А. Вавринюк, кандидат географічних наук, доцент

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "А. Вавринюк, кандидат географічних наук, доцент"

Transkrypt

1 А. Вавринюк, кандидат географічних наук, доцент ZNACZENIE WODNEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO NA KANAŁ AUGUSTOWSKI, ŚLUZIE KURZYNIEC, W RUCHU OSOBOWYM POLSKI I BIAŁORUSI ЗНАЧЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ВОДНОГО ПЕРЕХОДУ АВГУСТОВСЬКИМ КАНАЛОМ, ШЛЮЗАМИ КУЖИНЄЦ, ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОЛЬЩІ І БІЛОРУСІ 1 Спираючись на офіційні документи, в т. ч. дипломатичні та історичні, автор подає коротку історію Августовського каналу, найбільш помітної споруди подібного типу в Польщі. Після Другої світової війни канал був руїною. Влада почала шукати можливості для відбудови зруйнованих шлюзів і відкриття першого на східному кордоні водного переходу для байдарочників. Передбачалося, що перехід буде мати статус міжнародного, яким могли б користуватися жителі 27 держав Європейського Союзу, а також Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії і Швейцарії. В їзд до Білорусі зумовлений викупленням туристичних віз. Щоб прискорити процедуру, в Августові відкрито Консульський пункт Республіки Білорусь. Перехід діє з 1 травня до 1 жовтня з 8 до 19 год. польського часу. Туристи пересікають кордон шлюзами Кужинєц біля прикордонних знаків (стовбів) Польщі та Білорусі Канал з єднує доріччя Вісли з доріччям Неману. Ключові слова: кордон, Августовський канал, шлюз, прикордонний перехід для байдарочників, міжнародний перехід, Консульський пункт, Республіка Білорусь, Європейський Союз, охорона прикордоння. Aktualność i problematyka badań. Poruszana problematyka jest mało znana i nie doczekała się jeszcze opracowania naukowego. Jedna z przyczyn jest fakt, iż wspomniane przejście, chociaż stanowi atrakcje turystyczna, nie cieszy się popularnością odpoczywających w tym regionie Polski. Warto jednak zauważyć, że z roku na rok liczba przekraczających granicę przez przejście Rudawka Lesnaja, na śluzie Kurzynie stale się zwiększa. Analiza ostatnich publikacji. Brak jest opracowań naukowych na ten temat. Przedmiot i cel zadania naukowego. W tekście starano się ukazać znaczenie tego typu przedsięwzięć mogących mieć znaczenie dla wzrostu gospodarczego regionu. Warto jednocześnie zauważyć, że województwo podlaskie posiada dodatkowa atrakcje tego typu przejscie piesze i rowerowe zlokalizowane w Puszczy Białowieskiej. Wykład tekstu. Kanał Augustowski stanowi najcenniejszy zabytek kultury technicznej w Polsce[2]. Jest on śródlądową drogą wodną klasy Ia o długości 102 km z czego przypada: w Polsce 80 km na granicy polsko-białoruskiej 3,5 km na Białorusi 18,5 km. Kanał, zbudowany w latach , łączy dorzecza Wisły i Niemna. Wzdłuż Kanału wybudowano 18 stopni wodnych, z których 14 w całości znajduje się w Polsce (Dębowo, Sosnowo, Borki, Białobrzegi, Augustów, Przewięź, Swoboda, Gorczyca, Paniewo, Perkuć, Mikaszówka, Sosnówek, Tartak, Kudrynki), 2 na granicy (Kurzyniec, Wołkuszek) i 2 w całości na Białorusi (Dąbrówka, Niemnowo). Od 2008 r., po odbudowaniu stopni wodnych od Kurzyńca do Niemnowa oraz uregulowaniu szlaku Kanału stał się ponownie żeglowny na całej swej długości po ponad 60-cio letniej przerwie. Trasa Kanału Augustowskiego wykorzystuje naturalny układ hydrograficzny Pojezierza Augustowskiego i przebiega przez skanalizowane rzeki (Netta, Czarna Hańcza 35 km), jeziora (Necko, Białe, Studzieniczne i pomniejsze 21 km) oraz sztuczne przekopy (kanały 46 km). Kanał jest działem wodnym pomiędzy Wisłą a Niemnem i zasilany jest wodami z jez. Serwy, z rzeki Netty i Czarnej Hańczy. Od szczytowego stanowiska Kanału (124,73 m npm) do Biebrzy (109,92 m npm) spad o wys. 14,81 m pokonany jest za pomocą 7 śluz, do Niemna (około 84 m npm) spad o wys. około 40,7 m pokonany jest za pomocą 11 śluz. 1 Роботу виконано на кафедрі країнознавства і міжнародних відносин ВНУ ім. Лесі Українки

2 Po polskiej stronie szerokość kanału powinna wynosić min. 12 m, głębokość 1,50 m. Parametry śluz to: długość komory od 43,23 do 47,05 m, szerokość śluz od 5,90 do 6,20 m. 13 śluz jest jednokomorowych, 1 dwukomorowa (Paniewo) [7]. Polska część Kanału wraz z obiektami towarzyszącymi jest wpisana Decyzją Wojewody Suwalskiego w 1979 roku do rejestru zabytków[3], a Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia r. jest uznana za pomnik historii [9]. Rzeczne międzynarodowe przejście graniczne Rudawka Lesnaja, na śluzie Kurzyniec, otwarto w dniu r. Rodzaj ruchu granicznego osobowy. Czynne w okresie: od 1-go maja do 1-go października w godzinach 7:00 19:00. Podlega ono ze strony polskiej Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, komendantem której jest ppłk SG Krzysztof Pampuch [5]. Nieco inne data otwarcia przejścia granicznego wynika z wymienionych not dyplomatycznych pomiędzy Polska a Białorusią. W jednej z nich napisano: «Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi nr 17-10/ n z dnia 29 czerwca 2005 r. o następującej treści: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi i działając w imieniu Rządu Republiki Białorusi, na podstawie artykułu 6 w związku z artykułem 3 ustęp 5 Umowy między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu przejścia granicznego Lesnaja-Rudawka na Kanale Augustowskim. Przejście graniczne Lesnaja-Rudawka będzie otwarte w okresie od dnia 1 maja do dnia 1 października w godzinach od 8 00 do czasu białoruskiego dla międzynarodowego ruchu osobowego przy wykorzystaniu środków transportu wodnego, znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, niniejsza nota i odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu przejścia granicznego Lesnaja-Rudawka na Kanale Augustowskim, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi ma zaszczyt zaproponować, aby dzień wejścia w życie porozumienia został uznany za dzień otwarcia przejścia granicznego Lesnaja- Rudawka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi wyrazy swojego wysokiego poważania». Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę, aby przytoczona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim, które wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Stronę białoruską niniejszej noty. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę białoruską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie niniejszego porozumienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania. Warszawa, dnia 3 listopada 2005 r. [6] Ilustracje przejścia granicznego przedstawiają poniższe fotografie:.

3 Śluza Kurzyniec kajakowe przejście graniczne: Źródło: zdjęcie udostępnił Jerzy Gronowski z Katowic[1].

4 Tablice informacyjne przejścia granicznego w Rudawce, Śluza Kurzyniec dla środków transportu wodnego, Źródło: zdjęcie udostępnił Jerzy Gronowski z Katowic[1]. Tablica informacyjna śluzy Kurzyniec po stronie białoruskiej, Źródło: zdjęcie udostępnił Jerzy Gronowski z Katowic[1]. W związku z obowiązkiem posiadaniem wiz przez wjeżdżających na teren Białorusi, w 2007 r., w Augustowie został otwarty Punkt Konsularny Republiki Białorusi, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, z podziałem pracy: składanie wniosków o wizy: godziny , wydawanie wiz tego samego dnia w godzinach od do Punkt Konsularny czynna jest w okresie od 1 maja do 1 października[16]. Jednokrotna wiza turystyczna kosztuje 6 USD. Z przejścia mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej, a także Lichtensteinu, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Na ochranianym przez PSG odcinku granicy państwowej, przebiega ona lądem w terenie lesistym Puszczy Augustowskiej oraz rzeką Wołkuszanką. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego, który na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej[4] (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się, co następuje: na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego nr 1764), a więc w rejonie przejścia granicznego wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej[8]. Ponadto w województwie podlaskim taki zakaz obowiązuje na niżej wymienionych odcinkach pasa drogi granicznej położonych w: Gminie Mielnik na całej długości; Gminie Nurzec Stacja na całej długości; Gminie Czeremcha na całej długości; Gminie Kleszczele na całej długości; Gminie Dubicze Cerkiewne od znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1439; Gminie Białowieża od znaku granicznego nr 1470 do znaku granicznego nr 1498; Gminie Narewka: od znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1519, od znaku

5 granicznego nr 1533 do znaku granicznego nr 1535; Gminie Michałowo od znaku granicznego nr 1541 do brzegu rzeki granicznej Istoczanka (rejon znaku granicznego nr 1563); Gminie Gródek: od znaku granicznego nr 1583 do znaku granicznego nr 1587, od znaku granicznego nr 1590 do znaku granicznego nr 1592; Gminie Krynki od znaku granicznego nr 1617 do znaku granicznego nr 1641; Gminie Szudziałowo od znaku granicznego nr 1644 do znaku granicznego nr 1660; Gminie Sokółka na całej długości; Gminie Kuźnica na całej długości; Gminie Nowy Dwór na całej długości; Gminie Lipsk na całej długości; Gminie Płaska: od znaku granicznego 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego 1764), od brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon znaku granicznego 1769) do brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1773), od brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1774) do brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1776), od brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1777) do brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1779); Gminie Giby od brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1780) do brzegu rzeki granicznej Marycha (rejon znaku granicznego nr 1789) [8]. Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej, Placówki i przejścia. Wydruk w posiadaniu autora artykułu. Mapka poszczególnych Placówek Straży Granicznej podległych Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku, który ochrania granice państwową na odcinku 351,21 km podaje, że na wymienionym odcinku istnieje

6 16 Placówek Straży Granicznej oraz 7 przejść granicznych, a najbardziej wysuniętym na północ jest przejście turystyczne kajakowe na Kanale Augustowski na śluzie Kurzyniec. Od daty otwarcia wodnego przejścia dla amatorów turystyki na Kanale Augustowskim, zainteresowanie tą forma poznania kraju sąsiadów jest raczej niewielkie. W 2005 r. granicę przekroczyło nieco ponad 170 osób, w tym kilkunastu obcokrajowców z Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech i Rosji [14]. W lipcu 2010 r. przez to przejście graniczne w kajakach, na Białoruś popłynęło 56 osób[10]. W maju 2011 r. granice przekroczyło 26 Polaków[12], w lipcu tego samego roku 38 osób, w tym 9 obcokrajowców[11], w sierpniu 10 osób 5 Polaków i 5 cudzoziemców[13]. Wnioski i perspektywy następnych badań. Wyżej wymienione dane liczbowe świadczą, że jak dotychczas otwarcie międzynarodowego przejścia granicznego na granicy Polski i Białorusi nie spełnia pokładanych w nim nadziei na znaczący wzrost napływu turystów do regionu suwalsko-augustowskiego. Na taki stan rzeczy ma zapewne wpływ mało atrakcyjny po stronie Republiki Białorusi pobyt w tym państwie. Znane są ograniczenia, w tym niemożliwość wyjścia na brzeg, chyba, że turyści zamówią miejscowego przewodnika[15]. Praca jest częścią jednego z podrozdziałów dysertacji doktorskiej (habilitacyjnej), w ramach zatwierdzonego przez Senat Narodowego Uniwersytety Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki pracy: «Historyczno geograficzne warunki kształtowania i funkcjonowania wschodniej granicy Polski». LITERATURA 1/ Gronowski J., Katowice, 2/ Nadleśnictwo Augustów, Podlaskie, «Obieżyświat» 2010, nr 3. 3/ Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych województwo podlaskie, powiat augustowski, Kanał Augustowski z zespołem budowli i urządzeń, , nr rej.: 324 z oraz 5 z , s. 2. 4/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej Dz. U Nr 226 poz oraz USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982). 5/ Placówka Straży Granicznej, w Rudawce, (data pobrania 22 XI 6/ Porozumienie z dnia 4 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim Monitor Polski (dalej M.P.) z 2006 r. Nr 26, POZ / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, Kanał Augustowski, (data pobrania 26 XI 8/ Rozporządzenie nr Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego (dalej Dz. U. W. P.) nr 287, z 31 grudnia 2007, poz / Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii «Kanał Augustowski», Dziennik Ustaw (dalej Dz. U.) 2007 nr 86 poz / Ruch graniczny osób, lipiec 2010, (data pobrania 26 X 11/ Ruch graniczny osób, lipiec 2011, (data pobrania 26 X 12/ Ruch graniczny osób, maj 2011, (data pobrania 26 X 13/ Ruch graniczny osób, sierpień 2011, (data pobrania 26 X 14/ Rudawka: wodne przejście graniczne otwarte dla wodniaków (data pobrania 26 XI 15/ Informacja pracownicy Muzeum Ziemi Augustowskiej w trakcie pobytu w tym mieście 24 listopada 2011 r. 16/ Urzędy konsularne w Polsce, Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku Punkt Konsularny Republiki Białorusi w Augustowie, (data pobrania 26 XI

7 ЗНАЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ВОДНОГО ПЕРЕХОДА АВГУСТОВСКИМ КАНАЛОМ, ШЛЮЗАМИ КУЖИНЕЦ, ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПОЛЬШИ И БЕЛОРУССИИ Вавринюк А. Базируясь на официальных документах, в т. ч. дипломатических и исторических, автор излагает краткую историю Августовского канала, наиболее заметного сооружения подобного типа в Польше. После Второй мировой войны канал был руиной. Власть начала искать возможности для восстановления разрушенных шлюзов и открытия первого на восточной границе водного перехода для байдарочников. Предполагалось, что переход будет иметь статус международного, которым могли бы пользоваться жители 27 государств Европейского Союза, а также Лихтенштейна, Норвегии, Исландии и Швейцарии. Въезд в Белоруссию обусловлен покупкой туристических виз. Чтобы ускорить процедуру, в Августове открыт Консульский пункт Республики Белорусь. Переход действует с 1 мая до 1 октября с 8 до 19 час. польского времени. Туристы пересекают границу шлюзами Кужинец возле пограничных знаков (столбов) Польши и Беларуси Канал соединяет доречье Вислы с доречьем Немана. Ключевые слова: граница, Августовский канал, шлюз, пограничный переход для байдарочников, международный переход, Консульский пункт, Республика Беларусь, Европейский Союз, охрана пограничья. MEANING OF THE BOUNDARY WATER TRANSFER THROUGH THE AVGUSTOW CANAL, KURZYNIEC LOCK, FOR PASSENGER TRAFFIC IN POLAND AND BELARUS. Vavriniuk A. Based on the official documents, including diplomatic and historical sources a short history of the Augustow Canal was presented. The Canal is the most important construction of that kind in Poland. After World War Two the Augustów Canal has been devastating. Numerous solution were taken into account including damaged locks reconstruction and opening the first on the Eastern border water border crossing for canoeists. It was assumed that it would be international border crossing from which the citizens of 27 European Union countries and Lichtenstein, Norway, Island and Switzerland could use from. To enter Belarus one needs to have tourist visa. In order to simplify the process Consular Office of the Republic of Belarus in Augustow was opened. The border crossing works from 1 st May to 1 st October from 8 a.m. to 7 p.m. Polish time. Tourists cross the border on Kurzyniec lock, next to the boundary marker (stone) nr The canal connects Vistula basin with Niemen basin. Keywords: border, Augustow Canal, lock, border crossing for canoeists, international crossing, Consular Office, Republic of Belarus, European Union, Border Guards

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu Konferencja podsumowująca realizację projektu Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza Polski i Białorusi 25.07.2007r. Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA SG w Budzisku

PLACÓWKA SG w Budzisku Graniczne Punkty Kontrolne (GPK) w regionie PLACÓWKA SG w Budzisku 1. Przejście drogowe osobowo towarowe dostępne dla wszystkich kategorii osób i środków transportu 2. Aktualnie odprawy dokonywane są wg

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2012 R.

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2012 R. TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2012 R. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA TERENIEWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2012 ROKU

WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA TERENIEWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2012 ROKU ZATWIERDZAM (-) Maciej Żywno Białystok, dn. 12 stycznia 2012 r. WOJEWODA PODLASKI WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA TERENIEWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2012 ROKU TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R.

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R. TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu

Bardziej szczegółowo

Białystok, sierpień 2016 r. Załącznik nr 6 c. do Regulaminu konkursu

Białystok, sierpień 2016 r. Załącznik nr 6 c. do Regulaminu konkursu Załącznik nr 6 c. do Regulaminu konkursu Białystok, sierpień 2016 r. Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk) w

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2017 R.

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2017 R. TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2017 R. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu

Bardziej szczegółowo

T rwa transgraniczna majówka na Kanale Augustowskim Studzieniczna - Augustów (foto, video)

T rwa transgraniczna majówka na Kanale Augustowskim Studzieniczna - Augustów (foto, video) T rwa transgraniczna majówka na Kanale Augustowskim Studzieniczna - Augustów (foto, video) - Chcemy aby szlak od Biebrzy do Niemna stał się marką turystyczną znaną nie tylko w naszym województwie i w okolicy,

Bardziej szczegółowo

Część II Atrakcyjność turystyczna rejonu śluz na Kanale Augustowskim

Część II Atrakcyjność turystyczna rejonu śluz na Kanale Augustowskim Część II Atrakcyjność turystyczna rejonu śluz na Kanale Augustowskim 143 Atrakcyjność turystyczna rejonu śluz na Kanale Augustowskim 1 Adam Mazur, Marcin Bekta, Michał Siedlecki, Rafał Woźnica Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Konkurs. Nowatorska lekcja z WBTExpress

Konkurs. Nowatorska lekcja z WBTExpress Konkurs Nowatorska lekcja z WBTExpress 8 XII 2015r. Konferencja "Podlaska Adresaci: nauczyciele szkół i placówek województwa podlaskiego 8 XII 2015r. Konferencja "Podlaska Zasady konkursu: Konkurs polega

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R.

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R. TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 898. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 898. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 12 listopada 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 898 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść

Bardziej szczegółowo

Zadania Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (PSP) w roku szkolnym 2017/2018. Białystok, 24 sierpnia 2017r.

Zadania Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (PSP) w roku szkolnym 2017/2018. Białystok, 24 sierpnia 2017r. Zadania Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (PSP) w roku szkolnym 2017/2018 Białystok, 24 sierpnia 2017r. Skład osobowy Wydziału - dyrektor Wydziału Pani Elżbieta Kamińska - z-ca dyrektora Wydziału

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa podlaskiego

Ranking gmin województwa podlaskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r.

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. PROJEKT stan na dzień 19.11.2008 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz

Bardziej szczegółowo

Typ placówki Powiat Gmina Nazwa zespolu szkół Nazwa szkoly Miejscowość w szkole ogółem. Szkoła Podstawowa im. Gen. Zygmunta Berlinga w Narwi

Typ placówki Powiat Gmina Nazwa zespolu szkół Nazwa szkoly Miejscowość w szkole ogółem. Szkoła Podstawowa im. Gen. Zygmunta Berlinga w Narwi Język białoruski Typ placówki Powiat Gmina Nazwa zespolu szkół Nazwa szkoly Miejscowość Narewka Zespół Szkół w Narewce Podstawowa w Narewce NAREWKA 141 48 0 Gimnazjum Publiczne Gimnazjum w Narewce NAREWKA

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej Podstawa Programu: Deklaracja o współpracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT GIMNAZJUM WPISOWE

POWIAT GIMNAZJUM WPISOWE Gimnazja aktualizacja: 16.12.2016 POWIAT GIMNAZJUM WPISOWE augustowski PG 2 Augustów 1 augustowski PG 4 Augustów 1 augustowski PG Janówka 1 augustowski PG Nowinka 1 augustowski PG 1 Augustów 1 augustowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 636 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 636 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 lipca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 636 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza

Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza Załącznik nr 8 do rozporządzenia Nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012 r. Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza Poz. Nazwa i numer obwodu rybackiego

Bardziej szczegółowo

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 22 listopada 2001 r.

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 22 listopada 2001 r. Monitor Polski Nr 6 521 Poz. 104 i 105 104 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Chiƒskiej Republiki Ludowej dnia

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA W REJONIE KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA W REJONIE KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO KNUV 2015; 4(46): 116-122 Adam Mazur, Marcin Bekta Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Warszawa BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA W REJONIE KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO Streszczenie Kanał Augustowski to bezcenne,

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Wystąpienia Współprzewodniczących Komisji

Ad. 1 Wystąpienia Współprzewodniczących Komisji PROTOKÓŁ z XІ posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej Mińsk, dnia 29 września 2016 r. W dniu 29 września 2016 r. w Mińsku odbyło się XІ posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bobra na stan wód granicznych na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Barcianach Srokowo, dn.8.10.2010r.

Wpływ bobra na stan wód granicznych na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Barcianach Srokowo, dn.8.10.2010r. Wpływ bobra na stan wód granicznych na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Barcianach Srokowo, dn.8.10.2010r. Opracował: mjr SG mgr Dorian P. Burdyło Obszar służbowej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w 2011 roku w poszczególnych obszarach województwa podlaskiego

Ruch turystyczny w 2011 roku w poszczególnych obszarach województwa podlaskiego RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2011 ROKU W 2011 roku województwo podlaskie odwiedziło około 804394 turystów. Poniżej w tabeli 1, podane są przybliżone dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

(87) 644 54 30 (87) 644 54 30 mops@urzad.augustow.pl www.mops-augustow.pbip.pl 16-300 Augustów

(87) 644 54 30 (87) 644 54 30 mops@urzad.augustow.pl www.mops-augustow.pbip.pl 16-300 Augustów OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Wojska Polskiego 1 1. MOPS Augustów (87) 644 54 30 (87) 644 54 30 mops@urzad.augustow.pl www.mops-augustow.pbip.pl

Bardziej szczegółowo

WODY NIZINNE N WODY GÓRSKIE G

WODY NIZINNE N WODY GÓRSKIE G Okręg Białostocki WODY NIZINNE N WODY GÓRSKIE G Obwód rybacki rzeki Narew Nr 1 Zbiornik Siemianówka 3253,5 ha Zbiornik Siemianówka N* powiat: Białystok, Hajnówka Obejmuje rzeki Narew (od granicy Państwa

Bardziej szczegółowo

DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I

DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I Koncepcja połączenia KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI

Bardziej szczegółowo

1-dniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (12 km lub 25 km)

1-dniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (12 km lub 25 km) Lokalizacja Olecka daje kilka możliwości zorganizowania jednodniowego spływu kajakowego. W odległości ok. 40 km. organizowane są spływy kajakowe Czarną Hańczą. Najbliżej bo zaledwie 15 km. od Olecka organizowane

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB IPBU.02.02.01-20-002/09 Projekt IPBU.02.02.01-20-002/09

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Monitoring jezior w 2006 roku

Monitoring jezior w 2006 roku Monitoring jezior w 2006 roku Badania jezior wykonano uwzględniając zalecenia zawarte w "Wytycznych monitoringu podstawowego jezior" (PIOŚ Warszawa, 1994). Przeprowadzono badania w okresie wiosennym oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej.

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej. Załącznik Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Materiał na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Senat - 10 lipca 2008 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

OKRĘG PZW W BIAŁYMSTOKU

OKRĘG PZW W BIAŁYMSTOKU OKRĘG PZW W BIAŁYMSTOKU Wykaz wód I. Wody nizinne 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich Nazwa obwodu a) Zb. Siemianówka rz. Narew nr 1 b) rzeki Narew (od granicy Państwa do Zbiornika),

Bardziej szczegółowo

Podwyższona gotowość załącznik techniczny DANISH TRANSPORTSTANDARD, lipiec 2017

Podwyższona gotowość załącznik techniczny DANISH TRANSPORTSTANDARD, lipiec 2017 Podwyższona gotowość załącznik techniczny DANISH TRANSPORTSTANDARD, lipiec 2017 Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Danii wprowadzono tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/historia/sala-tradycji-polskich/13727,sala-tradycji-polskich-formacji-granicz nych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Turystyka aktywna w województwie podlaskim

Turystyka aktywna w województwie podlaskim Podlaskie, kraina zielono-błękitna Jest to broszura zawierająca podstawowe informacje dotyczące naszego województwa. Znajdziemy w niej, zatem nie tylko wiadomości teoretyczne, ale także przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, czerwiec 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową Po zjednoczeniu Niemiec w dniu 3 października 1990 r. niektóre umowy międzypaństwowe zawarte przez Polską Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

1. Powiat Augustowski - Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (Augustowskie Centrum Edukacyjne)

1. Powiat Augustowski - Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (Augustowskie Centrum Edukacyjne) Moje Boisko - Orlik 2012 - Edycja 2009 1. Powiat Augustowski - Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (Augustowskie Centrum Edukacyjne) 2. Miasto Łomża - ul. Bernatowicza 4 (przy ZSO) w Łomży Nowy kompleks sportowy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Notatka informacyjna nr 1/2011 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka Prezes Zarządu NFOŚiGW Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Wybrane projekty i programy finansowane przez NFOŚiGW na obszarze objętym Porozumieniem

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Elbląg, 30 sierpnia 2014 r.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Elbląg, 30 sierpnia 2014 r. Rewitalizacja Kanału Elbląskiego Elbląg, 30 sierpnia 2014 r. System Kanału Elbląskiego Lokalizacja: województwo warmińsko mazurskie, trzy powiaty tj. elbląski, ostródzki, iławski Poprzez rzekę Elbląg i

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN r.

SPRAWDZIAN r. 23.08.2010 r. SPRAWDZIAN 8.04.2010r. procent uczniów Ogólne wyniki sprawdzianu 5,0% w 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/281/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/281/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO iałystok, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 4916 UCHWAŁA NR XXXII/281/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi.

Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi. im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ul. Bema 100 Białystok Doświadczenia Podlaskiego Oddziału w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi. za wzorowe wykonywanie czynności służbowych na wniosek

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska POIiŚ 3.1-2.4 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Wg Rozdzielnika

ZAPROSZENIE Wg Rozdzielnika Kraków, dnia 16.09.2011 r. Grzegorz Obara Naczelnik Wydziału Studiów W Krakowie ZAPROSZENIE Wg Rozdzielnika Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych Departamentu Studiów GDDKiA przy współudziale oddziału GDDKiA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. użytkownicy drogi wodnej zobowiązani są do uiszczania należności za korzystanie ze śródlądowych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej

STUDIUM WYKONALNOŚCI. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej STUDIUM STUDIUM WYKONALNOŚCI Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Załącznik 9: Atrakcje turystyczne województwa podlaskiego w bezpośrednim otoczeniu Trasy rowerowej Trasy Rowerowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OBWIESZCZENIE

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OBWIESZCZENIE DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OBWIESZCZENIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E. Kopacz - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny (średnia ocen wg kryteriów 549 771,43 1 LGR/VI/2014/16

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, czerwiec 216 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 216 roku Ruch graniczny W I kwartale 216 r. szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Dyżury aptek na terenie Powiatu Hajnowskiego

Dyżury aptek na terenie Powiatu Hajnowskiego 1 z 5 2016-10-23 10:45 Opublikowane na Starostwo Powiatowe w Hajnówce (http://powiat.hajnowka.pl) Strona główna > Wersja do wydruku Dyżury aptek na terenie Powiatu Hajnowskiego Napisano 03. Feb, 2010 przez

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce Projekt KIK/20 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce Project KIK/20 Contribution to the imrovement of the capacity and the control of the train border

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/234/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/234/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO iałystok, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 2017 UCHWŁ NR XX/234/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr VII G 231/ 14 /11 dotyczy części zamówienia nr

Umowa nr VII G 231/ 14 /11 dotyczy części zamówienia nr VII G 231/ 14 /11 Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr VII G 231/ 14 /11 dotyczy części zamówienia nr zawarta w dniu.. 2011 roku, pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/status-prawny/3701,akty-prawne-regulujace-dzialalnosc-komendy- Bieszczadzkiego-Oddzialu-Strazy-Grani.html

Bardziej szczegółowo

3 3 Augustów augustowski Augustów M ul. Studzieniczna nr 10 kościół p.w. MB Szkaplerznej x x 77 z dn. 15.03.1980 r. KL.

3 3 Augustów augustowski Augustów M ul. Studzieniczna nr 10 kościół p.w. MB Szkaplerznej x x 77 z dn. 15.03.1980 r. KL. nr ewi lp miejscowosc powiat gmina adres zabytek włączony data włączenia wyłączony data wyłączenia 1 1 Augustów augustowski Augustów M część układu urbanistycznego miasta x x wpisany do rejestru nr rej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

LP Województwo Powiat Gmina Nazwa szkoły Miejscowość. Gimnazjum w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Gimnazjum w Zespole Szkół w Filipowie

LP Województwo Powiat Gmina Nazwa szkoły Miejscowość. Gimnazjum w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Gimnazjum w Zespole Szkół w Filipowie 1 podlaskie hajnowski Dubicze Cerkiewne 2 podlaskie suwalski Filipów 3 podlaskie białostocki Choroszcz w Dubiczach Cerkiewnych w Filipowie Zespół Szkół w Choroszczy nr 1 w Suwałkach Dubicze Cerkiewne Filipów

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 ROKU

RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 ROKU RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 ROKU W 2009 roku województwo podlaskie odwiedziło około 683657 turystów. Poniżej w tabeli 1, podane są przybliżone dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCHNA 2015 R.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCHNA 2015 R. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCHNA 2015 R. 1. Wybory do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej, zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów.

Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Uchwała Nr XXXII/207/09 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, 22 maja 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

3. Drogi wodne predestynowane do przewozów pasażerów

3. Drogi wodne predestynowane do przewozów pasażerów 3. Drogi wodne predestynowane do przewozów pasażerów Dynamiczny rozwój żeglugi turystycznej i rekreacyjnej spowodował, że wiele dróg lokalnych, nie spełniających wymagań żeglugi międzynarodowej ani nawet

Bardziej szczegółowo

Szlak wodny Pisa Narew

Szlak wodny Pisa Narew Szlak wodny Pisa Narew 2005 r. - porozumienie 6 samorządów min: Pisz, Kolno, Turośl, Zbójna, Nowogród, Miasto Ostrołęka mającego na celu skoordynowanie pracy w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo