OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys każdego szkolenia. Bedą Państwo mogłi również zapoznać się z metodami naszej pracy oraz głównymi ternerami. Jeśli będą mieli Państwo pytania, jesteśmy do Państwa duspozycji. Z poważaniem

2 Kilka powodów dlaczego warto z nami współpracować. Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy oprócz wspólnej pracy, mają wspólną pasję, dlatego angażujemy się całym sercem i umysłem w każde zlecenie. Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów. Chcemy, aby każde szkolenie było najlepsze. Potrafimy słuchać. Jesteśmy otwarci na ludzi i na różnorodność. Nie staramy się udowodnić, że wiemy wszystko najlepiej. Kilka powodów dlaczego warto zamawiać szkolenia miękkie. Po pierwsze wyższe wykształcenie w dzisiejszych czasach to za mało. Nawet wieloletnie doświadczenie nie pomoże, kiedy nie zdobędziemy określonych umiejętności psychospołecznych. Całe nasze życie opiera się na komunikacji, pracujemy w zespołach, rozwiązujemy konflikty, twórczo myślimy, staramy się być asertywni bez tego nie osiągniemy sukcesu. Tak naprawdę bez tych umiejętności nie będziemy potrafić nawiązać trwałych relacji z innymi ludźmi, wyrażać swoich potrzeb i egzekwować swoich praw. Jeśli nie poznamy siebie i swoich zachowań, nigdy nie zrozumiemy dlaczego inni postrzegają nas w dany sposób a bez tej wiedzy trudno jest osiągać wysokie cele. Naszą pasją jest miękkie zarządzanie zasobami ludzkimi, dlatego w naszej ofercie mogą Państwo odnaleźć wszystko to, co kryje się pod tą nazwą, a więc: Doradztwo personalne; Szkolenia; Coaching. Dodatkowo zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, dotyczącej wykonania profesjonalnych zdjęć na potrzeby: strony internetowej, wypowiedzi prasowych, wystąpień na konferencjach itd. Doradztwo personalne Audyt personalny Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic odjąć, a nie dodać Antoine de Saint- Exupery Audyt personalny służy zbadaniu podstawowych procesów i kwestii związanych z pracownikami danego przedsiębiorstwa. Jego najważniejszym celem jest określenie mocnych i słabych stron przedsiębiortswa w zakresie rozwiązań HRM. Dzięki temu, nasz Klient uzyskuje informacje o tym, jakie działania, oraz w jakim zakresie powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby usprawnić zarządzanie tymi procesami w firmie. Rekrutacja i selekcja pracowników Zastanawiam się rzekł czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę Kompetentny i zmotywowany pracownik to podstawa istnienia każdej firmy. Szukając pracownika do pracy, wierzymy, że istnieje idealny dla Państwa kandydat ważne tylko, żeby tę gwiazdę, która zaświeci dla Państwa najjaśniej, odszukać i rozpoznać. Dzięki profesjonalnemu Naszych ekspertów zdobędą Państwo pracownika, który idealnie wpasuje

3 się w realia Państwa firmy i stanie się brakującym ogniwem, spajającym działania całego zespołu. Tworzenie systemów: motywacyjnego oraz rozwoju personelu Trzeba troskliwie osłaniać lampy: powiew wiatru może je zgasić Antoine de Saint- Exupery, Mały Książę Co zrobić, aby zatrzymać w firmie najcenniejszych pracowników oraz zapobiec ich wypaleniu? To pytanie nurtuje niejednego menedżera, bo cóż bowiem oznacza slogan, mówiący o tym, że w dzisiejszych czasach o pracownika należy dbać? Proponujemy pomoc w zbudowaniu kompleksowego systemu motywacyjnego, zorientowanego na maksymalną efektywność i zadowolenie pracowników, obejmującego: wykonanie wartościowania płac, analizę struktury płac, wprowadzenie mechanizmów zarządzania przez cele, propozycje pozapłacowego motywowania pracowników. Tworzenie systemu rozwoju potencjału kompetencyjnego pracowników obejmuje z kolei: ocenę wyników pracy, analizę potencjału rozwojowego, propozycje Ścieżek Karier oraz planów działań, dotyczących uzupełnienia kompetencji pracowników (szkolenia, coaching). Profesjonalnie przygotowany system motywacyjny oraz system rozwoju personelu pozwoli zapobiec tym niekorzystnym dla firmy zjawiskom, jakimi są odejścia wartościowych pracowników oraz wszechobecna dezmotywacja, nie pozwalająca na dalszy rozwój i aktywne działanie. Przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników Aby istnieć trzeba uczestniczyć Antoine de Saint-Exupery Aby motywować swoje zespoły pracownicze, należy przede wszystkim na bieżąco badać poziom satysfakcji wśród pracowników. Przekłada się to bezpośrednio na efektywność i jakość ich pracy, a ostatecznie na realizację firmowych celów. Okresowe badania satysfakcji pracowników, dotyczą wybranych obszarów firmy, w których pracownicy mają możliwość wyrazić swoje opinie. Są to najczęściej: Atmosfera w pracy; System wynagrodzeń; Styl zarządzania; Możliwości rozwoju; System awansów; Postrzeganie wizerunku firmy. Szkolenia Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto stawia mu czoło, ono już nie jest nieznane Antoine de Saint-Exupery Jesteśmy specjalistami w dziedzinie szkoleń miękkich. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów o wieloletnim stażu zawodowym i tytułach naukowych, którzy potrafią dzielić się swoją wiedzą oraz pasją, a teorię przekładają na praktykę. Każdy program szkoleniowy dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego też na Państwa życzenie stworzymy scenariusz szkolenia zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Przed każdym szkoleniem odbywa się diagnoza potrzeb szkoleniowych. Jej celem jest ustalenie rzeczywistych potrzeb rozwojowych Klienta tj. pracowników i firmy.

4 Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb, Klient otrzymuje od Nas raport oraz program szkolenia, uwzględniający sugestie zarówno dyrektora personalnego, przełożonego grupy jak i samych uczestników. Po uwzględnieniu tych sugestii oraz po ostatecznym zaakceptowaniu merytoryki, przystępujemy do realizacji projektu. Narzędzia diagnostyczne: - ankiety i testy, - pogłębione wywiady z uczestnikami, - wywiady z przełożonymi grupy docelowej, - focus wywiad zogniskowany z całą grupą docelową lub reprezentatywną częścią, - obserwację on job, - wstępny coaching przed szkoleniem. Metodologia prowadzenia szkoleń: Wszystkie proponowane poniżej warsztaty, prowadzone są metodami interaktywnymi, gdzie główną formą pracy będą: Ćwiczenia oraz symulacje grupowe, polegające na odgrywaniu specyficznych ról, które uwrażliwiają na mechanizmy, kierujące ludzkim zachowaniem, Indywidualna samoocena poprzez ćwiczenia aktywizujące, pozwalająca się przyjrzeć się własnym oczekiwaniom, obawom i gotowości do uczenia się i korzystania z określonych narzędzi warsztatowych, Studia przypadków zbudowane na prawdziwych sytuacjach trudnych, pozwalające poznać realne i specyficzne skrypty ludzkich zachowań, Dyskusje nad koncepcjami narzędzi i sposobów zachowywania się, pozwalające radzić sobie z trudnymi sytuacjami i skutecznie je rozwiązywać. W każdym z modułów wykorzystane będą interaktywne gry i zadania oraz przekazana zostanie konkretna wiedza za pomocą mini-wykładów i prezentacji multimedialnych. Follow-up Po około dwóch miesiącach po zakończeniu szkolenia proponujemy darmową sesję follow-up. Jest to dwugodzinna indywidualna sesja doradcza., podczas której uczestnicy mają możliwość odświeżenia przekazanej na szkoleniu wiedzy i nabytych umiejętności. Uzyskują również odpowiedzi na ewentualne pytania. Sesja follow-up jest darmowa (wyjątkiem są indywidualne konsultacje). Szkolenia podzieliliśmy dla Państwa na 7 obszarów tematycznych: 1. Umiejętności osobiste 2. Współpraca zespołowa 3. Szkolenia menedżerskie 4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5. Profesjonalna obsługa klienta 6. Szkolenia wizerunkowe 7. Szkolenia nowatorskie. 1. Umiejętności osobiste Skuteczna komunikacja interpersonalna Zdobycie najważniejszych narzędzi komunikacyjnych; Analiza własnego stylu komunikowania się z innymi ludźmi.

5 Zdefiniowanie, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna; Zdobycie umiejętności budowania oraz przekazywania informacji zwrotnej; Dookreślenie, czym jest aktywne słuchanie; Zapoznanie się z narzędziami komunikacyjnymi takimi jak: pytania otwarte, zamknięte, parafraza, klaryfikacja; Ćwiczenie w praktyce najważniejszych narzędzi komunikacyjnych. Trening asertywności praca z trudnymi klientami oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji Doświadczenie, czym jest asertywność w relacji z trudnym klientem; Wypracowanie postawy asertywnego zachowywania się w relacji z drugim człowiekiem. Zdefiniowanie, czym jest asertywność tzw. obalenie mitów na temat asertywności; Analiza obszarów, w których nie zachowujemy się asertywnie mapa asertywności; Zdobycie narzędzi asertywnej komunikacji; Dookreślenie, czym jest praca z trudnym klientem; Analiza typów trudnych klientów oraz praktycznych sposobów radzenia sobie z nimi. Twórcze rozwiązywanie konfliktów z elementami negocjacji Zapoznanie się z narzędziami potrzebnymi w rozwiązywaniu konfliktów; Analiza sposobów rozwiązywania konfliktów. Zdefiniowanie, czym jest konflikt; Analiza faz rozwoju konfliktu (analiza koła konfliktu ); Ćwiczenie narzędzi komunikacyjnych, potrzebnych do rozwiązywania konfliktów; Poznanie 5 głównych metod rozwiązywania konfliktów; Analiza wybranych strategii negocjacyjnych; Przeprowadzenie symulacji negocjacyjnych w praktyce. Trening twórczości jak twórczo rozwiązywać problemy i sytuacje trudne Zapoznanie się z pojęciem twórczości, na czym polega twórcze myślenie; Analiza twórczych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych. Zdefiniowanie, czym jest twórczość; Analiza sposobów twórczego rozwiązywania problemów; Nabycie narzędzi potrzebnych w twórczym myśleniu; Dookreślenie, kim jest osoba kreatywna; Ćwiczenie kreatywności czyli rozwijanie ludzkiego potencjału. Jak skutecznie zarządzać sobą, dzięki rozwijaniu inteligencji emocjonalnej Zdobycie wiedzy, czym jest inteligencja emocjonalna i co się na nią składa; Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami; Nabycie umiejętności odczytywania emocji innych osób; Zdobycie świadomości własnych zachowań w relacjach z innymi ludźmi; Zdobycie narzędzi niezbędnych w efektywnym zarządzaniu sobą i innymi ludźmi.

6 Dookreślenie, czym jest inteligencja emocjonalna, i jakie ma znaczenie w zarządzaniu personelem; Analiza czynników, składających się na inteligencję emocjonalną; Dookreślenie, czym są emocje i jakie mają znaczenie w naszym życiu, Nabycie umiejętności wyrażania i rozpoznawania emocji negatywnych i pozytywnych; Analiza, jakie są różnice w wyrażaniu emocji ze względu na płeć; Obalenie mitu, że geny przesądzają o naszym losie ; Dookreślenie, jak przekłada się inteligencja emocjonalna na inteligencje społeczną. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem Nabycie umiejętności rozpoznawania objawów stresu; Znalezienie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem; Zrozumienie, co dzieje się w naszym organizmie, gdy wkrada się stres; Zapoznanie się z indywidualnymi przejawami stresu, ze stopniem własnej odporności na stres. Stworzenie przez uczestników metafory stresu; Dookreślenie definicji stresu; Samoocena poziomu stresu; Rozpoznanie sytuacji stresowych; Przyczyny stresu - skąd się bierze stres; Ustalenie przyczyn stresu zależnych i niezależnych od nas; Umiejętność rozpoznania objawów stresu (cielesnych i umysłowych); Samoocena snu wypełnienie kwestionariusza; Techniki radzenia sobie ze stresem: Trening autogenny wg Schutza, techniki oddechowe, afirmacje, Ćwiczenie umiejętności pozytywnego myślenia; Monolog wewnętrzny - moje sukcesy, potencjały, umiejętności zdolności. Jak skutecznie zarządzać czasem własnym i podwładnych Opanowanie narzędzi ułatwiających wyznaczanie i kontroli czasu; Nabycie umiejętności skutecznej organizacji pracy; Ćwiczenie wyznaczania celów krótko i długoterminowych. Analiza wykorzystywania własnego czasu w kontekście trzech sfer: społecznej, zawodowej, prywatnej; Sposoby spędzania czasu koło czasu ; Analiza, czym są pożeracze czasu kwestionariusz; Wyróżnienie narzędzi, ułatwiających organizację własnego czasu; Sposoby radzenia sobie z nadmiarem obowiązków piramida obowiązków ; Praca nad planowanie własnego czasu; Tworzenie harmonogramu dnia pracy; Umiejętność badania osobistej efektywności pracy; Ćwiczenie wyznaczania sobie celów krótko i długoterminowych (zasada SMART); Wypracowanie maksymy życiowej związanej z przemijaniem czasu. Sztuka prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych Główne cele szkoleniow: Zdobycie narzędzi niezbędnych przy prowadzeniu profesjonalnych wystąpień i prezentacji;

7 Ćwiczenie w praktyce sposobów prowadzenia ciekawych i efektownych wystąpie publicznych praca nad własnym wizerunkiem. Przygotowanie i aranżacja przestrzeni do prowadzenia wystąpień: sala, ustawienie krzeseł, niezbędny sprzęt i pomoce dla prowadzącego; Zdobycie najważniejszych narzędzi komunikacyjnych niezbędnych w prowadzeniu wystąpień publicznych; Ćwiczenie umiejętności podtrzymywania kontaktu wzrokowego; Analiza sposobów budowania pierwszego, pozytywnego wrażenia; Pozbywanie się stereotypów i uprzedzeń po pierwszym wrażaniu; Analiza elementów, składających się na profesjonalne wystąpienia: wprowadzenie, rozwinięcie, zamknięcie; Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami; Sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą; Zdobycie umiejętności aktywnego prowadzenia wystapień: pytania od publiczności; Wypracowywanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji. 2. Współpraca zespołowa Team building czyli jak zbudować efektywny zespół Doświadczenie przez grupę czym jest zespół podczas współpracy oraz wzajemnej współzależności; Integracja grupowa oraz lepsze poznanie się uczestników szkolenia; Określenie najważniejszych aspektów prawidłowego funkcjonowania zespolu. Zdefiniowanie czym jest zespół; Dookreślenie czym się różni zespół od grupy; Określenie cech efektywnego i skutecznego zespołu; Zapoznanie z podstawowymi narzędziami komunikacji w zespole; Analiza ról grupowych w zespole; Określenie na czym polega rola lidera w zespole tzw. prawidłowe zarządzanie zespołem; Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole; Zapoznanie się z różnymi stylami przywództwa w zespole; Uświadomienie sobie przez uczestników, czym jest efekt synergii w zespole; Tworzenie Karty Zespołu; Zbudowanie przez uczestników ducha zespołu. Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w zespole Zrozumienie, czym jest typowa reakcja na zmiany zachodzące w firmie; Precyzyjne określenie przyczyn oporu wobec zmian i jego zniwelowanie do poziomu obniżonej czujności; Wypracowanie strategii wprowadzanie i zarządzania zmianą. Zdefiniowanie, czym jest zmiana i jakich obszarów ona dotyczy; Wyróżnienie psychologicznych aspektów procesu zmian; Analiza reakcji pracowników na zmiany; Zdefiniowanie, czym jest opór na zmiany i jak on przebiega wśród konkretnej grupy osób; Zapoznanie się z różnymi stylami zarządzania zmianami; Sprawdzenie osobistych kompetencji menadżera w zarządzaniu procesem zmiany;

8 Tworzenie kultury zmian w firmie; Uświadomienie pracownikom pozytywnych aspektów, wynikających z wprowadzania konkretnej zmiany; Zapoznanie się z różnymi strategiami zarządzania procesem zmian; Wypracowanie dla firmy indywidualnych strategii wprowadzania zmian i ich zarządzaniem; Dookreślenie, czym jest sytuacja kryzysowa i jakie są jej psychologiczne konsekwencje; Analiza konkretnych sytuacji kryzysowych i wypracowywanie strategii radzenia sobie z nimi. Zarządzanie realizacją projektów (zagadnienia teoretyczne i praktyczne) zgodnie z metodyką PRINCE2 Zapoznanie się z dobrymi praktykami zarządzania projektami; Zdobycie umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami; Zapoznanie się z metodyką PRINCE2. Czym jest zarządzanie projektami?; PRINCE2 jako metodyka ustrukturyzowanego zarządzania projektami; Definicja projektu wg PRINCE2; Właściwości projektu realizowanego zgodnie z PRINCE2; Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2: definiowanie projektu, analiza potrzeb (wartości i priorytety instytucjonalne), definiowanie celów, wybieranie strategii i metodologii działania planowanie działania, implementacja projektu, zarządzanie zasobami potrzebnymi do realizacji projektu (czas, finanse, fundusze, materiały i pomoce techniczne, ludzie itp.), ewaluacja projektu oraz zakończenie projektu i napisanie szczegółowego raportu potrzebnego w analizowaniu dalszego rozwoju zawodowego pracowników organizacji. Podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów zespołowych Nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w zespole; Analiza strategii rozwiązywania konfliktów wewnątrzespołowych; Określenie strategicznych aspektów rozwiązywania konfliktów w zespole. Typologia zachowań podczas podejmowania trudnych decyzji; Analiza, czym jest trudna decyzja i co się na nią składa; Analiza etapów podejmowania decyzji; Dookreślenie, czym jest konflikt i poznanie etapów jego eskalacji; Opanowywanie sposobów twórczego rozwiązywania problemów wewnątrzzespołowych; Zapoznanie się z metodami i technikami twórczego myślenia; Analiza błędów i pułapek w procesie podejmowania decyzji; Analiza sytuacji konfliktowych w zespole; Nabycie umiejętności obrania skutecznej strategii rozwiązywania konfliktów; Analiza roly lidera podczas rozwoju konfliktu wewnątrz zespołu.

9 Strategiczne zarządzanie zespołem Doświadczenie przez grupę jak tworzą się role zespołowe i jak wyłania się lider w zespole; Integracja grupowa oraz lepsze poznanie się uczestników szkolenia; Określenie strategicznych aspektów zarządzania zespołem. Zdefiniowanie czym jest współpraca zespołowa; Dookreślenie czym istota zarządzania strategicznego zespołem; Nabycie umiejętności dawania feedback u członkom zespołu; Nabycie umiejętności wyznaczania celów oraz prioritetów we współpracy zespołowej; Analiza 4 typów przywództwa dobór narzędzi; Nabycie umiejętności organizowania pracy zespołu; Budowanie Karty Zespołu ustalanie zasad współpracy; Analiza etapów istnienia zespołu budowanie strategii w pracy zespołowej, wdrażanie strategii, monitoring, coaching, ocena efektów funkcjonowania strategii; Nabycie umiejętności komunikacyjnych potzrebnych w pracy zespołowej. 3. Szkolenia menedżerskie Warsztat kompetencji kierowniczych Analiza najważniejszych cech przywódczych; Zapoznanie się z różnymi stylami kierowania; Analiza roli kierownika i jego uprawnień. Cechy skuteczngego lidera; Różne style kierowania; Zarządzanie przez cele; Wizerunek kierownika; Podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie konfliktów; Komunikacja werbalna i niewerbalna versus komunikacja w zespole; Umiejętności kierownicze: - wydawanie poleceń; - delegowanie zadań; - ocenianie pracowników; - motywowanie pracowników; - udzielanie informacji zwrotnych; - badanie i rozwój potencjału; - coaching. Etapy rozwoju zespołu a styl zarządzania. Prowadzenie efektywnych zebrań i spotkań Zdobycie narzędzi potrzebnych przy prowadzenia zebrań i spotkań; Ćwiczenie w praktyce sposobów prowadzenia ciekawych i efektywnych spotkań. Klasyfikacja rodzajów spotkań i zebrań; Analiza elementów, składającychs ię na zebranie: wprowadzenie, rozwinięcie, zamknięcie; Ustalenie sposobów planowania zebrań i spotkań; Dookreślenie głównych umiejetności potrzebnych do prowadzenia zebrań i spotkań;

10 Analiza cech osoby, która umiejetnie prowadzi dyskusje; Ćwicznie umiejętności angażowania uczestników w dyskusję. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Anzliza etapów wypalenia zawodowego; Wypracowywanie metod przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Dookreślenie, czym jest wypalenie zawodowe; Analiza etapów wypalania zawodowego; Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, jako jedna z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu; Wypracowywanie strategii motywacyjnych dla pracowników w celu unikania zjawiska wypalenia zawodowego; Usprawnienie komunikacji międzydziałowej poprzez zdobycie umiejętności konstruktywnego słuchania i wyrażania informacji zwrotonej; Budowanie indywidualnych ścieżek kariery oraz cykliczne badanie poziomu zadowolenia pracowników z pracy w firmie. 4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ABC zarządzania zasobami ludzkimi Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z ZZL; Poznanie technik i narzędzi z obszaru HRM. Kultura organizacyjna; Planowanie zatrudnienia; Pozyskiwanie pracowników; Adaptacja i wdrożenie do pracy osób nowozatrudnionych ; Ocenianie kompetecji pracowników; Rozwój kompetencji pracowników; Motywowanie pracowników; Rotacja i retencja. Rekrutacja i selekcja pracowników Nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji. Zdefiniowanie, na czym polega profesjonalne przygotowanie się do procesu rekrutacji; Stworzenie profilu kandydata na podstawie opisu satnowiska pracy; Zapoznanie się z narzędziami i metodami niezbędnymi w procesie rekrutacyjnym; Przeprowadzenie skutecznej selekcji; Tworzenie short listy / long listy ; Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom. Skuteczne motywowanie pracowników Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z motywowaniem; Wypracowanie strategii motywacyjnych, odpowiadających potrzebom danej firmy.

11 Zdefiniowanie, czym są: motywator, motywacja oraz motywowanie; Rozróżnienie pomiędzy manipulacją a motywacją; Zapoznanie się z najważniejszymi teoriami motywacji; Analiza najważniejszych strategii motywacyjnych; Zapoznanie się z różnymi metodami motywowania pracowników; Wypracowywanie praktycznych sposobów motywowania pracowników. ABC coachingu Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z coachingiem; Nabycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych. Czym jest coaching; Zawieranie kontraktu coachingowego; Budowanie atmosfery zaufania; Kompetencje coacha; Elementy coachingu: - zadawanie pytań otwartych; - aktywne słuchanie; - podsumowywanie; - budowanie relacji; Przebieg sesji coachingowych; - wyznaczanie celu; - ocena sytuacji; - budowanie wizji; - wybieranie przyszłości; - prowadzenie klienta przez zmiany. Etyka zawodowa. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych Nabycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych. Jak przygotować się do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Wybór metody stosowanej podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Wpływ odpowiedniej atmosfery na przebieg rozmowy; Obserwowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej kandydatów; Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Wykorzystanie pytań coachingowych podczas rozmowy z kandydatami. Tworzenie systemu motywacyjnego w organizacji Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami związanymi z motywowaniem; Nabycie wiedzy na temat tworzenia systemu motywacyjnego. Wartościowanie pracy; Wykonanie gradientu stanowisk pracy; Zapoznanie się z pojęciem: Zarządzanie przez cele ; Motywatory materialne i pozamaterialne. Tworzenie systemu rozwoju kadry w organizacji Nabycie wiedzy na temat tworzenia systemu rozwoju kadry.

12 Ocena kompetencji pracowników; Kompetencje obecne versus kompetencje przyśłościowe; Budowanie Ścieżek karier ; Projektowanie systemu szkoleń / sesji coachingowych; Tworzenie wizerunku firmy, dbającej o rozwój pracowników. Train the trainers czyli poznanie tajemnica warsztatu trenerskiego Zapoznanie się z najważniejszymi elementami warsztatu trenerskiego; Nabycie umiejetnoścci radzenia sobie z procesem grupowym; Zdobycie najważniejszych narzędzi potrzebnych w pracy trenera. Moduł 1: Praca na procesie grupowym : Analiza ról grupowych, poprzez obserwację procesu grupowego; Analiza predyspozycji psychologicznych do pracy ternera; Moduł 2: Metodyka pracy szkoleniowej: Anliza stylów i poziomów uczenia się u osób indywidualnych i w grupie badanie wyjściowego poziomu wiedzy i kompetencji uczestników; Dopasowywanie do nich przekazów od strony merytorycznej i metodologicznej; Nabycie metod aktywizowania grup szkoleniowych oraz wzbudzanie zainteresowania, poprzez umiejętne badanie poziomu motywacji uczestników co do szkolenia; Analiza potrzeb szkoleniowych uczenie się budowania narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych klientów oraz potencjalnych uczestników szkolenia; Moduł 3: Przygotowanie szkolenia oferta, program, scenariusz szkolenia: Budowanie celów szkoleniowych, przewidywanie efketów szkoleniowych, przygotowanie programu i scenariusza szkolenia, opracowywanie ćwiczeń i metod aktywizujących; Analiza etapów prowadzenia szkolenia wprowadznie, część właściwa, podsumowanie i ewaluacja; Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia oraz wykorzystanie jej do dalszego udoskalania warsztatu trenerskiego; Pisanie raportu po-szkoleniowego; Prowadzenie indywidualnego coachingu z uczestnikami po każdym szkoleniu; Moduł 4: Aspekty techniczne, dotyczące organizacji i prowadzenia szkolenia: Ustalenie liczby uczestników szkolenia i odpowiednie powiadomienie ich o szkoleniu (podanie terminu i głównych wytycznych), ustalenie miejsca i czasu trwania szkolenia; Moduł 5: Trudne sytuacje oraz etyka w pracy trenera: Analiza trudnych sytuacji w pracy trenera; Typologia trudnych uczestników szkolenia; Wypracowywanie sposobów radzenia sobie z każdym z typów trudnego uczestnika; Ustalenie, czym jest etyka w pracy trenera oraz wypracowanie własnego kodeksu etycznego w pracy trenera. 5. Profesjonalna obsługa klienta Profesjonalna obsługa klienta Zapoznanie się ze standardami profesjonalnej obsługi klienta; Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się; Wypracowanie efektywnych metod radzenia sobie z trudnymi klientami. Dookreślenie, czym jest profesjonalna obsługa klienta;

13 Umiejętność rozpoznania różnych typów klienta; Zapoznanie się z narzędziami komunikacji werbalnej i niewerbalnej; Analiza stylów komunikacyjnych w pracy z klientem; Umiejętność doboru stylu komunikacyjnego do danego typu klienta; Analiza profesjonalnej obsługi klienta przez telefon; Analiza profesjonalnej obsługi klienta w sytuacji face to face ; Wypracowanie własnego oraz firmowego wizerunku w pracy z klientem; Rozpoznanie trudnych sytuacji z klientem; Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem ćwiczenie w scenkach tematycznych; Wspólne wypracowanie profesjonalnych standardów obsługi klienta. Jak zwiększyć efektywność handlową psychologiczne i socjologiczne aspekty sprzedaży Zdobycie umiejętności zarządzania trwałą, efektywną relacją handlową poprzez kreowanie relacji b2b& b2c; Nabycie umiejętności pokonywania obiekcji, zastrzeżeń, uwag i obaw Klienta, poprzez praktyczną naukę skutecznych sposobów komunikacji z klientem. Psychologia i socjologia w relacjach z Klientem (realia współczesnego rynku); Typologia Klientów praktyczne umiejętności klasyfikowania Klientów pod kątem przyszłych relacji biznesowych; Skuteczna komunikacja z Klientem kluczem do sukcesu: prezentacja, autoprezentacja, narzędzia i techniki komunikacji z Klientem; Zasady, sposoby, techniki i narzędzia budowania efektywnej relacji handlowej z Klientem; Zasada Koła Clientingu filozofia działań budujących trwałe relacje biznesowe; Zasada 7 kroków efektywna reguła dobrej sprzedaży i kreowania relacji biznesowych (znana jako- Stairway to Heaven Sty2Hey); Praktyczne elementy i etapy skutecznej sprzedaży : analiza rynku, konkurencji, Klientów, otwarcie rozmowy z Klientem, analiza potrzeb Klienta, argumentacja ofertowa; Trudny Klient. Przełamywanie obiekcji, uprzedzeń i stereotypów Klienta; Motywacja, auto motywacja i stres jako zjawiska wpływające na sprzedaż; Manipulacja jak przeciwdziałać manipulacji ze strony Klienta i jak kreować relacje z Klientem; Zarządzanie czasem i planowanie pracy. Jak skutecznie prowadzić negocjacje handlowe strategia i praktyka Zapoznanie się z różnymi strategiami negocjacyjnymi; Analiza różnych podejść, metod i technik negocjacyjnych; Dopasowywanie określonych typów negocjacji do danej sytuacji. Zdefiniowanie, czym są negocjacje; Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami w negocjacjach; Analiza strategii negocjacyjnych; Rozróżnienie negocjacji pozycyjnych a problemowych; Analiza negocjacji problemowych model harvardzki (6 zasad negocjacji problemowych); Nabycie umiejętności komunikacyjnych podczas negocjacji; Sposoby przygotowywania się do negocjacji;

14 Rozpoznanie sytuacji, kiedy negocjacje się nie udają; Umiejętność oceny własnego sukcesu podczas negocjacji; Mediacja jako alternatywa dla negocjacji; Negocjacje w praktyce jak to się robi skutecznie w rzeczywistości. 6. Szkolenia wizerunkowe Emisja głosu głos w wystąpieniach publicznych Zdobycie umiejętności właściwego używania głosu; Nabycie wiedzy jak operować głosem i odkrycie jego mocy. Ćwiczenia na wzmacnianie głosu; Zwiększanie dźwięczności głosu tak, aby stał się bardziej słyszalny; Nabycie umiejętności zwiększania dynamiki głosu; Sposoby skupiania uwagi słuchaczy oraz wiedza, jak można to robić jeszcze bardziej skutecznie; Wykorzystanie różnych rodzajów głosu do prezentowania różnych argumentów Używanie tempo-rytmu, aby wystąpienia publiczne były ciekawsze. Umiejętności aktorskie w wystąpieniach publicznych (Uwaga: Warsztat nie zawiera podstawowych elementów, związanych z wystąpieniami publicznymi, dlatego rekomendujemy, aby osoby, które będą w nim uczestniczyły posiadały przynajmniej minimalne doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, lub odbyły już podstawowe szkolenia z wystąpień publicznych.) Zwiększenie poczucia pewności podczas prezentacji; Zdobycie umiejętności wpływania na swoje emocje; Nabycie wiedzy jak zachować uwagę słuchaczy, oraz jak kierować skupieniem widzów. Rozbudowane moduły pracy z ciałem i głosem; Tempo-rytm; Ruch w prezentacji; Rola emocji w wystapieniu publicznym; Podstawy warsztatu aktorskiego. Savoir vivre przy stole poznaj rzeczy, na które możesz sobie pozwolić (i te, które są niedopuszczalne) Zdobycie wiedzy na temat elementów savoir vivre, która może przydać się zarówno w życiu zawodowym, a także w prywatnym. Czym jest savoir vivre przy stole? Czy rozmawiać przy stole? Rodzaj i dobór sztućców oraz szkła do wybranych spotkań Jak zachowywać się przy stole w różnych sytuacjach biznesowych i osobistych? Wizytówki. Kiedy i jak podajemy. Co to jest long i do czego służy? Serwis wina szkoły i zasady postępowania. Grzechy savoir vivre czyli czego absolutnie robić nie wolno + wyjątki od reguł. Power Dressing wizerunek nowoczesnej kobiety / mężczyzny w biznesie

15 Nabycie świadomości na temat roli, jaką odgrywa nasz wygląd podczas komunikacji biznesowej; Poznanie zasad, jakimi powinniśmy się kierować przy doborze garderoby. Główne zasady stroju biznesowego; Autoprezentacja i elementy dress code; Zastosowanie koloru w ubiorze; Klasyfikacja według typów urody, rodzaju sylwetek; Zabawa modą trendy w modzie pracujące na rzecz stylu; Dobór stroju do okazji i pory dnia; Czego należy unikać wybierając strój biznesowy. Wykład interaktywny Wizerunek profesjonalisty. Elementy dress code Zdobycie wiedzy na temat budowania wizerunku profesjonalisty; Zapoznanie się z elementami dress code. Główne zasady stroju biznesowego; Autoprezentacja i elementy dress code. 7. Szkolenia nowatorskie Trening kompetencji i wrażliwości międzykulturowych dla zespołów wielokulturowych Kształtowanie postaw i umiejętności, sprzyjającym skutecznemu porozumiewaniu się z przedstawicielami odmiennych kultur; Nabycie wiedzy o mechanizmach rządzących procesami psychologicznymi w kontekście kontaktu międzykulturowego; Wprowadzenie do koncepcji przeciwdziałania dyskryminacji poprzez poszanowanaie różnorodności. Zdefiniowanie, czym jest pojęcie kultura (model kultury jako góry lodowej); Dookreślenie, na czym polega wielokulturowość i jej wymiary; Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu relacji międzykulturowych; Zapoznanie się z psychologicznymi konsekwencjami wyjazu zaagranicę czym jest szok kulturowy (zjawisko stresu akulturacyjnego); Wyjaśnienie, na czym polegają problemy w adaptacji osób odmiennych kulturowo; Analiza przypadków, skąd biorą się nieporozumienia i konflikty na tle kulturowym; Dzielenie się doświadczeniem w pracy w środowisku międzykulturowym; Uczenie się międzykulturowe model rozwoju wrażliwości międzykulturowej Miltona J. Bennetta; Analiza definicji stereotypu; Porównanie pojęć: stereotyp, uprzedzenie a dyskryminacja; Źródła i przejawy uprzedzeń i dyskryminacji; Główne obszary i przykłady występowania dyskryminacji oraz zmiana postaw wobec dyskryminacji. Zarządzanie różnorodnością Dookreślenie, czym jest różnorodność w pracy zespołowej; Analiza różnorodności pod kątem: różnic płci (płeć jako pojęcie gender);

16 różnic kulturowych; różnic ze względu na wiek i doświadczenie. Zdefiniowanie, czym jest różnorodność i na czym ona polega; Zapoznanie się ze sposobami zarządzania różnorodnością; Analiza zarządzania różnorodnością pod kątem: różnic kulturowych, różnic płci, różnic ze względu na wiek i doświadczenie. Dookreślenie, czym jest różnorodność w życiu zawodowym; Doświadczenie różnorodności w pracy zespołowej. Zarządzanie różnorodnością w aspekcie walki z dyskryminacją w strukturze organizacyjnej firmy Tworzenie strategii biznesowych opartych na synergii, płynącej z różnorodności; Promowanie i wdrażanie w organizację idei tolerancji i szukania inspiracji zawodowych w różnorodności; Nabycie umiejętności zarządzania różnorodnością w organizacji, poprzez wprowadzanie inicjatyw w organizacji. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, dotyczącymi równości; Wprowadzenie do koncepcji przeciwdziałania dyskryminacji poprzez poszanowanaie różnorodności; Pokazanie, czym jest zarządzanie różnorodnością w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Zmiana postaw wobec dyskryminacji, poprzez wprowadzanie do organizacji nowych stretegii zarządzania zasobami ludzkimi; Uczenie się praktycznych metod wykorzystania potencjału różnorodności wiekowej pracowników poprzez: równy dla wszystkich dostęp do szkoleń miękkich i twardych, mentoring w organizacji prowadzenie otwartego dialogu z parcownikami, tworzenie zróżnicowanych wiekowo i płciowo zespołów zadaniowych, angażowanie pracowników w życie organizacji, poprzez promowanie idei różnorodności, Analiza Kto się boi równości i dlaczego? zasada gender mainstreaming; Zdobycie praktycznej wiedzy na temat - polityki równości w praktyce. Coaching Coaching należy do tych metod, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy osób pracujących w danej organizacji. Jest to kreatywny proces, który inspiruje pracowników do maksymalizowania ich profesjonalnego i osobistego potencjału. W coachingu chodzi o to, aby pomóc pracownikom osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty w ich życiu zawodowym i prywatnym. Coachowie pomagają klientom udoskonalać swoje działania i poprawić jakoś swojego życia. Coaching oznacza partnerstwo z klientem w prowokującym i kreatywnym procesie, w którym otrzymuje on wsparcie, umożliwiające doskonaleniu jego umiejętności, zasobów i kreatywności, które on już posiada. Inaczej mówiąc, coaching to proces, w którym coach wspiera klienta w dokonywaniu istotnej zmiany, w taki sposób i w takim kierunku, w jakich oczekuje tego klient. Coaching wydobywa i wzmacnia w ludziach to, co najlepsze. Oferujemy osobom z Państwa firmy pomoc we wzmacnianiu i udoskonalaniu działań poprzez refleksję nad tym, jak stosują konkretną umiejętność lub / i wiedzę. W naszej ofercie znajdziecie Państwo coaching biznesowy, wykorzystywany do wspierania członków danej organizacji oraz coaching życiowy, nakierowany na otwieranie potencjału osobistego w życiu pozazawodowym. W ramach coachingu biznesowego, szczególnie gorąco polecamy

17 Państwu coaching kariery przeznaczony dla pracowników rozwijających swoje kompetencje zawodowe, planujących dalszy przebieg kariery oraz coaching adaptacyjny wspomagający wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników do organizacji. Nasi klienci korzystają z naszych usług, ponieważ chcą poprawić swoją sytuację i osiągnąć swoje cele zawodowe bądź prywatne. Podczas sesji coachingowych poznają nowe sposby myślenia i podchodzenia do sytuacji życiowych, co z kolei przekłada się na ich lepsze wyniki. Celem, z jakim przychodzi klient, może być np. poprawa organizacji pracy, zwiększenie pewności siebie w określonych sytuacjach czy lepsze radzenie sobie w relacjach z innymi współpracownikami. W pracy z klientem posługujemy się obserwacją, słuchaniem, zadawaniem pytań oraz przekazywaniem informacji zwrotnej. Profesjonalne zdjęcie menedżera Oferujemy Państwu również wykonanie profesjonalnych zdjęć na potrzeby: strony internetowej, wypowiedzi prasowych, wystąpień na konferencjach itd. Głównie dotyczy to osób wchodzących w skład Zarządów oraz menedżerów. Zdarza się jednak, że zgodnie z obowiązującą kulturą danej firmy, zdjęcia wykonywanie są wszystkim pracownikom. Profesjonalnie wyglądające zdjęcia pracowników stanowią bardzo ważny element tworzenia wizerunku firmy. A zatem, gorąco Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie.

Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych

Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych Cel warsztatów: kształtowanie postaw i umiejętności, sprzyjającym skutecznemu porozumiewaniu się z przedstawicielami odmiennych kultur, nabycie wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/06/8786/7514 Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 2 398,50 zł Cena netto za godzinę 121,88

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Umiejętności odkrywania i rozumienia mechanizmów rządzących pracą zespołową

Umiejętności odkrywania i rozumienia mechanizmów rządzących pracą zespołową OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA: Budowanie efektywnego zespołu zadaniowego CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zawodowej, w zakresie efektywnej pracy w zespole i z zespołem, w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener

Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener I. Cel szkolenia: przygotowanie do efektywnego przeprowadzenia samodzielnie zaplanowanej sesji szkoleniowej. II. Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kursów i Szkoleń

Ośrodek Kursów i Szkoleń Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki 78-500 Drawsko Pomorskiego ul. Obrońców Westerplatte 13 tel./fax (0-94) 36 347 06 MODUŁ I Umiejętności psychologiczne wspierające

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Wystąpienia publiczne SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo