PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej 35 Nazwy i kody grupa robót : Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne klasa robót : Usługi architektoniczne i podobne kategorie robót : Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, Warszawa Autor programu funkcjonalno-użytkowego Zdzisława Frydrych - Wydział Infrastruktury Warszawa, maj

2 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji b) wskaźniki c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników 1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu wymagania dotyczące architektury wymagania dotyczące konstrukcji wymagania dotyczące instalacji wymagania dotyczące wykończenia wymagania dotyczące wyposażenia wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo-kosztorysowych 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z oddzielnych przepisów 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych 2.5. Wymagania dotyczące projektu I faza koncepcja + standardy materiałów wykończeniowych + aktualizacja audytu energetycznego budynku II faza projekty architektoniczno-budowlane i projekty termomodernizacji III faza projekty wykonawcze 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: a) wielobranżowego projektu koncepcyjnego, b) aktualizowanie audytu energetycznego (zamawiający posiada audyt z 2002 roku) oraz wykonanie na jego podstawie projektu termomodernizacji wszystkich obiektów. c) projektu architektoniczno - budowlanego, d)projektów wykonawczych: remontu, termomodernizacji i modernizacji polegającej na dostosowaniu układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami i obowiązującymi normami wszystkich obiektów zespołu budynków oraz projektów wnętrz pomieszczeń wymagających szczegółowych rozwiązań i zmian funkcji z przebudową ścianek działowych (szczególnie w budynku warsztatów i lakierni). W głównym budynku szkoły dwa lokale mieszkalne mają zostać zamienione na pomieszczenia kuchni (zgodnie z HACAP) oraz wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Modernizacji i rozbudowy budynku magazynowego, murowanego (w części południowo zachodniej działki przy ul. Gąbińskiej). e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2

3 f) przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji. W skład zespołu budynków wchodzą : szkoła, sala gimnastyczna, budynek warsztatów, pracownia samochodowa, budynek lakierni, murowany budynek gospodarczy. Budynek sali gimnastycznej oraz warsztatów są połączone ze szkołą dwoma łącznikami. Budynek pracowni samochodowej przylega do jednego z łączników szkoły. Budynki zostały zbudowane w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne poszczególnych budynków wykonane zostały z : cegły pełnej i silikatowej (budynek szkoły), cegły dziurawki i silikatowej (sala gimnastyczna, łączniki, budynek warsztatów) Budynek szkoły jest pięciokondygnacyjny, w tym przyziemie jest częściowo zagłębione w grunt, posiada dwie klatki schodowe. W obrębie budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na sale wykładowe oraz pomieszczenia pomocnicze Budynek szkoły trójtaktowy 2x6 m i 3 m o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym. W planie o wymiarach 79,7 m x 16,3 m usytuowany jest swoją długością równolegle do ul. Włościańskiej. Stolarka okienna została w całym budynku wymieniona na okna PCV w kolorze białym. Drzwi wejściowe wymienione na drzwi typu PCV w kolorze brązowym. Stropodach wentylowany. Prefabrykowane płyty żelbetowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych ustawionych na stropie z prefabrykowanych płyt kanałowych. Budynek warsztatów - trójtaktowy 12m, 3 m, 6m, parterowy niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym. W planie o wymiarach 90,9 x 22,7 m usytuowany jest swoja długością równolegle do szkoły i połączony z nią za pomocą łącznika. Trakt środkowy zakryty przeszkleniem nad którym znajduje się świetlik. Pokrycie dachowe nad traktem 12m ułożone jest na prefabrykowanych płytach żelbetowych opartych na pasach górnych prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych o rozstawie 6 m. Stolarka okienna od strony północnej nie została wymieniona (stare okna stalowe). Od strony południowej w części wynajmowanej na biura okna zostały wymienione na nowe typu PCV w kolorze białym, reszta stolarki starego typu (stalowe). Drzwi garażowe wymienione na nowe bramy segmentowe. Budynek sali gimnastycznej - trójtaktowy 12m, 2,4m, 5,1m, parterowy, niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym, połączony ze szkołą za pomocą łącznika. W planie o wymiarach 36,6 x 20,3 m usytuowany swoja długością prostopadle do ul. Włościańskiej. Stropodach niewentylowany nad częścią halową, wentylowany nad zapleczem. Nad częścią halową papowe pokrycie dachowe ułożone na prefabrykowanych płytach żelbetowych korytkowych. Nad częścią zaplecza stropodach w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych korytkowych opartych na ściankach ażurowych ustawionych na stropie DZ3. Stolarka okienna została w całym budynku sali gimnastycznej wymieniona na okna PCV w kolorze białym. Drzwi wejściowe nie zostały wymienione. Z powodu nierównomiernego osiadania podłoża gruntowego obiektu widoczne są liczne spękania ścian oraz zapadanie się części podłogi. Z zalecanych w ekspertyzach sposobach remontu ścian wykonane i zamontowane zostały jedynie ściągi stalowe w części zaplecza sali gimnastycznej w postaci prętów zamocowanych przy suficie prostopadle do osi budynku. Odnośnie stanu technicznego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym Zamawiający posiada ekspertyzy techniczne i budowlane wykonane w latach 1977, 1988, 2000 oraz określony został w nich zakres i sposób przeprowadzenia prac remontowych Budynek lakierni - jednotaktowy 6m, parterowy, niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Budynek skład się z trzech części : starej i dwóch dobudówek. W planie część stara 30,2 x 6,3 m, dobudówki odpowiednio: 12,5 x 11,5 m: 5,4 x 11,7 m tworzą całość usytuowaną długością równolegle do ul. Włościańskiej. Stropodach całego budynku lakierni niewentylowany. Nad częścią starą pokrycie dachowe ułożone jest na prefabrykowanych płytach żelbetowych opartych na żelbetowych podciągach na murowanych ścianach. Część dobudówki ma stropodach wykonany ze spadkiem w postaci stropu typu DZ3 na którym bezpośrednio ułożone są warstwy pokrycia dachowego. Na pozostałej części dobudówek pokrycie dachowe blacha stalową. Od strony południowej zamiast okien zastosowano okna nowe typu PCV w kolorze białym, reszta stolarki starego typu (okna stalowe). Drzwi wejściowe stare. Drzwi garażowe wymienione na nowe 3

4 bramy segmentowe. Budynek pracowni samochodowej- jednotaktowy 9m, niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym. W planie o wymiarach 14,9 x 9m usytuowany jest swoja długością równolegle do ul. Włościańskiej. Przylega do łącznika (łączącego szkołę z warsztatami) i do szkoły. Pracownia jest konstrukcji szkieletowej stalowej. Elementami nośnymi są slupy z kształtowników stalowych. Ścianki osłonowe w postaci wełny mineralnej obitej blachą. Warstwy pokrycia dachowego oparte za pomocą konstrukcji stalowej na dźwigarach stalowych wysokości 0,6m opartych na słupach z kształtowników stalowych. Stolarka okienna w całym budynku nie wymieniona (stare okna stalowe). Drzwi garażowe stare - Budynek przewidziany jest do likwidacji pozostaje wykonanie zadaszenia z poliwęglanu. Budynki łącznikowe wykonane zostały jako konstrukcje parterowe, niepodpiwniczone, murowane w układzie podłużnym. Stropodach wentylowany w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych korytkowych opartych na ścianach ażurowych ustawionych na stropie DZ3. Stolarka okienna do wymiany w łączniku: szkoła - warsztaty i szkoła sala gimnastyczna. Budynek magazynowy w części południowo zachodniej działki przy ul. Gąbińskiej. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony z stropodachem. Przewidziana jest rozbudowa budynku w zakresie uzgodnionym z zamawiającym i użytkownikiem. Obiekty wyposażone są w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną 230/400 V telefoniczną, sieć logiczną, wodno - kanalizacyjną, kanalizację deszczową, gazową, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, monitoring odgromową Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej w zakresie pozwalającym na: uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych obejmujących zespół wszystkich budynków, wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim ich otoczeniu. Zespół budynków szkoły położony jest na dz. ew. nr 5 w obrębie ewidencyjnym przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie. Uwaga - w 2008 roku zlecono wykonanie projektów: remontu i budowy nowych boisk, placu manewrowego ogrodzenia, parkingu przy budynku warsztatów, rozbiórki baraków i wiat, projektu drogowego oraz inwentaryzację i projekt zieleni Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne, oraz branżowe budynku, terenu, a także niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.(istniejąca inwentaryzacja architektoniczno - budowlana obiektów w załączeniu) Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. 4

5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Program planowanego obiektu przewiduje następującą funkcję podstawową: - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych sale dydaktyczne + pom. pomocnicze Ponadto program przewiduje następujące funkcje uzupełniające: warsztaty, pracownia samochodowa, lakiernia, kuchnia Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach Powierzchniowo-kubaturowych. a) orientacyjne dane liczbowe - wskaźniki: powierzchnia działki ew. Nr ha. powierzchnia zabudowy ,19 m 2. powierzchnia użytkowa budynków ,40m 2. kubatura budynków ,00 m ³. powierzchnia zabudowy szkoły ,70 m 2. powierzchnia użytkowa szkoły ,18m 2. kubatura szkoły ,00 m³ powierzchnia zabudowy warsztatu + łącznik ,17 m 2. powierzchnia użytkowa warsztatu + łącznik ,86m 2. kubatura warsztatu + łącznik ,00 m³ powierzchnia zabudowy sali gimnast.+ łącznik - 808,14 m 2. powierzchnia użytkowa sali gimnast. + łącznik - 703,66m 2. kubatura sali gimnast.+ łącznik ,00 m³ powierzchnia zabudowy lakierni - 436,68 m 2. powierzchnia użytkowa lakierni - 344,34m 2. kubatura lakierni ,00 m³ powierzchnia zabudowy pracowni samochodowej (do likwidacji) - 138,50 m 2. powierzchnia użytkowa pracowni samochodowej m 2. kubatura pracowni samochodowej - 482,00 m³ b) Szkoła przewidziana na ok. 800 uczniów c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez zamawiającego Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu a) Należy zaprojektować teren przed wejściem do głównego budynku szkoły z uwzględnieniem wejścia dla niepełnosprawnych oraz wejścia do projektowanej kuchni. b) wokół wszystkich budynków należy zaprojektować opaski żwirowe, c) należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne wokół budynków, d) pomiędzy budynkiem lakierni, a budynkiem warsztatu zaprojektować teren z uwzględnieniem dojazdów Wymagania dotyczące architektury 5

6 a) forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową, b)bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, c) należy przewidzieć wyjście bezpośrednie z budynku na teren od strony ul. Żelazowskiej dla potrzeb projektowanej kuchni. d) kolorystykę wnętrz należy uzgodnić z użytkownikiem, e) w załączniku tabelaryczny do programu funkcjonalno - użytkowego zawarty jest wykaz wszystkich pomieszczeń w poszczególnych budynkach z zaznaczeniem przewidywanych zmian w zakresie: podłogi, ścian, okien, drzwi, instalacji elektrycznej, komputerowej, wod-kan, p.poż, gazowej, monitoringu i wentylacji. f) w budynku głównym szkoły należy przewidzieć co najmniej następujące pomieszczenia: sale dydaktyczne - wg stanu istniejącego, zespoły sanitarne - wg. stanu istniejącego. Należy sprawdzić czy istniejąca ilość zespołów sanitarnych jest wystarczająca dla przewidywanej ilości osób w szkole. Należy również przewidzieć jeden sanitariat na parterze szkoły dla niepełnosprawnych ew. zmiany w porozumieniu z użytkownikiem lub wynikające z przepisów. Na parterze w miejscu istniejących dwóch lokali mieszkalnych należy zaprojektować kuchnię szkolną i zlokalizować odpowiednio stołówkę w porozumieniu z użytkownikiem ok 200 osób szatnia dla 800 uczniów - pożądany system szafek. g) w budynku warsztatów w porozumieniu z użytkownikiem należy: zmienić rozmieszczenie ścian działowych w wyznaczonych pomieszczeniach oraz doprowadzenie wymaganych instalacji sala nr 24 rozważyć likwidację świetlików w dachu wymienić istniejącą podłogę na posadzkę garażową antypoślizgową oraz olejo i plamo odporną wymienić starą stolarkę okienna i drzwiową. h) w wszystkich budynkach należy przewidzieć co najmniej: wentylację grawitacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, wentylację mechaniczną w wyznaczonych pomieszczeniach np. warsztatów i lakierni okna - wymiana pozostałej, starej stolarki okiennej, całość należy wyposażyć w napowietrzaki o regulowanym strumieniu powietrza, osłony grzejników we wszystkich pomieszczeniach zbiorowego przebywania młodzieży, parapety - częściowo do wymiany wg oceny projektanta (należy zachować formę architektoniczną istniejących), stolarka okienna i drzwiowa - wymiana na nowe (ujednolicić) z wyjątkiem już wymienionych, i) remont elewacji i zmian pokrycia dachowego w całym zespole budynków należy zaprojektować ocieplenie budynku w oparciu o wykonaną uprzednio aktualizację audytu energetycznego należy przewidzieć ocieplenie stropodachów w poszczególnych budynkach należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur deszczowych (zakres wg oceny projektanta) Wymagania projektowe dotyczące konstrukcji a) nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania, Wymagania projektowe dotyczące instalacji Sieci zewnętrzne i przyłącza a) w ramach projektu należy przeanalizować zgodność aktualnych przydziałów na media z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwiązań projektowych, b) w budynku należy przewidzieć remont lub wymianę instalacji: 6

7 zasilanie w energię elektryczną wg oceny projektanta, oświetlenie terenu i podłączenie do tablicy w budynku, zasilanie budynku w wodę istniejące - monitoring przyłącze kanalizacji sanitarnej istniejące - monitoring przyłącze kanalizacji deszczowej - istniejące - monitoring przyłącze sieci cieplnej zgodnie z warunkami wydanymi przez SPEC, instalacja CCTV, dozorowa terenu - wg uzgodnień z użytkownikiem, instalacja gazowa istniejąca monitoring, konserwacja wg uzgodnień z użytkownikiem, Instalacje wewnętrzne c) instalacje sanitarne kuchnia - instalacji wentylacji mechanicznej o możliwość schładzania, Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.) - wymiana poziomów i pionów, grzejniki wg uznania projektanta, węzeł cieplny wymiana (wg. warunków SPEC), instalacja wodna (woda zimna, woda ciepła, zasilanie hydrantów wewnętrznych) - przebudowa, kanalizacja sanitarna - poziomy i piony do sprawdzenia i ew wymiany wg oceny projektanta, gaz - do zachowania w pomieszczeniach kuchni (bez instalacji gazowej do sali chemicznej na III piętrze) d) instalacje elektryczne Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia miejscowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilanie urządzeń technologicznych Instalacja siłowa Instalacja ochrony przepięciowej Instalacja ochrony od porażeń Instalacja odgromowa instalacja domofonowa, furtki i drzwi. e) instalacje teletechniczne instalacja rozgłaszania ogólnego instalacja nagłośnieniowa sali gimnastycznej instalacja sieci telefonicznej wewnętrzne sygnalizacja włamania i napadu (istniejąca do zachowania ew. rozbudowy), instalacja telewizji dozorowej - rozbudowa systemu sieć komputerowa istniejąca do zachowania i rozbudowy wg uzgodnień z użytkownikiem, Wymagania dotyczące wykończenia a) sale dydaktyczne, gabinety, biblioteka, korytarze, - wykładzina obiektowa PVC, gres ściany - farba zmywalna + lamperia, na narożach wypukłych narożniki ochronne, w salach zabezpieczenie odbojnicami na poziomie blatów ławek, b) sale komputerowe wymieniona inst. elektryczna - wykładzina obiektowa PVC ściany - farba zmywalna + lamperia, na narożach wypukłych narożniki ochronne, w salach zabezpieczenie odbojnicami na poziomie blatów ławek, c) szatnia - lastriko - ewentualna wymiana na gres wg oceny projektanta ściany 7

8 - farba zmywalna + lamperia d) pomieszczenia administracyjno-biurowe - sekretariat/ wykładzina obiektowa PVC, ściany - farba zmywalna e) toalety, pomieszczenia gospodarcze - gres antypoślizgowy, tam gdzie to konieczne w klasie A i B ściany: - glazura do wysokości 200 cm sufity: - farba odporna na działanie pary wodnej f) schody - lastriko do renowacji lub wymiana na gres ściany farba zmywalna + lamperia g) warsztaty, lakiernia, pracownia samochodowa - podłoże garażowe plamo i olejo odporne oraz antypoślizgowe w pomieszczeniach warsztatowych w korytarzach gres, lastryko ściany: farba zmywalna Wymagania dotyczące wyposażenia a) pomieszczenia sanitarne armatura o dużym stopniu odporności na dewastację, lustra nad umywalkami, suszarki elektryczne do rąk, pojemniki na mydło w płynie, b) istniejące okna wyposażyć w napowietrzaki z możliwością kryzowania nawiewu, c) grzejniki w pomieszczeniach w których przewiduje się zbiorowe przebywanie młodzieży należy wyposażyć w osłony. 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę 2.3. Przepisy prawne i normy związane - dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy 2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania: a) kopia mapy zasadniczej: Inwestor posiada kopię mapy zasadniczej-materiał archiwalny nieaktualizowany b) obiekt znajduje się w obszarze obowiązywania planu miejscowego "Sady Żoliborskie" wprowadzonego uchwałą Nr 1899/LXXXII/2002 Rady Gminy Centrum z r. c) inwentaryzacja zieleni: Inwestor zlecił inwentaryzację zieleni. d) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 8

9 e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: Inwestor nie posiada badań w tym zakresie. f) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają przebudowie, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i uwarunkowania tych rozbiórek: Inwestor posiada inwentaryzację architektoniczno-budowlaną opracowaną w listopadzie 2007 roku autorstwa mgr inż. Karola Szmytrowskiego, arch. Barbary Wróbel. Opracowanie powyższe może posłużyć jedynie jako materiał wyjściowy do wykonania właściwej projektu remontu zespołu budynków. Posiada również ekspertyzy techniczne i budowlane wykonane w latach 1977, 1988, 2000 oraz budynku sali gimnastycznej. Zostaną przekazane po podpisaniu umowy g) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych: Budynki mają istniejące przyłącza i ewentualne zmiany warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy. W zakresie projektu należy przewidzieć co najmniej następujące opracowania: Wykaz standardów materiałów wykończeniowych - sporządzony na wstępnym etapie prac w celu uzgodnienia z zamawiającym - koncepcji Aktualizację audytu energetyczny budynku Projekt termomodernizacji zespołu budynków Projekt zagospodarowania terenu przed wejściem do głównego budynku szkoły z uwzględnieniem wejścia dla niepełnosprawnych oraz między warsztatem a lakiernią Architektura Projekt wnętrz Konstrukcje Instalacje sanitarne-przyłącza i instalacje wewnętrzne (ew. likwidacja kolizji) Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne Dfa m. innymi stojaki na rowery 2.5. Wymagania dotyczące projektu Projekt zostanie wykonany w trzech fazach: I faza koncepcja + standardy materiałów wykończeniowych + audyt energetyczny budynku Część graficzna a) koncepcję należy opracować w formie książkowej b) układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania c) koncepcja powinna zawierać: - plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100 Część opisowa a) koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej b) opis powinien zawierać: - opis planu zagospodarowania terenu - opis rozwiązań funkcjonalnych - opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych - opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych (standardy materiałów wykończeniowych) c) szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania d) audyt energetyczny budynku II faza projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty termomodernizacji wszystkich obiektów Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z późniejszymi zmianami), oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 9

10 budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003), (Dz. U ). Projekty zostaną wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w ilości 6 egzemplarzy. Ponadto projekt powinien zawierać: szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania III faza projekt wykonawczy Projekt wykonawczy, oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.).projekty zostaną wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w ilości 6 egzemplarzy a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie w 3 egzemplarzach. Szczegółowy kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz.U ). - Zamawiający określa dane wyjściowe do kosztorysowania: Stawka roboczogodziny średnia dla Warszawy dla III kw Poziom cen III kw Koszty pośrednie [Kp] - do 70% od (R, S) Zysk [Z] do 13 % od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszty materiałów z uwzględnieniem kosztu zakupu 10

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: Gimnazjum Publiczne w Głogówku Ul. Kościuszki 10 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328110-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków usytuowanych w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 21 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Katowice, dnia 21 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 21 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 2. Adres obiektu budowlanego;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia zabudowy: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora, - projekt techniczny Teroodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w śuroinie - wizja lokalna 2. Opis stanu istniejącego.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo