SPIS TREŚCI Uwagi ogólne Zaczynamy korzystać z programu Menu programu... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalowanie programu... 3 Pomoc elektroniczna... 4 Strona internetowa programu Zaczynamy korzystać z programu... 5 Podstawowe informacje o programie... 5 Pierwsze uruchomienie programu... 6 Okno główne programu Menu programu... 9 Dostęp do opcji menu... 9 Lista opcji menu... 9 Plik Powtórne logowanie do programu Eksport Import Wyjście Dokumenty Zwykły przelew Przelew do Urzędu Skarbowego Przelew do ZUS Wypisane przelewy Kartoteki Kontrahenci Grupy kontrahentów Raporty Wypisane przelewy Kartoteka kontrahentów Kartoteka grup kontrahentów Nalepki adresowe Konfiguracja Dane Twojej firmy Konfiguracja programu Szablon wydruku dokumentu

2 Ustawienia drukarki Narzędzia Kopia zapasowa Porządki Restrukturyzacja baz Dostosuj pasek narzędzi Aktualizacja przez Internet Pomoc Tematy pomocy System O programie Pomoc techniczna Firma Sokaris Umowa licencyjna

3 UWAGI OGÓLNE Wymagania systemowe: System: Procesor: Microsoft Windows 95 lub nowszy 486 DX2 66 MHz lub szybszy (lub jego odpowiednik) 16 MB ok. 20 MB VGA w 100% kompatybilna z systemem Pamięć RAM: Dysk twardy: Monitor: Karta graficzna: Windows, potrafiąca wyświetlić obraz w rozdzielczości 800x600 w 256 kolorach Urządz. sterujące: Mysz lub trackball oraz sterowniki w 100% kompatybilne z systemem Windows Klawiatura w 100% kompatybilna z systemem Windows CD-ROM: Instalowanie programu: Podwójnej prędkości (300 K/sec stałego transferu danych) i sterownik w 100% kompatybilny z systemem Windows W celu zainstalowania programu Przelewy, włóż CD z programem do napędu CD; System Windows powinien automatycznie wykryć dysk CD i uruchomić instalator programu; Po pojawieniu się okna instalatora, kliknij na przycisku Dalej ; Umowa licencyjna zgadzając się na warunki, należy wybierz opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej; Wskaż folder instalacyjny dla programu; Wybierz z listy komponenty do instalacji w programie Przelewy i postępuj dalej zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie; 3

4 Uwaga: Jeżeli system Windows nie wykryje automatycznie dysku CD, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następującą ścieżkę do pliku instalacyjnego zastępując (jeśli to konieczne) literę d literą stacji dysków CD-ROM: d:\przelewysetup.exe Pomoc elektroniczna: Szczegółową pomoc na temat obsługi programu i zastosowania funkcji znajdziesz również w pliku Pomocy dostępnym z poziomu menu programu Przelewy. Strona internetowa programu: Najnowsze wersje programu Przelewy oraz inne informacje na temat programu są dostępne w sieci Internet pod adresem 4

5 1. ZACZYNAMY KORZYSTAĆ Z PROGRAMU Podstawowe informacje o programie: Przelewy jest programem do wypisywania i wydruku bankowych poleceń przelewu i jest przeznaczony do obsługi małych i średnich firm, które potrzebują łatwo i szybko wystawić bankowe polecenie przelewu. Program umożliwia wypisanie zarówno zwykłego polecenia przelewu jak też polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego lub placówki ZUS. Specjalnie przygotowane szablony wydruku spełniają wszelkie wymogi stawiane blankietom poleceń przelewu, a dzięki szerokim możliwościom programu możesz je dowolnie modyfikować, a także tworzyć zupełnie nowe szablony, które następnie możesz wykorzystać do wydruku dokumentów. Wszystkie wystawione dokumenty możesz następnie w każdej chwili przejrzeć, zmodyfikować lub usunąć a także dokonać ich ponownego wydruku. Wpisując do programu dane Twojej firmy, możesz je następnie wykorzystać jako dane dłużnika lub wierzyciela w nowo wypisywanym dokumencie polecenia przelewu. Przelewy prowadzą także bazę danych kontrahentów. Żądanego kontrahenta możesz w niej natychmiast znaleźć i wstawić jego dane do przygotowywanego dokumentu zarówno jako dane dłużnika jak i wierzyciela. Możesz także zdefiniować dane placówek Urzędów Skarbowych oraz ZUS i wstawić je do tworzonego polecenia przelewu do wybranej placówki. Wszystko to sprawia, że wypisanie bankowego polecenia przelewu dla wybranej jednostki gospodarczej trwa tylko chwilę, a w razie potrzeby powrotu do wybranego dokumentu możesz to zrobić w łatwy i szybki sposób. Program Przelewy umożliwia także generowanie raportów umożliwiających wydruk zestawienia wypisanych już dokumentów, a dostępne opcje raportu umożliwią Ci dostosowanie jego zawartości do określonej grupy dokumentów zgodnie z Twoimi aktualnymi potrzebami. Możliwy jest też wydruk listy wszystkich kontrahentów współpracujących z Twoją firmą, lub też korzystając z opcji raportu wybranej ich grupy, a możliwość dodatkowego 5

6 wydruku nalepek adresowych dla wskazanych kontrahentów ułatwi kontakt między firmami. Aby uniknąć utraty ważnych dla firmy danych masz możliwość archiwizacji danych podczas archiwizacji, program we wskazanym miejscu na dysku zapisze wszystkie dane wprowadzone wcześniej do Przelewów (dane kontrahentów, wypisane polecenia przelewu, itp.). Tak zapisane dane możesz następnie w każdej chwili przywrócić do programu zastępując nimi błędne lub utracone w wyniku niespodziewanych okoliczności dane. Program posiada także możliwość eksportu i importu danych wprowadzonych do bazy programu. Wyeksportowane dane możesz następnie zaimportować do innej firmy używającej programu Przelewy lub do innego programu wyprodukowanego przez firmę Sokaris. Możesz je także odczytać np. za pomocą programu Microsoft Excel. Dzięki możliwościom witryny internetowej firmy Sokaris oraz programowi Centrum Aktualizacji firmy Sokaris zmieszczonemu również na płytce instalacyjnej programu możesz pobrać z Internetu elementy, takie jak najnowsze wersje programu, nowe pliki Pomocy czy też nowe szablony wydruku. Nowa zawartość jest dodawana do witryny regularnie, dzięki czemu możesz zawsze uzyskać najnowsze aktualizacje. Program Centrum Aktualizacji skanuje Twój komputer w poszukiwaniu zainstalowanych produktów firmy Sokaris i dostarcza dostosowany zestaw aktualizacji mających zastosowanie tylko do aplikacji zainstalowanych na Twoim komputerze. Pierwsze uruchomienie programu: Praca z programem Przelewy jest bardzo prosta. Po zainstalowaniu podczas pierwszego uruchomienia program wyświetli formularz z danymi Twojej firmy (patrz str. 23). Należy do niego wpisać dane własnej firmy - w szczególności te, które będą potrzebne do wypisania bankowego polecenia przelewu - a więc nazwę, adres, nazwę banku i numer konta bankowego. Możesz tu także zdefiniować dane placówek Urzędów Skarbowych i ZUS, które następnie możesz wykorzystać wypisując polecenie przelewu. Dane te możesz modyfikować w dowolnym momencie klikając w ikonę O Firmie lub wybierając z menu opcję Konfiguracja Dane Twojej firmy. 6

7 Okno główne (patrz str. 8) pojawia się po uruchomieniu programu Przelewy i pozostaje widoczne na ekranie przez cały czas pracy programu. Za jego pomocą uzyskujesz dostęp do wszystkich opcji programu. Program jest gotowy do wypisania bankowego polecenia przelewu. Wybierając z menu opcję Dokumenty Przelew Nowy przelew możesz wybrać jeden z trzech rodzajów poleceń przelewu: 1. Zwykłe polecenie przelewu (patrz str. 13) 2. Polecenie przelewu do Urzędu skarbowego (patrz str. 15) 3. Polecenie przelewu do ZUS (patrz str. 16) Gdy zajdzie konieczność powrotu do wypisanego kiedyś polecenia przelewu otwórz okno wystawionych poleceń przelewu - poprzez wybranie z menu opcji Dokumnety Przelew Wypisane przelewy lub klikając w ikonę Przelewy (patrz str. 18). Kontrahentów, którzy są klientami Twojej firmy wpisz do kartoteki kontrahentów (patrz str. 19) aby ułatwić i przyśpieszyć wypisanie polecenia przelewu. Możesz zarówno wpisać wcześniej dane wszystkich klientów do kartoteki (klikając w ikonę Kontrahenci lub wybierając z menu opcję Kartoteki Kontrahenci) jak i zrobić to w momencie gdy dane te są potrzebne czyli podczas wypisywania polecenia przelewu. Możesz także w wypisywanym poleceniu przelewu podać dane klienta niezdefiniowanego w kartotece na przykład takiego, który występuje w Twojej firmie bardzo rzadko. Wybierz z menu opcję Raporty... aby wygenerować a następnie wydrukować listę wypisanych przelewów (patrz str. 20), kontrahentów Twojej firmy (patrz str. 21), grup kontrahentów (patrz str. 21) czy też nalepki adresowe (patrz str. 22). Aby zakończyć pracę z programem wybierz z menu opcję Plik Wyjście lub kliknij w ikonę Koniec. 7

8 Okno główne programu: Okno główne pojawia się po uruchomieniu programu Przelewy i pozostaje widoczne na ekranie przez cały czas pracy programu. Okno składa się z menu, paska ikon i paska statusu. Rysunek 1 - Okno główne programu Pasek menu udostępnia wszystkie funkcje programu. Wybierz myszą odpowiednie pozycje menu aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji programu Przelewy. Innym sposobem na korzystanie z paska menu jest przyciśnięcie z klawiatury komputera klawisza alt (okno programu Przelewy musi być w tym momencie oknem aktywnym), a następnie poruszanie się po menu za pomocą kursorów zatwierdzając wybór klawiszem Enter. Pasek ikon umożliwia, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiedniej ikonie, dostęp do najczęściej używanych funkcji programu. Na pasku statusu wyświetlany jest stan programu, a w prawej części bardziej szczegółowe informacje o tym, co program aktualnie robi (np. nazwa indeksowanej lub archiwizowanej bazy danych). 8

9 2. MENU PROGRAMU Program posiada szereg opcji, które pozwalają na pełne wykorzystanie jego możliwości. Dostęp do opcji menu: Za pomocą paska menu: Aby otworzyć żądane okno kliknij lewym przyciskiem myszy po kolei na wybrane opcje znajdujące się na pasku menu a następnie w ten sam sposób wybierz interesującą Cię kategorię. Metoda skrótów: Różne menu, podmenu i opcje posiadają swoje własne skróty z klawiatury tak, że dostęp do nich można uzyskać na skróty, tzn. poprzez przyciśnięcie z klawiatury przypisanego im skrótu. Skrót możesz uzyskać naciskając z klawiatury klawisz Alt i jednocześnie klawisz przypisany do wybranej opcji, czy ikony (np. Alt + d ). Klawisz skrótu jest w większości przypadków widoczny jako podkreślona litera w nazwie funkcji czy ikony lub przycisku. Z paska ikon: Pasek ikon umożliwia, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiedniej ikonie, dostęp do najczęściej używanych funkcji programu. Lista opcji menu: 1. Plik: 1. Powtórne logowanie do programu 2. Eksport 3. Import 4. Wyjście 2. Dokumenty: 1. Przelew: Nowy przelew: 9

10 Zwykły przelew Przelew do Urzędu Skarbowego Przelew do ZUS Wypisane przelewy 3. Kartoteki: 1. Kontrahenci 2. Grupy kontrahentów 4. Raporty: 1. Dokumenty: Wypisane przelewy 2. Kartoteki: Kartoteka kontrahentów Kartoteka grup kontrahentów 3. Korespondencja seryjna: Nalepki adresowe 5. Konfiguracja: 1. Dane Twojej firmy 2. Konfiguracja programu 3. Szablon wydruku dokumentu 4. Ustawienia drukarki 6. Narzędzia: 1. Kopia zapasowa 2. Porządki 3. Restrukturyzacja baz 4. Dostosuj pasek narzędzi 5. Aktualizacja przez Internet 7. Pomoc: 1. Tematy pomocy 2. System 3. O programie 10

11 Plik Powtórne logowanie do programu Okno weryfikacji dostępu jest wyświetlane przy każdorazowym uruchamianiu programu. Z programu Przelewy może korzystać nieskończenie wiele firm, z których każda korzysta z osobnej dostępnej tylko dla niej bazy danych. Aby powtórnie uruchomić program wybierz firmę i użytkownika, który ma zostać zalogowany do programu. Kliknij w ikonę Konfiguruj aby otworzyć okno zarządzania firmami. W oknie tym możesz dodać nowe firmy, które będą współużytkowały program, usunąć je lub zmienić ich nazwy. Rysunek 2 - Okno zarządzania firmami 11

12 Aby dodać firmę do programu kliknij w ikonę Dodaj a następnie podaj jej nazwę oraz opcjonalnie opis. Utworzona w ten sposób firma będzie dostępna w oknie weryfikacji dostępu podczas uruchamiania programu. Uwaga: Korzystanie z programu jest ograniczone postanowieniami Umowy licencyjnej. Aby usunąć firmę z programu wybierz ją z listy a następnie kliknij w ikonę Usuń w celu uniknięcia przypadkowego skasowania firmy zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Uwaga: Usunięcie firmy spowoduje wymazanie wszystkich jej danych (dokumenty)!!! Aby zmienić nazwę firmy kliknij w ikonę Edytuj a następnie zmodyfikuj jej dane. Eksport W oknie kreatora eksportu danych masz możliwość eksportu danych zawartych w bazie programu. Wyeksportowane dane możesz następnie zaimportować do innej firmy używającej programu Przelewy lub do innego programu wyprodukowanego przez firmę Sokaris. Możesz je także odczytać np. za pomocą popularnej aplikacji biurowej Microsoft Excel. Aby wyeksportować dane: 1. Wybierz dane, które mają być wyeksportowane zaznaczając wybraną opcję lub klikając w ikonę Dostosuj. 2. Wskaż katalog docelowy dla wyeksportowanych tabel. 3. Kliknij w ikonę Eksportuj aby eksportować dane z programu. Import W oknie kreatora importu danych masz możliwość importu danych wyeksportowanych wcześniej przez inną firmę używającą programu Przelewy lub innego programu wyprodukowanego przez firmę Sokaris. 12

13 Aby wyeksportować dane: 1. Wskaż katalog docelowy, w którym znajdują się tabele przeznaczone do importu. 2. Z dostępnych danych w katalogu docelowym wybierz te, które mają być importowane do programu Przelewy. 3. Program pamięta dane, które zostały już wcześniej zaimportowane wskaż jak ma zachować się aplikacja, kiedy natrafi na takie dane: pomiń program podczas próby importu takich danych, pominie je nie aktualizując bazy danych Twojej firmy; uaktualnij program podczas próby importu takich danych, aktualni bazę danych Twojej firmy w przypadku gdy rekordy te uległy zmianie; 4. Kliknij w ikonę Importuj aby importować dane do programu. Wyjście Wybranie tej opcji kończy działanie programu. Dokumenty Zwykły przelew Zawartość tej opcji umożliwia wypisanie bankowego polecenia przelewu. Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie formularza polecenia przelewu (rysunek 3). Zakładka dane dłużnika zostanie automatycznie wypełniona danymi Twojej firmy opcję tę można wyłączyć w konfiguracji programu (patrz str. 26). Przełączając formularz pomiędzy zakładkami dane dłużnika i dane wierzyciela podaj dane niezbędne do wystawienia polecenia przelewu. Aby wydrukować polecenie przelewu po uzupełnieniu formularza kliknij w ikonę Drukuj. Dokument zostanie równocześnie automatycznie zapisany w bazie programu. Wszystkie wystawione w programie polecenia przelewu możesz następnie przejrzeć, 13

14 ponownie je wydrukować, zmienić lub usunąć w oknie Wypisanych przelewów (patrz str. 18). Aby tylko zapisać dokument w bazie programu bez jego uprzedniego wydruku kliknij w ikonę Zapisz. Aby zrezygnować z wystawienia dokumentu kliknij w ikonę Anuluj. Rysunek 3 - Formularz polecenia przelewu 14

15 Przelew do Urzędu Skarbowego Zawartość tej opcji umożliwia wypisanie bankowego polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego. Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie formularza polecenia przelewu (rysunek 4). Rysunek 4 - Formularz polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego 15

16 Jeśli posiadasz zdefiniowane Urzędy Skarbowe w danych Twojej firmy (patrz str. 23) formularz zostanie automatycznie wypełniony danymi zawartymi w pierwszym z nich. Z rozwijanej listy możesz szybko wybrać dane innych zdefiniowanych wcześniej US. Aby wydrukować polecenie przelewu po uzupełnieniu formularza kliknij w ikonę Drukuj. Dokument zostanie równocześnie automatycznie zapisany w bazie programu. Wszystkie wystawione w programie polecenia przelewu możesz następnie przejrzeć, ponownie je wydrukować, zmienić lub usunąć w oknie Wypisanych przelewów (patrz str. 18). Aby tylko zapisać dokument w bazie programu bez jego uprzedniego wydruku kliknij w ikonę Zapisz. Aby zrezygnować z wystawienia dokumentu kliknij w ikonę Anuluj. Przelew do ZUS Zawartość tej opcji umożliwia wypisanie bankowego polecenia przelewu do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie formularza polecenia przelewu (rysunek 5). Jeśli posiadasz zdefiniowane placówki Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w danych Twojej firmy (patrz str. 23) formularz zostanie automatycznie wypełniony danymi zawartymi w pierwszym z nich. Z rozwijanej listy możesz szybko wybrać dane innych zdefiniowanych wcześniej ZUS. Aby wydrukować polecenie przelewu po uzupełnieniu formularza kliknij w ikonę Drukuj. Dokument zostanie równocześnie automatycznie zapisany w bazie programu. Wszystkie wystawione w programie polecenia przelewu możesz następnie przejrzeć, ponownie je wydrukować, zmienić lub usunąć w oknie Wypisanych przelewów (patrz str. 18). 16

17 Rysunek 5 - Formularz polecenia przelewu do ZUS Aby tylko zapisać dokument w bazie programu bez jego uprzedniego wydruku kliknij w ikonę Zapisz. Aby zrezygnować z wystawienia dokumentu kliknij w ikonę Anuluj. 17

18 Wypisane przelewy Zawartość tego okna pozwala na przeglądnięcie wszystkich wypisanych dotychczas w programie bankowych poleceń przelewu. Wskazany dokument można ponownie wydrukować, dokonać w nim niezbędnych zmian lub w przypadku, gdy jego przechowywanie nie jest już dłużej konieczne usunąć. Przełączając okno pomiędzy zakładkami kryterium czasowe, kryteria dodatkowe oraz sortowanie i korzystając z zawartych w nich opcji możesz ograniczyć listę wyświetlanych dokumentów oraz uszeregować je w określonej kolejności według wybranego kryterium. Korzystając z opcji zawartych w zakładce kryteria dodatkowe możesz również podając poszczególne dane polecenia przelewu łatwo i szybko odnaleźć wybrany dokument. Wszystkie dane wybranego polecenia przelewu zostają automatycznie wyświetlone obok listy dokumentów. Aby ponownie wydrukować polecenie przelewu po wybraniu dokumentu z listy kliknij w ikonę Drukuj przelew. Aby zmienić dane wybranego dokumentu wskaż go na liście a następnie kliknij w ikonę Edytuj lub dwukrotnie na jego nazwę na liście dokumentów. Zostanie wyświetlony wypełniony formularz wskazanego polecenia przelewu, na którym możesz dokonać wybranych przez Ciebie zmian. Po wprowadzeniu zmian w formularzu możesz go zapisać w bazie programu i/lub powtórnie wydrukować. Aby usunąć dokument z bazy programu po wybraniu go z listy kliknij w ikonę Usuń. W celu uniknięcia przypadkowego skasowania ważnych danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. 18

19 Kartoteki Kontrahenci W kartotece kontrahentów zawarte są dane wszystkich klientów wpisanych do bazy programu. Wpisanie danych kontrahentów ułatwi i przyśpieszy w przyszłości wypisanie polecenia przelewu podczas wypełniania formularza polecenia przelewu jako dane dłużnika czy wierzyciela będziesz mógł wstawić dane dowolnego kontrahenta z kartoteki. Aby dodać nowego kontrahenta do bazy kliknij w ikonę Dodaj na następnie w oknie dodawania kontrahenta podaj dane nowego klienta w szczególności te, które będą potrzebne do wystawienia mu dokumentu polecenia przelewu a więc jego nazwę, adres, bank i numer konta bankowego. Aby usunąć dane kontrahenta z bazy programu zaznacz go na liście a następnie kliknij w ikonę Usuń. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym skasowaniem ważnych danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Aby zmodyfikować dane klienta wybierz go z listy a następnie kliknij w ikonę Edytuj lub dwukrotnie kliknij wybranego kontrahenta z listy. W nowo otwartym oknie edycji danych kontrahenta zmodyfikuj wybrane dane. Grupy kontrahentów W oknie kartoteki grup kontrahentów masz możliwość definiowania różnorodnych grup klientów Twojej firmy. Każdemu z nich może być przyporządkowana jedna lub więcej wybranych grup ma to na celu pogrupowanie poszczególnych kontrahentów oraz ułatwienie ich wyszukania w bazie programu. Także generując następnie raport kartoteki kontrahentów (patrz str. 21) masz możliwość wyświetlenia tylko danych kontrahentów z wybranych grup. 19

20 W późniejszym czasie dodając nowego klienta do bazy programu (patrz str. 19) będziesz mógł przyporządkować go do wybranych kategorii. Aby utworzyć nową kategorię kontrahentów kliknij w ikonę Dodaj a następnie wprowadź nazwę tworzonej kategorii przy czym nazwa nie może przekraczać 40 znaków. Aby usunąć wybraną kategorię wskaż ją z listy i kliknij w ikonę Usuń. W celu uniknięcia przypadkowego usunięcia ważnych danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Aby zmienić nazwę wybranej kategorii wybierz ją z listy i kliknij w ikonę Edytuj a następnie wprowadź i zatwierdź zmienioną nazwę. Aby wyszukać określoną grupę kontrahentów wpisywanie kolejnych znaków składających się na nazwę szukanej grupy powoduje automatyczne przesunięcie listy dane pierwszej grupy spełniającej kryteria. Raporty Wypisane przelewy Okno listy wypisanych przelewów umożliwia wygenerowanie a następnie wydruk wszystkich wypisanych przelewów. Korzystając z opcji zawartych w zakładkach okna możesz ograniczyć zakres danych raportu oraz dostosować ujęte w nim informacje do własnych potrzeb. Aby wygenerować raport po ustaleniu wszystkich opcji kliknij w ikonę Utwórz. Wszystkie wybrane opcje wzajemnie się sumują, tzn. wybranie np. przedziału czasowego, ujęcia w raporcie tylko przelewów do ZUS i jednocześnie dokumentów, których nazwa kontrahenta zawiera określony tekst spowoduje wyświetlenie listy poleceń przelewu wystawionych dla jednostki ZUS, której nazwa zawiera określony 20

21 tekst w określonym przedziale czasu. Kartoteka kontrahentów Okno raportu kartoteki kontrahentów umożliwia wygenerowanie a następnie wydruk listy klientów firmy. Przełączając okno pomiędzy zakładkami kontrahenci, opcje oraz sortowanie i korzystając z zawartych w nich opcji możesz ustalić zakres danych na przygotowywanym dokumencie, rozszerzyć podstawowe informacje o kontrahentach oraz uszeregować ich dane w kolejności według wybranego kryterium. Po ustaleniu wszystkich opcji kliknij w ikonę Utwórz aby wygenerować dokument. Kartoteka grup kontrahentów Okno raportu kartoteki grup kontrahentów umożliwia wygenerowanie a następnie wydruk listy grup klientów firmy wraz z podstawowymi danymi kontrahentów do nich należących. Aby wydrukować raport grup kontrahentów: 1. Wybierz zakres danych, dla którego chcesz wygenerować raport: wybrane grupy kliknij w ikonę Wybierz grupy aby wyświetlić okno gdzie zaznacz odpowiednie wartości wygenerowany raport będzie zawierał dane tylko wybranych grup kontrahentów; wszystkie grupy raport będzie obejmował wszystkie grupy kontrahentów; 2. Zaznacz opcję pokaż kontrahentów należących do grup aby rozszerzyć raport o listę kontrahentów należących do poszczególnych grup. Kliknij w ikonę Utwórz aby wygenerować raport. 21

22 Nalepki adresowe Okno raportu nalepek adresowych umożliwia wygenerowanie a następnie wydruk nalepek adresowych wskazanych kontrahentów. Opcja ta ma na celu ułatwienie kontaktu korespondencyjnego z klientami firmy. Aby wydrukować nalepki adresowe dla wybranych kontrahentów: 1. W zakładce kontrahenci wybierz zakres danych, dla którego chcesz wygenerować raport: wybranego kontrahenta kliknij w ikonę Kontrahenci aby wyświetlić okno wyboru dłużnika skąd wybierz interesującego Cię klienta wygenerowany raport będzie zawierał dane tylko wskazanego kontrahenta; wszystkich kontrahentów raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów Twojej firmy; tylko zaznaczonych do korespondencji seryjnej raport będzie zawierał tylko dane klientów zaznaczonych do korespondencji seryjnej zaznaczenia do korespondencji możesz dokonać w kartotece kontrahentów (patrz str. 19); W przypadku generowania raportu dla większej niż jeden liczby kontrahentów dodatkowo swój wybór możesz uzupełnić o kryterium wybranych grup kontrahentów zaznacz tę opcję lub kliknij w ikonę Wybierz grupy aby wybrać grupy kontrahentów mające się znaleźć w raporcie wybrane kryteria wzajemnie się sumują, tzn. wybranie np. wszystkich kontrahentów i jednocześnie konkretnej grupy kontrahentów spowoduje wyświetlenie nalepek adresowych wszystkich klientów w wybranej grupie. 2. W zakładce sortowanie wybierz sposób sortowania danych raportu. Nalepki adresowe możesz posortować według trzech różnych kryteriów: nazwy kontrahenta nalepki w raporcie posortowane zostaną w kolejności alfabetycznej według nazwy kontrahenta; miasta kontrahenta nalepki w raporcie posortowane zostaną w kolejności alfabetycznej według miasta kontrahenta; 22

23 numeru NIP nalepki w raporcie posortowane zostaną w kolejności rosnącej według numeru NIP kontrahenta; 4. Kliknij w ikonę Utwórz aby wygenerować raport. Konfiguracja Dane Twojej firmy Po zainstalowaniu podczas pierwszego uruchomienia programu zostanie wyświetlony formularz z danymi firmy. Należy do niego wpisać dane własnej firmy w szczególności te, które będą potrzebne do wypisania bankowego polecenia przelewu a więc nazwę, adres, nazwę banku i numer konta bankowego. Możesz tu także zdefiniować dane placówek Urzędów Skarbowych i ZUS, które następnie można wykorzystać wypisując polecenie przelewu. W oknie danych Twojej firmy możesz modyfikować wprowadzone wcześniej dane, uzupełniać informacje o swojej firmie czy też o placówkach US lub ZUS. Uwaga: Wszystkie wprowadzone zmiany nie mają wpływu na już wypisane dokumenty. Opcje możliwe do zdefiniowane są zawarte w poszczególnych zakładkach: 1. Dane ogólne podaj dane adresowe Twojej firmy oraz numery NIP oraz Regon 2. Użytkownicy program Przelewy jest przygotowany do pracy z wieloma użytkownikami. Podczas pierwszego uruchomienia programu zostaniesz zalogowany jako standardowy użytkownik o nazwie Sokaris. W późniejszym okresie w zakładce tej możesz zdefiniować dane użytkowników korzystających z programu - aby kontrolować i weryfikować dostęp do programu. Aby dodać użytkownika do programu: 23

24 1) Kliknij w ikonę Dodaj aby wyświetlić okno weryfikacji dostępu. 2) Podaj imię i nazwisko użytkownika oraz jego hasło w celu weryfikacji hasło użytkownika należy podać dwukrotnie. 3) Kliknij ikonę OK aby zapamiętać dane użytkownika w programie. Aby usunąć użytkownika wybierz go z listy a następnie kliknij w ikonę Usuń w celu uniknięcia przypadkowego zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Uwaga: Aby usunąć użytkownika z listy musisz znać jego hasło. Aby zmienić hasło użytkownika wybierz go z listy a następnie kliknij w ikonę Zmień hasło w nowo wyświetlonym oknie podaj dotychczasowe hasło użytkownika oraz dwukrotnie nowe hasło. Uwaga: Aby zalogować się do programu musisz wybrać użytkownika oraz opcjonalnie podać jego hasło. 3. Kontakt podaj dane ułatwiające kontakt z Twoją firmą. Podane tu dane nie mają wpływu na funkcjonalność programu a mają jedynie na celu ułatwienie pracy i szybkiego dostępu do danych na temat firmy. 4. Urzędy skarbowe możesz zdefiniować placówki Urzędów Skarbowych, z którymi rozlicza się Twoja firma. Ułatwi to w przyszłości wypisywanie poleceń przelewu do Urzędu Skarbowego (patrz str. 15) formularz polecenia przelewu zostanie automatycznie wypełniony danymi zawartymi w pierwszej ze zdefiniowanych placówek a z rozwijanej listy będziesz mógł szybko wybrać dane innych zdefiniowanych US. Aby dodać placówkę Urzędu Skarbowego: 1) Kliknij w ikonę Dodaj aby otworzyć okno edycji danych urzędu. 2) Wprowadź nazwę skróconą, pod która zostaną zapisane wprowadzone dane. 3) Wprowadź dane mające być domyślnie umieszczane na przelewie do Urzędu Skarbowego kilkając ikonę Pobierz z danych firmy możesz łatwo wprowadzić dane Twojej firmy do poszczególnych rubryk 24

25 formularza. 4) Kliknij w ikonę OK aby zapisać wprowadzone dane w programie. Aby usunąć palcówkę Urzędu Skarbowego wybierz ją z listy i kliknij w ikonę Usuń. Aby uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Aby zmienić dane wybranej placówki US wybierz ją z listy a następnie kliknij w ikonę Edytuj. Po wprowadzeniu zmian w danych placówki kliknij w ikonę OK aby zapisać zmiany w programie. 5. ZUS możesz zdefiniować placówki ZUS, z którymi rozlicza się Twoja firma. Ułatwi to w przyszłości wypisywanie poleceń przelewu do ZUS formularz polecenia przelewu (patrz str. 16) zostanie automatycznie wypełniony danymi zawartymi w pierwszej ze zdefiniowanych placówek a z rozwijanej listy będziesz mógł szybko wybrać dane innych zdefiniowanych ZUS. Aby dodać placówkę ZUS: 1) Kliknij w ikonę Dodaj aby otworzyć okno edycji danych placówki. 2) Wprowadź nazwę skróconą, pod która zostaną zapisane wprowadzone dane. 3) Wprowadź dane mające być domyślnie umieszczane na przelewie do ZUS kilkając w ikonę Pobierz z danych firmy możesz łatwo wprowadzić dane Twojej firmy do poszczególnych rubryk formularza. 4) Kliknij w ikonę OK aby zapisać wprowadzone dane w programie. Aby usunąć palcówkę ZUS wybierz ją z listy i kliknij w ikonę Usuń. Aby uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Aby zmienić dane wybranej placówki ZUS wybierz ją z listy a następnie kliknij w ikonę Edytuj. Po wprowadzeniu zmian w danych placówki kliknij w ikonę OK aby zapisać zmiany w programie. 25

26 6. Rachunki firmowe możesz zdefiniować jednocześnie kilka rachunków bankowych, z których korzysta Twoja firma. Klikając w ikonę Ustaw jako domyślny wybierz rachunek z listy, który będzie używany jako domyślny podczas wypisywania bankowych poleceń przelewu w momencie wypisywania nowego polecenia przelewu jego dane będą automatycznie wstawiane w miejsce danych konta Twojej firmy. Jeśli nie ustawisz wybranego rachunku program jako domyślnego numeru będzie używał pierwszy z listy rachunek firmy. W późniejszym okresie dodając kontrahenta do kartoteki kontrahentów (patrz str. 19) możesz przyporządkować mu wybrany rachunek, który od tego momentu będzie domyślnym podczas wypisywania temu klientowi bankowego polecenia przelewu. Aby dodać nowy rachunek firmy: 1) Kliknij w ikonę Dodaj aby otworzyć okno edycji rachunku. 2) Wprowadź nazwę skróconą, pod która zostaną zapisane wprowadzone dane. 3) Wprowadź dane rachunku: nazwę banku i numer konta bankowego. 4) Kliknij w ikonę OK aby zapisać wprowadzone dane w programie. Aby usunąć rachunek firmy wybierz go z listy i kliknij w ikonę Usuń. Aby uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Aby zmienić dane wybranego rachunku wybierz go z listy a następnie kliknij w ikonę Edytuj. Po wprowadzeniu zmian w rachunku firmy kliknij w ikonę OK aby zapisać zmiany w programie. Konfiguracja programu W oknie konfiguracji programu możesz dokonać zmian w ustawieniach programu Przelewy. Opcje ogólne konfiguracji programu pomogą Ci w dostosowaniu ustawień programu do własnych potrzeb i preferencji. 26

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do Wykonawców uczestniczących w postepowaniach na dostawy materiałów, wyrobów oraz części zamiennych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo