ice w Ś o lą k s b k ą ie Z NABÓR DO SZKÓŁ 2015/2016 NASZEGIMNAZJASĄCOOL zapoznaj się z ofertą edukacyjną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ice w Ś o lą k s b k ą ie Z NABÓR DO SZKÓŁ 2015/2016 NASZEGIMNAZJASĄCOOL zapoznaj się z ofertą edukacyjną"

Transkrypt

1 ce Śl ą NABÓR DO SZKÓŁ 2015/2016 NASZEGIMNAZJASĄCOOL zapoznaj się z ofertą edukacyjną wi

2 WYKAZ ZĄBKOWICKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Puliczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wyickgo ul. Powstańców Warszawy 8,c tel. (74) , fax. (74) wew. 58 Puliczne Gimnazjum Nr 2 Im. Nolistów Polich Pl. M. Skłodowj- Cur wice Śl. Tel. /fax

3 NASZA OFERTA GIMNAZJA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ZAPEWNIAJĄ: ź wszechstronny rozwój ucznia, ź rzetelną edukację, ź troliwą opkę i wychowan w poszanowaniu wartości etycznych, ź kształtowan postaw oywatelich - wpajan szacunku dla dzdzictwa kulturowego naszego miasta, regionu i kraju, ź tworzen warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów, ź wspran rodziców w pracy wychowawczej, ź łączen osiągnięć pedagogiki tradycyjnej z nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi.

4 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IMIENIA JÓZEFA WYBICKIEGO OFERUJEMY: l klasy z rozszerzonym programem matematyki, l klasy matematyczno - języwe, l klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego (piłka siatwa, piłka nożna), l klasy z rozszerzonym programem z języka polgo, l klasy integracyjne (pomoc nauczycla wspomagającego), l uczestniczen w zajęciach prowadzonych poza szłą, np. na Uniwersytec Wrocławim, w Teatrze Polim, l duży wyór zajęć pozalekcyjnych, np. SKS, chór szlny, nauka gry na gitarze, redagowan szlnej gazetki.

5 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IMIENIA JÓZEFA WYBICKIEGO DYSPONUJEMY: l udynkm, salami, wyposażenm dostosowanymi do potrze uczniów npełnosprawnych (podjazd, winda, pomoce edukacyjne), l dużymi, lorowymi gainetami, w tym: nowoczesną pracownią fizyczną, chemiczną, geograficzną, iologiczną, gainetem matematycznym z moilną pracownią mputerową, gainetami multimedialnymi, stylową pracownią plastyczną, dwoma gainetami informatycznymi, halą widowiowosportową, l platformą Fronter. MOŻESZ SKORZYSTAĆ: l z żących informacji umszczanych w dznniku elektronicznym, na stron internetowej szły oraz na platform fronter, l z pomocy pedagoga, psychologa, l z opki hignistki, l ze lepiku szlnego, l ze smacznych oiadów w szlnej stołówce.

6 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IMIENIA JÓZEFA WYBICKIEGO CZY WIESZ, ŻE: l w naszym gimnazjum prężn działa samorząd uczniowi, który organizuje m.in. nkursy, dyoteki, prawyory samorządowe i prezydenck oraz akcje charytatywne, l nasi uczniow iorą udział w pracach Młodzżowej Rady Mjj, Młodzżowym Sejmiku Wojewódzkim, l co roku, ponad 100 wolontariuszy z naszego gimnazjum kwestuje w gmin na rzecz podopcznych Jurka Owsiaka, l co roku w marcu, ochodzimy święto szły - józefinki, wtedy też wręczamy nauczyclom i uczniom statuetki w kilku kategoriach np. Złoty Słowik, Młody Einstein, Miss I Mister Szły, Pracowita Mrówka, Złoty Wykładowca, Uśmch Roku, l dałość o piękno mowy polj i poprawność języwą jest jednym z ważnjszych zadań naszej szły, dlatego zawsze w maju organizujemy szlny nkurs ortograficzny o pióro dyrektora, l w naszej szle możesz spróować swoich sił ja dznnikarz, możesz współredagować szlną gazetkę "Twoja Jedynka. l organizujemy Narodowe Czytan na Krzywej Wży; l co roku rzemy udział w międzynarodowych warsztatach języwych.

7 HALA SPORTOWA TU RODZĄ SIĘ TALENTY Jeśli masz zacięc sportowe, możesz wziąć udział w szlnych mistrzostwach sportowych, które są przeprowadzane w wlu dzdzinach m.in. w piłce nożnej, ręcznej, siatwej, szykówce, szachach, tenis stołowym, adminton, aeroiku. W roku szlnym 2008/2009 reprezentanci Pulicznego Gimnazjum nr 1 zajęli IV mjsce w Finale Ogólnopolj Gimnazjady w Piłce Nożnej, który odywał się w Łomży. W roku szlnym 2012/2013 w finale Ogólnopolgo Turnju o Puchar Premra Donalda Tua w Warszaw szlna drużyna zajęła mjsce od IX do XII, a w roku szlnym 2013/2014 w tym samym turnju mjsce od V-VIII.

8 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 POSIADAMY CERTYFIKAT SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Jeżeli masz talent, na pewno go odkryjemy i pomożemy Ci zaistnć. W naszej szle rozwinsz talent recytatori - spróuj swoich sił w klas dznnikaro-teatralnej i zaaw się w teatr, występując w przedstawniach w Polsce i za granicą, np. w Nmczech. Jeżeli chcesz pogłęić swoją wdzę i umjętności z zakresu ezpczeństwa ruchu drogowego i udzlania prwszej pomocy, możesz wziąć udział w zajęciach i nkursach takich jak "Konkurs Telewizyjny Motorama", "Bezpczeństwo Ruchu Drogowego", "Jeżdżę z głową" lu "Jestem ezpczny w domu, w szle i na drodze". Szlny chór śpwem umila czas wszystkim uczniom i pracownim podczas szlnych oraz mjich imprez i uroczystości. Brzemy równż udział w licznych nkursach piosenki w Polsce np. w "Powiatowym Przeglądz Piosenki Ocojęzycznej" i za granicą np. w "Cecyliadz" (Ukraina). NASZE SUKCESY: l główna nagroda w międzynarodowym nkurs Europa za 100 lat, ltytuły laureata Dolnośląich Konkursów w ramach z Dolnego Ślązaka: historycznego z elementami WOS, języka anglgo, fizyki i matematyki, lwyniki egzaminów powyżej średnj wojewódzkj, ltytuły laureata w nkursach recytatorich, matematycznych, lliczne nagrody w nkursach plastycznych, wokalnych i sportowych, ldojśc drużyny do półfinału Dolnośląich Meczów Matematycznych.

9 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH STAWIAMY NA: l klasy z rozszerzonym programem języka anglgo oraz nmckgo, l klasy z rozszerzonym programem z enomii, przedsięiorczości i doradztwa zawodowego, l naukę języków ocych z zastosowanm nowoczesnych, metod nauczania w pracowniach języwych z zastosowanm multimediów, l rozwój uzdolnń i zainteresowań posiadamy certyfikat Szły wsprającej uzdolnnia", l wyjazdy na ckawe wykłady i ćwiczenia laoratoryjne na uczeln wyższe oraz do kina, teatru, opery, asen i lodowio, l duży wyór zajęć pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze), l uczestnictwo w różnorodnych programach edukacyjnych z zakresu enomii i przedsięiorczości, zajęciach z twórczego myślenia, doradztwa zawodowego, gimnastyki rekcyjnej, laoratoria fizyczno-chemiczne, l dorze wykształconą kadrę nauczyclą, która ciągle podnosi swoje kwalifikacje.

10 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH MOCNE STRONY: lwysoka jaść nauczania i stwarzan warunków do rozwoju talentów, logaty repertuar kółek przedmiotowych, zajęcia sportowe, artystyczne, języwe i szereg innych, lklasy o profilu języwym (języki angli i nmcki w rozszerzonym wymiarze godzin), ldziałalność charytatywna Szlnego Kluu Wolontariatu", lliczne sukcesy w różnego rodzaju olimpiadach, nkursach czy turnjach, laza szły to 14 sal lekcyjnych dorze wyposażonych w pomoce nauwe, nowoczesna pracownia mputerowa ze stałym dostępem do Internetu, ilioteka z ogatym księgoziorem i stanowiami mputerowymi, gainet medycyny szlnej, pedagog i psycholog szlny, duża sala gimnastyczna, stołówka szlna, lepik.

11 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH CZY WIESZ, ŻE: lnasze gimnazjum prowadzi dodatwe zajęcia: matematyczne, szachowe, języwe do wyoru (j. angli, j. francui, j. nmcki), polonistyczne, dznnikar, ilioteczne i teatralne, sportowe, plastyczne i decoupage, fizyczne i chemiczne, historyczne, geograficzne, informatyczne, muzyczne, filmowe i ilijne, lnasi uczniow iorą udział w pracach Młodzżowej Rady Mjj, lpozyaliśmy sprzęt elektroniczny, który zapewnia uczniom ardzj wszechstronny dostęp do wdzy i nowych możliwości nauczania, lnasi uczniow iorą udział w przedstawniach Teatru Stowarzyszenia Animatorów Kultury, m.in. Ballady i Anse", lod lat organizujemy Bsiadę Talentów" - imprezę, która ma na celu ukazan wszechstronnych zainteresowań i uzdolnń uczniów poprzez prezentację kół zainteresowań, lświęto Rodziny - to impreza poświęcona uczniom i ich rodzicom, mająca na celu integrowan środowia szlnego, l10 grudnia 2013 odyła się uroczystość nadania naszej szle imnia Nolistów Polich. Wyrany patronat podkreśla i przypczętowuje wyjątwość naszego Gimnazjum.

12 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH SZANSE DLA UCZNIÓW: l jesteśmy szłą wsprająca uzdolnnia, l każdy uczeń może liczyć na pomoc pedagoga i psychologa, l szła organizuje wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laoratoryjne na uczeln wyższe, wdraża różnorodne programy, l w szle funkcjonuje gazeta szlna GIMZETKA oraz kaaret szlny PARAGIMNAZJALNI Z DWÓJKI, l Szlny Klu Wolontariatu - współpracujemy z ząwicką Śwtlicą Środowiową im. Kuusia Puchatka, Domem Dzcka w Bardz oraz Domem Pomocy Społecznej w wicach Śląich. Angażujemy się w akcje Wlkj Orkstry Świątecznej Pomocy, Szlachetnej Paczki, Pallotyńj Adopcji Serca, l możliwość wyjazdów zagranicznych podczas których nasi uczniow mają możliwość doonalenia języków ocych i poznawania kultury w krajach UE, l uczniow mają rozudowaną możliwość wsprania nauki w domu poprzez platformę Fronter, l rodzice mogą na żąco monitorować wyniki dzci poprzez dznnik elektroniczny.

13 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH NASZE SUKCESY: l tytuł finalisty XIII Dolnoślągo Konkursu Polonistycznego oraz Historycznego zdolny Ślązak Gimnazjalista", l III mjsce w Ogólnopolj Olimpiadz Mitologicznej, l wyróżnnia w nkursach plastycznych m.in. w IV Ogólnopolim Konkurs Plastycznym Iny popkultury", l I i III mjsce w I Międzypowiatowym Konkurs Matematycznym Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, l nagrody i wyróżnnia : Zeige dein Talent", wojewódzki nkurs nmc- angli Idiomy w orazach", wojewódzki nkurs "Języki oce? N są nam oce!", nkurs recytatori "Gerhart Hauptmann neu entdeckt", l odnosimy sukcesy sportowe: III mjsce dzwcząt w rozgrywkach piłkarich Coca-Cola Cup 2014 w Wojorzu, III mjsce w finale powiatowym piłki siatwej dzwcząt, l mjsca na podium w powiatowych nkursach, m.in. Konkurs Recytatori Pegazik", Konkurs Wdzy Pożarniczej, XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

14 ce Śl ą NIE ZWLEKAJ CZEKAMY NA CIEBIE wi

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl 2 Gimnazja 1 Wrocław PUBLICZNE GIMNAZJA i cz.mat-przyr.) Gimnazjum nr 1 im.hugona 578, w 8-15.20 programy własne: angielski, zajęcia artystyczne:chór, przy dwie pracownie pielęgniarka, 4 x tyg. bufet duża

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012 Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. K. I. Gałczyński Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012 przez zespół zadaniowy w składzie: Przedmiot ewaluacji: Obszar: Procesy zachodzące

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę?

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo