Cloud Computing Co to jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cloud Computing Co to jest"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Cloud Computing Co to jest Jarosław Łagowski IBM Polska Abstrakt. Cloud Computing jest terminem, który jest aktualnie modny, chętnie używany, a nie dla wszystkich zrozumiały. Cloud Computing jest modelem korzystania i dostarczania zasobów IT jako usług. Podejście CC przecina się i mocno wiąże z tematami poruszanymi przeze mnie na poprzednich konferencjach, to jest: ITIL em i SOA. Podobnie jak ITIL i SOA, termin Cloud Computing w sposób ogólny, określa swego rodzaju filozofię realizacji usług IT a nie określoną technologię. Interpretacja tej filozofii może się nieco różnić w zależności od firmy, czy wręcz osób realizujących. Celem referatu jest przybliżenie uczestnikom konferencji podstawowych pojęć związanych z Cloud Computing w ujęciu zgodnym z korporacyjnym doświadczeniem autora. Informacja o autorze. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. IBM Certified Specialist, ITIL v3 Expert. Firma: IBM Global Technology Services, stanowisko: Senior IT Specialist, obszary działalności: Bazy Danych, Disaster Recovery, ITIL, SOA Governance.

2

3 Co to jest Cloud Computing Co to jest Cloud Computing? Czy przetwarzanie w chmurze jest czymś nowym? Jako termin tak, jako koncepcja nie. Otóż koncepcyjne, Cloud Computing oznacza, że IT traktowane jest przez Odbiorcę jako kolejne medium, obok elektryczności, czy gazu. Moce IT, czy usługi IT, z punktu widzenia Odbiorcy: występują w środowisku naturalnym biznesu ( w przyrodzie, bądź w chmurze ) są dostępne wszędzie tam, gdzie potrzeba ( chmura jest zawsze w zasięgu), nie interesuje nas proces i zasoby wytwórcze (nie widać, co się dzieje w chmurze ), odbiór następuje poprzez standardowe mechanizmy (różne chmury ten sam deszcz ) Sam termin Cloud Computing (w skrócie: CC) i systematyka z nim związana powstały stosunkowo niedawno i starają się, po pierwsze: opisać to, co de-facto już działa, po drugie: uporządkować i wytyczyć kierunek rozwoju (tutaj widać analogię np. do ITIL a) Definicje Rys. 1. Cloud Computing Nie ma jednej, kanonicznej definicji Cloud Computing. Poniżej zacytuję kilka propozycji. Nie należy ich traktować, jako konkurencyjne, ale raczej, jako uzupełniające się nawzajem. IBM Cloud Computing is a new (?*) consumption model and style of computing in which business processes, applications, data, and IT resources are provided as services to users. Cloud Computing jest nowym (?*) modelem wykorzystania (IT) i stylem przetwarzania, w którym procesy biznesowe, aplikacje, dane i zasoby IT są dostarczane do użytkowników w formie usług. * znak zapytania pochodzi od autora; pojęcie nowy jest pojęciem względnym; za rok czy dwa CC nie będzie niczym nowym

4 146 Jarosław Łagowski Polska Wikipedia Cloud Computing (ang. "przetwarzanie w chmurze, chmury obliczeniowe") - model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne* organizacje. * Dostawca i Odbiorca CC jak najbardziej może działać w ramach jednej firmy; być może autor definicji miał na myśli organizacje, jako jednostki funkcjonalne; wtedy np. Dział IT będąc Dostawca jest inną organizacją niż Dział HR mimo działania w ramach jednej firmy Wikipedia Cloud computing is Internet-based* computing, whereby shared resources, software, and information are provided to computers** and other devices on demand, like the electricity grid. Cloud Computing jest rodzajem przetwarzania opartym na Internecie*, gdzie współdzielone zasoby, oprogramowanie i informacja są dostarczane do komputerów** i innych urządzeń, na żądanie, jak elektryczność. * być może należałoby przetłumaczyć ten zwrot, jako wzorowany na Internecie ; w praktyce CC może być realizowany wewnątrz sieci firmowych w ramach Intranetu, czy na niższym poziomie, po prostu w sieci LAN ** zasadniczo chodzi o stacje robocze użytkowników końcowych Na koniec, przypuszczalnie pierwsze użycie terminu Cloud Computing Prof. Kenneth Chellapa, 1997 Dallas: Cloud Computing - a computing paradigm where the boundaries of computing will be determined by economic rationale rather than technical limits Cloud Computing paradygmat przetwarzania, mówiący o tym, że granice przetwarzania będą wynikać z uzasadnienia ekonomicznego a nie z ograniczeń technicznych Być może, profesor bujał w obłokach stąd użycie zwrotu Cloud Computing ;-) Inne wyjaśnienie, skąd wzięło się określenie chmury znajdziemy w Wikipedii: The actual term "cloud" borrows from telephony in that telecommunications companies, who until the 1990s primarily offered dedicated point-to-point data circuits, began offering Virtual Private Network (VPN) services with comparable quality of service but at a much lower cost. By switching traffic to balance utilization as they saw fit they were able to utilise their overall network bandwidth more effectively. The cloud symbol was used to denote the demarcation point between that which was the responsibility of the provider from that of the user. Cloud computing extends this boundary to cover servers as well as the network infrastructure. Tłumaczenie: Termin chmura został zapożyczony z telekomunikacji. Firmy telekomunikacyjne, oferujące uprzednio połączenia punt-do-punktu, zaczęły w latach 90tych udostępniać usługi Virtual Private Networks. VPN y oferowały porównywalną jakość przy znacznie niższym koszcie. Jednocześnie, takie rozwiązanie pozwoliło bardziej równomiernie i pełniej wykorzystać całą przepustowość sieci. Symbol chmurki został użyty do oznaczenia podziału odpowiedzialności pomiędzy dostawcą i użytkownikiem. Cloud Computing poszerza zakres pokrywając zarówno serwery jak i infrastrukturę sieciową. Czyli, chmurka stała się symbolem oznaczającym dla Odbiorcy: to, co dzieje się w środku, nie jest dla ciebie istotne; istotne jest to, co wychodzi na zewnątrz i jest przez ciebie odbierane.

5 Co to jest Cloud Computing Przykłady Cloud Computing dzieje się już teraz niezależnie od tego, czy Dostawca i Odbiorca są świadomi tej koncepcji. Poniżej, kilka przykładów CC dosyć powszechnie spotykanych dzisiaj. Poczta elektroniczna Darmowe konta są dobrym przykładem CC. Użytkownika interesuje pojemność skrzynki a nie parametry serwera i oprogramowania wykorzystywanego przez Dostawcę. Dostęp do usługi jest możliwy poprzez standardowe programy pocztowe, przeglądarki i telefony komórkowe. Portale do publikacji mediów Portale takie jak YouTube, czy Picassa są przykładem przestrzeni dyskowej do składowania zdjęć, muzyki i filmów oraz standardowego sposobu ich prezentacji. Użytkownik ma dostęp do swoich archiwów wszędzie tak, gdzie jest Internet. Użytkownik dostaje do dyspozycji standardowe mechanizmy udostępniania i zarządzania swoimi plikami. Wirtualne stacje robocze Stara idea Network Computing nadal żyje! Pracownik za pomocą karty loguje się na dowolnej stacji roboczej (najlepiej: encecie, a nie PeCecie) i otrzymuje swoje biurowe środowisko pracy, podczas, gdy de-facto oprogramowanie, dyski, RAM i CPU to maszyna wirtualna działająca na serwerze. Wirtualne środowiska deweloperskie Zamiast mozolnego instalowania potrzebnych elementów do wytwarzania aplikacji (np. zgodnych z SOA), korzystamy z pre-instalowanego oprogramowania działającego w środowisku maszyny wirtualnej. Niektóre firmy (np. IBM) udostępniają takie środowiska do testów, przez przeglądarkę Internetową jako tzw. piaskownice (sand box). Aplikacje przez przeglądarkę Powszechne są aplikacje wspierające prace Service Desk, służące do samoobsługi użytkowników. Zasadniczo, większość (a może już wszystkie) aplikacje typu ERP takie jak SAP, czy IFS są dostępne przez przeglądarkę, podczas gdy wcześniej wymagały konfiguracji Klienta (czasami grubego ) na stacji roboczej. Użytkownik końcowy nie zauważy różnicy, czy korzysta z nich w Intra-, czy w Inter-necie Historia Jak wyglądało korzystanie z zasobów, czy usług IT na początku lat 90tych i wcześniej? Otóż dominowały Ośrodki Obliczeniowe, które pracowały bądź na potrzeby konkretnej formy i były jej własnością (np. w zakładach przemysłowych), bądź spełniały zadania dla określonej grupy Odbiorców (np. w Polsce, Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej). Interfejsem dla użytkownika końcowego był papier, lub terminal znakowy przypięty do konkretnego serwera (nawet, jeżeli było to połączenie zdalne). O dziwo, część założeń Cloud Computing była już wtedy spełniona: proces i zasoby wytwórcze nie interesowały, a nawet były nie do wyobrażenia dla użytkownika końcowego (nie widać, co się dzieje w chmurze ), odbiór najczęściej następował poprzez standardowy mechanizm: zadrukowany papier (różne chmury ten sam deszcz ) Ale, niestety inne postulaty nie były spełnione: użycie IT wcale nie było czymś powszechnym i naturalnym

6 148 Jarosław Łagowski zasoby i usługi IT były dostępne w ograniczonym, również fizycznie obszarze, poza papierem, mechanizmy dostępu nie były standardowe, np. różne, niezgodne typy terminali, klawiatur, drukarek Rys. 2. Dawno temu Przełomem okazał się rozwój komputerów osobistych w latach 80tych a następnie Internetu w latach 90-tych. Komputery osobiste sprawiły, że IT trafiło po strzechy i użytkownicy końcowi zaczęli wymagać od poważnych aplikacji prostoty i łatwości dostępu, jaką mają na co dzień w domu. Z drugiej strony otworzył się potężny rynek Odbiorców indywidualnych. Wcześniej, Odbiorcą IT były różnego typu Organizacje, w liczbie o kilka rzędów wielkości mniejszej niż Odbiorcy Indywidualni epoki Internetu. Masowość Odbiorcy wymusiła standaryzację i automatyzację IT. Zatem model CC powstał w drodze ewolucji, gdzie decydującym katalizatorem okazał się Internet. Rys. 3. Teraz 2. Modele dostarczania Usług CC Jak już wcześniej napisałem, koncepcja CC opisuje rzeczywistość starając się ją uporządkować i wyznaczyć kierunki rozwoju. Jednym z elementów uporządkowania są modele i typu Cloud Computing. Modele CC mówią o sposobie dostarczania Usług IT. Typy CC mówią o rodzajach usług IT, które mogą być dostarczone w różnych modelach.

7 Co to jest Cloud Computing 149 Na dzisiaj, wyróżniamy następujące Model CC: Private Cloud Zasoby potrzebne dla usługi IT należą do jednego przedsiębiorstwa. Dostawca i Odbiorca to jednostki organizacyjne tego samego przedsiębiorstwa. Community Cloud Chmura obsługuje określoną grupę Odbiorców (np. tylko państwowe wyższe uczelnie). Public Cloud Dostawca oferuje usługi w chmurze publicznie, dla wielu Odbiorców. Hybrid Cloud Kombinacja przedstawionych wyżej. Hybrid Cloud jest swego rodzaju wyjściem awaryjnym. Jeżeli rzeczywistość nie da się wpasować w żaden ze schematów chmury publicznej, prywatnej, czy społecznościowej to mówimy, że jest to chmura hybrydowa i w ten sposób systematyka jest kompletna. Rys. 4. Modele Cloud Computing

8 150 Jarosław Łagowski 3. Typy Usług CC Typy Usług Cloud Computing są określone jak niżej: Infrastructure as a Service (IaaS) Odbiorca dostaje wirtualny serwer (serwery) z określonymi zasobami (CPU, RAM, Dyski) z zainstalowanym (lub nie) systemem operacyjnym. Opcją IaaS może być również tylko przestrzeń dyskowa. Platform as a Service (PaaS) Odbiorca dostaje gotową platformę do rozwoju aplikacji zgodnie ze specyfikacją (baza danych, serwer aplikacji, narzędzia programistyczne), np. kompletne środowisko SOA. Software as a Service Odbiorca dostaje gotową aplikację lub platformę biznesową, np. CRM, ecommerce, . Business Process as a Service Odbiorca zleca wykonanie określonego procesu biznesowego np., Help Desk, elearning, Księgowość, pozostawiając sobie funkcje kontrolne. Rys. 4. Typy Cloud Computing Cloud Computing nie jest rozwiązaniem do zastosowania w każdym przypadku. Konkretne zagadnienie biznesowe lub IT może być zrealizowane w odpowiedniej kombinacji Typ/Model CC lub bez użycia Cloud Computing. Przykłady kombinacji w poniższej tabelce: Typ/Model CC IaaS PaaS Private Cloud Development Development Tests Community Cloud Disaster Recovery Public Cloud Evalutaions Tests Hybrid Cloud

9 Co to jest Cloud Computing 151 Typ/Model CC SaaS BPaaS Private Cloud Employee Workplace Document Flow Finance Community Cloud Business-2- Business Public Cloud CRM Hybrid Cloud Logistics Help Desk Jednocześnie, poza chmurą mogą pozostawać, na przykład: backup&restore, sprzedaż detaliczna, pakiet aplikacji biurowych. 4. Architektura referencyjna Rodzi się pytanie, jakie elementy i w jaki sposób należy zastosować aby można było powiedzieć, że proponujemy lub/i używamy rozwiązania Cloud Computing. Odpowiedzią jest tzw. architektura referencyjna, która podobnie jak w przypadku SOA, definiuje podstawowe klocki, z których budujemy CC Model Prezentowany poniżej model architektury CC jest jednym z możliwych, tym niemniej podstawowe składowe powtarzają się w innych ujęciach: Cloud Service Consumer Odbiorca Usług CC (organizacja lub osoba fizyczna) Consumer End User - osoba fizyczna korzystająca z Usług CC Cloud Service Provider Dostawca Usług CC (organizacja) Cloud Service Developer Producent Usług CC (organizacja) Developer osoba fizyczna pracująca przy wytwarzaniu Usług CC Cloud Services Usługi CC Virtualized Infrastructure zasoby IT pozwalające realizować Usługi CC Common Cloud Management Platform zasoby, ludzie i procesy zarządzające Usługami CC

10 152 Jarosław Łagowski 4.2 Implementacja Rys. 5. Model Architektury Cloud Computing Implementacja Cloud Computing obejmuje elementy przedstawione na poniższym diagramie: Rys. 6. Implementacja Cloud Computing

11 Co to jest Cloud Computing Zarządzanie CC i ITIL Jednym z kluczowych elementów architektury Cloud Computing jest Common Cloud Management Platform. Chodzi tutaj o zarządzanie zarówno infrastrukturą jak i ludźmi zaangażowanymi w wytwarzanie i dostarczanie Usług CC. Nie sposób nie zauważyć tutaj związku pomiędzy szablonem ITIL (IT Infrastructure Library) a CC Management Platform. ITIL owe ukierunkowanie na Usługi i porządkowanie relacji Dostawca Odbiorca, doskonale nadaje się do zastosowania do zarządzania również specyficznym typem usług IT jakimi są usługi Cloud Computing ITIL informacje podstawowe Filozofia ITIL IT Infrastructure Library opiera się na dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT poprzez procesy. Szkielet ITIL określa procesy zarządzające, ich wejście/wyjście oraz powiązania i zakres odpowiedzialności. Pierwotnie, ITIL opisywał relacje Dostawca Odbiorca w kontekście dużych Ośrodków Obliczeniowych. Następnie, ITIL został zaadaptowany działania w ramach outsourcing u IT, czy relacji Dział IT vs. Reszta Firmy. Cele procesów ITIL to: dostarczanie usług IT (nie systemów) zorientowanych biznesowo, długoterminowa redukcja kosztów, stała kontrola w celu poprawy jakości usług. ITIL dostarcza też precyzyjne słownictwo ułatwiające komunikację pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą usług IT. ITIL v3 proponuje podział procesów zgodnie z fazami życia usługi IT: Service Strategy strategia i planowanie dla Usług IT Service Design projekt i przygotowanie Usługi IT Service Transition wdrożenie Usługi do Produkcji Service Operation utrzymanie usługi w Produkcji Continual Service Improvement ustawiczna poprawa jakości Rys. 7. Fazy cyklu życia Usługi wg ITIL v3

12 154 Jarosław Łagowski 5.2. ITIL definicje Szereg definicji wprowadzanych przez ITIL ma zastosowanie do Cloud Computing. Service Usługa Środek (zbiór środków) mający na celu dostarczenie wartości dla Odbiorcy, poprzez wsparcie jego celów, przy jednoczesnym przejęciu przez Dostawcę specyficznych kosztów i ryzyk. Service Management Zarządzanie Usługami Zbiór środków organizacyjnych mających na celu dostarczenie Wartości dla Odbiorcy w formie Usług. Value Wartość Zasadniczy cel Zarządzania Usługami. Wartość z punktu widzenia Odbiorcy składa się z dwóch komponentów: Utility (Przydatność) co Dostawca dostarcza Odbiorcy Warranty (Gwarancja) sposób/jakość realizacji Provider Dostawca Firma lub jej jednostka organizacyjna będąca dostawcą usługi IT, odpowiadająca bezpośrednio przez Odbiorcą. Customer Odbiorca Firma lub jej jednostka organizacyjna, osoba prawna (może być też choć rzadziej: fizyczna) będąca odbiorcą usługi IT na podstawie umowy wzajemnej z Dostawcą. 5.3 ITIL wybrane procesy Rys. 8. Usługi Cloud Computing ITIL w wersji 3 obejmuje ponad 20 procesów pokrywających w pełni fazy cyklu życia Usługi IT. W kontekście CC, wybrałem kilka najistotniejszych procesów, które powinny działać aby można było stwierdzić, że środowisko CC jest zarządzane. Przygotowanie Usługi Service Catalogue Management Celem tego procesu jest utrzymywanie spójnego Katalogu Usług aktualnie oferowanych i będących w produkcji. Katalog Usług zawiera między innymi opis standardowych wskaźników dla każdej usługi (dostępność, wydajność itp.)

13 Co to jest Cloud Computing 155 Service Level Management Proces mający na celu uzgodnienie i dopilnowanie warunków dostarczania konkretnej usługi do konkretnego Odbiorcy. Warunki te spisane są w umowie dwustronnej (Service Level Agreement). Punktami wyjścia dla negocjacji takiej umowy są z jednej strony warunki standardowe określone w Katalogu Usług, a z drugiej strony wymagania Odbiorcy (Service Level Requirements). Capacity Management Ten proces ma na celu planowanie i monitorowanie zasobów w celu zapewnienia warunków wydajności opisanych w SLA oraz planowanie ewentualnej zmiany zasobów w celu spełnienia tych warunków w przyszłości. Availability Management Ten proces ma na celu planowanie i monitorowanie w celu zapewnienia warunków dostępności opisanych w SLA. Wdrożenie Usługi Change Management Zadaniem tego procesu jest zapewnienie, że zmiany będą wprowadzane w sposób kontrolowany, z minimalnym zaburzeniem dla produkcji. Service Assets and Configuration Management W ramach tego procesu budowana jest i utrzymywana baza danych o środkach potrzebnych do realizacji usług (Configuration Management Database). Pojedynczy element potrzebny do dostarczenia usługi nazywamy CI (Configuration Item). Baza CMDB przechowuje opis CI ów i ich wzajemne relacje na poziomie szczegółowości stosownym do potrzeb. Release and Deployment Management Proces Release and Deployment Management odpowiada za techniczne zbudowanie pakietu wersji, przetestowanie i wdrożenie usługi lub zmiany. Zadaniem tego procesu jest również zapewnienie, że Odbiorca będzie korzystał z usługi efektywnie i wydajnie. Utrzymanie Usługi Event Management Zadaniem tego procesu jest monitorowanie, rejestrowanie i kategoryzacja zdarzeń w środowisku zapewniającym dostarczanie usług IT. Incident Management Ten proces ma na celu jak najszybsze usunięcie skutków incydentu przywrócenie uzgodnionego poziomu usługi. Aktywności tego procesu polegają również na rozpoznaniu, rejestracji, kategoryzacji i nadaniu priorytetu incydentowi. Problem Management W ramach tego procesu szukana jest przyczyna źródłowa jednego lub więcej incydentów. W przypadku znalezienia szybkiego rozwiązania tymczasowego, rejestrowane jest obejście (workaround), które może służyć przy obsłudze incydentów. Znane symptomy incydentów i ich obejścia rejestrowane są jako znane błędy (known errors). Docelowym rozwiązaniem problemu jest usunięcie przyczyny źródłowej poprzez zmianę zgłoszoną formalnie przez RFC. Request Fulfillment Celem tego procesu jest obsługa Zgłoszeń Serwisowych (standardowych operacji administracyjnych, typu: reset hasła). 6. Za i przeciw Cloud Computing nie jest lekiem na całe zło. Nie zawsze można i trzeba stosować to podejście do wykorzystania IT. O wyborze CC decydują względy ekonomiczne (najczęściej za ) ale również prawne (czasami: przeciw ). Poniższa tabela zbiera wybrane argumenty za i przeciw Cloud Computing

14 156 Jarosław Łagowski ZA Finanse Dostawca może obniżyć koszty z powodu hurtowego podejścia Dostępność Odbiorca może skorzystać z Usługi natychmiast (lub prawie natychmiast) zamiast długotrwałego przygotowania Usługi i wdrożenia. Specjalizacja Dostawca specjalizując się w określonej dziedzinie może dostarczyć lepsze rozwiązania. Standaryzacja Usługi dostarczane są poprzez standardowe formaty i interfejsu. Podłączenie do nowej Usługi nie wymaga znaczących zmian po stronie Odbiorcy. PRZECIW Zależność od Dostawcy Odbiorca powierza część swojego biznesu firmie zewnętrznej. Co będzie, jeżeli ta firma upadnie, lub okaże się nieuczciwa? Bezpieczeństwo danych Czy Odbiorca może wynieść dane poza swoją Organizację? Czy dane powierzone Dostawcy są bezpieczne? Standaryzacja Nie zawsze rozwiązanie standardowe może być użyte. A jeżeli może być użyte to być może nie jest najefektywniejsze. 7. Podsumowanie Powszechność zastosowania IT we współczesnym świecie wymusza standaryzację, automatyzację i specjalizację. Koncepcja CC przybliża model wykorzystania zasobów IT do innym mediów: prąd, gaz, woda. Zauważmy, że, mimo iż u zarania było inaczej, teraz mamy wyspecjalizowanych producentów poszczególnych mediów i standardowy sposób ich konsumpcji. Przykład utility jaki jest elektryczność pokazuje, że nastąpiła wysoka specjalizacja: Elektrownia produkuje prąd Zakład Energetyczny kupuje prąd od Elektrowni i sprzedaje Odbiorcom końcowym Linie Przesyłowe zapewniają transport prądu z Elektrowni do Zakładu Energetycznego Specjalizowani producenci dostarczają elementów wytwórczych Elektrowni Odbiorca korzysta ze znormalizowanych wtyczek, kontaktów i urządzeń odbiorczych Przez analogię można przewidywać dalszy rozwój podejścia Cloud Computing i dalszą specjalizację Dostawców oraz większą rolę Sprzedawców (Brokerów) zasobów IT: Odbiorca będzie kupował zasoby i usługi IT u Brokera, ponieważ zakup bezpośrednio od Dostawców wymagałby większej wiedzy specjalistycznej i być może integracji Usług od różnych Dostawców Odbiorca będzie korzystał głównie z gotowych produktów, czyli usług typu SaaS i BPaaS Broker będzie zapewniał integrację i optymalizację oferty wielu Dostawców grupa nazwana na diagramie Producentami IT będzie wytwarzać sprzęt i oprogramowanie, ewentualnie dostarczać ludzi dla Dostawców, nie stykając się bezpośrednio z Odbiorcą Usługi typu IaaS i PaaS będą głównie oferowane przez Producentów IT dla Dostawców

15 Co to jest Cloud Computing 157 Rys. 9. IT jako kolejne utility Bibliografia źródła [1] [2] Wikipedia [3] [4] Materiały wewnętrzne IBM

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański, Adrian

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Tytuł oryginalny: Windows Azure Platform Tłumaczenie: Radosław Meryk Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Polish edition copyright 2013 by HELION SA.

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo