Elektronika i Telekomunikacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektronika i Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Pakiet informacyjny Elektronika i Telekomunikacja nabór 2010 Europejski System Transferu Punktów ECTS

2 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 2 opracowanie WAT, 12 maja 2010 r. redakcja zespół prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka koordynator ECTS w Wydziale Elektroniki WAT dr inż. Stanisław Konatowski prodziekan ds. studenckich mgr inż. Zdzisław Bogacz kierownik dziekanatu Wydziału Elektroniki dr inż. Jarosław Michalak koordynator ECTS w Instytucie Telekomunikacji dr inż. Henryk Król koordynator ECTS w Instytucie Systemów Elektronicznych dr inż. Adam Rutkowski koordynator ECTS w Instytucie Radioelektroniki

3 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 3 Spis treści A. Informacje o Wojskowej Akademii Technicznej 1. Adres i władze Akademii Ogólne informacje o uczelni Kalendarz akademicki Rekrutacja na studia Informacje praktyczne Biblioteka Życie studenckie B. Informacje o Wydziale Elektroniki 3. Wydział Elektroniki Władze Wydziału Struktura i organizacja Wydziału Instytut Systemów Elektronicznych Instytut Radioelektroniki Instytut Telekomunikacji Baza dydaktyczna Wykaz kierunków studiów i czas trwania studiów Opis specjalności Systemy cyfrowe Systemy teleinformatyczne Systemy telekomunikacyjne Inżynieria systemów bezpieczeństwa Systemy informacyjno-pomiarowe Systemy radioelektroniczne Systemy teledetekcyjne Sylwetka absolwenta Metody nauczania i metody pracy studentów Skala ocen C. System kształcenia i program studiów 10. Dyplomy i warunki ich uzyskania Programy studiów Programy stacjonarnych studiów I stopnia Programy stacjonarnych studiów II stopnia Programy niestacjonarnych studiów I stopnia Programy niestacjonarnych studiów II stopnia D. Załączniki D.1 Opis przedmiotów studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) D.2 Opis przedmiotów studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) D.3 Opis przedmiotów studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) D.4 Opis przedmiotów studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

4 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 4 1. Adres i władze Akademii Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Warszawa, ul. Kaliskiego 2 tel. +48 (22) fax. +48 (22) Rektor gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk Zastępca Rektora płk dr Tadeusz Szczurek Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr inż. Wojciech Kocańda Kanclerz WAT Jan Klejszmit 2. Ogólne informacje o uczelni Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest państwową, akademicką szkołą wyższą, działającą od 1951r. Akademia kształci studentów oraz prowadzi działalność naukowo - badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej. W ciągu swojej 57-letniej historii WAT wypracowała wysokie, niezaprzeczalne społeczne uznanie, wykształciła ponad absolwentów zajmujących kierownicze stanowiska zarówno w Siłach Zbrojnych RP jak i gospodarce narodowej. Aktualna struktura Akademii to 6 wydziałów: Cybernetyki; Elektroniki; Nowych Technologii i Chemii; Mechaniczny; Mechatroniki oraz Inżynierii Lądowej i Geodezji. Oferta dydaktyczna Akademii to 13 kierunków studiów (bezpieczeństwo narodowe, budownictwo; chemia; elektronika i telekomunikacja; geodezja i kartografia; informatyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria bezpieczeństwa; zarządzanie; logistyka; lotnictwo i kosmonautyka) w 45 specjalnościach, a także szereg studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych przystosowanych zarówno dla studentów w mundurze jak i studentów cywilnych, na których aktualnie studiuje i dokształca się prawie studentów. Potencjał dydaktyczny WAT stanowi ponad 60 profesorów, 90 doktorów habilitowanych i prawie 350 doktorów zatrudnionych w drodze mianowania lub w pełnym wymiarze czasu pracy. Uprawnia to Akademię do prowadzenia trójstopniowych studiów wyższych (inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktoranckich). WAT to uczelnia o imponującym dorobku naukowym. Jej wynalazki i opracowania mają szerokie zastosowanie zarówno w MON jak i gospodarce narodowej. 2.1 Kalendarz akademicki Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i składa z dwóch semestrów: zimowego i letniego, kończących się trzytygodniowymi sesjami egzaminacyjnymi. W okresie letnim, od połowy lipca do końca września, studenci studiów dziennych WAT mają wakacje oraz odbywają praktyki.

5 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 5 Semestr zimowy rozdzielony jest przerwą związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. W semestrze letnim występuje przerwa związana ze Świętami Wielkanocnymi. 2.2 Rekrutacja na studia Studia dzienne (stacjonarne) są studiami bezpłatnymi, ogólnodostępnymi. W czasie studiów studenci zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie akademickim. Postępowanie kwalifikacyjne: począwszy od rekrutacji na rok 2005/2006 w WAT nie organizuje się egzaminów wstępnych kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie systemu punktów rankingowych szczegóły dotyczące systemu punktów rankingowych, rejestracji oraz rekrutacji są publikowane w Internecie na stronie ze stosownym wyprzedzeniem Studia zaoczne i wieczorowe (niestacjonarne) są studiami płatnymi, ogólnodostępnymi. Kwalifikowanie na studia zaoczne i wieczorowe do WAT odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i ustalonych - dla poszczególnych kierunków studiów - list rankingowych. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalania list rankingowych ustala corocznie dziekan. W czasie studiów studenci zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie akademickim Informacje ogólne o studiach pierwszego stopnia prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera studia licencjackie prowadzone są na kierunku studiów "zarządzanie", trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) będą mogli kontynuować w Akademii studia drugiego stopnia (magisterskie) studia pierwszego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON studia stacjonarne są bezpłatne za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów związanych z tokiem studiów pobierane są opłaty szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa powyżej, określa odpowiednia uchwała Senatu, a ich wysokość w poszczególnych latach akademickich jest ustalana w zarządzeniu rektora planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów podawane są w Internecie na stronie w czasie studiów studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, wyżywienie w stołówce studenckiej, a zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych także o zakwaterowanie w domu studenckim Zasady postępowania rekrutacyjnego Zasady postępowania rekrutacyjnego są określone w uchwale Senatu WAT nr 149/II/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. dostępna na stronie

6 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Informacje ogólne o studiach drugiego stopnia prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów: o identycznych jak realizowane w Akademii o pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii (wykaz kierunków pokrewnych zawiera uchwała Senatu WAT studia drugiego stopnia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON studia stacjonarne są bezpłatne za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów związanych z tokiem studiów pobierane są opłaty szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa powyżej, określa uchwała Senatu WAT, a ich wysokość jest ustalana w zarządzeniu rektora Szczegółowych informacji o zasadach rejestracji, rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać pod adresem: Wojskowa Akademia Techniczna, Dział Organizacji Kształcenia ul. Kaliskiego Warszawa, skr. poczt. nr 50 tel.: (0-22) , fax: (0-22) oraz w dziekanatach wydziałów: Cybernetyki (0-22) , fax: (0-22) Elektroniki (0-22) , fax: (0-22) Nowych Technologii i Chemii (0-22) Mechanicznego (0-22) , fax: (0-22) , Mechatroniki (0-22) , fax: (0-22) , Inżynierii Lądowej i Geodezji (0-22) Informacje praktyczne Pierwsze kroki po przyjeździe: Uczelniany Koordynator ECTS WAT: Anna Wachulak Wojskowa Akademia Techniczna

7 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Warszawa, ul. Kaliskiego 2 budynek: 100, pokój: 109 tel Koordynator przyjmuje interesantów w dniach: poniedziałek piątek w godzinach: Koszty utrzymania Studenci mogą korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce studenckiej, w restauracji hotelu "HILTON oraz z posiłków garmażeryjnych i napojów w bufetach Nr 2 /Sztab (w godz ) i w bud. 36 (w godz ), a także z kawiarni w Klubie WAT (w godz ). Zakwaterowanie Studenci mogą korzystać z internatów (08, 08A) znajdujących się na terenie uczelni. Wysokość opłaty za miejsce w internacie kształtuje się na poziomie 180zł - 300zł. Studenci mogą również korzystać z Hotelu Asystenckiego WAT przy ul. gen. S. Kaliskiego 9. Zakwaterowane w hotelu osoby mają do wyboru: pokoje (przed remontem) z pełnym węzłem sanitarnym w cenie 25 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym. pokoje (po remoncie, TV, radio) z pełnym węzłem sanitarnym w cenie 75 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym; W razie potrzeby zakwaterowania student zamawia i opłaca hotel bezpośrednio w recepcji tel Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, stomatologicznej opieki zdrowotnej, w formie ambulatoryjnej. Badania diagnostyczne i analityczne wykonywane są w godzinach pracy gabinetów, poradni, laboratorium. Doraźna pomoc lekarska i pielęgniarska udzielana jest w godzinach pracy lekarza i pielęgniarek dyżurnych (tel.: , ). Przyjęcie na leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie zapisu na wizytę lekarską, dokonanego bezpośrednio lub telefonicznie. Wszyscy studenci są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Inne praktyczne informacje Na terenie przylegającym do Akademii znajdują się placówki bankowe, urzędy pocztowe, kawiarnie i kluby studenckie. Istnieje dogodne połączenie z centrum miasta, zarówno autobusowe, jak i tramwajowe. W przyszłości przewidywana jest linia metra. Uczelnia posiada dużą liczbę wydzielonych miejsc parkingowych.

8 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Biblioteka Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej Adres: Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 19 tel.(022) , ; fax (022) URL: Dni i godziny otwarcia Czytelnie i Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej : pn , wt-pt , sob , dzień przedświąteczny 9-15, wakacje 9-15 Wypożyczalnia Zbiorów Akademickich: pn, wt 11-17, śr-pt 11.18, sob 10-16, dzień przedświąteczny 9-15, wakacje Wypożyczalnia Zbiorów Beletrystycznych: pn, wt 11-17, śr, pt 11-18, czw, sob nieczynne, dzień przedświąteczny 10-15, wakacje 9-15 W soboty wolne od zajęć dydaktycznych w WAT i dni świąteczne biblioteka jest nieczynna. Warunki korzystania z biblioteki Zbiory w czytelniach dostępne są na miejscu dla każdego za okazaniem dowodu tożsamości (wolny dostęp do półek). Zbiory czytelni nie są wypożyczane na zewnątrz. Wypożyczenia na zewnątrz tylko dla posiadaczy kart bibliotecznych, osobnych do wypożyczalni zbiorów akademickich i wypożyczalni zbiorów beletrystycznych. Bez dodatkowych warunków karty biblioteczne mogą otrzymać studenci (wszystkich rodzajów studiów) WAT. Biblioteka realizuje również wypożyczenia międzybiblioteczne. Z materiałów bibliotecznych można zlecać wykonanie odbitek kserograficznych po kosztach eksploatacyjnych. Wszystkie procesy biblioteczne są obsługiwane za pomocą systemu komputerowego, katalog biblioteczny dostępny jest zarówno w sieci lokalnej, jak i w Internecie. 2.5 Życie studenckie Studenci swoje zainteresowania mogą realizować w ramach kół naukowych. Mogą również korzystać z bogatej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Studencki Ruch Naukowy Praca naukowa studentów jest niezwykle cenną i poszukiwaną formą pracy twórczej, przejawiającą się zarówno w sferze działalności naukowej, jak i wychowawczej. Koła naukowe studentów były i są doskonałą szkołą samodzielności i dociekliwości badawczej. Rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki. Uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Liczne opracowania naukowe studentów WAT zostały wysoko ocenione nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym. Charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz możliwościami zastosowań praktycznych. Historia studenckiego ruchu naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej to historia prawie 5,5 tysiąca jej studentów. Statystycznie rzecz ujmując, rokrocznie ok. 10% ogółu studentów stacjonarnych studiów wyższych realizuje swoje zainteresowania naukowe w 8. kołach naukowych. Aktualnie działają: Koło Naukowe Mechaników, Koło Naukowe Mechatroników, Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Inżynieria, Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych oraz Koło Zastosowań Matematyki. W latach studenci WAT wygłosili około 1500 referatów w Akademii, przedstawili 432 referaty na forum krajowym i zagranicznym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Ponad połowa członków kół naukowych to studenci realizujący indywidualny tok nauczania. Liczba ta nie jest jednak pełnym odzwierciedleniem tego zagadnienia, ponieważ zgodnie z regulaminem studiów indywidualnych, można je rozpocząć dopiero po drugim roku, natomiast do kół naukowych należą także studenci pierwszego i drugiego roku.

9 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 9 Ogólnie rzecz biorąc, ponad 70 % studentów studiujących wg. indywidualnego toku to członkowie KNS. Pozostali realizują własne, ściśle określone tematy badawcze wykraczające poza ramy kół naukowych. Akademicki Samorząd Studencki Samorząd Studencki w Wojskowej Akademii Technicznej istnieje od 1996 roku. Jego podstawowe zadania to: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum Komendy i Senatu Akademii. Działalność ASS opiera się na sprawnym koordynowaniu działań Samorządów Studenckich funkcjonujących na poszczególnych Wydziałach. Główny wysiłek działalności ASS jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. Akademicki Samorząd Studencki WAT aktywnie uczestniczy również w życiu studenckim na terenie całej Polski. Reprezentuje naszą uczelnię w wielu konferencjach i sympozjach organizowanych przez studentów. Podchorążowie zawsze uczestniczą w uroczystościach wojskowych upamiętniających tradycje Oręża Polskiego. Klub Wojskowej Akademii Technicznej Klub WAT odgrywa istotną rolę w życiu uczelni. Tutaj odbywają się inauguracje roku akademickiego, sympozja naukowe oraz spotkania Komendanta Rektora ze studentami, kadrą dydaktyczną i pracownikami wojska. Zasadniczą rolą Klubu WAT jest praca kulturalno-oświatowa na rzecz środowiska uczelni i mieszkańców Bemowa. Mała Galeria Klubu WAT na stałe wpisała się w życie kulturalne uczelni i Bemowa. Swoje prace prezentowało w niej ponad 60. artystów malarstwa, rzeźby i grafiki. Na scenie sali widowiskowej Klubu WAT zaprezentowało się wiele zespołów i wykonawców. Koncerty Mazowsza, Republiki, Nocnej Zmiany Bluesa i Daab zgromadziły setki widzów. Z recitalami występowali między innymi: Eleni, Marian Opania, Katarzyna Skrzynecka, Adrianna Biedrzyńska, Antonina Krzystoń. Występy kabaretów Otto i Tadeusza Drozdy rozgrzały widownię do czerwoności. Stałymi gośćmi Klubu WAT są: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego i Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego. Zespoły te zgromadziły już stałą widownię. Tradycyjnie, w Klubie spotykają się szachiści. Organizowane są turnieje i rozgrywki. Biorą w nich udział studenci, kadra i pracownicy wojska. Szachiści często wracają z medalami i pucharami z rozgrywek różnego szczebla. Wielu naszych studentów uczęszcza na zajęcia tańca towarzyskiego, które od lat cieszą się niezmiennym powodzeniem. Zapaleńcy tworzą przy Klubie WAT grupę uprawiającą chińską sztukę TAI CHI. Klub Fantastyki Nexus zrzesza dużą grupę studentów i pracowników. Organizowane przez nich konwenty cieszą się niezwykłym uznaniem wśród hobbystów fantastyki z całego kraju. W Klubie WAT działa pracownia plastyczna. Tutaj wykonywane są projekty, dekoracje oraz reklamy wizualne imprez okolicznościowych. Na zajęcia plastyczne uczęszczają zarówno studenci, jak i nasi emeryci. Zajęcia obejmują naukę rysunku i malarstwa, teorię malarstwa i historię sztuki. Dla naszych studentów organizujemy wyjścia do galerii i na wystawy plastyczne. Klub WAT posiada w pełni profesjonalne nagłośnienie, wykonuje oprawę akustyczną wszystkich uroczystości i imprez akademickich. W Klubie WAT działa Kino Akademickie. Seanse odbywają się cztery razy w tygodniu. Ponadto organizujemy przedpołudniowe projekcje dla młodzieży szkolnej. Na bazie sali kinowej organizujemy również spektakle teatralne dla szkół. Kino Akademickie to jedna z największych sal kinowo - konferencyjnych w Warszawie. Stonowana kolorystyka, 457 wygodnych foteli. Jest to idealne miejsce na pokazy prasowe, premiery filmowe, różnego rodzaju konferencje, zjazdy, szkolenia i prezentacje. Chór Akademicki Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie istnieje od 1995 r. Swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale również reprezentuje uczelnię

10 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 10 poza jej granicami. Można tutaj wspomnieć występy w Katedrze Polowej WP czy Galerii Porczyńskich. W roku 2001 i 2002 Chór WAT uczestniczył w I i II Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich "GAUDEAMUS". W jego dorobku znajdują się już dwie płyty CD. Jedna zawiera kolędy, druga hymny, pieśni patriotyczne i wojskowe. Wszystkie występy Chóru Uczelnianego WAT są dla chórzystów i dyrygenta źródłem ogromnych przeżyć natury artystycznej. Umożliwiają również samorealizację, oraz samodoskonalenie się. Uczelniany Wojskowy Klub Sportowy Działający przy Akademii od 1979r. UWKS-WAT zrzesza studentów, kadrę i pracowników wojska oraz uzdolnioną sportowo młodzież Bemowa. Kilkuset zawodników trenuje w sekcjach: piłkę siatkową, nożną, koszykową, pływanie, judo, strzelectwo sportowe, bieg na orientację, lekkoatletykę, tenis stołowy, badminton i żeglarstwo. Treningi na nowoczesnych, będących własnością Akademii obiektach sportowych, prowadzi doświadczona kadra trenerska. Dzięki działalności UWKS-WAT reprezentacja uczelni wielokrotnie przewodziła uczelniom wojskowym w rywalizacji sportowej. Studenci WAT zdobyli już ponad 800 medali na różnego rodzaju mistrzostwach szkolnictwa wojskowego. Następcy olimpijczyków absolwentów WAT Mieczysława Foika, Zenona Nowosza, Adama Ostrowskiego, zawsze godnie reprezentowali swoją uczelnię i klub sportowy. Ośrodek szkoleniowy WAT Zegrze Ośrodek położony jest nad Zalewem Zegrzyńskim, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, 35 km na północ od Warszawy. Zalew jest największym zbiornikiem wodnym w pobliżu stolicy posiadającym połączenie, drogą wodną, z jeziorami mazurskimi. Ośrodek przeznaczony jest do szkolenia studentów WAT w zakresie: podstawowego szkolenia żeglarskiego, turystyki kajakowej, turystyki pieszej, organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Poza okresem szkoleniowym, w dni wolne od zajęć oraz miesiącach wakacyjnych, baza Ośrodka wykorzystywana jest jako miejsce wypoczynku kadry, pracowników cywilnych, studentów WAT oraz ich rodzin. Na terenie Ośrodka organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne dla pracowników i studentów WAT, ich rodzin oraz zaproszonych gości. W miarę wolnych miejsc, z Ośrodka mogą korzystać osoby cywilne nie związane z WAT. Ośrodek jest także bazą szkoleniową dla Klubu Żeglarskiego WAT. Odbywają się tutaj zajęcia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych adeptów sztuki żeglowania, regaty, Wieczory Szantowe, pikniki, spotkania po turnusach żeglarskich, na których odświeżane są wspomnienia z odbytych rejsów morskich i śródlądowych. Duszpasterstwo akademickie Na terenie uczelni funkcjonuje duszpasterstwo akademickie. Kancelaria i Oratorium duszpasterstwa znajdują się w budynku nr 12. Kontakt z duszpasterzem możliwy jest we wtorki, środy, czwartki w godz oraz tel

11 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki Wydział Elektroniki jest jednym z sześciu wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Zatrudnia 188 pracowników, w tym 128 nauczycieli akademickich. Kształci studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Dziekanat i wszystkie instytuty wchodzące w skład wydziału mieszczą się na terenie WAT na warszawskim Bemowie. adres ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego Warszawa 49 strona internetowa 3.1 Władze Wydziału, adresy i kontakty dziekan prof. dr hab. inż. Marian Wnuk tel. (+48 22) fax (+48 22) budynek 45, pok. 112 prodziekan ds. studenckich dr inż. Stanisław Konatowski tel. (+48 22) fax (+48 22) prodziekan ds. naukowych kierownik administracyjny kierownik dziekanatu dr hab. inż. Roman Kubacki tel. (+48 22) fax (+48 22) mgr inż. Grzegorz Sundman tel. (+48 22) fax (+48 22) mgr inż. Zdzisław Bogacz tel. (+48 22) fax (+48 22) wydziałowy koordynator ECTS prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka tel. (+48 22) fax (+48 22) budynek 45, pokój 124

12 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Struktura i organizacja Wydziału Wydział Elektroniki składa się z trzech instytutów: Instytutu Systemów Elektronicznych, Instytutu Radioelektroniki oraz Instytutu Telekomunikacji. W procesie dydaktycznym realizowanym w ramach kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja uczestniczy również Instytut Optoelektroniki. Informacje dotyczące Instytutu Optoelektroniki przedstawiono w p Wydział zatrudnia 128 nauczycieli akademickich oraz 60 pracowników inżynieryjno technicznych. W skład Rady Wydziału Elektroniki wchodzi 21 samodzielnych pracowników nauki, 17 przedstawicieli innych środowisk społeczności akademickiej oraz 6 emerytowanych profesorów Wydziału. Rada Wydziału Elektroniki ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach elektronika i telekomunikacja (od 1972 roku). Od roku 1978 Rada jest uprawniona do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tych samych dyscyplinach. Główne dyscypliny naukowe uprawiane przez pracowników Wydziału: Elektronika Telekomunikacja Elektrotechnika Na Wydziale Elektroniki studiuje ponad 1000 studentów. 4.1 Instytut Systemów Elektronicznych Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT tel. ( ) z-ca Dyrektora Instytutu: dr inż. Krzysztof Kwiatos tel. ( ) W skład Instytutu Systemów Elektronicznych wchodzą trzy zakłady: Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych: Kierownik: dr inż. Zbigniew Watral Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych: Kierownik: dr inż. Joanna Ćwirko Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych: Kierownik: dr inż. Henryk Król

13 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 13 Pracownicy Instytutu Systemów Elektronicznych pracownicy liczba profesor (tytularny) 3 doktor habilitowany 2 doktor 19 magister inżynier / inżynier 11 pracownik techniczny i administracyjny 10 razem: 45 Głównymi kierunkami działalności naukowo-badawczej Instytutu są: diagnostyka materiałów i przyrządów półprzewodnikowych; W ramach tego tematu prowadzone są prace badawcze w dwóch zakresach: diagnostyki materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej takich jak GaAs, InP i wytworzonych z tych materiałów przyrządów półprzewodnikowych oraz badań stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych. W zakresie metrologii struktur półprzewodnikowych został wdrożony zintegrowany system pomiarowy umożliwiający pomiary parametrów elektrofizycznych materiałów i elementów półprzewodnikowych metodą szumową, metodą niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej i metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej. System pomiarowy jest wyposażony w kriostaty: helowy i azotowy umożliwiające pomiary niskotemperaturowe w zakresie od 10K do 300K oraz wydzielone stanowisko do pomiarów wysokotemperaturowych od 300K do 450K. Zintegrowany system pomiarowy wyposażony jest źródła wymuszeń optycznych co umożliwia badanie detektorów optycznych, w tym detektorów UV i podczerwieni. W ramach drugiego podtematu prowadzone są prace dotyczące modelowania transportu nośników w warstwie granicznej: izolator-półprzewodnik oraz modelowaniu struktury warstwy granicznej: izolatorpółprzewodnik. Ponadto prowadzone są badania na temat nieliniowo-optycznych właściwości cienkowarstwowych i nanokrystalicznych materiałów na bazie SION ze względu na zastosowania w optoelektronice. diagnostyka w systemach antropotechnicznych; W ramach tego kierunku naukowo-badawczego rozwijane są w Instytucie w szczególności następujące zagadnienia: diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym; diagnostyka procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych; systemy informatyczne, wspomagające operatorów eksploatacji; komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne. Wieloletni dorobek zespołu naukowo-badawczego pod merytorycznym kierunkiem prof. L. Będkowskiego zawiera oryginalne osiągnięcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: systemów dozorująco-terapeutycznych; oryginalnymi opracowaniami i praktycznymi wdrożeniami zespołu w tym obszarze są hamulcowe układy optymalno-poślizgowe (ABS) dla samochodów osobowych i ciężarowych. Układy te stanowią aplikacje systemu dozorującego kierowcę pojazdu i korygującego sygnały sterujące układem hamulcowym; systemów przeciwdestrukcyjnych; aktualnym osiągnięciem zespołu jest oryginalna teoria procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych zachodzących w obiektach technicznych; systemów wspomagających operatorów eksploatacji; oryginalnym opracowaniem teoretycznym i praktyczną aplikacją zespołu w tym obszarze jest informatyczny system doradczy inżyniera osprzętu śmigłowca W-3 (SYDIOS). System ten wspomaga i koryguje działania diagnostyczne i obsługowe inżyniera osprzętu śmigłowca w zakresie urządzeń elektrycznych i energetycznych; komputerowych systemów pomiarowo-diagnostycznych; oryginalnym opracowaniem i praktycznym wdrożeniem w tym obszarze jest metoda przetwarzania sygnałów i oprogramowanie systemu diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym. diagnozowanie środowiska elektromagnetycznego;

14 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 14 W ramach diagnozowania środowiska elektromagnetycznego wykrywane są źródła niezamierzonych pól małej częstotliwości, w środowiskach zawodowych i dostępnych dla ogółu ludności. Przeprowadzane są pomiary rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego przy różnego rodzaju źródłach. Wyniki pomiarów służą do oceny wpływu źródeł pól elektromagnetycznych na kształtowanie elektroklimatu oraz na oddziaływanie na organizm ludzki i urządzenia elektroniczne. Przeprowadzana jest analiza wyników pomiarów w świetle obowiązujących unormowań prawnych oraz proponowane są metody zabezpieczeń technicznych. cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych; W dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych prowadzone są badania zmierzające do opracowania metodyki pomiaru wybranych sygnałów biomedycznych (m.in. EMG i EKG) oraz metod ich analizy w celu wyekstrahowania parametrów definiujących cechy szczególne badanych sygnałów, powiązane z konkretnymi objawami klinicznymi. Wybór optymalnych algorytmów, służących do estymacji określonych w trakcie realizacji pracy parametrów, jest uzupełniany ich implementacją w zintegrowanym środowisku pomiarowo-analizującym, dostosowywanym do wymagań personelu medycznego. prace badawcze w zakresie inżynierii systemów bezpieczeństwa W ramach tego tematu prowadzone są prace badawcze skupiające się na aspektach bezpieczeństwa technicznego i koordynacji z wymaganiami operacyjnymi i lokalowymi, w szczególności w odniesieniu do obiektów specjalnych. Badane są newralgiczne elementy systemów ochrony, co pozwala na optymalizacje funkcjonalnej całości projektowanego systemu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zespołu w badaniach przyrządów elektronicznych i optoelektronicznych w trudnych warunkach środowiskowych prowadzone parce pozwalają uwiarygodnić przedstawione przez producentów parametry systemów ochrony i rozszerzyć ich zakres. W ramach prowadzonych prac badane są różnorodne typy central alarmowych, czujek, czytników biometrycznych i systemów monitoringu. prace badawcze w zakresie systemów informacyjno-pomiarowych Działalność naukowa w zakresie systemów informacyjno-pomiarowych w ogólności obejmuje realizację interdyscyplinarnych prac prowadzonych w tematyce szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Jej zakładanym celem jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby wspomagania diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych. Podejmowane przedsięwzięcia badawcze dotyczą w efekcie zagadnień funkcjonalnych kompletnego toru pomiarowego, począwszy od doboru czujników pomiarowych poprzez kondycjonowania sygnałów aż do efektywnego sterowania procesem pomiarowym. Ponadto skupiają się one na rozwijaniu zaawansowanych metod pozyskiwania informacji diagnostycznej na podstawie zebranych danych. Szczegółowe obszary zainteresowań w tym zakresie można ująć w następujące grupy tematyczne: - zintegrowane środowiska programowe w systemach pomiarowych analiza porównawcza, tworzenie aplikacji (środowiska Agilent VEE, LabView, TestPoint, DasyLab, Genie, ATLAS); - procesory sygnałowe najnowszych generacji rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych; - nowe generacje sztucznych sieci neuronowych prace nad uzyskiwaniem większej efektywności ich działania w układzie klasyfikatora oraz jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące tzw. wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej); - współczesne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, analizy czasowej, częstotliwościowej i falkowej, aproksymacji wielomianowej; - niestandardowe metody pomiarowe prace realizowane w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych, monitorowania własności fizycznych ośrodków za pomocą fal akustycznych i mikroskopii rentgenowskiej. Przy pomiarach na użytek elektromedycyny w badaniach nad drżeniem kończyn skonstruowano układ pomiarowy do badań drżeń rąk. Stanowisko pozwala na zobiektywizowanie metody przetwarzania sygnału

15 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 15 drżeń rąk wykorzystujących bezpośrednie pomiary przyśpieszeń. Opracowane metody i stanowisko pozwala na określenie dziennego profilu drżeń pacjentów dotychczas nie leczonych. Dodatkowym aspektem prowadzonych badań stała się propozycja obiektywnego wspomagania diagnozowania wybranych schorzeń neurologicznych. Podstawę stanowiło przeprowadzenie wszechstronnej analizy sygnałów drżeń fizjologicznych i patologicznych z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznego przetwarzania sygnałów. Uzyskane wyniki pozwalają na obniżenie poziomu błędu diagnozowania, występującego przy zastosowaniu klasycznej analizy sygnałów. Opracowano i wykonano stanowisko do pomiaru przemieszczania rzutu środka ciężkości masy człowieka w celu określenia stopnia rehabilitacji pacjenta po operacji kręgosłupa przy skrzywieniach skolioi kifotycznych. W zakresie termografii mikrofalowej prowadzone są prace, których celem jest wyznaczenie rozkładu temperatury skóry celem wykrycia niejednorodności termicznych w głębi próbek biologicznych. Prowadzone prace w zakresie współczesnych metod przetwarzania i analizy sygnałów dotyczą m. in. sieci neuronowych i w ostatnim okresie koncentrowały się wokół algorytmów uczących sieci oraz wykorzystaniu sieci wytrenowanych w praktycznym rozwiązaniu określonych problemów technicznych. W obszarze metod identyfikacji sygnałów w systemach energetycznych dotyczyły identyfikacji systemów z kluczowanymi obciążeniami i analizie wpływu klasycznych nieliniowości elementów systemu na dokładność uzyskiwanych wyników oraz identyfikacji realnych (nie symulowanych) systemów. W zakresie metrologii optoelektronicznej prace dotyczą analizy możliwości detekcji sygnałów wysyłanych przez różne źródła laserowe emitowane na współczesnym polu walki, przez wykorzystanie pojedynczego detektora wielospektralnego nowego typu. Zostały sformułowane nowe kryteria oceny rozdzielczości temperaturowej z wykorzystaniem urządzeń podczerwieni dwupasmowych i czteropasmowych. Dokonano analizy porównawczej i weryfikacji eksperymentalnej pracy lasera ekscymerowego XeCl z trójskładnikową i czteroskładnikową mieszanką gazów aktywnych nowego typu. W obszarze pomiarów wielkości mechanicznych prowadzone są prace nad zwiększeniem dokładności pomiaru kąta z wykorzystaniem wielobiegunowych transformatorów położenia kątowego. Zbudowano również stanowisko badawcze umożliwiające zadawanie kąta z dokładnością 0,5 sekundy kątowej. Drugą grupą są prace nad metodami optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych przepływomierzy elektromagnetycznych, prowadzone równolegle z badaniami zmierzającymi do wypracowania algorytmów przetwarzania ukierunkowanych na minimalizację wpływu na dokładność pomiaru nakładających się na sygnał użyteczny zakłóceń środowiskowych i zakłóceń związanych z turbulencją samego przepływu cieczy. 4.2 Instytut Radioelektroniki Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Adam Kawalec, prof. WAT tel.: (+48) z-ca Dyrektora Instytutu: dr inż. Andrzej Witczak tel.: (+48) W skład Instytutu Radioelektroniki wchodzą trzy zakłady: Zakład Teledetekcji Kierownik: dr inż. Jerzy Pietrasiński Zakład Systemów Radioelektronicznych Kierownik: dr inż. Andrzej Pieniężny

16 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 16 Zakład Mikrofal Kierownik: dr inż. Waldemar Susek Pracownicy Instytutu Radioelektroniki pracownicy liczba profesor (tytularny) 2 doktor habilitowany 3 doktor 22 magister inżynier / inżynier 10 pracownik techniczny i administracyjny 14 razem: 51 Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Radioelektroniki: technika mikrofalowa: nadajniki i odbiorniki mikrofalowe, szerokopasmowe filtry mikrofalowe i układy rozdziału częstotliwości, niskoszumne wzmacniacze mikrofalowe, układy formowania wiązki systemów antenowych, termografia mikrofalowa w zastosowaniach medycznych i specjalnych, układy natychmiastowego pomiaru fazy i częstotliwości sygnałów mikrofalowych, analiza czasowo-częstotliwościowa i czasowo-fazowa sygnałów mikrofalowych, układy namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych. teledetekcja: technika radiolokacji w zastosowaniach do radarów aktywnych oraz pasywnych, nadajniki i odbiorniki radarowe, synteza i kompresja radarowych sygnałów złożonych, przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem specjalizowanych procesorów cyfrowych, przetwarzanie sygnałów klasyczne oraz z wykorzystaniem apertury syntetycznej (SAR), detekcja i estymacja parametrów bardzo słabych sygnałów użytecznych oraz tłumienie zakłóceń, optymalizacja charakterystyk radaru, badania radaru klasycznego, szumowego, geofizycznego i foto-radaru, zarządzanie zadaniami i zasobami w radarze wielofunkcyjnym, algorytmizacja śledzenia obiektów powietrznych w radarach lądowych, morskich oraz lotniczych, radarowy monitoring zanieczyszczeń ropopochodnych na powierzchni morza, badania zobrazowań pozyskiwanych z sensorów ulokowanych na pokładzie mini-bsl. nawigacja: radionawigacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe i przetwarzanie danych w systemach radioelektronicznych, algorytmizacja metod lokalizacji źródeł emisji w systemach rozpoznania radioelektronicznego z wykorzystaniem systemów namiarowych i metody TDoA, zastosowanie satelitarnych systemów nawigacji GPS/GLONASS/SBAS do wyznaczania miejsca położenia, synchronizacji czasu w systemach radioelektronicznych oraz orientacji przestrzennej obiektów, różnicowe systemy nawigacji satelitarnej DGPS i ich zastosowania do ubezpieczenia lądowania statków powietrznych, integracja informacji w zintegrowanych systemach nawigacyjnych.

17 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 17 monitoring przestrzeni elektromagnetycznej: obserwacja techniczna źródeł emisji elektromagnetycznej, algorytmizacja procesów przetwarzania danych pomiarowych, sortowanie danych, klasyfikacja i lokalizacja źródeł emisji, algorytmizacja procesów sterowania pracą i diagnozowania zautomatyzowanych urządzeń i systemów obserwacji przestrzeni elektromagnetycznej, badanie metod filtracji i przetwarzania danych pomiarowych dla potrzeb baz danych, badanie właściwości emisji elektromagnetycznych, opracowanie i projektowanie systemów pomiaru parametrów emisji elektromagnetycznych, pokładowe systemy obserwacji technicznej i systemy ochrony indywidualnej statków powietrznych, analiza częstotliwościowo-czasowa sygnałów źródeł emisji elektromagnetycznych badania kompatybilności elektromagnetycznej systemów radionawigacyjnych. akustoelektronika: zaawansowane materiały akustyki mikrofalowej, akustoelektroniczne czujniki parametrów środowiska, mikrofale w badaniach nieniszczących i monitoringu środowiska. 4.3 Instytut Telekomunikacji Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Piotr Gajewski, prof. WAT tel. (+48 22) z-ca Dyrektora Instytutu: dr inż. Artur Bajda tel. (+48 22) W skład Instytutu Telekomunikacji wchodzą trzy zakłady: Zakład Techniki Cyfrowej Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka Zakład Radiokomunikacji Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT Zakład Systemów Telekomunikacyjnych Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. WAT Pracownicy Instytutu Telekomunikacji pracownicy liczba profesor (tytularny) 7 doktor habilitowany 4 doktor 23 magister inżynier / inżynier 13 pracownik techniczny i administracyjny 6 razem: 53

18 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 18 Podstawowe zadania ITK w zakresie działalności naukowo-badawczej obejmują prace poznawcze, ekspertyzy naukowo-techniczne oraz prace o charakterze standaryzacyjnym w dwóch podstawowych obszarach - analizy i przetwarzania sygnałów oraz projektowania i realizacji urządzeń i systemów łączności oraz walki elektronicznej. Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Telekomunikacji: Precyzyjna metrologia czasu Badania dotyczą metod i technik do pomiaru odcinków czasu z rozdzielczością pikosekundową. Opracowano scalony licznik czasu z rozdzielczością 200 ps w technologii FPGA wielkiej skali integracji (Złoty Medal z Wyróżnieniem na Światowej Wystawie Wynalazczości Eureka 97 w Brukseli w 1997 r.), interpolacyjny licznik czasu FPGA o rozdzielczości 100 ps oraz precyzyjny licznik czasu i częstotliwości na karcie komputerowej ISA. Trwają badania dotyczące wirtualnych liczników czasu o rozdzielczości 200 ps w postaci kart komputerowych z interfejsami PCI, CPCI i PXI, liczników czasu w technologii CMOS FPGA ze stabilizacją z użyciem pętli DLL, metod silnej estymacji do redukcji wpływu zakłóceń na wyniki pomiarów oraz precyzyjnych generatorów odcinków czasu o rozdzielczości pikosekundowej, ze sterowaniem cyfrowym. Metody syntezy logicznej Badania dotyczą zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów optymalizacji układów logicznych oraz programów komputerowych do syntezy układów logicznych. Systemy mikroprocesorowe Badania dotyczą komputerowych metod projektowania systemów mikroprocesorowych i urządzeń przenośnych z mikrokontrolerami, zagadnień związanych z architekturą mikroprocesorów i mikrokontrolerów (Intel, AMD, Infineon, ARM, Atmel, Motorola) oraz mikrosterownikami z wbudowanymi mikroprocesorami SoC, systemami wieloprocesorowymi i specjalizowanymi mikrokomputerami. Systemy cyfrowe czasu rzeczywistego Badania dotyczą zagadnień związanych z systemami operacyjnymi RTOS, programowaniem w środowisku RTOS (QNX, VxWorks, Micro OS/RTOS) z wykorzystanie narzędzi wspomagających projektowanie: debugery, asemblery, symulatory, kompilatory, emulatory. Grafika komputerowa Badania dotyczą zagadnień związanych z grafiką 3D, animacją, metodami kompresji, teorią i praktyką komputerowego przetwarzania, generowania i rozpoznawania obrazów oraz inteligentnymi terminalami multimedialnymi. Elementy sztucznej inteligencji Badania dotyczą zagadnień związanych ze sztucznymi sieciami neuronowymi i ich zastosowaniem analizą i syntezą sztucznych sieci neuronowych, symulacją sieci neuronowych, implementacją sieci w systemach mikroprocesorowych. Trwają badania nad metodami logiki rozmytej (fuzzy logic) implementacji sterowników FL w komputerowym systemie FuzzyTech, projektowaniem inteligentnych mikrosterowników z wbudowanymi procesorami oraz nad aplikacjami metod AI w robotyce. Zintegrowane Systemy Informacyjne Badania dotyczą zagadnień multimedialnej uwiernionej transmisji cyfrowej w systemach C4I i systemach ISDN oraz metod komutacji i dostępu do medium transmisyjnego. Opracowano i wykonano transkoder PCM/CVSD, który stanowi fragment interfejsu międzysystemowego. W ramach badań realizowane jest testowanie protokołów sieciowych w specjalnych i cywilnych systemach łączności oraz badanie współpracy sieci IP z siecią ATM.

19 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 19 Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych Badania dotyczą oceny efektywności mechanizmów zapewnienia jakości usług czasu rzeczywistego w sieciach teleinformatycznych, badanie mechanizmów zarządzania mobilnością w mobilnych sieciach IP, mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach IP oraz mechanizmów gwarantowania jakości usług w sieciach IP. Ważną dziedziną badań są problemy optymalizacji protokołów międzywarstwowych sieci z protokołem IPv6. Komercyjne programy komputerowe COMNET III i OPNET umożliwiają badanie systemów teleinformatycznych oraz ich części składowych na etapie projektowania jak i weryfikacji systemów rzeczywistych na drodze symulacji. Pozwalają one przede wszystkim na zbadanie poprawności protokołów sygnalizacyjnych, wydolności badanych systemów ze względu na obciążenie ruchu, a także sprawdzenia poprawności założeń na przepustowość i niezawodność systemu. Interoperacyjność CIS z systemami publicznymi Modelowanie i badanie interoperacyjności systemów wykonywane jest z wykorzystaniem metody badań symulacyjnych. Badanie interfejsów międzysystemowych opiera się na porozumieniach standaryzacyjnych NATO (STANAG). Wykorzystywane są w tym celu specjalizowane narzędzia komputerowe przeznaczone do wspomagania planowania wspólnych operacji JOTID i DAKIS opracowane przez NATO. Badania te są realizowane z uwzględnieniem potrzeb sieciocentrycznego pola walki. Techniki telekomunikacyjne w systemach sieciocentrycznych Badania dotyczą analizy przydatności technik telekomunikacyjnych w systemach sieciocentrycznych. Prace dotyczą opracowania modelu referencyjnego łańcucha telekomunikacyjnego w federacyjnym środowisku sieciocentrycznym oraz opracowania mechanizmów QoS dla infrastruktury telekomunikacyjnego systemu sieciocentrycznego. Wykonany zostanie demonstrator QoS oraz przeprowadzone zostaną badania mechanizmów QoS. Zakres prac dotyczy również technik i metod efektywnego wykorzystania widma częstotliwości. Trwają prace analityczne mające na celu ocenę przydatności technik i metod EWWC w aplikacjach sieciocentrycznych oraz wpływu technik i metod EWWC na skuteczności mechanizmów niezawodnościowych i bezpieczeństwa realizacji usług z wymaganym poziomem QoS. Techniki ukrywania informacji Prowadzone prace obejmują modelowanie systemów znakujących i steganograficznych w środowisku symulacyjnym Matlab, modelowanie odporności i transparentności percepcyjnej kodera i dekodera znaku wodnego w wojskowych łączach radiowych KF i UKF. Problematyka znakowania obiektów cyfrowych jest analizowana pod kątem odtwarzania synchronizacji w kanale zdegradowanym oraz implementacją nowych modelów percepcyjnych, które działają w systemach czasu rzeczywistego. Systemy radiokomunikacyjne Badania dotyczą specjalnych systemów radiokomunikacyjnych (wąsko- i szerokopasmowych). Skonstruowano Uniwersalny Demodulator Cyfrowy. Prowadzone są testy modemów dla łączności krótkofalowej. W ramach pracy STORCZYK-R opracowano prototyp Aparatowni Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego oraz Sieć Wymiany Danych związku taktycznego. Opracowano i wdrożono do produkcji jednokanałowy radiodostęp simpleksowy oparty o radiostacje rodziny PR4G i wielofunkcyjny mikrotelefon własnej konstrukcji. Analiza i synteza systemów bezprzewodowych Zakres badań obejmuje inżynierię systemów bezprzewodowych komercyjnych i specjalnych. Opracowano narzędzie programowe do predykcji zasięgów radiowych oraz obszarów pokrycia z wykorzystaniem cyfrowej mapy terenu. Prowadzone są badania zmierzające do opracowania algorytmów pozwalających na optymalizację systemów radiokomunikacyjnych (w tym komórkowych) zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Opracowano metody optymalizacji strukturalnospektralnej tych systemów pozwalające na wzrost efektywności wykorzystania zasobów radiowych. Opracowane zostały modele systemów bezprzewodowych do symulacyjnych badań opracowywanych procedur.

20 rzutnik ekrany zasłony żaluzje komputer Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 20 Systemy i urządzenia walki elektronicznej Opracowano i wdrożono do eksploatacji szereg urządzeń i systemów radioelektronicznych realizujących zadania walki elektronicznej. Prowadzone są badania z zakresu monitoringu widma i wykrywania sygnałów oraz analizy i przetwarzania sygnałów radiowych. Do osiągnięć w tym zakresie należy zaliczyć systemy namierzania radiowego, rozpoznania i zakłócania elektronicznego pasma KF i UKF. Systemy antenowe i kompatybilność elektromagnetyczna Badania dotyczą zagadnień związanych z antenami i systemami antenowymi oraz kompatybilnością elektromagnetyczną. Prowadzone są prace związane z paskowymi wielowarstwowymi na podłożu dielektrycznym do telefonu komórkowego o zmniejszonym promieniowaniu w kierunku głowy (Złoty Medal na Światowej Wystawie Wynalazczości Eureka 99 w Brukseli). Badania kompatybilności elektromagnetycznej prowadzone są w oparciu o komorę bezechową. W oparciu o własne programy komputerowe prowadzone są badania związane z planowaniem sieci radiowych przy wykorzystaniu mapy cyfrowej. 5. Opis bazy dydaktycznej Wydziału Elektroniki Wydział Elektroniki dysponuje 20. salami dydaktycznymi o powierzchni ponad 1600 m 2 z przeznaczeniem na wykłady i ćwiczenia, w których łącznie jest około 1000 miejsc. Podstawowe informacje o bazie lokalowej Wydziału zostały przedstawione w poniższej tabeli: Sale audytoryjne Wydziału Elektroniki wyposażenie sali lp. numer bud. numer sali powierzchnia [m 2 ] liczba miejsc stałe dodatk ,40 46 x x ,40 46 x x ,40 46 x x ,40 46 x x ,40 46 x x ,10 36 x x x ,80 36 x x x ,00 36 x x x ,90 48 x x x ,60 18 x x ,80 48 x x x ,64 36 x x x ,20 22 x x x ,40 30 x x ,40 30 x x ,40 28 x x , x a. E 221, x x x x x x x x x x x x Razem 1674, Baza dydaktyczna poszczególnych instytutów Wydziału Elektroniki obejmuje łącznie 41 laboratoriów i specjalistycznych pracowni oraz 36 unikatowych stanowisk badawczych.

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna Zarejestrowano 2017-03-02 10:06:15 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 800000038635 Wojskowa Akademia Techniczna WEW/PRK/00011/2017 2017-03-02 Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

wiedza podstawowa: Absolwent posiada wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, metrologii, obwodów i sygnałów oraz technik komputerowych.

wiedza podstawowa: Absolwent posiada wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, metrologii, obwodów i sygnałów oraz technik komputerowych. USTALENIA OGÓLNE Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 210. Absolwent jest

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie 1 z 5 2013-09-25 09:55 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP627 Lotnicze systemy łączności Wersja przedmiotu 2012/13 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu Testowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TSI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

wiedza podstawowa: Absolwenci posiadają wiedzę podstawową z zakresu metod: analitycznych i numerycznych, optymalizacji i sztucznej inteligencji.

wiedza podstawowa: Absolwenci posiadają wiedzę podstawową z zakresu metod: analitycznych i numerycznych, optymalizacji i sztucznej inteligencji. USTALENIA OGÓLNE Studia trwają 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 90. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Koordynator - Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o możliwości kontynuowania studiów

INFORMACJA. o możliwości kontynuowania studiów INFORMACJA o możliwości kontynuowania studiów W związku z wejściem w życie od 1 października 2011r. znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym pojawiła się dogodna możliwość ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

RADIOLOKACJA. Charakterystyka specjalności. Zakład Teledetekcji. dla studentów w wojskowych) (jest to specjalność

RADIOLOKACJA. Charakterystyka specjalności. Zakład Teledetekcji. dla studentów w wojskowych) (jest to specjalność Charakterystyka specjalności ci RADIOLOKACJA (jest to specjalność dla studentów w wojskowych) Zakład Teledetekcji Opracował: Jerzy PIETRASIŃSKI Kwiecień 2008 1 Kolejne nazwy zespołu RADIOLOKACJI w WAT

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja

Elektronika i Telekomunikacja Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Pakiet informacyjny Elektronika i Telekomunikacja nabór 2009 Europejski System Transferu Punktów ECTS Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 74 55; fax (81) 551 74 52 Dęblin, 15 września 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRD-SiPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Hałasy i wibracje w przemyśle

Hałasy i wibracje w przemyśle Wrocław, 24.04.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Hałasy i wibracje w przemyśle edycja 1 organizowanych przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. Zapraszamy na studia do WAT

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. Zapraszamy na studia do WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Zapraszamy na studia do WAT STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA PROREKTOR DS. NAUKOWYCH REKTOR-KOMENDANT WYDZIAŁ CYBERNETYKI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej Kod przedmiotu 06.5-WE-AiRP-PTCiM Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo