SZKOŁA W GROMADZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA W GROMADZIE 1920-2010"

Transkrypt

1 SZKOŁA W GROMADZIE

2 Odtworzyd historię szkoły takiej jak nasza nie jest łatwo. A byłoby to zupełnie niemożliwe, gdyby nie zachowały się kroniki szkolne, księgi ocen i księgi protokołów. Niestety nie wszystkie. Szkoła w Gromadzie została otworzona w dniu 20 grudnia 1920 roku w wynajętej chacie wiejskiej, ciasnej i zimnej tak zaczyna się najstarsza kronika szkoły. Obejmuje lata Jest to zwykły liniowany zeszyt. Nie ma w nim rysunków ani zdjęd. Te ostatnie pojawiają się dopiero w następnym zeszycie ( lata ). Kolejne kroniki obejmują lata , , Są już zupełnie inne. Z czarno - białych, a potem już z kolorowych zdjęd spoglądają na nas uśmiechnięte twarze uczniów, rodziców, nauczycieli. Niektórzy z nich odeszli już od nas na zawsze Wiele informacji o szkole znajduje się w książce Gromada na skraju lasu nad Białą Ładą domy przysiadły. Niniejsza prezentacja jest uzupełnieniem historii szkoły w Gromadzie, która istnieje już od 90 lat.

3 1. Powstanie szkoły w Gromadzie 2. Budowa szkoły Remonty, rozbudowa szkoły w latach Dyrektorzy i nauczyciele 5. Stopieo organizacji szkoły 6. Biblioteka szkolna 7. Organizacje działające w szkole 8. Współpraca z rodzicami 9. Imprezy kulturalne 10.Turystyka 11. Akcje charytatywne 12. Projekty edukacyjne 13. Sukcesy szkoły 14.Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 15.Szkoła dziś

4 Powstanie szkoły w Gromadzie Początki istnienia szkoły opisała w pierwszej kronice szkolnej nauczycielka Maria Naziękłówna. Szkoła została otworzona 20 grudnia 1920 roku w wynajętej chacie wiejskiej, ciasnej i zimnej...

5 Aż do 1953 roku mieściła się w pomieszczeniach wynajmowanych od tutejszych gospodarzy Wnuka, Sobaszka, Dziducha. Do szkoły uczęszczały dzieci z Gromady, Majdanu Gromadzkiego i Rap Dylaoskich.

6 Budowa szkoły W 1948 roku wytyczono plac pod budowę szkoły między dwoma sąsiednimi wioskami Gromadą i Majdanem Gromadzkim. Powołano Gromadzki Komitet Budowy Szkoły w Gromadzie w składzie: przewodniczący Wiktor Odrzywolski, wójt gminy Józef Blacha, Jan Karp, Józef Skubis, Wincenty Chudy, Walenty Morzydusza, Walenty Gorczyca i Jan Dziduch.

7 Rok szkolny 1953/54 rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku. W szkole było pięd sal lekcyjnych i kancelaria. Przy szkole wybudowano także mieszkania dla nauczycieli.

8 Rok szkolny 1961/62 Prace przy niwelacji terenu pod boisko szkolne.

9 W listopadzie 1978 roku szkoła została otynkowana co korzystnie wpłynęło na estetykę budynku. Początkowo sala dla oddziału przedszkolnego wynajmowana była u pana Jana Różyoskiego. Potem zerówkę przeniesiono do szkoły. W grudniu 1982 roku przedszkolaków przeniesiono do nowo wybudowanego budynku gospodarczego, który zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych. Pod koniec stycznia 1987 roku oddano do użytku nową salę dla sześciolatków. Mieściła się ona w byłym mieszkaniu dla nauczycieli. W ostatnich dniach ferii zimowych 1987 roku rozpoczęto remont kapitalny szkoły. Prace obejmowały wymianę stropów i instalacji elektrycznej oraz położenie nowych podłóg w salach lekcyjnych. Remont w trakcie roku szkolnego bardzo utrudniał pracę dydaktyczno - wychowawczą szkoły.

10 Remonty, rozbudowa szkoły w latach W lutym 1992 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie: przewodniczący- Jan Brodziak, zastępcy- Ryszard Król, Aleksander Słowik i Henryk Waliwander, skarbnik- Tadeusz Karczmarzyk, sekretarz- Janusz Majewski. Członkowie: Jan Gorczyca, Tadeusz Gorczyca, Jan Kołodziej, Mieczysław Kiełbasa, Ryszard Stec, Wiesław Bździuch, Jan Bednarz, Stanisław Sobaszek, Zbigniew Śliwioski, Wiesław Jednacz, Józef Budzyoski.

11 14 marca 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej części budynku szkolnego z udziałem Wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka, Wójta Gminy Biłgoraj Franciszka Piętaka, ks. Bogusława Wojtasiuka, Kuratora Oświaty i Wychowania -Mariana Szostaka, Dyrektor Szkoły Krystyny Bednarz, kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów.

12 Po rozbudowie szkoła dysponowała dziewięcioma salami lekcyjnymi (pięd pomieszczeo w starej części szkoły i cztery w nowej). Ponadto w szkole znajdował się pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, zaplecze na sprzęt sportowy i toalety. W podpiwniczeniu były szatnie i przebieralnie. Na drugim piętrze nowej części szkoły umieszczono bibliotekę i świetlicę. Brak wystarczających funduszy uniemożliwił budowę pełnometrażowej sali gimnastycznej wybudowano zastępczą salę gimnastyczną.

13 12 października 2005 roku ponownie rozpoczęły się prace budowlane. Na starej części szkoły powstało piętro. Prace posuwały się bardzo szybko. W ciągu dwóch tygodni stanęły mury. Zakooczenie budowy zaplanowano na sierpieo 2006 roku.

14 29 stycznia 2008 roku rozpoczął się kolejny etap rozbudowy szkoły - nadbudowa i modernizacja przedszkola.

15 Na pierwszym piętrze mieści się sala oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich. Parter zajmuje przedszkole dla 3-5 latków.

16 W 2007 roku zakupiono działkę pod lokalizację sali gimnastycznej oraz przystąpiono do prac projektowych. Prace budowlane rozpoczęto w 2008, zakooczono w 2010 roku.

17 Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej - 27 października 2010 roku.

18 W uroczystości uczestniczyli m.in.: Krzysztof Hetman - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ks. Biskup Mariusz Leszczyoski, wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyoski oraz zaproszeni goście, rodzice, mieszkaocy Gromady i Majdanu Gromadzkiego, nauczyciele, uczniowie.

19 Dyrektorzy i nauczyciele KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROMADZIE: Maria Naziękłówna Zofia Węgrzynowa (Ziemba) Jadwiga Augustynowa Józef Maciocha M. Iwasiówka Zofia Oleszek Janina Król (Bałajówna) Janina Wardach Jan Wardach Leon Iwaoczyk 1961/62, Genowefa Iwaoczyk 1962/63, Janusz Oleszek Wiktor Waliłko Stanisława Piróg Krystyna Bednarz Robert Adamski Mariusz Łęcki od 2005

20 mgr Krystyna Bednarz dyrektor szkoły w latach Stanisława Piróg dyrektor szkoły w latach mgr Robert Adamski dyrektor szkoły w latach

21 mgr Mariusz Łęcki pełni funkcję dyrektora od 2005 roku

22 Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Gromadzie w latach Naziękłówna Maria, Węgrzyn Ziemba Zofia, Jaremko, Gadzioska, Augustynowi Jadwiga, Maciocha Józef, Rzechowska Franciszka, Iwasiówka M., Kosiel Józef, Oleszko Zofia, Bałajówna Janina ( ), Szuty Mieczysław ( ), Król Janina ( ), Cichoo Julia ( ), Wardach Janina ( ), Wardach Jan ( ), Dubiel Barbara ( ), Oleszek Krystyna ( ), Ślusarska Henryka ( ), Krasulanka Maria ( ), Spustek Józefa ( ), Pawelec Eliza ( ), Iwaoczyk Genowefa ( ), Iwaoczyk Leon ( ), Obszyoska Katarzyna ( ), Kusz Antonina ( ), Ciecierska Zdzisława ( ), Nowak Antonina ( ),

23 Hadam Czesław ( ), Wołoszyn Sabina ( ), Górniak Kazimierz ( ), Kowal Czesława ( ), Obszyoski Jan ( ), Bortkiewicz Barbara ( ), Oleszek Janusz ( ), Grodzka Mirosława ( ), Stępieo Zofia ( ), Maciocha Teresa ( ), Bednarz (Taraszkiewicz) Krystyna ( ), Dubiel Zofia ( ), Paoczyk Czesława ( ), Waliłko Wiktor ( ), Waliłko Krystyna ( ), Paluch Mieczysława ( ), Piróg Stanisława ( ), Bednarz Henryk ( ), Strzałka Henryk ( ), Mielnik Anna ( ), Iwaoczyk Maria ( ), Karczmarzyk (Smoter) Helena ( ),

24 Sadowa Bogumiła( ), Urbaoska Elżbieta ( ), Fedryna(Danuta ), Okoniewska Ewa(1982-), Kowal Halina ( ), Karpik Anna ), Kubacka Barbara ( ), Garbacz Zofia ( ), Wójcik Danuta ( ), Grabias Elżbieta ( ), Blacha Helena ( ), Klimek Maria ( ), Nowak (Koszarna) Dorota ( ), Szeliga Andrzej(1990 -), Jednacz Małgorzata (1991- ), Spustek Irena ( ), Jurek Małgorzata ( ), Bednarz Ewa ( ), Ostrowska (Caban) Monika ( ), Rawska Agnieszka ( ), Gozdecki Jan ( ), Pieczonka Beata ( ), Wojtoo Elżbieta ( ), Sarecki Robert ( ),

25 Procner Małgorzata ( ), Tyra Anita ( ), Tworek Agata ( ), Adamski Robert ( ), Grodzka- Pasztaleniec Irmina ( ), Skura Anna ( ), Lisiczka Anna ( ), Kanar (Obszyoska) Małgorzata ( ), Sołtys Robert ( ), Cudziło Barbara( ), Brzykcy Agnieszka ( ), Koman Agata ( ), Bednarz Agnieszka ( ), Nawrocka Alina ( ), Padiasek Kamila ( ), Kloc Łukasz ( ), Nowioska Zofia ( ) ks. Kuśmierczyk Marek ( ), Małek Mirosław ( , ), Sobaszek Anna ( ), Niedźwiecka Anna ( ), Radomski Jan (2007- ), Kręt Jarosław ( ), Malec Barbara ( ), Liwak Ewelina ( ), Bąk Agnieszka ( ), Wojda Dorota (2010 -),

26 Stopieo organizacji szkoły W pierwszym roku funkcjonowania szkoła w Gromadzie była jednoklasowa. Uczyło się w niej 87 uczniów. Realizacja obowiązku szkolnego (dekret z 1919 roku wprowadził siedmioletni obowiązek uczęszczania dzieci w wieku 7 14 lat do szkoły podstawowej, powszechnej i bezpłatnej) przebiegała z wielkimi oporami. Wielu rodziców lekceważyło naukę szkolną i pozwalało swym dzieciom na uczęszczanie do szkoły jedynie zimą. Z dniem roku 1-klasowa szkoła powszechna została przekształcona na szkołę 2-klasową i miała pięd oddziałów. Uczyły dwie nauczycielki: Zofia Węgrzynowa i Antonina Malawska. Nauka odbywała się w dwóch budynkach. Jedna klasa uczyła się w budynku u Wincentego Wnuka, a druga u Kazimierza Sobaszka. Mieszkaocy wsi nie zgadzali się na siedmioletnie nauczanie, wypowiadając się w ten sposób: On tam pisarzem nie będzie, a w domu pomoże...

27 Przez cały okres okupacji hitlerowskiej szkoła w Gromadzie, pomimo bardzo trudnych warunków, działała nieprzerwanie. 10 grudnia 1939 roku Generalne Gubernatorstwo wydało zarządzenie, które nakazywało kierownikom szkół konfiskatę wszelkich będących w używaniu uczniów i nauczycieli polskich podręczników. Gromadzono je w punktach zbiorczych, skąd wywożono jako makulaturę do fabryk papieru na przemiał. Na skutek takiego stanu rzeczy nauka bez jakichkolwiek podręczników stała się w dużym stopniu fikcją. Dopiero w lutym 1941 roku zezwolono na używanie w polskich szkołach powszechnych nowo wydanego przez władze okupacyjne elementarza E. Chodaka.

28 1 września 1944 roku zajęcia w szkole rozpoczęły się nabożeostwem w kościele parafialnym w Biłgoraju. Trudności piętrzyły się na każdym kroku. Nie było drugiej sali lekcyjnej, urządzeo, sprzętu. Nie było programów i podręczników. Występujące braki rekompensowała jednak dobra wola, zapał i ofiarna praca ze strony nauczycieli. W maju 1966 roku przekształcono 7-klasową Szkołę Podstawową w Gromadzie na 8-klasową. Rok szkolny 1966/67 rozpoczęło w 8 oddziałach 158 uczniów. Liczba uczniów przekraczała dwukrotnie liczbę klas. Pracowało siedmiu nauczycieli.

29 13 października 1975 roku Sejm PRL przyjął Uchwałę w sprawie systemu edukacji narodowej, w myśl której w Szkole Podstawowej w Gromadzie w roku szkolnym 1975/76 zorganizowano dziewięciogodzinne Ognisko Przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. W szkole uczyło się 188 uczniów i 25 przedszkolaków. Ośmioklasowa szkoła podstawowa funkcjonowała do 1999 roku. Od września tego roku rozpoczęły działalnośd pierwsze gimnazja. Kolejne trzy roczniki absolwentów naszej szkoły kontynuowały naukę w gimnazjum w Biłgoraju. 21 maja 2002 roku Rada Gminy Biłgoraj uchwałą nr XXXI/209/2002 powołała w Szkole Podstawowej w Gromadzie trzyletnie gimnazjum. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum został Robert Adamski.

30 Uchwałą nr XXVII/147/08 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 9 września 2008 roku utworzono Punkt Przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich w Gromadzie. Przedszkole działa w oparciu o projekt Dzieciostwo równych szans współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

31 Biblioteka szkolna Niewiele informacji o bibliotece szkolnej możemy znaleźd w najstarszych kronikach szkolnych. Pierwsza wzmianka pojawia się dopiero pod datą 1932/33 za małą mamy bibliotekę uczniowską. Kolejna informacja pochodzi z 1947 roku: Z inspektoratu szkolnego otrzymujemy niektóre najniezbędniejsze pomoce naukowe jak mapy, linie, cyrkle, ekierki a nawet książki do biblioteki szkolnej. W następnym roku księgozbiór powiększył się o kilka tomów. Dzieci bardzo chętnie czytają książki - pisze w kronice nauczycielka Janina Bałajówna. Początki obecnego księgozbioru sięgają 1950 roku. Szkoła otrzymała 68 książek wraz z pierwszą księgą inwentarzową. Była to głównie literatura dziecięca i młodzieżowa. W kolejnych latach księgozbiór biblioteki powiększa się o nowe tytuły. Z kroniki szkolnej 1950/51: Czytelnictwo na terenie szkoły rozwija się bardzo pomyślnie. Biblioteka szkolna liczy ponad 100 tomów. Książki te są wypożyczane przez dzieci, które je z wielkim zapałem czytają(..) prenumerują różne czasopisma: Iskierki, Świerszczyk, Płomyczek, Płomyk.

32 Przez wiele lat księgozbiór biblioteki mieścił się w kilku szafach stojących w jednej z sal lekcyjnych. W 1987 roku bibliotekę przeniesiono do jednego z pomieszczeo obok mieszkania zajmowanego przez nauczycielkę. Od 1994 roku biblioteka mieści się w jednej z sal w nowej części szkoły. Obecnie księgozbiór liczy 2894 woluminy i stale się powiększa. W grudniu 2007 roku biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe. Służą one uczniom i nauczycielom. Cykliczne imprezy biblioteczne: konkursy czytelnicze, konkursy plastyczne, Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzieo Książki, turniej klas - Mity na poważnie i wesoło.

33 Organizacje działające w szkole Pierwszą organizacją, która działała w naszej szkole był sklepik szkolny. Powstał ze składek uczniowskich. Można w nim było kupid materiały piśmiennicze. Był to rok W latach 70-tych działała w szkole Spółdzielnia Uczniowska. Obecny sklepik Wyrwigrosik powstał w grudniu 1994 roku.

34 W lutym 1934 r. powstało szkolne Koło Ligi Ochrony Polskiej Przyrody (LOPP). 28 października 1934 r. swoją działalnośd rozpoczyna Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), które nieprzerwanie działa po dzieo dzisiejszy. Od 26 listopada 1936 r. (z małymi przerwami) działa Szkolna Kasa Oszczędności (SKO). W roku szkolnym 1944/45 powstał Samorząd Uczniowski. W 1953 r. założono w szkole Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Drużyna harcerska i zuchowa działały do 2001r.

35 Współpraca z rodzicami Od początku istnienia szkoły w Gromadzie rodzice włączali się do pomocy w organizowaniu różnych uroczystości: choinka, akademie, dożywianie dzieci. W roku 1948 powstał Szkolny Komitet Opiekuoczy. Wyłoniono kilka komisji, m.in. komisję dożywiania dzieci, komisję wczasów letnich. Od lat 50-tych działał w szkole Komitet Rodzicielski, który nie tylko pomagał w organizacji różnych imprez, ale również współfinansował wycieczki, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, nagród. Rodzice chętnie pomagali przy remontach i rozbudowie szkoły. Od 1999 roku w szkole funkcjonuje Rada Rodziców.

36 Imprezy kulturalne Naszą tradycją są cykliczne uroczystości z okazji świąt paostwowych, kościelnych i szkolnych: pasowanie na ucznia, powitanie jesieni, Dzieo Edukacji Narodowej, Dzieo Papieski, Narodowe Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe, choinka, Dzieo Babci i Dziadka, walentynki, Dzieo Kobiet, topienie Marzanny, Dzieo Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzieo Mamy i Taty, Dzieo Dziecka.

37

38

39 Turystyka Pierwszą wycieczkę szkolną zorganizowano w roku szkolnym1936/37. W wycieczce do Zamościa brało udział 35 uczniów. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili: Warszawę, Kraków, Baranów Sandomierski, Góry Świętokrzyskie, Kazimierz Dolny, Żdanów, Nałęczów, Puławy, Lublin, Łaocut, Sandomierz, Częstochowę, Zamośd, Guciów, Krasnobród, Bałtów, Zwierzyniec, Porytowe Wzgórze, Osuchy, Horyniec, Nową Dębę, Rzeszów, Kozłówkę, i oczywiście Biłgoraj. Niektóre z tych miejsc odwiedzaliśmy wielokrotnie.

40 Rajdy piesze i rowerowe zawsze cieszyły się popularnością wśród naszych uczniów. Trasy rajdów pieszych wiodły przez: Roztocze (1963/64), Hosznię Smólsko, Kurzynę Średnia Bidaczów Stary, Wolę Małą Wolę Dużą, brzegami Łady i Tanwi. Rajdy rowerowe- nad źródełka, brzegami Tanwi, Zwierzyniec Bukowa Góra, Górecko Stare, Porytowe Wzgórze. Biwaki: Harasiuki, Krasnobród, Majdan Sopocki, Bidaczów Stary, Wólka Biska, Mazury, Bieszczady, ferie zimowe w Zakopanem. Dużą atrakcją dla uczniów są spływy kajakowe po Tanwi.

41 Akcje charytatywne Już w 1937 roku uczniowie naszej szkoły gromadzili fundusze na określony cel. Była to budowa wieży spadochronowej w Zamościu. Przez kolejne kilkadziesiąt lat zbierali pieniądze bądź dary rzeczowe na: Fundusz Odbudowy Szkół Polskich, Fundusz Odbudowy Warszawy, Centrum Zdrowia Dziecka, Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju, Centrum Zdrowia Matki Polki, echokardiogram do szpitala w Zamościu, Narodowy Czyn Pomocy Szkole, dla Fundacji Wszystko dla Dzieci, Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Uczestniczyliśmy w akcjach ogólnopolskich: Pomóż Dzieciom Przetrwad Zimę, Złotówka dla dzieci z Afganistanu, Dzieciom w Afryce, Rodzina Rodzinie, Góra grosza. Od 1993 roku bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pomagaliśmy powodzianom - Płock 1992, gmina Borkowa na Rzeszowszczyźnie (1997), głodującej Etiopii i Haiti.

42 Projekty edukacyjne Szkoła z klasą, Nasze środowisko będzie przeźro(czyste), Od teraźniejszości do przeszłości Gromady, Z babcią poznaję dawne zwyczaje, Wspólna zabawa wiele nauczy, Czyste powietrze wokół nas, Jesteśmy poszukiwaczami skarbów - czyli najpiękniejszych miejsc naszej okolicy, Kto wpada w oczy - nie wpada pod koła, Bezpiecznie na rowerze, Bezpiecznie nad wodą.

43 Sukcesy szkoły Historia szkoły to również sukcesy uczniów - te małe i te duże. Sukcesem ucznia jest udział w każdym konkursie: szkolnym, gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. W roku szkolnym 1961/62 reprezentacja dziewcząt w składzie Barbara Banach, Maria Iwaoczyk, Henryka Wnuk i Zofia Gorczyca zdobyła tytuł Mistrza Drużynowego Powiatu w tenisie stołowym. 8 czerwca 1964 roku drużyna harcerska zdobyła tytuł Drużyny Sztandarowej W roku szkolnym 1964/65 zdobyliśmy Mistrzostwo Powiatu w wieloboju saneczkowym Tego samego roku uczniowie wywalczyli IX miejsce w Wojewódzkim Konkursie Zapobiegamy wypadkom drogowym Drużyna harcerska reprezentowała powiat na Zlocie Młodych Współgospodarzy Ziemi Lubelskiej, II miejsce, Lublin 1973 II miejsce dla SP w Gromadzie we Współzawodnictwie Sportowym Szkół do 100 Uczniów, Zamośd 1998 I miejsce dla Ewy Procner w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim Świat Wierszy Najpierwszych, Biłgoraj 2004, 2005, 2006 Teatrzyk szkolny U-12 dwukrotnie zdobył tytuł Laureata Festiwalu Najciekawszych Widowisk Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Lublin 2005, Zamośd 2007 II miejsce w Punktacji Generalnej w Kategorii Gimnazjów w XXXI Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkolnej, Kraków 2006 Jury pod przewodnictwem poetki Wandy Chotomskiej przyznało Ewie Procner tytuł Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej, Słupsk 2005, 2007 I miejsce dla Huberta Roga w Okręgowym Etapie XV Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Lublin 2007 Kuratoryjny konkurs z j. polskiego dla gimnazjum Radośd Czytania Laureatka Ewa Procner, Lublin 2006 Zdobycie tytułu Wzorowego Kibica podczas Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym, Warszawa 2007 Zdobycie I miejsca i tytułu Wzorowego Kibica podczas 30. Flora Maratonu Warszawskiego, Warszawa 2008 II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Lublin 2008 Agata Pacyk i Joanna Tworek brały udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Ocal okruchy historiimłodzież buduje muzea, Warszawa 2010 Sylwia Ostasz brała udział w okręgowym etapie kuratoryjnego konkursu historycznego dla gimnazjum, Biłgoraj 2010

44 Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, w których muszą wykazad się wiedzą, talentem plastycznym, muzycznym, sportowym, aktorskim, a nawet tanecznym. Cyklicznie bierzemy udział w konkursach kuratoryjnych z różnych przedmiotów. Uczestniczymy w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Są to konkursy: polonistyczne, matematyczne, plastyczne, poetyckie, krajoznawcze, czytelnicze, recytatorskie, wokalne, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeostwa ruchu drogowego, zawody sportowe. Niejednokrotnie nasi uczniowie zajmują w nich czołowe miejsca.

45 Współpraca ze środowiskiem lokalnym Uczniowie naszej szkoły zawsze angażowali się do prac na rzecz środowiska. Pomagali przy budowie drogi w Gromadzie, uczestniczyli w zalesianiu, zbierali złom, makulaturę, butelki. Uzyskane pieniądze przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych, rajdów lub wpłacano je na konto organizacji charytatywnych. Od 1994 roku uczestniczymy w akcji Sprzątanie Świata. Dwukrotnie szkoła była współgospodarzem gminnego Święta Ludowego (1996, 2001). W 2003 roku odbyła się w naszej szkole VIII Biesiada Kulturalna. Szkoła współpracowała z Fundacją Kresy 2000 w Nadrzeczu, Muzeum Regionalnym w Biłgoraju, Młodzieżowym Domem Kultury, Strażą Pożarną, Policją, pocztą, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem Biłgoraj, zespołem śpiewaczym Czeremcha, Placówką Wsparcia Dziennego Wesoła Gromadka.

46

47

48

49 Szkoła dziś W roku szkolnym 2010/2011 do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie uczęszcza 185 uczniów. Przedszkole (3-5 - latki ) - 25 dzieci, oddział przedszkolny (6- latki) - 17, szkoła podstawowa - 89, gimnazjum - 54uczniów. W szkole jest: 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala do zajęd plastycznych, biblioteka, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego, dwie sale gimnastyczne, sala do dwiczeo korekcyjnych, jadalnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe, szatnie. Do dyspozycji przedszkola są dwie sale zajęd, toalety, szatnie.

50

51

52 W szkole działa 20 kół przedmiotowych i zainteresowao, osiem zespołów i kół wyrównywania wiedzy, osiem kół rozwijających uzdolnienia uczniów. Organizacje działające w szkole: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło PTTK, SKO, SKS, sklepik Wyrwigrosik i biblioteka. Opracowanie: Ewa Okoniewska, Małgorzata Jednacz, Ewa Bednarz Gromada, 20 grudnia 2010 r.

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Projekt okładki: Piotr Krzyżanowski Układ tekstu: Krzysztof Sibielski

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 Małgorzata Busse Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 RADOM 2004 Wykaz skrótów APR Archiwum Państwowe w Radomiu AS Archiwum szkolne KOiW Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 11(15) listopad 2009 Będą pieniądze na drogi Prawie 6 km drogi powiatowej odnowione zostanie w gminie Turobin. Zadanie znajduje

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

Zebrali i opracowali: Monika Bielecka Paweł Cembrzyński Hanna Czaja Urszula Grzyb Tatiana Hankus Anna Krawczyk-Piętka Wanda Magiera Radosław Sobala

Zebrali i opracowali: Monika Bielecka Paweł Cembrzyński Hanna Czaja Urszula Grzyb Tatiana Hankus Anna Krawczyk-Piętka Wanda Magiera Radosław Sobala Misja naszej szkoły Szkoła przewodnikiem ucznia w jego drodze samorozwoju, realizacji zamierzonych celów, dająca wiarę we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu. Szkoła ucząca piękna, dobra i prawdy;

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Nieregularnik tematyczny Nr 3/2014

Nieregularnik tematyczny Nr 3/2014 Nieregularnik tematyczny Nr 3/2014 1 SŁOWO OD REDAKCJI Nieregularnik tematyczny powstał w 2009 roku jako gazeta okazjonalna, wydawana w razie potrzeby z różnych okazji. Pierwszy numer dotyczył Ikara i

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009 Wspomnienie ciągle żywe... 2 kwietnia minęła czwarta już rocznica

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII. mgr Ewelina Olga Grabowska

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII. mgr Ewelina Olga Grabowska UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII mgr Ewelina Olga Grabowska Dzieje szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie w latach 1995-2006 The history

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012 Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. K. I. Gałczyński Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A.Mickiewicza w Objezierzu

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A.Mickiewicza w Objezierzu ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A.Mickiewicza w Objezierzu 50 LECIE 1963-2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu WYDAWCA: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu KOLEGIUM REDAKCYJNE: A.Biela, E.Czechowska,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo