BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty"

Transkrypt

1 Usługa BILIX jako wsparcie Polecenia Zapłaty

2 Plan prezentacji Jak działa BILIX BILIX dla użytkowników Polecenia Zapłaty BILIX dla klientów nie korzystających z Polecenia Zapłaty Korzyści i wsparcie dla Dostawcy Usług BILIX Stan upowszechnienia się usługi i prognoza

3 3 Jak działa BILIX Opis usługi BILIX Opis BILIX jest usługą typu EBPP 1) pozwalającą na przekazywanie faktury lub informacji o płatności bezpośrednio na internetowe konto bankowe płatnika oraz dającą mu możliwość natychmiastowej realizacji płatności Usługa BILIX działa w oparciu o model niezależnego operatora, który agreguje informacje nt płatności pochodzących od różnych dostawców 2) BILIX jest platformą pośredniczącą pomiędzy dostawcą usług, płatnikiem oraz bankiem Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jest operatorem usługi BILIX pełniąc rolę konsolidatora grupującego informacje o płatnościach od dostawców oraz udostępniając je płatnikom przez elektroniczne kanały transakcyjne banku 1) EBPP (Electronic Bill Presentments and Payment ) Elektroniczna Prezentacja i Płacenie Rachunków 2) Inną grupą rozwiązań EBPP są systemy, które umożliwiają dostarczenie faktury oraz jej płatność tylko dla pojedynczego dostawcy np. ebok-i

4 Jak działa BILIX Proces prezentacji oraz płatności faktur w EBPP na przykładzie systemu BILIX Wystawienie faktury dla płatnika Grupowanie oraz przekazanie faktur do klienta Prezentacja faktury oraz zlecenie płatności Informowanie dostawcy o statusie płatności oraz przetwarzania Rozliczenie płatności Dostawca BILIX Bank Płatnika BILIX Dostawca Na końcowym etapie przetwarzania danych billingowych, za dany okres, następuje wygenerowanie elektronicznych faktur/rachunków. Zamiast wysłania tych informacji do wydruku są one przesyłane do platformy BILIX Faktury i inne dokumenty rozliczeniowe od różnych dostawców są dzielone na poszczególnych klientów. Następnie faktury są udostępniane bankom obsługującym płatników Bank otrzymuje faktury elektroniczne z platformy BILIX oraz udostępnia je poprzez bankowość elektroniczną płatnikowi. Klient ma możliwość zaakceptować (lub odrzucić) płatność oraz dokonać przelewu na rachunek wierzyciela w banku dostawcy Informacja o zrealizowaniu lub odrzuceniu płatności jest przekazywana z banku płatnika przez BILIX do dostawcy Przekazywanie informacji o statusie przetwarzania faktury przez klienta końcowego Dostawca na bieżąco otrzymuje informacje nt statusu płatności realizowanej przez płatnika (potwierdzenie bądź odrzucenie płatności). Jednocześnie dostawca otrzymuje potwierdzenie realizacji płatności ze strony swojego banku PREZENTACJA FAKTURY PŁATNOŚĆ FAKTURY

5 Zawartość Przesyłki w BILIXIE Faktura (kwota i termin płatności) Blankiet płatniczy (dane beneficjenta płatności) Materiały informacyjnie (ulotka, zmiany cennika, regulaminu itp..) Przesyłka Załącznik Rachunek Żądanie płatności

6 Jak działa BILIX Funkcjonowanie usługi BILIX na przykładzie Inteligo Financial Services S.A. Wśród dotychczasowych funkcjonalności takich jak moje rachunki, lokaty, kredyty pojawia się dodatkowa zakładka BILIX.

7 Jak działa BILIX W tej sekcji klient może zaakceptować bądź odrzucić płatność. Tutaj klient ma możliwość pobrania obrazu faktury, a także innych załączników (jeśli były wysłane przez dostawcę), aby zapoznać się z ich treścią.

8 Jak działa BILIX Klient nie musi wprowadzać żadnych danych, jedynie akceptuje płatność jednym kliknięciem.

9 Jak działa BILIX Płatność otrzymuje status Zaakceptowana. Z tego poziomu mamy oczywiście możliwość pobrania (zapisania na dysku komputera, wydrukowania) obrazu faktury, oraz innych załączników wysłanych przez dostawcę.

10 BILIX dla użytkowników Polecenia Zapłaty Obowiązki Wierzyciela w Poleceniu Zapłaty Wierzyciel, aby mógł przeprowadzać rozliczenia w formie polecenia zapłaty, jest zobowiązany do zawarcia ze swoim bankiem (bankiem wierzyciela) pisemnej umowy uprawniającą go do stosowania tej formy rozliczeń. Umowa powinna w szczególności zobowiązywać wierzyciela do: wystawiania poleceń zapłaty w terminach płatności tylko w ciężar rachunku bankowego dłużnika, od którego posiada zgodę; wzór zgody stanowi załącznik Nr 2 do porozumienia międzybankowego, bezwarunkowej zgody do obciążania przez bank rachunku wierzyciela kwotą odwołanego polecenia zapłaty, powiększoną o kwotę odsetek wyliczonych przez bank dłużnika, powiadamiania swoich dłużników przesyłanymi fakturami / rachunkami o kwotach i terminach płatności oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie funkcję tę można zrealizować za pośrednictwem usługi BILIX

11 BILIX dla użytkowników Polecenia Zapłaty Klientom korzystającym z Polecenia Zapłaty, Wierzyciel może przesyłać za pośrednictwem BILIXA powiadamiania o wystawionych fakturach/rachunkach o kwotach i terminach ich płatności oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie, jak również materiały promocyjne, oferty nowych usług itp. Przesyłka Załącznik Rachunek Żądanie płatności Płatność odbywa się Poleceniem Zapłaty zgodnie z udzieloną bankowi dyspozycją wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika.

12 BILIX dla klientów nie korzystających z Polecenia Zapłaty Porównanie podstawowych form prezentacji faktur oraz dokonywania płatności 1) Faktury elektroniczne Faktury papierowe 2) Kategoria Redukcja kosztów wydruku i wysyłki faktur EBPP ebok Polec. Zapłaty Punkty Kasowe Komentarz EBPP: koszt usługi EBPP ebok: głównym nakładem jest jedynie koszt rozwoju i utrzymania ebok ebok: koszt e-płatności 3) Punkty Kasowe: koszt obsługi klienta w POK operatora Redukcja kosztów obsługi płatności Skrócenie cyklu spływu należności Polecenie Zapłaty: ze względu na przekaz środków w terminie wymagalności zapłaty cykl dłuższy niż w przypadku EBPP Redukcja liczby wpłat wątpliwych Korzyści dla klienta (satysfakcja klienta) Wizerunek firmy nowoczesnej i dbającej o środowisko naturalne Wpływ rozwiązania na daną kategorię: - Bardzo duży -Znikomy ebok: stopień redukcji wpłat wątpliwych zależy od automatyzacji przekierowywania klienta do systemu transakcyjnego (predefiniowania formularza płatności) EBPP: wspólny punkt dostępu do wielu rachunków (np. gaz, energia) oraz wygodna forma dokonywania płatności ebok: dostęp do faktury wyłącznie za usługi oper. tel., wygoda dokonywania płatności zależy od automatyzacji przekierowywania klienta do serwisu transakcyjnego Polec. Zapłaty: Brak zaangażowania ze strony klienta, jednakże ograniczona kontrola klienta nad płatnością (kwota, czas). Liczba poleceń zapłaty utrzymuje się w Polsce na stałym poziomie 4) 1) Z perspektywy operatora; 2) Istnieje możliwość przesyłania klientom korzystającym z Polecenia Zapłaty lub dokonywującym płatności w Punktach Kasowych faktury w formie elektronicznej; 3) Koszt płatności typu PayByLink jest szacowane na poziomie ok. 1,6-2,8% od wartości faktury; 4) Udział polecenia zapłaty we wszystkich realizowanych przelewach utrzymuje się na stałym poziomie 1,6-1,8% Źródło: Roland Berger 12

13 BILIX dla klientów nie korzystających z Polecenia Zapłaty 65% użytkowników bankowości elektronicznej jest zainteresowanych EBPP; 40% Polaków mogłoby zmienić bank Odsetek użytkowników bankowości internetowej zainteresowanych korzystaniem z EBPP Odsetek dorosłych Polaków skłonnych do zmiany banku na oferujący EBPP Komentarz 35% 65% Osoby niezainteresowane EBPP Osoby zainteresowane EBPP Osoby deklarujące chęć zmiany banku 40% 60% Osoby niedeklarujące chęć zmiany banku Liczba klientów w Polsce, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej przekroczyła w 2009 roku 13,5 mln Aż 65% użytkowników bankowości elektronicznej jest zainteresowanych dostępem oraz możliwością opłacania faktur w formie elektronicznej Aż 40% Polaków przyznaje, że mogłoby zmienić bank jeśli oferowałby on usługi typu EBPP Źródło: TNS OBOP, 2009, ZBP

14 Kluczowe korzyści z wykorzystania usługi BILIX BILIX przynosi korzyści masowym dostawcom usług jak i ich klientom Dla dostawcy usług Redukcja kosztów wydruku i wysyłki faktur oraz innych materiałów faktura dostarczana w formie elektronicznej na internetowy rachunek bankowy klienta (podobnie jak dodatkowe wezwania do zapłaty, wydruki billingowe, materiały promocyjne, noty odsetkowe, etc.) Efektywne zarządzanie należnościami skrócony cykl spływu należności oraz informacja zwrotna do operatora o statusie płatności. Wg raportu na dzień wynika, że średni czas od momentu wyświetlenia (zapoznania się z fakturą) do realizacji płatności wyniósł 1,1 dnia. Ograniczenie kosztów obsługi wpłat wątpliwych ograniczenie ilości błędów kłopotliwych na etapie księgowania wpłat Zwiększenie satysfakcji klientów usprawnienie komunikacji i poprawa jakości obsługi klienta, a w efekcie ograniczenie churn'u Wzmocnienie wizerunku firmy nowoczesnej wykorzystanie nowego, innowacyjnego kanału (jakim jest internetowy dostęp do konta bankowego) kontaktu z klientem Wzmocnienie wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne rezygnacja z papierowej formy komunikacji Dla klienta dostawcy Oszczędność czasu brak konieczności uzupełniania danych do przelewu i brak możliwości popełnienia błędów w tym zakresie Wygoda możliwość opłacania rachunków bez wychodzenia z domu, wystarczy chwila, by zalogować się do systemu bankowości internetowej i zaakceptować płatności oczekujące na realizację Pełna kontrola nad stanem konta - BILIX pozwala na realizację płatności tylko po akceptacji klienta Łatwość zarządzania płatnościami BILIX gromadzi wszystkie rachunki i faktury w jednym miejscu, dzięki czemu nie ma obawy, że niezapłacony rachunek lub faktura gdzieś się zawieruszy "Zdecydowana większość respondentów (klientów końcowych) pozytywnie ocenia fakt dostarczania faktur elektronicznych do jednego, centralnego miejsca w postaci indywidualnego konta bankowego. Respondenci zauważyli, że logowanie się na osobne konta dostawców generowałoby potencjalnie szereg problemów takich jak chociażby czasochłonność oraz konieczność pamiętania wielu kodów i haseł do kont na poszczególnych stronach." 1) Niezawodność BILIX spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa 1) Wg Badania preferencji i potrzeb partnerów i klientów końcowych (BILIX) ARC Rynek i Opinia grudzień

15 15 Stan upowszechnienia usługi BILIX i prognoza Banki Grudzień 2008 Kwiecień 2009 Październik 2009 Grudzień 2009 Wrzesień 2008 Luty 2009 Listopad 2009 Wierzyciele ZEORK S.A. Podpisane umowy - trwa wdrożenie

16 Stan upowszechnienia usługi BILIX - podsumowanie Koniec 2009 roku ok. 75% internetowych kont bankowych miało dostęp do usługi BILIX Na podstawie zawartych umów prognozujemy, iż w połowie 2010 roku ok. 90% internetowych kont bankowych będzie miało dostęp do usługi BILIX

17 Wizja przyszłości wachlarz możliwości Realizacja płatnop atności: Automatyczne obciąż ążenie (polecenie( zapłaty aty) Każdorazowa akceptacja klienta (automatycznie( wygenerowane polecenie przelewu) Internet SMS Akceptacja automatyczna w przypadku spełnienia warunków ustalonych przez klienta (np( np.. kwota nie większa niż,, brak odrzucenia przez klienta w ciągu x dni od otrzymania informacji) Połą łączenie z fakturą/rachunkiem elektronicznym Proces powiadamiania konfigurowany przez klienta Zdarzenie: otrzymanie faktury/wezwania płatnop atności, upływaj ywający termin płatnop atności, brak opłacenia Kanał: : , SMS, Przyjazny proces inicjacji usługi ugi

18 Obieg informacji Dwa podstawowe modele EBPP Bezpośredni Wystawca faktury przesyła a jąj bezpośrednio odbiorcy, np.. em lub prezentuje na swojej stronie internetowej (ebok( ebok) Skonsolidowany Klient otrzymuje wszystkie faktury jednym kanałem, np.. poprzez bankowość elektroniczną lub niezależny ny portal Klient powinien mieć możliwo liwość korzystania z modelu skonsolidowanego, gdyż: Jest on wygodniejszy od modelu bezpośredniego Tylko on umożliwia pełną integrację z szerokim wachlarzem opcji płatnop atności Udostępnienie klientowi szerokiej gamy płatnop atności wymaga relatywnie prostego mechanizmu obiegu informacji Wierzyciel dłużnik: informacje niezbędne do realizacji płatnop atności + efaktura Dłużnik wierzyciel: płatnop atność + statusy

19 Podsumowanie Obrót bezgotówkowy należy budować w oparciu o nowoczesną ofertę w pełni dostosowaną do potrzeb społeczeństwa informacyjnego (Internet, e-faktury), z pominięciem faz, przez które przeszły inne kraje (np. klasyczne polecenie zapłaty z papierową zgodą, czek, wprowadzane przez klienta polecenie przelewu) Zapraszamy do rozmów o współpracy wszystkich zainteresowanych budową innowacyjnej oferty w zakresie płatności, opartej o prezentowany model

20 Zapraszamy do rozmów o współpracy Dziękuję za uwagę Paweł Stachurski Tel. +48 (22)

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności,

Bardziej szczegółowo

e-faktura w Polsce 2 Wstęp 3 Czym jest e-faktura 4

e-faktura w Polsce 2 Wstęp 3 Czym jest e-faktura 4 marzec 2012 r. e-faktura w Polsce 2 Spis treści Wstęp 3 Czym jest e-faktura 4 1. E-faktura w Polsce 5 1.1 Klienci w Polsce wobec e-faktury 5 1.2 Przedsiębiorcy w Polsce wobec e-faktury 7 1.3 Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE FORMY PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INNOWACYJNE FORMY PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INNOWACYJNE FORMY PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Czynnikiem intensywnie stymulującym rozwój elektronicznych systemów płatności w Polsce jest dynamiczna ekspansja handlu elektronicznego. Elementem dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl Przewodnik po koncie Cieszymy się i dziękujemy, że korzystasz z naszych usług! Misją Inteligo jest dostarczanie wygodnych i niezawodnych rozwiązań codziennego bankowania, inspirowanych potrzebami naszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A.

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Warszawa, Lipiec 2015 r. mbank.pl Spis treści: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Zasady udostępniania systemu mbank

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii

SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii SUS kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii 1 SUS: korzyści zwiększenie udziału klientów, którzy wybrali sprzedawcę energii na konkurencyjnym rynku poprzez agresywne i probiznesowe działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Kasa/Bank Moduł Kasa/Bank Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH

JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH SPIS TREŚ CI Słowo wstępne 5 Wprowadzenie 6 1. Tworzenie SEPA jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Kasa/Bank 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688-26-00 faks: +48 12 688-26-99 email: biuro@dotpay.pl OFERTA I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robert.zajkowski@umcs.lublin.pl WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo