Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"

Transkrypt

1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis Warszawa tel. centr fax.: Władze rektorskie: Rektor Prorektorzy: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński prof. dr hab. Cezary Mik prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów o statusie uczelni publicznej i jednocześnie drugim warszawskim uniwersytetem o długoletnich tradycjach akademickich. Powołany został przez Sejm RP w 1999 roku na bazie istniejącej od 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej, jako szesnasty polski uniwersytet. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od pierwszych chwil swojego powstania rozwija się bardzo dynamicznie. W roku akademickim 2014/2015 Uczelnia kształci osoby na 35 kierunkach, studiach doktoranckich w 10 dyscyplinach naukowych i studiach podyplomowych prowadzonych na 10 wydziałach: Wydziale Teologicznym, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Prawa Kanonicznego, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk Pedagogicznych, Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziale Studiów nad Rodziną, Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. UKSW dynamicznie rozwija swoją ofertę dydaktyczną. W 2012 uruchomiony został nowy kierunek na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych - bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2013 otwarto kolejne trzy kierunki : chemię pierwszego stopnia, filologię drugiego stopnia oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną drugiego stopnia, a w 2014 pedagogikę specjalną pierwszego stopnia. Studia na UKSW prowadzone są w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno w trybie jednolitych magisterskich, jak i pierwszego oraz drugiego stopnia. Uniwersytet wspiera ideę LLL (Life Long Learning), dlatego też od roku akademickiego 2009/2010 działa Uniwersytet Otwarty jednostka ogólnouniwersytecka, oferująca program edukacyjny przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę niezależnie od wieku i wykształcenia. W ofercie dydaktycznej UKSW znajdują się również studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy dokształcające umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach działalności Uczelni opracowany został także program kształcenia obcokrajowców (całoroczne oraz letnie kursy języka i kultury polskiej, kursy dokształcające dla nauczycieli uczących języka i literatury poza granicami kraju). Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikat jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość uzyskania stypendiów zagranicznych,

3 pozwalających na wyjazdy do ponad 60 uczelni europejskich w ramach programu Erasmus +, a także możliwość starania się o stypendia krajowe, pozwalające na podejmowanie nauki w 19 uniwersytetach polskich w ramach programu mobilności MOST. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w pracach licznych kół naukowych, organizacjach studenckich oraz inicjatywach podejmowanych przez Samorząd Studentów. Na Uniwersytecie działa teatr akademicki ale o co chodzi?. Dumą UKSW jest znany i koncertujący na całym świecie Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajęcia prowadzone w UKSW odbywają się na terenie dwóch głównych kampusów: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W kampusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz wyremontowane budynki Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. W październiku 2014 roku zostało oddane do użytku nowopowstałe Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Obiekt stanowi rozbudowę Campusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW budynek posiada specjalistyczne laboratoria chemiczne, fizyczne i biologiczne. To nowoczesny, w pełni klimatyzowany, czteropiętrowy obiekt. Znajduje się w nim łącznie 27 laboratoriów stworzonych z myślą o studentach takich kierunków jak: chemia, fizyka, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, informatyka, matematyka i ekonomia. Docelowo korzystać z laboratoriów będzie mogło blisko 1,5 tys. studentów uniwersytetu. Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną, profesjonalną aparaturę oraz sprzęt multimedialny. Oprócz laboratoriów w obiekcie znajdują się pracownie: fizyczna, fizyki współczesnej i jądrowej, inżynierii, chemii organicznej, RTG, biologii behawioralnej i ewolucji oraz sale komputerowe. Na parterze zlokalizowana została nowoczesna sala wykładowo-demonstracyjna wyposażona w zaplecze magazynowe oraz sprzęt multimedialny umożliwiający m.in. nagrywanie i późniejsze udostępnianie nagranych materiałów w trybie on-line.

4 W 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni podstawowych technik radiowo-telewizyjnych im. prof. ks. Antoniego Lewka. Studio powstało dzięki współpracy z BZ WBK, jako jednostka pomocnicza Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. To kolejny krok UKSW w podążaniu z duchem nowoczesności Uczelnia dostosowuje metody i techniki nauczania do realiów rynku pracy i pojawiających się nowych technologii. Pracownia służy przede wszystkim dydaktyce w zakresie dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. Została stworzona z myślą o praktycznym przygotowaniu studentów do realizacji materiałów filmowych i radiowych. Można w niej również prowadzić działania promocyjne i komercyjne, a także szkolenia. Uniwersytet zatrudnia ponad 1055 osób, w tym 709 nauczycieli akademickich i 346 pracowników administracyjnych i obsługi technicznej. Biblioteka Główna w swoich zbiorach posiada ponad woluminów z różnych dziedzin wiedzy. Wiele z nich to unikatowe egzemplarze o ogromnej wartości.

5 Wydział Teologiczny ul. Dewajtis Warszawa tel./fax: (studia stacjonarne) (studia niestacjonarne) Władze: Dziekan: Prodziekan ds. naukowych i ogólnych: Prodziekan ds. stacjonarnych: Prodziekan ds. niestacjonarnych: ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. ks. dr Jarosław Sobkowiak ks.prof UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik Instytut Nauk Biblijnych, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski Instytut Teologii Systematycznej, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski Instytut Teologii Praktycznej, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski. Instytut Dialogu, Kultury i Religii, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

6 WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW: Kierunek Teologia studentów System i rodzaj 725 s. M Specjalność - teologia ogólna - edukacja medialna i dziennikarstwo - turystyka krajów biblijnych - specjalność nauczycielskokatechetyczna 248 n. M - teologia ogólna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 392 s. I st. 126 s. II st. Religioznawstwo 11 s. I st. - dziennikarstwo ogólne - komunikacja miedialno-kulturowa - komunikacja miedialno-kulturowa

7 STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE Typ Studia Doktoranckie Studia Podyplomowe Dyscyplina/Kierunek słuchaczy Teologia studia stacjonarne 251 Teologia studia niestacjonarne 193 Podyplomowe Studia Teologii 83 Podyplomowe studia Etyki 48 Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego Podyplomowe Studia Mariologii 6 Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Kościelnymi Kierunki akredytowane PKA: teologia Kierunki akredytowane UKA: teologia

8 Wydział Prawa Kanonicznego ul. Dewajtis Warszawa tel./fax: Władze: Dziekan: Prodziekan: Kierownik Studiów Doktoranckich: Kierownik Studiów Niestacjonarnych: Kierownik Studiów Podyplomowych: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, ks. prof. UKSW dr hab.wiesław Kiwior, ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, ks. dr Marek Stokłosa, prof. UKSW dr hab. Urszula Nowicka WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Prawo kanoniczne Studentów System i rodzaj 225 s. M Specjalność kanoniczno-cywilna kanoniczna 51 n. M kanoniczna STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE Typ Studiów Dyscyplina/Kierunek słuchaczy Studia doktoranckie Studia podyplomowe Prawo kanoniczne studia stacjonarne Podyplomowe Studium Sądownictwo i administracja w Kościele Kierunki akredytowane PKA: prawo kanoniczne

9 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Dziekanat ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok Warszawa tel (studia stacjonarne i niestacjonarne) ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14, pok Warszawa tel (studia niestacjonarne psychologii) Władze: Dziekan Prodziekani ds. nauki: Prodziekan ds. Jakości Kształcenia: Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Anna Latawiec ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos ks. prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński dr Grzegorz Embros Instytut Filozofii Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 214 tel Dyrektor Instytutu: ks. prof. dr hab. Ryszard Moń Instytut Ekologii i Bioetyki Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, pok. 301 tel Dyrektor Instytutu: ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko Instytut Psychologii Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, pok tel Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Henryk Gasiul

10 Kierunek WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Studentów 153 s. I st. Specjalność - akademicka ścieżka filozoficznym - filozofia o profilu humanistycznym - filozofia o profilu epistemicznym i przyrodniczym Filozofia Psychologia Ochrona Środowiska 112 s. II st. 507 s. M 279 n. M 351 s. I i II st. 116 n. I i II st. - filozofia nauki - etyka więzi międzyludzkich - filozofia kultury, religii i polityki - metafizyka i historia filozofii - akademicka ścieżka filozoficznym psychologia ogólna psychologia kliniczna i osobowości psychologia pracy i stresu psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny psychologia sądowa i penitencjarna psychologia zdrowia i niepełnosprawności STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE: Typ System Dyscyplina/Kierunek Studia doktoranckie stacjonarne słuchaczy Psychologia 38 Filozofia 89 Studia podyplomowe niestacjonarne Podyplomowe Studia Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego Kierunki akredytowane PKA: filozofia, psychologia, ochrona środowiska

11 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych ul. Wóycickiego 1/3, bud Warszawa tel Władze: Dziekan: Prodziekan ds. studenckich: Prodziekan ds. naukowych: Prodziekan ds. dydaktycznych: dr hab. Tadeusz Kamiński prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki dr Klaudia Śledzińska Instytut Nauk Historycznych, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud.23, pok.225, tel Dyrektor Instytutu: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk Dziekanat kierunku: Historia, Historia cywilizacji śródziemnomorskiej Instytut Historii Sztuki, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 224 tel Dyrektor Instytutu (p.o.): dr hab. Katarzyna Chudzimska-Uhera Dziekanat kierunku: Historia Sztuki, Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska Instytut Archeologii, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 223 tel Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński Dziekanat kierunku: Archeologia Instytut Politologii, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 226 tel Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Radosław Zenderowski Dziekanat kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Europeistyka, Politologia Instytut Socjologii, Warszawa, Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 228 tel , Dyrektor Instytutu: ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba Dziekanat kierunków: Ekonomia, Praca socjalna, Socjologia

12 WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Historia Studentó w System i rodzaj 302 s. I i II st. 58 n. I i II st. - historia Specjalność - historia - historia cywilizacji śródziemnomorskiej Historia Sztuki 251 s. I i II st. 68 n. I i II st. Politologia 316 s. I i II st. 17 n. I st. Specjalności na I st.: - polityka międzynarodowa i integracja europejska - polityka społeczna i gospodarcza Specjalności na II st.: - marketing polityczny i socjologia polityki - Europa Środkowo-Wschodnia Socjologia 401 s. I i II st. 133 n. I i II st. Muzeologia 2 s. I st. Ochrona dóbr kultury i środowiska Ekonomia 116 s. I st. 337 s. I st. 230 n. I st. Archeologia 105 s. I i II st.

13 Europeistyka Bezpieczeństwo wewnętrzne Praca Socjalna 321 s. I i II st. 10 n. I st. 239 s. I st. 303 n. I st. 170 s. I st. 53 n. I st. Specjalności na I st.: - kulturowo społeczna - administracyjno ekonomiczna Specjalności na II st.: - Europa Środkowo-Wschodnia - administracja i polityka UE STUDIA DOKTORANCKIE: Typ System Dyscyplina Studia doktoranckie stacjonarne słuchaczy Historia 66 Socjologia 31 Nauki o polityce 52 Kierunki akredytowane PKA: politologia, historia sztuki, socjologia, historia

14 Wydział Prawa i Administracji ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17, Warszawa tel (prawo studia stacjonarne) (prawo studia niestacjonarne) (administracja studia stacjonarne) (administracja studia niestacjonarne) (stosunki międzynarodowe stacjonarne) (stosunki międzynarodowe niestacjonarne) fax: Władze: Dziekan Prodziekani: prof. dr hab. Marek Michalski prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski dr hab. Piotr Zapadka Kierunek Prawo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj studentów 1261 s. M. 715 n. M. Specjalność Administracja Stosunki międzynarodowe 1018 s. I i II st. - publiczna 577 n. I i II st. - e-administracja 667 s. I i II st. STUDIA PODYPLOMOWE: Typ System Kierunek Studia podyplomowe niestacjonarne kierunki akredytowane PKA: administracja, prawo słuchaczy Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych 37 Business & Law 40 Prawo dowodowe 61

15 Wydział Nauk Humanistycznych ul. Dewajtis Warszawa tel Władze: Dziekan: Prodziekan ds. studenckich: Prodziekan ds. naukowych i ogólnych: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski dr Tomasz Korpysz dr Katarzyna Jażdżewska Dziekanat: Instytut Filologii Polskiej ul. Dewajtis 5, domek nr 3, Warszawa tel , Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwo ul. Dewajtis 5, domek nr 3, Warszawa tel , Dyrektor Instytutu prof. UKSW dr hab. Kazimierz Pawłowski Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców ul. Dewajtis 5, domek nr 3, Warszawa tel , Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW ds. Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego dr Agata Roćko WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Studentów System i rodzaj Filologia polska 308 s. I st Specjalizacje - edytorska - nauczycielska - komunikacja językowa - filmoznawcza - teatrologiczna

16 Kulturoznawstwo 205 s. II st 158 n. I i II st 365 s. I st. 200 s. II st. - edytorska - nauczycielska - komunikacja językowa - filmoznawcza - teatrologiczna - glottodydaktyczna - edytorska - nauczycielska - zarządzanie kulturą - filmoznawcza - teatrologiczna - muzykoznawcza - sztuki plastyczne w kulturze - media w kulturze - zarządzanie w kulturze - filmoznawcza - teatrologiczna - tożsamość i stosunki międzynarodowe 54 n. I st. - zarządzanie kulturą Filologia (specjalność: filologia klasyczna) 53 n. II st. 67 s. I i II st STUDIA DOKTORANCKIE i PODYPLOMOWE: Typ System Kierunek słuchaczy Studia doktoranckie stacjonarne Literaturoznawstwo 27 Studia podyplomowe niestacjonarne kierunki akredytowane PKA: filologia polska Podyplomowe Studium Logopedyczne Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego Podyplomowe Studia Wiedza o Teatrze

17 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21, Warszawa tel./fax: Władze: p.o. Dziekana Prodziekani: prof. UKSW dr hab. Marian Turzański dr Tomasz Kulpa dr Arkadiusz Listkowski Kierunek Matematyka Informatyka Informatyka i ekonometria WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System studentów i rodzaj 440 s. I i II st. 12 n. I i II st. Specjalność Specjalności na I st.: - finansowa - modelowanie matematyczne Specjalności na II st.: - finansowa - ogólna 404 s. I i II st Specjalności na I st.: - obliczenia naukowe 30 n. I st - aplikacje sieciowe 67 s. I st - finanse i ubezpieczenia 5 n. I st - zast. informatyki Fizyka 49 s. I i II st. Chemia 93 s. I i II st. Nauki Ścisłe 16 s. I st - fizykochemia materiałów - informatyka stosowana STUDIA DOKTORANCKIE i PODYPLOMOWE: Typ System Kierunek Studia doktoranckie Studia podyplomowe stacjonarne niestacjonarne słuchaczy Fizyka 1 Matematyka 2 Podyplomowe studia z Matematyki 51 Kierunki akredytowane PKA: fizyka, chemia, informatyka i ekonometria, nauki ścisłe, matematyka, informatyka

18 Wydział Nauk Pedagogicznych ul. Wóycickiego 1/3, bud Warszawa tel tel (fax) Władze : Dziekan : Prodziekani: prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus Kierunek Pedagogika specjalna WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System Studentów i rodzaj 88 s i n. I st Pedagogika 554 s. I i II st Specjalność - Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką - Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza Specjalności na I st.: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą - doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna Specjalności na II st.:

19 620 n. I i II st - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą - terapia pedagogiczna z edukacją włączającą - pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi STUDIA PODYPLOMOWE: Nazwa studium Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) słuchaczy Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą 42 Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne Studium Terapii i Treningu Grupowego 9 Kierunki akredytowane PKA: pedagogika 22 18

20 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok Warszawa tel , fax: Władze : Dziekan : Prodziekan: prof. UKSW dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka dr inż. Monika Kisiel WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Studentów System i rodzaj Biologia 208 s. I i II st Inżynieria Środowiska 264 s. I st Specjalność Kierunki akredytowane PKA: biologia

21 Wydział Studiów nad Rodziną ul. Baczyńskiego Łomianki tel WŁADZE: Dziekan : Prodziekan ds. studenckich: ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski ks. dr Krzysztof Wolski WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studentów System i rodzaj Specjalność Nauki o rodzinie 198 s. I i II st 127 n. I i II st - mediacje pojednawcze w rodzinie STUDIA PODYPLOMOWE: Nazwa studium słuchaczy Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie 23

22 Jednostki ogólnouczelniane Studium Języków Obcych ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, Warszawa, tel Kierownik Studium: mgr Monika Nowosielska Studium Wychowania Fizycznego ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, Warszawa, tel Kierownik Studium: mgr Artur Konior Studium Pedagogizacji ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15, pok. 1503, Warszawa, tel Kierownik: ks. prof. UKSW drhab. Jan Niewęgłowski Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, Warszawa, tel Kierownik: mgr Artur Winiarski Uniwersytet Otwarty ul.dewajtis 5, pok. 001, Warszawa, tel Kierownik: dr Kazimierz Szałata Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji ul. Dewajtis 5, Warszawa, pok. 039, tel OBJ podlega prorektorowi ds. kształcenia i studentów Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa, tel Dyrektor Ośrodka: bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba

23 Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, Warszawa tel: Koordynator: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab.

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab.

Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 tel. + 48 22 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prorektor ds. Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Patron uczelni Andrzej Frycz Modrzewski I. Miasto Kraków II. Uczelnia A. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2012/2013 informator licencjackie magisterskie www.wwszip.pl Władze Uczelni Rektor WWSZiP prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, 90-131 Łódź tel. (48) 42 635 41 77 fax (48) 42 665 54 24 e-mail: promocja@uni.lodz.pl Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo