VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ października 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2009 15-16 października 2009"

Transkrypt

1 VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ października 2009 Czwartek, 15 października 2009 Otwarcie Konferencji Wykład inauguracyjny Wprowadzający: prof. dr hab. med. Tomasz Durko (Łódź) Implanty ślimakowe w protezowaniu głuchot moŝliwości i ograniczenia prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa) Sesja główna I Onkologiczno-chirurgiczna prof. dr hab. med. Maria Zalesska-Kręcicka (Wrocław) prof. dr hab. med. Stanisław Bień (Kielce) Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych w materiale własnym Endoscopic operations of the nose and paranasal sinuses in the own material prof. dr hab. med. Jurek Olszewski (Łódź) Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF-1) w obrębie twarzoczaszki i szyi dr med. Paweł Dobrzyński (Warszawa) Selektywna limfadenektomia nadłopatkowo-gnykowa wskazania, technika prof. dr hab. med. Stanisłw Bień (Kielce) Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi Complications in radiotherapy of the head and neck malignancies doc. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa) Lunch

2 Spotkania z ekspertami Ambulatoryjna endoskopia nosa prof. dr hab. med. Maria Zalesska-Kręcicka (Wrocław) Sala B Diagnostyka audiologiczna doc. dr hab. Krzysztof Kochanek (Warszawa) Sesja główna II sponsorowana przez Europejski Program AHEAD III Uszkodzenia słuchu związane z wiekiem International session of the AHEAD III European project Assessment of Hearing in the Elderly: Aging and Degeneration Elderly Integration through Immediate Intervention prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź) prof. Ferdinando Grandori (Mediolan, Włochy) Adult Hearing Screening in gaining momentum in Europe Upowszechnienie badań przesiewowych słuchu w Europie prof. Ferdinando Grandori (Mediolan, Włochy) Main effects of age related hearing loss Skutki uszkodzenia słuchu związanego z wiekiem prof. Martin Walger (Cologne, Niemcy) Diagnostyka uszkodzeń słuchu związanych z wiekiem prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź) Aparat słuchowy u osoby dorosłej kiedy jest potrzebny? prof. dr hab. med. Edward Hojan (Poznań) Zapewnione symultaniczne tłumaczenie/simultaneous translation will be provided Kawa/herbata

3 Sesja Główna III Choroby zawodowe narządu głosu u nauczycieli Sesja realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nt. Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski (Poznań) dr Ruth Epstein (Londyn, Anglia) Review of voice therapy used for professional voice users in UK Przegląd metod terapii głosu stosowanych u osób zawodowo posługujących się głosem w Anglii dr Ruth Epstein (Londyn, Anglia) Functional consequences of voice disorders in teachers Czynnościowe następstwa zaburzeń głosu u nauczycieli dr Rosa Bermúdez de Alvear (Malaga, Hiszpania) MoŜliwości oceny efektów rehabilitacji narządu głosu Evaluation possibility of voice therapy effectiveness prof. dr hab. med. BoŜena Wiskirska-Woźnica (Poznań) Choroby zawodowe narządu głosu u nauczycieli w Polsce Occupational voice disorders of teachers in Poland dr med. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź) Choroba zawodowa narządu głosu a renta z tytułu niezdolności do pracy The teachers health damage and pension related to occupational voice disease dr med. Waldemar Wojnowski (Poznań) Zapewnione symultaniczne tłumaczenie/simultaneous translation will be provided Sesje doniesień oryginalnych Sala B Problemy otolaryngologiczne prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska (Łódź) prof. dr hab. med. Andrzej Makowski (Łódź) Tomografia komputerowa zatok i badanie cytologiczne nosa w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych u dzieci Computed tomography of the paranasal sinuses and nasal cytology in chronic rhinosinusitis in children E. BroŜek-Madry, M. Chmielik, P.L. Chmielik, A. Biejat (Warszawa)

4 Minimalnie inwazyjne operacje zatok nosa u dzieci- doniesienie wstępne Minimal invasive sinus surgery of children primary report L.P. Chmielik, M. Frąckiewicz (Warszawa) Trudności diagnostyczne i lecznicze w przypadkach guzów ślinianki przyusznej u dzieci Therapeutic and treatment problems in cases of parotid gland tumours in children R. Zieliński, A. Zakrzewska (Łódź) Rak śluzowo-naskórkowy ślinianki przyusznej u 14 letniej dziewczynki opis przypadku Mucoepidermal carcinoma of parotid gland in 14 years old girl case report K. Amernik, M. Wasilewska, J. Lubiński, E. Jaworowska, I. Walaszek, A. śyluk, H. Grzelec, Cz. Tarnowska (Szczecin) Niewydolność oddechowa w przebiegu zapalenia nagłośni Respiratory failure in the cases of epiglotitis M. Malicka, A. Piotrowski, A. Zakrzewska (Łódź) ZakaŜenia ucha zewnętrznego Outer ear infections S. Chodynicki (Białystok) Schorzenia ucha środkowego w historycznych populacjach ludzkich na podstawie badań tomograficznych wyrostka sutkowatego kości skroniowej I. Teul, W. Lorkiewicz (Szczecin, Łódź) Modelowanie wyników operacji tympanoplastycznych za pomocą regresyjnych i klasyfikacyjnych sieci neuronowych Modelling the results of tympanoplastic surgery using classification and regression neural networks J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Tomik, J. Składzień (Kraków) Ciało obce w zatoce szczękowej opis przypadku Foregin body in the maxillar sinus case report J. Schmidt, M. Łapienis (Łódź) Zebranie Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego (PTAF) Wieczorna impreza towarzyska

5 Piątek, 16 października 2009 Sesja Główna IV Otolaryngologia dziecięca prof. dr hab. med. ElŜbieta Hassman-Poznańska (Białystok) prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik (Warszawa) Laryngologiczne aspekty choroby refluksowej u dzieci dr med. Wojciech Brzoznowski (Gdańsk) Nadgłośniowe zapalenia krtani u dzieci Epiglottitis in children prof. dr hab. med. GraŜyna Niedzielska (Lublin) Guzy ślinianek u dzieci prof. dr hab. med. ElŜbieta Hassman-Poznańska (Białystok) Operacje poprawiające słuch u dzieci dr med. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz) Sesje doniesień oryginalnych Sala B Audiologia i foniatria doc. dr hab. med. GraŜyna Lisowska (Zabrze) dr med. Agata Szkiełkowska (Warszawa) Zespół Warkany'ego Warkany syndrome E. Kątska, T. Broda, A. Trojanowska, I. Jaszczuk (Lublin) Efekt kontralateralny a czasowe obniŝenie poziomu emisji otoakustycznych po naraŝeniu na hałas Medial Olivocochlear Suppression and Temporary Otoacoustic Emissions Shift in Human Ears Exposed to Noise G. Lisowska, A. Pruhło, M. Misiołek, G. Namysłowski (Katowice) Ocena społecznej wydolności słuchu w świetle róŝnych aktów prawnych P. Kotyło, I. Korpus-Kamińska, U. Owczarek, E. Białach, A. Gajda-Szadkowska, M. Śliwińska- Kowalska (Łódź) Ryzyko uszkodzenia słuchu wśród muzyków orkiestrowych Risk of noise-induced hearing loss in orchestra musicians M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Zamojska, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) Profilaktyka medyczna osób naraŝonych na hałas w oparciu o tzw. znaczące przesunięcie progu słuchu A. Dudarewicz, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. Zamojska, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź)

6 Zastosowanie systemów CROS w rehabilitacji jednostronnej głuchoty. Doświadczenia własne How I do it. Treatment of one ear deafness P. Śpiewak, B. Śpiewak, Z. Polak-Pietrzykowska (Bielsko-Biała) Walidacja wskaźnika niepełnosprawności głosowej (VHI) dla celów badań przesiewowych chorób narządu głosu Validation of Voice Handicap Index (VHI) for screening investigations of voice organ s diseases A. Kuzańska-Poremba, E. Niebudek-Bogusz, E. Woźnicka, J. Kopczyński, M. Śliwińska- Kowalska (Łódź, Zgierz) Badanie oczopląsu połoŝeniowego w wieku rozwojowym The examination of positional nystagmus in children and adolescens K. Orendorz-Frączkowska, M. Kubacka (Wrocław) Rehabilitacja zawrotów głowy pochodzenia odwodowego E. Zamysłowska-Szmytke, A. Marynowski, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) Kawa/herbata Sesja plenarna dyskusyjna pro i kontra prof. dr hab. med. Marek Łukomski (Łódź) prof. dr hab. med. Jacek Składzień (Kraków) prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź) prof. dr hab. med. Jacek Fijuth (Łódź) Dojście operacyjne do łagodnych zmian zatoki czołowej i oczodołu - zewnętrzne prof. dr hab. med. Jacek Składzień (Kraków) - endoskopowe dr med. Andrzej Sieśkiewicz (Białystok) - moderator prof. dr hab. med. Marek Łukomski (Łódź) Leczenie grzybic zatok przynosowych - zachowawcze prof. dr hab. med. Piotr Kurnatowski (Łódź) - operacyjne dr med. Małgorzta RóŜańska-Kudelska (Białystok) - moderator prof. dr hab. med. Jacek Składzień (Kraków)

7 Protezowanie głuchot jednostronnych - za prof. dr hab. med. Wiesław Konopka (Łódź) - przeciw doc. dr hab. med. Alicja Sekula (Poznań) - moderator prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź) Gamma knife surgery jako metoda leczenia guzów kąta mostowo-móŝdŝkowego Gamma knife surgery as the method of vestibular schwannomas treatment - za prof. dr hab. med. Waldemar NaroŜny (Gdańsk) - przeciw doc. dr hab. med. Krzysztof Morawski (Warszawa) - moderator prof. dr hab. med. Jacek Fijuth (Łódź) Lunch Sala B Spotkanie z ekspertem Operacje funkcjonalne przegrody nosa, jam nosa i zatok przynosowych dr med. Zbigniew Kozłowski (Łódź) Sesja plakatowa Prowadzący: dr hab. med. Krystyna Orendorz-Frączkowska (Wrocław) prof. dr hab. med. Stanisław Chodynicki (Białystok) P 01 Antybiotykorezystentność mikroorganizmów pobudzających choroby otorynolaryngologiczne Resistance to antibiotics of microorganisms exciters of nasopharyngeal diseases O. Tarasyuk, H. Szyszka, A. Yordan, А. Verbinets (Lwów, Ukraina) P 02 Choroby otolaryngologiczne aśrodowisko naturalne Nasopharyngeal diseases and environment H. Szyszka, O. Tarasiuk, A. Yordan, W. Borys, W. Smolnytska (Lwów, Ukraina) P 03 Skuteczność zastosowania Zodac w leczeniu alergicznego nieŝytu nosa u dzieci The application of the Zodac in the treatment of childrens allergic rinithis A. Pawlenko, K. MaŜak, H. Tkacz, W. Tomaszow, I. Szpytak, Ju. Skurczanski (Lwów, Ukraina)

8 P 04 Profilaktyka nawracających zakaŝeń dróg oddechowych u dzieci Children have a prophylaxis of infectious diseases of respiratory tracts K. MaŜak, A.Pawlenko, O. Miszczycha, W. Borys, W. Tomaszow, I. Szpytak, H. Demczuk (Lwów, Ukraina) P 05 Osteoblastoma agressiva krtani opis przypadku Osteoblastoma agressiva of the larynx case report G. Namysłowski, A. Hajduk, A. Widziszowska, D. Lange, W. Ścierski (Zabrze, Gliwice) P 06 Zespół Crouzon'a aspekty audiologiczne i radiologiczne Crouzon syndrome audiological and radiological aspects E. Kątska, A. Trojanowska, G. Niedzielska (Lublin) P 07 System gromadzenia danych badań audiologicznych opracowanie własne System of collection of audiological examinations personal elaboration I. Kantor, G. Pietrzak (Warszawa) P 08 Weryfikacja efektywności ochronników słuchu metodą pomiaru czasowych zmian słuchu z zastosowaniem audiometrii tonalnej Verification of hearing protectors efficiency by measuring temporary changes in hearing using pure-tone audiometry M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. Zamojska, E. Zamysłowska-Szmytke, A. Dudarewicz (Łódź) P 09 Wpływ d-metioniny na narząd słuchu w urazie akustycznym D-methionine in noise induced hearing loss A. Wiktorek-Smagur, E. Rajkowska, M. Pawełczyk, P. Politański, M. Śliwińska-Kowalska (Łódź) P 10 Obustronne wypadnięcie funkcji błędników u młodej kobiety opis przypadku E. Zamysłowska-Szmytke, M. Józefowicz-Korczyńska, A. Jankowski(Łódź) P 11 Śluzowiakowłókniak zatoki szczękowej opis przypadku Fibromyxoma of sinus maxillaries case report J. Schmidt, M. Łapienis (Łódź) P 12 Wpływ mieszanin kalcitriolu i tacalcitolu z budesonidem R na wydzielanie chemokiny RANTES przez komórki polipów nosowych w hodowlach in vitro The influence of calcitriol and tacalcitol analogues in combination with budesonid R on the expression of RANTES in human nasal polyp fibroblasts cultures B. Rostkowska-Nadolska, D. Kuśmierz, A. Zielińska, J. Rok, M. Frączek, M. Latocha (Wrocław, Sosonowiec) Wykład na zaproszenie Wprowadzająca: prof. dr hab. med. Danuta Gryczyńska (Łódź) Problemy rekonstrukcji upośledzonej droŝności dróg oddechowych prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa (Warszawa)

9 Sesja główna V Neurootologiczna prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Lucyna Pośpiech (Wrocław) Diagnostyka zaburzeń układu przedsionkowego doc. dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz) Rozpoznawanie choroby Ménière a dr med. Katarzyna Pierchała (Wrocław) Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi dr med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Łódź) Terapia szumów usznych wyzwanie czy poraŝka? dr med. GraŜyna Bartnik (Warszawa) Zakończenie konferencji 16.30

V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA

V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA PROGRAM RAMOWY czwartek, 20.05.2010 piąt ek, 21.05.2010 sobota, 22.05.2010 08.00 Warsztaty 08.00 Zawroty głowy 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

5 Przegląd piśmiennictwa Piotr Sokołowski

5 Przegląd piśmiennictwa Piotr Sokołowski VERTIGOPROFIL VOL. 4/Nr 2(14)/2010 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz Rada redakcyjna: Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2013 Pod Patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. med. Pawła Górskiego ORGANIZATORZY v Klinika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 I 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego SPIS TREŚCI Program kursów 2 Program wystąpień ustnych - Sala Widowiskowa Opery Nova... 3 Keratoplastyka (I) Zaćma i Rogówka (II) Chirurgia Refrakcyjna

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp Program Ramowy Środa 9 września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA 7 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za

Bardziej szczegółowo

Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu Międzynarodowe czasopismo dotyczące zagadnień terapii i badań biomedycznych przygotowywane we współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii i Homotoksykologii Medycyna Biologiczna maj-sierpień 2015 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny Curriculum Vitae INFORMACJE OSOBISTE Skłodowskiej 26, 13-200 Działdowo (Polska) +48 607307773 dariusz.czaprowski@interia.pl STANOWISKO O JAKIE SIĘ UBIEGASZ profesor nadzwyczajny DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ABSTRACTS

STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA WYKŁADÓW ABSTRACTS OF LECTURES L00 L51 Strony/pages: od 45-106 STRESZCZENIA PLAKATÓW ABSTRACT OF POSTERS P01 P73 Strony/pages: 107-195 PROGRAM SESJI SCIENTIFIC SESSIONS

Bardziej szczegółowo

Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Organizatorzy: Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w u Stowarzyszenie COR - Kardiochirurgia a Kardiochirurgia a sp. z o.o. Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO LfC Zielona Góra WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO OGÓŁEM 450 PUBLIKACJI 2014 r. 1. Ciupik L.F.: Od własności przemysłowej do zysku: doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji.,

Bardziej szczegółowo

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN 3.11.2006 nr 99/522 biuletyn wewnętrzny Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera strategia ezdrowie dla województwa łódzkiego konferencja w Linz warsztaty Ochrona przed PEM co, gdzie, kiedy w kraju...

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR KATOWICE, 5-7 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 15

Studia Medyczne Tom 15 Studia Medyczne Tom 15 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 15 Q U A R T E R LY July September Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy 11

Bardziej szczegółowo

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki Mariola Śliwińska - Kowalska Jolanta Walusiak - Skorupa Magdalena Lewańska Alicja Pas-Wyroślak Dorota Klimecka-Muszyńska Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Sesja Kardiologiczna

Sesja Kardiologiczna Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec - rdebiec@op.pl- 600928707 Michał Kasprzak - mkacprzak@tlen.pl- 608446135 We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o

Bardziej szczegółowo