Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"

Transkrypt

1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis Warszawa tel. centr fax.: Władze rektorskie: Rektor Prorektorzy: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński prof. dr hab. Cezary Mik prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów o statusie uczelni publicznej i jednocześnie drugim warszawskim uniwersytetem o długoletnich tradycjach akademickich. Powołany został przez Sejm RP w 1999 roku na bazie istniejącej od 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej, jako szesnasty polski uniwersytet. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od pierwszych chwil swojego powstania rozwija się bardzo dynamicznie. W roku akademickim 2014/2015 Uczelnia kształci osoby na 35 kierunkach, studiach doktoranckich w 10 dyscyplinach naukowych i studiach podyplomowych prowadzonych na 10 wydziałach: Wydziale Teologicznym, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Prawa Kanonicznego, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk Pedagogicznych, Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziale Studiów nad Rodziną, Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. UKSW dynamicznie rozwija swoją ofertę dydaktyczną. W 2012 uruchomiony został nowy kierunek na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych - bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2013 otwarto kolejne trzy kierunki : chemię pierwszego stopnia, filologię drugiego stopnia oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną drugiego stopnia, a w 2014 pedagogikę specjalną pierwszego stopnia. Studia na UKSW prowadzone są w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno w trybie jednolitych magisterskich, jak i pierwszego oraz drugiego stopnia. Uniwersytet wspiera ideę LLL (Life Long Learning), dlatego też od roku akademickiego 2009/2010 działa Uniwersytet Otwarty jednostka ogólnouniwersytecka, oferująca program edukacyjny przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę niezależnie od wieku i wykształcenia. W ofercie dydaktycznej UKSW znajdują się również studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy dokształcające umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach działalności Uczelni opracowany został także program kształcenia obcokrajowców (całoroczne oraz letnie kursy języka i kultury polskiej, kursy dokształcające dla nauczycieli uczących języka i literatury poza granicami kraju). Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikat jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość uzyskania stypendiów zagranicznych,

3 pozwalających na wyjazdy do ponad 60 uczelni europejskich w ramach programu Erasmus +, a także możliwość starania się o stypendia krajowe, pozwalające na podejmowanie nauki w 19 uniwersytetach polskich w ramach programu mobilności MOST. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w pracach licznych kół naukowych, organizacjach studenckich oraz inicjatywach podejmowanych przez Samorząd Studentów. Na Uniwersytecie działa teatr akademicki ale o co chodzi?. Dumą UKSW jest znany i koncertujący na całym świecie Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajęcia prowadzone w UKSW odbywają się na terenie dwóch głównych kampusów: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W kampusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz wyremontowane budynki Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. W październiku 2014 roku zostało oddane do użytku nowopowstałe Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Obiekt stanowi rozbudowę Campusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW budynek posiada specjalistyczne laboratoria chemiczne, fizyczne i biologiczne. To nowoczesny, w pełni klimatyzowany, czteropiętrowy obiekt. Znajduje się w nim łącznie 27 laboratoriów stworzonych z myślą o studentach takich kierunków jak: chemia, fizyka, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, informatyka, matematyka i ekonomia. Docelowo korzystać z laboratoriów będzie mogło blisko 1,5 tys. studentów uniwersytetu. Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną, profesjonalną aparaturę oraz sprzęt multimedialny. Oprócz laboratoriów w obiekcie znajdują się pracownie: fizyczna, fizyki współczesnej i jądrowej, inżynierii, chemii organicznej, RTG, biologii behawioralnej i ewolucji oraz sale komputerowe. Na parterze zlokalizowana została nowoczesna sala wykładowo-demonstracyjna wyposażona w zaplecze magazynowe oraz sprzęt multimedialny umożliwiający m.in. nagrywanie i późniejsze udostępnianie nagranych materiałów w trybie on-line.

4 W 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni podstawowych technik radiowo-telewizyjnych im. prof. ks. Antoniego Lewka. Studio powstało dzięki współpracy z BZ WBK, jako jednostka pomocnicza Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. To kolejny krok UKSW w podążaniu z duchem nowoczesności Uczelnia dostosowuje metody i techniki nauczania do realiów rynku pracy i pojawiających się nowych technologii. Pracownia służy przede wszystkim dydaktyce w zakresie dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. Została stworzona z myślą o praktycznym przygotowaniu studentów do realizacji materiałów filmowych i radiowych. Można w niej również prowadzić działania promocyjne i komercyjne, a także szkolenia. Uniwersytet zatrudnia ponad 1055 osób, w tym 709 nauczycieli akademickich i 346 pracowników administracyjnych i obsługi technicznej. Biblioteka Główna w swoich zbiorach posiada ponad woluminów z różnych dziedzin wiedzy. Wiele z nich to unikatowe egzemplarze o ogromnej wartości.

5 Wydział Teologiczny ul. Dewajtis Warszawa tel./fax: (studia stacjonarne) (studia niestacjonarne) Władze: Dziekan: Prodziekan ds. naukowych i ogólnych: Prodziekan ds. stacjonarnych: Prodziekan ds. niestacjonarnych: ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. ks. dr Jarosław Sobkowiak ks.prof UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik Instytut Nauk Biblijnych, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski Instytut Teologii Systematycznej, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski Instytut Teologii Praktycznej, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski. Instytut Dialogu, Kultury i Religii, Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

6 WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW: Kierunek Teologia studentów System i rodzaj 725 s. M Specjalność - teologia ogólna - edukacja medialna i dziennikarstwo - turystyka krajów biblijnych - specjalność nauczycielskokatechetyczna 248 n. M - teologia ogólna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 392 s. I st. 126 s. II st. Religioznawstwo 11 s. I st. - dziennikarstwo ogólne - komunikacja miedialno-kulturowa - komunikacja miedialno-kulturowa

7 STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE Typ Studia Doktoranckie Studia Podyplomowe Dyscyplina/Kierunek słuchaczy Teologia studia stacjonarne 251 Teologia studia niestacjonarne 193 Podyplomowe Studia Teologii 83 Podyplomowe studia Etyki 48 Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego Podyplomowe Studia Mariologii 6 Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Kościelnymi Kierunki akredytowane PKA: teologia Kierunki akredytowane UKA: teologia

8 Wydział Prawa Kanonicznego ul. Dewajtis Warszawa tel./fax: Władze: Dziekan: Prodziekan: Kierownik Studiów Doktoranckich: Kierownik Studiów Niestacjonarnych: Kierownik Studiów Podyplomowych: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, ks. prof. UKSW dr hab.wiesław Kiwior, ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, ks. dr Marek Stokłosa, prof. UKSW dr hab. Urszula Nowicka WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Prawo kanoniczne Studentów System i rodzaj 225 s. M Specjalność kanoniczno-cywilna kanoniczna 51 n. M kanoniczna STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE Typ Studiów Dyscyplina/Kierunek słuchaczy Studia doktoranckie Studia podyplomowe Prawo kanoniczne studia stacjonarne Podyplomowe Studium Sądownictwo i administracja w Kościele Kierunki akredytowane PKA: prawo kanoniczne

9 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Dziekanat ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok Warszawa tel (studia stacjonarne i niestacjonarne) ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14, pok Warszawa tel (studia niestacjonarne psychologii) Władze: Dziekan Prodziekani ds. nauki: Prodziekan ds. Jakości Kształcenia: Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Anna Latawiec ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos ks. prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński dr Grzegorz Embros Instytut Filozofii Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 214 tel Dyrektor Instytutu: ks. prof. dr hab. Ryszard Moń Instytut Ekologii i Bioetyki Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, pok. 301 tel Dyrektor Instytutu: ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko Instytut Psychologii Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, pok tel Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Henryk Gasiul

10 Kierunek WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Studentów 153 s. I st. Specjalność - akademicka ścieżka filozoficznym - filozofia o profilu humanistycznym - filozofia o profilu epistemicznym i przyrodniczym Filozofia Psychologia Ochrona Środowiska 112 s. II st. 507 s. M 279 n. M 351 s. I i II st. 116 n. I i II st. - filozofia nauki - etyka więzi międzyludzkich - filozofia kultury, religii i polityki - metafizyka i historia filozofii - akademicka ścieżka filozoficznym psychologia ogólna psychologia kliniczna i osobowości psychologia pracy i stresu psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny psychologia sądowa i penitencjarna psychologia zdrowia i niepełnosprawności STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE: Typ System Dyscyplina/Kierunek Studia doktoranckie stacjonarne słuchaczy Psychologia 38 Filozofia 89 Studia podyplomowe niestacjonarne Podyplomowe Studia Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego Kierunki akredytowane PKA: filozofia, psychologia, ochrona środowiska

11 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych ul. Wóycickiego 1/3, bud Warszawa tel Władze: Dziekan: Prodziekan ds. studenckich: Prodziekan ds. naukowych: Prodziekan ds. dydaktycznych: dr hab. Tadeusz Kamiński prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki dr Klaudia Śledzińska Instytut Nauk Historycznych, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud.23, pok.225, tel Dyrektor Instytutu: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk Dziekanat kierunku: Historia, Historia cywilizacji śródziemnomorskiej Instytut Historii Sztuki, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 224 tel Dyrektor Instytutu (p.o.): dr hab. Katarzyna Chudzimska-Uhera Dziekanat kierunku: Historia Sztuki, Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska Instytut Archeologii, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 223 tel Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński Dziekanat kierunku: Archeologia Instytut Politologii, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 226 tel Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Radosław Zenderowski Dziekanat kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Europeistyka, Politologia Instytut Socjologii, Warszawa, Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 228 tel , Dyrektor Instytutu: ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba Dziekanat kierunków: Ekonomia, Praca socjalna, Socjologia

12 WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Historia Studentó w System i rodzaj 302 s. I i II st. 58 n. I i II st. - historia Specjalność - historia - historia cywilizacji śródziemnomorskiej Historia Sztuki 251 s. I i II st. 68 n. I i II st. Politologia 316 s. I i II st. 17 n. I st. Specjalności na I st.: - polityka międzynarodowa i integracja europejska - polityka społeczna i gospodarcza Specjalności na II st.: - marketing polityczny i socjologia polityki - Europa Środkowo-Wschodnia Socjologia 401 s. I i II st. 133 n. I i II st. Muzeologia 2 s. I st. Ochrona dóbr kultury i środowiska Ekonomia 116 s. I st. 337 s. I st. 230 n. I st. Archeologia 105 s. I i II st.

13 Europeistyka Bezpieczeństwo wewnętrzne Praca Socjalna 321 s. I i II st. 10 n. I st. 239 s. I st. 303 n. I st. 170 s. I st. 53 n. I st. Specjalności na I st.: - kulturowo społeczna - administracyjno ekonomiczna Specjalności na II st.: - Europa Środkowo-Wschodnia - administracja i polityka UE STUDIA DOKTORANCKIE: Typ System Dyscyplina Studia doktoranckie stacjonarne słuchaczy Historia 66 Socjologia 31 Nauki o polityce 52 Kierunki akredytowane PKA: politologia, historia sztuki, socjologia, historia

14 Wydział Prawa i Administracji ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17, Warszawa tel (prawo studia stacjonarne) (prawo studia niestacjonarne) (administracja studia stacjonarne) (administracja studia niestacjonarne) (stosunki międzynarodowe stacjonarne) (stosunki międzynarodowe niestacjonarne) fax: Władze: Dziekan Prodziekani: prof. dr hab. Marek Michalski prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski dr hab. Piotr Zapadka Kierunek Prawo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj studentów 1261 s. M. 715 n. M. Specjalność Administracja Stosunki międzynarodowe 1018 s. I i II st. - publiczna 577 n. I i II st. - e-administracja 667 s. I i II st. STUDIA PODYPLOMOWE: Typ System Kierunek Studia podyplomowe niestacjonarne kierunki akredytowane PKA: administracja, prawo słuchaczy Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych 37 Business & Law 40 Prawo dowodowe 61

15 Wydział Nauk Humanistycznych ul. Dewajtis Warszawa tel Władze: Dziekan: Prodziekan ds. studenckich: Prodziekan ds. naukowych i ogólnych: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski dr Tomasz Korpysz dr Katarzyna Jażdżewska Dziekanat: Instytut Filologii Polskiej ul. Dewajtis 5, domek nr 3, Warszawa tel , Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwo ul. Dewajtis 5, domek nr 3, Warszawa tel , Dyrektor Instytutu prof. UKSW dr hab. Kazimierz Pawłowski Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców ul. Dewajtis 5, domek nr 3, Warszawa tel , Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW ds. Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego dr Agata Roćko WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Studentów System i rodzaj Filologia polska 308 s. I st Specjalizacje - edytorska - nauczycielska - komunikacja językowa - filmoznawcza - teatrologiczna

16 Kulturoznawstwo 205 s. II st 158 n. I i II st 365 s. I st. 200 s. II st. - edytorska - nauczycielska - komunikacja językowa - filmoznawcza - teatrologiczna - glottodydaktyczna - edytorska - nauczycielska - zarządzanie kulturą - filmoznawcza - teatrologiczna - muzykoznawcza - sztuki plastyczne w kulturze - media w kulturze - zarządzanie w kulturze - filmoznawcza - teatrologiczna - tożsamość i stosunki międzynarodowe 54 n. I st. - zarządzanie kulturą Filologia (specjalność: filologia klasyczna) 53 n. II st. 67 s. I i II st STUDIA DOKTORANCKIE i PODYPLOMOWE: Typ System Kierunek słuchaczy Studia doktoranckie stacjonarne Literaturoznawstwo 27 Studia podyplomowe niestacjonarne kierunki akredytowane PKA: filologia polska Podyplomowe Studium Logopedyczne Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego Podyplomowe Studia Wiedza o Teatrze

17 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21, Warszawa tel./fax: Władze: p.o. Dziekana Prodziekani: prof. UKSW dr hab. Marian Turzański dr Tomasz Kulpa dr Arkadiusz Listkowski Kierunek Matematyka Informatyka Informatyka i ekonometria WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System studentów i rodzaj 440 s. I i II st. 12 n. I i II st. Specjalność Specjalności na I st.: - finansowa - modelowanie matematyczne Specjalności na II st.: - finansowa - ogólna 404 s. I i II st Specjalności na I st.: - obliczenia naukowe 30 n. I st - aplikacje sieciowe 67 s. I st - finanse i ubezpieczenia 5 n. I st - zast. informatyki Fizyka 49 s. I i II st. Chemia 93 s. I i II st. Nauki Ścisłe 16 s. I st - fizykochemia materiałów - informatyka stosowana STUDIA DOKTORANCKIE i PODYPLOMOWE: Typ System Kierunek Studia doktoranckie Studia podyplomowe stacjonarne niestacjonarne słuchaczy Fizyka 1 Matematyka 2 Podyplomowe studia z Matematyki 51 Kierunki akredytowane PKA: fizyka, chemia, informatyka i ekonometria, nauki ścisłe, matematyka, informatyka

18 Wydział Nauk Pedagogicznych ul. Wóycickiego 1/3, bud Warszawa tel tel (fax) Władze : Dziekan : Prodziekani: prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus Kierunek Pedagogika specjalna WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System Studentów i rodzaj 88 s i n. I st Pedagogika 554 s. I i II st Specjalność - Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką - Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza Specjalności na I st.: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą - doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna Specjalności na II st.:

19 620 n. I i II st - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą - terapia pedagogiczna z edukacją włączającą - pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi STUDIA PODYPLOMOWE: Nazwa studium Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) słuchaczy Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą 42 Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne Studium Terapii i Treningu Grupowego 9 Kierunki akredytowane PKA: pedagogika 22 18

20 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok Warszawa tel , fax: Władze : Dziekan : Prodziekan: prof. UKSW dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka dr inż. Monika Kisiel WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Studentów System i rodzaj Biologia 208 s. I i II st Inżynieria Środowiska 264 s. I st Specjalność Kierunki akredytowane PKA: biologia

21 Wydział Studiów nad Rodziną ul. Baczyńskiego Łomianki tel WŁADZE: Dziekan : Prodziekan ds. studenckich: ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski ks. dr Krzysztof Wolski WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek studentów System i rodzaj Specjalność Nauki o rodzinie 198 s. I i II st 127 n. I i II st - mediacje pojednawcze w rodzinie STUDIA PODYPLOMOWE: Nazwa studium słuchaczy Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie 23

22 Jednostki ogólnouczelniane Studium Języków Obcych ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, Warszawa, tel Kierownik Studium: mgr Monika Nowosielska Studium Wychowania Fizycznego ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, Warszawa, tel Kierownik Studium: mgr Artur Konior Studium Pedagogizacji ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15, pok. 1503, Warszawa, tel Kierownik: ks. prof. UKSW drhab. Jan Niewęgłowski Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, Warszawa, tel Kierownik: mgr Artur Winiarski Uniwersytet Otwarty ul.dewajtis 5, pok. 001, Warszawa, tel Kierownik: dr Kazimierz Szałata Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji ul. Dewajtis 5, Warszawa, pok. 039, tel OBJ podlega prorektorowi ds. kształcenia i studentów Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa, tel Dyrektor Ośrodka: bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba

23 Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, Warszawa tel: Koordynator: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa tel. centr. +48 22 561 88 00 fax.: +48 22 561 89 48 www.uksw.edu.pl Władze rektorskie: Rektor ks. prof. UKSW dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa tel. centr. +48 22 561 88 00 fax.: +48 22 561 89 48 www.uksw.edu.pl Władze rektorskie: Rektor Prorektorzy: ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa tel. centr. +48 22 561 88 00 fax.: +48 22 561 89 48 www.uksw.edu.pl Władze rektorskie: Rektor Prorektorzy: ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydział Kierunek Rok studiów Stawka 350 zł Stawka 550 zł Wydział Biologii i Nauk Biologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-33/11 Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI UKSW w Warszawie Uniwersytet dla ludzi otwartych na wyzwania... 3 Kierunki, które możesz studiować... 5 Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016)

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016) AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016) Międzywydziałowe 1. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2. Towarzystwo Filaretów UKSW Wydział Biologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2010 r. R-0161-I-23/10 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r.

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. 1. W naborze dodatkowym należy zarejestrować się i wybrać kierunek w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 2. Złożyć na wybranym wydziale komplet dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureaci lub finaliści. kierunek/ specjalność studiów

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureaci lub finaliści. kierunek/ specjalność studiów Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2009-2011. Lp. Nazwa olimpiady Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika użytkowa i artystyczna malarska kreacja obrazu multimedia, fotografia i rysunek

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Pełnomocnika Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 005 01-938 Warszawa tel.

Sekretariat Pełnomocnika Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 005 01-938 Warszawa tel. Sekretariat Pełnomocnika Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 005 01-938 Warszawa tel. (0-22) 569 68 51 pelnomocnik@uksw.edu.pl http://www.uksw.edu.pl/niepelnosprawni

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne L.p. Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwisko wykładowcy Przedmiot I termin II termin termin poprawkowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Opłaty w roku akademickim 2009/2010 Studia II stopnia Kierunek studiów Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Filologia polska 2700 zł 2700 zł Historia 2700 zł 2700 zł --------------------- 3080 zł 3080

Bardziej szczegółowo

CO SONDAŻ? Indeksy roboczy raport z badania. Opole, Uniwersytet Opolski, 28.01.2014-1

CO SONDAŻ? Indeksy roboczy raport z badania. Opole, Uniwersytet Opolski, 28.01.2014-1 CO SONDAŻ? Indeksy roboczy raport z badania. Opole, Uniwersytet Opolski, 28.01.2014-1 Częstości (FREQUENCIES) Statystyki Trzy scenariusze dla dalszego funkcjonowania indeksów. N Ważne 1705 Braki danych

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r.

Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r. Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r. W naborze dodatkowym należy: KROK 1 - Zarejestrować się w elektronicznej rejestracji kandydatów: www.e-rekrutacja.usz.edu.pl - wybrać kierunek i wpisać wyniki -

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet DO-0130/29/2013 Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo