DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011)"

Transkrypt

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata ) 1. "Swapping Culture" a adaptacja kulturowa dzieci imigrantów w szkole: sprawozdanie z projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii / Karolina Sobot // W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s , bibliogr. Sygn. CzytR Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 7, s Co w prawie piszczy? : cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Czy polska szkoła jest przyjazna obcokrajowcom / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły , nr 4, s. 28, Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Dwujęzyczni uczniowie / Sabina M. Sadecka // Edukacja i Dialog , nr 4, s Dyskryminacja jako przejaw agresji wobec dzieci cudzoziemców w polskiej szkole / Łukasz Kurowski // W: Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, s , bibliogr. Sygn. CzytR Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole / Edyta Januszewska // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", s , bibliogr. Sygn. CzytR ; WypRz Dzieci i młodzież w migracjach - problemy edukacji i zdrowia / Zofia Kawczyńska-Butrym // W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s , bibliogr. Sygn. CzytR

2 10. Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe /2010, nr 1, s Dzieci romskie w szkole / Józefa Brągiel // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk.jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. Sygn. CzytR Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska // Meritum , nr 1, s Dzieci uchodźców i emigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła , nr 1, s Dzieci uchodźców w szkole : konferencja w Gimnazjum Społecznym nr 20, ul. Raszyńska 22 w Warszawie / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły , nr 3, s Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska // Meritum , nr 1, s , bibliogr. 16. Edukacja i procesy reprodukcji kulturowej : studium przypadku na przykładzie mniejszości romskiej w Hiszpanii / Tomasz Gmerek // W: Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", s Sygn. CzytR Edukacja jako narzędzie integracji cudzoziemców / Rafał Sielaczek // Kultura i Edukacja , nr 3, s , bibliogr. 18. Edukacja międzykulturowa : problemy definicyjne / Magdalena Kuleta-Hulboj // Auxilium Sociale , nr 2, s , bibliogr. 19. Edukacja na pograniczu kulturowym / Urszula Wróblewska // W: Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s Sygn. CzytR ; WypRz Integracja imigrantów przez edukację / Wiktor Rabczuk // W: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : 20 lat Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej : praca zbiorowa. T. 2, Problemy praktyki oświatowej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Janiny Urban. - Toruń : Adam Marszałek, s Sygn. CzytR Ja ję, ty jesz, on jedzie, czyli o realiach nauczania obcokrajowców języka polskiego / Monika Sarwińska-Niewielska // Gazeta Szkolna , nr 30, s

3 22. Jak zmniejszyć dystans : o problemach dzieci uchodźców w polskiej szkole / Kamil Kamiński ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny , listopad, s Konflikt społeczny, czy konflikt kultur? : Romowie we współczesnej Polsce / Ewa Nowicka // W: Konflikty międzygrupowe : przejawy, źródła i metody rozwiązywania / red. Krystyna Skarżyńska, Urszula Jakubowska, Jacek Wasilewski. - Warszawa : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej "Academica", s Sygn. CzytR List Ajuba, czyli zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły , nr 5, s Mali uchodźcy w Polsce - między opieką a wychowaniem komunistycznym / Edyta Januszewska // Ruch Pedagogiczny , nr 5/6, s , bibliogr. 26. Migracja społeczeństw wyzwaniem dla nauczyciela XXI wieku / Joanna Świerczyńska // W: Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych / pod red. Wiesławy Leżańskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, s Sygn. CzytR Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich : studium z pedagogiki porównawczej / Tomasz Gmerek // W: Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie : konteksty edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Doroty Misiejuk, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : "Trans Humana", s Sygn. CzytR Nauczanie języka czeskiego jako ojczystego dla uczniów narodowości czeskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej / Ewa Pogorzała // Przegląd Historyczno- Oświatowy , nr 1/2, s Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w polskim systemie oświaty / Grażyna Płoszajska // Języki Obce w Szkole , nr 5, s Nauczyciel w szkole jako culture broker (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura i Edukacja , nr 1, s , bibliogr. 31. Nie tylko z taboru na Uniwersytet / Tomasz Koper // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. Sygn. CzytR Nowe wyzwania w zarządzaniu wiedzą w przedszkolu / Mariola Marek // Dyrektor Szkoły , nr 12, s O zmianie autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji / Jaroslav Balvin // Wychowanie na co Dzień , nr 1-2, s , bibliogr.

4 34. Pomoc i wsparcie dla edukacji mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku / Gabriela Andrzejewska // Auxilium Sociale , nr 3/4, s Problemy edukacyjne na przykładzie wybranych trójmiejskich mniejszości narodowych i etnicznych / Iwona Jakimowicz-Ostrowska // W: Edukacja wobec tożsamości społecznej / pod red. Elżbiety Gaweł-Luty i Jerzego Kojkoła. - Gdańsk : "Harmonia", s Sygn. CzytR Procesy migracyjne - nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Sabina Janik // Nowa Szkoła , nr 7, s Program edukacyjny "Warszawa różnorodna" : komponent "Edukacja obcokrajowców w Warszawie" / Mirosław Sielatycki // Meritum , nr 2/3, s Projekt walki z rasizmem w szkole brytyjskiej / Anna Odrowąż-Coates // Pedagogika Społeczna , nr 4, s , bibliogr. 39. Przedszkolak z Polski na Wyspach Brytyjskich / Grażyna Rura // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s Ramy prawne edukacji dla przedstawicieli mniejszości narodowych w Polsce / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz // W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : "Akapit", s , bibliogr. Sygn. CzytR Rodzice i nauczyciele wobec doświadczeń uczniów w edukacji za granicą / Anna Dyjak, Ewa Kula // Nauczanie Początkowe /2010, nr 2, s Romowie w kontekście edukacji międzykulturowej / Jolanta Horyń // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. Sygn. CzytR Społeczeństwo francuskie wobec imigrantów / Katarzyna Matulka // Pedagogika Społeczna , nr 1, s , bibliogr. 44. Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły , nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s Sytuacja edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Małgorzata Bystroń-Błach // Nowa Szkoła , nr 10, s Sytuacja edukacyjna dzieci ze środowisk migracyjnych na tle wybranych dokumentów Wspólnot Europejskich / Beata Goworko-Składanek // W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s , bibliogr.

5 Sygn. CzytR Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 / Alina Awramiuk // Języki Obce w Szkole , nr 5, s Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Alina Awramiuk // Geografia w Szkole , nr 3, s Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2006/2007 / Alina Awramiuk // Języki Obce w Szkole , nr 5, s Szkolnictwo polskie na Zaolziu na przestrzeni XX wieku / Edyta Mituła, Aleksander Samek // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. Sygn. CzytR Szkoła a proces integracji uczniów cudzoziemców / Joanna Jałosińska // Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 3, s Szkoła wielokulturowa, czyli o współpracy z rodzicem cudzoziemcem / Iga Kazimierczyk // Głos Pedagogiczny , listopad, s Tożsamość na pograniczu jako kategoria do badania : łotewskie implikacje - cieszyńskie inspiracje / Maria Marta Urlińska // W: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : 20 lat Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej : praca zbiorowa. T. 1, Konteksty teoretyczne / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Janiny Urban. - Toruń : Adam Marszałek, s Sygn. CzytR Trzeba otworzyć się na różnorodność / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna , nr 26/27, s Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // Psychologia w Szkole , nr 1, s Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie / Krystyna M. Błeszyńska // Nowa Szkoła , nr 5, s W kierunku edukacji międzykulturowej : Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach / Joanna Cukras-Stelągowska, Jakub Stelągowski // Kultura i Edukacja , nr 1, s Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. - Bibliogr. - ISBN Sygn. CzytR Wychowanie i edukacja międzykulturowa - na przykładzie Romów z Wejherowa / Lidia Burzyńska-Wentland // W: Wychowanie - opieka - kształcenie : z badań nad

6 wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku / red. nauk. Mariusz Brodnicki, Elżbieta Gorloff, Andrzej Kołakowski. - Toruń : "Akapit", s Sygn. CzytR Akty prawne dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl/): 60. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia 61. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , nr 35, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , nr 214, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 64. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Rzeszów, 9 grudnia 2011 r. oprac. Irena Niemczak

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu FRANCJA Wydawnictwa zwarte: 1. DZIEWULAK DOBROMIR

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - wybór literatury uzupełniającej

Pedagogika porównawcza - wybór literatury uzupełniającej Pedagogika porównawcza - wybór literatury uzupełniającej 1. Barker E.: Uniwersytety brytyjskie. Londyn 1948. 2. Bartoszewicz K.: Studiować w Szwecji. [w:] Europa. nr 6/1998. 3. Bartoszewicz K.: Studiować

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa ciągłe za lata 2000-2015) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE,

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE, PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy 40-132 KATOWICE, ul. Ks. kardynała S. Wyszyńskiego 7 tel. 32 2585-784, 32 2583-838, tel./fax 32 2581-815 Nr 3/ NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI,

Bardziej szczegółowo