А. Вавринюк, кандидат географічних наук, доцент

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "А. Вавринюк, кандидат географічних наук, доцент"

Transkrypt

1 А. Вавринюк, кандидат географічних наук, доцент ZNACZENIE WODNEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO NA KANAŁ AUGUSTOWSKI, ŚLUZIE KURZYNIEC, W RUCHU OSOBOWYM POLSKI I BIAŁORUSI ЗНАЧЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ВОДНОГО ПЕРЕХОДУ АВГУСТОВСЬКИМ КАНАЛОМ, ШЛЮЗАМИ КУЖИНЄЦ, ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОЛЬЩІ І БІЛОРУСІ 1 Спираючись на офіційні документи, в т. ч. дипломатичні та історичні, автор подає коротку історію Августовського каналу, найбільш помітної споруди подібного типу в Польщі. Після Другої світової війни канал був руїною. Влада почала шукати можливості для відбудови зруйнованих шлюзів і відкриття першого на східному кордоні водного переходу для байдарочників. Передбачалося, що перехід буде мати статус міжнародного, яким могли б користуватися жителі 27 держав Європейського Союзу, а також Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії і Швейцарії. В їзд до Білорусі зумовлений викупленням туристичних віз. Щоб прискорити процедуру, в Августові відкрито Консульський пункт Республіки Білорусь. Перехід діє з 1 травня до 1 жовтня з 8 до 19 год. польського часу. Туристи пересікають кордон шлюзами Кужинєц біля прикордонних знаків (стовбів) Польщі та Білорусі Канал з єднує доріччя Вісли з доріччям Неману. Ключові слова: кордон, Августовський канал, шлюз, прикордонний перехід для байдарочників, міжнародний перехід, Консульський пункт, Республіка Білорусь, Європейський Союз, охорона прикордоння. Aktualność i problematyka badań. Poruszana problematyka jest mało znana i nie doczekała się jeszcze opracowania naukowego. Jedna z przyczyn jest fakt, iż wspomniane przejście, chociaż stanowi atrakcje turystyczna, nie cieszy się popularnością odpoczywających w tym regionie Polski. Warto jednak zauważyć, że z roku na rok liczba przekraczających granicę przez przejście Rudawka Lesnaja, na śluzie Kurzynie stale się zwiększa. Analiza ostatnich publikacji. Brak jest opracowań naukowych na ten temat. Przedmiot i cel zadania naukowego. W tekście starano się ukazać znaczenie tego typu przedsięwzięć mogących mieć znaczenie dla wzrostu gospodarczego regionu. Warto jednocześnie zauważyć, że województwo podlaskie posiada dodatkowa atrakcje tego typu przejscie piesze i rowerowe zlokalizowane w Puszczy Białowieskiej. Wykład tekstu. Kanał Augustowski stanowi najcenniejszy zabytek kultury technicznej w Polsce[2]. Jest on śródlądową drogą wodną klasy Ia o długości 102 km z czego przypada: w Polsce 80 km na granicy polsko-białoruskiej 3,5 km na Białorusi 18,5 km. Kanał, zbudowany w latach , łączy dorzecza Wisły i Niemna. Wzdłuż Kanału wybudowano 18 stopni wodnych, z których 14 w całości znajduje się w Polsce (Dębowo, Sosnowo, Borki, Białobrzegi, Augustów, Przewięź, Swoboda, Gorczyca, Paniewo, Perkuć, Mikaszówka, Sosnówek, Tartak, Kudrynki), 2 na granicy (Kurzyniec, Wołkuszek) i 2 w całości na Białorusi (Dąbrówka, Niemnowo). Od 2008 r., po odbudowaniu stopni wodnych od Kurzyńca do Niemnowa oraz uregulowaniu szlaku Kanału stał się ponownie żeglowny na całej swej długości po ponad 60-cio letniej przerwie. Trasa Kanału Augustowskiego wykorzystuje naturalny układ hydrograficzny Pojezierza Augustowskiego i przebiega przez skanalizowane rzeki (Netta, Czarna Hańcza 35 km), jeziora (Necko, Białe, Studzieniczne i pomniejsze 21 km) oraz sztuczne przekopy (kanały 46 km). Kanał jest działem wodnym pomiędzy Wisłą a Niemnem i zasilany jest wodami z jez. Serwy, z rzeki Netty i Czarnej Hańczy. Od szczytowego stanowiska Kanału (124,73 m npm) do Biebrzy (109,92 m npm) spad o wys. 14,81 m pokonany jest za pomocą 7 śluz, do Niemna (około 84 m npm) spad o wys. około 40,7 m pokonany jest za pomocą 11 śluz. 1 Роботу виконано на кафедрі країнознавства і міжнародних відносин ВНУ ім. Лесі Українки

2 Po polskiej stronie szerokość kanału powinna wynosić min. 12 m, głębokość 1,50 m. Parametry śluz to: długość komory od 43,23 do 47,05 m, szerokość śluz od 5,90 do 6,20 m. 13 śluz jest jednokomorowych, 1 dwukomorowa (Paniewo) [7]. Polska część Kanału wraz z obiektami towarzyszącymi jest wpisana Decyzją Wojewody Suwalskiego w 1979 roku do rejestru zabytków[3], a Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia r. jest uznana za pomnik historii [9]. Rzeczne międzynarodowe przejście graniczne Rudawka Lesnaja, na śluzie Kurzyniec, otwarto w dniu r. Rodzaj ruchu granicznego osobowy. Czynne w okresie: od 1-go maja do 1-go października w godzinach 7:00 19:00. Podlega ono ze strony polskiej Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, komendantem której jest ppłk SG Krzysztof Pampuch [5]. Nieco inne data otwarcia przejścia granicznego wynika z wymienionych not dyplomatycznych pomiędzy Polska a Białorusią. W jednej z nich napisano: «Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi nr 17-10/ n z dnia 29 czerwca 2005 r. o następującej treści: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi i działając w imieniu Rządu Republiki Białorusi, na podstawie artykułu 6 w związku z artykułem 3 ustęp 5 Umowy między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu przejścia granicznego Lesnaja-Rudawka na Kanale Augustowskim. Przejście graniczne Lesnaja-Rudawka będzie otwarte w okresie od dnia 1 maja do dnia 1 października w godzinach od 8 00 do czasu białoruskiego dla międzynarodowego ruchu osobowego przy wykorzystaniu środków transportu wodnego, znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, niniejsza nota i odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu przejścia granicznego Lesnaja-Rudawka na Kanale Augustowskim, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi ma zaszczyt zaproponować, aby dzień wejścia w życie porozumienia został uznany za dzień otwarcia przejścia granicznego Lesnaja- Rudawka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi wyrazy swojego wysokiego poważania». Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę, aby przytoczona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim, które wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Stronę białoruską niniejszej noty. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę białoruską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie niniejszego porozumienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania. Warszawa, dnia 3 listopada 2005 r. [6] Ilustracje przejścia granicznego przedstawiają poniższe fotografie:.

3 Śluza Kurzyniec kajakowe przejście graniczne: Źródło: zdjęcie udostępnił Jerzy Gronowski z Katowic[1].

4 Tablice informacyjne przejścia granicznego w Rudawce, Śluza Kurzyniec dla środków transportu wodnego, Źródło: zdjęcie udostępnił Jerzy Gronowski z Katowic[1]. Tablica informacyjna śluzy Kurzyniec po stronie białoruskiej, Źródło: zdjęcie udostępnił Jerzy Gronowski z Katowic[1]. W związku z obowiązkiem posiadaniem wiz przez wjeżdżających na teren Białorusi, w 2007 r., w Augustowie został otwarty Punkt Konsularny Republiki Białorusi, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, z podziałem pracy: składanie wniosków o wizy: godziny , wydawanie wiz tego samego dnia w godzinach od do Punkt Konsularny czynna jest w okresie od 1 maja do 1 października[16]. Jednokrotna wiza turystyczna kosztuje 6 USD. Z przejścia mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej, a także Lichtensteinu, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Na ochranianym przez PSG odcinku granicy państwowej, przebiega ona lądem w terenie lesistym Puszczy Augustowskiej oraz rzeką Wołkuszanką. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego, który na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej[4] (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się, co następuje: na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego nr 1764), a więc w rejonie przejścia granicznego wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej[8]. Ponadto w województwie podlaskim taki zakaz obowiązuje na niżej wymienionych odcinkach pasa drogi granicznej położonych w: Gminie Mielnik na całej długości; Gminie Nurzec Stacja na całej długości; Gminie Czeremcha na całej długości; Gminie Kleszczele na całej długości; Gminie Dubicze Cerkiewne od znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1439; Gminie Białowieża od znaku granicznego nr 1470 do znaku granicznego nr 1498; Gminie Narewka: od znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1519, od znaku

5 granicznego nr 1533 do znaku granicznego nr 1535; Gminie Michałowo od znaku granicznego nr 1541 do brzegu rzeki granicznej Istoczanka (rejon znaku granicznego nr 1563); Gminie Gródek: od znaku granicznego nr 1583 do znaku granicznego nr 1587, od znaku granicznego nr 1590 do znaku granicznego nr 1592; Gminie Krynki od znaku granicznego nr 1617 do znaku granicznego nr 1641; Gminie Szudziałowo od znaku granicznego nr 1644 do znaku granicznego nr 1660; Gminie Sokółka na całej długości; Gminie Kuźnica na całej długości; Gminie Nowy Dwór na całej długości; Gminie Lipsk na całej długości; Gminie Płaska: od znaku granicznego 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego 1764), od brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon znaku granicznego 1769) do brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1773), od brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1774) do brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1776), od brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1777) do brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1779); Gminie Giby od brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1780) do brzegu rzeki granicznej Marycha (rejon znaku granicznego nr 1789) [8]. Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej, Placówki i przejścia. Wydruk w posiadaniu autora artykułu. Mapka poszczególnych Placówek Straży Granicznej podległych Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku, który ochrania granice państwową na odcinku 351,21 km podaje, że na wymienionym odcinku istnieje

6 16 Placówek Straży Granicznej oraz 7 przejść granicznych, a najbardziej wysuniętym na północ jest przejście turystyczne kajakowe na Kanale Augustowski na śluzie Kurzyniec. Od daty otwarcia wodnego przejścia dla amatorów turystyki na Kanale Augustowskim, zainteresowanie tą forma poznania kraju sąsiadów jest raczej niewielkie. W 2005 r. granicę przekroczyło nieco ponad 170 osób, w tym kilkunastu obcokrajowców z Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech i Rosji [14]. W lipcu 2010 r. przez to przejście graniczne w kajakach, na Białoruś popłynęło 56 osób[10]. W maju 2011 r. granice przekroczyło 26 Polaków[12], w lipcu tego samego roku 38 osób, w tym 9 obcokrajowców[11], w sierpniu 10 osób 5 Polaków i 5 cudzoziemców[13]. Wnioski i perspektywy następnych badań. Wyżej wymienione dane liczbowe świadczą, że jak dotychczas otwarcie międzynarodowego przejścia granicznego na granicy Polski i Białorusi nie spełnia pokładanych w nim nadziei na znaczący wzrost napływu turystów do regionu suwalsko-augustowskiego. Na taki stan rzeczy ma zapewne wpływ mało atrakcyjny po stronie Republiki Białorusi pobyt w tym państwie. Znane są ograniczenia, w tym niemożliwość wyjścia na brzeg, chyba, że turyści zamówią miejscowego przewodnika[15]. Praca jest częścią jednego z podrozdziałów dysertacji doktorskiej (habilitacyjnej), w ramach zatwierdzonego przez Senat Narodowego Uniwersytety Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki pracy: «Historyczno geograficzne warunki kształtowania i funkcjonowania wschodniej granicy Polski». LITERATURA 1/ Gronowski J., Katowice, 2/ Nadleśnictwo Augustów, Podlaskie, «Obieżyświat» 2010, nr 3. 3/ Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych województwo podlaskie, powiat augustowski, Kanał Augustowski z zespołem budowli i urządzeń, , nr rej.: 324 z oraz 5 z , s. 2. 4/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej Dz. U Nr 226 poz oraz USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982). 5/ Placówka Straży Granicznej, w Rudawce, (data pobrania 22 XI 6/ Porozumienie z dnia 4 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim Monitor Polski (dalej M.P.) z 2006 r. Nr 26, POZ / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, Kanał Augustowski, (data pobrania 26 XI 8/ Rozporządzenie nr Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego (dalej Dz. U. W. P.) nr 287, z 31 grudnia 2007, poz / Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii «Kanał Augustowski», Dziennik Ustaw (dalej Dz. U.) 2007 nr 86 poz / Ruch graniczny osób, lipiec 2010, (data pobrania 26 X 11/ Ruch graniczny osób, lipiec 2011, (data pobrania 26 X 12/ Ruch graniczny osób, maj 2011, (data pobrania 26 X 13/ Ruch graniczny osób, sierpień 2011, (data pobrania 26 X 14/ Rudawka: wodne przejście graniczne otwarte dla wodniaków (data pobrania 26 XI 15/ Informacja pracownicy Muzeum Ziemi Augustowskiej w trakcie pobytu w tym mieście 24 listopada 2011 r. 16/ Urzędy konsularne w Polsce, Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku Punkt Konsularny Republiki Białorusi w Augustowie, (data pobrania 26 XI

7 ЗНАЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ВОДНОГО ПЕРЕХОДА АВГУСТОВСКИМ КАНАЛОМ, ШЛЮЗАМИ КУЖИНЕЦ, ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПОЛЬШИ И БЕЛОРУССИИ Вавринюк А. Базируясь на официальных документах, в т. ч. дипломатических и исторических, автор излагает краткую историю Августовского канала, наиболее заметного сооружения подобного типа в Польше. После Второй мировой войны канал был руиной. Власть начала искать возможности для восстановления разрушенных шлюзов и открытия первого на восточной границе водного перехода для байдарочников. Предполагалось, что переход будет иметь статус международного, которым могли бы пользоваться жители 27 государств Европейского Союза, а также Лихтенштейна, Норвегии, Исландии и Швейцарии. Въезд в Белоруссию обусловлен покупкой туристических виз. Чтобы ускорить процедуру, в Августове открыт Консульский пункт Республики Белорусь. Переход действует с 1 мая до 1 октября с 8 до 19 час. польского времени. Туристы пересекают границу шлюзами Кужинец возле пограничных знаков (столбов) Польши и Беларуси Канал соединяет доречье Вислы с доречьем Немана. Ключевые слова: граница, Августовский канал, шлюз, пограничный переход для байдарочников, международный переход, Консульский пункт, Республика Беларусь, Европейский Союз, охрана пограничья. MEANING OF THE BOUNDARY WATER TRANSFER THROUGH THE AVGUSTOW CANAL, KURZYNIEC LOCK, FOR PASSENGER TRAFFIC IN POLAND AND BELARUS. Vavriniuk A. Based on the official documents, including diplomatic and historical sources a short history of the Augustow Canal was presented. The Canal is the most important construction of that kind in Poland. After World War Two the Augustów Canal has been devastating. Numerous solution were taken into account including damaged locks reconstruction and opening the first on the Eastern border water border crossing for canoeists. It was assumed that it would be international border crossing from which the citizens of 27 European Union countries and Lichtenstein, Norway, Island and Switzerland could use from. To enter Belarus one needs to have tourist visa. In order to simplify the process Consular Office of the Republic of Belarus in Augustow was opened. The border crossing works from 1 st May to 1 st October from 8 a.m. to 7 p.m. Polish time. Tourists cross the border on Kurzyniec lock, next to the boundary marker (stone) nr The canal connects Vistula basin with Niemen basin. Keywords: border, Augustow Canal, lock, border crossing for canoeists, international crossing, Consular Office, Republic of Belarus, European Union, Border Guards

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 17 2006

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 17 2006 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 17 2006 KRAKÓW 2006 Redaktor naczelny: Andrzej Matuszyk Rada naukowa: Stefan Bosiacki, Milan Ďuriček,

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen

Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen Andrzej Lichwa Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen Słowa kluczowe: środek zapobiegawczy, zakaz opuszczania kraju, Schengen. Środek zapobiegawczy:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska Brześć. Nieodkryty Wschód

Biała Podlaska Brześć. Nieodkryty Wschód Biała Podlaska Brześć Nieodkryty Wschód Miło było jechać zbożami, nie skoszonymi jeszcze łąkami, błoniem niezmiernym nad Bugiem [...] Za ostatnimi wzgórzami, okrytymi szlacheckimi zagonami, a zasianymi

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA. sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UMOWA. sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.63.267 UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie

Bardziej szczegółowo

Nawigacja dla powracających

Nawigacja dla powracających Nawigacja dla powracających Zespół redakcyjny: Anna Baranowska, Mirosław Bieniecki, Michał Boni, Maciej Duszczyk, Justyna Frelak, Iwona Grabowska, Maciej Grabowski, Janusz Grzyb, Jerzy Idzikowski, Joanna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. 2 2. niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od grudnia 2009 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku, w Warszawie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Smoleńsku i Katyniu, przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 d o u c h w a ł y n r I X / 8 0 / 0 3 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska Audyt turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen (Pojezierze Suwalsko- Augustowskie i Ziemia Sejneńska) Opracowanie dofinansowane ze środków Departamentu Turystyki MINISTERSTWA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP 1 2015 rocznik LXX cena 25,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Regulacja w sektorze kolejowym

Bardziej szczegółowo