Przebudowa platformy biznesowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa platformy biznesowej"

Transkrypt

1 Skonsolidowane wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku i aktualizacja strategii Przebudowa platformy biznesowej 7 maja 2010

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 2

3 Agenda Podsumowanie Wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 r. Przebudowa platformy biznesowej Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 3

4 Podsumowanie

5 Kluczowe czynniki w I kwartale + Silna baza kapitałowa 4,3 mld zł i współczynnik wypłacalności 12,86% - Niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna bezrobocie pozostaje na wysokim poziomie (współczynnik kapitału podstawowego - wzrost liczby bankructw przedsiębiorstw + Tier1-10,3%) Wysoka jakość nowych kredytów 2,4 konsumenci wydają mniej zadłużenie gospodarstw domowych + mld zł Wzrost depozytów o 19%... nowe - Wzrost odpisów na utratę wartości o 160 mln zł spowodowany niezabezpieczonymi produkty oszczędnościowe dobrze produktami konsumenckimi (z wysokim przyjęte przez rynek spadek kosztów poziomem pokrycia rezerwami, ok. 70%) + finansowania o 25% r/r Redukcja kosztów o 36 mln zł, czyli 9% r/r - Strata kwartalna netto w wysokości 54 mln zł Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 5

6 Dobra sytuacja płynnościowa i finansowanie własne papiery wartościowe 2% 29,5 mld zł zobowiązania międzybankowe 3% Finansowanie i sytuacja płynnościowa w pełni zabezpieczone 28,3 mld zł - należności od Klientów 0,5 mld zł - należności od banków środki GE 53% depozyty 42% Solidny plan finansowania z pełnym dostępem do funduszy GE Rosnący portfel depozytów współczynnik wypłacalności 1kw ,86 Skuteczne kampanie depozytowe Efektywne wykorzystywanie rozbudowanej sieci oddziałów 0,20 pp.* , Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 6 *pp. punkty procentowe

7 Porównanie 1kw.10 i 1kw.09 depozyty +19% mln zł wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy 1kw.10 1kw.09 zmiana(%) (63) 1kw kw.2010 kredyty netto -9% wynik na działalności bankowej* (3) koszty (20) wynik z tytułu pozost. przych. i kosztów oper. odpisy na utratę wartości zysk brutto (2) 249 (63) (-) 100+ (-) 1kw kw.2010 odpisy na utratę wartości zysk netto** (54) 20 (-) mln zł kw kw kw kw kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 7 * wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + dywidendy + wynik handlowy + wynik z inwestycji finansowych; ** zysk przypadający na akcjonariuszy Banku

8 Wskaźniki efektywności (%) ROE brutto 12,75 pp. ROE netto 1kw ,08-5,85 6,92 pp. 1kw ,84 6,90 kredyty / depozyty 1kw kw kw pp. 1kw CIR* 4,21 pp. kredyty / aktywa 1kw pp. 1kw ,83 70,09 65,88 marŝa 1kw ,85 1kw kw.2009 wyłączając koszty restrukturyzacji 1kw ,24 pp. 1kw , Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 8 * CIR = wskaźnik koszty/dochody; ROE brutto = zysk brutto do kapitałów własnych; ROE netto = zysk netto do kapitałów własnych; marża = wynik odsetkowy/aktywa ogółem

9 Koszty ryzyka 1 kw vs. 4 kw i 1 kw Odpisy na utratę wartości (mln zł) Kredyty z utratą wartości (% kredytów ogółem 1 ) 1 kw kw kw ,9% ,9% 10,9% -0,8% 9,2% 8,3% 5,2% 5,1% 9,0% 8,1% 8,6% 13,1% 12,5% 3,7% 3,4% 0,4% średnia rynkowa wg KNF, stan na ogółem osoby fizyczne MSP korporacje niezabezpieczony portfel kredytów konsumenckich i limitów debetowych dla MSP powodem odpisów nadal dobra kondycja portfela kredytów hipotecznych poprawa kondycji portfela kredytów dla Klientów korporacyjnych Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 9 1 kredyty i gwarancje

10 Jakość portfela kredytów zaczyna się stabilizować PLN MM Kredyty z utratą wartości* mln zł) Cash Loans 90+ Cards karty 90+0 SME MSP O/D kredyty gotówkowe Powody: spowolnienie wzrostu PKB wzrost stopy bezrobocia nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych ograniczony dostęp do kredytowania * 120 dni opóźnienia dla kredytów terminowych i 180 dni opóźnienia dla kredytów odnawialnych Działania: zaostrzenie standardów polityki kredytowej w kluczowych portfelach większe wykorzystanie informacji z BIK przy ocenie poziomu zadłużenia znaczący wzrost liczby pracowników windykacji (37% r/r) zdecydowana poprawa narzędzi windykacji i restrukturyzacji zadłużenia Wpływ: brak dalszego pogarszania się jakości portfela konsumenckich kredytów złotowych poprawa jakości portfela kredytów złotowych dla MSP nowy portfel pokazuje zdecydowaną poprawę Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 10

11 Wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku

12 Przychody 1kw.2010 vs. 1kw Wynik na działalności bankowej (a) -27 (b) (mln zł) -2,8% (a) (b) 1kw.2009 wynik odsetkowy i z tytułu opłat i prowizji zoptymalizowana taryfa opłat i prowizji niższy wynik z pozycji wymiany wynik handlowy 1kw % 3% 32% 34% 60% 63% wynik handlowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik odsetkowy i dywidendy 1kw09 1kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 12

13 Koszty 1kw.2010 vs. 1kw.2009 Koszty działania i ogólnego zarządu % 359 (mln zł) (a) (b) (c) (d) (e) % 1kw.2009 restrukturyzacja 1kw.2009 z wyłączeniem restrukturyzacji osobowe utrzymania i wynajmu budynków amortyzacja pozostałe 1kw.2010 (a) (b) (c) brak kosztów restrukturyzacji redukcja etatów netto w 2009 roku optymalizacja sieci oddziałów (d) (e) niższy poziom aktywów trwałych kampanie marketingowe Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 13

14 Struktura aktywów Kredyty -3% % 5% Aktywa (mln zł) 3% kredyty netto* korporacje i FNK** (mln zł) 84% 84% osoby fizyczne aktywa do obrotu należności od banków 11% 11% MSP depozyty/płynność pozostałe niższe aktywa w wyniku zaostrzenia polityki kredytowej nadpłynność zainwestowana w krótkoterminowe papiery wartościowe Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 14 * należności od Klientów netto ** finansowanie nieruchomości komercyjnych

15 (mln zł) Struktura pasywów % 65% 19% Depozyty 21% 21% % 62% 15% korporacje osoby fizyczne MSP Pasywa (mln zł) % zobowiązania wobec pozostałych instytucji, w tym GE depozyty* zobowiązania wobec banków własne papiery wartościowe kapitały własne pozostałe silna i stabilna baza kapitałowa znaczący wzrost bazy depozytów znaczące środki zapewnione przez spółkę-matkę, linie kredytowe GE Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 15 * zobowiązania wobec Klientów ** współczynnik wypłacalności CAR** (%) 12,66 12,86

16 Przebudowa platformy biznesowej

17 Nowa strategia Cele strategiczne Wysokiej jakości portfel kredytowy, który jest w stanie sprostać spowolnieniu gospodarczemu Skupienie się na rynkach o wysokim potencjale, na których mamy przewagę Osiągnięcie pozycji w pierwszej piątce w kartach kredytowych i kredytach gotówkowych Wszechstronna kadra menedżerska i zaangażowani pracownicy Działanie z bezkompromisową uczciwością Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 17

18 Przewidywany wzrost zysków szybszy niż bankowe przychody netto dzięki unormowaniu poziomu odpisów PLN20B % 14% 15% 6% 3% 22% -5% -5% % 11% 5% 13% 2% 9% 2% 9% 29% Corp loans Corp deposits SME loans SME deposits SF Cards P-loans Auto Mortgages Retail deposits CAGR (09-12) 33% 15% 11% 7%(* 17% 0%(* 8% 44% 10% 152% 35% (*) CAGR = średnia roczna stopa wzrostu Żródło: prognozy Banku BPH dotyczące wzrostu rynku; opinie ekspertów; raporty roczne konkurentów Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 18

19 Jesteśmy znaczącym graczem na polskim rynku Właściciel Aktywa (4 kw. 09, mld zł) Udział w rynku* (pod względem aktywów) Liczba oddziałów 1 Skarb Państwa 156,5 14,8% UniCredit Group 130,6 12,3% Commerzbank AG 81,0 7,6% 321 2) 4 ING Bank NV 59,9 5,6% AIB 54,1 5,1% Skarb Państwa 47,7 1) 4,5% 1) 27 7 Banco Comercial Portugues 44,9 4,2% KBC Bank NV 39,1 3,7% Citibank 37,6 3,5% GE Company 35,2 3,3% GETIN Holding SA 33,2 1) 3,1% 1) Nordea Bank AB 20,4 1,9% Fortis Bank SA/NV 20,3 1,9% Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 19 *tylko banki komercyjne 1) aktywa banków wg stanu na Q3 09; 2) włączając mbank i MultiBank Źródło: prognozy Banku BPH dotyczące wzrostu rynku; opinie ekspertów; raporty roczne konkurentów

20 Spadek zysku netto w ciągu ostatnich 2 lat Zysk netto (mln zł) A 09A Q1'10A Źródło: BPH IFRS Reporting Przywrócenie rentowności spodziewane w 4 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 20

21 Zróżnicowane pozycje strategiczne linii produktowych wysoka sprzedaż ratalna karty kredytowe kredyty gotówkowe konkurencyjność kredyty hipoteczne średni Klienci korp. kredyty dla MSP depozyty MSP konta osobiste/ oszczędności niska kredyty samochodowe duzi Klienci korp. niska atrakcyjność rynkowa wysoka Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 21 Źródło: prognozy Banku BPH dotyczące wzrostu rynku; opinie ekspertów; raporty roczne konkurentów

22 Jakość portfela naszym wyznacznikiem jednak ogranicza ona wielkość akcji kredytowej Zadłużenie przeterminowane 30+ dla kredytów gotówkowych obsługiwanych przez 3 miesiące (marzec 2010) Wolumen kredytów gotówkowych (mln zł*) -44% 7,5x 6,8% ,9% Poprzednie standardy polityki kredytowej Nowe standardy polityki kredytowej Potrzeba przeprojektowania oferty, dystrybucji i marketingu Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 22 * kurs 2,88

23 Strategiczne kierunki i działania Banku BPH w celu zapewnienia wzrostu Wyjście Oszczędności Wzrost/Optymalizacja Restrukturyzacja Produkty/kanały o niższej dochodowości Produkty/kanały o ograniczonym potencjale lub o niestabilnych przychodach Produkty/kanały o wyższym stopniu ryzyka Centralizacja powtarzających się wspólnych procesów Zakończenie integracji i uproszczenie platformy IT Integracja synergii wynikających z fuzji oraz wyjścia Wysokomarżowe produkty detaliczne o potwierdzonej jakości Rozwój nowych produktów i kanałów dystrybucji Dystrybucja w lokalizacjach o wysokim potencjale Większa specjalizacja i wzmocnienie roli kadry zarządzającej Skupienie się na zyskach z produktów oraz zarządzaniu ryzykiem Powołanie liderów ds. oszczędności i przebudowy Skupienie się na przywróceniu rentowności przebudowa w celu repozycjonowania dla przyszłego wzrostu Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 23

24 Wyjście: wygenerowanie środków na ponowne inwestycje 1 Wyjście Produkty i kanały sprzedaży ratalnej Terminowe i odnawialne kredyty ratalne udzielane w sieciach handlowych Kredytowanie samochodów poprzez pośredników Kredyty samochodowe udzielane przez pośredników Faza wyjścia potrwa 18 miesięcy Niewielki lub negatywny zwrot w stosunku do stałych kosztów ograniczony potencjał rynkowy ~Spójny z doświadczeniem na globalnym rynku~ Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 24

25 Redukcja kosztów: wygenerowanie środków na ponowne inwestycje 2 Oszczędności 1514 osób w związku z wyjściem z określonych linii biznesowych w okresie 2kw10-4kw11 Redukcja lokalizacji i pokrywających się oddziałów Obniżenie wskaźnika koszty/dochody z ~70% do poniżej 60% do 2012 r. ~Zgodnie z poziomem dla banków o podobnym profilu~ Lider produktywności raportujący do Prezesa skupiony na kosztach stałych Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 25

26 Wzrost/ Optymalizacja: prowadzi do strategicznego wzrostu 3 Wzrost/Optymalizacja Optymalizacja zarządzania ceną głównych produktów detalicznych Rozwój oferty dla MSP i średnich korporacji Wykorzystanie przewag konkurencyjnych i przyszły rozwój segmentów stanowiących naszą siłę napędową ~Krytyczne dla krótko- i długoterminowej zyskowności~ Rozbudowa i optymalizacja sieci oddziałów Dalsze inwestycje w bankowość internetową Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 26

27 Restrukturyzacja: Strategiczne kierunki i działania Banku BPH w celu zapewnienia wzrostu 4 Restrukturyzacja Nowe stanowiska menedżerskie raportujące do Prezesa Skuteczne zarządzanie produktami jasna odpowiedzialność Większa specjalizacja ~Silne przywództwo w całym Banku~ Wydajny i skuteczny rytm operacyjny Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 27

28 Trendy finansowe + poprawa vs. omawiany kwartał - pogorszenie vs. omawiany kwartał mln zł kredyty netto* (z wył. kredyty auto + ratalne) przychody netto ogółem odpisy na utratę wartości wskaźnik koszty/dochody (%) zysk netto 1 kw (54) 2 kw kw kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 28 *włączając kredyty samochodowe i ratalne netto malejące w całym okresie

29 Podsumowanie: powrót do trwałej rentowności Efekty repozycjonowania: rentowny i stabilny biznes organizacja bardziej skoncentrowana na celach dużo bardziej efektywny Bank stabilny i pożądany pracodawca pełne zrozumienie potrzeb Klientów Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 29

30 Suplement

31 W 1 kw tempo wzrostu PKB pozostało w okolicy 3% r/r PKB (%, r/r) Konsumpcja prywatna (%, r/r) 9 0 3,2 2,4 7,5 6,6 6,6 6,6 5,4 6,3 6,6 6,6 4,34,4 6,2 5,1 6,0 3,0 0,8 3,3 2,9 1,8 1,2 8,5 6,5 4,5 2,5 0,5 5,14,6 2,72,6 1,6 1,3 5,4 6,7 4,8 6,1 6,1 5,7 5,7 4,8 4,7 3,3 3,5 2,2 1,8 1,7 1,6 P 1Q10 3Q09 1Q09 3Q08 1Q08 3Q07 1Q07 3Q06 1Q06 3Q05 1Q05 P 1Q10 3Q09 1Q09 3Q08 1Q08 3Q07 1Q07 3Q06 1Q06 3Q05 1Q Inwestycje (%, r/r) 15,1 16,0 10,1 6,4 3,9 1,2 8,5 1Q05 3Q05 1Q06 17,3 3Q06 23,8 19,0 1Q07 16,6 15,115,6 14,5 4,5 4,0 1,0-1,6 3Q07 1Q08 3Q08-3,2 1,5-1, Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 31 Źródło: GUS, dla 1kw szacunek Biura Analiz Ekonomicznych Banku BPH 1Q09 3Q09 P 1Q10 spowolnienie dynamiki konsumpcji ze względu na negatywny wpływ trudnej sytuacji na rynku pracy na dochody gospodarstw domowych; przejściowe wyhamowanie inwestycji ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

32 Inflacja kontynuuje spadki Inflacja (%, r/r) i 1M WIBOR Kredyty dla firm i gospodarstw (%r/r, średnie kwartalne) Depozyty firm i gospodarstw (%r/r, średnie kwartalne ) Inflacja 1M WIBOR 6,2 6,3 6,4 4,8 5,2 5,6 4,1 4,3 4,6 3,8 3,6 3,6 3,6 2,1 2,4 2 3,5 4,1 4,3 4,7 3,7 3,7 3,6 3,2 3,3 3,0 1Q07 Q307 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q ,1 45,4 37,8 37,3 38,340,2 38,8 37,7 34,9 31,9 28,7 25,6 25,0 27,3 20,3 23,1 25,0 24,4 27,2 16,8 15,3 8,3 6,6-0,4 1Q07 korporacje Q307 1Q08 gospodarstwa domowe 3Q08 1Q09 3Q09-7,3 1Q , ,3 15,7 11,7 17,8 8,3 7,8 9,7 1Q07 korporacje Q307 1Q08 gospodarstwa domowe 25,4 24,2 20,8 24,9 25,1 21,0 17,3 11,3 8,7 7,0 5,7 5,0 3,2 8,1 3,6 3,0 7,0 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 Kredyty z utratą wartości (% portfela)* 19,6% 19,4% 13,6% 10,1% 6,8% 5,4% 4,6% 7,6% 8,0% Luty 2010 inflacja spadła dzięki wysokiej bazie z początku 2009 r.; dalsze spowolnienie dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych; spadek wolumenu kredytów dla firm; dalsze pogorszenie jakości portfela kredytów, głównie w segmencie kredytów konsumpcyjnych; niŝsza dynamika depozytów gospodarstw domowych; odbicie depozytów korporacyjnych - firmy korzystają na oŝywieniu gospodarczym Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 32 Źródło: GUS, NBP *Dane wg NBP, na koniec okresu

33 Kredyty w podziale na grupy produktowe marzec 2010 vs. marzec 2009 Osoby fizyczne (bez kredytów hipotecznych): 9,5 mld zł (vs. 10,0 mld zł) inne 0% (vs. 0%) kredyty gotówkowe 56% (vs. 49%) Kredyty hipoteczne: 15,7 mld zł (vs. 18,2 mld zł) inne 15% (vs. 16%) kredyty odnawialne* 16% (vs. 16%) kredyty ratalne w kartach 14% (vs. 13%) kredyty samochodowe 10% (vs. 14%) kredyty ratalne 4% (vs. 8%) MSP: 3,4 mld zł (vs. 2,9 mld zł) kredyty na budowę 21% (vs. 23%) kredyty na zakup 64% (vs. 61%) Korporacje: 1,6 mld zł (vs.1,6 mld zł) kredyty inwestycyjne 19% (vs. 23%) kredyty hipoteczne 12% (vs. 12%) inne 2% (vs. 3%) kredyty odnawialne* 40% (vs. 29%) finansowanie nieruch. 21% (vs.15%) gwarancje 7% (vs.7%) kredyty samochodowe 10% (vs. 11%) kredyty obrotowe 17% (vs. 22%) kredyty inwestycyjne 17% (vs.17%) Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 33 Na wykresach zaprezentowano dane w podziale na typy produktów oferowanych przez Bank BPH, a nie ze względu na status prawny pożyczkobiorcy, który jest brany pod uwagę w sprawozdaniu finansowym * kredyty odnawialne = limity w karcie kredytowej i w saldzie debetowym inne 1% (vs.53%) kredyty obrotowe 55% (vs.53%)

34 Portfel kredytowy według segmentów biznesu i według waluty Segmenty biznesu 31 marca 2010 (vs. 31 grudnia 2009) osoby fizyczne bez kredytów mieszk. 31,4% (vs. 32,0%) Waluty 31 marca 2010 kredyty mieszkaniowe 52,0% (vs. 52,4%) spółka powiązana organizacyjnie 0,2% (vs. 0,1%) korporacje 4,1% (vs. 3,9%) FNK* 1,2% (vs. 1,1%) MSP 11,2% (vs. 10,5%) CHF; 43,9% USD; 0,5% PLN; 52,9% EUR; 2,7% Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 34 Na wykresach zaprezentowano dane w podziale na typy produktów oferowanych przez Bank BPH, a nie ze względu na status prawny pożyczkobiorcy, który jest brany pod uwagę w sprawozdaniu finansowym * finansowanie nieruchomości komercyjnych

35 Rozwój biznesu detalicznego - portfel Kredyty detaliczne (mld zł) Depozyty detaliczne* (mld zł) 30,0 30,4 29,8 29,4-5% +6% 28,6 9,1 8,8 8,7 8,9 +10% 9,9 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 8,0 7,8 7,6 7,3 7,1 udział w rynku (%) 2,5 2,3 2,4 2,3 2,5 zapadający portfel z bardziej konserwatywną polityką przyznawania kredytów jako główny powód niewielkiego spadku portfela znaczący wzrost portfela depozytów w wyniku intensywnej kampanii marketingowej oraz istotnego przyrostu środków klientów na koncie oszczędnościowym Sezam Oszczędzam Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 35 * w tym SCD: (w bilansie Banku BPH)

36 Osoby Fizyczne - depozyty według stanu na koniec marca 10 Rachunki bieŝące* (liczba w tys.) kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 Konto oszczędnościowe (mld PLN) 3,1 efekty promocyjnej oferty i kampanii marketingowej wspierającej sprzedaż konta oszczędnościowego Sezam Oszczędzam 0,7 1,8 3,1 mld zł depozytów na koniec 1 kw tys. nowych kont oszczędnościowych dziennie w trakcie trwania kampanii marketingowej** 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 * w tym konta oszczędnościowe ** 25 stycznia marca 10 1kw.10 65,6 mln zł pozyskane w 1 kw. 10 przez Optimę Profit produkt bazujący na ubezpieczeniu wprowadzony w 4 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 36

37 Ilość aktywnych produktów kredytowych według stanu na koniec marca 10 osoby fizyczne ( 000) małe i średnie przedsiębiorstwa ( 000) , , ,1 karty kredytowe kredyty gotówkowe i samochodowe kredyty ratalne kredyty hipoteczne limit w saldzie debetowym finansowanie kredyty bieżące* inwestycyjne (w tym kredyty samochodowe i finansowanie zapasów) * w tym produkty Linii Bieżącej, limity w saldzie debetowym, karty typu charge inne Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 37

38 Rozwój biznesu detalicznego kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne (mld zł) -4% 18,2 17,3 16,5 16,3 15,7 Stan na Total PLN FX 0 udział PLN 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 13,0% 13,7% 14,4% 14,8% 1kw.10 15,0% śr. okres kredytowania** (w latach) 23,8 20,6 25,7 śr. wysokość (w tys. zł) śr. LTV 56% 44% 62% NPL (kredyty z utratą wartości) dynamika wzrostu portfela (marzec10/marzec10) 2,1% 5,4% 1,7% -13,7% -0,6% -15,6% Udziały w rynku łącznie waluty 8,6% 10,5% 8,3% 10,3% 7,9% 10,1% 7,6% 9,9% PLN 3,9% 3,7% 3,4% 3,2% 7,3%* 9,7%* 2,9%* ** długość kredytowania wynikająca z umowy * wielkość szacunkowa bazująca na raportach NBP Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 38

39 Rozwój biznesu detalicznego BPH TFI Aktywa BPH TFI (mld zł) 30% 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 wzrost aktywów o 0,9 mld zł kw./kw. w wyniki poprawy sytuacji na rynkach globalnych; druga pozycja wśród polskich TFI według gazety giełdy Parkiet ; 3,6% udział w rynku Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 39

40 Rozwój biznesu detalicznego Biuro Maklerskie Banku BPH aktywne rachunki 1kw.10 (tys.) 3,8 12% 1kw.09 3,4 przychody (mln zł) 1kw.10 14,47 65% 1kw.09 8,75 koszty (mln zł) 1kw.10 2,90 32% 1kw.09 wskaźnik 1kw.10 koszty/dochody (%) pp. 1kw.09 4,21 48 aktywa Klientów 1kw.10 (mln zł) % 1kw New institutional customers service introduced usługi dostarczane przez licencjonowanych brokerów; raporty i analizy przygotowywane przy wykorzystaniu innowacyjnej metodologii; potwierdzenia transakcji i raporty dostosowane do potrzeb Klientów; udoskonalenia w systemach IT w celu zapewnienia szybkiej realizacji zleceń. konta (tys.) 1kw.10 12,8 11% 1kw.09 11, Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 40

41 Rozwój biznesu detalicznego bankowość internetowa osoby fizyczne i MSP ( 000) 520 Bankowość internetowa % kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw kw.10 Systematyczny wzrost aktywności klientów na platformach internetowych: liczba przelewów internetowych w marcu 10: ponad 1,8 mln (wzrost o 15,1% vs. marzec 09), spośród których ponad 1 mln zostało dokonanych przez Klientów indywidualnych (wzrost o 11,3% vs. marzec 09). Prezentacja zintegrowanej oferty Połączonego Banku dzięki przyłączeniu portalu GE Money Banku do portalu Banku BPH Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 41

42 Rozwój biznesu detalicznego MSP MSP liczba aktywnych Klientów depozytowych (tys.) 74,5 8,1% 77,8 79,2 78,7 80,5 3,74 MSP - kredyty (mld zł) 8,5% 3,96 3,85 3,78 4,06 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 rozszerzenie oferty Symetrii Profit poprawa oprocentowania i wprowadzenie uproszczeń w celu pozyskania nowych Klientów depozytowych; zaawansowany proces pozyskiwania nowych Klientów wykorzystujący selektywnie zewnętrzne bazy danych; wsparcie marketingowe dla sprzedaży DealingNet (platformy walutowej on-line) - główne kanały komunikacji: Internet i bezpośredni mailing do potencjalnych Klientów z zewnętrznych baz danych; działania marketingowe skierowane do Klientów korzystających z funduszy UE publikacje internetowe dotyczące zasad pozyskiwania funduszy publicznych (pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) Dni Otwarte UE w wybranych oddziałach Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 42

43 Bankowość korporacyjna strategiczne kamienie milowe dynamiczny wzrost portfela depozytów pozwalający na efektywne kosztowo samofinansowanie się oraz właściwe zarządzanie płynnością; zdrowy portfel kredytowy z rezerwami znacznie poniżej założonego poziomu (pozytywny wpływ na wynik netto); wprowadzenie kilku nowych produktów z obszaru bankowości transakcyjnej (TransKredyt, BankConnect). wolumeny (mln zł) kredyty depozyty 31 marca średnio w 1 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 43

44 Bankowość korporacyjna udane inicjatywy biznesowe Bankowość transakcyjna/ Depozyty/ Obszar skarbu BankConnect nowy produkt Departamentu Bankowości Elektronicznej, oparty na infrastrukturze systemu BusinessNet - umożliwia automatyczne pobieranie informacji finansowych do systemów finansowo księgowych klienta bez konieczności ręcznego logowania do systemu bankowości internetowej. Produkt oparty na standardach XML ISO 20022, SOAP, XADES. TransKredyt wprowadzenie nowego produktu kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczonego cesją portfela należności, ze zmiennym limitem (jako standardowego rozwiązania dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych przelewem wierzytelności). Rachunek bieżący wolumen spot wzrósł o 55% r/r. TransKasa w 1 kw zarejestrowano ponad 924 tys. transakcji, a łączny obrót przekroczył 121 mln zł (wzrost liczby i łącznego wolumenu transakcji o 33% r/r). BusinessNet 5100 Klientów (1500 Klientów korporacyjnych, 3600 Klientów MSP). TransCollect i TransDebit wzrost średniego przychodu o 33% r/r; kampania informacyjna w systemie dotycząca zgód elektronicznych, zrealizowana z partnerem z branży telekomunikacyjnej. Korporacyjne karty płatnicze pozyskanie znaczącego Klienta z branży farmaceutycznej. 35% wzrost liczby wydanych kart korporacyjnych od początku roku Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 44

45 Pion Rynków Międzynarodowych (PRM) rozwój biznesu Przychody PRM* z działalności sprzedażowej (mln zł) 22,6 23% 27,7 23% wzrost r/r dochodu netto ze sprzedaży produktów i usług skarbowych i innych przez Pion Rynków Międzynarodowych dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych 1kw.09 1kw.10 *Przychody netto z działalności sprzedażowej Pionu Rynków Międzynarodowych w segmentach klientów detalicznych/msp i korporacyjnych są w całości prezentowane w dochodach księgowych odpowiednich segmentów. Przychody obejmują także wynik z zarządzania produktami i ryzykiem walutowym Sukces Platformy DealingNet Nagrody 1 kw.10 przyniósł dalszy rozwój bazy Klientów korzystających z unikalnych rozwiązań oferowanych w ramach internetowej platformy produktów skarbowych DealingNet. Liczba Klientów aktywnie zawierających transakcje poprzez DealingNet była w 1 kw.10 o 1100 wyższa niż przed rokiem. Ekonomiści Biura Analiz Ekonomicznych BPH zajęli 3. miejsce w rankingu analityków ekonomicznych Gazety Giełdy Parkiet podsumowującym skuteczność prognoz zmiennych makroekonomicznych w 1 kw Wyniki finansowe po 1 kw i aktualizacja strategii 45

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A.

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2012 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH S.A.... 3 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH... 3 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011 2010 Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK Warszawa, Marzec 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości 1 tys.

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W 2009 ROKU MARZEC 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2009 ROKU... 4 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...4 2. RYNEK PIENIĘŻNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo