Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów"

Transkrypt

1 Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie, sknownie, fksownie 1 i obróbk końcow sxp - smrt Extendble Pltform użytkowników MB760 MB770 MC760 MC770 MC780

2 2 Zwnsown technologi zpewnijąc kontrolę nd obiegiem Urządzeni wielofunkcyjne do wydruków kolorowych i monochromtycznych w formcie A4 zwiększją mksymlnie wydjność, zpewnijąc efektywność n wielu poziomch orgnizcji. Ulepszenie sposobu zrządzni dokumentmi orz ich przetwrzni pozwl zwiększyć efektywność ich obiegu n kżdym poziomie orgnizcji. Połączenie wysokiej klsy oprogrmowni z zwnsowną technologią pozwl zwiększyć wydjność orz Usprwnić procesy tworzeni i obiegu. Seri urządzeń wielofunkcyjnych MB700 i MC700 zpewni bezproblemową integrcję z używnym systemem obiegu dzięki otwrtej pltformie sxp. Zpewniją nrzędzi potrzebne do efektywnego wykorzystni zsobów orgnizcji, ulepszjąc procesy komunikcyjne i obieg. Fktury Umowy Zleceni zkupów CV Dne pcjentów Sknownie sxp Rozpoznwnie tekstu z wykorzystniem OCR Odczyt dnych z kodu kreskowego Dodwnie met dnych, np. numeru fktury Zrządznie Inteligentny obieg Łączy funkcjonlność drukowni, kopiowni, sknowni, fksowni1 orz zszywni w szybkim i wygodnym urządzeniu, produkty z serii MB700 i MC700 zpewniją bezpieczne i efektywne zrządznie dokumentmi orz odpowiednią wydjność dl orgnizcji o różnych rozmirch, od dużych globlnych korporcji orz instytucji finnsowych, po młe firmy i plcówki oświtowe. Z wielu dostępnych modeli orz opcji możesz wybrć odpowiednie urządzenie wielofunkcyjne, które spełni Twoje wymgni specyfikcyjne orz budżetowe. Wbudown otwrt pltform npędem biznesowej wydjności Seri MB700 orz MC700 wspiern przez sxp (otwrtą pltformę) pozwoli zpewnić szybki i bezproblemowy obieg w Twojej firmie. Oprt n usługch sieciowych pltform umożliwi pełną integrcję urządzeń wielofunkcyjnych z istniejącymi systemmi klient orz rozwiąznimi innych firm, n przykłd z oprogrmowniem PperCut MF czy Drivve Imge. Dzięki temu pobiernie, ich dystrybucj, odbiór orz zrządznie nimi są wykonywne i wdrżne w efektywny sposób, co poprwi wydjność personelu. Usługi w chmurze Korporcyjn wewnętrzn bz dnych ERP DMS FTP Folder Środowisko Wydjność Elstyczność Mksymlizcj inwestycji w celu osiągnięci njwiększej elstyczności Urządzeni z serii MB700 i MC700 zprojektowno tk, by w stndrdzie zpewniły szeroki wybór przydtnych funkcji. Te solidne i wydjne urządzeni wielofunkcyjne zpewniją elstyczne możliwości konfigurcyjne, wymgne do spełnieni potrzeb biznesowych. Możliwość połączeni z oprogrmowniem innych firm zpewnijąc pełną integrcję usług sieciowych Dostosowywny interfejs użytkownik zpewnijący integrcję z obiegiem Wybierz odpowiedni model orz opcje dostosowne do potrzeb twojego biznesu Środowisko Elstyczność Ogrniczenie negtywnego wpływu n środowisko Seri MB700 i MC700 to pierwsze n rynku urządzeni wielofunkcyjne FULL LED formtu A4 dl średnich i dużych grup roboczych. Technologi firmy OKI orz wbudowne funkcje ekologiczne sprwiją, że są to njbrdziej przyjzne środowisku urządzeni wielofunkcyjne n rynku. Urządzenie wielofunkcyjne FULL LED (zrówno skner i drukrk) Dwustronne drukownie, kopiownie, sknownie i fksownie 1 ogrniczjące zużycie Pojemniki z tonerem o wysokiej wydjności Funkcj oszczędzni toner Do 2 W w trybie głębokiego uśpieni Certyfikt Energy Str Progrm recyklingu mteriłów eksplotcyjnych Now lini inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych formtu A4 firmy OKI centrum obiegu Wydjność Większ wydjność biznesow Urządzeni z serii MB700 i MC700 zostły zprojektowne do wydjnej prcy. Dzięki szybkiej prcy i elstycznym opcjom obróbki końcowej urządzeni te zpewniją wbudowną funkcjonlność, któr skrc czs prcy użytkownik końcowego, pozwljąc mu skupić się n swoich podstwowych obowiązkch. podświetlny kolorowy ekrn dotykowy o przekątnej 23 cm Szybkość wydruku do 52 str./min. w czerni orz do 40 str./min. w kolorze Pojemność do 3160 rkuszy Wewnętrzny finiszer (Wersje dfn / werjse z wbudownym finiszerem) off-line w stndrdzie, ułtwijący obróbkę końcową wydrukownych Wydjność miesięczn do 200 tysięcy stron Procesor 1,2 GHz orz pmięć RAM 2GB Stndrdowy dysk twrdy o pojemności 160 GB Krt sieciow 10/100/1000 bset 3-letni gwrncj w miejscu instlcji, po zrejestrowniu produktu w ciągu 30 dni od dty zkupu Njwyższy stopień zbezpieczeni i dnych W dzisiejszych czsch zpewnienie bezpieczeństw IT stnowi duże wyzwnie biznesowe, dltego firm OKI oferuje szyfrownie i zbezpieczeni dnych zgodne z njwyższymi normmi w brnży. Zwnsowne metody uwierzytelnieni użytkowników uniemożliwiją nieupowżniony dostęp orz zpewniją ochronę dnych korporcyjnych. Zkres dostępu możn dopsowywć, w łtwy sposób włączjąc lub wyłączjąc funkcje. Filtrownie dresów IP/Mc Szyfrownie dysku twrdego Wydruk bezpieczny z szyfrowniem Bezpieczn komunikcj sieciow z pomocą protokołu SNMPv3 orz opcjonlnego IPSec Bezpieczne ksownie dnych w przypdku ręcznego, utomtycznego lub zplnownego czyszczeni dysku twrdego Kontrol dostępu z pomocą kodu PIN/Krty IC/protokołuLDAP/ Kerberos Bezpieczne drukownie chronione kodem PIN lub z pomocą opcjonlnego czytnik krt zbliżeniowych 3

3 Zwnsowne funkcje poprwijące wydjność Twojej firmy Duży kolorowy ekrn dotykowy Dostosowywny do potrzeb interfejs użytkownik zpewnijący dostęp do stndrdowych i uniklnych funkcji, dzięki otwrtej pltformie (sxp) off-line w stndrdzie, ułtwijący obróbkę końcową wydrukownych Wewnętrzny finiszer* Automtyczne zszywnie połączone z offsetowym ukłdniem orz dwustronnym wydrukiem. Pozwl n zwnsowną obróbkę. Automtyczne drukownie LED Automtyczne drukownie w stndrdzie, zpewnijące ekonomiczny wydruk dwustronnych Łączność bezprzewodow (wi-fi) Opcjonln krt bezprzewodow wi-fi sprwi, iż Twoje urządzenie wielofunkcyjne może zostć umieszczone w dowolnym miejscu Twojego biur. Pojemniki z wysokowydjnym tonerem Ogrniczją koszty, częstotliwość interwencji użytkownik orz negtywny wpływ n środowisko Dwustronne kopiownie i sknownie LED Szybkie i precyzyjne kopiownie i sknownie dzięki utomtycznemu podjnikowi odwrcjącemu o pojemności 100 rkuszy. Umożliwi wydjną produkcję dwustronnych Sknownie LED w wysokiej rozdzielczości Duż szybkość sknowni do 40 str./min. (MC780) / 55 str./ min. (MB770) kolor 24 bitowy / 8 bitow skl szrości / dwupoziomowe czrno-biłe Rozdzielczość sknowni: 600 x 600 dpi Sknownie sknownie z funkcją WSD, do portu USB orz sieciowe TWAIN Podgląd sknowni n ekrnie Możliwość zpisni ustwień względem regulrnie sknownych projektów Funkcj zdlnego sknowni do wielu komputerów w sieci Sknownie dosegregtor skrzynki użytkownik, współdzielonego folderu, poczty e-mil orz pmięci USB Pomijnie pustych stron Posortowne kopie Kopiownie dowodów tożsmości Dowód tożsmości Szybsze drukownie wysokiej rozdzielczości Duż szybkość drukowni do 40 str./min. (MC780) / 52 str./ min. (MB770) Czs oczekiwni n pierwszą stronę wydruku: 8 sekund w kolorze / 8 sekund w czerni (seri MC780) / poniżej 5 sekund (seri MB700) Rozdzielczość wydruku: 1200 x 600 dpi (seri MC700) / 1200 x 1200 dpi (seri MB700) Drukownie Elstyczn obsług nośników (grmtur do 250 g/m2 i bnery do 1,3 m długości) Ukłdnie prc z przesunięciem, zszywnie (wersj dfn) Wydruk zbezpieczony szyfrowniem (wydruk prywtny, wydruk wstrzymny, wydruk próbny) Fktury Jedno lub czrno-biłe Zleceni zkupów sknownie do Prezentcje Jedno lub kolorowe usb folder sieciowy e-mil folder ftp skrzynk użytkownik Ostrzejsze i wyrźniejsze kopiownie Duż szybkość kopiowni do 40 str./min. (MC780) / 52 str./min. (MB770) Czs otrzymni pierwszej kopii - 13 sek. (seri MC700) / 8 sek. (seri MB700) Kopiownie (1 n 2, 2 n 1, 2 n 2) Funkcj usuwni tł, usuwnie cieni n krwędzich, kopi próbn pozwljąc uzyskć njlepszy efekt Funkcje kopiowni tożsmości, zpisywni osttnich ustwień orz kopiownie kompleksowych zdń Tryb okłdki orz dokłdnie rkuszy seprujących Drukownie wielu stron n jednej (N-up), skłdnie, przesuwnie mrginesu, obcinnie brzegów, mskownie, odbicie lustrzne Przerywnie zdni w celu pilnego wykonni kopii Kod dziłu, kod użytkownik Mkrodo przechowywni częstych zdń Listy 4 Elstyczn pojemność Dostępne są trzy opcjonlne podjniki lub podjnik o dużej pojemności (LCF, do 3160 rkuszy), w zleżności od potrzeb w obrębie cłej orgnizcji Rozwiązni zbezpieczjące dostęp z pomocą kodu PIN lub krty IC, pozwljące bezpiecznie drukowć poufne dokumenty *Tylko MB770dfn i MC780dfn dokumenty fks do e-mil internet komputer fks skrzynk użytkownik Fks 1 Super G3 z dodtkowymi funkcjmi Szybkość fksowni Super G3, szybkość modemu 33,6 kbps Czs wysyłni: 3 sekundy Wysyłnie fksów dwustronnych z utomtycznego podjnik odwrcjącego Pojemność pmięci: 1 GB Opóźnienie wysyłni Przekierowywnie fksów (fks n fks i fks n e-mil) Fksownie z komputer, usług i-fx 5

4 Inteligentne rozwiąznie od firmy OKI Firm OKI dostrcz pkiet oprogrmowni, który jest wyposżony w szereg funkcji pozwljących n zwiększenie kontroli i wydjności w Twojej firmie. Zrządznie Wydrukiem To zwnsowne nrzędzie do zrządzni od firmy Alidt stnowi sklowlne, nie związne z konkretnym producentem rozwiąznie, które pozwl centrlnie zrządzć dokumentmi orz optymlizcją wydruków. Dzięki możliwości wprowdzeni reguł, limitów orz powidomień użytkownik zpewni efektywne zrządznie kosztmi orz wyższy poziom zbezpieczeń w cłej firmie: funkcjonlność wydruku podążjącego i bezpiecznego relizown z dowolnego urządzeni Uniwerslny sterownik drukowni (drukownie bez dedykownych sterowników) łtw instlcj dl dmnistrtor sknownie n pulpit (sknuj-do-mnie) bezpieczny dostęp do urządzeni dzięki uwierzytelnieniu logowni (PIN lub krt ID) kontrol i podgląd wykorzystni drukowni i kopiowni przez dnego użytkownik lub dził orz egzekwownie limitów w czsie rzeczywistym indywidulne zsdy przekierowywni wydruków wykorzystnie njbrdziej ekonomicznego urządzeni śledzenie zdń, stnu urządzeni i zużyci mteriłów eksplotcyjnych zwnsown konsol dministrcyjn: konsol, rporty, nliz kosztów i mteriły eksplotcyjne Zlikwidownie strt energii Zrządznie Flotą Drukrek Kompleksowe rozwiąznie nie związne z konkretnym producentem od firmy PrintFleet, pozwljące zdlnie zrządzć drukrkmi orz urządzenimi wielofunkcyjnymi. monitorownie urządzeń online utomtyczne powidminie o usterkch utomtyczny odczyt licznik utomtyczne zrządznie mteriłmi eksplotcyjnymi zwnsowne możliwości rportowni PrintSuperVision Kontrol drukrek i urządzeń wielofunkcyjnych podłączonych do sieci orz zrządznie nimi: zrządznie urządzenimi i rozwiązywnie problemów monitorownie, które drukrki wymgją wyminy toner, znim się on skończy Ogrniczenie obsługi przez użytkownik zwiększ produktywność pełn kontrol i podgląd wszystkich drukrek i urządzeń wielofunkcyjnych w cłej sieci Print Job Accounting Progrm zpewnijący wgląd i kontrolę kosztów drukowni w firmie: wgląd i kontrol wykorzystni wydruków w firmie ogrniczenie dostępu do pojedynczych osób lub grup zrządznie drukowniem przy zdefiniownych limitch kosztów rporty o ilości wydrukownych stron, rozmirch i typch stosownych nośników podgląd wszystkich dnych poprzez stronę internetową (wersj Enterprise) import użytkowników z Active Directory (wersj Enterprise) obsług bz SQL (wersj Enterprise) Wybierz odpowiedni model orz kcesori dostosowne odpowiednio do potrzeb twojego biznesu Urządzeni serii MB700 i MC700 zprojektowno w tki sposób, by zpewniły pełny wybór i cłkowitą elstyczność w celu spełnieni potrzeb biznesowych. Dodtkowo pozwljące skonfigurowć produkt optymlnie, pod kątem wyboru opcji, związnych między innymi z łącznością bezprzewodową, dziłniem fksu, podjnikmi czy wydjnością. Dne techniczne Drukownie Szybkość druku 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni Funkcj Drukownie, kopiownie, sknownie, fksownie 1 Interfejs użytkownik Podświetlny kolorowy ekrn dotykowy LCD o przekątnej 23 cm Czs pierwszego wydruku 9 sekund w kolorze, 8 sekund w czerni 8 sekund w kolorze, 8 sekund w czerni 47 str./min. w czerni 52 str./min. w czerni 5 sekund w czerni Rozdzielczość drukowni Technologi wielopoziomow ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Pmięć / procesor 2 GB RAM/ 1,2 GHz Dysk twrdy 160 GB Interfejsy 10/100/1000 bset, USB 2.0/ Hi Speed USB - opcjonlni krt bezprzewodow ( b/g) Filtrownie dresów IP, Filtrownie dresów MAC, IPSec (opcj), Secure Print, Bezpieczne szyfrownie wydruku (przez zbezpieczony HDD), uwierzytelnienie serwer SMTP, uwierzytelnienie POP przed SMTP, Zbezpieczenie SSL dl protokołu SMTP, SNMPv3, Szyfrownie SS L/TLS, Zmin portów, Pełne szyfrownie urządzeń pmięci msowej, Bezpieczne usuwnie dnych z pmięci msowej, Wyłączenie funkcji Host USB Obciążlność (średni) Do 6000 stron n Do 8000 stron n Do stron n Do stron n Obciążlność (mksimum) stron/ stron/ Kopiownie Szybkość kopiowni 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni stron/ 47 str./min. w czerni 52 str./min. w czerni Czs do pierwszej kopii Poniżej 13 sekund Poniżej 8 sekund Sknownie Formt JPEG, TIFF ( jedno/wielostronicowy), PDF( jedno/wielostronicowy), Slim PDF, Secure PDF, XPS( jedno/wielostronicowy) Szybkość sknowni Do 40 str./min. (w kolorze/czerni) Do 55 str./min. (w czerni) Sknownie do SMB, FTP, FTPS, Netwre, Skrzynk użytkownik, Pmięć USB, E-mil Rozdzielczość optyczn sknowni 600 x 600 dpi Fks 1 Rozdzielczość Szybkość fksu Obsług Pojemność podjników Pojemność opcjonlnych podjników Pojemność wejściow Pojemność wyjściow Grmtur nośników Formt nośników Obróbk końcow dokumentu Akcesori wersje dn MC760dn MB7 MC770dn MB7 Do 300 dpi ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, 3 sekundy/stron Podjnik 1: 530 rkuszy 80 g/m2; podjnik uniwerslny: 100 rkuszy (80 g/m2); RADF: 100 rkuszy 80 g/m2 Podjnik 2: 530 rkuszy (80 g/m2); Podjnik 3: 530 rkuszy (80 g/m2); Podjnik 4: 530 rkuszy 80 g/m2; Podjnik o dużej pojemności (LFC): 2000 rkuszy 80 g/m2 Stndrdowo: 630 rkuszy 80 g/m2; Mksymlnie: rkuszy 80 g/m2 Do 500 rkuszy (80g/m2) Podjnik 1/2/3/4/LCF: 64 do 220 g/m2; mksymlnie: 64 do 250 g/m2 A4, A5, B5, A6, bnery do 1321 mm dfn wersj (z wewnętrznym finiszerem) MC780dfn MB7, Wewnętrzny finiszer wersje dn MB760dn dfn wersj (z wewnętrznym finiszerem) MB770dn/dfn, Wewnętrzny finiszer (wersj-dfn) Wi-Fi, Czytnik krt (HID), Czytnik krt (Mifre), Moduł ndpisywni dnych, Moduł IPSec, Opcj dodwni met dnych Cechy ogólne Podstwowy model ze zszywczem off-line Podstwowy model ze zszywczem off-line orz wewnętrznym finiszerem Fx 1 Bezprzewodowo Moduł ndpisywni dnych Moduł IPSec Czytnik krt IC (HID) Hłs Zużycie energii elektrycznej Podczs prcy: 57 db (A); w trybie czuwni 37 db (A), w trybie oszczędzni energii: niesłyszlne Typowe: 800 W; mks: 1500 W; nieobciążone: 130 W; tryb oszczędzni energii: 60 W; tryb głębokiego uśpieni: nie więcej niż 2W Podczs prcy: 58 db(a), w trybie czuwni: 30 db(a); Tryb oszczędzni energii: niesłyszlne Typowe: 870 W; Mks: 1500 W; nieobciążone: 120 W; tryb oszczędzni energii: 40 W; tryb głębokiego uśpieni: nie więcej niż 2W Gwrncj 3 lt przedłużonej gwrncji po zrejestrowniu produktu w przeciągu 30 dni od dty zkupu Wymiry (wys. x szer. x gł.) dn: 675 x 522 x 604 mm; dfn: 811 x 522 x 604 mm dn: 675 x 522 x 564 mm; dfn: 811 x 522 x 564 mm Mteriły eksplotcyjne Toner strter 4,8 tys. (stron) 10 tys. (stron) Toner (K) 8 tys. (stron) 8 tys., 25 tys. (stron) 18 tys. (stron) 18 tys., 36 tys. (stron) Czytnik krt IC (Mifre) Toner (CMY) 6 tys. (stron) 6, 11,5 tys. (stron) - - Bęben świtłoczuły 30 tys. (stron) - - Ps trnsferu 60 tys. (stron) Podjnik 2/3/4 Podjnik o dużej pojemności (LFC) Podstw n kółkch Enbler met sknowni Zespół utrwljący 60 tys. (stron) - - 7

5 Specjliści w dziedzinie druku biznesowego OKI to globln mrk business-to-business oddn tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonlnych rozwiązń w dziedzinie druku biurowego, projektownych z myślą o zwiększniu wydjności firm i usprwniniu środowisk ich prcy. Jko pionierzy innowcyjnych technologii druku, tkich jk cyfrow technologi LED czy High Definition Colour, oferujemy pletę ngrdznych produktów i rozwiązń, które zpewniją firmom możliwość uzyskni wysokiej jkości drukownych, przy zchowniu rozsądnego poziomu wydtków. Firm OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czrno-biłych drukrek orz urządzeń wielofunkcyjnych o wszechstronnych możliwościch obsługi nośników A3 i A4, przeznczonych dl grup roboczych i różnej wielkości firm. Ofertę nszych rozwiązń uzupełniją fksy, drukrki do druku etykiet orz drukrki igłowe. Njlepsze w swojej klsie produkty zprojektowno w tki sposób, by były intuicyjne w obsłudze i ułtwiły prcę biurową. Z myślą o środowisku nturlnym W rmch relizcji postnowień Kodeksu Postępowni grupy OKI, firm OKI dokłd wszelkich strń, by dostrczne przez nią produkty były przyjzne dl środowisk nturlnego: Nsze produkty są projektowne i wytwrzne z myślą o ogrniczeniu negtywnego wpływu n środowisko. Jednym z nszych strtegicznych celów jest zwiększnie liczby urządzeń i mteriłów eksplotcyjnych uzyskiwnych w procesie recyklingu. Czujemy się odpowiedzilni z prowdzenie nszej dziłlności z pełnym posznowniem dl środowisk nturlnego orz dziłń n rzecz jego ochrony podejmownych przez loklne społeczności. Symbol zielonego liści umieszczony n wszystkich produktch i opkownich OKI odzwierciedl nsze pełne zngżownie w inicjtywę zbierni i przetwrzni odpdów dl dobr środowisk nturlnego. Energy Str Nsze drukrki i urządzeni wielofunk cyjne uzyskły oznczenie Energy Str z sprwą nszych wysiłków w kierunku eliminowni strt energii z pomocą wyjątkowo wydjnych energetycznie rozwiązń. Wykonując zwykłe czynności zużywją mniej energii. Nieużywne utomtycznie przechodzą do trybu oszczędzni energii, funkcje tkie jk druk dwustronny przyczyniją się do dlszego ogrniczni strt energetycznych i zmniejszją zużycie. Wyjątkow 3-letni gwrncj z serwisem on-site Nsze urządzeni są wytwrzne zgodnie z njwyższymi stndrdmi jkości i technologii, co potwierdzją niezleżne testy. Jesteśmy n tyle pewni wysokiej jkości nszych produktów, że oferujemy przedłużenie stndrdowej gwrncji do 3 lt bez żdnych dodtkowych opłt! Aby skorzystć z tej wyjątkowej oferty, po prostu zrejestruj produkt w przeciągu 30 dni od dty jego zkupu. Zpewnine w cłości przez firmę OKI! Więcej informcji możn uzyskć n stronie: High Definition Color Technologi High Definition Color to uniklne połączenie rozwiązń sprzętowych i oprogrmowni firmy OKI. Połączenie to pozwl uzyskć niezrównną jkość drukowni w kolorze łtwo, inteligentnie i z doskonłymi rezulttmi. Dwdzieści lt technologii LED Firm OKI był pionierem w oprcowywniu pond 20 lt temu cyfrowej technologii LED do drukrek. To nowtorskie rozwiąznie umożliwi drukownie z jkością High Definition, zpewnijąc dokłdne, niezwykle sugestywne wydruki.dzięki cyfrowej technologii LED nsze drukrki są kompktowe, przyjzne dl środowisk i energooszczędne. Do ich produkcji wykorzystujemy zncznie mniej surowców i zużywmy przy tym mniej energii. Głowice drukujące LED nie zwierją żdnych ruchomych elementów, dzięki czemu drukrki LED są wytrzymłe i niezwykle niezwodne. Zesknuj kod, by dowiedzieć się więcej Oki Systems (Polsk) Sp. z o.o. ul. Domniewsk Wrszw Tel.: +48 (22) Fx: +48 (22) W konfigurcji dnfx moduł fksu jest wyposżeniem stndrdowym 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy firm OKI Electric. Wersj /2013. Specyfikcje mogą ulec zminie bez uprzedzeni. Wszystkie znki towrowe zstrzeżone.

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG 1 z 5 2014-02-24 10:42 CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna KLIENT Sprzęt komputerowy i Drukarki Drukarki starsze modele - drukarki CLX-9201NA CLX-9201NA Wersja do druku CLX-9201NA

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

C331dn/C511dn/C531dn. Profesjonalne drukarki kolorowe z funkcjami pozwalającymi firmie lub grupie roboczej na ograniczenie kosztów.

C331dn/C511dn/C531dn. Profesjonalne drukarki kolorowe z funkcjami pozwalającymi firmie lub grupie roboczej na ograniczenie kosztów. C331dn/C511dn/C531dn Profesjonalne drukarki kolorowe z funkcjami pozwalającymi firmie lub grupie roboczej na ograniczenie kosztów A4 a Kolor/mono a Druk dwustronny/obsługa sieci a Wydruki od A6 do 1320

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

MC352dn/MC362dn/MC562dn

MC352dn/MC362dn/MC562dn MC352dn/MC362dn/MC562dn Uniwersalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 maksymalizujące wydajność i osiągi DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 SIEĆ A4 Kolor/mono Wydruki A6 do 1320 mm i 220

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

I. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe format A3 4 sztuki z modułem kopiarki i modułem finiszera do broszur

I. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe format A3 4 sztuki z modułem kopiarki i modułem finiszera do broszur Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie d) Urządzenia wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3, urządzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4, drukarki laserowe A4, drukarki etykiet termiczne

Bardziej szczegółowo

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny Minimalna wydajność miesięczna 15 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 20 Pamięć urządzenia 1,5 GB RAM + HDD

Bardziej szczegółowo

infolinia 0800 201211

infolinia 0800 201211 neo.pl Ogólnopolski dostwc usług internetowych infolini 0800 201211 NEO.pl internetowe rozwizni dl biznesu Spis tresci Aktuln ofert cenow sieci hostingowej NEO.pl...3 Ogólne informcje dotyczce usług w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

C301dn/C321dn. Najwyższa jakość koloru i drukowanie dwustronne dla mikro i małych firm. Kolor/mono

C301dn/C321dn. Najwyższa jakość koloru i drukowanie dwustronne dla mikro i małych firm. Kolor/mono C301dn/C321dn Najwyższa jakość koloru i drukowanie dwustronne dla mikro i małych firm A4 a Kolor/mono a Druk dwustronny/obsługa sieci a Wydruki A6 do 1320 mm i 220 g/m 2 a 1 5 użytkowników a PO REJESTRACJI

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne DC DCC 6520 K o p i a r k a D r k a n e r D a r k c s k e n DC 6025 P I 6030 6520 6525 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne Doskonałe rezultaty za dotknięciem przycisku! Nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KYOCERA ECOSYS M3540dn

KYOCERA ECOSYS M3540dn KYOCERA ECOSYS M3540dn i wszechstronność w jednym urządzeniu Drukowanie z prędkością 40 stron na minutę w formacie A4 Funkcja drukowania dwustronnego, kopiowania, faksu oraz skanowania w kolorze w standardzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna nr 2 sprzętu komputerowego dla MZN w 2014 roku. 1 Serwer. Typ obudowy serwera: RACK max 2U

Specyfikacja techniczna nr 2 sprzętu komputerowego dla MZN w 2014 roku. 1 Serwer. Typ obudowy serwera: RACK max 2U Jastrzębie-Zdrój, dn. 18.09.2014 r. Specyfikacja techniczna nr 2 sprzętu komputerowego dla MZN w 2014 roku. 1. Urządzenia komputerowe (konfiguracja minimalna zamawiającego) 1 Serwer Typ obudowy serwera:

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 str. 24 Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 DRUKARKI KOLOROWE ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Kolorowa drukarka laserowa A3 1 Prędkość druku mono 28 stron/min. A4 2 Prędkość druku kolor 20 stron/min.

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

KYOCERA ECOSYS M2535dn

KYOCERA ECOSYS M2535dn KYOCERA ECOSYS M2535dn Wielofunkcyjne bardzo efektywne urządzenie w małej obudowie. Drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w formacie A4 Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund Dwustronne drukowanie, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA FASAD BIOKLIMATYCZNYCH animeo. Gama rozwiązań Somfy do zarządzania fasadą bioklimatyczną

ROZWIĄZANIA DLA FASAD BIOKLIMATYCZNYCH animeo. Gama rozwiązań Somfy do zarządzania fasadą bioklimatyczną ROZWIĄZANIA DLA FASAD BIOKLIMATYCZNYCH nimeo Gm rozwiązń Somfy do zrządzni fsdą bioklimtyczną nimeo Gm systemów Somfy do zrządzni fsdą bioklimtyczną s o l u t i o n s ECONOMIES D'ENERGIE ENERGY SAVING

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C2 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C280

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C280 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o.

SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o. Sp. z o.o. Cyfrowy system biurowy do druku B&W SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 68 30-019 Kraków Podwójna moc lepsze parametry pracy Wydajność pracy w Twojej firmie wzrośnie znacząco

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 maksymalizujące wydajność i osiągi

Uniwersalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 maksymalizujące wydajność i osiągi Seria MC300 i MC500 Uniwersalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 maksymalizujące wydajność i osiągi DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 Wi-Fi 2 A4 Kolor/mono Wydruki A6 do 1320 mm i 220

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl. Samsung SL-X4220RX. Kolorowy cyfrowy system biurowy

Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl. Samsung SL-X4220RX. Kolorowy cyfrowy system biurowy Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Samsung SL-X4220RX Kolorowy cyfrowy system biurowy FUNKCJE Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress X4220RX Dotknij i drukuj, zupełnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja kopiarki Specyfikacja kopiarki Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni System tonera Toner polimeryzowany Simitri HD A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorz e (kopii/min.) 14 A3 w czerni (kopii/min.)

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Samsung MultiXpress SCX-8128NA

Samsung MultiXpress SCX-8128NA Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Samsung MultiXpress SCX-8128NA Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 Podwójna moc lepsze parametry pracy Wydajność w Twojej firmie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

KYOCERA TASKalfa 266ci

KYOCERA TASKalfa 266ci KYOCERA TASKalfa 266ci Niezawodny kompaktowy kolor wielofunkcyjny A4 Drukowanie z prędkością 26 stron na minutę w formacie A4 (w mono i w kolorze) Czas pierwszej kopii: 10/12 sekund (mono/kolor) Łatwy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie Simitri HD - toner polimeryzowany. Do 28 kopii na minutę. Do 16 kopii na minutę. Do 28 kopii na minutę

Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie Simitri HD - toner polimeryzowany. Do 28 kopii na minutę. Do 16 kopii na minutę. Do 28 kopii na minutę Specyfikacja kopiarki Proces kopiowania System tonera Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

SLXe. Jednotemperaturowe i wielotemperaturowe agregaty chłodnicze dla naczep. e-wolucja e-innowacja e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedza

SLXe. Jednotemperaturowe i wielotemperaturowe agregaty chłodnicze dla naczep. e-wolucja e-innowacja e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedza SLXe Jednotemperturowe i wielotemperturowe gregty chłodnicze dl nczep e-wolucj e-innowcj e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedz SPIS TREŚCI SLXe: Jednotemperturowe i wielotemperturowe gregty chłodnicze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU BIUROWEGO

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU BIUROWEGO Załącznik nr 4 do SIWZ.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU BIUROWEGO Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Seria C800. Kolorowa drukarka A3/A4 dla grup roboczych o doskonałej jakości druku i wszechstronnej obsludze nośników

Seria C800. Kolorowa drukarka A3/A4 dla grup roboczych o doskonałej jakości druku i wszechstronnej obsludze nośników Seria C800 Kolorowa drukarka A3/A4 dla grup roboczych o doskonałej jakości druku i wszechstronnej obsludze nośników A3/A4 Kolor/mono Druk od A6 do banerów 1321 mm dł. i 256 g/m 2 1 30 użytkowników PO REJESTRACJI

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.13.2014 Załącznik nr 1B do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl. Samsung SL-K4300LX. Czarno-biały cyfrowy system biurowy

Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl. Samsung SL-K4300LX. Czarno-biały cyfrowy system biurowy Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Samsung SL-K4300LX Czarno-biały cyfrowy system biurowy FUNKCJE Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress K4300LX Dotknij i drukuj,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 MP 3353ZSP

Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 MP 3353ZSP Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 MP 3353ZSP 1 Kompaktowość i dobra jakość w jednym Kompaktowa budowa i wysoki standard pracy w jednej maszynie. Wielofunkcyjność urządzenia MP 3353ZSP doskonale sprosta

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Efektywne kosztowo kompaktowe urządzenia kolorowe

Efektywne kosztowo kompaktowe urządzenia kolorowe Pobierz folder PDF» Efektywne kosztowo kompaktowe urządzenia kolorowe Niskie koszty produkcji profesjonalnych, kolorowych dokumentów Wymagania dzisiejszych biur są bardzo wysokie. Użycie koloru w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Niniejszym składamy naszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu poligraficznego imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

ECOSYS M2035dn. Profesjonalne wielozadaniowe urządzenie na którym możesz polegać

ECOSYS M2035dn. Profesjonalne wielozadaniowe urządzenie na którym możesz polegać ECOSYS M2035dn Profesjonalne wielozadaniowe urządzenie na którym możesz polegać Drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w formacie A4 Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund Dwustronne drukowanie, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Konica-Minolta bizhub C352

Konica-Minolta bizhub C352 BIURO-RES Konica-Minolta bizhub C352 Kolorowa kserokopiarka drukarka sieciowa skaner sieciowy RADF - dwustronny podajnik dokumentów duplex Wyposażenie: Automatyczny podajnik oryginałów dwustronny Skaner

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP

Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP Najszybsze w swojej klasie urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania w kolorze w formacie A4 C3520 MFP C3530 MFP WYDRUK A4 KOLOR/CZERŃ C3520 MFP / C3530

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

Oferta drukarek z białym tonerem

Oferta drukarek z białym tonerem Oferta drukarek z białym tonerem Biały - rewolucja w kolorowym druku cyfrowym, rewelacja w projektowaniu PO REJESTRACJI NA LATA GWARANCJI www.oki.com.pl/gwarancja Moc drukowania na biało CMYW - unikalny

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA Załącznik Nr 4c do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPECYFIKACJA SKANERA Komponenty Składowe Parametry Ilość Optyczna rozdzielczość skanowania 2400 dpi Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Pełna moc drukowania w formacie A3

Pełna moc drukowania w formacie A3 Pobierz folder PDF» Pełna moc drukowania w formacie A3 Szybkość, wydajność, trwałość By sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu zadaniu - dużym nakładom czy pilnym wydrukom potrzebnym na zaraz - potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Funkcje, których potrzebujesz. Profesjonalizm, którego oczekujesz. Seria B2500 Urządzenia wielofunkcyjne drukujące w czerni

Funkcje, których potrzebujesz. Profesjonalizm, którego oczekujesz. Seria B2500 Urządzenia wielofunkcyjne drukujące w czerni Seria B2500 Urządzenia wielofunkcyjne drukujące w czerni Funkcje, których potrzebujesz. Profesjonalizm, którego oczekujesz. B2500 MFP B2520 MFP B2540 MFP Kompleksowe rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo