Cloud Computing Co to jest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cloud Computing Co to jest"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Cloud Computing Co to jest Jarosław Łagowski IBM Polska Abstrakt. Cloud Computing jest terminem, który jest aktualnie modny, chętnie używany, a nie dla wszystkich zrozumiały. Cloud Computing jest modelem korzystania i dostarczania zasobów IT jako usług. Podejście CC przecina się i mocno wiąże z tematami poruszanymi przeze mnie na poprzednich konferencjach, to jest: ITIL em i SOA. Podobnie jak ITIL i SOA, termin Cloud Computing w sposób ogólny, określa swego rodzaju filozofię realizacji usług IT a nie określoną technologię. Interpretacja tej filozofii może się nieco różnić w zależności od firmy, czy wręcz osób realizujących. Celem referatu jest przybliżenie uczestnikom konferencji podstawowych pojęć związanych z Cloud Computing w ujęciu zgodnym z korporacyjnym doświadczeniem autora. Informacja o autorze. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. IBM Certified Specialist, ITIL v3 Expert. Firma: IBM Global Technology Services, stanowisko: Senior IT Specialist, obszary działalności: Bazy Danych, Disaster Recovery, ITIL, SOA Governance.

2

3 Co to jest Cloud Computing Co to jest Cloud Computing? Czy przetwarzanie w chmurze jest czymś nowym? Jako termin tak, jako koncepcja nie. Otóż koncepcyjne, Cloud Computing oznacza, że IT traktowane jest przez Odbiorcę jako kolejne medium, obok elektryczności, czy gazu. Moce IT, czy usługi IT, z punktu widzenia Odbiorcy: występują w środowisku naturalnym biznesu ( w przyrodzie, bądź w chmurze ) są dostępne wszędzie tam, gdzie potrzeba ( chmura jest zawsze w zasięgu), nie interesuje nas proces i zasoby wytwórcze (nie widać, co się dzieje w chmurze ), odbiór następuje poprzez standardowe mechanizmy (różne chmury ten sam deszcz ) Sam termin Cloud Computing (w skrócie: CC) i systematyka z nim związana powstały stosunkowo niedawno i starają się, po pierwsze: opisać to, co de-facto już działa, po drugie: uporządkować i wytyczyć kierunek rozwoju (tutaj widać analogię np. do ITIL a) Definicje Rys. 1. Cloud Computing Nie ma jednej, kanonicznej definicji Cloud Computing. Poniżej zacytuję kilka propozycji. Nie należy ich traktować, jako konkurencyjne, ale raczej, jako uzupełniające się nawzajem. IBM Cloud Computing is a new (?*) consumption model and style of computing in which business processes, applications, data, and IT resources are provided as services to users. Cloud Computing jest nowym (?*) modelem wykorzystania (IT) i stylem przetwarzania, w którym procesy biznesowe, aplikacje, dane i zasoby IT są dostarczane do użytkowników w formie usług. * znak zapytania pochodzi od autora; pojęcie nowy jest pojęciem względnym; za rok czy dwa CC nie będzie niczym nowym

4 146 Jarosław Łagowski Polska Wikipedia Cloud Computing (ang. "przetwarzanie w chmurze, chmury obliczeniowe") - model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne* organizacje. * Dostawca i Odbiorca CC jak najbardziej może działać w ramach jednej firmy; być może autor definicji miał na myśli organizacje, jako jednostki funkcjonalne; wtedy np. Dział IT będąc Dostawca jest inną organizacją niż Dział HR mimo działania w ramach jednej firmy Wikipedia Cloud computing is Internet-based* computing, whereby shared resources, software, and information are provided to computers** and other devices on demand, like the electricity grid. Cloud Computing jest rodzajem przetwarzania opartym na Internecie*, gdzie współdzielone zasoby, oprogramowanie i informacja są dostarczane do komputerów** i innych urządzeń, na żądanie, jak elektryczność. * być może należałoby przetłumaczyć ten zwrot, jako wzorowany na Internecie ; w praktyce CC może być realizowany wewnątrz sieci firmowych w ramach Intranetu, czy na niższym poziomie, po prostu w sieci LAN ** zasadniczo chodzi o stacje robocze użytkowników końcowych Na koniec, przypuszczalnie pierwsze użycie terminu Cloud Computing Prof. Kenneth Chellapa, 1997 Dallas: Cloud Computing - a computing paradigm where the boundaries of computing will be determined by economic rationale rather than technical limits Cloud Computing paradygmat przetwarzania, mówiący o tym, że granice przetwarzania będą wynikać z uzasadnienia ekonomicznego a nie z ograniczeń technicznych Być może, profesor bujał w obłokach stąd użycie zwrotu Cloud Computing ;-) Inne wyjaśnienie, skąd wzięło się określenie chmury znajdziemy w Wikipedii: The actual term "cloud" borrows from telephony in that telecommunications companies, who until the 1990s primarily offered dedicated point-to-point data circuits, began offering Virtual Private Network (VPN) services with comparable quality of service but at a much lower cost. By switching traffic to balance utilization as they saw fit they were able to utilise their overall network bandwidth more effectively. The cloud symbol was used to denote the demarcation point between that which was the responsibility of the provider from that of the user. Cloud computing extends this boundary to cover servers as well as the network infrastructure. Tłumaczenie: Termin chmura został zapożyczony z telekomunikacji. Firmy telekomunikacyjne, oferujące uprzednio połączenia punt-do-punktu, zaczęły w latach 90tych udostępniać usługi Virtual Private Networks. VPN y oferowały porównywalną jakość przy znacznie niższym koszcie. Jednocześnie, takie rozwiązanie pozwoliło bardziej równomiernie i pełniej wykorzystać całą przepustowość sieci. Symbol chmurki został użyty do oznaczenia podziału odpowiedzialności pomiędzy dostawcą i użytkownikiem. Cloud Computing poszerza zakres pokrywając zarówno serwery jak i infrastrukturę sieciową. Czyli, chmurka stała się symbolem oznaczającym dla Odbiorcy: to, co dzieje się w środku, nie jest dla ciebie istotne; istotne jest to, co wychodzi na zewnątrz i jest przez ciebie odbierane.

5 Co to jest Cloud Computing Przykłady Cloud Computing dzieje się już teraz niezależnie od tego, czy Dostawca i Odbiorca są świadomi tej koncepcji. Poniżej, kilka przykładów CC dosyć powszechnie spotykanych dzisiaj. Poczta elektroniczna Darmowe konta są dobrym przykładem CC. Użytkownika interesuje pojemność skrzynki a nie parametry serwera i oprogramowania wykorzystywanego przez Dostawcę. Dostęp do usługi jest możliwy poprzez standardowe programy pocztowe, przeglądarki i telefony komórkowe. Portale do publikacji mediów Portale takie jak YouTube, czy Picassa są przykładem przestrzeni dyskowej do składowania zdjęć, muzyki i filmów oraz standardowego sposobu ich prezentacji. Użytkownik ma dostęp do swoich archiwów wszędzie tak, gdzie jest Internet. Użytkownik dostaje do dyspozycji standardowe mechanizmy udostępniania i zarządzania swoimi plikami. Wirtualne stacje robocze Stara idea Network Computing nadal żyje! Pracownik za pomocą karty loguje się na dowolnej stacji roboczej (najlepiej: encecie, a nie PeCecie) i otrzymuje swoje biurowe środowisko pracy, podczas, gdy de-facto oprogramowanie, dyski, RAM i CPU to maszyna wirtualna działająca na serwerze. Wirtualne środowiska deweloperskie Zamiast mozolnego instalowania potrzebnych elementów do wytwarzania aplikacji (np. zgodnych z SOA), korzystamy z pre-instalowanego oprogramowania działającego w środowisku maszyny wirtualnej. Niektóre firmy (np. IBM) udostępniają takie środowiska do testów, przez przeglądarkę Internetową jako tzw. piaskownice (sand box). Aplikacje przez przeglądarkę Powszechne są aplikacje wspierające prace Service Desk, służące do samoobsługi użytkowników. Zasadniczo, większość (a może już wszystkie) aplikacje typu ERP takie jak SAP, czy IFS są dostępne przez przeglądarkę, podczas gdy wcześniej wymagały konfiguracji Klienta (czasami grubego ) na stacji roboczej. Użytkownik końcowy nie zauważy różnicy, czy korzysta z nich w Intra-, czy w Inter-necie Historia Jak wyglądało korzystanie z zasobów, czy usług IT na początku lat 90tych i wcześniej? Otóż dominowały Ośrodki Obliczeniowe, które pracowały bądź na potrzeby konkretnej formy i były jej własnością (np. w zakładach przemysłowych), bądź spełniały zadania dla określonej grupy Odbiorców (np. w Polsce, Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej). Interfejsem dla użytkownika końcowego był papier, lub terminal znakowy przypięty do konkretnego serwera (nawet, jeżeli było to połączenie zdalne). O dziwo, część założeń Cloud Computing była już wtedy spełniona: proces i zasoby wytwórcze nie interesowały, a nawet były nie do wyobrażenia dla użytkownika końcowego (nie widać, co się dzieje w chmurze ), odbiór najczęściej następował poprzez standardowy mechanizm: zadrukowany papier (różne chmury ten sam deszcz ) Ale, niestety inne postulaty nie były spełnione: użycie IT wcale nie było czymś powszechnym i naturalnym

6 148 Jarosław Łagowski zasoby i usługi IT były dostępne w ograniczonym, również fizycznie obszarze, poza papierem, mechanizmy dostępu nie były standardowe, np. różne, niezgodne typy terminali, klawiatur, drukarek Rys. 2. Dawno temu Przełomem okazał się rozwój komputerów osobistych w latach 80tych a następnie Internetu w latach 90-tych. Komputery osobiste sprawiły, że IT trafiło po strzechy i użytkownicy końcowi zaczęli wymagać od poważnych aplikacji prostoty i łatwości dostępu, jaką mają na co dzień w domu. Z drugiej strony otworzył się potężny rynek Odbiorców indywidualnych. Wcześniej, Odbiorcą IT były różnego typu Organizacje, w liczbie o kilka rzędów wielkości mniejszej niż Odbiorcy Indywidualni epoki Internetu. Masowość Odbiorcy wymusiła standaryzację i automatyzację IT. Zatem model CC powstał w drodze ewolucji, gdzie decydującym katalizatorem okazał się Internet. Rys. 3. Teraz 2. Modele dostarczania Usług CC Jak już wcześniej napisałem, koncepcja CC opisuje rzeczywistość starając się ją uporządkować i wyznaczyć kierunki rozwoju. Jednym z elementów uporządkowania są modele i typu Cloud Computing. Modele CC mówią o sposobie dostarczania Usług IT. Typy CC mówią o rodzajach usług IT, które mogą być dostarczone w różnych modelach.

7 Co to jest Cloud Computing 149 Na dzisiaj, wyróżniamy następujące Model CC: Private Cloud Zasoby potrzebne dla usługi IT należą do jednego przedsiębiorstwa. Dostawca i Odbiorca to jednostki organizacyjne tego samego przedsiębiorstwa. Community Cloud Chmura obsługuje określoną grupę Odbiorców (np. tylko państwowe wyższe uczelnie). Public Cloud Dostawca oferuje usługi w chmurze publicznie, dla wielu Odbiorców. Hybrid Cloud Kombinacja przedstawionych wyżej. Hybrid Cloud jest swego rodzaju wyjściem awaryjnym. Jeżeli rzeczywistość nie da się wpasować w żaden ze schematów chmury publicznej, prywatnej, czy społecznościowej to mówimy, że jest to chmura hybrydowa i w ten sposób systematyka jest kompletna. Rys. 4. Modele Cloud Computing

8 150 Jarosław Łagowski 3. Typy Usług CC Typy Usług Cloud Computing są określone jak niżej: Infrastructure as a Service (IaaS) Odbiorca dostaje wirtualny serwer (serwery) z określonymi zasobami (CPU, RAM, Dyski) z zainstalowanym (lub nie) systemem operacyjnym. Opcją IaaS może być również tylko przestrzeń dyskowa. Platform as a Service (PaaS) Odbiorca dostaje gotową platformę do rozwoju aplikacji zgodnie ze specyfikacją (baza danych, serwer aplikacji, narzędzia programistyczne), np. kompletne środowisko SOA. Software as a Service Odbiorca dostaje gotową aplikację lub platformę biznesową, np. CRM, ecommerce, . Business Process as a Service Odbiorca zleca wykonanie określonego procesu biznesowego np., Help Desk, elearning, Księgowość, pozostawiając sobie funkcje kontrolne. Rys. 4. Typy Cloud Computing Cloud Computing nie jest rozwiązaniem do zastosowania w każdym przypadku. Konkretne zagadnienie biznesowe lub IT może być zrealizowane w odpowiedniej kombinacji Typ/Model CC lub bez użycia Cloud Computing. Przykłady kombinacji w poniższej tabelce: Typ/Model CC IaaS PaaS Private Cloud Development Development Tests Community Cloud Disaster Recovery Public Cloud Evalutaions Tests Hybrid Cloud

9 Co to jest Cloud Computing 151 Typ/Model CC SaaS BPaaS Private Cloud Employee Workplace Document Flow Finance Community Cloud Business-2- Business Public Cloud CRM Hybrid Cloud Logistics Help Desk Jednocześnie, poza chmurą mogą pozostawać, na przykład: backup&restore, sprzedaż detaliczna, pakiet aplikacji biurowych. 4. Architektura referencyjna Rodzi się pytanie, jakie elementy i w jaki sposób należy zastosować aby można było powiedzieć, że proponujemy lub/i używamy rozwiązania Cloud Computing. Odpowiedzią jest tzw. architektura referencyjna, która podobnie jak w przypadku SOA, definiuje podstawowe klocki, z których budujemy CC Model Prezentowany poniżej model architektury CC jest jednym z możliwych, tym niemniej podstawowe składowe powtarzają się w innych ujęciach: Cloud Service Consumer Odbiorca Usług CC (organizacja lub osoba fizyczna) Consumer End User - osoba fizyczna korzystająca z Usług CC Cloud Service Provider Dostawca Usług CC (organizacja) Cloud Service Developer Producent Usług CC (organizacja) Developer osoba fizyczna pracująca przy wytwarzaniu Usług CC Cloud Services Usługi CC Virtualized Infrastructure zasoby IT pozwalające realizować Usługi CC Common Cloud Management Platform zasoby, ludzie i procesy zarządzające Usługami CC

10 152 Jarosław Łagowski 4.2 Implementacja Rys. 5. Model Architektury Cloud Computing Implementacja Cloud Computing obejmuje elementy przedstawione na poniższym diagramie: Rys. 6. Implementacja Cloud Computing

11 Co to jest Cloud Computing Zarządzanie CC i ITIL Jednym z kluczowych elementów architektury Cloud Computing jest Common Cloud Management Platform. Chodzi tutaj o zarządzanie zarówno infrastrukturą jak i ludźmi zaangażowanymi w wytwarzanie i dostarczanie Usług CC. Nie sposób nie zauważyć tutaj związku pomiędzy szablonem ITIL (IT Infrastructure Library) a CC Management Platform. ITIL owe ukierunkowanie na Usługi i porządkowanie relacji Dostawca Odbiorca, doskonale nadaje się do zastosowania do zarządzania również specyficznym typem usług IT jakimi są usługi Cloud Computing ITIL informacje podstawowe Filozofia ITIL IT Infrastructure Library opiera się na dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT poprzez procesy. Szkielet ITIL określa procesy zarządzające, ich wejście/wyjście oraz powiązania i zakres odpowiedzialności. Pierwotnie, ITIL opisywał relacje Dostawca Odbiorca w kontekście dużych Ośrodków Obliczeniowych. Następnie, ITIL został zaadaptowany działania w ramach outsourcing u IT, czy relacji Dział IT vs. Reszta Firmy. Cele procesów ITIL to: dostarczanie usług IT (nie systemów) zorientowanych biznesowo, długoterminowa redukcja kosztów, stała kontrola w celu poprawy jakości usług. ITIL dostarcza też precyzyjne słownictwo ułatwiające komunikację pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą usług IT. ITIL v3 proponuje podział procesów zgodnie z fazami życia usługi IT: Service Strategy strategia i planowanie dla Usług IT Service Design projekt i przygotowanie Usługi IT Service Transition wdrożenie Usługi do Produkcji Service Operation utrzymanie usługi w Produkcji Continual Service Improvement ustawiczna poprawa jakości Rys. 7. Fazy cyklu życia Usługi wg ITIL v3

12 154 Jarosław Łagowski 5.2. ITIL definicje Szereg definicji wprowadzanych przez ITIL ma zastosowanie do Cloud Computing. Service Usługa Środek (zbiór środków) mający na celu dostarczenie wartości dla Odbiorcy, poprzez wsparcie jego celów, przy jednoczesnym przejęciu przez Dostawcę specyficznych kosztów i ryzyk. Service Management Zarządzanie Usługami Zbiór środków organizacyjnych mających na celu dostarczenie Wartości dla Odbiorcy w formie Usług. Value Wartość Zasadniczy cel Zarządzania Usługami. Wartość z punktu widzenia Odbiorcy składa się z dwóch komponentów: Utility (Przydatność) co Dostawca dostarcza Odbiorcy Warranty (Gwarancja) sposób/jakość realizacji Provider Dostawca Firma lub jej jednostka organizacyjna będąca dostawcą usługi IT, odpowiadająca bezpośrednio przez Odbiorcą. Customer Odbiorca Firma lub jej jednostka organizacyjna, osoba prawna (może być też choć rzadziej: fizyczna) będąca odbiorcą usługi IT na podstawie umowy wzajemnej z Dostawcą. 5.3 ITIL wybrane procesy Rys. 8. Usługi Cloud Computing ITIL w wersji 3 obejmuje ponad 20 procesów pokrywających w pełni fazy cyklu życia Usługi IT. W kontekście CC, wybrałem kilka najistotniejszych procesów, które powinny działać aby można było stwierdzić, że środowisko CC jest zarządzane. Przygotowanie Usługi Service Catalogue Management Celem tego procesu jest utrzymywanie spójnego Katalogu Usług aktualnie oferowanych i będących w produkcji. Katalog Usług zawiera między innymi opis standardowych wskaźników dla każdej usługi (dostępność, wydajność itp.)

13 Co to jest Cloud Computing 155 Service Level Management Proces mający na celu uzgodnienie i dopilnowanie warunków dostarczania konkretnej usługi do konkretnego Odbiorcy. Warunki te spisane są w umowie dwustronnej (Service Level Agreement). Punktami wyjścia dla negocjacji takiej umowy są z jednej strony warunki standardowe określone w Katalogu Usług, a z drugiej strony wymagania Odbiorcy (Service Level Requirements). Capacity Management Ten proces ma na celu planowanie i monitorowanie zasobów w celu zapewnienia warunków wydajności opisanych w SLA oraz planowanie ewentualnej zmiany zasobów w celu spełnienia tych warunków w przyszłości. Availability Management Ten proces ma na celu planowanie i monitorowanie w celu zapewnienia warunków dostępności opisanych w SLA. Wdrożenie Usługi Change Management Zadaniem tego procesu jest zapewnienie, że zmiany będą wprowadzane w sposób kontrolowany, z minimalnym zaburzeniem dla produkcji. Service Assets and Configuration Management W ramach tego procesu budowana jest i utrzymywana baza danych o środkach potrzebnych do realizacji usług (Configuration Management Database). Pojedynczy element potrzebny do dostarczenia usługi nazywamy CI (Configuration Item). Baza CMDB przechowuje opis CI ów i ich wzajemne relacje na poziomie szczegółowości stosownym do potrzeb. Release and Deployment Management Proces Release and Deployment Management odpowiada za techniczne zbudowanie pakietu wersji, przetestowanie i wdrożenie usługi lub zmiany. Zadaniem tego procesu jest również zapewnienie, że Odbiorca będzie korzystał z usługi efektywnie i wydajnie. Utrzymanie Usługi Event Management Zadaniem tego procesu jest monitorowanie, rejestrowanie i kategoryzacja zdarzeń w środowisku zapewniającym dostarczanie usług IT. Incident Management Ten proces ma na celu jak najszybsze usunięcie skutków incydentu przywrócenie uzgodnionego poziomu usługi. Aktywności tego procesu polegają również na rozpoznaniu, rejestracji, kategoryzacji i nadaniu priorytetu incydentowi. Problem Management W ramach tego procesu szukana jest przyczyna źródłowa jednego lub więcej incydentów. W przypadku znalezienia szybkiego rozwiązania tymczasowego, rejestrowane jest obejście (workaround), które może służyć przy obsłudze incydentów. Znane symptomy incydentów i ich obejścia rejestrowane są jako znane błędy (known errors). Docelowym rozwiązaniem problemu jest usunięcie przyczyny źródłowej poprzez zmianę zgłoszoną formalnie przez RFC. Request Fulfillment Celem tego procesu jest obsługa Zgłoszeń Serwisowych (standardowych operacji administracyjnych, typu: reset hasła). 6. Za i przeciw Cloud Computing nie jest lekiem na całe zło. Nie zawsze można i trzeba stosować to podejście do wykorzystania IT. O wyborze CC decydują względy ekonomiczne (najczęściej za ) ale również prawne (czasami: przeciw ). Poniższa tabela zbiera wybrane argumenty za i przeciw Cloud Computing

14 156 Jarosław Łagowski ZA Finanse Dostawca może obniżyć koszty z powodu hurtowego podejścia Dostępność Odbiorca może skorzystać z Usługi natychmiast (lub prawie natychmiast) zamiast długotrwałego przygotowania Usługi i wdrożenia. Specjalizacja Dostawca specjalizując się w określonej dziedzinie może dostarczyć lepsze rozwiązania. Standaryzacja Usługi dostarczane są poprzez standardowe formaty i interfejsu. Podłączenie do nowej Usługi nie wymaga znaczących zmian po stronie Odbiorcy. PRZECIW Zależność od Dostawcy Odbiorca powierza część swojego biznesu firmie zewnętrznej. Co będzie, jeżeli ta firma upadnie, lub okaże się nieuczciwa? Bezpieczeństwo danych Czy Odbiorca może wynieść dane poza swoją Organizację? Czy dane powierzone Dostawcy są bezpieczne? Standaryzacja Nie zawsze rozwiązanie standardowe może być użyte. A jeżeli może być użyte to być może nie jest najefektywniejsze. 7. Podsumowanie Powszechność zastosowania IT we współczesnym świecie wymusza standaryzację, automatyzację i specjalizację. Koncepcja CC przybliża model wykorzystania zasobów IT do innym mediów: prąd, gaz, woda. Zauważmy, że, mimo iż u zarania było inaczej, teraz mamy wyspecjalizowanych producentów poszczególnych mediów i standardowy sposób ich konsumpcji. Przykład utility jaki jest elektryczność pokazuje, że nastąpiła wysoka specjalizacja: Elektrownia produkuje prąd Zakład Energetyczny kupuje prąd od Elektrowni i sprzedaje Odbiorcom końcowym Linie Przesyłowe zapewniają transport prądu z Elektrowni do Zakładu Energetycznego Specjalizowani producenci dostarczają elementów wytwórczych Elektrowni Odbiorca korzysta ze znormalizowanych wtyczek, kontaktów i urządzeń odbiorczych Przez analogię można przewidywać dalszy rozwój podejścia Cloud Computing i dalszą specjalizację Dostawców oraz większą rolę Sprzedawców (Brokerów) zasobów IT: Odbiorca będzie kupował zasoby i usługi IT u Brokera, ponieważ zakup bezpośrednio od Dostawców wymagałby większej wiedzy specjalistycznej i być może integracji Usług od różnych Dostawców Odbiorca będzie korzystał głównie z gotowych produktów, czyli usług typu SaaS i BPaaS Broker będzie zapewniał integrację i optymalizację oferty wielu Dostawców grupa nazwana na diagramie Producentami IT będzie wytwarzać sprzęt i oprogramowanie, ewentualnie dostarczać ludzi dla Dostawców, nie stykając się bezpośrednio z Odbiorcą Usługi typu IaaS i PaaS będą głównie oferowane przez Producentów IT dla Dostawców

15 Co to jest Cloud Computing 157 Rys. 9. IT jako kolejne utility Bibliografia źródła [1] [2] Wikipedia [3] [4] Materiały wewnętrzne IBM

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

ITIL v3 Cykl życia usług IT

ITIL v3 Cykl życia usług IT XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 ITIL v3 Cykl życia usług IT Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: Jaroslaw.Lagowski@pl.ibm.com Abstrakt. Początki ITIL (IT Infrastructure Library) sięgają

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Modelowanie opłacalności wdrożenia chmury obliczeniowej na wyższej uczelni technicznej

Modelowanie opłacalności wdrożenia chmury obliczeniowej na wyższej uczelni technicznej Modelowanie opłacalności wdrożenia chmury obliczeniowej na wyższej uczelni technicznej mgr Karol Zglejszewski Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej Seminarium Wydziału Zarządzania, 17 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

Smart Cloud - Enterprise

Smart Cloud - Enterprise Smart Cloud - Enterprise czyli chmury nad Międzywodziem Michał Wawrzyński, Senior Sales Specialist IBM e-mail: michal.wawrzynski@pl.ibm.com Modele rozwiązań Cloud Computing IBM Smart Cloud - Enterprise

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Hosting a dane osobowe

Hosting a dane osobowe Hosting a dane osobowe Powierzać, albo nie powierzać? Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl 23 luty 2012 VIII Internetowe Spotkanie ABI Plan Powierzenie danych krótkie przypomnienie Hosting próba definicji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą IT

Zarządzanie infrastrukturą IT Zarządzanie infrastrukturą IT 17 listopada 2011 r. Centrum Konferencyjne Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a, Warszawa. www.bi.waw.pl Zaproszenie do współpracy WPROWADZENIE Do wzrostu złożoności

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r.

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. Usługi IT jak skutecznie z nich korzystać? Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. AGENDA I II III IV Model usługowy funkcjonowania IT Przykład podejścia usługowego Najlepsze praktyki w

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski.

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski. Bądź mobilny dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania Dariusz Leonarski Starszy konsultant dleonarski@novell.com Rafał Kruschewski Dyrektor Marketingu rkruschewski@novell.com

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Janusz Mierzejewski Presales consultant 27.09.2012 1 Agenda 2 : Szansa i wyzwanie Private Powinniśmy wykorzystać rozwiązania by reagować na potrzeby biznesu

Bardziej szczegółowo

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Outsourcing procesów dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Firma przez pryzmat architektury korporacyjnej Outsourcing główne etapy Etap przygotowania

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Enterprise Mobility urządzenia mobilne w infrastrukturze przedsiębiorstwa# Grażyna Dadej, Andrzej Urbanowicz"

Enterprise Mobility urządzenia mobilne w infrastrukturze przedsiębiorstwa# Grażyna Dadej, Andrzej Urbanowicz Enterprise Mobility urządzenia mobilne w infrastrukturze przedsiębiorstwa# Grażyna Dadej, Andrzej Urbanowicz" Znaczący wpływ technologii mobilnych na biznes# Komercjalizacja IT 90% organizacji będzie wspierało

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury

Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury Łukasz Formas prezentuje Grzegorz Kornacki Field Systems Engineer, F5 Networks 2 Wizją F5 jest możliwość stworzenia chmury oraz operowania w niej w sposób tak

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy O Blue energy 14 lat wspieramy biznes i administrację Jesteśmy konsultantami biznesowymi i informatykami Podnosimy efektywność organizacji Wdrażamy systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Witamy. Zarządzanie stacjami klienckimi oraz urządzeniami mobilnymi poprzez baramundi Management Suite

Witamy. Zarządzanie stacjami klienckimi oraz urządzeniami mobilnymi poprzez baramundi Management Suite Witamy Zarządzanie stacjami klienckimi oraz urządzeniami mobilnymi poprzez baramundi Management Suite Sebastian Wąsik (Sales Representative) baramundi software AG 2 Agenda Zintegrowane zarządzanie stacjami

Bardziej szczegółowo

CHMURA W EDUKACJI PRACA SYNCHRONICZNA NA DYSKACH SIECIOWYCH I APLIKACJE DOSTĘPNE ONLINE

CHMURA W EDUKACJI PRACA SYNCHRONICZNA NA DYSKACH SIECIOWYCH I APLIKACJE DOSTĘPNE ONLINE CHMURA W EDUKACJI PRACA SYNCHRONICZNA NA DYSKACH SIECIOWYCH I APLIKACJE DOSTĘPNE ONLINE http://metodycy.torun.pl/ m.informatyka@metodycy.torun.pl Abstract. We will find out what is cloud computing and

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Audyt środowiska sieciowego na przykładzie procedur ISACA

Audyt środowiska sieciowego na przykładzie procedur ISACA Audyt środowiska sieciowego na przykładzie procedur ISACA Jakub Bojanowski, CISA, CIA Bielsko 7 listopada 2002 Plan prezentacji...! Przykładowy zakres audytu środowiska sieciowego! Typowe problemy: teoria

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Linux wartością dodaną jest :-)

Linux wartością dodaną jest :-) O czym to ja mówiłem... rok temu? ABIX firma jedno/dwu osobowa sprzęt: komputery, serwery, drukarki fiskalne oprogramowanie: Linux, Linux, i jeszcze Linux wsparcie: merytoryczne, techniczne dla klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A.

Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A. Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A. Andrzej Bartkowiak Tomasz Stelmaszyk BMC Forum 2010 Kluczowe czynniki Zarządzania Usługami IT

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Filip Berdowski Bydgoszcz, 26 października 2009 r.

Filip Berdowski Bydgoszcz, 26 października 2009 r. Praktyka eksploatacji usług Filip Berdowski Bydgoszcz, 26 października 2009 r. AGENDA I II III IV V VI Procesy eksploatacji usług Funkcje eksploatacji usług Procesy obsługi zgłoszeń Trzy linie wsparcia

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

Poskromić hybrydę - narzędzia Fujitsu do zarządzania chmurami

Poskromić hybrydę - narzędzia Fujitsu do zarządzania chmurami Poskromić hybrydę - narzędzia Fujitsu do zarządzania chmurami Fujitsu World Tour 2017 0 Copyright 2017 FUJITSU Plan prezentacji Wyzwania IT Hybrydowe IT/Chmura hybrydowa Rozwiązania Fujitsu do budowy chmury

Bardziej szczegółowo