Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana"

Transkrypt

1 Data wydania:. 2016r. Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw Nr. 232 poz. 1377) Dane zawarte w niniejszym Prospekcie są zgodne z najlepszą wiedzą Inwestora i zostały przedstawione przy zachowaniu należytej staranności. Spis treści Część Ogólna... 2 I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera... 2 II. Doświadczenie dewelopera... 2 III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego... 5 Część indywidualna Załączniki Dane adresowe Działu Sprzedaży... 15

2 Część Ogólna I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera Deweloper Sento 15 Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: Adres Ul. Włościańska 2b Kraków Nr NIP i REGON Nr telefonu tel. (012) Adres poczty elektronicznej Nr faksu fax. (012) Adres strony internetowej dewelopera II. Doświadczenie dewelopera Deweloper Sento 15 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w dniu 27 marca 2007 roku w Krakowie aktem notarialnym REP A 5470/2007. Pierwotna nazwa tej spółki brzmiała Salwator Bociana Sp. z o.o. W dniu 16 czerwca 2011 wszystkie udziały w tej spółce zostały nabyte przez spółkę Sento 12 Sp. z o.o. i od tej daty projekt jest realizowany przez Grupę Sento. Deweloper jest spółką celową powołaną do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie trzech budynków wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Bociana. Spółka nie realizowała do tej pory, ani nie będzie realizowała w przyszłości żadnych innych projektów deweloperskich. Spółka zrealizowała pierwsze zadanie inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego tj. budynek B3 inwestycji Atrium Park. Niniejszy prospekt informacyjny odnosi się do realizacji trzeciego zadania inwestycyjnego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, budynku oznaczonego symbolem B1. Deweloper należy do Grupy Sento, która aktywnie działa na krakowskim rynku deweloperskim od 2000 roku i zrealizowała do tej pory następujące przedsięwzięcia inwestycyjne: Strona 2 z 16

3 Brzegowa Kraków (Wola Justowska), ul. Brzegowa Zespół mieszkaniowy w zabudowie szeregowej (10 lokali) Ceny: 4-6 tys. zł / 1m 2 Realizacja: Kogucia Kraków (Wola Justowska), ul. Kogucia Zespół osiedlowy kameralna zabudowa rodzinna (35 apartamentów) Ceny: 4,5-7 tys. zł / 1m 2 Realizacja: Agrestowa Kraków (Wola Justowska), ul. Agrestowa 3 budynki wielorodzinne 18 apartamentów Ceny: 6-9 tys. zł / 1m 2 Realizacja: Strona 3 z 16

4 Kościuszki Kraków (Salwator), ul. Kościuszki Zespół apartamentowo usługowy 21 apartamentów + pow. Handlowa (Alma) Ceny: 6-8 tys. zł / 1m 2 Realizacja: Monte Cassino Kraków (Dębniki), ul. Monte Cassino Budynek wielomieszkaniowy 85 mieszkań + 5 lokali handlowych Ceny: 6,5 9,5 tys. zł / 1m 2 Realizacja: Sentopark B Kraków ul. Miłkowskiego Zespół mieszkalno usługowy 89 mieszkań + 8 lokali użytkowych Realizacja: Sentopark A Kraków, ul. Miłkowskiego Budynek mieszkalno-usługowy 175 mieszkań + lokal handlowy Realizacja: Strona 4 z 16

5 Atrium Park- etap I Kraków, ul. Bociana 6A Budynek mieszkalno-usługowy 107 mieszkań + lokal handlowy Realizacja: Atrium Park- etap II Kraków, ul. Bociana 6B Budynek mieszkalny wielorodzinny 111 mieszkań Realizacja: Postępowania egzekucyjne: Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej ,00 Przeciwko deweloperowi NIE prowadzi się ani nie prowadzono takiego postępowania zł III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego Projekt Atrium Park zlokalizowany jest w Krakowie na Prądniku Białym przy ul. Bociana. Dokładną lokalizację wskazują poniższe mapki: Strona 5 z 16

6 Atrium Park W ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, deweloper zrealizuje 3 budynki mieszkalne wielorodzinne pn. Atrium Park tj. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B3 z garażami podziemnymi, wewnętrzną infrastrukturą techniczną (instalacje wod-kan, co, elektryczna, niskoprądowa i teletechniczna, wentylacja mechaniczna mieszkań i garażu podziemnego, oświetlenie zewnętrzne) wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowane na działkach nr 1207/1 i 1207/2 obr. 43 Krowodrza w Krakowie (przed podziałem i ponownym scaleniem działki nr 273/1, 276, 277 obr. 43 Krowodrza w Krakowie) i zewnętrzną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach 275/1, 275/2, 280 obr. 43 Krowodrza przy ul. Bociana w Krakowie. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011r o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego niniejszy prospekt informacyjny dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach wyżej opisanego przedsięwzięcia deweloperskiego, które to zadanie składa się z realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego B1 wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, któremu został nadany numer administracyjny ul. Bociana 6C. Informacje dotyczące gruntu: Adres i nr działki ewidencyjnej Dz. ew. nr 1207/2 obr. 43 Krowodrza w Krakowie ( przed podziałem i ponownym scaleniem 273/1, 276, 277 obr. 43 Krowodrza w Krakowie) przy ul. Bociana. Budynkom realizowanym w ramach przedsięwzięcia developerskiego oznaczonych numerami budowlanymi B3, B2 i B1 nadano odpowiednie numery administracyjne: 6A, 6B, 6C przy ul. Bociana w Krakowie. Budynek B1 zostanie Strona 6 z 16

7 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenie hipoteczne lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek realizowany na działce nr 1207/2 obr. 43 Krowodrza w Krakowie. KR1P/ /4 Hipoteka umowna łączna do kwoty zł ustanowiona na rzecz Banku Getin Noble Bank SA jako zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie budowy inwestycji. Wzmianki o wnioskach DZ. KW. / KR1P / / 16 / 1 oraz DZ. KW. / KR1P / / 16 / 2, dotyczące wniosku złożonego przez Spółkę o wpis hipoteki łącznej do kwoty zł na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot kredytu, roszczeń o odsetki oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne, w tym opłat i prowizji, wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych KRI\ z roku, przysługujących Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wpisu roszczenia o przeniesienie powyższej hipoteki ustanowionej do kwoty zł na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na całkowicie opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej łącznej zł ustanowionej w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych nr KRI\13A1QCT z dnia roku. Brak planu Strona 7 z 16

8 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidywanych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych (oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze) Informacje dotyczące budynku Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Według najlepszej wiedzy dewelopera w promieniu 1 km od projektu planowane są następujące inwestycje: - przebudowa alei 29 listopada - budowa szybkiego tramwaju, linia Górka Narodowa -Budowa zespołu budynków mieszkalnousługowych w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, parkingami i stacjami transformatorowymi na działkach nr 238, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246/1, 282, 283/2, obr. 43 Krowodrza oraz wjazdem na dz. Nr 245 obr. Jw. Przy ul. Siewnej. Szczegółowy zakres powyższych inwestycji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego prospektu- Mapa planowanych inwestycji infrastrukturalnych Krakowa stan na 2014 rok TAK TAK NIE Decyzja nr 1714/10 z dnia wydana przez Prezydent Miasta Krakowa zmieniona decyzją nr 1683/2012 z dnia r. Znak AU ABM wydaną przez Prezydent Miasta Krakowa. Strona 8 z 16

9 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin do którego nastąpi przeniesienia prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Termin rozpoczęcia: budynek B1: styczeń 2015 r. Termin zakończenia: budynek B1: 30 sierpień 2017 r. 31 marca 2018 r. Liczba budynków W ramach zadania inwestycyjnego 1 budynek W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego 3 budynki Rozmieszczenie W ramach zadania ich na inwestycyjnego realizowany nieruchomości jest jeden budynek. Budynek (należy podać B1 jedną ścianą bez okien minimalny odstęp sąsiaduje w odległości min. pomiędzy 1,5 m ze ścianą budynku B2 budynkami) zrealizowanego w ramach drugiego przedsięwzięcia deweloperskiego. Natomiast minimalna odległość pomiędzy głównymi elewacjami budynków sąsiednich wynosi ok. 21 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (PN ISO 9836: 1997). Źródłem finansowania projektu są: - 72% kredyt bankowy - 18% środki z wpłat klientów - 10% środki własne spółki Strona 9 z 16

10 Środki ochrony nabywców W związku z rozpoczęciem procesu sprzedaży projektu Atrium Park na długo przed wejściem w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 spółka nie stosuje środków ochrony nabywców przewidzianych w tej ustawie Główne zasady funkcjonowania Nie dotyczy wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej Nie dotyczy bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia Wg załącznika nr 3 deweloperskiego w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz Całkowita cena może ulec zmianie w przypadku określenia zasad waloryzacji wystąpienia różnicy pomiędzy rzeczywistą powierzchnią Lokalu Mieszkalnego wyznaczoną w trakcie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z umową, a powierzchnią wskazaną w umowie przedwstępnej. W takim przypadku Cena zostanie wyznaczona jako iloczyn rzeczywistej powierzchni i wynikającej z umowy przedwstępnej ceny metra kwadratowego, z zachowaniem prawa nabywcy do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy różnica powierzchni rzeczywistej i wskazanej w umowie przedwstępnej przekroczy 1,5 % powierzchni Lokalu. Mieszkalnego wskazanej w umowie przedwstępnej WARUNKI ODSTĘPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 1.Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w formie pisemnego oświadczenia, przesłanego listem poleconym Deweloperowi w następujących okolicznościach: a) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, Strona 10 z 16

11 b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z przepisami Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy, f) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu Mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie określonym w niniejszej umowie. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a)-e), Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt f), przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. 2. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku: a) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, b) niestawienia się Nabywcy do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności Lokalu Mieszkalnego, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. c) jeżeli Nabywca nie stawi się na Odbiór Techniczny w wyznaczonym terminie względnie stawi się, ale odmówi podpisania protokołu z Odbioru Technicznego, Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejny termin Odbioru Technicznego, który przypadał będzie nie wcześniej niż Strona 11 z 16

12 po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia o kolejnym terminie. Niestawienie się Nabywcy na kolejny termin Odbioru Technicznego lub też ponowna odmowa podpisania protokołu z Odbioru Technicznego, upoważnia Dewelopera do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku jeżeli nie dojdzie do podpisania protokołu Odbioru Technicznego pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. INNE INFORMACJE Wszelkie wpłaty nabywców trafiają na Rachunek Wyodrębnionych Wpływów, z którego środki są rozdysponowane wyłącznie pod nadzorem banku, wyłącznie na zaakceptowane w budżecie inwestycji i potwierdzone przez bankowego inspektora nadzoru koszty inwestycji. Bank wyrazi zgodę na zwolnienie poszczególnych lokali zrealizowanych w ramach Inwestycji (wraz z ew. pomieszczeniami przynależnymi i przypadającymi na te lokale udziałami w nieruchomości wspólnej) oraz udziałów w lokalu garażowym wybudowanymi w ramach Inwestycji spod obciążenia hipotecznego w przypadku, gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 1) inwestycja została zakończona i zostało wydane prawomocne pozwolenie na użytkowanie, 2) cała cena lokalu / udziału w lokalu garażowym została zapłacona, 3) Kredytobiorca zawarł z nabywcą umowę deweloperską lub umowę przedwstępną, której kopię złożył w Banku i której treść nie zawiera elementów niezgodnych z postanowieniami Umowy, w szczególności w zakresie wysokości ceny sprzedaży lokalu / udziału w lokalu garażowym, 4) wszystkie wpłaty nabywcy lokalu / udziału w lokalu garażowym z tytułu umowy deweloperskiej/przedwstępnej zostały dokonane na Rachunek Wyodrębnionych Wpływów, 5) w przypadku wpłat dokonanych przed zawarciem Umowy na inny rachunek Kredytobiorcy niż wymieniony w pkt 4 powyżej - środki pochodzące z tych wpłat zostały przelane na Rachunek Wyodrębnionych Wpływów albo Kredytobiorca udokumentował ich wydatkowanie na koszty Inwestycji. Strona 12 z 16

13 Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: a. Aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, b. Kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, c. Kopią pozwolenia na budowę, d. Sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej, e. Projektem architektoniczno-budowlanym Część indywidualna Cena metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego Określenie położenia oraz istotnych cech budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Lok. mieszkalny nr.., zł/m2 Liczba kondygnacji 8 Technologia Wg załącznika nr 4 wykonania Standard prac Wg załącznika nr 5 wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenu wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości Liczba lokali w 149 budynku Strona 13 z 16

14 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku. Określenie powierzchni i układu pomieszczeń i Liczba miejsc garażowych i - liczba miejsc postojowych na poziomie garażu: 82, postojowych - liczba miejsc postojowych zewnętrznych w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego budynku B1 8. Dostępne media w - instalacja centralnego ogrzewania budynku zasilana z wymiennikowni MPEC zlokalizowanej w garażu podziemnym, - instalacja wodociągowa zasilana z sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie przedsięwzięcia, - instalacja kanalizacji sanitarnej podłączona do sieci zlokalizowanej na terenie przedsięwzięcia - instalacja kanalizacji deszczowej podłączona do sieci zlokalizowanej w ul. Bociana, - instalacja elektryczna zasilana ze stacji Trafo zlokalizowanej na terenie pierwszego zadania w ramach przedsięwzięcia tj. Budynku B3. Dostęp do drogi Dostęp do drogi publicznej odbywał się publicznej będzie poprzez wykonany zjazd z ul. Bociana oraz działki 275/1 i 1207/1 obr. 43 Krowodrza w Krakowie Wg Załącznika nr 6 stanowiącego rzut kondygnacji z zaznaczonym usytuowaniem lokalu mieszkalnego (karta lokalu). Wg Załącznika nr 7 stanowiącego kartę lokalu mieszkalnego z określeniem powierzchni, układu pomieszczeń. Strona 14 z 16

15 zakresu i standardu prac wykończeniowych. Wg Załącznika nr 8 i/lub 9 określającego standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa. Załączniki 1. Wzór umowy deweloperskiej. 2. Mapa planowanych inwestycji infrastrukturalnych Krakowa. 3. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach. 4. Technologia wykonania. 5. Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenu wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości. 6. Rzut kondygnacji z zaznaczonym usytuowaniem lokalu mieszkalnego (karta lokalu). 7. Karta lokalu mieszkalnego z określeniem jego powierzchni, układu pomieszczeń. 8. Standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. 9. Wykończenie mieszkania Katalog Inwestora wykończenia pod klucz - wersja standard (dotyczy Klientów, którzy zakupią mieszkanie z wykończeniem w cenie). Dane adresowe Działu Sprzedaży Sento 15 Sp. z o.o. Strona 15 z 16

16 ul. Włościańska 2b, Kraków KRS: Regon: NIP: Kapitał zakładowy (opłacony w całości): ,00 Tel. (012) , Fax: (012) , Strona 16 z 16

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5 Inwestor: Sento 15 Sp. z o.o., Ul. Włościańska 2b, Kraków Dzień sporządzenia Prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5.

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5. Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5. Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

SENSITY. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Wielickiej 113

SENSITY. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Wielickiej 113 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENSITY zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Wielickiej 113 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY MIELEC, dnia 30.11.2017 - DRAFT PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS

PF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27.09.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PF Zamenhofa sp. z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS: UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Apartamenty Słomiana 14 zlokalizowanego w Krakowie

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Apartamenty Słomiana 14 zlokalizowanego w Krakowie Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Apartamenty Słomiana 14 zlokalizowanego w Krakowie Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 08.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Buszka Core Development

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS:

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS: UCINONE D E V E L O P E R Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 1.08.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKI 2134/7, 2135/7, 2136/7, 2137/7, 2138/7, 2139/7, 2140/7

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo