OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys każdego szkolenia. Bedą Państwo mogłi również zapoznać się z metodami naszej pracy oraz głównymi ternerami. Jeśli będą mieli Państwo pytania, jesteśmy do Państwa duspozycji. Z poważaniem

2 Kilka powodów dlaczego warto z nami współpracować. Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy oprócz wspólnej pracy, mają wspólną pasję, dlatego angażujemy się całym sercem i umysłem w każde zlecenie. Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów. Chcemy, aby każde szkolenie było najlepsze. Potrafimy słuchać. Jesteśmy otwarci na ludzi i na różnorodność. Nie staramy się udowodnić, że wiemy wszystko najlepiej. Kilka powodów dlaczego warto zamawiać szkolenia miękkie. Po pierwsze wyższe wykształcenie w dzisiejszych czasach to za mało. Nawet wieloletnie doświadczenie nie pomoże, kiedy nie zdobędziemy określonych umiejętności psychospołecznych. Całe nasze życie opiera się na komunikacji, pracujemy w zespołach, rozwiązujemy konflikty, twórczo myślimy, staramy się być asertywni bez tego nie osiągniemy sukcesu. Tak naprawdę bez tych umiejętności nie będziemy potrafić nawiązać trwałych relacji z innymi ludźmi, wyrażać swoich potrzeb i egzekwować swoich praw. Jeśli nie poznamy siebie i swoich zachowań, nigdy nie zrozumiemy dlaczego inni postrzegają nas w dany sposób a bez tej wiedzy trudno jest osiągać wysokie cele. Naszą pasją jest miękkie zarządzanie zasobami ludzkimi, dlatego w naszej ofercie mogą Państwo odnaleźć wszystko to, co kryje się pod tą nazwą, a więc: Doradztwo personalne; Szkolenia; Coaching. Dodatkowo zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, dotyczącej wykonania profesjonalnych zdjęć na potrzeby: strony internetowej, wypowiedzi prasowych, wystąpień na konferencjach itd. Doradztwo personalne Audyt personalny Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic odjąć, a nie dodać Antoine de Saint- Exupery Audyt personalny służy zbadaniu podstawowych procesów i kwestii związanych z pracownikami danego przedsiębiorstwa. Jego najważniejszym celem jest określenie mocnych i słabych stron przedsiębiortswa w zakresie rozwiązań HRM. Dzięki temu, nasz Klient uzyskuje informacje o tym, jakie działania, oraz w jakim zakresie powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby usprawnić zarządzanie tymi procesami w firmie. Rekrutacja i selekcja pracowników Zastanawiam się rzekł czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę Kompetentny i zmotywowany pracownik to podstawa istnienia każdej firmy. Szukając pracownika do pracy, wierzymy, że istnieje idealny dla Państwa kandydat ważne tylko, żeby tę gwiazdę, która zaświeci dla Państwa najjaśniej, odszukać i rozpoznać. Dzięki profesjonalnemu Naszych ekspertów zdobędą Państwo pracownika, który idealnie wpasuje

3 się w realia Państwa firmy i stanie się brakującym ogniwem, spajającym działania całego zespołu. Tworzenie systemów: motywacyjnego oraz rozwoju personelu Trzeba troskliwie osłaniać lampy: powiew wiatru może je zgasić Antoine de Saint- Exupery, Mały Książę Co zrobić, aby zatrzymać w firmie najcenniejszych pracowników oraz zapobiec ich wypaleniu? To pytanie nurtuje niejednego menedżera, bo cóż bowiem oznacza slogan, mówiący o tym, że w dzisiejszych czasach o pracownika należy dbać? Proponujemy pomoc w zbudowaniu kompleksowego systemu motywacyjnego, zorientowanego na maksymalną efektywność i zadowolenie pracowników, obejmującego: wykonanie wartościowania płac, analizę struktury płac, wprowadzenie mechanizmów zarządzania przez cele, propozycje pozapłacowego motywowania pracowników. Tworzenie systemu rozwoju potencjału kompetencyjnego pracowników obejmuje z kolei: ocenę wyników pracy, analizę potencjału rozwojowego, propozycje Ścieżek Karier oraz planów działań, dotyczących uzupełnienia kompetencji pracowników (szkolenia, coaching). Profesjonalnie przygotowany system motywacyjny oraz system rozwoju personelu pozwoli zapobiec tym niekorzystnym dla firmy zjawiskom, jakimi są odejścia wartościowych pracowników oraz wszechobecna dezmotywacja, nie pozwalająca na dalszy rozwój i aktywne działanie. Przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników Aby istnieć trzeba uczestniczyć Antoine de Saint-Exupery Aby motywować swoje zespoły pracownicze, należy przede wszystkim na bieżąco badać poziom satysfakcji wśród pracowników. Przekłada się to bezpośrednio na efektywność i jakość ich pracy, a ostatecznie na realizację firmowych celów. Okresowe badania satysfakcji pracowników, dotyczą wybranych obszarów firmy, w których pracownicy mają możliwość wyrazić swoje opinie. Są to najczęściej: Atmosfera w pracy; System wynagrodzeń; Styl zarządzania; Możliwości rozwoju; System awansów; Postrzeganie wizerunku firmy. Szkolenia Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto stawia mu czoło, ono już nie jest nieznane Antoine de Saint-Exupery Jesteśmy specjalistami w dziedzinie szkoleń miękkich. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów o wieloletnim stażu zawodowym i tytułach naukowych, którzy potrafią dzielić się swoją wiedzą oraz pasją, a teorię przekładają na praktykę. Każdy program szkoleniowy dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego też na Państwa życzenie stworzymy scenariusz szkolenia zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Przed każdym szkoleniem odbywa się diagnoza potrzeb szkoleniowych. Jej celem jest ustalenie rzeczywistych potrzeb rozwojowych Klienta tj. pracowników i firmy.

4 Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb, Klient otrzymuje od Nas raport oraz program szkolenia, uwzględniający sugestie zarówno dyrektora personalnego, przełożonego grupy jak i samych uczestników. Po uwzględnieniu tych sugestii oraz po ostatecznym zaakceptowaniu merytoryki, przystępujemy do realizacji projektu. Narzędzia diagnostyczne: - ankiety i testy, - pogłębione wywiady z uczestnikami, - wywiady z przełożonymi grupy docelowej, - focus wywiad zogniskowany z całą grupą docelową lub reprezentatywną częścią, - obserwację on job, - wstępny coaching przed szkoleniem. Metodologia prowadzenia szkoleń: Wszystkie proponowane poniżej warsztaty, prowadzone są metodami interaktywnymi, gdzie główną formą pracy będą: Ćwiczenia oraz symulacje grupowe, polegające na odgrywaniu specyficznych ról, które uwrażliwiają na mechanizmy, kierujące ludzkim zachowaniem, Indywidualna samoocena poprzez ćwiczenia aktywizujące, pozwalająca się przyjrzeć się własnym oczekiwaniom, obawom i gotowości do uczenia się i korzystania z określonych narzędzi warsztatowych, Studia przypadków zbudowane na prawdziwych sytuacjach trudnych, pozwalające poznać realne i specyficzne skrypty ludzkich zachowań, Dyskusje nad koncepcjami narzędzi i sposobów zachowywania się, pozwalające radzić sobie z trudnymi sytuacjami i skutecznie je rozwiązywać. W każdym z modułów wykorzystane będą interaktywne gry i zadania oraz przekazana zostanie konkretna wiedza za pomocą mini-wykładów i prezentacji multimedialnych. Follow-up Po około dwóch miesiącach po zakończeniu szkolenia proponujemy darmową sesję follow-up. Jest to dwugodzinna indywidualna sesja doradcza., podczas której uczestnicy mają możliwość odświeżenia przekazanej na szkoleniu wiedzy i nabytych umiejętności. Uzyskują również odpowiedzi na ewentualne pytania. Sesja follow-up jest darmowa (wyjątkiem są indywidualne konsultacje). Szkolenia podzieliliśmy dla Państwa na 7 obszarów tematycznych: 1. Umiejętności osobiste 2. Współpraca zespołowa 3. Szkolenia menedżerskie 4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5. Profesjonalna obsługa klienta 6. Szkolenia wizerunkowe 7. Szkolenia nowatorskie. 1. Umiejętności osobiste Skuteczna komunikacja interpersonalna Zdobycie najważniejszych narzędzi komunikacyjnych; Analiza własnego stylu komunikowania się z innymi ludźmi.

5 Zdefiniowanie, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna; Zdobycie umiejętności budowania oraz przekazywania informacji zwrotnej; Dookreślenie, czym jest aktywne słuchanie; Zapoznanie się z narzędziami komunikacyjnymi takimi jak: pytania otwarte, zamknięte, parafraza, klaryfikacja; Ćwiczenie w praktyce najważniejszych narzędzi komunikacyjnych. Trening asertywności praca z trudnymi klientami oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji Doświadczenie, czym jest asertywność w relacji z trudnym klientem; Wypracowanie postawy asertywnego zachowywania się w relacji z drugim człowiekiem. Zdefiniowanie, czym jest asertywność tzw. obalenie mitów na temat asertywności; Analiza obszarów, w których nie zachowujemy się asertywnie mapa asertywności; Zdobycie narzędzi asertywnej komunikacji; Dookreślenie, czym jest praca z trudnym klientem; Analiza typów trudnych klientów oraz praktycznych sposobów radzenia sobie z nimi. Twórcze rozwiązywanie konfliktów z elementami negocjacji Zapoznanie się z narzędziami potrzebnymi w rozwiązywaniu konfliktów; Analiza sposobów rozwiązywania konfliktów. Zdefiniowanie, czym jest konflikt; Analiza faz rozwoju konfliktu (analiza koła konfliktu ); Ćwiczenie narzędzi komunikacyjnych, potrzebnych do rozwiązywania konfliktów; Poznanie 5 głównych metod rozwiązywania konfliktów; Analiza wybranych strategii negocjacyjnych; Przeprowadzenie symulacji negocjacyjnych w praktyce. Trening twórczości jak twórczo rozwiązywać problemy i sytuacje trudne Zapoznanie się z pojęciem twórczości, na czym polega twórcze myślenie; Analiza twórczych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych. Zdefiniowanie, czym jest twórczość; Analiza sposobów twórczego rozwiązywania problemów; Nabycie narzędzi potrzebnych w twórczym myśleniu; Dookreślenie, kim jest osoba kreatywna; Ćwiczenie kreatywności czyli rozwijanie ludzkiego potencjału. Jak skutecznie zarządzać sobą, dzięki rozwijaniu inteligencji emocjonalnej Zdobycie wiedzy, czym jest inteligencja emocjonalna i co się na nią składa; Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami; Nabycie umiejętności odczytywania emocji innych osób; Zdobycie świadomości własnych zachowań w relacjach z innymi ludźmi; Zdobycie narzędzi niezbędnych w efektywnym zarządzaniu sobą i innymi ludźmi.

6 Dookreślenie, czym jest inteligencja emocjonalna, i jakie ma znaczenie w zarządzaniu personelem; Analiza czynników, składających się na inteligencję emocjonalną; Dookreślenie, czym są emocje i jakie mają znaczenie w naszym życiu, Nabycie umiejętności wyrażania i rozpoznawania emocji negatywnych i pozytywnych; Analiza, jakie są różnice w wyrażaniu emocji ze względu na płeć; Obalenie mitu, że geny przesądzają o naszym losie ; Dookreślenie, jak przekłada się inteligencja emocjonalna na inteligencje społeczną. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem Nabycie umiejętności rozpoznawania objawów stresu; Znalezienie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem; Zrozumienie, co dzieje się w naszym organizmie, gdy wkrada się stres; Zapoznanie się z indywidualnymi przejawami stresu, ze stopniem własnej odporności na stres. Stworzenie przez uczestników metafory stresu; Dookreślenie definicji stresu; Samoocena poziomu stresu; Rozpoznanie sytuacji stresowych; Przyczyny stresu - skąd się bierze stres; Ustalenie przyczyn stresu zależnych i niezależnych od nas; Umiejętność rozpoznania objawów stresu (cielesnych i umysłowych); Samoocena snu wypełnienie kwestionariusza; Techniki radzenia sobie ze stresem: Trening autogenny wg Schutza, techniki oddechowe, afirmacje, Ćwiczenie umiejętności pozytywnego myślenia; Monolog wewnętrzny - moje sukcesy, potencjały, umiejętności zdolności. Jak skutecznie zarządzać czasem własnym i podwładnych Opanowanie narzędzi ułatwiających wyznaczanie i kontroli czasu; Nabycie umiejętności skutecznej organizacji pracy; Ćwiczenie wyznaczania celów krótko i długoterminowych. Analiza wykorzystywania własnego czasu w kontekście trzech sfer: społecznej, zawodowej, prywatnej; Sposoby spędzania czasu koło czasu ; Analiza, czym są pożeracze czasu kwestionariusz; Wyróżnienie narzędzi, ułatwiających organizację własnego czasu; Sposoby radzenia sobie z nadmiarem obowiązków piramida obowiązków ; Praca nad planowanie własnego czasu; Tworzenie harmonogramu dnia pracy; Umiejętność badania osobistej efektywności pracy; Ćwiczenie wyznaczania sobie celów krótko i długoterminowych (zasada SMART); Wypracowanie maksymy życiowej związanej z przemijaniem czasu. Sztuka prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych Główne cele szkoleniow: Zdobycie narzędzi niezbędnych przy prowadzeniu profesjonalnych wystąpień i prezentacji;

7 Ćwiczenie w praktyce sposobów prowadzenia ciekawych i efektownych wystąpie publicznych praca nad własnym wizerunkiem. Przygotowanie i aranżacja przestrzeni do prowadzenia wystąpień: sala, ustawienie krzeseł, niezbędny sprzęt i pomoce dla prowadzącego; Zdobycie najważniejszych narzędzi komunikacyjnych niezbędnych w prowadzeniu wystąpień publicznych; Ćwiczenie umiejętności podtrzymywania kontaktu wzrokowego; Analiza sposobów budowania pierwszego, pozytywnego wrażenia; Pozbywanie się stereotypów i uprzedzeń po pierwszym wrażaniu; Analiza elementów, składających się na profesjonalne wystąpienia: wprowadzenie, rozwinięcie, zamknięcie; Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami; Sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą; Zdobycie umiejętności aktywnego prowadzenia wystapień: pytania od publiczności; Wypracowywanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji. 2. Współpraca zespołowa Team building czyli jak zbudować efektywny zespół Doświadczenie przez grupę czym jest zespół podczas współpracy oraz wzajemnej współzależności; Integracja grupowa oraz lepsze poznanie się uczestników szkolenia; Określenie najważniejszych aspektów prawidłowego funkcjonowania zespolu. Zdefiniowanie czym jest zespół; Dookreślenie czym się różni zespół od grupy; Określenie cech efektywnego i skutecznego zespołu; Zapoznanie z podstawowymi narzędziami komunikacji w zespole; Analiza ról grupowych w zespole; Określenie na czym polega rola lidera w zespole tzw. prawidłowe zarządzanie zespołem; Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole; Zapoznanie się z różnymi stylami przywództwa w zespole; Uświadomienie sobie przez uczestników, czym jest efekt synergii w zespole; Tworzenie Karty Zespołu; Zbudowanie przez uczestników ducha zespołu. Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w zespole Zrozumienie, czym jest typowa reakcja na zmiany zachodzące w firmie; Precyzyjne określenie przyczyn oporu wobec zmian i jego zniwelowanie do poziomu obniżonej czujności; Wypracowanie strategii wprowadzanie i zarządzania zmianą. Zdefiniowanie, czym jest zmiana i jakich obszarów ona dotyczy; Wyróżnienie psychologicznych aspektów procesu zmian; Analiza reakcji pracowników na zmiany; Zdefiniowanie, czym jest opór na zmiany i jak on przebiega wśród konkretnej grupy osób; Zapoznanie się z różnymi stylami zarządzania zmianami; Sprawdzenie osobistych kompetencji menadżera w zarządzaniu procesem zmiany;

8 Tworzenie kultury zmian w firmie; Uświadomienie pracownikom pozytywnych aspektów, wynikających z wprowadzania konkretnej zmiany; Zapoznanie się z różnymi strategiami zarządzania procesem zmian; Wypracowanie dla firmy indywidualnych strategii wprowadzania zmian i ich zarządzaniem; Dookreślenie, czym jest sytuacja kryzysowa i jakie są jej psychologiczne konsekwencje; Analiza konkretnych sytuacji kryzysowych i wypracowywanie strategii radzenia sobie z nimi. Zarządzanie realizacją projektów (zagadnienia teoretyczne i praktyczne) zgodnie z metodyką PRINCE2 Zapoznanie się z dobrymi praktykami zarządzania projektami; Zdobycie umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami; Zapoznanie się z metodyką PRINCE2. Czym jest zarządzanie projektami?; PRINCE2 jako metodyka ustrukturyzowanego zarządzania projektami; Definicja projektu wg PRINCE2; Właściwości projektu realizowanego zgodnie z PRINCE2; Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2: definiowanie projektu, analiza potrzeb (wartości i priorytety instytucjonalne), definiowanie celów, wybieranie strategii i metodologii działania planowanie działania, implementacja projektu, zarządzanie zasobami potrzebnymi do realizacji projektu (czas, finanse, fundusze, materiały i pomoce techniczne, ludzie itp.), ewaluacja projektu oraz zakończenie projektu i napisanie szczegółowego raportu potrzebnego w analizowaniu dalszego rozwoju zawodowego pracowników organizacji. Podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów zespołowych Nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w zespole; Analiza strategii rozwiązywania konfliktów wewnątrzespołowych; Określenie strategicznych aspektów rozwiązywania konfliktów w zespole. Typologia zachowań podczas podejmowania trudnych decyzji; Analiza, czym jest trudna decyzja i co się na nią składa; Analiza etapów podejmowania decyzji; Dookreślenie, czym jest konflikt i poznanie etapów jego eskalacji; Opanowywanie sposobów twórczego rozwiązywania problemów wewnątrzzespołowych; Zapoznanie się z metodami i technikami twórczego myślenia; Analiza błędów i pułapek w procesie podejmowania decyzji; Analiza sytuacji konfliktowych w zespole; Nabycie umiejętności obrania skutecznej strategii rozwiązywania konfliktów; Analiza roly lidera podczas rozwoju konfliktu wewnątrz zespołu.

9 Strategiczne zarządzanie zespołem Doświadczenie przez grupę jak tworzą się role zespołowe i jak wyłania się lider w zespole; Integracja grupowa oraz lepsze poznanie się uczestników szkolenia; Określenie strategicznych aspektów zarządzania zespołem. Zdefiniowanie czym jest współpraca zespołowa; Dookreślenie czym istota zarządzania strategicznego zespołem; Nabycie umiejętności dawania feedback u członkom zespołu; Nabycie umiejętności wyznaczania celów oraz prioritetów we współpracy zespołowej; Analiza 4 typów przywództwa dobór narzędzi; Nabycie umiejętności organizowania pracy zespołu; Budowanie Karty Zespołu ustalanie zasad współpracy; Analiza etapów istnienia zespołu budowanie strategii w pracy zespołowej, wdrażanie strategii, monitoring, coaching, ocena efektów funkcjonowania strategii; Nabycie umiejętności komunikacyjnych potzrebnych w pracy zespołowej. 3. Szkolenia menedżerskie Warsztat kompetencji kierowniczych Analiza najważniejszych cech przywódczych; Zapoznanie się z różnymi stylami kierowania; Analiza roli kierownika i jego uprawnień. Cechy skuteczngego lidera; Różne style kierowania; Zarządzanie przez cele; Wizerunek kierownika; Podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie konfliktów; Komunikacja werbalna i niewerbalna versus komunikacja w zespole; Umiejętności kierownicze: - wydawanie poleceń; - delegowanie zadań; - ocenianie pracowników; - motywowanie pracowników; - udzielanie informacji zwrotnych; - badanie i rozwój potencjału; - coaching. Etapy rozwoju zespołu a styl zarządzania. Prowadzenie efektywnych zebrań i spotkań Zdobycie narzędzi potrzebnych przy prowadzenia zebrań i spotkań; Ćwiczenie w praktyce sposobów prowadzenia ciekawych i efektywnych spotkań. Klasyfikacja rodzajów spotkań i zebrań; Analiza elementów, składającychs ię na zebranie: wprowadzenie, rozwinięcie, zamknięcie; Ustalenie sposobów planowania zebrań i spotkań; Dookreślenie głównych umiejetności potrzebnych do prowadzenia zebrań i spotkań;

10 Analiza cech osoby, która umiejetnie prowadzi dyskusje; Ćwicznie umiejętności angażowania uczestników w dyskusję. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Anzliza etapów wypalenia zawodowego; Wypracowywanie metod przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Dookreślenie, czym jest wypalenie zawodowe; Analiza etapów wypalania zawodowego; Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, jako jedna z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu; Wypracowywanie strategii motywacyjnych dla pracowników w celu unikania zjawiska wypalenia zawodowego; Usprawnienie komunikacji międzydziałowej poprzez zdobycie umiejętności konstruktywnego słuchania i wyrażania informacji zwrotonej; Budowanie indywidualnych ścieżek kariery oraz cykliczne badanie poziomu zadowolenia pracowników z pracy w firmie. 4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ABC zarządzania zasobami ludzkimi Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z ZZL; Poznanie technik i narzędzi z obszaru HRM. Kultura organizacyjna; Planowanie zatrudnienia; Pozyskiwanie pracowników; Adaptacja i wdrożenie do pracy osób nowozatrudnionych ; Ocenianie kompetecji pracowników; Rozwój kompetencji pracowników; Motywowanie pracowników; Rotacja i retencja. Rekrutacja i selekcja pracowników Nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji. Zdefiniowanie, na czym polega profesjonalne przygotowanie się do procesu rekrutacji; Stworzenie profilu kandydata na podstawie opisu satnowiska pracy; Zapoznanie się z narzędziami i metodami niezbędnymi w procesie rekrutacyjnym; Przeprowadzenie skutecznej selekcji; Tworzenie short listy / long listy ; Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom. Skuteczne motywowanie pracowników Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z motywowaniem; Wypracowanie strategii motywacyjnych, odpowiadających potrzebom danej firmy.

11 Zdefiniowanie, czym są: motywator, motywacja oraz motywowanie; Rozróżnienie pomiędzy manipulacją a motywacją; Zapoznanie się z najważniejszymi teoriami motywacji; Analiza najważniejszych strategii motywacyjnych; Zapoznanie się z różnymi metodami motywowania pracowników; Wypracowywanie praktycznych sposobów motywowania pracowników. ABC coachingu Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z coachingiem; Nabycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych. Czym jest coaching; Zawieranie kontraktu coachingowego; Budowanie atmosfery zaufania; Kompetencje coacha; Elementy coachingu: - zadawanie pytań otwartych; - aktywne słuchanie; - podsumowywanie; - budowanie relacji; Przebieg sesji coachingowych; - wyznaczanie celu; - ocena sytuacji; - budowanie wizji; - wybieranie przyszłości; - prowadzenie klienta przez zmiany. Etyka zawodowa. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych Nabycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych. Jak przygotować się do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Wybór metody stosowanej podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Wpływ odpowiedniej atmosfery na przebieg rozmowy; Obserwowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej kandydatów; Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Wykorzystanie pytań coachingowych podczas rozmowy z kandydatami. Tworzenie systemu motywacyjnego w organizacji Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z motywowaniem; Nabycie wiedzy na temat tworzenia systemu motywacyjnego. Wartościowanie pracy; Wykonanie gradientu stanowisk pracy; Zapoznanie się z pojęciem: Zarządzanie przez cele ; Motywatory materialne i pozamaterialne. Tworzenie systemu rozwoju kadry w organizacji Nabycie wiedzy na temat tworzenia systemu rozwoju kadry.

12 Ocena kompetencji pracowników; Kompetencje obecne versus kompetencje przyśłościowe; Budowanie Ścieżek karier ; Projektowanie systemu szkoleń / sesji coachingowych; Tworzenie wizerunku firmy, dbającej o rozwój pracowników. Train the trainers czyli poznanie tajemnica warsztatu trenerskiego Zapoznanie się z najważniejszymi elementami warsztatu trenerskiego; Nabycie umiejetnoścci radzenia sobie z procesem grupowym; Zdobycie najważniejszych narzędzi potrzebnych w pracy trenera. Moduł 1: Praca na procesie grupowym : Analiza ról grupowych, poprzez obserwację procesu grupowego; Analiza predyspozycji psychologicznych do pracy ternera; Moduł 2: Metodyka pracy szkoleniowej: Anliza stylów i poziomów uczenia się u osób indywidualnych i w grupie badanie wyjściowego poziomu wiedzy i kompetencji uczestników; Dopasowywanie do nich przekazów od strony merytorycznej i metodologicznej; Nabycie metod aktywizowania grup szkoleniowych oraz wzbudzanie zainteresowania, poprzez umiejętne badanie poziomu motywacji uczestników co do szkolenia; Analiza potrzeb szkoleniowych uczenie się budowania narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych klientów oraz potencjalnych uczestników szkolenia; Moduł 3: Przygotowanie szkolenia oferta, program, scenariusz szkolenia: Budowanie celów szkoleniowych, przewidywanie efketów szkoleniowych, przygotowanie programu i scenariusza szkolenia, opracowywanie ćwiczeń i metod aktywizujących; Analiza etapów prowadzenia szkolenia wprowadznie, część właściwa, podsumowanie i ewaluacja; Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia oraz wykorzystanie jej do dalszego udoskalania warsztatu trenerskiego; Pisanie raportu po-szkoleniowego; Prowadzenie indywidualnego coachingu z uczestnikami po każdym szkoleniu; Moduł 4: Aspekty techniczne, dotyczące organizacji i prowadzenia szkolenia: Ustalenie liczby uczestników szkolenia i odpowiednie powiadomienie ich o szkoleniu (podanie terminu i głównych wytycznych), ustalenie miejsca i czasu trwania szkolenia; Moduł 5: Trudne sytuacje oraz etyka w pracy trenera: Analiza trudnych sytuacji w pracy trenera; Typologia trudnych uczestników szkolenia; Wypracowywanie sposobów radzenia sobie z każdym z typów trudnego uczestnika; Ustalenie, czym jest etyka w pracy trenera oraz wypracowanie własnego kodeksu etycznego w pracy trenera. 5. Profesjonalna obsługa klienta Profesjonalna obsługa klienta Zapoznanie się ze standardami profesjonalnej obsługi klienta; Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się; Wypracowanie efektywnych metod radzenia sobie z trudnymi klientami. Dookreślenie, czym jest profesjonalna obsługa klienta;

13 Umiejętność rozpoznania różnych typów klienta; Zapoznanie się z narzędziami komunikacji werbalnej i niewerbalnej; Analiza stylów komunikacyjnych w pracy z klientem; Umiejętność doboru stylu komunikacyjnego do danego typu klienta; Analiza profesjonalnej obsługi klienta przez telefon; Analiza profesjonalnej obsługi klienta w sytuacji face to face ; Wypracowanie własnego oraz firmowego wizerunku w pracy z klientem; Rozpoznanie trudnych sytuacji z klientem; Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem ćwiczenie w scenkach tematycznych; Wspólne wypracowanie profesjonalnych standardów obsługi klienta. Jak zwiększyć efektywność handlową psychologiczne i socjologiczne aspekty sprzedaży Zdobycie umiejętności zarządzania trwałą, efektywną relacją handlową poprzez kreowanie relacji b2b& b2c; Nabycie umiejętności pokonywania obiekcji, zastrzeżeń, uwag i obaw Klienta, poprzez praktyczną naukę skutecznych sposobów komunikacji z klientem. Psychologia i socjologia w relacjach z Klientem (realia współczesnego rynku); Typologia Klientów praktyczne umiejętności klasyfikowania Klientów pod kątem przyszłych relacji biznesowych; Skuteczna komunikacja z Klientem kluczem do sukcesu: prezentacja, autoprezentacja, narzędzia i techniki komunikacji z Klientem; Zasady, sposoby, techniki i narzędzia budowania efektywnej relacji handlowej z Klientem; Zasada Koła Clientingu filozofia działań budujących trwałe relacje biznesowe; Zasada 7 kroków efektywna reguła dobrej sprzedaży i kreowania relacji biznesowych (znana jako- Stairway to Heaven Sty2Hey); Praktyczne elementy i etapy skutecznej sprzedaży : analiza rynku, konkurencji, Klientów, otwarcie rozmowy z Klientem, analiza potrzeb Klienta, argumentacja ofertowa; Trudny Klient. Przełamywanie obiekcji, uprzedzeń i stereotypów Klienta; Motywacja, auto motywacja i stres jako zjawiska wpływające na sprzedaż; Manipulacja jak przeciwdziałać manipulacji ze strony Klienta i jak kreować relacje z Klientem; Zarządzanie czasem i planowanie pracy. Jak skutecznie prowadzić negocjacje handlowe strategia i praktyka Zapoznanie się z różnymi strategiami negocjacyjnymi; Analiza różnych podejść, metod i technik negocjacyjnych; Dopasowywanie określonych typów negocjacji do danej sytuacji. Zdefiniowanie, czym są negocjacje; Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami w negocjacjach; Analiza strategii negocjacyjnych; Rozróżnienie negocjacji pozycyjnych a problemowych; Analiza negocjacji problemowych model harvardzki (6 zasad negocjacji problemowych); Nabycie umiejętności komunikacyjnych podczas negocjacji; Sposoby przygotowywania się do negocjacji;

14 Rozpoznanie sytuacji, kiedy negocjacje się nie udają; Umiejętność oceny własnego sukcesu podczas negocjacji; Mediacja jako alternatywa dla negocjacji; Negocjacje w praktyce jak to się robi skutecznie w rzeczywistości. 6. Szkolenia wizerunkowe Emisja głosu głos w wystąpieniach publicznych Zdobycie umiejętności właściwego używania głosu; Nabycie wiedzy jak operować głosem i odkrycie jego mocy. Ćwiczenia na wzmacnianie głosu; Zwiększanie dźwięczności głosu tak, aby stał się bardziej słyszalny; Nabycie umiejętności zwiększania dynamiki głosu; Sposoby skupiania uwagi słuchaczy oraz wiedza, jak można to robić jeszcze bardziej skutecznie; Wykorzystanie różnych rodzajów głosu do prezentowania różnych argumentów Używanie tempo-rytmu, aby wystąpienia publiczne były ciekawsze. Umiejętności aktorskie w wystąpieniach publicznych (Uwaga: Warsztat nie zawiera podstawowych elementów, związanych z wystąpieniami publicznymi, dlatego rekomendujemy, aby osoby, które będą w nim uczestniczyły posiadały przynajmniej minimalne doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, lub odbyły już podstawowe szkolenia z wystąpień publicznych.) Zwiększenie poczucia pewności podczas prezentacji; Zdobycie umiejętności wpływania na swoje emocje; Nabycie wiedzy jak zachować uwagę słuchaczy, oraz jak kierować skupieniem widzów. Rozbudowane moduły pracy z ciałem i głosem; Tempo-rytm; Ruch w prezentacji; Rola emocji w wystapieniu publicznym; Podstawy warsztatu aktorskiego. Savoir vivre przy stole poznaj rzeczy, na które możesz sobie pozwolić (i te, które są niedopuszczalne) Zdobycie wiedzy na temat elementów savoir vivre, która może przydać się zarówno w życiu zawodowym, a także w prywatnym. Czym jest savoir vivre przy stole? Czy rozmawiać przy stole? Rodzaj i dobór sztućców oraz szkła do wybranych spotkań Jak zachowywać się przy stole w różnych sytuacjach biznesowych i osobistych? Wizytówki. Kiedy i jak podajemy. Co to jest long i do czego służy? Serwis wina szkoły i zasady postępowania. Grzechy savoir vivre czyli czego absolutnie robić nie wolno + wyjątki od reguł. Power Dressing wizerunek nowoczesnej kobiety / mężczyzny w biznesie

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Rozpoczęliśmy również współpracę z Polską Grupą Promocyjną,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo