Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów"

Transkrypt

1 Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie, sknownie, fksownie 1 i obróbk końcow sxp - smrt Extendble Pltform użytkowników MB760 MB770 MC760 MC770 MC780

2 2 Zwnsown technologi zpewnijąc kontrolę nd obiegiem Urządzeni wielofunkcyjne do wydruków kolorowych i monochromtycznych w formcie A4 zwiększją mksymlnie wydjność, zpewnijąc efektywność n wielu poziomch orgnizcji. Ulepszenie sposobu zrządzni dokumentmi orz ich przetwrzni pozwl zwiększyć efektywność ich obiegu n kżdym poziomie orgnizcji. Połączenie wysokiej klsy oprogrmowni z zwnsowną technologią pozwl zwiększyć wydjność orz Usprwnić procesy tworzeni i obiegu. Seri urządzeń wielofunkcyjnych MB700 i MC700 zpewni bezproblemową integrcję z używnym systemem obiegu dzięki otwrtej pltformie sxp. Zpewniją nrzędzi potrzebne do efektywnego wykorzystni zsobów orgnizcji, ulepszjąc procesy komunikcyjne i obieg. Fktury Umowy Zleceni zkupów CV Dne pcjentów Sknownie sxp Rozpoznwnie tekstu z wykorzystniem OCR Odczyt dnych z kodu kreskowego Dodwnie met dnych, np. numeru fktury Zrządznie Inteligentny obieg Łączy funkcjonlność drukowni, kopiowni, sknowni, fksowni1 orz zszywni w szybkim i wygodnym urządzeniu, produkty z serii MB700 i MC700 zpewniją bezpieczne i efektywne zrządznie dokumentmi orz odpowiednią wydjność dl orgnizcji o różnych rozmirch, od dużych globlnych korporcji orz instytucji finnsowych, po młe firmy i plcówki oświtowe. Z wielu dostępnych modeli orz opcji możesz wybrć odpowiednie urządzenie wielofunkcyjne, które spełni Twoje wymgni specyfikcyjne orz budżetowe. Wbudown otwrt pltform npędem biznesowej wydjności Seri MB700 orz MC700 wspiern przez sxp (otwrtą pltformę) pozwoli zpewnić szybki i bezproblemowy obieg w Twojej firmie. Oprt n usługch sieciowych pltform umożliwi pełną integrcję urządzeń wielofunkcyjnych z istniejącymi systemmi klient orz rozwiąznimi innych firm, n przykłd z oprogrmowniem PperCut MF czy Drivve Imge. Dzięki temu pobiernie, ich dystrybucj, odbiór orz zrządznie nimi są wykonywne i wdrżne w efektywny sposób, co poprwi wydjność personelu. Usługi w chmurze Korporcyjn wewnętrzn bz dnych ERP DMS FTP Folder Środowisko Wydjność Elstyczność Mksymlizcj inwestycji w celu osiągnięci njwiększej elstyczności Urządzeni z serii MB700 i MC700 zprojektowno tk, by w stndrdzie zpewniły szeroki wybór przydtnych funkcji. Te solidne i wydjne urządzeni wielofunkcyjne zpewniją elstyczne możliwości konfigurcyjne, wymgne do spełnieni potrzeb biznesowych. Możliwość połączeni z oprogrmowniem innych firm zpewnijąc pełną integrcję usług sieciowych Dostosowywny interfejs użytkownik zpewnijący integrcję z obiegiem Wybierz odpowiedni model orz opcje dostosowne do potrzeb twojego biznesu Środowisko Elstyczność Ogrniczenie negtywnego wpływu n środowisko Seri MB700 i MC700 to pierwsze n rynku urządzeni wielofunkcyjne FULL LED formtu A4 dl średnich i dużych grup roboczych. Technologi firmy OKI orz wbudowne funkcje ekologiczne sprwiją, że są to njbrdziej przyjzne środowisku urządzeni wielofunkcyjne n rynku. Urządzenie wielofunkcyjne FULL LED (zrówno skner i drukrk) Dwustronne drukownie, kopiownie, sknownie i fksownie 1 ogrniczjące zużycie Pojemniki z tonerem o wysokiej wydjności Funkcj oszczędzni toner Do 2 W w trybie głębokiego uśpieni Certyfikt Energy Str Progrm recyklingu mteriłów eksplotcyjnych Now lini inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych formtu A4 firmy OKI centrum obiegu Wydjność Większ wydjność biznesow Urządzeni z serii MB700 i MC700 zostły zprojektowne do wydjnej prcy. Dzięki szybkiej prcy i elstycznym opcjom obróbki końcowej urządzeni te zpewniją wbudowną funkcjonlność, któr skrc czs prcy użytkownik końcowego, pozwljąc mu skupić się n swoich podstwowych obowiązkch. podświetlny kolorowy ekrn dotykowy o przekątnej 23 cm Szybkość wydruku do 52 str./min. w czerni orz do 40 str./min. w kolorze Pojemność do 3160 rkuszy Wewnętrzny finiszer (Wersje dfn / werjse z wbudownym finiszerem) off-line w stndrdzie, ułtwijący obróbkę końcową wydrukownych Wydjność miesięczn do 200 tysięcy stron Procesor 1,2 GHz orz pmięć RAM 2GB Stndrdowy dysk twrdy o pojemności 160 GB Krt sieciow 10/100/1000 bset 3-letni gwrncj w miejscu instlcji, po zrejestrowniu produktu w ciągu 30 dni od dty zkupu Njwyższy stopień zbezpieczeni i dnych W dzisiejszych czsch zpewnienie bezpieczeństw IT stnowi duże wyzwnie biznesowe, dltego firm OKI oferuje szyfrownie i zbezpieczeni dnych zgodne z njwyższymi normmi w brnży. Zwnsowne metody uwierzytelnieni użytkowników uniemożliwiją nieupowżniony dostęp orz zpewniją ochronę dnych korporcyjnych. Zkres dostępu możn dopsowywć, w łtwy sposób włączjąc lub wyłączjąc funkcje. Filtrownie dresów IP/Mc Szyfrownie dysku twrdego Wydruk bezpieczny z szyfrowniem Bezpieczn komunikcj sieciow z pomocą protokołu SNMPv3 orz opcjonlnego IPSec Bezpieczne ksownie dnych w przypdku ręcznego, utomtycznego lub zplnownego czyszczeni dysku twrdego Kontrol dostępu z pomocą kodu PIN/Krty IC/protokołuLDAP/ Kerberos Bezpieczne drukownie chronione kodem PIN lub z pomocą opcjonlnego czytnik krt zbliżeniowych 3

3 Zwnsowne funkcje poprwijące wydjność Twojej firmy Duży kolorowy ekrn dotykowy Dostosowywny do potrzeb interfejs użytkownik zpewnijący dostęp do stndrdowych i uniklnych funkcji, dzięki otwrtej pltformie (sxp) off-line w stndrdzie, ułtwijący obróbkę końcową wydrukownych Wewnętrzny finiszer* Automtyczne zszywnie połączone z offsetowym ukłdniem orz dwustronnym wydrukiem. Pozwl n zwnsowną obróbkę. Automtyczne drukownie LED Automtyczne drukownie w stndrdzie, zpewnijące ekonomiczny wydruk dwustronnych Łączność bezprzewodow (wi-fi) Opcjonln krt bezprzewodow wi-fi sprwi, iż Twoje urządzenie wielofunkcyjne może zostć umieszczone w dowolnym miejscu Twojego biur. Pojemniki z wysokowydjnym tonerem Ogrniczją koszty, częstotliwość interwencji użytkownik orz negtywny wpływ n środowisko Dwustronne kopiownie i sknownie LED Szybkie i precyzyjne kopiownie i sknownie dzięki utomtycznemu podjnikowi odwrcjącemu o pojemności 100 rkuszy. Umożliwi wydjną produkcję dwustronnych Sknownie LED w wysokiej rozdzielczości Duż szybkość sknowni do 40 str./min. (MC780) / 55 str./ min. (MB770) kolor 24 bitowy / 8 bitow skl szrości / dwupoziomowe czrno-biłe Rozdzielczość sknowni: 600 x 600 dpi Sknownie sknownie z funkcją WSD, do portu USB orz sieciowe TWAIN Podgląd sknowni n ekrnie Możliwość zpisni ustwień względem regulrnie sknownych projektów Funkcj zdlnego sknowni do wielu komputerów w sieci Sknownie dosegregtor skrzynki użytkownik, współdzielonego folderu, poczty e-mil orz pmięci USB Pomijnie pustych stron Posortowne kopie Kopiownie dowodów tożsmości Dowód tożsmości Szybsze drukownie wysokiej rozdzielczości Duż szybkość drukowni do 40 str./min. (MC780) / 52 str./ min. (MB770) Czs oczekiwni n pierwszą stronę wydruku: 8 sekund w kolorze / 8 sekund w czerni (seri MC780) / poniżej 5 sekund (seri MB700) Rozdzielczość wydruku: 1200 x 600 dpi (seri MC700) / 1200 x 1200 dpi (seri MB700) Drukownie Elstyczn obsług nośników (grmtur do 250 g/m2 i bnery do 1,3 m długości) Ukłdnie prc z przesunięciem, zszywnie (wersj dfn) Wydruk zbezpieczony szyfrowniem (wydruk prywtny, wydruk wstrzymny, wydruk próbny) Fktury Jedno lub czrno-biłe Zleceni zkupów sknownie do Prezentcje Jedno lub kolorowe usb folder sieciowy e-mil folder ftp skrzynk użytkownik Ostrzejsze i wyrźniejsze kopiownie Duż szybkość kopiowni do 40 str./min. (MC780) / 52 str./min. (MB770) Czs otrzymni pierwszej kopii - 13 sek. (seri MC700) / 8 sek. (seri MB700) Kopiownie (1 n 2, 2 n 1, 2 n 2) Funkcj usuwni tł, usuwnie cieni n krwędzich, kopi próbn pozwljąc uzyskć njlepszy efekt Funkcje kopiowni tożsmości, zpisywni osttnich ustwień orz kopiownie kompleksowych zdń Tryb okłdki orz dokłdnie rkuszy seprujących Drukownie wielu stron n jednej (N-up), skłdnie, przesuwnie mrginesu, obcinnie brzegów, mskownie, odbicie lustrzne Przerywnie zdni w celu pilnego wykonni kopii Kod dziłu, kod użytkownik Mkrodo przechowywni częstych zdń Listy 4 Elstyczn pojemność Dostępne są trzy opcjonlne podjniki lub podjnik o dużej pojemności (LCF, do 3160 rkuszy), w zleżności od potrzeb w obrębie cłej orgnizcji Rozwiązni zbezpieczjące dostęp z pomocą kodu PIN lub krty IC, pozwljące bezpiecznie drukowć poufne dokumenty *Tylko MB770dfn i MC780dfn dokumenty fks do e-mil internet komputer fks skrzynk użytkownik Fks 1 Super G3 z dodtkowymi funkcjmi Szybkość fksowni Super G3, szybkość modemu 33,6 kbps Czs wysyłni: 3 sekundy Wysyłnie fksów dwustronnych z utomtycznego podjnik odwrcjącego Pojemność pmięci: 1 GB Opóźnienie wysyłni Przekierowywnie fksów (fks n fks i fks n e-mil) Fksownie z komputer, usług i-fx 5

4 Inteligentne rozwiąznie od firmy OKI Firm OKI dostrcz pkiet oprogrmowni, który jest wyposżony w szereg funkcji pozwljących n zwiększenie kontroli i wydjności w Twojej firmie. Zrządznie Wydrukiem To zwnsowne nrzędzie do zrządzni od firmy Alidt stnowi sklowlne, nie związne z konkretnym producentem rozwiąznie, które pozwl centrlnie zrządzć dokumentmi orz optymlizcją wydruków. Dzięki możliwości wprowdzeni reguł, limitów orz powidomień użytkownik zpewni efektywne zrządznie kosztmi orz wyższy poziom zbezpieczeń w cłej firmie: funkcjonlność wydruku podążjącego i bezpiecznego relizown z dowolnego urządzeni Uniwerslny sterownik drukowni (drukownie bez dedykownych sterowników) łtw instlcj dl dmnistrtor sknownie n pulpit (sknuj-do-mnie) bezpieczny dostęp do urządzeni dzięki uwierzytelnieniu logowni (PIN lub krt ID) kontrol i podgląd wykorzystni drukowni i kopiowni przez dnego użytkownik lub dził orz egzekwownie limitów w czsie rzeczywistym indywidulne zsdy przekierowywni wydruków wykorzystnie njbrdziej ekonomicznego urządzeni śledzenie zdń, stnu urządzeni i zużyci mteriłów eksplotcyjnych zwnsown konsol dministrcyjn: konsol, rporty, nliz kosztów i mteriły eksplotcyjne Zlikwidownie strt energii Zrządznie Flotą Drukrek Kompleksowe rozwiąznie nie związne z konkretnym producentem od firmy PrintFleet, pozwljące zdlnie zrządzć drukrkmi orz urządzenimi wielofunkcyjnymi. monitorownie urządzeń online utomtyczne powidminie o usterkch utomtyczny odczyt licznik utomtyczne zrządznie mteriłmi eksplotcyjnymi zwnsowne możliwości rportowni PrintSuperVision Kontrol drukrek i urządzeń wielofunkcyjnych podłączonych do sieci orz zrządznie nimi: zrządznie urządzenimi i rozwiązywnie problemów monitorownie, które drukrki wymgją wyminy toner, znim się on skończy Ogrniczenie obsługi przez użytkownik zwiększ produktywność pełn kontrol i podgląd wszystkich drukrek i urządzeń wielofunkcyjnych w cłej sieci Print Job Accounting Progrm zpewnijący wgląd i kontrolę kosztów drukowni w firmie: wgląd i kontrol wykorzystni wydruków w firmie ogrniczenie dostępu do pojedynczych osób lub grup zrządznie drukowniem przy zdefiniownych limitch kosztów rporty o ilości wydrukownych stron, rozmirch i typch stosownych nośników podgląd wszystkich dnych poprzez stronę internetową (wersj Enterprise) import użytkowników z Active Directory (wersj Enterprise) obsług bz SQL (wersj Enterprise) Wybierz odpowiedni model orz kcesori dostosowne odpowiednio do potrzeb twojego biznesu Urządzeni serii MB700 i MC700 zprojektowno w tki sposób, by zpewniły pełny wybór i cłkowitą elstyczność w celu spełnieni potrzeb biznesowych. Dodtkowo pozwljące skonfigurowć produkt optymlnie, pod kątem wyboru opcji, związnych między innymi z łącznością bezprzewodową, dziłniem fksu, podjnikmi czy wydjnością. Dne techniczne Drukownie Szybkość druku 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni Funkcj Drukownie, kopiownie, sknownie, fksownie 1 Interfejs użytkownik Podświetlny kolorowy ekrn dotykowy LCD o przekątnej 23 cm Czs pierwszego wydruku 9 sekund w kolorze, 8 sekund w czerni 8 sekund w kolorze, 8 sekund w czerni 47 str./min. w czerni 52 str./min. w czerni 5 sekund w czerni Rozdzielczość drukowni Technologi wielopoziomow ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Pmięć / procesor 2 GB RAM/ 1,2 GHz Dysk twrdy 160 GB Interfejsy 10/100/1000 bset, USB 2.0/ Hi Speed USB - opcjonlni krt bezprzewodow ( b/g) Filtrownie dresów IP, Filtrownie dresów MAC, IPSec (opcj), Secure Print, Bezpieczne szyfrownie wydruku (przez zbezpieczony HDD), uwierzytelnienie serwer SMTP, uwierzytelnienie POP przed SMTP, Zbezpieczenie SSL dl protokołu SMTP, SNMPv3, Szyfrownie SS L/TLS, Zmin portów, Pełne szyfrownie urządzeń pmięci msowej, Bezpieczne usuwnie dnych z pmięci msowej, Wyłączenie funkcji Host USB Obciążlność (średni) Do 6000 stron n Do 8000 stron n Do stron n Do stron n Obciążlność (mksimum) stron/ stron/ Kopiownie Szybkość kopiowni 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni stron/ 47 str./min. w czerni 52 str./min. w czerni Czs do pierwszej kopii Poniżej 13 sekund Poniżej 8 sekund Sknownie Formt JPEG, TIFF ( jedno/wielostronicowy), PDF( jedno/wielostronicowy), Slim PDF, Secure PDF, XPS( jedno/wielostronicowy) Szybkość sknowni Do 40 str./min. (w kolorze/czerni) Do 55 str./min. (w czerni) Sknownie do SMB, FTP, FTPS, Netwre, Skrzynk użytkownik, Pmięć USB, E-mil Rozdzielczość optyczn sknowni 600 x 600 dpi Fks 1 Rozdzielczość Szybkość fksu Obsług Pojemność podjników Pojemność opcjonlnych podjników Pojemność wejściow Pojemność wyjściow Grmtur nośników Formt nośników Obróbk końcow dokumentu Akcesori wersje dn MC760dn MB7 MC770dn MB7 Do 300 dpi ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, 3 sekundy/stron Podjnik 1: 530 rkuszy 80 g/m2; podjnik uniwerslny: 100 rkuszy (80 g/m2); RADF: 100 rkuszy 80 g/m2 Podjnik 2: 530 rkuszy (80 g/m2); Podjnik 3: 530 rkuszy (80 g/m2); Podjnik 4: 530 rkuszy 80 g/m2; Podjnik o dużej pojemności (LFC): 2000 rkuszy 80 g/m2 Stndrdowo: 630 rkuszy 80 g/m2; Mksymlnie: rkuszy 80 g/m2 Do 500 rkuszy (80g/m2) Podjnik 1/2/3/4/LCF: 64 do 220 g/m2; mksymlnie: 64 do 250 g/m2 A4, A5, B5, A6, bnery do 1321 mm dfn wersj (z wewnętrznym finiszerem) MC780dfn MB7, Wewnętrzny finiszer wersje dn MB760dn dfn wersj (z wewnętrznym finiszerem) MB770dn/dfn, Wewnętrzny finiszer (wersj-dfn) Wi-Fi, Czytnik krt (HID), Czytnik krt (Mifre), Moduł ndpisywni dnych, Moduł IPSec, Opcj dodwni met dnych Cechy ogólne Podstwowy model ze zszywczem off-line Podstwowy model ze zszywczem off-line orz wewnętrznym finiszerem Fx 1 Bezprzewodowo Moduł ndpisywni dnych Moduł IPSec Czytnik krt IC (HID) Hłs Zużycie energii elektrycznej Podczs prcy: 57 db (A); w trybie czuwni 37 db (A), w trybie oszczędzni energii: niesłyszlne Typowe: 800 W; mks: 1500 W; nieobciążone: 130 W; tryb oszczędzni energii: 60 W; tryb głębokiego uśpieni: nie więcej niż 2W Podczs prcy: 58 db(a), w trybie czuwni: 30 db(a); Tryb oszczędzni energii: niesłyszlne Typowe: 870 W; Mks: 1500 W; nieobciążone: 120 W; tryb oszczędzni energii: 40 W; tryb głębokiego uśpieni: nie więcej niż 2W Gwrncj 3 lt przedłużonej gwrncji po zrejestrowniu produktu w przeciągu 30 dni od dty zkupu Wymiry (wys. x szer. x gł.) dn: 675 x 522 x 604 mm; dfn: 811 x 522 x 604 mm dn: 675 x 522 x 564 mm; dfn: 811 x 522 x 564 mm Mteriły eksplotcyjne Toner strter 4,8 tys. (stron) 10 tys. (stron) Toner (K) 8 tys. (stron) 8 tys., 25 tys. (stron) 18 tys. (stron) 18 tys., 36 tys. (stron) Czytnik krt IC (Mifre) Toner (CMY) 6 tys. (stron) 6, 11,5 tys. (stron) - - Bęben świtłoczuły 30 tys. (stron) - - Ps trnsferu 60 tys. (stron) Podjnik 2/3/4 Podjnik o dużej pojemności (LFC) Podstw n kółkch Enbler met sknowni Zespół utrwljący 60 tys. (stron) - - 7

5 Specjliści w dziedzinie druku biznesowego OKI to globln mrk business-to-business oddn tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonlnych rozwiązń w dziedzinie druku biurowego, projektownych z myślą o zwiększniu wydjności firm i usprwniniu środowisk ich prcy. Jko pionierzy innowcyjnych technologii druku, tkich jk cyfrow technologi LED czy High Definition Colour, oferujemy pletę ngrdznych produktów i rozwiązń, które zpewniją firmom możliwość uzyskni wysokiej jkości drukownych, przy zchowniu rozsądnego poziomu wydtków. Firm OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czrno-biłych drukrek orz urządzeń wielofunkcyjnych o wszechstronnych możliwościch obsługi nośników A3 i A4, przeznczonych dl grup roboczych i różnej wielkości firm. Ofertę nszych rozwiązń uzupełniją fksy, drukrki do druku etykiet orz drukrki igłowe. Njlepsze w swojej klsie produkty zprojektowno w tki sposób, by były intuicyjne w obsłudze i ułtwiły prcę biurową. Z myślą o środowisku nturlnym W rmch relizcji postnowień Kodeksu Postępowni grupy OKI, firm OKI dokłd wszelkich strń, by dostrczne przez nią produkty były przyjzne dl środowisk nturlnego: Nsze produkty są projektowne i wytwrzne z myślą o ogrniczeniu negtywnego wpływu n środowisko. Jednym z nszych strtegicznych celów jest zwiększnie liczby urządzeń i mteriłów eksplotcyjnych uzyskiwnych w procesie recyklingu. Czujemy się odpowiedzilni z prowdzenie nszej dziłlności z pełnym posznowniem dl środowisk nturlnego orz dziłń n rzecz jego ochrony podejmownych przez loklne społeczności. Symbol zielonego liści umieszczony n wszystkich produktch i opkownich OKI odzwierciedl nsze pełne zngżownie w inicjtywę zbierni i przetwrzni odpdów dl dobr środowisk nturlnego. Energy Str Nsze drukrki i urządzeni wielofunk cyjne uzyskły oznczenie Energy Str z sprwą nszych wysiłków w kierunku eliminowni strt energii z pomocą wyjątkowo wydjnych energetycznie rozwiązń. Wykonując zwykłe czynności zużywją mniej energii. Nieużywne utomtycznie przechodzą do trybu oszczędzni energii, funkcje tkie jk druk dwustronny przyczyniją się do dlszego ogrniczni strt energetycznych i zmniejszją zużycie. Wyjątkow 3-letni gwrncj z serwisem on-site Nsze urządzeni są wytwrzne zgodnie z njwyższymi stndrdmi jkości i technologii, co potwierdzją niezleżne testy. Jesteśmy n tyle pewni wysokiej jkości nszych produktów, że oferujemy przedłużenie stndrdowej gwrncji do 3 lt bez żdnych dodtkowych opłt! Aby skorzystć z tej wyjątkowej oferty, po prostu zrejestruj produkt w przeciągu 30 dni od dty jego zkupu. Zpewnine w cłości przez firmę OKI! Więcej informcji możn uzyskć n stronie: High Definition Color Technologi High Definition Color to uniklne połączenie rozwiązń sprzętowych i oprogrmowni firmy OKI. Połączenie to pozwl uzyskć niezrównną jkość drukowni w kolorze łtwo, inteligentnie i z doskonłymi rezulttmi. Dwdzieści lt technologii LED Firm OKI był pionierem w oprcowywniu pond 20 lt temu cyfrowej technologii LED do drukrek. To nowtorskie rozwiąznie umożliwi drukownie z jkością High Definition, zpewnijąc dokłdne, niezwykle sugestywne wydruki.dzięki cyfrowej technologii LED nsze drukrki są kompktowe, przyjzne dl środowisk i energooszczędne. Do ich produkcji wykorzystujemy zncznie mniej surowców i zużywmy przy tym mniej energii. Głowice drukujące LED nie zwierją żdnych ruchomych elementów, dzięki czemu drukrki LED są wytrzymłe i niezwykle niezwodne. Zesknuj kod, by dowiedzieć się więcej Oki Systems (Polsk) Sp. z o.o. ul. Domniewsk Wrszw Tel.: +48 (22) Fx: +48 (22) W konfigurcji dnfx moduł fksu jest wyposżeniem stndrdowym 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy firm OKI Electric. Wersj /2013. Specyfikcje mogą ulec zminie bez uprzedzeni. Wszystkie znki towrowe zstrzeżone.

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP

Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP Najszybsze w swojej klasie urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania w kolorze w formacie A4 C3520 MFP C3530 MFP WYDRUK A4 KOLOR/CZERŃ C3520 MFP / C3530

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Przekonujące zalety wewnątrz i na

Bardziej szczegółowo

Seria ir1020 (A4) imagerunner 2500 Seria (A3) Kompaktowe czarno-białe drukarki wielofunkcyjne dla małych i średnich grup roboczych.

Seria ir1020 (A4) imagerunner 2500 Seria (A3) Kompaktowe czarno-białe drukarki wielofunkcyjne dla małych i średnich grup roboczych. Seria ir1020 (A4) ir1020j, ir1020, ir1024a, ir1024f, ir1024i, ir1024if. imagerunner 2500 Seria (A3) imagerunner 2520/i, 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i. Kompaktowe czarno-białe drukarki wielofunkcyjne dla

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre System wielofunkcyjny serii 7500 Nadzwyczajny kolor. Niezawodne działanie.

Xerox. WorkCentre System wielofunkcyjny serii 7500 Nadzwyczajny kolor. Niezawodne działanie. WorkCentre 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556 A3 Kolorowy system wielofunkcyjny Xerox WorkCentre System wielofunkcyjny serii 7500 Nadzwyczajny kolor. Niezawodne działanie. farafel INTERIORS to spółka projektantów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne C9800 MFP. Formaty A4 i A3. Kolor i czerń. Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie*. Wszystko w jednym urządzeniu.

Urządzenie wielofunkcyjne C9800 MFP. Formaty A4 i A3. Kolor i czerń. Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie*. Wszystko w jednym urządzeniu. Dlaczego OKI Printing Solutions? Uważamy, iż drukowane dokumenty stanowią jeden z fundamentów sukcesu firmy. Z tego względu skupiamy się całkowicie na zrozumieniu rozmaitych wymagań dotyczących drukowania.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp Szczegółowa prezentacja oferty 1 22 Urządzenia wielofunkcyjne firmy

Bardziej szczegółowo

Komfortowe rozwiązania biznesowe

Komfortowe rozwiązania biznesowe Komfortowe rozwiązania biznesowe Zgodnie z najnowszymi trendami, firmy poszukują najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie druku, zastępując nieefektywne i przestarzałe drukarki oraz kopiarki, energooszczędnymi

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI l C7100, C7300 & C7500 l C9300 & C9500 Poznaj kolory sukcesu Proponowane przez Oki rozwiązania druku kolorowego zmieniają spojrzenie na miejsce pracy. Projektując nową

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe. imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych

ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe. imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych ZAAWANSOWANE możliwości biznesowe imagerunner ADVANCE Seria kolorowych i monochromatycznych urządzeń biurowych Nowa generacja urządzeń imagerunner ADVANCE 20 lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić nasz

Bardziej szczegółowo

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220/C280, systemy biurowe Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością koloru

Bardziej szczegółowo

Kolorowe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell C3765dnf

Kolorowe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell C3765dnf Kolorowe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell C3765dnf Większy potencjał firmy dzięki kolorowemu, wielofunkcyjnemu urządzeniu laserowemu Dell C3765dnf Uniwersalna funkcjonalność 4 w 1, doskonała na

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER www.brother.pl O FIRMIE BROTHER Brother Group of Nagoya, Japonia jest międzynarodową firmą posiadającą swoje biura na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl. Samsung SL-K4300LX. Czarno-biały cyfrowy system biurowy

Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl. Samsung SL-K4300LX. Czarno-biały cyfrowy system biurowy Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Samsung SL-K4300LX Czarno-biały cyfrowy system biurowy FUNKCJE Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress K4300LX Dotknij i drukuj,

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MP C3003SP (ZSP) MP C3503SP (ZSP)

MP C3003SP (ZSP) MP C3503SP (ZSP) Kolorowe wielofunkcyjne urządzenie SRA3 MP C3003SP (ZSP) MP C3503SP (ZSP) Kopiarka Drukarka Faks Skaner MP C3003SP MP C3003ZSP MP C3503SP MP C3003ZSP 30 Mono Kolorowe str./m 35 Mono Kolorowe str./m Stwórz

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna Xerox ColorQube 8900 Wydajność dla grup roboczych oraz oszczędny druk w kolorze

Drukarka wielofunkcyjna Xerox ColorQube 8900 Wydajność dla grup roboczych oraz oszczędny druk w kolorze ColorQube 8900 A4 Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Drukarka wielofunkcyjna Xerox ColorQube 8900 Wydajność dla grup roboczych oraz oszczędny druk w kolorze Aby skutecznie konkurować i wygrywać, potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575 Dane techniczne LaserJet Enterprise 500 color M575 Olbrzymia wydajność w doskonałych kolorach Przyspiesz procesy i zmień dokumenty na dynamiczne pliki cyfrowe za pomocą biurkowego urządzenia wielofunkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

www.develop.com.pl ineo+ 454e

www.develop.com.pl ineo+ 454e www.develop.com.pl ineo+ 454e druk kolorowy z szybkością 45 str./min. Druk monochromatyczny z szybkością 45 str./min. Istotne zwiększenie Twojej wydajności Czy system wielofunkcyjny naprawdę może podnieść

Bardziej szczegółowo

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość.

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. WorkCentre 7220/7225 A3 Kolorowy System wielofunkcyjny Xerox WorkCentre 7220/7225 System wielofunkcyjny Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. Rozwijanie firmy oznacza inteligentne metody

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU. MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU. MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 38 i 31 STRON/ MIN. PRZY DRUKU CZARNO-BIAŁYM I KOLOROWYM DUŻY DOTYKOWY

Bardziej szczegółowo