OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA dla LEKARZY STOMATOLOGÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA dla LEKARZY STOMATOLOGÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA dla LEKARZY STOMATOLOGÓW Organizator Akademia Medyczna w Warszawie Katedry, Kliniki i Zakłady Instytutu Stomatologii Warszawa kwietnia 2003 r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

2 Program Konferencji Naukowo - Szkoleniowej 10 kwiecień 2003 r. (Sala Rudniewa) godz Otwarcie Konferencji: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Sesja naukowo - szkoleniowa : S t o m a t o l o g i a Z a c h o w a w c z a (Sala Rudniewa) prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz - Lewicka prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska prof. dr hab. n. med. Wanda Stokowska E. Dąbrowska; R. Letko; Bezpieczeństwo profilaktyki fluorkowej w świetle badań doświadczalnych. Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstoku M. Wilczyńska Borawska, A. Kierklo, J. Bagińska, R. Letko, K. Błahuszewska, W. Stokowska; Porównanie cech użytkowych wypełnień w zębach bocznych z materiałów SureFil, Definite oraz Ariston ph na podstawie 18 miesięcznych obserwacji. Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstoku M.H.J. Sikorska Jaroszyńska, M. Mielnik Błaszczak, E. Kapeć; Poziom mieloperoksydazy w ślinie mieszanej niestymulowanej a stan zdrowia jamy ustnej u młodzieży w wieku 17 lat. Katedra i Zakład Stomatologii wieku Rozwojowego AM w Lublinie E. Bołtacz Rzepkowska, H. Pawlicka; Radiologiczna ocena jakości wypełnień kanałowych poszczególnych zębów. Katedra Stomatologii Zachowawczej Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi J. Opydo Szymaczek, M. Borysewicz Lewicka; Kontrowersje związane z profilaktyką fluorkową w okresie ciąży. Zakład Stomatologii Dziecięcej i Młodzieży Instytutu Stomatologii AM w Poznaniu D. Borczyk, D. Piątowska; Mikroprzeciek bakteryjny a próchnica wtórna - badania laboratoryjne. Katedra Stomatologii Zachowawczej Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi Dyskusja

3 II Sesja naukowo - szkoleniowa: P r o t e t y k a 10 kwiecień (Sala Rudniewa) prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krysiński prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek prof. dr hab. n. med. Elżbieta. Mierzwińska Nastalska P. Szczyrek, P. Okoński, E. Mierzwińska - Nastalska; Uzupełnienia pełnoceramiczne w leczeniu protetycznym. Katedra Protetyki Stomatologicznej AM w Warszawie E. Adamczyk*, J. Gładkowski*, E. Mierzwińska Nastalska*, E. Spiechowicz*, D. Mateńko**, K. Ciechowicz**, A. Wojtowicz**; Leczenie implanto-protetyczne braków międzyzębowych z zastosowaniem augmentacji kości. * Katedra Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie, ** Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie W. Hędzelek*, R. Zagalak**, T. Łodygowski***, M. Wierszycki***; Badania biomechaniczne elementów protetycznych implantów Osteoplant z zastosowaniem metody elementów skończonych. *Zakład Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej Instytutu Stomatologii AM w Poznaniu, **Fundacja Akademii Medycznej w Poznaniu, ***Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej W. Hędzelek*, K.Szumiński**; Kontrola i pomiar zjawisk elektrogalwanicznych w jamie ustnej. *Zakład Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej IS AM w Poznaniu, **IS AM w Poznaniu D. Rolski, J. Kostrzewa Janicka, B. Ciechowicz, E. Mierzwińska Nastalska; Rehabilitacja narządu żucia u pacjentów po resekcji żuchwy z powodu nowotworów. Katedra Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie J. Piekarczyk, D. Samolczyk- Wanyura, P. Głębowski, M. Szałwiński; Co chirurgia szczękowa może mieć do zaoferowania protetyce? II Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie Wykład promocyjny firmy ART-DENT.

4 III Sesja naukowo szkoleniowa: L a s e r y w s t o m a t o l o g i i 10 kwiecień (Sala Rudniewa) prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak Janas L. Pokora; Aspekty praktyczne laseroterapii. AM w Bydgoszczy G. Grzesiak Janas; Laseroterapia niskoenergetyczna w stomatologii doświadczenia własne. Zakład Stomatologii UM w Łodzi M. Kalina, J. Piekarczyk, M. Szałwiński; Zastosowanie lasera CO 2 w chirurgii szczękowej II Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej AM w Warszawie J. Wysokińska Miszczuk, J. Sieczkarek; Wstępna ocena przydatności lasera biostymulującego firmy MC-Laser w leczeniu wspomagającym aftoz jamy ustnej. Zakład Periodontologii AM w Lublinie I. Balcerzak, K. Opalko, P. Skomro; Wykorzystanie współczesnej diagnostyki laserowej w ocenie zaburzeń mineralizacji widocznych na powierzchniach gładkich zębów u mężczyzn w wieku poborowych prezentacja. Katedra Ortodoncji Zakład Propedeutyki Stomatologii AM w Szczecinie St. Żmuda; Laser jagowo erbowy i jagowo neodynowy. Wojskowy Instytut CSK MON Dyskusja okrągłego stołu na temat stosowania laserów w stomatologii, udział biorą: prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska Miszczuk dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak Janas dr n. med. Stanisław Żmuda

5 10 kwiecień 2003 r. (Sala Mickiewicza) Godz Debata na temat: P o s t ę p y w s t o m a t o l o g i i nowe rozwiązania techniczne i naukowe Prowadzi: red. Jadwiga Kamińska - I Program Polskiego Radia Udział biorą: prof. dr hab. n. med. Renata Górska prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk, prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora dr hab. n. med. Krzysztof Niewiadomski dr med. Aleksander Remiszewski IV sesja naukowa: S t o m a t o l o g i a z a c h o w a w c z a oraz c h o r o b y b ł o n y ś l u z o w e j i p r z y z ę b i a prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz Klepalska prof. dr hab. n. med. Renata Górska M. Borakowska Siennicka, R. Górska; Wpływ choroby przyzębia na występowanie porodu przedwczesnego. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie M. Czerniuk, M. Zaremba, R. Górska, K. Filipak, Wpływ choroby przyzębia na schorzenia układu sercowo naczyniowego. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie D. Waszkiel, K. Opalko D. Chloubek, R. Łagocka; Zawartość fluorków w tkankach zęba zdrowego oraz z nadżerkami szkliwa badania in vivo prezentacja. Katedra Ortodoncji Zakład Propedeutyki Stomatologii AM w Szczecinie M. Olejniczak, W. Adamowicz Klepalska, B. Wierchoła; Pojemność buforowa śliny w mukowiscydozie a intensywność choroby próchnicowej. Zakład Stomatologii Dziecięcej AM w Gdańsku M. Pawińska, D. Waszkiel, G. Tokajuk; Skuteczność i potrzeby leczenia endodotycznego zębów wśród dorosłej ludności województwa podlaskiego. Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstoku Wykład promocyjny firmy PIERRE FABRE Medicament Polska.

6 V sesja naukowo szkoleniowa: P r o f i l a k t y k a s t o m a t o l o g i c z n a S t o m a t o l o g i a d z i e c i ę c a 10 kwiecień 2003 (Sala Mickiewicza) prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko doc. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska dr n. med. Aleksander Remiszewski K. Opalko, A. Dojs, M. Sroczyk; Regeneracja struktury kostnej okolicy okołowierzchołkowej zębów z widoczną osteolizą w obrazie rtg pozabiegach magnetostymulacji prezentacja. Katedra Ortodoncji Zakład Propedeutyki Stomatologii AM w Szczecinie J. Szumiłowicz, K. Opalko, M. Sroczyk, D. Samujło; Badanie zawartości Ca, Mg i F w powierzchniowej warstwie szkliwa zębów stałych po stosowaniu pasty do zębów zawierającej wapń firmy LOGODENT prezentacja. Katedra Ortodoncji Zakład Propedeutyki Stomatologii AM w Szczecinie M. Mielnik Błaszczak, E. Pels, D. Krawczyk, Z. Opałczyński, W. Kisiel; Ocena potrzeb leczniczych u dzieci 8 letnich w szkołach bez stałej opieki stomatologicznej. Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie M. Mielnik Błaszczak, D. Krawczyk, E. Pels, A. Michałowski, M. Borowska; Analiza stanu jamy ustnej u dzieci specjalnej troski w materiale Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie. Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie K. Rudnicka Siwek, M. Warsz; Ocena higieny jamy ustnej i poziomu świadomości prozdrowotnej u dzieci mieszkających w rejonie oddziaływania Cukrowni Garbów. AM w Lublinie P. Stachurski, H. Tomankiewicz; Higiena i profilaktyka w badaniach ankietowych rodziców i dzieci z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie M. Bodal; L. Sawicki, K. Emerich Poplatek, B. Adamowicz Klepalska; Estetyczne zaopatrzenie kontrolowanej ekstruzji po koronowo-korzeniowym złamaniu zęba. Zakład Stomatologii Dziecięcej AM w Gdańsku I. Sobiech, M. Szpringer-Nodzak, A. Remiszewski; Ocena skuteczności lakieru fluorowego Duraphat w profilaktyce próchnicy u dzieci z uzębieniem mlecznym. Zakład Stomatologii Dziecięcej AM w Warszawie

7 E. Jodkowska, M. Raczyńska; Pięcioletnie obserwacje kliniczne skuteczności uszczelniacza Ionosit Seal w profilaktyce zębów trzonowych i przedtrzonowych. Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie Wykład promocyjny firmy POLDENT. 11 kwiecień 2003 r. (Sala Rudniewa) VI sesja naukowo szkoleniowa: C h i r u r g i a S z c z ę k o w a i O r t o d o n c j a prof. dr hab. med. Hubert Wanyura dr n. med. Barbara Siemińska - Piekarczyk J. Przybysz, A. Chloupek; Chirurgiczne leczenie prognacji żuchwy. Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Chirurgii Twarzowo Szczękowej CSK MON E. Małkiewicz*; A. Latos Bieleńska**; Rejestr wrodzonych wad rozwojowych jako źródło informacji o rozszczepach podniebienia pierwotnego i /lub wtórnego. *Ministerstwo Zdrowia, **Katedra i Zakład Genetyki Medycznej AM w Poznaniu B. Siemińska Piekarczyk, J. Piekarczyk, D. Samolczyk Wanyura; Rola przeszczepu autogennej kości w leczeniu rozszczepu wyrostka zębodołowego Szczęki. II Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie, Zakład Ortodoncji AM w Warszawie J. Antoszewska; współautorzy referatu: T. Mathews Brzozowska, K. Golusik, K. Raftowicz; Porównanie skuteczności dystalizacji zębów trzonowych przy wykorzystaniu najczęściej stosowanych metod w Katedrze i zakładzie Ortodoncji AM we Wrocławiu. Katedra i Zakład Ortodoncji AM we Wrocławiu M. Tarnawska; Zęby zatrzymane. Zakład Ortodoncji AM w Warszawie Dyskusja Wykład promocyjny firmy MARRODENT

8 VII sesja naukowo szkoleniowa: F a r m a k o l o g i a K l i n i c z n a 11 kwiecień (Sala Rudniewa) prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. n. med. Bożena Tarchalska Kryńska B. Tarchalska Kryńska*, M. Szałwiński**; Antybiotyki w stomatologii. * Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie, ** II Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej AM w Warszawie A. Członkowski*, J. Wielogórski**, M. Szałwiński**; Leki stosowane w znieczuleniu miejscowym w stomatologii. * Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie, **II Klinika Chirurgii Szczękowo -Twarzowej AM w Warszawie A. Członkowski*, K. Walerzak**; Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne w stomatologii. *Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie, **Katedra Chirurgii Szczękowo -Twarzowej AM w Warszawie M. Nędzi Góra, R. Górska; Wpływ leczenia doksycykliną 20 mg na obraz kliniczny w przewlekłym zapaleniu przyzębia. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia AM w Warszawie Wykład promocyjny firmy SILESIA-MED. prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krysiński prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura VIII Sesja naukowa 11 kwiecień (Sala Rudniewa) Z. Krysiński; Studia dentystyczne czy nadal stomatologiczne? Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Poznaniu Perspektywy rozwoju naukowego lekarzy stomatologów w Polsce. prof. J. Piekarczyk, prof. H. Wanyura, prof. R. Górska, prof. M. Wierzbicka (AM w Warszawie), prof. Z. Krysiński (AM w Poznaniu), prof. W. Stokowska (AM w Białymstoku), prof. T. Bachanek (AM w Lublinie), prof. B. Adamowicz Klepalska (AM w Gdańsku), dr. hab. K. Niewiadomski (AM w Warszawie)

9 IX Sesja naukowo szkoleniowa 11 kwiecień ( Sala Rudniewa ) prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura doc. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz Z. Stopa, K. Bujakowska; Leczenie chirurgiczne guzów skóry głowy. I Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej AM w Warszawie Z. Stopa, P. Grabowski; Ciała obce towarzyszące urazom oczodołu. I Klinika Chirurgii Szczękowo- Twarzowej AM w Warszawie A. Wojtowicz, E. Urbanowska, W. Jędrzejczak, J. Malejczyk, M. Kisłowska - Syryczyńska, M. Zadurska; Wykorzystanie preparatów krwiopochodnych w augmentacji kości szczęk. Zakład Chirurgii Stomatologicznej AM w Warszawie, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie M. Uljasz, A. Smolarz; Epidemiologiczno- etiologiczna ocena złamań żuchwy u dzieci i młodzieży. I Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie M. Uljasz, A. Smolarz; Osteoblastoma szczęki opis przypadku. I Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie Dyskusja.

10 Komitet naukowy: - prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz Klepalska - prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski - prof. dr hab. n. med. Renata Górska - prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek - dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska - prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krysiński - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański - prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik - Błaszczak - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska - Nastalska - dr hab. n. med. Krzysztof Niewiadomski - prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk - prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora - prof. dr hab. n. med. Wanda Stokowska - prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski - prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura - prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka Komitet organizacyjny: Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk - prof. dr hab. n. med. Renata Górska - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska - Nastalska - dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska - prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura - dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz - dr med. Aleksander Remiszewski - dr med. Barbara Siemińska Piekarczyk - dr med. Danuta Samolczyk - Wanyura - dr med. Krystyna Thun Szretter - lek. med. Michał Szałwiński - lek. stom. Konrad Perkowski

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Dla lekarzy stomatologów posiadających tytuł specjalisty w stomatologii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski propedeutyka, diagnostyka, protetyka stomatologiczna kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920 2004) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920 2004) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej prace HISTORYCZNE Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 109 116 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) PIOTR ŁOPUCH 1, MAŁGORZATA PIHUT 1, OLGA BACZYK-ŁOPUCH 2 Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii przegląd piśmiennictwa The use of extremely low frequency

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie Załącznik nr 2 Autoreferat w języku polskim AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Grażyna Wyszyńska-Pawelec 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY

Bardziej szczegółowo

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.stomatologia-polska.pl S OMA I 2007/2008 O OG A NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.oralb.com.pl www.3mespe.pl Stomatologia polska

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo