S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C J A Ł MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA. Raport: John Doe ID: HA154821

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C J A Ł MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA. Raport: John Doe ID: HA154821"

Transkrypt

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C J A Ł MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA Raport: John Doe ID: HA Data: września H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m s, I n c. W s z e l k i e p r a w a z a s t r z e ż o n e.

2 WPROWADZENIE Należący do serii Przywództwo Raport Potencjału opisuje Twoje mocne strony oraz potrzeby rozwojowe w kontekście pełnienia roli menedżera i osoby na kierowniczym stanowisku. Raport oparty jest na Kwestionariuszu Osobowości Hogana (HPI) i zorganizowany jest w postaci siedmiu wymiarów; każdy wymiar poświęcony jest innemu komponentowi związanemu z efektywnym przywództwem. Przywództwo dotyczy budowania i utrzymywania wysoce efektywnych zespołów, przy jednoczesnym doprowadzaniu ludzi do rezygnacji z celów indywidualnych na rzecz celów zespołowych. Strona 3 definiuje wymiary HPI; a cały raport - zgodnie z tym, co jest napisane powyżej - jest zorganizowany wokół tych siedmiu wymiarów. Przywództwo dotyczy budowania i utrzymywania wysoce efektywnych zespołów, przy jednoczesnym skłanianiu ludzi do rezygnacji z celów indywidualnych na rzecz celów zespołowych. Na stronie 4. zaprezentowany jest Twój profil HPI. Dalsze strony opisują behawioralne i przywódcze implikacje płynące z Twoich wyników uzyskanych na każdym wymiarze HPI. Ostatnia część raportu zawiera zalecenia rozwojowe powiązane z Twoimi kompetencjami. Informacje te będą pomocne w miarę jak Twoja kariera będzie się rozwijać. PODŁOŻE Istnieje kilka punktów, które powinieneś mieć na uwadze, czytając ten raport. Po pierwsze, nie istnieje coś takiego jak "dobry" lub "zły" wynik. Istnieją pozytywne i negatywne implikacje, zarówno dla wysokich, jak i niskich wyników, choć dla pewnych kompetencji niektóre wyniki są bardziej istotne niż inne. Tak więc, powinieneś interpretować swój wynik w kontekście własnych aspiracji i celów zawodowych, a nie w kategoriach bezwzględnych. Po drugie, możesz zmienić swoje typowe zachowanie, ale zmiana zależy od trzech rzeczy. Najpierw musisz wiedzieć, co chcesz zmienić. Następnie, musisz podjąć decyzję, by to zmienić. I w końcu, musisz wiedzieć, jak to zmienić. Informacje zawarte w tym raporcie będą ważne dla wszelkich starań w kierunku zmiany i rozwoju. Po trzecie, wyniki pokazane w tym raporcie są oparte na badaniach nad przywództwem przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat na próbie obejmującej pracujących dorosłych oraz liderów. Ponadto, Twoje wyniki porównywane są do tych, które uzyskano w międzynarodowej próbie obejmującej ponad 00 osób zajmujących stanowiska kierownicze, a nie do ogólnej populacji. Chodzi o to, że raport porównuje Cię z osobami równorzędnymi Tobie, a nie z Twoim personelem. Wreszcie, jak wspomniano powyżej, najbardziej podstawową cechą lidera jest umiejętność budowania i utrzymywania wysoce skutecznego zespołu. Poszczególne części raportu dotyczą Twojego potencjału potrzebnego do osiągnięcia tego celu. I D : H A J o h n D o e

3 DEFINICJE Poniżej zdefiniowanych jest siedem skal Raportu Potencjału należącego do serii Przywództwo: Stabilność Ambicja Towarzyskość Wrażliwość Interpersonalna Systematyczność Dociekliwość Otwartość na Wiedzę Skala Stabilności odzwierciedla stopień, w jakim osoba jest spokojna, zrównoważona lub odwrotnie - humorzasta i ulegająca zmiennym nastrojom. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie pewnych siebie, nie poddających się przeciwnościom oraz optymistycznych. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie spiętych, drażliwych i pesymistycznych. Skala Ambicji ocenia stopień, w jakim osoba wydaje się być przywódcza, poszukująca statusu oraz ceniąca osiągnięcia. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie konkurujących i chętnych do rozwoju. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie nieasertywnych i mniej zainteresowanych posuwaniem się naprzód. Skala Towarzyskości ocenia stopień, w jakim osoba jawi się jako rozmowna i społecznie pewna siebie. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie otwartych, barwnych i impulsywnych, ponadto nie lubią pracować samodzielnie. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie powściągliwych i cichych; unikają kierowania uwagi na siebie i nie mają nic przeciwko pracy samodzielnej. Skala Wrażliwości Interpersonalnej odzwierciedla umiejętności społeczne, takt oraz zrozumienie dla innych. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie przyjacielskich, ciepłych i lubianych. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie niezależnych, szczerych i bezpośrednich. Skala Systematyczności dotyczy samokontroli i sumienności. Osoby osiągające wysokie wyniki sprawiają wrażenie zorganizowanych, niezawodnych i dokładnych; podążają za zasadami i łatwo poddają się kontroli. Osoby osiągające niskie wyniki sprawiają wrażenie impulsywnych i elastycznych. Wykazują tendencję do przeciwstawiania się regułom i ścisłemu nadzorowi; aczkolwiek mogą być kreatywne i spontaniczne. Skala Dociekliwości odzwierciedla stopień, w jakim osoba wydaje się być zaciekawiona, żądna przygód i obdarzona wyobraźnią. Osoby osiągające wysokie wyniki wykazują tendencję do bycia bystrymi i wizjonerskimi, jednakże mogą łatwo się nudzić i nie zwracać uwagi na detale. Osoby osiągające niskie wyniki mają skłonność do bycia praktycznymi, skupionymi i zdolnymi do koncentrowania się przez długi czas. Skala Otwartości na Wiedzę odzwierciedla stopień, w jakim osoba korzysta z aktywności akademickiej oraz ceni edukację jako cel sam w sobie. Osoby osiągające wysokie wyniki wykazują tendencję do czerpania przyjemności z czytania i studiowania. Osoby osiągające niskie wyniki są mniej zainteresowane formalną edukacją, a bardziej praktycznym uczeniem się w pracy. I D : H A J o h n D o e

4 PROFIL POTENCJAŁU PRZYWÓDCZEGO Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI Raport jest Ważny i Interpretowalny I D : H A J o h n D o e

5 STABILNOŚĆ Dotyczy opanowania, optymizmu i stabilnych nastrojów. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Wydają się zachowywać spokój w sytuacjach stresowych Wysłuchują krytyki nie biorąc jej do siebie Mają świadomość swoich mocnych i słabych stron Uczą się na własnych błędach Są cierpliwi dla swoich pracowników IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że wydajesz się być spokojny i zrównoważony, odpowiadasz na coaching, wysłuchujesz informacji zwrotnej płynącej od pracowników oraz nie ustajesz w działaniu nawet, gdy jesteś sfrustrowany. I D : H A J o h n D o e

6 ANALIZA KOMPETENCYJNA OPANOWANIE: Zwykle jesteś w stanie poradzić sobie z presją i odpowiednio wyrażać swoje emocje. Mimo, że możesz czasem zdenerwować się lub sfrustrować, nie będziesz wykazywał tendencji do bycia wrogim i krytycznym wobec innych. SŁUCHANIE: Większość ludzi nie postrzega Cię ani jako pochłoniętego sobą, ani jako obojętnego wobec innych. Mogą oni liczyć na Twoją uwagę, zrozumienie i że nie będziesz źle traktował innych. UCZENIE SIĘ I OSOBISTA PODATNOŚĆ NA COACHING: Jesteś zainteresowany informacją zwrotną na temat Twojej wydajności i wydajesz się być w stanie wyciągać dobre ze złego. Inni postrzegają Cię jako zdającego sobie sprawę ze swoich błędów i unikającego ich powielania. Powinieneś dobrze radzić sobie z informacją zwrotną i uczyć się na podstawie przeszłych doświadczeń. BUDOWANIE RELACJI: Twoja stałość i przewidywalność wzmocni Twoją zdolność do budowania i utrzymywania relacji. ZARZĄDZANIE STRESEM: Zdajesz się we właściwy sposób radzić sobie ze stresem, który rzadko zakłóca Twoją zdolność do wykonywania swojej pracy w terminowy sposób. I D : H A J o h n D o e

7 AMBICJA Dotyczy przejmowania inicjatywy, bycia konkurującym oraz poszukiwania ról przywódczych. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Ustalają realistyczne cele do osiągnięcia W relacjach bilansują finezję z konfrontacją Przejmują kontrolę nad projektami, które maksymalizują ich aktualne umiejętności i mocne strony Są gotowi wypowiadać się publicznie Akceptują wyzwania zgodne z poziomem ich umiejętności IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że wydajesz się być pewny siebie oraz - kiedy jest to konieczne - chętny do przejmowania kontroli nad grupą lub projektem, jednakże czujesz się w równym stopniu komfortowo pozwalając innym przejąć rolę lidera. ANALIZA KOMPETENCYJNA ORIENTACJA NA DZIAŁANIE: Zwykle jesteś zorientowany na działanie i inni mogą polegać na tym, że doprowadzisz sprawy do końca. ROZWÓJ KARIERY: Zdajesz się być odpowiednio zainteresowany rozwijaniem swojej kariery i sprawiasz wrażenie chętnego do podążania za szansami, które się ukazują. INICJATYWA: Wydajesz się być skłonny do podejmowania i realizowania inicjatyw w momencie, gdy problemy wymagają uwagi. Jednocześnie zdajesz się być chętny do wspierania ważnych inicjatyw innych osób. OSIĄGANIE REZULTATÓW: Sprawiasz wrażenie skłonnego do współpracy z innymi w celu zapewnienia, że projekty zostaną dokończone, a terminy spełnione; inni mają pewność, że użyjesz całej niezbędnej energii, by sprostać swoim celom i zadaniom. PODEJMOWANIE DECYZJI: Zwykle nie masz problemów z podejmowaniem decyzji, szczególnie, kiedy masz wystarczającą ilość informacji. Jeśli uważasz, że inni posiadają kwalifikacje, angażujesz ich w proces decyzyjny. I D : H A J o h n D o e

8 TOWARZYSKOŚĆ Dotyczy sprawiania wrażenia osoby rozmownej, śmiałej w relacjach społecznych oraz ceniącej rozrywkę. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Wydają się być dostępni, nie zachowują się z rezerwą Czują się komfortowo zarówno pracując samodzielnie, jak i z innymi Preferują bardziej formalne niż nieformalne spotkania Dostarczają pracownikom stosowną informację zwrotną Balansują mówienie i słuchanie IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś elastyczny w podejściu do swojego czasu i nie masz nic przeciwko zarówno pracy samodzielnej, jak i jako członek zespołu. Dobrze wypadasz przed publicznością, ale nie potrzebujesz być w centrum uwagi lub stale na scenie. ANALIZA KOMPETENCYJNA INICJOWANIE INTERAKCJI: Jesteś w stanie inicjować i budować dobre relacje z innymi osobami w Twojej organizacji, w tym z ludźmi, których jeszcze nie znasz. ENERGIA: Inni postrzegają Cię jako posiadającego odpowiednią energię i entuzjazm dla nowych osób i projektów. DOSTĘPNOŚĆ: Twoja zdolność do inicjowania interakcji z nowymi ludźmi jest ważną dla liderów umiejętnością. Rozwijaj dalej kontakty w organizacji i angażuj swoich ludzi w interakcje. SIEĆ KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH: Twoje umiejętności budowania sieci relacji są wystarczające do utrzymywania Cię w kontakcie z organizacją. ORIENTACJA NA ZESPÓŁ: Inni postrzegają Cię jako partycypującego we właściwy sposób w zadaniach zespołowych. I D : H A J o h n D o e

9 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA Dotyczy bycia miłym, liczącym się z innymi oraz wprawnym w podtrzymywaniu relacji. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Nie są wymagający Gruntownie rozważają opinie innych Spełniają to, co obiecują Zapewniają pracownikom strukturę i uwagę Natychmiast stawiają czoło problemom IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś miłą i tolerancyjną osobą, która mimo to - jeśli jest to konieczne - jest gotowa zająć stanowisko. Inni będą Cię widzieć jako przychylnego i sympatycznego; a co za tym idzie, powinieneś dzielić się informacją, że nie jest łatwo Cię przekonać. ANALIZA KOMPETENCYJNA WSPÓŁCZUCIE: Zdajesz się odpowiednio troszczyć o pomyślność swoich pracowników i być czujnym na zmiany w ich morale. WSPÓŁPRACA: Zwykle jesteś kooperującym i świadomym graczem zespołowym. Prawdopodobnie zachęcasz swoich pracowników do współpracy i działania jako zespół. POSZUKIWANIE WKŁADU: Wydajesz się być skłonny do wysłuchiwania informacji zwrotnej dotyczącej osiąganych przez Ciebie wyników, ale możesz wykazywać tendencję do traktowania negatywnych komentarzy zbyt osobiście. KONFRONTOWANIE SIĘ Z PODWŁADNYMI: Generalnie jesteś tolerancyjną osobą, ale równocześnie jesteś gotowy do konfrontowania się z ludźmi, kiedy jest oczywiste, że trzeba to zrobić. NIEZALEŻNOŚĆ DZIAŁANIA: Mimo, że rozumiesz znaczenie konsensusu, będziesz zajmował stanowisko w kwestiach związanych z kluczowymi wartościami i zasadami. I D : H A J o h n D o e

10 SYSTEMATYCZNOŚĆ Dotyczy bycia starannym, niezawodnym oraz podporządkowanym zasadom. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Są uporządkowani i godni zaufania Są zdolni do przystosowywania się do zmian Osiągają równowagę między szybkością a precyzją Właściwie planują i trzymają się harmonogramów Delegują odpowiedzialnie IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś dość staranny i troszczysz się o przestrzeganie procedur. Jednakże, wydajesz się być także zdolnym do zmiany kierunku działania i bycia elastycznym, gdy jest to konieczne. ANALIZA KOMPETENCYJNA RADZENIE SOBIE Z NIEJEDNOZNACZNOŚCIĄ: Wydajesz się być w stanie pracować bez ciągłej pomocy i wskazówek. Zdajesz się być bardziej skłonny rozważać za i przeciw dotyczące niejasnej kwestii, a następnie podjąć decyzję, niż prosić swojego szefa o wytyczne. ELASTYCZNOŚĆ: Zwykle jesteś chętny zmianie i adaptowaniu nowych metod wykonywania zadań, szczególnie, jeśli otrzymujesz solidne argumenty. PLANOWANIE: Rozumiesz, jak zrównoważyć korzyści płynące z trzymania się planu z korzyściami ze zmiany planu w celu usprawnienia procesu. Wiesz, że reguły są konieczne, ale nie trzymasz się ich sztywno. ZWRACANIE UWAGI NA DETALE I TERMINY: Mimo, że szanujesz wymagania i terminy projektu, nie masz oporów przed delegowaniem zadań, o ile inni utrzymują jakość oraz przestrzegają terminów. ORIENTACJA NA ZASADY: Rozumiesz dlaczego reguły są ważne w organizacji i czujesz się komfortowo, kiedy ich przestrzegasz. I D : H A J o h n D o e

11 DOCIEKLIWOŚĆ Dotyczy bycia ciekawym, obdarzonym wyobraźnią oraz łatwo ulegającym znudzeniu. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Elastycznie podchodzą do rozwiązywania problemów Mają zainteresowania pozabiznesowe Są chętni do spekulowania na temat scenariuszy biznesowych Posiadają prawidłowy poziom wyobraźni Rozumieją zarówno praktyczne, jak i technologiczne rozwiązania IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że jesteś otwarty i zainteresowany, ale masz praktyczne podejście do rozwiązywania problemów i możesz na dłużej zatrzymać się nad zadaniem bez ulegania znudzeniu. ANALIZA KOMPETENCYJNA KREATYWNOŚĆ: Zdajesz się zachowywać równowagę pomiędzy utartymi procedurami rozwiązywania problemów a otwartością na innowacyjne metody. ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ: Możesz niekoniecznie wspierać nowe pomysły, ale jesteś wystarczająco otwarty na te, które wydają się być użyteczne. CIEKAWOŚĆ: Zdajesz się zachowywać równowagę pomiędzy skupieniem na aktualnym zadaniu a czujnością na nowe źródła informacji, które mogą być przydatne do ukończenia tego zadania. WIZJA: Zdajesz się wystarczająco dbać o szerokie spojrzenie na problem. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Czujesz się wygodnie rozwiązując problemy w standardowy sposób albo używając innowacyjnych metod do wykonania zadania. I D : H A J o h n D o e

12 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ Dotyczy korzystania z formalnej edukacji oraz aktywnego pozostawania na bieżąco w kwestiach biznesowych i technicznych. Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI IMPLIKACJE BEHAWIORALNE Liderzy o podobnych wynikach: Korzystają z możliwości szkoleniowych Czerpią przyjemność z uczenia się nowych technologii Zachęcają pracowników do pozostawania na bieżąco z kwestiami technologicznymi Reagują pozytywnie na prośby dotyczące szkolenia pracowników Wspierają rozwój personelu IMPLIKACJE PRZYWÓDCZE W porównaniu do innych liderów, Twoje wyniki wskazują na to, że powinieneś być zainteresowany uczeniem się nowego materiału i rozumiesz potrzebę bycia na bieżąco, ale również postrzegasz edukację bardziej jako praktyczne narzędzie, niż cel sam w sobie. ANALIZA KOMPETENCYJNA BYCIE NA BIEŻĄCO: Wydajesz się być odpowiednio zainteresowany zapoznawaniem się z nowinkami w biznesie, finansach i technologii. SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ: Kiedy widzisz zastosowanie dla nowego materiału, uczysz się go natychmiast. STYL UCZENIA SIĘ: Uczysz się równie dobrze poprzez praktykę, jak i formalne szkolenia. TRAFNE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Twój styl komunikacji jest rzeczowy i zorientowany na problem. Inne osoby docenią Twoją bezpośredniość, chociaż mogą pytać o dodatkowe informacje. MOTYWACJA INTELEKTUALNA: Wydajesz się być odpowiednio zainteresowany zdobywaniem nowych umiejętności w celu podniesienia swoich zawodowych kwalifikacji. I D : H A J o h n D o e

13 REKOMENDACJE ROZWOJOWE STABILNOŚĆ OPANOWANIE: Na stanowisku lidera Twoi podwładni będą postrzegać Cię jako wzorzec zachowań. Ponieważ jesteś przykładem dla innych, dziel się z nimi przydatnymi wskazówkami i technikami. Pomimo, iż w większości sytuacji zachowujesz spokój, zapewne istnieje jedna lub dwie rzeczy, które naprawdę Cię denerwują. Zidentyfikuj wydarzenia, które mogą Cię zirytować, spróbuj je przewidzieć i kontroluj swój gniew, gdy wystąpią. SŁUCHANIE: Wydajesz się być zdolny do odsunięcia na bok swoich osobistych problemów i - kiedy to konieczne - zwrócenia uwagi na problemy innych. UCZENIE SIĘ I OSOBISTA PODATNOŚĆ NA COACHING: Zidentyfikuj swoje mocne strony i wykorzystaj je pracując na obszarach rozwojowych. Poproś zaufanych kolegów o ukierunkowaną, ściśle określoną informację zwrotną dotyczącą Twojej wydajności. Wydajesz się konstruktywnie przyjmować informację zwrotną, nie odbierając jej osobiście. BUDOWANIE RELACJI: W większości sytuacji raczej zachowujesz spokój, co wzmacnia Twoją zdolność do budowania relacji z innymi. W dalszym ciągu zachowuj się w ten sposób i bądź wzorem dla innych członków organizacji. ZARZĄDZANIE STRESEM: Jako lider, pamiętaj, że nie wszyscy są w stanie radzić sobie z presją tak dobrze, jak Ty. Staraj się zrozumieć, jak Twoja grupa reaguje na obciążenie pracą oraz, w stosownych przypadkach, podejmij działania w celu zredukowania poziomu stresu w swoim zespole. Podziel się z członkami swojego zespołu sugestiami dotyczącymi zarządzania stresem i korzystania z technik redukowania stresu. Powinieneś służyć jako wzór do naśladowania w tej dziedzinie. I D : H A J o h n D o e

14 AMBICJA ORIENTACJA NA DZIAŁANIE: Jako lider, możesz zachowywać ostrożność w podejmowaniu działań, zwłaszcza w obliczu gry o dużą stawkę lub w warunkach niepewności. Upewnij się, że podejmujesz decyzje i zaczynasz działać w odpowiednim czasie. ROZWÓJ KARIERY: Zwykle będziesz wykorzystywać każdą szansę na rozwój swojej kariery. Zrób krok wstecz i zastanów się, czy mógłbyś być jeszcze bardziej aktywny w poszukiwaniu dróg rozwoju Twojej kariery. INICJATYWA: Czujesz się wygodnie zarówno pracując jako część zespołu, jak i przewodząc wówczas, gdy wymaga tego sytuacja. To mocna strona, na której możesz się oprzeć. OSIĄGANIE REZULTATÓW: Jesteś energiczny i lubisz doprowadzać sprawy do końca. Postaraj się obdarzyć członków swojego zespołu kredytem zaufania. Zaangażuj swoich pracowników w procesy planowania oraz podejmowania decyzji powiązane z ich zadaniami. PODEJMOWANIE DECYZJI: Szukaj możliwości wciągania podwładnych w proces podejmowania decyzji w celu zwiększenia zaangażowania i budowania pracy zespołowej. Bycie zaangażowanymi w podejmowanie decyzji jest świetnym narzędziem rozwojowym dla podwładnych. I D : H A J o h n D o e

15 TOWARZYSKOŚĆ INICJOWANIE INTERAKCJI: Codziennie zamieniaj kilka słów z każdym swoim pracownikiem na danym stanowisku pracy. ENERGIA: Wydajesz się być osobą aktywną, która pobudza pracę grupy, co jest istotną cechą lidera. Podtrzymuj swoją energię podczas interakcji, szczególnie, kiedy zaczynasz czuć się znudzony lub niezaangażowany. DOSTĘPNOŚĆ: Miej pewność, że jesteś dostępny dla wszystkich członków Twojego zespołu i że podświadomie nie faworyzujesz pewnych osób. SIEĆ KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH: Upewnij się, że sieć Twoich relacji obejmuje istotne części Twojej organizacji. Mimo, że możesz mieć dobrą sieć kontaktów w organizacji, spróbuj w każdym kwartale ugruntować stosunki z co najmniej jednym nowym departamentem lub oddziałem. Dostrzeż, że sieć Twoich relacji zmienia się i że należy je pielęgnować, aby zostały podtrzymane. Jeśli nie rozmawiałeś ostatnio z konkretną osobą, zadzwoń do niej. Nie pozwól, by relacje uległy stagnacji lub oddaleniu. ORIENTACJA NA ZESPÓŁ: Wydajesz się czuć komfortowo zarówno w pracy zespołowej, jak i samodzielnej. Jest to zdrowe podejście, ponieważ niektóre zadania zostaną najlepiej wykonane w zespole, podczas gdy inne - indywidualnie. I D : H A J o h n D o e

16 WSPÓŁCZUCIE: WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA Zwracaj uwagę na środowisko pracy Twojego zespołu i dawaj pracownikom do zrozumienia, że dbasz o ich morale. Najprawdopodobniej zachowujesz równowagę pomiędzy zorientowaniem na pracę i zorientowaniem na ludzi. Ta zdolność pozwoli Ci zmaksymalizować efektywność Twojego zespołu. WSPÓŁPRACA: Wykonujesz dobrą pracę nakłaniając innych do wspólnego działania, sam również wiesz, kiedy należy przyłączyć się do innych i wspólnie zająć się zadaniami. Ta umiejętność jest ważna; szukaj sposobności, by korzystać z niej w przyszłości. POSZUKIWANIE WKŁADU: Nie przyjmuj pozycji obronnej w stosunku do negatywnej informacji zwrotnej. Kontynuuj poszukiwanie informacji zwrotnej; zidentyfikuj ludzi, którym ufasz i zabiegaj o ich komentarze. KONFRONTOWANIE SIĘ Z PODWŁADNYMI: Pamiętaj, aby od razu zajmować się kwestiami problematycznymi; nie czekaj, aż kryzys pojawi się tuż przed działaniem. NIEZALEŻNOŚĆ DZIAŁANIA: Nie szukasz konfrontacji, ale jesteś gotowy wystąpić przed szeregiem, szczególnie gdy w grę wchodzi reprezentowanie Twojego zespołu przed większą strukturą. I D : H A J o h n D o e

17 RADZENIE SOBIE Z NIEJEDNOZNACZNOŚCIĄ: SYSTEMATYCZNOŚĆ Jako lider, prawdopodobnie zachowujesz równowagę pomiędzy zorganizowaniem i planowaniem a zdolnością do działania w warunkach braku jakichkolwiek wytycznych. Możesz być dla innych wzorem do naśladowania w tym obszarze. ELASTYCZNOŚĆ: Mimo, że zwykle jesteś dobrze zorganizowany i ostrożny, jesteś w stanie wprowadzać zmiany w ostatniej chwili. Jako lider, powinieneś służyć jako mentor lub coach tym, którzy wydają się być nieelastyczni w swoim planowaniu. PLANOWANIE: Pełniąc rolę lidera, Twoi ludzie doceniają, jak się rozwijasz i stosujesz się do planów i harmonogramów, ponadto wiedzą, że będziesz w stanie dostosować się do koniecznych zmian. Zachęcaj i angażuj swoich ludzi w wysiłki związane z planowaniem. ZWRACANIE UWAGI NA DETALE I TERMINY: Jako lider, prawdopodobnie równoważysz szerokie spojrzenie na pracę Twojego zespołu (strategie, planowanie) ze zrozumieniem, w jaki sposób ludzie z Twojej grupy faktycznie wykonują swoja pracę. Utrzymuj nadal to zbalansowane podejście. Inni chętnie korzystają z autonomii, jaką im dajesz. Rób to nadal nie rezygnując z odpowiedzialności. ORIENTACJA NA ZASADY: Zazwyczaj podążasz za istotnymi zasadami w organizacji, chociaż jesteś elastyczny co do mniej ważnych reguł. Jest to zdrowe podejście, pamiętaj jednak że, ludzie przyglądają Ci się biorąc z Ciebie przykład. Uważaj, aby nie stworzyć działu złożonego jedynie z osób łamiących zasady, które po prostu podążają za Twoim przewodnictwem. I D : H A J o h n D o e

18 DOCIEKLIWOŚĆ KREATYWNOŚĆ: Prawdopodobnie funkcjonujesz równie dobrze zarówno w sytuacjach wymagających praktycznego rozwiązywania problemów, jak i w tych, w których oczekuje się nowego podejścia. Członkowie Twojego zespołu mogą nie być tak wyważeni, jak Ty. Pracuj, by rozwijać swoich podwładnych tak, aby zrozumieli, kiedy innowacja jest użyteczna. ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ: Wspieraj nowe, sensowne pomysły, pobudzaj swój zespół do burzy mózgów i bądź kreatywna. Rozpoznawaj w organizacji godne naśladowania osoby, które odnoszą sukcesy w przedstawianiu nowych idei i naucz się kilku technik prowadzenia grup fokusowych. CIEKAWOŚĆ: Prawdopodobnie zadajesz pytania w celu zwiększenia swojej wiedzy na temat nowych technologii, postępu itp. Trwaj w tym i zachęcaj swój zespół, aby robił to samo. WIZJA: Możesz wykazywać tendencję do preferowania konkretnych celów bardziej, niż dbania o szeroką perspektywę, aczkolwiek rozumiesz istotę obydwu tych zagadnień. Jako lider, powinieneś łączyć orientację na zadania z wizją przyszłości. Członkowie Twojej grupy muszą znać Twoją wizję zespołu oraz organizacji. Jeśli jej jeszcze nie przekazałeś, powinieneś zrobić to jak najszybciej. Dobrze jest zacząć od wizji korporacyjnej. Skonsultuj to z tymi, którzy są postrzegani jako rozumiejący szerszą perspektywę. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Zastanów się, które rodzaje działań zmierzających do rozwiązania problemu najbardziej Ci odpowiadają (np. praktyczne vs strategiczne) i wybieraj zadania, które podkreślają Twoje mocne strony. Alternatywnie, jeżeli Twoja obecna praca wymaga jednego stylu rozwiązywania problemów, a Ty czujesz, że jest czas na zmianę, wówczas rozważ zadania, które pozwolą Ci bardziej wykorzystać Twoje preferowane sposoby myślenia. I D : H A J o h n D o e

19 BYCIE NA BIEŻĄCO: OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ Korzystaj z różnorodnych źródeł, aby być na bieżąco z aktualnościami. Poleganie tylko na jednym lub dwóch źródłach informacji może kierować w ślepy zaułek. Używaj Internetu w celu znalezienia dodatkowych zasobów. SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ: Raczej korzystasz ze szkoleń zawodowych i programów rozwoju umiejętności. Kontynuuj poszukiwanie takich możliwości. Nawet szkolenie, które może wydawać się nie powiązane z pracą zawodową (np. z umiejętności komunikacyjnych, czy z rozwiązywania problemów) może być długoterminowo opłacalne. STYL UCZENIA SIĘ: Zdajesz się dobrze przyswajać wiedzę zarówno poprzez praktykę, jak i przez ćwiczenia teoretyczne. Stosuj dla własnych korzyści obydwa sposoby uczenia się. Jako lider, powinieneś mieć świadomość, że członkowie zespołu mogą uczyć się w różny sposób oraz mogą nie być podatni na niektóre modele treningu. TRAFNE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Inni zwykle będą w stanie zrozumieć Twoje pisemne notatki. Szukaj informacji zwrotnej na temat sposobów uczynienia ich jeszcze bardziej efektywnymi. Zidentyfikuj osobę, która nie ma problemów z pisaniem, poproś o pewne rady dotyczące redagowania i naucz się tajników zawodowych związanych z tą kwestią. MOTYWACJA INTELEKTUALNA: Jest równie ważnym, by uczyć się nowych umiejętności zawodowych, jak i nowych umiejętności zarządzania. Liderzy potrzebują perspektywy i umiejętności rozwiązywania problemów, które są zawarte w dobrych seminariach i programach szkoleniowych na temat zarządzania. Uznaj, że Twoi pracownicy także powinni uczestniczyć zarówno w konkretnych, powiązanych z ich pracą szkoleniach, jak i seminariach dotyczących umiejętności zarządczych i administracyjnych. I D : H A J o h n D o e

20 Skale Percentyle STABILNOŚĆ 44 AMBICJA 47 TOWARZYSKOŚĆ 59 WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA 39 SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ 46 OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ 36 NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyniki w Podskalach (Liczba Itemów potwierdzonych / Liczba Itemów w Podskali) Stabilność 2. Wyrozumiałość 2/5 3. Brak Niepokoju 3/4 4. Brak Poczucia Winy 3/6 5. Spokój 3/4 6. Zrównoważenie 4/5 7. Brak Skarg Somatycznych 5/5 8. Ufność 1/3 9. Uznanie Autorytetu 5/5 Ambicja. Konkurowanie 3/5 11. Pewność Siebie 3/3 12. Samospełnienie 6/6 13. Przywództwo 5/6 14. Tożsamość 2/3 15. Brak Lęku Społecznego 4/6 Towarzyskość 16. Zamiłowanie do Przyjęć 2/5 17. Zamiłowanie do Bycia w Tłumie 2/4 18. Poszukiwanie Doświadczeń 3/6 19. Ekshibicjonizm 5/5. Zabawianie 2/4 Wrażliwość Interpersonalna 21. Bycie Łatwym we Współżyciu 5/5 22. Taktowność 4/4 23. Opiekuńczość 4/4 24. Lubienie Ludzi 6/6 25. Brak Wrogości 0/3 Systematyczność 26. Prawość 5/5 27. Pracowitość 3/4 28. Perfekcjonizm 5/5 29. Zależność 3/3. Przewidywalność 3/4 31. Kontrola Impulsów 0/5 32. Unikanie Kłopotów 1/5 Dociekliwość 33. Chęć Zrozumienia 5/5 34. Ciekawość 3/3 35. Poszukiwanie Ekscytacji 5/5 36. Zamiłowanie do Gier Umysł. 1/3 37. Pomysłowość 0/5 38. Ciekawość Kulturalna 0/4 Otwartość na Wiedzę 39. Edukacja 2/3. Zdolności Numeryczne 3/3 41. Dobra Pamięć 2/4 42. Czytanie 0/4 I D : H A J o h n D o e

K A R I E R A H O G A N D E V E L O P WSKAZÓWKI ROZWOJOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KARIERĄ. Raport: Jane Doe ID: HB290675

K A R I E R A H O G A N D E V E L O P WSKAZÓWKI ROZWOJOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KARIERĄ. Raport: Jane Doe ID: HB290675 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K A R I E R A WSKAZÓWKI ROZWOJOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KARIERĄ Raport: Jane Doe ID: HB290675 Data: 02 sierpnia 2012 2 0 0 9 H o g a n A s s e

Bardziej szczegółowo

MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA

MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA LEADERSHIP FORECAST SERIES POTENCJAŁ MOCNE STRONY I KOMPETENCJE DOTYCZĄCE PRZYWÓDZTWA Raport: John Score-Average ID: UH555944 Data: 22.11.2016 2016 Hogan Assessment Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

K A R I E R A H O G A N D E V E L O P WSKAZÓWKI ROZWOJOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KARIERĄ. Raport: Sam Poole ID: HC560419

K A R I E R A H O G A N D E V E L O P WSKAZÓWKI ROZWOJOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KARIERĄ. Raport: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K A R I E R A WSKAZÓWKI ROZWOJOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KARIERĄ Raport: Sam Poole ID: HC560419 Data: 23 lutego 2017 2 0 0 9 H o g a n A s s e s

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju Zbigniew Brzeziński Program prezentacji Tło kulturowe Teoria i historia Cechy dobrego mentora Krótki katalog trójstronnych korzyści (organizacja mentee - mentor)

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przywództwo w BHP. klucz do doskonałej kultury bezpieczeństwa

Perfekcyjne przywództwo w BHP. klucz do doskonałej kultury bezpieczeństwa Perfekcyjne przywództwo w BHP klucz do doskonałej kultury bezpieczeństwa kroki by zostać Liderem Bezpieczeństwa: POZNAJ: Kulturę Bezpieczeństwa WPROWADŹ : Poprawę Systemu Bezpieczeństwa BĄDŹ PRZYKŁADEM:

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Wzór Raportu Analiza Profilu Osobowego Thomas International System dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Pan XY WYNIKI NUMERYCZNIE: I II III D 5 2 3

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju współpraca typy osobowości mocne strony i obszary do rozwoju Mój typ osobowości: Analityczny Kierujący Ekspresywny Przyjacielski Zakreśl swój typ osobowości zacznij od posiadanych informacji na temat swojego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań. 151 błyskotliwych rozwiązań.

Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań. 151 błyskotliwych rozwiązań. Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań. 151 błyskotliwych rozwiązań. Autorzy: Robert E. Dittmer, Stephanie McFarland Twój osobisty regulamin pracy Przede wszystkim stosuj nowoczesne techniki Następnie

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Moduł 5: Praca zespołowa

Moduł 5: Praca zespołowa Moduł 5: Praca zespołowa Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość teoretyczna 1. Wstęp Czas trwania modułu: 60 min Celem modułu jest uświadomienie Ci korzyści płynących z pracy zespołowej oraz podniesienie Twoich

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Dla Ciebie. Dla Szefa. Dla Kolegi.

Dla Ciebie. Dla Szefa. Dla Kolegi. Dzień dobry, Nazywam się Sylwia Czajka Jansen. Jestem ekspertem w dziedzinie talentów, mentorem, konsultantem HR oraz certyfikowanym przez Gallupa coachem mocnych stron. Od 20 lat pracuję z ludźmi w biznesie.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Wojciech Męciński, HR Online 6 lutego 2014 Agenda Po co badamy kompetencje? Czym jest kompetencja? Model a profil

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Efektywne Szkolnictwo i Przywództwo Transformacyjne dla Osiągnięć Uczniów w XXI wieku. dr Judy A. Alston

Efektywne Szkolnictwo i Przywództwo Transformacyjne dla Osiągnięć Uczniów w XXI wieku. dr Judy A. Alston Efektywne Szkolnictwo i Przywództwo Transformacyjne dla Osiągnięć Uczniów w XXI wieku dr Judy A. Alston Jak definiuje się przywództwo? Autoanaliza Kim jestem? Dlaczego robię to, co robię? Jaką misję mam

Bardziej szczegółowo

Pięcioczynnikowy model osobowości Wielka Piątka

Pięcioczynnikowy model osobowości Wielka Piątka OSOBOWOŚĆ Pięcioczynnikowy model osobowości Wielka Piątka Jak powstała koncepcja Wielkiej Piątki? Poszukiwania podstawowych wymiarów osobowości: - leksykalne badania Allporta i Odberta, w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO Akademia Menedżera Athlon - Cykl szkoleniowy: 4 x 2 dni Przywództwo i motywacja Wiedza i komunikacja Zarządzanie biznesem Athlon Management Zarządzanie emocjami Budowanie biznesu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 2015 r. Cel to zamierzony rezultat Daje poczucie sprawczości Świadomość,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR Maciej Głogowski Kompetencje, a kwalifikacje co tak naprawdę chcemy badać? Elementy składowe kompetencji: wiedza umiejętności postawy Celem badania

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI PRACA W GRUPIE

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI PRACA W GRUPIE WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI PRACA W GRUPIE DLA ZAINTERESOWANYCH Adams, Galames Komunikacja w grupach Carol Oyster Grupy GRA KRÓLESTWO GRA KRÓLESTWO ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA zbiór osób,

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S ZAWODOWE ZNACZENIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI. Raport: Jane Doe ID: HB290675

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S ZAWODOWE ZNACZENIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI. Raport: Jane Doe ID: HB290675 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S ZAWODOWE ZNACZENIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI Raport: Jane Doe ID: HB290675 Data: 02 sierpnia 2012 2 0 0 9 H o g a n A s s e s s m e n t

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły ZAŁĄCZNIK A Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły Warto, aby pracownicy szkoły używali tej listy kontrolnej na początku i w trakcie drogi do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły w

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Coaching wspomaganie pracowników w codziennej pracy Coaching istota procesu Coaching to proces,w którym stosując szereg rozmów o określonej strukturze pomagasz pracownikom podnieść jakość ich pracy zarówno

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów.

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów. Pakiet szkoleń dla kobiet Każda kobieta codziennie boryka się z wieloma problemami, negocjuje w życiu prywatnym (z dziećmi mężem, partnerem itd.) i zawodowym (z szefem, podwładnymi, kontrahentami). W gonitwie

Bardziej szczegółowo

O tym nigdy nie zapominaj!

O tym nigdy nie zapominaj! O tym nigdy nie zapominaj! 1. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, zgodnie ze swoimi możliwościami i warunkami w jakich przebywa. 2. Na naukę nigdy nie jest za wcześnie. 3. Podtrzymuj zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NR 2 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)

ARKUSZ OCENY NR 2 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający) Załącznik nr do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi

Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi Coaching. Autorzy: Amanda Vickers, Steve Bavister Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi Corporate coaching. Jak zostać trenerem na usługach firm? Life coaching.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo