PROGRAM SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE NA LATA 2008-2015"

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE NA LATA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W JAWORZNIE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA Tworzymy zdrowe relacje, szukamy właściwych rozwiązań, podejmujemy odpowiednie wybory w trosce o swoje zdrowie Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2008r Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 11 września 2008r. AUTORZY: EWA ZYZAŃSKA, AGNIESZKA LISZKA 1

2 Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie znajduje się w śródmieściu w centrum osiedla blokowego. W rejonie szkoły mieści się blok socjalny. W placówce obecnie pracuje 48 nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Do szkoły uczęszcza 452 uczniów, w tym 220 to uczniowie kl I-III. Szkoła prowadzi także zajęcia pozalekcyjne na dwóch oddziałach szpitalnych pediatrii i chirurgii dziecięcej. Od początku istnienia placówki, czyli od 37 lat, funkcjonują klasy sportowe, do których uczęszczają uczniowie od IV klasy. Położenie szkoły pozwala na to, aby zajęcia wf w klasach sportowych prowadzone były w MCKiS, a w okresie zimowym młodzież szkoły ma możliwość korzystania z lodowiska miejskiego. Uczniowie klas I-IV oraz klas sportowych biorą udział w zajęciach na basenie. Dzieci zakwalifikowane do grup dyspanseryjnych mają możliwość uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej. W szkole od 3 lat funkcjonuje klasa artystyczna. 2

3 BAZA SZKOŁY: 1. Baza sportowa : sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżnia 60 m oraz skocznia do skoku w dal, (wszystkie te obiekty mają nawierzchnie poliuretanową). 2. Świetlica z osobną jadalnią sal lekcyjnych. 4. Biblioteka, nowoczesna sala komputerowa 5. Gabinet pedagoga. 6. Gabinet do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. 7. Gabinet higienistki szkolnej. Dyrektor szkoły stara się o modernizacje budynku szkolnego. Zwłaszcza dotyczy to wymiany stolarki okiennej oraz remontów sanitariatów. Jako szkoła kształcąca umiejętności życiowe, wskazująca jak żyć, aby być zdrowym, jak troszczyć się o siebie i swoje otoczenie bez potrzeby stosowania używek i agresji, postanowiliśmy podnieść jakość pracy poprzez przystąpienie do programu Zdrowa Szkoła, którego realizacja ma na celu uzyskanie Certyfikatu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Na podstawie przeprowadzonej w roku szkolnym 2007/ 2008 diagnozy potrzeb i oczekiwań uczestników programu Zdrowa Szkoła ustalono, że priorytetowym celem jest: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ, ODŻYWIANIE I HIGIENĘ. 3

4 Lp. MODUŁ TREŚCI PROCEDURY EFEKTY EWALUACJA I Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną. 1. Organizacja wyjazdów, wycieczek i innych form turystyki poprzez: a) Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od nauki (soboty). b) Organizacja wyjazdów o charakterze kulturalnym. c) Zielone szkoły 2. Podnoszenie kondycji fizycznej i dbałość o prawidłową sylwetkę ciała poprzez korzystanie z różnorodnej oferty sportowych zajęć szkolnych. Udział uczniów klas I-III w rajdach pieszych. Udział uczniów klas IV-VI w rajdach górskich. Zajęcia turystyczne realizowane w ramach 4 godz. wf. Udział uczniów w wycieczkach, wyjazdach do teatru, kina, muzeum itp. Lekcje pływania na basenie. Zajęcia gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Zajęcia taneczne. Rekreacyjna jazda na łyżwach i nartach. Zdobywanie pieszych i górskich odznak PTTK. Udział w corocznym konkursie,,góry nasze góry organizowanym przez PTTK Oddział Jaworzno Przynajmniej raz w roku uczniowie wraz z wychowawcą organizują wycieczkę o charakterze kulturalnym Uczeń potrafi: - pływać, - zachowywać prawidłową postawę ciała, - jeździć na nartach, - jeździć na łyżwach. Uczeń zna podstawowe kroki tańców klasycznych. Weryfikacja uczniowskich książeczek PTTK. Listy rajdowe. Dokumentacja wycieczki, zielonej szkoły. Raport nauczycieli prowadzących zajęcia na basenie dotyczący umiejętności pływackich uczniów. Test prawidłowej postawy. Udział w uroczystościach szkolnych i konkursach pozaszkolnych. 4

5 3. Rodzinna aktywność fizyczna. 4. Sportowy Dzień Dziecka. Wiosenny rajd szkoły. Turniej sportowy -,,Mamo, tato baw się z nami. Rajd górski,, Spełnione Marzenia org. przez PTTK. Sportowe konkurencje międzyklasowe. Uczeń potrafi zmotywować rodziców do aktywności fizycznej i wspólnej zabawy. Integracja rodziców ze społecznością szkolną. Uczeń potrafi: - współdziałać w zespole, - przestrzegać zasady fair play podczas konkurencji sportowych, - pokonać własne słabości i pokazać swoje mocne strony w rywalizacji sportowej. Listy uczestników rajdów. Podsumowanie wyników konkurencji sportowych, dyplomy. Artykuły w lokalnej prasie. Zestawienie wyników rywalizacji sportowych. Ankieta podsumowująca zaangażowanie uczniów i ich opinie nt. zajęć dotyczących aktywności fizycznej organizowanych przez szkołę. 5

6 II Promocja zdrowia poprzez odżywianie. 1. Propagowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych. Udział w akcji,,szklanka mleka. Układanie jadłospisu stołówki szkolnej. Uczeń 3 razy w tygodniu pije 0,25l świeżego mleka. Uczeń spożywa odpowiednio zbilansowane i urozmaicone dania obiadowe. Listy uczniów pijących mleko. Księga jadłospisu. 2. Kulturalne spożywanie posiłków. 3. Wpojenie uczniom nawyku spożywania drugiego śniadania. Odpowiednie wyposażenie jadalni (nowe stoły, krzesła, wazy). Odpowiednie wyposażenie kuchni (nowy stół krajalniczy, zlew na opady). Zawieszenie na jadalni gazetki nt. stosowania dobrych obyczajów przy stole. Pogadanki nt. prawidłowego odżywiania przeprowadzone przez higienistkę szkolną i nauczycieli przyrody. Kącik drugie śniadanie Uczeń potrafi czysto, spokojnie i kulturalnie spożywać posiłki. Uczeń zna zasady odpowiedniego zachowania się przy stole. Uczeń potrafi przygotować pożywne kanapki ( lekcja techniki w klasie IV). Uczeń spożywa w szkole drugie śniadanie. Oceny z zachowania. Ocena z techniki. Ankieta dotycząca stosowania przez uczniów zasad zdrowego odżywiania. 6

7 III Promocja zdrowia poprzez higienę. 1. Higiena jamy ustnej. Pogadanka higienistki szkolnej nt. prawidłowego czyszczenia zębów. Udział uczniów w programie fluoryzacji zębów. 2. Higiena okresu dojrzewania. 3. Kulturalne korzystanie z toalet. Pogadanki na lekcjach przyrody i zajęciach WDŻ. Eksponowanie zasad odpowiedniego zachowania i pozostawienia czystości w toaletach. Zakup środków czystości (ręczniki papierowe i mydło w płynie). Uczeń potrafi prawidłowo czyścić zęby i dba o higienę jamy ustnej. Uczeń nosi odpowiedni strój na zajęcia wf i zmienia go po wysiłku fizycznym. Uczeń potrafi w kulturalny sposób korzystać z toalety i zostawić po sobie porządek. Lista fluoryzacji. Zapisy w dzienniku lekcyjnym w przypadku braku zmiennego stroju na wf. Ustne sprawozdanie pań sprzątających. 7

8 IV Promowanie zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych. 1. Zapobieganie nałogom. Udział uczniów w: Teatrzyku profilaktycznym,,,palenie albo zdrowie.,,zachowaj trzeźwy umysł. 2. Profilaktyka zdrowotna. Udział uczniów w programach: -,,Śnieżnobiały uśmiech, -,,Między nami kobietkami -,,Trzymaj formę -,,Uczymy i ratujemy - Jem kolorowo - Smak zdrowia Uczeń wie, jakie są zdrowotne konsekwencje stosowania używek. Uczeń prezentuje postawę asertywną odnośnie stosowania używek. Uczeń potrafi zachować prawidłową higienę jamy ustnej. Uczeń zna fizjologię okresu dojrzewania i związane z nim zasady utrzymania higieny osobistej. Uczeń stosuje zasady prawidłowego odżywiania i aktywnie spędza czas wolny. Uczeń potrafi odpowiednio zachować się podczas wypadków i w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Uczeń zna nawyki prawidłowego żywienia ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców oraz wykazuje potrzebę aktywności ruchowej. Sprawozdania z realizacji poszczególnych programów profilaktycznych. Sprawozdania z realizacji poszczególnych programów profilaktycznych. 8

9 Corocznie w maju dokonywana będzie ewaluacja harmonogramu działań w ramach programu Szkoły promującej zdrowie mająca na celu wyłonienie mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy. Na tej podstawie będzie konstruowany harmonogram na rok następny zawierający działania naprawcze. Założenia obecnego programu są zgodne z Programem Profilaktyki Szkoły na lata , Szkolnym zestawem programów nauczania, Rozporządzeniem MENiS z dn. 23 sierpnia 2007 roku. BIBLIOGRAFIA Jakubowska H. Promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień, Warszawa, 1999 Stypułkowski C. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym, Kraków,2002 Woynarowska B. Edukacja zdrowotna, Warszawa, 2007 Zdrowie i Szkoła. Pod red. B. Woynarowska, Warszawa, 2000 Adam M. Zdrowa Szkoła. Nowa Szkoła 2006 nr 7 s. 8-9 Brudło A. Reguły normujące życie szkolne. Edukacja i Dialog 2005 nr 5 s. 6-7 Forczek G. Jesteśmy w szkole promującej zdrowie. Lider 2004 nr 6 s. 26 Sokołowska M. Szkoła promująca zdrowie jest już nastolatkiem. Remedium 2005 nr 5 s. 6-7 Woynarowska B. Promocja zdrowia a system edukacji. Częstochowski Biuletyn Oświatowy 2002 nr 2 s

10 Ewaluacja Promowanie zdrowia poprzez aktywność fizyczną : 1. Test prawidłowej postawy ciała, 2. Ankieta skierowana do uczniów nt. zajęć aktywności fizycznej organizowanych przez szkołę. Promowanie zdrowia poprzez odżywianie : 1. Ankieta dotycząca stosowania przez uczniów zasad zdrowego odżywiania. 2. Sprawozdania z realizacji programów, do których przystąpiła szkoła. 10

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Musicie od siebie wymagać 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo