Elektronika i Telekomunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektronika i Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Pakiet informacyjny Elektronika i Telekomunikacja nabór 2010 Europejski System Transferu Punktów ECTS

2 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 2 opracowanie WAT, 12 maja 2010 r. redakcja zespół prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka koordynator ECTS w Wydziale Elektroniki WAT dr inż. Stanisław Konatowski prodziekan ds. studenckich mgr inż. Zdzisław Bogacz kierownik dziekanatu Wydziału Elektroniki dr inż. Jarosław Michalak koordynator ECTS w Instytucie Telekomunikacji dr inż. Henryk Król koordynator ECTS w Instytucie Systemów Elektronicznych dr inż. Adam Rutkowski koordynator ECTS w Instytucie Radioelektroniki

3 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 3 Spis treści A. Informacje o Wojskowej Akademii Technicznej 1. Adres i władze Akademii Ogólne informacje o uczelni Kalendarz akademicki Rekrutacja na studia Informacje praktyczne Biblioteka Życie studenckie B. Informacje o Wydziale Elektroniki 3. Wydział Elektroniki Władze Wydziału Struktura i organizacja Wydziału Instytut Systemów Elektronicznych Instytut Radioelektroniki Instytut Telekomunikacji Baza dydaktyczna Wykaz kierunków studiów i czas trwania studiów Opis specjalności Systemy cyfrowe Systemy teleinformatyczne Systemy telekomunikacyjne Inżynieria systemów bezpieczeństwa Systemy informacyjno-pomiarowe Systemy radioelektroniczne Systemy teledetekcyjne Sylwetka absolwenta Metody nauczania i metody pracy studentów Skala ocen C. System kształcenia i program studiów 10. Dyplomy i warunki ich uzyskania Programy studiów Programy stacjonarnych studiów I stopnia Programy stacjonarnych studiów II stopnia Programy niestacjonarnych studiów I stopnia Programy niestacjonarnych studiów II stopnia D. Załączniki D.1 Opis przedmiotów studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) D.2 Opis przedmiotów studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) D.3 Opis przedmiotów studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) D.4 Opis przedmiotów studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

4 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 4 1. Adres i władze Akademii Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Warszawa, ul. Kaliskiego 2 tel. +48 (22) fax. +48 (22) Rektor gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk Zastępca Rektora płk dr Tadeusz Szczurek Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr inż. Wojciech Kocańda Kanclerz WAT Jan Klejszmit 2. Ogólne informacje o uczelni Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest państwową, akademicką szkołą wyższą, działającą od 1951r. Akademia kształci studentów oraz prowadzi działalność naukowo - badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej. W ciągu swojej 57-letniej historii WAT wypracowała wysokie, niezaprzeczalne społeczne uznanie, wykształciła ponad absolwentów zajmujących kierownicze stanowiska zarówno w Siłach Zbrojnych RP jak i gospodarce narodowej. Aktualna struktura Akademii to 6 wydziałów: Cybernetyki; Elektroniki; Nowych Technologii i Chemii; Mechaniczny; Mechatroniki oraz Inżynierii Lądowej i Geodezji. Oferta dydaktyczna Akademii to 13 kierunków studiów (bezpieczeństwo narodowe, budownictwo; chemia; elektronika i telekomunikacja; geodezja i kartografia; informatyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria bezpieczeństwa; zarządzanie; logistyka; lotnictwo i kosmonautyka) w 45 specjalnościach, a także szereg studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych przystosowanych zarówno dla studentów w mundurze jak i studentów cywilnych, na których aktualnie studiuje i dokształca się prawie studentów. Potencjał dydaktyczny WAT stanowi ponad 60 profesorów, 90 doktorów habilitowanych i prawie 350 doktorów zatrudnionych w drodze mianowania lub w pełnym wymiarze czasu pracy. Uprawnia to Akademię do prowadzenia trójstopniowych studiów wyższych (inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktoranckich). WAT to uczelnia o imponującym dorobku naukowym. Jej wynalazki i opracowania mają szerokie zastosowanie zarówno w MON jak i gospodarce narodowej. 2.1 Kalendarz akademicki Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i składa z dwóch semestrów: zimowego i letniego, kończących się trzytygodniowymi sesjami egzaminacyjnymi. W okresie letnim, od połowy lipca do końca września, studenci studiów dziennych WAT mają wakacje oraz odbywają praktyki.

5 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 5 Semestr zimowy rozdzielony jest przerwą związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. W semestrze letnim występuje przerwa związana ze Świętami Wielkanocnymi. 2.2 Rekrutacja na studia Studia dzienne (stacjonarne) są studiami bezpłatnymi, ogólnodostępnymi. W czasie studiów studenci zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie akademickim. Postępowanie kwalifikacyjne: począwszy od rekrutacji na rok 2005/2006 w WAT nie organizuje się egzaminów wstępnych kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie systemu punktów rankingowych szczegóły dotyczące systemu punktów rankingowych, rejestracji oraz rekrutacji są publikowane w Internecie na stronie ze stosownym wyprzedzeniem Studia zaoczne i wieczorowe (niestacjonarne) są studiami płatnymi, ogólnodostępnymi. Kwalifikowanie na studia zaoczne i wieczorowe do WAT odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i ustalonych - dla poszczególnych kierunków studiów - list rankingowych. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalania list rankingowych ustala corocznie dziekan. W czasie studiów studenci zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie akademickim Informacje ogólne o studiach pierwszego stopnia prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera studia licencjackie prowadzone są na kierunku studiów "zarządzanie", trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) będą mogli kontynuować w Akademii studia drugiego stopnia (magisterskie) studia pierwszego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON studia stacjonarne są bezpłatne za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów związanych z tokiem studiów pobierane są opłaty szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa powyżej, określa odpowiednia uchwała Senatu, a ich wysokość w poszczególnych latach akademickich jest ustalana w zarządzeniu rektora planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów podawane są w Internecie na stronie w czasie studiów studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, wyżywienie w stołówce studenckiej, a zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych także o zakwaterowanie w domu studenckim Zasady postępowania rekrutacyjnego Zasady postępowania rekrutacyjnego są określone w uchwale Senatu WAT nr 149/II/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. dostępna na stronie

6 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Informacje ogólne o studiach drugiego stopnia prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów: o identycznych jak realizowane w Akademii o pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii (wykaz kierunków pokrewnych zawiera uchwała Senatu WAT studia drugiego stopnia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON studia stacjonarne są bezpłatne za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów związanych z tokiem studiów pobierane są opłaty szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa powyżej, określa uchwała Senatu WAT, a ich wysokość jest ustalana w zarządzeniu rektora Szczegółowych informacji o zasadach rejestracji, rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać pod adresem: Wojskowa Akademia Techniczna, Dział Organizacji Kształcenia ul. Kaliskiego Warszawa, skr. poczt. nr 50 tel.: (0-22) , fax: (0-22) oraz w dziekanatach wydziałów: Cybernetyki (0-22) , fax: (0-22) Elektroniki (0-22) , fax: (0-22) Nowych Technologii i Chemii (0-22) Mechanicznego (0-22) , fax: (0-22) , Mechatroniki (0-22) , fax: (0-22) , Inżynierii Lądowej i Geodezji (0-22) Informacje praktyczne Pierwsze kroki po przyjeździe: Uczelniany Koordynator ECTS WAT: Anna Wachulak Wojskowa Akademia Techniczna

7 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Warszawa, ul. Kaliskiego 2 budynek: 100, pokój: 109 tel Koordynator przyjmuje interesantów w dniach: poniedziałek piątek w godzinach: Koszty utrzymania Studenci mogą korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce studenckiej, w restauracji hotelu "HILTON oraz z posiłków garmażeryjnych i napojów w bufetach Nr 2 /Sztab (w godz ) i w bud. 36 (w godz ), a także z kawiarni w Klubie WAT (w godz ). Zakwaterowanie Studenci mogą korzystać z internatów (08, 08A) znajdujących się na terenie uczelni. Wysokość opłaty za miejsce w internacie kształtuje się na poziomie 180zł - 300zł. Studenci mogą również korzystać z Hotelu Asystenckiego WAT przy ul. gen. S. Kaliskiego 9. Zakwaterowane w hotelu osoby mają do wyboru: pokoje (przed remontem) z pełnym węzłem sanitarnym w cenie 25 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym. pokoje (po remoncie, TV, radio) z pełnym węzłem sanitarnym w cenie 75 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym; W razie potrzeby zakwaterowania student zamawia i opłaca hotel bezpośrednio w recepcji tel Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, stomatologicznej opieki zdrowotnej, w formie ambulatoryjnej. Badania diagnostyczne i analityczne wykonywane są w godzinach pracy gabinetów, poradni, laboratorium. Doraźna pomoc lekarska i pielęgniarska udzielana jest w godzinach pracy lekarza i pielęgniarek dyżurnych (tel.: , ). Przyjęcie na leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie zapisu na wizytę lekarską, dokonanego bezpośrednio lub telefonicznie. Wszyscy studenci są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Inne praktyczne informacje Na terenie przylegającym do Akademii znajdują się placówki bankowe, urzędy pocztowe, kawiarnie i kluby studenckie. Istnieje dogodne połączenie z centrum miasta, zarówno autobusowe, jak i tramwajowe. W przyszłości przewidywana jest linia metra. Uczelnia posiada dużą liczbę wydzielonych miejsc parkingowych.

8 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Biblioteka Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej Adres: Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 19 tel.(022) , ; fax (022) URL: Dni i godziny otwarcia Czytelnie i Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej : pn , wt-pt , sob , dzień przedświąteczny 9-15, wakacje 9-15 Wypożyczalnia Zbiorów Akademickich: pn, wt 11-17, śr-pt 11.18, sob 10-16, dzień przedświąteczny 9-15, wakacje Wypożyczalnia Zbiorów Beletrystycznych: pn, wt 11-17, śr, pt 11-18, czw, sob nieczynne, dzień przedświąteczny 10-15, wakacje 9-15 W soboty wolne od zajęć dydaktycznych w WAT i dni świąteczne biblioteka jest nieczynna. Warunki korzystania z biblioteki Zbiory w czytelniach dostępne są na miejscu dla każdego za okazaniem dowodu tożsamości (wolny dostęp do półek). Zbiory czytelni nie są wypożyczane na zewnątrz. Wypożyczenia na zewnątrz tylko dla posiadaczy kart bibliotecznych, osobnych do wypożyczalni zbiorów akademickich i wypożyczalni zbiorów beletrystycznych. Bez dodatkowych warunków karty biblioteczne mogą otrzymać studenci (wszystkich rodzajów studiów) WAT. Biblioteka realizuje również wypożyczenia międzybiblioteczne. Z materiałów bibliotecznych można zlecać wykonanie odbitek kserograficznych po kosztach eksploatacyjnych. Wszystkie procesy biblioteczne są obsługiwane za pomocą systemu komputerowego, katalog biblioteczny dostępny jest zarówno w sieci lokalnej, jak i w Internecie. 2.5 Życie studenckie Studenci swoje zainteresowania mogą realizować w ramach kół naukowych. Mogą również korzystać z bogatej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Studencki Ruch Naukowy Praca naukowa studentów jest niezwykle cenną i poszukiwaną formą pracy twórczej, przejawiającą się zarówno w sferze działalności naukowej, jak i wychowawczej. Koła naukowe studentów były i są doskonałą szkołą samodzielności i dociekliwości badawczej. Rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki. Uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Liczne opracowania naukowe studentów WAT zostały wysoko ocenione nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym. Charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz możliwościami zastosowań praktycznych. Historia studenckiego ruchu naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej to historia prawie 5,5 tysiąca jej studentów. Statystycznie rzecz ujmując, rokrocznie ok. 10% ogółu studentów stacjonarnych studiów wyższych realizuje swoje zainteresowania naukowe w 8. kołach naukowych. Aktualnie działają: Koło Naukowe Mechaników, Koło Naukowe Mechatroników, Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Inżynieria, Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych oraz Koło Zastosowań Matematyki. W latach studenci WAT wygłosili około 1500 referatów w Akademii, przedstawili 432 referaty na forum krajowym i zagranicznym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Ponad połowa członków kół naukowych to studenci realizujący indywidualny tok nauczania. Liczba ta nie jest jednak pełnym odzwierciedleniem tego zagadnienia, ponieważ zgodnie z regulaminem studiów indywidualnych, można je rozpocząć dopiero po drugim roku, natomiast do kół naukowych należą także studenci pierwszego i drugiego roku.

9 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 9 Ogólnie rzecz biorąc, ponad 70 % studentów studiujących wg. indywidualnego toku to członkowie KNS. Pozostali realizują własne, ściśle określone tematy badawcze wykraczające poza ramy kół naukowych. Akademicki Samorząd Studencki Samorząd Studencki w Wojskowej Akademii Technicznej istnieje od 1996 roku. Jego podstawowe zadania to: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum Komendy i Senatu Akademii. Działalność ASS opiera się na sprawnym koordynowaniu działań Samorządów Studenckich funkcjonujących na poszczególnych Wydziałach. Główny wysiłek działalności ASS jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. Akademicki Samorząd Studencki WAT aktywnie uczestniczy również w życiu studenckim na terenie całej Polski. Reprezentuje naszą uczelnię w wielu konferencjach i sympozjach organizowanych przez studentów. Podchorążowie zawsze uczestniczą w uroczystościach wojskowych upamiętniających tradycje Oręża Polskiego. Klub Wojskowej Akademii Technicznej Klub WAT odgrywa istotną rolę w życiu uczelni. Tutaj odbywają się inauguracje roku akademickiego, sympozja naukowe oraz spotkania Komendanta Rektora ze studentami, kadrą dydaktyczną i pracownikami wojska. Zasadniczą rolą Klubu WAT jest praca kulturalno-oświatowa na rzecz środowiska uczelni i mieszkańców Bemowa. Mała Galeria Klubu WAT na stałe wpisała się w życie kulturalne uczelni i Bemowa. Swoje prace prezentowało w niej ponad 60. artystów malarstwa, rzeźby i grafiki. Na scenie sali widowiskowej Klubu WAT zaprezentowało się wiele zespołów i wykonawców. Koncerty Mazowsza, Republiki, Nocnej Zmiany Bluesa i Daab zgromadziły setki widzów. Z recitalami występowali między innymi: Eleni, Marian Opania, Katarzyna Skrzynecka, Adrianna Biedrzyńska, Antonina Krzystoń. Występy kabaretów Otto i Tadeusza Drozdy rozgrzały widownię do czerwoności. Stałymi gośćmi Klubu WAT są: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego i Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego. Zespoły te zgromadziły już stałą widownię. Tradycyjnie, w Klubie spotykają się szachiści. Organizowane są turnieje i rozgrywki. Biorą w nich udział studenci, kadra i pracownicy wojska. Szachiści często wracają z medalami i pucharami z rozgrywek różnego szczebla. Wielu naszych studentów uczęszcza na zajęcia tańca towarzyskiego, które od lat cieszą się niezmiennym powodzeniem. Zapaleńcy tworzą przy Klubie WAT grupę uprawiającą chińską sztukę TAI CHI. Klub Fantastyki Nexus zrzesza dużą grupę studentów i pracowników. Organizowane przez nich konwenty cieszą się niezwykłym uznaniem wśród hobbystów fantastyki z całego kraju. W Klubie WAT działa pracownia plastyczna. Tutaj wykonywane są projekty, dekoracje oraz reklamy wizualne imprez okolicznościowych. Na zajęcia plastyczne uczęszczają zarówno studenci, jak i nasi emeryci. Zajęcia obejmują naukę rysunku i malarstwa, teorię malarstwa i historię sztuki. Dla naszych studentów organizujemy wyjścia do galerii i na wystawy plastyczne. Klub WAT posiada w pełni profesjonalne nagłośnienie, wykonuje oprawę akustyczną wszystkich uroczystości i imprez akademickich. W Klubie WAT działa Kino Akademickie. Seanse odbywają się cztery razy w tygodniu. Ponadto organizujemy przedpołudniowe projekcje dla młodzieży szkolnej. Na bazie sali kinowej organizujemy również spektakle teatralne dla szkół. Kino Akademickie to jedna z największych sal kinowo - konferencyjnych w Warszawie. Stonowana kolorystyka, 457 wygodnych foteli. Jest to idealne miejsce na pokazy prasowe, premiery filmowe, różnego rodzaju konferencje, zjazdy, szkolenia i prezentacje. Chór Akademicki Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie istnieje od 1995 r. Swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale również reprezentuje uczelnię

10 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 10 poza jej granicami. Można tutaj wspomnieć występy w Katedrze Polowej WP czy Galerii Porczyńskich. W roku 2001 i 2002 Chór WAT uczestniczył w I i II Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich "GAUDEAMUS". W jego dorobku znajdują się już dwie płyty CD. Jedna zawiera kolędy, druga hymny, pieśni patriotyczne i wojskowe. Wszystkie występy Chóru Uczelnianego WAT są dla chórzystów i dyrygenta źródłem ogromnych przeżyć natury artystycznej. Umożliwiają również samorealizację, oraz samodoskonalenie się. Uczelniany Wojskowy Klub Sportowy Działający przy Akademii od 1979r. UWKS-WAT zrzesza studentów, kadrę i pracowników wojska oraz uzdolnioną sportowo młodzież Bemowa. Kilkuset zawodników trenuje w sekcjach: piłkę siatkową, nożną, koszykową, pływanie, judo, strzelectwo sportowe, bieg na orientację, lekkoatletykę, tenis stołowy, badminton i żeglarstwo. Treningi na nowoczesnych, będących własnością Akademii obiektach sportowych, prowadzi doświadczona kadra trenerska. Dzięki działalności UWKS-WAT reprezentacja uczelni wielokrotnie przewodziła uczelniom wojskowym w rywalizacji sportowej. Studenci WAT zdobyli już ponad 800 medali na różnego rodzaju mistrzostwach szkolnictwa wojskowego. Następcy olimpijczyków absolwentów WAT Mieczysława Foika, Zenona Nowosza, Adama Ostrowskiego, zawsze godnie reprezentowali swoją uczelnię i klub sportowy. Ośrodek szkoleniowy WAT Zegrze Ośrodek położony jest nad Zalewem Zegrzyńskim, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, 35 km na północ od Warszawy. Zalew jest największym zbiornikiem wodnym w pobliżu stolicy posiadającym połączenie, drogą wodną, z jeziorami mazurskimi. Ośrodek przeznaczony jest do szkolenia studentów WAT w zakresie: podstawowego szkolenia żeglarskiego, turystyki kajakowej, turystyki pieszej, organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Poza okresem szkoleniowym, w dni wolne od zajęć oraz miesiącach wakacyjnych, baza Ośrodka wykorzystywana jest jako miejsce wypoczynku kadry, pracowników cywilnych, studentów WAT oraz ich rodzin. Na terenie Ośrodka organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne dla pracowników i studentów WAT, ich rodzin oraz zaproszonych gości. W miarę wolnych miejsc, z Ośrodka mogą korzystać osoby cywilne nie związane z WAT. Ośrodek jest także bazą szkoleniową dla Klubu Żeglarskiego WAT. Odbywają się tutaj zajęcia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych adeptów sztuki żeglowania, regaty, Wieczory Szantowe, pikniki, spotkania po turnusach żeglarskich, na których odświeżane są wspomnienia z odbytych rejsów morskich i śródlądowych. Duszpasterstwo akademickie Na terenie uczelni funkcjonuje duszpasterstwo akademickie. Kancelaria i Oratorium duszpasterstwa znajdują się w budynku nr 12. Kontakt z duszpasterzem możliwy jest we wtorki, środy, czwartki w godz oraz tel

11 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki Wydział Elektroniki jest jednym z sześciu wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Zatrudnia 188 pracowników, w tym 128 nauczycieli akademickich. Kształci studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Dziekanat i wszystkie instytuty wchodzące w skład wydziału mieszczą się na terenie WAT na warszawskim Bemowie. adres ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego Warszawa 49 strona internetowa 3.1 Władze Wydziału, adresy i kontakty dziekan prof. dr hab. inż. Marian Wnuk tel. (+48 22) fax (+48 22) budynek 45, pok. 112 prodziekan ds. studenckich dr inż. Stanisław Konatowski tel. (+48 22) fax (+48 22) prodziekan ds. naukowych kierownik administracyjny kierownik dziekanatu dr hab. inż. Roman Kubacki tel. (+48 22) fax (+48 22) mgr inż. Grzegorz Sundman tel. (+48 22) fax (+48 22) mgr inż. Zdzisław Bogacz tel. (+48 22) fax (+48 22) wydziałowy koordynator ECTS prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka tel. (+48 22) fax (+48 22) budynek 45, pokój 124

12 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja Struktura i organizacja Wydziału Wydział Elektroniki składa się z trzech instytutów: Instytutu Systemów Elektronicznych, Instytutu Radioelektroniki oraz Instytutu Telekomunikacji. W procesie dydaktycznym realizowanym w ramach kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja uczestniczy również Instytut Optoelektroniki. Informacje dotyczące Instytutu Optoelektroniki przedstawiono w p Wydział zatrudnia 128 nauczycieli akademickich oraz 60 pracowników inżynieryjno technicznych. W skład Rady Wydziału Elektroniki wchodzi 21 samodzielnych pracowników nauki, 17 przedstawicieli innych środowisk społeczności akademickiej oraz 6 emerytowanych profesorów Wydziału. Rada Wydziału Elektroniki ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach elektronika i telekomunikacja (od 1972 roku). Od roku 1978 Rada jest uprawniona do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tych samych dyscyplinach. Główne dyscypliny naukowe uprawiane przez pracowników Wydziału: Elektronika Telekomunikacja Elektrotechnika Na Wydziale Elektroniki studiuje ponad 1000 studentów. 4.1 Instytut Systemów Elektronicznych Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT tel. ( ) z-ca Dyrektora Instytutu: dr inż. Krzysztof Kwiatos tel. ( ) W skład Instytutu Systemów Elektronicznych wchodzą trzy zakłady: Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych: Kierownik: dr inż. Zbigniew Watral Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych: Kierownik: dr inż. Joanna Ćwirko Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych: Kierownik: dr inż. Henryk Król

13 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 13 Pracownicy Instytutu Systemów Elektronicznych pracownicy liczba profesor (tytularny) 3 doktor habilitowany 2 doktor 19 magister inżynier / inżynier 11 pracownik techniczny i administracyjny 10 razem: 45 Głównymi kierunkami działalności naukowo-badawczej Instytutu są: diagnostyka materiałów i przyrządów półprzewodnikowych; W ramach tego tematu prowadzone są prace badawcze w dwóch zakresach: diagnostyki materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej takich jak GaAs, InP i wytworzonych z tych materiałów przyrządów półprzewodnikowych oraz badań stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych. W zakresie metrologii struktur półprzewodnikowych został wdrożony zintegrowany system pomiarowy umożliwiający pomiary parametrów elektrofizycznych materiałów i elementów półprzewodnikowych metodą szumową, metodą niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej i metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej. System pomiarowy jest wyposażony w kriostaty: helowy i azotowy umożliwiające pomiary niskotemperaturowe w zakresie od 10K do 300K oraz wydzielone stanowisko do pomiarów wysokotemperaturowych od 300K do 450K. Zintegrowany system pomiarowy wyposażony jest źródła wymuszeń optycznych co umożliwia badanie detektorów optycznych, w tym detektorów UV i podczerwieni. W ramach drugiego podtematu prowadzone są prace dotyczące modelowania transportu nośników w warstwie granicznej: izolator-półprzewodnik oraz modelowaniu struktury warstwy granicznej: izolatorpółprzewodnik. Ponadto prowadzone są badania na temat nieliniowo-optycznych właściwości cienkowarstwowych i nanokrystalicznych materiałów na bazie SION ze względu na zastosowania w optoelektronice. diagnostyka w systemach antropotechnicznych; W ramach tego kierunku naukowo-badawczego rozwijane są w Instytucie w szczególności następujące zagadnienia: diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym; diagnostyka procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych; systemy informatyczne, wspomagające operatorów eksploatacji; komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne. Wieloletni dorobek zespołu naukowo-badawczego pod merytorycznym kierunkiem prof. L. Będkowskiego zawiera oryginalne osiągnięcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: systemów dozorująco-terapeutycznych; oryginalnymi opracowaniami i praktycznymi wdrożeniami zespołu w tym obszarze są hamulcowe układy optymalno-poślizgowe (ABS) dla samochodów osobowych i ciężarowych. Układy te stanowią aplikacje systemu dozorującego kierowcę pojazdu i korygującego sygnały sterujące układem hamulcowym; systemów przeciwdestrukcyjnych; aktualnym osiągnięciem zespołu jest oryginalna teoria procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych zachodzących w obiektach technicznych; systemów wspomagających operatorów eksploatacji; oryginalnym opracowaniem teoretycznym i praktyczną aplikacją zespołu w tym obszarze jest informatyczny system doradczy inżyniera osprzętu śmigłowca W-3 (SYDIOS). System ten wspomaga i koryguje działania diagnostyczne i obsługowe inżyniera osprzętu śmigłowca w zakresie urządzeń elektrycznych i energetycznych; komputerowych systemów pomiarowo-diagnostycznych; oryginalnym opracowaniem i praktycznym wdrożeniem w tym obszarze jest metoda przetwarzania sygnałów i oprogramowanie systemu diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym. diagnozowanie środowiska elektromagnetycznego;

14 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 14 W ramach diagnozowania środowiska elektromagnetycznego wykrywane są źródła niezamierzonych pól małej częstotliwości, w środowiskach zawodowych i dostępnych dla ogółu ludności. Przeprowadzane są pomiary rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego przy różnego rodzaju źródłach. Wyniki pomiarów służą do oceny wpływu źródeł pól elektromagnetycznych na kształtowanie elektroklimatu oraz na oddziaływanie na organizm ludzki i urządzenia elektroniczne. Przeprowadzana jest analiza wyników pomiarów w świetle obowiązujących unormowań prawnych oraz proponowane są metody zabezpieczeń technicznych. cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych; W dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych prowadzone są badania zmierzające do opracowania metodyki pomiaru wybranych sygnałów biomedycznych (m.in. EMG i EKG) oraz metod ich analizy w celu wyekstrahowania parametrów definiujących cechy szczególne badanych sygnałów, powiązane z konkretnymi objawami klinicznymi. Wybór optymalnych algorytmów, służących do estymacji określonych w trakcie realizacji pracy parametrów, jest uzupełniany ich implementacją w zintegrowanym środowisku pomiarowo-analizującym, dostosowywanym do wymagań personelu medycznego. prace badawcze w zakresie inżynierii systemów bezpieczeństwa W ramach tego tematu prowadzone są prace badawcze skupiające się na aspektach bezpieczeństwa technicznego i koordynacji z wymaganiami operacyjnymi i lokalowymi, w szczególności w odniesieniu do obiektów specjalnych. Badane są newralgiczne elementy systemów ochrony, co pozwala na optymalizacje funkcjonalnej całości projektowanego systemu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zespołu w badaniach przyrządów elektronicznych i optoelektronicznych w trudnych warunkach środowiskowych prowadzone parce pozwalają uwiarygodnić przedstawione przez producentów parametry systemów ochrony i rozszerzyć ich zakres. W ramach prowadzonych prac badane są różnorodne typy central alarmowych, czujek, czytników biometrycznych i systemów monitoringu. prace badawcze w zakresie systemów informacyjno-pomiarowych Działalność naukowa w zakresie systemów informacyjno-pomiarowych w ogólności obejmuje realizację interdyscyplinarnych prac prowadzonych w tematyce szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Jej zakładanym celem jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby wspomagania diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych. Podejmowane przedsięwzięcia badawcze dotyczą w efekcie zagadnień funkcjonalnych kompletnego toru pomiarowego, począwszy od doboru czujników pomiarowych poprzez kondycjonowania sygnałów aż do efektywnego sterowania procesem pomiarowym. Ponadto skupiają się one na rozwijaniu zaawansowanych metod pozyskiwania informacji diagnostycznej na podstawie zebranych danych. Szczegółowe obszary zainteresowań w tym zakresie można ująć w następujące grupy tematyczne: - zintegrowane środowiska programowe w systemach pomiarowych analiza porównawcza, tworzenie aplikacji (środowiska Agilent VEE, LabView, TestPoint, DasyLab, Genie, ATLAS); - procesory sygnałowe najnowszych generacji rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych; - nowe generacje sztucznych sieci neuronowych prace nad uzyskiwaniem większej efektywności ich działania w układzie klasyfikatora oraz jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące tzw. wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej); - współczesne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, analizy czasowej, częstotliwościowej i falkowej, aproksymacji wielomianowej; - niestandardowe metody pomiarowe prace realizowane w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych, monitorowania własności fizycznych ośrodków za pomocą fal akustycznych i mikroskopii rentgenowskiej. Przy pomiarach na użytek elektromedycyny w badaniach nad drżeniem kończyn skonstruowano układ pomiarowy do badań drżeń rąk. Stanowisko pozwala na zobiektywizowanie metody przetwarzania sygnału

15 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 15 drżeń rąk wykorzystujących bezpośrednie pomiary przyśpieszeń. Opracowane metody i stanowisko pozwala na określenie dziennego profilu drżeń pacjentów dotychczas nie leczonych. Dodatkowym aspektem prowadzonych badań stała się propozycja obiektywnego wspomagania diagnozowania wybranych schorzeń neurologicznych. Podstawę stanowiło przeprowadzenie wszechstronnej analizy sygnałów drżeń fizjologicznych i patologicznych z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznego przetwarzania sygnałów. Uzyskane wyniki pozwalają na obniżenie poziomu błędu diagnozowania, występującego przy zastosowaniu klasycznej analizy sygnałów. Opracowano i wykonano stanowisko do pomiaru przemieszczania rzutu środka ciężkości masy człowieka w celu określenia stopnia rehabilitacji pacjenta po operacji kręgosłupa przy skrzywieniach skolioi kifotycznych. W zakresie termografii mikrofalowej prowadzone są prace, których celem jest wyznaczenie rozkładu temperatury skóry celem wykrycia niejednorodności termicznych w głębi próbek biologicznych. Prowadzone prace w zakresie współczesnych metod przetwarzania i analizy sygnałów dotyczą m. in. sieci neuronowych i w ostatnim okresie koncentrowały się wokół algorytmów uczących sieci oraz wykorzystaniu sieci wytrenowanych w praktycznym rozwiązaniu określonych problemów technicznych. W obszarze metod identyfikacji sygnałów w systemach energetycznych dotyczyły identyfikacji systemów z kluczowanymi obciążeniami i analizie wpływu klasycznych nieliniowości elementów systemu na dokładność uzyskiwanych wyników oraz identyfikacji realnych (nie symulowanych) systemów. W zakresie metrologii optoelektronicznej prace dotyczą analizy możliwości detekcji sygnałów wysyłanych przez różne źródła laserowe emitowane na współczesnym polu walki, przez wykorzystanie pojedynczego detektora wielospektralnego nowego typu. Zostały sformułowane nowe kryteria oceny rozdzielczości temperaturowej z wykorzystaniem urządzeń podczerwieni dwupasmowych i czteropasmowych. Dokonano analizy porównawczej i weryfikacji eksperymentalnej pracy lasera ekscymerowego XeCl z trójskładnikową i czteroskładnikową mieszanką gazów aktywnych nowego typu. W obszarze pomiarów wielkości mechanicznych prowadzone są prace nad zwiększeniem dokładności pomiaru kąta z wykorzystaniem wielobiegunowych transformatorów położenia kątowego. Zbudowano również stanowisko badawcze umożliwiające zadawanie kąta z dokładnością 0,5 sekundy kątowej. Drugą grupą są prace nad metodami optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych przepływomierzy elektromagnetycznych, prowadzone równolegle z badaniami zmierzającymi do wypracowania algorytmów przetwarzania ukierunkowanych na minimalizację wpływu na dokładność pomiaru nakładających się na sygnał użyteczny zakłóceń środowiskowych i zakłóceń związanych z turbulencją samego przepływu cieczy. 4.2 Instytut Radioelektroniki Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Adam Kawalec, prof. WAT tel.: (+48) z-ca Dyrektora Instytutu: dr inż. Andrzej Witczak tel.: (+48) W skład Instytutu Radioelektroniki wchodzą trzy zakłady: Zakład Teledetekcji Kierownik: dr inż. Jerzy Pietrasiński Zakład Systemów Radioelektronicznych Kierownik: dr inż. Andrzej Pieniężny

16 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 16 Zakład Mikrofal Kierownik: dr inż. Waldemar Susek Pracownicy Instytutu Radioelektroniki pracownicy liczba profesor (tytularny) 2 doktor habilitowany 3 doktor 22 magister inżynier / inżynier 10 pracownik techniczny i administracyjny 14 razem: 51 Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Radioelektroniki: technika mikrofalowa: nadajniki i odbiorniki mikrofalowe, szerokopasmowe filtry mikrofalowe i układy rozdziału częstotliwości, niskoszumne wzmacniacze mikrofalowe, układy formowania wiązki systemów antenowych, termografia mikrofalowa w zastosowaniach medycznych i specjalnych, układy natychmiastowego pomiaru fazy i częstotliwości sygnałów mikrofalowych, analiza czasowo-częstotliwościowa i czasowo-fazowa sygnałów mikrofalowych, układy namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych. teledetekcja: technika radiolokacji w zastosowaniach do radarów aktywnych oraz pasywnych, nadajniki i odbiorniki radarowe, synteza i kompresja radarowych sygnałów złożonych, przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem specjalizowanych procesorów cyfrowych, przetwarzanie sygnałów klasyczne oraz z wykorzystaniem apertury syntetycznej (SAR), detekcja i estymacja parametrów bardzo słabych sygnałów użytecznych oraz tłumienie zakłóceń, optymalizacja charakterystyk radaru, badania radaru klasycznego, szumowego, geofizycznego i foto-radaru, zarządzanie zadaniami i zasobami w radarze wielofunkcyjnym, algorytmizacja śledzenia obiektów powietrznych w radarach lądowych, morskich oraz lotniczych, radarowy monitoring zanieczyszczeń ropopochodnych na powierzchni morza, badania zobrazowań pozyskiwanych z sensorów ulokowanych na pokładzie mini-bsl. nawigacja: radionawigacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe i przetwarzanie danych w systemach radioelektronicznych, algorytmizacja metod lokalizacji źródeł emisji w systemach rozpoznania radioelektronicznego z wykorzystaniem systemów namiarowych i metody TDoA, zastosowanie satelitarnych systemów nawigacji GPS/GLONASS/SBAS do wyznaczania miejsca położenia, synchronizacji czasu w systemach radioelektronicznych oraz orientacji przestrzennej obiektów, różnicowe systemy nawigacji satelitarnej DGPS i ich zastosowania do ubezpieczenia lądowania statków powietrznych, integracja informacji w zintegrowanych systemach nawigacyjnych.

17 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 17 monitoring przestrzeni elektromagnetycznej: obserwacja techniczna źródeł emisji elektromagnetycznej, algorytmizacja procesów przetwarzania danych pomiarowych, sortowanie danych, klasyfikacja i lokalizacja źródeł emisji, algorytmizacja procesów sterowania pracą i diagnozowania zautomatyzowanych urządzeń i systemów obserwacji przestrzeni elektromagnetycznej, badanie metod filtracji i przetwarzania danych pomiarowych dla potrzeb baz danych, badanie właściwości emisji elektromagnetycznych, opracowanie i projektowanie systemów pomiaru parametrów emisji elektromagnetycznych, pokładowe systemy obserwacji technicznej i systemy ochrony indywidualnej statków powietrznych, analiza częstotliwościowo-czasowa sygnałów źródeł emisji elektromagnetycznych badania kompatybilności elektromagnetycznej systemów radionawigacyjnych. akustoelektronika: zaawansowane materiały akustyki mikrofalowej, akustoelektroniczne czujniki parametrów środowiska, mikrofale w badaniach nieniszczących i monitoringu środowiska. 4.3 Instytut Telekomunikacji Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Piotr Gajewski, prof. WAT tel. (+48 22) z-ca Dyrektora Instytutu: dr inż. Artur Bajda tel. (+48 22) W skład Instytutu Telekomunikacji wchodzą trzy zakłady: Zakład Techniki Cyfrowej Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka Zakład Radiokomunikacji Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT Zakład Systemów Telekomunikacyjnych Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. WAT Pracownicy Instytutu Telekomunikacji pracownicy liczba profesor (tytularny) 7 doktor habilitowany 4 doktor 23 magister inżynier / inżynier 13 pracownik techniczny i administracyjny 6 razem: 53

18 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 18 Podstawowe zadania ITK w zakresie działalności naukowo-badawczej obejmują prace poznawcze, ekspertyzy naukowo-techniczne oraz prace o charakterze standaryzacyjnym w dwóch podstawowych obszarach - analizy i przetwarzania sygnałów oraz projektowania i realizacji urządzeń i systemów łączności oraz walki elektronicznej. Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Telekomunikacji: Precyzyjna metrologia czasu Badania dotyczą metod i technik do pomiaru odcinków czasu z rozdzielczością pikosekundową. Opracowano scalony licznik czasu z rozdzielczością 200 ps w technologii FPGA wielkiej skali integracji (Złoty Medal z Wyróżnieniem na Światowej Wystawie Wynalazczości Eureka 97 w Brukseli w 1997 r.), interpolacyjny licznik czasu FPGA o rozdzielczości 100 ps oraz precyzyjny licznik czasu i częstotliwości na karcie komputerowej ISA. Trwają badania dotyczące wirtualnych liczników czasu o rozdzielczości 200 ps w postaci kart komputerowych z interfejsami PCI, CPCI i PXI, liczników czasu w technologii CMOS FPGA ze stabilizacją z użyciem pętli DLL, metod silnej estymacji do redukcji wpływu zakłóceń na wyniki pomiarów oraz precyzyjnych generatorów odcinków czasu o rozdzielczości pikosekundowej, ze sterowaniem cyfrowym. Metody syntezy logicznej Badania dotyczą zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów optymalizacji układów logicznych oraz programów komputerowych do syntezy układów logicznych. Systemy mikroprocesorowe Badania dotyczą komputerowych metod projektowania systemów mikroprocesorowych i urządzeń przenośnych z mikrokontrolerami, zagadnień związanych z architekturą mikroprocesorów i mikrokontrolerów (Intel, AMD, Infineon, ARM, Atmel, Motorola) oraz mikrosterownikami z wbudowanymi mikroprocesorami SoC, systemami wieloprocesorowymi i specjalizowanymi mikrokomputerami. Systemy cyfrowe czasu rzeczywistego Badania dotyczą zagadnień związanych z systemami operacyjnymi RTOS, programowaniem w środowisku RTOS (QNX, VxWorks, Micro OS/RTOS) z wykorzystanie narzędzi wspomagających projektowanie: debugery, asemblery, symulatory, kompilatory, emulatory. Grafika komputerowa Badania dotyczą zagadnień związanych z grafiką 3D, animacją, metodami kompresji, teorią i praktyką komputerowego przetwarzania, generowania i rozpoznawania obrazów oraz inteligentnymi terminalami multimedialnymi. Elementy sztucznej inteligencji Badania dotyczą zagadnień związanych ze sztucznymi sieciami neuronowymi i ich zastosowaniem analizą i syntezą sztucznych sieci neuronowych, symulacją sieci neuronowych, implementacją sieci w systemach mikroprocesorowych. Trwają badania nad metodami logiki rozmytej (fuzzy logic) implementacji sterowników FL w komputerowym systemie FuzzyTech, projektowaniem inteligentnych mikrosterowników z wbudowanymi procesorami oraz nad aplikacjami metod AI w robotyce. Zintegrowane Systemy Informacyjne Badania dotyczą zagadnień multimedialnej uwiernionej transmisji cyfrowej w systemach C4I i systemach ISDN oraz metod komutacji i dostępu do medium transmisyjnego. Opracowano i wykonano transkoder PCM/CVSD, który stanowi fragment interfejsu międzysystemowego. W ramach badań realizowane jest testowanie protokołów sieciowych w specjalnych i cywilnych systemach łączności oraz badanie współpracy sieci IP z siecią ATM.

19 Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 19 Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych Badania dotyczą oceny efektywności mechanizmów zapewnienia jakości usług czasu rzeczywistego w sieciach teleinformatycznych, badanie mechanizmów zarządzania mobilnością w mobilnych sieciach IP, mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach IP oraz mechanizmów gwarantowania jakości usług w sieciach IP. Ważną dziedziną badań są problemy optymalizacji protokołów międzywarstwowych sieci z protokołem IPv6. Komercyjne programy komputerowe COMNET III i OPNET umożliwiają badanie systemów teleinformatycznych oraz ich części składowych na etapie projektowania jak i weryfikacji systemów rzeczywistych na drodze symulacji. Pozwalają one przede wszystkim na zbadanie poprawności protokołów sygnalizacyjnych, wydolności badanych systemów ze względu na obciążenie ruchu, a także sprawdzenia poprawności założeń na przepustowość i niezawodność systemu. Interoperacyjność CIS z systemami publicznymi Modelowanie i badanie interoperacyjności systemów wykonywane jest z wykorzystaniem metody badań symulacyjnych. Badanie interfejsów międzysystemowych opiera się na porozumieniach standaryzacyjnych NATO (STANAG). Wykorzystywane są w tym celu specjalizowane narzędzia komputerowe przeznaczone do wspomagania planowania wspólnych operacji JOTID i DAKIS opracowane przez NATO. Badania te są realizowane z uwzględnieniem potrzeb sieciocentrycznego pola walki. Techniki telekomunikacyjne w systemach sieciocentrycznych Badania dotyczą analizy przydatności technik telekomunikacyjnych w systemach sieciocentrycznych. Prace dotyczą opracowania modelu referencyjnego łańcucha telekomunikacyjnego w federacyjnym środowisku sieciocentrycznym oraz opracowania mechanizmów QoS dla infrastruktury telekomunikacyjnego systemu sieciocentrycznego. Wykonany zostanie demonstrator QoS oraz przeprowadzone zostaną badania mechanizmów QoS. Zakres prac dotyczy również technik i metod efektywnego wykorzystania widma częstotliwości. Trwają prace analityczne mające na celu ocenę przydatności technik i metod EWWC w aplikacjach sieciocentrycznych oraz wpływu technik i metod EWWC na skuteczności mechanizmów niezawodnościowych i bezpieczeństwa realizacji usług z wymaganym poziomem QoS. Techniki ukrywania informacji Prowadzone prace obejmują modelowanie systemów znakujących i steganograficznych w środowisku symulacyjnym Matlab, modelowanie odporności i transparentności percepcyjnej kodera i dekodera znaku wodnego w wojskowych łączach radiowych KF i UKF. Problematyka znakowania obiektów cyfrowych jest analizowana pod kątem odtwarzania synchronizacji w kanale zdegradowanym oraz implementacją nowych modelów percepcyjnych, które działają w systemach czasu rzeczywistego. Systemy radiokomunikacyjne Badania dotyczą specjalnych systemów radiokomunikacyjnych (wąsko- i szerokopasmowych). Skonstruowano Uniwersalny Demodulator Cyfrowy. Prowadzone są testy modemów dla łączności krótkofalowej. W ramach pracy STORCZYK-R opracowano prototyp Aparatowni Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego oraz Sieć Wymiany Danych związku taktycznego. Opracowano i wdrożono do produkcji jednokanałowy radiodostęp simpleksowy oparty o radiostacje rodziny PR4G i wielofunkcyjny mikrotelefon własnej konstrukcji. Analiza i synteza systemów bezprzewodowych Zakres badań obejmuje inżynierię systemów bezprzewodowych komercyjnych i specjalnych. Opracowano narzędzie programowe do predykcji zasięgów radiowych oraz obszarów pokrycia z wykorzystaniem cyfrowej mapy terenu. Prowadzone są badania zmierzające do opracowania algorytmów pozwalających na optymalizację systemów radiokomunikacyjnych (w tym komórkowych) zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Opracowano metody optymalizacji strukturalnospektralnej tych systemów pozwalające na wzrost efektywności wykorzystania zasobów radiowych. Opracowane zostały modele systemów bezprzewodowych do symulacyjnych badań opracowywanych procedur.

20 rzutnik ekrany zasłony żaluzje komputer Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja 20 Systemy i urządzenia walki elektronicznej Opracowano i wdrożono do eksploatacji szereg urządzeń i systemów radioelektronicznych realizujących zadania walki elektronicznej. Prowadzone są badania z zakresu monitoringu widma i wykrywania sygnałów oraz analizy i przetwarzania sygnałów radiowych. Do osiągnięć w tym zakresie należy zaliczyć systemy namierzania radiowego, rozpoznania i zakłócania elektronicznego pasma KF i UKF. Systemy antenowe i kompatybilność elektromagnetyczna Badania dotyczą zagadnień związanych z antenami i systemami antenowymi oraz kompatybilnością elektromagnetyczną. Prowadzone są prace związane z paskowymi wielowarstwowymi na podłożu dielektrycznym do telefonu komórkowego o zmniejszonym promieniowaniu w kierunku głowy (Złoty Medal na Światowej Wystawie Wynalazczości Eureka 99 w Brukseli). Badania kompatybilności elektromagnetycznej prowadzone są w oparciu o komorę bezechową. W oparciu o własne programy komputerowe prowadzone są badania związane z planowaniem sieci radiowych przy wykorzystaniu mapy cyfrowej. 5. Opis bazy dydaktycznej Wydziału Elektroniki Wydział Elektroniki dysponuje 20. salami dydaktycznymi o powierzchni ponad 1600 m 2 z przeznaczeniem na wykłady i ćwiczenia, w których łącznie jest około 1000 miejsc. Podstawowe informacje o bazie lokalowej Wydziału zostały przedstawione w poniższej tabeli: Sale audytoryjne Wydziału Elektroniki wyposażenie sali lp. numer bud. numer sali powierzchnia [m 2 ] liczba miejsc stałe dodatk ,40 46 x x ,40 46 x x ,40 46 x x ,40 46 x x ,40 46 x x ,10 36 x x x ,80 36 x x x ,00 36 x x x ,90 48 x x x ,60 18 x x ,80 48 x x x ,64 36 x x x ,20 22 x x x ,40 30 x x ,40 30 x x ,40 28 x x , x a. E 221, x x x x x x x x x x x x Razem 1674, Baza dydaktyczna poszczególnych instytutów Wydziału Elektroniki obejmuje łącznie 41 laboratoriów i specjalistycznych pracowni oraz 36 unikatowych stanowisk badawczych.

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR.

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. MIESIĄC NA POLIGONIE STR. 4 WIELKA PROMOCJA NAUKI STR. 2 NOWY MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH STR. 18 WYBORY DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. 18 WIELKA PROMOCJA NAUKI Ziemia się trzęsie. Jak, gdzie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10 PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 GIEŁDA NAJLEPSZYCH S. 3 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE S. 10 SMAK STRACHU S. 24 W numerze 1 Sł o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KSIĘGA WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK 2013 Data: 30/10/2013 Strona 1 z 57 ` Nr rozdz. 1 2 3 4 5 6 Nr podr. Tytuł PREZENTACJA WYDZIAŁU 1.1 Lokalizacja i infrastruktura

Bardziej szczegółowo