SZKOŁA W GROMADZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA W GROMADZIE 1920-2010"

Transkrypt

1 SZKOŁA W GROMADZIE

2 Odtworzyd historię szkoły takiej jak nasza nie jest łatwo. A byłoby to zupełnie niemożliwe, gdyby nie zachowały się kroniki szkolne, księgi ocen i księgi protokołów. Niestety nie wszystkie. Szkoła w Gromadzie została otworzona w dniu 20 grudnia 1920 roku w wynajętej chacie wiejskiej, ciasnej i zimnej tak zaczyna się najstarsza kronika szkoły. Obejmuje lata Jest to zwykły liniowany zeszyt. Nie ma w nim rysunków ani zdjęd. Te ostatnie pojawiają się dopiero w następnym zeszycie ( lata ). Kolejne kroniki obejmują lata , , Są już zupełnie inne. Z czarno - białych, a potem już z kolorowych zdjęd spoglądają na nas uśmiechnięte twarze uczniów, rodziców, nauczycieli. Niektórzy z nich odeszli już od nas na zawsze Wiele informacji o szkole znajduje się w książce Gromada na skraju lasu nad Białą Ładą domy przysiadły. Niniejsza prezentacja jest uzupełnieniem historii szkoły w Gromadzie, która istnieje już od 90 lat.

3 1. Powstanie szkoły w Gromadzie 2. Budowa szkoły Remonty, rozbudowa szkoły w latach Dyrektorzy i nauczyciele 5. Stopieo organizacji szkoły 6. Biblioteka szkolna 7. Organizacje działające w szkole 8. Współpraca z rodzicami 9. Imprezy kulturalne 10.Turystyka 11. Akcje charytatywne 12. Projekty edukacyjne 13. Sukcesy szkoły 14.Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 15.Szkoła dziś

4 Powstanie szkoły w Gromadzie Początki istnienia szkoły opisała w pierwszej kronice szkolnej nauczycielka Maria Naziękłówna. Szkoła została otworzona 20 grudnia 1920 roku w wynajętej chacie wiejskiej, ciasnej i zimnej...

5 Aż do 1953 roku mieściła się w pomieszczeniach wynajmowanych od tutejszych gospodarzy Wnuka, Sobaszka, Dziducha. Do szkoły uczęszczały dzieci z Gromady, Majdanu Gromadzkiego i Rap Dylaoskich.

6 Budowa szkoły W 1948 roku wytyczono plac pod budowę szkoły między dwoma sąsiednimi wioskami Gromadą i Majdanem Gromadzkim. Powołano Gromadzki Komitet Budowy Szkoły w Gromadzie w składzie: przewodniczący Wiktor Odrzywolski, wójt gminy Józef Blacha, Jan Karp, Józef Skubis, Wincenty Chudy, Walenty Morzydusza, Walenty Gorczyca i Jan Dziduch.

7 Rok szkolny 1953/54 rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku. W szkole było pięd sal lekcyjnych i kancelaria. Przy szkole wybudowano także mieszkania dla nauczycieli.

8 Rok szkolny 1961/62 Prace przy niwelacji terenu pod boisko szkolne.

9 W listopadzie 1978 roku szkoła została otynkowana co korzystnie wpłynęło na estetykę budynku. Początkowo sala dla oddziału przedszkolnego wynajmowana była u pana Jana Różyoskiego. Potem zerówkę przeniesiono do szkoły. W grudniu 1982 roku przedszkolaków przeniesiono do nowo wybudowanego budynku gospodarczego, który zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych. Pod koniec stycznia 1987 roku oddano do użytku nową salę dla sześciolatków. Mieściła się ona w byłym mieszkaniu dla nauczycieli. W ostatnich dniach ferii zimowych 1987 roku rozpoczęto remont kapitalny szkoły. Prace obejmowały wymianę stropów i instalacji elektrycznej oraz położenie nowych podłóg w salach lekcyjnych. Remont w trakcie roku szkolnego bardzo utrudniał pracę dydaktyczno - wychowawczą szkoły.

10 Remonty, rozbudowa szkoły w latach W lutym 1992 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie: przewodniczący- Jan Brodziak, zastępcy- Ryszard Król, Aleksander Słowik i Henryk Waliwander, skarbnik- Tadeusz Karczmarzyk, sekretarz- Janusz Majewski. Członkowie: Jan Gorczyca, Tadeusz Gorczyca, Jan Kołodziej, Mieczysław Kiełbasa, Ryszard Stec, Wiesław Bździuch, Jan Bednarz, Stanisław Sobaszek, Zbigniew Śliwioski, Wiesław Jednacz, Józef Budzyoski.

11 14 marca 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej części budynku szkolnego z udziałem Wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka, Wójta Gminy Biłgoraj Franciszka Piętaka, ks. Bogusława Wojtasiuka, Kuratora Oświaty i Wychowania -Mariana Szostaka, Dyrektor Szkoły Krystyny Bednarz, kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów.

12 Po rozbudowie szkoła dysponowała dziewięcioma salami lekcyjnymi (pięd pomieszczeo w starej części szkoły i cztery w nowej). Ponadto w szkole znajdował się pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, zaplecze na sprzęt sportowy i toalety. W podpiwniczeniu były szatnie i przebieralnie. Na drugim piętrze nowej części szkoły umieszczono bibliotekę i świetlicę. Brak wystarczających funduszy uniemożliwił budowę pełnometrażowej sali gimnastycznej wybudowano zastępczą salę gimnastyczną.

13 12 października 2005 roku ponownie rozpoczęły się prace budowlane. Na starej części szkoły powstało piętro. Prace posuwały się bardzo szybko. W ciągu dwóch tygodni stanęły mury. Zakooczenie budowy zaplanowano na sierpieo 2006 roku.

14 29 stycznia 2008 roku rozpoczął się kolejny etap rozbudowy szkoły - nadbudowa i modernizacja przedszkola.

15 Na pierwszym piętrze mieści się sala oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich. Parter zajmuje przedszkole dla 3-5 latków.

16 W 2007 roku zakupiono działkę pod lokalizację sali gimnastycznej oraz przystąpiono do prac projektowych. Prace budowlane rozpoczęto w 2008, zakooczono w 2010 roku.

17 Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej - 27 października 2010 roku.

18 W uroczystości uczestniczyli m.in.: Krzysztof Hetman - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ks. Biskup Mariusz Leszczyoski, wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyoski oraz zaproszeni goście, rodzice, mieszkaocy Gromady i Majdanu Gromadzkiego, nauczyciele, uczniowie.

19 Dyrektorzy i nauczyciele KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROMADZIE: Maria Naziękłówna Zofia Węgrzynowa (Ziemba) Jadwiga Augustynowa Józef Maciocha M. Iwasiówka Zofia Oleszek Janina Król (Bałajówna) Janina Wardach Jan Wardach Leon Iwaoczyk 1961/62, Genowefa Iwaoczyk 1962/63, Janusz Oleszek Wiktor Waliłko Stanisława Piróg Krystyna Bednarz Robert Adamski Mariusz Łęcki od 2005

20 mgr Krystyna Bednarz dyrektor szkoły w latach Stanisława Piróg dyrektor szkoły w latach mgr Robert Adamski dyrektor szkoły w latach

21 mgr Mariusz Łęcki pełni funkcję dyrektora od 2005 roku

22 Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Gromadzie w latach Naziękłówna Maria, Węgrzyn Ziemba Zofia, Jaremko, Gadzioska, Augustynowi Jadwiga, Maciocha Józef, Rzechowska Franciszka, Iwasiówka M., Kosiel Józef, Oleszko Zofia, Bałajówna Janina ( ), Szuty Mieczysław ( ), Król Janina ( ), Cichoo Julia ( ), Wardach Janina ( ), Wardach Jan ( ), Dubiel Barbara ( ), Oleszek Krystyna ( ), Ślusarska Henryka ( ), Krasulanka Maria ( ), Spustek Józefa ( ), Pawelec Eliza ( ), Iwaoczyk Genowefa ( ), Iwaoczyk Leon ( ), Obszyoska Katarzyna ( ), Kusz Antonina ( ), Ciecierska Zdzisława ( ), Nowak Antonina ( ),

23 Hadam Czesław ( ), Wołoszyn Sabina ( ), Górniak Kazimierz ( ), Kowal Czesława ( ), Obszyoski Jan ( ), Bortkiewicz Barbara ( ), Oleszek Janusz ( ), Grodzka Mirosława ( ), Stępieo Zofia ( ), Maciocha Teresa ( ), Bednarz (Taraszkiewicz) Krystyna ( ), Dubiel Zofia ( ), Paoczyk Czesława ( ), Waliłko Wiktor ( ), Waliłko Krystyna ( ), Paluch Mieczysława ( ), Piróg Stanisława ( ), Bednarz Henryk ( ), Strzałka Henryk ( ), Mielnik Anna ( ), Iwaoczyk Maria ( ), Karczmarzyk (Smoter) Helena ( ),

24 Sadowa Bogumiła( ), Urbaoska Elżbieta ( ), Fedryna(Danuta ), Okoniewska Ewa(1982-), Kowal Halina ( ), Karpik Anna ), Kubacka Barbara ( ), Garbacz Zofia ( ), Wójcik Danuta ( ), Grabias Elżbieta ( ), Blacha Helena ( ), Klimek Maria ( ), Nowak (Koszarna) Dorota ( ), Szeliga Andrzej(1990 -), Jednacz Małgorzata (1991- ), Spustek Irena ( ), Jurek Małgorzata ( ), Bednarz Ewa ( ), Ostrowska (Caban) Monika ( ), Rawska Agnieszka ( ), Gozdecki Jan ( ), Pieczonka Beata ( ), Wojtoo Elżbieta ( ), Sarecki Robert ( ),

25 Procner Małgorzata ( ), Tyra Anita ( ), Tworek Agata ( ), Adamski Robert ( ), Grodzka- Pasztaleniec Irmina ( ), Skura Anna ( ), Lisiczka Anna ( ), Kanar (Obszyoska) Małgorzata ( ), Sołtys Robert ( ), Cudziło Barbara( ), Brzykcy Agnieszka ( ), Koman Agata ( ), Bednarz Agnieszka ( ), Nawrocka Alina ( ), Padiasek Kamila ( ), Kloc Łukasz ( ), Nowioska Zofia ( ) ks. Kuśmierczyk Marek ( ), Małek Mirosław ( , ), Sobaszek Anna ( ), Niedźwiecka Anna ( ), Radomski Jan (2007- ), Kręt Jarosław ( ), Malec Barbara ( ), Liwak Ewelina ( ), Bąk Agnieszka ( ), Wojda Dorota (2010 -),

26 Stopieo organizacji szkoły W pierwszym roku funkcjonowania szkoła w Gromadzie była jednoklasowa. Uczyło się w niej 87 uczniów. Realizacja obowiązku szkolnego (dekret z 1919 roku wprowadził siedmioletni obowiązek uczęszczania dzieci w wieku 7 14 lat do szkoły podstawowej, powszechnej i bezpłatnej) przebiegała z wielkimi oporami. Wielu rodziców lekceważyło naukę szkolną i pozwalało swym dzieciom na uczęszczanie do szkoły jedynie zimą. Z dniem roku 1-klasowa szkoła powszechna została przekształcona na szkołę 2-klasową i miała pięd oddziałów. Uczyły dwie nauczycielki: Zofia Węgrzynowa i Antonina Malawska. Nauka odbywała się w dwóch budynkach. Jedna klasa uczyła się w budynku u Wincentego Wnuka, a druga u Kazimierza Sobaszka. Mieszkaocy wsi nie zgadzali się na siedmioletnie nauczanie, wypowiadając się w ten sposób: On tam pisarzem nie będzie, a w domu pomoże...

27 Przez cały okres okupacji hitlerowskiej szkoła w Gromadzie, pomimo bardzo trudnych warunków, działała nieprzerwanie. 10 grudnia 1939 roku Generalne Gubernatorstwo wydało zarządzenie, które nakazywało kierownikom szkół konfiskatę wszelkich będących w używaniu uczniów i nauczycieli polskich podręczników. Gromadzono je w punktach zbiorczych, skąd wywożono jako makulaturę do fabryk papieru na przemiał. Na skutek takiego stanu rzeczy nauka bez jakichkolwiek podręczników stała się w dużym stopniu fikcją. Dopiero w lutym 1941 roku zezwolono na używanie w polskich szkołach powszechnych nowo wydanego przez władze okupacyjne elementarza E. Chodaka.

28 1 września 1944 roku zajęcia w szkole rozpoczęły się nabożeostwem w kościele parafialnym w Biłgoraju. Trudności piętrzyły się na każdym kroku. Nie było drugiej sali lekcyjnej, urządzeo, sprzętu. Nie było programów i podręczników. Występujące braki rekompensowała jednak dobra wola, zapał i ofiarna praca ze strony nauczycieli. W maju 1966 roku przekształcono 7-klasową Szkołę Podstawową w Gromadzie na 8-klasową. Rok szkolny 1966/67 rozpoczęło w 8 oddziałach 158 uczniów. Liczba uczniów przekraczała dwukrotnie liczbę klas. Pracowało siedmiu nauczycieli.

29 13 października 1975 roku Sejm PRL przyjął Uchwałę w sprawie systemu edukacji narodowej, w myśl której w Szkole Podstawowej w Gromadzie w roku szkolnym 1975/76 zorganizowano dziewięciogodzinne Ognisko Przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. W szkole uczyło się 188 uczniów i 25 przedszkolaków. Ośmioklasowa szkoła podstawowa funkcjonowała do 1999 roku. Od września tego roku rozpoczęły działalnośd pierwsze gimnazja. Kolejne trzy roczniki absolwentów naszej szkoły kontynuowały naukę w gimnazjum w Biłgoraju. 21 maja 2002 roku Rada Gminy Biłgoraj uchwałą nr XXXI/209/2002 powołała w Szkole Podstawowej w Gromadzie trzyletnie gimnazjum. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum został Robert Adamski.

30 Uchwałą nr XXVII/147/08 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 9 września 2008 roku utworzono Punkt Przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich w Gromadzie. Przedszkole działa w oparciu o projekt Dzieciostwo równych szans współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

31 Biblioteka szkolna Niewiele informacji o bibliotece szkolnej możemy znaleźd w najstarszych kronikach szkolnych. Pierwsza wzmianka pojawia się dopiero pod datą 1932/33 za małą mamy bibliotekę uczniowską. Kolejna informacja pochodzi z 1947 roku: Z inspektoratu szkolnego otrzymujemy niektóre najniezbędniejsze pomoce naukowe jak mapy, linie, cyrkle, ekierki a nawet książki do biblioteki szkolnej. W następnym roku księgozbiór powiększył się o kilka tomów. Dzieci bardzo chętnie czytają książki - pisze w kronice nauczycielka Janina Bałajówna. Początki obecnego księgozbioru sięgają 1950 roku. Szkoła otrzymała 68 książek wraz z pierwszą księgą inwentarzową. Była to głównie literatura dziecięca i młodzieżowa. W kolejnych latach księgozbiór biblioteki powiększa się o nowe tytuły. Z kroniki szkolnej 1950/51: Czytelnictwo na terenie szkoły rozwija się bardzo pomyślnie. Biblioteka szkolna liczy ponad 100 tomów. Książki te są wypożyczane przez dzieci, które je z wielkim zapałem czytają(..) prenumerują różne czasopisma: Iskierki, Świerszczyk, Płomyczek, Płomyk.

32 Przez wiele lat księgozbiór biblioteki mieścił się w kilku szafach stojących w jednej z sal lekcyjnych. W 1987 roku bibliotekę przeniesiono do jednego z pomieszczeo obok mieszkania zajmowanego przez nauczycielkę. Od 1994 roku biblioteka mieści się w jednej z sal w nowej części szkoły. Obecnie księgozbiór liczy 2894 woluminy i stale się powiększa. W grudniu 2007 roku biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe. Służą one uczniom i nauczycielom. Cykliczne imprezy biblioteczne: konkursy czytelnicze, konkursy plastyczne, Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzieo Książki, turniej klas - Mity na poważnie i wesoło.

33 Organizacje działające w szkole Pierwszą organizacją, która działała w naszej szkole był sklepik szkolny. Powstał ze składek uczniowskich. Można w nim było kupid materiały piśmiennicze. Był to rok W latach 70-tych działała w szkole Spółdzielnia Uczniowska. Obecny sklepik Wyrwigrosik powstał w grudniu 1994 roku.

34 W lutym 1934 r. powstało szkolne Koło Ligi Ochrony Polskiej Przyrody (LOPP). 28 października 1934 r. swoją działalnośd rozpoczyna Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), które nieprzerwanie działa po dzieo dzisiejszy. Od 26 listopada 1936 r. (z małymi przerwami) działa Szkolna Kasa Oszczędności (SKO). W roku szkolnym 1944/45 powstał Samorząd Uczniowski. W 1953 r. założono w szkole Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Drużyna harcerska i zuchowa działały do 2001r.

35 Współpraca z rodzicami Od początku istnienia szkoły w Gromadzie rodzice włączali się do pomocy w organizowaniu różnych uroczystości: choinka, akademie, dożywianie dzieci. W roku 1948 powstał Szkolny Komitet Opiekuoczy. Wyłoniono kilka komisji, m.in. komisję dożywiania dzieci, komisję wczasów letnich. Od lat 50-tych działał w szkole Komitet Rodzicielski, który nie tylko pomagał w organizacji różnych imprez, ale również współfinansował wycieczki, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, nagród. Rodzice chętnie pomagali przy remontach i rozbudowie szkoły. Od 1999 roku w szkole funkcjonuje Rada Rodziców.

36 Imprezy kulturalne Naszą tradycją są cykliczne uroczystości z okazji świąt paostwowych, kościelnych i szkolnych: pasowanie na ucznia, powitanie jesieni, Dzieo Edukacji Narodowej, Dzieo Papieski, Narodowe Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe, choinka, Dzieo Babci i Dziadka, walentynki, Dzieo Kobiet, topienie Marzanny, Dzieo Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzieo Mamy i Taty, Dzieo Dziecka.

37

38

39 Turystyka Pierwszą wycieczkę szkolną zorganizowano w roku szkolnym1936/37. W wycieczce do Zamościa brało udział 35 uczniów. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili: Warszawę, Kraków, Baranów Sandomierski, Góry Świętokrzyskie, Kazimierz Dolny, Żdanów, Nałęczów, Puławy, Lublin, Łaocut, Sandomierz, Częstochowę, Zamośd, Guciów, Krasnobród, Bałtów, Zwierzyniec, Porytowe Wzgórze, Osuchy, Horyniec, Nową Dębę, Rzeszów, Kozłówkę, i oczywiście Biłgoraj. Niektóre z tych miejsc odwiedzaliśmy wielokrotnie.

40 Rajdy piesze i rowerowe zawsze cieszyły się popularnością wśród naszych uczniów. Trasy rajdów pieszych wiodły przez: Roztocze (1963/64), Hosznię Smólsko, Kurzynę Średnia Bidaczów Stary, Wolę Małą Wolę Dużą, brzegami Łady i Tanwi. Rajdy rowerowe- nad źródełka, brzegami Tanwi, Zwierzyniec Bukowa Góra, Górecko Stare, Porytowe Wzgórze. Biwaki: Harasiuki, Krasnobród, Majdan Sopocki, Bidaczów Stary, Wólka Biska, Mazury, Bieszczady, ferie zimowe w Zakopanem. Dużą atrakcją dla uczniów są spływy kajakowe po Tanwi.

41 Akcje charytatywne Już w 1937 roku uczniowie naszej szkoły gromadzili fundusze na określony cel. Była to budowa wieży spadochronowej w Zamościu. Przez kolejne kilkadziesiąt lat zbierali pieniądze bądź dary rzeczowe na: Fundusz Odbudowy Szkół Polskich, Fundusz Odbudowy Warszawy, Centrum Zdrowia Dziecka, Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju, Centrum Zdrowia Matki Polki, echokardiogram do szpitala w Zamościu, Narodowy Czyn Pomocy Szkole, dla Fundacji Wszystko dla Dzieci, Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Uczestniczyliśmy w akcjach ogólnopolskich: Pomóż Dzieciom Przetrwad Zimę, Złotówka dla dzieci z Afganistanu, Dzieciom w Afryce, Rodzina Rodzinie, Góra grosza. Od 1993 roku bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pomagaliśmy powodzianom - Płock 1992, gmina Borkowa na Rzeszowszczyźnie (1997), głodującej Etiopii i Haiti.

42 Projekty edukacyjne Szkoła z klasą, Nasze środowisko będzie przeźro(czyste), Od teraźniejszości do przeszłości Gromady, Z babcią poznaję dawne zwyczaje, Wspólna zabawa wiele nauczy, Czyste powietrze wokół nas, Jesteśmy poszukiwaczami skarbów - czyli najpiękniejszych miejsc naszej okolicy, Kto wpada w oczy - nie wpada pod koła, Bezpiecznie na rowerze, Bezpiecznie nad wodą.

43 Sukcesy szkoły Historia szkoły to również sukcesy uczniów - te małe i te duże. Sukcesem ucznia jest udział w każdym konkursie: szkolnym, gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. W roku szkolnym 1961/62 reprezentacja dziewcząt w składzie Barbara Banach, Maria Iwaoczyk, Henryka Wnuk i Zofia Gorczyca zdobyła tytuł Mistrza Drużynowego Powiatu w tenisie stołowym. 8 czerwca 1964 roku drużyna harcerska zdobyła tytuł Drużyny Sztandarowej W roku szkolnym 1964/65 zdobyliśmy Mistrzostwo Powiatu w wieloboju saneczkowym Tego samego roku uczniowie wywalczyli IX miejsce w Wojewódzkim Konkursie Zapobiegamy wypadkom drogowym Drużyna harcerska reprezentowała powiat na Zlocie Młodych Współgospodarzy Ziemi Lubelskiej, II miejsce, Lublin 1973 II miejsce dla SP w Gromadzie we Współzawodnictwie Sportowym Szkół do 100 Uczniów, Zamośd 1998 I miejsce dla Ewy Procner w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim Świat Wierszy Najpierwszych, Biłgoraj 2004, 2005, 2006 Teatrzyk szkolny U-12 dwukrotnie zdobył tytuł Laureata Festiwalu Najciekawszych Widowisk Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Lublin 2005, Zamośd 2007 II miejsce w Punktacji Generalnej w Kategorii Gimnazjów w XXXI Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkolnej, Kraków 2006 Jury pod przewodnictwem poetki Wandy Chotomskiej przyznało Ewie Procner tytuł Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej, Słupsk 2005, 2007 I miejsce dla Huberta Roga w Okręgowym Etapie XV Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Lublin 2007 Kuratoryjny konkurs z j. polskiego dla gimnazjum Radośd Czytania Laureatka Ewa Procner, Lublin 2006 Zdobycie tytułu Wzorowego Kibica podczas Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym, Warszawa 2007 Zdobycie I miejsca i tytułu Wzorowego Kibica podczas 30. Flora Maratonu Warszawskiego, Warszawa 2008 II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Lublin 2008 Agata Pacyk i Joanna Tworek brały udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Ocal okruchy historiimłodzież buduje muzea, Warszawa 2010 Sylwia Ostasz brała udział w okręgowym etapie kuratoryjnego konkursu historycznego dla gimnazjum, Biłgoraj 2010

44 Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, w których muszą wykazad się wiedzą, talentem plastycznym, muzycznym, sportowym, aktorskim, a nawet tanecznym. Cyklicznie bierzemy udział w konkursach kuratoryjnych z różnych przedmiotów. Uczestniczymy w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Są to konkursy: polonistyczne, matematyczne, plastyczne, poetyckie, krajoznawcze, czytelnicze, recytatorskie, wokalne, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeostwa ruchu drogowego, zawody sportowe. Niejednokrotnie nasi uczniowie zajmują w nich czołowe miejsca.

45 Współpraca ze środowiskiem lokalnym Uczniowie naszej szkoły zawsze angażowali się do prac na rzecz środowiska. Pomagali przy budowie drogi w Gromadzie, uczestniczyli w zalesianiu, zbierali złom, makulaturę, butelki. Uzyskane pieniądze przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych, rajdów lub wpłacano je na konto organizacji charytatywnych. Od 1994 roku uczestniczymy w akcji Sprzątanie Świata. Dwukrotnie szkoła była współgospodarzem gminnego Święta Ludowego (1996, 2001). W 2003 roku odbyła się w naszej szkole VIII Biesiada Kulturalna. Szkoła współpracowała z Fundacją Kresy 2000 w Nadrzeczu, Muzeum Regionalnym w Biłgoraju, Młodzieżowym Domem Kultury, Strażą Pożarną, Policją, pocztą, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem Biłgoraj, zespołem śpiewaczym Czeremcha, Placówką Wsparcia Dziennego Wesoła Gromadka.

46

47

48

49 Szkoła dziś W roku szkolnym 2010/2011 do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie uczęszcza 185 uczniów. Przedszkole (3-5 - latki ) - 25 dzieci, oddział przedszkolny (6- latki) - 17, szkoła podstawowa - 89, gimnazjum - 54uczniów. W szkole jest: 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala do zajęd plastycznych, biblioteka, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego, dwie sale gimnastyczne, sala do dwiczeo korekcyjnych, jadalnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe, szatnie. Do dyspozycji przedszkola są dwie sale zajęd, toalety, szatnie.

50

51

52 W szkole działa 20 kół przedmiotowych i zainteresowao, osiem zespołów i kół wyrównywania wiedzy, osiem kół rozwijających uzdolnienia uczniów. Organizacje działające w szkole: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło PTTK, SKO, SKS, sklepik Wyrwigrosik i biblioteka. Opracowanie: Ewa Okoniewska, Małgorzata Jednacz, Ewa Bednarz Gromada, 20 grudnia 2010 r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp. 1. Zadania Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych wynikających z programów nauczania Rozwijanie Zainteresowań uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015 LP. RODZAJ IMPREZY TERMIN UCZESTNICY ORGANIZATOR 1. Wycieczka na pokazy fizyczne w Lublinie 24.09.2014 III gimn. Jarosław Dąbrowski 2. W drodze do szkoły spotkanie

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016*

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016* KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016* Lp. Nazwa imprezy Termin realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni 1 Rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

4. Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zofia Frydecka

4. Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zofia Frydecka HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI i IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 MIESIĄC UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, KONKURSY SZKOLNE, WYCIECZKI OSOBY ODPOWIEDZIALNE wrzesień 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to:

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to: Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to: - szkoła podstawowa z klasami sportowymi od klasy IV; - gimnazjum z klasami sportowymi; Klasy sportowe Profil: Narciarstwo biegowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW, RAJDÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW, RAJDÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW, RAJDÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 DATA NAZWA IMPREZY DO KOGO ADRESOWANY? wrzesień Dzień Chłopca KTO ODPOWIEDZIALNY? 16 września akcja Sprzątanie świata wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Lp. 1. Działania (imprezy, apele, inne zajęcia) Odpowiedzialny Tworzenie kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych: Termin realizacji Nauka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 L.p. Impreza Data Odpowiedzialni 1 Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 01. 09. 2011r. Dyrektor szkoły 2 Innowacja Pedagogiczna W klasie i w teatrze 3. Innowacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO :

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 1 września 2015 r. (wtorek) Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 31 grudnia 2015 r. Ferie zimowe 15-26

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego działającego. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie. i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego działającego. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie. i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie Rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014 Zadanie Odpowiedzialni Uwagi WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Rocznice Wrześniowe Inauguracja szkolnego roku sportowego Integracja uczniów w klasach I i IV Bezpieczna droga i pobyt

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych

Kalendarz imprez szkolnych Kalendarz imprez szkolnych Rok szkolny 2012/2013 Data Tematyka Forma Odpowiedzialny 03.09.2012 Rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie uczniów z Dyr. szkoły wychowawcami 14.09.12 Sprzątanie Świata Akcja sprzątania

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Plan pozalekcyjnych w roku szkolnym 009/00 3 Nazwa i rodzaj Zajęcia adaptacyjne dla sześcioletnich dzieci wietnamskich Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego Zajęcia plastyczne inspirowane literaturą Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez przedszkolnych

Kalendarz imprez przedszkolnych Kalendarz imprez przedszkolnych 28.09.2014 11:24 Kalendarz imprez przedszkolnych 2015/2016 Przedszkole Nr 7 w Koszalinie Lp. Temat plan działań termin 1 Dzień Przedszkolaka 2 Wykopki 3 Sprzątanie Świata

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYDARZENIE DATA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 2 wrzesień Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Hanna Tarachowicz, wychowawcy klas 1.Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO :

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 września 2016 r. (czwartek) Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 31 grudnia 2016 r. Ferie zimowe 16-27

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu rok szkolny 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu rok szkolny 2015/2016 Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu rok szkolny 2015/2016 Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów Lp. RODZAJ ZAJĘĆ Prowadzący Czas realizacji 1. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła podstawowa L.P. NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA OFERTA EDUKACYJNA 1. Budzyńska Angelika Zajęcia z języka angielskiego w kl. II edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2013 Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych Jasełkowe Zmagania 10.0 szkoły, Koncert kolędowo karnawałowy.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Punktem wyjścia do planowania realizacji 19 była diagnoza potrzeb uczniów oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU

Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU Trud włożony w przygotowanie młodych ludzi do życia, zawsze idzie w parze z troską o gruntowną i wszechstronną edukację.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. SP nr3 im. Jana Brzechwy w Puławach - rok szkolny 2015 / 2016

PLAN PRACY. SP nr3 im. Jana Brzechwy w Puławach - rok szkolny 2015 / 2016 PLAN PRACY SP nr3 im. Jana Brzechwy w Puławach - rok szkolny 2015 / 2016 31 sierpnia przegląd szkoły DZIEŃ PLANOWANE ZADANIA PLANOWANE ZADANIA PLANOWANE ZADANIA PLANOWANE ZADANIA WRZESIEŃ 2015r. 1. WT

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny na 2015/2016

Kalendarz szkolny na 2015/2016 Kalendarz szkolny na 2015/2016 Załącznik nr 2 uchwały RP nr 11/2014/2015 l.p. Zadania i czynności Termin Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. - msza święta - spotkanie z uczniami

Bardziej szczegółowo

P L A N DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR. EDWARDA BŁASZCZAKA PS. GROM W CHMIELKU na rok szkolny 2015/2016

P L A N DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR. EDWARDA BŁASZCZAKA PS. GROM W CHMIELKU na rok szkolny 2015/2016 P L A N DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR. EDWARDA BŁASZCZAKA PS. GROM W CHMIELKU na rok szkolny 2015/2016 CHMIELEK, wrzesień 2015 Opiekun: Ewelina Iwańczyk Cele

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie Miesiąc Uroczystość Odpowiedzialni Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 HASŁO PROGRAMOWE: Nasze przedszkole promuje zdrowie OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 J. POLSKI DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA wtorek 7, 8

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 78 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015r. 2. Termin uzupełnienia list

Bardziej szczegółowo

/w sekretariacie szkoły/ lub telefonicznie pod numerem 0-15-832-26-31.

/w sekretariacie szkoły/ lub telefonicznie pod numerem 0-15-832-26-31. Sandomierz 1.03.2011 r. Szkoła Ucząca Się SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz woj. świętokrzyskie Szanowni Państwo, Rodzice Dzieci z rocznika 2004 i 2005 Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE :

I. INFORMACJE OGÓLNE : I. INFORMACJE OGÓLNE : Miejscowość Urle powstała w drugiej połowie XVIII wieku w dawnej Puszczy Jadowskiej, a jej pierwszymi mieszkańcami byli Kurpie. Rozwój letniska nastąpił w okresie międzywojennym

Bardziej szczegółowo

Uroczystości szkolne, apele, konkursy, turnieje i akcje w roku szkolnym 2014/2015

Uroczystości szkolne, apele, konkursy, turnieje i akcje w roku szkolnym 2014/2015 Uroczystości szkolne, apele, konkursy, turnieje i akcje w roku szkolnym 2014/2015 L.p. Nazwa Osoby odpowiedzialne WRZESIEŃ 1. Udział w Gminnych Uroczystościach Rocznicowych Wicedyrektor Bożena Szwałek,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Zakrzewie

Urząd Gminy w Zakrzewie Urząd Gminy w Zakrzewie Gmina Zakrzewo wchodzi w skład historycznej ziemi kujawskiej. Znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku Harmonogram zajęd rozwijających wiedzę i zainteresowania rok szkolny 2014/2015 Lp. Rodzaj zajęd Nauczyciel prowadzący Dzieo tygodnia/godzina sala uwagi 1. Zajęcia rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA 2014-09-12 Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego PODSTAWA PRAWNA ZAPLANOWANIA ZADAŃ NA ROK SZK.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2014/2015. LP. UROCZYSTOŚĆ DATA ODPOWIEDZIALNI 1. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2014/2015. LP. UROCZYSTOŚĆ DATA ODPOWIEDZIALNI 1. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 LP. UROCZYSTOŚĆ DATA ODPOWIEDZIALNI 1. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 1.09.2014r. Dyrektor szkoły 2. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie: W klasie i teatrze, Młody Matematyk, Z Mitologią

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo