SŁOWA KLUCZOWE: doping steroidy anaboliczno-androgenne oddziaływanie steroidów anaboliczno-androgennych na psychikę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWA KLUCZOWE: doping steroidy anaboliczno-androgenne oddziaływanie steroidów anaboliczno-androgennych na psychikę."

Transkrypt

1 76 Medycyna sportowa Czy długotrwałe przyjmowanie steroidów anaboliczno- -androgennych może doprowadzić do takich zmian w psychice człowieka, że będzie on zdolny do dokonania zbrodni lub popełnienia samobójstwa? Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Danuta Stańczyk Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów anaboliczno-androgennych Wychodząc z analizy okoliczności morderstwa, jakiego dokonali dwaj młodzi ludzie, a następnie samobójstwa jednego z nich, Autorzy omawiają oddziaływanie na psychikę steroidów anaboliczno-androgennych, do których stosowania przyznali się obaj sprawcy. Podkreślają, że skłonność do zaburzeń psychicznych oraz skutki długotrwałego przyjmowania steroidów anabolicznych mogą prowadzić do podobnych tragedii. SŁOWA KLUCZOWE: doping steroidy anaboliczno-androgenne oddziaływanie steroidów anaboliczno-androgennych na psychikę. Z Przychodni Przyzakładowej i Sportowo-Lekarskiej oraz Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie. Sport Wyczynowy 2001, nr 9-10/

2 Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów W połowie tego roku w jednej z małych miejscowości dwóch mężczyzn w wieku 17 i 19 lat dokonało zabójstwa. Ofiarą była matka jednego z nich. Następnego dnia, w czasie pobytu w areszcie, młodszy z nich popełnił samobójstwo. Wcześniej podczas przesłuchania obaj przyznali się do przyjmowania przez 2 lata preparatów steroidowych: m.in. Omnandrenu, Testosteronu propionicum, Deca-Durabolinu, Metanabolu, Dianabolu i Sustanonu. Przez ostatnie 7 tygodni przed zbrodnią nie stosowali tych leków, ale przyjmowali środki narkotyczne, takie jak: amfetamina oraz marihuana. Przyjmowanie steroidów u starszego z obwinionych doprowadziło do wystąpienia wyraźnych objawów zwiększonej agresji, kłótliwości i napastliwości w stosunku do najbliższych - ojca, matki, siostry oraz przyjaciół. Według jego zeznań: nie udawało mu się nawiązać z nikim kontaktu. Konflikt z ojcem stopniowo przemienił się we wrogość, a następnie w nienawiść. Od 5 miesięcy nosił się z zamiarem jego zabicia. Nie umiał jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zabił matkę, do której nie czuł urazy. Przeprowadzone na zlecenie prokuratury badania moczu, krwi oraz włosów i paznokci obu morderców, wykazały obecność metabolitów nandrolonu w każdym badanym materiale. U starszego zabójcy stężenie metabolitu I nandrolonu w moczu wynosiło 5,9 ng/ml (±0,4), zaś metabolitu II - 1 ng/ml (±0,07). Wskaźnik T/Et wynosił 3,1. U młodszego, ze względu na małe stężenie, nie można było określić ilościowej wartości metabolitu I w moczu. Wskaźnik T/Et wynosił 3,9. U obu obwinionych poziomy testosteronu w surowicy krwi mieściły się w granicach prawidłowych (odpowiednio 8,8 i 7,7 ng/ml). W moczu starszego stwierdzono ponadto ślady metabolitu marihuany THC-COOH. U obu nie ujawniono zaburzeń profilu steroidowego. Poziom hormonu luteinizującego (LH) u zabójcy był nieoznaczalny. We włosach starszego i paznokciach młodszego występowały śladowe ilości metabolitu I nandrolonu, co może świadczyć o przewlekłym przyjmowaniu tego środka. Badania analityczne potwierdziły więc przyjmowanie przez obu sprawców silnie działających leków steroidowych. W związku z tym uzasadnione wydaje się pytanie: czy mogło to doprowadzić do zaburzeń psychicznych, których efektem były zbrodnia i samobójstwo? Działanie steroidów anaboliczno-androgennych na psychikę Psychoaktywne działanie testosteronu i jego pochodnych jest dobrze znane od wielu lat, występuje bowiem w różnym nasileniu u ponad 80% osób biorących steroidy anaboliczno-androgenne (7, 9, 10, 29, 30). Od późnych lat 30-tych do lat 70-tych XX wieku steroidy anaboliczne stosowano w leczeniu depresji, melancholii i zaburzeń psychicznych (13). Obecnie silniej działające preparaty testosteronu mogą powodować efekt odwrotny. Przy stosowaniu testosteronu w dawkach terapeutycznych, w zastępczej terapii hypogonadyzmu u mężczyzn, obserwowano: działanie pobudzające i przeciwbólowe, a tak- 77

3 78 Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Danuta Stańczyk że zmniejszenie uczucia zmęczenia, zwiększenie inwencji i pewności siebie, uczucia euforii i siły, poprawę percepcji umysłowej, pamięci, wzrost motywacji do pracy i do wysiłków (treningu), jak również pobudzenie seksualne, poprawę wyglądu i samopoczucia (13), a więc działanie korzystne. Podawanie mężczyznom testosteronu, jako środka antykoncepcyjnego, w dawkach wyższych od 200 mg tygodniowo, sporadycznie powodowało wzrost agresji, zmuszając do zaprzestania jego stosowania (2, 29, 30). W przypadku używania steroidów w dużych dawkach, przekraczających poziomy fizjologiczne, co ma miejsce przy stosowaniu ich w celach dopingowych, zauważa się bezsenność lub zaburzenia snu, wzrost agresywności i podejrzliwości, rozdrażnienie, zmienność nastroju i nerwowość, wybuchy złości i skłonność do awantur, zmniejszenie samokrytycyzmu, poczucia winy oraz nieuznawanie norm etycznych i naruszanie zasad współżycia społecznego, czego wynikiem może być popełnianie przestępstw (18, 22-24). Niezależnie od tych ogólnych obserwacji w poszczególnych doniesieniach klinicznych występują różnice w ocenie zmian psychicznych, następujących pod wpływem stosowania dużych dawek testosteronu (2). Podaje się np., że zażywanie 600 mg testosteronu na tydzień przez 10 tygodni nie wywołało żadnych objawów psychicznych (6). Inni badacze przy stosowaniu podobnych dawek w pojedynczych przypadkach stwierdzali natomiast występowanie objawów hypomanii lub nasilonych objawów manii (24). Jeszcze inni zwracają uwagę, że 17α-alkilowe pochodne testosteronu, takie jak np. metylotestosteron, wpływają znacznie silniej i bardziej negatywnie na psychikę zażywających je osób (2). W Przychodni Sportowo-Lekarskiej przy Instytucie Sportu, w grupie 14 anonimowych członków jednego z warszawskich klubów kulturystycznych, zgłaszających się dobrowolnie na badania lekarskie, przeprowadzono - za zgodą Komisji Etycznej Instytutu Sportu - badania psychologiczne (9). Badanych podzielono na dwie podgrupy. Pierwszą stanowiło 7 osób, które aktualnie przyjmowały steroidy, średnio przez okres 4 tygodni, drugą również 7 badanych, którzy nie brali ich przez okres od 3 do 9 miesięcy. Stwierdzone różnice pomiędzy obu grupami dotyczyły głównie cech, decydujących o sposobie funkcjonowania społecznego, radzeniu sobie z frustracją, a także o samokrytycyzmie i refleksyjności. Biorący steroidy uzyskali istotnie wyższe wskaźniki napastliwości fizycznej, słownej i pośredniej oraz ogólnej agresywności. Stwierdzono też u nich nasilenie negatywnego stosunku do rzeczywistości i obniżenie poczucia winy. U żadnego nie występowała jednak agresja bezpośrednia przeciwko osobom. U osób będących pod wpływem steroidów częściej występują zachowania nieaprobowane społecznie, wykraczające poza przyjęte normy (16, 18, 27). Często wyrażają swoją agresję w sposób pośredni, np. miewają złe humory, są zgryźliwe, złośliwe, trzaskają drzwiami (22, 23). Podważają wszelkie autorytety, np. w rodzinie czy wśród osób kierujących nimi i nadzorujących ich działania (20). Mają 78

4 Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów też znacznie obniżone poczucie winy, świadczące o braku samokrytycyzmu i poczucia odpowiedzialności za swe czyny. Nie mają przy tym wątpliwości, że ich postępowanie jest właściwe, a ich racje słuszne (2, 4, 13, 15). Wyniki innych prac potwierdzają obserwowane przez nas zmiany psychiczne u osób stosujących steroidy (7, 8, 10). Zazwyczaj po około 6 miesiącach od zaprzestania ich przyjmowania opisane wyżej objawy ustępowały samoistnie i nie wymagały dodatkowego leczenia. W niektórych przypadkach pojawiała się jednak konieczność długotrwałego leczenia psychiatrycznego (19). W piśmiennictwie opisano co najmniej kilka przypadków, w których przestępstwa, a nawet zbrodnie, były dokonywane pod wpływem działania dużych dawek steroidów (7, 8, 10, 16, 23). Uzależnienie od środków psychoaktywnych, w tym także od steroidów anaboliczno-androgennych, zwłaszcza po ich odstawieniu, może prowadzić do sytuacji, utrwalających przekonanie o własnym niedołęstwie i małej wartości, zarówno psychicznej, jak i fizycznej (20). Obserwuje się wtedy nieumiejętność przeżywania sytuacji trudnych, doświadczania własnej słabości, niedostosowanie społeczne, poczucie klęski, bezradność wobec sytuacji stresowych oraz brak nadziei i uczucie zagrożenia, co prowadzi do stanów głębokiej depresji, w których jedynym rozwiązaniem staje się samobójstwo (20). Większości tych determinantów można było się doszukać u tego z zabójców, który popełnił samobójstwo. W swym zeznaniu skarżył się on, że dokonana zbrodnia zmieniła całe jego życie i nic już nie będzie takie jak dawniej. W psychiatrii opisane wyżej stany zmienności nastroju - od agresji do depresji - określa się mianem zespołu maniakalno-depresyjnego lub afektywnego, którego podstawowe cechy i objawy zestawiono w tabeli 1 (25). Tego typu stany agresji (występujące podczas przyjmowania steroidów) oraz depresji (po ich odstawieniu) można obserwować u osób przewlekle stosujących duże ich dawki. Przez 12 lat w Finlandii prowadzono obserwacje nad przedwczesną śmiertelnością sportowców. Wśród 62 mistrzów trójboju siłowego, z lat , podejrzanych o stosowanie steroidów anabolicznych, stwierdzono 8 zgonów, czyli 12,6% w stosunku do 3,1% w ogólnej populacji kraju. 3 z nich nastąpiły w wyniku samobójstw, 3 - nagłych zawałów serca oraz po jednym w rezultacie śpiączki wątrobowej i rozrostu układu limfatycznego (19). Podsumowanie Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że przyjmowanie przez długi czas steroidów anaboliczno-androgennych, zwłaszcza przez młodych mężczyzn, w wieku od 15 do 25 roku życia, ma wyraźny wpływ na wystąpienie objawów agresji, którą w psychiatrii określa się mianem hypomanii lub manii (14, 23), a ich nasilenie niewątpliwie łączy się z osobniczą wrażliwością i rodzinnie zależną skłonnością do zaburzeń psychicznych. W naszym kraju przypadki zabójstw i przestępstw kryminalnych, spowodowanych efektem 79

5 80 Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Danuta Stańczyk Tabela 1 Podstawowe cechy i objawy zespołu afektywnego maniakalno-depresyjnego (według 25 poz. piśm.) Cechy podstawowe Objawy maniakalne Objawy depresyjne Podstawowy Poczucie radości, zadowolenia, Smutek, przygnębienie, przykre nastrój szczęścia, euforii nieadekwatnej do przeżywanie wydarzeń. sytuacji lub/i gniewliwość, kłótliwość. Zobojętnienie. Napęd Przyśpieszony tok myślenia - gonitwa Spowolnienie myślenia i wypowiedzi. psycho- myśli i wypowiedzi - słowotok; Poczucie obniżonej sprawności ruchowy poczucie zwiększonej sprawności pamięci; spowolnienie ruchowe: psychicznej, intelektualnej utrata energii, siły, poczucie i wzmożonej energii; zwiększenie ciągłego zmęczenia fizycznego. aktywności ruchowej - podniecenie ruchowe. Zwiększenie łaknienia. Rytm Bezsenność lub zaburzenia snu Sen płytki, przerywany, senność dobowy i skrócenie wypoczynku; w ciągu dnia; gorzej czuję się rano, wzmożony popęd płciowy. wieczorem lepiej, bóle głowy, ubytek masy ciała i siły. Zaburzenia Drażliwość, konfliktowość, agresja, Lęk, uczucie zagrożenia, niepokoju, emocji napady szału. Wzrost rozdrażnienia. czasem podniecenie ruchowe. Zaburzenia Podwyższona ocena własnych Poczucie urojonej winy i kary; myślenia możliwości; urojenia wielkościowe. depresyjna ocena własnej osobowości, Bezkrytycznie wysoka ocena własnej zdrowia, szans życiowych, pesymissytuacji życiowej, zawodowej tyczna ocena sytuacji, przyszłości - lub materialnej. urojenia klęski życiowej. Zniechęcenie do życia. Myśli samobójcze. Zaburzenia Zwiększenie powierzchowych Zmniejszenie zakresu zainteresowań. aktywności zainteresowań; zwiększenie Obniżenie zdolności do pracy; złożonej przypadkowych kontaktów izolacja od otoczenia. z otoczeniem. Obniżenie zdolności Samozaniedbanie. do działań celowych (pracy). psychogennym tych leków, występują sporadycznie. Znacznie częstsze są przypadki samobójstw chłopców i młodych mężczyzn, dokonywane pod wpływem zażywania tych środków, a następnie po ich odstawieniu. Nakładanie się problemów osobistych i rodzinnych na skłonność do zaburzeń psychicznych i psychogenne działaniem steroidów anabolicznych, może doprowadzić do tragedii młodych ludzi i ich rodzin (12, 20, 21). Pojedyncze przypadki, publikowane w prasie medycznej lub w doniesieniach z prokuratorskich dochodzeń, są sygnałem świadczącym o występowa- 80

6 Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów niu poważnych zmian chorobowych spowodowanych nadużywaniem steroidów (11, 24). Siłownie, które miały stać się dla młodzieży ucieczką od alkoholu i narkotyków oraz przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, okazały się dystrybutorami środków, powodujących bardzo poważne problemy zdrowotne i lecznicze. Dane te wskazują wyraźnie, że osoby, stosujące duże dawki różnych steroidów anabolicznych, wykazują szereg zaburzeń psychicznych, a nawet psychiatrycznych (7, 9, 22). Tymczasem badania przeprowadzone w USA oceniają, że w przybliżeniu milion młodzieży stosuje steroidy (31). W Polsce, przy okazji badań ankietowych, wykonanych w szkołach w roku 1995 i 1999 przez J. Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w ramach Europejskiego programu uzależnienia od narkotyków, ujawniono ich używanie przez młodzież szkół ponadpodstawowych. W 1995 roku liczba osób, deklarujących stosowanie SAA w klasach I., wynosiła 2,4%, zaś w klasach III. - 4%. W roku 1999 odsetek ten w klasach I. wzrósł do 3,2%, zaś w klasach III. obniżył się do 2,3% (28). Badania te nie dają pełnego obrazu rozpowszechnienia przyjmowania steroidów przez polską młodzież (26). Dla szerszego ukazania powyższego problemu należy wspomnieć o dynamicznie rozwijającym się, niesłychanie intratnym, a zupełnie niekontrolowanym nielegalnym czarnym rynku środków anabolicznych i różnych innych leków, przyjmowanych przez młodych ludzi. Tzw. dilerzy w każdej chwili mogą dostarczyć każdy lek, oczywiście za odpowiednią zapłatą. W 1990 roku Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę nakazująca kontrolę dystrybucji steroidów anabolicznych, między innymi z uwagi na silne działanie tych środków na psychikę (2). O ile doping steroidami anabolicznymi wśród sportowców kwalifikowanych jest kontrolowany przepisami sportowymi, a nawet karnymi, to tzw. społeczna androgenizacja za pomocą steroidów anabolicznoandrogennych i odpowiednich odżywek, zawierających prekursory testosteronu i nandrolonu, nie podlega żadnej regulacji prawnej w naszym kraju. W Polsce nie zalicza się steroidów anabolicznych do środków kontrolowanych, formalnie więc problem ich nadużywania nie istnieje. W Internecie mamy natomiast witrynę pt. Doping, gdzie każdy może się zapytać, jak je przyjmować. Liczne wydawnictwa kulturystyczne, redagowane głównie przez dystrybutorów i stałych odbiorców tych środków, dostarczają ich pełny wykaz oraz informują szczegółowo o sposobie przyjmowania (11). W tej sytuacji można się tylko pocieszać, że wcześniej czy później, z chwilą przyjęcia Polski do Unii Europejskiej nastąpi dostosowanie naszych przepisów w tym zakresie do obowiązujących w stowarzyszonych w niej krajach. Opisany powyżej tragiczny przypadek świadczy o konieczności pilnego wprowadzenia uregulowań legislacyjnych, ograniczających ekspansję nielegalnego rynku środków steroidowych 81

7 82 Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Danuta Stańczyk oraz nasilenia kontroli rozpowszechniana wśród naszej młodzieży preparatów steroidów anabolicznych - poprzez traktowanie ich na równi z narkotykami. Piśmiennictwo 1. Bahrke M. S.: Psychological Effects of Endogenous Testosterone and Anablic-Androgenic Steroids. [w:] Anabolic Steroids in Sport and Exercise. Yesalis Ch. E. (red.). Champaign Human Kinetics Publishers, Bahrke M. S., Yesalis C. E., Wright J. E.: Psychological and Behavioral Effects of Endogenous Testosterone and Anabolic Steroids. An update. Sports Medicine 1996, 6: Brower K. J. et al.: Anabolic Androgenic Steroids and Suicide. (Letters to Editor). American Journal of Psychiatry 1989, 146; 8: Brower K. J. et al.: Anabolic Androgenic Steroid Dependence. Journal of Clinical Psychiatry 1989, 50; 1: Brower K. J.: Anabolic Steroids: Potential for Physical and Psychological Dependence. [w:] Anabolic Steroids in Sport and Exercise. Ed. Yesalis Ch., E. Champaign Human Kintetics Publishers, Bhasin S. et al.: The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in man. New England Journal of Medicine 1996, 335: Choi P. Y. L., Parrott A. C., Cowan C.: High-Dose Anabolic Steroids in Strength Athletes Effects upon Hostillity and Aggression. Human Psychopharmacology 1990, 5: Choi P.: So steroids may work but they also. Coaching Focus 1993, 23: Chrostowski K. et al.: Aggression and Anabolic Steroids Use in Body-builders (in press). 10. Conacher G. N., Workman D. G.: Violent Crime Possibly Associated with Anabolic Steroid Use. (Letters to Editor). American Journal Psychiatry 1989, 146; 8: Czech J.: Sterydy anaboliczne. Przegląd preparatów farmokologicznych stosowanych przez kulturystów. Wydawnictwo BULK UP Finkelstein J. W. et al.: Estrogen and Testosterone Increases Self- Reported Aggressive Behaviors in Hypogonadal Adulescens. Journal of Clinical Endocrynology and Metabolism 1997, 82: Hayes F. J.: Editorial: Testosterone - Fountain of Youth or Drug. Journal of Clinical Endocrynology and Metabolism 2000, 85, 9: Jaroszyński J.: Zaburzenia afektywne [w:] Zespoły zaburzeń psychicznych. Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kashkin K. B., Kleber H. D.: Hooked of Hormones? An Anabolic Steroid Addiction Hypothesis. Journal American Medical Association 1989, 262, 22: Lubel A.: Does Steroid Abuse Cause - or Excuse Violence? The Physician and Sportsmedicine 1989, 17, 2: Mędraś M., Szczęsny F.: Dysmorfia mięśniowa jako problem medy- 82

8 Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów cyny sportowej. Medicina Sportiva 2001, 5, 1, Parott A.C., Choi P.Y.L., Davis M.: Anabolic steroid use by amator athletes: effects upon psychological mood states. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 1994, 34, 3: Pärssinen M. et al.: Increased Permature Mortality of Competitive Powerlifters Suspected to Have Use Anabolic Agents. International Journal of Sports Medicine 2000, 21: Pecyna M. B.: Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogicznopsychologiczne. [w:] Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Akademickie Żak 1999, Pope H. G. Jr, Katz D. L.: Homicide and Near-Homicide by Anabolic Steroid Users. Journal of Clinical Psychiatry 1990, 51, 1: Pope H. G. Jr, Katz D. L: Affective and Psychiatric Symptoms Associated with Anabolic Steroid Use. American Journal of Psychiatry 1988, 45; 4: Pope H. G. Jr, Katz D. L: Psychiatric and Medical Effects of Anabolic-Androgenic Steroid Use. Archives of General Psychiatry 1994, 51: Pope H. G. Jr, Kouri E. M., Hudson J. I.: Effects of supraphysiological doses of testosterone on mood and aggression in normal men; a randomized controlled trial. Archives of General Psychiatry 2000, 57 (2): Pruszyński S., Beręsiewicz M.: Zaburzenia afektywne [w:] Zasady rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych. Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii, Rychta T., Mikołajczyk M., Guszkowska M.: Doping farmakologiczny jako zjawisko społeczne. Aspekt psychologiczny. Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 1993, t. XXXIV: Scaramella T. J., Brown W. A.: Serum Testosterone and Aggressions in Hockey Players. Psychosomatic Medicine 1978, 40, 3: Sierosławski J.: Narkomaniaproblem zdrowia publicznego. Służba Zdrowia 2000, 84-87: Yates W. R. et al.: Psychosexual Effects of Three Doses of Testosterone Cycling. Biological Psychiatry 1999, 45 (3): Yates W. R.: Testosterone in Psychiatry. Risks and Benefits. Archive General Psychiatry 2000, 57, Yesalis Ch. E., Vicary J. R., Buckley W. E.: Anabolic Steroid Use Among Adulescens: A Study of Indication of Psychological Dependence. [w:] Anabolic Steroids in Sport and Exercise. Red. Yesalis Ch. E. Champaign Human Kinetics Publishers,

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU Światowa Organizacja Zdrowia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU GENEWA WARSZAWA 2003 1 Tytuł oryginału angielskiego: PREVENTING SUICIDE

Bardziej szczegółowo

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści Spis treści Wstęp... 2 I. Depresje młodzieńcze... 3 1. Klasyfikacja depresji... 3 2. Depresja młodzieńcza norma rozwojowa czy zaburzenie?... 5 3. Depresja u młodych ludzi czynniki ryzyka i czynniki chroniące...

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży Opracowanie: Joanna Szymańska Zawartość Wprowadzenie... 3 Depresje młodzieńcze... 5 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące... 7 Objawy depresji u dzieci i młodzieży...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe 14 Roman Mikuła, Semko Lipiec Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe Selected aspects of psychological and psychiatric care of patients with neoplastic

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

EMOCJE W STANACH UPICIA ALKOHOLEM

EMOCJE W STANACH UPICIA ALKOHOLEM Alkoholizm i Narkomania 2002, Tom 15: nr 3, 261-269 Prace poglądowe EMOCJE W STANACH UPICIA ALKOHOLEM Danuta Hajdukiewicz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie EMOTIONS

Bardziej szczegółowo

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Coś złego dzieje się z twoim życiem: tracisz pracę, twoje małżeństwo

Coś złego dzieje się z twoim życiem: tracisz pracę, twoje małżeństwo Bazująca rzekomo na naukowych podstawach psychiatria charakteryzuje się znikomą skutecznością leczenia chorób psychicznych i jednocześnie cieszy się wysokim statusem społecznym. Czy zasłużenie? Rochelle

Bardziej szczegółowo

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Eutanazja refleksje psychiatry

Eutanazja refleksje psychiatry Rocznik Teologii Katolickiej, tom XI/1, rok 2012 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Eutanazja refleksje psychiatry Euthanasis a psychiatrist s reflection The author has analysed people s attitudes

Bardziej szczegółowo

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 I. Destrukcyjne skutki przemocy... 3 II. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące... 6 1. Kategorie ryzyka... 6 2. Agresja uczniowska a klimat szkoły... 8 3. Co chroni dorastającą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej korzyści i zagrożenia

Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej korzyści i zagrożenia PRACA POGLĄDOWA ISSN 1641 6007 Sen 2003, Tom 3, Nr 2, 41 47 Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej korzyści i zagrożenia Benzodiazepines in general practice benefits and risks Barbara Sęp-Kowalikowa 1,

Bardziej szczegółowo

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20

Bardziej szczegółowo