PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Jezierze o długości L=595mb ( km strona lewa ) oraz w miejscowości Kołczygłowy L=228mb ( km i km strona prawa). Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Roboty w zakresie różnych nawierzchni Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Roboty odwadniające Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze Kołczygłowy Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, Kołczygłowy Sporządził Sprawdził Wioletta Tybora Ireneusz Maszka Kołczygłowy, 03 lipiec 24 r. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Załącznik Strona 2/21 Długość chodnika po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 209 Warszkowo-Bytów na odcinku Jezierze-Kołczygłowy wynosi 228m w miejscowości Kołczygłowy, a po lewej ma długość 595m w miejscowości Jezierze. Chodnik odsunięty jest od jezdni. Szerokość odsunięcia uzależniona jest od możliwości terenowych i wynosi od 1,0m do 5,0m od krawędzi jezdni. Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%. Zaprojektowano chodnik dowiązany w planie i wysokościowo do istniejącego terenu i istniejących zjazdów. Przewidziano utwardzenie nawierzchni istniejących zjazdów kostką betonową gr. 8cm w miejscu przebiegu chodnika, natomiast utwardzenie chodnika kostką betonową gr. 6cm. Przy krawężniku - od strony krawędzi jezdni pas o szerokości 20,0cm z kostki czerwonej gr. 6,0cm. Konstrukcja chodnika : - 6 cm nawierzchnia z kostki betonowej szarej, - 3 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4, - 10 cm kruszywo naturalne. Konstrukcja zjazdów: - 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej, - 3 cm warstwa posypki cem.-piask. 1:4, - 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - 10 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie. Grubość poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu. Przed wykonaniem wartsw konstrukcyjnych należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi na głębokości 20 cm. Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika 0,98. Obrzeża ograniczające chodnik zaprojektowano o wymiarach 8x30cm ustawione na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm. Zastosowanie pobocza gruntowego powoduje możliwość szybkiego wchłaniania wód bezpośrednio do gruntu. Pobocza mają być ścięte i wyprofilowane o spadku 4% umożliwiając spływ nadmiaru wody poza jezdnię. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, normami i przepisami, w tym z zakresu ochrony środowiska.

3 Przedmiar Strona 3/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR 2-19/03 ORGBU D wyd.ii 1987,biul etyny do KNR 2-09/ KNR /02 ORGBU D wyd.ii 1987,biul etyny do KNR / MGPiB KNR /03 MGPiB I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-.. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym strona lewa 0,595 km 0,595 strona prawa 0,228 km 0,228 razem km 0,823 D Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych Strona lewa 0,1 ha 0,10 Strona prawa 0,1 ha 0,10 razem ha 0, II. ROBOTY ZIEMNE Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi uwzględnione zostało w pozycji roboty ziemne - wykopy D-02.. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 3 km - wykopy tabela robót ziemnych 216,20 m3 216,20 razem m3 216,20 D Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii I-II - nasypy strona lewa 89,45 m3 89,45 razem m3 89,45 D Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III strona lewa 89,45 m3 89,45 razem m3 89, III. CHODNIK

4 Przedmiar Strona 4/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 6 KNR / 1995 D-04.. Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Grubość korytowania 10 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odl. 1 km strona lewa 588*1,66 m2 976,08 strona prawa 228*1,66 m2 378,48 razem m ,56 7 KNR 0407/05 ORGBU D wyd.iii 1993,biul etyny do D Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. strona lewa 588*2,0 m 1.176,00 strona prawa 228*2,0 m 456,00 razem m 1.632,00 8 KNNR 6 D Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 12/05 Kancelari a Prezesa Rady Ministró w 20 strona lewa 588*1,5 m2 882,00 strona prawa 228*1,5 m2 342,00 razem m ,00 Uwaga: Przy krawężniku (od strony jezdni) należy ułożyć na szer. 20 cm kostkę koloru czerwonego 9 KNR 0511/02 ORGBU D wyd.iii 1993,biul etyny do D Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa 588*1,5 m2 882,00 strona prawa 228*1,5 m2 342,00 razem m , IV. ZJAZDY 10 KNR / ORGBU D wyd.iii 1993,biul etyny do D-04.. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm strona lewa oś zjazdu km 0+626,5 1,66*3,0 m2 4,98 strona lewa oś zjazdu km 0+679,5 1,66*4,0 m2 6,64

5 Przedmiar Strona 5/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 11 KNR / KNR 0403/05 MGPiB 1995 razem m2 11,62 D-04.. Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 15 cm (Krotność= 3) 11,62 m2 11,62 razem m2 11,62 D-08.. Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa 3,0*2,0+4,0*2 m 14,00 razem m 14,00 13 KNR 0402/04 ORGBU D wyd.iii 1993,biul etyny do D-08.. Ława pod krawężniki betonowa C-12/15 z oporem i opornik opornik 14*0,04 m3 0,56 razem m3 0,56 14 KNNR 6 D Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o 04/03 gr.10 cm Kancelari a Prezesa Rady Ministró w 20 strona lewa 1,5*4+1,5*3 m2 10,50 razem m2 10,50 15 KNR 14/ KNR 0511/03 MGPiB 1995 D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm D Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwona grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej m2 10,50 m2 10,50

6 Przedmiar Strona 6/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 17 KNR 07/ ORGBU D wyd.iii 1993,biul etyny do KNR 08/ KNR /07 MGPiB KNR / MGPiB KNR /02 MGPiB 1996 D Wyrównanie nawierzchni tłuczniem kamiennym łamany stab. mech. z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - uzupełnienie zjazdów D-08.. Wyrównanie ręczne mieszanką mineralno-asfaltową szczelin przy krawężnikach najazdowych na zjazdach i opornikach przy zatokach autobusowych m3 6,00 7,0*0,1*0,1*2,5*2 t 0,35 razem t 0, VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III strona lewa 595*2,0 m ,00 strona prawa 228*2 m2 456,00 razem m ,00 D-06.. Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm strona lewa 595*2,0 m ,00 strona prawa 228*2,0 m2 456,00 razem m ,00 D-06.. Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (ponad 5cm). Dodatek za 5 cm strona lewa 595*2,0 m ,00 strona prawa 228*2,0 m2 456,00 razem m ,00

7 Kosztorys Strona 7/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 D-.. 2 D D I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNR 2-19/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,823 km R=0,955 r-g ,96 Słupki drewniane iglaste m3 0,104 0,09 śr.70mm Środek transportowy m-g 7,5 6,17 KNR 2-09/ Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 0,2 ha Robotnicy gr.i r-g 816,53 163, II. ROBOTY ZIEMNE KNR /02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczym i na odległość 3 km - wykopy 216,2 m3 r-g 0,203 43,89 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0, ,30 Samochód samowyładowczy m-g 0, ,73 5 t

8 Kosztorys Strona 8/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 4 D D KNR / Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii I-II - nasypy 89,45 m3 Robotnicy gr.i r-g 0, ,92 Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1,05 93,92 KNR /03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III 89,45 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,1022 9,14 Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,031 2,77 spalinowa 100m3/h III. CHODNIK 6 D-04. KNR / Koryta o. głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Grubość korytowania 10 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odl. 1 km 1354,56 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,93 Spycharka gąsienicowa 74kW m-g 0,0035 4,74 (100KM) Walec wibracyjny m-g 0, ,65 samojezdny 7,5t

9 Kosztorys Strona 9/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 7 D D D KNR 0407/05 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem m r-g 0, ,23 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 1, ,6 4 Piasek t 0, ,16 Cement portlandzki 35 t 0,06 2,61 zwykły bez dodatków Woda m3 0,04 2,28 pomocnicze % 0,5 KNNR 6 12/05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 1224 m2 r-g 0, 12,36 Pospółka m3 0, ,55 Woda m3 0, 12,24 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74kW m-g 0,0025 3,06 (100KM) Walec statyczny samojezdny m-g 0,31 16,03 KNR 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1224 m2 r-g 1, ,6 6 Kostka brukowa 6 cm szara m2 1, ,6 0

10 Kosztorys Strona 10/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Piasek t 0, ,61 Cement portlandzki 35 t 0,17 14,32 zwykły bez dodatków Woda m3 0,026 31,82 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 159,12 Piła do cięcia kostki m-g 0,025 30, IV. ZJAZDY 10 D-04. KNR /. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm 11,62 m2 r-g 0,0376 0,44 Spycharka gąsienicowa 74kW m-g 0,0035 0,04 (100KM) Walec wibracyjny m-g 0,0086 0,10 samojezdny 11 D D-08.. KNR /02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 15 cm (Krotność= 3) 11,62 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0005 0,02 Spycharka gąsienicowa 74kW m-g 0,0009 0,03 (100KM) KNR 0403/05 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

11 Kosztorys Strona 11/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 13 D D m Brukarze gr.ii r-g 0,1622 2,27 Robotnicy gr.ii r-g 0,1623 2,27 Robotnicy gr.i r-g 0,0 0, opornik betonowy o wym. m 1,02 14,28 100x25x12 Piasek m3 0,11 0,16 Cement portlandzki 35 t 0,0032 0,04 Woda m3 0,0041 0,06 pomocnicze % 0,5 KNR 0402/04 Ława pod krawężniki betonowa C-12/15 z oporem i opornik 0,56 m3 r-g 9,02 5,05 Deski iglaste obrzynane 25 m3 0,04 0,02 mm kl.iii Piasek t 0,486 0,27 Woda m3 0,47 0,26 Beton zwykły z kruszywa m3 1,04 0,58 naturalnego C12/15 (B-15) pomocnicze % 0,5 KNNR 6 04/03 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 10,5 m2 r-g 0,0047 0,05 Piasek t 0,2214 2,32 Woda m3 0,005 0,05 pomocnicze % 0,2 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0041 0,04

12 Kosztorys Strona 12/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 15 D D Równiarka samojezdna 74kW m-g 0,002 0,02 (100KM) KNR 14/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 10,5 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,002 0,02 Robotnicy gr.i r-g 0,0313 0,33 Tłuczeń kamienny łamany t 0,3182 3,34 stab. mech., sortowany, uziarnienie 0-31,5 mm Woda m3 0,5 0,16 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW m-g 0,0027 0,03 (100KM) Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 0,41 10t KNR 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwona grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej 10,5 m2 Brukarze gr.iii r-g 0,5213 5,47 Robotnicy gr.ii r-g 0,7819 8,21 Kostka brukowa z betonu 8 m2 1,025 10,76 cm, kolorowa Piasek m3 0,0818 0,86 Cement portlandzki 35 t 0,17 0,12 Woda m3 0,027 0,28 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 1,37 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 0,26

13 Kosztorys Strona 13/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 17 D D-08.. KNR 07/ Wyrównanie nawierzchni tłuczniem kamiennym łamany stab. mech. z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - uzupełnienie zjazdów 6 m3 r-g 2,49 14,94 Tłuczeń kamienny łamany t 1,99 11,94 stab. mech., sortowany, uziarnienie 0-31,5 mm Kliniec kamienny t 0,3 1,80 Miał kamienny t 0,18 1,08 Woda m3 0,25 1,50 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny m-g 0,28 1,68 KNR 08/ Wyrównanie ręczne mieszanką mineralno-asfaltową szczelin przy krawężnikach najazdowych na zjazdach i opornikach przy zatokach autobusowych 0,35 t Bituminiarze gr.iii r-g 0,26 0,09 Bituminiarze gr.ii r-g 0,52 0,18 Robotnicy gr.ii r-g 0,37 0,13 Robotnicy gr.i r-g 0,46 0,16 Mieszanka mineralno-asfaltowa Walec statyczny samojezdny 10t t 1,5 0,36 m-g 0,082 0,03

14 Kosztorys Strona 14/21 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Walec statyczny samojezdny m-g 0,082 0,03 15t VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 19 D-06. KNR /07. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 1646 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, ,28 20 D D-06.. KNR / Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm 1646 m2 R=0,5 Darniarze gr.ii r-g 0, ,79 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 85,59 Nasiona traw kg 0,2 19,75 KNR /02 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (ponad 5cm). Dodatek za 5 cm 1646 m2 R=0,5 Darniarze gr.ii r-g 0, ,66 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 85,59

15 Kosztorys Strona 15/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-19/03 2 KNR 2-09/ 3 KNR /02 4 KNR / 5 KNR /03 6 KNR / 7 KNR 0407/05 8 KNNR 6 12/05 D-.. D D-02.. D D D-04.. D D I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,823 robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym strona lewa 0,595 = 0,595km strona prawa 0,228 = 0,228km Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników ha 0,20 gęstych Strona lewa 0,1 = 0,10ha Strona prawa 0,1 = 0,10ha II. ROBOTY ZIEMNE Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi uwzględnione zostało w pozycji roboty ziemne - wykopy Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 3 km - wykopy tabela robót ziemnych 216,20 = 216,20m3 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii I-II - nasypy strona lewa 89,45 = 89,45m3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III strona lewa 89,45 = 89,45m III. CHODNIK Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Grubość korytowania 10 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odl. 1 km strona lewa 588*1,66 = 976,08m2 strona prawa 228*1,66 = 378,48m2 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. strona lewa 588*2,0 = 1.176,00m strona prawa 228*2,0 = 456,00m Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm strona lewa 588*1,5 = 882,00m2 strona prawa 228*1,5 = 342,00m2 m3 216,20 m3 89,45 m3 89,45 m ,56 m 1.632,00 m ,00

16 Kosztorys Strona 16/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 9 KNR 0511/02 10 KNR / D D-04.. Uwaga: Przy krawężniku (od strony jezdni) należy ułożyć na szer. 20 cm kostkę koloru czerwonego Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa 588*1,5 = 882,00m2 strona prawa 228*1,5 = 342,00m IV. ZJAZDY Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm strona lewa oś zjazdu km 0+626,5 1,66*3,0 = 4,98m2 strona lewa oś zjazdu km 0+679,5 1,66*4,0 = 6,64m2 m ,00 m2 11,62 11 KNR /02 12 KNR 0403/05 13 KNR 0402/04 14 KNNR 6 04/03 15 KNR 14/05 16 KNR 0511/03 17 KNR 07/ 18 KNR 08/ D-04.. D-08.. D-08.. D D D D D-08.. Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 15 cm (Krotność= 3) 11,62 = 11,62m2 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa 3,0*2,0+4,0*2 = 14,00m Ława pod krawężniki betonowa C-12/15 z oporem i opornik opornik 14*0,04 = 0,56m3 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm strona lewa 1,5*4+1,5*3 = 10,50m2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwona grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej Wyrównanie nawierzchni tłuczniem kamiennym łamany stab. mech. z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - uzupełnienie zjazdów Wyrównanie ręczne mieszanką mineralno-asfaltową szczelin przy krawężnikach najazdowych na zjazdach i opornikach przy zatokach autobusowych 7,0*0,1*0,1*2,5*2 = 0,35t m2 11,62 m 14,00 m3 0,56 m2 10,50 m2 10,50 m2 10,50 m3 6,00 t 0,35

17 Kosztorys Strona 17/21 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 19 KNR /07 20 KNR / 21 KNR /02 D-06.. D-06.. D VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III strona lewa 595*2,0 = 1.190,00m2 strona prawa 228*2 = 456,00m2 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm strona lewa 595*2,0 = 1.190,00m2 strona prawa 228*2,0 = 456,00m2 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (ponad 5cm). Dodatek za 5 cm strona lewa 595*2,0 = 1.190,00m2 strona prawa 228*2,0 = 456,00m2 m ,00 m ,00 m ,00

18 Tabela elementów Strona 18/21 Nr Opis robót Wartość I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE II. ROBOTY ZIEMNE III. CHODNIK IV. ZJAZDY VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 30-1 Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

19 Zestawienie materiałów Strona 19/21 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Zestawienie zbiorcze 1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,58 2 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 16,93 3 Cement portlandzki 35 t 0,16 4 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,02 5 Kliniec kamienny t 1,80 6 Kostka brukowa 6 cm szara m ,60 7 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 10,76 8 Miał kamienny t 1,08 9 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,36 10 Nasiona traw kg 19,75 11 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.664,64 12 opornik betonowy o wym. 100x25x12 m 14,28 13 Piasek m3 1,02 14 Piasek t 192,36 15 Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 93,92 16 Pospółka m3 150,55 17 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,09 18 Tłuczeń kamienny łamany stab. mech., sortowany, t 15,28 uziarnienie 0-31,5 mm 19 Woda m3 48,65 20 Ziemia urodzajna (humus) m3 171,18 Razem pomocnicze Razem I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,09 Razem II. ROBOTY ZIEMNE 1 Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 93,92 Razem III. CHODNIK 1 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 16,93 2 Kostka brukowa 6 cm szara m ,60 3 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.664,64 4 Piasek t 189,77 5 Pospółka m3 150,55 6 Woda m3 46,34 Razem pomocnicze Razem IV. ZJAZDY 1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,58 2 Cement portlandzki 35 t 0,16 3 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,02 4 Kliniec kamienny t 1,80

20 Zestawienie materiałów Strona 20/21 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 5 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 10,76 6 Miał kamienny t 1,08 7 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,36 8 opornik betonowy o wym. 100x25x12 m 14,28 9 Piasek m3 1,02 10 Piasek t 2,59 11 Tłuczeń kamienny łamany stab. mech., sortowany, t 15,28 uziarnienie 0-31,5 mm 12 Woda m3 2,31 Razem pomocnicze Razem VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 Nasiona traw kg 19,75 2 Ziemia urodzajna (humus) m3 171,18 Razem

21 Zestawienie sprzętu Strona 21/21 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Zestawienie zbiorcze 1 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 16,30 2 Piła do cięcia kostki m-g 30,60 3 Piła do cięcia płytek m-g 0,26 4 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,11 5 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 56,73 6 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 4,81 7 Środek transportowy m-g 6,17 8 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,44 9 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,03 10 Walec statyczny samojezdny m-g 17,75 11 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 11,65 12 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,10 13 Wibrator powierzchniowy m-g 160,49 14 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,77 Razem 311, I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Środek transportowy m-g 6,17 Razem 6, II. ROBOTY ZIEMNE 1 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 16,30 2 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 56,73 3 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,77 Razem 75, III. CHODNIK 1 Piła do cięcia kostki m-g 30,60 2 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,06 3 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 4,74 4 Walec statyczny samojezdny m-g 16,03 5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 11,65 6 Wibrator powierzchniowy m-g 159,12 Razem 225, IV. ZJAZDY 1 Piła do cięcia płytek m-g 0,26 2 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,05 3 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,07 4 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,44 5 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,03 6 Walec statyczny samojezdny m-g 1,72 7 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,10 8 Wibrator powierzchniowy m-g 1,37 Razem 4, VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Razem 0,00

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Budowa Ustka ul. Wiejska dz. nr 906/66, 906/67 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-270 Ustka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Łobzowo część działki drogowej nr 72 i Wądół część działki drogowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno Inwestor Miasto Sławno,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ŚLĄSKIE KONSORCJUM EKOLOGICZNE 41-250 Czeladz ul. Francuska 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ADRES INWESTYCJI : Drzymałowice

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie ADRES INWESTYCJI : Dobrankowo, gm. Przasnysz (działka nr 163/9) INWESTOR : Gmina Przasnysz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz.

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. nr 304/3 Inwestor Gmina Kołczygłowy Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Kołczygłowy Sporządził Sprawdził mgr inż. Wioletta

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Kosztorys Obiekt Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Budowa Płociczno, drogi wewnętrzne - działki nr 116,129, 160, 187, 256 Inwestor Gmina Tuczno, 78-640 Tuczno,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r.

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg Budowa Będzieszyna, Czchów, Domosławice, Tymowa, Tworkowa Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Sporządził Ryszard Strzelec

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 20/14 w miejscowości Bazar - ETAP III ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 20/14 w miejscowości Bazar. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci PRZEDMIAR ROBÓT Plac zabaw dla dzieci Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Skoczów gmina Dygowo dz. nr 106/26 Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIAR

KOSZTORYS - PRZEDMIAR USŁUGI INWESTYCYJNO-BUDOWLANE MA- RIAN GLAPIAK 71-062 SZCZECIN ul. SZWOLEŻERÓW 22/4 KOSZTORYS - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : świetlica wiejska ADRES INWESTYCJI : Łozice działka nr 25/18 INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Innowacyjny międzypokoleniowy edukacyjno-ruchowy plac zabaw w miejscowości Borzytuchom. Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6)

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) ELFEKO S.A. 81-061 Gdynia, ul Hutnicza 20a TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) NAZWA INWESTYCJI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA ADRES INWESTYCJI : KĄSINOWO INWESTOR : UMiG SZAMOTUŁY ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 26 DATA OPRACOWANIA : LIPIEC - 2007r KOSZTORYS OFERTOWY Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Darłowo, ul. Flisacka Gmina Miasto Darłowo Kosztorys Inwestorski Powiernictwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jurków 12 wrzesień 2012 r.

Przedmiar robót. Jurków 12 wrzesień 2012 r. Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu- Budowa obiektów małej architektury i montaŝ elementów małej architektury o charakterze uŝytkowym (elementy placu zabaw), budowa boiska do siatkówki plaŝowej słuŝącego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : Budowa ul. Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego do istniejącego fragmentu przy ul. Różanej Obiekt : Teren wokoło ulicy Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Krzysztof Balewski 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 7-05 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej 068Z Wąwelnica - Dołuje, na terenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PAC ZABAW KOD CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw, KOD CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2 22.70*7.70-(3.80+1.20)/2*6.00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ FONTANNY Drogi piesze

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ FONTANNY Drogi piesze Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45233260-9 - Drogi piesze OLSZTYN DZ. NR GMINA OLSZTYN "Rekomendacja Jakości" dla programu do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45233162-2 Budowa Droga powiatowa nr 1108G i nr 1015G w Bierkowie, dz. nr 444, 247, 210 Inwestor Gmina Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH PPDUi UT" PROKOM" s.c.k. Szmidt, B.Kwiatkowski, J.Chwieroś Białystok ul. Zwycięstwa 26 c DROGOWYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45233220-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A

S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : FK5-DR1-DR1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POZNAŃ-GŁUSZYNA S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łączznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie Kod CPV 45233120-6

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płyt JOMB ADRES INWESTYCJI : Łebno ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo