Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano."

Transkrypt

1 Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym. Nie znaczy to jednak, że chemia teoretyczna ignoruje wyniki eksperymentalne - zazwyczaj stara się, z lepszym lub gorszym skutkiem, wyjaśniać te wyniki i przewidywać efekty przyszłych eksperymentów.

2 W szczególności chemia teoretyczna zajmuje się : modelowaniem cząsteczek czyli teoretycznym obliczaniem ich struktury elektronowej i przestrzennej, przewidywaniem przebiegu reakcji chemicznych i teoretycznym obliczaniem ich efektów energetycznych, ustalaniem czy i w jakich warunkach może zajść dana reakcja chemiczna, przewidywaniem właściwości chemicznych i fizycznych oraz aktywności biologicznej i katalitycznej związków chemicznych na podstawie ich struktury Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano. Podstawą tych działań są: chemia kwantowa, chemia obliczeniowa, termodynamika kinetyka reakcji chemicznych

3 TEORIA to usystematyzowana wiedza wyjaśniająca daną dziedzinę rzeczywistości. W przypadku nauk przyrodniczych teorie są tworzone w celu: systematyzowania i racjonalizowania faktów, wyjaśniania powodów ich występowania, przewidywania przyszłych zdarzeń oraz budowy nowych systemów, urządzeń lub broni Ilościowe związki wypływające z teorii pozwalają na testowanie teorii poprzez eksperyment. Obecnie nie istnieje ogólna teoria wszystkiego. Każda teoria ma swoje ograniczenia, np. mechanika klasyczna może być stosowana tylko do układów makroskopowych, teoria Newtona jedynie do opisu ciał poruszających się z prędkością dużo mniejszą od prędkości światła, itd.

4 Teorie, które przetrwały wiele lat nazywamy prawami, np. prawo Coulomba q1q2 E r E energia oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi r 12 - odległość między ładunkami podatność elektryczna ośrodka Chcemy aby Teoria była jak najbardziej ogólna (bez względu na konsekwencje) np. teoria kwantowa jest ogólna ale równania tej teorii są możliwe do rozwiązania tylko dla układów idealnych. MODEL zwiera zwykle celowo wprowadzone przybliżenia, które dają nam możliwość jego praktycznego wykorzystania. Model często zawiera parametry empiryczne OBLICZENIA KOMPUTEROWE zastosowanie technologii cyfrowej do rozwiązywania równań matematycznych zdefiniowanych w konkretnej teorii czy modelu. teoria modelowanie molekularne chemia komputerowa 12 q 1, q 2

5 program wykładów 1. Postulaty i podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej. Eksperymentalne podstawy teorii kwantów. Zasada de Broglie a. Pojęcie funkcji falowej, równania własne i wartości własne operatorów, zasada nieoznaczoności, równanie Schrödingera zawierające czas, stany stacjonarne i równanie Schrödingera nie zawierające czasu, postulat o wartości średniej. 2. Proste zastosowania mechaniki kwantowej. Cząstka swobodna, cząstka w pudle potencjału, bariera potencjału, efekt tunelowy, oscylator harmoniczny. 3. Ruch cząstki w polu sił centralnych - atom wodoru. 4. Przybliżone metody obliczeń w chemii kwantowej. Metoda wariacyjna, liniowa metoda wariacyjna (metoda Ritza), metoda zaburzeń. 5. Układy wieloelektronowe. Nierozróżnialność cząstek a symetria funkcji falowej, fermiony i bozony, spin cząstki, przybliżenie jednoelektronowe, wyznacznik Slatera. Konfiguracje elektronowe atomów.

6 6. Wprowadzenie do struktury cząsteczek. Teoria orbitali molekularnych (LCAO MO), zastosowanie do prostych cząsteczek, jon H 2 + i cząsteczki dwuatomowe homojądrowe, cząsteczki wieloatomowe. 7. Omówienie metod typu ab initio. Metoda Hartree-Focka, energia korelacji w systemach wieloelektronowych i metody, które uwzględniają energię korelacji metoda oddziaływania konfiguracji (CI) i metoda sprzężonych klasterów (CC). 8. Zasady tworzenia orbitali molekularnych w metodzie LCAO MO, bazy STO i GTO, nomenklatura baz funkcyjnych. 9. Teoria funkcjonałów gęstości (DFT). Równania Kohna-Shama. Lokalne i nielokalne wersje DFT, opis najbardziej popularnych funkcjonałów. 10. Omówienie metod półempirycznych, zakres stosowalności różnych metod półempirycznych.

7 11. Oddziaływania międzyatomowe i międzycząsteczkowe, włącznie z wiązaniami wodorowymi. 12. Mechanika Molekularna. Pojęcie pola siłowego. Omówienie najbardziej znanych pól siłowych: MM+, BIO+, AMBER ze wskazaniem problemów do których przystosowane są poszczególne pola siłowe. Optymalizacja struktury geometrycznej cząsteczek. 13. Modelowanie układów złożonych ze znacznej liczby cząsteczek. Metoda Dynamiki Molekularnej, Metoda Monte Carlo, Metoda Dynamiki Stochastycznej. Omówienie podstawowych założeń tych metod. Pojęcie periodycznych warunków brzegowych. Wyniki obliczeń i ich analiza. 14. Elementy termodynamiki statystycznej w zastosowaniu do interpretacji własności kryształów i układów gazowych. Termodynamika i kinetyka reakcji chemicznych na gruncie chemii kwantowej. 15. Krótkie wprowadzenie do teorii grup.

8 Wykład ma na celu przekazanie podstaw nowoczesnych metod obliczeniowych chemii kwantowej, mechaniki i dynamiki molekularnej oraz termodynamiki statystycznej w zastosowaniu do opisu cząsteczek i procesów chemicznych. Wykład powinien dostarczyć przygotowania teoretycznego do prac obliczeniowych z zakresu modelowania molekularnego. Hemaglutinina model

9 Literatura 1. Lucjan Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej, Atom i cząsteczka, WNT, Warszawa, Henryk Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej, Warszawa, WNT, Dieter W. Heermann, Podstawy symulacji komputerowych w fizyce, WNT, Warszawa, Manuale programów komputerowych (http://www.hyper.com, A dla uzupełnienia: 1. Andrew R. Leach, Molecuar Modelling. Principles and Applications, Longman, Christopher J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry, Theories and Models, Willey, Erich Steiner, Matematyka dla chemików, Warszawa, PWN, 2001.

10 Forma zaliczenia Egzamin (pisemny + rozmowa) z materiału wykładu. Kolokwium z materiału ćwiczeń audytoryjnych. Dwa kolokwia praktyczne przy komputerze w czasie ćwiczeń laboratoryjnych. Pisemne raporty z wybranych projektów obliczeniowych. Ostateczna ocena wynika w 50 % z oceny z egzaminu, w 20 % z oceny z ćwiczeń i w 30 % z oceny z laboratorium. Pisemne raporty muszą być zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia.

11 Efekty kształcenia 1. Opisać różne metody chemii kwantowej, porównać je ze sobą i określić zakres stosowalności każdej z nich 2. Zastosować metody chemii obliczeniowej do badania struktury i energetyki molekularnej, 3. Zastosować metody chemii obliczeniowej do ilościowego opisu prostych reakcji chemicznych (stany przejściowe, efekty termiczne, charakterystyki spektralne), 4. Opisać typowe metody mechaniki molekularnej i dynamiki molekularnej oraz zastosować je do określenia właściwości i zachowania się pojedynczych cząsteczek oraz układów makroskopowych w różnych stanach skupienia, 5. Wyjaśnić związek między właściwościami cząsteczek a makroskopowymi właściwościami termodynamicznymi, 6. Wykorzystać wybrane programy komercyjne do obliczeń z zakresu chemii teoretycznej oraz poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki, 7. Współpracować w grupie,

12 Serwer /mhilczer katalog: Chemia Teoretyczna mój adres gdzie mnie szukać? MITR, ul. Wróblewskiego 15 pokój 308

13 Chemia teoretyczna Zajęcia Wykład poniedziałek : 8:15 10:00 MITR sala 226 Ćwiczenia audytoryjne poniedziałek: 10:15 11:00 MITR sala 226 Laboratorium Chemia analityczna i strukturalna grupa 1: poniedziałek: 11:20 12:50 Radiochemia grupa 2: poniedziałek: 12:50 14:30 Radiochemia Nowoczesna synteza i analiza organiczna + ITS czwartek: 10:15 12:00 BCH sala1 13

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną: jedno pytanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux.

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux. Semestr zimowy Blok specjalnościowy I Wprowadzenie do systemu Linux Wykładowca: dr Piotr Durlak Wykład: 15 h Laboratorium: 30 h Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

CHEMIA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN MAGISTERSKI

CHEMIA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN MAGISTERSKI CHEMIA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN MAGISTERSKI Chemia analityczna 1. Zasada podziału kationów na grupy analityczne. 2. Zastosowanie reakcji maskowania w analizie chemicznej. 3. Wyjaśnić różnice

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla 2 klasy (zakres podstawowy, klasy: matematyczno

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy 2012/2013

semestr zimowy 2012/2013 Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej Elektronika molekularna kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II dr Wojciech Kamiński semestr zimowy 2012/2013 Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LADOWEJ INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LADOWEJ (L-5) Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo