Orkiestrowe szaleństwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Orkiestrowe szaleństwo"

Transkrypt

1 b W trosce o drzewa b Mieszkańcy Ursusa czują się bezpiecznie b Skargi i obietnice b fot. Ireneusz Barski NASZA 21 czerwca 2013 Nr 12 (370) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVII Orkiestrowe szaleństwo W zeszłą niedzielę, 16 czerwca, w parku Czechowickim odbył się XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych. Wzięło w nim udział 600 muzyków, młodzieży i dorosłych. Muzyczne popisy podziwiało 3000 widzów. Grand Prix przypadło Orkiestrze Reprezentacyjnej SGGW z Warszawy, która otrzymała Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęła Radzymińska Orkiestra Dęta, a drugie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec. Trzecie miejsce przypadło Orkiestrze Dętej OSP Mszczonów. Sprawozdanie z przeglądu opublikujemy w następnym numerze. Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność MKZ-KF NSZZ Solidarność Ursus oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zapraszają na obchody XXXVII Rocznicy Czerwca czerwca 2013 roku o godz Program uroczystości: godz Zbiórka Pocztów Sztandarowych godz Uroczysta Msza Święta w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie ok. godz Oficjalna część uroczystości przy pomniku Czerwca 1976 roku na Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (przemówienia okolicznościowe, złożenie kwiatów) Biblioteka Narodowa zaprasza na: Imieniny Jana Kochanowskiego 22 czerwca (sobota) w południe w Ogrodzie Saskim Specjalnym gościem na Imieninach będzie Julian Tuwim. Jego Bal w Operze wykona Jan Peszek (wideoinstalacja od do co pół godziny). Na czas Imienin Ogród Saski zamieni się w wielki salon literacki. Przy stoiskach będzie można spotkać ulubionych autorów i kupić ich książki. Tradycyjnie odbędzie się Mecz Poetycki tym razem bitwa między aktorami zostanie rozegrana na wiersze Juliana Tuwima. Dla szukających mniej tradycyjnych form obcowania z literaturą przygotowano slam poetycki, improwizacje literackie teatru Klancyk, a dla spragnionych odpoczynku z książką koce i leżaki. Dzieci wezmą udział w podchodach i warsztatach tworzenia książki. Będzie można posłuchać rozmowy wybitnych polskich poetów: Julii Hartwig, Ryszarda Krynickiego, Jacka Napiórkowskiego i Jarosława Mikołajewskiego. O twórczości Juliana Tuwima będzie również mówił Piotr Matywiecki. Wieczorem m.in.: Pieśń Świętojańska o Sobótce w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Szczegóły na: Negatywnie o skwerze Jak pisaliśmy w Naszej Gazecie, w kwietniu rada Ochoty wystąpiła do rady Warszawy o nadanie terenowi przed kościołem przy ul. Opaczewskiej 20 nazwy: Skwer Księdza Prałata Józefa Gromka. Jednak stołeczny zespół nazewnictwa miejskiego zaopiniował tę propozycję negatywnie. Stwierdzono, że wskazany teren przy Opaczewskiej nie jest skwerem. Zaproponowano natomiast, by postać zasłużonego duszpasterza uhonorować tablicą pamiątkową, przedstawiającą szerszą informację o zasługach prałata. Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax Zadbaj o swój słuch Wszyst kie oso by ma ją ce trud no ści ze sły sze niem mo gą bez płat nie zba dać słuch i za się gnąć fa cho wej po ra dy w ga bi ne cie fir my Fo ni kon w przy chod ni spe cja li stycz nej przy ul. Szczęśliwickiej 36 (tel ) i ul. Kolorowej 19 ( ). Fo ni kon jest lau re atem wyróż nie nia Fir ma God na Za ufa nia Pro po nu je sze ro ki wy bór nowo cze snych apa ra tów słu cho wych i ak ce so riów fir my Oti con, któ ra od po nad 100 lat słu ży po mo cą oso bom sła bosły szą cym. Za pra sza my! Kwiat Paproci Będzie to już piąta edycja imprezy plenerowej dla dorosłych, która od 2009 roku odbywa się 23 czerwca, czyli w noc świętojańską. Symbolika kwiatu paproci łączy się nieodzownie z tajemnicą, budowaniem napięcia i nocą. Historia szukania kwiatu paproci znana jest w całej Polsce od wieków i do dziś oznacza noc powszechnej hucznej zabawy w atmosferze oczekiwania na cudowne odnalezienie nieistniejącego kwiatu jednej nocy, o którym śpiewały Alibabki w swoim przeboju wszechczasów. W tegorocznym programie imprezy przewidziane są podchody dla dorosłych po parku w poszukiwaniu legendarnego kwiatu, instalacje przestrzenne charakterem nawiązujące do obchodów drewnianych godów Warsa i Sawy (w godz ), a na zakończenie koncert na płycie asfaltowej. Wystąpią: Park Maszynowy, czyli żywiołowe połączenie etno, brzmień klubowych i elektronicznych (również tanecznych, transowych). Times New Roman, czyli dwaj panowie, którzy prezentują disco jeśli użyć dawnej nomenklatury w starym stylu, przywołującym gwiazdy rodzimego new romantic flirtującego z italo disco i synth popem. W razie deszczu koncerty zostaną przeniesione do sali widowiskowej OKO przy ul. Radomskiej 13/21 (start o godz ). 315/AO/ /S/2012

2 str czerwca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 12 Na Ochocie W trosce o drzewa Niedawno było głośno o wycinaniu drzew w parku Wielkopolski. Przeciwnicy wycinki zarzucali urzędnikom, że nie zlecili ekspertyz. Obrońców zieleni z pewnością ucieszy informacja, że dzielnica zwiększyła wydatki wydziału ochrony środowiska o 25 tys. zł na wykonanie ekspertyz drzew rosnących na ochockich parkach i skwerach. W ramach zmian budżetowych radni pozytywnie zaopiniowali przeniesienie tej kwoty z działu ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody do działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i parkach. Podobnego przesunięcia o 83 tys. zł dokonano w celu zwiększenia wydatków w rozdziale oczyszczanie miast na pokrycie kosztów sprzątania terenów, na których odbywają się imprezy plenerowe (o 23 tys. zł), oraz na zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy ulicznych (60 tys. zł). Ponadto w ramach przeniesień w drogach publicznych o 110 tys. zł zwiększono wydatki na wymianę drzewostanu przy ul. Nowogrodzkiej. Zwiększenie dochodów Ochoccy radni z zadowoleniem przyjęli propozycję zwiększenia dochodów własnych dzielnicy o blisko 1,2 mln zł, uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Cała ta kwota ma być przeznaczona na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Ponadto w wydatkach bieżących ponad 3,2 tys. zł ze świetlic szkolnych Jak przypomniała jej przewodnicząca Katarzyna Czarnomorska-Stołecka, Jan Molo w latach był ochockim radnym. Lista jego zasług dla dzielnicy jest długa. Jako pełnomocnik dzielnicy wybudował pomnik prezydenta Gabriela Narutowicza, była to realizacja pomysłu, który narodził się już w 1984 roku. Uroczystość odsłonięcia monumentu z udziałem najwyższych władz odbyła się 9 grudnia 2002 roku. Obecnie ten symbol niepodległej Polski jest chlubą dzielnicy i miejscem dorocznych uroczystości. W trosce o niego J. Molo zadbał nawet o oświetlenie. Radny był też inicjatorem wielu renowacji, m.in. pomników Marii Skłodowskiej-Curie przed Instytutem Onkologii przy ul. Wawelskiej, Barykady Września 1939 roku przy ul. Grójeckiej, a także miejsc upamiętniających wydarzenia z 1944 roku (przy ul. Barskiej 4, Tarczyńskiej 17, Grójeckiej 24, 47, 95) oraz miejsca pamięci przy ul. Mszczonowskiej (róg Włochowskiej), poświęconego obrońcom reduty Ordona. W wyniku jego starań upamiętniono też miejsce w pobliżu Dworca Zachodniego, gdzie 17 listopada 1943 r. Niemcy wykonali egzekucję na więźniach Pawiaka, oraz zamieszczono na budynku hotelu Jan III Sobieski przy pl. Zawiszy tablicę upamiętniającą bohatera powstania listopadowego Artura Zawiszę. przeniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych w szkołach podstawowych. Z kolei ponad 8,2 tys. zł zmniejszenia w wydatkach bieżących w pomocy społecznej przeznaczono pokrycie kosztów zawarcia umowy na porady prawne z zakresu prawa rodzinnego dla mieszkańców Ochoty oraz na zakup wielozadaniowej kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej (za 6 tys. zł). Dokonano też zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych. Polegają one na zwiększeniu wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn i różnych innych dochodów, m.in. w Gimnazjum nr 15 o 7,2 tys. zł, w VII LO o 37 tys. zł, w III Ogródku Jordanowskim o 25 tys. zł. Dodatkowe środki będą przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. (PON) Jan Molo zasłużony dla kultury Ochocka komisja kultury podjęła uchwałę o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie panu Janowi Moli odznaki Zasłużony dla kultury polskiej. Także na wniosek J. Moli park na osiedlu Rakowiec otrzymał imię jego projektanta inż. arch. Zasława Malickiego. Jak podkreślano, powszechnie znany, lubiany i doceniany radny wciąż jest aktywny, współpracuje z władzami dzielnicy i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa- Ochota. Dlatego też w pełni zasługuje na to wyróżnienie. Przybyły na sesję Jan Molo był mile zaskoczony i cieszył się, że przyczynił się do chronienia dziedzictwa narodowego. Podziękował radnym i wyznał, że wciąż czuje się jednym z nich. (PON) Warszawa Włochy, ul. Potrzebna 19 tel.: Nabór do nowych grup: 24 miejsca dofinasowane z funduszy UE! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 56, TEL /S/2013 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANTAR W KRYNICY MORSKIEJ serdecznie zaprasza Seniorów na turnusy wypoczynkowe. W cenie: zakwaterowanie, pełne wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne. turnusy 14 dniowe cena od zł turnusy 7 dniowe cena od 599 zł Zapisy: ul. Marszałkowska 81 lok. 25 tel.: (22) , (55) , kom: Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Szkoły Centrum są bezpłatne. OTO NASZA OFERTA: Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158 CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kursy komputerowe kursy przygotowujące do matury kursy do egzaminów eksternistycznych kursy językowe (angielski, niemiecki, rosyjski) NOWOŚĆ!!! NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA OD WRZEŚNIA 2013 ROKU Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie: Technik archiwista Technik księgarstwa Technik ochrony fizycznej osób i mienia W szkole jest biblioteka, sale komputerowe oraz sale multimedialne. KRONIKA KRYMINALNA 122/S/ /AR/2013 TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje * Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności nowe korzystne warunki Pracownia Artystyczna Cezary Kania ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75 zaprasza na 5. edycję imprezy DŹWIĘKZŁAM 22 czerwca (sobota) godz Dawny Dworzec Główny WARSZAWA, ul. Towarowa 5! Wstęp wolny 20/S/2013 Zamawianie ogłoszeń tel.: , faks Hip-hop od samego rana aż do zmierzchu JAM: Breaking, Djing, Rap oraz Graffiti. Impreza opiera się na idei wspólnego jamowania, luźnego spotkania, muzykowania, bawienia się dźwiękami, instrumentami, ciałem i słowem. BEAT&RAP: Rufin MC; Dj Spike (Break Da Funk), Dj Ojciec Karol (Break Da Funk); Numer Raz + Prapshot + Dj Abdool; Tetris; Zaginiony + Bębny: Tokara; Proceente; Siwert + Dj Steez; Bisz; Pejot + Bobby; Rak Raczej + Tomasina Wlk. + Dj Wojak = Dwa Zera; Vienio + Mr. Borman + Dj Technik = Profil Pokoleń; Kubson; Puoć, Muflon, Flint, Skajsdelimit BREAKING JAM&BATTLE: bboy Thomaz (RFLZ) JURY: bboy Skank (KOW), bboy Blow (RTB), bboy Maggi (KGB) Dj s: Dj Spike, Dj Ojciec Karol, Jarek Justin Kulik Host: Zajcew (RFLZ) GRAFFITI JAM: Ket124, Great, Nesh, Merd, Rater, Joter, Riam, Cybe, Szejn, Beksa, Ower, Mister Pest, Elf, Ogryz, Tempzey Ponadto: Galeria Koloru Chill Corner, Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu, Flea Market/ Pchli Targ, Gastrostrefa Straszył Do zdarzenia doszło kilka minut po Na numer alarmowy policji zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że ma w mieszkaniu broń i zamierza strzelać do przechodniów. Policjanci ustalili, że dzwonił jeden z mieszkańców bloku przy ul. Globusowej. Na miejsce pojechali funkcjonariusze z warszawskich Włoch. Mężczyzna nie chciał ich wpuścić do mieszkania. Dopiero, gdy wezwali na miejsce straż pożarną, otworzył drzwi. Funkcjonariusze zatrzymali 75-latka. Mężczyzna był kompletnie pijany, noc spędził w ośrodku dla osób nietrzeźwych. Usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu, za co grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci nie znaleźli nic podejrzanego. Potrzebowali gotówki Funkcjonariusze ustalili, że w jednej z placówek bankowych w Ursusie, 32-letni mężczyzna będzie próbował wyłudzić kredyt. Po sprawdzeniu informacji okazało się, że Rafał B., ubiegający się o pożyczkę w wysokości 20 tys. złotych, przedłożył w banku sfałszowane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Mężczyzna został zatrzymany w placówce w czasie załatwiania ostatnich formalności. Funkcjonariusze zatrzymali również jego znajomą 69-letnią Annę H., która pomagała mu w dokonaniu tego przestępstwa. Dodatkowo kobieta, która chciała uniknąć odpowiedzialności, zaproponowała mundurowym 20 tys. złotych łapówki w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Oboje usłyszeli zarzuty usiłowania wyłudzenia kredytu i zostali objęci dozorem policyjnym. Kobieta nie uniknie również odpowiedzialności za usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej. Łańcuszki Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Wawelskiej. Kobieta wracała do domu z zakupów i została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, który podbiegł do niej od tyłu, jedną ręką chwycił ją za szyję, a drugą zerwał jej złoty łańcuszek. Mundurowi ustalili, że napastnikiem był 28-letni Jarosław O. i zatrzymali go dwa dni później. W jego mieszkaniu zatrzymali również 28-letnią Wiolettę W., poszukiwaną listem gończym. Poza tym funkcjonariusze w lokalu znaleźli telefon komórkowy skradziony podczas rozboju oraz nabój. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna kilka dni wcześniej na ulicy Archiwalnej zerwał z szyi złoty łańcuszek innej kobiecie. 28-latek trafił do aresztu. Policja sprawdza, czy Jarosław O. ma na swoim koncie inne tego typu przestępstwa. Oficer prasowy KRP III

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr czerwca 2013 str. 3 AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE Wianki 2013 W sobotę, 22 czerwca, warszawiacy po raz kolejny będą mogli bawić się podczas koncertu Wianki nad Wisłą. To największe ogólnodostępne wydarzenie plenerowe, organizowane od 18 lat w Warszawie i chętnie odwiedzana rodzinna impreza w mieście, która do tej pory zgromadziła ponad 600-tysięczną publiczność. W tym roku na wielkiej scenie ustawionej na Podzamczu, tuż przy ulicy Sanguszki, wystąpią: Mela Koteluk, młody brytyjski zespół New Young Pony Club, laureatka ubiegłorocznego konkursu Eurowizji Loreen oraz The Pink Floyd UK. Od 1996 nad Wisłą wystąpili wszyscy najbardziej znani polscy artyści. Od kilku lat pojawiają się także wykonawcy zagraniczni. Tym razem będzie ich trzech, grających bardzo zróżnicowaną muzykę. Usłyszymy new rave z Wielkiej Brytanii, przeboje Loreen utrzymujące się na światowych listach przebojów, a w końcu klasykę w postaci ponadczasowych kompozycji Pink Floyd w wykonaniu zespołu, na czele którego stoi Andy Gibson. Podniebne widowisko Podczas tegorocznych Wianków będzie można obejrzeć niezwykłe widowisko w wykonaniu pilotów czterech odrzutowców TS-11, którzy przelecą nad rzeką na wysokości około 300 metrów, z włączonymi wytwornicami dymów białego i czerwonego. Jeśli pogoda dopisze, obejrzymy kilka widowiskowych elementów akrobacji. Na zakończenie imprezy w niebo polecą sztuczne ognie. Podczas 14-minutowego pokazu nie zabraknie charakterystycznych i widowiskowych elementów kwiatowych: brokatowych piwonii i dandelionów, czyli roznoszonych przez wiatr dmuchawców, a także spływających z nieba kolorowych wierzb. Życzmy sobie dobrze W tym roku Wiankom nad Wisłą towarzyszy zabawa Wianek dobrych życzeń, która polega na składaniu życzeń i przekazywaniu ich dalej. Celem akcji jest wyzwolenie w ludziach dobrych emocji i życzliwości. Kilka prostych słów może wywołać uśmiech na twarzach innych osób, a dzięki ludzkiej życzliwości szara codzienność zmienia się na lepsze i życie nabiera kolorów. Życzenia można złożyć za pośrednictwem specjalnej aplikacji na facebooku: wianekzyczen.pl. Można również odwiedzić jeden z ośmiu punktów partnerskich zlokalizowanych na terenie całej Warszawy i zostawić dobre słowo w specjalnie przygotowanych wiankowych skrzynkach. Na autora najwspanialszych życzeń czeka nagroda w postaci 5-dniowej, wycieczki autokarowej do Paryża dla dwóch osób. Wielki finał akcji odbędzie się podczas Wianków nad Wisłą, kiedy to z nieba spadnie deszcz kolorowych życzeń. (wwwum.warszawa.pl) ZTM informuje Zwrot biletów Do 30 czerwca w punktach obsługi pasażerów ZTM można zwracać niewykorzystane bilety ze starej taryfy. Bilety nieskasowane lub nieaktywowane (wszystkie rodzaje oprócz biletu jednorazowego pojazdowego) o wartości nie większej niż 50 zł można zwracać bez żadnych formalności. Zwroty o wartości przekraczającej 50 zł, ale w liczbie mniejszej niż 250 sztuk, są przyjmowane jedynie po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu. Osoby, które chcą zwrócić większą liczbę biletów muszą liczyć się z tym, że formalności nie zostaną załatwione od ręki. Bilety kartonikowe w liczbie do 250 szt. można zwracać we wszystkich punktach obsługi pasażerów ZTM: przy ul. Żelaznej, na stacjach metra Centrum (2 punkty), Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont, na węźle komunikacyjnym Młociny, na pętli autobusowej przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej oraz na Lotnisku Chopina, w tym również w dwóch nowo otwartych punktach na stacji metra Służew oraz na stacji metra Imielin. Bilety zakodowane na kartach zbliżeniowych można zwracać w punktach obsługi pasażera ZTM jedynie przy ul. Żelaznej, na stacjach metra Centrum I i Świętokrzyska. Bilet imienny zakodowany na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej może zwrócić tylko właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona (na podstawie pisemnego upoważnienia). Dla pasażerów, którzy chcą zwrócić mniej niż 20 biletów kartonikowych utworzono stanowiska szybkiej obsługi w punktach przy ul Żelaznej 61 oraz Centrum 1. Za zwrot niewykorzystanych i nieaktywowanych biletów ze starej taryfy nie jest pobierana opłata manipulacyjna. (ZTM) Krakowskie bez autobusów 137/S/2013 Do 13 października we wszystkie weekendy i dni świąteczne autobusy linii 116, 175, 178, 180, 195, 222, 503 i N44 nie będą jeździły Krakowskim Przedmieściem na odcinku Królewska Senatorska. W każdą sobotę i niedzielę (oraz dodatkowo od 15 sierpnia do 18 sierpnia) linie dzienne są kierowane na trasy objazdowe od soboty, od początku kursowania, do niedzieli, do końca kursowania, a linia nocna N44 od piątku, od początku kursowania, do poniedziałku, do końca kursowania. (ZTM)

4 str czerwca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 12 W Ursusie Mieszkańcy czują się bezpiecznie W Ursusie, podobnie jak w innych dzielnicach Warszawy, odbyła się debata o bezpieczeństwie. Licznie przybyli do Ośrodka Kultury Arsus mieszkańcy byli zadowoleni, że wreszcie zobaczyli swoich mundurowych, rzadko widywanych w dzielnicy. Mieli też okazję poznać nowego komendanta stołecznej policji nadinspektora Dariusza Działę oraz jego poprzednika nadinspektora Mirosława Schosslera, który awansował na zastępcę komendanta głównego policji. 38/S/2013 Czipowanie psów i kotów Trwa kolejna edycja corocznej akcji czipowania psów i kotów. Do 15 grudnia zostanie oznakowanych około 12 tys. zwierząt. Osoby zainteresowane bezpłatnym zaczipowaniem zwierzęcia mogą wybierać spośród ponad stu lecznic na terenie całego miasta. W tym roku ratusz przeznaczył na ten cel ponad 560 tys. zł. By oznakować psa lub kota, należy pamiętać o kilku podstawowych warunkach. Po pierwsze właściciel zgłaszanego zwierzaka musi wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania. Wnioski są dostępne we wszystkich gabinetach zgłoszonych do udziału w akcji. Ważne, by właściciel miał przy sobie dowód tożsamości będzie on sprawdzany przez zabiegiem. Weterynarzowi należy też przedstawić książeczkę szczepień psa lub kota, rodowód lub jakikolwiek inny dokument, który potwierdza prawa do zwierzęcia. Opiekunowie psów muszą dodatkowo pamiętać o aktualnym potwierdzeniu szczepień przeciw wściekliźnie. Formularze oraz wykaz lecznic można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: To właśnie on poinformował, że w czasie debat odpowiedzialni za bezpieczeństwo chcą dowiedzieć się, na jakie problemy uskarżają się mieszkańcy, i podjąć odpowiednie działania. A za rok znów mają się spotkać z mieszkańcami i rozliczyć z tego, co zrealizowali. Zarówno komendant, jak i prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz cieszyli się z wyników badań, według których Ursus jest oceniany jako bezpieczne miejsce przez 89 proc. mieszkańców. To najlepszy wynik w Warszawie, gdzie średnia wynosi ok. 70 proc. Zdaniem władz miasta do tak dobrego wyniku przyczyniło się współdziałanie służb mundurowych z samorządem. W tym roku Warszawa wyłożyła 15 mln zł dla straży pożarnej i stołecznej policji pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu i służby ponadnormatywne. Zdaniem prezydent miasta dobre wyniki przynosi program Bezpieczne osiedle, polegający na współpracy biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i służb mundurowych z mieszkańcami. W 18 dzielnicach funkcjonuje 125 grup osiedlowych, a w samym Ursusie 11. Burmistrz Wiesław Krzemień przypomniał, że władze dzielnicy co miesiąc organizują spotkania poświęcone bezpieczeństwu. Działania straży miejskiej Henryk Kulka, naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, poinformował, że jego jednostka oprócz Ursusa obejmuje jeszcze Ochotę i Włochy, czyli obsługuje blisko 177 tys. osób, tak więc na jednego ze 113 strażników przypada ok.1,5 tys. mieszkańców. Ursus liczy niewiele ponad 50 tys. mieszkańców, a w 2012 roku straż miejska otrzymała od nich najwięcej, bo ponad 4 tys. (na ogólną liczbę ok. 7 tys.), zgłoszeń. Strażnicy w Ursusie podjęli ok. 11,5 tys. interwencji. Najwięcej, bo blisko 3 tys., dotyczyło naruszenia przepisów ruchu drogowego. Przyczyną najczęściej były brak miejsc do parkowania oraz niewłaściwe oznakowanie dróg i uliczek dojazdowych. Druga kategoria zgłoszeń (1318 zdarzeń) była związana ze zdrowiem. Ponad połowa z nich dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Do libacji dochodziło najczęściej na osiedlach Niedźwiadek i Skorosze oraz na terenach rekreacyjnych. W ubiegłym roku straż miejska zabrała z Ursusa 200 nietrzeźwych osób. Najczęściej z pętli autobusowych i dworca kolejowego. Alkohol był także główną przyczyną zakłócania porządku publicznego. Odnotowano 438 takich zdarzeń, z czego niemalże połowę w nocy. Reakcją na to była akcja Zmierzch, zapoczątkowana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki zwiększonej liczbie działań już w pierwszym miesiącu znacznie spadła liczba zgłoszeń. W sezonie 2012/13 strażnicy skontrolowali blisko tysiąc miejsc, gdzie przebywali bezdomni, i wydali im 3,6 tys. ciepłych posiłków. Straż miejska przeprowadziła 303 godziny zajęć profilaktycznych w 8 ursuskich placówkach oświatowych, a o bezpieczeństwo uczniów dbało 1400 patroli szkolnych (wspartych dodatkowo przez policję). Ponadto w miasteczku ruchu drogowego przeszkolono na kartę rowerową 18,5 tys. dzieci. Działania policji Z kolei nadkomisarz Tomasz Szachowski, komendant Komendy Rejonowej Policji III, także obejmującej zasięgiem trzy dzielnice, przypomniał, że komisariat przy ul. Sosnkowskiego 16 zatrudnia 71 policjantów, w tym 13 dzielnicowych. Na jednego przypada więc ok. 4 tys. mieszkańców. W komisariacie jest czynny całodobowy telefon W Ursusie w ubiegłym roku odnotowano ogółem 911 przestępstw, a wykrywalność wyniosła 53,3 proc. Większość stanowiły przestępstwa kryminalne 832, a ich wykrywalność 50 proc. Najbardziej uciążliwe przestępstwa to: kradzieże (330), kradzieże z włamaniem (85, czyli mniej niż w poprzednim roku), uszkodzenie mienia (98), kradzieże samochodów (29, czyli o 2 więcej), uszczerbek na zdrowiu (5), rozboje (16), bójki i pobicia (2). W związku z przemocą w rodzinie założono 68 niebieskich kart. Przestępczość nieletnich wyniosła 12 proc. (43 sprawców wśród 360 podejrzanych). Jak wynika z policyjnych statystyk w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych. W dzielnicy odnotowano 22 wypadki (w 16 z nich uczestniczyli piesi), 1 osoba została zabita, 25 rannych. Liczba kolizji spadła o 40 proc., czyli do 263. Na ponad 14 tys. interwencji większość, bo 13,5, dotyczyła zdarzeń publicznych, 780 drogowych, a 28 przemocy w rodzinie. Średnia liczba interwencji w ciągu doby to 39, a czas reakcji na zdarzenie skrócił się z 15,11 sek. do 13,16 sek. w tym roku. Warto przypomnieć, że w 2012 roku Ursus patrolowało 5 tys. policjantów (ok. 16 funkcjonariuszy dziennie) oraz ponad 400 patroli ponadnormatywnych (za 85,2 tys. zł). W ramach działań profilaktycznych policjanci odbyli 121 spotkań w szkołach. (PON) 112/AR/2013 Oferujemy usługi w zakresie: chirurgii, interny, profilaktyki szczepienia i odrobaczenia dla zwierząt domowych, egzotycznych i gryzoni. Sprzedaż karm leczniczych, badania laboratoryjne. Wystawianie paszportów. Bezpłatne czipowanie psów i kotów do ul. Leszka Białego 14, Warszawa, tel , tel./fax godziny otwarcia: pon-pt. 9-20, sob 9-15, nd 9-13 Klara poszukuje domu Klara jest śliczną, inteligentną suczką w średnim wieku o delikatnym pyszczku i kędzierzawym futerku jak u baranka. W schronisku przebywa od niedawna i bardzo tęskni za swoim domem. Jest istotą łagodną, posłuszną i bardzo grzeczną. Ujmujący wdzięk, dobre maniery i mądre spojrzenie zniewalają każdego, kto z nią przebywa. Spacer z nią to prawdziwa przyjemność. Spokojna, idzie grzecznie przy nodze, całą swoją postawą stara się nie sprawiać najmniejszego kłopotu. Ta niezwykła sunia czeka na swojego opiekuna, który pozwoli jej znowu cieszyć się światem. W adopcji pomogą wolontariuszki: Agnieszka tel , Magda tel ul. Marszałkowska 115 Punkt sprzedaży biletów: Hala WOLA, ul. Człuchowska 25 czynny od godz do (tel ) 5 lipca (piątek) godz Klimakterium i już 6 lipca (sobota) godz Konik Garbusek 9 lipca (wtorek) godz Własność znana jako Judy Garland (scena mniejsza) 10 i 11 lipca (środa, czwartek) godz Śmiertelnie poważne uczucie (scena mniejsza) 13 lipca (sobota) godz O smoku i królu Leniuchu, godz Klimakterium i już 17, 18 i 19 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Następnego dnia rano 20 lipca (sobota) godz Gwiazda i ja (scena mniejsza) 23 i 24 lipca (wtorek, środa) godz Klub mężusiów 25 lipca (czwartek) godz Dwie połówki pomarańczy, godz Śmiertelnie poważne uczucie (scena mniejsza) 26 lipca (piątek) godz Dziwna Para, godz Śmiertelnie poważne uczucie (scena mniejsza) 27 lipca (sobota) godz Goło i wesoło 30 lipca (wtorek) godz Kabaret Moralnego Niepokoju 31 lipca (środa) godz Dwie połówki pomarańczy w sierpniu: 3 sierpnia (sobota) godz Konik Garbusek 7 sierpnia (środa) godz Dwie połówki pomarańczy (scena mniejsza) 8 i 9 sierpnia (czwartek, piątek) godz Klub mężusiów 10 sierpnia (sobota) godz O smoku i królu Leniuchu 14 sierpnia (środa) godz Dwie połówki pomarańczy 15 sierpnia (czwartek) godz Klimakterium i już 16 i 17 sierpnia (piątek, sobota) godz Śmiertelnie poważne uczucie (scena mniejsza) 21 sierpnia (środa) godz Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania 22 sierpnia (czwartek) godz Klub mężusiów 23 sierpnia (piątek) godz Dziwna para, godz Śmiertelnie poważne uczucie (scena mniejsza) 24 sierpnia (sobota) godz Goło i wesoło 28 sierpnia (środa) godz Klimakterium i już Kasa (tel ) czynna codziennie w godz lub do rozpoczęcia spektaklu; Biuro organizacji widowni (tel ) czynne od poniedziałku do piątku w godz ; Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego ul. Kasprzaka 22 zaprasza na XII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu sierpień 2013 r. Więcej szczegółów w kolejnym wydaniu

5 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 12 Skargi i obietnice W debacie o bezpieczeństwie (o której piszemy na str. 4) uczestniczyło sporo mieszkańców Ursusa w różnym wieku. Oczywiście nie mogło zabraknąć zasłużonego kombatanta p. Wacława, który chętnie dzieli się licznymi spostrzeżeniami z władzami dzielnicy. Na spotkaniu jako pierwszy zgłosił wiele uwag, w tym m.in. w sprawie dewastowanego placu Tysiąclecia. Skarg było dużo. Zdenerwowani mieszkańcy z ulicy Szancera żalili się że pozbawiono ich oświetlenia. Lampy są, a ulice ciemne. Burmistrz tłumaczył to oszczędnościami i wyjaśniał, że teren należy do osiedla, więc wspólnota sama powinna płacić za prąd. Z kolei mieszkańcy starszych osiedli na Skoroszach narzekali, że odnowione bloki są mazane. Podwórka są brudne, bo choć mniej na nich dzieci, to coraz częściej mieszkańcy nowych osiedli wyprowadzają tu psy i po nich nie sprzątają. Komendant straży miejskiej Zbigniew Leszczyński obiecał zwiększone patrole i egzekwowanie obowiązku sprzątania po pupilach. Właścicielom psów, którzy nie przestrzegają regulaminu czystości, grozi kara do 500 zł. Przypomniano, że są dostępne darmowe torebki na psie odchody. Skarżono się, że policjanci niechętnie reagują na zgłaszane sprawy, zdarza się, że okazują lekceważenie. Zdaniem niektórych służby mundurowe najchętniej by tylko karały zamiast pomagać i pouczać, jak się to dzieje w innych europejskich krajach. Nadinspektor M. Schossler, nieco zdziwiony tymi skargami, zasłaniał się statystykami, według których policja cieszy się 70 proc. zaufaniem społecznym. Jednocześnie przypomniał, że jednym z priorytetów komendanta głównego policji na lata jest podniesienie jakości działań policjantów. Mieszkańcy Ursusa zgłaszali wiele miejsc, które wymagają wzmożonego patrolowania. Głównie były to tereny zielone i rekreacyjne, na których często dochodzi do libacji alkoholowych i zakłócania porządku, m.in. na placach zabaw np. w parku Hassów (który według zapewnień burmistrza znów będzie zamykany), w parku Czechowickim, a poza tym na placu Tysiąclecia i w okolicach dworca. Szefowie służb mundurowych obiecywali wysłać tam dodatkowe patrole. Na temat ewentualnego monitorowania tych miejsc zdania były podzielone. Poza tym w Ursusie jest zaledwie 9 kamer miejskich (w całej Warszawie ponad 400), jednak w tym roku biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego nie ma pieniędzy na nowe. W trakcie spotkania okazało się, że w Ursusie podobnie jak w innych dzielnicach są problemy z parkowaniem i ze złym oznakowaniem ulic oraz zastawionymi chodnikami. W odczuciu społecznym jednak rozwiązaniem problemu nie są kary i wywożenie aut, ale budowa nowych miejsc parkingowych. Zdaniem mieszkańców także tak chwalona przez straż miejską akcja Zmierzch przyniosłaby większe efekty, gdyby była prowadzona aż do rana. 21 czerwca 2013 Mieszkańcy zgłaszali zastrzeżenia co do skuteczności patroli. Skarżono się, że często funkcjonariusze udają, że nie widzą naruszenia porządku. Nie reagują na pijących, sikających, grafficiarzy marzących ściany i niesprzątających po psach. Postulowano dać policjantom i strażnikom takie uprawnienia, aby mogli przykładnie karać tych, co dziś czują się bezkarni. Apelowano również o zainteresowanie się tym, co się dzieje na pofabrycznych terenach zakładów Ursus. Niezabezpieczone, zdemolowane zabudowania są ulubionym miejscem wielu pijaków i narkomanów. Z kolei starsze osoby informowały o dziwnych nocnych telefonach. Policjanci dziękowali mieszkańcom za wszystkie uwagi, zapraszali do dalszej współpracy, a do seniorów apelowali o szczególną ostrożność. Obiecywali zająć się każdą zgłoszoną sprawą. Zapewniali, że nie są bezsilni i zawsze mogą liczyć na wsparcie stołecznego garnizonu prewencji, służb ponadnormatywnych oraz na współdziałanie ze strażą miejską. Zadowolony ze spotkania był też wicewojewoda Dariusz Piątek. Jego zdaniem dotychczasowe debaty o bezpieczeństwie pokazały, że działalność samych służb nie wystarczy. Niezbędne jest współdziałanie ze społeczeństwem, reagowanie na każdy sygnał i akcje prewencyjno-edukacyjne skierowane zwłaszcza do młodzieży. Efektem podejmowanych działań, do których się w trakcie debaty zobowiązano, ma być jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Ursusa. Czy te plany się ziszczą, przyszłość pokaże (PON) Państwowe Muzeum Archeologiczne Napisali do nas Do redakcji dwutygodnika Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch Nawiązując do licznych komentarzy i spekulacji dotyczących zgody Zarządu PZW Warszawa-Ochota na montaż urządzeń do nart wodnych i wakeboardu przez Pana Tomasza Augustyniaka, stwierdzamy co następuje: Zarząd PZW Warszawa-Ochota stanowczo sprzeciwia się montażowi tych urządzeń na Jeziorku Szczęśliwickim, Zarząd PZW Warszawa-Ochota nie zgadza się na wspólne prowadzenie badań wody jak i korzystania z badań osób zainteresowanych montażem tych urządzeń, Zarząd PZW Warszawa-Ochota nie wchodzi w jakiekolwiek próby ugodowe i kompromisy z wyżej wymienionymi osobami. Park Szczęśliwicki i znajdujące się na jego terenie jeziorko jest oazą spokoju i odpoczynku mieszkańców naszej dzielnicy. Jest także miejscem przebywania ptactwa nawodnego jak i wędrownego. Przez wiele lat spełniał tę rolę z wielkim powodzeniem. Był dumą i oczkiem w głowie władz gminy, która to nie szczędziła wysiłków i kosztów, ażeby park odpowiednio służył str. 5 zaprasza na Urodziny Muzeum czyli piknik rodzinny z okazji z okazji 85-lecia powołania placówki Impreza odbędzie się 23 czerwca, w siedzibie muzeum przy ul. Długiej 52, w godz ludziom. Jako wieloletni użytkownicy tych wód zrobiliśmy wszystko, żeby park nie odbiegał od swojego pierwotnego przeznaczenia. Mając na uwadze, że jesteśmy liczną organizacją (ponad 2000 wędkarzy), nie organizowaliśmy tam zawodów wędkarskich ani imprez z tym związanych, gdyż zakłóciłoby to spokój i ciszę. W związku z tym przenieśliśmy je na inne wody okręgu mazowieckiego z wyjątkiem zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży w dniu Dnia Dziecka. Systematycznie zarybiamy jeziorko, a w miesiącach zimowych walczymy ze zjawiskiem przyduchy. Wraz z władzami okręgu mazowieckiego PZW i władzami gminy chcemy doprowadzić do całkowitego oczyszczenia wód i poprawy bytu ryb i ptactwa nawodnego, dlatego też z wielkim niepokojem przyglądamy się próbom ingerencji w to środowisko osób, które własne korzyści i chęć wprowadzenia na teren parku masowych imprez przekładają ponad spokój i odpoczynek mieszkańców dzielnicy. Mamy nadzieję, że władze gminy będą konsekwentne w swoich działaniach i jako właściciel terenu nie dopuszczą do dewastacji parku, który to ogromnym wysiłkiem został utworzony. Z wyrazami szacunku Jerzy Adamkiewicz prezes Zarządu Koła Nr 7 PZW Okręg Mazowiecki 100/SO/2013

6 str czerwca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 12 Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka czerwca (sobota) godz (dawny Dworzec Główny, ul. Towarowa 5) DźwiękZłam 5. edycja imprezy hiphopowej polegającej na wspólnym jamowaniu, luźnym spotkaniu, muzykowaniu, bawieniusię dźwiękami, instrumentami, ciałem i słowem. 23 czerwca (niedziela) godz (park Szczęśliwicki) Kwiat paproci. Drewniane gody Warsa i Sawy. W godz gra terenowa dla dorosłych w parku: poszukiwanie legendarnego kwiatu, instalacje przestrzenne. O godz koncerty na płycie asfaltowej: Park maszynowy, czyli żywiołowe połączenie etno, brzmień klubowych i elektronicznych (również tanecznych, transowych); Times New Roman, czyli dwaj panowie Romano Mazzante i Nick Valentino zaprezentują disco w starym stylu. W razie deszczu koncerty zostaną przeniesione do sali widowiskowej OKO przy ul. Radomskiej 13/21 (start o godz ). 1 lipca (poniedziałek) godz Alvon Johnson z zespołem Łukasza Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel lipca (wtorek) godz (sala widowiskowa) Zabawa truskawkowa, czyli zjedz mnie później, program słowno-muzyczny z piosenkami, zabawami i konkursami (ok. 60 min). w sierpniu: Kino Ursus ul. Traktorzystów 14 7 sierpnia (środa) godz Wyspa Dinozaura 2 (84 min, b.o.) 21 sierpnia (środa) godz Szeregowiec Dolot (75 min) Plenerowe kino Pod Gwiazdami (Scena Letnia w parku Czechowickim) 10 sierpnia (sobota) godz Serpico (129 min) 24 sierpnia (sobota) godz Trzy dni Kondora (120 min) Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel Gorczycy. Koncert pochodzącego z Kalifornii czarnoskórego gitarzysty, kompozytora, showmana. Jego twórczość od początku inspirowana jest muzyką gitarową takich sław jak: Montgomery, Andre Segovia, Charlie Christian i oczywiście Jimi Hendrix. Na wokal Johnsona duży wpływ mieli: Joe Williams, Johnny Hartman, Nat King Cole i Frank Sinatra. Bilety: 40 zł przedsprzedaż, 50 zł w dniu koncertu. 2 lipca (wtorek) godz Muzyczna podróż po Hiszpanii. Zespół Quautor Europa powstał w 2000 roku z inicjatywy czwórki znakomitych muzyków, solistów najważniejszych orkiestr europejskich, których łączy wspólne zamiłowanie do muzyki kameralnej. Pełnią oni funkcje koncertmistrzów i solistów w renomowanych orkiestrach. Bilety: 40 zł. 10 lipca (środa) godz Park Jurajski, impreza plenerowa dla uczestników Lata w Mieście oraz uczestników indywidualnych: dzieci, młodzieży i całych rodzin. W kilkunastu punktach na terenie parku Szczęśliwickiego będą prowadzone warsztaty twórcze, które przybliżą uczestnikom krainę dinozaurów. LATO W MIEŚCIE LATO W MIEŚCIE 2 31 lipca godz (dni powszednie) tenis stołowy. 8, 9 i 10 lipca (poniedziałek, wtorek, środa) godz Warsztaty taneczne: taniec nowoczesny z elementami jazzu, modern, callanetics, funky, disco dance. 17 lipca (środa) godz Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi, spektakl teatralny dla dzieci. 29 i 31 lipca (poniedziałek, środa) W kręgu sztuki plastycznej, warsztaty plastyczne (plener ul. Zagłoby): godz zgłoszenia indywidualne, o godz grupy zorganizowane. w sierpniu: 5, 6, 12 i 13 sierpnia (poniedziałki i wtorki) W kręgu sztuki plastycznej, warsztaty plastyczne (plener ul. Zagłoby): godz zgłoszenia indywidualne, o godz grupy zorganizowane sierpnia (poniedziałek czwartek) godz Warsztaty tenisa stołowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, prowadzone przez Macieja Nalepka, członka kadry polskiej przygotowującego się do paraolimpiady. Dom Kultury Kolorowa ul. gen. Sosnkowskiego 16 tel We wszystkie poniedziałki, środy, piątki w godz Warsztaty plastyczne (obowiązują zapisy). We wszystkie wtorki, czwartki w godz i Warsztaty ceramiczne (obowiązują zapisy). 14 lipca (niedziela) godz (sala imprez) Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. Przygody lisa i gąski Dorotki w wykonaniu Teatru Złoty Dukat. Koordynator imprez i zajęć stałych w ramach dzielnicowego programu Lato w Mieście 2013 w placówkach Ośrodka Kultury Arsus Mirosława Liszcz, tel Na wszystkie imprezy i zajęcia wstęp wolny. Na seanse filmowe i spektakle teatralne udział grup ze stałych punktów po uprzedniej rezerwacji. Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, WYWÓZ UTYLIZACJA starych mebli, AGD. Montaż mebli. Tel A PRZEPROWADZKI, SPRZĄTANIE PIWNIC, mieszkań. Wywóz mebli. Tel ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne rzeczy. Tel , CYKLINOWANIE, MALOWANIE, TAPETA, glazura, zabudowy gipsowo-kartonowe. Tel Artystyczny Dom Animacji ul. ks. J. Chrościckiego czerwca (piątek) godz Czarownice, wystawa rzeźb glinianych Jerzego Uszyńskiego. 22 czerwca (sobota) godz Koncert zespołu Adaband, gościnnie wystąpi zespół bębniarski Samograj. ADA Kino Studyjne 21 czerwca (piątek) godz Kino nowości : Kwartet (98 min, 14 l.) Bilety: 10 zł. 23 czerwca (niedziela) godz Kino malucha : film niespodzianka. O godz Kino nowości : Kwartet (98 min, 14 l.) Bilety: 10 zł. 28 czerwca (piątek) godz Kino konesera : Z archiwum łódzkiej Filmówki, blok VI (90 min, 15 l.) 30 czerwca (niedziela) godz Kino nowości : Sugar Man (86 min, 14 l.). Bilety: 10 zł. Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel do 31 czerwca Wystawa fotografii Ursus w obiektywie młodego człowieka Adama Dąbrowskiego. Wystawa czynna w dni powszednie w godz czerwca (poniedziałek) godz Uroczyste zakończenie roku edukacyjno-kulturalnego dla zespołów i grup artystycznych działających w Domu Kultury Miś. w lipcu i sierpniu: 1 15 lipca w dni powszednie w godz Wystawa fotografii Ursus w obiektywie młodego człowieka Adama Dąbrowskiego. Wstęp wolny lipca w dni powszednie w godz Wystawa fotografii z imprez organizowanych przez DK Miś sierpnia w dni powszednie w godz Prezentacja PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, Tel , , SPRZEDAM DOM SZEREGOWY na Woli (140 m 2 ), rok budowy Tel TANIO, SZYBKO, GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 350 zł; naprawa. Tel malarstwa dziecięcego Akademii Plastycznej z DK Miś. 24 sierpnia (sobota) godz Letnie przeboje w Wesołej Chacie zabawa taneczna w Klubie Seniora. 27 sierpnia (wtorek) godz Podążając śladami św. Siostry Faustyny wyjazd członków Klubu Seniora Wesoła Chata do Płocka i Rybna. Dom Kultury Kolorowa ul. gen. Sosnkowskiego 16 tel i 23 czerwca (sobota, niedziela) godz Turniej szachowy z cyklu Cztery Pory Roku. Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel czerwca (piątek) godz (sala widowiskowa) Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Ursusie. 23 czerwca (niedziela) godz (Scena Letnia, park Czechowicki, ul. Spisaka) ART. URSUS 2013 festyn rekreacyjny z okazji 20-lecia powołania Ośrodka Kultury Arsus. Występy i pokazy zespołów artystycznych, sekcji, pracowni i klubów z placówek kultury dzielnicy Ursus i zaproszonych instytucji oświatowych. Pokaz muzyczno-pirotechniczny Teatru Ognia. Program Bezpieczne wakacje przy udziale straży pożarnej, straży miejskiej, wojska i policji. 25 czerwca (wtorek) godz (sala kameralna) Finał Ogólnopolskiego Konkursu Nie tylko na scenę i Przecież każdy pisze wiersze. Warsztaty z Ernestem Bryllem, prof. Antonim Baniukiewiczem i Tadeuszem Słobodziankiem. 26 czerwca (środa) godz (sala widowiskowa) Pokazy taneczne zespołu Stop And Go. 28 czerwca (piątek) godz (sala kameralna) Recital Joanny Rudnickiej pt. Poznaj mnie. Zamawianie ogłoszeń tel.: , , faks w lipcu i sierpniu: 1 lipca 31 sierpnia (Galeria Ad- Hoc ) w dni powszednie w godz Wystawa malarstwa X Biennale Sztuki Ursusa 2013 z udziałem 50 twórców. 1 lipca 31 sierpnia (sala kameralna) w dni powszednie w godz Wystawa dokumentalna z barwną fotografią Rajd szlakiem naszej historii przygotowana przez Jana Cierlińskiego. 5 lipca (piątek) godz (sala kameralna) Występ zespołu teatralnokabaretowego Zżyna w programie Co by było gdyby, czyli scenki z życia małżeńskiego pełne humoru i refleksji sierpnia (Scena Letnia w parku Czechowickim, ul. Spisaka) dni powszednie w godz Plener Malarski Ursus 2013 dla młodzieży (od szkół gimnazjalnych) i dorosłych. Koszt uczestnictwa: 20 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres internetowy: lub telefonicznie: Sprzedaż biletów: w OK Arsus w poniedziałki, środy i piątki w godz oraz wtorki i czwartki w godz ; od poniedziałku do piątku, tel. (22) (zamówienia indywidualne i zbiorowe). Okęcka Sala Widowiskowa Domu Kultury Włochy (ul. 1 Sierpnia 36a) tel.: czerwca (piątek) godz Filmowa ruletka. 22 czerwca (sobota) godz Widowisko taneczne kończące Rok Kulturalny 2012/2013, w wykonaniu grupy tanecznej Karman oraz Zespołu Tańca Orientalnego Zahra. 23 czerwca (niedziela) godz Koncert w wykonaniu Studia Wokalnego Edyty Kiesewetter. O godz Koncert na zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013 w wykonaniu Uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. 28 czerwca (piątek) godz Zakończenie roku kulturalnego w Klubie Seniora. O godz Koncert kończący Rok Kulturalny 2012/2013, w wykonaniu uczestników sekcji wokalnej OSW oraz gości. 29 czerwca (sobota) godz Konferencja warsztatowa Dress for succes Poland.

7 1/S/2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 12 Horoskop od 21 czerwca do 4 lipca 2013 r. WODNIK (21 I 18 II) W najbliższych dniach będziesz się mógł cieszyć dobrym samopoczuciem, co poprawi Twoje relacje z ludźmi. Będziesz zadowolony z siebie i bez trudu podejmiesz istotne decyzje. Lipiec będzie dobrym czasem na urlop wyjazd za granicę może przynieść nowe, ważne znajomości i gorący romans z szansami na trwały związek. RYBY (19 II 20 III) Przed Tobą dobre dni będziesz się cieszyć przyjemnościami świata i towarzystwem ludzi. To, czego pragniesz, zacznie pojawiać się w Twoim życiu, więc poczujesz, że nabiera ono sensu. Aby utrzymać ten stan, unikaj ludzi skupionych na negatywnych stronach egzystencji. Zdrowie bez zarzutu. BARAN (21 III 20 IV) Nastaw się na trudności w sferze zawodowej mogą absorbować Twoją uwagę do połowy lipca. Także finanse będą wymagały Twojej interwencji. Pojawią się nieplanowane wydatki i może nie wystarczyć to, co odłożyłeś na czarną godzinę. Dlatego wyjazd wakacyjny powinieneś odłożyć na później. W uczuciach niestabilnie. BYK (21 IV 21 V) W nadchodzących dniach będziesz wreszcie mógł zabłysnąć i podbudować swoje ego. W sferze zawodowej będzie dużo zamieszania, ale nie będzie ono dotyczyło bezpośrednio Ciebie. Uda Ci się doprowadzić pewną ważną sprawę do szczęśliwego finału. Zdrowie w porządku, ale zwróć uwagę na serce. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Nie ciesz się zbytnio nadchodzącym latem. Nie będzie to dla Ciebie okres leniwego wypoczynku. Czas stawić czoła wyzwaniom w sferze zawodowej. Bez względu na wiek i profesję nadchodzące dni będą sprzyjać karierze i rozwojowi. Ale nie tylko pracą żyje człowiek los wzbogaci też Twoje życie towarzyskie. RAK (22 VI 22 VII) Słońce w Twoim znaku sprawia, że czujesz się dobrze, jesteś pełen siły i dobrych pomysłów. Wykorzystaj ten czas zastanów się, co chcesz zmienić w swoim otoczeniu i życiu, ale poczekaj z wprowadzeniem tych pomysłów w życie. Pozwól czasowi zweryfikować ich jakość. Zdrowie bez zarzutu. LEW (23 VII 23 VIII) Dzięki błyskotliwym pomysłom uda Ci się rozwiązać kilka poważnych problemów. Efektem ubocznym tych sukcesów będzie poprawa Twojej sytuacji finansowej. Ucieszą Cię również nadchodzące miłe chwile w zupełnie nowym towarzystwie. To dobry moment na pojednanie z kimś bliskim. Zdrowie w normie. PANNA (24 VIII 22 IX) W sprawach zawodowych spokój, będziesz mogła wreszcie cieszyć się efektami swojego wysiłku. Korzystając z okazji możesz teraz wprowadzić w życie dawno odkładane plany. Jeśli się leczysz, teraz możesz skutecznie rozprawić się z tym problemem. Uważaj na nadmiar kawy może czas rozstać się z nałogiem? WAGA (23 IX 23 X) Przed Tobą dobre dni. Pojawią się nowe perspektywy w sferze zawodowej i nowe możliwości zarabiania pieniędzy. Gwiazdy Ci sprzyjają, więc teraz możesz wiele zmienić w swoim życiu. Bardzo ważne dni również w sferze uczuć: doświadczysz wielkiego i głęboko zmieniającego Cię uczucia. SKORPION (24 X 22 XI) Twoja sytuacja zawodowa dojrzała do zmian. Powinieneś postawić na radykalne zmiany może nawet zmianę pracy lub zawodu. Bolesne, ale w dłuższej perspektywie korzystne. Wakacyjny wyjazd zaplanuj nad wodą to bardzo ważne dla Twojego zdrowia. Wystrzegaj się pożyczek i kredytów. W uczuciach miło i namiętnie. STRZELEC (23 XI 21 XII) Jest szansa, że przed urlopem uda Ci się doprowadzić do finału kilka ważnych spraw zawodowych. Sprzyjać temu będzie Twoje dobre samopoczucie, przekonanie o własnych kompetencjach i racjonalny ogląd sytuacji. W uczuciach spokój i harmonia. Zdrowie może Ci nieco pokrzyżować plany, ale szybko wrócisz do formy. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Zastanów się, w jaki sposób możesz poprawić swoją sytuację finansową. Może czas podjąć wyzwanie i pomyśleć o pracy na własny rachunek? Podjęcie decyzji i rozpoczęcie działania będą Ci utrudniać zmienność nastrojów i rozdrażnienie. Nie dawaj za wygraną. Możliwe drobne dolegliwości zdrowotne. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Wola, Staszica 7/9, tel ÂródmieÊcie, Ho a 41, tel ÂródmieÊcie, Orla 5, tel Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , czerwca War sza wa, ul. Gró jec ka 65 tel , te atr.com.pl 22 czerwca (sobota) godz Biała bluzka 23 czerwca (niedziela) godz Biała bluzka 24 czerwca (poniedziałek) godz Wąsy 25 czerwca (wtorek) godz Wąsy 26 i 27 czerwca (środa, czwartek) godz Zemsta 28 czerwca (piątek) godz Szelmostwa Skapena 7 lipca (niedziela) godz Mayday 10, 11 i 12 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Czas nas uczy pogody 13 i 14 lipca (sobota, niedziela) godz Mayday 2 16 lipca (wtorek) godz Mayday 2 17, 18 i 19 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Pocztówki z Europy 20, 21, 22 i 23 lipca (sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek) godz Trzeba zabić starszą panią 24 i 25 lipca (środa, czwartek) godz Biała bluzka 26, 27 i 28 lipca (piątek, sobota, niedziela) godz Weekend z R. Och-cafe teatr ul. Grójecka czerwca (sobota) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi 5 lipca (piątek) godz Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać 6 lipca (sobota) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi Uwaga! Repertuar może ulec zmianie. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywa się codziennie w godz w siedzibie teatru, tel , ; w związku z remontem budynku zaprasza na spektakle do Studia Teatralnego Koło na terenie Soho Factory, ul. Mińska 25 21, 22, 23 i 25 czerwca (piątek, sobota, niedziela, wtorek) godz Pokazy Ogniska Teatru Ochoty 29 czerwca (sobota) godz Koncert zespołu Mięśnie Przerwa sezonowa w teatrze rozpocznie się 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Rezerwacja biletów: tel (w godzinach ); teatrochoty.pl NASZA str. 7 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch Warszawa 102, skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 20 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) cykoria, ale nie podróżnik; 7) mieszkaniec Ałma Aty; 8) lokator igloo; 9) hinduska pustelnia; 10) zawój; 12) Truman, autor Z zimną krwią ; 14) nisza w meczecie od strony Mekki; 16) lewy dopływ Bugu; 19) zapłata; 21) bezbarwna żywica syntetyczna; 22) naczelne bóstwo Litwy; 23) pisarz francuski autor Nosorożca, Lekcji i Samotnika. Pionowo: 1) prezydent przed przysięgą; 2) tam kończy się rajd z Paryża; 3) coś za coś; 4) zabytkowy meczet w Jerozolimie; 5) czaszka lub skorupa; 6) wieś na Ukrainie nad rzeką Bahwą, miejsce walk z 1644 r. i 1655 r.; 11) konkuruje z polibudą; 13) minerał, zasadowy siarczan glinu; 15) rudzik; 17) syn Zeusa i Antiopy; 18) jedna z Harpii; 20) indyjskie bóstwo ognia. Dom Kultury Rakowiec, filia Ośrodka Kultury Ochoty ul. Wiślicka 8, tel. (22) lub zaprasza na imprezę plenerową zamykającą sezon 2012/2013: Indiańskie lato 21 czerwca (piątek) o godz w parku im. Zasława Malickiego Zapraszamy gorąco uczestników naszych zajęć i przyjaciół Rakowca! Więcej informacji na stronie internetowej: i facebooku: MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Ochota, ul. Joteyki 9 % (22) Oddział Ursus, ul. gen. Sosnkowskiego 18 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) POLICJA % 997 Komenda, ul. Opaczewska 8 % (22) STRAŻ MIEJSKA % 986 STRAŻ POŻARNA % 998 Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 16, ul. Rynkowa 8 % (22) Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT. Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da

8 45/S/2013

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą b Przerwa w modernizacji zieleniaka b Sukces Wspaniałych b Środki na oświatę b fot. Ireneusz Barski fot. Kasia Chmura-Cegiełkowska NASZA 7 czerwca 2013 Nr 11 (369) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

str. 2 12 października 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 17

str. 2 12 października 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 17 Piękny jubileusz Recytuj Herberta Mały Piknik Lotniczy Mamo, kup mi psa! NASZA 12 października 2012 Nr 17 (354) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVI Zawody w gotowaniu swobodnym 238/MH/2012 fot.

Bardziej szczegółowo

królem cygańskiej gitary. Przed sceną tańczyli i młodzi, i starsi, a bisom nie było końca!

królem cygańskiej gitary. Przed sceną tańczyli i młodzi, i starsi, a bisom nie było końca! b OPS dobrze świadczy pomoc b Dni Małego Lotnictwa b Przebudowa placów zabaw b fot. Z. Morawski NASZA fot. Ireneusz Barski 7 czerwca 2013 Nr 11 (149) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok IX Dzień Dziecka

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Elekcyjnej

Jubileusz na Elekcyjnej b Pamiętają o założycielu Boernerowa b Jubileuszowe Teraz My b Sobota z ZUS-em b 57/S/2012 NASZA 306/AO/2012 7 grudnia 2012 Nr 21 (171) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1734-0640 rok IX Jubileusz na Elekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

FERIE PEŁNE ATRAKCJI

FERIE PEŁNE ATRAKCJI WA MIEDZESZYÑSKI OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 572 PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH 673-90-99 www.stacjakontrolipojazdow.pl DENTAMEDICA S TA C J A K O N T R O

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99 WESOŁA GRAMY DALEJ!

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99 WESOŁA GRAMY DALEJ! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła CHMURY NAD MARSA. Drgnęło w zabytkach

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła CHMURY NAD MARSA. Drgnęło w zabytkach Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. Żłobek na Przyczółku Grochowskim otaczają monopoliści. czytaj na str. 9

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. Żłobek na Przyczółku Grochowskim otaczają monopoliści. czytaj na str. 9 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

PO EURO I PO PTAKACH 6, 16

PO EURO I PO PTAKACH 6, 16 Nr 24 (1073) 22 czerwca 2012 r. PO EURO I PO PTAKACH 6, 16 Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nagrodzony na OFF PLUS CAMERA Nakład 4300 egz. www.tygodniksanocki.eu

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

opanowanie jest nie lada wyzwaniem...

opanowanie jest nie lada wyzwaniem... Nr 5 (1154) 31 stycznia 2014 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki 138 www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673-90-99 WARSZAWA. Za kilka miesięcy Mieszkaniec będzie świętował Jubileusz 25-lecia. WYBORY PARL AMENTARNE 2015

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673-90-99 WARSZAWA. Za kilka miesięcy Mieszkaniec będzie świętował Jubileusz 25-lecia. WYBORY PARL AMENTARNE 2015 OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH RA WA MIEDZESZYÑSKI 572 673-90-99 S TA C J A K O N T R O L I P O

Bardziej szczegółowo

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 19 (426) 23 maja 2013 Deweloper

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO BEZPŁATNE D S N ISSN

CZASOPISMO BEZPŁATNE D S N ISSN CZASOPISMO BEZPŁATNE www.dwutygodniksuwalski.pl D S r. nr 14/60 rok XXVI Nakład 5.000 egzemplarzy Północ Nieruchomości to biuro, z którym tylko możesz zyskać. Sprawdź Nas Przyjdź Zadzwoń n n To jedyne

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Centrum medyczne XXI wieku

Centrum medyczne XXI wieku l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l Czytaj str. V R O K X I I N R 4 2 ( 4 6 1 ) / W 2 1 6-2 2 L I S TO PA DA 2 0 1 2 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Na jakie linie trafią?

Na jakie linie trafią? NR 6 (58) czerwiec 20 Nr rej.: 862 w w w. p k m. k at o w i c e. p l Na jakie linie trafią? Mercedesy Citaro to nowoczesne, ekologiczne i bardzo dobrze wyposażone autobusy, między innymi w klimatyzację

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo