Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Prażmów listopad Podsumowanie kadencji str Pobiegli pod opieką św. Franciszka str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Prażmów listopad 2014 www.prazmow.pl. Podsumowanie kadencji str. 4-7. Pobiegli pod opieką św. Franciszka str."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Prażmów listopad Podsumowanie kadencji str. 4-7 Pobiegli pod opieką św. Franciszka str. 8

2 Cztery lata DOBRYCH ZMIAN Rozmowa z Grzegorzem Pruszczykiem Wójtem Gminy Prażmów S7 przyśpiesza Budowa odcinka trasy S7 Warszawa- -Grójec znalazła się na liście priorytetów w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski spotkał się w dniu 15 października z sygnatariuszami protestu przeciw zaniechaniu budowy Puławskiej-bis z października 2013 roku i przedstawił szczegółowy roboczy harmonogram prac nad budową przedmiotowego odcinka. Poza Grzegorzem Pruszczykiem Wójtem Prażmowa w spotkaniu udział wzięli pozostali przedstawiciele gmin, które we wspólnym apelu wystąpiły do Ministra Transportu: Zdzisław Lis - Burmistrz Piaseczna oraz Jolanta Budowa wodociągu z dofinansowaniem Gmina Prażmów w dniu 17 października 2014 r. otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o otrzymanym dofinansowaniu na budowę sieci wodociągowej w ul.głównej w Ustanowie. fot. Spotkanie u wojewody w sprawie budowy S7 Maria Batycka Wąsik Wójt Lesznowoli. Podczas spotkania zapoznani zostali z harmonogramem prac budowy drogi. Przetarg na jej realizację został wyznaczony na pierwszy kwartał 2015 roku, a planowane zakończenie robót przewidziano na początek 2019 roku. Gazyfikacja Wielomiesięczne negocjacje i starania Gminy Prażmów przyniosły efekt. Polska Spółka Gazownictwa wprowadziła do projektu planu na 2015 rok rozpoczęcie I etapu budowy sieci gazowej na terenie Gminy Prażmów. Założenia przewidują budowę systemowego gazociągu ze stacji tłocznej w Czaplinku poprzez Gabryelin, Uwieliny, Kędzierówkę, Cieszę się, że władze krajowe nie pozostały głuche na apel koalicji naszych gmin i zrewidowały swoje stanowisko wobec terminu budowy trasy tak ważnej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu piaseczyńskiego powiedział Grzegorz Pruszczyk. Krupią Wólkę do węzła dystrybucyjnego w rejonie Ustanowa. Ustalenia techniczne przewidują, że od tej magistrali będzie prowadzona dalsza nitka gazociągu w kierunku Piskórki i Łosia a stąd dalej na południe w kierunku Prażmowa. Złożony projekt czeka na zatwierdzenie przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa. fot. Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów Panie Wójcie, 4 lata temu wyborcy w Gminie Prażmów zdecydowali o zmianie personalnej na stanowisku wójta. Warto było? Cztery lata temu większość wyborców wybrała zmianę. Zdecydowano o zmianie nie tylko personalnej, lecz faktycznie o zmianie w tempie przemian cywilizacyjnych, w wizerunku gminy, jakości komunikowania się z mieszkańcami i w sposobie jej zarządzania. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw realnym potrzebom mieszkańców. Wiele spraw udało się rozwiązać a kilka długoterminowych projektów jak np. kanalizacja wreszcie rozpoczęto. Co ocenia Pan na plus tej kadencji? W mojej ocenie dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Dochody gminy wzrosły w tym okresie o 26%, a równocześnie systematycznie spłacane było zadłużenie, zaciągnięte w poprzedniej kadencji. Jako gmina nauczyliśmy się skutecznie pozyskiwać środki unijne i dziś prawie każda inwestycja w gminie jest finansowana przy udziale pozyskanych dotacji unijnych. Udział dotacji zewnętrznych w tej kadencji w porównaniu z poprzednią wzrósł 6-krotnie. Przestaliśmy także mówić o kanalizacji i spierać się z mieszkańcami o kolejne lokalizacje oczyszczalni, a zaczęliśmy w tej dziedzinie podejmować konkretne działania: podpisaliśmy porozumienie z Gminą Piaseczno na odbiór ścieków. Aktualnie wykonujemy projekt techniczny, który zakończy się pozwoleniem na budowę sieci kanalizacyjnej w pierwszych miejscowościach w naszej gminie. Udało się także w krótkim czasie skutecznie wdrożyć odbiór odpadów komunalnych z posesji. Wraz z wprowadzeniem linii L-19 Prażmów komunikacyjnie dołączył do aglomeracji warszawskiej, a mieszkańcy zyskali nowy sposób dojazdu do szkół i miejsc pracy. Czy zastał Pan solidny fundament dla zmian? W mojej ocenie wiele decyzji podejmowanych w poprzedniej kadencji była dokonywana bez odpowiedniego planowania i dbałości o dobre ich wykonanie. Dotyczy to, niestety, także poważnych inwestycji. Przykładem może być rozpoczęta przez mojego poprzednika budowa gimnazjum w Uwielinach. Budynek już w momencie projektowania miał zbyt małą ilość sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć w istniejących wtedy sześciu klasach gimnazjalnych. Nie wzięto także pod uwagę zmieniającego się prawa oświatowego, które sprawiło, że w krótkim okresie mamy do czynienia z szybkim przyrostem liczby dzieci w szkołach. W finale aktualnie spłacamy jeszcze kredyt zaciągnięty na budowę szkoły przez władze poprzedniej kadencji, a już zmuszeni jesteśmy projektować kolejną rozbudowę zespołu szkolnego w Uwielinach. Podobnie problematyczna jest następna sztandarowa inwestycja z ubiegłej kadencji: budynek ZOZ- u w Prażmowie, gdzie cały czas zmagamy się z przemakaniem ścian i fundamentów. Tylko w tym roku wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, aby odwodnić obiekt oddany do użytkowania w 2010 roku. A nie są to pierwsze nakłady na ten cel. Początek kadencji to zmaganie się z dolegliwościami lokalnych podtopień. Mieszkańcy są dziś bezpieczniejsi? Przez całą kadencję intensywnie nadrabialiśmy wieloletnie zaniedbania w zakresie drożności cieków i urządzeń wodnych, a także asfaltowanie dróg bez zadbania o ich prawidłowe odwodnienie. Przygotowane zostało także nowe studium kierunków i uwarunkowań zago- spodarowania przestrzennego gminy, w którym wyznaczono miejsca pod zbiorniki retencyjne i wskazanie stref ochronnych zabezpieczono mieszkańców przed dotkliwością ewentualnych podtopień. Podsumowując: w tym zakresie jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż 4 lata temu, choć w kolejnych budżetach trzeba planować kolejne prace i pamiętać o środkach utrzymujących drożność odtworzonych cieków. Przez całą kadencję systematycznie rozbudowywano infrastrukturę sportową dla dzieci i młodzieży. Dlaczego potraktował Pan to zadanie jako priorytetowe? Od początku kadencji zdawałem sobie sprawę, że ta dziedzina była jedną z bardziej zaniedbanych w naszej gminie. Miałem świadomość, że statystyki szkolne dotyczące zdiagnozowanych wad postawy u uczniów w gminie są na tyle niepokojące, że bez szybkich działań przede wszystkim dających możliwość większej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, my dorośli będziemy odpowiadać za choroby cywilizacyjne młodego pokolenia. Zbudowany został zespół boisk Orlik w Prażmowie, a teraz właśnie trwają prace nad kompleksem boisk w Uwielinach, również dofinansowywanym zewnętrznie, tylko z innego, korzystniejszego dla nas programu. Postanowiliśmy również wyjść naprzeciw organizacjom krzewiącym kulturę fizyczną także proceduralnie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad udostępniania sal i obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Prażmów. Sale i wszelkie obiekty sportowe są udostępniane tym podmiotom bezpłatnie. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed następną kadencją? W pierwszej kolejności kanalizacja i dalsza gazyfikacja gminy. Bez tego trudno będzie osiągnąć właściwy poziom rozwojowy. Ze względu na systematyczny przyrost ludności w naszej gminie bez wątpienia priorytetem muszą być także dalsze inwestycje w oświatę, służbę zdrowia i infrastrukturę drogową. Dziękuję za rozmowę. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie ok ,93 PLN, z czego kwota ,00 PLN zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata Dzięki pozyskanej dotacji gmina budowę wodociągu sfinansuje ze środków własnych tylko w 35%. fot. Budowa sieci gazowej w Gminie Prażmów rozpocznie się od Gabryelina 2

3 PODSUMOWANIE KADENCJI ŚWIETLICA WIEJSKA Sukcesywna spłata ubiegło-kadencyjnego zadłużenia, stały wzrost dochodów budżetowych, 6-krotne zwiększenie udziału środków zewnętrznych w inwestycjach gminnych, rozbudowa bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, rozwiązanie kwestii kanalizacji, konsekwentna budowa infrastruktury odwodnieniowej i wprowadzenie autobusowego połączenia komunikacyjnego ze stolicą tak w kilku frazach można scharakteryzować cztery lata mijającej kadencji w Gminie Prażmów. Dobiega końca remont budynku po byłym posterunku policji i zaadaptowanie go na świetlicę wiejską. Samorząd wydał na inwestycję prawie 140 tys. zł, z czego 31 tys. zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Także w tym tywną opinię LGD Perły Mazowsza kwotę prawie 603 tys. zł zyskała pozy- roku zakończyć ma się budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego przy środków PROW. i oczekuje na refundację finansową ze szkołach w Uwielinach. Inwestycja na PROJEKT ROZBUDOWY SP w UWIELINACH fot. Nowa świetlica wiejska w Prażmowie GMINNY PORTFEL ROZWIJAMY SIĘ Cztery lata dobiegającej końca kadencji przyniosły wiele dobrego mieszkańcom Gminy Prażmów. graf. Budżet gminy Prażmów na przestrzeni ostatnich lat Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłych latach znalazły się inwestycje w rozbudowę bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. W 2011 roku oddano do użytkowania pierwsze publiczne przedszkole gminne. Oddano do użytku budynek Publicznego Gimnazjum w Uwielinach. Obiekt wzniesiono obok Szkoły Podstawowej w Uwielinach. Wybudowanie i wyposażenie nowej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą kosztowało samorząd 3,2 mln zł. W 2012 roku uroczyście otworzono nowoczesny obiekt sportowy. Kompleks boisk sportowych Orlik powstał przy Szkole Podstawowej w Prażmowie. Inwestycja opiewająca na kwotę 1,1 mln zł została całkowicie sfinansowana z funduszy zewnętrznych. Początkowo pozyskano dotację Skuteczne zarządzanie finansami i planami inwestycyjnymi gminy przyniosło widoczne efekty. Bez obciążania mieszkańców wzrostem stawek podatków i opłat lokalnych, rok rocznie odnotowywany jest wzrost dochodów w budżecie. Spłata zadłużenia zaciągniętego w poprzedniej kadencji oraz realizowanie inwestycji bez ich kredytowania w ubiegłych latach przyczyniły się do znaczącego spadku PRZEDSZKOLE GMINNE Inwestycja przystosowania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie do prowadzenia w nim placówki oświatowej kosztowała 1,1 mln zł. Obiekt został zrewitalizowany. Oprócz urządzenia i wyposażenia sal dla przedszkolaków, wybudowano parking dla rodziców oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. fot. Gimnazjum w Uwielinach zadłużenia gminy i utrzymania go na poziomie 12 procent. W ostatnich czterech latach Gmina Prażmów nauczyła się także skutecznie pozyskiwać środki unijne. Dzisiaj prawie każda inwestycja jest finansowana przy udziale pozyskanych dotacji zewnętrznych. Udział środków zewnętrznych w tej kadencji w porównaniu z poprzednią wzrósł 6-krotnie. fot. Przedszkolny plac zabaw PUBLICZNE GIMNAZJUM W UWIELINACH fot. Sala informatyczna w Uwielinach KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK ze środków Ministerstwa i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 666 tys. zł. Następnie otrzymano refundację pozostałych kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PLACE ZABAW fot. Kompleks boisk sportowych Orlik graf. Pozyskane środki zewnętrzne na przestrzeni lat fot. Gminne przedszkole W bieżącym roku powstał także projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Uwielinach. Szkoła zostanie przygotowana na dynamiczny przyrost dzieci w wieku szkolnym na terenie W mijającej kadencji zrealizowano także szereg inwestycji drogowych. Kompleksowe modernizacje dróg na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł przeprowadzano na najbardziej wyeksploatowanych odcinkach. Wsparto fot. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej w Uwielinach gminy. Projekt zakłada dobudowanie nowego skrzydła szkoły. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa placówki zwiększy się 1152 m2. finansowo także remont drogi łączącej Gminę Prażmów z Gminą Chynów. Oto niektóre ze zrealizowanych inwestycji drogowych. fot. Bieg św. Franciszka w Prażmowie MODERNIZACJA DRÓG ul. Błońska w Błoniu ul. Szkolna/Leśna w Uwielinach ul. Zielonych Sosen w Białym Ługu Tradycyjnie w drugi pełny weekend września organizowane są także Dni Prażmowa. Dwudniowa impreza przyciąga INFRASTRUKTURA SPORTOWA Wyrównując szanse rozwojowe w zakresie aktywności fizycznej i zapobiegając wadom postawy u dzieci i młodzieży w Gminie Prażmów w mijającej kadencji konsekwentnie realizowany jest plan budowy niezbędnej infra- uwagę nie tylko mieszkańców gminy ale i sąsiadów. Dla dzieci przygotowane są liczne atrakcje dmuchańce-skakańce, ani- ul. Jarzębinowa w Gabryelinie fot. Turniej Piłki Nożnej w Prażmowie DNI PRAŻMOWA ul. Kalinowa w Bronisławowie ul. Główna w Nowym Wągrodnie struktury sportowej. Ponadto opracowano zapisy proceduralne mające zachęcić instytucje krzewiące kulturę fizyczną do pracy na naszym terenie (udostępnianie sal gimnastycznych i obiektów sportowych bezpłatnie dla stowarzyszeń i klubów). W gminny kalendarz wydarzeń sportowych wpisały się liczne imprezy zarówno dla amatorów siatkówki, piłki nożnej, kickboxingu, kolarstwa jak i biegania. fot. Turniej Pierwszego Kroku w Kickboxingu w Uwielinach macje i konkursy z nagrodami. Nieodłączną częścią imprezy są niedzielne obchody dożynkowe. Na scenie w tym roku zaprezentował się Kabaret CIACH oraz Grzegorz Hyży z zespołem TABB. ROZWIJAMY SIĘ JESTEŚMY AKTYWNI W tym samym roku z 50 procentowym wsparciem finansowym z Rządowego Programu Radosna Szkoła powstał nowoczesny plac zabaw przy szkołach w Uwielinach. Inwestycja kosztowała prawie 200 tys. zł. Z tego samego programu w 2013 roku wybudowano za kwotę 184 tys. zł (w tym 50 proc. dofinansowanie) kolejny plac zabaw przy szkołach w Prażmowie. Refundację w wysokości 35 tys. zł ze środków PROW uzyskał natomiast trzeci plac zabaw zlokalizowany w Woli Prażmowskiej. Jego budowa kosztowała 56,5 tys. zł (w tym fundusze sołeckie). fot. Plac zabaw w Uwielinach fot. Plac zabaw w Woli Prażmowskiej fot. Podczas imprezy dla dzieci przygotowany jest szereg atrakcji fot. W bieżącym roku Prażmów odwiedził Kabaret CIACH fot. Dni Prażmowa to okazja do integracji mieszkańców gminy fot.na scenie zaprezentował się także Grzegorz Hyży

4 DBAMY O HISTORIĘ BEZPIECZEŃSTWO PAMIĘTAMY fot. 150 rocznica śmierci poległych w Powstaniu Styczniowym Gmina w swoich działaniach w mijających czterech latach dawała wyraz troski o pamięć historyczną i tożsamość regionu. W 2013 roku z dofinansowaniem z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uruchomiono Internetowe Muzeum Regionalne Ziemi Prażmowskiej. Wśród historycznych dokumentów zbioru zamieszczonego na portalu praprazmow.pl znajdują się, pochodzące z prywatnych rąk, unikatowe fotografie dokumentujące życie mieszkańców fot. Internetowe Muzeum Ziemi Prażmowskiej z okresów przed i po II wojnie światowej. Wśród eksponatów znajdują się archiwalne dokumenty, monografie oraz współczesne fotografie uwieczniające historyczne przedmioty. fot. Marsz Niepodległości w Krępie Uroczyście obchodzono także rocznice bitew i wydarzeń, które miały miejsce na terenie gminy. We współpracy z sołectwem Krępa organizowano także doroczne marsze niepodległości w dniu 11 listopada. fot.70-lecie bitwy w Piskórce W minionych czterech latach podjęto także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. We współpracy finansowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Komendantem Mazowieckim Państwowej Straży Pożarnej zakupiono wart 631 tys. zł nowoczesny samochód strażacki dla Bez wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Zdrowia w mijającej kadencji udało się poszerzyć zakres świadczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrodnie. Nowoczesny samochód pozwoli na bardziej efektywne niesienie pomocy. Dzięki parametrom wyposażenia, przede wszystkim zbiorników ze środkami gaśniczymi, jednostka wchodząca w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego zyskała dodatkowe atuty w akcji ratowniczej. ZDROWIE dla pacjentów w Prażmowskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej o ginekologię, USG oraz rehabilitację. Gmina Prażmów w bieżącej kadencji wsparła także lokalny posterunek policji. Dla funkcjonariuszy zakupiono tablety z dostępem do internetu oraz przekazano środki finansowe w wysokości 30 tys. zł na zakup dodatkowego radiowozu do jednostki. fot. Gabinet ginekologiczny fot. Wóz strażacki OSP Wągrodno BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ W trosce o wygodę życia naszych mieszkańców Wójt we współpracy z Radą Gminy podjął szereg działań na rzecz mieszkańców gminy. Oto niektóre z nich: DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ fot. Prace odwodnieniowe fot. Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie fot. Odbiór odpadów komunalnych fot. L19 Od początku bieżącej kadencji dużo uwagi poświęcono kwestii odwodnienia. W minionych czterech latach odtworzono i zmodernizowano 18 km rowów odwadniających. Odmulono rzekę Zieloną, która jest głó- To także w tej kadencji zapadły strategiczne decyzje torujące drogę do skanalizowania terenu gminy Prażmów. Konsekwencją wypracowanych decyzji było Odbiór odpadów komunalnych stał się obowiązkiem gmin od lipca 2013 r. W Prażmowie wdrożenie sytemu było szybkie i sprawne. W między czasie w odpowiedzi na sugestie mieszkańców dokonano korekty harmonogramu wywozu, zwiększając częstotliwość wywozu odpadów segregowanych do Reagując na wycofywanie się z lokalnego rynku PKS-u we współpracy z ZTM uruchomiono pierwszą współfinansowaną linię ODWODNIENIE KANALIZACJA GOSPODARKA ODPADAMI dwóch razy w miesiącu. Modyfikacje nie wpłynęły na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Wdrożenie systemu pozwoliło na uszczelnienie całego systemu wywozu odpadów. TRANSPORT ZBIOROWY W mijającej kadencji dwukrotnie pozyskano także dotacje na łączną kwotę 68 tys. zł z Wojeautobusową. Wraz z otwarciem linii L-19 Gmina Prażmów znalazła się w lidze gmin, które mają ze stolicą nie tylko wspólne poło- wnym odbiornikiem wód z terenu gminy. Opracowano także nowe Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prażmów, w którym poza zapisami wyznaczającymi kierunki rozwoju, wykonano analizę hydrologiczną gminy. Owocem tej pracy było wyznaczenie w nowym studium zbiorników retencyjnych zabezpieczających przed powodzią tereny zabudowy mieszkaniowej. podpisanie Porozumienia Międzygminnego, na mocy którego ścieki z terenu gminy popłyną do piaseczyńskich oczyszczalni. Aktualnie przygotowywany jest projekt techniczny, który zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w pierwszych siedmiu wsiach. wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Działania kosztowały w sumie prawie 75 tys. zł. żenie geograficzne ale również wspólny bilet i komunikację. W mijającej kadencji pozyskano także liczne dotacje unijne i krajowe na projekty edukacyjne i społeczne. Gmina korzystając ze wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowała dodatkowe zajęcia dla uczniów wszystkich szkół. W 2011 rozpoczęto projekt Indywidualizacja procesu nauczania Gmina pozyskała także dotacje na projekty z związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. W partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. realizowany jest projekt Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Gmina Prażmów nawiązując do zmian systemowych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi pozyskała także dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekty o tematyce edukacyjno- -ekologicznej. i wychowania uczniów klas 1-3. Zajęcia pozalekcyjne były prowadzone z uczniami wymagającymi wyrównania braków jak i rozwijania kompetencji kluczowych. Projekt kosztował blisko 91 tys. zł. W 2012 roku rozpoczęto podobny projekt zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych Nasza szkoła, CYFRYZACJA na kwotę 60 tys. zł. W ramach niego powstanie sala komputerowa w filii Biblioteki Publicznej w Woli Prażmowskiej. Obecnie realizowany jest także wart 538,5 tys. zł projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W 2013 roku zorganizowano dla wszystkich szkół i indywidualnie dla uczniów konkurs ekologiczny Czysta Gmina czysty świat. Dofinansowanie w wysokości prawie 10 tys. zł w całości przeznaczono na zakup urządzeń wielofunkcyjnych do szkół oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców części plastycznej konkursu. W 2014 roku gmina nasza przyszłość. W ramach działania na kwotę 193 tys. zł poza organizacją licznych zajęć dodatkowych udało się doposażyć bazę oświatową o nowoczesne pomoce naukowe. W 2014 roku rozpoczęto projekt skierowany do uczniów gimnazjów. Projekt Moja przyszłość realizowany jest za kwotę blisko 50 tys. zł. w sieci. W ramach niego trzy szkoły z terenu gminy, filia biblioteki publicznej oraz 30 gospodarstw domowych wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Gmina opłacać będzie dostęp do sieci przez kolejnych 5 lat. zrealizowała kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie. Działanie kosztowało 15 tys. zł. Obecnie trwają prace nad budową ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-ekologicznej. I etap realizacji tego przedsięwzięcia wart 48 tys. zł także zyskał pozytywną opinię WFOŚiGW w Warszawie. fot. Ferie z unijnymi zajęciami fot. w sieci fot. Kampania ekologiczna EDUKACJA NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

5 Pobiegli pod opieką św. Franciszka W dniu 11 października br. przy kościele w Prażmowie w Biegu św. Franciszka pobiegło 137 uczestników, w tym 4 z czworonożnymi przyjaciółmi. Impreza była związana z obchodzonym w dniu 4 października w Kościele Katolickim wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu, który jest także patronem tutejszej parafii. Imprezę współorganizował Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów oraz Tadeusz Polak - Proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu. Najmłodsi rywalizowali na dystansie 700 m, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych na dystansie 1500 m a młodzież gimnazjalna i dorośli na dystansie prawie 5 km. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcom podczas ceremonii dekoracji, Wójt Grzegorz Pruszczyk, Ks. Proboszcz Tadeusz Polak oraz Sołtys wsi Wilcza Wólka Wiesława Świderska wręczyli nagrody rzeczowe akcesoria do biegania. Najlepszy zawodnik wśród najmłodszych przebiegł przez metę jeszcze przed upływem trzeciej minuty. Najlepsza zawodniczka dziewięć sekund później. Na podium stanęli: I miejsce Damian Choroś, II miejsce- Mateusz Pietrzak, III miejsce Dawid Łukaszewicz. Wśród dziewczynek najlepsza była Helena Piekarowicz, II miejsce zajęła Oliwia Kielak, a III miejsce Klaudia Gielecińska. Na dystansie 1500 m jako pierwszy dobiegł Mikołaj Grzegrzółka z czasem 5:19, tuż za nim na podium stanął jego brat Łukasz Grzegrzółka, III miejsce zajął Sebastian Choroś. Najlepsza z dziewcząt była Alicja Stawiarska z czasem 8:16, II miejsce zajęła Alicja Florczyńska, jako III na podium stanęła Zuzanna Kłosiewicz. W biegu głównym na dystansie 4825 m zaciętą walkę toczyło 60 zawodników. Jako pierwszy dobiegł Przemysław Osełka z czasem 17:28. Na II miejscu ze stratą prawie 3 minut dotarł Michał Konopka. Jako ostatni na podium stanął Piotr Szczepański. Wśród kobiet najlepsza była Magdalena Piekarowicz, który minęła linię mety po upływie 23 minut i 42 sekund. Na II miejscu uplasowała się Urszula Szokalska, która wraz z mężem wsparła organizację biegu. III miejsce wśród kobiet zajęła Iwona Lewandowska. W biegu głównym można było wziąć udział z psem, ponieważ św. Franciszek jest m.in. patronem zwierząt. W tej odrębnej kategorii na podium stanęli wraz ze swoimi psami: I miejsce Marcin Pape z czasem 23 minuty, II miejsce Marcin Ratajczyk, III miejsce Marcin Szylassa. W dniu 26 września 2014 r. na kompleksie boisk Orlik w Prażmowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Prażmów Wzięło w nim udział 12 drużyn z powiatu piaseczyńskiego z: Konstancina Jeziornej, Baniochy, Góry Kalwarii, Czaplinka, Uwielin, Pamiątki, Prac Małych, Tarczyna oraz gospodarze z Prażmowa. Dziewczęta grały w systemie każdy z każdym a chłopcy w podziale na grupy. Najlepsze z Prażmowa, najlepsi z Tarczyna Drużyna dziewcząt z Prażmowa zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nimi uplasowała się drużyna z Tarczyna, trzecie miejsce zajęła zaś drużyna z Góry Kalwarii. Rywalizację chłopców wygrała drużyna z Tarczyna. Tuż za nimi na podium znalazły się drużyny z Góry Kalwarii na drugim miejscu i Baniochy na trzecim. Najlepszym zawodnikom turnieju rozdano nagrody indywidualne. Najlepszymi sportowcami turnieju zarówno spośród dziewcząt, jak i chłopców zostali zawodnicy z Tarczyna: Łukasz Jakóbiak oraz Oliwia Traczyk. Najwięcej bramek strzelił zaś Hubert Kobierski z Góry Kalwarii i Weronika Cieślicka z Prażmowa. Najskuteczniejszymi bramkarzami zostali: Bartosz Kaczmarek z Góry Kalwarii oraz Aleksandra Matulka z Prażmowa. Organizacja imprezy sportowej I Turniej Piłki Nożnej Prażmów 2014 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku W 2015 roku wykonano następujące inwestycje: INWESTYCJE DROGOWE W 2015 roku wyremontowano ponad 8.125 m dróg za kwotę 1.392.371,43zł w następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L/398/2014 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 23 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L/398/2014 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 23 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3152 UCHWAŁA NR L/398/2014 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 16 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 października 2013 r. Poz. 3387 UCHWAŁA NR XLIII/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

1 Dokonuje zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego : -zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł

1 Dokonuje zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego : -zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł U C H W A Ł A Nr XIV/96/ 2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 r. Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik

Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik Fundusze unijne wszędzie. Jak każda z gmin, nasza Gmina Borki, korzysta również z funduszy unijnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2007 rok.

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2007 rok. Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2007 rok. Dochody Miasta Ząbki w 2007 roku Realizacja planu dochodów w 2007r. Plan dochodów w wysokości 48 662 071,29zł zrealizowano 60 000 000,00 w 106,77% na kwotę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 7 marca 2014 r.

Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 7 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo