Spis treści. Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń Str. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7. Str. 2"

Transkrypt

1 KATALOG SZKOLEŃ

2 Spis treści Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7 Str. 2

3 Kim jesteśmy Firma Consulman jako zrzeszenie profesjonalistów posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w obszarze zarządzania, doradztwa, optymalizacji oraz szkoleń powstała w 1991 roku, z inicjatywy obecnych partnerów. W 2001 roku powstała Grupa Consulman składająca się z 3 spółek: Consulman S.p.A., ConsulService S.r.l. i IN.SI. S.p.A. W 2008 Consulman dokonuje ekspansji i otwiera swoją filię w Polsce - Consulman PL Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach oraz biurem w Tychach. Celem działalności jest przekazanie zdobytego doświadczenia w zakresie praktyk organizacyjnych, oraz nowatorskich rozwiązań polskim firmom pochodzącym z różnych grup międzynarodowych. Dzisiaj struktura Consulman składa się ze 100 specjalistów, z których 30 stanowi kadrę Consulman PL. Polscy konsultanci są ekspertami w dziedzinie zarządzania, organizacji, optymalizacji procesów, wspierania firm w procesie zmian rozwoju kompetencji technicznych i miękkich oraz dostosowania organizacji do zmiennych sytuacji rynku Dzięki zespołowi ekspertów specjalizujących sie w praktycznym przekazywaniu wiedzy i umiejętności, na przestrzeni lat, Consulman przyczynił się do osiągnięcia, ze strony swoich klientów, znaczących rezultatów w zakresie poprawy wydajności, jakości i udoskonalenia usług. Zespół polskich Konsultantów wdrożył liczne projekty doradcze i szkoleniowe, w Polsce, oraz poza granicami w Irlandii, Rosji, Egipcie, Kanadzie, Australii. Proponowane najnowocześniejsze rozwiązania i metodologie, mają za zadanie przekazać wiedzę, umiejętności i doświadczenie ukierunkowane na konkretne potrzeby naszych klientów. Mamy nadzieję że również Twoja Firma dołączy do grona naszych usatysfakcjonowanych KLIENTÓW. Misja zapewnić klientom wydajność, efektywność i innowacyjność produktów/procesów stać się zaufanym partnerem swoich klientów w rozwoju projektów optymalizacyjnych, związanych z rozwojem, doskonaleniem i ciągłą poprawą zidentyfikować obszary krytyczne procesów oraz możliwości jak i sposoby realizacji niezbędnych zmian przy zachowaniu działalności podstawowej. doskonalić jakość produktów i procesów, czynników zarządzania i operacyjnych celem uzyskania poprawy wydajności analizować, planować i sprawiać, aby rozwiązania operacyjne i organizacyjne były ukierunkowane na optymalizację wyników, w tym poprzez reorganizację procesów; Str. 3

4 podnosić kompetencje personelu poprzez stworzenie zintegrowanego systemu rozwoju potencjału pracowników, wspierając ich rozwój zawodowy i wzrost kompetencji; rozpowszechniać innowacyjne metodologie, techniki, i narzędzia aby uniknąć starzenia się tradycyjnych kompetencji Szkolenia Innowacje i ciągłe doskonalenie są charakterystycznymi cechami świata korporacji w nadchodzących latach. Oferujemy spersonalizowane i katalogowe usługi szkoleniowe dedykowane personelowi na wszystkich szczeblach w firmie: - blue collars (pracownicy pośredni i bezpośredni) - professionals (fachowcy i profesjonaliści) - management (szczebel zarządzający), wyróżniające się chęcią promowania i zarządzania rozwojem kompetencji zawodowych personelu. Aby spełnić te wymagania oferujemy rozbudowane systemy analiz i mapowania kompetencji, plany rozwoju osobistego oraz nowatorskie metody nauczania. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć modułowe i elastyczne działania szkoleniowe dostosowane zgodnie z potrzebami - tzw. szyte na miarę. Jesteśmy w stanie nadzorować cały proces szkoleniowy: od analizy potrzeb do określenia planu rozwoju od zaplanowania procesu szkoleniowego po definicję dydaktyki od zaprojektowania zawartości po stworzenie narzędzi i materiałów dydaktycznych od bezpośredniego przeprowadzenia szkolenia po stworzenie pomocy multimedialnych (CD, DVD, e-learning) od oceny rezultatów szkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez poszczególne osoby po ich wpływ na wyniki zakładu Wspólnie ze specjalistami wspieramy Klienta, którego zamiarem jest uruchomienie wewnętrznego systemu szkoleniowego. Asystujemy Klientowi w fazie definicji celów i treści, w trakcie projektowania i aktywowania systemu, oraz na etapie działań wykonawczych dla osób mających zostać trenerami wewnętrznymi. Podczas prac oprócz tematów z zakresu procesu szkoleniowego i oceny szkolenia, proponowane są treści odnoszące się do konkretnych zachowań specyficznych dla osoby szkolącej. Kandydujemy na partnera, który jest w stanie zapewnić usługi szkoleniowe podzielając z firmą zarówno problemy, zaangażowanie w poszukiwania ich rozwiązań oraz wdrażanie zmian. W ten sposób można zarządzać wszystkimi działaniami szkoleniowymi niezbędnymi dla rozwoju firmy w logice outsourcingu. Str. 4

5 Outsourcing usług szkoleniowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na: kompleksową ofertę odpowiadającą na potrzeby szkoleniowe, bez odciągania pracowników od bieżących zadań rozwijanie umiejętności na wszystkich szczeblach firmy wykorzystanie know-how (umiejętności bezpośrednie) za pomocą specjalnych narzędzi Dzięki partnerstwie z Consulman Pl, możliwe jest uzyskanie: globalnego obrazu problemów w stosunku do potrzeb zakładowych gwarancji ciągłości w polityce rozwoju kompetencji; aktualizacji wykorzystywanej metodologii i ujednolicenia jej z Best Performers; gwarancji strukturalnego zarządzania procesami szkoleniowymi; skuteczności działania i kompleksowej wydajności usług; zgodności ze standardowymi wymaganymi oceny wyników pracowników (Certyfikacja Kapitału Intelektualnego). Nasza propozycja Consulman Pl cechuje wszechstronność, doświadczenie i profesjonalizm, które pozwalają skutecznie reagować na wymagania i potrzeby pochodzące z wielu różnych obszarów. Atrybutem naszej pracy jest zachęcanie do tworzenia kompleksowych i interdyscyplinarnych programów szkoleniowych dla sektorów różniących się między sobą wielkością i celami, utrzymując przy tym odpowiedni poziom specjalizacji. Know-how firmy Consulman Pl charakteryzuje:ciągłe poszukiwanie wydajniejszych metod oraz innowacyjności produktów i usług szkoleniowych możliwość połączenia sił dzięki partnerstwu i współpracy z innymi firmami i specjalistami, proponując nowoczesne systemy nauczania takie jak e-learning, outdoor, często zintegrowane zgodnie z logiką zmiksowania z tradycyjnymi technikami nauczania (aula, on the job); umiejętność projektowania planów szkoleniowych, współgrających z planem rozwoju i rozwoju kariery indywidualnej dbałość o rozwój kompetencji zakładowych treści teoretyczne możliwe do zaaplikowania w praktyce umiejętność podziału tematów, metodologii, narzędzi i technik według charakterystyki poszczególnych uczestników szkolenia. Str. 5

6 Struktura katalogu Consulman Pl proponuje bogaty katalog szkoleń, podzielony na 12 obszarów tematycznych. Każdy z obszarów zawiera tytuły szkoleń odpowiadających danej tematyce. Dla każdego z poniższych tytułów jest dostępny, na żądanie, szczegółowy opis szkolenia, w którym zdefiniowane są cele szkolenia, wartość dodana dla organizacji, treść programu oraz zastosowane metody nauczania. OBSZARY TEMATYCZNE STRONA HANDEL / MARKETING 8 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 8 ZARZĄDZANIE MASZYNAMI I UR 9 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI 9 LOGISTYKA I GOSPODARKA MATERIAŁOWA 9 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 10 JAKOŚĆ 10 BHP I ŚRODOWISKO 10 BUDOWANIE STRATEGII I BUSINESS PLANNING 11 ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU 11 TECHNOLOGIE OBRÓBKI STALI 12 TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 12 Str. 6

7 Wykaz szkoleń HANDEL / MARKETING Asertywność w obsłudze klienta Profesjonalna obsługa klienta Komunikacja marketingowa Język korzyści, zabijanie obiekcji, procedura zamykania sprzedaży Profesjonalna sprzedaż Telefoniczna obsługa klienta Nowoczesne standardy sprzedaży i obsługi klienta Komunikacja i perswazja w kontakcie z klientami Negocjacje w biznesie Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta Nowoczesny sprzedawca Aktywna sprzedaż ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System produkcji Organizacja produkcji Systemy zarządzania produkcją Planowanie produkcji Layout i przepływ materiałowe Organizacja pracy Studium pracy: czas i metody Organizacja i ergonomia miejsca pracy Techniki balansowania linii One point lessons Lean production WCP World Class Production WO 5S Analiza VA/NVA Kaizen ciągłe doskonalenie Optymalizacja kosztów Optymalizacja procesów produkcyjnych Visual Management Standaryzacja pracy Identyfikacja strat Str. 7

8 ZARZĄDZANIE MASZYNAMI I UTRZYMANIEM RUCHU FMECA i programowanie konserwacji Autonomous Maintenance - Autonomiczne UR SMED Redukcja czasu przezbrojenia Innowacyjne zarządzanie UR Strategie UR Systemy pomiaru i analiza skuteczności Preventive Maintenance Wybór i wdrożenie Systemu informatycznego dla UR Planowanie i harmonogramowanie UR Organizacja działu UR TPM (Total Productive Maintenance) Zarządzanie kosztami UR Narzędzia statystyczne w zarządzaniu zapasami i częściami zamiennymi Organizacja magazynu technicznego materiałów i części zamiennych Zarządzanie zakupami i dystrybucja Strategia TPM gdzie zacząć? Reliability Centered Maintenance Maintenance Management System Rozwiązywanie problemów - Focus improvement ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zarządzanie projektem Zarządzanie ryzykiem w projekcie Zarządzanie grupą projektową Zarządzanie zamówieniami Program management Zarządzanie projektami zgodnie z logiką DMAIC Business Process Management Analiza procesów zakładowych Business Process Reengineering Zarządzanie planowaniem w projekcie inwestycyjnym LOGISTYKA I GOSPODARKA MATERIAŁOWA VSM (Value Stream Mapping) Mapowanie Strumienia Wartości Supply Chain Management - Zarządzanie łańcuchem dostaw JIT (Just in Time) w praktyce Kanban w praktyce Layout i przepływy Zarządzanie magazynem Zarządzanie materiałami i zapasami Logistyka wewnętrzna redukcja zapasów Nadzór oraz wskaźniki logistyczne Kontrola i redukcja kosztów logistycznych Analiza wartości przepływu Planowanie produkcji Wykorzystanie Str. 8

9 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zarządzanie zmianami Visual management Zarządzanie wzrokowe Finance for not financial Zarządzanie przez cele Lean thinking Lean organization System monitorowania oraz wskaźniki JAKOŚĆ Narzędzia jakości Podstawy jakości Kontrola jakości Kaizen ciągłe doskonalenie Problem Solving: metoda i narzędzia WO: 5S FMEA (Failure mode and effects analysis) - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów SPC - Statistical Process Control (Statystyczne Sterowanie Procesem) System zarządzania jakością ISO 9001 System zarządzania jakością dla sektora automotive TS9001 PPAP (Production Part Approval Process) - Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej (Proces SixSigma zatwierdzania (Green Belt, części Black Belt) do produkcji seryjnej ) RCA ( Root Cause Analysis ) - Analiza przyczyn źródłowych problemów APQP (Advanced Product Quality Planning) - Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu Problem Solving: 8D Zespoły jakości Metrologia długości i kąta - pomiary warsztatowe w praktyce Interpretacja rysunku technicznego wg. norm ISO oraz ASME Sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości kąta Współrzędnościowa technika pomiarowa - CMM Wzorcowanie przyrządów Metody statystyczne w sterowaniu procesami MSA + SPC BHP I ŚRODOWISKO System zarządzania bezpieczeństwem OHSAS18001 Audyt i zarządzanie niezgodnościami OHSAS18001) Wymogi prawne odnośnie bezpieczeństwa System zarządzania środowiskiem ISO Audyt i zarządzanie niezgodnościami (ISO 14001) Zarządzanie aspektami środowiska Zarządzanie zagrożeniami środowiska Ocena oddziaływania na środowisko Wymogi prawne odnośnie środowiska Zintegrowane zarządzanie (ISO 14001, OHSAS18001, ISO 9001) Str. 9

10 Upowszechnianie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy Komunikacja w zakresie bezpieczeństwa Audyty bezpieczeństwa - narzędzie, które pozwala na uniknięcie marnotrawstwa Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska Ocena ryzyka Innowacyjne sposoby badania wypadków w miejscu pracy Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa Gospodarka odpadami Zarządzanie podwykonawcami Pierwsza pomoc Niebezpieczne substancje Zarządzanie substancjami chemicznymi i REACH System zarządzania bezpieczeństwem OHSAS18001 TWORZENIE STRATEGII I BUSINESS PLANNING Planowanie strategii Business Plan Benchmarking: metoda i narzędzia Innowacyjność i kreatywność w firmie ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU Coaching i mentoring operacyjny Life/Career/Skills/Leadership Coaching Delegowanie i organizacja pracy Dyscyplina w pracy Elastyczne formy zarządzania Identyfikacja problemów w pracy Efektywna komunikacja Komunikacja w zespole Wystąpienia publiczne Zarządzanie stresem i kontrola emocji Mobbing sposoby zapobiegania Asertywność Narzędzia skutecznego lidera Zwiększenie zaangażowania i efektywności pracy Organizational Leadership Zarządzanie czasem Być liderem Zarządzanie zespołem Praca w zespole Team building Zarządzanie zebraniami Zarządzanie czasem Motywacja: metody i narzędzia Niefinansowa motywacja na produkcji Zarządzanie zmianą Str. 10

11 Rozwój pracowników Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Walidacja personelu / potencjału / umiejętności TTT (Train the Trainer) Zarządzanie zasobami w obszarach operacyjnych Zarządzanie umiejętnościami / talentami Szkolenie dla kierowników ABC Menadżera Zarządzanie relacjami przemysłowymi Techniki prezentacji Wywiady ewaluacyjne Change Management Zarządzanie zmianą Prowadzenie rozmów motywujących TECHNOLOGIE OBRÓBKI STALI / STALI INOX Stal, jej właściwości i rodzaje Tłoczenie Cięcie laserem Wykrawanie Zaginanie Spawanie SSatynowanie Satynowanie Nanoszenie powłok Malowanie TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Podstawowa wiedza na temat formowania metodą wtrysku tworzyw sztucznych Technologia formowania metodą wtrysku - wady i sposoby ich zapobieganiu Technologia formowania metodą wtrysku - OPL Obróbka estetyczna: tampondruk, malowanie i klejenie komponentów plastikowych Przygotowanie i kontrola produkcji Tworzywa sztuczne Projektowanie komponentów z tworzyw sztucznych Symulacja procesu formowania metodą wtrysku Projektowanie form Str. 11

12 Siedziba legalna: Consulman Pl sp. z o. o. ul. Kochanowskiego Katowice tel fax Biuro: ul. Sienkiewicza Tychy Gabriela Nienałtowska Mob Daniele Respino Mob Str. 12

Prezentacja Consulman Pl

Prezentacja Consulman Pl PREZENTACJA GRUPY Prezentacja Consulman Pl PL Kim jesteśmy Styl naszej firmy Zrealizowane projekty Współpracownicy Dane teleadresowe PREZENTACJA GRUPY Firma Consulman powstała w Turynie w 1991 roku, z

Bardziej szczegółowo

Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji.

Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji. 7M Academy Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje Metodologie, logika, przebieg Ocena i weryfikacja kompetencji System kredytowy ZAŁĄCZNIKI Przebieg szkolenia CO TO JEST 7M ACADEMY? 7M ACADEMY

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU. Scenariusz, założenia i cele. Struktura scieżki szkoleniowej

DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU. Scenariusz, założenia i cele. Struktura scieżki szkoleniowej DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU założenia i cele Struktura scieżki szkoleniowej assessmentu treningu podstawowego/zaawansowanego SCENARIUSZ Konieczność zapewnienia osiągnieć na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Produkcja i Łańcuch dostaw. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Produkcja i Łańcuch dostaw. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Zakupy pośrednie Kupiec...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE SEW-EURODRIVE Driving the world Jakość Środowisko Bezpieczeństwo Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE 2 Zasady korporacyjne Jako ważny czynnik trwałego sukcesu kładziemy nacisk na Jakość we wszystkich obszarach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo