KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2013 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Transport w 2013 roku - czeka nas rewolucja komunikacyjna / Marcin Hajdul 10 Technologie przewozu ładunków w transporcie wodnym śródlądowym / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki 15 Zagrożenia związane z outsourcingiem funkcji transportowych w relacjach między podmiotami gospodarczymi / Paweł Romanow 20 Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Rafał Matwiejczuk 25 Logistyka działań związanych z fazą przygotowawczą Tour de Pologne / Waldemar Parkitny, Patrycjusz Kaim 28 Nietypowe pojazdy i nietypowe przesyłki to standard w TNT / Iwo Nowak 30 UPS - wykorzystujemy różne środki transportu / Marcin Krzak 31 Systemy operacyjne kurierów miejskich wobec wyzwań ruchu wielkomiejskiego / Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 34 Możliwości ograniczenia uszkodzeń ładunków w transporcie i przeładunkach w wybranych firmach spedycyjnych / Andrzej Korzeniowski, Ryszard Cierpiszewski 37 Tabliczka znamionowa regału / Zbyszko Krojenka ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 39 Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (cz. 1) / Joanna Rut, Ewa Kulińska 41 Selektywna bramka RFID / Adam Maćkowiak, Krzysztof Sieczkarek, Józef Wojciechowski, Paweł Kaźmierczak, Adam Wojciechowski 44 Projekt POLITE dla transportu publicznego / Anna Dorna USŁUGI LOGISTYCZNE 45 Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w Polsce / Ryszard Rolbiecki 49 Organizacja międzynarodowego drogowego transportu żywych zwierząt (cz. 1) / Monika Gębska 53 Prawdziwe koszty transportu w świetle zrównoważonego rozwoju / Małgorzata Kirchner, Waldemar Burian 54 Port Hamburg - główne kierunki rozwoju w XXI w. / Justyna Michniuk 58 Gdzie inni nie mogą, tam barka dopłynie / Bartosz Guszczak 60 Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej / Anna Dorna

2 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 62 Order-to-Cash - od zamówienia do zapłaty tylko elektronicznie / Piotr Frąckowiak, Bartłomiej Wójtowicz 64 Rola globalnych identyfikatorów GS1 w realizacji procesu transportowego (cz. 1) / Agata Horzela 66 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 67 Profile kształcenia na kierunku logistyka - nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi / Beata Detyna 72 Międzynarodowa branża logistyczna wkracza w nowy rok / Tomasz Janiak 73 Stephen B. Luce - kształcenie logistyczne / Mirosław Skarżyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Wykorzystanie metod prognozowania stanu w logistyce transportu / Henryk Tylicki, Piotr Gorzelańczyk 7 Zastosowanie rachunku zdań do optymalizacji sieci logistycznych opisujących transport samochodowy / Józef Frąś, Andrzej Antoni Czajkowski

3 nr 2 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Na logistyce można zarobić / Wywiad z Magdaleną Osińską rozm. Iwo Nowak 11 Benchmarking kosztów w polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu drogowego ładunków w 2012 r. / Janusz Łacny 15 Logistyka i jej koszty / Wywiad z Grzegorzem Lichocikiem rozm. Iwo Nowak 17 Jak obniżać koszty w działalności logistycznej / Paweł Racis 18 Koszty logistyki w przedsiębiorstwie / Wywiad z Grzegorzem Dobkowskim rozm. Iwo Nowak 19 Koszty transportu w działalności przedsiębiorstw transportu drogowego / Paweł Romanow 23 Optymalizacja procesów i redukcja kosztów w logistyce przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań / Mariusz Sobótka 25 Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych / Bogdan Klepacki, Marcin Wysokiński, Sebastian Jarzębowski 28 Koszty logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle badań / Grzegorz Lichocik, Adam Sadowski 31 Logistyka zwrotna źródłem zwiększania konkurencyjności firm w łańcuchach dostaw / Anna Łupicka, Aleksander Nowak 34 Logistyka działań związanych z fazą realizacji i zakończenia wyścigu kolarskiego Tour de Pologne / Waldemar Parkitny, Patrycjusz Kaim MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 38 Hörmann Dock Control zabezpiecza rampy przeładunkowe / Iwo Nowak 40 I jak tu nie próbować (cz.1) / Zbyszko Krojenka ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 41 Koszty stosowania rozwiązań informatycznych w logistyce i transporcie / Wojciech Zalewski 45 Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (cz. 2) / Joanna Rut, Ewa Kulińska 50 Logistyczna obsługa klienta w handlu elektronicznym w świetle wyników badań empirycznych / Dagmara Zając USŁUGI LOGISTYCZNE 54 Większa flota - mniejsze koszty. Czy to możliwe? - wypowiedzi ekspertów / Iwo Nowak 56 Zewnętrzne koszty transportu - czy warto o nich rozmawiać? / Małgorzata Kirchner 58 Profesjonalne zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjno -usługowym (cz. 1) / Joanna Rut, Ewa Kulińska 59 Organizacja międzynarodowego drogowego transportu żywych zwierząt (cz. 2) / Monika Gębska NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 63 Jak obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi klienta - czyli dlaczego warto rozmawiać o jakości kodów kreskowych / Dominik Kupisz

4 65 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak 66 Rola globalnych identyfikatorów GS1 w realizacji procesu transportowego (cz. 2) / Agata Horzela EDUKACJA LOGISTYCZNA 69 Instytut Logistyki i Magazynowania na targach CeBIT 2013 / Tomasz Janiak 70 Alfred T. Mahan - rozważania o logistyce / Mirosław Skarżyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Ocena efektywności ekonomicznej elektronicznego systemu opłaty za przejazd w Polsce w latach w świetle badań ankietowych / Magdalena Osińska 6 Koszty transportu i ceny usług transportu samochodowego / Andrzej Szymonik 12 Podmioty kluczowe dla współpracy w sieci zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce / Małgorzata Gajowiak, Andżelika Libertowska Spis artykułów na płycie CD 1 Standardy logistyczne w turystyce morskiej / Cezary Gradowicz Charakterystyka logistycznego łańcucha dostaw w zakresie przepływu surowców i wyrobów gotowych w wybranych spółdzielniach mleczarskich / Jacek Jarczyński Skuteczność polskich modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw transportu drogowego towarów masowych / Sławomir Juszczyk, Jolanta Pochopień, Rafał Balina Elementy i standardy logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie / Marta Kadłubek Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020 / Witold Kasperkiewicz Transport lotniczy wobec globalizacji usług logistycznych / Anita Fajczak-Kowalska Rola biopaliw transportowych w realizacji założeń zrównoważonego transportu / Urszula Motowidlak - Uniwersytet Łódzki Uwarunkowania zmian infrastruktury logistycznej / Barbara Olbrych Transport drogowy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach / Wiesław Jan Rogalski, Sławomir Popławski Korporacje transnarodowe w gospodarce otwartej i ich znaczenie dla regionu / Beata Wieteska-Rosiak Wpływ strategii marketingowo-logistycznej nowego produktu na strategie łańcucha dostaw / Marek Sikora, Grzegorz Dzieża, Tomasz Armknecht Marketing sensoryczny w zintegrowanym zarządzaniu logistycznomarketingowym w ujęciu teoretycznym / Emilia Skowronek Logistyczna obsługa klienta w świetle badań / Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, K. Iwińska-Knop Koszty logistyczne w transporcie intermodalnym - wyniki badań / Dorota Starzyńska, Robert Walasek Zamówienia publiczne na środki transportowe a zrównoważony rozwój / Mirosław Urbanek Logistyka i magazynowanie w e commerce na przykładzie sklepu internetowego Amazon. Com / Nina Stępnicka, Paulina Wiaczek, Sławomir Sołtysiak

5 Koszty związane z zarządzaniem zapasami w przedsiębiorstwie / Zofia Szewczyk Wartość zagrożona jako miernik oceny efektywności inwestowania na rynku kapitałowym. Propozycja zastosowania w zarządzaniu logistycznym / Maria Tymińska Pożary magazynów jako element zakłócenia funkcjonowania łańcuchów dostaw / Stanisław Wieteska Wpływ zarządzania łańcuchem dostaw na funkcjonowanie przedsiębiorstwa / Krystian Wiśniewski

6 nr 3 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Wpływ infrastruktury transportu na lokalizację aktywności gospodarczej - analiza aspektów teoretycznych / Bartłomiej Gorlewski, Monika Czerwonka 12 Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w Londynie / Maria Matusiewicz 16 Logistyczne uwarunkowania dystrybucji jabłek w Polsce w aspekcie zmian zdolności przechowalniczych / Mariusz Dziwulski, Marcin Wysokiński, Sebastian Jarzębowski 19 Insourcing jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego - analiza przypadku / Adrian Tomkowiak, Adam Koliński 23 Proces zaopatrywania morskich szybów naftowych w środki materiałowo - techniczne / Andrzej Wojcieszak MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 29 Opakowania jednostkowe w przedsiębiorstwie przemysłu precyzyjnego / Magdalena Jasiewicz 33 I jak tu nie próbować (cz.2) / Zbyszko Krojenka 34 Seria 50 - nowa seria przemysłowych bram segmentowych Hermann / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 35 Źródła informacji o dostawcach wykorzystywane w procesach zakupów na rynku B2B / Maciej Urbaniak 39 Teoria Przepływów i wykorzystanie systemów ERP / Ireneusz Pilawski 42 Projekt e-codex, czyli jak elektronicznie pokonać transgraniczne problemy prawne nie tylko w biznesie - wywiad z S. Mamrotem / Iwo Nowak 43 Ryzyko zagrożeń systemów informatycznych przedsiębiorstw (cz. 1) / Joanna Rut, Paweł Dornfeld USŁUGI LOGISTYCZNE 44 Monitorowanie procesów logistycznych szpitala - przykład wykorzystania kart kontrolnych Shewhart'a / Beata Detyna, Jerzy Detyna 49 Profesjonalne zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjno -usługowym (cz. 2) / Joanna Rut, Ewa Kulińska 53 Innowacyjne rozwiązania UPS dla BYK-Gardner GmbH i ACTION SA / Iwo Nowak 55 System logistyczny a poziom obsługi klienta - na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego Polbita Sp. z o.o. / Magdalena K. Gąsowska 60 Streetscooter - ofensywa przyszłości Deutsche Post DHL / Artur Olejniczak 62 Grupy producentów rolnych jako instrument rozwoju agrologistyki na rynku owoców i warzyw / Aneta Suchoń 65 Logistyka w "kratkę" / Paweł Dornfeld NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 67 SKK SA wdraża standard GS1 w SuperDrob SA / Jakub Lewandowski, Małgorzata Jarecka

7 68 Unikalna identyfikacja pacjenta w szpitalu / Anna Gawrońska-Błaszczyk 70 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 71 Innowacyjność i logistyka w kształceniu / Wywiad z M. Antonowiczem rozm. Iwo Nowak 72 Charles C. Rogers - przedmiot nauczania "Logistyka morska" / Mirosław Skarżyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Analiza dynamiki i rytmiczności dziennych opłat drogowych w systemie ETC w Polsce / Magdalena Osińska 5 OBSOLETE INVENTORY MANAGEMENT. CASE STUDY / Sebastian Jarzębowski, Natalia Maja Bezat 10 Zarządzanie potokami drobnicy na kolei w warunkach niepełnej informacji / Tadeusz Cisowski

8 nr 4 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 40 lat kodów kreskowych GS1 - globalnego języka biznesu / Elżbieta Hałas 10 Handel już nie tylko tradycyjny-gs1 w świecie internetu i mobile / Jacek Pucher 11 Cyberataki - czy zagrażają również branży logistycznej? / Michał Ciemięga 13 Czym są "zewnętrzne koszty transportu"? / Włodzimierz Rydzkowski 15 Udział regionów Ludwigsfelde i Grossbeeren w projekcie Rail Baltica Growth Corridor jako przykład działań wspierających wykorzystanie transportu kombinowanego / Maria Matusiewicz 19 Kolejowy transport towarowy - zmierzch czy początek nowej ery / Henryk Zielaskiewicz, Iwo Nowak 22 Innowacja w łańcuchu logistycznym paliw płynnych w Polsce a konkurencyjność / Tomasz Weremij 26 Telematyka w transporcie - lekarstwo na wszystkie problemy? / Jacek Zacharski MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 29 Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce w latach / Jolanta Ratajczak, Adam Redmer 33 Tworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego ograniczenia zagrożenia od PJŁ w magazynie wysokiego składowania / Zbyszko Krojenka, Filip Nowak 35 Przyszłość składowania zapasów na przykładzie największego na świecie podziemnego magazynu SubTropolis / Żaneta Bodasińska, Monika Fluder, Mariusz Król, Augustyn Lorenc, Dariusz Wnęk 39 Talkman A700 - pionierskie rozwiązanie Vocollect / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 42 Logistyczna obsługa klienta w handlu elektronicznym w świetle wyników badań empirycznych / Dagmara Zając 46 Efekt motyla... / Dominik Kupisz 48 Jakość danych o produktach w łańcuchu dostaw a standardy GS1 / Rafał Kałuża 49 Ryzyko zagrożeń systemów informatycznych przedsiębiorstw (cz. 2) / Joanna Rut, Paweł Dornfeld 52 Polska Sieć Taxi -jeden numer na cały kraj / Iwo Nowak USŁUGI LOGISTYCZNE 53 Dlaczego warto stosować rozwiązania oparte o standardy GS1 w zakresie identyfikowalności? / Grzegorz Sokołowski 55 Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w Londynie - London Gateway / Maria Matusiewicz 57 Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących się na terenie Unii Europejskiej / Ludmiła Filina-Dawidowicz, Krzysztof Wienconek 61 Sitech Sp. z o.o. wdraża Nową Koncepcję Logistyczną / Wywiad z Beatą Kruszyńską rozm. Iwo Nowak

9 62 Traceability również u producenta opakowań / Anna Kosmacz-Chodorowska 63 Drukowanie kodów kreskowych / Zbyszko Górny NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 70 Uczestnicy systemu GS1 Polska / Magdalena Fertsch 71 Tradycje i innowacje - praktyczne rozwiązania dla ochrony zdrowia / Anna Gawrońska-Błaszczyk 73 Bezpieczny łańcuch dostaw dzięki współpracy GS1 i WCO / Agata Horzela 74 Dlaczego warto wdrażać GS1 w obszarze świeżej żywności / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 76 Logistyka "po angielsku" / Wywiad z dr. Wojciechem Piotrowiczem rozm. Tomasz Janiak 78 George de Chambray - o logistyce / Mirosław Skarżyński 79 CeMAT 2014 pod hasłem "inteligentnej logistyki" / Tomasz Janiak LOGISTYKA - NAUKA 2 Analysis of transparency in grain chain pricing / Sebastian Jarzębowski Spis artykułów na płycie CD System monitoringu stateczności wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na dużej głębokości / Łukasz Bednarek Determination of cenospheres concentration in fly ashes and choice of its acquisition method on the laboratory scale / Dariusz Bradło, Witold Żukowski Możliwość zastosowania aparatury cosmed fitmate pro w określaniu wydatku energetycznego pracowników fizycznych / Kinga Byrska Vermicomposting of biodegradable waste / Kristýna Čenrená, Tatíana Barabášová, Barbara Lyčková, Radmila Kučerová Wykorzystanie transformacji logarytmicznej do monitorowania procesu o nieznacznym rozkładzie / Magdalena Chmielińska Rewitalizacja terenów pogórniczych a rozwój małych miast - przykład Ferropolis / Sylwia Cygan Właściwości chemiczne gleb z terenów miejskich na początku sezonu wegetacyjnego / Monika Czaja, Anna Kołton, Agnieszka Baran Ograniczenia praktycznego wykorzystania klasycznych modeli sterowania zapasami / Kamil Czajka, Katarzyna Zofia Gdowska Ograniczenia praktycznego wykorzystania klasycznych modeli sterowania zapasami / Kamil Czajka, Katarzyna Zofia Gdowska Możliwości zastosowania innowacyjnego aktywatora magnetycznego w przemyśle energetycznym / Michał Ćwiąkała, Joanna Korzeniowska Bacterial response to stress induced by the Presence of Chromium / Aleksandra Dubicka-Lisowska Konkurencyjność portów włoskich w europie i w regionie Morza Śródziemnego / Ewelina Dziwisz Reologia i mikroroboty / Anna Karolina Fuksa Ocena logistyki gospodarstw rolnych Powiatu Łukowskiego / Katarzyna Gajownik Wybrane metody identyfikacji ryzyka w procesach logistycznych / Agnieszka Gaschi System klimatyzacji strumienicowej z napędem solarnym - wpływ temperatury powierzchni absorbera na sprawność układu / Bartosz Gil

10 Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego i logistyki ruchu turystycznego w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie Polany Molkówka / Maciej Gliniak Wpływ zeolitu na proces wiązaniu jonów siarczanowych w kompozytach cementowo-wapiennych / Ewelina Grabowska Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta / Mateusz Jakubiak, Małgorzata Śliwka Characteristic of atmospheric Ffluidized bed in the laboratory conditions / Dawid Jankowski, Przemysław Migas, Witold Żukowski Wykorzystanie metod statystycznych do diagnozy stanu procesu produkcyjnego / Łukasz Jankowski Efekty procesu hydratacji ogniotrwałych betonów zasadowych / Ilona Jastrzębska, Jacek Szczerba, Ryszard Prorok, Edyta Śnieżek, Dominika Madej Modelowanie przepływu powietrza przez skrzyżowanie chodnika nadścianowego ze ściana metodami CFD / Michał Karch, Waldemar Wodziak, Remigiusz Nowak Shaping of technological complexes on block facing stone quarries for conditions the Ukrainian Shield / Nina Karimbetova, Olena Remezova The influence of construction change in concrete reinforced building on vibration change perceptible by humans / Paweł Kisiel Selected aspects of dynamic analysis of reinforced concrete building located close to traffic route / Paweł Kisiel Niektóre osobliwości procesu deformacji terenów górniczych przy obecności ciężko obrywanych warstw skalnych w górotworze / Anna Kolchyk Nierównowagowe przemiany fazowe / Sebastian Kornet, Janusz Badur Poprawa logistyki i bezpieczeństwa przesyłu prądu elektrycznego w przewodach napowietrznych, poprzez zwrócenie uwagi na obróbkę cieplną oraz odporność reologiczną drutów ze stopu AlMgSi / Kinga Korzeń, Tadeusz Knych, Beata Smyrak Simulation studies on material-flow in warehouse based on probability distribution / Mariusz Kostrzewski Zastosowanie komputerowej symulacji przepływów do wyznaczania parametrów zbiornikowych skał / Paulina Krakowska, Paweł Madejski Synteza i właściwości fizykochemiczne tlenku itru domieszkowanego lantanem i neodymem / Andrzej Kruk, Tomasz Brylewski, Mariusz Mrozek, Wojciech Gawlik Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi w świetle regulacji prawa górniczego w latach / Katarzyna Kryzia Proces dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych świetle aktualnych przepisów prawa / Katarzyna Kryzia Badania strukturalne mezoporowatej krzemionki otrzymanej poprzez hydrolityczną polikondensację oktawodorooktasilseskwioksanu / Magdalena Kwaśny Analysis of the soil enzymatic activity for lands reclaimed from brown-coal STRIP mines in Stryzhivka / Olena Levytska, Irina Davydova Ekologiczne płyny do układów chłodzenia silników spalinowych / Joanna Lorens-Leżoń, Arkadiusz Leżoń Recognition of environmentally important ions / Natalia Łukasik, Ewa Wagner-Wysiecka, Véronique Hubscher-Bruder, Sylvia Michel, Maria Bocheńska

11 Innowacyjna linia technologiczna kształtowników typu geb / Agnieszka Łukowicz, Elżbieta Urbańska-Galewska Analiza konsekwencji doboru nieodpowiedniej prędkości propagacji fali elektromagnetycznej w trakcie interpretacji inżynierskich pomiarów metodą georadarową / Mikołaj Łyskowski, Ewelina Mazurek Efektywność energetyczna źródła trójgeneracyjnego na podstawie zmiany parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej / Marcin Malicki, Michał Ćwiąkała Treatment of filtrate from Pig Slurry with the use of polymer compounds / Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara Save and stable highways by non-invasive seismic monitoring / Rafał Matuła Ukrainian beer market, its trends / Yulia Melenchuk Large companies' corporate social responsibility (CSR) towards the Community in Hungary / Gabriella Molnár, Kinga Ráthonyi-Odor, Attila Borbély Zawartość fenoli w pędach Gypsophilla fastigiata pod wpływem wzrastającego stężenia jonów ołowiu / Ewa Muszyńska, Anna Kołton Badanie kolektora słonecznego - porównanie symulacji komputerowych z wynikami eksperymentu / Magdalena Nemś, Paweł Pacyga Domieszkowana tlenkiem glinu tetragonalna cyrkonia z przeznaczeniem na elektrolit stały do ogniw paliwowych typu sofc / Katarzyna Obal Symulacje MONTE CARLO fizyki rdzenia reaktora jądrowego typu PWR / Mikołaj Oettingen Rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminach Powiatu Tucholskiego i Świeckiego / Adam Piasecki Rozwój i stan gospodarki wodno - ściekowej w Bydgoszczy / Adam Piasecki Otrzymywanie i właściwości warstw a-si: H do zastosowań w fotowoltaice / Ewa Pieczyńska, Piotr Boszkowicz, Maria Jurzecka-Szymacha Rozwój krajowego sektora energetycznego w perspektywie do 2030 roku / Katarzyna Piwowarczyk-Ściebura Sytuacja dochodowa oraz materialna gospodarstw domowych w Polsce - w świetle badań GUS / Jolanta Pochopień, Joanna Rykowska Zarządzanie projektem modernizacji hali produkcyjnej - studium przypadku / Marzena Podgórska Analiza przestrzenna zmian struktury na rynku pracy absolwentów / Dominika Polko Badanie wpływu ujemnych temperatur na właściwości tribologiczne materiałów polimerowych / Anita Ptak Implementation of the next-to-leading order powheg generator into the LHCb software aimed at the searches for new physics / Bartłomiej Rachwał Strategy or innovation development methodology of the Area with mining and metal cluster / Ludmiła Rybalko, Olena Schekovich Wybrane aspekty procesu oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń i wentylacji w tunelach drogowych / Natalia Schmidt Analiza wybranych programów do modelowania procesów przepływowych, pożarów oraz ewakuacji w tunelach komunikacyjnych / Natalia Schmidt Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę oraz własności drutów ze stopu CuAg5 przeznaczonych na cele elektroenergetyczne / Eliza Sieja-Smaga, Artur Kawecki, Tadeusz Knych Użyteczność miodu w ocenie jakości środowiska: przygotowanie próbek i ilościowe oznaczenie metali / Agata Smalec, Witold Reczyński, Włodzimierz Opoka Ocena morfologii powłok PVD ze stali żaroodpornej metodą AFM / Mariola Spalik

12 Generowanie danych jądrowych metodami Monte Carlo dla deterministycznych kodów obliczeniowych / Przemysław Stanisław Stanisz Kryształy organiczno-nieorganiczne wybrane własności; przykłady zastosowań / Beata Staśkiewicz Symulacje komputerowe warunków utleniania kompozytu metal/ceramika / Mirosław Stygar, Andrzej Kruk, Tomasz Brylewski Problematyka dystrybucji danych infrastruktury informacji przestrzennej / Aleksandra Szabat-Pręcikowska O pewnej metodzie estymacji funkcji powierzchni odpowiedzi w przypadku braku obserwacji / Małgorzata Szerszunowicz Wpływ technologii produkcji sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus Syhlestris L) na wzrost w początkowej fazie rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych kopalni wapienia / Magdalena Szewczyk, Małgorzata Kacprzak Zastosowanie MedialAxisTransform w cyfrowej generalizacji kartograficznej / Stanisław Szombara Protective activity of Edta Towards betanin degradation / Dominika Szot, Anna Skopińska, Karolina Starzak, Sławomir Wybraniec Halogen light influence on stability of selected Betacyanins / Dominika Szot, Karolina Starzak, Anna Skopińska, Dorota Tuwalska, Sławomir Wybraniec Metody oceny jakości działalności marketingowej organizacji / Agata Szyran-Resiak Ocena wpływu wybranych dodatków stopowych na własności mechaniczne aluminium oraz umocnienie podczas odkształcenia / Wojciech Sciężor, Andrzej Mamala Stability of betanidin influenced by Copper Cations / Dorota Tuwalska, Karolina Starzak, Dominika Szot, Anna Skopińska, Sławomir Wybraniec Zastosowanie zmodyfikowanych kart kontrolnych Shewharta do prognozowania zmian gabarytów wyrobisk korytarzowych / Artur Ulaszek Istota mediów społecznościowych a zachowania współczesnych konsumentów / Marcin Wieczerzycki Współczesne zagrożenia i kierunki rozwoju stojące przed logistyką przedsiębiorstw / Anna Wilkosz, Marta Podobińska-Staniec Podstawy wzmożonej konwersji energii / Paweł Ziółkowski, Janusz Badur

13 nr 5 3 Wstępniak / Iwo Nowak 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Globalny rynek morskich przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny / Andrzej S. Grzelakowski 17 Transport wodny śródlądowy w obsłudze kontenerowych obrotów portów morskich / Krystyna Wojewódzka-Król 22 Logistyka morska oczami przedstawicieli przedsiębiorstw portowych / Ilona Urbanyi, Andrzej Montwiłł, Iwo Nowak 24 Gospodarka w rejonie Morza Bałtyckiego / Anna Brzozowska 27 Logistyczne determinanty przewozu surowej ropy naftowej transportem morskim (cz. 1) / Andrzej Wojcieszak 31 Rynek przewozów turystycznych w transporcie wodnym śródlądowym / Ryszard Rolbiecki, Krystyna Wojewódzka-Król 37 Zachęty dla rozwoju transportu intermodalnego w Europie Środkowej / Piotr Nowak, Marcin Foltyński 39 Organizacja logistyki humanitarnej na przykładzie Syrii / Sylwia Ambroziak, Paulina Kania MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 42 Wyznaczanie poziomu informacyjnego dla odnawiania zapasu w warunkach nieciągłego przeglądu jego stanu / Stanisław Krzyżaniak 46 "Warehouse Management System - analiza wdrożenia" / Wywiad z Jerzym Majewskim rozm. Iwo Nowak 47 Warehouse Management System MaGS1 -Analiza wdrożenia - na płycie CD / Jerzy Majewski ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 48 Logistyczne eusługi dla powiązań kooperacyjnych firm sektora MSP / Marcin Hajdul, Piotr Nowak 51 Zastosowanie przetwarzania w chmurze obliczeniowej w nowoczesnych systemach wspomagających projektowanie centrów dystrybucyjnych / Paweł Kossakowski USŁUGI LOGISTYCZNE 56 Największy kontenerowiec świata zawinął do Gdańska / Iwo Nowak, Artur Olejniczak 58 Prawne zasady transportu zwierząt oraz produktów rybołówstwa drogą wodną / Aneta Suchoń 62 Terminale kontenerowe w sektorze transportu morskiego - przykład BCT / Anna Brzozowska 66 Jednostki pływające wykorzystywane w obsłudze turystycznej na Wiśle w Krakowie / Waldemar Parkitny 71 Systemy funkcjonowania transportu żywności w aspekcie regulacji prawnych / Małgorzata Baryła-Paśnik, Wiesław Piekarski, Agnieszka Dudziak 75 Produkt logistyczny Legnicy, a rozwój miasta / Dariusz Zawada, Michał Kuriata

14 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 79 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak 80 Traceability w ochronie zdrowia, w tym w farmacji / Anna Kosmacz- Chodorowska 82 GS1 wraz z WCO na straży autentyczności produktów / Agata Horzela EDUKACJA LOGISTYCZNA 84 Wojna secesyjna - aspekty logistyczne / Mirosław Skarżyński 85 ILiM w Deutsche Post DHL Innovation Center / Artur Olejniczak LOGISTYKA - NAUKA 2 Process mapping as an introduction to the modeling of the transport system in manufacturing companies / Paweł Romanow, Joanna Lewandowska 7 Artykuły na płytach CD (str ) Spis artykułów na płycie CD 1 Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego przedsiębiorstwa / Antos Łukasz, Antos Kamila Zarządzanie jakością. Możliwości wykorzystania paliwa o obniżonej jakości / Białka Zygmunt Miejsce podatności ładunku w koncepcji logistycznej sprawności produktu / Bielecki Maciej Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi / Bojanowska Agnieszka Transport lotniczy typu cargo w Polsce - ryzyko i bariery rozwoju / Cabel Roger, Stasiuk Anna K. Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Daroń Marta, Górska Monika Analiza gospodarki magazynowej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie śląskim / Daroń Marta, Nowakowska Aleksandra Rozwój infrastruktury transportu drogowego w Federacji Rosyjskiej / Demjaniuk Regina Logisfiklösungen für die Bereitstellung von Paludikulturbiomassen / Dettmann Sebastian, Kanswohl Norbert, Fras Jozef, Schlegel Mathias Zastosowanie wskaźników tempa zmian oraz sezonowości w analizie dynamiki procesów logistycznych w usługach medycznych / Detyna Beata, Detyna Jerzy Przemiany jakościowe w obsłudze klienta na rynku TSL / Długosz Jan Przedsiębiorstwa TSL w logistycznej obsłudze klienta - analiza / Dyczkowska Joanna Edukacja logistyczna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na przykładzie Wirtualnych Laboratoriów / Fajfer Paweł Wpływ logistyki na konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa / Godzisz Angelika, Ścibisz Aleksandra Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Górska Monika, Daroń Marta Funkcjonowanie systemów informacyjnych i informatycznych stosowanych przez uczestników kanałów dystrybucji węgla / Grabowska Jadwiga Klasyfikacja zapasu części zamiennych / Grondys Katarzyna Rozwój komodalnych korytarzy transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia przypadków / Grzybowski Marek

15 Uwarunkowania stosowania paliw i energii w krajowych systemach logistycznych / Jedynak Zdzisław Wpływ wykorzystania systemów elektronicznej wymiany danych w portach na usprawnienie obsługi agencyjnej statków / Kaup Magdalena, Chmielewska-Przybysz Maja Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych / Klimek Hanna, Dąbrowski Janusz Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa / Kolińska Karolina, Doliński Dawid Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) jako element infrastruktury logistycznej / Kowalczyk Marta, Nartowska Agnieszka Architecture of the Logistics Network in the Distribution of Non-parametric / Kowalska-Napora Ewa Tajemniczy klient w polskim sklepie internetowym / Kraska Marcin Zarządzanie łańcuchami dostaw w transporcie intermodalnym / Krawczyk Tomasz Determinanty bezpieczeństwa przewozów kontenerowych / Książkiewicz Dorota Klient - element procesu logistycznego / Kumańska Weronika, Michalska Patrycja Znaczenie dostawcy w łańcuchu logistycznym / Lewandowska Joanna Przyczyny i miejsca powstawania strat w łańcuchach dostaw / Lewandowska Justyna, Januszewski Filip Efektywność międzynarodowych centrów serwisowych dystrybucji jako elementów zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstw / Lis Marcin Integracja łańcucha dostaw jako element zwiększający efektywność planowania produkcji / Malak Martyna, Adamczak Michał, Domański Roman, Cyplik Piotr Badanie regałów oferowanych na polskim rynku pod kątem spełniania wymagań normy PN-EN 15620:2010 / Niemczyk Aleksander Zakres wykorzystania outsourcingu logistycznego w przedsiębiorstwach / Pieniak-Lendzion Krystyna, Marcysiak Adam, Michalak Monika Metody planowania tras pojazdów AGV / Nieoczym Aleksander Znaczenie systemu zarządzania jakością w nowoczesnym przedsiębiorstwie logistycznym / Olkiewicz Marcin Koncepcje zarządzania siecią przedsiębiorstw / Pierański Bartłomiej Wielokryterialna ocena efektywności realizacji projektów logistycznych bazująca na Strategicznej Karcie Wyników i Teorii Zbiorów Rozmytych / Pisz Iwona Herausforderungen der Baustellenlogistik von Groβbauvorhaben / Riedel Guido Determinanty rozwoju przewozów kontenerowych na tle uwarunkowań infrastrukturalnych i organizacyjnych w Polsce / Romanow Paweł System informatyczny wspomagający zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie / Rut Joanna, Miłaszewicz Barbara Giełdy transportowe w funkcjonowaniu firm z sektora TSL / Strojny Szymon Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP / Szkoda Maciej Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwach logistycznych / Szulce Halina Benchmarking w controllingu logistyki - wnioski z kwerendy źródeł / Szydełko Magdalena

16 Ryzyko w transporcie wodnym śródlądowym na przykładzie przedsiębiorstw polskich oraz niemieckich / Tyc Tomasz Paweł The role of the international management standards and operational improvement tools to build relationships with suppliers / Urbaniak Maciej Rozwój dostawców w modelach portfolio relacji dostawca-nabywca / Wieteska Grażyna Zastosowanie metod matematycznych do podjęcia decyzji gospodarczych / Worobjow Leonid, Panfiorova Aleksandra Rola logistyki w podejmowaniu decyzji zakupowych w handlu elektronicznym w świetle wyników badań własnych / Zając Dagmara Wybór i ocena dostawców na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego / Zieliński Konrad Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością / Zimon Dominik Nowoczesne technologie przetwarzania informacji w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwie - możliwości i zagrożenia / Zioło Katarzyna Decyzje logistyczne w sektorze MSP - wyniki badań / Zawada Krzysztof Spis artykułów na płycie CD 2 Ku inteligentnej e-logistyce / Adamczewski Piotr Centre of informatization in rail transport, project of three Organizations / Balog Michał, Straka Martin, Žofia Šimeková Łańcuchy dostaw z perspektywy klienta. Kluczowe czynniki architektury: elastyczność - odporność - innowacyjność / Bąkowska-Morawska Urszula The use of a database to visualise the sequence of Leon Methods implementation steps in Job-shop production / Bednár R., Horňáková N., Vidová H. Information portal and database of scientific research centres of corporate social responsibility / Božiková Lucia, Sakál Peter, Witkowski Krzysztof Metody oceny ekoefektywności w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Burchart- Korol Dorota, Czaplicka-Kolarz Krystyna, Witkowski Krzysztof Driving school managing application / Busłowska Eugenia, Tomczuk Monika The use of information systems in the development of interorganizational relationships / Danielak Wiesław Zastosowanie systemów informacji geograficznej do wizualizacji danych regionalnych w obszarze transport i logistyka / Górniak Joanna Nieklasyczne podejście ewolucyjne do problemu szeregowania zadań w systemach produkcyjnych / Jardzioch Andrzej, Skobiej Bartosz Wykorzystanie systemów ekspertowych we wspomaganiu decyzji logistycznych na przykładzie systemu KLSS / Kauf Sabina, Kot Sara System informacji logistycznej w służbach ratowniczych. Studium przypadku Londyńskiego Centrum Operacyjnego / Kiba-Janiak Maja, Witkowski Krzysztof Możliwości zastosowania wskaźników logistycznych z punktu widzenia ratingów kredytowych / Kluge Paul Dieter E-usługa dobrym rozwiązaniem dla klienta usług logistycznych / Kozerska Monika Wspomaganie sterowania przepływami materiałowymi w sieciowych łańcuchach dostaw - zakłócenia i odporność / Kramarz Włodzimierz, Kramarz Marzena Wspomaganie procesów logistycznych w systemach zintegrowanego zarządzania / Kruczek Mariusz, Żebrucki Zbigniew

17 Supporting decision making process through effective operating business intelligence tools / Kulińska Ewa, Rut Joanna Przepływy strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa / Kużdowicz Paweł, Relich Marcin, Kużdowicz Dorota Optymalizacja wykorzystania zasobów nieodnawialnych w projektach logistycznych / Łapuńka Iwona, Pisz Iwona Monitorowanie wywozu odpadów w technologii RFID / Nikiel Sławomir, Doligalski Michał, Włodarczyk Mirosław, Bandrowski Bartosz Wyzwania inteligentnego zarządzania transportem w polskich miastach / Nowicka Katarzyna Wizerunek przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim / Perzyńska Agnieszka Systemy transportowe wspomagające realizację projektów logistycznych w branży transport - spedycja - logistyka / Pisz Iwona, Łapuńka Iwona The use of an ERP system for new product development: a logistic perspective / Relich Marcin, Kużdowicz Paweł, Ważna Lilianna An IT solution for supporting Production Order Planning in make-to-order systems of SME's / Saniuk Anna, Cagáňová Dagmar, Čambál Miloš Komputerowo wspomagane planowanie przepływu produkcji zleceń w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Saniuk Sebastian, Saniuk Anna Sieci IT w integracji łańcucha dostaw / Sikora Marek, Dzieża Grzegorz Prosument na współczesnym rynku a logistyka / Śnihur Janusz Aspekty logistyczne organizacji wydarzeń kulturalnych / Wasilewski Wiesław Logistyczny system informacyjny w przedsiębiorstwie / Witkowski Krzysztof, Perzyńska Agnieszka Analiza kosztów transportu drogowego / Witkowski Krzysztof, Tanona Klaudia

18 nr 6 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Logistyka zwrotna - dylematy związane z celami / Adam Sadowski, Jacek Szołtysek 12 Zarządzanie zwrotami (return management) w łańcuchu dostaw / Anna Maria Jeszka 15 Modele symulacyjne w systemach logistyki zwrotnej / Piotr Januszewski 18 Zbieranie, transport i magazynowanie odpadów jako elementy systemu logistycznego gospodarowania odpadami - zagadnienia prawne / Aneta Suchoń 21 Samosterowanie jako początek nowego trendu w logistyce (cz. 1) / Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak 26 Dachser na ścieżce wzrostu / Tomasz Janiak, Artur Olejniczak 28 Zarządzanie zapasami w sektorze paliw płynnych w Polsce metodą na wzrost poziomu konkurencyjności / Tomasz Weremij 34 Logistyczne determinanty przewozu surowej ropy naftowej transportem morskim (cz. 2) / Andrzej Wojcieszak 39 Istota i ewolucja struktur organizacyjnych na potrzeby logistyki w sądownictwie powszechnym / Monika Odlanicka-Poczobutt 42 O potrzebie wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu WOPR (cz. 1) / Jacek Szołtysek, Damian Lis 44 Zapomniana metoda szansą na poprawę konkurencyjności firmy (cz. 1) / Barbara Galińska, Sebastian Skórka MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 45 Magazyny tymczasowe / Iwo Nowak 47 Flexitank - "płynny" kontener DHL Global Forwarding / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 48 Systemy ERP wsparciem dla firm nie tylko w okresie kryzysu / Wywiad z Pawiem Kużdowiczem, rozm. Iwo Nowak 50 Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych / Anna Kosmacz-Chodorowska, Tadeusz Rudnicki USŁUGI LOGISTYCZNE 52 Poznań zagłębiem usług logistycznych / Henryk Zielaskiewicz, Iwo Nowak 57 "Odbiór w punkcie" - wsparcie logistyki firm na rynku e-commerce / Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak 61 Ekologistyka w organizacji masowych imprez sportowych / Rajmund Zuryński 65 Wielkość i obsługa dostaw ropy naftowej na obszarze Polski / Katarzyna Wąsowska, Radosław Korneć 70 Najważniejsze porty transportu morskiego i śródlądowego w Niemczech i Polsce / Anna Brzozowska, Tomasz Lis 74 Coroczny "mikołajowy" szczyt pączkowy w krajowej branży KEP / Arkadiusz Kawa

19 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 76 Szczęśliwa trzynastka / Jakub Lewandowski 79 Autentykacja produktowa - rozwiązania w walce z podróbkami / Grzegorz Sokołowski 82 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA lat minęło... Niemiecki Kongres Logistyczny / Tomasz Janiak 84 Internetowe centrum rozwoju kompetencji logistyków / Iwo Nowak 85 Carl T. Vogelgesang - definicja logistyki / Mirosław Skarżyński LOGISTYKA - NAUKA Artykuły naukowe na płycie CD 1 (str ) Artykuły naukowe na płycie CD 2 (str ) Artykuły naukowe na płycie CD 3 (str ) Spis artykułów na płycie CD 1 Fuzja pomiarów nawigacyjnych GPS/INS/DR / Banachowicz Andrzej, Banachowicz Grzegorz Sprawność systemu produkcyjnego w kontekście zarządzania ciągłością działania / Berlińska Justyna Zwiększenie efektywności pracy maszyn i urządzeń dzięki zastosowaniu Total Productive Maintename / Berlińska Justyna Modelowanie logistycznych sytuacji decyzyjnych w konwencji zadań programowania matematycznego / Berliński Artur Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego / Bernacki Dariusz Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym Sił Zbrojnych / Borucka Anna Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu Obrony Narodowej jako kluczowy element strategii informatyzacji w Siłach Zbrojnych / Borucka Anna Zrównoważony rozwój w jednostkach administracji publicznej w kontekście działań logistycznych / Brdulak Anna Metody zabezpieczania logistycznych baz danych / Busłowska Eugenia Czynnik ludzki a poziom bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych / Compa Tadeusz, Jarosław Kozuba, Jan Pila Obsługa statków powietrznych w porcie lotniczym / Compa Tadeusz Działalność organizacji humanitarnych w systemie logistyki humanitarnej / Drewek Wojciech System monitorowania i powiadamiania o wypadkach drogowych / Drewek Wojciech Rozwój Funkcji Logistycznych w Porcie Goteborg / Dudek Kamila Transport towarów niebezpiecznych drogą morską / Fajczak-Kowalska Anita System zabezpieczenia logistycznego Wielonarodowych Sił Morskich NATO / Ficoń Krzysztof Zastosowanie zbiorów rozmytych do określenia bezpiecznej prędkości podróżnej pasażerskiego statku morskiego / Ficoń Krzysztof Efektywny transport morski a współczesne potrzeby przedsiębiorstw - aspekt zaopatrzenia z rynków niskokosztowych / Gradowicz Cezary

20 Marine accidents - problems of education and training system / Grządziela Andrzej Współcześni piraci - problemy bezpieczeństwa i ekonomii transportu morskiego / Grządziela Andrzej Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju systemu logistycznego w UE / Grzelakowski Andrzej S. BALT-ORIENT - nowy korytarz transportowy w Europie środkowej / Grzybowski Marek Analiza potencjału turystycznego regionów na obszarze korytarza transportowego / Hącia Ewa Parametry silników zespołów prądotwórczych przy dynamicznych zmianach obciążenia / Herdzik Jerzy Raportowanie i analiza raportów zdarzeń wypadkowych ze statków z systemami dynamicznego pozycjonowania / Herdzik Jerzy Gestor w procesie logistycznego zabezpieczenia okrętów MW RP / Janik Janusz, Kozłowski Dariusz, Kupiński Jerzy Zabezpieczenie logistyczne sił przeciwminowych w trakcie realizacji zadań przez siły ekspedycyjne / Janik Janusz, Kozłowski Dariusz, Kupiński Jerzy Ocena ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem / Jarysz-Kamińska Eliza Ocena ryzyka w transporcie morskim / Jarysz-Kamińska Eliza Architektura łańcucha dostaw w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Juszczak-Szumacher Grażyna, Żurak-Owczarek Cecylia Tendencje rozwojowe opakowań ładunków niebezpiecznych / Kaup Magdalena, Filina-Dawidowicz Ludmiła, Miśkowiec Bożena Znaczenie żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach transportowych / Kaup Magdalena, Filina-Dawidowicz Ludmiła Diagnozowanie ryzyka na przykładzie wyższej uczelni technicznej / Kłos Ryszard Efekty zastosowania systemu informacji Schengen /SIS/ w osobowym transporcie międzynarodowym / Kopczewski Marian, Tobolski Marek, Nowicka Kinga Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych / Kopczewski Marian, Tobolski Marek, Pasek Dorota Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesie transportu / Kulińska Ewa Analiza zmian efektywności portów morskich w związku z zapleczem lądowym / Lewandowski Krzysztof Czy możliwy jest powrót statków pod biało - czerwoną banderę? / Makowski Andrzej Bezpieczeństwo transportu i połowu ryb w oficjalnych i nieoficjalnych rejonach zatopienia amunicji chemicznej w Morzu Bałtyckim - wnioski z identyfikacji obiektów podwodnych za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego / Michalak Jarosław, Fabisiak Jacek, Paczek Bartłomiej, Bełdowski Jacek Wpływ lokalizacji "suchych portów" na efektywność realizacji usług logistycznych przez tzw.: "Centrum Logistyczne Rejonu Trójmiasta" / Morawski Marian Analiza infrastruktury punktowej transportu morskiego w Polsce / Motowidlak Urszula Logistyczne aspekty bezpieczeństwa eksploatacji kutrów torpedowych projektu 183 w PMW / Neubauer Tomasz, Nowakowski Krzysztof, Pietkiewicz Iwona Bezpieczeństwo polskich portów jachtowych i marin wybrzeża zachodniego / Nowakowski Krzysztof, Neubauer Tomasz, Komorowski Antoni F.

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA LOGISTYCZNA WSL FORUM 2013 Poznań, 10 maja 2013

V MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA LOGISTYCZNA WSL FORUM 2013 Poznań, 10 maja 2013 2013 PROGRAM KONFERENCJI 9.30 Otwarcie konferencji - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c. 9.40 10.45 Sesja plenarna I prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 383 Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki Redaktorzy naukowi Jarosław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej BIZNES PLAN Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej InnoCo Sp. z o.o. Styczeń 2011 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 1. Strategia...4 1.1. Misja...4 1.2. Wizja...4 1.3. Cele...4 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- WSTĘPNA AGENDA Sesja inauguracyjna 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu 10.10-12.45 Europa 2020 Nowe

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo