowani w wykonywaną pracę i źle wykonują zadania. Organizacja prowadzi wiele projektów i ich efektywność jest poniżej możliwości i umiejętności członków zespołu. Firma wdraża program zarządzania talentami. Menedżerowie odczuwają ciągły brak czasu i nie mogą znaleźć równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. W organizacji są przeprowadzane istotne zmiany w strukturze, kulturze lub formie własności. Strona 59 Warszawa,

60 Korzyści coachingu grupowego dla organizacji Większa efektywność pracy. Większe zaangażowanie pracowników. Wyższa jakość wykonywanych zadań. Wyższa motywacja. Niższa fluktuacja wśród najbardziej wartościowych pracowników.... dla indywidualnych pracowników Wzmocnienie wartości jednostki w organizacji. Wyższy poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Silne poczucie łączności ze społecznością oraz wsparcie grupy. Wzmocnienie umiejętności budowania kontaktów (networkingu). Większa możliwość dzielenia się pomysłami i najlepszymi doświadczeniami (zaufanie w grupie!). Uzyskiwanie wspierającej informacji zwrotnej (feedback od grupy!). Dodatkowe wyzwania i inspiracja ze strony grupy. Strona 60 Warszawa,

61 High Performance coaching grupowy WHAT: Co to oznacza? Interwencyjny 6 miesięczny program dla grupy 6-8 osób, które pełnią podobną rolę w organizacji; Koncentracja na wypracowania i wdrożeniu bardziej efektywnych strategii działania osób w grupie, które podniosą indywidualną wydajność w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych. WHO: Kto powinien być uczestnikiem? Indywidualni specjaliści lub liderzy zespołów WHY: Z jakiego powodu? Mniej kosztowny niż coaching indywidualny. Zapewnia korzyści analogiczne jak w standardowym procesie coachingu, a jednocześnie stanowi wspaniałe forum wymiany doświadczeń. Strona 61 Warszawa,

62 Coaching zespołów Konferencja ZZL a Wysoko Efektywne Systemy Pracy czyli o złożonym procesie osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników w pracy zespołu. Warszawa, ,

63 Definicja zespołu Niewielka grupa osób posiadających komplementarne umiejętności, prezentujących wspólne podejście do pracy, prawdziwie zaangażowanych w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu ogólnego i celów szczegółowych, za które wszyscy czują się wspólnie odpowiedzialni. Strona 63 Warszawa,

64 Sześć typów zespołów Zespoły naturalne Zespoły projektowe Zespoły wirtualne Zespoły szybkich zmian Zespoły globalne Zespoły zarządzające organizacjami (Executive) Strona 64 Warszawa,

65 Pięć dysfunkcji pracy zespołu (wg Patrick Lencioni ) Brak dbałości o WYNIK Status i Ego Niskie standardy Unikanie ODPOWIEDZIALNOŚCI Brak ZAANGAŻOWANIA Obawa przed KONFLIKTEM Brak ZAUFANIA Strona 65 Niepewność Sztuczna harmonia Niezależność Warszawa,

66 Definicja coachingu zespołu (wg Wageman and Hackman) Interwencje, które powstrzymują straty i sprzyjają doskonaleniu procesów zespołowych w każdym z 3 obszarów dbałości o wyniki: - wysiłek i zaangażowanie zespołu (motywacje), - strategie realizacji celów (doradztwo), - poziom umiejętności oraz wiedzy (edukacja). Strona 66 Warszawa,

67 Modele coachingu zespołów (wg Wageman a i Hackman a ) kij i marchewka (operand conditioning) Model mieszany (eclectic approaches) Behawioralny (behavioural feedback ) Procesowy (Ed Schein) Strona 67 Warszawa,

68 Coaching zespołów zarządzających (Executive) Czy grupa menedżerów, najwyżej w hierarchii organizacji, jest zespołem? Każdy członek tego zespołu jest inteligentny, odnoszący sukcesy i bardzo efektywny w działaniu w swoim obszarze Praca zespołowa nie zawsze jest naturalna dla osób o takim profilu Real team do real work wymaga to minimalnej współzależności Kiedy ważne jest tworzenie prawdziwego zespołu zarządzającego? Procesy znaczących zmian w organizacji (reorganizacja, istotna zmiana strategii itp..) Nigdy, gdy komuś z zarządu tylko się tak wydaje!!! Typowe błędy: Skupianie się na Nie Tych problemach Niecierpliwość Konflikty Ego Współzawodnictwo zamiast współpracy Opór przed zmianą Strona 68 Warszawa,

69 Jak coaching zespołu wpływa na organizację? Redukowanie konfliktu zarówno w zespole, jak i między zespołami. Wzrost wydajności procesów i systemów w zespole. Poprawa jakości komunikacji zespołu z kluczowymi zewnętrznymi interesariuszami. Utrzymanie w firmie wartościowych pracowników/talentów. Planowanie sukcesji poprzez podnoszenie potencjału lidera zespołu/menedżera, a także innych członków zespołu. Zarządzanie wiedzą. Strona 69 Warszawa,

70 Warunki skutecznego coachingu zespołu Odpowiedni moment do zaadresowania kluczowych obszarów efektywnego działania Zespół jest dobrze zaprojektowany. Coaching koncentruje się na widocznych problemach i procesach związanych z zadaniami zespołu. Moment interwencji coacha koresponduje z cyklem rozwoju zespołu. Członkowie zespołu: biorą sami odpowiedzialność za proces i swoje własne działania, są zaangażowani, prezentują otwartość i niezależne myślenie. Strona 70 Warszawa,

71 Czy zespół jest gotowy do coachingu? Czy zespół postrzega siebie jako zespół? Jeżeli nie, czy widzi wartość w byciu zespołem? Czy wszyscy członkowie są gotowi zaangażować się w otwarty dialog i rozwiązać problemy? Czy są jakieś konflikty, które powinny być poruszone przed rozpoczęciem pracy i zaangażowaniem się w bieżące problemy? Czy istnieje autentyczna chęć do zmiany? W jakim stopniu zespół rozumie proces coachingu? Strona 71 Warszawa,

72 Team building czy team coaching? Obszar Coaching zespołu Budowanie zespołu Cel Kierunek działań Skuteczność w delegowaniu zadań i zachowaniach nastawionych na współpracę Wewnętrznie zewnętrznie do indywidualnych członków I do całego zespołu Polepszenie współpracy i wzajemnych relacji Głównie wewnętrznie Uczenie się Działania odnoszą się do work task Działania nie są związane z zadaniami do wykonania Rozważania i analiza Role Dyskusja rozwojowa Typowy horyzont czasowy Wynik W jaki sposób wspólnie wykonamy zadania? W jaki sposób wspólnie się nauczymy? Role zadaniowe i role uczniów w zespole Otwarty dialog struktura stworzona z... W pewnym odstepie czasowym od zadania lub fazy wzrostu zespołu wiele małych interwencji Praktyczne wykorzystanie otrzymanych oszacowań i wartościowanie wkładu każdego czlonka w wykonanie Strona 72 zadania. Jak rozumiemy sami siebie i innych nawzajem? W jaki sposób wspolnie robimy postępy? Role zadaniowe w zespole ukierunkowany dialog struktura wyłaniająca się z wewnętrznych obserwacji i z obserwacji moderatora Mniejsze (zawsze jedne), bardziej intensywne obserwacje przez kilka dni Docenienie i uznanie wartości wkładu każdej jednoski Warszawa,

73 ?? Zapraszam do ZMIANY Telefon : Strona 73 Warszawa,

74 Sesja IV prezentacje do wyboru JAK ZWIĘKSZAĆ EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW SZKOLENIOWYCH? Nina Sosińska, HR High Touch

75 Jak zwiększać efektywność procesów szkoleniowych? Przygotował a i prowadzi: Nina Sosińska HR High Touch

76 Szkolenie jako proces PLAN PREZENTACJI Faza I -. Faza II -. Faza III. Faza IV -... Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

77 Kto ma wpływ na rezultaty projektów szkoleniowych? Efekty szkolenia Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

78 FAZA I - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

79 Szkolenia nie przyniosą efektów, gdy: Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

80 ROZWIĄZANIA ISTNIEJĄCYCH W FIRMIE PROBLEMÓW: Zmiany Zmiany... Zmiany Zmiany Zmiany Zmiany.. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

81 Analiza przyczyn występowania problemów Wynika z braku wiedzy i umiejętności Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

82 FAZA PRZYGOTOWANIA PLANOWANIE METOD OCENY EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

83 Faza przygotowania Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

84 Faza przygotowania Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

85 Faza przygotowania Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

86 Planowanie metod oceny efektywności szkoleń Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

87 Dlaczego warto mierzyć efekty? Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

88 Faza przygotowania Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

89 FAZA II - REALIZACJA PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

90 Realizacja projektu szkoleniowego Podczas szkolenia najwięcej uczy się... Każdy z nas jest inny i ma inne preferencje oraz oczekiwania wobec szkoleń Powiąż program i metody szkoleniowe z uczestników. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

91 Jakie stosujesz metody, aby ułatwić uczestnikom spotkań proces zapamiętywania? Uczymy się tylko wtedy, gdy zapamiętujemy i jedynie to, co zapamiętamy możemy potem wykorzystać w praktyce. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

92 Sekrety procesu zapamiętywania Ludzie najlepiej zapamiętują..ułatwiają zapamiętywanie. Ludzie zapamiętują przede wszystkim to, co jest. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

93 Sekrety procesu zapamiętywania Dorośli ludzie potrafią słuchać i jednocześnie zapamiętywać jedynie przez... Dorośli ludzie aktywnie i ze zrozumieniem potrafią słuchać jedynie przez Zapamiętywaniu sprzyjają:.. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

94 Sekrety procesu zapamiętywania Ludzie pamiętają lepiej, gdy.. przekazywania informacji zwiększają zapamiętywanie...znacząco utrudniają zapamiętywanie., inspiruje i sprawia nam przyjemność umiejętnie stosowana zwiększa możliwości zapamiętywania Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

95 Używaj.. Sekrety procesu zapamiętywania..ułatwiają zapamiętywanie - jeden obraz wart jest tysiąca słów...- wprowadzaj.. podczas swoich spotkań. Potrzeba nam zwykle aż., aby zapamiętać nowe informacje Zapamiętywanie ułatwiają. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

96 Sekrety procesu zapamiętywania Kończ każdą sesję.. wszystkich jej głównych elementów. Zapewnij uczestnikom. Waszego spotkania. Zapewnij, uczestnicy powinni opuścić spotkanie przekonani, że chcą i potrafią coś zmienić w swojej pracy. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

97 FAZA III WSPIERANIE ZMIANY ZACHOWAŃ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

98 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE Odpowiedzialni:.... Zapewnij wsparcie kolegów z zespołu we wprowadzaniu zmian. Zaangażuj HR i trenerów w proces wspierania zmian i badanie efektów szkoleń. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

99 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE Systematyczny coaching po szkoleniu: Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

100 FAZA IV MIERZENIE EFEKTÓW SZKOLEŃ POZIOM REAKCJI

101 POZIOM REAKCJI Na poziomie satysfakcji uczestników szkoleń mierzymy ich realizacji. Uczestnik, który nie jest zadowolony ze szkolenia.. Nina Sosińska HR HIGH TOUCH

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Andrzej Woźniakowski Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR

Andrzej Woźniakowski Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie...7 Rozdział 1. Uczymy się pracy zespołowej... 13

Spis treści Wprowadzenie...7 Rozdział 1. Uczymy się pracy zespołowej... 13 Spis treści Wprowadzenie...7 Rozdział 1. Uczymy się pracy zespołowej... 13 Krótka historia zespołów w świecie biznesu... 15 Czego warto się nauczyć od Amerykanów i Europejczyków w dziedzinie pracy zespołowej?...

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

27 29 KWIETNIA 2009 HOTEL MARRIOTT WARSZAWA

27 29 KWIETNIA 2009 HOTEL MARRIOTT WARSZAWA IX EDYCJA 27 29 KWIETNIA 2009 HOTEL MARRIOTT WARSZAWA HR: NIEPEWNE CZASY PEWNE ROZWIĄZANIA! SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM MIĘDZYNARODOWYCH EKERTÓW LARRY HOCHMAN EKERT W OBSZARZE BUDOWANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ,

Bardziej szczegółowo