Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2010 nr 1-4 styczeń-grudzień 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 004(05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne ] Czasopisma popularno-naukowe ] Czasopisma sensacyjne ] Czasopisma dziecięce i młodzieżowe ] Czasopisma mniejszości narodowych ] Czasopisma dla mężczyzn ] Czasopisma kobiece ] Czasopisma studenckie 06(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA 133(05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja 159.9(05) Psychologia 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 3(05) NAUKI SPOŁECZNE ](05) Statystyka. Demografia 316(05) Socjologia 32(05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa 329(05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo 33(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka 331(05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe 332(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa 334(05) Spółdzielczość 336(05) Finanse. Podatki. Bankowość (05) Turystyka 34(05) Prawo. Kryminalistyka 351/354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe 355/359(05) Nauka i sztuka wojenna. Wojsko 364/368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia 37(05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 378(05) Szkolnictwo wyższe (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo 39(05) Etnografia. Folklor 5(05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia 51(05) Matematyka 52(05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(05) Fizyka 54(05) Chemia. Mineralogia 55/56(05) Geologia. Meteorologia. Hydrologia. Paleontologia 57/59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60(05) Biotechnologia 61(05) Medycyna. Stomatologia 613(05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie 614(05) Służba zdrowia. Ratownictwo 615(05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna (05) Pielęgniarstwo. Opieka nad chorym 62(05) Technika ](05) Energetyka. Górnictwo 621(05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna 623(05) Technika wojskowa. Broń 624/625(05) Inżynieria lądowa. Koleje. Budowa dróg 626/627(05) Inżynieria wodna. Hydrotechnika 628(05) Inżynieria sanitarna 629(05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna 63(05) Rolnictwo 630(05) Leśnictwo 631/635(05) Uprawa i hodowla roślin. Ogrodnictwo 636/639(05) Zootechnika. Weterynaria. Rybołówstwo. Zwierzęta domowe 64(05) Gospodarstwo domowe. Kucharstwo. Gastronomia. Hotelarstwo. Moda. Robótki ręczne 643/645(05) Mieszkanie. Urządzanie wnętrz 646.7(05) Kosmetyka ](05) Telekomunikacja. Radiofonia. Telewizja. Transport. Poczta ](05) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Środki masowego przekazu. Reklama 657(05) Rachunkowość. Księgowość 658(05) Organizacja przedsiębiorstw 658.6/.8(05) Organizacja i technika handlu 66/68(05) Przemysł. Rzemiosło. Artykuły przemysłowe 69(05) Budownictwo 7(05) SZTUKA. KONSERWATORSTWO 71/72(05) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urządzanie ogrodów 73/77(05) Sztuki plastyczne. Fotografia. Sztuka użytkowa 78(05) Muzyka 791/792(05) Film. Teatr 793/794(05) Gry komputerowe. Gry towarzyskie 796/799(05) Sport. Rekreacja. Wędkarstwo. Myślistwo 8(05) FILOLOGIA. JĘZYKOZNAWSTWO 82(05) Literatura 9(05) ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. HISTORIA 902/904(05) Archeologia 91(05) Geografia 929(05) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(05) Historia. Regionalizm. Nauki pomocnicze historii. Archiwistyka

2 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia / pod red. Haliny Kosętki. - 6 (2008). - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (2001). - Zeszyt oznaczony w zbiorze ogólnym jako nr Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Cd.: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia = ISSN zob. poz. 2/ Adres red.: ul. Podchorążych 2, Kraków; tel. (12) , ISSN b /2010 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia / pod red. Haliny Kosętki. - 7 (2009). - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cm. Niereg. - Zeszyt oznaczony w zbiorze ogólnym jako nr Tekst pol., ukr. Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Poprzednio: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia = ISSN zob. poz. 1/ Adres red.: ul. Podchorążych 2, Kraków; tel. (12) , ISSN b /2010 Bibliografia Bibliografii Polskich = [Bibliography of Polish Bibliographies] / Biblioteka Narodowa. Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Warszawa : BN, cm. Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: Cd. ukazuje się online. ISSN b /2010 Bibliografia Miasta Radzionków : wybór piśmiennictwa / Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie / Radzionków : MPB, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Kużaja 19, Radzionków; tel. (32) , ISSN b /2010 Bibliografia Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego za rok... / Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki : MBP, cm. Niereg. ISSN b /2010 Challenges of Modern Technology / [Warsaw University of Technology. PhD Students Board ; ed. in chief Artur Badyda]. - Vol. 1, nr 1 (Oct./Dec. 2010). - Warszawa : WUT PhD Students Board, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Polna 50, Warszawa ISSN b /2010 2

3 Poz. 4-7 Debaty IBI AL / Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Uniwersytet Warszawski. - T. 1 (2008). - Warszawa : IBI AL UW, cm. Niereg. - Tekst pol., ang., ros. Streszcz. ang. - Adres red.: ul. Nowy Świat 69, Warszawa; ISSN b /2010 Dyskursy o Kulturze / Katedra Socjologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWSPiZ. - 1 (2009). - Łódź : SWSPiZ, cm. Niereg. - Streszcz. ang. ISSN b /2010 Innomotywacje = Innomotivations / Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ; [Justyna Adamska red. nacz.] , 1 (lip./wrzes.)- = 1. - Poznań : PPNT FUAM, cm. Kwart. - Tekst równoległy, spis treści ang., pol. - Adres red.: ul. Rubież 46, Poznań; tel. (61) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Journal of Education Culture and Society / [Uniwersytet Wrocławski. University of the Third Age ; chief ed. Aleksander Kobylarek] , 1. - Wrocław : Aleksander Kobylarek, cm. Półrocz. ISSN b /2010 Journal of Polish-American Science and Technology zob. poz. 276/2010 Kulturalna Karuzela : magazyn bibliotek na Bielanach / [Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany ; red. nacz. Władysław Adamski]. - Nr 01 (15 września 2009). - Warszawa : BP, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Duracza 19, Warszawa; ISSN : bezpłatnie b /2010 Polska Bibliografia Wojskowa / Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. - T. 74, z. 3/4 (2009). - Warszawa : CBW, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 35, z. 1 (1971). - Cd. ukazuje się online i na CD. ISSN b /2010 Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych / Polska Akademia Umiejętności. - T. 6 (2008). - Kraków : PAU, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (2002). - Cd.: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, ISSN zob. poz. 6/2010. ISSN = Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych (Polska Akademia Umiejętności) b /2010 Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych / Polska Akademia Umiejętności. - T. 7 (2009). - Kraków : PAU, cm. Niereg. - Poprzednio: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, ISSN zob. poz. 5/2010. ISSN = Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych (Polska Akademia Umiejętności) b /2010 Pryzmat : kwartalnik studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Ateneum Szkoła Wyższa , nr 1. - Gdańsk : Ateneum Szkoła Wyższa, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk; tel. (58) , ISSN X = Pryzmat (Gdańsk) : bezpłatnie b /2010 3

4 Poz Przewodnik Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - R. 65, nr 52 (20/31 grudnia 2009) = R Warszawa : BN, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1944/ Tyt. wg nagł. - Cd. ukazuje się online ISSN Adres red.: al. Niepodległości 213, Warszawa; tel. (22) ISSN b /2010 Punctum Temporis : scientists publication : managerial sciences, social sciences, economic sciences, economy, finance, medicine / [ed. in chief Iwona Parzniewska] , 1 (IV). - Kraków : Institute Marketing Communications, cm. Kwart. - Tekst ang. Streszcz. łot., słowac., ros. - Adres red.: ISSN b /2010 Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy = [Yearbook of Bibliology and Press Studies / red. nacz. Tomasz Mielczarek]. - T. 1 (2009)- = t Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, cm. Rocz. - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Poprzednio: Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = ISSN zob. poz. 706/ Adres red.: ul. Żeromskiego 5, Kielce; tel. (41) , ISSN b /2010 Rocznik Biblioteki UJK / Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego ; [Henryk Suchojad red. nacz.] Kielce : BG UHPJK, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Leśna 16, Kielce; tel. (41) ISSN b /2010 Rozprawy Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska) Rozprawy Naukowe / Pope John Paul II State School of Higher Vocational Education in Biała Podlaska ; [ed. in chief Marian Nowak]. - Vol Biała Podlaska : PWSZ, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: T Tekst ang. - Cd.: Rozprawy Społeczne = ISSN zob. poz. 702/ Adres red. ul. Sidorska 95/97, Biała Podlaska; ISSN = Rozprawy Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) b /2010 Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej = Social Dissertations / Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / [red. nacz. Marian Nowak]. - T. 4, nr 1 (2010). - Biała Podlaska : PSW, cm. Półrocz. - Tekst, spis treści ang., pol. - Poprzednio: Rozprawy Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska), ISSN zob. poz. 701/ Adres red.: ul. Sidorska 95/97, Biała Podlaska ISSN b /2010 Spotkania Humanistyczne : międzynarodowy interdyscyplinarny periodyk naukowy / Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej ; [Elżbieta M. Kur red. nacz.] , nr 1- = nr 1. - Siedlce : IFP AP : Stowarzyszenie tutajteraz, cm. Rocz. - Równoległy podtyt.: international interdisciplinary scientific journal. - Tekst pol., słowac., niem., ukr., ros., ang. Streszcz. ang. - Adres red.: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 19/21, paw. A, Siedlce ISSN b /2010 Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego / [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; red. Anna Knapińska] , nr 12 = nr Warszawa : MNiSW, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1992, 4 = 6. - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. Kontynuacja treści w czas.: Forum Akademickie = ISSN ISSN b /2010 Sprawy Nauki : miesięcznik informacyjno-publicystyczny / [red. nacz. Anna Leszkowska] , nr 1/2 (stycz./luty) = nr Warszawa : Alema, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 2 (wrzes.) = nr Tyt. wg nagł. - Cd. ukazuje się online. - Adres red.: ul. Klonowicza 2/60, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Sprawy Nauki (Warszawa. 2006) : zł 16 b /2010 4

5 Poz Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Bibliological Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences. - T. 11 (2008). - Kielce : Wydawnictwo UHPJK, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 11 (2008). - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Cd.: Rocznik Bibliologiczno- -Prasoznawczy = ISSN zob. poz. 700/ Adres red.: ul. Żeromskiego 5, Kielce; tel. (41) , ISSN b /2010 Teberia zob. poz. 178/2010 Zarządzanie Biblioteką = Library Management / Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [red. nacz. Maja Wojciechowska] , nr 1- = nr 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum Szkoły Wyższej, cm. Niereg. - Tekst ang., pol. - Adres red.: ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk; tel. (58) , ISSN b /2010 Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ; [kom. red. Zenon Głodek przewodn.] Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo PWSZ, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1. - Podział na: Zeszyty Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wielkopolski). Seria Nauki Humanistyczne, ISSN zob. poz. 137/2010; Zeszyty Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wielkopolski). Seria Nauki Prawne, ISSN zob. poz. 207/2010. ISSN b /2010 Zeszyty Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. - Nr 1 (2009). - Tarnów : Biblos, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Sikorskiego 5, Tarnów; tel. (14) ISSN b /2010 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 20:16 Szczecin : [bezpłatne czasopismo poświęcone kulturze szczecińskiej, wydawane w ramach projektu Szczecin - Europejska Stolica Kultury 2016 / red. nacz. Dariusz Bitner]. - R. 2, nr 1 (marz. 2009) = nr 4. - Szczecin : [s.n.], cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: al. Wojska Polskiego 84, Szczecin; ISSN X b /2010 Aktywni 55+ : optymistyczny kwartalnik pełnego życia seniora / [red. nacz. Patrycja Gowieńczyk] , nr 1 (wiosna)- - Wrocław : Fabryka Idei, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Świętego Mikołaja 16/17, Wrocław; tel. (71) , ISSN : zł 9 b /2010 Animator Kultury : sprawny menedżer, kreatywny strateg , nr 1 (lip.)- = nr 1. - Warszawa : Dr Josef Raabe, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Młynarska 8/12, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 32 b /2010 Beauty Eve / [red. nacz. Ewa Olejniczak] , nr 1 (czerw.)- = nr 2. - Zielona Góra : G. & J. Media Jacek Włodarski, cm. Kwart. - Wyd. spec. ukazało się w 2007 pt.: Beauty i zostało wliczone w numerację ciągłą. - Adres red.: ISSN b /2010 5

6 Poz Bliza : gdyński kwartalnik artystyczny / [Centrum Kultury w Gdyni ; Paweł Huelle red. nacz.] , nr 1 (jesień). - Gdynia : CK, cm + CD. Kwart. - Adres red.: ul. Łowicka 51, Gdynia; tel. (58) , ISSN : zł 10 b /2010 C&C : magazyn programu partnerskiego Class&Club / [red. nacz. Rafał Modzelewski]. - Nr 1 (jesień 2009). - Warszawa : Raiffeisen Bank Polska, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Poznańska 11/108, Warszawa ISSN b x 12/2010 City News : magazyn : bezpłatny magazyn miejski : Warszawa, Łódź, Radom , nr 2 (6 kwiec.). - Warszawa : News-Media Marek Szczawiński, cm. Mies. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Warsaw City News = ISSN zob. poz. 375/ Adres red.: ul. Traktorzystów 67, Warszawa; tel. (22) , ISSN (popr.) = City News (Warszawa) b /2010 Cream : nowe spojrzenie na świat kobiety / [red. nacz. Aleksandra Jakubiak] , nr 1 (list./grudz.). - Warszawa : Publishing Room, cm. Dwumies. - Poprzednio: Cream Magazyn dla Domu = ISSN zob. poz. 638/2010 ; Cream Magazyn dla Niej = ISSN zob. poz. 471/2010; Cream Magazyn dla Rodziny = ISSN zob. poz. 368/ Adres red.: ul. Piękna 11B/17A, Warszawa ISSN = Cream (Warszawa. 2009) : zł 6,60 b /2010 Cream Magazyn dla Niej zob. poz. 471/2010 Cream Magazyn dla Rodziny / [red. nacz. Aleksandra Jakubiak] , nr 1 (maj/lip.). - Warszawa : Publishing Room, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (maj/lip.). - Cd.: Cream, ISSN zob. poz. 367/ Adres red.: ul. Włoska 8, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 6,60 b /2010 Culture Management = Kulturmanagement = Zarządzanie Kulturą : Belgrade, Goerlitz, Krakow, Istanbul, Tbilisi, Riga / [ed. in chief Emil Orzechowski]. - R. 1, z. 1 (2008)- = z Cracow : Attyka, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. - Tekst równoległy, spis treści ang., niem., pol. - Adres red.: Rynek Główny 8, Kraków; tel. (12) , ISSN = Culture Management (Cracow) b /2010 Dedal : świętokrzyski magazyn kulturalno-artystyczny / [red. nacz. Tomasz Kosiński]. - R. 5, nr 4 (2008) = nr Kielce : Mediateka, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (kwiec./czerw.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Zbożowa 4, Kielce; tel. (41) , ISSN : zł 8 b /2010 Dialog Dwóch Kultur = Dìalog Dvoh Kul tur / [Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu] , z Przemyśl : MNZP, x 24 cm. Niereg. - Tekst pol., ukr. - Adres red.: pl. Berka Joselewicza 1, Przemyśl; tel. (16) , ISSN b /2010 Doza zob. poz. 1296/2010 Drakka! : pismo dla grzeszników / [red. nacz. Przemek Kawecki]. - Nr 1 (lato/jesień 2009). - Nidzica : Emerald Ankundowicz Piotr, cm + CD. Półrocz. - Nr 0 ukazał się grudz. 2008/stycz Adres red.: ISSN : zł 15 b /2010 6

7 Poz EC1 Dziennik Kolejowy : pociąg do kultury / [EC1 Fundacja Łódzka ; red. nacz. Kostek Lichtenstein]. - Lip./sierp Łódź : EC1 Fundacja Łódzka, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Piotrkowska 114/116, Łódź; tel. (42) , ISSN = EC1 Dziennik Kolejowy (Druk) b x 371/2010 emfemme : filozofia, psychologia, rozmowy, literatura, sztuka, historia, społeczeństwo, kobiety różnych kultur, podróże, ekologia, zwierzęta, dom, moda / [red. nacz. Magdalena Nagórska] , nr 1 (stycz.)- = nr 1. - Warszawa : EM, cm. Mies. - Adres red.: ul. Andersa 37 m. 23, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Em Femme : zł 8,90 b /2010 Existence , nr 1 (wiosna). - Warszawa : Ginza Media Group, cm. Kwart. - Oprawne w przeciwnych kierunkach. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. A. E. Odyńca 35, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Existence (Warszawa) : zł 15 b /2010 Express Inowrocławski / [red. nacz. Artur Szczepański]. - R. 16, nr 129 (5 czerwca 2010) = nr Bydgoszcz : Express Media, cm. Dz. Na soboty, niedziele i sporadycznie na inne dni tygodnia ukazuje się jeden numer. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (22 maja 1995) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Jest mutacją gazety: Express Bydgoski = ISSN Cd.: Magazyn Inowrocław = ISSN zob. poz. 1068/2010. ISSN : zł 1,80 b /2010 Focus Ekstra / [red. nacz. Michał Wójcik] , nr 1 (maj/czerw.). - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Marynarska 15, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 7,99 b /2010 Generacja : magazyn środowisk osób starszych / [Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ; Bartłomiej Głuszak red. nacz.] , nr 1 (jesień)- = nr 1. - Olsztyn : FOSWWM, cm. Kwart. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2010 Go Fun. - Wrzes./paźdz Warszawa : Kava Kava, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Rostafińskich 4, Warszawa; tel. (22) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Inferia : czasopismo Nyskiego Domu Kultury. - Kwiec Nysa : NDK, cm. Mies. - Adres red.: ul. Wałowa 7, Nysa; tel. (77) , ISSN b /2010 Inter Mosty : niezależny magazyn społeczno-kulturalny / [Piotr Stanisław Król red. nacz.] , nr 1 (paźdz./list./grudz.). - Jawczyce : Wydawnictwo Komograf, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Sadowa 8, Jawczyce, Ożarów Mazowiecki; tel. (22) , ISSN : zł 5,90 b x 1023/2010 Kawa : mocne pobudzenie / [red. nacz. Karol Wojciechowski] , nr 01 (paźdz./list.). - Warszawa : Media Editor, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Wesołowskiego 1a, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Kawa (Warszawa) : zł 8,99 b /2010 7

8 Poz Klub Kobiet : miara sukcesu / [red. nacz. Ewa Bukowian] , nr 1 (list.)- = nr 1. - Poznań : M-Serwis M. Bukowian i inni, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Mickiewicza 27/2, Poznań ISSN : bezpłatnie b /2010 Krajobrazy i Spojrzenia : [pismo Stowarzyszenia Warmińska Inicjatywa Kulturalna / red. nacz. Zenon Złakowski]. - R. 4, nr 1 (maj 2008) = nr Olsztyn : Stowarzyszenie WIK, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (Boże Narodzenie 2005). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Prosta 5/6, Olsztyn; tel. (89) , ISSN b /2010 Kurier Lubelski / [red. nacz. Małgorzata Ilka] , nr 240 (13/14 października) = nr [Lublin] : Kurier Lubelski, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (24 III 1957). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Polska Kurier Lubelski = ISSN zob. poz. 21/ Adres red.: ul. 3 Maja 14, Lublin; tel. (81) , ISSN : zł 1,40 b /2010 Kurier Ziemi Obiecanej : pismo społeczno filozoficzno kulturalne / [red. nacz. Andrzej Osoba]. - R. 1, nr 1 (paźdz. 2010). - [Łódź : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Rewolucji 1905 r. 82, Łódź; tel. (42) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Ludzie Sukcesu! zob. poz. 171/2010 Magma : nowosolski magazyn kulturalny / [red. nacz. Łukasz Kaźmierczak]. - Nr 27 (11./ ). - Nowa Sól : Nowosolski Dom Kultury, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (maj 2005). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: tel. (68) , ISSN X : bezpłatnie b /2010 Małopolska, Forum Inicjatyw Regionalnych / [Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego ; Bartosz Kazana red. nacz.] , nr 5 (grudz.). - Kraków : MARR, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (sierp.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Kordylewskiego 11, Kraków; tel. (12) , ISSN : zł 2 b /2010 Metropolia : miasto jakie jest - miasto jakiego chcecie / [red. nacz. Przemysław Grociak] , 6/7 = 18/19. - Poznań : Metropolia Poznań, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, 12 = 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Nowowiejskiego 39, Poznań; tel. (61) , ISSN = Metropolia (Suchy Las) : zł 10 b /2010 Miesięcznik Lubelski / [Sejmik Chłopów Polskich ; red. nacz. Krzysztof Stankiewicz] , nr 2/3 (luty/marz.) = nr 20/21. - Lublin : SCP, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1/2 (lip./sierp.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Karłowicza 4, Lublin; tel. (81) , ISSN : zł 2,50 b /2010 Morele i Grejpfruty / [Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie ; red. nacz. Dariusz Łukaszewski] /2009, nr 10 (grudz./stycz.) = nr Leszno : CKiS, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (wrzes.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. G. Narutowicza 69, Leszno; tel. (65) , ISSN X : zł 9,50 b /2010 8

9 Poz Możliwości zob. poz. 227/2010 My 50+ : magazyn mieszkańców Poznania i okolic / [red. nacz. Anna Dolska-Zaghdoudi]. - Nr 1 (grudz. 2009). - Poznań : Pressma, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wybickiego 3/7, Poznań; ISSN : bezpłatnie b /2010 Na Marginesie : wrocławski magazyn społeczno-kulturowy / [red. nacz. Małgorzata Jaszczuk-Surma] , nr 1 (czerw.). - Wrocław : Mediacom, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Oleśnicka 15B, Wrocław; tel. (71) , ISSN = Na Marginesie (Wrocław. 2010) : zł 5 b /2010 Niezależna Gazeta Polska zob. poz. 494/2010 Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo zob. poz. 495/2010 Obserwator Kulturalny : kwartalnik kulturalny / [red. nacz. Agnieszka Maria Sołtys] , nr 1 (lip./wrzes.). - [Poznań] : Soll-Press Plus+, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2010 Okno : jarosławski magazyn społeczno-kulturalny / [red. nacz. Aleksandra Jachimska] , nr 1 (paźdz.). - Jarosław : Studio Okno, cm. Mies. - Adres red.: pl. Adama Mickiewicza 11, Jarosław; ISSN = Okno (Jarosław) : zł 7 b x 19/2010 Perspektywy Kultury : [pismo Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie / red. nacz. Andrzej Waśko] , nr 1- = nr 1. - Kraków : WSFP Ignatianum, cm. Niereg. - Streszcz. ang. - Adres red.: ul. Kopernika 26, Kraków; ISSN b /2010 Polska zob. poz. 839/2010, 1125/2010 Polska Kurier Lubelski / [red. nacz. Małgorzata Ilka] , nr 241 (15 października)- = nr Lublin : Kurier Lubelski, cm. Dz. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Tyt. w kolofonie i w żywej paginie: Kurier Lubelski. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Kurier Lubelski = ISSN zob. poz. 16/ Adres red.: ul. 3 Maja 14, Lublin; tel. (81) , ISSN (popr.) : zł 1,40 b /2010 Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej : [czasopismo dla liderów kultury i koordynatorów projektów kulturalnych] / Narodowe Centrum Kultury , nr 1 = nr 9. - Warszawa : NCK, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (lip.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Senatorska 12, Warszawa; tel. (22) , redakcja ISSN b /2010 Pomysł : [pismo promocyjne Stowarzyszenia Klub Myśli Humanistycznej w Zabrzu ; red. nacz. Ewa Minor, Anna Kulczyńska]. - Nr 0 [i.e. 13] (grudz. 2008). - Zabrze : KMH, cm. Półrocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (jesień 2001). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piłsudskiego 29, Zabrze ISSN b x 23/2010 9

10 Poz Prawda i Wolność : kwartalnik społeczny / [Stowarzyszenie Prawda i Wolność ; red. nacz. Maciej Rysiewicz] , nr 1 (paźdz.). - Gorlice : SPiW, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Rynek 15/9, Gorlice; tel. (18) ISSN b /2010 Pro Pomerania Nostra / Forum Gryf ; [Alberto Lozano Platonoff red. nacz.]. - Nr 9 (grudz. 2008). - [Szczecin] : FG, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 8 (2007). - Cd. ukazuje się online. - Adres red.: ul. Mickiewicza 64, Szczecin; tel. (91) , ISSN = Pro Pomerania Nostra (Druk) b /2010 Prowincja : kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław / [Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina w Sztumie ; Leszek Sarnowski red. nacz.] , nr 1. - Sztum : SIO Taka Gmina, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Królowej Jadwigi 10, Sztum; ISSN = Prowincja (Sztum) b x 718/2010 Puzderko Kulturalne : bezpłatny kwartalnik kulturalny Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli / [red. nacz. Jolanta Walentyna Sobolewska] , nr 1 (paźdz.). - Lesznowola : GOK, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Gminnej Rady Narodowej 66, Lesznowola; tel. (22) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Refugium : kwartalnik kulturalny / [Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku ; Ewa Sempławska red. nacz.]. - Nr 1 (2010). - Włocławek : MBP, cm. Kwart. - Nr 0 ukazał się wiosna Adres red.: ul. Warszawska 11/13, Włocławek ISSN b /2010 Ruch dla Kobiet i Mężczyzn / [Fundacja Nowego Teatru]. - 1 (list. 2009). - Warszawa : FNT, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 20 b /2010 Silesia Business & Life : magazyn / [red. nacz. Klaudiusz Sevkovic] , nr 1 (maj/lip.). - Chorzów : Royal Consulting Corporation, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Barbary 23/2, Chorzów; ISSN : zł 9,90 b /2010 Szczecin Cafe : zachodniopomorski magazyn społeczny / [red. nacz. Artur Bilski] , nr 01 (wrzes.). - [Przecław] : Nobilis, cm. Mies. - Adres red.: Przecław 79/4; tel. (91) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Sztuki Medialne : gazeta medioznawcza / Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP ; [Józef Burniewicz red. nacz.] , nr 1 (paźdz./list.). - Olsztyn : WSIiE TWP, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. ISSN X : bezpłatnie b /2010 Torii : Japonia znana i nieznana. - Nr [Warszawa : s.n., 2008] cm. Niereg. ISSN : zł 5,90 b /

11 Poz Trakt : Warta, Odra : pismo społeczno-kulturalne / [Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne TRAKT ; Stefania Kiełbasiewicz red. nacz.] (2006). - Gorzów Wlkp. : RTSP TRAKT, cm. Niereg. - Równoległy podtyt.: gesellschaft-kulturelle Zeitschrift. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (czerw. 1991). - Tyt. wg okł. - Tekst pol., niem. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Czereśniowa 2A, Gorzów Wlkp.; tel. (95) ISSN = Trakt (Gorzów Wlkp.) b /2010 Tygodnik Polska zob. poz. 1128/2010 Vita Medium / [red. nacz. Dorota Czyż]. - Nr 1 (grudz. 2009). - Kraków : JB Company, cm. Mies. - Adres red.: pl. Lasoty 4/1, Kraków; ISSN : bezpłatnie b x 374/2010 W Naszej Rodzinie zob. poz. 486/2010 Warsaw City News : magazyn , nr 1 (3.03.). - Warszawa : News-Media Marek Szczawiński, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 1 (3.03.). - Tekst pol. - Cd.: City News, ISSN zob. poz. 709/ Adres red.: ul. Traktorzystów 67, Warszawa; tel. (22) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Warta : magazyn kulturalny / [red. nacz. Lech Konopiński]. - Maj/czerw Poznań : Wielkopolska Agencja Literacka WAL, cm. Mies. - Adres red.: ul. Szewska 3/10, Poznań; tel. (61) , ISSN b x 1029/2010 Więcej... : wywiad, pasje, ludzie, kultura i edukacja / [red. nacz. Ksenia Buglewicz] , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - Bodzentyn : Alnawi, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Wesoła 47/49, Kielce; ISSN X : bezpłatnie b /2010 Wrocław City Magazine / [red. nacz. Marek Garncarek] , 01 (grudz.). - Wrocław : Artline Studio, cm. Mies. - Adres red.: ISSN b /2010 Wspak : magazyn uliczny : społeczno-kulturalny miesięcznik Akcji Przedsiębiorczej Filantropii / [red. nacz. Barbara Kaznowska]. - R. 1, nr 1 (list. 2008). - Warszawa : Fundacja Satoris, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: tel. (22) , ISSN = Wspak (Warszawa) : zł 5 b /2010 Zielono i w Poprzek : miesięcznik społeczno-polityczny / [red. nacz. Jerzy Andrzej Masłowski] , nr 4/5 (07./08.). - Warszawa : Fundacja Zielone Światło, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (04.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Kabacki Dukt 2, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 7,99 b / (05) Informatyka i technika komputerowa Bezpieczna Sieć : aktualności, porady, przykłady, narzędzia / [red. nacz. Marcin Czech]. - Nr 7 (paźdz. 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (kwiec. 2009). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa ISSN b /

12 Poz Chip Special / [red. nacz. Michał Adamczyk] , nr 01 (maj/lip.). - [Warszawa] : Vogel Burda Communications, cm + CD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Chip Special (Wrocław) : zł 19,90 b /2010 CSO : magazyn zarządzających bezpieczeństwem / [red. nacz. Piotr Grabczyński] , nr 3 (grudz.). - Warszawa : International Data Group Poland, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (grudz.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Jordanowska 12, Warszawa; tel. (22) ISSN X = CSO (Warszawa) : zł b /2010 Czas Informacji : prawo nowych technologii : informacja w administracji i gospodarce / [red. nacz. Wiesław Paluszyński] , 1- = 2. - Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Nr 0 = nr 1 ukazał się w marcu Jest kontynuacją czas. : Elektroniczna Administracja = ISSN zob. poz. 538/2010; Prawo Nowych Technologii = ISSN zob. poz. 535/ Adres red.: ul. Międzyborska 50, Warszawa; tel. (22) , ISSN b /2010 Elektroniczna Administracja zob. poz. 538/2010 Enter. Najlepsze Programy / [red. nacz. Michał Adamczyk] , nr 12 (grudz.) = nr 3. - Warszawa : Burda Communications, cm + DVD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 10 (paźdz.) = nr 1. - Cd.: Enter. Ty Polecasz Programy = ISSN zob. poz. 381/ Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 3,99 b /2010 Enter. Ty Polecasz Programy / [red. nacz. Michał Adamczyk] , nr 01 (stycz.). - Warszawa : Burda Communications, cm + DVD. Mies. - Poprzednio: Enter. Najlepsze Programy = ISSN zob. poz. 380/ Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 3,99 b x 381/2010 Fotografia Cyfrowa zob. poz. 670/2010 Hakin 9. Extended Edition : hard core IT security magazine / [ed. in chief Monika Świątek]. - Vol. 1, nr 1 (2009)- = nr 1. - Warszawa : Software Press, cm + DVD. Niereg. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN b x 32/2010 International Journal of Information Technology and Intelligent Computing : IT&IC / Academy of Humanities and Economics ; [ed. in chief D. Rutkowska, A. Cader]. - Vol. 1, nr 2 (2006). - Łódź : AHE, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr 1 (2006). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, Łódź; tel. (42) , ISSN b /2010 International Journal of Microelectronics and Computer Science zob. poz. 939/2010 Journal of Applied Computer Science Methods : ACSM / Academy of Management ; [ed. in chief Andrzej B. Cader]. - Vol. 1, nr 1 (2009). - Lodz : AM, cm. Półrocz. - Tyt. w kolofonie: International Journal of Applied Computer Science Methods. - Tyt. grzbietowy: JACSM. - Adres red.: ul. Sienkiewicza 9, Łódź; tel. (42) , ISSN b /

13 Poz Komputer Świat. Ekspert Niezbędnik : kompetentny, praktyczny, niezbędny / [red. nacz. Wiesław Małecki] , nr 1 (sierp.)- = nr 1. - Warszawa : Axel Springer Polska, cm + DVD. Niereg. - Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 11,90 b x 723/2010 Komputer Świat. Jak to Działa : fascynująca technika przystępnie opisana : wszystko, co musisz wiedzieć o komputerach, notebookach, komórkach i programach / [Wiesław Małecki red. nacz.] , 1 (wrzes./list.)- = 1. - Warszawa : Axel Springer Polska, cm + DVD. Kwart. - Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa; tel. (22) ; ISSN : zł 9,90 b /2010 Komputer Świat. Senior : dla dojrzałych użytkowników komputera / [Wiesław Małecki red. nacz.] , 1 (kwiec./maj)- = 1. - Warszawa : Axel Springer Polska, cm + CD. Dwumies. - Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa; tel. (22) , ISSN X : zł 9,90 b /2010 Linux+ Extra! / [red. nacz. Anna Czerwińska]. - Nr Warszawa : Software-Wydawnictwo, [2008] cm + 2 DVD. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1999, nr 1 (jesień) = nr 2. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (22) ISSN = Linux Plus Extra! : zł 35 b /2010 MSCoder : independent magazine for developers using Microsoft platforms , Ausg. 2 (Februar/Marz) = Ausg Warschau : Software-Wydawnictwo, cm + 2 CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, Ausg. 6 (Oktober/November) = Ausg Ukazuje się również w jęz. fr.: MSCoder, ISSN ; hisz.: MSCoder, ISSN Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (22) ISSN = MSCoder (Deutsche Ausg.) b /2010 MSCoder : independent magazine for developers using Microsoft platforms / [réd. en chef Aneta Cejmańska] , nr 1 = nr 2. - Varsovie : Software-Wydawnictwo, cm + 2 CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 = nr 1. - Ukazuje się również w jęz. hisz.: MSCoder, ISSN ; niem.: MSCoder, ISSN Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (22) ISSN = MSCoder (Ed. française) b /2010 MSCoder : independent magazine for developers using Microsoft platforms / [red. jefe Katarzyna Chauca]. - Nr 4. - Varsovia : Software-Wydawnictwo, [2007] cm + 2 CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1. - Ukazuje się również w jęz. fr.: MSCoder, ISSN ; niem.: MSCoder, ISSN Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (22) ISSN = MSCoder (Ed. española) b /2010 Next : magazyn komputerowy / [red. nacz. Marek Konderski] , 8 (sierp.) = Warszawa : Bauer, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, 1 (paźdz.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: al. Stanów Zjednoczonych 61a, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Next (Warszawa) : zł 8,90 b /2010 Photoshop Digital Painting / [ed. in chief Marta Kobus]. - Vol. 1, iss. 2 (2009) = nr 2. - Warszawa : Software Press, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr 1 (2009) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN b /

14 Poz Photoshop Digital Painting / [ed. in chief Marta Kobus]. - Vol. 1, nr 1 (2009)- = nr 1. - Warszawa : Software Press, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN b /2010 Studia i Materiały Informatyki Stosowanej : czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów = [Studies and Materials in Applied Computer Science : journal of young researchers, PhD students and students / red. nacz. Jacek Czerniak, Marek Macko]. - T. 1, nr 1 (2009). - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cm. Kwart. - Streszcz., spis treści ang., pol. - Adres red.: ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz; ISSN b /2010 Studia Informatyczne / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Wydział Informatyki Stosowanej ; [red. nacz. Lucjan Grochowski]. - Nr 1 (2010). - Warszawa : Wydawnictwo WSM, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. - Tekst, streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Kawęczyńska 36, Warszawa; tel. (22) ISSN b /2010 Symulacja w Badaniach i Rozwoju zob. poz. 908/2010 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki zob. poz. 611/ (05) Zarządzanie. Biurowość Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions / [Tadeusz Galanc red. nacz.] , nr 4. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1991, 1. - Tekst ang. Streszcz., spis treści ang., pol. - Cd.: Operations Research and Decisions = ISSN zob. poz. 1034/2010. ISSN : zł 20 b /2010 CMO : magazyn dyrektorów marketingu / [red. nacz. Gabriela Żółtaniecka] , nr 1 (stycz.). - Warszawa : International Data Group Poland, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (wrzes.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Jordanowska 12, Warszawa; tel. (22) ISSN = CMO (Warszawa) : zł 30 b /2010 Coaching : twój rozwój, sukces, szczęście / [red. nacz. Michał Wójcik] , nr 1 (kwiec./czerw.). - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Marynarska 15, Warszawa; tel. (22) ISSN : zł 9,90 b /2010 Coaching Review : kwartalnik Centrum Coachingu : teorie, badania, praktyka / Akademia Leona Koźmińskiego ; [Lidia D. Czarkowska red. nacz.] , 1- = 1. - Warszawa : ALK, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Tekst pol. Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 25 b /2010 CSO zob. poz. 378/2010 Culture Management zob. poz. 369/2010 Economics & Business Administration Journal zob. poz. 165/2010 Ekonomia i Zarządzanie zob. poz. 505/2010 Foundations of Management : FoM : international journal / Warsaw University of Technology. Faculty of Management ; [ed. in chief Tadeusz Krupa]. - Vol. 01, nr 01 (2009). - Warsaw : Warsaw University of Technology Publishing House, cm. 4 razy w roku. - Adres red.: ul. Narbutta 85, Warszawa; tel. (22) ISSN b /

15 Poz Global Management Journal / [Poznań University College of Business and Foreign Languages]. - Vol. 1, nr 1 (2009). - Poznań : Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych : Fundacja na Rzecz Edukacji Obywatelskiej, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Niedziałkowskiego 18, Poznań; tel. (61) ISSN b /2010 Innowacyjność i Mainstreaming : biuletyn wydawany przez Fundację Fundusz Współpracy = bulletin edited by Cooperation Fund Foundation , nr 2 (lip.). - Warszawa : FFW, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (kwiec.). - Tyt. wg okł. - Tekst równoległy ang., pol. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2010 Jakość w Służbie Zdrowia zob. poz. 925/2010 Kadra Kierownicza w Administracji zob. poz. 1183/2010 Konkurencyjni zob. poz. 507/2010 Management and Production Engineering Review / Polish Academy of Sciences. Production Engineering Committee, Polish Association for Production Management ; [ed. in chief Zbigniew Banaszak]. - Vol. 1, nr 1 (May 2010). - [Warszawa] : PAS PEC : PAPM, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Wiejska 45A, Białystok; tel. (85) , ISSN = Management and Production Engineering Review (Druk) b /2010 Nauki o Zarządzaniu : zarządzanie w teorii. - 1 (2009). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu. - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Komandorska 118/120, Wrocław ISSN = Nauki o Zarządzaniu (Wrocław) b /2010 Nowoczesne Zarządzanie , nr 1. - Kraków : Comarch, cm. Kwart. ISSN = Nowoczesne Zarządzanie (Kraków) b /2010 Operations Research and Decisions / [Tadeusz Galanc ed. in chief]. - Vol. 20, nr 1 (2010). - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cm. Kwart. - Poprzednio: Badania Operacyjne i Decyzyjne = ISSN zob. poz. 1032/2010. ISSN : zł 22 b /2010 Polish Journal of Management Studies : [PJMS] : serially publication of Faculty of Management Częstochowa University of Technology. - Vol. 1 (2010). - Częstochowa : Częstochowa University of Technology, cm. Półrocz. - Streszcz. ang., pol. ISSN b /2010 Produktywność i Innowacje zob. poz. 1264/2010 Przedsiębiorstwo Przyszłości zob. poz. 176/2010 Roczniki Ekonomii i Zarządzania zob. poz. 511/2010 Systemy Zarządzania w Praktyce : aktualności, interpretacje, przykłady, dokumentacja. - Nr 7 (paźdz. 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (kwiec. 2009). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa ISSN b x 44/

16 Poz Top 10 Magazine zob. poz. 179/2010 Zarządzanie Biblioteką zob. poz. 1019/2010 Zarządzanie, Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Wydział Menedżerski ; [Edward Szczepanik red. nacz.]. - Nr 1 (2010). - Warszawa : Wydawnictwo WSM, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Kawęczyńska 36, Warszawa; tel. (22) ISSN b /2010 Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź). Zarządzanie - Teoria i Zastosowanie Zeszyty Naukowe. Zarządzanie - Teoria i Zastosowanie / Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi ; [red. nacz. Halina Klepacz]. - Nr 1 (2010). - Łódź : WSI, cm. Rocz. - Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Rzgowska 17a, Łódź ISSN = Zeszyty Naukowe. Zarządzanie: Teoria i Zastosowanie (Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi) b /2010 Zeszyty Naukowe Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania zob. poz. 850/2010 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie zob. poz. 517/ ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne Bałtowski Przełom : informator społeczno-kulturalny Ziemi Bałtowskiej / [red. nacz. Marek Rej] , nr 5 (wrzes.) = nr [Bałtów] : Stowarzyszenie Delta, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (stycz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2010 Barwy Wsi : dwutygodnik gminy Augustów i gminy Bargłów Kościelny / [Emilia Paliwoda red. nacz.] , nr 1 (16 sierp.)- = nr 1. - [Bargłów Kościelny] : Emilia Paliwoda, cm. Dwutyg. - Adres red.: Bargłówka 8, Bargłów Kościelny; ISSN : bezpłatnie b /2010 Bezpłatna Ełcka Gazeta Powiatowa / [red. nacz. Piotr Laskowski]. - Paźdz Ełk : Pakiet Piotr Laskowski, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Mickiewicza 8 A, Ełk ISSN b /2010 Bialczanin / [Urząd Miasta Biała Podlaska ; red. nacz. Łukasz Hodun] , nr 12 (grudz.) = nr Biała Podlaska : UM, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (marz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska; ISSN b x 386/2010 Biuletyn Gminy Bulkowo , nr 1/2 (czerw./lip.). - Bulkowo : Gminne Centrum Informacji, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2010 Biuletyn Służb Państwowych : poradnik prawno-informacyjny / [red. nacz. Aleksander Łącki]. - R. 1, nr 12 (grudz. 2007). - [Starachowice] : Łącki Media, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (stycz. 2007). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Lipowa 29, Starachowice; tel. (41) ISSN b /

17 Poz Bolec.Info : obiektywne strony powiatu bolesławieckiego : dwutygodnik bezpłatny / [red. nacz. Katarzyna Bodzioch] , wyd. 1 (20 sierpnia). - Lwówek Śląski : Katarzyna Bodzioch, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Radzikowskiego 106b/61, Kraków; ISSN : bezpłatnie b /2010 Brama Pomorza : gazeta Chojnice, Człuchów : aktualne informacje o twoim regionie , nr 1 (maj)- = nr 1. - [Chojnice] : Studio Wydawniczo-Reklamowe Print Wioletta Ryczek, cm. Mies. - Adres red.: ul. Ceynowy 13a, Chojnice; ISSN : bezpłatnie b x 734/2010 Bytowska Moja Gazeta : nowy dwutygodnik lokalny , nr 01 (14 paźdz.)- = nr Bytów : Bytowska, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Jana Pawła II 6c, Bytów; tel. (59) , ISSN = Bytowska : zł 1,90 b /2010 Chojniczanin.pl : gazeta regionalna / [red. nacz. Tomasz Glaser] , nr 1 (list.). - Chojnice : Inpero.pl, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Mestwina 14b, Chojnice; tel. (52) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Ciśniańskie Echa : miesięcznik społeczno-kulturalny / [Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej ; red. nacz. Teodor Więcek] , nr 4 (kwiec.) = nr Cisna : GCKiE, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (lip.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: Cisna 23, Cisna; tel. (13) ISSN : zł 3 b /2010 Czas Mosiny : czasopismo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej / [red. nacz. Paweł Przybył] , nr 1 (wrzes.). - Mosina : SnRRZM, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Topolowa 11, Mosina ISSN b /2010 Dein Masuren = Twoje Mazury / [Chefred. Mariusz Piotrowski]. - Sonderheft nr 9a. - Giżycko : Wydawnictwo Mazurskie, [2004] cm. Rocz. - Ukazuje się jako wydanie spec. czas.: Twoje Mazury = ISSN Numeracja przejęta z czas.: Twoje Mazury. - Adres red.: pl. Grunwaldzki 8, Giżycko; tel. (87) , ISSN : zł 10 b /2010 Dla Częstochowy / [red. nacz. Maria Nowakowska] , nr 01 (sierp.). - Częstochowa : [s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: al. Najświętszej Maryi Panny 22, Częstochowa; tel. (34) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Dobry i Bezpłatny : DB , nr 001 (5 lipca). - Wałbrzych : DeBest Media, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Schmidta 1/1, Wałbrzych; ISSN : bezpłatnie b /2010 Donosy i Plotki : w każdej plotce jest cień prawdy : bezpłatna gazeta regionalna / [red. nacz. Anna Brzezińska]. - R. 1, nr 1 ( ). - Złocieniec : Małgorzata Łuczak, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wojska Polskiego 102a/9, Gryfice ISSN X b /

18 Poz Echa Gminy : biuletyn informacyjny gminy Lubań / [Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ; red. nacz. Zbigniew Zjawin] , nr 1 (26 listopada)- = nr 1. - Lubań : GOKiS, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Dąbrowskiego 18, Lubań; tel. (75) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Echa znad Drawy i Gwdy : miesięcznik społeczny wydawany przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Drawy / [red. nacz. Magdalena Braniecka]. - R. 1, nr 1 (paźdz. 2009)- = nr 1. - Drawsko Pomorskie : P.H.U. IW Mag Press, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Mielenko Drawskie 8, Drawsko Pomorskie; ISSN : bezpłatnie b /2010 Echo Dusznik : miesięcznik informacyjny Urzędu Miejskiego / [Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju]. - Nr 16 (marz. 2006). - Duszniki Zdrój : UM, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (paźdz. 2004). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Rynek 6, Duszniki Zdrój; tel. (74) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Echo Gminy Dzikowiec : Dzikowiec, Kopcie, Lipnica [... : czasopismo społeczno-kulturalne / Towarzystwo Przyjaciół Dzikowca] , nr 1 (czerw./sierp.)- = nr 1. - Dzikowiec : TPD, cm. Niereg. - Adres red.: Dzikowiec 134, Dzikowiec ISSN b /2010 Echo Gminy Popielów : Kaniów, Karłowice, Kolonia Popielowska [... / red. nacz. Edward Pochroń] , nr 8 (sierp.) = nr [Kaniów] : Kan-Press, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (paźdz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Leśna 2, Kaniów; tel. (77) ISSN : zł 2 b /2010 Echo Malczyc : pismo samorządu gminnego / [red. nacz. Lesław Miller] , nr 4 (paźdz./list./grudz.) = nr Wrocław : Prasa-Radio-Telewizja, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1999, nr 1 (stycz./marz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Lubińska 6/2, Wrocław; tel. (71) ISSN : zł 1 b /2010 Echo Miasta Jelenia Góra : Katowice, Kraków, Łódź [... / red. nacz. Andrzej Rodziewicz] , nr 1 (24 czerwca)- = nr 1. - Warszawa ; Wrocław : Polskapresse. Oddział Prasa Wrocławska, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Strzegomska 42A, Wrocław; tel. (71) , ISSN X b /2010 Echo Miasta Legnica : Katowice, Kraków, Łódź [... / red. nacz. Andrzej Rodziewicz] , nr 1 (6 maja)- = nr 1. - Wrocław : Polskapresse. Oddział Prasa Wrocławska, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Strzegomska 42a, Wrocław; tel. (71) ISSN : bezpłatnie b /2010 Echo Miasta Lubin : Katowice, Kraków, Łódź [... / red. nacz. Andrzej Rodziewicz] , nr 1 (17 czerwca)- = nr 1. - Wrocław : Polskapresse. Oddział Prasa Wrocławska, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Kopernika 10, Lubin; tel. (76) , ISSN b /

19 Poz Echo Moszczenicy : lokalna gazeta samorządowa / [Gminny Klub Kultury w Moszczenicy ; Renata Tarsa red. nacz.] , nr 1 (stycz.). - Moszczenica : GKK, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Jest kontynuacją czas.: Nowiny Gminy. ISSN : zł 0,30 b x 49/2010 Echo Pomorza , nr 1 (paźdz.). - [Tczew : s.n.], cm. Mies. - Adres red.: ul. Czyżewskiego 20, Gdańsk; ISSN : bezpłatnie b /2010 Echo Regionu Małopolska : gazeta informacyjno-reklamowa : Tarnów, Gorlice, Bochnia [... / Marzena Gajda red. nacz.] , nr 1- = nr Tarnów : F.H.U. Echo Regionu Małopolska, cm. Dwutyg. - Adres red.: ul. Kaczkowskiego 7, Tarnów; ISSN : bezpłatnie b /2010 Echo Stąporkowa : materiał informacyjno-promocyjny / Urząd Miejski w Stąporkowie. - Nr 1 (lip. 2007). - Stąporków : UM, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, Stąporków; tel. (41) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Echo Zarszyna : kwartalnik redagowany przez samorządy uczniowskie i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie. - Nr 53 (list./grudz. 2008). - [Zarszyn : SP], cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (maj 1998) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: tel. (13) , ISSN b /2010 Edukacyjny Kraków / [red. nacz. Magda Tytuła] , nr 2 (stycz./marz. [i.e. kwiec./czerw.]) = nr 5. - [Kraków] : M.T. Media, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (stycz./marz.) = nr 1. - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ISSN = Edukacyjny Kraków (Druk) b /2010 Ekoronowo : dwutygodnik ziemi koronowskiej / [red. nacz. Jerzy Przybyszewski]. - R. 2, nr 3 (stycz. 2009). - Koronowo : Spot- -Media, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (grudz. 2008). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: al. Wolności 5B/6, Koronowo; ISSN b /2010 Express Bałtycki : Dziwnów, Międzywodzie, Dziwnówek, Łukęcin / [red. nacz. Stanisław Kowalski] , nr 1 (paźdz.). - Szczecin : MGC, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2010 Express Brzeski. - R. 1, nr 1 (28 kwietnia 2010)- = nr 1. - Wrocław : Wrocławska Fabryka Prasowa, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - R. 1, nr 0 = nr 0 ukazał się 31 marca Adres red.: ul. Inowrocławska 21, Wrocław; ISSN : bezpłatnie b /2010 Express Kaliski : bezpłatny tygodnik lokalny / [Grzegorz Jurek red. nacz.] , nr 01 (01.09.). - [Kalisz] : MPG Media, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Górnośląska 10, Kalisz; tel. (62) , ISSN : bezpłatnie b /

20 Poz Express Ząbkowicki : Ząbkowice, Ziębice, powiat / [red. nacz. Tomasz Miarecki]. - R. 2, nr 1 (7 lipca 2009)- = nr Wrocław : Wrocławska Fabryka Prasowa, cm. Dwutyg. - W nagł. również tyt.: Express Ziębicki. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Express Ziębicki = ISSN zob. poz. 52/ Adres red.: ul. Inowrocławska 21, Wrocław ISSN X (popr.) : bezpłatnie b x 51/2010 Express Ziębicki / [red. nacz. Tomasz Miarecki]. - R. 2, nr 12 (16 czerwca 2009) = nr Wrocław : Wrocławska Fabryka Prasowa, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (9 września 2008) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Cd.: Express Ząbkowicki = ISSN X zob. poz. 51/ Adres red.: ul. Inowrocławska 21, Wrocław ISSN : bezpłatnie b /2010 Extra Płock : Bielsk, Brudzeń Duży, Gozdowo [... / red. nacz. Michał Chorzewski]. - R. 2, nr 31 (20 lipca 2010). - [Warszawa : Extra-Media ], cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (27 sierpnia 2009). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Walecznych 11/7, Płock; ISSN : bezpłatnie b /2010 Extra Stalowa Wola / [red. nacz. Mieczysław Suwalski]. - R. 1, nr 1 (17 grudnia 2009). - Tarnobrzeg : Mieczysław Suwalski Firma Handlowo-Usługowa, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg; ISSN : bezpłatnie b /2010 Extra Wiadomości Plocek.pl : z Płocka i powiatu / [red. nacz. Anna Lewandowska]. - R. 1, nr 1 (24 sierpnia 2010). - Płock : Plocek.pl, cm. Tyg. - Tyt. w żywej paginie: Extra Wiadomości. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Małachowskiego 4b/2, Płock; tel. (24) , ISSN b /2010 Extra Zduńska Wola : Szadek, Zapolice / [red. nacz. Agnieszka Mikołajczyk]. - R. 1, nr 15 (24 września 2009). - [Zduńska Wola] : A! Media Agnieszka Mikołajczyk, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (18 czerwca 2009). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Extra Zduńska Wola, Sieradz = ISSN zob. poz. 54/ Adres red.: ul. Łaska 49, Zduńska Wola; tel. (43) , ISSN : bezpłatnie b /2010 Extra Zduńska Wola, Sieradz : ukazujemy się w Zduńskiej Woli, Sieradzu i gminach Szadek, Zapolice, Warta [... / red. nacz. Agnieszka Mikołajczyk]. - R. 1, nr 16 (1 października 2009). - [Zduńska Wola] : A! Media Agnieszka Mikołajczyk, cm. Tyg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Extra Zduńska Wola = ISSN zob. poz. 53/ Adres red.: ul. Łaska 49, Zduńska Wola; tel. (43) , ISSN (popr.) : bezpłatnie b /2010 Extra Zduńska Wola, Sieradz : ukazujemy się w Zduńskiej Woli i Sieradzu oraz gminach Szadek, Zapolice, Warta [... / red. nacz. Agnieszka Mikołajczyk]. - R. 2, nr 50 (2 czerwca 2010). - [Zduńska Wola] : A! Media Agnieszka Mikołajczyk, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 16 (1 października 2009). - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Extra Zduńska Wola, Sieradz, Łask = ISSN zob. poz. 1046/ Adres red.: ul. Łaska 49, Zduńska Wola; tel. (43) , ISSN (popr.) : bezpłatnie b /

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 1-4 styczeń-grudzień 2012 poz. 1-1157 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 2 kwiecień-czerwiec 2012 poz. 306-667 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 Poz. 10760-11316 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 Poz. 33705-34353 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo