Liceum bliskie uczniowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liceum bliskie uczniowi"

Transkrypt

1 Liceum bliskie uczniowi Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Warszawie

2 1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XII LO 1.1. XII LO wczoraj i dziś XII Liceum Ogólnokształcące buduje swoją pozycję na warszawskim rynku edukacyjnym już 21 lat. Szkoła mieści się w czteropiętrowym budynku przy ul. Siennej 53, tuż przy Al. Jana Pawła II, niedaleko dworca Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna. Ta znakomita lokalizacja szkoły w ścisłym centrum Warszawy zapewnia łatwy dojazd ze wszystkich dzielnic stolicy, jak i miejscowości podwarszawskich. W bieżącym roku do szkoły uczęszcza 494 uczniów w sześciu klasach pierwszych, sześciu drugich i pięciu trzecich. W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzenie pięciu oddziałów. W liceum jest zatrudnionych 47 nauczycieli (36,25 etatów) i 12 pracowników obsługi i administracji. Zajęcia odbywają się w dwudziestu gruntownie odnowionych pracowniach przedmiotowych, nowocześnie wyposażonych w sprzęt multimedialny (m.in. tablica interaktywna, rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, laptopy, rzutnik obrazu z kamerą video, sprzęt audiowizualny). Do dyspozycji uczniów pozostają biblioteka, siłownia i bufet szkolny, nowocześnie wyposażona szkolna pracownia internetowa (unijny projekt EFS realizowany w latach ), pracownia multimedialna. Młodzież może korzystać z pomocy szkolnej pielęgniarki, pedagoga i psychologa. W ostatnim czasie uczniowie uzyskali nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji w czasie przerw (zamknięty bramami łącznik pod budynkiem, wygodne fotele na korytarzach). W minionej kadencji udało się też wyremontować i wyposażyć nie tylko pracownie przedmiotowe, ale również sekretariaty, pokój nauczycielski, bufet, bibliotekę oraz szatnię dla uczniów i nauczycieli. Bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły było wyremontowanie oraz nowoczesne wyposażenie i informatyzacja archiwum szkolnego, zgodne z najnowszymi wymogami w tym zakresie. W celu ustalenia zarządu trwałego budynku w minionej kadencji został sporządzony operat szacunkowy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkoła została wyposażona w zdalnie sterowaną bramę wjazdową i furtkę oraz system monitoringu. Duża część środków finansowych na powyższe inwestycje została uzyskana z wynajmu pomieszczeń dla prywatnej szkoły języków obcych Felberg,, czynszu z najmu naleśnikarni oraz udostępnienia terenu na nośniki reklam firmie Stroer. W naszej szkole wprowadziliśmy nowoczesny, punktowo-procentowy system oceniania postępów w nauce, który poprzez swoją transparentność zyskał już aprobatę uczniów, nauczycieli i rodziców. Bardzo ważne dla wizerunku XII LO było odrestaurowanie oryginalnego fragmentu muru getta. Inwestycja sfinansowana w całości ze środków Dzielnicy Wola jest jednym z ważnych punktów wyznaczonych na trasie zwiedzania terenów getta. Ma ogromne znaczenie dla nie tylko dla turystów, ale też dla pogłębiania tradycji wielokulturowości wśród młodzieży XII LO. Działania te zostały uhonorowane medalem Stowarzyszenia Żydów i Kombatantów Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. 2

3 XII LO to placówka, w której realizuje się wiele projektów i przedsięwzięć międzykulturowych. Do ważniejszych z nich, prowadzonych w minionej kadencji, zaliczamy: projekt Warszawa Egzotyczna realizowany, we współpracy ze Stowarzyszeniem Sienna 53 i Muzeum Woli, w formie wykładów dla uczniów na terenie Liceum i Muzeum Woli o społecznościach narodowych i wyznaniowych w stolicy w przeszłości i dzisiaj; projekt Jesienne spotkania z kulturą żydowską warsztaty i spotkania z młodzieżą, spacery śladami żydowskiej Warszawy, a na podsumowanie działań koncert upamiętniający rocznicę zamknięcia Getta Warszawskiego; projekt Cafe Globo w ramach projektu Szkoła z pomysłem projekt poświęcony Hiszpanii, jej kulturze, życiu społecznemu, sztuce i polityce; projekt Sienna przestrzeń pamięci realizowany w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Uczniowie spotykają się z ludźmi, którzy przeżyli Holocaust, ze znawcami historii i tradycji żydowskiej; sesje naukowe w Muzeum Woli, z serii Sąd nad postacią ; projekt Getto - w jego ramach młodzież XII LO współpracuje z Gminą Żydowską i Żydowskim Instytutem Historycznym. Bardzo ważna dla funkcjonowania XII LO jest realizacja projektów międzynarodowych. Wśród nich wymienilibyśmy: projekt Asystentura Comeniusa przyznany szkole projekt z języka hiszpańskiego; wymiana młodzieży w ramach projektu,, Stand Up Sport Up w ramach Europejskiego Forum Młodzieży w mieście Hustopece (Czechy). Uczestnicy wymiany uzyskali certyfikaty,, Youthpass, przyznawane w ramach europejskiego programu,,youth in Action ; Ponadto w XII LO realizowanych jest szereg corocznych projektów, a wśród nich: biała szkoła (w roku minionym narciarska Biała szkoła w Białce ), zielona szkoła dla pierwszoklasistów (w charakterze zajęć integracyjnych), projekty wyjazdowe zagraniczne (Litwa, Czechy, w planie Austria Wenecja). Ważnym elementem wychowawczym jest kultywowanie sienkiewiczowskich tradycji XII LO, które realizuje się na różne sposoby: coroczne ślubowanie uczniów klas pierwszych w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzin patrona szkoły, połączone z uroczystym wręczeniem odznak przynależności do grona sienkiewiczaków i z otrzęsinami; obchody rocznicowe (w ramach Święta Szkoły) - w roku 2010, Dwudziestolecia Liceum zakrojony na szeroką skalę projekt obudowany wieloma działaniami poprzedzającymi finał w dniu święta szkoły; Gala Henryków uczniowie przyznają nauczycielom Henryki w różnych kategoriach. 3

4 W latach w naszej szkole przeprowadzono wiele akcji charytatywnych: Góra Grosza coroczna akcja organizowana przez Samorząd Uczniowski; coroczna akcja Krwiodawstwa organizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego i Samorząd Uczniowski (średnio podczas akcji zbiera się ok. 15 l krwi); coroczne akcje zbiórki darów dla potrzebujących; akcja zbierania nakrętek na rzecz zakupu wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych. Niezwykle prężnie działa w liceum utytułowany Szkolny Teatr Scena bez dystansu. Wydawana jest gazetka szkolna Nic to. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są także w ramach kół zainteresowań. W ciągu ostatnich pięciu lat prowadzone były (lub są) koła: polonistyczne, historyczne, biologiczne, chemiczne, warsztaty dziennikarskie, DKS (Dyskusyjny Klub Filmowy), zajęcia stylistyczne, zajęcia wyrównawcze, konsultacje dla maturzystów i uczniów innych klas i in. Ponadto młodzież uczestniczy w zajęciach poza gmachem liceum: na uczeniach warszawskich (UW, PW, APS, SGGW), na warsztatach w kinie Muranów, w teatrze Ateneum, w muzeach (Muzeum Woli, Muzeum Etnograficzne), w Centrum Nauki Kopernik oraz w innych placówkach kulturalnych stolicy. W szkole dostrzega się i wspiera się rozwój talentów podejmuje się pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi, typuje się ich do konkursów. W efekcie XII LO może poszczycić się wymiernymi sukcesami: uczniowie zajmują czołowe miejsca lub są wyróżniani między innymi w Dzielnicowym Przeglądzie Talent Woli, w Konkursie Savoir vivre Obycie umila życie, w Konkursie Warszawa i Wola magiczna W tym roku szkolnym wyróżniono nasze liceum w organizowanym przez Sejm RP konkursie Rola Parlamentu w Unii Europejskiej, w którym znaleźliśmy się wśród 18 nagrodzonych placówek jako jedyna szkoła z Warszawy i Mazowsza spośród 111 rywalizujących. Co roku młodzież uzyskuje znaczące wyniki w konkursach literackich, recytatorskich, matematycznych (m. in. w 2010 II miejsce szkoły i zwycięstwo indywidualne w Wolskim Konkursie Matematycznym), uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych, np. w roku 2010/11 uczniowie dotarli do II etapu Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i Świecie współczesnym ; w 2009/10 w Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej uczennica XII LO została laureatką III miejsca. W roku 2010 szkoła aplikowała do tytułu Szkoła z pomysłem. Otrzymała honorowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy. W XII LO pomagamy w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Realizujemy zajęcia wyrównawcze, prowadzimy indywidualne i grupowe konsultacje, przeprowadzamy wewnętrzne utrwalające egzaminy próbne. W efekcie tych działań w ciągu ostatnich lat nastąpiło znaczne podniesienie wyników edukacyjnych potwierdzone stuprocentową zdawalnością egzaminu maturalnego w XII LO. W latach uczniowie uzyskują co roku wyższe wyniki z egzaminów. Szczególnie wysokie wyniki osiąga młodzież z przedmiotów humanistycznych i języków obcych. Dzięki temu duża część absolwentów kontynuuje edukację w państwowych uczelniach stołecznych m. in. na UW, zwłaszcza na Wydziale Polonistyki i Anglistyki, na PW, na UKSW, na Uniwersytecie Medycznym. W roku 2010 szkoła otrzymała podziękowanie od władz UKSW za dobre przygotowanie uczniów do studiowania na tej uczelni (zajęliśmy III miejsce pod względem liczby przyjętych do tej uczelni studentów). W szkole działa Samorząd Uczniowski, który inicjuje i organizuje szereg akcji na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Dobrze układa się współpraca z rodzicami. Rada Rodziców wspiera działania szkoły nie tylko materialnie, ale również współdecyduje o najważniejszych sprawach XII LO. 4

5 Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne 1.2. Bliska i dalsza przyszłość XII LO zamierzenia i priorytety na lata Analiza SWOT warunków funkcjonowania XII LO POZYTYWNE Mocne strony 1. Transparentny system oceny nauczycieli. 2. Monitoring jakości kształcenia oparty o wyniki ankiet uczniowskich oraz nagrody Dyrektora dla najlepszych nauczycieli. 3. Monitoring pracy szkoły oparty o wyniki ankiet wśród rodziców. 4. Wykwalifikowana, stabilna i stale dokształcająca się kadra. 5. Bardzo dobry poziom nauczania języka polskiego i języków obcych. 6. Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera. 7. Dobre wyposażenie pracowni. 8. Kultywowanie tradycji szkoły. 9. Realizacja projektów interdyscyplinarnych i międzykulturowych. 10. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. 11. Organizowanie konkursów i udział w konkursach tematycznych i przedmiotowych. 12. Udział uczniów w międzynarodowych projektach edukacyjnych. 13. Promocja i marketing. 14. Zdobywanie środków pozabudżetowych, wspierających funkcjonowanie szkoły. 15. Stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego. 16. Dobre wyniki EWD. Szanse 1. Dobra lokalizacja szkoły w pobliżu Dworca Centralnego, kolejki WKD, centrów kultury. 2. Możliwość organizacji międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych. 3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Sienna 53 w ramach wspólnych projektów edukacyjnych 4. Współpraca z uczelniami wyższymi w Warszawie (zajęcia na terenie szkoły, wykłady i zajęcia laboratoryjne, warsztaty). 5. Wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży i rodziców, władz dzielnicy i miasta. 6. Uczniowie i nauczyciele coraz bardziej świadomi odpowiedzialności za szkołę. NEGATYWNE Słabe strony 1. Brak własnej sali gimnastycznej, powodująca konieczność organizacji części zajęć z wychowania fizycznego na basenie. 2. Ograniczona przestrzeń socjalna dla uczniów wynikająca z trudnej sytuacji lokalowej. 3. Frekwencja uczniów na zajęciach. 4. Niezadawalające wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z niektórych przedmiotów. 5. Niezadawalająca liczba uczestników olimpiad przedmiotowych. 6. Zbyt małe wykorzystanie nowoczesnej bazy szkoły. 7. Mała aktywność części Rady Pedagogicznej. 8. Małe zaangażowanie rodziców w sprawy ich dzieci, zwłaszcza pełnoletnich. 9. Potrzeba modernizacji sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci WiFi dostępnej dla społeczności szkolnej. Zagrożenia 1. Niż demograficzny. 2. Narastająca biurokracja obciążająca nauczycieli. 3. Problemy finansowe organu prowadzącego. 5

6 1.2.2 Baza materialna XII LO Właściwe funkcjonowanie szkoły wymaga ciągłej dbałości o jej infrastrukturę. Część działań modernizacyjnych, które chciałabym zrealizować, wynika ze zmian w prawie. Np. z powodu zmian w przepisach przeciwpożarowych konieczne jest zainstalowanie w budynku szkoły systemu oddymiania klatki schodowej. Oprócz tego pragnę: kontynuować prace renowacyjne i remontowe pracowni przedmiotowych oraz innych pomieszczeń szkolnych, jak również dbać o teren wokół szkoły; uzupełnić wyposażenie pracowni przedmiotowych; rozbudować infrastrukturę informatyczną szkoły, między innymi w dostępną dla uczniów sieć bezprzewodową WiFi Działalność dydaktyczna W roku szkolnym 2012/13 do liceum wkroczy reforma programowa. Jej sukces w XII LO zależy w dużej mierze od sposobu przeniesienia przepisów ogólnych na praktyczne rozwiązania, najbardziej odpowiednie z punktu widzenia uczniów, kadry dydaktycznej oraz oczekiwań rodziców i władz oświatowych Dzielnicy Wola i m. st. Warszawy. Przeprowadzona analiza potrzeb, możliwości i oczekiwań wskazała, że aktualnie najlepszym dla XII LO rozwiązaniem będzie otwarcie: jednego oddziału z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką dla uczniów pragnących studiować na uczelniach technicznych oraz wydziałach kształcących w zakresie nauk ścisłych; jednego oddziału z rozszerzoną geografią, WOS i jęz. angielskim dla uczniów pragnących studiować nauki społeczne i humanistyczne (np. europeistyka, kulturoznawstwo, etnografia) lub nauki przyrodnicze (np. geografia, geologia); jednego oddziału z rozszerzoną biologią, chemią i jęz. angielskim dla uczniów pragnących studiować na kierunkach medycznych i przyrodniczych; dwa oddziały z rozszerzonym językiem polskim, historią i WOS dla uczniów pragnących studiować na kierunkach humanistycznych i społecznych; W celu osiągnięcia lepszych efektów nauczania języków obcych będą one realizowane w grupach międzyoddziałowych. Zapewni to lepsze dostosowanie zajęć językowych zarówno do poziomu i potrzeb uczniów wymagających szczególnej troski, jak też uczniów wykazujących ponadprzeciętne zdolności językowe. Dyrektor będzie wspierał działania zmierzające do intensyfikacji wspólnych działań z wyższymi uczelniami, w szczególności szerszym wykorzystaniem oferty zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (zajęcia na pracowni fizycznej Wydziału Fizyki UW, zajęcia laboratoryjne na SGGW, wykłady na terenie uczelni i wykłady zaproszonych nauczycieli akademickich w naszym liceum). Zamierza zachęcać nauczycieli do udziału w konkursach na organizowanie zajęć międzyszkolnych ogłaszanych przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy i wspierać ich działania. Szczególne miejsce w dydaktyce zaczynają odgrywać technologie informatyczne. Niektóre podręczniki, oprócz wersji papierowej, mają rozbudowaną część elektroniczną: e-sprawdzianami, e-doświadczeniami. Dyrektor będzie motywować nauczycieli do uzupełniania tradycyjnych metod nauczania o te nowe formy wykorzystujące technologie informatyczne. 6

7 Wszystkie działania w zakresie dydaktyki, zarówno związane z wprowadzeniem reformy, jak też dotyczące uczniów kontynuujących naukę, będą zmierzać do osiągnięcia przez nich coraz lepszych wyników na egzaminie maturalnym, szczególnie z przedmiotów rozszerzonych, które gwarantują rozpoczęcie studiów na obleganych kierunkach uczelni wyższych Działalność wychowawcza i opiekuńcza XII LO jest postrzegane jako szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi. Różnorodne projekty edukacyjno-wychowawcze realizowane w naszym liceum dają wszystkim uczniom możliwość rozwoju i wykazania się różnorodnymi uzdolnieniami i stwarzają klimat do budowania poczucia własnej wartości. Dyrektor będzie wspierać i zachęcać nauczycieli do rozwijania nowych inicjatyw mających na celu pomoc słabszym i umożliwienie rozwoju najlepszym uczniom. Bardzo ważny dla rozwoju młodzieży jest udział w projektach międzynarodowych. Dzięki nim uczniowie będą mogli lepiej odnaleźć się w integrującej się Europie. Dyrektor zamierza motywować i wspierać grono pedagogiczne w poszukiwaniu partnerów w programie Comenius oraz innych projektach międzynarodowych Samorządność uczniowska Działalność Samorządu Uczniowskiego ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla funkcjonowania szkoły, ale przede wszystkim przygotowuje młodzież do świadomego uczestnictwa w działalności społecznej i rozwoju kraju. W związku z tym Dyrektor będzie motywował Samorząd Uczniowski do organizowania większej liczby imprez angażujących wszystkich uczniów, rozwijania wolontariatu i różnorodnych akcji społecznych i charytatywnych. Będziemy zmierzać do tego, aby Samorząd Uczniowski w większym niż dotychczas stopniu angażował się w wypracowywanie wspólnie z gronem pedagogicznym i Radą Rodziców systemu jakości nauczania i wychowania w XII LO Współpraca z rodzicami Zamierzamy kontynuować i rozwijać aktualny model współpracy z rodzicami, angażując Radę Rodziców nie tylko w działania związane z pomocą materialną ale również w współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły i współdecydowaniem o najważniejszych jej sprawach Współpraca ze środowiskiem lokalnym Szkoła nie może istnieć w oderwaniu od środowiska lokalnego. Dyrektor będzie więc wspierać i rozwijać istniejące formy współpracy z otoczeniem XII LO. Szczególny nacisk chcemy położyć na promocję naszej szkoły wśród gimnazjalistów. Będziemy więc wspierać nauczycieli i uczniów w organizowaniu zajęć otwartych, konkursów i sesji naukowych dla gimnazjalistów. 7

8 Będziemy rozwijać współpracę ze stowarzyszeniem Sienna 53, które zdobywa środki finansowe z funduszy m. st. Warszawy na realizację projektów edukacyjno-wychowawczych. Projekty te są realizowane przez uczniów i absolwentów XII LO wspólnie z różnymi organizacjami i instytucjami naukowymi. Dyrektor będzie wspierać działania promocyjne szkoły poprzez modernizację strony internetowej, utworzenie profilu szkoły na portalach społecznościowych (np. Facebook), wykorzystanie powierzchni reklamowej na bilbordzie firmy Stroer, uczestnictwo w targach edukacyjnych, rozprowadzanie ulotek szkoły podczas targów i dni otwartych liceum Zarządzanie szkołą w kontekście reformy edukacji Sukces szkoły w dużej mierze zależy od zogniskowania zarządzania wokół procesu uczenia się uczniów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście reformy edukacji i związanych z nią zmian we wszystkich aspektach działania szkoły. Zadanie to wymaga udziału wszystkich członków społeczności szkolnej. W tym celu Dyrektor powołał trzy nowe zespoły zadaniowe: Zespół ds. reformy szkoły skupiający przewodniczących zespołów przedmiotowych, przedstawicieli samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców; zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Zespół ds. ewaluacji Wewnątrzszkolnej. W większym stopniu zostaną delegowane uprawnienia na rzecz przewodniczących zespołów, przeanalizujemy dotychczasowe przydziały czynności i wprowadzimy w nich zmiany, mające na celu efektywniejsze wykorzystanie energii, doświadczenia i kompetencji grona pedagogicznego. W dalszym ciągu Dyrektor zamierza organizować szkolenia dla grona pedagogicznego w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) oraz motywować nauczycieli do udziału w szkoleniach zewnętrznych, które pomogą lepiej wykorzystać możliwości w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. 2. Podsumowanie Mamy nadzieję, że zaproponowana tu koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły zaowocuje wykształceniem absolwentów, którzy podejmą właściwą decyzję dotyczącą wyboru kierunku dalszego kształcenia i dokonają przemyślanego wyboru stylu życia. Założenia tej koncepcji funkcjonowania szkoły i szczegółowe kierunki rozwoju wpisują się w Politykę oświatową m. st. Warszawy oraz reformę programową. Zrobimy wszystko, aby XII Liceum Ogólnokształcące nie było tylko szkołą, bezpieczną i zapewniającą wysoki poziom nauczania i wychowania, ale również szkołą wyrównywania szans dla wszystkich uczniów zależnie od ich potrzeb i możliwości, czyli liceum bliskim uczniowi. 8

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1 I. WSTĘP Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017 W przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw. Te, które wprowadziły jakość totalną i te, które wypadły z rynku. Ty nie musisz jej wprowadzać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe. - Edward Deming Koncepcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki Wizja funkcjonowania placówki Koncepcja pracy placówki GŁÓWNY KIERUNEK Czerpanie z tradycji obu placówek Tworzenie od nowa marki placówki Rozwój szkolnictwa zawodowego Misja placówki Model absolwenta Koncepcja

Bardziej szczegółowo