PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej 35 Nazwy i kody grupa robót : Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne klasa robót : Usługi architektoniczne i podobne kategorie robót : Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, Warszawa Autor programu funkcjonalno-użytkowego Zdzisława Frydrych - Wydział Infrastruktury Warszawa, maj

2 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji b) wskaźniki c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników 1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu wymagania dotyczące architektury wymagania dotyczące konstrukcji wymagania dotyczące instalacji wymagania dotyczące wykończenia wymagania dotyczące wyposażenia wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo-kosztorysowych 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z oddzielnych przepisów 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych 2.5. Wymagania dotyczące projektu I faza koncepcja + standardy materiałów wykończeniowych + aktualizacja audytu energetycznego budynku II faza projekty architektoniczno-budowlane i projekty termomodernizacji III faza projekty wykonawcze 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: a) wielobranżowego projektu koncepcyjnego, b) aktualizowanie audytu energetycznego (zamawiający posiada audyt z 2002 roku) oraz wykonanie na jego podstawie projektu termomodernizacji wszystkich obiektów. c) projektu architektoniczno - budowlanego, d)projektów wykonawczych: remontu, termomodernizacji i modernizacji polegającej na dostosowaniu układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami i obowiązującymi normami wszystkich obiektów zespołu budynków oraz projektów wnętrz pomieszczeń wymagających szczegółowych rozwiązań i zmian funkcji z przebudową ścianek działowych (szczególnie w budynku warsztatów i lakierni). W głównym budynku szkoły dwa lokale mieszkalne mają zostać zamienione na pomieszczenia kuchni (zgodnie z HACAP) oraz wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Modernizacji i rozbudowy budynku magazynowego, murowanego (w części południowo zachodniej działki przy ul. Gąbińskiej). e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2

3 f) przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji. W skład zespołu budynków wchodzą : szkoła, sala gimnastyczna, budynek warsztatów, pracownia samochodowa, budynek lakierni, murowany budynek gospodarczy. Budynek sali gimnastycznej oraz warsztatów są połączone ze szkołą dwoma łącznikami. Budynek pracowni samochodowej przylega do jednego z łączników szkoły. Budynki zostały zbudowane w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne poszczególnych budynków wykonane zostały z : cegły pełnej i silikatowej (budynek szkoły), cegły dziurawki i silikatowej (sala gimnastyczna, łączniki, budynek warsztatów) Budynek szkoły jest pięciokondygnacyjny, w tym przyziemie jest częściowo zagłębione w grunt, posiada dwie klatki schodowe. W obrębie budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na sale wykładowe oraz pomieszczenia pomocnicze Budynek szkoły trójtaktowy 2x6 m i 3 m o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym. W planie o wymiarach 79,7 m x 16,3 m usytuowany jest swoją długością równolegle do ul. Włościańskiej. Stolarka okienna została w całym budynku wymieniona na okna PCV w kolorze białym. Drzwi wejściowe wymienione na drzwi typu PCV w kolorze brązowym. Stropodach wentylowany. Prefabrykowane płyty żelbetowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych ustawionych na stropie z prefabrykowanych płyt kanałowych. Budynek warsztatów - trójtaktowy 12m, 3 m, 6m, parterowy niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym. W planie o wymiarach 90,9 x 22,7 m usytuowany jest swoja długością równolegle do szkoły i połączony z nią za pomocą łącznika. Trakt środkowy zakryty przeszkleniem nad którym znajduje się świetlik. Pokrycie dachowe nad traktem 12m ułożone jest na prefabrykowanych płytach żelbetowych opartych na pasach górnych prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych o rozstawie 6 m. Stolarka okienna od strony północnej nie została wymieniona (stare okna stalowe). Od strony południowej w części wynajmowanej na biura okna zostały wymienione na nowe typu PCV w kolorze białym, reszta stolarki starego typu (stalowe). Drzwi garażowe wymienione na nowe bramy segmentowe. Budynek sali gimnastycznej - trójtaktowy 12m, 2,4m, 5,1m, parterowy, niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym, połączony ze szkołą za pomocą łącznika. W planie o wymiarach 36,6 x 20,3 m usytuowany swoja długością prostopadle do ul. Włościańskiej. Stropodach niewentylowany nad częścią halową, wentylowany nad zapleczem. Nad częścią halową papowe pokrycie dachowe ułożone na prefabrykowanych płytach żelbetowych korytkowych. Nad częścią zaplecza stropodach w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych korytkowych opartych na ściankach ażurowych ustawionych na stropie DZ3. Stolarka okienna została w całym budynku sali gimnastycznej wymieniona na okna PCV w kolorze białym. Drzwi wejściowe nie zostały wymienione. Z powodu nierównomiernego osiadania podłoża gruntowego obiektu widoczne są liczne spękania ścian oraz zapadanie się części podłogi. Z zalecanych w ekspertyzach sposobach remontu ścian wykonane i zamontowane zostały jedynie ściągi stalowe w części zaplecza sali gimnastycznej w postaci prętów zamocowanych przy suficie prostopadle do osi budynku. Odnośnie stanu technicznego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym Zamawiający posiada ekspertyzy techniczne i budowlane wykonane w latach 1977, 1988, 2000 oraz określony został w nich zakres i sposób przeprowadzenia prac remontowych Budynek lakierni - jednotaktowy 6m, parterowy, niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Budynek skład się z trzech części : starej i dwóch dobudówek. W planie część stara 30,2 x 6,3 m, dobudówki odpowiednio: 12,5 x 11,5 m: 5,4 x 11,7 m tworzą całość usytuowaną długością równolegle do ul. Włościańskiej. Stropodach całego budynku lakierni niewentylowany. Nad częścią starą pokrycie dachowe ułożone jest na prefabrykowanych płytach żelbetowych opartych na żelbetowych podciągach na murowanych ścianach. Część dobudówki ma stropodach wykonany ze spadkiem w postaci stropu typu DZ3 na którym bezpośrednio ułożone są warstwy pokrycia dachowego. Na pozostałej części dobudówek pokrycie dachowe blacha stalową. Od strony południowej zamiast okien zastosowano okna nowe typu PCV w kolorze białym, reszta stolarki starego typu (okna stalowe). Drzwi wejściowe stare. Drzwi garażowe wymienione na nowe 3

4 bramy segmentowe. Budynek pracowni samochodowej- jednotaktowy 9m, niepodpiwniczony w układzie konstrukcyjnym podłużnym. W planie o wymiarach 14,9 x 9m usytuowany jest swoja długością równolegle do ul. Włościańskiej. Przylega do łącznika (łączącego szkołę z warsztatami) i do szkoły. Pracownia jest konstrukcji szkieletowej stalowej. Elementami nośnymi są slupy z kształtowników stalowych. Ścianki osłonowe w postaci wełny mineralnej obitej blachą. Warstwy pokrycia dachowego oparte za pomocą konstrukcji stalowej na dźwigarach stalowych wysokości 0,6m opartych na słupach z kształtowników stalowych. Stolarka okienna w całym budynku nie wymieniona (stare okna stalowe). Drzwi garażowe stare - Budynek przewidziany jest do likwidacji pozostaje wykonanie zadaszenia z poliwęglanu. Budynki łącznikowe wykonane zostały jako konstrukcje parterowe, niepodpiwniczone, murowane w układzie podłużnym. Stropodach wentylowany w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych korytkowych opartych na ścianach ażurowych ustawionych na stropie DZ3. Stolarka okienna do wymiany w łączniku: szkoła - warsztaty i szkoła sala gimnastyczna. Budynek magazynowy w części południowo zachodniej działki przy ul. Gąbińskiej. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony z stropodachem. Przewidziana jest rozbudowa budynku w zakresie uzgodnionym z zamawiającym i użytkownikiem. Obiekty wyposażone są w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną 230/400 V telefoniczną, sieć logiczną, wodno - kanalizacyjną, kanalizację deszczową, gazową, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, monitoring odgromową Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej w zakresie pozwalającym na: uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych obejmujących zespół wszystkich budynków, wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim ich otoczeniu. Zespół budynków szkoły położony jest na dz. ew. nr 5 w obrębie ewidencyjnym przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie. Uwaga - w 2008 roku zlecono wykonanie projektów: remontu i budowy nowych boisk, placu manewrowego ogrodzenia, parkingu przy budynku warsztatów, rozbiórki baraków i wiat, projektu drogowego oraz inwentaryzację i projekt zieleni Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne, oraz branżowe budynku, terenu, a także niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.(istniejąca inwentaryzacja architektoniczno - budowlana obiektów w załączeniu) Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. 4

5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Program planowanego obiektu przewiduje następującą funkcję podstawową: - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych sale dydaktyczne + pom. pomocnicze Ponadto program przewiduje następujące funkcje uzupełniające: warsztaty, pracownia samochodowa, lakiernia, kuchnia Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach Powierzchniowo-kubaturowych. a) orientacyjne dane liczbowe - wskaźniki: powierzchnia działki ew. Nr ha. powierzchnia zabudowy ,19 m 2. powierzchnia użytkowa budynków ,40m 2. kubatura budynków ,00 m ³. powierzchnia zabudowy szkoły ,70 m 2. powierzchnia użytkowa szkoły ,18m 2. kubatura szkoły ,00 m³ powierzchnia zabudowy warsztatu + łącznik ,17 m 2. powierzchnia użytkowa warsztatu + łącznik ,86m 2. kubatura warsztatu + łącznik ,00 m³ powierzchnia zabudowy sali gimnast.+ łącznik - 808,14 m 2. powierzchnia użytkowa sali gimnast. + łącznik - 703,66m 2. kubatura sali gimnast.+ łącznik ,00 m³ powierzchnia zabudowy lakierni - 436,68 m 2. powierzchnia użytkowa lakierni - 344,34m 2. kubatura lakierni ,00 m³ powierzchnia zabudowy pracowni samochodowej (do likwidacji) - 138,50 m 2. powierzchnia użytkowa pracowni samochodowej m 2. kubatura pracowni samochodowej - 482,00 m³ b) Szkoła przewidziana na ok. 800 uczniów c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez zamawiającego Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu a) Należy zaprojektować teren przed wejściem do głównego budynku szkoły z uwzględnieniem wejścia dla niepełnosprawnych oraz wejścia do projektowanej kuchni. b) wokół wszystkich budynków należy zaprojektować opaski żwirowe, c) należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne wokół budynków, d) pomiędzy budynkiem lakierni, a budynkiem warsztatu zaprojektować teren z uwzględnieniem dojazdów Wymagania dotyczące architektury 5

6 a) forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową, b)bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, c) należy przewidzieć wyjście bezpośrednie z budynku na teren od strony ul. Żelazowskiej dla potrzeb projektowanej kuchni. d) kolorystykę wnętrz należy uzgodnić z użytkownikiem, e) w załączniku tabelaryczny do programu funkcjonalno - użytkowego zawarty jest wykaz wszystkich pomieszczeń w poszczególnych budynkach z zaznaczeniem przewidywanych zmian w zakresie: podłogi, ścian, okien, drzwi, instalacji elektrycznej, komputerowej, wod-kan, p.poż, gazowej, monitoringu i wentylacji. f) w budynku głównym szkoły należy przewidzieć co najmniej następujące pomieszczenia: sale dydaktyczne - wg stanu istniejącego, zespoły sanitarne - wg. stanu istniejącego. Należy sprawdzić czy istniejąca ilość zespołów sanitarnych jest wystarczająca dla przewidywanej ilości osób w szkole. Należy również przewidzieć jeden sanitariat na parterze szkoły dla niepełnosprawnych ew. zmiany w porozumieniu z użytkownikiem lub wynikające z przepisów. Na parterze w miejscu istniejących dwóch lokali mieszkalnych należy zaprojektować kuchnię szkolną i zlokalizować odpowiednio stołówkę w porozumieniu z użytkownikiem ok 200 osób szatnia dla 800 uczniów - pożądany system szafek. g) w budynku warsztatów w porozumieniu z użytkownikiem należy: zmienić rozmieszczenie ścian działowych w wyznaczonych pomieszczeniach oraz doprowadzenie wymaganych instalacji sala nr 24 rozważyć likwidację świetlików w dachu wymienić istniejącą podłogę na posadzkę garażową antypoślizgową oraz olejo i plamo odporną wymienić starą stolarkę okienna i drzwiową. h) w wszystkich budynkach należy przewidzieć co najmniej: wentylację grawitacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, wentylację mechaniczną w wyznaczonych pomieszczeniach np. warsztatów i lakierni okna - wymiana pozostałej, starej stolarki okiennej, całość należy wyposażyć w napowietrzaki o regulowanym strumieniu powietrza, osłony grzejników we wszystkich pomieszczeniach zbiorowego przebywania młodzieży, parapety - częściowo do wymiany wg oceny projektanta (należy zachować formę architektoniczną istniejących), stolarka okienna i drzwiowa - wymiana na nowe (ujednolicić) z wyjątkiem już wymienionych, i) remont elewacji i zmian pokrycia dachowego w całym zespole budynków należy zaprojektować ocieplenie budynku w oparciu o wykonaną uprzednio aktualizację audytu energetycznego należy przewidzieć ocieplenie stropodachów w poszczególnych budynkach należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur deszczowych (zakres wg oceny projektanta) Wymagania projektowe dotyczące konstrukcji a) nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania, Wymagania projektowe dotyczące instalacji Sieci zewnętrzne i przyłącza a) w ramach projektu należy przeanalizować zgodność aktualnych przydziałów na media z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwiązań projektowych, b) w budynku należy przewidzieć remont lub wymianę instalacji: 6

7 zasilanie w energię elektryczną wg oceny projektanta, oświetlenie terenu i podłączenie do tablicy w budynku, zasilanie budynku w wodę istniejące - monitoring przyłącze kanalizacji sanitarnej istniejące - monitoring przyłącze kanalizacji deszczowej - istniejące - monitoring przyłącze sieci cieplnej zgodnie z warunkami wydanymi przez SPEC, instalacja CCTV, dozorowa terenu - wg uzgodnień z użytkownikiem, instalacja gazowa istniejąca monitoring, konserwacja wg uzgodnień z użytkownikiem, Instalacje wewnętrzne c) instalacje sanitarne kuchnia - instalacji wentylacji mechanicznej o możliwość schładzania, Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.) - wymiana poziomów i pionów, grzejniki wg uznania projektanta, węzeł cieplny wymiana (wg. warunków SPEC), instalacja wodna (woda zimna, woda ciepła, zasilanie hydrantów wewnętrznych) - przebudowa, kanalizacja sanitarna - poziomy i piony do sprawdzenia i ew wymiany wg oceny projektanta, gaz - do zachowania w pomieszczeniach kuchni (bez instalacji gazowej do sali chemicznej na III piętrze) d) instalacje elektryczne Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia miejscowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilanie urządzeń technologicznych Instalacja siłowa Instalacja ochrony przepięciowej Instalacja ochrony od porażeń Instalacja odgromowa instalacja domofonowa, furtki i drzwi. e) instalacje teletechniczne instalacja rozgłaszania ogólnego instalacja nagłośnieniowa sali gimnastycznej instalacja sieci telefonicznej wewnętrzne sygnalizacja włamania i napadu (istniejąca do zachowania ew. rozbudowy), instalacja telewizji dozorowej - rozbudowa systemu sieć komputerowa istniejąca do zachowania i rozbudowy wg uzgodnień z użytkownikiem, Wymagania dotyczące wykończenia a) sale dydaktyczne, gabinety, biblioteka, korytarze, - wykładzina obiektowa PVC, gres ściany - farba zmywalna + lamperia, na narożach wypukłych narożniki ochronne, w salach zabezpieczenie odbojnicami na poziomie blatów ławek, b) sale komputerowe wymieniona inst. elektryczna - wykładzina obiektowa PVC ściany - farba zmywalna + lamperia, na narożach wypukłych narożniki ochronne, w salach zabezpieczenie odbojnicami na poziomie blatów ławek, c) szatnia - lastriko - ewentualna wymiana na gres wg oceny projektanta ściany 7

8 - farba zmywalna + lamperia d) pomieszczenia administracyjno-biurowe - sekretariat/ wykładzina obiektowa PVC, ściany - farba zmywalna e) toalety, pomieszczenia gospodarcze - gres antypoślizgowy, tam gdzie to konieczne w klasie A i B ściany: - glazura do wysokości 200 cm sufity: - farba odporna na działanie pary wodnej f) schody - lastriko do renowacji lub wymiana na gres ściany farba zmywalna + lamperia g) warsztaty, lakiernia, pracownia samochodowa - podłoże garażowe plamo i olejo odporne oraz antypoślizgowe w pomieszczeniach warsztatowych w korytarzach gres, lastryko ściany: farba zmywalna Wymagania dotyczące wyposażenia a) pomieszczenia sanitarne armatura o dużym stopniu odporności na dewastację, lustra nad umywalkami, suszarki elektryczne do rąk, pojemniki na mydło w płynie, b) istniejące okna wyposażyć w napowietrzaki z możliwością kryzowania nawiewu, c) grzejniki w pomieszczeniach w których przewiduje się zbiorowe przebywanie młodzieży należy wyposażyć w osłony. 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę 2.3. Przepisy prawne i normy związane - dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy 2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania: a) kopia mapy zasadniczej: Inwestor posiada kopię mapy zasadniczej-materiał archiwalny nieaktualizowany b) obiekt znajduje się w obszarze obowiązywania planu miejscowego "Sady Żoliborskie" wprowadzonego uchwałą Nr 1899/LXXXII/2002 Rady Gminy Centrum z r. c) inwentaryzacja zieleni: Inwestor zlecił inwentaryzację zieleni. d) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 8

9 e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: Inwestor nie posiada badań w tym zakresie. f) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają przebudowie, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i uwarunkowania tych rozbiórek: Inwestor posiada inwentaryzację architektoniczno-budowlaną opracowaną w listopadzie 2007 roku autorstwa mgr inż. Karola Szmytrowskiego, arch. Barbary Wróbel. Opracowanie powyższe może posłużyć jedynie jako materiał wyjściowy do wykonania właściwej projektu remontu zespołu budynków. Posiada również ekspertyzy techniczne i budowlane wykonane w latach 1977, 1988, 2000 oraz budynku sali gimnastycznej. Zostaną przekazane po podpisaniu umowy g) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych: Budynki mają istniejące przyłącza i ewentualne zmiany warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy. W zakresie projektu należy przewidzieć co najmniej następujące opracowania: Wykaz standardów materiałów wykończeniowych - sporządzony na wstępnym etapie prac w celu uzgodnienia z zamawiającym - koncepcji Aktualizację audytu energetyczny budynku Projekt termomodernizacji zespołu budynków Projekt zagospodarowania terenu przed wejściem do głównego budynku szkoły z uwzględnieniem wejścia dla niepełnosprawnych oraz między warsztatem a lakiernią Architektura Projekt wnętrz Konstrukcje Instalacje sanitarne-przyłącza i instalacje wewnętrzne (ew. likwidacja kolizji) Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne Dfa m. innymi stojaki na rowery 2.5. Wymagania dotyczące projektu Projekt zostanie wykonany w trzech fazach: I faza koncepcja + standardy materiałów wykończeniowych + audyt energetyczny budynku Część graficzna a) koncepcję należy opracować w formie książkowej b) układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania c) koncepcja powinna zawierać: - plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100 Część opisowa a) koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej b) opis powinien zawierać: - opis planu zagospodarowania terenu - opis rozwiązań funkcjonalnych - opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych - opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych (standardy materiałów wykończeniowych) c) szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania d) audyt energetyczny budynku II faza projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty termomodernizacji wszystkich obiektów Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z późniejszymi zmianami), oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 9

10 budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003), (Dz. U ). Projekty zostaną wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w ilości 6 egzemplarzy. Ponadto projekt powinien zawierać: szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania III faza projekt wykonawczy Projekt wykonawczy, oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.).projekty zostaną wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w ilości 6 egzemplarzy a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie w 3 egzemplarzach. Szczegółowy kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz.U ). - Zamawiający określa dane wyjściowe do kosztorysowania: Stawka roboczogodziny średnia dla Warszawy dla III kw Poziom cen III kw Koszty pośrednie [Kp] - do 70% od (R, S) Zysk [Z] do 13 % od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszty materiałów z uwzględnieniem kosztu zakupu 10

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska

2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska zlec. 1/P/03/2007 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : Budynek Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Adres obiektu : Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 dz.nr 214 Tytuł opracowania Inwestor Część 1 Tom 1.2 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo