REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP"

Transkrypt

1

2 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Spis zawartości: 1. Strona tytułowa str Spis zawartości str Plan orientacyjny Skala: 1: str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie MOIIB projektanta str Oświadczenie projektanta str. 6 Cz. 1 Projekt Architektoniczny 7. Opis techniczny str Lokalizacja sali komputerowej: ETAP-2 Skala: 1:1 000 str Rzut piwnicy: inwentaryzacja Rys. A-1 Skala: 1:100 str Rzut parteru: inwentaryzacja Rys. A-2 Skala: 1:100 str Rzut parteru: układ funkcjonalny Rys. A-3 Skala: 1:100 str Rzut parteru: układ podłogi technologicznej Rys. A-4 Skala: 1:100 str Rzut parteru: układ sufitu podwieszanego Rys. A-5 Skala: 1:100 str Widok D-D i C-C: ścianka istniejąca Rys. A-6 Skala: 1:50 str Widok B-B i A-A: ścianki projektowane Rys. A-7 Skala: 1:50 str Szczegół balustrady i pochylni Rys. A-8 Skala: 1:50 str. 20 Cz. 2 Projekt Konstrukcyjno - Budowlany 17. Opis techniczny str Obliczenia statyczne wzmocnienie stropu nad piwnicą str Rzut piwnicy: wzmocnienie stropu nad piwnicą Rys. K-1 Skala: 1:100 str Rama stalowa: Przekrój A-A Rys. K-2 Skala: 1:25 str Rama stalowa: Przekrój B-B Rys. K-3 Skala: 1:25 str Rama stalowa: wymiarowanie konstrukcji Rys. K-4 Skala: 1:10 str. 30 2

3 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1: Usługowe

4 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y 4

5 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y 5

6 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Pruszków, r. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że projekt Architektoniczny i Konstrukcyjno-Budowlany w fazie wykonawczej dla tematu: REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 W BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie jest wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: inż. Kazimierz Kajstura upr. Nr St-95/80 6

7 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Część 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Opis techniczny 1. Podstawa opracowania - umowa-zlecenie, - normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania, - wizja w terenie dokonana w czerwcu 2012r., - opinia techniczna konstrukcyjno-budowlana, - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz.1623 t.j. z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu Architektonicznego w fazie wykonawczej dla tematu: REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 W BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie W swym zakresie opracowanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej (w zakresie EATPU-2) p.n.: PROJEKT WIELOBRANŻOWY modernizacji Sali komputerowej nr 1, mieszczącej się w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (blok C parter) przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie ozn. symbolem sygnat. 7T/ /

8 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y 3. Charakterystyka stanu istniejącego Sala komputerowa (Blok C parter) ETAP-2 : Pomieszczenie objęte opracowaniem (EATP-2) o powierzchni całk. S c =76,9 m 2 znajduje się bezpośrednio pomiędzy klatką schodową i istniejącą salą serwerowni (ETAP-1). Pomieszczenia EATPÓW 1 i 2 są rozdzielone systemową ścianką z profili aluminiowych wypełnionych odpowiednio szybą lub panelami wraz z otworem drzwiowym 125/200 cm. Dostęp do pomieszczenia ETAP-2 zapewnia istniejący otwór drzwiowy 115/200cm. W/w stolarka drzwiowa jest wyposażona w elektroniczny system dostępowy oraz samozamykacze. W pomieszczeniu ETAP-2 występuje nieczynny szyb windy towarowej. Na istniejących warstwach stropu (nad piwnicą) występuje podłoga techniczna, podniesiona (demontowalna 60x60cm). Pod stropem (nad parterem) występuje sufit podwieszany wypełniony ażurowymi panelami blaszanymi 60x60 cm na ruszcie metalowym. Istniejące ścianki działowe wykonane z profili stalowych wraz z okładziną z płyt pilśniowych, perforowanych nie posiadają stolarki drzwiowej. Stolarkę okienną oraz parapety wyłączono z zakresu opracowania. W pomieszczeniu ETAP-2 znajdują się (2 szt.) czynne szafy sterownicze (ozn. S ). 4. Stan projektowany Opracowanie zakłada przeprowadzenie remontu sali komputerowej ETAP-2 z zastosowaniem nowoprojektowanego rozwiązania funkcjonalno-użytkowego i przy użyciu przewidzianych w opracowaniu materiałów oraz ich kolorystyki. Prace rozbiórkowe : W projekcie przewidziano demontaż sufitu podwieszanego wraz ze stelażem, demontaż podłogi technicznej, pochylni i cokołów oraz rozbiórkę ścian działowych, okładzin z płyt pilśniowych. Zakres robót rozbiórkowych warstw konstrukcyjnych i podłogowych stropu ujęto w cz. konstrukcyjno-budowlanej. Gruz i odpady należy usuwać na bieżąco do kontenerów przed budynkiem. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób minimalizujący pylenie ze względu na wymogi dot. sąsiedniej serwerowni jak i 2-ch istniejących, czynnych szaf sterowniczych (ozn. S ) znajdujących się w przedmiotowym pomieszczeniu ETAP-2. 8

9 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y!!! Na czas prowadzenie robót budowlanych konieczne jest zabezpieczenie bezpośrednie przewodów i instalacji przebiegających pod podłogą techniczną oraz zabezpieczenie p-pyłowe sąsiedniej sali serwerów oraz czynnych szaf sterowniczych po przez rozwiązania indywidualne t.j. przepierzenia tymczasowe lub osłony itp. jednocześnie zapewniające możliwość komunikacji i dostęp do w/w urządzeń dla personelu i obsługi technicznej!!! Układ funkcjonalny : Zgodnie z wymogami Inwestora projekt zakłada podział istniejącej sali na korytarz wyposażony w pochylnię oraz 2 pomieszczenia z przeznaczeniem pod serwerownie / sale komputerów. Korytarz będzie zapewniał obsługę wszystkich pomieszczeń ETAP 1 i 2 po przez istniejące drzwi 115/200 cm. Korytarz wyposażono w pochylnię h=0,3m o spadku i=10,0 % na dł. L=3,0m wykonaną z płyty podłogowej OSB opartej na konstrukcji z profili stalowych. Pochylnię wyposażono w obustronne pochwyty ze stali kwasowej zamontowane na wys. h=110 cm w rozstawie 1,30 m w/g rys. szczegółu. Zgodnie z ustaleniami pochylnia nie stanowi dostępu dla osób niepełnosprawnych. Zestawienie powierzchni: - Pomieszczenie Nr 1: pow. użytkowa S u = 19,0 m 2 - Pomieszczenie Nr 2: pow. użytkowa S u = 48,0 m 2 - Korytarz : pow. użytkowa S u = 9,6 m 2 RAZEM: S u = 76,6 m 2 Całkowita kubatura (ETAP-2) pomieszczeń Nr 1 i 2 wraz z korytarzem wynosi V c = 225,2 m 3. Szczegółowe rozwiązanie projektowe przedstawiono w części rysunkowej. Podłoga technologiczna : Projekt przewiduje montaż systemowej podłogi podniesionej, modułowej 60x60 cm opartej na konstrukcji wsporczej o wys. całk. 35 cm np. ERAR System typ ER-03 (lub inny równoważny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypełnieniem anhydrytowym, niepalnych REI 60. Panele układane na podkładkach tłumiących wykończone antystatyczną wykładziną (kolor w/g ustaleń 9

10 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestora). W podłodze będą umiejscowione kraty nawiewu, puszki instalacyjneprzyłączeniowe, panele dostępowe (rewizyjne) zgodne z systemem podłogi wybranego producenta. Cokoły aluminiowe lub listwy maskujące zgodne z systemem wykładziny panelowej. W celu równomiernego rozkładu naprężeń na żebra stropu, słupki konstrukcji wsporczej podłogi technicznej będą ustanowione na kształtownikach zimnogiętych, zamkniętych 35x50mm. Kształtowniki będą układane poprzecznie do osi żeber stropu. Podstawowe dane techniczne podłogi: - max. obciążenie punktowe: min. 5 kn - max. obciążenie powierzchniowe: 25 kn/m 2 - ciężar własny: max. 35 kg/m 2 Szczegółowe rozwiązanie projektowe przedstawiono w części rysunkowej. Sufit podwieszany : W projekcie zastosowano systemowy sufit podwieszany o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy Cd/Cu mocowany na wieszakach do płyty stropowej. Przyjęto płyty ze sprasowanej wełny mineralnej, perforowane w kolorze białym o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W suficie będą umieszczone punkty oświetleniowe w/g projektu instalacji elektrycznej. Szczegółowe rozwiązanie projektowe przedstawiono w części rysunkowej. Ścianki działowe : Wydzielenie korytarza oraz pomieszczeń Nr 1 i 2 będzie wykonane w postaci systemowych ścianek z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym. Zaprojektowano otwory drzwiowe w nawiązaniu do istniejących drzwi ETAP-1 t.j. (systemowo zgodne ze ścinakami) drzwi dwuskrzydłowe 30/95 cm o wym. netto 125/200 cm wyposażone w okucia i samozamykacze. Otwory ścianek i drzwi będą wypełnione szybą bezpieczną (foliowaną) oraz płytami HPL w kolorze białym. Konstrukcja ścianek będzie montowana bezpośrednio do podłogowej posadzki bet., stropu oraz do ścian istniejących. Szczegółowe rozwiązanie projektowe przedstawiono w części rysunkowej. 10

11 Prace wykończeniowe : REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Istniejące ściany o konstrukcji murowanej przewidziano do obłożenia za pomocą okładziny z płyt gipsowo-włóknowych gr. 15 mm, dwuwarstwowo mocowanych na klej do prefabrykatów gipsowych. Łączenia płyt bezpyłowe za pomocą systemowego kleju do spoin. Wykończenie płyt tapetą z włókien szklanych mocowaną przy użyciu kleju do tapet oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 5. Uwagi końcowe Roboty należy prowadzić zachowując odpowiednie warunki socjalne dla personelu i załogi budowlanej oraz w sposób minimalizujący zagrożenie i uciążliwość dla pracowników GUS. Przy wykonywaniu wszystkich prac objętych niniejszym opracowaniem należy zachować ogólne zasady sztuki budowlanej. W przypadku wystąpienia problemów związanych z przewidzianymi w opracowaniu rozwiązaniami należy wezwać projektanta! Opracował: inż. Paweł Dziedzicki mgr inż. Kazimierz Kajstura upr. Nr St-95/80 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Część 2 PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY Opis techniczny 1. Podstawa opracowania - umowa-zlecenie, - normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania, - wizja w terenie dokonana w czerwcu 2012r., - opinia techniczna konstrukcyjno-budowlana, - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz.1623 t.j. z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu Konstrukcyjno-Budowlanego w fazie wykonawczej dla tematu: REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 W BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie W swym zakresie opracowanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej (w zakresie EATPU-2) p.n.: PROJEKT WIELOBRANŻOWY modernizacji Sali komputerowej nr 1, mieszczącej się w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (blok C parter) przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie ozn. symbolem sygnat. 7T/ /

22 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y 3. Charakterystyka stanu istniejącego Sala komputerowa (Blok C parter) ETAP-2 : Zakres projektu obejmuje wzmocnienie stropu nad piwnicą użytkowanego w obrębie pomieszczenia ETAPU-2. Istniejący strop scharakteryzowano jako monolityczny płytowożebrowy oparty na podciągach 43,0x52,0 cm o rozpiętości 6,50m. Żebra o wym. 26,0x48 cm w rozstawie osiowym co 1,32 m. Całość oparta na słupach żelbetowych 58,0x135,0 cm w rozstawie 6,50x9,76 m i ścianach nośnych gr. ~60 cm. Przez strop między żebrami przechodzi szyb windowy z poziomu piwnicy. W piwnicy występuje posadzka lastrykowa dylatowana o nośności określonej przez Inwestora jako 5 kn/m 2. W/g inf. uzyskanych na podstawie dokumentacji archiwalnej budynek posadowiony jest na żelbetowej płycie fundamentowej posadowionej pośrednio na palach franki. Pod istniejącą podłogą techniczną występują kolejno warstwy stropowe: - płytki PVC 0,03 cm - posadzka cem. 3 cm - szlicha cem. 4 cm - trocinobeton 10 cm - płyta żelbetowa (międzyżebrowa) 8 cm - tynk 1 cm RAZEM: 26 cm 4. Stan projektowany Posadzka bezpyłowa: W projekcie przewidziano usunięcie istniejących warstw posadzkowych t.j. płytek pvc, posadzki i szlichty cem. oraz trocinobetonu w celu odciążenia konstrukcji stropu (nad piwnicą). Gruz i odpady należy usuwać na bieżąco do kontenerów przed budynkiem. Odsłoniętą płytę żelbet. stropu należy odpylić po przez gruntowanie. Dla zapewnienia odpowiednich parametrów technologiczno-użytkowych przewidziano ułożenie warstwy wyrównawczej stosując szybkosprawną zaprawę posadzkową gr. 3-5 cm do podłoży krytycznych np. Ceresit CN 87 (lub inny równoważny). Gotową posadzkę należy dylatować po przez nacięcia w linii projektowanych ścianek działowych i w osiach słupów oraz pokryć powłoką utrwalającą np. Litorin II (lub inny równoważny). 22

23 Rama stalowa: REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y W projekcie przewidziano wzmocnienie bezpośrednie stropu po przez podparcie ramą stalową posadowioną na płycie dennej w poziomie posadzki piwnicy. Zaprojektowano ramę stalową, ortogonalną w postaci rygla 2 x C280 St3 opartego na 2-ch skrajnych słupach dwuteow. 240 St3. Ceowniki rygla 2 x C280 połączono za pomocą przewiązek bl. o wym. 200 x 150 x 6 mm górą i dołem w rozstawie lo=60 cm. Blachy głowicowe rygla i słupów zaprojektowano jako identyczne o wym. 270 x 160 x 8 mm. Stopę słupa zaprojektowano jako płytę stalową o wym. 600 x 600 x 10 mm wzmocnioną konstrukcją podstawy słupa w postaci blach trapezowych (dla równomiernego rozkładu obciążeń od słupa). Połączenie głowic rygla i słupów zaprojektowano jako przegubowe za pomocą 4-ch śrub M20 kl. 3,6 (otwory Ø 21 mm). W miejscu styku rygla z żebrem należy usunąć tynk do żywego betonu, przestrzeń pomiędzy żebrem a pasem rygla szczelnie wypełnić zaprawą cementową. Przed ustawieniem słupów w miejscach ich posadowienia należy usunąć istn. posadzkę lastrykową po przez nacięcie krawędzi (65 x 65 cm) i wykucie na gł. min. 10 cm. Otwory pod kotwy Ø 20 mm, L=250 mm wiercić na gł. 10 cm. Powierzchnię gniazd należy odpylić i zagruntować przed betonowaniem, kotwy wklejać na żywicę HVU. Pod stopy słupów przewidziano poduszki o wym. 65 x 65 x 10 cm z bet. B-25 wzmocnione dołem prefabrykowaną siatką zgrzewaną z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15 x 15 cm. Płyty stalowe 600 x 600 x 10 mm osadzić na podlewce cem-piask 1:3 montując na kotwy stalowe Ø 20 mm i nakrętki kl. 3,6 (otwory Ø 21 mm, 4 szt. / płytę ). Wszystkie połączenia spawane spoiną pachwinową o gr. 0,7g na dł. styków poszczególnych elementów przy użyciu elektrod EA Przed wykonaniem elementów w warsztacie dokładnie sprawdzić ich długości w miejscu montowania!!! Szczegółowe rozwiązanie projektowe przedstawiono w części rysunkowej. 5. Zalecenia użytkowe Zgodnie z analizą statyczną opartą o miejscowe odkrywki i pomiary bezpośrednie oraz ze względu na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników po wzmocnieniu stropu nad piwnicą max. obciążenie użytkowe w pom. Nr 1 i 2 (ETAP-2) nie może przekraczać 15,0 kn/m 2. 23

24 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Docelowo, rozmieszczając szafy serwerowe należy uwzględniać ich ciężar rzeczywisty. Dla szaf o masie 6,0 kn i pow. podstawy 0,6x1,0m zapewnić obszar podłogi o wym. 1,10x1,50 m. Dla szaf o masie 15,0 kn i pow. podstawy 0,6x1,0m zapewnić obszar podłogi o wym. 1,60x2,00 m. W przypadku zaadaptowania przedmiotowych pomieszczeń Nr 1 i 2 (ETAP-2) na potrzeby serwerowni należy przewidzieć odpowiedni system gaśniczy w/g zaleceń rzeczoznawcy p-poż. np. system gaszenia gazem!!! 6. Uwagi końcowe Roboty należy prowadzić zachowując odpowiednie warunki socjalne dla personelu i załogi budowlanej oraz w sposób minimalizujący zagrożenie i uciążliwość dla pracowników GUS. Przy wykonywaniu wszystkich prac objętych niniejszym opracowaniem należy zachować ogólne zasady sztuki budowlanej. W przypadku wystąpienia problemów związanych z przewidzianymi w opracowaniu rozwiązaniami należy wezwać projektanta! Opracował: inż. Paweł Dziedzicki mgr inż. Kazimierz Kajstura upr. Nr St-95/80 24

25 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y 25

26 REMONT SALI KOMPUTEROWEJ ETAP 2 w budynku GUS w Warszawie P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y 26

27

28

29

30

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo