S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C J A Ł MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA. Raport: John Doe ID: HA154821

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C J A Ł MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA. Raport: John Doe ID: HA154821"

Transkrypt

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C J A Ł MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA Raport: John Doe ID: HA Data: września H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m s, I n c. W s z e l k i e p r a w a z a s t r z e ż o n e.

2 WPROWADZENIE Należący do serii Przywództwo Raport Potencjału opisuje Twoje mocne strony oraz potrzeby rozwojowe w kontekście pełnienia roli menedżera i osoby na kierowniczym stanowisku. Raport oparty jest na Kwestionariuszu Osobowości Hogana (HPI) i zorganizowany jest w postaci siedmiu wymiarów; każdy wymiar poświęcony jest innemu komponentowi związanemu z efektywnym przywództwem. Przywództwo dotyczy budowania i utrzymywania wysoce efektywnych zespołów, przy jednoczesnym doprowadzaniu ludzi do rezygnacji z celów indywidualnych na rzecz celów zespołowych. Strona 3 definiuje wymiary HPI; a cały raport - zgodnie z tym, co jest napisane powyżej - jest zorganizowany wokół tych siedmiu wymiarów. Przywództwo dotyczy budowania i utrzymywania wysoce efektywnych zespołów, przy jednoczesnym skłanianiu ludzi do rezygnacji z celów indywidualnych na rzecz celów zespołowych. Na stronie 4. zaprezentowany jest Twój profil HPI. Dalsze strony opisują behawioralne i przywódcze implikacje płynące z Twoich wyników uzyskanych na każdym wymiarze HPI. Ostatnia część raportu zawiera zalecenia rozwojowe powiązane z Twoimi kompetencjami. Informacje te będą pomocne w miarę jak Twoja kariera będzie się rozwijać. PODŁOŻE Istnieje kilka punktów, które powinieneś mieć na uwadze, czytając ten raport. Po pierwsze, nie istnieje coś takiego jak "dobry" lub "zły" wynik. Istnieją pozytywne i negatywne implikacje, zarówno dla wysokich, jak i niskich wyników, choć dla pewnych kompetencji niektóre wyniki są bardziej istotne niż inne. Tak więc, powinieneś interpretować swój wynik w kontekście własnych aspiracji i celów zawodowych, a nie w kategoriach bezwzględnych. Po drugie, możesz zmienić swoje typowe zachowanie, ale zmiana zależy od trzech rzeczy. Najpierw musisz wiedzieć, co chcesz zmienić. Następnie, musisz podjąć decyzję, by to zmienić. I w końcu, musisz wiedzieć, jak to zmienić. Informacje zawarte w tym raporcie będą ważne dla wszelkich starań w kierunku zmiany i rozwoju. Po trzecie, wyniki pokazane w tym raporcie są oparte na badaniach nad przywództwem przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat na próbie obejmującej pracujących dorosłych oraz liderów. Ponadto, Twoje wyniki porównywane są do tych, które uzyskano w międzynarodowej próbie obejmującej ponad 00 osób zajmujących stanowiska kierownicze, a nie do ogólnej populacji. Chodzi o to, że raport porównuje Cię z osobami równorzędnymi Tobie, a nie z Twoim personelem. Wreszcie, jak wspomniano powyżej, najbardziej podstawową cechą lidera jest umiejętność budowania i utrzymywania wysoce skutecznego zespołu. Poszczególne części raportu dotyczą Twojego potencjału potrzebnego do osiągnięcia tego celu. I D : H A J o h n D o e

3 DEFINICJE Poniżej zdefiniowanych jest siedem skal Raportu Potencjału należącego do serii Przywództwo: Stabilność Ambicja Towarzyskość Wrażliwość Interpersonalna Systematyczność Dociekliwość Otwartość na Wiedzę Skala Stabilności odzwierciedla stopień, w jakim osoba jest spokojna, zrównoważona lub odwrotnie - humorzasta i ulegająca zmiennym nastrojom. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie pewnych siebie, nie poddających się przeciwnościom oraz optymistycznych. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie spiętych, drażliwych i pesymistycznych. Skala Ambicji ocenia stopień, w jakim osoba wydaje się być przywódcza, poszukująca statusu oraz ceniąca osiągnięcia. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie konkurujących i chętnych do rozwoju. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie nieasertywnych i mniej zainteresowanych posuwaniem się naprzód. Skala Towarzyskości ocenia stopień, w jakim osoba jawi się jako rozmowna i społecznie pewna siebie. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie otwartych, barwnych i impulsywnych, ponadto nie lubią pracować samodzielnie. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie powściągliwych i cichych; unikają kierowania uwagi na siebie i nie mają nic przeciwko pracy samodzielnej. Skala Wrażliwości Interpersonalnej odzwierciedla umiejętności społeczne, takt oraz zrozumienie dla innych. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie przyjacielskich, ciepłych i lubianych. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie niezależnych, szczerych i bezpośrednich. Skala Systematyczności dotyczy samokontroli i sumienności. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie zorganizowanych, niezawodnych i dokładnych; podążają za zasadami i łatwo poddają się kontroli. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie impulsywnych i elastycznych. Wykazują tendencję do przeciwstawiania się regułom i ścisłemu nadzorowi; aczkolwiek mogą być kreatywne i spontaniczne. Skala Dociekliwości odzwierciedla stopień, w jakim osoba wydaje się być zaciekawiona, żądna przygód i obdarzona wyobraźnią. Osoby osiągające wysokie wyniki wykazują tendencję do bycia bystrymi i wizjonerskimi, jednakże mogą łatwo się nudzić i nie zwracać uwagi na detale. Osoby osiągające niskie wyniki mają skłonność do bycia praktycznymi, skupionymi i zdolnymi do koncentrowania się przez długi czas. Skala Otwartości na Wiedzę odzwierciedla stopień, w jakim osoba korzysta z aktywności akademickiej oraz ceni edukację jako cel sam w sobie. Osoby osiągające wysokie wyniki wykazują tendencję do czerpania przyjemności z czytania i studiowania. Osoby osiągające niskie wyniki są mniej zainteresowane formalną edukacją, a bardziej praktycznym uczeniem się w pracy. I D : H A J o h n D o e

4 PROFIL POTENCJAŁU PRZYWÓDCZEGO Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI Raport jest Ważny i Interpretowalny I D : H A J o h n D o e

5 STABILNOŚĆ Dotyczy opanowania, optymizmu i stabilnych nastrojów. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Wydają się zachowywać spokój w sytuacjach stresowych Wysłuchują krytyki nie biorąc jej do siebie Mają świadomość swoich mocnych i słabych stron Uczą się na własnych błędach Są cierpliwi dla swoich pracowników IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że wydajesz się być spokojny i zrównoważony, odpowiadasz na coaching, wysłuchujesz informacji zwrotnej płynącej od pracowników oraz nie ustajesz w działaniu nawet, gdy jesteś sfrustrowany. I D : H A J o h n D o e

6 ANALIZA KOMPETENCYJNA OPANOWANIE: Zwykle jesteś w stanie poradzić sobie z presją i odpowiednio wyrażać swoje emocje. Mimo, że możesz czasem zdenerwować się lub sfrustrować, nie będziesz wykazywał tendencji do bycia wrogim i krytycznym wobec innych. SŁUCHANIE: Większość ludzi nie postrzega Cię ani jako pochłoniętego sobą, ani jako obojętnego wobec innych. Mogą oni liczyć na Twoją uwagę, zrozumienie i że nie będziesz źle traktował innych. UCZENIE SIĘ I OSOBISTA PODATNOŚĆ NA COACHING: Jesteś zainteresowany informacją zwrotną na temat Twojej wydajności i wydajesz się być w stanie wyciągać dobre ze złego. Inni postrzegają Cię jako zdającego sobie sprawę ze swoich błędów i unikającego ich powielania. Powinieneś dobrze radzić sobie z informacją zwrotną i uczyć się na podstawie przeszłych doświadczeń. BUDOWANIE RELACJI: Twoja stałość i przewidywalność wzmocni Twoją zdolność do budowania i utrzymywania relacji. ZARZĄDZANIE STRESEM: Zdajesz się we właściwy sposób radzić sobie ze stresem, który rzadko zakłóca Twoją zdolność do wykonywania swojej pracy w terminowy sposób. I D : H A J o h n D o e

7 AMBICJA Dotyczy przejmowania inicjatywy, bycia konkurującym oraz poszukiwania ról przywódczych. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Ustalają realistyczne cele do osiągnięcia W relacjach bilansują finezję z konfrontacją Przejmują kontrolę nad projektami, które maksymalizują ich aktualne umiejętności i mocne strony Są gotowi wypowiadać się publicznie Akceptują wyzwania zgodne z poziomem ich umiejętności IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że wydajesz się być pewny siebie oraz - kiedy jest to konieczne - chętny do przejmowania kontroli nad grupą lub projektem, jednakże czujesz się w równym stopniu komfortowo pozwalając innym przejąć rolę lidera. ANALIZA KOMPETENCYJNA ORIENTACJA NA DZIAŁANIE: Zwykle jesteś zorientowany na działanie i inni mogą polegać na tym, że doprowadzisz sprawy do końca. ROZWÓJ KARIERY: Zdajesz się być odpowiednio zainteresowany rozwijaniem swojej kariery i sprawiasz wrażenie chętnego do podążania za szansami, które się ukazują. INICJATYWA: Wydajesz się być skłonny do podejmowania i realizowania inicjatyw w momencie, gdy problemy wymagają uwagi. Jednocześnie zdajesz się być chętny do wspierania ważnych inicjatyw innych osób. OSIĄGANIE REZULTATÓW: Sprawiasz wrażenie skłonnego do współpracy z innymi w celu zapewnienia, że projekty zostaną dokończone, a terminy spełnione; inni mają pewność, że użyjesz całej niezbędnej energii, by sprostać swoim celom i zadaniom. PODEJMOWANIE DECYZJI: Zwykle nie masz problemów z podejmowaniem decyzji, szczególnie, kiedy masz wystarczającą ilość informacji. Jeśli uważasz, że inni posiadają kwalifikacje, angażujesz ich w proces decyzyjny. I D : H A J o h n D o e

8 TOWARZYSKOŚĆ Dotyczy sprawiania wrażenia osoby rozmownej, śmiałej w relacjach społecznych oraz ceniącej rozrywkę. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Wydają się być dostępni, nie zachowują się z rezerwą Czują się komfortowo zarówno pracując samodzielnie, jak i z innymi Preferują bardziej formalne niż nieformalne spotkania Dostarczają pracownikom stosowną informację zwrotną Balansują mówienie i słuchanie IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś elastyczny w podejściu do swojego czasu i nie masz nic przeciwko zarówno pracy samodzielnej, jak i jako członek zespołu. Dobrze wypadasz przed publicznością, ale nie potrzebujesz być w centrum uwagi lub stale na scenie. ANALIZA KOMPETENCYJNA INICJOWANIE INTERAKCJI: Jesteś w stanie inicjować i budować dobre relacje z innymi osobami w Twojej organizacji, w tym z ludźmi, których jeszcze nie znasz. ENERGIA: Inni postrzegają Cię jako posiadającego odpowiednią energię i entuzjazm dla nowych osób i projektów. DOSTĘPNOŚĆ: Twoja zdolność do inicjowania interakcji z nowymi ludźmi jest ważną dla liderów umiejętnością. Rozwijaj dalej kontakty w organizacji i angażuj swoich ludzi w interakcje. SIEĆ KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH: Twoje umiejętności budowania sieci relacji są wystarczające do utrzymywania Cię w kontakcie z organizacją. ORIENTACJA NA ZESPÓŁ: Inni postrzegają Cię jako partycypującego we właściwy sposób w zadaniach zespołowych. I D : H A J o h n D o e

9 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA Dotyczy bycia miłym, liczącym się z innymi oraz wprawnym w podtrzymywaniu relacji. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Nie są wymagający Gruntownie rozważają opinie innych Spełniają to, co obiecują Zapewniają pracownikom strukturę i uwagę Natychmiast stawiają czoło problemom IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś miłą i tolerancyjną osobą, która mimo to - jeśli jest to konieczne - jest gotowa zająć stanowisko. Inni będą Cię widzieć jako przychylnego i sympatycznego; a co za tym idzie, powinieneś dzielić się informacją, że nie jest łatwo Cię przekonać. ANALIZA KOMPETENCYJNA WSPÓŁCZUCIE: Zdajesz się odpowiednio troszczyć o pomyślność swoich pracowników i być czujnym na zmiany w ich morale. WSPÓŁPRACA: Zwykle jesteś kooperującym i świadomym graczem zespołowym. Prawdopodobnie zachęcasz swoich pracowników do współpracy i działania jako zespół. POSZUKIWANIE WKŁADU: Wydajesz się być skłonny do wysłuchiwania informacji zwrotnej dotyczącej osiąganych przez Ciebie wyników, ale możesz wykazywać tendencję do traktowania negatywnych komentarzy zbyt osobiście. KONFRONTOWANIE SIĘ Z PODWŁADNYMI: Generalnie jesteś tolerancyjną osobą, ale równocześnie jesteś gotowy do konfrontowania się z ludźmi, kiedy jest oczywiste, że trzeba to zrobić. NIEZALEŻNOŚĆ DZIAŁANIA: Mimo, że rozumiesz znaczenie konsensusu, będziesz zajmował stanowisko w kwestiach związanych z kluczowymi wartościami i zasadami. I D : H A J o h n D o e

10 SYSTEMATYCZNOŚĆ Dotyczy bycia starannym, niezawodnym oraz podporządkowanym zasadom. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Są uporządkowani i godni zaufania Są zdolni do przystosowywania się do zmian Osiągają równowagę między szybkością a precyzją Właściwie planują i trzymają się harmonogramów Delegują odpowiedzialnie IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś dość staranny i troszczysz się o przestrzeganie procedur. Jednakże, wydajesz się być także zdolnym do zmiany kierunku działania i bycia elastycznym, gdy jest to konieczne. ANALIZA KOMPETENCYJNA RADZENIE SOBIE Z NIEJEDNOZNACZNOŚCIĄ: Wydajesz się być w stanie pracować bez ciągłej pomocy i wskazówek. Zdajesz się być bardziej skłonny rozważać za i przeciw dotyczące niejasnej kwestii, a następnie podjąć decyzję, niż prosić swojego szefa o wytyczne. ELASTYCZNOŚĆ: Zwykle jesteś chętny zmianie i adaptowaniu nowych metod wykonywania zadań, szczególnie, jeśli otrzymujesz solidne argumenty. PLANOWANIE: Rozumiesz, jak zrównoważyć korzyści płynące z trzymania się planu z korzyściami ze zmiany planu w celu usprawnienia procesu. Wiesz, że reguły są konieczne, ale nie trzymasz się ich sztywno. ZWRACANIE UWAGI NA DETALE I TERMINY: Mimo, że szanujesz wymagania i terminy projektu, nie masz oporów przed delegowaniem zadań, o ile inni utrzymują jakość oraz przestrzegają terminów. ORIENTACJA NA ZASADY: Rozumiesz dlaczego reguły są ważne w organizacji i czujesz się komfortowo, kiedy ich przestrzegasz. I D : H A J o h n D o e

11 DOCIEKLIWOŚĆ Dotyczy bycia ciekawym, obdarzonym wyobraźnią oraz łatwo ulegającym znudzeniu. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Elastycznie podchodzą do rozwiązywania problemów Mają zainteresowania pozabiznesowe Są chętni do spekulowania na temat scenariuszy biznesowych Posiadają prawidłowy poziom wyobraźni Rozumieją zarówno praktyczne, jak i technologiczne rozwiązania IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś otwarty i zainteresowany, ale masz praktyczne podejście do rozwiązywania problemów i możesz na dłużej zatrzymać się nad zadaniem bez ulegania znudzeniu. ANALIZA KOMPETENCYJNA KREATYWNOŚĆ: Zdajesz się zachowywać równowagę pomiędzy utartymi procedurami rozwiązywania problemów a otwartością na innowacyjne metody. ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ: Możesz niekoniecznie wspierać nowe pomysły, ale jesteś wystarczająco otwarty na te, które wydają się być użyteczne. CIEKAWOŚĆ: Zdajesz się zachowywać równowagę pomiędzy skupieniem na aktualnym zadaniu a czujnością na nowe źródła informacji, które mogą być przydatne do ukończenia tego zadania. WIZJA: Zdajesz się wystarczająco dbać o szerokie spojrzenie na problem. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Czujesz się wygodnie rozwiązując problemy w standardowy sposób albo używając innowacyjnych metod do wykonania zadania. I D : H A J o h n D o e

12 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ Dotyczy korzystania z formalnej edukacji oraz aktywnego pozostawania na bieżąco w kwestiach biznesowych i technicznych. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Korzystają z możliwości szkoleniowych Czerpią przyjemność z uczenia się nowych technologii Zachęcają pracowników do pozostawania na bieżąco z kwestiami technologicznymi Reagują pozytywnie na prośby dotyczące szkolenia pracowników Wspierają rozwój personelu IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że powinieneś być zainteresowany uczeniem się nowego materiału i rozumiesz potrzebę bycia na bieżąco, ale również postrzegasz edukację bardziej jako praktyczne narzędzie, niż cel sam w sobie. ANALIZA KOMPETENCYJNA BYCIE NA BIEŻĄCO: Wydajesz się być odpowiednio zainteresowany zapoznawaniem się z nowinkami w biznesie, finansach i technologii. SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ: Kiedy widzisz zastosowanie dla nowego materiału, uczysz się go natychmiast. STYL UCZENIA SIĘ: Uczysz się równie dobrze poprzez praktykę, jak i formalne szkolenia. TRAFNE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Twój styl komunikacji jest rzeczowy i zorientowany na problem. Inne osoby docenią Twoją bezpośredniość, chociaż mogą pytać o dodatkowe informacje. MOTYWACJA INTELEKTUALNA: Wydajesz się być odpowiednio zainteresowany zdobywaniem nowych umiejętności w celu podniesienia swoich zawodowych kwalifikacji. I D : H A J o h n D o e

13 REKOMENDACJE ROZWOJOWE STABILNOŚĆ OPANOWANIE: Na stanowisku lidera Twoi podwładni będą postrzegać Cię jako wzorzec zachowań. Ponieważ jesteś przykładem dla innych, dziel się z nimi przydatnymi wskazówkami i technikami. Pomimo, iż w większości sytuacji zachowujesz spokój, zapewne istnieje jedna lub dwie rzeczy, które naprawdę Cię denerwują. Zidentyfikuj wydarzenia, które mogą Cię zirytować, spróbuj je przewidzieć i kontroluj swój gniew, gdy wystąpią. SŁUCHANIE: Wydajesz się być zdolny do odsunięcia na bok swoich osobistych problemów i - kiedy to konieczne - zwrócenia uwagi na problemy innych. UCZENIE SIĘ I OSOBISTA PODATNOŚĆ NA COACHING: Zidentyfikuj swoje mocne strony i wykorzystaj je pracując na obszarach rozwojowych. Poproś zaufanych kolegów o ukierunkowaną, ściśle określoną informację zwrotną dotyczącą Twojej wydajności. Wydajesz się konstruktywnie przyjmować informację zwrotną, nie odbierając jej osobiście. BUDOWANIE RELACJI: W większości sytuacji raczej zachowujesz spokój, co wzmacnia Twoją zdolność do budowania relacji z innymi. W dalszym ciągu zachowuj się w ten sposób i bądź wzorem dla innych członków organizacji. ZARZĄDZANIE STRESEM: Jako lider, pamiętaj, że nie wszyscy są w stanie radzić sobie z presją tak dobrze, jak Ty. Staraj się zrozumieć, jak Twoja grupa reaguje na obciążenie pracą oraz, w stosownych przypadkach, podejmij działania w celu zredukowania poziomu stresu w swoim zespole. Podziel się z członkami swojego zespołu sugestiami dotyczącymi zarządzania stresem i korzystania z technik redukowania stresu. Powinieneś służyć jako wzór do naśladowania w tej dziedzinie. I D : H A J o h n D o e

14 AMBICJA ORIENTACJA NA DZIAŁANIE: Jako lider, możesz zachowywać ostrożność w podejmowaniu działań, zwłaszcza w obliczu gry o dużą stawkę lub w warunkach niepewności. Upewnij się, że podejmujesz decyzje i zaczynasz działać w odpowiednim czasie. ROZWÓJ KARIERY: Zwykle będziesz wykorzystywać każdą szansę na rozwój swojej kariery. Zrób krok wstecz i zastanów się, czy mógłbyś być jeszcze bardziej aktywny w poszukiwaniu dróg rozwoju Twojej kariery. INICJATYWA: Czujesz się wygodnie zarówno pracując jako część zespołu, jak i przewodząc wówczas, gdy wymaga tego sytuacja. To mocna strona, na której możesz się oprzeć. OSIĄGANIE REZULTATÓW: Jesteś energiczny i lubisz doprowadzać sprawy do końca. Postaraj się obdarzyć członków swojego zespołu kredytem zaufania. Zaangażuj swoich pracowników w procesy planowania oraz podejmowania decyzji powiązane z ich zadaniami. PODEJMOWANIE DECYZJI: Szukaj możliwości wciągania podwładnych w proces podejmowania decyzji w celu zwiększenia zaangażowania i budowania pracy zespołowej. Bycie zaangażowanymi w podejmowanie decyzji jest świetnym narzędziem rozwojowym dla podwładnych. I D : H A J o h n D o e

15 TOWARZYSKOŚĆ INICJOWANIE INTERAKCJI: Codziennie zamieniaj kilka słów z każdym swoim pracownikiem na danym stanowisku pracy. ENERGIA: Wydajesz się być osobą aktywną, która pobudza pracę grupy, co jest istotną cechą lidera. Podtrzymuj swoją energię podczas interakcji, szczególnie, kiedy zaczynasz czuć się znudzony lub niezaangażowany. DOSTĘPNOŚĆ: Miej pewność, że jesteś dostępny dla wszystkich członków Twojego zespołu i że podświadomie nie faworyzujesz pewnych osób. SIEĆ KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH: Upewnij się, że sieć Twoich relacji obejmuje istotne części Twojej organizacji. Mimo, że możesz mieć dobrą sieć kontaktów w organizacji, spróbuj w każdym kwartale ugruntować stosunki z co najmniej jednym nowym departamentem lub oddziałem. Dostrzeż, że sieć Twoich relacji zmienia się i że należy je pielęgnować, aby zostały podtrzymane. Jeśli nie rozmawiałeś ostatnio z konkretną osobą, zadzwoń do niej. Nie pozwól, by relacje uległy stagnacji lub oddaleniu. ORIENTACJA NA ZESPÓŁ: Wydajesz się czuć komfortowo zarówno w pracy zespołowej, jak i samodzielnej. Jest to zdrowe podejście, ponieważ niektóre zadania zostaną najlepiej wykonane w zespole, podczas gdy inne - indywidualnie. I D : H A J o h n D o e

16 WSPÓŁCZUCIE: WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA Zwracaj uwagę na środowisko pracy Twojego zespołu i dawaj pracownikom do zrozumienia, że dbasz o ich morale. Najprawdopodobniej zachowujesz równowagę pomiędzy zorientowaniem na pracę i zorientowaniem na ludzi. Ta zdolność pozwoli Ci zmaksymalizować efektywność Twojego zespołu. WSPÓŁPRACA: Wykonujesz dobrą pracę nakłaniając innych do wspólnego działania, sam również wiesz, kiedy należy przyłączyć się do innych i wspólnie zająć się zadaniami. Ta umiejętność jest ważna; szukaj sposobności, by korzystać z niej w przyszłości. POSZUKIWANIE WKŁADU: Nie przyjmuj pozycji obronnej w stosunku do negatywnej informacji zwrotnej. Kontynuuj poszukiwanie informacji zwrotnej; zidentyfikuj ludzi, którym ufasz i zabiegaj o ich komentarze. KONFRONTOWANIE SIĘ Z PODWŁADNYMI: Pamiętaj, aby od razu zajmować się kwestiami problematycznymi; nie czekaj, aż kryzys pojawi się tuż przed działaniem. NIEZALEŻNOŚĆ DZIAŁANIA: Nie szukasz konfrontacji, ale jesteś gotowy wystąpić przed szeregiem, szczególnie gdy w grę wchodzi reprezentowanie Twojego zespołu przed większą strukturą. I D : H A J o h n D o e

17 RADZENIE SOBIE Z NIEJEDNOZNACZNOŚCIĄ: SYSTEMATYCZNOŚĆ Jako lider, prawdopodobnie zachowujesz równowagę pomiędzy zorganizowaniem i planowaniem a zdolnością do działania w warunkach braku jakichkolwiek wytycznych. Możesz być dla innych wzorem do naśladowania w tym obszarze. ELASTYCZNOŚĆ: Mimo, że zwykle jesteś dobrze zorganizowany i ostrożny, jesteś w stanie wprowadzać zmiany w ostatniej chwili. Jako lider, powinieneś służyć jako mentor lub coach tym, którzy wydają się być nieelastyczni w swoim planowaniu. PLANOWANIE: Pełniąc rolę lidera, Twoi ludzie doceniają, jak się rozwijasz i stosujesz się do planów i harmonogramów, ponadto wiedzą, że będziesz w stanie dostosować się do koniecznych zmian. Zachęcaj i angażuj swoich ludzi w wysiłki związane z planowaniem. ZWRACANIE UWAGI NA DETALE I TERMINY: Jako lider, prawdopodobnie równoważysz szerokie spojrzenie na pracę Twojego zespołu (strategie, planowanie) ze zrozumieniem, w jaki sposób ludzie z Twojej grupy faktycznie wykonują swoja pracę. Utrzymuj nadal to zbalansowane podejście. Inni chętnie korzystają z autonomii, jaką im dajesz. Rób to nadal nie rezygnując z odpowiedzialności. ORIENTACJA NA ZASADY: Zazwyczaj podążasz za istotnymi zasadami w organizacji, chociaż jesteś elastyczny co do mniej ważnych reguł. Jest to zdrowe podejście, pamiętaj jednak że, ludzie przyglądają Ci się biorąc z Ciebie przykład. Uważaj, aby nie stworzyć działu złożonego jedynie z osób łamiących zasady, które po prostu podążają za Twoim przewodnictwem. I D : H A J o h n D o e

18 DOCIEKLIWOŚĆ KREATYWNOŚĆ: Prawdopodobnie funkcjonujesz równie dobrze zarówno w sytuacjach wymagających praktycznego rozwiązywania problemów, jak i w tych, w których oczekuje się nowego podejścia. Członkowie Twojego zespołu mogą nie być tak wyważeni, jak Ty. Pracuj, by rozwijać swoich podwładnych tak, aby zrozumieli, kiedy innowacja jest użyteczna. ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ: Wspieraj nowe, sensowne pomysły, pobudzaj swój zespół do burzy mózgów i bądź kreatywna. Rozpoznawaj w organizacji godne naśladowania osoby, które odnoszą sukcesy w przedstawianiu nowych idei i naucz się kilku technik prowadzenia grup fokusowych. CIEKAWOŚĆ: Prawdopodobnie zadajesz pytania w celu zwiększenia swojej wiedzy na temat nowych technologii, postępu itp. Trwaj w tym i zachęcaj swój zespół, aby robił to samo. WIZJA: Możesz wykazywać tendencję do preferowania konkretnych celów bardziej, niż dbania o szeroką perspektywę, aczkolwiek rozumiesz istotę obydwu tych zagadnień. Jako lider, powinieneś łączyć orientację na zadania z wizją przyszłości. Członkowie Twojej grupy muszą znać Twoją wizję zespołu oraz organizacji. Jeśli jej jeszcze nie przekazałeś, powinieneś zrobić to jak najszybciej. Dobrze jest zacząć od wizji korporacyjnej. Skonsultuj to z tymi, którzy są postrzegani jako rozumiejący szerszą perspektywę. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Zastanów się, które rodzaje działań zmierzających do rozwiązania problemu najbardziej Ci odpowiadają (np. praktyczne vs strategiczne) i wybieraj zadania, które podkreślają Twoje mocne strony. Alternatywnie, jeżeli Twoja obecna praca wymaga jednego stylu rozwiązywania problemów, a Ty czujesz, że jest czas na zmianę, wówczas rozważ zadania, które pozwolą Ci bardziej wykorzystać Twoje preferowane sposoby myślenia. I D : H A J o h n D o e

19 BYCIE NA BIEŻĄCO: OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ Korzystaj z różnorodnych źródeł, aby być na bieżąco z aktualnościami. Poleganie tylko na jednym lub dwóch źródłach informacji może kierować w ślepy zaułek. Używaj Internetu w celu znalezienia dodatkowych zasobów. SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ: Raczej korzystasz ze szkoleń zawodowych i programów rozwoju umiejętności. Kontynuuj poszukiwanie takich możliwości. Nawet szkolenie, które może wydawać się nie powiązane z pracą zawodową (np. z umiejętności komunikacyjnych, czy z rozwiązywania problemów) może być długoterminowo opłacalne. STYL UCZENIA SIĘ: Zdajesz się dobrze przyswajać wiedzę zarówno poprzez praktykę, jak i przez ćwiczenia teoretyczne. Stosuj dla własnych korzyści obydwa sposoby uczenia się. Jako lider, powinieneś mieć świadomość, że członkowie zespołu mogą uczyć się w różny sposób oraz mogą nie być podatni na niektóre modele treningu. TRAFNE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Inni zwykle będą w stanie zrozumieć Twoje pisemne notatki. Szukaj informacji zwrotnej na temat sposobów uczynienia ich jeszcze bardziej efektywnymi. Zidentyfikuj osobę, która nie ma problemów z pisaniem, poproś o pewne rady dotyczące redagowania i naucz się tajników zawodowych związanych z tą kwestią. MOTYWACJA INTELEKTUALNA: Jest równie ważnym, by uczyć się nowych umiejętności zawodowych, jak i nowych umiejętności zarządzania. Liderzy potrzebują perspektywy i umiejętności rozwiązywania problemów, które są zawarte w dobrych seminariach i programach szkoleniowych na temat zarządzania. Uznaj, że Twoi pracownicy także powinni uczestniczyć zarówno w konkretnych, powiązanych z ich pracą szkoleniach, jak i seminariach dotyczących umiejętności zarządczych i administracyjnych. I D : H A J o h n D o e

20 Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyniki w Podskalach (Liczba Itemów potwierdzonych / Liczba Itemów w Podskali) Stabilność 2. Wyrozumiałość 2/5 3. Brak Niepokoju 3/4 4. Brak Poczucia Winy 3/6 5. Spokój 3/4 6. Zrównoważenie 4/5 7. Brak Skarg Somatycznych 5/5 8. Ufność 1/3 9. Uznanie Autorytetu 5/5 Ambicja. Konkurowanie 3/5 11. Pewność Siebie 3/3 12. Samospełnienie 6/6 13. Przywództwo 5/6 14. Tożsamość 2/3 15. Brak Lęku Społecznego 4/6 Towarzyskość 16. Zamiłowanie do Przyjęć 2/5 17. Zamiłowanie do Bycia w Tłumie 2/4 18. Poszukiwanie Doświadczeń 3/6 19. Ekshibicjonizm 5/5. Zabawianie 2/4 Wrażliwość Interpersonalna 21. Bycie Łatwym we Współżyciu 5/5 22. Taktowność 4/4 23. Opiekuńczość 4/4 24. Lubienie Ludzi 6/6 25. Brak Wrogości 0/3 Systematyczność 26. Prawość 5/5 27. Pracowitość 3/4 28. Perfekcjonizm 5/5 29. Zależność 3/3. Przewidywalność 3/4 31. Kontrola Impulsów 0/5 32. Unikanie Kłopotów 1/5 Dociekliwość 33. Chęć Zrozumienia 5/5 34. Ciekawość 3/3 35. Poszukiwanie Ekscytacji 5/5 36. Zamiłowanie do Gier Umysł. 1/3 37. Pomysłowość 0/5 38. Ciekawość Kulturalna 0/4 Otwartość na Wiedzę 39. Edukacja 2/3. Zdolności Numeryczne 3/3 41. Dobra Pamięć 2/4 42. Czytanie 0/4 I D : H A J o h n D o e

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności...

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności... Spis treści 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3 1. 1. Osobowość... 4 1. 2. Samoocena... 8 1. 2. 1. Test samooceny... 8 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11 2. Umiejętności...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach.

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. MeTODY Audyt procesowy Michael Hammer Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. Zarządzanie procesami stało się powszechnie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo