TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKŁAD 6. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH PLAN PREZENTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKŁAD 6. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH PLAN PREZENTACJI"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki WYKŁAD 6: ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH dr inŝ. Marcin Śliwiński PLAN PREZENTACJI Ochrona danych Internetowe systemy bankowe - zabezpieczenia programowe - zabezpieczenia sprzętowe - systemy płatności Biometryczne systemy dostępu do zasobów informacyjnych Sposoby odzyskiwania utraconych danych (recovering) 1

2 BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH W systemie elektronicznym - podobnie jak w tradycyjnym oddziale banku - klient, Ŝeby uzyskać dostęp do rachunku, musi poddać się procedurze uwierzytelniania. Jego dowodem toŝsamości jest identyfikator i hasło. W celu uwierzytelnienia uŝytkownika i przeprowadzanej przez niego operacji coraz częściej wprowadzany jest jeszcze jeden próg weryfikacji: Klucz prywatny (dyskietka, pamięć flash, karta chipowa) Hasła jednorazowe Token (urządzenie elektroniczne generujące automatycznie co kilka minut określony kod liczbowy) Osoba, która chce skorzystać ze swojego konta, logując się wpisuje odczytany z tokena ciąg cyfr do okna przeglądarki. Jeśli podany kod jest zgodny z kodem generowanym przez system bankowy, rachunek zostaje udostępniony klientowi. BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH Bezpieczna komunikacja pomiędzy bankiem i klientem jest moŝliwa dzięki zastosowaniu protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), umoŝliwiającego uwierzytelnienie stron transmisji oraz zachowanie poufności danych pomiędzy komputerem klienta a bankowym serwerem. W tym celu wykorzystuje tzw. certyfikaty cyfrowe, potwierdzające, Ŝe dana osoba czy aplikacja bankowa jest rzeczywiście tą, za którą się podaje. W certyfikacie zawarty jest unikalny numer seryjny, toŝsamość urzędu certyfikacji (wystawcy certyfikatu), okres waŝności certyfikatu, identyfikator właściciela certyfikatu, klucz publiczny właściciela certyfikatu oraz podpis cyfrowy urzędu certyfikacji, potwierdzający jego autentyczność. DuŜa grupa banków prowadzi audyt elektroniczny, umoŝliwiający niezaleŝne monitorowanie i kontrolowanie poprawności wszystkich operacji przeprowadzanych za pomocą Internetu. 2

3 BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Indywidualne cechy fizyczne człowieka: linie papilarne geometria dłoni tęczówka oka siatkówka oka głos struktura układu krwionośnego (Ŝyły, tętnice) DNA BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU 3

4 BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU 4

5 BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU 5

6 BIOMETRYCZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Zastosowanie technologii biometrycznych: kontrola dostępu do pomieszczeń (dostęp fizyczny) rejestracja czasu pracy kontrola dostępu do komputerów, sieci komputerowych i zasobów komputerowych (dostęp logiczny) uwierzytelnianie osób (dokument elektroniczny) motoryzacja i kontrola dostępu do cięŝkich urządzeń Charakterystyki biologiczne są na stałe związane z osobą, unikalne i w większości niezmienne w czasie, a wykorzystanie ich eliminuje karty, kody oraz hasła SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Kontrola dostępu obejmuje mechanizmy nakładania restrykcji na dostęp do systemu lub jego części w celu ochrony znajdujących się w nim zasobów. Procedury kontroli dostępu słuŝą do nadawania lub odbierania prawa dostępu danego uŝytkownika do zasobu. Jako system kontroli dostępu naleŝy rozumieć rozwiązania: organizacyjne sprzętowe informatyczne 6

7 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Rozwiązania organizacyjne związane są z procedurami bezpieczeństwa obiektu, logistyką zarządzania ruchem osobowym wewnątrz obiektu i wynikającą z nich strukturą uprawnień uŝytkowników systemu oraz algorytmem działania poszczególnych urządzeń (grup urządzeń). SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Rozwiązania sprzętowe związane są z fizyczną architekturą systemu, rodzajami zastosowanych urządzeń weryfikujących, wykonawczych oraz wspomagających, infrastrukturą połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. 7

8 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Rozwiązania informatyczne związane są z platformą oprogramowania (software) odpowiedzialną za zarządzanie całością systemu w zakresie: samokontroli i poprawności działania wysyłania do urządzeń rozkazów wizualizacją zdarzeń systemowych wymianą informacji z innymi systemami bezpieczeństwa SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU PRZEJŚCIE KONTROLOWANE śądanie WEJŚCIA śądanie WYJŚCIA KLASA ROZPOZNANIA PROCES KLASA ROZPOZNANIA KLASA DOSTĘPU POZIOM DOSTĘPU KLASA DOSTĘPU PRZYZNANIE DOSTĘPU DECYZJA ODMOWA DOSTĘPU 8

9 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KONTROLI DOSTĘPU Klasy rozpoznania: KLASA 0 brak rozpoznania (weryfikacji) KLASA 1 informacja zapamiętana KLASA 2 identyfikator KLASA 3 biometryk KLASA 4 identyfikator + biometryka KLASA 5 identyfikator lub/i biometryka oraz informacja zapamiętana OPROGRAMOWANIE DO BUDOWY SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Język PHP, baza danych MySQL tworzenie aplikacji internetowych oraz systemów informacyjnych 9

10 PROJEKTOWANIE INTERNETOWEGO SYSTEMU Z BAZĄ WIEDZY Baza danych MySQL KAPPA Język PHP TECHNOLOGIA KLIENT SERWER Sieć lokalna z połączeniem do Internetu 10

11 PRZYKŁADOWA SIEĆ LOKALNA (LAN) System E/E/PE z wykorzystaniem sterowników PLC (programmable logic controller) SAIA PCD1 i PCD2 STACJA ROBOCZA SIEĆ LOKALNA Internet, GSM AXEDA PG5 S BUS VT 575W Stacja 1 PCD1.M110 Stacja 3 PCD2.M120 Stacja 5 PCD1.M110 Stacja 2 Stacja 4 Stacja 6 PCD1.M110 PCD1.M110 PCD1.M110 TS Pt100 (k z 3) PS I (k z 8) PS I (k z 16) D O (k z 4) P O (k z 2) TS Pt100 (k z 2) PS I (k z 8) PS I (k z 16) D O (k z 4) P O (k z 3) PS I (k z 8) P O (k z 4) 11

12 OPROGRAMOWANIE SCADA STRUKTURA KLIENT SERWER 12

13 SERWER - OPROGRAMOWANIE SCADA WRAZ Z JĘZYKIEM NARZĘDZIOWYM PLC AXEDA Supervisor - Wizcon 13

14 AXEDA Supervisor Wizcon (ustawienia sieci) AXEDA Wizcon (udostępnienie obrazu) 14

15 MAPA INTERNETU Galaktyki informacji MAPA INTERNETU PodróŜ w głębiny Internetu 15

16 SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Projekt internetowego systemu z bazą wiedzy SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON 16

17 SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Konfiguracja systemu dla jednego budynku SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Schemat pomieszczeń klasyfikacja dostępu 17

18 STRUKTURA BAZY MySQL SYSTEMU PENTAGON SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Tabela drzwi 18

19 SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Tabela grupy SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Tabela karty 19

20 SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Pracownicy grupy SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Tabela pracownicy 20

21 SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Zabezpieczenia SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Na podstawie tabeli zabezpieczenia identyfikacja nazwy drzwi 21

22 SYSTEM OCHRONY BUDYNKU PENTAGON Rozbudowane zapytanie INSTALACJA PROCESOWA 22

23 GDAŃSK STREFA NADMORSKA Stocznie, porty i nowe inwestycje: - baza kontenerowa, - rozbudowa rafinerii Port i rurociągi łączące z bazami paliw / substancji chemicznych GDAŃSK PORT DCT Ochrona obwodowa i obiektowa Zastosowanie systemów biometrycznych 23

24 PRZYKŁADOWE ŚRODKI ZABEZPIECZENIOWE W SYSTEMACH OCHRONY OBIEKTU Pierścień wewnętrzny Zabezpieczenia mechaniczne Eskorta gości Urządzenia kontroli dostępu Dostęp do dokumentów Sygnalizacja CCTV Zabezpieczenie sterowni Zapory w sieci i hasła Bezpieczne systemy sterowania i zabezpieczeń Komunikacja awaryjna Aktywa Pierścień zewnętrzny Ogrodzenie, punkty we/wy, oświetlenie Czujniki podczerwieni, monitorowanie StraŜnicy i patrole Pierścień środkowy Bramy, kołowroty, zamki w drzwiach, rolety antywłamaniowe Recepcja, kontrola identyfikatorów Kontrola przesyłek System kontroli dostępu SVA security vulnerability analysis PROCES OCENY PODATNOŚCI NA UTRATĘ INTEGRALNOŚCI I IDENTYFIKACJA ŚRODKÓW ZARADCZYCH Przegląd zasobów i wyposaŝenia Nowe zagroŝenia i zarządzanie zmianami Okresowe uaktualnianie Zestawienie aktywów i identyfikacja zagroŝeń Ocena zagroŝeń i podatności na utratę integralności Ocena ryzyka związanego z działaniami intencyjnymi Identyfikacja i szeregowanie środków zaradczych WdroŜenie i monitorowanie 24

25 PRZYKŁADOWA INFRASTRUKTURA PORTOWA port przepompownia rurociąg przepompownia baza paliw PRZYKŁADOWA INFRASTRUKTURA PORTOWA 25

26 STEROWNIK PROGRAMOWALNY PLC WIDE AREA CONTROLLER PRZYKŁADOWY SYSTEM STEROWANIA DLA OBIEKTU ROZPROSZONEGO Interfejs komunika -cyjny Podsystem przetwarzania danych [1 z 1] Interfejs komunika -cyjny PS Z PS CM PLC CM PS Z 26

27 KANAŁY KOMUNIKACYJNE CM W SYSTEMACH BPCS I ESD BPCS/ESD Kanał komunikacyjny zaprojektowany zgodnie z wymaganiami IEC BPCS/ESD biały kanał Kanał komunikacyjny zaprojektowany zgodnie z wymaganiami IEC BPCS/ESD Komunikacja pomiędzy interfejsami niespełniające wymagań bezpieczeństwa BPCS/ESD czarny kanał INTEGROWANIE SYSTEMÓW OCHRONY, STEROWANIA I ZABEZPIECZEŃ SSWiN ACC SAP Integrator systemów alarmowych Zarządzanie ochroną BPCS/DCS SIS/ESD CCTV SCADA/ Operatorzy 27

28 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INFORMACJI EAL Poziom Charakterystyka rozwiązania na danym poziomie EAL 1 przetestowany funkcjonalnie EAL 2 przetestowany strukturalnie EAL 3 przetestowany metodycznie i sprawdzony EAL 4 przetestowany, zaprojektowany i zweryfikowany metodycznie EAL 5 zaprojektowany i przetestowany pół formalnie EAL 6 przetestowany, zaprojektowany i zweryfikowany pół formalnie EAL 7 przetestowany, zaprojektowany i zweryfikowany formalnie Kryteria probabilistyczne - SIL SIL PFD avg PFH 4 [ 10-5, 10-4 ) [ 10-9, 10-8 ) 3 [ 10-4, 10-3 ) [ 10-8, 10-7 ) 2 [ 10-3, 10-2 ) [ 10-7, 10-6 ) 1 [ 10-2, 10-1 ) [ 10-6, 10-5 ) KATEGORIE ROZPROSZONYCH SYSTEMÓW SIS I BPCS I. Systemy wykorzystujące wyłącznie wewnętrzne kanały przesyłu informacji (np. sieć lokalna LAN); II. III. Systemy, w których istnieją wewnętrzne, a takŝe zewnętrzne kanały transmisji danych (infrastruktura portowa rurociągi, gazociągi); Systemy, w których wykorzystywane są wyłącznie zewnętrzne kanały transmisji danych. 28

29 ZINTEGROWANA ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO I OCHRONY INFORMACJI Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego Analiza ochrony informacji Wybór kategorii systemu (I, II lub III) fi,j Weryfikacja określonych wymagań SIL EAL Określenie wymagań poziomów SIL i EAL dla systemów kategorii I, II oraz III S yste m W ym a ga nia proje kto w e I S IL 3 E A L 2 II f 3,4 III f 3,5 IEC ISO/IEC Integracja SIL EAL f i,j ODZYSKIWANIE DANYCH RECOVERING proces przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzaniu fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych. W chwili obecnej odzyskiwanie danych stało się jedną z wielu specjalności informatyki. Wymaga wiedzy z zakresu elektroniki, robotyki, automatyki i fizyki. Średnia skuteczność odzyskiwania danych na całym świecie w najlepszych laboratoriach wynosi 76%. Utrata danych moŝe nastąpić na skutek uszkodzeń: logicznych - tzw. software'owych uszkodzeń fizycznych (hardware'owych) nośnika. 29

30 ODZYSKIWANIE DANYCH ODZYSKIWANIE DANYCH Drive Rescue jest narzędziem, które pozwala odzyskać utracone, usunięte dane z wybranego napędu. Aplikacja radzi sobie z "ratowaniem" danych, nawet gdy tablica partycji została uszkodzona oraz gdy dane znajdują się na napędzie, który został fizycznie uszkodzony. Obsługiwane systemy plików: FAT 12/16/32, stosowane w twardych dyskach, dyskietkach, Smartmedia(TM), Compact Flash(TM), Memory Stick i inne. Do odzyskania danych rekomendowany jest drugi dysk twardy. 30

31 PODPIS ELEKTRONICZNY Obecne techniki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej wymuszają na nich przejście z tradycyjnego obiegu dokumentów na ich odpowiednik elektroniczny. Aby był on w pełni funkcjonalny konieczne są narzędzia takie jak podpis elektroniczny. Zapewnia on następujące funkcje: Autentyczność - nadawca jest tym, za kogo się podaje. Integralność - wiadomość nie została zmodyfikowana w drodze do odbiorcy. Niezaprzeczalność - zapewnia, Ŝe wiadomość została podpisana przez konkretną osobę. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 31

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI DOSTĘPU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

METODY KONTROLI DOSTĘPU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ METODY KONTROLI DOSTĘPU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Sylwia WOJCIECHOWSKA-FILIPEK Streszczenie: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych umoŝliwił zupełnie nowy sposób prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI W1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI W1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKŁAD 1: WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI dr inŝ. Marcin Śliwiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Informatyki Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r.

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 45 Nr 19 z dnia 7 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi ii iseries: Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi Spis treści Część 1. Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi.................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo