Program IV Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych Liderzy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Kołobrzeg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program IV Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych Liderzy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Kołobrzeg 24 26.01.2008"

Transkrypt

1 Program IV Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych Liderzy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Kołobrzeg Czwartek hala Millenium Prowadzenie. Aleksandra Szornak Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich, Kołobrzeg OTWARCIE KONFERENCJI. Maciej Kopeć Zachodniopomorski Kurator Oświaty Artur Mackiewicz - Starosta Kołobrzeski Janusz Gromek Prezydent Miasta Kołobrzeg Opiekun pracowni winien być liderem TIK w szkole. Program tego spotkania został tak przygotowany, aby uwypuklić oczekiwania władz oświatowych (zadania MEN, ocena jakości pracy szkoły), ukazać możliwości stosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu (elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, systemy monitoringu) oraz wskazać kierunki wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (wykorzystanie projektów szkoleniowych, współpraca międzynarodowa). Warto również pokazywać najnowsze technologie, przypominać zasady bezpieczeństwa i zasady prawne (prezentacje firm, zagrożenia, przestępstwa) EDUKACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Romuald Zieliński DIPE Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa Zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej: - zadania beneficjenta w ramach Sektorowego Programu ORZL; - kreowanie strategii resortu w zakresie informatyzacji szkół; - wyposażania szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie; - dostosowania standardów edukacji informatycznej w Polsce do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej; - szkolenia informatycznego i przygotowywania nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu; - uczestniczenie w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego; - współpraca z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się edukacją informatyczną Przerwa organizacyjna wspólna fotografia przed halą Millenium JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY. WYKORZYSTANIE TIK Zenon Kalicki Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zadania nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji priorytetu Ministra Edukacji Narodowej. Cele, zakres, kryteria oceny i organizacja badań w województwie zachodniopomorskim. Przedmiotem badań będzie m.in.: - stan wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej będącej niezbędnym czynnikiem przygotowania uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym; - przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; - ocena działań dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego uwzględniającego wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w roku szkolnym 2007/ SYSTEMY INFORMATYCZNE W URZĘDZIE, SZKOLE, FIRMIE Jerzy Leszczyński Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu Założenia funkcjonalne, przykłady rozwiązań stosowanych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu. Usługi i produkty związane z podpisem elektronicznym, umożliwiającym bezpieczną wymianę informacji, ochronę poczty elektronicznej i cennych dokumentów. Certyfikaty i oprogramowanie pozwalające załatwiać sprawy urzędowe przez internet.

2 ROLA I ZADANIA SZKOŁY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Marcin Kempka LIBRUS, Katowice Nowoczesne narzędzia wspomagające realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły oraz umożliwiające systematyczne monitorowanie pracy dydaktycznej. Współpraca z rodzicami uczniów, usprawnianie pracy nauczycieli w zakresie bieżącego oceniania wiedzy, umiejętności i frekwencji oraz stosowania przepisów prawnych przy powiadamianiu rodziców o nieobecnościach i problemach wychowawczych dzieci. Ograniczanie dokumentacji papierowej, ulepszanie przepływu informacji, zapewnienie możliwości ciągłej analizy danych Przerwa RAPORT. SZKOŁA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Marcin Kempka LIBRUS, Katowice Omówienie wyników badań oceniających m.in.: - średni poziom zaangażowania rodziców w wykorzystanie systemów elektronicznej współpracy ze szkołą; - ilościowe i jakościowe statystyki współpracy z rodzicami (jak często interesują się dzieckiem, frekwencją, kiedy korzystają z systemów elektronicznych); - wpływ nowych technologii na organizację spotkań z rodzicami (frekwencja na wywiadówkach); - analiza ilościowa i jakościowa zaangażowanie nauczycieli w wykorzystanie systemów elektronicznych; - ograniczenia i bariery w możliwości stosowania systemów. Wpływ położenia szkoły na efektywność rozwiązań informatycznych PARTNERSTWO DLA PRZYSZŁOŚCI Jan Polak, Krzysztof Święcicki Microsoft, Warszawa Partnerstwo dla Przyszłości to Program Wspierania Edukacji Informatycznej, który łączy szeroki dostęp do oprogramowania (Nowy Początek i Otwarta Platforma) z głęboką inwestycją w zakresie edukacji informatycznej w szkołach (Innowacyjna Szkoła, Innowacyjni Nauczyciele, Innowacyjni Uczniowie). Partnerstwo dla Przyszłości, dostarczając na specjalnych warunkach odpowiednie produkty oraz usługi, pomaga nauczycielom w przekazywaniu wiedzy uczniom, przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Inicjatywa ta oferuje szkołom, nauczycielom i uczniom pomoc w znaczącym podniesieniu poziomu umiejętności w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, we wdrażaniu kultury innowacji oraz w przygotowaniu do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie nowoczesnych technologii PROJEKT SZKOLENIOWY SCHOLARIS Marek Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli, Koszalin Waldemar Zaborski Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin Scholaris, czyli Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN to dostępny publicznie i bezpłatny portal zawierający największą bazę pomocy dydaktycznych, zasobów multimedialnych oraz informacji dla nauczycieli i innych pracowników sektora edukacji, a także dla uczniów i ich rodziców. Portal Scholaris jest własnością Ministerstwa Edukacji Narodowej, a od końca 2005 roku współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt szkoleniowy ma na celu przybliżenie nauczycielom-konsultantom, doradcom metodycznym oraz nauczycielom przedmiotów humanistycznych i ścisłych wszystkich zasobów edukacyjnych portalu scholaris.pl oraz pokazanie możliwości ich wykorzystywania w czasie zajęć lekcyjnych w szkole. Szkolenia prowadzone są przez wytypowanych przez ośrodki regionalne trenerów, w odpowiednio do tego celu technicznie wyposażonych pomieszczeniach, z podziałem na grupy przedmiotowe: humanistyczne i ścisłe Przerwa obiadowa, zakwaterowanie

3 INTERAKTYWNY SYSTEM ZBIERANIA I ANALIZOWANIA ODPOWIEDZI SENTEO Arkadiusz Stefan Image Recording Solutions, Warszawa System Senteo zwiększa efektywność nauczania poprzez bezpośrednie połączenie pomiędzy nauczycielem a jego uczniami oraz pozwala natychmiast stwierdzić, czy rzeczywiście uczniowie podążają za poleceniami. W skład tego wysoce intuicyjnego systemu wchodzą nadajniki dla wszystkich uczniów w klasie, centralny odbiornik oraz znakomite oprogramowanie, za pomocą którego możesz układać quizy, przeprowadzać sondaże i sprawdzać prace uczniów WSPOMAGANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ Piotr Warunek Wydawnictwo LIBRUS, Katowice System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce umożliwia nauczycielowi pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Jest to pierwszy na rynku system stworzonym z myślą o komforcie pracy nauczyciela i niewymagający ręcznego wprowadzania danych. Dzięki zwiększonej kontroli uczniów przez rodziców nauczyciel otrzymuje narzędzie motywujące ucznia do uczestniczenia w lekcji i przygotowywania się do zajęć. Dodatkowo system automatycznie generuje zestawienia ocen i frekwencji, statystyki postępów w nauce oraz wszelkie inne dane, które musi przygotowywać nauczyciel INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Grzegorz Jankowski Wydawnictwo Helion, Gliwice "Informatyka Europejczyka" to najbardziej aktualny i kompletny zestaw edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Celem zestawu jest nauka praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii komputerowych, dostarczając niezbędnych podstaw do dalszej edukacji na poziomie europejskim. Pozwala zgłębić tajemnice świata komputerów oraz uczy młodzież wszystkiego, co powinna wiedzieć o komputerach, aby bez problemów wykorzystywać wszystkie ich możliwości KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O UCZNIU. SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYNIKÓW KSZTAŁCENIA I FREKWENCJI W SZKOLE Dawid Pater ProgMan, Gdynia Forma elektronicznego dziennika lekcyjnego jest efektywnym narzędziem analizy bezpośrednio związanym z dydaktyką i wychowaniem, ponieważ pozwala m.in.: na ewidencję ocen w postaci stopni, ocen opisowych określających osiągnięcia i zdolności ucznia oraz jego braki we frekwencji, czy też uwag o zachowaniu i postawie ucznia. W bazie programu Internetowy Dziennik lekcyjny firmy ProgMan, oprócz ocen, frekwencji, uwag, przechowywane są także informacje dotyczące szkoły, klasy oraz uczniów danej klasy. Dyrektor może przeglądać i przeprowadzać analizę w obrębie całej placówki, np.: może porównywać średnią i rozkłady ocen ze wszystkich przedmiotów w klasach szóstych. Wychowawca klasy może również informować rodziców o postępach w nauce oraz obecnościach na zajęciach przy pomocy serwisu SMS. Wyniki nauczania mogą być zaprezentowane w postaci czytelnych raportów i statystyk, wykonanych przy niewielkim nakładzie pracy i czasu. Dyrektor szkoły mając zapewniony stały dostęp do wyników nauczania może efektywnie nadzorować proces dydaktyczny w swojej placówce. A rodzice, dzięki modułowi internetowemu mogą elastycznie reagować na nieprawidłowości w nauce, postawie oraz zachowaniu swoich dzieci Przerwa PRZEKAZ STRUMIENIOWY. TELEWIZJA INTERNETOWA Grzegorz Radziszewski Apple IMC SAD, Warszawa

4 WIZUALNY NADZÓR NAD PRACOWNIĄ KOMPUTEROWĄ Jacek Kawałek Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, Kołobrzeg Informatyczne systemy usprawniające pracę nauczyciela i uczniów. Większą efektywność procesu dydaktycznego. Aspekty wychowawcze na lekcji. Oprogramowanie pozwalające na: podgląd monitorów, zdalną kontrolę, wirtualną projekcję, monitoring czynności, monitoring Internetu, audyt oprogramowania, blokowanie programów, przesyłanie plików i wiadomości. Zarządzanie zasobami TI W SZKOŁACH ZACHODNIOPOMORSKICH - WYNIKI BADAŃ. PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Janusz Olczak Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin Omówienie wyników badań wykorzystania TI przez nauczycieli szkół zachodniopomorskich. Wprowadzenie do warsztatów wspierających programy Europejskiej Współpracy Szkół. Akcja etwinning zakłada wykorzystanie technologii ICT i znajomości języków obcych uczniów i nauczycieli w systematycznej pracy nad projektem. Tematyka projektów i czas ich trwania może być dowolny, ale powinien zawierać treści zapisane w przedmiotowych programach nauczania FESTIWAL OPROGRAMOWANIA Sebastian Wasiołka Young Digital Planet, Gdańsk Kolacja Ekspozycje firm OEPD, Gliwice pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful oraz oprogramowanie zabezpieczające ESET NOD32 Wydawnictwo LIBRUS, Katowice oprogramowanie Wydawnictwo Helion, Gliwice literatura ProgMan, Gdynia oprogramowanie Apple IMC SAD, Warszawa sprzęt i oprogramowanie Unizeto S.A., Szczecin podpis elektroniczny Image Recording Solutions, Warszawa systemy wizualne Zimowe zmagania liderów TIK na basenie i lodowisku Wstęp na podstawie identyfikatorów

5 Piątek Zespół Szkół (internat) Opieka organizacyjna. Jolanta Kapelańczyk, Norbert Frańczuk Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, Kołobrzeg Marcin Żukowski Zespół Szkół Morskich, Kołobrzeg Śniadanie: Obiad: Warsztaty i seminaria z podziałem na grupy Parter. Sala 1A. Komputer PC, projektor, internet Dawid Pater ProgMan, Gdynia Zastosowanie w praktyce Internetowego Dziennika Lekcyjnego firmy ProgMan jako narzędzia wspomagającego sprawozdawczość wyników kształcenia i frekwencji w szkole. Parter. Sala 2A. Pracownia IBM PC, Internet Sebastian Wasiołka YDP, Gdańsk Festiwal oprogramowania YDP. Przegląd rozwiązań edukacyjnych. Parter. Sala 3A. Pracownia IBM PC, Internet Agnieszka i Maurycy Bekas Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa Arkadiusz Stefan Image Recording Solutions, Warszawa Janusz Olczak Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin Europejska Współpraca Szkół. Warsztaty z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych i systemów do głosowania. Parter. Sala 4A. Pracownia IBM PC, Internet Marek Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli, Koszalin Waldemar Zaborski Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin Projekt szkoleniowy Scholaris w pracowni z Wizualnym Nadzorem II piętro. Sala 2C. Komputer PC, projektor, Internet Grzegorz Jankowski Wydawnictwo Helion, Gliwice Informatyka Europejczyka II piętro. Sala 5C. Komputer PC, projektor, Internet Piotr Warunek Wydawnictwo LIBRUS, Katowice System kontroli frekwencji i postępów w nauce II piętro. Sala 233. Komputer PC, projektor, Internet Maciej Nikiel OEPD, Gliwice Pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful oraz oprogramowanie zabezpieczające ESET NOD32 II piętro przez łącznik do szkoły. Sala 208. Pracownia MAC, projektor, internet Grzegorz Radziszewski Apple IMC SAD, Warszawa Czas, grupa Przekaz strumieniowy. Telewizja internetowa Bezpłatna kawiarenka IV SPOTKANIE WIECZOROWĄ PORĄ Zespół Szkół (internat). Uroczysta kolacja

6 Sobota Zespół Szkół Prowadzenie. Aleksandra Szornak Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich, Kołobrzeg Śniadanie Uprzejmie prosimy o zwrot kluczy od pokoi i przeniesienie bagaży do przygotowanej sali Sala 3A Sala 4A Sala 208 Konsultacje inżynierskie Administracja pracownią komputerową z systemem SBS firmy Microsoft. Rozwiązywanie zgłoszonych problemów. Marek Biernat Unizeto Technologies S.A., Szczecin Administracja pracownią komputerową z systemem SBS firmy Novell. Rozwiązywanie zgłoszonych problemów Małgorzata Piotrowska PTUN, Compendium CE, Szczecin Pacowni imac dla zainteresowanych Aula UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU Dorota Gospodarek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Kołobrzeg Problemy wynikające z korzystania z komputera są przez jednych wyolbrzymiane, przez innych nie doceniane, a dla większości stanowią niezrozumiałą abstrakcję. Przesiadywanie przed komputerem, w porównaniu z innymi mogącymi spowodować uzależnienie zachowaniami, takimi jak picie alkoholu czy palenie papierosów, nie jest zasadniczo spostrzegane jako zachowanie negatywne. Dlatego też praktycznie nieuchwytny jest stan przejściowy, gdy osoba nie jest jeszcze uzależniona ale jest już na prostej, szybkiej drodze do rozwinięcia poważnego problemu. Gdy uświadamia ona sobie ze ma problem, lub gdy otocznie to w końcu dostrzeże, może być już głęboko uzależniona. Zasadniczą istotą uzależnienia od komputera nie jest komputer tylko utrata kontroli w sięganiu po określone formy korzystania z niego. Nie wszyscy korzystający z komputera, nawet bardzo intensywnie, wpadają w psychologiczną zależność. Nie spotyka to np. osób wykorzystujących komputer jako narzędzie pracy (http://psychoinspiracje.w.interia.pl/komputer.htm) PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA... Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie W szerokim rozumieniu, przestępczość ta obejmuje wszelkie zachowania przestępcze związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także w sam komputer. Należy tu zaznaczyć, iż będą to zarówno czyny popełniane przy użyciu elektronicznych systemów przetwarzania danych (komputer jako narzędzie do popełnienia przestępstwa), jak i skierowane przeciwko takiemu systemowi. Grupy przestępstw: - oszustwo związane z wykorzystaniem komputera; - fałszerstwo komputerowe; - zniszczenie danych lub programów komputerowych; - sabotaż komputerowy; - "wejście" do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną; - "podsłuch" komputerowy; - bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie programów komputerowych prawnie chronionych; - bezprawne kopiowanie topografii półprzewodników; - modyfikacja danych lub programów komputerowych; - szpiegostwo komputerowe; - używanie komputera bez zezwolenia; - używanie prawnie chronionego programu komputerowego bez upoważnienia;

7 KLUB OPIEKUNÓW PRACOWNI INTERNETOWYCH Maciej Trąmpczyński, Mirosław Bałazy Stowarzyszenie KOPI, Godziszewo Jak zapewnić pomoc opiekunom szkolnych pracowni internetowych w sprawowaniu nadzoru nad powierzonym wyposażeniem. Zadania Stowarzyszenia KOPI: - udzielanie wszelkich porad dotyczących pracowni komputerowych; - pomoc w pozyskiwaniu środków na rozbudowę i modernizację sprzętu; - reprezentowanie interesów opiekunów w różnych dziedzinach ich działalności; - podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia. - podejmowanie i wspomaganie działań w zakresie edukacji informatycznej społeczeństwa; - prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; - wdrażanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Przerwa TECHNOLOGIE I PROJEKTY FIRMY NOVELL. Oferta dla szkół i nauczycieli Małgorzata Piotrowska PTUN, Compendium CE, Szczecin Prezentacja projektów i programów edukacyjnych dedykowanych szkołom, placówkom edukacyjnym oraz nauczycielom przez firmę Novell i partnerów: Compendium CE, WSIiZ, UX Systems, Adremsoft TECHNOLOGIE I PROJEKTY FIRMY APPLE. Oferta dla szkół i nauczycieli Grzegorz Radziszewski Apple IMC SAD, Warszawa Prezentacja technologii i projektów edukacyjnych adresowanych do szkół przez Apple IMC SAD BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE Zenon Kalicki Kuratorium Oświaty w Szczecinie Jacek Kawałek Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, Kołobrzeg Prezentacja przydatnych programów narzędziowych i dydaktycznych Przerwa ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE Romuald Zieliński Departament Informatyzacji Procesów Edukacyjnych Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa Uwagi: Omówienie spostrzeżeń, sformułowanie wniosków. - Dzięki uprzejmości firmy Microsoft konferencja będzie transmitowana przez Internet na portalu programu Partnerstwo dla Przyszłości. - W czasie spotkania przeprowadzimy kilka badań ankietowych. Wykorzystamy systemy do głosowania - Na zakończenie spotkania przekazane zostaną nagrody ufundowane przez firmy: Microsoft, Warszawa MM Studio, Świdnik Wydawnictwo HELION, Gliwice Wydawnictwo LIBRUS, Katowice Unizeto Technologies S.A., Szczecin Novell, PTUN, Compedium CE Progman, Gdynia Young Digital Planet, Gdańsk

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIEM SZKOŁĄ mgr inż. Małgorzata Pokornowska Konopka awans na nauczyciela dyplomowanego II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli mpk@invar.net.pl WSTĘP Wdążeniu do ulepszania

Bardziej szczegółowo

Tematy wykładów i warsztatów.

Tematy wykładów i warsztatów. Tematy wykładów i warsztatów. Temat: Nowe mechanizmy i techniki ochrony przed zagrożeniami w pakietach ArcaVir 2013". Łukasz Majek, Paweł Pieniak. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z: - Podstaw instalacji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Tematy wykładów i warsztatów.

Tematy wykładów i warsztatów. Tematy wykładów i warsztatów. Temat: Odwiedziny Pitagorasa, czyli matma na głowie - flipped classroom ". Prowadzący: Marzena Lemańska. Zajęcia trwają 2 sesje warsztatowe - lekcja matematyki poprowadzona

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo