Tabela 1 - Warszawa Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1 - Warszawa Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA"

Transkrypt

1 Tabela 1 - Warszawa Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA lp termin/ czas trwania /dzień, godz./ Działanie /rodzaj działania i krótki opis/ Informacje dodatkowe /np. liczbność grup, wcześniejsze zgłoszenie, itp./ marca 10:00 13:00 24 marca 10:00 13:00 25 marca 10:00 13:00 26 marca 10:00 13:00 27 marca 10:00 13:00 Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13, Warszawa 1. Krótkie spotkanie informacyjne nauczycieli zawodu i uczniów szkoły z gimnazjalistami (przybliżenie specyfiki kształcenia w zawodach: fotograf i fototechnik - krótka prezentacja multimedialna, przekazanie gościom materiałów informacyjnych). 2. Zwiedzanie pracowni technodydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracowni kształcenia praktycznego: rejestracji obrazu (pokaz działań w profesjonalnie wyposażonym studiu fotograficznym), kopiowania obrazu i obróbki chemicznej materiałów fotograficznych (magia ciemni fotograficznej), elektronicznej obróbki obrazu (grafika rastrowa i wektorowa), komputerowych technik multimedialnych (kreacja obrazu), sztuk wizualnych. 3. Włączenie gimnazjalistów w aktywności zawodowe w ramach wizytowanych zajęć realizowanych w szkolnych pracowniach zawodowych. Maksymalna liczebność grup - 15 osób z opiekunem. Czas trwania wizyty ~ 1 godziny. Oczekiwane zgłoszenie grup do 19 marca 2015 roku. Wizyta w Zespole Szkół Fototechnicznych po potwierdzeniu wolnego terminu. Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71, Warszawa marca Prezentacja szkoły, lekcje pokazowe, zapoznanie uczniów z zawodami, przedstawienie oferty edukacyjnej. Zgłoszenie grup max. do 15 osób do dnia

2 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36, Warszawa marca Spotkanie z Dyrektorem szkoły i prezentacja nauczanych w szkole zawodów poprzez pokazy uczniów i prezentację bazy dydaktycznej szkoły marca marca od godz Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a, Warszawa 1. około 45 minutowa prezentacja zawodów kształconych w technikum i zasadniczej szkole zawodowej; miejsce: aula 2. lekcje otwarte przedmiotów zawodowych oraz realizowanych w pracowniach technologicznych Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Głuchych ul. Łucka 17/23, Warszawa Dzień Otwarty dla gimnazjalistów, w tym m.in. lekcje otwarte Zgłoszenie udziału do 19 marca : pocztą elektroniczną: (w tytule Tydzień Zawodowców, z podaniem liczby osób) telefoniczne: (22) W przypadku lekcji otwartych grupa max. 15 osób marca Umożliwienie obejrzenia zajęć praktycznych w CKP Mińska zainteresowanym kierunkiem montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie marca marca od godz Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Fryderyka Joliot Curie 13, Warszawa Prezentacja kierunków kształcenia w Gimnazjum nr 10 Targi Zawodowców Trzy lekcje pokazowe z przedmiotów zawodowych: 1. Działalność przedsiębiorstwa 2. grafika reklamowa 3. język angielski zawodowy Dwie delegacje uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 na promocje szkoły Zaproszone i zgłoszone grupy uczniów z gimnazjów mokotowskich

3 3. 25 marca marca marca od godz marca marca Zwiedzanie szkoły, prezentacja kierunków kształcenia Akcja PIT-y pod honorowym patronatem Burmistrza Mokotowa. Uczniowie wraz z pracownikami Urzędu Skarbowego Mokotów rozliczają PIT-y mieszkańcom Mokotowa VIII Turniej Gimnazjów w Scrabble Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13, Warszawa Wystawy prac uczniów w galerii szkolnej, wystawa wyrobów jubilerskich Dzień Rzemiosła Artystycznego, Jubilerstwa i Organizacji Reklamy. Warsztaty w pracowniach projektowania kampanii reklamowej, marketingu w reklamie, złotniczo-jubilerskiej. Zaproszone grupy uczniów szkół gimnazjalnych Zaproszone, zgłoszone grupy gimnazjalistów Zgłoszone drużyny szkolne Wszyscy chętni gimnazjaliści Uczniowie z zaproszonych gimnazjów oraz chętni uczniowie innych szkół gimnazjalnych. 6 grup po 15 uczniów marca Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46, Warszawa Otwarte lekcje połączone z prezentacją szkoły Grupy max. 15 osobowe. Wizyta możliwa po potwierdzeniu terminu przez szkołę Zgłoszenia należy składać do 19 marca br. Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60, Warszawa marca godz Promocja szkoły w Gimnazjum nr 10 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Warszawie marca Finał konkursu Kreowania Ubioru i Fantazji Fryzjerskiej promocja szkoły dla gimnazjalistów z Dzielnicy Mokotów i Śródmieście oraz spotkanie informacyjne o godz

4 1. 25 marca Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16, Warszawa Dzień otwarty dla gimnazjalistów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych). Prezentacja multimedialna dotycząca oferty edukacyjnej szkoły w celu pogłębienia wiedzy na temat zawodów, w których kształci szkoła. Prezentacja poszczególnych pracowni przedmiotowych. Bezpośrednie rozmowy z nauczycielami przedmiotów zawodowych marca Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 75, Warszawa Pokazanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego dla rodziców i gimnazjalistów. Przygotowanie prezentacji miejsc praktyk oraz zajęć praktycznych. Prezentacja projektów realizowanych przez szkołę z funduszy europejskich, które wpływają na podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Planowany czas rozpoczęcia Dnia Otwartego to godz marca Przygotowanie prezentacji dla rodziców i gimnazjalistów o ofercie edukacyjnej szkoły. Przygotowanie Punktów Informacji o poszczególnych zawodach dla rodziców i młodzieży gimnazjalnej. Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42, Warszawa marca marca Spotkania przedstawicieli szkoły z uczniami gimnazjów oraz ich rodzicami. Lekcje pokazowe z przedmiotów turystycznych oraz informatycznych. Dzień otwarty dla gimnazjalistów i ich rodziców. Propagowanie kształcenia zawodowego w kierunkach nauczanych w szkole tj. technik informatyk, technik obsługi turystycznej, oddziały dla młodocianych pracowników. Prezentacje zawodów, konkursy, prelekcje, pokazy. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów Warszawa miasto na mapie turystycznej świata Harmonogram spotkań ustalony z dyrektorami gimnazjów Dzień otwarty od godz Regulamin konkursu przekazany do gimnazjów.

5 Zespół Szkół nr 10 im. St. Staszica ul. Perzyńskiego 10, Warszawa marca Powitanie gimnazjalistów na sali gimnastycznej przez dyrektora szkoły. 2. Przedstawienie nauczycieli, pedagoga, zespołu ds. rekrutacji ZS Nr Prezentacja,,Lipdaba ZS Nr10 filmik promujący szkołę 4. Kierunki kształcenia w ZS nr 10 prezentacja dotycząca charakterystyki poszczególnych zawodów technika: ekonomisty, spedytora, informatyka, obsługi turystycznej Prezentacje i zajęcia w poszczególnych pracowniach zawodowych: Technik ekonomista sala 39 Praktyczne wykorzystanie programu finansowo- księgowego INSERT GT ćwiczenia praktyczne Staże zawodowe w Niemczech i Londynie- prezentacja projektu,, Mobilny ekonomista na rynku pracy, wrażenia uczestników Quiz ekonomiczny Technik spedytor sala 38 Gra planszowa o spedycji Technik informatyk sala 41 lub 26,, Gestura czyli wygodny komputer warsztaty (uczeń M. Drabowicz),,Tworzenie sieci komputerowych - warsztaty (uczeń M. Moczydłowski) Technik obsługi turystycznej sala 34 Atrakcje turystyczne Polski i świata układanka puzzle Charakterystyka danego regionu ( wybierzemy kraj)- na wzór Festiwalu Zawodów,, Dlaczego Polska - ciekawostki turystyczne Polski prezentacja Dla zainteresowanych

6 1. 23 marca Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 u. Stawki 10, Warszawa Prezentacja multimedialna szkoły oraz charakterystyka zawodów: technik ekonomista oraz technik logistyk. Młodzież gimnazjalna weźmie również udział w grze logika u logistyka oraz planista- ekonomista przybliżającej wiedzę z dziedzin ekonomii oraz logistyki jak również ukazującej specyfikę i charakter szkoły. Młodzież podzielona będzie na małe zespoły, które pod opieką przewodników ( uczniów ZSLiE nr1) na terenie szkoły wykonają szereg ciekawych zadań. Dla najlepszej drużyny przewidziane nagrody Ze względów organizacyjnych konieczność wcześniejszego zgłaszania grup: telefon Grupa - do 30 osób. Możliwość dostosowania ram czasowych do potrzeb gimnazjów marca Prezentacja multimedialna na sali kolumnowej przedstawiająca specyfikę szkoły, charakterystykę zawodów- technik ekonomista oraz technik logistyk, możliwości odnalezienia się na rynku pracy. Zwiedzanie szkoły z przewodnikami ( uczniami ZSLiEnr1). Możliwość obejrzenia bazy dydaktycznej szkoły, pracowni komputerowych, przedmiotowych, wyposażenia. Ilość osób nieograniczona marca Prezentacja multimedialna szkoły oraz charakterystyka zawodów: technik ekonomista oraz technik logistyk. Młodzież gimnazjalna weźmie również udział w grze logika u logistyka oraz planista- ekonomista przybliżającej widzę z dziedzin ekonomii oraz logistyki jak również ukazującej specyfikę i charakter szkoły. Młodzież podzielona będzie na małe zespoły, które pod opieką przewodników ( uczniów ZSLiE nr1) na terenie szkoły wykonają szereg ciekawych zadań. Dla najlepszej drużyny przewidziane nagrody. Ze względów organizacyjnych konieczność wcześniejszego zgłaszania grup: telefon Grupa - do 30 osób. Możliwość dostosowanie ram czasowych do potrzeb gimnazjów marca godz Zespół Szkół nr 27 ul. Rzymowskiego 27, Warszawa Spotkanie informacyjne dla kandydatów, ich rodziców, pracowników gimnazjów i Poradni Pedagogicznych na terenie szkoły Targi Techników i Szkół Zawodowych z dzielnicy Mokotów dla kandydatów ich rodziców, pracowników gimnazjów i Poradni Pedagogicznych na terenie Gimnazjum nr 10 ul. Limanowskiego 9

7 2. 25 marca marca Dzień otwarty szkoły dla grup zorganizowanych z gimnazjów Zespół Szkół Spożywczo Gastronomicznych ul. Komorska 17/23, Warszawa telefoniczne chęci odbycia wizyty tel. (22) / 82/83 wew. 103 (wicedyrektor szkoły) Zajęcia otwarte w szkole zawodowej pracownia gastronomiczna. Temat,, Tradycje wielkanocne w kuchni polskiej - sala 32 Zajęcia otwarte z języka rosyjskiego: inscenizacja bajki Aleksandra Puszkina, pt.: "O rybaku i złotej rybce" - sala Lekcja otwarta z matematyki w technikum z zastosowaniem tablicy interaktywnej.temat:,,matematyka w kuchni - sala 32 Lekcja otwarta z języka niemieckiego. Temat: Landeskunde Wiedza o krajach niemieckojęzycznych - sala 32 Zajęcia otwarte z języka niemieckiego w technikum. Temat: "Urlaubspläne - plany urlopowe" (z wykorzystaniem serwisu youtube) - sala 32 grup marca Pracownia obsługi konsumenta. Temat:,,Nakrywanie stołów do danego menu - sala 32 Zajęcia otwarte w technikum pracownia gastronomiczna. Temat:,, Potrawy wegetariańskie sala nr godz Zajęcia otwarte z chemii w technikum. Temat:,, Procesy zachodzące w żywności sala nr 39 Pełna prezentacja szkoły. Spotkania z nauczycielami, uczniami, absolwentami oraz z dyrekcją szkoły. Gościem specjalnym będzie szef kuchni w Pałacu Prezydenta RP, absolwent szkoły Pan Grzegorz Rzeszotarski. Uczniowie zaprezentują umiejętności kulinarne, kelnerskie, barmańskie oraz z zakresu carvingu grup

8 3. 25 marca Zajęcia otwarte w technikum pracownia gastronomiczna. Temat:,,Owoce świeże i suszone nie tylko do deserów. Wykorzystanie owoców w kuchni polskiej i kuchniach świata. Zajęcia otwarte w technikum z,, Zasad żywienia. Temat: Wykrywanie obecności składników odżywczych -witaminy C w soku owocowym, likopenu w pomidorze oraz składników antyodżywczych (szczawianów) w szpinaku. Próba określenia ile kwasu jest w produktach kwaśnych? grup Zajęcia otwarte w technikum pracownia cukiernicza. Temat,, Dekoracje drobnych ciastek lukrem królewskim marca Finał Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów (z ukierunkowaniem na język z dziedziny żywienia i gastronomii),,komorska 2015 grup Zajęcia otwarte z języka polskiego w technikum. Temat:,,Tradycja na kartach PANA TADEUSZA marca Zajęcia otwarte w technikum pracownia gastronomiczna Temat:,,Zasady sporządzania potraw dietetycznych Zajęcia otwarte z języka polskiego w technikum Temat:,,Tradycja na kartach PANA TADEUSZA grup marca Technikum Mechatroniczne nr 1 ul. Wiśniowa 56, Warszawa Dlaczego zawód technik mechatronik jest zawodem przyszłościowym Max. 70 osób, wymagany opiekun grupy z gim, Uczniowie obejrzą prezentację Zwiedzania pracowni: sterowników PLC, obrabiarek CNC, pneumatyki, elektroniki, montażu i demontażu mechanicznego, CAD. Max. 10 osób (do poszczególnej pracowni), wymagany opiekun grupy z gimnazjum

9 2. 24 marca lekcje Elektrotechnika w mechanice Programowanie sterowników PLC Uczestnictwo i obserwacja po wcześniejszym zgłoszeniu - tel: , Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Uczestnictwo i obserwacja po wcześniejszym zgłoszeniu marca marca Lekcje Wizualizacja procesów przemysłowych Wykonywanie części Lekcje Pracownia obrabiarek CNC Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Uczestnictwo i obserwacja po wcześniejszym zgłoszeniu Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Uczestnictwo i obserwacja po wcześniejszym zgłoszeniu marca Lekcje Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych Max. 10 osób, wymagany opiekun grupy z gim Uczestnictwo i obserwacja po wcześniejszym zgłoszeniu marca Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa 1. Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z dyrekcją i zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkoły. Zgłaszanie grup gimnazjalnych przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem: tel: , lub

10 Pokaz prezentacji multimedialnej o nauczanych w ZSEiL zawodach, oraz o różnych formach aktywności szkoły. 3. Zapoznanie gimnazjalistów z ofertami pracy oraz z pracodawcami, z którymi współpracujemy. 4. Możliwość obejrzenia pracowni kształcenia zawodowego w celu zapoznania się ze specjalistycznym wyposażeniem wykorzystywanym w nauczaniu modułowym. 5. Umożliwienie gimnazjalistom udziału w lekcjach przedmiotów zawodowych. 5. Zorganizowanie ćwiczeń i doświadczeń w pracowniach kształcenia zawodowego. 6. Zaprezentowanie osiągnięć naszych uczniów w konkursach zawodowych. 7. Zaprezentowanie dodatkowej oferty kształcenia wynikającej m.in. z realizacji kilku projektów unijnych, innowacji pedagogicznych, specjalistycznych kursów itp. Grupy max uczniów Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Podwale 13, Warszawa marca marca marca marca Pokazy i ćwiczenia w wykonaniu uczniów szkoły w pracowniach gastronomicznej i fryzjerskiej Prezentacja o szkole oraz projekcja filmów o zawodach, których można się uczyć w szkole Pokazy i ćwiczenia w pracowniach nagrań i nagłośnień obserwacja i ewentualny udział w zajęciach przy realizacji nagłośnienia. Prezentacja o szkole oraz projekcja filmów o zawodach, których można się uczyć w szkole Pokazy i ćwiczenia w pracowniach: gastronomicznej, fryzjerskiej, nagrań i nagłośnień. Prezentacja o szkole oraz projekcja filmów o zawodach, których można się uczyć w szkole Pokazy i ćwiczenia w pracowniach nagrań i nagłośnień obserwacja i ewentualny udział w zajęciach przy realizacji nagłośnienia. Prezentacja o szkole oraz projekcja filmów o zawodach, których można się uczyć w szkole Grupa max. 30 osób Grupa max. 15 osób Grupa max. 45 osób Grupa max. 15 osób

11 5. 27 marca Pokazy i ćwiczenia w pracowni fryzjerskiej. Prezentacja o szkole oraz projekcja filmów o zawodach, których można się uczyć w szkole Grupa max. 15 osób Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego ul. Poznańska 6/8, Warszawa marca Przedstawienie w formie prezentacji informacji o szkole - Oprowadzenie po szkole - Pokazanie pracy uczniów podczas zajęć praktycznych w pracowniach technologicznych 2 grupy po 40 osób dziennie. telefoniczne do w godz tel Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 63 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 ul. Osowska 81, Warszawa marca marca marca marca Zajęcia wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7 Mądrze zaplanuj swoją przyszłość umiejętności i uzdolnienia zajęcia w ramach doradztwa zawodowego DZIEŃ OTWARTY w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 63, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 skierowany do uczniów gimnazjów wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków socjoterapii w Warszawie. Turniej piłki nożnej, konkursy sportowe i plastyczne. Konsultacje ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, socjoterapeutą. Konkurs plastyczny Mój wymarzony zawód poprzedzony projekcją filmu prezentującego różnorodne zawody. Rozpowszechnianie informacji o możliwości podjęcia nauki w ZSZ dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym - wśród pracowników poradni psychologiczno pedagogicznych, konsultantów 7 grup po 12 wychowanków Wychowankowie sześciu młodzieżowych ośrodków socjoterapii każda grupa do 20 wychowanków. 7 grup po 12 wychowanków 5 grup po 10 wychowanków

12 Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, kuratorów sądowych, pedagogów szkół rejonowych poprzez: spotkania informacyjne, tzw. poradnie mailową, rozpowszechnianie ulotek informacyjnych Wszystkie zawody za pan brat zajęcia edukacyjne w bibliotece szkolnej poznawanie różnorodnych zawodów marca Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego Technikum Ogrodnicze / Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza ul. Bełska 1/3, Warszawa Aranżacja i zakładanie rabaty bylinowej pokaz Prezentacja oferty edukacyjnej dla rodziców i uczniów w Gimnazjum nr 10 w Warszawie ul. Limanowskiego 9 zgłoszenie do / marca marca Spotkanie informacyjne dla gimnazjalistów i ich rodziców - Prezentacja oferty edukacyjnej Technikum Ogrodniczego: w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska oraz Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w zawodzie ogrodnik - Zwiedzanie szkoły - Zajęcia interaktywne: pokazy florystyczne, zajęcia rysunkowe, plastyczne, zajęcia w laboratorium chemicznym - Konkurs dla gimnazjalistów Jaka to roślina? - Pokaz narzędzi i sprzętu ogrodniczego - Rozmowy z nauczycielami, uczniami - Spotkanie z absolwentami szkoły laureatami olimpiad zawodowych Lekcja otwarta z zakresu architektury krajobrazu. Rysunek zawodowy techniki barwne Bez ograniczeń zgłoszenie do / zgłoszenie do /grupa max. 12 osób

13 Lekcja otwarta z zakresu architektury krajobrazu. Rośliny ozdobne w architekturze marca Lekcja otwarta z zakresu ochrony środowiska badanie komponentów środowiska. Temat: ocena jakości próbek wody zgłoszenie do /grupa max. 10 osób marca Pokaz florystyczny wiosenne dekoracje roślinne zgłoszenie do / Technikum Elektryczno Elektroniczne nr 1 ul. Konopczyńskiego 4, Warszawa marca Promocja szkoły w Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6, Bródno marca Promocja szkoły w Gimnazjum nr 1, ul. Unii Europejskiej 2, Raszyn marca marca udział uczniów klas III gimnazjum w 45 minutowych zajęciach w pracowniach zawodowych udział uczniów klas III gimnazjum w 45 minutowych zajęciach w pracowniach zawodowych uczniowie klas III gimnazjów uczniowie klas III gimnazjów uczniowie klas III gimnazjów Zgłoszenie do /grupa max. 30 os. uczniowie klas III gimnazjów Zgłoszenie do /grupa max. 30 os marca Technikum Architektoniczno Budowlane im. St. Noakowskiego ul. Przyrynek 9, Warszawa - Prezentacja zawodów - Gra Milionerzy - Pokaz praktycznych umiejętności przez uczniów szkoły Grupy max 30 osobowe 1 grupa godz / 2 grupa godz grupa godz Zgłoszenia grup do br. tel: marca / Zespół Szkół Specjalnych nr 89 / Zespół Szkół Zawodowych nr 53 ul. Skaryszewska 8, Warszawa Prezentacja multimedialna dot. szkoły

14 / Film zawierający pokaz działań praktycznych w poszczególnych zawodach / / marca marca Zwiedzanie pracowni szkolnych Pogadanka na temat nauki na poszczególnych kierunkach zawodowych Prezentacja multimedialna dot. szkoły Film zawierający pokaz działań praktycznych w poszczególnych zawodach Zwiedzanie pracowni szkolnych Lekcja modelowa na kierunku piekarz Bułeczka i chałeczka Warsztaty Ozdoby wielkanocne Prezentacja zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Warsztaty Nakrywanie stołu i układanie serwetek Prezentacja multimedialna dot. szkoły Warsztaty gastronomiczne Artystyczne wypieki kierunek cukiernik Rozmowa z pracodawcą kierunku fryzjer nt. możliwości na rynku pracy Warsztaty fryzjerskie lekcja pokaz pielęgnacja włosów i upinanie fryzur Zwiedzanie pracowni szkolnych grupa max. 6 osób grupa max. 8 osób grupa max. 6 osób grupa max. 8 osób grupa max. 8 osób grupa max. 8 osób grupa max. 8 osób Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi ul. Żeromskiego 22/28, Warszawa marca 26 marca Warsztaty pro zawodowe dla gimnazjalistów. Uczniowie metodą warsztatową zapoznają się z tematyką: testów predyspozycji zawodowych, sposobów radzenia sobie ze stresem i motywacji 60 osób marca od godz Lekcja otwarta w pracowni hotelarskiej. Prezentacja pracowni, pokaz i degustacja Dzień otwarty dla gimnazjalistów. Prezentacja szkoły, rozmowy z kandydatami, zwiedzanie pracowni zawodowych 25 osób chętni

15 marca Festiwal filmowy: pokaz filmów zawodowych przygotowanych przez uczniów szkoły Wystawa z aktywności uczniów szkoły na praktykach chętni 60 osób

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014

Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014 1 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo