Przebudowa platformy biznesowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa platformy biznesowej"

Transkrypt

1 Skonsolidowane wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku i aktualizacja strategii Przebudowa platformy biznesowej 7 maja 2010

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 2

3 Agenda Podsumowanie Wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 r. Przebudowa platformy biznesowej Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 3

4 Podsumowanie

5 Kluczowe czynniki w I kwartale + Silna baza kapitałowa 4,3 mld zł i współczynnik wypłacalności 12,86% - Niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna bezrobocie pozostaje na wysokim poziomie (współczynnik kapitału podstawowego - wzrost liczby bankructw przedsiębiorstw + Tier1-10,3%) Wysoka jakość nowych kredytów 2,4 konsumenci wydają mniej zadłużenie gospodarstw domowych + mld zł Wzrost depozytów o 19%... nowe - Wzrost odpisów na utratę wartości o 160 mln zł spowodowany niezabezpieczonymi produkty oszczędnościowe dobrze produktami konsumenckimi (z wysokim przyjęte przez rynek spadek kosztów poziomem pokrycia rezerwami, ok. 70%) + finansowania o 25% r/r Redukcja kosztów o 36 mln zł, czyli 9% r/r - Strata kwartalna netto w wysokości 54 mln zł Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 5

6 Dobra sytuacja płynnościowa i finansowanie własne papiery wartościowe 2% 29,5 mld zł zobowiązania międzybankowe 3% Finansowanie i sytuacja płynnościowa w pełni zabezpieczone 28,3 mld zł - należności od Klientów 0,5 mld zł - należności od banków środki GE 53% depozyty 42% Solidny plan finansowania z pełnym dostępem do funduszy GE Rosnący portfel depozytów współczynnik wypłacalności 1kw ,86 Skuteczne kampanie depozytowe Efektywne wykorzystywanie rozbudowanej sieci oddziałów 0,20 pp.* , Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 6 *pp. punkty procentowe

7 Porównanie 1kw.10 i 1kw.09 depozyty +19% mln zł wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy 1kw.10 1kw.09 zmiana(%) (63) 1kw kw.2010 kredyty netto -9% wynik na działalności bankowej* (3) koszty (20) wynik z tytułu pozost. przych. i kosztów oper. odpisy na utratę wartości zysk brutto (2) 249 (63) (-) 100+ (-) 1kw kw.2010 odpisy na utratę wartości zysk netto** (54) 20 (-) mln zł kw kw kw kw kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 7 * wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + dywidendy + wynik handlowy + wynik z inwestycji finansowych; ** zysk przypadający na akcjonariuszy Banku

8 Wskaźniki efektywności (%) ROE brutto 12,75 pp. ROE netto 1kw ,08-5,85 6,92 pp. 1kw ,84 6,90 kredyty / depozyty 1kw kw kw pp. 1kw CIR* 4,21 pp. kredyty / aktywa 1kw pp. 1kw ,83 70,09 65,88 marŝa 1kw ,85 1kw kw.2009 wyłączając koszty restrukturyzacji 1kw ,24 pp. 1kw , Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 8 * CIR = wskaźnik koszty/dochody; ROE brutto = zysk brutto do kapitałów własnych; ROE netto = zysk netto do kapitałów własnych; marża = wynik odsetkowy/aktywa ogółem

9 Koszty ryzyka 1 kw vs. 4 kw i 1 kw Odpisy na utratę wartości (mln zł) Kredyty z utratą wartości (% kredytów ogółem 1 ) 1 kw kw kw ,9% ,9% 10,9% -0,8% 9,2% 8,3% 5,2% 5,1% 9,0% 8,1% 8,6% 13,1% 12,5% 3,7% 3,4% 0,4% średnia rynkowa wg KNF, stan na ogółem osoby fizyczne MSP korporacje niezabezpieczony portfel kredytów konsumenckich i limitów debetowych dla MSP powodem odpisów nadal dobra kondycja portfela kredytów hipotecznych poprawa kondycji portfela kredytów dla Klientów korporacyjnych Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 9 1 kredyty i gwarancje

10 Jakość portfela kredytów zaczyna się stabilizować PLN MM Kredyty z utratą wartości* mln zł) Cash Loans 90+ Cards karty 90+0 SME MSP O/D kredyty gotówkowe Powody: spowolnienie wzrostu PKB wzrost stopy bezrobocia nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych ograniczony dostęp do kredytowania * 120 dni opóźnienia dla kredytów terminowych i 180 dni opóźnienia dla kredytów odnawialnych Działania: zaostrzenie standardów polityki kredytowej w kluczowych portfelach większe wykorzystanie informacji z BIK przy ocenie poziomu zadłużenia znaczący wzrost liczby pracowników windykacji (37% r/r) zdecydowana poprawa narzędzi windykacji i restrukturyzacji zadłużenia Wpływ: brak dalszego pogarszania się jakości portfela konsumenckich kredytów złotowych poprawa jakości portfela kredytów złotowych dla MSP nowy portfel pokazuje zdecydowaną poprawę Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 10

11 Wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku

12 Przychody 1kw.2010 vs. 1kw Wynik na działalności bankowej (a) -27 (b) (mln zł) -2,8% (a) (b) 1kw.2009 wynik odsetkowy i z tytułu opłat i prowizji zoptymalizowana taryfa opłat i prowizji niższy wynik z pozycji wymiany wynik handlowy 1kw % 3% 32% 34% 60% 63% wynik handlowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik odsetkowy i dywidendy 1kw09 1kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 12

13 Koszty 1kw.2010 vs. 1kw.2009 Koszty działania i ogólnego zarządu % 359 (mln zł) (a) (b) (c) (d) (e) % 1kw.2009 restrukturyzacja 1kw.2009 z wyłączeniem restrukturyzacji osobowe utrzymania i wynajmu budynków amortyzacja pozostałe 1kw.2010 (a) (b) (c) brak kosztów restrukturyzacji redukcja etatów netto w 2009 roku optymalizacja sieci oddziałów (d) (e) niższy poziom aktywów trwałych kampanie marketingowe Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 13

14 Struktura aktywów Kredyty -3% % 5% Aktywa (mln zł) 3% kredyty netto* korporacje i FNK** (mln zł) 84% 84% osoby fizyczne aktywa do obrotu należności od banków 11% 11% MSP depozyty/płynność pozostałe niższe aktywa w wyniku zaostrzenia polityki kredytowej nadpłynność zainwestowana w krótkoterminowe papiery wartościowe Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 14 * należności od Klientów netto ** finansowanie nieruchomości komercyjnych

15 (mln zł) Struktura pasywów % 65% 19% Depozyty 21% 21% % 62% 15% korporacje osoby fizyczne MSP Pasywa (mln zł) % zobowiązania wobec pozostałych instytucji, w tym GE depozyty* zobowiązania wobec banków własne papiery wartościowe kapitały własne pozostałe silna i stabilna baza kapitałowa znaczący wzrost bazy depozytów znaczące środki zapewnione przez spółkę-matkę, linie kredytowe GE Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 15 * zobowiązania wobec Klientów ** współczynnik wypłacalności CAR** (%) 12,66 12,86

16 Przebudowa platformy biznesowej

17 Nowa strategia Cele strategiczne Wysokiej jakości portfel kredytowy, który jest w stanie sprostać spowolnieniu gospodarczemu Skupienie się na rynkach o wysokim potencjale, na których mamy przewagę Osiągnięcie pozycji w pierwszej piątce w kartach kredytowych i kredytach gotówkowych Wszechstronna kadra menedżerska i zaangażowani pracownicy Działanie z bezkompromisową uczciwością Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 17

18 Przewidywany wzrost zysków szybszy niż bankowe przychody netto dzięki unormowaniu poziomu odpisów PLN20B % 14% 15% 6% 3% 22% -5% -5% % 11% 5% 13% 2% 9% 2% 9% 29% Corp loans Corp deposits SME loans SME deposits SF Cards P-loans Auto Mortgages Retail deposits CAGR (09-12) 33% 15% 11% 7%(* 17% 0%(* 8% 44% 10% 152% 35% (*) CAGR = średnia roczna stopa wzrostu Żródło: prognozy Banku BPH dotyczące wzrostu rynku; opinie ekspertów; raporty roczne konkurentów Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 18

19 Jesteśmy znaczącym graczem na polskim rynku Właściciel Aktywa (4 kw. 09, mld zł) Udział w rynku* (pod względem aktywów) Liczba oddziałów 1 Skarb Państwa 156,5 14,8% UniCredit Group 130,6 12,3% Commerzbank AG 81,0 7,6% 321 2) 4 ING Bank NV 59,9 5,6% AIB 54,1 5,1% Skarb Państwa 47,7 1) 4,5% 1) 27 7 Banco Comercial Portugues 44,9 4,2% KBC Bank NV 39,1 3,7% Citibank 37,6 3,5% GE Company 35,2 3,3% GETIN Holding SA 33,2 1) 3,1% 1) Nordea Bank AB 20,4 1,9% Fortis Bank SA/NV 20,3 1,9% Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 19 *tylko banki komercyjne 1) aktywa banków wg stanu na Q3 09; 2) włączając mbank i MultiBank Źródło: prognozy Banku BPH dotyczące wzrostu rynku; opinie ekspertów; raporty roczne konkurentów

20 Spadek zysku netto w ciągu ostatnich 2 lat Zysk netto (mln zł) A 09A Q1'10A Źródło: BPH IFRS Reporting Przywrócenie rentowności spodziewane w 4 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 20

21 Zróżnicowane pozycje strategiczne linii produktowych wysoka sprzedaż ratalna karty kredytowe kredyty gotówkowe konkurencyjność kredyty hipoteczne średni Klienci korp. kredyty dla MSP depozyty MSP konta osobiste/ oszczędności niska kredyty samochodowe duzi Klienci korp. niska atrakcyjność rynkowa wysoka Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 21 Źródło: prognozy Banku BPH dotyczące wzrostu rynku; opinie ekspertów; raporty roczne konkurentów

22 Jakość portfela naszym wyznacznikiem jednak ogranicza ona wielkość akcji kredytowej Zadłużenie przeterminowane 30+ dla kredytów gotówkowych obsługiwanych przez 3 miesiące (marzec 2010) Wolumen kredytów gotówkowych (mln zł*) -44% 7,5x 6,8% ,9% Poprzednie standardy polityki kredytowej Nowe standardy polityki kredytowej Potrzeba przeprojektowania oferty, dystrybucji i marketingu Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 22 * kurs 2,88

23 Strategiczne kierunki i działania Banku BPH w celu zapewnienia wzrostu Wyjście Oszczędności Wzrost/Optymalizacja Restrukturyzacja Produkty/kanały o niższej dochodowości Produkty/kanały o ograniczonym potencjale lub o niestabilnych przychodach Produkty/kanały o wyższym stopniu ryzyka Centralizacja powtarzających się wspólnych procesów Zakończenie integracji i uproszczenie platformy IT Integracja synergii wynikających z fuzji oraz wyjścia Wysokomarżowe produkty detaliczne o potwierdzonej jakości Rozwój nowych produktów i kanałów dystrybucji Dystrybucja w lokalizacjach o wysokim potencjale Większa specjalizacja i wzmocnienie roli kadry zarządzającej Skupienie się na zyskach z produktów oraz zarządzaniu ryzykiem Powołanie liderów ds. oszczędności i przebudowy Skupienie się na przywróceniu rentowności przebudowa w celu repozycjonowania dla przyszłego wzrostu Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 23

24 Wyjście: wygenerowanie środków na ponowne inwestycje 1 Wyjście Produkty i kanały sprzedaży ratalnej Terminowe i odnawialne kredyty ratalne udzielane w sieciach handlowych Kredytowanie samochodów poprzez pośredników Kredyty samochodowe udzielane przez pośredników Faza wyjścia potrwa 18 miesięcy Niewielki lub negatywny zwrot w stosunku do stałych kosztów ograniczony potencjał rynkowy ~Spójny z doświadczeniem na globalnym rynku~ Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 24

25 Redukcja kosztów: wygenerowanie środków na ponowne inwestycje 2 Oszczędności 1514 osób w związku z wyjściem z określonych linii biznesowych w okresie 2kw10-4kw11 Redukcja lokalizacji i pokrywających się oddziałów Obniżenie wskaźnika koszty/dochody z ~70% do poniżej 60% do 2012 r. ~Zgodnie z poziomem dla banków o podobnym profilu~ Lider produktywności raportujący do Prezesa skupiony na kosztach stałych Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 25

26 Wzrost/ Optymalizacja: prowadzi do strategicznego wzrostu 3 Wzrost/Optymalizacja Optymalizacja zarządzania ceną głównych produktów detalicznych Rozwój oferty dla MSP i średnich korporacji Wykorzystanie przewag konkurencyjnych i przyszły rozwój segmentów stanowiących naszą siłę napędową ~Krytyczne dla krótko- i długoterminowej zyskowności~ Rozbudowa i optymalizacja sieci oddziałów Dalsze inwestycje w bankowość internetową Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 26

27 Restrukturyzacja: Strategiczne kierunki i działania Banku BPH w celu zapewnienia wzrostu 4 Restrukturyzacja Nowe stanowiska menedżerskie raportujące do Prezesa Skuteczne zarządzanie produktami jasna odpowiedzialność Większa specjalizacja ~Silne przywództwo w całym Banku~ Wydajny i skuteczny rytm operacyjny Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 27

28 Trendy finansowe + poprawa vs. omawiany kwartał - pogorszenie vs. omawiany kwartał mln zł kredyty netto* (z wył. kredyty auto + ratalne) przychody netto ogółem odpisy na utratę wartości wskaźnik koszty/dochody (%) zysk netto 1 kw (54) 2 kw kw kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 28 *włączając kredyty samochodowe i ratalne netto malejące w całym okresie

29 Podsumowanie: powrót do trwałej rentowności Efekty repozycjonowania: rentowny i stabilny biznes organizacja bardziej skoncentrowana na celach dużo bardziej efektywny Bank stabilny i pożądany pracodawca pełne zrozumienie potrzeb Klientów Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 29

30 Suplement

31 W 1 kw tempo wzrostu PKB pozostało w okolicy 3% r/r PKB (%, r/r) Konsumpcja prywatna (%, r/r) 9 0 3,2 2,4 7,5 6,6 6,6 6,6 5,4 6,3 6,6 6,6 4,34,4 6,2 5,1 6,0 3,0 0,8 3,3 2,9 1,8 1,2 8,5 6,5 4,5 2,5 0,5 5,14,6 2,72,6 1,6 1,3 5,4 6,7 4,8 6,1 6,1 5,7 5,7 4,8 4,7 3,3 3,5 2,2 1,8 1,7 1,6 P 1Q10 3Q09 1Q09 3Q08 1Q08 3Q07 1Q07 3Q06 1Q06 3Q05 1Q05 P 1Q10 3Q09 1Q09 3Q08 1Q08 3Q07 1Q07 3Q06 1Q06 3Q05 1Q Inwestycje (%, r/r) 15,1 16,0 10,1 6,4 3,9 1,2 8,5 1Q05 3Q05 1Q06 17,3 3Q06 23,8 19,0 1Q07 16,6 15,115,6 14,5 4,5 4,0 1,0-1,6 3Q07 1Q08 3Q08-3,2 1,5-1, Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 31 Źródło: GUS, dla 1kw szacunek Biura Analiz Ekonomicznych Banku BPH 1Q09 3Q09 P 1Q10 spowolnienie dynamiki konsumpcji ze względu na negatywny wpływ trudnej sytuacji na rynku pracy na dochody gospodarstw domowych; przejściowe wyhamowanie inwestycji ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

32 Inflacja kontynuuje spadki Inflacja (%, r/r) i 1M WIBOR Kredyty dla firm i gospodarstw (%r/r, średnie kwartalne) Depozyty firm i gospodarstw (%r/r, średnie kwartalne ) Inflacja 1M WIBOR 6,2 6,3 6,4 4,8 5,2 5,6 4,1 4,3 4,6 3,8 3,6 3,6 3,6 2,1 2,4 2 3,5 4,1 4,3 4,7 3,7 3,7 3,6 3,2 3,3 3,0 1Q07 Q307 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q ,1 45,4 37,8 37,3 38,340,2 38,8 37,7 34,9 31,9 28,7 25,6 25,0 27,3 20,3 23,1 25,0 24,4 27,2 16,8 15,3 8,3 6,6-0,4 1Q07 korporacje Q307 1Q08 gospodarstwa domowe 3Q08 1Q09 3Q09-7,3 1Q , ,3 15,7 11,7 17,8 8,3 7,8 9,7 1Q07 korporacje Q307 1Q08 gospodarstwa domowe 25,4 24,2 20,8 24,9 25,1 21,0 17,3 11,3 8,7 7,0 5,7 5,0 3,2 8,1 3,6 3,0 7,0 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 Kredyty z utratą wartości (% portfela)* 19,6% 19,4% 13,6% 10,1% 6,8% 5,4% 4,6% 7,6% 8,0% Luty 2010 inflacja spadła dzięki wysokiej bazie z początku 2009 r.; dalsze spowolnienie dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych; spadek wolumenu kredytów dla firm; dalsze pogorszenie jakości portfela kredytów, głównie w segmencie kredytów konsumpcyjnych; niŝsza dynamika depozytów gospodarstw domowych; odbicie depozytów korporacyjnych - firmy korzystają na oŝywieniu gospodarczym Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 32 Źródło: GUS, NBP *Dane wg NBP, na koniec okresu

33 Kredyty w podziale na grupy produktowe marzec 2010 vs. marzec 2009 Osoby fizyczne (bez kredytów hipotecznych): 9,5 mld zł (vs. 10,0 mld zł) inne 0% (vs. 0%) kredyty gotówkowe 56% (vs. 49%) Kredyty hipoteczne: 15,7 mld zł (vs. 18,2 mld zł) inne 15% (vs. 16%) kredyty odnawialne* 16% (vs. 16%) kredyty ratalne w kartach 14% (vs. 13%) kredyty samochodowe 10% (vs. 14%) kredyty ratalne 4% (vs. 8%) MSP: 3,4 mld zł (vs. 2,9 mld zł) kredyty na budowę 21% (vs. 23%) kredyty na zakup 64% (vs. 61%) Korporacje: 1,6 mld zł (vs.1,6 mld zł) kredyty inwestycyjne 19% (vs. 23%) kredyty hipoteczne 12% (vs. 12%) inne 2% (vs. 3%) kredyty odnawialne* 40% (vs. 29%) finansowanie nieruch. 21% (vs.15%) gwarancje 7% (vs.7%) kredyty samochodowe 10% (vs. 11%) kredyty obrotowe 17% (vs. 22%) kredyty inwestycyjne 17% (vs.17%) Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 33 Na wykresach zaprezentowano dane w podziale na typy produktów oferowanych przez Bank BPH, a nie ze względu na status prawny pożyczkobiorcy, który jest brany pod uwagę w sprawozdaniu finansowym * kredyty odnawialne = limity w karcie kredytowej i w saldzie debetowym inne 1% (vs.53%) kredyty obrotowe 55% (vs.53%)

34 Portfel kredytowy według segmentów biznesu i według waluty Segmenty biznesu 31 marca 2010 (vs. 31 grudnia 2009) osoby fizyczne bez kredytów mieszk. 31,4% (vs. 32,0%) Waluty 31 marca 2010 kredyty mieszkaniowe 52,0% (vs. 52,4%) spółka powiązana organizacyjnie 0,2% (vs. 0,1%) korporacje 4,1% (vs. 3,9%) FNK* 1,2% (vs. 1,1%) MSP 11,2% (vs. 10,5%) CHF; 43,9% USD; 0,5% PLN; 52,9% EUR; 2,7% Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 34 Na wykresach zaprezentowano dane w podziale na typy produktów oferowanych przez Bank BPH, a nie ze względu na status prawny pożyczkobiorcy, który jest brany pod uwagę w sprawozdaniu finansowym * finansowanie nieruchomości komercyjnych

35 Rozwój biznesu detalicznego - portfel Kredyty detaliczne (mld zł) Depozyty detaliczne* (mld zł) 30,0 30,4 29,8 29,4-5% +6% 28,6 9,1 8,8 8,7 8,9 +10% 9,9 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 8,0 7,8 7,6 7,3 7,1 udział w rynku (%) 2,5 2,3 2,4 2,3 2,5 zapadający portfel z bardziej konserwatywną polityką przyznawania kredytów jako główny powód niewielkiego spadku portfela znaczący wzrost portfela depozytów w wyniku intensywnej kampanii marketingowej oraz istotnego przyrostu środków klientów na koncie oszczędnościowym Sezam Oszczędzam Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 35 * w tym SCD: (w bilansie Banku BPH)

36 Osoby Fizyczne - depozyty według stanu na koniec marca 10 Rachunki bieŝące* (liczba w tys.) kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 Konto oszczędnościowe (mld PLN) 3,1 efekty promocyjnej oferty i kampanii marketingowej wspierającej sprzedaż konta oszczędnościowego Sezam Oszczędzam 0,7 1,8 3,1 mld zł depozytów na koniec 1 kw tys. nowych kont oszczędnościowych dziennie w trakcie trwania kampanii marketingowej** 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 * w tym konta oszczędnościowe ** 25 stycznia marca 10 1kw.10 65,6 mln zł pozyskane w 1 kw. 10 przez Optimę Profit produkt bazujący na ubezpieczeniu wprowadzony w 4 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 36

37 Ilość aktywnych produktów kredytowych według stanu na koniec marca 10 osoby fizyczne ( 000) małe i średnie przedsiębiorstwa ( 000) , , ,1 karty kredytowe kredyty gotówkowe i samochodowe kredyty ratalne kredyty hipoteczne limit w saldzie debetowym finansowanie kredyty bieżące* inwestycyjne (w tym kredyty samochodowe i finansowanie zapasów) * w tym produkty Linii Bieżącej, limity w saldzie debetowym, karty typu charge inne Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 37

38 Rozwój biznesu detalicznego kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne (mld zł) -4% 18,2 17,3 16,5 16,3 15,7 Stan na Total PLN FX 0 udział PLN 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 13,0% 13,7% 14,4% 14,8% 1kw.10 15,0% śr. okres kredytowania** (w latach) 23,8 20,6 25,7 śr. wysokość (w tys. zł) śr. LTV 56% 44% 62% NPL (kredyty z utratą wartości) dynamika wzrostu portfela (marzec10/marzec10) 2,1% 5,4% 1,7% -13,7% -0,6% -15,6% Udziały w rynku łącznie waluty 8,6% 10,5% 8,3% 10,3% 7,9% 10,1% 7,6% 9,9% PLN 3,9% 3,7% 3,4% 3,2% 7,3%* 9,7%* 2,9%* ** długość kredytowania wynikająca z umowy * wielkość szacunkowa bazująca na raportach NBP Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 38

39 Rozwój biznesu detalicznego BPH TFI Aktywa BPH TFI (mld zł) 30% 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 wzrost aktywów o 0,9 mld zł kw./kw. w wyniki poprawy sytuacji na rynkach globalnych; druga pozycja wśród polskich TFI według gazety giełdy Parkiet ; 3,6% udział w rynku Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 39

40 Rozwój biznesu detalicznego Biuro Maklerskie Banku BPH aktywne rachunki 1kw.10 (tys.) 3,8 12% 1kw.09 3,4 przychody (mln zł) 1kw.10 14,47 65% 1kw.09 8,75 koszty (mln zł) 1kw.10 2,90 32% 1kw.09 wskaźnik 1kw.10 koszty/dochody (%) pp. 1kw.09 4,21 48 aktywa Klientów 1kw.10 (mln zł) % 1kw New institutional customers service introduced usługi dostarczane przez licencjonowanych brokerów; raporty i analizy przygotowywane przy wykorzystaniu innowacyjnej metodologii; potwierdzenia transakcji i raporty dostosowane do potrzeb Klientów; udoskonalenia w systemach IT w celu zapewnienia szybkiej realizacji zleceń. konta (tys.) 1kw.10 12,8 11% 1kw.09 11, Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 40

41 Rozwój biznesu detalicznego bankowość internetowa osoby fizyczne i MSP ( 000) 520 Bankowość internetowa % kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw kw.10 Systematyczny wzrost aktywności klientów na platformach internetowych: liczba przelewów internetowych w marcu 10: ponad 1,8 mln (wzrost o 15,1% vs. marzec 09), spośród których ponad 1 mln zostało dokonanych przez Klientów indywidualnych (wzrost o 11,3% vs. marzec 09). Prezentacja zintegrowanej oferty Połączonego Banku dzięki przyłączeniu portalu GE Money Banku do portalu Banku BPH Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 41

42 Rozwój biznesu detalicznego MSP MSP liczba aktywnych Klientów depozytowych (tys.) 74,5 8,1% 77,8 79,2 78,7 80,5 3,74 MSP - kredyty (mld zł) 8,5% 3,96 3,85 3,78 4,06 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 rozszerzenie oferty Symetrii Profit poprawa oprocentowania i wprowadzenie uproszczeń w celu pozyskania nowych Klientów depozytowych; zaawansowany proces pozyskiwania nowych Klientów wykorzystujący selektywnie zewnętrzne bazy danych; wsparcie marketingowe dla sprzedaży DealingNet (platformy walutowej on-line) - główne kanały komunikacji: Internet i bezpośredni mailing do potencjalnych Klientów z zewnętrznych baz danych; działania marketingowe skierowane do Klientów korzystających z funduszy UE publikacje internetowe dotyczące zasad pozyskiwania funduszy publicznych (pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) Dni Otwarte UE w wybranych oddziałach Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 42

43 Bankowość korporacyjna strategiczne kamienie milowe dynamiczny wzrost portfela depozytów pozwalający na efektywne kosztowo samofinansowanie się oraz właściwe zarządzanie płynnością; zdrowy portfel kredytowy z rezerwami znacznie poniżej założonego poziomu (pozytywny wpływ na wynik netto); wprowadzenie kilku nowych produktów z obszaru bankowości transakcyjnej (TransKredyt, BankConnect). wolumeny (mln zł) kredyty depozyty 31 marca średnio w 1 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 43

44 Bankowość korporacyjna udane inicjatywy biznesowe Bankowość transakcyjna/ Depozyty/ Obszar skarbu BankConnect nowy produkt Departamentu Bankowości Elektronicznej, oparty na infrastrukturze systemu BusinessNet - umożliwia automatyczne pobieranie informacji finansowych do systemów finansowo księgowych klienta bez konieczności ręcznego logowania do systemu bankowości internetowej. Produkt oparty na standardach XML ISO 20022, SOAP, XADES. TransKredyt wprowadzenie nowego produktu kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczonego cesją portfela należności, ze zmiennym limitem (jako standardowego rozwiązania dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych przelewem wierzytelności). Rachunek bieżący wolumen spot wzrósł o 55% r/r. TransKasa w 1 kw zarejestrowano ponad 924 tys. transakcji, a łączny obrót przekroczył 121 mln zł (wzrost liczby i łącznego wolumenu transakcji o 33% r/r). BusinessNet 5100 Klientów (1500 Klientów korporacyjnych, 3600 Klientów MSP). TransCollect i TransDebit wzrost średniego przychodu o 33% r/r; kampania informacyjna w systemie dotycząca zgód elektronicznych, zrealizowana z partnerem z branży telekomunikacyjnej. Korporacyjne karty płatnicze pozyskanie znaczącego Klienta z branży farmaceutycznej. 35% wzrost liczby wydanych kart korporacyjnych od początku roku Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 44

45 Pion Rynków Międzynarodowych (PRM) rozwój biznesu Przychody PRM* z działalności sprzedażowej (mln zł) 22,6 23% 27,7 23% wzrost r/r dochodu netto ze sprzedaży produktów i usług skarbowych i innych przez Pion Rynków Międzynarodowych dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych 1kw.09 1kw.10 *Przychody netto z działalności sprzedażowej Pionu Rynków Międzynarodowych w segmentach klientów detalicznych/msp i korporacyjnych są w całości prezentowane w dochodach księgowych odpowiednich segmentów. Przychody obejmują także wynik z zarządzania produktami i ryzykiem walutowym Sukces Platformy DealingNet Nagrody 1 kw.10 przyniósł dalszy rozwój bazy Klientów korzystających z unikalnych rozwiązań oferowanych w ramach internetowej platformy produktów skarbowych DealingNet. Liczba Klientów aktywnie zawierających transakcje poprzez DealingNet była w 1 kw.10 o 1100 wyższa niż przed rokiem. Ekonomiści Biura Analiz Ekonomicznych BPH zajęli 3. miejsce w rankingu analityków ekonomicznych Gazety Giełdy Parkiet podsumowującym skuteczność prognoz zmiennych makroekonomicznych w 1 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 45

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Wyniki finansowe po 3 kw. 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada 2012 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Nowa sprzedaż nabiera tempa

Nowa sprzedaż nabiera tempa Wyniki finansowe po 1. półroczu 2011 r. Nowa sprzedaż nabiera tempa 23 sierpnia 2011 23.08.2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Streszczenie zarządcze Dobre zakończenie r., częściowo w wyniku zdarzeń jednorazowych Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2011 Biuro Relacji Inwestorskich Warszawa, 12 maja 2011 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH w 2013 roku

Wyniki Banku BPH w 2013 roku Wyniki Banku BPH w 2013 roku Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 14 marca 2014 r. 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

! #$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto 1 634 26% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Nowe pozycjonowanie marki i poprawa efektywności

Nowe pozycjonowanie marki i poprawa efektywności Wyniki finansowe po 3. kwartale 2011 r. Nowe pozycjonowanie marki i poprawa efektywności 4 listopada 2011 04.11.2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. 13 sierpnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I półrocza 2015 roku Zysk netto w I półroczu:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 5 listopada 2001 r. 2 Otoczenie makroekonomiczne 3 Otoczenie makroekonomiczne Inflacja % 12 10 8 6 10,3 10,0 10,8

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012 Warszawa, 7 sierpnia 2012 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe wydarzenia ZMIANA ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Mariusz Grendowicz Prezentacja dla dziennikarzy 09 lutego 2010 r. 1 BRE Bank w 2009 1 Polacy oszczędzają w BRE Banku (480 tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo